Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně"

Transkript

1 Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

2 OBSAH 1. Mastocytomy Popis onemocnění U psů U koček Predisponovaná plemena psů Příznaky Diagnostika Grading mastocytomu Staging mastocytomu Léčba a prognóza Mastocytomy z hlediska molekulárních a buněčných mechanismů Masivet, cílená terapie mastocytomu Masivet je inhibitor tyrozinkinázy Hlavní proteinové tyrozinkinázy zasažené Masivetem C-Kit (CD117) - receptor faktoru kmenových buněk Cytoplazmatická kináza Lyn Receptory trombocytárního růstového faktoru (PDGF platelet derived growth factor) Masivet má antimetastatický účinek Mastocyty jsou hlavním místem působení Masivetu Popis mastocytů Masivet inhibuje degranulaci mastocytů Masivet moduluje zánětlivé a imunitní reakce Souhrn/závěr Absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece Masivetu Absorpce/distribuce Interakce s plazmatickými proteiny Interakce s P-glykoproteinem Exkrece Metabolismus Účinnost Masivetu při léčbě mastocytomů grade 2/ Výsledky ústředního klinického pokusu Plán pokusu Souhrn hlavních výsledků Bezpečnostní profil Masivetu

3 5.1. Údaje o klinické bezpečnosti na základě ústředního klinického pokusu Údaje o preklinické toxicitě Použití Masivetu Indikace Dávkování a způsob podání Doporučená léčebná dávka Pravidla pro stanovení dávky Kontraindikace/varování Literatura Publikace o masitinibu Ostatní literatura Souhrn vlastností produktu

4 1. Mastocytomy 1.1. Popis onemocnění U psů Mastocytomy jsou nejčastějšími zhoubnými kožními nádory u psů. Představují 16 21% všech kožních nádorů. Chování a progrese mastocytomů jsou velmi různorodé. Mohou to být dobře diferencované a pomalu rostoucí nádory s nízkým metastatickým potenciálem, ale také nediferencované agresivní tumory metastazující do lokálních mízních uzlin, jater, sleziny a kostní dřeně U KOČEK U koček byly rozpoznány dva typy mastocytomu; typ podobný mastocytomu u psů a histiocytární typ, který má podobu podkožních uzlů. Kožní mastocytomy jsou obvykle lokalizovány na hlavě nebo na trupu. U koček bývá častěji než u psů postižen trávicí trakt a slezina; primární výskyt ve slezině nebo ve střevě představuje u koček až 50% všech případů. V trávicím traktu se mastocytomy nejčastěji nacházejí v tunica muscularis tenkého střeva, ale mohou se vyskytovat i v tlustém střevě. U koček jsou mastocytomy třetím nejčastějším typem střevního nádoru, po lymfomu a adenokarcinomu Predisponovaná plemena psů Ačkoli nejsou mastocytomy výhradním problémem určitých plemen, u následujících se vyskytují častěji: Boxer Bostonský teriér Pointr Buldog Zlatý retrívr Skotský teriér Baset Labrador retrívr Mops Výmarský ohař Bígl Rhodézský ridgeback Německý krátkosrstý ohař 1.3. příznaky Vzhled mastocytomu může být různý, například nodulus podobný bradavici, měkká podkožní bulka podobná benignímu lipomu nebo kožní masa s ulcerací. Bulky by měly být vyšetřeny pomocí tenkojehelné aspirační biopsie: palpace nebo adspekce není dostatečná. Většina mastocytomů jsou malé, vyvýšené uzlíky na kůži, mohou být alopetické, ulcerované nebo svědivé. Obvykle jsou solitérní, ale mohou být také mnohočetné. Manipulace s tumorem může vést k jeho zarudnutí a zduření následkem uvolnění enzymů z mastocytárních granul (Darierův příznak). Může být prodloužena lokální krvácivost. Pokud se jedná o vysoce maligní formu, může k příznakům patřit také anorexie, zvracení, průjem a anémie. Přítomnost těchto příznaků obvykle znamená rozsev mastocytů po těle. Jestliže dojde najednou k vyplavení velkého množství histaminu, může to mít za následek ulcerace žaludku a duodena (vyskytují se až v 25% případů), nebo diseminovanou intravaskulární koagulaci. Dojde-li k metastázám, postihují obvykle játra, slezinu, mízní uzliny a kostní dřeň. 3

5 Psi postižení mastocytomem (se svolením ONCOVET, Francie) 1.4. diagnostika Grading mastocytomu Grading je stanovení stupně ztráty podobnosti nádoru s původní tkání (pozn. překladatele). Tenkojehlená aspirační biopsie obvykle prokáže velké množství mastocytů. To je dostatečné pro vyslovení diagnózy mastocytomu, ačkoli málo diferencované mastocyty mohou mít nízký počet granul a proto je někdy obtížné je rozpoznat. Buňky mají střední velikost a granula mastocytů se metodou Romanowsky barví modře až tmavě nachově. Pro stanovení gradu nádoru je nutná chirurgická biopsie. Grade se hodnotí podle toho, jak jsou mastocyty diferencované, jaká je jejich mitotická aktivita, lokalizace v kůži, invazivnost a přítomnost zánětu nebo nekrózy. Grade I Grade II Grade III Dobře diferencované a zralé buňky s malou metastatickou aktivitou Středně diferencované buňky s lokální invazivitou a mírně aktivním chováním Nediferencované, nezralé buňky s vysokým metastatickým potenciálem Veterinární patologové se však liší ve svých názorech na hodnocení gradingu (zvláště u Grade II) mastocytomů, protože kritéria jsou dosti nepřesná. Pro lepší monitoring proliferativní aktivity v bioptickém vzorku se používá hodnocení podle indexu Ki-67. Protein Ki-67 je buněčný marker proliferace vyšší index Ki-67 znamená proliferativnější tumor. Práh je definován různě, podle použité metody. Mastocytomy, které mají hodnoty indexu pod stanoveným prahem, mají lepší prognózu. 4

6 Staging mastocytomu Staging je stanovení klinické pokročilosti onemocnění (pozn. překladatele). Pro správný staging může být nezbytné přikročit k rentgenovému vyšetření, sonografickému vyšetření, biopsii mízních uzlin, kostní dřeně nebo dalších orgánů. Staging nádorového onemocnění je následující: Stage I Stage II Stage III Stage IV Jednotlivý kožní nádor bez postižení mízních uzlin Jednotlivý kožní nádor s postižením lokálních mízních uzlin Mnohočetný kožní nádor nebo velký nádor zasahující hluboké kožní vrstvy s postižením nebo bez postižení mízních uzlin Nádor s metastázami ve slezině, játrech, kostní dřeni nebo s přítomností mastocytů v krevním oběhu Léčba a prognóza Mastocytomy Grade I nebo Grade II, nebo takové, které lze zcela vyjmout, mají dobrou prognózu bez doplňkové léčby. Jedna ze studií prokázala, že 23% neúplně vyjmutých nádorů Grade II, má lokální rekurenci. Všechny mastocytomy v trávicím traktu, na chodidlech nebo na čenichu mají opatrnou prognózu. Dříve se nádory ve slabinách a na perineu považovaly za závažnější a s horší prognózou než ty, které se nacházely na bocích trupu. Dnes se tomu již nepřikládá význam. Horší prognózu mají nádory, které se šíří do mízních uzlin nebo jiných tělesných orgánů. U psů s mastocytózou (přítomnost mastocytů v krevním oběhu) nebo s tumorem Grade III, má konvenční terapie obvykle špatné výsledky. Prognózu lze stanovit s pomocí barvení AgNOR v histologických nebo cytologických vzorcích. Pokud je možné chirurgické odstranění mastocytomu, je to léčebnou metodou volby. Před zákrokem je vhodné aplikovat antihistaminika, aby se zmírnil dopad histaminu, uvolněného z nádoru. Nádor musí být odebrán se širokým okolím (2-3 cm), protože má tendenci šířit se i za viditelné okraje nádoru. Pokud není chirurgické odstranění nádoru možné, mohou být lokální mastocytomy léčeny ozařováním. U diseminované formy lze použít chemoterapii. Nejčastěji se aplikují vinblastin a lomustin. Účinnost obvykle nepřesahuje 40%. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici studie s placebovou kontrolou, nelze dostatečně zhodnotit dlouhodobý efekt chemoterapie. Ve většině případů platí, že chemoterapie tlumí proliferaci buněk, a to jak nádorových, tak i normálních. To vede k četným nežádoucím účinkům, které se týkají zejména rychle se dělících buněk krevní buňky a buňky trávicího traktu. Masivet představuje špičkovou technologii v léčbě mastocytomů. Poprvé v historii je možné přesně zasáhnout buňky, které jsou odpovědné za proliferaci tohoto potenciálně agresivního tumoru. Na rozdíl od nespecifických chemoterapeutik účinkuje Masivet přímo na tyrozinkinázu, která je odpovědná za deregulaci buněčné proliferace. Masivet je proto neocenitelným řešením, jak zasáhnout nádor v jeho původu. Je velmi účinný nejen proti samotnému nádoru, ale také proti jeho metastázám a budoucí rekurenci nádoru. Masivet má snadné použití, používá se jednou denně perorálně. 5

7 MOLECULAR Mastocytomy AND z CELLULAR hlediska MECHANISMS molekulárních INVOLVED a buněčných IN MAST CELL mechanismů TUMOURS Mast Mastocytomy cell tumours vznikají are formed nekontrolovatelným by the uncontrolled množením proliferation neoplastických of mastocytů. cells. Na Normal proliferaci mast se cells podílejí are také also normální involved mastocyty. in this over Ty proliferation, jsou v první fázi first do being místa attracted nádoru přitahovány by mediators díky released mediátorům from mast uvolněným cells at the z nádorových tumour mastocytů site and a později then in se turn na růstu participating a symptomech in the growth mastocytomu and symptoms podílejí due produkcí to release vlastních of their mediátorů. own mediators. Proliferace a přežívání mastocytů je řízena prostřednictvím c-kit, receptoru pro faktor kmenových buněk (SCF stem cell The proliferation and survival of mast cells are controlled by c-kit, the receptor of the stem cell factor (SCF). C- factor). C-Kit je receptor, přes který řídí tyrozinkináza fyziologické funkce mastocytu. Kit is a receptor tyrosine kinase driving the physiological mast cell functions. In Ve 30% 30% of cases případů (according (v souladu to scientific s vědeckou literature), literaturou) tumoural exprimují mast 1 cells nádorové express mastocyty a mutated mutovanou isoform of izoformu c-kit. c-kit. While Zatímco the activation aktivace přirozeného of the wild type typu c-kit c-kitu is dependent závisí na vazbě upon its se ligand SCF, většina SCF, most mutovaných isoforms izoforem mutated je c-kit konstitučně found aktivní; in mast znamená cell tumours to, že nejsou are constitutively na vazbě se active, SCF závislé. that to Výsledkem say, its activation je to, že no proliferace longer depends a přežívání on the mastocytů s mutovanou izoformou c-kit není řízena růstovými faktory. Tyto buňky se mohou aktivovat, migrovat, množit se presence of its ligand. As a result, the proliferation and survival of mast cells expressing these mutated isoforms a přežívat mimo normální metabolismus a kontrolní mechanismy, a proto vzniká nádor. Tyto tumory jsou známé of svou c-kit vyšší is independent agresivitou. of growth factors. These cells are able to be activated, migrate, multiply and survive outside the normal metabolism and without control, thereby, creating and developing the tumour. Such tumours are known to be more aggressive. Lokalizace Localisation a and frekvence frequency hlavních of the main mutací c-kit mutations c-kit exprimovaných expressed by mast na nemetastatických cell tumours in non-metastatic mastocytomech mastocytoma A Localisation Lokalizace B Frequency Frekvence Extracellular Extracelulární region oblast Intracellular Intracelulární region oblast Ligand Vazebná binding doména domain ligandu Kinase Kinázová domain doména In V 70% 70% of případů cases, tumoural exprimují mast nádorové cells express mastocyty the wild přirozenou type isoform izoformu c-kit. c-kit. The Přesný exact oncogenic onkogenní events stimul at ke the vzniku origin mastocytomu of cell s tumours přirozenou expressing izoformou wild c-kit type c-kit ještě remain nebyl objasněn. to be identified. V těchto However, případech in these může cases c-kit although stále řídit the proliferaci mutation a/nebo of c-kit přežívání is not the buňky oncogenic a/nebo event aktivaci. driving the disease, wild type c-kit may still control the proliferation and/or survival and/or activation. 1) exprimovat vytlačovat, přeneseně i vyjadřovat 6

8 2. Masivet, cílená terapie mastocytomu 2 MASIVET, A TARGETED THERAPY FOR MAST CELL TUMOURS 2.1. Masivet je inhibitor tyrozinkinázy 2.1 MASIVET IS A TYROSINE KINASE INHIBITOR Účinnou látkou Masivetu je masitinib. The active ingredient of Masivet is masitinib. Masitinib je 2-amino-4-aryl-thiazole o molekulové hmotnosti Masitinib is a 2-amino-4-aryl-thiazole with a molecular 498,66 Da. Patří do skupiny tyrozinkinázových inhibitorů. weight of Da, and belongs to the family of tyrosine kinase inhibitors. Co je tyrozinkináza? O What are tyrosine kinases? Proteinové tyrozinkinázy (PTK) tvoří velkou a různorodou skupinu, která se vyskytuje pouze u mnohobuněčných živočichů Protein tyrosine (Metazoa). kinases Bylo (PTK) identifikováno are a large and 90 členů diverse této multigene skupiny. family Jejich found hlavní only funkce in Metazoans, souvisejí s regulací with 90 aspektů vyplývajících identified members. z mnohobuněčnosti Their principal functions organismu. involve Signály, the regulation které si buňky of multicellular navzájem aspects předávají of the a které organism. souvisejí s Cell-to-cell růstem, diferenciací, signals involving adhezí, growth, motilitou differentiation, a odumíráním adhesion, buněk, motility, jsou and mnohdy cell death předávány are frequently prostřednictvím tyrozinkináz. transmitted through Historicky tyrosine jsou tyrozinkinázy kinases. Historically, považovány tyrosine za prototyp kinases define onkogenů the prototypical podílejících class se na of většině oncogenes, malignit v involved humánní in most medicíně; forms jsou of human klíčovým malignancies, regulátorem and všech have emerged aspektů as neoplazií key regulators proliferace, of all aspects invaze, of angiogeneze neoplasia, a metastáz. Prakticky přes 70% všech známých onkogenů a proto-onkogenů patří mezi tyrozinkinázy. Řada including proliferation, invasion, angiogenesis and metastasis. In fact, over 70% of all known oncogenes and tyrozinkinázových receptorů se podílí na onkogenezi buď mutací genů, translokací chromozomů nebo prostě proto-oncogenes, nadměrnou encode expresí. tyrosine Ve všech kinases. případech Many receptor je výsledkem tyrosine hyperaktivita kinases are involved kináz, které in oncogenesis, udílejí abnormální either a by neregulovaný gene mutation, stimul or chromosome nádorovým translocation, buňkám, který or není simply závislý by over-expression. na ligandové vazbě In all na cases, receptor. the result is a hyperactive kinase, which confers an aberrant, ligand-independent, non-regulated growth stimulus to the cancer cells. Proteinové tyrozinkinázy se dělí na dvě třídy: Protein tyrosine kinases can be divided into two classes of receptor or non-receptor PTKs: Transmembránový tyrozinkinázový receptor Trans-membrane receptor tyrosine kinases: V současné době je známo 58 tyrozinkinázových receptorů (RTK), které se rozdělují na 20 podskupin. At present, 58 receptor tyrosine kinases (RTK) are known, grouped into 20 subfamilies. Hrají klíčovou roli v různých buněčných aktivitách včetně růstu, diferenciace, metabolismu, adheze, motility They play a pivotal buněčné roles smrti. in diverse RTK je cellular složený activities z extracelulární including growth, domény, differentiation, která je schopná metabolism, vázat specifický adhesion, ligand, transmembránové motility and death. domény RTKs are a composed intracelulární of an katalytické extracellular domény, domain která that váže is able a fosforyluje to bind a specific určité ligand, substráty. a transmembrane domain, and an intracellular catalytic domain that is able to bind and phosphorylate selected substrates. Navázání ligandu zahájí kaskádu reakcí, které prostřednictvím fosforylace intracelulárních proteinů nakonec převedou The binding extracelulární of a ligand initiates signál a k cascade jádru a způsobí of events změny through v expresi phosphorylation genů. Vedle of intracellular toho může fosforylace proteins that proteinů cytosolu ultimately vyvolat transmit modifikace ("transduce") cytoskeletonu. the extracellular signal to the nucleus; thereby, causing changes in gene expression. Cytoplazmatické In addition, nereceptorové phosphorylation tyrozinkinázy of cytosolic proteins may result in cytoskeleton modifications. U lidí je 32 cytoplasmatických PTK. První identifikovanou nereceptorovou tyrozinkinázou byl v-src onkogenní protein. Cytoplasmic Většina živočišných non-receptor buněk tyrosine obsahuje kinases: jednu nebo více tyrozinkináz ze skupiny Src. Virus sarkomatózy drůbeže In humans, nese there mutovanou are 32 cytoplasmic verzi normálního PTKs. The buněčného first non-receptor Src genu. tyrosine Tento kinase mutovaný identified v-src was gen the ztratil v-src normální vestavěnou oncogenic protein. inhibici Most enzymatické animal cells aktivity, contain která one or je more pro normální members buněčné of the Src SRC family (c-src) of tyrosine geny kinases. charakteristická. A Členové skupiny SRC regulují řadu buněčných funkcí. Například antigenový receptor T-lymfocytů předává chicken sarcoma virus was found to carry mutated versions of the normal cellular Src gene. This mutated v-src do buňky signál pomocí aktivace Lck a Fyn, dvou proteinů, strukturálně podobných Src. gene has lost the normal built-in inhibition of enzyme activity that is characteristic of cellular SRC (c-src) genes. SRC family members have been found to regulate many cellular processes. For example, the T-cell antigen receptor leads to intracellular signalling by activation of Lck and Fyn, two proteins that are structurally similar to Src. N N S H N Me HN N N Me 7

9 2.2. Hlavní proteinové tyrozinkinázy zasažené Masivetem Masitinib specificky zasahuje tyrozinkinázové receptory c-kit (přirozenou formu a mutace na exonech 8,9 a 11), receptory trombocytárního růstového faktoru (PDGFR α a ß) a intracelulární kinázy Lyn, Fyn a Lck. Tyrozinkinázy zasažené Masivetem HLAVNÍ CÍLOVÁ MÍSTA Tyrozinkinázové receptory c-kit psů d Kit WT d Kit EC exon 8 d Kit EC exon 9 d Kit JM exon 11 Humánní c-kit h Kit WT h Kit EC exon 9 h Kit EC exon 8 h Kit JM exon 11 h Kit TK1 exon 13 h Kit TK2 exon 17 Myší c-kit m Kit WT m Kit JM exon11 PDGF receptory FIP1L1-PDGFRα PDGFRα WT PDGFRβ WT Cytoplazmatické kinázy LynB ++ Fyn ++ Lck +++ CÍLOVÁ MÍSTA S NÍZKOU AFINITOU Tyrozinkinázové receptory fms* + FGFR3 WT + FGFR3 K650E + Cytoplazmatické kinázy SYK + SRC + p210 Bcr-Abl - NEZASAHOVANÁ MÍSTA Tyrozinkinázové receptory FGFR1 WT EGFR/ErbB1/HER1 FLT3/Flk2 (WT, ITD, D835V) RET, TRKB, Interleukin 3 receptor GM-CSF receptor, VEGF receptory 1 and 2 MET, IGF1 receptor Cytoplazmatické kinázy Abl1, Tel-Abl Tel-JaK1, Tel-JaK2, Tel-JaK3, PIM1, AKT1, PKC-α, BTK, BMX velmi silná inhibice; ++ silná inhibice; + slabá inhibice; - v terapeutických koncentracích nevýznamná inhibice. 8

10 2.2.1 C-Kit (CD117) - receptor faktoru kmenových buněk C-Kit je receptor hematopoetického růstového faktoru s vnitřní tyrozinkinázovou aktivitou. Jeho ligandem je faktor kmenových buněk (SCF), nazývaný také růstový faktor mastocytů. C-Kit je hlavním receptorem v regulaci mastocytů. C-Kit reguluje proliferaci a diferenciaci mastocytárních prekurzorů, migraci mastocytů do tkání a jejich přežívání. Jeho aktivace prostřednictvím SCF, nebo abnormální aktivace bez mediátoru, řídí následující funkce mastocytů: růst, diferenciaci, přežívání, chemotaxi a produkci a uvolňování četných cytokinů. Stimulace c-kit může vést k nadměrné aktivaci mastocytů, která způsobí zánětlivou a alergickou reakci. Mimo to působí signalizace c-kit synergicky s aktivací IgE receptorů, která vede k uvolnění mediátorů a cytokinů alergické a zánětlivé reakce. Intracelulární přenos signálu Diferenciace mastocytů spouštěná přes c-kit/scf TKÁNĚ CIRKULACE Kostní dřeň Masivet brání fosforylaci c-kit. Masivet silně inhibuje fosforylaci různých isoforem c-kit, včetně přirozené formy c-kit a konstitučně aktivních izoforem s mutací extracelulární domény (exony 8 a 9) nebo juxtamembránové domény (exon 11), které se v mastocytomech běžně nacházejí. Inhibice fosforylace c-kit masitinibem 9

11 Masivet prevents brání proliferaci the proliferation nádorových of mastocytů. tumoural mast cells Aberrant Na onkogenním c-kit signalling fenotypu in mutated nádorových receptors mastocytů is involved se podílí in the aberantní oncogenic 2 c-kit phenotype v mutovaných of tumoural receptorech. mast cells. Masivet Masivet má vysokou shows afinitu high affinity k nejčastěji for the se c-kit vyskytujícím isoforms most izoformám commonly c-kit found v mastocytomech. in cell tumours. Navíc může Additionally, mít Masivet even inhibiční tumours účinek not i na bearing mastocytomy, c-kit mutations, které neobsahují Masivet may mutovaný exert an c-kit, inhibitory pokud effect jsou on ovšem tumour ještě mast závislé cells na if jeho they signalizaci still dependant k proliferaci. on its signalling for proliferation and survival. Masivet inhibits brání proliferaci c-kit-dependent nádorových proliferation mastocytů, of tumoural která je mast závislá cells. na c-kit Proliferation Proliferace nádorových of tumoural mastocytů cells Inhibice Inhibition fosforylace of c-kit phosphorylation c-kit v nádorových in buněčných tumoural cell liniích lines (buněčná (C2 mastocytoma linie mastocytomu cell line) C2) (buněčná (C2 mastocytoma linie mastocytomu cell line) C2) C2 Ba/F nm AB1010 s b A % kDa KIT 40 IP anti KIT WB anti -phospho Tyrosine kDa KIT Masitinib (nm) IP anti KIT WB anti KIT Masivet therefore inhibuje exerts signalizační a direct funkci antiproliferative c-kit a proto and vykazuje pro-apoptotic přímou action antiproliferativní on tumoural mast a pro-apoptotickou cells through 3 its účinnost inhibition na of nádorové c-kit signalling. mastocyty THE Cytoplazmatická CYTOPLASMIC KINASE kináza LYN Lyn Lyn Lyn is a patří member do skupiny of the Src-family proteinových of PTKs, which tyrozinkináz is mainly (PTK). expressed Je exprimována in haematopoietic především cellsna and hematopoetických in neural tissues. a nervových In various buňkách. haematopoietic Na různých cells, typech Lyn has hematopoetických emerged as a key enzyme buněk je involved Lyn hlavním in the regulation enzymem of pro cell regulaci activation. buněčné aktivace. Lyn Lyn is je a hlavním key regulator regulátorem of IgE-induced aktivace mastocytů cell activation pomocí IgE. Mice Myši, homozygous které mají homozygotně for a disruption porušený of the Lyn lokus locus pro display Lyn abnormalities vykazují abnormality associated ve with vývoji the B-lymfocytů B-lymphocyte a ve lineage funkci and in mast cell mastocytů. function. The Z toho deficient vyplývá, mice že failed Lyn iniciuje to mediate cesty, an které allergic jsou response synergické to IgE s Fyn cross-linking, (což je další indicating ze skupiny that Src-kináz) activation a vedou of Lyn plays an k indispensable degranulaci mastocytů. role in signalling by the high-affinity IgE receptor (FCεRI). It was concluded that Lyn-initiated pathways synergise with another Src family kinase, Fyn, in late events at the level of protein kinase C and calcium, respectively, to regulate mast cell degranulation. Lyn je nadměrně vyjádřena u určitých forem nádorů. Vedle aktivace mastocytů se Lyn může podílet na onkogenezi různých nádorů prodlužuje životnost buněk, zvyšuje proliferaci Lyn nebo is over-expressed rezistenci k léčivům, in certain a forms to jako of primární cancer kináza nebo v součinnosti s dalšími onkogenními kinázami. Příkladem je humánní chronická myeloidní leukemie (CML) In s addition translokací to mast na chromozómu cell activation, t(9;22); Lyn might ta vede be involved k hyperexpresi in oncogenesis Abl a chronické of various lymfocytární tumours by leukemii. increasing Lyn může survival, mít také proliferation klíčový význam or drug pro resistance vznik metastáz. either as a primary kinase or downstream of other oncogenic kinases. This is exemplified in human chronic myeloid leukaemia (CML) bearing the t(9;22) chromosome translocation, resulting in hyperexpression of Abl and in chronic lymphocytic leukaemia. Lyn activation may also play a critical role in the formation of metastases. 2) aberantní odchylný 3) apoptóza zánik buňky, resp. programovaná smrt buňky, který je odlišný od její nekrózy a není provázen zánětlivou reakcí. V podstatě se jedná o fyziologický děj, který je organizovaný a přísně regulovaný

12 Lyn je spojena s určitými formami tyrozinkinázové rezistence. Lyn reguluje přežívání a odpověď humánních CML buněk na inhibici BCR-ABL-kinázou. Mezi CML liniemi citlivými a rezistentními na imatinib byly shledány rozdíly v regulaci kinázou Lyn. U imatinib-rezistentních pacientů léčba imatinibem sice v buňkách blokovala BCR-ABL signalizaci, ale nepotlačovala fosforylaci Lyn. Perzistentní aktivace kinázy Lyn není spojena s její mutací, ale spíše s amplifikací 4 genomu a následně nadměrné tvorby a vyjádření Lyn. Schopnost blokovat kinázy c-kit, Lyn a v menší míře také Fyn činí Masivet ideálním lékem pro inaktivaci mastocytů. Jeho inhibiční působení na kinázu Lyn je potenciální ochranou před metastázami a lékovou rezistencí Receptory trombocytárního růstového faktoru (PDGF platelet derived growth factor) PDGFR jsou transmembránové receptory tyrozinkináz zúčastněné v regulaci buněčného růstu, přežívání, reorganizaci aktinu a migraci buněk. PDGF a jejich receptory jsou hlavními regulátory angiogeneze 5 v tumorech a intersticiálního tlaku v tumorech. PDGF a s nimi související tyrozinkinázové receptory α- a ß- jsou zapojeny do četných dějů spojených s nádorovým bujením: autokrinní 6 stimulace růstu nádorových buněk, stimulace angiogeneze v tumoru a regulace fibroblastů v tumoru. Díky soudobému vývoji klinicky použitelných antagonistů PDGF se zvýšil zájem o PDGF receptory jako cílové místo protinádorových léků. Signalizace apokrinního PDGF receptoru se objevuje u určitých malignit s mutacemi PDGF nebo PDGF receptorů, například u dermatofibrosarkomu protuberans, gastrointestinálních stromálních tumorů a lymfomů T-buněk. Narušení signalizační cesty PDGF u mastocytomů nebyl věnován přímý výzkum. Předběžné údaje však naznačují, že PDGF může plnit funkci chemoatraktantu, který přitahuje normální mastocyty do místa neovaskularizace. PDGF má v regulaci nádorové angiogeneze a nádorových fibroblastů komplexní úlohu a zřejmě se podílí na patogenezi většiny tuhých nádorů. V oblasti angiogeneze se nové studie zaměřily primárně na význam signalizace PDGF receptorů pro tvorbu pericytů 7. PDGF receptory ve stromatu nádoru jsou také zajímavým cílem pro některá léčiva, jelikož regulují intersticiální tlak v tumoru, transvaskulární transport a vychytávání léků tumorem. V důsledku lze říci, že lepší poznání úlohy PDGF signalizace v biologii nádoru a rozpoznání antagonistů PDGF umožnilo další vývoj těchto antagonistů jako nových protinádorových léků. Masivet inhibuje fosforylaci PDGF receptorů α a ß a také buněčnou proliferaci závislou na PDGF. Aktivní složka Masivetu - masitinib je schopná zablokováním kinázové aktivity receptorů PDGF inhibovat v terapeutických koncentracích buněčnou proliferaci závislou na PDGF. 4) angiogeneze vznik a růst nových krevních cév (novotvorba cév) 5) amplifikace zvětšení, zesílení, (rozmnožení) 6) autokrinní způsob vylučování sekrece látek buňkou, při němž vyloučená látka zpětně ovlivňuje buňku samu, tj. působí zpětně na receptory na téže buňce. Uplatňuje se pravděpodobně např. u některých nádorů, jejichž buňky takto stimulují samy sebe k růstu a množení produkcí růstových faktorů autostimulace nádorových buněk. 7) pericyty buňky s četnými výběžky obklopující krevní kapiláry. Funkce pericytů nejsou zcela poznány, svou kontrakcí působí na průsvit kapiláry. Důležité jsou zřejmě vzájemné interakce s endotelem, snad se podílejí na fagocytóze (syn. Rougetovy buňky). 11

13 (A) (B) Účinek Effect Masivetu of Masivet na buněčnou on PFGFRα linii expressing Ba/F3 s receptorem Ba/F3 cell PDGFRα line (A) (A) Inhibition Inhibice PDGFRα-zprostředkované of PDGFRα-mediated Ba/F3 inhibice proliferation. buněk Ba/F3. (B) Inhibition (B) Inhibice of PDGFRα autofosforylace auto-phosphorylation. PDGFRα. Inhibice Masivet aktivity inhibition PDGFR of PDGFR kinázy kinase Masivetem activity may může result mít in přímý direct vliv tumour na zastavení cell growth růstu arrest nádorových and apoptosis buněk if: a PDGFR jejich is apoptózu. is constitutively Je tomu activated; tak v případě, and/or via že reduced receptor angiogenesis; PDGF je konstitučně and/or via aktivní enhanced a/nebo chemotherapy prostřednictvím redukce sensitivity angiogeneze and availability a/nebo at the prostřednictvím tumour site. zvýšení citlivosti nádoru vůči chemoterapii Masivet MASIVET má HAS antimetastatický ANTIMETASTATIC POTENTIAL účinek Kromě In addition přímého to its efektu direct effect na proliferaci on the proliferation nádorových of mastocytů tumoural mast může cells, Masivet Masivet zlepšit may stav improve pacienta survival i prevencí by dalších preventing nádorových other tumoural procesů, processes jako jsou such metastázy. metastasis. Ačkoli In an in nemá vivo Masivet mice model, žádný although rozpoznatelný Masivet vliv had na no proliferaci noticeable tumorů effect Tel-Jak2, on the proliferation prodloužil u of myší Tel-Jak2 s těmito tumours tumory it it délku did improve jejich života. the survival Z toho of lze mice usoudit, bearing že these Masivet tumours. zabraňuje This is is šíření indicative metastáz. that Masivet prevents metastasis Masivet prodlužuje improves the dobu survival přežití of mice u bearing myší s Tel-Jak2 tumory tumours Tel-Jak2 IL-3 IL-3 R Ba/F3 cell line Proliferace Proliferation Bezsrsté No tumors myši in in bez nude nádorů mice Nenastalo No improvement zlepšení of of v tumor progresi progression tumoru ) ) m (m (m ee500 m lu lu oo vv r r oo200 m uu TT 0 0 Masivet Placebo Follow-up time (days) Časový průběh (dny) Prodloužení Improvement délky of of survival života Proliferation Proliferace Nádory Tumors u bezsrstých in in nude mice myší Počet žijících myší Masivet Placebo Časový průběh (dny) 12 13

14 Ve An studii, antimetastatic která zahrnovala effect was 202 also psů observed s mastocytomem, in a study of byl Masivet také pozorován treatment in antimetastatický 202 dogs with mast účinek cell Masivetu. tumour. Z As údajů evident o metastázách from data on v klinické metastases části given publikace in the (4.1.2) clinical vyplývá, results section že počet (4.1.2), psů s the metastázami number of byl dogs významně presenting nižší, pokud metastasis byli was léčeni significantly Masivetem, lower nehledě if they na received to, jaký Masivet, měl lék účinek independent na primární from nádor. the effect on the primary tumour. Tato This effect vlastnost might by be mohla explained být vysvětlena through inhibition inhibicí cesty of Lyn Lyn/FAK, / pathway, PDGF a PDGF zastavením and inactivation uvolňování of mastocytových cells mediátorů mediators release včetně including metaloproteáz, metalloproteases, angiogenních angiogenic faktorů, chemokinů factors, chemokines a cytokinů. and cytokines MAST Mastocyty CELLS, jsou THE MAIN hlavním CELLULAR místem TARGETS působení OF MASIVET Masivetu PRESENTATION Popis mastocytů OF MAST CELLS Původ Origin a and klasifikace classification mastocytů of mast cells Mastocyty cells (or jsou mastocytes) součástí imunitního are part of systému. the immune Jsou system. podobné They are similar to bazofilním basophile granulocytes. granulocytům. Precursors Jejich prekurzory originate mají in the původ bone marrow v kostní and dřeni travel a to cestují various do peripheral různých periferních tissues, which tkání. under Tam the za působení influence of cytokinů, cytokines, in zvláště particular, SCF, SCF, diferencují eventually do differentiate zralých mastocytů into mature s fenotypem mast cells CD34+, expressing the c-kit+ CD34+, a c-kit+ CD13+. and CD13+ phenotypes. Mastocyty cells are jsou present přítomné in most ve většině tissues dobře that have prokrvených close proximity to blood tkání. vessels, Shromažďují and are especially se zejména prominent na rozhraní near boundaries vnějšího a vnitřního between the prostředí, external jako environment je kůže, sliznice and the dýchacího internal milieu, a trávicího such as traktu, the skin, dutina pulmonary ústní, spojivka mucosa, the a nosní digestive dutina. tract, Jsou oral schopné mucosa, velmi conjunctiva rychle reagovat and the nasal stimul cavity. produkcí They can četných respond mediátorů. very rapidly to a stimulus with the production of a wide array of mediators. Morphology Morfologie of mastocytů cells Fyziologie Physiology mastocytů of cells Mastocyty cells contain obsahují many četná basophilic bazofilní cytoplasmic cytoplazmatická granules granula, rich in která chemical jsou mediators. bohatá na These chemické granules mediátory. have been found to be Bylo transferred zjištěno, to že adjacent se tato cells granula of the mohou immune stěhovat system and neurons do by the sousedních process of buněk transgranulation imunitního systému via their a pseudopodia. neuronů procesem These mediators transgranulace and cytokines přes pseudopodia. include: Mezi tyto mediátory a cytokiny patří: Presynthesised mediators stored in cytoplasmic granules Předem include histamine, syntetizované serotonin, tryptase, mediátory heparin and ukládané other v proteoglycans cytoplazmatických and serine granulech: proteases. histamin, serotonin, tryptáza, heparin a další proteoglykany a serinové proteázy. Lipid-derived mediators such as prostaglandins, Mediátory thromboxanes syntetizované and leukotrienes. z lipidů: prostaglandiny, tromboxany, leukotrieny. Numerous cytokines including Il-1, Il-2, Il-3, Il-4, Il-5, Il6, Il- Četné 8, tumour cytosiny, necrosis především: factor-α (TNF-α), Il-1, Il-2, granulocyte Il-3, Il-4, Il-5, Il-6, Il-8, tumorový macrophage nekrotický colony stimulating faktor-α (TNF- factor α), (GM-CSF), faktor stimulující kolonie macrophage granulocytů inflammatory a makrofágů proteins-1α (GM-SCF), and -1β and zánětlivé makrofágové interferon-γ. proteiny -1α a -1ß a interferon-γ. From JS. Marshall, Nature Rev Immunol 420: 787- (2004) Mastocyty cells express nesou receptory a high-affinity s vysokou receptor afinitou (FcεRI) (FcεRI) for the k Fc Fc oblasti region imunoglobulinů. of IgE. This receptor Afinita is of těchto such high receptorů affinity je tak vysoká, that binding že vazba of IgE molekuly molecules IgE is essentially je v podstatě irreversible. ireverzibilní. As a Ve result, výsledku mast jsou cells mastocyty are coated pokryté with IgE. imunoglobuliny IgE is IgE. produced IgE je by produkováno B-cells (the B-lymfocyty antibody-producing (buňky cells imunitního of the immune systému system). vytvářející protilátky). 13

15 Úloha The role mastocytů of při cells onemocnění in diseases Současné Recent discoveries výzkumy přisuzují attribute mastocytům an increasingly stále important důležitější role roli to mast při zánětu, cells in při inflammatory neurologických disorders, poruchách in a při mnoha neurological nádorových disorders onemocněních, and a number včetně of cancers nádorů including plic, those slinivky, of the tlustého lung, pancreas, střeva, mnohočetných colon as well as myelomů multiple a myeloma mastocytomů. and mast cell tumours. Bakterie Alergeny Epitel Sekrece a permeabilita epitelu Histamin, LTC 4 leukotrieny a PGD 2 IgE Zrání a aktivace buněk imunitního systému tnf TGFß a FGF Hojení ran a fibróza Neutrofil Histamin, LTC 4, chymáza, VLA4, a heparin Mastocyt IL-5 IL9 IL13 Histamin, PGD 2 a proteázy Fibroblast Prokrvení, koagulace a permeabilita kapilár Endotel kapilár Eozinofil Lymfocyt Lymfocyt T Reg Zrání a aktivace buněk imunitního systému Neuron Hladkosvalová buňka Neuro-imunitní interakce, peristaltika, bronchokonstrikce a bolest Role The mastocytů role of mast v zánětlivých cells in inflammatory procesech processes Mastocyty cells mají play v a zánětlivých key role in the procesech inflammatory důležitou process. úlohu. When Při activated, aktivaci mastocyty a cell rychle rapidly uvolňují releases svá its charakteristická characteristic granules granula and a various různé hormonální hormonal mediators mediátory into do intersticia. the interstitium. Mast cells can be K stimulated vlastní degranulaci to degranulate mohou by být direct mastocyty injury (e.g. stimulovány physical or přímým poraněním chemical), (např. cross-linking fyzikálním of Immunoglobulin nebo chemickým), E (IgE) reakcí receptors IgE or by s receptory activated complement nebo aktivací proteins. komplementu. Histamin Histamine dilatuje dilates postkapilární capillary venuly, venules, aktivuje activates endotel the endothelium, a zvyšuje cévní and permeabilitu. increases blood Vzniká vessel tak permeability. lokální edém This (otok), leads zahřátí, to local oedema zarudnutí (swelling), a do warmth, místa redness, jsou přitahovány and the attraction další zánětlivé of other buňky. Dochází inflammatory také k iritaci cells to nervových the site of zakončení release. It (příčina also irritates svědění nerve nebo endings bolesti). (leading to itching or pain). Cutaneous signs of histamine Na release kůži se are uvolnění the "flare histaminu and wheal" projeví reaction. svěděním a zarudnutím. Úloha The role mastocytů of mast při cells vzniku in the alergie development of allergy Při In alergii allergic se reactions, mastocyty mast aktivují cells ve remain chvíli, inactive kdy se na until IgE an allergen na binds jejich to povrchu IgE already naváže in association alergen. K with degranulaci a cell. Other může membrane dojít také při activation jiné aktivaci events membrány can either mastocytu prime mast nebo cells při for přenosu subsequent signálu degranulation FcεRI. or can act in synergy with FcεRI signal transduction. Plazmatická buňka Mastocyt Chemické látky Příznaky Slunečnicové pylové zrno Lymfocyt B IgE Predisponovaná osoba přichází poprvé do styku s alergenem, například slunečnicovým pylem. Postižený jedinec syntetizuje velké množství IgE proti slunečnicovému pylu vytvořené IgE se napojí na mastocyty. Příště, když jedinec přijde do styku se slunečnicemi, spustí IgE degranulaci mastocytů a silné chemické mediátory, histamin a cytosiny, se uvolní do okolí. Tyto chemické mediátory způsobují charakteristické příznaky alergie

16 Alergeny jsou obvykle bílkoviny nebo polysacharidy. K aktivaci a degranulaci mastocytů vede složitá sekvence reakcí uvnitř buňky, kterou spouští shlukování intracelulárních domén Fc receptorů s napojenými IgE molekulami a přítomnost SCF na c-kit. Ostatní fyziologické funkce mastocytů jsou popsány mnohem méně. Postupně se však ukazuje, že hrají důležitější roli, než se dříve myslelo. Jak vyplývá z několika nezávislých pozorování, mají vedle alergií mastocyty dosti velký význam i v přirozené imunitě. Jsou schopné vytvářet široké spektrum důležitých cytokinů a jiných zánětlivých mediátorů, na svém povrchu exprimují četné receptory a jsou tak schopné rozpoznávat mnoho patogenů. Experimentální studie dále naznačují, že mastocyty mají úlohu v zánětlivých onemocněních a degenerativních nervových onemocněních. U nádorů mají vliv na angiogenezi, protože vytvářejí angiogenní faktory a metaloproteázy, které podporují invazi nádorových buněk. Mohou také indukovat rezistenci k léčivům. Mastocyty jsou proto slibným terapeutickým cílem. Souhrn patologických významů mastocytů Mastocyty mají důležitou konstituční roli, ale dojde-li k jejich deregulaci, může to způsobit četná onemocnění a poruchy. Alergie. Řada kožních a slizničních alergií je do velké míry zprostředkována mastocyty; patří sem astma, ekzém, svědivost (z různých příčin), alergická rýma a alergická konjunktivitida. Anafylaxe. Při anafylaxi vede systemická degranulace mastocytů k vazodilataci, která ve vážných případech rychle přechází do život ohrožujícího šoku. Autoimunita. Mastocyty se podílejí na patogenezi autoimunitních poruch, např. revmatoidní artritidy, bulózního pemfigu a roztroušené sklerózy. Prokazatelně pomáhají přitahovat zánětlivé buňky do kloubů (při revmatoidní artritidě) a do kůže (při bulózním pemfigu). Porucha mastocytů. Mastocytóza je stav abnormální proliferace mastocytů. Existuje kutánní forma omezená na kůži a systemická forma mnohočetně postihující orgány. U psů a koček se často setkáváme s mastocytomy. Růst a metastazování nádorů. Mastocyty jsou součástí několika mechanismů, které usnadňují růst nádorů a šíření metastáz. Tyto mechanismy zahrnují angiogenezi, lýzu matrix pojivové tkáně a apokrinní stimul k proliferaci a přežívání nádorových buněk. 15

17 2.4.2 MASIVET Masivet inhibuje INHIBITS MAST degranulaci CELL DEGRANULATION mastocytů Vedle In addition antiproliferativních to its antiproliferative vlastností properties, má Masivet Masivet také can schopnost also regulate regulovat the activation aktivaci mastocytů. of cells. Je to This evidentní is na evident základě from úspěšné its ability inhibice to inhibit degranulace the FcεRI-mediated humánních degranulation mastocytů of spouštěné human cord FcεRI. blood Tato mast inhibice cells, as byla assessed silnější u by masitinibu the inhibition (Masivet ) of β-hexosaminidase než u imatinibu. and Důvodem TNFα release. může Such být inhibition duální inhibice has been c-kit shown a Lyn-kináz, to be more kterou efficient Masivet vykazuje. for Masivet than with imatinib. This effect could be due to Masivet s dual inhibition of c-kit and Lyn kinases. Procento inhibice uvolňování ß-hexózaminidázy uvolňování TNFα Comparison Srovnání of Masivetem Masivet -induced a imatinibem and indukované imatinib-induced inhibice FcεRI-spouštěné inhibition of the degranulace FcεR1-mediated (posuzováno degranulation podle uvolňování (assessed by β-hexosaminidase ß-hexozaminidázy) release) a produkce and cytokine cytokinů production (posuzováno (assessed podle uvolňování by TNFα release) TNFα) humánních in human mastocytů. cord blood derived mast cells. Assays were Měření performed bylo provedeno after minutes a 4 and hodiny 4 hours, po IgE respectively, a anti-ige aktivaci. of IgE anti IgE activation MASIVET Masivet moduluje MODULATES zánětlivé INFLAMMATORY a imunitní AND reakce IMMUNE RESPONSES Mastocyty cells are jsou involved součástí in normální normal immune imunitní reactions, reakce, stejně as well jako as patologických pathological reactions reakcí pozorovaných observed in chronic u chronických zánětlivých inflammatory onemocnění diseases, such atopické as dermatitidy, dermatitis, astmatu, asthma, irritable dráždivého bowel tračníku syndrome a revmatoidní and rheumatoid artritidy. arthritis. Díky By merit kombinované of a combined inhibici inhibition c-kit on a c-kit Lyn and je masitinib Lyn, Masitinib zvláště is particularly účinný v potlačování efficient in controlling proliferace, the diferenciace a proliferation, degranulace differentiation mastocytů. Tato and degranulation vlastnost může of mast mít pozitivní cells. These vliv actions na zánětlivá may have a autoimunitní a beneficial influence onemocnění. Nadějné inflammatory je použití and auto-immune masitinibu v diseases. léčbě atopické Masitinib dermatitidy showed promising psů. Dochází efficacy k výraznému in canine atopic zlepšení dermatitis povrchových with změn significant a pruritu. improvements measured by surface of lesions, CADESI and pruritus score. Klinický Additional výzkum clinical chronických research zánětlivých chronic inflammatory onemocnění diseases na myším models modelu in mice prokázal, showed že masinitib that masitinib zlepšuje may příznaky těchto improve patologických symptoms in stavů these tlumením pathologies abnormální by reducing zánětlivé the abnormal reakce. inflammatory reaction. Na In a modelu of alergického allergic airway zánětu inflammation dýchacích of cest Balbc u mice myší sensitised kmene Balbc, to ovalbumine, senzibilizovaného masitinib na diminished ovalbumin, the snížil masitinib airway hyper nadměrnou responsiveness reaktivitu during po a methacholine methacholinovém challenge testu test (měřeno (measured podle by the bronchokonstrikce) bronchconstrictive a počet eozinofilů response) and v bronchoalveolárním markedly reduced the výplašku. number of eosinophils in the bronchoalveolar lavage fluid. Podobného Similarly, in a výsledku model of bylo dextran dosaženo sodium u Balbc sulphate-induced myší s kolitidou colitis indukovanou Balbc mice, síranem masitinib sodným. significantly Masitinib reduced významně tlumí macroscopic rozsah and makroskopických histological lesions, i histologických colonic concentrations lézí, koncentraci of myeloperoxydase myeloperoxidázy (MPO) and a zánětlivých inflammatory cytokinů ve cytokines. střevě. A Finally, konečně in a u model transgenních of rheumatoid myší K/Bx arthritis TCR in (modelech K/Bx TCR transgenic pro revmatoidní mice, masitinib artritidu) dramatically masitinib výrazně reduced snížil ankle otoky kloubů thickening a zmírnil and significantly artritidu. improved the arthritis score. These results have been confirmed in humans in pilot studies for arthritis and asthma, and are currently Uvedené výsledky byly potvrzeny také pilotními studiemi u lidí s artritidou a s astmatem. V současné době investigated in a blind study for colitis. probíhají testy s kolitidou. Together with clinical data in atopic dermatitis, these data suggest a beneficial impact of masitinib, in chronic Společně inflammatory s klinickými disorders údaji involving o atopické mast dermatitidě cells. potvrzují tyto informace pozitivní vliv masitinibu na chronické zánětlivé poruchy na kterých se podílejí mastocyty

18 2.5. Souhrn/závěr Díky inhibičnímu spektru prokázal Masivet účinnost v léčbě mastocytárních dysfunkcí a souvisejících komplikací. Takový rozsah předurčuje masitinib k dalším potenciálním indikacím, které jsou v současné době předmětem intenzívního výzkumu. Indikace, které je věnována největší pozornost, je atopická dermatitida psů. Pilotní studie zahrnují 300 pokusných subjektů. Souhrn inhibičních účinků masitinibu (Masivet ) a jeho možného terapeutického využití - c-kit - Proliferace, diferenciace a přežívání mastocytů Masitinib - - Lyn PDGF - - Zánětlivá a imunitní reakce Angiogeneze v tumoru a metastázy Intersticiální hypertenze v tumoru 17

19 3. Absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece Masivetu Hlavní farmakokinetická charakteristika Masivetu zjištěná na základě popsaných preklinických a klinických studií Absorpce/distribuce U psů: Při doporučené terapeutické dávce pro psy 12,5 mg/kg/den: Doba do dosažení maximální koncentrace (T max ) je přibližně za 1-2 hodiny. Maximální koncentrace (C max ) je ve stabilním stavu přibližně 800 ng/ml. Nejnižší koncentrace za 24 hod je asi 50 ng/ml. Poločas rozpadu je mezi 3-6 hodinami. U koček: Při dávce 10 mg/kg/den: Doba do dosažení maximální koncentrace (T max ) je přibližně za 1-2 hodiny. Maximální koncentrace (C max ) je ve stabilním stavu přibližně 465 ng/ml. Poločas rozpadu je mezi 2-7 hodinami. V pokusech s masitinibem označeným radioaktivními izotopy: Masivet je po perorálním podání dobře absorbován. Absorpce izotopu byla 83%. Ve studii s potkany bylo potvrzeno, že látka je dobře distribuována v celém těle s nejvyššími koncentracemi ve střevě, játrech, ledvinách a slezině. Za 24 hod po podání byla ve většině orgánů a tkání naměřena zbytková radioaktivita (<2,2%), což dokládá, že Masivet je ze tkání rychle eliminován Interakce s plazmatickými proteiny Masivet je intenzivně vázán plazmatickými proteiny (asi z 93%) Interakce s P-glykoproteinem Masivet je substrátem pro transport zprostředkovaný glykoproteinem P (P-gp). Ve vyšších koncentracích může Masivet P-gp transport inhibovat. Pravděpodobně díky jeho saturaci Exkrece Lék je vylučován především ve stolici prostřednictvím žluči. Je téměř ukončen během sedmi dní bez ohledu na způsob podání, dávku a druh zvířete. Ve stolici byl hlavním radioaktivním komponentem [ 14 C]-masitinib. Představoval až 41,1% celkové radioaktivity vzorku. 18

20 3.5. Metabolismus Hlavní metabolity V moči byla hlavním metabolitem masitinibu kyselina karboxylová (až 26% celkové radioaktivity vzorku) vznikající štěpením amidové vazby. Ve stolici byl hlavním metabolitem produkt N-demetylace masitinibu (20-25% celkové radioaktivity vzorku). Po perorálním podání neoznačeného masitinibu se v plazmě nacházelo 6-8% demetylovaného masitinibu. Na aktivitu tyrozinkinázy má tento metabolit stejný vliv jako původní látka. Plazmatické koncentrace ostatních metabolitů nebyly stanoveny Interakce s oxidázou cytochromu P Podle in vitro studií je metabolismus masitinibu a vznik většiny metabolitů v játrech katalyzován enzymem CYP3A4. V menší míře přispívá CYP2C8. Masitinib je v mikrozomech humánních jater zřejmě inhibitorem CYP2C9, CYP2D6 a CYP3A4 a slabým induktorem CYP1A2. Znamená to, že masitinib může zpomalovat clearens jiných léků, které jsou podávány souběžně s masitinibem, a které jsou metabolizovány CYP (1A2, 2C9, 2D6 a/nebo 3A4). Z toho vyplývá, že léky, které vzájemně působí s CYP450 isoenzymy 1A2, 2C9, 2D6 a 3A4 (jejich inhibitory, indukátory, substráty), musí být podávány s opatrností. 19

STRUKTURNÍ SKUPINY ADHEZIVNÍCH MOLEKUL

STRUKTURNÍ SKUPINY ADHEZIVNÍCH MOLEKUL STRUKTURNÍ SKUPINY ADHEZIVNÍCH MOLEKUL - INTEGRINY LIGANDY) - SELEKTINY (SACHARIDOVÉ LIGANDY) - ADHEZIVNÍ MOLEKULY IMUNOGLOBULINOVÉ SKUPINY - MUCINY (LIGANDY SELEKTIN - (CD5, CD44, SKUPINA TNF-R AJ.) AKTIVACE

Více

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II 1 VÝZNAM INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE V MEDICÍNĚ Příklad: Intracelulární signalizace: aktivace Ras proteinu (aktivace receptorové kinázy aktivace Ras aktivace kinázové kaskády

Více

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základnz kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve Rozšiřuje témata: Proteiny přehled pro fyziologii

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů

Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc = ajor istocompatibility omplex Skupina genů na 6. chromozomu (u člověka) Kódují membránové glykoproteiny, tzv. MHC molekuly, MHC molekuly

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc ZÁNĚT - osnova Obecná charakteristika zánětu Klasifikace zánětu: podle průběhu podle příčiny podle patologicko-anatomického obrazu Odpověď

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

KOMPLEMENT ALTERNATIVNÍ CESTA AKTIVACE KLASICKÁ CESTA AKTIVACE (LEKTINOVÁ CESTA) (humorálních, protilátkových):

KOMPLEMENT ALTERNATIVNÍ CESTA AKTIVACE KLASICKÁ CESTA AKTIVACE (LEKTINOVÁ CESTA) (humorálních, protilátkových): KOMPLEMENT Soustava ALTERNATIVNÍ CESTA AKTIVACE (humorálních, protilátkových): KLASICKÁ CESTA AKTIVACE (LEKTINOVÁ CESTA) ZÁKLADNÍ SLOŽKY SÉROVÉ C1 (q, r, s) C2 C3 C4 Faktor B Faktor D MBL C5 C6 C7 C8 C9

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY 1 VÝZNAM MEMBRÁNOVÝCH RECEPTORŮ V MEDICÍNĚ Příklad: Membránové receptory: adrenergní receptory (receptory pro adrenalin a noradrenalin) Funkce: zprostředkování

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Výukové materiály: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/fellnerova.htm Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie a cytologie. Bezprostředně

Více

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Myeloproliferativní tumory Klonální onemocnění hematopoetických stem cells charakterizované proliferací jedné nebo více myeloidních řad. Dospělí peak 5. 7. dekáda,

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně Průtoková cytometrie v klinické laboratoři Relativní a absolutní

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Buněčný cyklus - principy regulace buněčného růstu a buněčného dělění

Buněčný cyklus - principy regulace buněčného růstu a buněčného dělění Buněčný cyklus - principy regulace buněčného růstu a buněčného dělění Mitóza Dr. B. Duronio, The University of North Carolina at Chapel Hill Buněčný cyklus Kinázy závislé na cyklinech kontrolují buněčný

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB (ACD anemia of chronic disease) seminář Martin Vokurka 2007 neoficiální verze pro studenty 2007 1 Proč se jí zabýváme? VELMI ČASTÁ!!! U hospitalizovaných pacientů je po sideropenii

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět Veřejné zdravotnictví Doporučená literatura Jílek : Základy imunologie, Anyway s.r.o., 2002 Stites : Základní a klinická imunologie,

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK Komplementový systém a nespecifická imunita Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK IMUNITA = OBRANA 1. Rozpoznání vlastní a cizí 2. Specifičnost imunitní odpovědi 3. Paměť zachování specifických

Více

Dětská klinika FN a LF UP Olomouc. hráč imunitního systému. Žírná buňka významný F. KOPŘIVA

Dětská klinika FN a LF UP Olomouc. hráč imunitního systému. Žírná buňka významný F. KOPŘIVA Žírná buňka významný hráč imunitního systému F. KOPŘIVA Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Řečník má vyčerpat téma, ne posluchače. Paul Ehrlich Histamin 1907 histos 1927 Lewis Histamin 1:10 000 i.d. vyvolá

Více

RECEPTORY CYTOKINŮ A PŘENOS SIGNÁLU. Jana Novotná

RECEPTORY CYTOKINŮ A PŘENOS SIGNÁLU. Jana Novotná RECEPTORY CYTOKINŮ A PŘENOS SIGNÁLU Jana Novotná Co jsou to cytokiny? Skupina proteinů a peptidů (glykopeptidů( glykopeptidů), vylučovaných živočišnými buňkami a ovlivňujících buněčný růst (též růstové

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOPLNĚNÍ INDIKACE TERAPIE IMATINIB MESYLÁTEM

VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOPLNĚNÍ INDIKACE TERAPIE IMATINIB MESYLÁTEM VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOLNĚNÍ INDIKACE TERAIE IMATINIB MESYLÁTEM Augustiňáková Alena, Hilská Irena, Kalinová Markéta, Břízová Helena Kodet Roman

Více

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Spotřeba alkoholu v ČR: 13 l / os. rok, tj. 26,3 g / os. den Přibl. 60 % nemocí je etiopatologicky spojeno

Více

Struktura a funkce biomakromolekul

Struktura a funkce biomakromolekul Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 10. Struktury signálních komplexů Ivo Frébort Typy hormonů Steroidní hormony deriváty cholesterolu, regulují metabolismus, osmotickou rovnováhu, sexuální funkce

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ZÁNĚT osnova. ZÁNĚT: definice; vymezení pojmu. DRUHY ZÁNĚTU: podle průběhu

ZÁNĚT osnova. ZÁNĚT: definice; vymezení pojmu. DRUHY ZÁNĚTU: podle průběhu ZÁNĚT osnova Výukové materiály: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/fellnerova.htm Obecná charakteristika zánětu Klasifikace zánětu podle průběhu podle příčiny podle patologicko-anatomického obrazu Odpověď

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21 Obsah Seznam zkratek... 15 Předmluva k 5. vydání... 21 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 23 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 23 1.2 Antigeny... 23 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY 1 VÝZNAM EXTRACELULÁRNÍCH SIGNÁLNÍCH MOLEKUL V MEDICÍNĚ Příklad: Extracelulární signální molekula: NO Funkce: regulace vazodilatace (nitroglycerin, viagra) 2 3 EXTRACELULÁRNÍ

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls93024/2010 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Isoprinosine tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: inosinum pranobexum 500 mg v 1 tabletě

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Název materiálu: Autor materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Co znamená cílená terapie karcinomu plic v roce 2014? František Salajka Plicní klinika FN Hradec Králové Co může pneumoonkologické centrum

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva k 6. vydání... 23

Obsah. Seznam zkratek Předmluva k 6. vydání... 23 Obsah Seznam zkratek... 17 Předmluva k 6. vydání... 23 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 25 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 25 1.2 Antigeny... 25 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ OBNOVA A REPARACE 1 VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ Příklad: Fyziologická obnova buněk: obnova erytrocytů Rychlost obnovy: 2 miliony nových erytrocytů/s (při průměrné době života erytrocytu

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Základy FRM v interní medicíně

Základy FRM v interní medicíně Prof. Základy FRM v interní medicíně Cytokiny - komunikační jazyk buněk Praha, 3. a 4. října 2011 Všechna práva vyhrazena Presentované informace jsou autorským dílem prof. Ivo Bianchiho Všechna práva jsou

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

PŘENOS SIGNÁLU V BUŇCE. Nela Pavlíková

PŘENOS SIGNÁLU V BUŇCE. Nela Pavlíková PŘENOS SIGNÁLU V BUŇCE Nela Pavlíková nela.pavlikova@lf3.cuni.cz Odpovědi na otázky Co za ligand aktivuje receptor spřažený s G-proteinem obsahující podjednotku α T? Opsin. Co prochází otevřenými CNGC

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum). Sp.zn.sukls82355/2012 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levocetirizin Actavis 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini

Více

M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni

M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni Mastocyt: druhé housle nebo dirigent? aneb Tři sestry M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni Tři sestry M.Teřl, Klinika TRN FN a LF UK v Plzni A.P. Čechov, statek u Moskvy Mastocyt Tři sestry Matka: Nar.

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj Adenoidně cystický karcinom slinných žláz je druhým nejčastějším maligním tumorem slinných

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Marcela Vlková Jana Nechvátalová FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Leukocytární subpopulace CD45 CD45 Lymfocytární subpopulace Fenotypizace základní subpopulace T a B lymfocytů a NK buněk subpopulace základních

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

nejsou vytvářeny podle genetické přeskupováním genových segmentů Variabilita takto vytvořených což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě

nejsou vytvářeny podle genetické přeskupováním genových segmentů Variabilita takto vytvořených což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě PROTILÁTKY Specifické rozpoznání v imunitním systému zprostředkují speciální proteinové molekuly jediné, které nejsou vytvářeny podle genetické matrice, ale nahodilým přeskupováním genových segmentů Variabilita

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém sp.zn. sukls74884/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROCTO-GLYVENOL 400 mg + 40 mg čípky PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky: Jeden

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - SROVNÁVACÍ IMUNOLOGIE IMUNOLOGICKÉ VZTAHY MATKA PLOD / MLÁDĚ (FYLOGENEZE A ONTOGENEZE IMUNITNÍHO SYSTÉMU) CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU Imunitní systém obratlovců

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie krevního ústrojí II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru H&E Polycythaemia vera Giemsa Erythroidní proliferace Glycophorin C Polycythaemia vera ABNORMAL MEGAKARYOCYTIC PROLIFERATION

Více

rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv

rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv Představují tzv. extracelulárn rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv ství vody v tělet (voda tvoří 65-75% váhy v těla; t z toho 2/3 vody jsou vázanv zané intracelulárn rně) Lymfa (míza) Tkáňový

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více