Vyhodnocení monitoringu povrchových vod jako způsob určení významných antropogenních vlivů v povodí Lužické Nisy. Pavel Rosendorf

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení monitoringu povrchových vod jako způsob určení významných antropogenních vlivů v povodí Lužické Nisy. Pavel Rosendorf"

Transkript

1 Vyhodnocení monitoringu povrchových vod jako způsob určení významných antropogenních vlivů v povodí Lužické Nisy Bewertung der Überwachung der Oberflächengewässer als Mittel der Identifizierung der signifikanten anthropogenen Auswirkungen auf das Einzugsgebiet der Lausitzer Neiße Pavel Rosendorf

2 Zájmové území / Interessengebiet Plocha povodí/einzugsgebietsfläche: 694 km 2 Významné vodní toky/ Wichtige Flüsse : Lužická Nisa, Mandava Nadmořská výška:/ Meereshöhe m n. m./ M. ü. M. Významná sídla/ Wichtige Siedlungen: Liberec, Jablonec nad Nisou, Varnsdorf, Rumburk, Zittau

3 Vypouštění odpadních vod / Abwasserableitung

4 Zranitelné oblasti / Nitratgefährdete Gebiete Na území Spolkové republiky Německo jsou akční programy podle Nitrátové směrnice (91/676/EHS) aplikovány celoplošně zranitelné oblasti nejsou zvlášť vymezeny Auf dem Gebiet der BRD werden die Aktionsprogramme gemäß der Nitrat- Richtlinie (91/676/EHS) ganzflächig angewendet nitratgefährdete Gebiete werden nicht gesondert abgegrenzt

5 Monitoring historická data / Historische Daten Počty profilů /Anzahl der Profile: D 18 CZ 25

6 Monitoring projekt AquaNisa Počty profilů/ Anzahl der Profile: Technische Universität Dresden 14 ČVUT v Praze 24

7 Indikátory antropogenních vlivů a postupy hodnocení historická data Z monitorovaných ukazatelů v letech byly vybrány indikátory antropogenních vlivů reprezentující: komunální znečištění BSK 5, P-PO 4, N-NH 4, chloridy zemědělské znečištění N-NO 3 průmyslové znečištění Al, Cd, Pb, Zn acidifikaci ph, KNK 4,5 Hodnocení bylo provedeno podle Nařízení vlády 61/2003 Sb., podle Metodiky hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (Rosendorf et al., 2011) a podle Metodiky hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod (Durčák et al., 2013). Data pro hodnocení byla rozdělena na dvě období a

8 Indikatoren der anthropogenen Einflüsse und Methoden ihrer Auswertung historische Daten Unter den überwachten Parametern wurden für die Periode Indikatoren anthropogener Einflüsse ausgewählt, die folgende Kontaminationsarten repräsentieren: Kommunale Kontamination BSK 5, P-PO 4, N-NH 4, chloridy Landwirtschaftliche Kontamination N-NO 3 Industrielle Kontamination Al, Cd, Pb, Zn Azidifizierung ph, KNK 4,5 Die Auswertung wurde gemäß der Verfügung der Regierung 61/2003 Sb., der Methodik der Beurteilung der allgemeinen physikalich-chemischen Bestandteile des ökologischen Zustandes der Oberflächen-Flieβgewässer (Rosendorf et al., 2011) sowie der Methodik der Beurteilung des chemischen Zustandes der Flieβgewässer (Durčák et al., 2013) durchgeführt. Daten aus Perioden und wurden ausgewertet.

9 Indikátory antropogenních vlivů a postupy hodnocení profily AquaNisa Byly vybrány indikátory antropogenních vlivů reprezentující: komunální znečištění chloridy zemědělské znečištění N-NO 3 průmyslové znečištění Al, As, Cd, Ni, Pb, Zn acidifikaci ph, sírany Hodnocení bylo provedeno podle Nařízení vlády 61/2003 Sb., podle Metodiky hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (Rosendorf et al., 2011) a podle Metodiky hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod (Durčák et al., 2013). Data byla hodnocena za období

10 Indikatoren der anthropogenen Einflüsse und Methoden ihrer Auswertung Profile AquaNisa Es wurden Indikatoren anthropogener Einflüsse ausgewählt, die folgende Kontaminationsarten repräsentieren: Kommunale Kontamination Chloride Landwirtschafliche Kontamination N-NO 3 Industrielle Kontamination Al, As, Cd, Ni, Pb, Zn Azidifizierung ph, Sulphate Die Auswertung wurde gemäß der Verfügung der Regierung 61/2003 Sb., der Methodik der Beurteilung der allgemeinen physikalich-chemischen Bestandteile des ökologischen Zustandes der Oberflächen-Flieβgewässer (Rosendorf et al., 2011) sowie der Methodik der Beurteilung des chemischen Zustandes der Flieβgewässer (Durčák et al., 2013) durchgeführt. Daten wurden für den Zeitraum ausgewertet.

11 Výsledky / Ergebnisse historická data / Historische Daten

12 Výsledky / Ergebnisse historická data / Historische Daten

13 Výsledky / Ergebnisse historická data / Historische Daten

14 Výsledky / Ergebnisse historická data / Historische Daten ID profilu Vodní tok Profil Stát Typ útvaru ID des Profils Fluss Profil (WFD) T NO 3 PO 4 -P BSK 5 NH 4 -N ph teplota KNK 4,5 I II I II I II I II I II I II I II 306 Bamberský potok nad sádkami CZ VD D VD VD VD VD VD VD VD D VD VD S S 290 Bílá Nisa (Rýnovická) před ústím CZ S D S S S D S S D D VD VD Bílá Nisa (Rýnovická) Loučná nad Nisou CZ S D S S D D D D VD S VD VD D VD 348 Bílá Nisa (Rýnovická) nad přítokem od V. Semerinku CZ D D S D VD VD S 349 Bílá Nisa (Rýnovická) nad přítokem od M. Semerinku CZ D D VD VD VD VD VD 350 Bílá Nisa (Rýnovická) nad úpravnou vody Bedřichov CZ VD D S D VD VD D 175 Černá Nisa Stráž nad Nisou CZ VD S D D VD D S S VD VD VD VD Černá Nisa Uhlířská CZ VD VD VD VD VD VD S S VD VD S S 291 Doubský potok před ústím CZ D D S S S S S S D D VD VD Harcovský potok před ústím CZ D VD D VD S D S S VD VD VD VD Janovodolský potok před ústím CZ D D S S S S S S S S VD VD Jeřice Chrastava CZ D VD D D VD D S D VD S D D Lužická Nisa Proseč nad Nisou CZ D D S S S S S D D D VD VD Lužická Nisa Hrádek nad Nisou CZ S S S S S S S S VD D VD D Lužická Nisa Andělská Hora CZ S S S S S S S S VD D D D Lužická Nisa Jablonecké Paseky CZ S D S S VD VD D VD VD S VD D VD VD 1306 Lužnička Lužnička CZ D VD S S S D S S VD D VD D Mandava Varnsdorf CZ S S S S S S S S VD S D D Mandava Rumburk - hranice CZ D D S S S S S S D S D S Mandava nad Varnsdorfem CZ S D S S S D S S D S D S Mšenský potok pod štolou CZ D D VD VD VD VD VD VD S D VD D S S 351 Mšenský potok nad zahrádkářskou kolonií CZ VD VD VD VD S VD S 568 Mšenský potok pod VD Mšeno CZ VD VD D S VD VD Radčický potok Radčice u Krásné Studánky CZ D D S S D D S S VD VD VD VD - -

15 Výsledky / Ergebnisse historická data / Historische Daten ID profilu Vodní tok Profil Stát Typ NO 3 PO 4 -P útvaru (WFD) I II I II OBF18101 Bertsdorfer Wasser Mündung DE 2-2-X-X S D OBF19100 Goldbach oh. RL Olbersdorf DE 2-2-X-X VD VD VD VD OBF18700 Landwasser in Eibau DE 2-2-X-X S S OBF18800 Landwasser uh. Grundwasser DE 2-2-X-X S VD OBF18900 Landwasser Landwasser Mündung DE 2-2-X-X S S VD VD OBF16700 Lausitzer Neiße Hrádek / Hartau DE 2-2-X-X S S S S OBF16800 Lausitzer Neiße Dreiländereck DE 2-2-X-X S S S S OBF16900 Lausitzer Neiße uh. Zittau DE 2-2-X-X S S OBF18500 Lausur Grenze CR / BRD DE 2-2-X-X D VD S S OBF18600 Lausur Lausur Mündung DE 2-2-X-X D D S S OBF18400 Leutersdorfer Bach Leutersdorfer Bach Mdg. DE 2-2-X-X S S S S OBF17800 Mandau Rumburk / Seifhennersdorf DE 2-2-X-X D D S S OBF17900 Mandau Seifhennersdorf / Varnsdorf DE 2-2-X-X D D S S OBF18000 Mandau Varnsdorf / Großschönau DE 2-2-X-X S S S S OBF18100 Mandau uh. Großschönau DE 2-2-X-X S S OBF18102 Mandau uh. Hainewalde DE 2-2-X-X S S OBF18200 Mandau oh. Zittau DE 2-2-X-X S S OBF18300 Mandau uh. Zittau DE 2-2-X-X S S S S Vysvětlivky: I období II období Typ útvaru (WFD) typ vodního útvaru podle metodiky Rosendorf et al. (2011)

16 Výsledky / Ergebnisse profily / Profile AquaNisa

17 Výsledky / Ergebnisse profily / Profile AquaNisa

18 Výsledky / Ergebnisse profily / Profile AquaNisa

19 Výsledky / Ergebnisse profily / Profile AquaNisa

20 Výsledky / Ergebnisse profily / Profile AquaNisa

21 Výsledky / Ergebnisse profily / Profile AquaNisa ID profilu vodní tok profil Al As Cd Ni Pb Zi chloridy ph NO 3 -N ID des profils Fluss Profil CZ17 Černá Nisa Uhlířská Porscheho smrt A A A A A A A N A CZ9 Fojtka od Fojtky (vč. nadrze Fojtka) A A A A A A A A A CZ7-1 Františkovský potok Liberec A A A A A A A N A CZ10 Jeřice Mníšek A A A A A A A N A CZ11 Jeřice Oldřichov A A A A A A A N A CZ13 Jeřice Chrastava A A A A A A A N A CZ7-2 Jizerský potok Liberec A A A A A A N A A CZ1 Lužická Nisa Lučany (u Kulasů zahrada) A A A A A A A N A CZ2 Lužická Nisa Jablonecké Paseky A A A A A A A N A CZ3 Lužická Nisa na konci Jablonce (i voda z VD Mšeno) A A A A A A A N A CZ4 Lužická Nisa Proseč nad Nisou A A A A A A A A A CZ5 Lužická Nisa Vratislavice A A A A A A A A A CZ6 Lužická Nisa centrum Liberce A A A A A A A N A CZ7 Lužická Nisa Nisa před ČOV A A A A A A A N A CZ8 Lužická Nisa Nisa za COV A A A A A A A N A CZ8-1 Lužická Nisa Liberec výpust z ČOV A A A A A A N A A CZ8-1a Lužická Nisa ČOV nečištěná odpadní voda do Nisy A A A A A A A A A CZ8-2 Lužická Nisa Liberec - výpust z ČOV po 20 m A A A A A A A A A CZ8-3 Lužická Nisa Liberec - výpust z ČOV po 50 m A A A A A A A A A CZ14 Lužická Nisa Chrastava A A A A A A A N A CZ15 Lužická Nisa Chotyně A A A A A A A N A CZ16 Lužická Nisa Hrádek nad Nisou A A A A A A A N A CZ12 Malá Jeřice Oldřichov A A A A A A A N A D10 Bertsdorfer Wasser Heinebrücke A A A A A A A A A D11 Goldbach gegenüber Gebhard Polsterm A A A A A A A N A D12 Grundbach Überlauf O-See A A A A A A A A A D8 Landwasser Oberoderwitz oh Felsenmühle neue Holzbrücke A A A A A A A N A D9 Landwasser Pegel Ooderwitz A A A A A A A N A D6 Lausur Pegel Neuschönau A A A A A A A N A D14 Lausur Horní Podluži A A A A A A A A A D7 Leutersdorfer Bach Seifh. Kleine Holzbrücke A A A A A A A A A D3 Mandau Pegel Zittau 5 Holzbrücke A A A A A A A N A D4 Mandau oberhalb Pegel Großschönau 2 A A A A A A A A A D5 Mandau Pegel Seifhennersdorf A A A A A A A N A D13 Mandau Rumburk A A A A A A A A A D1 Neiße Pegel Zittau 1 Grenze zu Polen A A A A A A A N A D2 Neiße Pegel Hartau Himmelsbrücke A A A A A A A N A

22 Výsledky / Ergebnisse profily / Profile AquaNisa ID profilu vodní tok profil Typ útvaru (WFD) Cd Ni Pb ph NO 3 -N CZ17 Černá Nisa Uhlířská Porscheho smrt D D D D VD CZ9 Fojtka od Fojtky (vč. nadrze Fojtka) D D D S VD CZ7-1 Františkovský potok Liberec N D N S D CZ10 Jeřice Mníšek D D D D VD CZ11 Jeřice Oldřichov N D D S VD CZ13 Jeřice Chrastava D D N S VD CZ7-2 Jizerský potok Liberec D D D S D CZ1 Lužická Nisa Lučany (u Kulasů zahrada) N D D S D CZ2 Lužická Nisa Jablonecké Paseky N D D S D CZ3 Lužická Nisa na konci Jablonce (i voda z VD Mšeno) D D D S VD CZ4 Lužická Nisa Proseč nad Nisou N N D S VD CZ5 Lužická Nisa Vratislavice N N D S D CZ6 Lužická Nisa centrum Liberce N D D S D CZ7 Lužická Nisa Nisa před ČOV D D D S D CZ8 Lužická Nisa Nisa za COV D N D S S CZ8-1 Lužická Nisa Liberec výpust z ČOV D N D D S CZ8-1a Lužická Nisa ČOV nečištěná odpadní voda do Nisy D N D D S CZ8-2 Lužická Nisa Liberec - výpust z ČOV po 20 m D N D S S CZ8-3 Lužická Nisa Liberec - výpust z ČOV po 50 m D N D S S CZ14 Lužická Nisa Chrastava D N D S S CZ15 Lužická Nisa Chotyně D N D S D CZ16 Lužická Nisa Hrádek nad Nisou D N N S D CZ12 Malá Jeřice Oldřichov D D D S VD D10 Bertsdorfer Wasser Heinebrücke 2-2-X-X D D D D S D11 Goldbach gegenüber Gebhard Polsterm 2-2-X-X D D D S D D12 Grundbach Überlauf O-See 2-2-X-X D N D D VD D8 Landwasser Oberoderwitz oh Felsenmühle neue Holzbrücke 2-2-X-X D N D S S D9 Landwasser Pegel Ooderwitz 2-2-X-X D N D S S D6 Lausur Pegel Neuschönau D D N S VD D14 Lausur Horní Podluži D D D D VD D7 Leutersdorfer Bach Seifh. Kleine Holzbrücke 2-2-X-X D D D D S D3 Mandau Pegel Zittau 5 Holzbrücke D D D S D D4 Mandau oberhalb Pegel Großschönau D D D D D D5 Mandau Pegel Seifhennersdorf D D D S D D13 Mandau Rumburk N D D S D D1 Neiße Pegel Zittau 1 Grenze zu Polen D N N S D D2 Neiße Pegel Hartau Himmelsbrücke D N N S D

23 Shrnutí výsledků a závěry Významná část povodí Lužické Nisy i Mandavy je zatížena znečištěním, které pochází převážně z komunálních zdrojů. To se projevuje především zvýšenými koncentracemi P-PO 4 a N-NH 4 a dalších ukazatelů ve vodách. Zvýšené koncentrace se objevují podél celého toku Lužické Nisy i Mandavy. Znečištění ze zemědělských ploch je lokalizováno zejména v německé části povodí Mandavy a jejích přítoků. Nejvyšší koncentrace NO 3 byly zaznamenány na tocích Landwasser a Bertsdorfer Wasser. Vliv průmyslových zdrojů znečištění v oblasti Liberce a dále po toku Lužické Nisy se projevuje zejména zvýšenými koncentracemi některých kovů především olova (Pb), niklu (Ni) a arsenu (As). V německé části povodí se vyskytují vysoké koncentrace niklu (Ni) v tocích Landwasser a Grundbach.

24 Zusammenfassung der Resultate und Schluβfolgerungen Bedeutender Teil der Einzugsgebete der Lausitzer Neiße und der Mandau ist durch vorwiegend aus kommunalen Quellen stammende Kontamination belastet. Das zeigt ich insbesondere an erhöhten Konzentrationen von P-PO 4, N-NH 4 und anderen Parameter im Wasser. Erhöhte Konzentrationen treten entlang des ganzen Flussablaufs der Lausitzer Neiße und der Mandau auf. Kontamination aus landwirtschaftlichen Flächen liegt insbesondere im deutschen Teil der Einzugsgebiete der Mandau und ihrer Zuflüsse vor. Die höchsten NO 3 Konzentrationen wurden an den Flüssen Landwasser und Bertsdorfer Wasser beobachtet. Der Einfluss von industriellen Kontaminationsquellen im Gebien von Liberec sowie weiter flussabwärts entlang der Lausitzer Neiße zeigt sich insbesondere an den erhöhten Metallkonzentrationen - Blei (Pb), Nickel (Ni) und Arsen (As). Im deutschen Teil des Einzugsgebietes treten erhöhte Ni-Konzentrationen in den Flüssen Landwasser und Grundbach auf.

25 Shrnutí výsledků a závěry Zatížení povodí kadmiem (Cd) a dalšími kovy je relativně nízké. Anomálií je výskyt vysokých koncentrací kadmia a arsenu v pramenné části povodí Lužické Nisy. Zdroj je v tomto případě nejasný, může souviset s přetrvávající acidifikací horských povodí. Mezi nejméně znečištěné toky, které vykazují dobrý nebo velmi dobrý stav podle Rámcové vodní směrnice (WFD) patří Černá Nisa, Bílá Nisa, Jeřice a Goldbach. Omezující je v jejich případě acidifikace vod. Při hodnocení vývoje jakosti vody v profilech mezi lety bylo zjištěno jen mírné zlepšení stavu na některých menších přítocích. Hlavní toky v povodí zůstávají silně zatížené znečištěním z aglomerací a lokálně také ze zemědělských ploch.

26 Zusammenfassung der Resultate und Schluβfolgerungen Die Belastung des Einzugsgebietes durch Kadmium (Cd) und weitere Metalle ist verhältnismäβig niedrig. Das Auftreten von hohen Konzentrationen von Cd und As im Quellgebiet der Lausitzer Neiße ist als Abweichung zu betrachten. Die Ursache ist in diesem Fall nicht klar und kann mit der nachhaltigen Azidifizierung der Gebirgseizugsgebiete zusammenhängen. Zu den am wenigsten kontaminierten Flüssen, die einen guten oder sehr guten Zustand gemäß der EU-Richtlinie aufweisen, gehören Černá Nisa, Bílá Nisa, Jeřice a Goldbach. Negativ ist in ihrem Fall die Azidifizierung der Gewässer. Bei der Beurteilung der Wassergüte in den Profilen über den Zeitraum wurde nur eine kleine Verbesserung des Zustandes in einigen kleinen Zuflüssen festgestellt. Die Hauptflüsse im Einzugsgebiet bleiben stark belastet durch die Kontamination aus Agglomerationen sowie lokal aus landwirtschaftlichen Flächen.

27 Děkuji za pozornost Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Vlastnosti. portlandských. cementů směsných. Performance of Portland - composite cements

Vlastnosti. portlandských. cementů směsných. Performance of Portland - composite cements Vlastnosti portlandských cementů směsných Performance of Portland - composite cements RESUMÉ Výroba cementů s více hlavními složkami nabývá mimořádného významu především z důvodu snižování emisí CO 2 a

Více

Partneři ročníku 2006/2007

Partneři ročníku 2006/2007 2006 2007 Partneři ročníku 2006/2007 Hlavní partneři: Partneři: Bohemia Sekt, a.s. Moravské vinařské závody, Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s.

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

STTN1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

STTN1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Mechanické vlastnosti materiálů STTN1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Mechanické vlastnosti Materiály

Více

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest AUGUST SRPEN 2013 Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft Reportage vom DTIHK-Sommerfest Informační a telekomunikační technologie v Německu Reportáž z Letní slavnosti ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs RNDr. Jindřich Petrlík a Ing. Milan Havel (Arnika program Toxické látky a odpady), Martin Skalský (Arnika Centrum pro podporu občanů) vydalo občanské

Více

Inhaltsverzeichnis Historische Waldentwicklung Historický vývoj lesa. Obsah. Poděkování. Danksagung

Inhaltsverzeichnis Historische Waldentwicklung Historický vývoj lesa. Obsah. Poděkování. Danksagung Inhaltsverzeichnis Historische Waldentwicklung Historický vývoj lesa Blatt 1 Luftbildaufnahme von 2005 Blatt 2 Kartenmosaik von 1840/44 Blatt 3 Kartenmosaik von 1913/24 Blatt 4 Hauptbaumarten von 1840/44

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 8 Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Odborná zpráva za rok 2004 Státní zdravotní ústav Praha

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Možnosti komunální sféry při snižování škodního potenicálu prostřednictvím projektování a výstavby, zohledňující riziko povodní

Možnosti komunální sféry při snižování škodního potenicálu prostřednictvím projektování a výstavby, zohledňující riziko povodní Možnosti komunální sféry při snižování škodního potenicálu prostřednictvím projektování a výstavby, zohledňující riziko povodní Odborný posudek v rámci projektu STRIMA, podpořeného z programu Cíl 3 Zadavatel

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více