Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera:

2 Obsah Úvod HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství Aa: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Ab: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení Ad: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání Kroužek Welfare chovu terarijních zvířat Aj: Stavební úpravy škol B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání Chemie zábavná i poučná B1c: Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ... 33

3 Úvod V roce 1 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž oslavila již 63 let své existence. Za tu dobu vychovala velké množství mladých lidí v oboru, který byl před jejím založením neznámý. Obor v sobě spojuje přírodovědecké i technické zaměření jejích absolventů, zajišťuje veterinární službu i po stránce technické. Škola sídlí v areálu na ulici Koperníkova v Kroměříži a v roce 13 areál školy zahrnoval budovy školy se třídami a laboratořemi, 1 budovu pomocných provozů (cvičné stáje), samostatnou budovu tělocvičny a budovu domova mládeže. V roce 13 se škola zapojila do projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. Tento projekt měl za cíl zvýšit zájem žáků základních škol o technicky zaměřené obory, zajistit spolupráci mezi žáky základních a středních škol, zkvalitnit výuku předmětů a to materiálně zajištěním moderního zařízení do laboratoří školy a zvýšit odbornou připravenost vyučujících např. formou školení. Projekt byl na škole naplňován třemi různými klíčovými aktivitami. 1) Setkávání žáků základních a středních škol při práci v laboratořích školy zde docházelo k přímému ovlivnění žáků obou typů škol, žáci ZŠ měli možnost si vyzkoušet techniky, které v rámci ZŠ nejsou běžné a na druhé straně žáci SŠ se učili učit a vést své mladší partnery. ) Kroužek Welfare chovu terarijních zvířat zde jsme spojili přirozený zájem žáků školy o chov terarijních zvířat a poskytli jim odborné a erudované vedení aktivity a také úpravu prostor pro výkon aktivity samé. 3) Kroužek Chemie zábavná i poučná pro žáky partnerské základní školy. 3

4 1. HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 1.1 A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství V rámci KA A1a byla komplexně rekonstruována laboratoř chemie, vybavena novými laboratorními stoly a digestoří. Tato KA výrazným způsobem ovlivnila výuku předmětu chemie na škole a je pravidelně využívána nejen vyučujícími předmětu chemie ale i předmětu praxe. Tato laboratoř byla využívána pro KA B1a sdílení dílen a laboratoří žáky ZŠ a SŠ. Díky vestavěné digestoři mohou výt provedeny demonstrace, které by jinak byly neproveditelné. Respondenti vyučující SŠ zapojení do projektu na konci KA, 3, 3, 1, 1, Jak často jste využíval toto vybavení? 1 vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy pouze vyučující Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali převážně vyučující 7 tak napůl převážně žáci pouze žáci

5 Na otázky pro tvorbu grafů odpovídali vyučující předmětu chemie a vyučující předmětu praxe. Rekonstrukce laboratoře chemie výrazně zvýšila komfort a kvalitu výuky předmětu.

6 1. Aa: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání V rámci aktivity Aa byly vybaveny přístroji a spotřební materiálem laboratoře školy využívané pro KA Ad, B1a a B1b. Na otázky v dotazníku odpovídali vyučující využívající dotčené laboratoře. Částečné inovace se týkaly laboratoře biologie, laboratorní techniky, anatomie a fyziologie zvířat a mikrobiologie a parazitologie. Částečná inovace laboratoří měla pozitivní vliv na úroveň výuky odborných předmětu na škole a umožnila doplnit metody výuky v rámci aktuálně platného ŠVP. Respondenti vyučující SŠ a ZŠ zapojení do projektu na konci KA 7 Jak často jste využíval toto vybavení? vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali 1 6 pouze vyučující 1 převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci 6

7 1.3 Ab: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení V rámci této klíčové aktivity proběhlo ve 3 etapách školení pracovníků pro systém NeuLog, který byl zakoupen pro realizaci KA Aa. Bez tohoto školení by bylo prakticky nemožné tento systém ve výuce používat. Školení pracovníků bylo v souladu s ŠVP a jeho využívání ve výuce. Respondenti vyučující SŠ a ZŠ zapojení do projektu po ukončení školení, 3, 3, 1, 1, Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? velmi přínosnéspíše přínosné nevím spíše nepřínosné zcela nepřínosné 1. Ad: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání 1..1 KROUŽEK WELFARE CHOVU TERARIJNÍCH ZVÍŘAT Kroužek Welfare chovu terarijních zvířat byl na škole v rámci projektu realizován od října 13, celkem se práce v kroužku vystřídalo 6 žáků školy. Kroužek byl zaměřen na praktické, ale i teoretické dovednosti a znalosti. Pod vedením zkušeného pedagoga žáci v praxi realizovali teoretické poznatky z výuky odborných předmětů a dále rozvíjeli své znalosti. Kroužek se pod vedením pedagoga scházel x měsíčně, žáci pochopitelně v rámci kroužku pracovali samostatně každý den. Technické zabezpečení kroužku bylo možné díky klíčové aktivitě A1b, z jejíhož rozpočtu byl uhrazen nákup a instalace policového systému a klece a terária. Prostředky nebyly určeny na nákup 7

8 zvířat, případně krmiva, tyto položky si hradili samostatně členové kroužku. Prostory terárií byly dále využívány ve výuce předmětu Chov exotických zvířat, který je v ŠVP zařazen do. a 3. ročníku. Největším přínosem pro žáky byla samotná možnost realizace kroužku a kromě praktického využití zejména odborné vedení kroužku. Personální složení podpořených osob (žáci SŠ) bylo stabilní a změnilo se jen jedenkrát při přechodu na nový školní rok. Odešli žáci. ročníku a stav byl doplněn 6 žáky nižších ročníků. Respondenti žáci SŠ zapojení do projektu na začátku KA Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? 17 velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná Řady1 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? Řady1 ano ne nevím 8

9 velmi zajímám O přírodovědná a/nebo technická témata se 6 trochu zajímám 1 tak napůl spíše nezajímám vůbec nezajímám Řady1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? Řady1 1 určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) Řady1 1 chlapec dívka 9

10 Respondenti žáci SŠ zapojení do projektu na konci KA Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná Řady1 3 Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? 1 1 Řady1 určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 1

11 1 1 1 Řady1 velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše nezajímám vůbec nezajímám Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? 1 1 Řady1 3 1 určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne 11

12 3 (pohlaví) 1 1 Řady1 1 chlapec dívka 1. Aj: Stavební úpravy škol KA stavební úpravy škol se omezila na jedinou, ale podstatnou aktivitu a to byla úprava podlahy v laboratoři chemie, bez které by nebylo možno montovat nově zakoupené laboratorní stoly a další vybavení. Aktivita byla jednorázová a byla ukončena v červenci B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ Aktivita sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pero povinnou výuku ZŠ byla stěžejním bodem celého projektu. Pro realizaci této KA byla navázána spolupráce se 3 základními školami a to ZŠ Břest, ZŠ Slovan Kroměříž a ZŠ Zachar Kroměříž. KA se realizovala prostřednictvím 1 projektových dnů žáci základních škol byli rozdělení do skupin, které se při realizaci výuky střídaly. Výuka byla zaměřena na předmět chemie a přírodopis, výuka přírodopisu byla realizována prostřednictvím aktivit biologie, chovatelství, posouzení a zpracování domácího chovu hospodářských zvířat. Žákům základních škol pomáhali žáci naší školy a vedli je jednotlivými aktivitami. Na každou aktivitu bylo přiděleno ke skupině žáků ZŠ žáků střední školy. Tím byla také realizována klíčová aktivita B1c (vzájemné učení žáků ZŠ a SŠ). 1

13 Žáci základních škol velmi pozitivně reagovali na nabídku náplně sdílení laboratoří. Ke každé aktivitě byl vypracován pracovní list, do kterého žáci zaznamenávali svá pozorování a výsledky pokusů. Pro žáky SŠ byla aktivita novou a velmi cennou zkušeností s vedením menšího kolektivu, v průběhu projektu se u žáků SŠ zvyšovala schopnost vést kolektiv, plnit zadané úkoly a mít zodpovědnost za výsledek své práce. Dále uvádím příklady pracovních listů, vypracovaných žáky ZŠ při práci na projektovém úkolu. 13

14 V průběhu realizace aktivity se neprojevily žádné komplikace, které by narušily její průběh. Je velmi pravděpodobné a vyplývá to také z grafů, že této aktivity se účastnili žáci, kteří mají zájem o přírodu a přírodní vědy. Studium na střední škole zaměřené přírodovědně je pro většinu z nich prioritou a to buď na SOŠ, nebo na gymnáziích s přírodovědným zaměřením. 1

15 Velký přínos měla aktivita pro žáky střední školy vhodný byl i výběr žáků jednotlivými vyučujícími. Žáci SŠ mají možnost předávat svoje zkušenosti mladším, většinou vedou poprvé svěřenou skupinu žáků, za kterou přejímají odpovědnost. Poměrně náročná je práce při realizaci aktivity pro vyučující. Musí nejen vybrat témata, která budou žáky ZŠ bavit, ale také taková, která lze realizovat v dané laboratoři školy i s přihlédnutím k nákupu části nového vybavení realizovaného z projektu. Po zkušenosti z realizace KA doporučuji, aby danou skupinu vedli dva vyučující a to i přes přítomnost žáků SŠ. Složení podpořených osob se v průběhu projektu změnilo jen jednou a to po přechodu na nový školní rok, kdy došlo k částečné obměně žáků SŠ působících jako asistenti pedagogů odešli žáci. ročníku. Vzhledem k tomu, že pro žáky ZŠ se jednalo o povinnou výuku a projektu se účastnila z každé ZŠ jedna konkrétní třída, došlo po zahájení druhého roku projektu k obměně žáků ZŠ v projektu. Tato KA byla realizována v plném rozsahu. Pro udržitelnost projektu bude aktivita realizována v následujícím období x ročně, je možné zapojení dalších škol regionu. 1

16 16 Evaluační zpráva

17 Vyhodnocení zájmu žáků základních škol o jednotlivá témata 17

18 Respondenti žáci SŠ a ZŠ zapojení do projektu na konci KA 7 Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná 18

19 Bavila Tě tato forma výuky? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl 1 spíše nezajímám vůbec nezajímám 19

20 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapci 7 dívky Respondenti vyučující SŠ zapojení do projektu na konci KA, 3, 3, 1, 1, Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná 1 zcela nepřínosná

21 3, 3, 1, Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky? 3 1, určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 3, 3, 1, Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? 3 1, určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 3, 3, 1, Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky bavila? 3 1, určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 1

22 6 (pohlaví) 3 1 muži ženy 1.7 B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání CHEMIE ZÁBAVNÁ I POUČNÁ Volnočasový kroužek Chemie zábavná i poučná byl po dohodě realizován na 3. ZŠ Holešov. V průběhu dvou let se ve volnočasovém kroužku vystřídalo celkem 36 žáků ZŠ pod vedením pedagogického pracovníka ZŠ. Po dobu trvání projektu spolupracovala zejména po metodické stránce učitelka SŠ se specializací na předmět chemie. Základní škola získala spoluprací na aktivitě část spotřebního materiálu, přístroj pro rozbor NeuLog. Důležitou součástí KA je spolupráce mezi pedagogem základní školy a pedagogem střední školy. Hlavní výhodu lze spatřit v novém pohledu na výuku tohoto předmětu. Náplň práce v kroužku se zaměřila na rozšíření základních znalostí žáků a na udržení a posílení jejich zájmu o přírodní vědy vhodnou formou. Kroužek se scházel x měsíčně od října 13 do června 1, činnost kroužku bude pokračovat minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Největším přínosem pro žáky ZŠ bylo prohlubování znalostí z předmětu chemie a to v rozsahu, který v běžných hodinách není možný z časových i personálních důvodů. Velkou výhodou byla možnost individuálního přístupu ke každému žákovi a to zejména 1x měsíčně při kooperaci obou pedagogů. V průběhu realizace KA se prokázalo, že při vhodném přístupu lze výuku odborného předmětu chemie udělat zajímavou pro žáky. Nelze přesně stanovit, které téma žáky nejvíce zaujalo, protože zájem byl o všechna témata, nejvíce je zaujala práce se sklem a chemie potravin.

23 Mimo rámec KA žáci navštívili střední škole, kde si v laboratořích vyzkoušeli některá témata, která řešili jejich vrstevníci v rámci KA Sdílení laboratoří Respondenti vyučující SŠ a ZŠ zapojení do projektu na konci KA, Jaký jevili žáci ZŠ o tyto volnočasové aktivity zájem? 1, 1, velký zájem mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem Domníváte se, že tyto volnočasové aktivity zvýšily zájem žáků ZŠ o přírodovědné a/nebo technické témata a obory? 1, 1,8 1 1,6,, určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 3

24 , Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily? 1, 1, velmi bavily spíše bavily tak napůl spíše nebavily vůbec nebavily Respondenti žáci ZŠ zapojení do projektu na začátku KA Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná 3 3 Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity? ano ne nevím 3

25 O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše nezajímám vůbec nezajímám Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapci dívky

26 Respondenti žáci ZŠ zapojení do projektu na konci KA Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? 18 1 velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše nezajímám vůbec nezajímám 6

27 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapec dívka 1.8 B1c: Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ Program vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ byl v projektu realizován v rámci klíčové aktivity B1a, kdy žáci ZŠ pracovali pod vedením žáků SŠ. Vzhledem k této skutečnosti lze pozorovat prakticky identické výstupy realizované formou dotazníků. Pro rekapitulaci - žáci 3 základních škol byli rozděleni do čtyřech skupin a střídali se na pracovištích vždy po dvou vyučovacích hodinách. Za jeden projektový den tak vystřídali všechna pracoviště. Na každém pracovišti byli vždy připraveni asistenti v počtu žáků SŠ, kteří si žáky rozdělili, a každý žák SŠ měl na starosti jednu skupinu, za kterou zodpovídal a zajišťoval jim výklad a kvalifikovanou pomoc. Tato aktivita byla přínosná pro obě žákovské skupiny. Žáci SŠ měli možnost si 7

28 vyzkoušet praktické použití svých znalostí a dovedností získaných studiem, vedení malého kolektivu a v neposlední řadě převzít odpovědnost za výstupy dané skupiny. Žáci ZŠ zase zjistili, že učení může být zábavnou formou a důležitý byl pro ně pocit, že učit se mohou bez přímého zprostředkování učitelem ve většině částí KA byl přímý vliv pedagogického pracovníka potlačen a žáci ZŠ přebírali zkušenosti žáků SŠ. Vzhledem k tomu, že aktivity B1a a B1c byly realizovány stejnou formou a obsahovou náplní, byly společně vyhodnocovány a tato skutečnost je patrná i na grafických výstupech z klíčové aktivity, které jsou prakticky totožné s aktivitou B1a. Respondenti žáci SŠ a ZŠ zapojení do projektu na konci KA Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná Do jaké míry Tě bavila tyto aktivity nebo tato forma výuky? velmi bavily spíše bavily tak napůl spíše nebavily vůbec nebavily 8

29 O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše nezajímám vůbec nezajímám Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat až dokončíš své současné studium? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapec 9 dívka 9

30 žák ZŠ žák SŠ Žáci obou věkových kategorií významnou měrou oceňují přínosy, které jim tento program dal, v případě pokračování podobných aktivit mají zájem se zúčastnit.. HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Jako monitorovací indikátory byly jednak zvoleny cílové skupiny podpořených osob, jednak využití v rámci projektu inovovaných laboratoří. Při realizaci projektu došlo z důvodů vnějších vlivů k některým změnám. Zahájení projektu bylo zpožděno o měsíce, reálné zahájení proto bylo odloženo až na listopad 13. K tomuto zpoždění došlo pro zpoždění rekonstrukce jedné z budov školy, kdy škola vyučovala v nouzovém režimu. Klíčové aktivity Ad a B1b byly zahájeny v říjnu 13. Toto zpoždění nemělo žádný vliv na počet podpořených osob, tento ukazatel se podařilo splnit beze zbytku ve všech cílových skupinách. Složitější byla situace u využití inovovaných učeben. Zde se podařilo splnit původní MI ve využití terárií, laboratoře anatomie a laboratoře mikrobiologie. Využití laboratoří chemie, laboratorní techniky a biologie se v původním rozsahu splnit nepodařilo, škola požádala o úpravu těchto MI. Důvodem k této skutečnosti byly jednak opožděné ukončení rekonstrukce budovy, kde se tyto laboratoře nachází, ale i problémy rozvrhové. Dále byly při přípravě projektu nereálně stanoveny monitorovací indikátory. Toto je patrné i z počtu podpořených osob, který byl v jedné cílové skupině překročen. 3

31 Plán počtu podpořených osob: (v počátečním vzdělávání celkem žáků) (pracovníků v dalším vzdělávání) (poskytovatelé služeb) 7 V případě dalšího projektu je nezbytné stanovovat cíle projektu podle reálných možností. I tak nejsou vyloučeny případné komplikace při realizaci, ale tyto obtíže jsou nepředvídatelné a nelze je proto zahrnout do plánu projektu. Stanovení reálných monitorovacích indikátorů je v každém případě Název MI Kód MI MZ1 MZ MZ3 MZ MZ MZ6 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků (příjemce nevyplňuje - součtové pole) Doposud podpořeni žáci celkem (příjemce nevyplňuje - součtové pole) dívky chlapci neaktivní osoby mladí lidé 1- let základním a nižším středním vzděláním ISCED 1 a žáci ZŠ žáci SŠ MI - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání muži ženy zaměstnaní 1 vysokoškolským ISCED a pedagogové ZŠ 1 1 pedagogové SŠ 3 7 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb ovlivněno zkušenostmi týmu, který projekt připravuje. 31

32 HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. V případě partnera P8 byl hlavní cíl projektu zaměřen na zvýšení zájmu žáků o přírodovědné vzdělávání zejména žáků základních škol. V současnosti nelze statisticky podchytit splnění tohoto cíle, protože žáci, kterých se projekt týkal, se prozatím vzdělávají na svých mateřských školách. Můžeme se důvodně domnívat, že žáci reagovali na projekt převážně pozitivně. Je ovšem potřeba si také uvědomit, že u žáků základních škol mají na výběr střední školy zásadní vliv rodiče žáka a dnes možná více než dřív. Mají-li rodiče žáka na výběr mezi internátní školou s technickým nebo přírodovědným zaměřením a místním gymnáziem je jejich volba většinou právě gymnázium. Pro úpravu poměrů by určitě pomohly povinné testy při přijímacím řízení, aby na všeobecně vzdělávací školy odcházeli žáci s předpoklady dalšího vzdělávání na vysoké škole. Při současné inflaci žáků gymnázií a různých akademií a lyceí, kdy jejich vzdělávání na VŠ je obtížné a mohou tak tvořit skupinu nezaměstnaných mladých lidí. Tuto situaci může vyřešit jen čas a edukace nejen žáků, ale i jejich rodičů. Především rodiče musí spatřovat v technickém a přírodovědném vzdělávání svých dětí vhodné startovní podmínky do profesního života. Vzhledem k udržitelnosti projektu do roku 18 je pravděpodobné, že se pozitivní vliv projektu projeví. Následující tabulka a graf uvádí počet uchazečů o vzdělávání na Tauferově odborné škole veterinární od školního roku 1/11. Z tabulky vyplývá stabilní, v posledním roce mírně zvýšený zájem o školu. Výrazný propad mezi lety 1/11 a 11/1 byl způsoben změnou v přihlašování žáků ke vzdělávání. Od školního roku 11/1 byl omezen počet přihlášek podaných uchazečem v 1. kole. ke vzdělávání. V předchozích letech byl počet přihlášek neomezený. Další změna byla mezi lety 13/1 a 1/1 škola se zúčastnila testu jednotných přijímacích zkoušek organizovaných MŠMT. Z uvedených dat je zjevné, že změna podmínek neměla na počet podaných přihlášek vliv. Důvodem je skutečnost, že se do projektu MŠMT zapojila většina škol s maturitními obory. Sloupec1 1/11 11/1 1/13 13/1 1/1 Uchazeči Přijjetí Zápisový lístek Odvolání

33 Uchazeči Přijetí Zápisový lístek Odvolání 7 3 1/11 11/1 1/13 13/1 1/1 Přírodovědné studium absolventů /11 11/1 1/13 13/1 1/1 Žáci celkem Studium přírodních věd % 3. SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Projekt přinesl jak pozitiva, tak negativa. Z hlediska zapojených žáků a školy byl jeho dopad jednoznačně pozitivní. Žáci ZŠ měli možnost si prakticky vyzkoušet některé techniky, které na základní škole nelze realizovat a zapojili se do vzájemného vyučování žáků základních a středních škol, což byl jeden z nových impulzů projektu. Při realizaci projektu je velmi důležitý výběr partnerských 33

34 základních škol. V případě tohoto projektu byla spolupráce mezi základními školami a střední školou na vynikající úrovni. Do projektu se zapojily třídy s přírodovědným zaměřením a tato skutečnost byla pro projekt jednoznačně pozitivní. Při realizaci volnočasových aktivit se ukázala důležitost stanovení konkrétní volnočasové aktivity. Je vhodné pomocí těchto aktivit podpořit přirozený a spontánní zájem žáků. I na této úrovni byla spolupráce se základní školou vynikající. Pozitivní přínos měl projekt i pro naši školu, došlo k nákupu vybavení některých laboratoří, což mělo velmi pozitivní vliv na úroveň výuky. Zejména je nutné vyzdvihnout rekonstrukci laboratoře chemie, kde byla opravena podlaha, vyměněny laboratorní stoly a zbudována digestoř. Negativa projektu lze spatřovat v administrativní náročnosti projektu. Spolupráce s projektovým týmem krajského úřadu byla příkladná. Administrace projektu je vcelku bez problémů pro uvolněného projektového manažera, ale pro pedagogického pracovníka školy je velmi náročná časově. 3

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Klíčová aktivita 1: Inovace a vybavení dílen praktického vyučování

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště partner P14 projektu. Centra vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště partner P14 projektu. Centra vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště partner P14 projektu Centra vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště Základní škola, Uherské

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ../../. Název partnera: Střední průmyslová škola polytechnická

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Obsah Úvod... I. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č.

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská (PO)

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../44. Název partnera: Obsah Úvod... 3. HODNOCENÍ

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH INKLUZE VE ŽLUTICÍCH Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/47.0018 Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta Miroslava Eliášová, manažer projektu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Souhrnná evaluační zpráva projektu

Souhrnná evaluační zpráva projektu Souhrnná evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: BDO Advisory s.r.o. Obsah. Popis projektu.... Klíčové aktivity hodnocení realizace..... Klíčová

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Střední průmyslová škola strojnická

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: P - Střední průmyslová škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 15 Gymnázium, Brno, třída Kapitána

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli

Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli Workshop s řediteli škol, Ostrava,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Individualizace výuky: šablony I/1, II/1, III/1, IV/1, II/6 Výstupy: 64 odučených hodin, dle popisu v šabloně. Přílohy k

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti 11Příloha MZ partner 11 1. MZ o zajištění udržitelnosti Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Obsah Úvod.... HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00 * Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: 460 000 000,- Kč Vyhlášení: 15.7. 2015 Ukončení: 28.8. 2015 ve 13.00 Základní údaje * Žadatelé základní a střední školy * Financování 100 % uznatelných nákladů (85%

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.7/1.1./44.7 Zpracovatel: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (P2) 1 Obsah 1 Popis projektu... 3 2 Klíčové aktivity

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace....

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 20 Gymnázium J. G. Mendela a jeho

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (25 let) Zastupuje 27

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více