Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1333/2005 RM 55 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1334/2005 RM 55 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 1335/2005 RM 55 Jmenování vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání a v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, s účinností od jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Mgr. Petra Siegla vedoucím odboru dopravy Městského úřadu Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá tajemníkovi městského úřadu vystavit Mgr. Petru Sieglovi jmenovací dekret. T: ihned 1

2 1336/2005 RM 55 Pověření zajišťováním interního auditu RM na návrh starosty podle ust. 28 odst. 1 a 29 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje dnem Ing. Kateřinu Suchánkovou, zaměstnance Města Lipník nad Bečvou zařazeného do Městského úřadu Lipník nad Bečvou, zajišťováním interního auditu Města Lipník nad Bečvou. 1337/2005 RM 55 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou p. Zdence Janotové od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 55 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování paní Daniely Sedláčkové na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T:

3 1339/2005 RM 55 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 1351, příjmy z odvodu výtěžku za provozovaný VHP, - navýšení na straně výdajů v org. 440: Kč ,00 v 4399, pol. 5229, ost. neinv. dotace nezisk. org. Charita Lipník n. B., b) - přesun na straně výdajů v org. 415: Kč 6.500,00 z 2212, pol. 6121, na 3612, pol. 6121, Souhradní výstavba imobil. bytů, c) - snížení na straně výdajů v org. 431: Kč ,00 v 6112, pol. 5023, odměny členů zastupitelstva, Kč ,00 v 6112, pol. 5031, pov. poj. na soc. zabezpečení, Kč ,00 v 6112, pol. 5032, pov. poj. na zdrav. pojištění, d) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, oprava objektu ve dvoře zámku archiv, e) - přesun na straně výdajů v org , ÚZ : Kč ,00 z 4184, pol. 5410, orj. 29, SD přísp. na koupi motor. vozidla, Kč ,00 z 4175, pol. 5410, orj. 16, DSP přísp. na výživu, Kč ,00 na 4185, pol. 5410, orj. 30, SD přísp. na provoz motor. vozidla, f) - přesun na straně výdajů v org. 347, orj. 1: Kč ,00 z 2212, pol. 5171, na 3429, pol. 5171, opravy dětského hřiště, g) - přesun na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 z 3392, pol. 5171, na 3322, pol. 5171, rekonstr. elektroinstalace zvonice, h) - přesun na straně výdajů: Kč ,00 z org. 400, 3322, pol. 5171, oprava schodů do sklepa zámku, Kč ,00 na org. 400, 3612, pol. 5171, oprava odvodnění dvoru nám. TGM čp. 11, Kč ,00 na org. 410, 3322, pol. 5171, rekonstr. elektroinstalace zvonice, Kč ,00 na org. 400, 3322, pol. 5410, oprava kašny na nám. TGM. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2005 RM 55 Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Perštýnská, Havlíčkova, Nerudova, B. Vlčka a Křižkovského v Lipníku nad Bečvou - výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Perštýnská, Havlíčkova, Nerudova, B. Vlčka a Křižkovského v Lipníku nad Bečvou obchodní společnost SKEL s.r.o., se sídlem Jateční 16, Přerov, PSČ

4 2. RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2005 RM 55 Mobiliář dětského hřiště SKATE PARK v Lipníku nad Bečvou - výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Mobiliář dětského hřiště SKATE PARK v Lipníku nad Bečvou obchodní společnost STM ZÁMEČNÍCI s.r.o., se sídlem K Moštěnici 265/8a, Přerov VI - Újezdec, PSČ RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2005 RM 55 Areál zámku střešní zahrada v Lipníku nad Bečvou - výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Areál zámku střešní zahrada v Lipníku nad Bečvou obchodní společnost TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1408, Lipník nad Bečvou, PSČ RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2005 RM 55 Víceúčelové hřiště v ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou - výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Víceúčelové hřiště v ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou obchodní společnost SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 8, PSČ RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T:

5 1344/2005 RM 55 Přidělení a pronájem bytu č. 4, IV. kategorie, v domě č.p. 614 ul. Palackého, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 4, IV. kategorie, v domě č.p. 614 ul. Palackého, Lipník nad Bečvou manželům Michalu a Heleně Ferencovým,., jako náhradní byt dle rozsudku Okresního soudu č.j. 8C 135/98 16 ze dne , který nabyl právní moci dne RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 55 Přechod nájmu bytu č. 10, v domě č. p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 10, I. kategorie, v domě č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou ze zemřelého nájemce pana Františka Zlámala na slečnu Martinu Malíkovou,., která je vnučkou zemřelého a v době úmrtí žila s nájemcem ve společné domácnosti, a to dle 706 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy se slečnou Martinou Malíkovou. T: /2005 RM 55 Revokace bodu 1.b) usnesení č. 1027/2004 RM 41 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci bodu 1.b) usnesení č. 1027/2004 RM 41 ze dne , kterým bylo schváleno vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou za účelem činnosti zdravotní pojišťovny. 5

6 1347/2005 RM 55 Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 36 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje pronájem nebytových prostor v I. NP objektu č.p. 36 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, paní Radmile Kreutzové,., a to: - odpočívárna o výměře 7,40 m 2, za cenu 400,- Kč/m 2 /rok, - koupelna o výměře 8,10 m 2, za cenu 400,- Kč/m 2 /rok, - sprcha o výměře 1,50 m 2, za cenu 400,- Kč/m 2 /rok, - předsíň o výměře 5,60 m 2, za cenu 300,- Kč/m 2 /rok, - úklidová místnost o výměře 2,30 m 2, za cenu 300,- Kč/m 2 /rok, - WC o výměře 2,00 m 2, za cenu 300,- Kč/m 2 /rok na dobu určitou od do za účelem provozování holičství a kadeřnictví, a to za podmínky, že paní Radmila Kreutzová provede rekolaudaci předmětných nebytových prostor z důvodu změny účelu užívání stavby do 3 měsíců od data podpisu nájemní smlouvy. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 55 Výpůjčka nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 357 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou a) výpůjčku níže uvedených nebytových prostor v objektu č.p. 357, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc.č. st.274 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: 1. chodba v II. NP, 1.vchod o výměře 42 m 2, 2. archív v II. NP, 1.vchod o výměře 25 m 2, 3. archív v II. NP, 1.vchod o výměře 25 m 2, 4. kreslírna v II. NP, 1.vchod o výměře 49 m 2, 5. archív v II. NP, 1.vchod o výměře 28 m 2, 6. archív v II. NP, 1.vchod o výměře 34 m 2, 7. archív v II. NP, 1.vchod o výměře 29 m 2, 8. archív v II. NP, 1.vchod o výměře 27 m 2, 9. archív v II. NP, 1.vchod o výměře 32 m 2, 10. chodba v II. NP, 1.vchod o výměře 67 m 2, 11. archív v I. NP, 1.vchod o výměře 30 m 2, 12. archív v I. NP, 1.vchod o výměře 32 m 2, 13. archív v I. NP, 1.vchod o výměře 130 m 2, 6

7 panu Věroslavu Hudečkovi,., a to na dobu určitou od do , za účelem archivace písemných materiálů a materiálů týkajících se historie města Lipník nad Bečvou, b) návrh smlouvy o výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce. T: /2005 RM 55 Podmínky pro schvalování žádostí o umístění technického zařízení pro příjem internetu na nemovitostech Města Lipník nad Bečvou RM po projednání: a) schvaluje Podmínky pro schvalování žádostí o umístění technického zařízení pro příjem internetu na nemovitostech Města Lipník nad Bečvou dle předlohy s účinností od , b) svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Lipník nad Bečvou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 102, odst. 2, písm. m), působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, týkajících se pronájmu ploch za účelem umístění zařízení pro příjem, případně vysílání internetu na nemovitostech Města Lipník nad Bečvou s účinností od /2005 RM 55 Revokace usnesení č. 1280/2005 RM 51 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1280/2005 RM 51 ze dne , kterým bylo schváleno vyhlášení záměru pronájmu částí ploch střechy a zdi komínového tělesa na bytovém domě č.p ul. M. Alše, Lipník nad Bečvou situovaném na pozemku parc.č. st.1387 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za účelem instalace zařízení pro příjem a vysílání internetu s využitím pro 1 bytovou jednotku. 1351/2005 RM 55 Revokace usnesení č. 1281/2005 RM 51 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1281/2005 RM 51 ze dne , kterým byl schválen pronájem částí plochy střechy a půdního prostoru v domě č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, za účelem instalace zařízení pro příjem internetu. 7

8 1352/2005 RM 55 Revokace bodu 1. a) usnesení č. 1283/2005 RM 51 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci bodu 1. a) usnesení č. 1283/2005 RM 51 ze dne , kterým byl schválen pronájem částí ploch střechy a půdního prostoru v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou společnosti MITRANET.CZ s.r.o., se sídlem Mlýnecká 626, Lipník nad Bečvou, IČ: zastoupené p. Petrem Pospíšilem, jednatelem společnosti, na dobu neurčitou za cenu 6 000,- Kč/rok, za účelem instalace zařízení pro příjem internetu. 1353/2005 RM 55 Revokace usnesení č. 470/2005 ZM 17 ze dne RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1354/2005 RM 55 Ukončení nájemní smlouvy ze dne Ukončení nájemní smlouvy ze dne a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Václavem Zbružem,. (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. st.1386 zastavěná plocha o výměře 7,3 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, c) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a paní Bohumilou Huňkovou,. (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. st.1386 zastavěná plocha o výměře 24 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to ke dni , d) předloženou dohodu o ukončení nájmu. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohod o ukončení nájmu, T: b) v případě, že dohody o ukončení nájmu nebudou podepsány do , vypovězení nájemních smluv. T:

9 1355/2005 RM 55 Ukončení nájemní smlouvy ze dne Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň v k.ú. Lipník nad Bečvou a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a manžely Josefem a Petrou Hellovými,. (jako nájemci), jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha ostatní veřejná zeleň o výměře 110 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, c) vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o výměře cca 110 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemku za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem je stanovena ve výši 3,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 100,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením rady města schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání pronájmu radou města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením rady města schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti a nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty. Upozornění: Předmětná část pozemku parc.č. 337/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou je v pronájmu do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohody o ukončení nájmu, T: b) vyhlášení záměru pronájmu. T:

10 1356/2005 RM 55 Ukončení nájemní smlouvy ze dne Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/85 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a manžely Františkem a Zdeňkou Mackovými,. (jako nájemci), jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 173/85 zahrada o výměře 937 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, a to ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, c) vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/85 zahrada o výměře 937 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - využití pozemku za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 100,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením rady města schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání pronájmu radou města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením rady města schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti a nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty. Upozornění: Pozemek parc.č. 173/85 v k.ú. Podhoří na Moravě je v pronájmu do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohody o ukončení nájmu, T: b) vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit předloženou dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a manžely Františkem a Zdeňkou Mackovými,. (jako budoucími kupujícími), jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 173/85 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě. 4. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

11 1357/2005 RM 55 Výběrové řízení Provedení opravy osobního výtahu v domě č.p Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou a) zadávací podmínky k výzvě pro výběrové řízení na Provedení opravy osobního výtahu v domě č.p Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou, b) okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit zadání této zakázky. T: /2005 RM 55 Stanovení provozní doby a ceny vstupného na koupališti Lipníku nad Bečvou a) provozní dobu koupaliště v sezóně 2005 dle předlohy, b) cenu celodenního, hodinového a odpoledního vstupného dle předlohy. 2. RM ukládá řediteli Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. zajistit: a) výběr vstupného na koupališti dle schválené předlohy, b) zprovoznění koupaliště v termínu k T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta 11

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 28. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 16. schůzi dne 27. 8. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 25. 6. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 68. schůzi dne 5. 12. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 30.06.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi dne 15. 11. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více