Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk"

Transkript

1 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: Třída: S1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_179 Název materiálu: Ekosystémy a společenstva Anotace: Materiál poskytující výuku pro ekologickou část předmětu Základy přírodních věd pro 1. ročník stavebních oborů truhlář, instalatér, zedník Předmět: Základy přírodních věd Autor: Ing. Ilona Stránská

2 EKOSYSTÉMY A SPOLEČENSTVA

3 Koloběh látek v ekosystému Potravn%C3%AD_%C5%99et %C4%9Bzec

4 Společenstva lesa V lese můžeme vertikálně rozlišit patrovitost: NADZEMNÍ PATRA stromové (korunové) patro (3m a více) keřové patro (1-3m) bylinné patro (0-1m) mechové patro (0m) PODZEMNÍ PATRA svrchní kořenové patro (0-20cm pod zemí) střední kořenové patro (20cm - 1m pod zemí) spodní kořenové patro (1 a více m pod zemí) Prostorově vyhraněnou součástí biocenózy je také pedocenóza, což je společenstvo půdních organismů, které se častěji označuje jako edafon.

5 EKOSYSTÉM Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi přírody. Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené louky. Zpravidla není jednoznačně specifikována prostorová velikost ekosystému. Za ekosystém lze v extrémním případě považovat i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí trakt přežvýkavce (s výskytem bakterií a nálevníků).

6 EKOSYTÉM Základní funkce ekosystému jsou koloběh látek (tzv. biogeochemické cykly) a tok energie. Ekosystémy lze dělit na přírodní (jezero, les, louka) a umělé (vinice, sad, pole, rybník), které vytvořil nebo se na nich podílí člověk. Energie vstupuje do většiny ekosystémů dvojím způsobem: Ze slunečního záření. Z jiného ekosystému. Přirozená energie (příliv, mořské proudy, vítr, záplavy ) nebo antropogenní (hnojení, práce techniky, vypouštění odpadních vod ). Ekoton je přechodová, lemová zóna mezi společenstvy např. mezi loukou a lesem

7 SPOLEČENSTVO Ekosystém se skládá ze složky živé, tvořené organismy (tzv. společenstvo neboli biocenóza) a složky neživé, tvořené prostředím (biotopem). Společenstvo neboli biocenóza (z řeckého bios = život + koinos = společný) je soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu a existují mezi nimi určité vztahy. Je to živá část ekosystému, která je schopna samoregulace, přičemž biotop je místem, kde se společenstvo nachází. Společenstvo má určitý ráz, určený dominantními populacemi (např. populace dubu v lužním lese, trávy na louce apod.)..

8 Společenstva Přírodní - společenstva bez jakýchkoli vlivů a zásahů člověka, dnes se s nimi téměř nesetkáváme Přirozené - společenstva do různé míry ovlivněny lidskou činností, ale druhovým složením se blíží přírodnímu stav v dané oblasti Umělá - společenstva vytvářeny člověkem záměrně nebo vznikají neřízeně v důsledku nejrůznějších lidských činností; společenstva výhradně lidských sídlišť se nazývají synantropní

9 Shrnutí Ekosystém je základní funkční jednotkou přírody. Podle původu se ekosystémy dělí na přírodní a umělé. Umělé ekosystémy dnes jednoznačně převažují. Každý ekosystém prochází ve svém vývoji třemi fázemi: zmlazení, stabilizace (vyzrávání) a klimax (vrcholové stadium). Množství biomasy vyprodukované na určitém území za daný čas se označuje jako produktivita ekosystému. Mezi ekosystémy s nejvyšší produktivitou patří mimo jiné pralesy. Koloběhy látek a toky energie jsou základní funkcí každého ekosystému.

10 Použité zdroje Doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. Základy ekologie a ochrany životního prostředí, RNDr. Danuše Kvasničková Základy ekologie, www. seznam.cz, další použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Ilustrace _Wikipedie