V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26)

2 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem Na Polabí Mělník Středočeský kraj IČO: IZO: Kontakty: Telefon: 315/ / Fax: 315/ Ředitelka SVČ: Zdeňka Černá Telefon: 315/ Tel. + fax: 315/ Statutární zástupce: Zdeňka Černá Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: žádné Strana 2 (celkem 26)

3 2. CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Dům dětí a mládeže v Mělníku je státní školské zařízení s právní subjektivitou zřizované od Krajským úřadem v Praze, které uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, individuelní prací, soutěžemi, přehlídkami a nabídkou spontánních aktivit v průběhu celého roku včetně dnů prázdnin. DDM také spolupracuje s mnoha institucemi včetně podnikatelské veřejnosti. SVČ je umístěno v klidné části města a je obklopeno lesoparkem.nachází se ve výhodné poloze pro děti ze spádových obcí.jde o otevřené školské zařízení, poskytuje všechny formy zájmového vzdělávání, připravuje účastníky zájmového vzdělávání na smysluplné využívání volného času, zapojuje se do prevence rizikového chování, do akcí a výukových programů včetně organizování soutěží, přehlídek apod.spolupracuje s rodiči a širokou veřejností. Celý školní rok byl zaměřen na plnění úkolů ze Školního vzdělávacího programu DDM, který je vypracován na období pěti let a každý školní rok jsou písemně vypracovány dodatky k ŠVP včetně rozšířených aktivit našeho zařízení.právě našimi rozšířenými aktivitami jsme směřovali děti, mládež i dospělé k účelnému a efektivnímu naplnění volného času společně s prevencí rizikového chování, na kterou jsme vypracovali i projekt.rozšířila se nabídka pravidelných i spontánních činností a to směřovalo k nárůstu účastníků v našich zájmových útvarech a klubech. Akcemi se posiloval ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL zejména akcemi např. VESELÉ PLAVÁNÍ v místním plaveckém bazénu ve spolupráci s panem ing. Davidem, propagovali jsme dalšími akcemi i osvětovou a informační činnost včetně utužení spolupráce se školami speciálními a praktickými. Tímto způsobem se nám podařilo zapojit i děti z méně podnětného prostředí formou akcí během celého školního roku zejména akcemi zaměřenými na sport ( soustředění aerobicu ), zdravý životní styl a nebo karnevaly. Novým hitem pro tento rok byl Jumping aerobic ( skákání a cvičení na trampolínách ). Propagační činnost našeho pracoviště je na velmi vysoké úrovni a byla jí věnována velká pozornost.vydáváním našeho VOLNOČASKU - buletinek pro volný čas vhodná propagace všech našich volnočasových aktivit pro širokou veřejnost. Dále jsme pravidelně zasílali podklady naší nabídky činnosti do měsíčníku RADNICE (1 x měsíčně ), propagovali jsme i v DENÍKU MĚLNICKO, TÝDENÍKU MĚLNICKO, MLADÉ FRONTĚ DNES a na FACEBOOKU včetně našich webových stránek apod. Nadále jsme využili nabídek ZDVPP Mladá Boleslav a účastnili se většiny nabízených kurzů, seminářů, školení v hojném počtu a dle potřeb a zájmu si pracovníci vybírali jednotlivá témata ( pohybové, výtvarné výchovy apod. ). Děti, mládež i rodičovská veřejnost si našli do našeho SVČ cestu a účelně tak využili svůj volný čas zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých ( dle aktuálních nabídek ). Celoročně jsme se zaměřovali na stále se měnící potřeby a zájmy účastníků zájmového vzdělávání.můžeme proto konstatovat, že dlouhodobý záměr vytváření příznivého klima v DDM se nám stoprocentně podařil. Strana 3 (celkem 26)

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Celkovou strukturu personálního obsazení popisuje níže tabulka. Ostatní bližší údaje o pracovnících jsou uvedeny v bodě číslo 6 ( údaje o pracovnících SVČ zaměstnané interní pracovníky a externí pracovníky ). Všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikace dle Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. Ostatní provozní zaměstnanci rovněž splnili kvalifikační předpoklady včetně požadavků na obor vzdělání stanovené vnitřním platovým předpisem. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST SVČ V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola z Krajského úřadu Středočeského kraje Praha. součástí naší vnitřní a vnější kontrolní činnosti byly hospitace zaměřené na jednotlivé složky výchovného procesu, prováděly se průběžně dle ročního plánu hospitací, v případě potřeby se doplnily.týkaly se hlavně zájmového vzdělávání v zájmových útvarech, při příležitostných akcích, letních a zimních táborech i při běžném chodu DDM. Celkem bylo provedeno 167 hospitací všech typů a uskutečnilo se celkem 9 porad s interními a 2 porady s externími pracovníky ( viz plán hospitační činnosti ). Strana 4 (celkem 26)

5 VYMEZENÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI SVČ Název doplňkové činnosti Cestovní agentura Specializovaný maloobchod Počet uživatelů doplňkové činnosti Děti př. 3 školní 4 Mládež 2 Dospělí 39 dle potřeby DDM,podle počtu příchozích do ZÚ i ostatních návštěvníků Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost 1 ředitelka 9 Pracovníci SVČ Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Pobytové výlety k moři,poznávací zájezdy (celkem 22 zájezdů ) Nabídka prodeje formou bufetu,prodej značkových produktů ze dvou automatů Poznámka Spolupráce s cca 37 CK v naší republice nelze spočítat nakupující osoby,v průměru okolo 30 osob denně MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY SVČ SVČ provozuje činnost v samostatné budově ležící v lesoparku na okraji města a jeho součástí je přilehlá terasa se zabudovaným krbem a velkými kamennými stoly.budova má bezbariérový přístup. Naše SVČ disponuje deseti učebnami ( klubovnami ) a jedním víceúčelovým sálem. Učebny jsou rozděleny na specializované ( počítače, keramika apod. ), dále víceúčelové (sál, modelárna, kuchyně apod. ) a ostatní ( šatna, klubovny video, kuželky, herna apod. ). Vybavení učeben, prostor a celkové zázemí je moderní, kvalitně vybavené učebním materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou a speciálními přístroji. Celoročně jsme pracovali a podíleli se na celkovém rozvoji a údržbě našeho SVČ. K tomuto nám napomáhaly výdělky z naší vedlejší výdělečné činnosti - naše CESTOVNÍ AGENTURA a SPECIALIZOVANÝ MALOOBCHOD. Podařilo se nám z těchto prostředků nově vybavit a vylepšit prostory jednotlivých kluboven celková výměna dveří (15ks) včetně nového kování a zámků, zakoupení nových židlí do klubovny kuželek, sál - kompletní výměna podlahové krytiny s antistatickou úpravou, za oponou sálu instalovány celokovové regály včetně úložné skříně na pomůcky a k tomu následně zakoupena žebříková sestava s plošinou. V rámci oživení a zkvalitnění práce s dětmi a mládeží v jednotlivých zájmových útvarech byly zakoupeny nové učební pomůcky a sportovní náčiní pro zájmový útvar jumping aerobic a další pohybové aktivity zakoupeny trampolíny ( 17 ks ) včetně náhradních dílů. V pracovně v přízemí jsme pořídili nový sporák a kuchyňský pojízdný stolek, pěnič mléka, konvici a další potřebné vybavení, které jsme využívali během školního roku při různých akcích. Počítačová učebna se vybavila novými monitory ( 5 ks ) a PC ( 6ks), notebook Acer ( 2 ks ). Vstupní hala byla vylepšena o televizní obrazovku, která nám sloužila během celého roku k propagaci naší zájmové činnosti a prezentace všech našich zájmových útvarů včetně všech akcí. Strana 5 (celkem 26)

6 Během celého školního roku jsme se snažili o poskytnutí nadstandardních služeb dětem, mládeži i dospělým všem účastníků a návštěvníkům našeho zařízení. 3. ČINNOST STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU I. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ( k ) Činnost máme velmi obsáhlou a to ve všech dostupných oblastech. Pro velmi velký zájem se každoročně tyto činnosti obnovují, doplňují novými činnostmi, nápady a aktivitami ( např. nový ZÚ jumping aerobic ) NÁZEV ZÁJMOVÉHO ÚTVARU ÚČASTNÍK Ů ZÚ Strana 6 (celkem 26) VEDOUCÍ ZÚ 1. KERAMICKÝ I 7 BURIANOVÁ EP 2. VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ II 9 MENCLOVÁ EP 3. VÝTVARNÝ + AJ 10 PALÁTOVÁ EP 4. VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ VII 11 MENCLOVÁ EP 5. KERAMICKÝ + VÝTVARNÝ VIII 11 BURIANOVÁ EP 6. KERAMICKÝ X 9 BURIÁNOVÁ EP 7. KYTARA I 4 ŠANDOVÁ IP 8. KYTARA II 7 ŠANDOVÁ IP 9. FLÉTNA I 3 ŠANDOVÁ IP 10. FLÉTNA II - POKROČILÍ 4 NOVOTNÁ L. IP 11. FLÉTNA III - ZAČÁTEČNÍCI 6 NOVOTNÁ L. IP 12. RYTMIKA I PRO NEJMENŠÍ 22 JIRÁČKOVÁ IP 13. RYTMIKA II 27 HORNOVÁ IP 14. TANEČKY 26 HORNOVÁ IP 15. DRAMATICKÝ 7 GEŤKOVÁ EP 16. ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 8 ČERNÁ IP 17. DOVEDNÉ RUCE I 7 KOPŘIVOVÁ IP 18. DOVEDNÉ RUCE II 5 KOPŘIVOVÁ IP 19. DOVEDNÉ RUCE III 8 JENČOVÁ IP 20. JUDO I 19 JÁNY EP 21. JUDO II 20 NOVOTNÁ A. EP 22. JUDO III 12 TARABA EP 23. JUDO IV 12 RODR EP 24. SEBEOBRANA-PŘÍPR.+ML. ŽÁC I 13 HAVLÍK P. EP 25. SEBEOBRANA-PŘÍPR.+ML. ŽÁCI II 11 HAVLÍK J. EP 26. SEBEOBRANA-STARŠÍ ŽÁCI 15 HAVLÍK P. EP 27. RYBÁŘSKÝ 9 VANÍK EP 28. AEROBIC I - ZAČÁTEČNÍCI 20 HORNOVÁ IP 29. DANCE AEROBIC - POKROČILÍ 22 HORNOVÁ IP 30. JUMPING AEROBIC I 15 SMOLČÁKOVÁ EP 31. JUMPING AEROBIC II 13 HORNOVÁ IP 32. JUMPING AEROBIC III 13 JIRÁČKOVÁ IP 33. JUMPING AEROBIC IV 17 SMOLČÁKOVÁ EP 34. KOŠÍKOVÁ- mini žáci - chlapci 13 KVASNÝ EP 35. KOŠÍKOVÁ- žáci - chlapci 13 KARLOVEC EP EP,IP

7 36. ROZTLESKÁVAČKY 13 ŠANDOVÁ K. EP 37. STREET DANCE 14 VAJNEROVÁ EP 38. KUNG-FU 22 FRAIBIŠ EP 39. POČÍTAČE 5 HRUŠ IP 40. MODELÁŘ 6 MERTA EP 41. TURISTICKO-CYKLISTICKÝ 10 FRANĚK EP 42. TURISTICKÝ 12 SVOBODOVÁ EP KLUBY + OSTATNÍ Kluby a klubová činnost je nedílnou součástí naší výchovně vzdělávací práce a silně obohacuje její členy ( nové poznatky, zkušenosti, praktiky apod. ). V loňském roce se nám podařilo podchytit rodičovskou veřejnost a nabídnout své služby i matkám na mateřské dovolené.významným krokem byl i vznik dalších klubů např. CVIČENÍ SENIORŮ, PC PRO SENIORY A POKROČILÉ, cvičení ZUMBA TRAMPOLÍNY apod. 1. KLUB RODIČE + DĚTI 248 HORNOVÁ IP 2. KLUB BODY STYLING 98 HORNOVÁ IP 3. KLUB PC PRO POKROČILÉ, SENIORY 28 HRUŠ IP 4. KLUB RADOST 29 HORNOVÁ IP 5. KLUB KOPANÁ 149 DOMBAI, BARDA,TOUŠEK,VIŠÍNSKÝ, ZEIDLER EP 6. ZAMAT- KORESOPONDENČNÍ 147 ŠIMÁNEK,DANIŠKOVÁ J., DANIŠKOVÁ D. EP 7. KLUB CVIČENÍ S HUDBOU 24 MIKUŠOVÁ EP 8. KLUB KALANETIKA 43 SEMERÁDOVÁ EP 9. KLUB AEROBIC I 43 HORNOVÁ IP Strana 7 (celkem 26)

8 10. KLUB AEROBIC II 81 HORNOVÁ IP 11. KLUB CVIČENÍ SENIORŮ 22 STEINEROVÁ EP 12. KLUB KONDICE 18 HORNOVÁ IP 13. KLUB KUNG FU 10 FRAIBIŠ EP 14. TRAMPOLÍNY SMOLČÁKOVÁ EP PREZENTACE ÚSPĚCHŮ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ SVČ V našem DDM byl i v tomto roce velký počet zájmových útvarů a klubů. Děti z jednotlivých ZÚ se účastní různých soutěží, závodů, seminářů apod.všechny úspěchy byly shrnuty v akci akademii DĚTI DĚTEM. Uvádíme úspěchy dětí, mládeže i dospělých v jednotlivých zájmových útvarech v tuzemsku i v zahraničí. ZÚ VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ Výtvarný a keramický kroužek je velmi oblíbený jak dětmi, tak i mládeží a dospělými. Pro veřejnost byly pořádány atraktivní výstavy výtvarných prací a keramických výrobků dětí, mládeže i dospělých včetně výjezdů na výstavy. ZÚ JUDO MEMORIAL E.Brzegovskeho Polsko Najman Jakob 1.místo Burdová Dorotka 1.místo Machová Marie 3.místo MAZDA CUP Německo Postupim Černý Václav 2.místo Přibylová Petra 3.místo Burdová Dorotka 5.místo Najman Jakob 5.místo ČESKÝ POHÁR Černý Václav 2.místo Horyna Jan 3.místo Strana 8 (celkem 26)

9 KVALIFIKACE na mistrovství republiky ČR -celkově Přibylová Petra Žižková Tereza 6.místo 12.místo 16.místo ZÚ MODELÁŘI Okresní přebor leteckých modelářů kategorie H: Platych Pavel 1.místo Kosmák Tomáš 2.místo kategorie ml.ž: Doubek Šimon Bohonek Matouš kategorie st.ž.: Špitálský Libor Martaus Matěj Švejcar Mirek 1.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo ZÚ ROZTLESKÁVAČKY Středočeský taneční pohár stupeň ZŠ ( kategorie skupiny) Středočeský taneční pohár stupeň ZŠ ( kategorie skupiny) 3.místo 6.místo II. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ( k ) Mezi tyto aktivity patřily akce všech typů - výlety, výstavy,karnevaly,akce s podtextem oslav svátků, akce zaměřené na sportovní hrátky a taneční vystoupení včetně veselého plavání, závody apod. Naším cílem bylo vytvořit akce atraktivní a tím se nám i v tomto školním roce podařilo oživit zájem o naše služby pro děti, mládež i dospělé. Název příležitostné zájmové činnosti Datum počet akcí Strana 9 (celkem 26) Počet účatníků celkem 1. DÝŇOVÝ DUCH VESELÉ PLAVÁNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VESELÉ PLAVÁNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL - pohádkový DĚTSKÝ KARNEVAL - princezny DĚTSKÝ KARNEVAL pro ZŠ DĚTSKÝ KARNEVAL - mateřinkový ČARODĚJNICE CESTA POHÁDKOVÝM PARKEM

10 11. ZÚ KOŠÍKOVÁ MINI ŽÁCI TURNAJE ( Kvasný ) 12. ZÚ KOŠÍKOVÁ ŽÁCI TURNAJE (Karlovec ) 13. ZÚ JUDO I ZÁVODY ( Jány ) ZÚ JUDO II ZÁVODY (Novotná) ZÚ JUDO III ZÁVODY ( Taraba) ZÚ JUDO IV ZÁVODY (Rodr ) ZÚ TURISTICKO-CYKLISTICKÝ STREET - DANCE ZÚ SEBEOBRANA I ZÚ SEBEOBRANA II ZÚ SEBEOBRANA STARŠÍ ŽÁCI ZÚ VÝTVARNĚ-KERAMICKÝ VII ZÚ ROZTLESKÁVAČKY CELKEM: III.POBYTOVÉ AKCE ( k ) Tyto akce jsou každoročně pořádány a patřily k oblíbeným aktivitám všech členů jednotlivých zájmových útvarů. Podporu jsme ocenili i přístupem rodičovské veřejnosti.vícedenní akce umožňují i reprezentovat Českou republiku v soutěžích konaných v zahraničí. Datum akce Název akce Počet Osobodny účastníků ZÚ TURISTICKO CYKLISTICKÝ spojení turistiky s cyklistikou (poznávací cesty po okrese ) ZÚ TURISTICKÝ- poznávání přírody, práce v terénu s mapou, buzolou, sport, topografie, tábornictví včetně teorie spojené s praxí (stavění stanů, rozdělávání ohně, vaření a ochrany přírody) CELKEM Strana 10 (celkem 26)

11 IV. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST ( k ) Během prázdnin a volných dnů dětí (např. ředitelská volna ) probíhala v našem DDM prázdninová činnost včetně klubové činnosti.naše zařízení nabízelo dětem, mládeži i dospělým širokou škálu zábavných zájezdů, programů, zimních a letních pobytových táborů, ozdravných pobytů, příměstských táborů a letních sportovních soustředění apod.. Klubová činnost probíhala od 8,00-21,00 hodin a nabízeli jsme: - internet ( cenově přístupný ) - počítačové hry + programy ( zábavné, naučné apod. ) - kulečník, kuželky - hrací stůl pro děti se 12-ti hrami - malý a velký fotbal, pojezdy na košíkovou včetně venkovního Člověče,nezlob se - k dispozici jsou i klubovny, video a prostory sálu (hraje se stolní tenis, míčové hry apod.) - příležitostné využití volných kluboven na běžné formy klubové činnosti ZIMNÍ A LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY, PT, OZDRAVNÉ POBYTY, SOUSTŘEDĚNÍ Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet PP ZT ŠPINDLERŮV MLÝN ZT ŠPINDLERŮV MLÝN LT VARVAŽOV CK TOPINKA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I LT TÁBOR MOR.BOUDA KOSTELEC U JIHLAVY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LS AEROBIK - BEDŘICHOV Celkem: PRÁZDNINY Prázdninová činnost byla plně naplněna a předběžně naplánována na začátku roku.snahou bylo nabídnout zajímavé akce, činnosti, výlety, zájezdy, pobytové tábory pro děti a mládež včetně dospělých a to se nám v plném rozsahu podařilo. Datum Název prázdnin Počet dní Děti Mládež Dospělí PODZIMNÍ VÁNOČNÍ POLOLETNÍ Strana 11 (celkem 26)

12 JARNÍ VELIKONOČNÍ LETNÍ(hlavní) Celkem: V. DALŠÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Dalšími činnostmi zájmového vzdělávání jsme doplnili naši již tak pestrou nabídku akcí. Mezi nejoblíbenější patří výstavky (pro děti i širokou veřejnost) produktů jednotlivých zájmových útvarů zaměřených na estetiku a estetické cítění zejména zájmové útvary výtvarné, keramické a modelářské. Celoroční výzdobou interiéru budovy ( nástěnky, dveře, okna a volné prostory ) k jednotlivým svátkům včetně akcí (VÁNOCE, VELIKONOCE, CESTA ZA DÝŇOVÝM DUCHEM, ČARODĚJNICE, KARNEVALY apod.)nabídka se rozšířila i o kurzy, které byly velmi oblíbené a hojně navštěvované. Motivačním prvkem pro rozšíření dalších možností v oblasti činností zájmového vzdělávání byla nabídka DVPP a spolupráce se střediskem v Mladé Boleslavi ( celoroční nabídka vzdělávacích akcí, kurzů, seminářů ).Tyto vzdělávací akce plně využívali všichni naši pracovníci, našli si svá oblíbená témata a tím přispívali ke zkvalitnění pedagogické práce s dětmi, mládeží i dospělými.i v tomto školním roce jsme se zaměřili na další vzdělávací akce pro naše jednotlivé pracovníky ( dle jejich zájmu a potřeby DDM ). VI. OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST Celoroční propagací a naší výchovnou prací v zájmovém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých jsme směřovali k celkovému zhodnocení a ucelení naší výchovné práce.jako každoročně jsme uspořádali akce pro rodiče, děti a širokou veřejnost, ve kterých jsme prezentovali veškeré činnost konané v jednotlivých zájmových útvarech během celého školního roku.kvalitní přípravou a schopnostmi tvořivých aplikací ze stran vedoucích zájmových útvarů jsme dosáhli i v tomto směru velkých úspěchů a ohlasu veřejnosti Datum Název akce Počet účastníků PODANÁ RUKA- ZŠ 1. TŘÍDA DĚTI DĚTEM 434 CELKEM: 461 Strana 12 (celkem 26)

13 ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK SVČ VII. PRÁCE S TALENTY ( k ) I v tomto školním roce se konaly soutěže, přehlídky, olympiády, které byly vyhlášeny MŠMT, ASŠK,KÚ PRAHA ( základní okresní i krajská kola ).Celkový počet účastníků byl uspokojivý a zkonstatovali jsme, že některé soutěže se stávají stále více atraktivními bez ohledu na ocenění ( například Biologické olympiády okresní kola ) SPOLEČENSKÉ VĚDY OKRESNÍCH KOL ÚČASTNÍKŮ OK KRAJSKÝCH KOL ÚČASTNÍKŮ KK OČJ I. KATEGORIE ZŠ OČJ II KATEGORIE SŠ O.DĚJEPISNÁ ZŠ OK.PŘEBOR LET.MODELÁŘŮ BESIP ZŠ CELKEM PŘÍRODNÍ VĚDY OKRESNÍCH KOL ÚČASTNÍKŮ OK KRAJSKÝCH KOL POPČET ÚČASTNÍKŮ KK FO-KAT. E,F - ZŠ BIO C - ZŠ BIO D - ZŠ MAT.KLOKAN-Cvrček MAT.KLOKAN-Klokánek Benjamin Kadet SŠ Junior SŠ Student PYTHÁGORIÁDA- 5.r.ZŠ PYTHÁGORIÁDA- 6.,7.r.ZŠ PYTHÁGORIÁDA- 8.r.ZŠ O.CHEMICKÁ A - SŠ O.CHEMICKÁ B SŠ O.CHEMICKÁ C SŠ O.CHEMICKÁ D - ZŠ PŘ.KLOKAN- Kadet PŘ.KLOKAN- Junior CELKEM Strana 13 (celkem 26)

14 ESTETIKA OKRESNÍCH KOL ÚČASTNÍKŮ OK KRAJSKÝCH KOL ÚČASTNÍKŮ KK SOUTĚŽ ML.RECITÁTORŮ ZŠ KARLOV.SKŘIVÁNEK ZŠ,ZUŠ CELKEM TĚLOVÝCHOVA A SPORT PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR - ZŠ ZK ÚČAST. ZK OK ÚČAST. OK KK ÚČAST. KK MC DONALD CUP VOLEJBAL SŠ DÍVKY VOLEJBAL SŠ CHLAPCI BASKETBAL ZŠ III.KAT. chlapci a dívky VOLEJBAL ZŠ DÍVKY STOLNÍ TENIS ZŠ CHL VOLEJBAL ZŠ CHLAPCI PŘESPOLNÍ BĚH ZŠ,SŠ SHM PRO ZŠS a ZŠP MINIFOTBAL ZŠ VYBÍJENÁ II.KAT. DÍVKY FLORBAL ZŠ DÍVKY III.kat FLORBAL ZŠ DÍVKY IV.kat FLORBAL ZŠ CHLAPCI III kat FLORBAL ZŠ DÍVKY IV.kat FLORBAL ZŠ CHLAPCI IV.kat FLORBAL ZŠ II.kat TANEČNÍ POHÁR 2010/ VYBÍJENÁ II.KAT. CHLAPCI A SMÍŠ. DRUŽ. ATLETICKÁ VŠESTRANNOST CELKEM SOUTĚŽE CELKEM: Základní kola Počet účastníků ZK Okresní kola Počet účastníků OK Krajská kola Počet účastníků KK Soutěží celkem Účastníků celkem Strana 14 (celkem 26)

15 VIII. METODICKÁ A ODBORNÁ ČINNOST SVČ Proběhly pravidelné porady a konzultační činnost k otázkám ŠVP, k práci s externími pracovníky, k naplánování akcí a soutěží ( celoroční spolupráce se SVČ v kraji včetně dalších školských zařízení ).Naši pracovníci se pravidelně zúčastňovali DVPP a rozšiřovali si tak pedagogické vzdělání ( teorie + praxe ). Na našem pracovišti máme plně kvalifikovaný tým pracovníků. IX. SPONTÁNNÍ ČINNOST SVČ Spontánní činnosti v našem zařízení probíhaly denně během celého školního roku a nabízeli v čase od 13,00 21,30 hodin mnoho zajímavých aktivit ( níže uvedených ) pro děti, mládež i dospělé. Klubovny ( učebny ) byly k tomuto účelu přizpůsobeny a vylepšeny a počet účastníků využívajících těchto nabídek stále stoupá.v tomto školním roce se zvedl zájem o horolezeckou stěnu, která byla plně využívána nejen návštěvníky DDM, přilehlého lesoparku, ale i základními školami včetně škol speciálních a praktických. SPONTÁNNÍ ČINNOSTI DĚTI MLÁDEŽ DOSPĚLÍ CELKEM Internet, počítač, stolní tenis, malý fotbal, kulečník, líný tenis, stolní společenské hry společně s využitím víceúčelového herního stolu, společenské hry, košíkové házecí koše využití herny ( hračky, knihy ), venkovní velké Člověče,nezlob se, horolezecká stěna Dětem se neustále obnovují aktivity a je využito i prostor lesoparku okolo DDM, nových laviček a prostoru, který je rájem nejen pro předškolní děti s maminkami. CELKEM: INFORMACE O ŽÁCÍCH A STUDENTECH SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A STUDENTECH NADANÝCH VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SVČ Proběhla celoroční spolupráce se školami speciálními a praktickými ve formě zábavných odpoledních setkání včetně pravidelných aktivit dětí v KLUBU RADOST.I v tomto školním roce bylo naším cílem zapojit tuto skupinu dětí, podnítit v nich iniciativu a podílet se na rozvoji jejich osobnosti,což se nám zcela podařilo. Strana 15 (celkem 26)

16 Všichni účastníci a uchazeči o zájmové vzdělávání se speciálními potřebami měli možnost se účastnit a byli plně integrováni do všech forem činností obsah, formy a metody práce odpovídaly jejich vzdělávacím potřebám a možnostem ). NÁZEV AKCE DATUM AKCÍ ÚČASTNÍKŮ CELKEM 1. PODANÁ RUKA PRO ZŠP A ZŠS + MŠ 2. ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO ZŠP A ZŠS 3. ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO ZŠP A ZŠS CELKEM: ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH SVČ A PREZENTACI SVČ NA VEŘEJNOSTI PROGRAMY A PROJEKTY SVČ Naše středisko volného času navštěvuje dnes a denně velký počet dětí, mládeže a rodičovské veřejnosti včetně ostatních návštěvníků. V roli pedagogů ( speciálně pedagogů volného času ) se nám naskýtá možnost nabídnout dětem, mládeži pohled na aktuální problémy dnešní doby, se kterými se v poslední době stále více a častěji setkávají a musí je řešit. K rozšíření, zlepšení a zkvalitnění podmínek zájmového vzdělávání žáků a studentů jsme využili možnosti nabídky grantových programů na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže vyhlášených Krajským úřadem Středočeského kraje Praha. Pokračovali jsme i v rozšíření projektu ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, kterým jsme navázali na předešlý školní rok a tímto krokem jsme utužili spolupráci s ostatními školami a školskými zařízeními ( akce PODANÁ RUKA ( hravou a zábavnou formou ukázat dětem z MŠ, 1. tříd ZŠ jak předejít úrazům a jiným rizikovým jevům), taneční soustředění AEROBICU ( výlety a pohybové aktivity v přírodě apod. ). Zpracovali a podali jsme projekt na EU Nuda nemá šanci a na Fond životního prostředí KÚ Praha projekt Hrátky s přírodou. Podnětným prostředím se nám podařilo motivovat velký počet účastníků zájmového vzdělávání, preventivně na ně působit a chránit je. Dle ohlasů dětí i rodičů přispěly naše akce k rozvoji vzájemné tolerance mezi dětmi a mládeží. Celkově můžeme konstatovat, že se nám podařilo docílit během celého školního roku naučit všechny účastníky smysluplně a s radostí trávit volný čas. Strana 16 (celkem 26)

17 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SVČ I v tomto školním roce SVČ DDM Mělník nezahájilo žádnou spolupráci se zahraničními organizacemi ani školskými institucemi. V rámci CA DDM Mělník byly pořádány celoročně zahraniční výlety, zájezdy pro děti a jejich rodiče. Opět se nám podařilo našimi zájezdy uspokojit mnoho našich stálých klientů včetně nově získaných, kteří využili jednotlivých nabídek naší CA. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V našem zařízení se prozatím nevyskytly žádné projevy diskriminace, šikany ani násilí. Režim a dozor pedagogických pracovníků je neustálý a je přizpůsoben tak, aby k těmto projevům nemohlo docházet ( rozdělení služeb dne + návaznost viz. zákon 379/2005 Sb. platný od ).V této souvislosti ochrany a prevence plně spolupracujeme s příslušníky městské Policie Mělník. Prevence rizikového chování byla prováděna poradenstvím žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických i externích pracovníků na téma záškoláctví, šikana, nepřátelství, násilí, projevy diskriminace, zneužívání návykových látek apod.. Proběhly besedy k prevenci, proškolení zaměstnanců v této problematice včetně spolupráce s PPP. Našimi cíli pro prevenci rizikového chování byla především kvalitní pedagogická práce, kvalitní managment a atraktivita našich poskytovaných služeb.v oblasti vzdělávání byla pro nás důležitá orientace na trhu volného času. MULTIKULTURNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Cílem v této oblasti výchovy a zájmového vzdělávání obecně bylo naučit účastníky v jednotlivých zájmových útvarech, pozitivnímu vztahu k přírodě, vytvořit povědomí o možnostech dopadu na krajinu a přírodu, neplýtvat energiemi, vodou, potravinami, podporovat společné mimoškolní aktivity rodičů a dětí, seznamovat se s tradicemi a odkazy našich předků, mít pozitivní vztah k vlastní rodině a tím vším získat potřebu smysluplného využití volného času ( zimní a letní dětské tábory, příměstské tábory, letní taneční a sportovní soustředění apod. ). Všemi těmito aktivitami se nám podařilo vést děti nenásilnou formou ke zdravému životnímu stylu ( viz. návaznost na pokračování projektu DDM ), pozitivnímu vztahu k přírodě ( viz. plány aktivit jednotlivých zájmových útvarů včetně výjezdů apod. ), k toleranci, úctě a v neposlední řadě také ke zlepšení komunikace mezi dětmi a dospělými ( společné akce, soutěže, cvičení apod. ). VNĚJŠÍ PARTNEŘI SVČ I v loňském roce jsme se snažili spolupracovat a hlavně rozšiřovat spolupráci s novými objekty.to se nám jednoznačně podařilo.dobrá spolupráce je i s naším zřizovatelem KÚ Praha. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MĚLNÍK má díky své činnosti i aktivit řadu příznivců, kteří nám velmi ochotně pomáhají a spolupracují s námi (široká podnikatelská sféra, podniky, církevní organizace, politické strany, cestovní kanceláře apod.).jen pro zajímavost uvádíme některé z nich: - KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRAHA VČETNĚ MŠMT, NIDM - MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK Strana 17 (celkem 26)

18 - VŠECHNY SVČ ( SŘEDOČESKÝ KRAJ ) + ŠKOLSKÁ ZAŽÍZENÍ VŠECH TYPŮ - MĚSTSKÉ MUZEUM MĚLNÍK - ÚŘAD PRÁCE MĚLNÍK - CHKO KOKOŘÍNSKO - ČČK, ASŠK, ÚAMK ČR - KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM - JUDA KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ - AIKIDO, JUDO,FK MĚLNÍK - DIAKONIE ÚPICE - DENÍK MĚLNICKO, TÝDENÍK MĚLNICKO, MĚLNICKÁ RADNICE,MLADÁ FRONTA DNES, - CK ( EXIM TOURS, FIRO, ČEDOK, AXIA apod. ) Další organizace včetně médií, široké rodičovské a podnikatelské veřejnosti Všem těmto partnerům bylo upřímně poděkováno za pomoc, přízeň, důvěru a těšíme se na další spolupráci do budoucna. EDIČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST SVČ Vedle informace do tisku jsme se samy podíleli na propagaci našich aktivit vydáváním čtvrtletníku VOLNOČÁSEK, který uceleně informuje širokou veřejnost, děti, mládež, dospělí o všech činnostech a nabídkách a celkovém dění v DDM Mělní včetně zasílání plánu činností do měsíčníku RADNICE ( 1 x měsíčně ). Dále byly informace podávány prostřednictvím vnitřních tabulí, nástěnek, polepením venkovních dveří, stojkami přibližující jednotlivé akce včetně vytváření vlastních plakátků, informačních lístečků apod. Propagace je nedílnou součástí naší práce a nám přináší její úspěšnost velký prospěch a tím i větší návštěvnost.prostřednictvím nově vyvěšené trojkřídlé prosklené vitríny jsme naučili naše klienty pravidelně docházet do DDM a informovat se nejen o naší činnosti, ale i o vyhlášených akcích, soutěžích včetně aktualit a nabídek divadelních představení apod.od června 2010 byl založen FACEBOOK zde jsme připomínali veškeré akce, které budou, ale sledovali jsme i zpětné reakce na akce již proběhlé nahrávky, videa apod. DALŠÍ AKCE NEBO ČINNOSTI SVČ Pro velký zájem veřejnosti jsme poskytli možnost kulturního vyžití zájezdy do divadel v Praze. Dobrou organizací těchto akcí jsme získali mnoho nových zájemců. Prostřednictvím těchto neformálních setkání jsme propagovali naše další činnosti a akce pořádané během loňského školního roku. Uvádíme divadla, která jsme navštívili: DIVADLO SPEJBLA + HURVÍNKA - STÁTNÍ OPERA PRAHA - HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN - DIVADLO NA VINOHRADECH - DIVADLO BROADWAY Datum Název představení Před. děti školní děti mládež dospělí celkem DĚTI RÁJE JESUS CHRIST SUPERSTAR Strana 18 (celkem 26)

19 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ NA FLÁMU RIGOLLETO NOC NA KARLŠTEJNĚ HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ KAT MYDLÁŘ LA BOHÉME Celkem: Mimo zájezdů na divadelní představení jsme široké veřejnosti umožnili další akce různého zaměření a typu ( sportovního, charitativního, kulturního apod. ). NÁZEV AKCE DATUM AKCÍ 1. CHARITATIVNÍ SBĚR (VŠE,CO SE HODÍ PRO POMOC LIDEM) 2. VÝMĚNNÝ PRODEJ DĚTSKÝCH ODĚVŮ A HRAČEK 3. VÝMĚNNÝ PRODEJ DĚTSKÝCH ODĚVŮ A HRAČEK 4. CHARITATIVNÍ SBĚR (VŠE,CO SE HODÍ PRO POMOC LIDEM) ÚČASTNÍKŮ CELKEM CELKEM: Individuelně jsme pokračovali v poskytování poradenské a konzultační činnosti, pořádali jsme další výukové programy s novou náplní a obsahem např. PODANÁ RUKA. Celoročně jsme umožňovali realizovat na našem pracovišti DVPP ve spolupráci se střediskem v Mladé Boleslavi ( využívání kluboven pro DVPP). Naše prostory DDM i jeho blízké okolí využívaly také základní školy ke svým sportovním hrám a soutěžím ( přilehlý lesopark - horolezecká stěna). Strana 19 (celkem 26)

20 6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH SVČ I.Základní údaje o pracovnících SVČ ( k ) ÚVAZKY K Celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogická způsobilost Počet účastníků prav.činnosti na přep.počet ped.pr ,25 ÚVAZKY OD Celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogická způsobilost Počet účastníků prav.činnosti na přep.počet ped.pr ,625 II. DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ( k ) Na činnosti našeho zařízení se podíleli interní a externí pracovníci, kteří mají pevně stanovené kompetence, odpovědnost a řídí se Pracovním řádem pro pedagogické pracovníky vydaným MŠMT ČR. Naším cílem bylo všechny plánované úkoly a aktivity splnit, připravit a dobře zorganizovat nabídku aktivit pro volný čas včetně soutěží apod. ( využili jsme znalostí pedagogických zásad a metodiky vedení zájmových činností ). INTERNÍ PRACOVNÍCI Ředitelka DDM : Zdeňka Černá. Vedoucí oddělení: Verneková Jana - vedoucí pedagogického oddělení Jiráčková Helena - vedoucí ekonomického oddělení Pedagogičtí a nepedagogičtí ( provozní ) pracovníci viz. rozdělení v tabulce Pedagogičtí pracovníci funkce vzdělán í věk Úvazek k Úvazek od 1.4. titul délka praxe 1. Černá Zdeňka ředitelka ÚSŠ Hornová Ivana PVČ ÚSŠ Novotná Lucie PVČ ÚSŠ Kopřivová Zuzana PVČ ÚSŠ 48 0,750 0, Verneková Jana PVČ ÚSŠ 45 0,750 0, Jenčová Jana PVČ ÚSŠ 47 0, Jiráčková Helena PVČ VŠ 42 0,125 0,375 Mgr. 6 Strana 20 (celkem 26)

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Strana 1 (celkem 24)

Strana 1 (celkem 24) Strana 1 (celkem 24) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 2. Charakteristika střediska volného času 3. Činnost střediska volného času 4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Úvodní slovo. Milí příznivci našeho Domečku,

Úvodní slovo. Milí příznivci našeho Domečku, Strana 1 Úvodní slovo Milí příznivci našeho Domečku, těší nás, že jste nám v loňském školním roce zachovali přízeň vy i vaše děti. Svou účastí na našich aktivitách a vaší zpětnou vazbou jste nás utvrdili

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Strana 1 (celkem 31)

Strana 1 (celkem 31) Strana 1 (celkem 31) Úvodní slovo Milí rodiče a další příznivci mělnického Domečku, rok se s rokem sešel, a tak je znovu naší milou povinností pochlubit se vám, co vše se ve školním roce 2014 2015 událo.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM.

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM. Městský dům dětí a mládeže Vlašim Radnická 121 258 01 Vlašim tel: 317842310, e-mail: mddm@mddmvlasim.cz VNITŘNÍ ŘÁD vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),., v platném znění a jeho prováděcích

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech Městský dům dětí a mládeže v Úvalech V.Nováka 372, Úvaly IČO 43754791 je středisko volného času pro děti a mládež,státní školské zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více