Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2011

2

3 Obsah Obsah Seznam zkratek Úvodní slovo O JCMM Péče o talenty Program podpory nadaných studentů Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Nauč se a uč Péče o studenty vysokých škol Brno Ph.D. talent Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Péče o vědce ze zahraničí EURAXESS SoMoPro Další projekty Moravian Science Centre Brno Finance

4 Seznam zkratek JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu JMK Jihomoravský kraj SOČ Středoškolská odborná činnost PPNS Program podpory nadaných studentů RIS3 Regionální inovační strategie 3 v JMK MU Masarykova univerzita VUT Vysoké učení technické v Brně VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno MENDELU Mendelova univerzita v Brně MSCB Moravian Science Centre Brno SOŠ střední odborná škola SOU střední odborné učiliště SŠ střední škola SMB statutární město Brno 4

5 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu patří mezi organizace, které mají napomoci realizaci regionální inovační strategie v Jihomoravském kraji. Mnoho programů, které JCMM administruje, je v České republice unikátních, ať již jde o program SoMoPro, jehož pokračování bylo v roce 2011 schváleno Evropskou komisí, nebo programy na podporu talentovaných studentů. Existence všech těchto programů je podmíněna finanční podporou členů sdružení a to zejména Jihomoravského kraje. V době celosvětové finanční krize, kdy každá samospráva hledá úspory, aby zajistila základní chod svěřeného území, není taková podpora vůbec samozřejmá. Bez ní by se však nemohla uskutečnit myšlenka transformace našeho kraje na region vědy, výzkumu a inovací, přitažlivý pro firmy produkující vysokou přidanou hodnotu. Rád bych proto na tomto místě poděkoval za přízeň, se kterou se naše organizace setkává jak u svých zakladatelů, brněnských univerzit a zejména pak u představitelů Jihomoravského kraje, kteří dotují naši činnost rozhodující měrou, tak i u reprezentace města Brna, která velmi významně dotuje program stipendií pro talentované doktorandy. Bez náklonnosti obou samospráv a jejich představitelů by naše centrum nemohlo pomáhat měnit vize ve skutečnost. RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM 5

6 O JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je zájmové sdružení právnických osob, založené v prosinci 2005 za účelem zajištění lidských zdrojů pro vědu a výzkum a podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji. Jeho vizí je efektivně podporovat rozvoj a příliv nadaných studentů a vědců do Jihomoravského kraje. Členové JCMM jsou: Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Přehled programů JCMM v roce 2011 dle cílových skupin Cílová skupina Program Financuje Studenti SŠ Program podpory nadaných studentů JMK Podpora nadaných studentů v rámci JMK Středoškolské odborné činnosti Vzdělávání a rozvoj talentované ESF a státní rozpočet ČR mládeže v JMK Učitelé SŠ Vzdělávání a rozvoj talentované ESF a státní rozpočet ČR mládeže v JMK Nauč se a uč ESF a státní rozpočet ČR Studenti VŠ Program podpory nadaných studentů JMK Brno Ph.D. talent SMB Zahraniční Internacionalizace vysokých škol JMK studenti v Jihomoravském kraji Lektoráty českého jazyka v zahraničí JMK Vědci EURAXESS MŠMT SoMoPro JMK a 7. rámcový program EK Aktivity JCMM jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. 6

7 Orgány JCMM (k ) Ředitel JCMM RNDr. Miloš Šifalda Valná hromada Jihomoravský kraj Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Mgr. Václav Božek, CSc. náměstek hejtmana JMK doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor MU doc. MgA. Petr Kvíčala prorektor VUT pro marketing a vnější vztahy prof. Dr. Ing. Libor Grega, Ph.D. prorektor MENDELU pro zahraničí a styk s veřejností Doc. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc. prorektorka VFU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Dozorčí rada Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D. JUDr. Michal Bortel Ing. Vladimír Kotek, MBA Mgr. Lucien Rozprým JUDr. Helena Sýkorová Mgr. David Macek, M.A. Ing. Jana Foukalová člen člen člen člen členka člen členka Zaměstnanci JCMM v roce 2011 RNDr. Miloš Šifalda Mgr. Lukáš Richter Ing. Jana Chylíková Mgr. Renáta Mikšová Lenka Dvořáková ředitel zástupce ředitele finanční manažerka právnička asistentka 7

8 Projektové manažerky/ projektoví manažeři: PÉČE O TALENTY Program podpory nadaných studentů, Podpora nadaných žáků v rámci SOČ Mgr. Adriana Göpfertová Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Ing. Dana Bekker Vejborná Ing. Alena Hynková Ing. Klára Papalová Ing. Jitka Šeneklová Mgr. Lucie Vaškeová PÉČE O UČITELE SŠ Nauč se a uč Ing. Iveta Kumstátová PÉČE O STUDENTY VŠ Brno Ph.D. talent Ing. Jan Bogdan Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Ing. Ivana Hamadová Lektorát českého jazyka v Iževsku, Ruská federace Mgr. Ivo Hopp Lektorát českého jazyka v Chanty-Mansijsku, Ruská federace Mgr. Hana Stýblová Lektorát českého jazyka v Uljanovsku, Ruská federace Mgr. Ivana Matušková PÉČE O VĚDCE ZE ZAHRANIČÍ EURAXESS Mgr. Ondřej Daniel Mgr. Martina Šatinská SoMoPro Mgr. Eva Janů Mgr. Barbora Postránecká Mgr. Adéla Hradilová, M. A. 8

9 Partnerství, členství, spolupráce JCMM: jeden ze zakládajících členů CEITEC Cluster-bioinformatics, z. s. p. o. člen sítě EURAXESS v ČR pod hlavičkou Akademie věd ČR za podpory Evropské komise v 6. rámcovém programu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolupráce s ústavy a jednotlivými odbornými pracovišti Akademie věd České republiky spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem spolupráce s českým velvyslanectvím v Bosně a Hercegovině na programu Internacionalizace VŠ v JMK, spolupráce na lektorátech českého jazyka na třech univerzitách v Ruské federaci partnerství v projektu Cities and Science Communication: Innovative Approaches to Engaging the Public financovaném ze 7. rámcového programu EU (Kapacity, Věda ve společnosti) 9

10 Péče o talenty 1. Program podpory nadaných studentů Pomáháme nadaným studentům rozvíjet se. V roce 2011 jsme finančním darem na sebevzdělávání a rozvoj osobnosti ve výši Kč nadále podporovali studenty jihomoravských středních a vysokých škol. V červnu bylo Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno doporučeno k zařazení do programu 13 nových studentů, takže pro školní rok 2011/2012 jich bylo v programu zařazeno celkem 92. Studenti zařazení do PPNS využívali nabídku námi organizovaných outdoorových kurzů, přednášek, letních škol či seminářů. Studenti byli na exkurzi ve farmaceutické firmě Synthon, v brněnském podzemí, v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně, v Moravském krasu, ve ŠKODA Auto Muzeu, na zážitkovém kurzu a na botanické exkurzi v Alpách. Kromě odborné stránky exkurzí si studenti cení vzájemného seznámení a setkání. V listopadu 2011 se uskutečnilo setkání účastníků PPNS s vedením Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem. Studenti na botanické exkurzi v Alpách Autor: JCMM 10

11 2. Podpora nadaných studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti Podporujeme středoškoláky ve zpracování práce SOČ pod vedením vědecko-výzkumného pracovníka na VŠ nebo AV ČR V roce 2011 jsme pokračovali ve finanční podpoře vypracování SOČ, následující tabulka ukazuje počet přihlášených, vybraných a skutečně realizovaných prací. SOČ školní rok 2010/2011 Instituce Školní rok 2010/2011 Přihlášené práce Vybrané k podpoře Dokončené práce AV ČR SVČ Junior MU MENDELU VFU VUT Celkem V květnu až červnu 2011 vybrala komise pro práci s talentovanými studenty z přihlášených témat celkem 48 prací k financování pro školní rok 2011/12. Celkem 56 středoškoláků (některé práce vypracovávají dvojice) bude zpracovávat své SOČ pod vedením lektorů na šesti vědeckovýzkumných institucích sídlících v Brně. 3. Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK Nevšední vzdělávací aktivity nejen pro středoškoláky se zájmem o přírodní a technické vědy, ale i pro jejich učitele. Aktivity pro studenty SŠ Ve školním roce 2010/11 se konal druhý ročník stáží středoškoláků na vysokých školách a AV ČR (celkem 21 stážistů), završený prezenta- 11

12 cemi zkušeností účastníků stáže na vlastní škole. Stáže se těšily mezi studenty i školiteli velkému úspěchu. Na jaře a podzim 2011 se uskutečnilo 13 tzv. T-exkurzí, jichž se zúčastnilo celkem 139 studentů. Studenti prošli lektorovanou on-line přípravou, na níž navazovala samotná exkurze na vědeckovýzkumném pracovišti. Ohlasy jsou kladné a další T-exkurze budou tedy následovat. Vytvořili jsme tři e-learningové kurzy vedené vědecko-výzkumnými pracovníky (biologie člověka: Dutina ústní pod lupou, grafika: Vytvořte si vlastní inteligentní animovanou postavičku ve Flash a ekologie: Chemické látky v přírodě pomoc nebo hrozba?). V roce 2011 je úspěšně dokončilo zpracováním ročníkové práce 25 studentů. V únoru 2011 se konal první ročník interdisciplinární soutěže N-trophy. Z celkového počtu 66 přihlášených týmů se 53 týmů zapojilo do kvalifikace. Finále N-trophy se konalo v Kampusu Masarykovy univerzity. Zúčastnilo se ho 11 týmů z 12 pozvaných. Organizátoři, pomocníci a především sami studenti se shodli, že se celá akce velmi zdařila. Atmosféra celého finále byla velmi přátelská, ale přesto kompetitivní. Účastníci však častěji soupeřili sami se svými možnostmi a schopnostmi a snažili se adaptovat na zcela nový typ úloh, než s jakými se doposud potkávali ve škole nebo na jiných soutěžích. Další ročníky soutěže budou následovat. 12 Účastníci N-trophy při řešení soutěžních úkolů Autor: JCMM

13 Aktivity pro učitele SŠ Úzce jsme spolupracovali s 20 učiteli jihomoravských středních škol, podávali jim informace o možnostech práce s talenty, uspořádali pro ně vzájemná setkání a semináře. JCMM stejně jako v roce 2010 zorganizovalo odborné semináře pro učitele středních škol na téma práce s talenty, lektorované odborníky. Uskutečnilo se pět seminářů, kterých se zúčastnilo 129 učitelů SŠ v JMK. JCMM uspořádalo celodenní konferenci o práci s talenty Od studenta k vědci, které se zúčastnilo 103 osob, zejména středoškolských učitelů z JMK a pracovníků různých organizací zabývajících se výchovou talentů. Současně jsme vydali Sborník organizací nabízejících zajímavé akce pro střední školy, který je volně k dispozici na webových stránkách JCMM. Aktivity pro studenty, učitele, vědecké pracovníky a širokou veřejnost Neustále jsme zdokonalovali webové stránky projektu, vytvořili jsme tzv. vědeckou seznamku, komunikační křižovatku pro učitele, studenty i vědecké pracovníky, kteří s její pomocí mohou navázat nové kontakty a spolupráci. Projekt Vzdělávání a rozvoj talentované mládeže v JMK je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 4. Nauč se a uč Podporujeme středoškolské učitele. V prosinci 2011 začalo JCMM s realizací nového projektu s názvem Nauč se a uč, zaměřeného na učitele odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích v JMK. Spolupracujeme s cca deseti středními odbornými školami a učilišti. Cílem je zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů na SOŠ a SOU v Jihomoravském 13

14 kraji a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce. Zapojení učitelé se nejprve sami učí a rozšiřují si znalosti a dovednosti ve svých oborech a získané poznatky poté dále předávají při vlastní výuce. Setkají se s odborníky z praxe na exkurzích a na workshopech se blíže seznamují s konkrétními provozy. V roce 2012 se uskuteční 4 zahraniční stáže pro učitele (Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Rakousko), kteří tak budou moci poznat chod zahraniční školy a její spolupráci s firmami. Výstupy projektu zbudou volně ke stažení na webových stránkách JCMM metodika praxí, monitoring aktuálních trendů, novinky v oboru a vzdělávací program. Těžiště uvedené sekce webových stránek tvoří tzv. technická seznamka, která vytváří platformu pro výměnu zkušeností. Učitelé SOŠ a SOU si jejím prostřednictvím mohou vyměňovat zkušenosti či informace z oboru, který vyučují, mezi sebou navzájem, ale také s firmami, případně jinými odborníky z oboru a dalšími zájemci. Projekt Nauč se a uč se je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 14

15 Péče o studenty vysokých škol 5. Brno Ph.D. talent Zvyšujeme atraktivitu přírodovědných a technických oborů prostřednictvím zlepšení finančních podmínek doktorských studentů. V roce 2011 jsme nadále finančně podporovali 40 doktorandů, kteří byli vybráni do programu v předchozích dvou letech. Uskutečnil se třetí ročník soutěže, do kterého se přihlásilo celkem 145 uchazečů: 23 přihlášek uchazeči z různých důvodů nedokončili, 11 přihlášek bylo zamítnuto pro nesplnění podmínek pro registraci do soutěže, 111 přihlášek bylo přijato k odbornému hodnocení, 40 uchazečů postoupilo do závěrečného kola soutěže, 20 finalistům bylo uděleno doplňkové stipendium. Výsledky podle partnerských univerzit Hodnocené Postoupilo Podpořeno Univerzita přihlášky do 2. kola doktorandů celkem Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Vysoké učení technické v Brně Celkem V současnosti podporujeme 60 talentovaných doktorských studentů, kteří se tak mohou plně se věnovat svému studiu a vědecké práci. Efekt projektu Brno Ph.D. talent se plně projeví až ve středně dlouhém období. Již nyní však lze jeho přínos zdokumentovat: z podpořených doktorandů dosud žádný neukončil studium neúspěšně studijní výsledky a publikační aktivita podpořených doktorandů jsou nadprůměrné 15

16 finanční podpora umožňuje podpořeným doktorandům absolvovat častější a delší zahraniční stáže (např. Mayo Clinic, Harvard Medical School, Rockefeller University, ) a zahraniční konference (např. pořádaných NASA), čímž je prohlubována zahraniční spolupráce a renomé brněnských univerzit projekt pomáhá vedoucím vědeckých týmů přilákat talentované studenty i z jiných krajů ČR (včetně Prahy) a ze zahraniční (např. Indie). 6. Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji Podporujeme zahraniční studenty ze zemí mimo EU, kteří chtějí studovat na jedné z vysokých škol v českých studijních programech v Jihomoravském kraji. Následující tabulka ukazuje počty podpořených studentů, typ studijního programu a jejich zemi původu. Jedná se tedy celkem již o 152 podpořených studentů za dobu existence programu, v roce 2007/2008 byla navíc podpořena pětiměsíční výuka češtiny pro 4 studenty z Bosny a Hercegoviny za účelem přípravy těchto studentů pro následné studium na vysoké škole v JMK. Program internacionalizace v jednotlivých akademických letech Internacionalizace VŠ v JMK v letech Počet studentů Země původu studentů Rok Celkem Ph.D. Mgr. Bc. BiH Rusko Sýrie Srbsko Ostatní 2006/ / / / / /

17 Do programu se přihlásilo v r uchazečů, z toho 130 dodalo v pořádku všechny náležitosti přihlášky. Finální výběr 26 stipendistů pro akademický rok 2011/2012 pak proběhl ze 78 uchazečů, kteří splnili také jednu z hlavních podmínek přijetí ke studiu na univerzitě. V rámci programu internacionalizace proběhly během roku 2011 následující akce: týdenní exkurze do Brna na Masarykovu univerzitu pro 9 nejlepších studentů češtiny z lektorátu českého jazyka v ruském Uljanovsku, návštěva lektorátu českého jazyka v ruském Chanty-Mansijsku delegací Jihomoravského kraje, včetně zástupců JCMM, oficiální přivítání nových zahraničních stipendistů hejtmanem Jihomoravského kraje, výlet pro stipendisty do Moravského krasu s návštěvou Punkevních jeskyní listopad Oficiální uvítání zahraničních stipendistů programu internacionalizace hejtmanem JMK Autor: JCMM Lektoráty českého jazyka v zahraničí Pod hlavičkou programu internacionalizace VŠ v JMK provozuje JCMM od akademického roku 2009/2010 několik lektorátů českého jazyka v zahraničí. Hlavním cílem lektorátů je pomoci zájemcům o studium na vysokých školách v JMK s jazykovou přípravou a tím přilákání většího počtu kvalitních vysokoškolských studentů do JMK. Vzhledem k orientaci programu internacionalizace na slovanské země zvolilo JCMM pro založení lektorátů Rusko a vybralo následující partnerské univerzity ke zřízení lektorátů: 17

18 Iževská státní technická univerzita v Iževsku, Rusko, kde JCMM navázalo na dosavadní spolupráci univerzity s VUT v Brně. Mgr. Ivo Hopp zde působí jako lektor od poloviny října V akademickém roce 2010/2011 čerpalo z tohoto lektorátu 8 studentů stipendium v programu internacionalizace, v akademickém roce 2011/2012 již 9 studentů. V akademickém roce 2010/2011 bylo uděleno 25 certifikátů za účast na kurzech češtiny. Yugerská státní univerzita v Chanty-Mansijsku, Rusko, se kterou JCMM začalo spolupráci od září akademického roku 2010/2011. Jedná se o partnerskou univerzitu MU a současně Chanty-Masijský autonomní okruh spolupracuje s Jihomoravským krajem. Lektorát vede Mgr. Hana Stýblová. V akademickém roce 2010/2011 bylo uděleno 16 certifikátů a v akademickém roce 2011/2012 čerpali z lektorátu 2 studenti stipendium v programu internacionalizace. Uljanovská státní univerzita v Uljanovsku, Rusko, kde JCMM navázalo na spolupráci univerzity s Masarykovou univerzitou. Lektorát je v provozu od září 2010 pod vedením lektorky Mgr. Ivany Matuškové. V akademickém roce 2010/2011 získalo 30 studentů certifikát za účast na kurzech češtiny. Náplň činnosti lektorů výuka českého jazyka vysokoškolských studentů dané oblasti, vedení českého centra s pořádáním kulturních akcí, propagace programu internacionalizace mezi tamními studenty, administrativní pomoc zájemcům o studium v JMK Studenti češtiny fandili českému hokeji s lektorkou Hanou Stýblovou Autor: JCMM 18

19 Péče o vědce ze zahraničí 7. EURAXESS Poskytujeme praktické poradenství zahraničním vědcům. Během roku 2011 byla pro činnost EURAXESS Centra Brno určující změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a převzetí pravomocí cizinecké policie Odborem azylové a migrační politiky MV ČR. Zástupce EURAXESS Centra Brno se během roku 2011 účastnil všech relevantních aktivit sítě EURAXESS ČR, mezi něž lze řadit různá školení a pracovní setkání. Úzce jsme spolupracovali s EURAXESS Centrem Praha (ČCM), zejména s ohledem na součinnost v praktických otázkách souvisejících s poradenstvím a organizací volnočasových aktivit. Ve spolupráci s Centrem zahraničních studií MU zorganizovalo EURA- XESS Centrum Brno seminář o mezinárodní mobilitě začínajících vědeckých pracovníků, kterého se zúčastnilo 62 osob. Pokračovali jsme v úzké spolupráci s řadou fakult MU, VUT i MENDELU a dalšími výzkumnými institucemi. Co se tyče orgánů státní správy, byla z pohledu EURAXESS Centra Brno během roku 2011 určující spolupráce s OAMP MV ČR a cizineckou policií. Valná většina kontaktů se zahraničními výzkumníky proběhla formou u, podstatná část i prostřednictvím telefonu. Během roku 2011 byla k provedena asistence 70 vědcům, kteří vznesli celkem 178 dotazů. Většina z nich se týkala vstupních podmínek a víz, dále pracovních povolení, možností financování výzkumu v ČR, zdravotního pojištění, školy a rodiny, kurzů českého jazyka, orientace v ČR a ubytování v Brně. Zahraniční vědci na výletě do západočeských lázní Autor: JCMM 19

20 8. SoMoPro Podporujeme příchod špičkových vědců na pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji Dne 24. ledna 2011 proběhlo zasedání Koordinačního výboru programu SoMoPro, jehož cílem bylo schválení výsledků vědeckého hodnocení podaných žádostí o grant či rozhodnutí o projektových žádostech. K financování bylo doporučeno 14 výzkumných projektů. JCMM tedy administrovalo celkem 14 žádostí směrem k podpisu smluv mezi JMK a hostitelskými institucemi. V roce 2011 byly zahájeny zbylé 3 stáže z celkem 13 stáží první výzvy a 13 z celkem 14 podpořených v rámci druhé výzvy. U deseti projektů předložili příjemci grantů roční monitorovací zprávy, dokládající úspěšný průběh jejich práce. Dne 17. února proběhl Den SoMoPro, organizovaný v těsné spolupráci s JMK. Po slavnostním zahájení následovaly tři prezentace výzkumníků podpořených v programu SoMoPro, raut a tisková konference za přítomnosti regionálních i celostátních médií. Při této příležitosti byla vydána brožura SoMoPro: introducing international contribution to South Moravian Science SoMoPro: představujeme mezinárodní posily jihomoravské vědy, představující úspěšné výzkumníky z první výzvy. JCMM ve spolupráci s JMK podalo do otevřené výzvy MC Actions COFUND žádost o kofinancování programu SoMoPro II. Žádost byla úspěšně schválena a doporučena k financování, na jejím základě bylo zahájeno vyjednávání smluvních podmínek grantové dohody pro projekt SoMoPro II. 20 Den SoMoPro Autor: JCMM

21 Další projekty 9. Moravian Science Centre Brno Projekt Jihomoravského kraje s názvem MSCB, tedy Moravian Science Centre Brno, získal pozitivní hodnocení a v prosinci 2011 vydalo MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši téměř 600 milionů Kč na jeho financování, a to v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. JCMM v projektu figuruje jako koordinátor činností obsahové náplně a informátor skrze zkušenosti se středoškolskou a vysokoškolskou sférou. Cílem je vytvořit v metropolitním městě Brně jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu nazývané Science centrum. Jedná se tedy o místo k seznámení s přírodními zákonitostmi, fyzikálními jevy i chemickými úkazy populárně vědeckou formou. Centrum bude sloužit nejen studentům přírodovědných oborů, ale zejména má za cíl oslovit širokou veřejnost. Rok 2011 byl ve znamení příprav a po jejich úspěšném dokončení začala samotná realizace projektu. Otevření centra se plánuje na podzim roku 2014 společně se zahájením nového školního roku. Science centrum se bude nacházet v nynějších prostorách areálu a. s. Veletrhy Brno. K tomuto účelu bude zakoupen a zrekonstruován pavilon D. Projekt podporuje množství nefinančních partnerů brněnské univerzity, Akademie věd ČR a Centrum dopravního výzkumu. Na vzniku MSCB se taktéž významně podílí statutární město Brno. 21

22 Finance Náklady (výdaje) v Kč Spotřeba materiálu Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek Cestovné Nájemné, energie Telefon, internet, doména, poštovné Vzdělávání, semináře, konference Právní a jiné poradenství Osobní náklady (mzdy, odvody) Odpisy Poplatky, kurzové ztráty Náklady na reprezentaci Propagace, inzerce Pojištění Bankovní služby Aktivity pro studenty Ostatní služby (úklid, tisk, opravy ) Náklady hrazené z dotací a spoluprací Dary Celkem

23 Výnosy (příjmy) v Kč Členské příspěvky JMK Členské příspěvky od VŠ Dotace zahraniční studenti 2010/ Dotace nadaní studenti 2010/ Dotace nadaní studenti 2011/ Dotace vzdělávací aktivity 2010/ Dotace vzdělávací aktivity 2011/ Dotace Ph.D. 2010/ Dotace Ph.D. 2011/ Dotace Talenti v JMK Dotace Nauč se a uč Dotace SoMoPro Enterprise Spolupráce s ČCM Akademií věd ČR Spolupráce JMK SoMoPro Spolupráce projekt CASC Ostatní výnosy Celkem Zisk 772 Přehled o majetku a závazcích za rok 2011 v Kč Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí PC server Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Peníze Bankovní účty Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Celkem

24 Pasiva Rezervní fond Sociální fond Závazky vůči dodavatelům Přijaté zálohy Závazky vůči zaměstnancům Závazky ze soc. a zdr. poj Záloha na daň z příjmů (zaměstnanci) Ostatní daně a poplatky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých období 0 0 Hospodářský výsledek ve schval. řízení Celkem

25 25

26 26

27

28 Výroční zpráva za rok 2011 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1, Brno, tel , Náklad 100 ks Grafická úprava, zpracování a tisk: Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110, Brno

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Seznam zkratek.......................................... 4 Úvodní slovo ředitele......................................

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více