ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY"

Transkript

1 ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Practicing What We Preach : An Argument for Cooperative Learning Opportunities for Elementary and Secondary Educators [Uveďme do praxe to, co hlásáme : argumenty ve prospěch možností spolupráce mezi učiteli základních a středních škol] / Pamela K. Coke. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 22 In: Education -- [US] -- Roč. 126, č. 2 (2005), s Autorka pracovala jako učitelka na základní i střední škole a zastává názor, že vzdělávání by mělo být chápáno ve své kontinuitě, ne jako hierarchie škol. Vyučování na základní a na střední škole má každé svou vlastní kulturu a rutinu a vytváří svou vlastní žákovskou komunitu. Při kooperativním vzdělávání na obou stupních škol by měli učitelé vytvořit model, který by žáci následovali. Nutnost intenzivnější spolupráce mezi učiteli na základních a středních školách. základní škola ; střední škola ; učitel ; žák ; spolupráce ; styl výuky ; učení ve skupině ; didaktická kontinuita ; přechod ze základní na střední školu ; USA 2. Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí [The involvement of parents in school socialisation of children] / Stanislav Štech. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 54, č. 4 (2004), s Stať analyzuje domácí i zahraniční výzkumy tzv. rodičovské angažovanosti ve školní socializaci dětí. Sociálně-historický kontext vzniku požadavku rodičovské angažovanosti - individualizace života v moderní společnosti, důraz na proces personalizace, potřeba adaptace a osvojení nezbytných nástrojů ve škole (vědomosti, dovednosti, postoje) pro zařazení do společnosti. rodiče ; škola ; rodičovská role ; dítě ; socializace ; vztah rodiče-škola ; rodičovská účast ; školní adaptace ;

2 3. Dem Lernen Zeit geben [Dát učení čas] / Annemarie von der Groeben. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge. -- [GE] -- Roč. 57, č. 12 (2005), s fot. Pro děti a mládež je často obtížné přizpůsobit se časovým požadavkům ve škole. Stati v tomto čísle časopisu se zabývají otázkami, zda mají děti právo žít a učit se podle vlastního časového rytmu a kolik času žáci potřebují na opravdové porozumění učivu. Učení, vzdělávání a výchova jsou procesy, které probíhají v čase a jsou také určovány očekáváním v budoucnosti. Některé děti z rodin nezaměstnaných nemají pevný časový rytmus a nedokážou se vyrovnávat se školními časovými nároky. učení ; proces učení ; žák ; učební tempo ; doba učení ; časový faktor ; školní adaptace ; 4. Die ganztägige Grundschule in Russland [Celodenní škola v Rusku] / Maria N. Averina, Olga W. Soboleva. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Erziehung und Unterricht : Österreichische pädagogische zeitschrift. -- ISSN [AT] -- Roč. 155, č. 7-8 (2005), s fot. Snaha Ruska stát se plnohodnotnou součástí moderního světa vyžaduje zavedení mezinárodně uznávaných životních standardů. Nová ruská pedagogická vymoženost - sloučení mateřské a základní školy do jednoho integrovaného modelu. Výhody nového kombinovaného typu základní školy s mateřskou školou: o děti ve věku 4-10 let pečují pedagogové, kteří je dobře znají a jsou informováni i o jejich osobních vývojových zvláštnostech, děti neprožívají v průběhu školní docházky žádné radikální změny, vzniká pevné spojení mezi pedagogy a rodiči. školství ; inovace ve vzdělávání ; mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; vztah rodiče-učitel ; Rusko ; integrovaná škola 5. Gender and Race as variables in psychosocial Adjustment to Middle and High School [Pohlaví a rasa jako proměnné v psychosociální adaptaci na nižší a vyšší střední školu] / Patrick Akos, John P. Galassi. -- eng -- lit.28 In: Journal of Educational Research -- [US] -- Roč. 98, č.2 (2004/05), s Res., 2 tab.

3 Výsledky výzkumů sledujících dopady přechodu na vyšší stupeň vzdělávání potvrzují negativní změny (snížené sebehodnocení nebo motivace žáků). Roli zde hraje též pohlaví a rasa. Americká studie zkoumala míru psychosociálního přizpůsobení žáků v 6. a 9.ročníku s ohledem na pohlaví a etnický původ a další faktory zde působící. přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; přechod ze základní na střední školu ; působení ; motivace ; motivace učení ; sebehodnocení ; adaptace ; školní adaptace ; pohlaví ; etnický původ ; 6. Im Klassenzimmer interkulturelle Kompetenz stärken! [Posílit ve třídě mezikulturní kompetenci!] / Almute Nischak, Rolf Schäfer. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N -- ISSN [CH] -- Roč. 74, č. 3 (2005), s Etnoložka a systémová terapeutka a speciální pedagog z Freiburku (SRN) analyzují aktuální problém současné doby; příslušnost učitelů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (velkou většinou dětí přistěhovalců) k jiné jazykové kultuře a odlišnému kulturnímu a sociálnímu prostředí a těžkosti jejich vzájemné komunikace. Ovlivňování mentality dětí přistěhovalců ve školním prostředí. Asimilace žáků k novým životním podmínkám, úloha denních rituálů při jejich stabilizaci. Selhávání přistěhovalců v jejich rodičovských rolích. analýza ; školní adaptace ; přistěhovalec ; sociální prostředí ; sociálně znevýhodněný ; vztah učitel-žák ; mezikulturní komunikace ; rodinná výchova ; rodinné prostředí ; Freiburg ; SRN 7. Irlande: une transition formatrice [Irsko: formativní přechod] / Philippe Jacqué. -- fre -- lit.1 In: Monde de l'éducation -- [FR] -- č.326 (2004), s fot. Zpráva o praxi, která má v Irsku stále více přívrženců mezi žáky a učiteli státních a polostátních středních škol: jde o tzv. formativní přechodový rok mezi nižší a vyšší střední školou (ve Francii mezi college a lyceem). V tomto roce tráví žáci hodně času na různých stážích, které si mohou vybrat sami, mají čas na přemýšlení a na výběr toho, co je zajímá a co by snad mohlo být i jejich zaměstnáním. Místo známek platí systém kreditů. Tento v Evropě ojedinělý projekt podporují i rodiče.

4 škola ; střední škola ; přechod ze základní na střední školu ; didaktická kontinuita ; přípravný ročník ; vyšší střední škola ; profesní orientace ; Irsko 8. Jak předcházet specifickým poruchám učení [How to avoid specific learning disorders] / Jana Pleyerová. -- cze -- Lit. In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 10, č.2 (2004), s.8-9. Možnosti prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky. Spolupráce s MŠ. Testování úrovně vývoje funkcí potřebných k nácviku čtení a psaní. Využití výsledků testování: v MŠ, v rodině, v ZŠ. Práce s dětmi v prvních ročnících ZŠ - metody pro zmírnění obtíží se čtením a psaním: metoda dobrého startu, konzultační hodiny s rodiči a jejich dětmi, kurz pro rodiče s dětmi, nápravné hodiny, kurz malého knihovníka. Plán možných preventivních opatření v prvním roce školní docházky. mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; školní adaptace ; čtení ; psaní ; porucha učení ; dyslexie ; dysgrafie ; prevence ; terapie ; náprava ; 9. Jsou děti připraveny na mateřskou školu? [Are children prepared for kindergarten?] / Pavla Petrů-Kicková. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 9. Autorka porovnává dřívější požadavky na základní znalosti a dovednosti, na jejichž základě mohlo být dítě přijato do mateřské školy, se současnou situací (sebeobsluha, znalosti o sobě a své rodině, samostatnost, společenské chování apod.). Oblasti, ve kterých by rodina a škola měla působit na dítě (v souladu s celospolečenskými požadavky). předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; mateřská škola ; adaptace ; školní adaptace ; sociální adaptace ; podmínky přijetí ; 10. Kdy je dítě připravené jít do školy? [When is child ready to start school attendance?] / Jana Kropáčková. -- cze -- Lit.9 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.1 (2004), s.8-10.

5 Problematika posuzování školní zralosti předškolního dítěte. Způsoby posuzování - doporučení MŠ, prohlídka pediatra, hodnocení při zápisu do školy. Odklad školní docházky - důvody pro podání žádosti, problémy dítěte plynoucí z neodůvodněného odkladu. Průběh zápisu do školy. Pedagogická diagnostika v MŠ. Připravenost rodiny na školní docházku dítěte. Příprava na školní docházku v MŠ. předškolní dítě ; předškolní věk ; mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; školní zralost ; pedagogická diagnostika ; ročník Kdy žádat odklad školní docházky [When to ask for delay in school attendance] / Marie Těthalová. -- cze In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 1 (2005), s fot. Schopnosti a dovednosti potřebné pro zvládání školních nároků. Podle čeho se rozhodovat, zda dítě potřebuje/nepotřebuje odklad školní docházky. Konkrétní příklad dvou předškolních dětí. Odborná pomoc psychologů a pediatrů. Několik rad, jak a kdy žádat o odklad a jak využít odklad školní docházky. Upozornění na knihy, které jsou zaměřené na rozvoj schopností, které budou děti ve škole potřebovat. rodinná výchova ; výchovné působení ; rodičovská účast ; dítě ; předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; rozvíjení schopností ; vývoj dítěte ; odklad ; docházka ; 12. Když prvňáčkovi dochází dech [When first-graders are out of breath] / Václava Masáková ; Věra Pilná. -- cze In: Děti a my -- [CZ] -- Roč. 34, č.2 (2004), s.25. Problematika prvnáčka, který se ráno nechce hnout od domovních dveří. Několik rad pro rodiče prvňáčků, jak školu co nejlépe zvládat. Chování dítěte, organizace dne, vztah učitel - žák, vzdělávací program školy. rodinná výchova ; výchovné působení ; rodičovská účast ; příprava na vyučování ; organizace času ; režim dne ; školní adaptace ; žák ; mladší školní věk ; základní škola ; ročník 1

6 13. Mají MŠ připravovat děti na školu? [Should kindergartens prepare children for school?] / Jana Kropáčková. -- cze -- Lit.14 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.3 (2004), s.5-7. Srovnání poslání a funkce mateřské školy v přípravě dětí na povinnou školní docházku před 2.světovou válkou, před r.1989 (program prohloubené přípravy na čtení - Křivánek, Sušická, 1985, přípravná oddělení pro děti zapsané do ZŠ a nenavštěvující MŠ). Nové poslání MŠ po r odklon od pevně stanoveného režimu a dokumentů i plánované a řízené činnosti, hledání inspirací v zahraničí (waldorfský systém, pedagogika Montessori, program Začít spolu), vytváření nových programů a projektů. Legislativní změny v MŠ, příprava RVP PV (příprava na ZŠ jako integrální součást rozvoje osobnosti dítěte a jeho kompetencí). Příprava na školu v zahraničí. Celoživotní učení a MŠ jako jeho součást. předškolní dítě ; předškolní výchova ; předškolní věk ; mateřská škola ; přechod z mateřské na základní školu ; rozvíjení schopností ; školní zralost ; školní adaptace ; cíl výchovy ; 14. Náš prvňák se ve škole nudí! [Our first-grader gets bored at school!] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 51, č.10 (2004), s.4-5. Příčiny nesoustředěnosti a nepozornosti malých školáků na začátku školní docházky. Stanovení pravidel ohledně nošení/nenošení hraček do školy. žák ; mladší školní věk ; nepozornost ; koncentrace ; školní adaptace ; hračka ; základní škola ; první stupeň ; nedostatek ; ročník Nový žák aneb teď nám o sobě něco pověz [Newcomer to class, or tell us something about yourself] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 6 (2005), s. 18. Stěhování spojené se změnou školy představuje pro dítě velký zásah do jeho režimu, zvyků i prožívání. Problémy dítěte s adaptací, adaptační problémy doma a ve škole. Jak lze dítěti pomoci, pomoc třídního učitele. žák ; změna bydliště ; přechod do jiné školy ; působení ; školní adaptace ; chování žáka ; psychická zátěž ; vztahy mezi vrstevníky ; vztah učitel-žák ;

7 16. Partnerské soužití rodičů a kantorů - utopie, či realita [Partnership of parents and teachers - utopia or reality?] / Martina Štychová ; Zlata Šťástková. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 12 (2005), s fot. Rozhovor s ředitelkou ZŠ Mohylová Mgr. Martinou Štychovou o spolupráci rodičů a žáků na vytváření příznivé atmosféry školy. Sponzorování školy rodiči při podpoře mimoškolních aktivit (letní a zimní tábory, sportovní aktivity, tematické výstavy). Formy spolupráce s mateřskými školami v přípravě předškolních dětí pro první třídu. Alternativní prvky moderní výuky - daltonský plán. spolupráce ve výchově ; klima školy ; základní škola ; rodičovská účast ; výchova pro volný čas ; přechod z mateřské na základní školu ; daltonský plán ; 17. Poprvé v mateřské škole [In kindergarten for the first time] / Josef Beránek. -- cze In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 2 (2005), s fot., 1 obr. Pojem zralost pro mateřskou školu. Jak mohou rodiče svému dítěti usnadnit první dny v mateřské škole, co je důležité pro dobrou adaptaci dítěte. Nároky mateřské školy na děti. (Podle knihy Poprvé v mateřské škole od Renate Niesel a Wolfried Griebel, Portál 2005). dítě ; školní zralost ; rozvíjení schopností ; vývoj dítěte ; rodičovská účast ; výchovné působení ; mateřská škola ; adaptace ; školní adaptace ; 18. School Transition from Elementary to Secondary School: Changes in psychological adjustment [Přechod z elementární na sekundární školu: změny v psychickém přizpůsobování] / Arnold Lohaus, Cornelia Ev Elben, Juliane Ball, Johannes Klein-Hessling. -- eng -- lit.19 In: Educational Psychology -- [GB] -- Roč. 24, č.2 (2004), s tab., 1 graf. Přechod z jednoho typu školy na jiný může pro některé děti znamenat stres. Pedagogicko-psychologický výzkum dokumentuje hladinu stresu a psychických a somatických symptomů u 564 německých žáků během jejich přechodu z primární na sekundární školu, ze 4. do 5.ročníku, v porovnání se žáky, kteří přecházeli ze 3. do 4. a z 5. do 6.ročníku. Okruh stresových situací: změny požadavků na přípravu žáka, změna vyučujícího personálu, navázání vztahů s novými vrstevníky, změna budovy, dojíždění do jiného města.

8 přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; stres ; psychická zátěž ; školní adaptace ; psychologický výzkum ; SRN ; ročník 4 ; ročník Schulanfang [Začátek školní docházky] / Hanns Petillon. -- ger -- lit.8 In: Schüler -- [DE] -- (2004), s fot., 1 obr. Začátek školní docházky je pro děti významným životním zážitkem. Také různá kvalita počáteční školní výuky děti významně ovlivňuje. První týdny školní docházky - vysoké nároky na sociální kompetence dětí ve velké skupině školní třídy. Vznik nových přátelství a dlouholetých intenzivních vztahů. Složky podpory dětí ve věku 4-6 let pro úspěšné zvládnutí začátku školní docházky. dítě ; předškolní věk ; mladší školní věk ; docházka ; základní škola ; školní adaptace ; ročník Schulwechsel als kritisches Lebensereignis und die Entwicklung des Selbstkonzeptes bei Jugendlichen [Změna školy jako kritický životní zážitek a rozvoj sebekoncepce u mládeže] / Viola Meckelmann. -- ger -- lit.35 In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- [DE] -- Roč. 51, č.4 (2004), s Res. angl., 4 tab., 2 obr. Ve studii je charakterizován přechod ze základní na střední školu jako důležitý a kritický životní zážitek se specifickým vlivem na rozvoj sebekoncepce v období adolescence. 43 berlínských žáků bylo dotazováno před i po změně školy na svou sebekoncepci, školní a sportovní schopnosti a sebehodnocení. Změnu školy prožívala většina žáků převážně pozitivně. přechod ze základní na střední školu ; žák ; adolescence ; sebehodnocení ; sebeuvědomění ; psychologický výzkum ; SRN 21. Segodnja praktikant - zavtra pedagog : izučenije pedagogičeskogo opyta DOU studentami kolledža [Dnes praktikant - zítra pedagog : jak studenti Institutu pro učitele mateřských škol využívají pedagogických zkušeností] / Sergej Čechurov ; V. Milenko. -- rus In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN X [RU] -- Roč. 76, č. 8 (2004), s

9 Organizace pedagogické praxe studentů - budoucích učitelů mateřských škol v Institutu pro předškolní vzdělávání v bělgorodském Institutu pro vzdělávání učitelů mateřských škol. Diplomová práce studenta zaměřená na adaptaci dětí na mateřskou školu; změnu chování dítěte (smutek, plačtivost, agresivita), která vzniká ohrožením pocitu jistoty a bezpečí. Způsoby, jak za spolupráce rodičů pom oci dítěti zvyknout si na režim ve školce. student učitelství ; mateřská škola ; diplomová práce ; školní adaptace ; dítě ; chování ; spolupráce ve výchově ; rodičovská účast ; režim dne ; pedagogická praxe ; 22. Škola před školou [School before school] / Hana Imlaufová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 28. Informace o dvoudílné publikaci Vlasty Rezkové a Lucie Tumpachové Škola před školou (vydala Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004), která je zaměřena na systematickou přípravu předškoláka na vstup do 1. ročníku základní školy. Jde o soubor námětů, nápadů a úkolů rozvíjejících pozornost i paměť a posilujících schopnost zrakové a sluchové diferenciace, některá cvičení jsou věnována rozvoji vyjadřovacích schopností a početních představ. Součástí obou souborů jsou také grafomotorická cvičení (zlepšení kresebné koordinace ruky a příprava na psaní. předškolní dítě ; předškolní věk ; přechod z mateřské na základní školu ; rozvíjení schopností ; cvičení ; 23. Školní zralost a školní připravenost [School maturity and school preparedness] / Jana Kropáčková. -- cze -- lit.13 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.2 (2004), s tab.. Vysvětlení některých pojmů týkajících se vývojových předpokladů pro úspěšné zahájení školní docházky: školní zralost, fyzická, psychická, emocionální a sociální zralost, diagnostika školní zralosti, školní připravenost, školní způsobilost, školní úspěšnost, pedagogická zralost, rozvoj osobnosti dítěte. Autorka objasňuje obsah těchto pojmů a stupeň, kterého je třeba dosáhnout pro úspěšnou školní docházku. předškolní věk ; předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; školní zralost ; diagnostika ; školní úspěšnost ; psychický vývoj ; tělesný vývoj ; socializace ; osobní předpoklady ;

10 24. Umí základní škola připravit žáky na studium na střední škole? [Can primary school prepare pupils for study at secondary school?] / Iva Svačinová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 10, č. 10 (2004), s. 12. Přechod dítěte ze základní na střední školu jako jedno z klíčových období jeho života. Role základní školy v tomto období - pomoc a poradenství, ovlivnění volby žáka při výběru dalšího studia a vliv na jeho úspěšnost při přijímacím řízení a později při studiu na SŠ. Autorka se zabývá vybaveností dětí potřebnými vědomostmi a dovednostmi. Zatímco u faktografických znalostí nejsou vyučujícími SŠ pociťovány vážné nedostatky, v oblasti dovedností či návyků (umět se učit, uvažovat logicky, uvažovat globálně, v souvislostech, využít teoretické poznatky v praxi a naopak) jsou problémy závažné. Nedostatky v podpoře žáků ZŠ při volbě SŠ (oblast kariérního poradenství). Několik rovin přípravy žáka na SŠ. Diagnostický odhad učitele (vhodné obory), spolupráce s výchovným poradcem (přehled o poptávce). Potřeba spolupráce s rodiči. profesní orientace ; přechod ze základní na střední školu ; poradenství ; volba povolání ; volba studijního oboru ; volba školy ; profesní poradenství ; 25. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów [Znalosti učitelů o problémech školní adaptace žáků první třídy] / Marzena Basiaga. -- pol In: Nowa szkola -- [PL] -- Roč. 60, č.6 (2004), s tab. Pro žáka první třídy je učitel nejvyšší autoritou, proto je třeba, aby se mezi nimi od začátku vytvořil dobrý vztah. Autorka článku informuje o výsledcích výzkumu zaměřeného na znalosti učitelů o problematice školní adaptace nejmladších žáků. Zjistila, že učitelé jsou si velmi dobře vědomi její důležitosti a věnují jí přiměřenou pozornost. Znalosti však nejsou nejdůležitější, výsledek učitelova úsilí ovlivňuje v první řadě jeho osobnost. žák ; školní adaptace ; učitel ; role učitele ; osobnost ; základní škola ; výchovné působení ; Polsko ; ročník Změny rodičovského vztahu ke škole a vzdělávání dětí [Changes in parents' relations to school and education of their children] / Ida Viktorová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11

11 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 54, č. 4 (2004), s Text se zabývá vztahem ke školnímu vzdělání dětí a jejich rodičů na konci povinné školní docházky. V tomto kontextu si všímá změn postavení dítěte doma a ve škole, postupů při volbě školní kariéry, školní práce a domácí přípravy. Na základě empirických dat ze dvou šetření dětí devátých tříd (1992, 2003) a longitudinálního sledování poukazuje také na vzrůstající rozdíly mezi rodinami školních dětí, které se projevují i na poli profesionální orientace a projektování vzdělávací kariéry. vztah rodiče-škola ; dítě ; vzdělávání ; samostatnost ; volba školy ; přechod ze základní na střední školu ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; pedagogický výzkum ; závěrečná třída ; základní škola ; 27. Žáci v Irsku dostali rok na rozmyšlenou [One more year to make decision for pupils in Ireland] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 17, č. 15.X. (2004), s.21. V Irsku mohou všechny střední školy nabízet svým studentům tzv. přechodný rok. Jde o jednoletý školní program mezi 2.stupněm ZŠ a SŠ. Žáci tak dostávají šanci naučit se samostatně přemýšlet a jednat a rozhodnout o dalším směřování svého života. Angličtina, galština, jeden cizí jazyk a matematika jsou pro ně povinné, další předměty si vybírají. K přechodnému roku patří 3 týdenní stáže v různých organizacích a firmách, které mohou studenty inspirovat při volbě povolání. přechod ze základní na střední školu ; střední škola ; přípravný ročník ; didaktická kontinuita ; výchovný program ; obsah výuky ; žák ; profesní orientace ; Irsko

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

LEVÁCTVÍ. Zápas o každé písmeno. Pro rodiče prvňáčků / [] / Jana Šemberová -- čeština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 36, č.11 (1989), s.6.

LEVÁCTVÍ. Zápas o každé písmeno. Pro rodiče prvňáčků / [] / Jana Šemberová -- čeština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 36, č.11 (1989), s.6. LEVÁCTVÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

ŠKOLNÍ ZRALOST Academic Performance Gap Between Summer-Birthday and Fall-Birthday Children in Grades K-8 Journal of Educational Research tvrtina d

ŠKOLNÍ ZRALOST Academic Performance Gap Between Summer-Birthday and Fall-Birthday Children in Grades K-8 Journal of Educational Research tvrtina d ŠKOLNÍ ZRALOST Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET Mgr. Hana Splavcová (NÚV) PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (PedF UK) Praha, 7. října 2016 Anotace Příspěvek se zabývá problematikou vzdělávání dětí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 7/2011 1. Eine Erziehung für JEDEN in einer Klasse für ALLE : [Výchova pro každého ve třídě pro všechny :: příspěvek z Řecka] / ein Beitrag aus Griechenland / Spiridon-

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více