Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2011

2

3 Obsah Obsah Seznam zkratek Úvodní slovo O JCMM Péče o talenty Program podpory nadaných studentů Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Nauč se a uč Péče o studenty vysokých škol Brno Ph.D. talent Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Péče o vědce ze zahraničí EURAXESS SoMoPro Další projekty Moravian Science Centre Brno Finance

4 Seznam zkratek JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu JMK Jihomoravský kraj SOČ Středoškolská odborná činnost PPNS Program podpory nadaných studentů RIS3 Regionální inovační strategie 3 v JMK MU Masarykova univerzita VUT Vysoké učení technické v Brně VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno MENDELU Mendelova univerzita v Brně MSCB Moravian Science Centre Brno SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště SŠ střední škola SMB statutární město Brno 4

5 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu patří mezi organizace, které mají napomoci realizaci regionální inovační strategie v Jihomoravském kraji. Mnoho programů, které JCMM administruje, je v České republice unikátních, ať již jde o program SoMoPro, jehož pokračování bylo v roce 2011 schváleno Evropskou komisí, nebo programy na podporu talentovaných studentů. Existence všech těchto programů je podmíněna finanční podporou členů sdružení a to zejména Jihomoravského kraje. V době celosvětové finanční krize, kdy každá samospráva hledá úspory, aby zajistila základní chod svěřeného území, není taková podpora vůbec samozřejmá. Bez ní by se však nemohla uskutečnit myšlenka transformace našeho kraje na region vědy, výzkumu a inovací, přitažlivý pro firmy produkující vysokou přidanou hodnotu. Rád bych proto na tomto místě poděkoval za přízeň, se kterou se naše organizace setkává jak u svých zakladatelů, brněnských univerzit a zejména pak u představitelů Jihomoravského kraje, kteří dotují naši činnost rozhodující měrou, tak i u reprezentace města Brna, která velmi významně dotuje program stipendií pro talentované doktorandy. Bez náklonnosti obou samospráv a jejich představitelů by naše centrum nemohlo pomáhat měnit vize ve skutečnost. RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM 5

6 O JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je zájmové sdružení právnických osob, založené v prosinci 2005 za účelem zajištění lidských zdrojů pro vědu a výzkum a podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Jeho vizí je efektivně podporovat rozvoj a příliv nadaných studentů a vědců do Jihomoravského kraje. Členové JCMM jsou: Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Přehled programů JCMM v roce 2011 dle cílových skupin Cílová skupina Program Financuje Studenti SŠ Program podpory nadaných studentů JMK Podpora nadaných studentů v rámci JMK Středoškolské odborné činnosti Vzdělávání a rozvoj talentované ESF a státní rozpočet ČR mládeže v JMK Učitelé SŠ Vzdělávání a rozvoj talentované ESF a státní rozpočet ČR mládeže v JMK Nauč se a uč ESF a státní rozpočet ČR Studenti VŠ Program podpory nadaných studentů JMK Brno Ph.D. talent SMB Zahraniční Internacionalizace vysokých škol JMK studenti v Jihomoravském kraji Lektoráty českého jazyka v zahraničí JMK Vědci EURAXESS MŠMT SoMoPro JMK a 7. rámcový program EK Aktivity JCMM jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. 6

7 Orgány JCMM (k ) Ředitel JCMM RNDr. Miloš Šifalda Valná hromada Jihomoravský kraj Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Mgr. Václav Božek, CSc. náměstek hejtmana JMK doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor MU doc. MgA. Petr Kvíčala prorektor VUT pro marketing a vnější vztahy prof. Dr. Ing. Libor Grega, Ph.D. prorektor MENDELU pro zahraničí a styk s veřejností Doc. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc. prorektorka VFU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Dozorčí rada Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. JUDr. Michal Bortel Ing. Vladimír Kotek, MBA Mgr. Lucien Rozprým JUDr. Helena Sýkorová Mgr. David Macek, M.A. Ing. Jana Foukalová člen člen člen člen členka člen členka Zaměstnanci JCMM v roce 2011 RNDr. Miloš Šifalda Mgr. Lukáš Richter Ing. Jana Chylíková Mgr. Renáta Mikšová Lenka Dvořáková ředitel zástupce ředitele finanční manažerka právnička asistentka 7

8 Projektové manažerky/ projektoví manažeři: PÉČE O TALENTY Program podpory nadaných studentů, Podpora nadaných žáků v rámci SOČ Mgr. Adriana Göpfertová Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Ing. Dana Bekker Vejborná Ing. Alena Hynková Ing. Klára Papalová Ing. Jitka Šeneklová Mgr. Lucie Vaškeová PÉČE O UČITELE SŠ Nauč se a uč Ing. Iveta Kumstátová PÉČE O STUDENTY VŠ Brno Ph.D. talent Ing. Jan Bogdan Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Ing. Ivana Hamadová Lektorát českého jazyka v Iževsku, Ruská federace Mgr. Ivo Hopp Lektorát českého jazyka v Chanty-Mansijsku, Ruská federace Mgr. Hana Stýblová Lektorát českého jazyka v Uljanovsku, Ruská federace Mgr. Ivana Matušková PÉČE O VĚDCE ZE ZAHRANIČÍ EURAXESS Mgr. Ondřej Daniel Mgr. Martina Šatinská SoMoPro Mgr. Eva Janů Mgr. Barbora Postránecká Mgr. Adéla Hradilová, M. A. 8

9 Partnerství, členství, spolupráce JCMM: jeden ze zakládajících členů CEITEC Cluster-bioinformatics, z. s. p. o. člen sítě EURAXESS v ČR pod hlavičkou Akademie věd ČR za podpory Evropské komise v 6. rámcovém programu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolupráce s ústavy a jednotlivými odbornými pracovišti Akademie věd České republiky spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem spolupráce s českým velvyslanectvím v Bosně a Hercegovině na programu Internacionalizace VŠ v JMK, spolupráce na lektorátech českého jazyka na třech univerzitách v Ruské federaci partnerství v projektu Cities and Science Communication: Innovative Approaches to Engaging the Public financovaném ze 7. rámcového programu EU (Kapacity, Věda ve společnosti) 9

10 Péče o talenty 1. Program podpory nadaných studentů Pomáháme nadaným studentům rozvíjet se. V roce 2011 jsme finančním darem na sebevzdělávání a rozvoj osobnosti ve výši Kč nadále podporovali studenty jihomoravských středních a vysokých škol. V červnu bylo Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno doporučeno k zařazení do programu 13 nových studentů, takže pro školní rok 2011/2012 jich bylo v programu zařazeno celkem 92. Studenti zařazení do PPNS využívali nabídku námi organizovaných outdoorových kurzů, přednášek, letních škol či seminářů. Studenti byli na exkurzi ve farmaceutické firmě Synthon, v brněnském podzemí, v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně, v Moravském krasu, ve ŠKODA Auto Muzeu, na zážitkovém kurzu a na botanické exkurzi v Alpách. Kromě odborné stránky exkurzí si studenti cení vzájemného seznámení a setkání. V listopadu 2011 se uskutečnilo setkání účastníků PPNS s vedením Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem. Studenti na botanické exkurzi v Alpách Autor: JCMM 10

11 2. Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti Podporujeme středoškoláky ve zpracování práce SOČ pod vedením vědecko-výzkumného pracovníka na VŠ nebo AV ČR V roce 2011 jsme pokračovali ve finanční podpoře vypracování SOČ, následující tabulka ukazuje počet přihlášených, vybraných a skutečně realizovaných prací. SOČ školní rok 2010/2011 Instituce Školní rok 2010/2011 Přihlášené práce Vybrané k podpoře Dokončené práce AV ČR SVČ Junior MU MENDELU VFU VUT Celkem V květnu až červnu 2011 vybrala komise pro práci s talentovanými studenty z přihlášených témat celkem 48 prací k financování pro školní rok 2011/12. Celkem 56 středoškoláků (některé práce vypracovávají dvojice) bude zpracovávat své SOČ pod vedením lektorů na šesti vědeckovýzkumných institucích sídlících v Brně. 3. Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Nevšední vzdělávací aktivity nejen pro středoškoláky se zájmem o přírodní a technické vědy, ale i pro jejich učitele. Aktivity pro studenty SŠ Ve školním roce 2010/11 se konal druhý ročník stáží středoškoláků na vysokých školách a AV ČR (celkem 21 stážistů), završený prezenta- 11

12 cemi zkušeností účastníků stáže na vlastní škole. Stáže se těšily mezi studenty i školiteli velkému úspěchu. Na jaře a podzim 2011 se uskutečnilo 13 tzv. T-exkurzí, jichž se zúčastnilo celkem 139 studentů. Studenti prošli lektorovanou on-line přípravou, na níž navazovala samotná exkurze na vědeckovýzkumném pracovišti. Ohlasy jsou kladné a další T-exkurze budou tedy následovat. Vytvořili jsme tři e-learningové kurzy vedené vědecko-výzkumnými pracovníky (biologie člověka: Dutina ústní pod lupou, grafika: Vytvořte si vlastní inteligentní animovanou postavičku ve Flash a ekologie: Chemické látky v přírodě pomoc nebo hrozba?). V roce 2011 je úspěšně dokončilo zpracováním ročníkové práce 25 studentů. V únoru 2011 se konal první ročník interdisciplinární soutěže N-trophy. Z celkového počtu 66 přihlášených týmů se 53 týmů zapojilo do kvalifikace. Finále N-trophy se konalo v Kampusu Masarykovy univerzity. Zúčastnilo se ho 11 týmů z 12 pozvaných. Organizátoři, pomocníci a především sami studenti se shodli, že se celá akce velmi zdařila. Atmosféra celého finále byla velmi přátelská, ale přesto kompetitivní. Účastníci však častěji soupeřili sami se svými možnostmi a schopnostmi a snažili se adaptovat na zcela nový typ úloh, než s jakými se doposud potkávali ve škole nebo na jiných soutěžích. Další ročníky soutěže budou následovat. 12 Účastníci N-trophy při řešení soutěžních úkolů Autor: JCMM

13 Aktivity pro učitele SŠ Úzce jsme spolupracovali s 20 učiteli jihomoravských středních škol, podávali jim informace o možnostech práce s talenty, uspořádali pro ně vzájemná setkání a semináře. JCMM stejně jako v roce 2010 zorganizovalo odborné semináře pro učitele středních škol na téma práce s talenty, lektorované odborníky. Uskutečnilo se pět seminářů, kterých se zúčastnilo 129 učitelů SŠ v JMK. JCMM uspořádalo celodenní konferenci o práci s talenty Od studenta k vědci, které se zúčastnilo 103 osob, zejména středoškolských učitelů z JMK a pracovníků různých organizací zabývajících se výchovou talentů. Současně jsme vydali Sborník organizací nabízejících zajímavé akce pro střední školy, který je volně k dispozici na webových stránkách JCMM. Aktivity pro studenty, učitele, vědecké pracovníky a širokou veřejnost Neustále jsme zdokonalovali webové stránky projektu, vytvořili jsme tzv. vědeckou seznamku, komunikační křižovatku pro učitele, studenty i vědecké pracovníky, kteří s její pomocí mohou navázat nové kontakty a spolupráci. Projekt Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 4. Nauč se a uč Podporujeme středoškolské učitele. V prosinci 2011 začalo JCMM s realizací nového projektu s názvem Nauč se a uč, zaměřeného na učitele odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích v JMK. Spolupracujeme s cca deseti středními odbornými školami a učilišti. Cílem je zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů na SOŠ a SOU v Jihomoravském 13

14 kraji a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce. Zapojení učitelé se nejprve sami učí a rozšiřují si znalosti a dovednosti ve svých oborech a získané poznatky poté dále předávají při vlastní výuce. Setkají se s odborníky z praxe na exkurzích a na workshopech se blíže seznamují s konkrétními provozy. V roce 2012 se uskuteční 4 zahraniční stáže pro učitele (Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Rakousko), kteří tak budou moci poznat chod zahraniční školy a její spolupráci s firmami. Výstupy projektu zbudou volně ke stažení na webových stránkách JCMM metodika praxí, monitoring aktuálních trendů, novinky v oboru a vzdělávací program. Těžiště uvedené sekce webových stránek tvoří tzv. technická seznamka, která vytváří platformu pro výměnu zkušeností. Učitelé SOŠ a SOU si jejím prostřednictvím mohou vyměňovat zkušenosti či informace z oboru, který vyučují, mezi sebou navzájem, ale také s firmami, případně jinými odborníky z oboru a dalšími zájemci. Projekt Nauč se a uč se je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 14

15 Péče o studenty vysokých škol 5. Brno Ph.D. talent Zvyšujeme atraktivitu přírodovědných a technických oborů prostřednictvím zlepšení finančních podmínek doktorských studentů. V roce 2011 jsme nadále finančně podporovali 40 doktorandů, kteří byli vybráni do programu v předchozích dvou letech. Uskutečnil se třetí ročník soutěže, do kterého se přihlásilo celkem 145 uchazečů: 23 přihlášek uchazeči z různých důvodů nedokončili, 11 přihlášek bylo zamítnuto pro nesplnění podmínek pro registraci do soutěže, 111 přihlášek bylo přijato k odbornému hodnocení, 40 uchazečů postoupilo do závěrečného kola soutěže, 20 finalistům bylo uděleno doplňkové stipendium. Výsledky podle partnerských univerzit Hodnocené Postoupilo Podpořeno Univerzita přihlášky do 2. kola doktorandů celkem Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Vysoké učení technické v Brně Celkem V současnosti podporujeme 60 talentovaných doktorských studentů, kteří se tak mohou plně se věnovat svému studiu a vědecké práci. Efekt projektu Brno Ph.D. talent se plně projeví až ve středně dlouhém období. Již nyní však lze jeho přínos zdokumentovat: z podpořených doktorandů dosud žádný neukončil studium neúspěšně studijní výsledky a publikační aktivita podpořených doktorandů jsou nadprůměrné 15

16 finanční podpora umožňuje podpořeným doktorandům absolvovat častější a delší zahraniční stáže (např. Mayo Clinic, Harvard Medical School, Rockefeller University, ) a zahraniční konference (např. pořádaných NASA), čímž je prohlubována zahraniční spolupráce a renomé brněnských univerzit projekt pomáhá vedoucím vědeckých týmů přilákat talentované studenty i z jiných krajů ČR (včetně Prahy) a ze zahraniční (např. Indie). 6. Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Podporujeme zahraniční studenty ze zemí mimo EU, kteří chtějí studovat na jedné z vysokých škol v českých studijních programech v Jihomoravském kraji. Následující tabulka ukazuje počty podpořených studentů, typ studijního programu a jejich zemi původu. Jedná se tedy celkem již o 152 podpořených studentů za dobu existence programu, v roce 2007/2008 byla navíc podpořena pětiměsíční výuka češtiny pro 4 studenty z Bosny a Hercegoviny za účelem přípravy těchto studentů pro následné studium na vysoké škole v JMK. Program internacionalizace v jednotlivých akademických letech Internacionalizace VŠ v JMK v letech Počet studentů Země původu studentů Rok Celkem Ph.D. Mgr. Bc. BiH Rusko Sýrie Srbsko Ostatní 2006/ / / / / /

17 Do programu se přihlásilo v r uchazečů, z toho 130 dodalo v pořádku všechny náležitosti přihlášky. Finální výběr 26 stipendistů pro akademický rok 2011/2012 pak proběhl ze 78 uchazečů, kteří splnili také jednu z hlavních podmínek přijetí ke studiu na univerzitě. V rámci programu internacionalizace proběhly během roku 2011 následující akce: týdenní exkurze do Brna na Masarykovu univerzitu pro 9 nejlepších studentů češtiny z lektorátu českého jazyka v ruském Uljanovsku, návštěva lektorátu českého jazyka v ruském Chanty-Mansijsku delegací Jihomoravského kraje, včetně zástupců JCMM, oficiální přivítání nových zahraničních stipendistů hejtmanem Jihomoravského kraje, výlet pro stipendisty do Moravského krasu s návštěvou Punkevních jeskyní listopad Oficiální uvítání zahraničních stipendistů programu internacionalizace hejtmanem JMK Autor: JCMM Lektoráty českého jazyka v zahraničí Pod hlavičkou programu internacionalizace VŠ v JMK provozuje JCMM od akademického roku 2009/2010 několik lektorátů českého jazyka v zahraničí. Hlavním cílem lektorátů je pomoci zájemcům o studium na vysokých školách v JMK s jazykovou přípravou a tím přilákání většího počtu kvalitních vysokoškolských studentů do JMK. Vzhledem k orientaci programu internacionalizace na slovanské země zvolilo JCMM pro založení lektorátů Rusko a vybralo následující partnerské univerzity ke zřízení lektorátů: 17

18 Iževská státní technická univerzita v Iževsku, Rusko, kde JCMM navázalo na dosavadní spolupráci univerzity s VUT v Brně. Mgr. Ivo Hopp zde působí jako lektor od poloviny října V akademickém roce 2010/2011 čerpalo z tohoto lektorátu 8 studentů stipendium v programu internacionalizace, v akademickém roce 2011/2012 již 9 studentů. V akademickém roce 2010/2011 bylo uděleno 25 certifikátů za účast na kurzech češtiny. Yugerská státní univerzita v Chanty-Mansijsku, Rusko, se kterou JCMM začalo spolupráci od září akademického roku 2010/2011. Jedná se o partnerskou univerzitu MU a současně Chanty-Masijský autonomní okruh spolupracuje s Jihomoravským krajem. Lektorát vede Mgr. Hana Stýblová. V akademickém roce 2010/2011 bylo uděleno 16 certifikátů a v akademickém roce 2011/2012 čerpali z lektorátu 2 studenti stipendium v programu internacionalizace. Uljanovská státní univerzita v Uljanovsku, Rusko, kde JCMM navázalo na spolupráci univerzity s Masarykovou univerzitou. Lektorát je v provozu od září 2010 pod vedením lektorky Mgr. Ivany Matuškové. V akademickém roce 2010/2011 získalo 30 studentů certifikát za účast na kurzech češtiny. Náplň činnosti lektorů výuka českého jazyka vysokoškolských studentů dané oblasti, vedení českého centra s pořádáním kulturních akcí, propagace programu internacionalizace mezi tamními studenty, administrativní pomoc zájemcům o studium v JMK Studenti češtiny fandili českému hokeji s lektorkou Hanou Stýblovou Autor: JCMM 18

19 Péče o vědce ze zahraničí 7. EURAXESS Poskytujeme praktické poradenství zahraničním vědcům. Během roku 2011 byla pro činnost EURAXESS Centra Brno určující změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a převzetí pravomocí cizinecké policie Odborem azylové a migrační politiky MV ČR. Zástupce EURAXESS Centra Brno se během roku 2011 účastnil všech relevantních aktivit sítě EURAXESS ČR, mezi něž lze řadit různá školení a pracovní setkání. Úzce jsme spolupracovali s EURAXESS Centrem Praha (ČCM), zejména s ohledem na součinnost v praktických otázkách souvisejících s poradenstvím a organizací volnočasových aktivit. Ve spolupráci s Centrem zahraničních studií MU zorganizovalo EURA- XESS Centrum Brno seminář o mezinárodní mobilitě začínajících vědeckých pracovníků, kterého se zúčastnilo 62 osob. Pokračovali jsme v úzké spolupráci s řadou fakult MU, VUT i MENDELU a dalšími výzkumnými institucemi. Co se tyče orgánů státní správy, byla z pohledu EURAXESS Centra Brno během roku 2011 určující spolupráce s OAMP MV ČR a cizineckou policií. Valná většina kontaktů se zahraničními výzkumníky proběhla formou u, podstatná část i prostřednictvím telefonu. Během roku 2011 byla k provedena asistence 70 vědcům, kteří vznesli celkem 178 dotazů. Většina z nich se týkala vstupních podmínek a víz, dále pracovních povolení, možností financování výzkumu v ČR, zdravotního pojištění, školy a rodiny, kurzů českého jazyka, orientace v ČR a ubytování v Brně. Zahraniční vědci na výletě do západočeských lázní Autor: JCMM 19

20 8. SoMoPro Podporujeme příchod špičkových vědců na pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji Dne 24. ledna 2011 proběhlo zasedání Koordinačního výboru programu SoMoPro, jehož cílem bylo schválení výsledků vědeckého hodnocení podaných žádostí o grant či rozhodnutí o projektových žádostech. K financování bylo doporučeno 14 výzkumných projektů. JCMM tedy administrovalo celkem 14 žádostí směrem k podpisu smluv mezi JMK a hostitelskými institucemi. V roce 2011 byly zahájeny zbylé 3 stáže z celkem 13 stáží první výzvy a 13 z celkem 14 podpořených v rámci druhé výzvy. U deseti projektů předložili příjemci grantů roční monitorovací zprávy, dokládající úspěšný průběh jejich práce. Dne 17. února proběhl Den SoMoPro, organizovaný v těsné spolupráci s JMK. Po slavnostním zahájení následovaly tři prezentace výzkumníků podpořených v programu SoMoPro, raut a tisková konference za přítomnosti regionálních i celostátních médií. Při této příležitosti byla vydána brožura SoMoPro: introducing international contribution to South Moravian Science SoMoPro: představujeme mezinárodní posily jihomoravské vědy, představující úspěšné výzkumníky z první výzvy. JCMM ve spolupráci s JMK podalo do otevřené výzvy MC Actions COFUND žádost o kofinancování programu SoMoPro II. Žádost byla úspěšně schválena a doporučena k financování, na jejím základě bylo zahájeno vyjednávání smluvních podmínek grantové dohody pro projekt SoMoPro II. 20 Den SoMoPro Autor: JCMM

21 Další projekty 9. Moravian Science Centre Brno Projekt Jihomoravského kraje s názvem MSCB, tedy Moravian Science Centre Brno, získal pozitivní hodnocení a v prosinci 2011 vydalo MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši téměř 600 milionů Kč na jeho financování, a to v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. JCMM v projektu figuruje jako koordinátor činností obsahové náplně a informátor skrze zkušenosti se středoškolskou a vysokoškolskou sférou. Cílem je vytvořit v metropolitním městě Brně jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu nazývané Science centrum. Jedná se tedy o místo k seznámení s přírodními zákonitostmi, fyzikálními jevy i chemickými úkazy populárně vědeckou formou. Centrum bude sloužit nejen studentům přírodovědných oborů, ale zejména má za cíl oslovit širokou veřejnost. Rok 2011 byl ve znamení příprav a po jejich úspěšném dokončení začala samotná realizace projektu. Otevření centra se plánuje na podzim roku 2014 společně se zahájením nového školního roku. Science centrum se bude nacházet v nynějších prostorách areálu a. s. Veletrhy Brno. K tomuto účelu bude zakoupen a zrekonstruován pavilon D. Projekt podporuje množství nefinančních partnerů brněnské univerzity, Akademie věd ČR a Centrum dopravního výzkumu. Na vzniku MSCB se taktéž významně podílí statutární město Brno. 21

22 Finance Náklady (výdaje) v Kč Spotřeba materiálu Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek Cestovné Nájemné, energie Telefon, internet, doména, poštovné Vzdělávání, semináře, konference Právní a jiné poradenství Osobní náklady (mzdy, odvody) Odpisy Poplatky, kurzové ztráty Náklady na reprezentaci Propagace, inzerce Pojištění Bankovní služby Aktivity pro studenty Ostatní služby (úklid, tisk, opravy ) Náklady hrazené z dotací a spoluprací Dary Celkem

23 Výnosy (příjmy) v Kč Členské příspěvky JMK Členské příspěvky od VŠ Dotace zahraniční studenti 2010/ Dotace nadaní studenti 2010/ Dotace nadaní studenti 2011/ Dotace vzdělávací aktivity 2010/ Dotace vzdělávací aktivity 2011/ Dotace Ph.D. 2010/ Dotace Ph.D. 2011/ Dotace Talenti v JMK Dotace Nauč se a uč Dotace SoMoPro Enterprise Spolupráce s ČCM Akademií věd ČR Spolupráce JMK SoMoPro Spolupráce projekt CASC Ostatní výnosy Celkem Zisk 772 Přehled o majetku a závazcích za rok 2011 v Kč Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí PC server Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Peníze Bankovní účty Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Celkem

24 Pasiva Rezervní fond Sociální fond Závazky vůči dodavatelům Přijaté zálohy Závazky vůči zaměstnancům Závazky ze soc. a zdr. poj Záloha na daň z příjmů (zaměstnanci) Ostatní daně a poplatky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých období 0 0 Hospodářský výsledek ve schval. řízení Celkem

25 25

26 26

27

28 Výroční zpráva za rok 2011 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1, Brno, tel , Náklad 100 ks Grafická úprava, zpracování a tisk: Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110, Brno

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) JCMM Náš cíl 1) Rozvíjet talentované studenty v Jihomoravském kraji. 2) Podporovat příliv nadaných studentů a vědců do regionu. JCMM Základní údaje

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2012

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2012 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2012 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Jihomoravský kraj je regionem, který se cílevědomě mění v region inovací, vědy a

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Výroční zpráva za rok 2010. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2010 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2010 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 2 Výroční zpráva za rok 2010 Jihomoravské centrum pro

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Seznam zkratek.......................................... 4 Úvodní slovo ředitele......................................

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

SoMoPro. program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů

SoMoPro. program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of the Region of South Moravia co-funded by Marie Curie Actions SoMoPro program JMK kofinancovaný 7. RP (Akce MC - COFUND) Eva Janů 11.

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva 2009

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva 2009 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva 2009 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Výroční zpráva 2009 JCMM Kozí 684/8, 602 00 Brno tel. +420 541 211 043 info@jcmm.cz

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ Jaroslav Andrle PŮSOBNOST ODBORU PRO VĚDU A VÝZKUM RMU (1) - řízení informací o vědě a výzkumu a koordinace a plánování vědy a výzkumu na MU OBLAST

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva 2008

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva 2008 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo ředitelky 5 O JCMM 6 Správní a organizační struktura JCMM a Nadačního fondu Sophia 6 JCMM 7 Nadační fond Sophia 8 Partnerství

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt IRICoN Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Název prioritního tématu: Rozvoj

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE VOLBY VÝZKUM VIZE JU PŘIPRAVENOST AKADEMICKÉ SVOBODY STRATEGIE SÍŤ INTERNET DATA 2016-2020 STUDENTI MODERNÍ KAMPUS ZDROJE ODBORNOST CÍLE GRANT PODPORA REGION AV DYNAMICKÁ UČITEL NOVÁ MÉDIA ROZVOJ STABILITA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0096 Název projektu: Štíhlá výroba a inovace POSLÁNÍ PROJEKTU: Budování partnerství a posilování spolupráce v oblasti štíhlé výroby a služeb,inovací

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

7. RP EU. Specifický program (Akce Marie Curie)

7. RP EU. Specifický program (Akce Marie Curie) 7. RP EU Specifický program LIDÉ (Akce Marie Curie) 1 Specifický program LIDÉ (Akce Marie Curie) Výzkumní pracovníci : Začínající (Early Stage Researchers) méně než 4 roky praxe ve výzkumu a nemají PhD

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více