ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY"

Transkript

1 ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Practicing What We Preach : An Argument for Cooperative Learning Opportunities for Elementary and Secondary Educators [Uveďme do praxe to, co hlásáme : argumenty ve prospěch možností spolupráce mezi učiteli základních a středních škol] / Pamela K. Coke. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 22 In: Education -- [US] -- Roč. 126, č. 2 (2005), s Autorka pracovala jako učitelka na základní i střední škole a zastává názor, že vzdělávání by mělo být chápáno ve své kontinuitě, ne jako hierarchie škol. Vyučování na základní a na střední škole má každé svou vlastní kulturu a rutinu a vytváří svou vlastní žákovskou komunitu. Při kooperativním vzdělávání na obou stupních škol by měli učitelé vytvořit model, který by žáci následovali. Nutnost intenzivnější spolupráce mezi učiteli na základních a středních školách. základní škola ; střední škola ; učitel ; žák ; spolupráce ; styl výuky ; učení ve skupině ; didaktická kontinuita ; přechod ze základní na střední školu ; USA 2. Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí [The involvement of parents in school socialisation of children] / Stanislav Štech. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 54, č. 4 (2004), s Stať analyzuje domácí i zahraniční výzkumy tzv. rodičovské angažovanosti ve školní socializaci dětí. Sociálně-historický kontext vzniku požadavku rodičovské angažovanosti - individualizace života v moderní společnosti, důraz na proces personalizace, potřeba adaptace a osvojení nezbytných nástrojů ve škole (vědomosti, dovednosti, postoje) pro zařazení do společnosti. rodiče ; škola ; rodičovská role ; dítě ; socializace ; vztah rodiče-škola ; rodičovská účast ; školní adaptace ;

2 3. Dem Lernen Zeit geben [Dát učení čas] / Annemarie von der Groeben. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Pädagogik : Pädagogische Beiträge. -- [GE] -- Roč. 57, č. 12 (2005), s fot. Pro děti a mládež je často obtížné přizpůsobit se časovým požadavkům ve škole. Stati v tomto čísle časopisu se zabývají otázkami, zda mají děti právo žít a učit se podle vlastního časového rytmu a kolik času žáci potřebují na opravdové porozumění učivu. Učení, vzdělávání a výchova jsou procesy, které probíhají v čase a jsou také určovány očekáváním v budoucnosti. Některé děti z rodin nezaměstnaných nemají pevný časový rytmus a nedokážou se vyrovnávat se školními časovými nároky. učení ; proces učení ; žák ; učební tempo ; doba učení ; časový faktor ; školní adaptace ; 4. Die ganztägige Grundschule in Russland [Celodenní škola v Rusku] / Maria N. Averina, Olga W. Soboleva. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Erziehung und Unterricht : Österreichische pädagogische zeitschrift. -- ISSN [AT] -- Roč. 155, č. 7-8 (2005), s fot. Snaha Ruska stát se plnohodnotnou součástí moderního světa vyžaduje zavedení mezinárodně uznávaných životních standardů. Nová ruská pedagogická vymoženost - sloučení mateřské a základní školy do jednoho integrovaného modelu. Výhody nového kombinovaného typu základní školy s mateřskou školou: o děti ve věku 4-10 let pečují pedagogové, kteří je dobře znají a jsou informováni i o jejich osobních vývojových zvláštnostech, děti neprožívají v průběhu školní docházky žádné radikální změny, vzniká pevné spojení mezi pedagogy a rodiči. školství ; inovace ve vzdělávání ; mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; vztah rodiče-učitel ; Rusko ; integrovaná škola 5. Gender and Race as variables in psychosocial Adjustment to Middle and High School [Pohlaví a rasa jako proměnné v psychosociální adaptaci na nižší a vyšší střední školu] / Patrick Akos, John P. Galassi. -- eng -- lit.28 In: Journal of Educational Research -- [US] -- Roč. 98, č.2 (2004/05), s Res., 2 tab.

3 Výsledky výzkumů sledujících dopady přechodu na vyšší stupeň vzdělávání potvrzují negativní změny (snížené sebehodnocení nebo motivace žáků). Roli zde hraje též pohlaví a rasa. Americká studie zkoumala míru psychosociálního přizpůsobení žáků v 6. a 9.ročníku s ohledem na pohlaví a etnický původ a další faktory zde působící. přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; přechod ze základní na střední školu ; působení ; motivace ; motivace učení ; sebehodnocení ; adaptace ; školní adaptace ; pohlaví ; etnický původ ; 6. Im Klassenzimmer interkulturelle Kompetenz stärken! [Posílit ve třídě mezikulturní kompetenci!] / Almute Nischak, Rolf Schäfer. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N -- ISSN [CH] -- Roč. 74, č. 3 (2005), s Etnoložka a systémová terapeutka a speciální pedagog z Freiburku (SRN) analyzují aktuální problém současné doby; příslušnost učitelů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (velkou většinou dětí přistěhovalců) k jiné jazykové kultuře a odlišnému kulturnímu a sociálnímu prostředí a těžkosti jejich vzájemné komunikace. Ovlivňování mentality dětí přistěhovalců ve školním prostředí. Asimilace žáků k novým životním podmínkám, úloha denních rituálů při jejich stabilizaci. Selhávání přistěhovalců v jejich rodičovských rolích. analýza ; školní adaptace ; přistěhovalec ; sociální prostředí ; sociálně znevýhodněný ; vztah učitel-žák ; mezikulturní komunikace ; rodinná výchova ; rodinné prostředí ; Freiburg ; SRN 7. Irlande: une transition formatrice [Irsko: formativní přechod] / Philippe Jacqué. -- fre -- lit.1 In: Monde de l'éducation -- [FR] -- č.326 (2004), s fot. Zpráva o praxi, která má v Irsku stále více přívrženců mezi žáky a učiteli státních a polostátních středních škol: jde o tzv. formativní přechodový rok mezi nižší a vyšší střední školou (ve Francii mezi college a lyceem). V tomto roce tráví žáci hodně času na různých stážích, které si mohou vybrat sami, mají čas na přemýšlení a na výběr toho, co je zajímá a co by snad mohlo být i jejich zaměstnáním. Místo známek platí systém kreditů. Tento v Evropě ojedinělý projekt podporují i rodiče.

4 škola ; střední škola ; přechod ze základní na střední školu ; didaktická kontinuita ; přípravný ročník ; vyšší střední škola ; profesní orientace ; Irsko 8. Jak předcházet specifickým poruchám učení [How to avoid specific learning disorders] / Jana Pleyerová. -- cze -- Lit. In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 10, č.2 (2004), s.8-9. Možnosti prevence specifických poruch učení na počátku školní docházky. Spolupráce s MŠ. Testování úrovně vývoje funkcí potřebných k nácviku čtení a psaní. Využití výsledků testování: v MŠ, v rodině, v ZŠ. Práce s dětmi v prvních ročnících ZŠ - metody pro zmírnění obtíží se čtením a psaním: metoda dobrého startu, konzultační hodiny s rodiči a jejich dětmi, kurz pro rodiče s dětmi, nápravné hodiny, kurz malého knihovníka. Plán možných preventivních opatření v prvním roce školní docházky. mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; školní adaptace ; čtení ; psaní ; porucha učení ; dyslexie ; dysgrafie ; prevence ; terapie ; náprava ; 9. Jsou děti připraveny na mateřskou školu? [Are children prepared for kindergarten?] / Pavla Petrů-Kicková. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 9. Autorka porovnává dřívější požadavky na základní znalosti a dovednosti, na jejichž základě mohlo být dítě přijato do mateřské školy, se současnou situací (sebeobsluha, znalosti o sobě a své rodině, samostatnost, společenské chování apod.). Oblasti, ve kterých by rodina a škola měla působit na dítě (v souladu s celospolečenskými požadavky). předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; mateřská škola ; adaptace ; školní adaptace ; sociální adaptace ; podmínky přijetí ; 10. Kdy je dítě připravené jít do školy? [When is child ready to start school attendance?] / Jana Kropáčková. -- cze -- Lit.9 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.1 (2004), s.8-10.

5 Problematika posuzování školní zralosti předškolního dítěte. Způsoby posuzování - doporučení MŠ, prohlídka pediatra, hodnocení při zápisu do školy. Odklad školní docházky - důvody pro podání žádosti, problémy dítěte plynoucí z neodůvodněného odkladu. Průběh zápisu do školy. Pedagogická diagnostika v MŠ. Připravenost rodiny na školní docházku dítěte. Příprava na školní docházku v MŠ. předškolní dítě ; předškolní věk ; mateřská škola ; základní škola ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; školní zralost ; pedagogická diagnostika ; ročník Kdy žádat odklad školní docházky [When to ask for delay in school attendance] / Marie Těthalová. -- cze In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 1 (2005), s fot. Schopnosti a dovednosti potřebné pro zvládání školních nároků. Podle čeho se rozhodovat, zda dítě potřebuje/nepotřebuje odklad školní docházky. Konkrétní příklad dvou předškolních dětí. Odborná pomoc psychologů a pediatrů. Několik rad, jak a kdy žádat o odklad a jak využít odklad školní docházky. Upozornění na knihy, které jsou zaměřené na rozvoj schopností, které budou děti ve škole potřebovat. rodinná výchova ; výchovné působení ; rodičovská účast ; dítě ; předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; školní zralost ; rozvíjení schopností ; vývoj dítěte ; odklad ; docházka ; 12. Když prvňáčkovi dochází dech [When first-graders are out of breath] / Václava Masáková ; Věra Pilná. -- cze In: Děti a my -- [CZ] -- Roč. 34, č.2 (2004), s.25. Problematika prvnáčka, který se ráno nechce hnout od domovních dveří. Několik rad pro rodiče prvňáčků, jak školu co nejlépe zvládat. Chování dítěte, organizace dne, vztah učitel - žák, vzdělávací program školy. rodinná výchova ; výchovné působení ; rodičovská účast ; příprava na vyučování ; organizace času ; režim dne ; školní adaptace ; žák ; mladší školní věk ; základní škola ; ročník 1

6 13. Mají MŠ připravovat děti na školu? [Should kindergartens prepare children for school?] / Jana Kropáčková. -- cze -- Lit.14 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.3 (2004), s.5-7. Srovnání poslání a funkce mateřské školy v přípravě dětí na povinnou školní docházku před 2.světovou válkou, před r.1989 (program prohloubené přípravy na čtení - Křivánek, Sušická, 1985, přípravná oddělení pro děti zapsané do ZŠ a nenavštěvující MŠ). Nové poslání MŠ po r odklon od pevně stanoveného režimu a dokumentů i plánované a řízené činnosti, hledání inspirací v zahraničí (waldorfský systém, pedagogika Montessori, program Začít spolu), vytváření nových programů a projektů. Legislativní změny v MŠ, příprava RVP PV (příprava na ZŠ jako integrální součást rozvoje osobnosti dítěte a jeho kompetencí). Příprava na školu v zahraničí. Celoživotní učení a MŠ jako jeho součást. předškolní dítě ; předškolní výchova ; předškolní věk ; mateřská škola ; přechod z mateřské na základní školu ; rozvíjení schopností ; školní zralost ; školní adaptace ; cíl výchovy ; 14. Náš prvňák se ve škole nudí! [Our first-grader gets bored at school!] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 51, č.10 (2004), s.4-5. Příčiny nesoustředěnosti a nepozornosti malých školáků na začátku školní docházky. Stanovení pravidel ohledně nošení/nenošení hraček do školy. žák ; mladší školní věk ; nepozornost ; koncentrace ; školní adaptace ; hračka ; základní škola ; první stupeň ; nedostatek ; ročník Nový žák aneb teď nám o sobě něco pověz [Newcomer to class, or tell us something about yourself] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 6 (2005), s. 18. Stěhování spojené se změnou školy představuje pro dítě velký zásah do jeho režimu, zvyků i prožívání. Problémy dítěte s adaptací, adaptační problémy doma a ve škole. Jak lze dítěti pomoci, pomoc třídního učitele. žák ; změna bydliště ; přechod do jiné školy ; působení ; školní adaptace ; chování žáka ; psychická zátěž ; vztahy mezi vrstevníky ; vztah učitel-žák ;

7 16. Partnerské soužití rodičů a kantorů - utopie, či realita [Partnership of parents and teachers - utopia or reality?] / Martina Štychová ; Zlata Šťástková. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 12 (2005), s fot. Rozhovor s ředitelkou ZŠ Mohylová Mgr. Martinou Štychovou o spolupráci rodičů a žáků na vytváření příznivé atmosféry školy. Sponzorování školy rodiči při podpoře mimoškolních aktivit (letní a zimní tábory, sportovní aktivity, tematické výstavy). Formy spolupráce s mateřskými školami v přípravě předškolních dětí pro první třídu. Alternativní prvky moderní výuky - daltonský plán. spolupráce ve výchově ; klima školy ; základní škola ; rodičovská účast ; výchova pro volný čas ; přechod z mateřské na základní školu ; daltonský plán ; 17. Poprvé v mateřské škole [In kindergarten for the first time] / Josef Beránek. -- cze In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- ISSN [CZ] -- Roč. 35, č. 2 (2005), s fot., 1 obr. Pojem zralost pro mateřskou školu. Jak mohou rodiče svému dítěti usnadnit první dny v mateřské škole, co je důležité pro dobrou adaptaci dítěte. Nároky mateřské školy na děti. (Podle knihy Poprvé v mateřské škole od Renate Niesel a Wolfried Griebel, Portál 2005). dítě ; školní zralost ; rozvíjení schopností ; vývoj dítěte ; rodičovská účast ; výchovné působení ; mateřská škola ; adaptace ; školní adaptace ; 18. School Transition from Elementary to Secondary School: Changes in psychological adjustment [Přechod z elementární na sekundární školu: změny v psychickém přizpůsobování] / Arnold Lohaus, Cornelia Ev Elben, Juliane Ball, Johannes Klein-Hessling. -- eng -- lit.19 In: Educational Psychology -- [GB] -- Roč. 24, č.2 (2004), s tab., 1 graf. Přechod z jednoho typu školy na jiný může pro některé děti znamenat stres. Pedagogicko-psychologický výzkum dokumentuje hladinu stresu a psychických a somatických symptomů u 564 německých žáků během jejich přechodu z primární na sekundární školu, ze 4. do 5.ročníku, v porovnání se žáky, kteří přecházeli ze 3. do 4. a z 5. do 6.ročníku. Okruh stresových situací: změny požadavků na přípravu žáka, změna vyučujícího personálu, navázání vztahů s novými vrstevníky, změna budovy, dojíždění do jiného města.

8 přechod z prvního na druhý stupeň základní školy ; stres ; psychická zátěž ; školní adaptace ; psychologický výzkum ; SRN ; ročník 4 ; ročník Schulanfang [Začátek školní docházky] / Hanns Petillon. -- ger -- lit.8 In: Schüler -- [DE] -- (2004), s fot., 1 obr. Začátek školní docházky je pro děti významným životním zážitkem. Také různá kvalita počáteční školní výuky děti významně ovlivňuje. První týdny školní docházky - vysoké nároky na sociální kompetence dětí ve velké skupině školní třídy. Vznik nových přátelství a dlouholetých intenzivních vztahů. Složky podpory dětí ve věku 4-6 let pro úspěšné zvládnutí začátku školní docházky. dítě ; předškolní věk ; mladší školní věk ; docházka ; základní škola ; školní adaptace ; ročník Schulwechsel als kritisches Lebensereignis und die Entwicklung des Selbstkonzeptes bei Jugendlichen [Změna školy jako kritický životní zážitek a rozvoj sebekoncepce u mládeže] / Viola Meckelmann. -- ger -- lit.35 In: Psychologie in Erziehung und Unterricht -- [DE] -- Roč. 51, č.4 (2004), s Res. angl., 4 tab., 2 obr. Ve studii je charakterizován přechod ze základní na střední školu jako důležitý a kritický životní zážitek se specifickým vlivem na rozvoj sebekoncepce v období adolescence. 43 berlínských žáků bylo dotazováno před i po změně školy na svou sebekoncepci, školní a sportovní schopnosti a sebehodnocení. Změnu školy prožívala většina žáků převážně pozitivně. přechod ze základní na střední školu ; žák ; adolescence ; sebehodnocení ; sebeuvědomění ; psychologický výzkum ; SRN 21. Segodnja praktikant - zavtra pedagog : izučenije pedagogičeskogo opyta DOU studentami kolledža [Dnes praktikant - zítra pedagog : jak studenti Institutu pro učitele mateřských škol využívají pedagogických zkušeností] / Sergej Čechurov ; V. Milenko. -- rus In: Doškol'noje vospitanije -- ISSN X [RU] -- Roč. 76, č. 8 (2004), s

9 Organizace pedagogické praxe studentů - budoucích učitelů mateřských škol v Institutu pro předškolní vzdělávání v bělgorodském Institutu pro vzdělávání učitelů mateřských škol. Diplomová práce studenta zaměřená na adaptaci dětí na mateřskou školu; změnu chování dítěte (smutek, plačtivost, agresivita), která vzniká ohrožením pocitu jistoty a bezpečí. Způsoby, jak za spolupráce rodičů pom oci dítěti zvyknout si na režim ve školce. student učitelství ; mateřská škola ; diplomová práce ; školní adaptace ; dítě ; chování ; spolupráce ve výchově ; rodičovská účast ; režim dne ; pedagogická praxe ; 22. Škola před školou [School before school] / Hana Imlaufová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 28. Informace o dvoudílné publikaci Vlasty Rezkové a Lucie Tumpachové Škola před školou (vydala Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004), která je zaměřena na systematickou přípravu předškoláka na vstup do 1. ročníku základní školy. Jde o soubor námětů, nápadů a úkolů rozvíjejících pozornost i paměť a posilujících schopnost zrakové a sluchové diferenciace, některá cvičení jsou věnována rozvoji vyjadřovacích schopností a početních představ. Součástí obou souborů jsou také grafomotorická cvičení (zlepšení kresebné koordinace ruky a příprava na psaní. předškolní dítě ; předškolní věk ; přechod z mateřské na základní školu ; rozvíjení schopností ; cvičení ; 23. Školní zralost a školní připravenost [School maturity and school preparedness] / Jana Kropáčková. -- cze -- lit.13 In: Informatorium [CZ] -- Roč. 11, č.2 (2004), s tab.. Vysvětlení některých pojmů týkajících se vývojových předpokladů pro úspěšné zahájení školní docházky: školní zralost, fyzická, psychická, emocionální a sociální zralost, diagnostika školní zralosti, školní připravenost, školní způsobilost, školní úspěšnost, pedagogická zralost, rozvoj osobnosti dítěte. Autorka objasňuje obsah těchto pojmů a stupeň, kterého je třeba dosáhnout pro úspěšnou školní docházku. předškolní věk ; předškolní dítě ; přechod z mateřské na základní školu ; vývoj dítěte ; školní zralost ; diagnostika ; školní úspěšnost ; psychický vývoj ; tělesný vývoj ; socializace ; osobní předpoklady ;

10 24. Umí základní škola připravit žáky na studium na střední škole? [Can primary school prepare pupils for study at secondary school?] / Iva Svačinová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 10, č. 10 (2004), s. 12. Přechod dítěte ze základní na střední školu jako jedno z klíčových období jeho života. Role základní školy v tomto období - pomoc a poradenství, ovlivnění volby žáka při výběru dalšího studia a vliv na jeho úspěšnost při přijímacím řízení a později při studiu na SŠ. Autorka se zabývá vybaveností dětí potřebnými vědomostmi a dovednostmi. Zatímco u faktografických znalostí nejsou vyučujícími SŠ pociťovány vážné nedostatky, v oblasti dovedností či návyků (umět se učit, uvažovat logicky, uvažovat globálně, v souvislostech, využít teoretické poznatky v praxi a naopak) jsou problémy závažné. Nedostatky v podpoře žáků ZŠ při volbě SŠ (oblast kariérního poradenství). Několik rovin přípravy žáka na SŠ. Diagnostický odhad učitele (vhodné obory), spolupráce s výchovným poradcem (přehled o poptávce). Potřeba spolupráce s rodiči. profesní orientace ; přechod ze základní na střední školu ; poradenství ; volba povolání ; volba studijního oboru ; volba školy ; profesní poradenství ; 25. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów [Znalosti učitelů o problémech školní adaptace žáků první třídy] / Marzena Basiaga. -- pol In: Nowa szkola -- [PL] -- Roč. 60, č.6 (2004), s tab. Pro žáka první třídy je učitel nejvyšší autoritou, proto je třeba, aby se mezi nimi od začátku vytvořil dobrý vztah. Autorka článku informuje o výsledcích výzkumu zaměřeného na znalosti učitelů o problematice školní adaptace nejmladších žáků. Zjistila, že učitelé jsou si velmi dobře vědomi její důležitosti a věnují jí přiměřenou pozornost. Znalosti však nejsou nejdůležitější, výsledek učitelova úsilí ovlivňuje v první řadě jeho osobnost. žák ; školní adaptace ; učitel ; role učitele ; osobnost ; základní škola ; výchovné působení ; Polsko ; ročník Změny rodičovského vztahu ke škole a vzdělávání dětí [Changes in parents' relations to school and education of their children] / Ida Viktorová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11

11 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 54, č. 4 (2004), s Text se zabývá vztahem ke školnímu vzdělání dětí a jejich rodičů na konci povinné školní docházky. V tomto kontextu si všímá změn postavení dítěte doma a ve škole, postupů při volbě školní kariéry, školní práce a domácí přípravy. Na základě empirických dat ze dvou šetření dětí devátých tříd (1992, 2003) a longitudinálního sledování poukazuje také na vzrůstající rozdíly mezi rodinami školních dětí, které se projevují i na poli profesionální orientace a projektování vzdělávací kariéry. vztah rodiče-škola ; dítě ; vzdělávání ; samostatnost ; volba školy ; přechod ze základní na střední školu ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; pedagogický výzkum ; závěrečná třída ; základní škola ; 27. Žáci v Irsku dostali rok na rozmyšlenou [One more year to make decision for pupils in Ireland] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 17, č. 15.X. (2004), s.21. V Irsku mohou všechny střední školy nabízet svým studentům tzv. přechodný rok. Jde o jednoletý školní program mezi 2.stupněm ZŠ a SŠ. Žáci tak dostávají šanci naučit se samostatně přemýšlet a jednat a rozhodnout o dalším směřování svého života. Angličtina, galština, jeden cizí jazyk a matematika jsou pro ně povinné, další předměty si vybírají. K přechodnému roku patří 3 týdenní stáže v různých organizacích a firmách, které mohou studenty inspirovat při volbě povolání. přechod ze základní na střední školu ; střední škola ; přípravný ročník ; didaktická kontinuita ; výchovný program ; obsah výuky ; žák ; profesní orientace ; Irsko

ŠKOLNÍ ZRALOST Academic Performance Gap Between Summer-Birthday and Fall-Birthday Children in Grades K-8 Journal of Educational Research tvrtina d

ŠKOLNÍ ZRALOST Academic Performance Gap Between Summer-Birthday and Fall-Birthday Children in Grades K-8 Journal of Educational Research tvrtina d ŠKOLNÍ ZRALOST Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení v ve vyucovanl " Pedagogická diagnostika Práce výchovného poradce r, OBSAH.

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více