V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26)

2 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem Na Polabí Mělník Středočeský kraj IČO: IZO: Kontakty: Telefon: 315/ / Fax: 315/ Ředitelka SVČ: Zdeňka Černá Telefon: 315/ Tel. + fax: 315/ Statutární zástupce: Zdeňka Černá Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: žádné Strana 2 (celkem 26)

3 2. CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Dům dětí a mládeže v Mělníku je státní školské zařízení s právní subjektivitou zřizované od Krajským úřadem v Praze, které uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, individuelní prací, soutěžemi, přehlídkami a nabídkou spontánních aktivit v průběhu celého roku včetně dnů prázdnin. DDM také spolupracuje s mnoha institucemi včetně podnikatelské veřejnosti. SVČ je umístěno v klidné části města a je obklopeno lesoparkem.nachází se ve výhodné poloze pro děti ze spádových obcí.jde o otevřené školské zařízení, poskytuje všechny formy zájmového vzdělávání, připravuje účastníky zájmového vzdělávání na smysluplné využívání volného času, zapojuje se do prevence rizikového chování, do akcí a výukových programů včetně organizování soutěží, přehlídek apod.spolupracuje s rodiči a širokou veřejností. Celý školní rok byl zaměřen na plnění úkolů ze Školního vzdělávacího programu DDM, který je vypracován na období pěti let a každý školní rok jsou písemně vypracovány dodatky k ŠVP včetně rozšířených aktivit našeho zařízení.právě našimi rozšířenými aktivitami jsme směřovali děti, mládež i dospělé k účelnému a efektivnímu naplnění volného času společně s prevencí rizikového chování, na kterou jsme vypracovali i projekt.rozšířila se nabídka pravidelných i spontánních činností a to směřovalo k nárůstu účastníků v našich zájmových útvarech a klubech. Akcemi se posiloval ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL zejména akcemi např. VESELÉ PLAVÁNÍ v místním plaveckém bazénu ve spolupráci s panem ing. Davidem, propagovali jsme dalšími akcemi i osvětovou a informační činnost včetně utužení spolupráce se školami speciálními a praktickými. Tímto způsobem se nám podařilo zapojit i děti z méně podnětného prostředí formou akcí během celého školního roku zejména akcemi zaměřenými na sport ( soustředění aerobicu ), zdravý životní styl a nebo karnevaly. Novým hitem pro tento rok byl Jumping aerobic ( skákání a cvičení na trampolínách ). Propagační činnost našeho pracoviště je na velmi vysoké úrovni a byla jí věnována velká pozornost.vydáváním našeho VOLNOČASKU - buletinek pro volný čas vhodná propagace všech našich volnočasových aktivit pro širokou veřejnost. Dále jsme pravidelně zasílali podklady naší nabídky činnosti do měsíčníku RADNICE (1 x měsíčně ), propagovali jsme i v DENÍKU MĚLNICKO, TÝDENÍKU MĚLNICKO, MLADÉ FRONTĚ DNES a na FACEBOOKU včetně našich webových stránek apod. Nadále jsme využili nabídek ZDVPP Mladá Boleslav a účastnili se většiny nabízených kurzů, seminářů, školení v hojném počtu a dle potřeb a zájmu si pracovníci vybírali jednotlivá témata ( pohybové, výtvarné výchovy apod. ). Děti, mládež i rodičovská veřejnost si našli do našeho SVČ cestu a účelně tak využili svůj volný čas zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých ( dle aktuálních nabídek ). Celoročně jsme se zaměřovali na stále se měnící potřeby a zájmy účastníků zájmového vzdělávání.můžeme proto konstatovat, že dlouhodobý záměr vytváření příznivého klima v DDM se nám stoprocentně podařil. Strana 3 (celkem 26)

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Celkovou strukturu personálního obsazení popisuje níže tabulka. Ostatní bližší údaje o pracovnících jsou uvedeny v bodě číslo 6 ( údaje o pracovnících SVČ zaměstnané interní pracovníky a externí pracovníky ). Všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikace dle Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. Ostatní provozní zaměstnanci rovněž splnili kvalifikační předpoklady včetně požadavků na obor vzdělání stanovené vnitřním platovým předpisem. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST SVČ V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola z Krajského úřadu Středočeského kraje Praha. součástí naší vnitřní a vnější kontrolní činnosti byly hospitace zaměřené na jednotlivé složky výchovného procesu, prováděly se průběžně dle ročního plánu hospitací, v případě potřeby se doplnily.týkaly se hlavně zájmového vzdělávání v zájmových útvarech, při příležitostných akcích, letních a zimních táborech i při běžném chodu DDM. Celkem bylo provedeno 167 hospitací všech typů a uskutečnilo se celkem 9 porad s interními a 2 porady s externími pracovníky ( viz plán hospitační činnosti ). Strana 4 (celkem 26)

5 VYMEZENÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI SVČ Název doplňkové činnosti Cestovní agentura Specializovaný maloobchod Počet uživatelů doplňkové činnosti Děti př. 3 školní 4 Mládež 2 Dospělí 39 dle potřeby DDM,podle počtu příchozích do ZÚ i ostatních návštěvníků Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost 1 ředitelka 9 Pracovníci SVČ Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Pobytové výlety k moři,poznávací zájezdy (celkem 22 zájezdů ) Nabídka prodeje formou bufetu,prodej značkových produktů ze dvou automatů Poznámka Spolupráce s cca 37 CK v naší republice nelze spočítat nakupující osoby,v průměru okolo 30 osob denně MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY SVČ SVČ provozuje činnost v samostatné budově ležící v lesoparku na okraji města a jeho součástí je přilehlá terasa se zabudovaným krbem a velkými kamennými stoly.budova má bezbariérový přístup. Naše SVČ disponuje deseti učebnami ( klubovnami ) a jedním víceúčelovým sálem. Učebny jsou rozděleny na specializované ( počítače, keramika apod. ), dále víceúčelové (sál, modelárna, kuchyně apod. ) a ostatní ( šatna, klubovny video, kuželky, herna apod. ). Vybavení učeben, prostor a celkové zázemí je moderní, kvalitně vybavené učebním materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou a speciálními přístroji. Celoročně jsme pracovali a podíleli se na celkovém rozvoji a údržbě našeho SVČ. K tomuto nám napomáhaly výdělky z naší vedlejší výdělečné činnosti - naše CESTOVNÍ AGENTURA a SPECIALIZOVANÝ MALOOBCHOD. Podařilo se nám z těchto prostředků nově vybavit a vylepšit prostory jednotlivých kluboven celková výměna dveří (15ks) včetně nového kování a zámků, zakoupení nových židlí do klubovny kuželek, sál - kompletní výměna podlahové krytiny s antistatickou úpravou, za oponou sálu instalovány celokovové regály včetně úložné skříně na pomůcky a k tomu následně zakoupena žebříková sestava s plošinou. V rámci oživení a zkvalitnění práce s dětmi a mládeží v jednotlivých zájmových útvarech byly zakoupeny nové učební pomůcky a sportovní náčiní pro zájmový útvar jumping aerobic a další pohybové aktivity zakoupeny trampolíny ( 17 ks ) včetně náhradních dílů. V pracovně v přízemí jsme pořídili nový sporák a kuchyňský pojízdný stolek, pěnič mléka, konvici a další potřebné vybavení, které jsme využívali během školního roku při různých akcích. Počítačová učebna se vybavila novými monitory ( 5 ks ) a PC ( 6ks), notebook Acer ( 2 ks ). Vstupní hala byla vylepšena o televizní obrazovku, která nám sloužila během celého roku k propagaci naší zájmové činnosti a prezentace všech našich zájmových útvarů včetně všech akcí. Strana 5 (celkem 26)

6 Během celého školního roku jsme se snažili o poskytnutí nadstandardních služeb dětem, mládeži i dospělým všem účastníků a návštěvníkům našeho zařízení. 3. ČINNOST STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU I. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ( k ) Činnost máme velmi obsáhlou a to ve všech dostupných oblastech. Pro velmi velký zájem se každoročně tyto činnosti obnovují, doplňují novými činnostmi, nápady a aktivitami ( např. nový ZÚ jumping aerobic ) NÁZEV ZÁJMOVÉHO ÚTVARU ÚČASTNÍK Ů ZÚ Strana 6 (celkem 26) VEDOUCÍ ZÚ 1. KERAMICKÝ I 7 BURIANOVÁ EP 2. VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ II 9 MENCLOVÁ EP 3. VÝTVARNÝ + AJ 10 PALÁTOVÁ EP 4. VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ VII 11 MENCLOVÁ EP 5. KERAMICKÝ + VÝTVARNÝ VIII 11 BURIANOVÁ EP 6. KERAMICKÝ X 9 BURIÁNOVÁ EP 7. KYTARA I 4 ŠANDOVÁ IP 8. KYTARA II 7 ŠANDOVÁ IP 9. FLÉTNA I 3 ŠANDOVÁ IP 10. FLÉTNA II - POKROČILÍ 4 NOVOTNÁ L. IP 11. FLÉTNA III - ZAČÁTEČNÍCI 6 NOVOTNÁ L. IP 12. RYTMIKA I PRO NEJMENŠÍ 22 JIRÁČKOVÁ IP 13. RYTMIKA II 27 HORNOVÁ IP 14. TANEČKY 26 HORNOVÁ IP 15. DRAMATICKÝ 7 GEŤKOVÁ EP 16. ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 8 ČERNÁ IP 17. DOVEDNÉ RUCE I 7 KOPŘIVOVÁ IP 18. DOVEDNÉ RUCE II 5 KOPŘIVOVÁ IP 19. DOVEDNÉ RUCE III 8 JENČOVÁ IP 20. JUDO I 19 JÁNY EP 21. JUDO II 20 NOVOTNÁ A. EP 22. JUDO III 12 TARABA EP 23. JUDO IV 12 RODR EP 24. SEBEOBRANA-PŘÍPR.+ML. ŽÁC I 13 HAVLÍK P. EP 25. SEBEOBRANA-PŘÍPR.+ML. ŽÁCI II 11 HAVLÍK J. EP 26. SEBEOBRANA-STARŠÍ ŽÁCI 15 HAVLÍK P. EP 27. RYBÁŘSKÝ 9 VANÍK EP 28. AEROBIC I - ZAČÁTEČNÍCI 20 HORNOVÁ IP 29. DANCE AEROBIC - POKROČILÍ 22 HORNOVÁ IP 30. JUMPING AEROBIC I 15 SMOLČÁKOVÁ EP 31. JUMPING AEROBIC II 13 HORNOVÁ IP 32. JUMPING AEROBIC III 13 JIRÁČKOVÁ IP 33. JUMPING AEROBIC IV 17 SMOLČÁKOVÁ EP 34. KOŠÍKOVÁ- mini žáci - chlapci 13 KVASNÝ EP 35. KOŠÍKOVÁ- žáci - chlapci 13 KARLOVEC EP EP,IP

7 36. ROZTLESKÁVAČKY 13 ŠANDOVÁ K. EP 37. STREET DANCE 14 VAJNEROVÁ EP 38. KUNG-FU 22 FRAIBIŠ EP 39. POČÍTAČE 5 HRUŠ IP 40. MODELÁŘ 6 MERTA EP 41. TURISTICKO-CYKLISTICKÝ 10 FRANĚK EP 42. TURISTICKÝ 12 SVOBODOVÁ EP KLUBY + OSTATNÍ Kluby a klubová činnost je nedílnou součástí naší výchovně vzdělávací práce a silně obohacuje její členy ( nové poznatky, zkušenosti, praktiky apod. ). V loňském roce se nám podařilo podchytit rodičovskou veřejnost a nabídnout své služby i matkám na mateřské dovolené.významným krokem byl i vznik dalších klubů např. CVIČENÍ SENIORŮ, PC PRO SENIORY A POKROČILÉ, cvičení ZUMBA TRAMPOLÍNY apod. 1. KLUB RODIČE + DĚTI 248 HORNOVÁ IP 2. KLUB BODY STYLING 98 HORNOVÁ IP 3. KLUB PC PRO POKROČILÉ, SENIORY 28 HRUŠ IP 4. KLUB RADOST 29 HORNOVÁ IP 5. KLUB KOPANÁ 149 DOMBAI, BARDA,TOUŠEK,VIŠÍNSKÝ, ZEIDLER EP 6. ZAMAT- KORESOPONDENČNÍ 147 ŠIMÁNEK,DANIŠKOVÁ J., DANIŠKOVÁ D. EP 7. KLUB CVIČENÍ S HUDBOU 24 MIKUŠOVÁ EP 8. KLUB KALANETIKA 43 SEMERÁDOVÁ EP 9. KLUB AEROBIC I 43 HORNOVÁ IP Strana 7 (celkem 26)

8 10. KLUB AEROBIC II 81 HORNOVÁ IP 11. KLUB CVIČENÍ SENIORŮ 22 STEINEROVÁ EP 12. KLUB KONDICE 18 HORNOVÁ IP 13. KLUB KUNG FU 10 FRAIBIŠ EP 14. TRAMPOLÍNY SMOLČÁKOVÁ EP PREZENTACE ÚSPĚCHŮ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ SVČ V našem DDM byl i v tomto roce velký počet zájmových útvarů a klubů. Děti z jednotlivých ZÚ se účastní různých soutěží, závodů, seminářů apod.všechny úspěchy byly shrnuty v akci akademii DĚTI DĚTEM. Uvádíme úspěchy dětí, mládeže i dospělých v jednotlivých zájmových útvarech v tuzemsku i v zahraničí. ZÚ VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ Výtvarný a keramický kroužek je velmi oblíbený jak dětmi, tak i mládeží a dospělými. Pro veřejnost byly pořádány atraktivní výstavy výtvarných prací a keramických výrobků dětí, mládeže i dospělých včetně výjezdů na výstavy. ZÚ JUDO MEMORIAL E.Brzegovskeho Polsko Najman Jakob 1.místo Burdová Dorotka 1.místo Machová Marie 3.místo MAZDA CUP Německo Postupim Černý Václav 2.místo Přibylová Petra 3.místo Burdová Dorotka 5.místo Najman Jakob 5.místo ČESKÝ POHÁR Černý Václav 2.místo Horyna Jan 3.místo Strana 8 (celkem 26)

9 KVALIFIKACE na mistrovství republiky ČR -celkově Přibylová Petra Žižková Tereza 6.místo 12.místo 16.místo ZÚ MODELÁŘI Okresní přebor leteckých modelářů kategorie H: Platych Pavel 1.místo Kosmák Tomáš 2.místo kategorie ml.ž: Doubek Šimon Bohonek Matouš kategorie st.ž.: Špitálský Libor Martaus Matěj Švejcar Mirek 1.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo ZÚ ROZTLESKÁVAČKY Středočeský taneční pohár stupeň ZŠ ( kategorie skupiny) Středočeský taneční pohár stupeň ZŠ ( kategorie skupiny) 3.místo 6.místo II. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ( k ) Mezi tyto aktivity patřily akce všech typů - výlety, výstavy,karnevaly,akce s podtextem oslav svátků, akce zaměřené na sportovní hrátky a taneční vystoupení včetně veselého plavání, závody apod. Naším cílem bylo vytvořit akce atraktivní a tím se nám i v tomto školním roce podařilo oživit zájem o naše služby pro děti, mládež i dospělé. Název příležitostné zájmové činnosti Datum počet akcí Strana 9 (celkem 26) Počet účatníků celkem 1. DÝŇOVÝ DUCH VESELÉ PLAVÁNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VESELÉ PLAVÁNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL - pohádkový DĚTSKÝ KARNEVAL - princezny DĚTSKÝ KARNEVAL pro ZŠ DĚTSKÝ KARNEVAL - mateřinkový ČARODĚJNICE CESTA POHÁDKOVÝM PARKEM

10 11. ZÚ KOŠÍKOVÁ MINI ŽÁCI TURNAJE ( Kvasný ) 12. ZÚ KOŠÍKOVÁ ŽÁCI TURNAJE (Karlovec ) 13. ZÚ JUDO I ZÁVODY ( Jány ) ZÚ JUDO II ZÁVODY (Novotná) ZÚ JUDO III ZÁVODY ( Taraba) ZÚ JUDO IV ZÁVODY (Rodr ) ZÚ TURISTICKO-CYKLISTICKÝ STREET - DANCE ZÚ SEBEOBRANA I ZÚ SEBEOBRANA II ZÚ SEBEOBRANA STARŠÍ ŽÁCI ZÚ VÝTVARNĚ-KERAMICKÝ VII ZÚ ROZTLESKÁVAČKY CELKEM: III.POBYTOVÉ AKCE ( k ) Tyto akce jsou každoročně pořádány a patřily k oblíbeným aktivitám všech členů jednotlivých zájmových útvarů. Podporu jsme ocenili i přístupem rodičovské veřejnosti.vícedenní akce umožňují i reprezentovat Českou republiku v soutěžích konaných v zahraničí. Datum akce Název akce Počet Osobodny účastníků ZÚ TURISTICKO CYKLISTICKÝ spojení turistiky s cyklistikou (poznávací cesty po okrese ) ZÚ TURISTICKÝ- poznávání přírody, práce v terénu s mapou, buzolou, sport, topografie, tábornictví včetně teorie spojené s praxí (stavění stanů, rozdělávání ohně, vaření a ochrany přírody) CELKEM Strana 10 (celkem 26)

11 IV. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST ( k ) Během prázdnin a volných dnů dětí (např. ředitelská volna ) probíhala v našem DDM prázdninová činnost včetně klubové činnosti.naše zařízení nabízelo dětem, mládeži i dospělým širokou škálu zábavných zájezdů, programů, zimních a letních pobytových táborů, ozdravných pobytů, příměstských táborů a letních sportovních soustředění apod.. Klubová činnost probíhala od 8,00-21,00 hodin a nabízeli jsme: - internet ( cenově přístupný ) - počítačové hry + programy ( zábavné, naučné apod. ) - kulečník, kuželky - hrací stůl pro děti se 12-ti hrami - malý a velký fotbal, pojezdy na košíkovou včetně venkovního Člověče,nezlob se - k dispozici jsou i klubovny, video a prostory sálu (hraje se stolní tenis, míčové hry apod.) - příležitostné využití volných kluboven na běžné formy klubové činnosti ZIMNÍ A LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY, PT, OZDRAVNÉ POBYTY, SOUSTŘEDĚNÍ Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet PP ZT ŠPINDLERŮV MLÝN ZT ŠPINDLERŮV MLÝN LT VARVAŽOV CK TOPINKA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I LT TÁBOR MOR.BOUDA KOSTELEC U JIHLAVY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LS AEROBIK - BEDŘICHOV Celkem: PRÁZDNINY Prázdninová činnost byla plně naplněna a předběžně naplánována na začátku roku.snahou bylo nabídnout zajímavé akce, činnosti, výlety, zájezdy, pobytové tábory pro děti a mládež včetně dospělých a to se nám v plném rozsahu podařilo. Datum Název prázdnin Počet dní Děti Mládež Dospělí PODZIMNÍ VÁNOČNÍ POLOLETNÍ Strana 11 (celkem 26)

12 JARNÍ VELIKONOČNÍ LETNÍ(hlavní) Celkem: V. DALŠÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Dalšími činnostmi zájmového vzdělávání jsme doplnili naši již tak pestrou nabídku akcí. Mezi nejoblíbenější patří výstavky (pro děti i širokou veřejnost) produktů jednotlivých zájmových útvarů zaměřených na estetiku a estetické cítění zejména zájmové útvary výtvarné, keramické a modelářské. Celoroční výzdobou interiéru budovy ( nástěnky, dveře, okna a volné prostory ) k jednotlivým svátkům včetně akcí (VÁNOCE, VELIKONOCE, CESTA ZA DÝŇOVÝM DUCHEM, ČARODĚJNICE, KARNEVALY apod.)nabídka se rozšířila i o kurzy, které byly velmi oblíbené a hojně navštěvované. Motivačním prvkem pro rozšíření dalších možností v oblasti činností zájmového vzdělávání byla nabídka DVPP a spolupráce se střediskem v Mladé Boleslavi ( celoroční nabídka vzdělávacích akcí, kurzů, seminářů ).Tyto vzdělávací akce plně využívali všichni naši pracovníci, našli si svá oblíbená témata a tím přispívali ke zkvalitnění pedagogické práce s dětmi, mládeží i dospělými.i v tomto školním roce jsme se zaměřili na další vzdělávací akce pro naše jednotlivé pracovníky ( dle jejich zájmu a potřeby DDM ). VI. OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST Celoroční propagací a naší výchovnou prací v zájmovém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých jsme směřovali k celkovému zhodnocení a ucelení naší výchovné práce.jako každoročně jsme uspořádali akce pro rodiče, děti a širokou veřejnost, ve kterých jsme prezentovali veškeré činnost konané v jednotlivých zájmových útvarech během celého školního roku.kvalitní přípravou a schopnostmi tvořivých aplikací ze stran vedoucích zájmových útvarů jsme dosáhli i v tomto směru velkých úspěchů a ohlasu veřejnosti Datum Název akce Počet účastníků PODANÁ RUKA- ZŠ 1. TŘÍDA DĚTI DĚTEM 434 CELKEM: 461 Strana 12 (celkem 26)

13 ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK SVČ VII. PRÁCE S TALENTY ( k ) I v tomto školním roce se konaly soutěže, přehlídky, olympiády, které byly vyhlášeny MŠMT, ASŠK,KÚ PRAHA ( základní okresní i krajská kola ).Celkový počet účastníků byl uspokojivý a zkonstatovali jsme, že některé soutěže se stávají stále více atraktivními bez ohledu na ocenění ( například Biologické olympiády okresní kola ) SPOLEČENSKÉ VĚDY OKRESNÍCH KOL ÚČASTNÍKŮ OK KRAJSKÝCH KOL ÚČASTNÍKŮ KK OČJ I. KATEGORIE ZŠ OČJ II KATEGORIE SŠ O.DĚJEPISNÁ ZŠ OK.PŘEBOR LET.MODELÁŘŮ BESIP ZŠ CELKEM PŘÍRODNÍ VĚDY OKRESNÍCH KOL ÚČASTNÍKŮ OK KRAJSKÝCH KOL POPČET ÚČASTNÍKŮ KK FO-KAT. E,F - ZŠ BIO C - ZŠ BIO D - ZŠ MAT.KLOKAN-Cvrček MAT.KLOKAN-Klokánek Benjamin Kadet SŠ Junior SŠ Student PYTHÁGORIÁDA- 5.r.ZŠ PYTHÁGORIÁDA- 6.,7.r.ZŠ PYTHÁGORIÁDA- 8.r.ZŠ O.CHEMICKÁ A - SŠ O.CHEMICKÁ B SŠ O.CHEMICKÁ C SŠ O.CHEMICKÁ D - ZŠ PŘ.KLOKAN- Kadet PŘ.KLOKAN- Junior CELKEM Strana 13 (celkem 26)

14 ESTETIKA OKRESNÍCH KOL ÚČASTNÍKŮ OK KRAJSKÝCH KOL ÚČASTNÍKŮ KK SOUTĚŽ ML.RECITÁTORŮ ZŠ KARLOV.SKŘIVÁNEK ZŠ,ZUŠ CELKEM TĚLOVÝCHOVA A SPORT PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR - ZŠ ZK ÚČAST. ZK OK ÚČAST. OK KK ÚČAST. KK MC DONALD CUP VOLEJBAL SŠ DÍVKY VOLEJBAL SŠ CHLAPCI BASKETBAL ZŠ III.KAT. chlapci a dívky VOLEJBAL ZŠ DÍVKY STOLNÍ TENIS ZŠ CHL VOLEJBAL ZŠ CHLAPCI PŘESPOLNÍ BĚH ZŠ,SŠ SHM PRO ZŠS a ZŠP MINIFOTBAL ZŠ VYBÍJENÁ II.KAT. DÍVKY FLORBAL ZŠ DÍVKY III.kat FLORBAL ZŠ DÍVKY IV.kat FLORBAL ZŠ CHLAPCI III kat FLORBAL ZŠ DÍVKY IV.kat FLORBAL ZŠ CHLAPCI IV.kat FLORBAL ZŠ II.kat TANEČNÍ POHÁR 2010/ VYBÍJENÁ II.KAT. CHLAPCI A SMÍŠ. DRUŽ. ATLETICKÁ VŠESTRANNOST CELKEM SOUTĚŽE CELKEM: Základní kola Počet účastníků ZK Okresní kola Počet účastníků OK Krajská kola Počet účastníků KK Soutěží celkem Účastníků celkem Strana 14 (celkem 26)

15 VIII. METODICKÁ A ODBORNÁ ČINNOST SVČ Proběhly pravidelné porady a konzultační činnost k otázkám ŠVP, k práci s externími pracovníky, k naplánování akcí a soutěží ( celoroční spolupráce se SVČ v kraji včetně dalších školských zařízení ).Naši pracovníci se pravidelně zúčastňovali DVPP a rozšiřovali si tak pedagogické vzdělání ( teorie + praxe ). Na našem pracovišti máme plně kvalifikovaný tým pracovníků. IX. SPONTÁNNÍ ČINNOST SVČ Spontánní činnosti v našem zařízení probíhaly denně během celého školního roku a nabízeli v čase od 13,00 21,30 hodin mnoho zajímavých aktivit ( níže uvedených ) pro děti, mládež i dospělé. Klubovny ( učebny ) byly k tomuto účelu přizpůsobeny a vylepšeny a počet účastníků využívajících těchto nabídek stále stoupá.v tomto školním roce se zvedl zájem o horolezeckou stěnu, která byla plně využívána nejen návštěvníky DDM, přilehlého lesoparku, ale i základními školami včetně škol speciálních a praktických. SPONTÁNNÍ ČINNOSTI DĚTI MLÁDEŽ DOSPĚLÍ CELKEM Internet, počítač, stolní tenis, malý fotbal, kulečník, líný tenis, stolní společenské hry společně s využitím víceúčelového herního stolu, společenské hry, košíkové házecí koše využití herny ( hračky, knihy ), venkovní velké Člověče,nezlob se, horolezecká stěna Dětem se neustále obnovují aktivity a je využito i prostor lesoparku okolo DDM, nových laviček a prostoru, který je rájem nejen pro předškolní děti s maminkami. CELKEM: INFORMACE O ŽÁCÍCH A STUDENTECH SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A STUDENTECH NADANÝCH VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SVČ Proběhla celoroční spolupráce se školami speciálními a praktickými ve formě zábavných odpoledních setkání včetně pravidelných aktivit dětí v KLUBU RADOST.I v tomto školním roce bylo naším cílem zapojit tuto skupinu dětí, podnítit v nich iniciativu a podílet se na rozvoji jejich osobnosti,což se nám zcela podařilo. Strana 15 (celkem 26)

16 Všichni účastníci a uchazeči o zájmové vzdělávání se speciálními potřebami měli možnost se účastnit a byli plně integrováni do všech forem činností obsah, formy a metody práce odpovídaly jejich vzdělávacím potřebám a možnostem ). NÁZEV AKCE DATUM AKCÍ ÚČASTNÍKŮ CELKEM 1. PODANÁ RUKA PRO ZŠP A ZŠS + MŠ 2. ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO ZŠP A ZŠS 3. ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO ZŠP A ZŠS CELKEM: ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH SVČ A PREZENTACI SVČ NA VEŘEJNOSTI PROGRAMY A PROJEKTY SVČ Naše středisko volného času navštěvuje dnes a denně velký počet dětí, mládeže a rodičovské veřejnosti včetně ostatních návštěvníků. V roli pedagogů ( speciálně pedagogů volného času ) se nám naskýtá možnost nabídnout dětem, mládeži pohled na aktuální problémy dnešní doby, se kterými se v poslední době stále více a častěji setkávají a musí je řešit. K rozšíření, zlepšení a zkvalitnění podmínek zájmového vzdělávání žáků a studentů jsme využili možnosti nabídky grantových programů na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže vyhlášených Krajským úřadem Středočeského kraje Praha. Pokračovali jsme i v rozšíření projektu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, kterým jsme navázali na předešlý školní rok a tímto krokem jsme utužili spolupráci s ostatními školami a školskými zařízeními ( akce PODANÁ RUKA ( hravou a zábavnou formou ukázat dětem z MŠ, 1. tříd ZŠ jak předejít úrazům a jiným rizikovým jevům), taneční soustředění AEROBICU ( výlety a pohybové aktivity v přírodě apod. ). Zpracovali a podali jsme projekt na EU Nuda nemá šanci a na Fond životního prostředí KÚ Praha projekt Hrátky s přírodou. Podnětným prostředím se nám podařilo motivovat velký počet účastníků zájmového vzdělávání, preventivně na ně působit a chránit je. Dle ohlasů dětí i rodičů přispěly naše akce k rozvoji vzájemné tolerance mezi dětmi a mládeží. Celkově můžeme konstatovat, že se nám podařilo docílit během celého školního roku naučit všechny účastníky smysluplně a s radostí trávit volný čas. Strana 16 (celkem 26)

17 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SVČ I v tomto školním roce SVČ DDM Mělník nezahájilo žádnou spolupráci se zahraničními organizacemi ani školskými institucemi. V rámci CA DDM Mělník byly pořádány celoročně zahraniční výlety, zájezdy pro děti a jejich rodiče. Opět se nám podařilo našimi zájezdy uspokojit mnoho našich stálých klientů včetně nově získaných, kteří využili jednotlivých nabídek naší CA. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V našem zařízení se prozatím nevyskytly žádné projevy diskriminace, šikany ani násilí. Režim a dozor pedagogických pracovníků je neustálý a je přizpůsoben tak, aby k těmto projevům nemohlo docházet ( rozdělení služeb dne + návaznost viz. zákon 379/2005 Sb. platný od ).V této souvislosti ochrany a prevence plně spolupracujeme s příslušníky městské Policie Mělník. Prevence rizikového chování byla prováděna poradenstvím žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických i externích pracovníků na téma záškoláctví, šikana, nepřátelství, násilí, projevy diskriminace, zneužívání návykových látek apod.. Proběhly besedy k prevenci, proškolení zaměstnanců v této problematice včetně spolupráce s PPP. Našimi cíli pro prevenci rizikového chování byla především kvalitní pedagogická práce, kvalitní managment a atraktivita našich poskytovaných služeb.v oblasti vzdělávání byla pro nás důležitá orientace na trhu volného času. MULTIKULTURNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Cílem v této oblasti výchovy a zájmového vzdělávání obecně bylo naučit účastníky v jednotlivých zájmových útvarech, pozitivnímu vztahu k přírodě, vytvořit povědomí o možnostech dopadu na krajinu a přírodu, neplýtvat energiemi, vodou, potravinami, podporovat společné mimoškolní aktivity rodičů a dětí, seznamovat se s tradicemi a odkazy našich předků, mít pozitivní vztah k vlastní rodině a tím vším získat potřebu smysluplného využití volného času ( zimní a letní dětské tábory, příměstské tábory, letní taneční a sportovní soustředění apod. ). Všemi těmito aktivitami se nám podařilo vést děti nenásilnou formou ke zdravému životnímu stylu ( viz. návaznost na pokračování projektu DDM ), pozitivnímu vztahu k přírodě ( viz. plány aktivit jednotlivých zájmových útvarů včetně výjezdů apod. ), k toleranci, úctě a v neposlední řadě také ke zlepšení komunikace mezi dětmi a dospělými ( společné akce, soutěže, cvičení apod. ). VNĚJŠÍ PARTNEŘI SVČ I v loňském roce jsme se snažili spolupracovat a hlavně rozšiřovat spolupráci s novými objekty.to se nám jednoznačně podařilo.dobrá spolupráce je i s naším zřizovatelem KÚ Praha. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MĚLNÍK má díky své činnosti i aktivit řadu příznivců, kteří nám velmi ochotně pomáhají a spolupracují s námi (široká podnikatelská sféra, podniky, církevní organizace, politické strany, cestovní kanceláře apod.).jen pro zajímavost uvádíme některé z nich: - KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRAHA VČETNĚ MŠMT, NIDM - MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK Strana 17 (celkem 26)

18 - VŠECHNY SVČ ( SŘEDOČESKÝ KRAJ ) + ŠKOLSKÁ ZAŽÍZENÍ VŠECH TYPŮ - MĚSTSKÉ MUZEUM MĚLNÍK - ÚŘAD PRÁCE MĚLNÍK - CHKO KOKOŘÍNSKO - ČČK, ASŠK, ÚAMK ČR - KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM - JUDA KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ - AIKIDO, JUDO,FK MĚLNÍK - DIAKONIE ÚPICE - DENÍK MĚLNICKO, TÝDENÍK MĚLNICKO, MĚLNICKÁ RADNICE,MLADÁ FRONTA DNES, - CK ( EXIM TOURS, FIRO, ČEDOK, AXIA apod. ) Další organizace včetně médií, široké rodičovské a podnikatelské veřejnosti Všem těmto partnerům bylo upřímně poděkováno za pomoc, přízeň, důvěru a těšíme se na další spolupráci do budoucna. EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST SVČ Vedle informace do tisku jsme se samy podíleli na propagaci našich aktivit vydáváním čtvrtletníku VOLNOČÁSEK, který uceleně informuje širokou veřejnost, děti, mládež, dospělí o všech činnostech a nabídkách a celkovém dění v DDM Mělní včetně zasílání plánu činností do měsíčníku RADNICE ( 1 x měsíčně ). Dále byly informace podávány prostřednictvím vnitřních tabulí, nástěnek, polepením venkovních dveří, stojkami přibližující jednotlivé akce včetně vytváření vlastních plakátků, informačních lístečků apod. Propagace je nedílnou součástí naší práce a nám přináší její úspěšnost velký prospěch a tím i větší návštěvnost.prostřednictvím nově vyvěšené trojkřídlé prosklené vitríny jsme naučili naše klienty pravidelně docházet do DDM a informovat se nejen o naší činnosti, ale i o vyhlášených akcích, soutěžích včetně aktualit a nabídek divadelních představení apod.od června 2010 byl založen FACEBOOK zde jsme připomínali veškeré akce, které budou, ale sledovali jsme i zpětné reakce na akce již proběhlé nahrávky, videa apod. DALŠÍ AKCE NEBO ČINNOSTI SVČ Pro velký zájem veřejnosti jsme poskytli možnost kulturního vyžití zájezdy do divadel v Praze. Dobrou organizací těchto akcí jsme získali mnoho nových zájemců. Prostřednictvím těchto neformálních setkání jsme propagovali naše další činnosti a akce pořádané během loňského školního roku. Uvádíme divadla, která jsme navštívili: DIVADLO SPEJBLA + HURVÍNKA - STÁTNÍ OPERA PRAHA - HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN - DIVADLO NA VINOHRADECH - DIVADLO BROADWAY Datum Název představení Před. děti školní děti mládež dospělí celkem DĚTI RÁJE JESUS CHRIST SUPERSTAR Strana 18 (celkem 26)

19 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ NA FLÁMU RIGOLLETO NOC NA KARLŠTEJNĚ HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ KAT MYDLÁŘ LA BOHÉME Celkem: Mimo zájezdů na divadelní představení jsme široké veřejnosti umožnili další akce různého zaměření a typu ( sportovního, charitativního, kulturního apod. ). NÁZEV AKCE DATUM AKCÍ 1. CHARITATIVNÍ SBĚR (VŠE,CO SE HODÍ PRO POMOC LIDEM) 2. VÝMĚNNÝ PRODEJ DĚTSKÝCH ODĚVŮ A HRAČEK 3. VÝMĚNNÝ PRODEJ DĚTSKÝCH ODĚVŮ A HRAČEK 4. CHARITATIVNÍ SBĚR (VŠE,CO SE HODÍ PRO POMOC LIDEM) ÚČASTNÍKŮ CELKEM CELKEM: Individuelně jsme pokračovali v poskytování poradenské a konzultační činnosti, pořádali jsme další výukové programy s novou náplní a obsahem např. PODANÁ RUKA. Celoročně jsme umožňovali realizovat na našem pracovišti DVPP ve spolupráci se střediskem v Mladé Boleslavi ( využívání kluboven pro DVPP). Naše prostory DDM i jeho blízké okolí využívaly také základní školy ke svým sportovním hrám a soutěžím ( přilehlý lesopark - horolezecká stěna). Strana 19 (celkem 26)

20 6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH SVČ I.Základní údaje o pracovnících SVČ ( k ) ÚVAZKY K Celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogická způsobilost Počet účastníků prav.činnosti na přep.počet ped.pr ,25 ÚVAZKY OD Celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogická způsobilost Počet účastníků prav.činnosti na přep.počet ped.pr ,625 II. DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ( k ) Na činnosti našeho zařízení se podíleli interní a externí pracovníci, kteří mají pevně stanovené kompetence, odpovědnost a řídí se Pracovním řádem pro pedagogické pracovníky vydaným MŠMT ČR. Naším cílem bylo všechny plánované úkoly a aktivity splnit, připravit a dobře zorganizovat nabídku aktivit pro volný čas včetně soutěží apod. ( využili jsme znalostí pedagogických zásad a metodiky vedení zájmových činností ). INTERNÍ PRACOVNÍCI Ředitelka DDM : Zdeňka Černá. Vedoucí oddělení: Verneková Jana - vedoucí pedagogického oddělení Jiráčková Helena - vedoucí ekonomického oddělení Pedagogičtí a nepedagogičtí ( provozní ) pracovníci viz. rozdělení v tabulce Pedagogičtí pracovníci funkce vzdělán í věk Úvazek k Úvazek od 1.4. titul délka praxe 1. Černá Zdeňka ředitelka ÚSŠ Hornová Ivana PVČ ÚSŠ Novotná Lucie PVČ ÚSŠ Kopřivová Zuzana PVČ ÚSŠ 48 0,750 0, Verneková Jana PVČ ÚSŠ 45 0,750 0, Jenčová Jana PVČ ÚSŠ 47 0, Jiráčková Helena PVČ VŠ 42 0,125 0,375 Mgr. 6 Strana 20 (celkem 26)

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-278/09-14 Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Adresa: Tovární 188, 743

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více