Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka Jevíčko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko"

Transkript

1 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013

2 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační kurz pro nově příchozí žáky, jehož cílem bylo seznámit je s chodem školy a jejich budoucími vyučujícími. Změn doznaly také tradiční dny otevřených dveří. Zájemce o studium tentokrát provázeli po škole zkušení žáci gymnázia a poskytovali veškeré informace o studiu a chodu školy a domova mládeže. Připraveno bylo také drobné občerstvení a odpolední koncert v aule, na němž vystoupili současní žáci gymnázia. Úplnou novinkou školního roku 2012/2013 byl červnový Gymfest kulturní festival gymnázia plný hudebních, tanečních i divadelních představení, doplněný řadou dílen pro veřejnost. Vystoupili na něm současní žáci školy, ale i absolventi, kteří se do své bývalé školy rádi vracejí. Veškeré informace o těchto a mnoha dalších akcích školy jsou pravidelně umisťovány na nové webové stránky školy které byly spuštěny v září Ve školním roce 2012/2013 pokračovala podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia v Jevíčku pro osmileté gymnázium a podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium. Pro školní rok 2013/2014 byl mírně upraven školní vzdělávací program pro humanitní zaměření. Nově nastupující žáci prvního ročníku se tedy již nesetkají s předmětem Dějiny kultury, zato budou obohaceni o konverzační základy třetího cizího jazyka. V lednu 2013 bylo také gymnáziu povoleno otevřít nový vzdělávací obor Věřejnosprávní činnost. Ve školním roce 2012/2013 bylo na gymnáziu 12 tříd, z toho 7 tříd čtyřletého gymnázia a 5 tříd osmiletého gymnázia. Děkuji všem svým spolupracovníkům ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně za práci, kterou věnovali žákům ve školním roce 2012/2013. Mgr. Lucie Škvařilová ředitelka gymnázia Výpis z 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 18. září 2013: Zastupitelstvo města Jevíčko schválilo usnesení o podpoře existence Gymnázia Jevíčko vzhledem k tomu, že škola má velký význam nejen pro vzdělanost našeho regionu, ale i pro jeho zaměstnanost a je také důležitou součástí společenského a kulturního života města.

3 Základní údaje o škole výroční zpráva 2012/2013 (vyhláška MŠMT č. 225/2009 Sb.) Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Sídlo školy: Jevíčko, A. K. Vitáka 452, PSČ Charakteristika školy: Gymnázium Jevíčko je škola s osmiletým a čtyřletým studiem. V pěti třídách osmiletého gymnázia a sedmi třídách čtyřletého gymnázia studovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 270 studentů. Škola má vlastní domov mládeže a školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravování. Ve škole jsou tři počítačové učebny, odborné učebny estetické výchovy, přírodních věd, cizích jazyků, laboratoře fyziky a chemie, aula, tělocvična, studentská klubovna, multimediální učebna, školní knihovna, bufet. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem. Pro tělesnou výchovu je k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a velké hřiště pro atletiku. Informace o škole (situace k ) Gymnázium Nižší (G8) Vyšší (G8) Čtyřleté Celkem Počet tříd Počet žáků na třídu 15 20,25 27,0 23,76 Kapacita školy Využití kapacity v (%) 18,75 81,0 78,75 67,85 Zřizovatel: Ředitel: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Koordinátor ICT: Koordinátor EVVO: Koordinátor ŠVP: Protidrogová prevence: www, Školská rada: Obory vzdělávání: Personální zabezpečení: Pardubický kraj Mgr. Lucie Škvařilová Mgr. Jiří Janeček Mgr. Dita Šponerová Ing. Ladislav Lór Mgr. Adam Wiltsch Mgr. Lucie Škvařilová, PhDr. Zdeňka Valčíková Mgr. Hana Nováková Mgr. Petr Mazal, předseda školské rady Ing. Roman Müller, Mgr. Jiří Janeček, členové školské rady K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole celkem 44 zaměstnanců, z toho 27 učitelů, 3 vychovatelé domova mládeže, hlavní účetní, mzdová a personální účetní, vedoucí školní jídelny, správce budovy gymnázia a budovy domova mládeže, 7 kuchařek, 3 uklízečky.

4 Seznam zaměstnanců ve školním roce 2012/2013 Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Lucie Škvařilová ředitelka školy, koordinátor ŠVP, Čj - La Mgr. Jiří Janeček zástupce ředitele, Fy RNDr. Dag Hrubý M-Ch Mgr. Jaromír Baranok Čj D Mgr. Luděk Dobeš Z Tv Mgr. Věra Grimmerová Bi - Ch Mgr. Jan Hrazdira Aj ZSV Mgr. Jana Hrazdirová Hv - Aj Mgr. Josef Huf Aj - Tv Mgr. Helena Hufová M - Z Mgr. Jana Janečková Rj - Vv Ing. Zdeňka Jirásková Ch Rachel Lees Aj Mgr. Jiří Linhart Tv - Z Ing. Ladislav Lór Ivt, metodik ICT Mgr. Alena Luňáčková M - Fy PaedDr. Vladimír Macků Nj - D Rj Mgr. Petr Mikulášek M Fy RNDr. Lukáš Müller, Ph. D. M - Ch Mgr. Hana Nováková školní metodik prevence, Bi Tv Mgr. Luděk Rygl Aj - Nj - Ov Mgr. Jana Sedláčková Čj Hv Mgr. Dita Šponerová výchovná poradkyně, Nj Dě - PEK PhDr. Zdeňka Valčíková Čj - D Mgr. Petr Veselka Aj Tv Mgr. Adam Wiltsch koordinátor EVVO, Bi Z Mgr. Tereza Zahradníková Čj - Fj Provozní pracovníci školy: Provozní pracovníci gymnázia: Marcela Linhartová mzdy a personalistika Jana Kouřilová hlavní účetní Jan Zikmund správce budovy školy Lenka Hrazděrová uklízečka Veronika Musilová 0,8 uklízečka Ladislava Vašíčková 0,8 uklízečka Vychovatelé domova mládeže: Věra Vafková vedoucí vychovatelka Darina Gnipová vychovatelka Lucie Krejčí vychovatelka Provozní pracovníci domova mládeže: (Ladislava Vašíčková 0,2) uklízečka (Veronika Musilová 0,2) uklízečka Pracovníci školní jídelny: Milada Wrbová vedoucí stravování Ludmila Vachutková vedoucí kuchařka Marie Ambrozová kuchařka Ilona Letovská kuchařka Dana Machorková kuchařka Jitka Procházková kuchařka Emílie Hrušková pomocná kuchařka Zdeňka Spáčilová pomocná kuchařka

5 Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Obor studia Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu G čtyřleté První ročník osmiletého gymnázia nebyl otevřen. Do čtyřletého gymnázia byli přijímáni žáci, kteří uspěli v přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky nebo anglického jazyka a testů obecných studijních předpokladů a získali po započítání bodů za studium a soutěže v prvním kole 104 bodů z možných 130, ve druhém kole 95 z možných 130. Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Obor studia Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu G čtyřleté Veřejnosprávní činnost V září 2012 byla podána vedením školy žádost na Pardubický kraj a jeho prostřednictvím také na MŠMT o otevření nového studijního oboru - Veřejnosprávní činnost. Otevření tohoto oboru bylo schváleno teprve na konci ledna 2013, nemohl tedy být dostatečně prezentován zájemcům na burzách škol a dnech otevřených dveří.

6 Výsledky vzdělávání žáků Ve druhém pololetí školního roku 2012/2013 prospělo s vyznamenáním 77 žáků, prospělo 188 žáků. Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,831. Ve školním roce 2012/2013 maturovaly dvě třídy čtyřletého studia a jedna třída osmiletého studia. Celkem se dostavilo k maturitní zkoušce 79 žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek v jarním termínu uvádí následující tabulka: Třída Počet žáků Prospělo/neprospělo v profilové části MZ Prospělo/neprospělo ve spol. části MZ 4. A 27 26/1 27/0 4. B 27 27/0 27/0 8. S 17 17/0 17/0 Celkem 71 70/1 71/0 Po podzimním termínu maturitních zkoušek prospěli všichni žáci. Výsledky maturitních zkoušek: 4. A - průměrná známka 2,11, vyznamenání B - průměrná známka 1,82, vyznamenání S - průměrná známka 1,63, vyznamenání 9 Přehled prospěchu ve školním roce 2012/2013 Třída Třídní profesor Prospěch Vyznamenání 4. S Hana Nováková 1, S Alena Luňáčková 1, S Lukáš Müller 1, S Zdeňka Jirásková 1, S Věra Grimmerová 1, A Josef Huf 1, A Jaromír Baranok 2, A Jan Hrazdira 2, B Helena Hufová 1, B Jan Sedláčková 1, B Petr Veselka 1, B Petr Mikulášek 1,80 7 Gymnázium 1,83 77

7 Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Komise českého jazyka Ústřední (celostátní) a krajská kola Aneta Zezulová, 4. S Olympiáda v českém jazyce, I. kategorie místo v krajském kole Tomáš Poláček, 2. B celostátní Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, téma Jak budeme žít za 20 let. Této soutěže se zúčastnilo 298 žáků v kategorii povídka, báseň, esej a novinový článek. Tomáš Poláček reprezentoval školu v kategorii báseň a byl pozván na závěrečné vyhodnocení do Prahy, kterého se zúčastnilo 50 nejlepších soutěžících. Okresní, oblastní a školní kola Aneta Zezulová, 4. S Olympiáda v českém jazyce, I. kategorie 1. místo v okresním kole Jana Komoňová, 4. S Olympiáda v českém jazyce, I. kategorie 5. místo v okresním kole Veronika Čapková, 2. B - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie 11. místo v okresním kole Komise anglického jazyka Ústřední (celostátní) a krajská kola Štěpán Richter, 4. A City&Guilds Language Contest, C1 level místo v celostátním kole Jiří Bednařík, 2. B - City&Guilds Language Contest, B2 level místo v celostátním kole Okresní, oblastní a školní kola Jan Rygl, 6. S Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 4. místo v okresním kole Petra Javůrková, 7. S - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 7. místo v okresním kole Tomáš Haas, 6. S - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 9. místo v okresním kole Denis Jamný, 4. S - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 2.A 5. místo v okresním kole Tomáš Haas, 6. S - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 1. místo v školním kole Denis Jamný, 4. S - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 2.A 1. místo v školním kole Komise cizích jazyků Ústřední (celostátní) a krajská kola Daniel Richter, 4. A - soutěž Certamen latinum - 3. místo v ústředním kole Dennis Michel Vymer, 4. S - konverzační soutěž v německém jazyce - 3. místo v krajském kole

8 Eva Freitingerová, 3. A - konverzační soutěž v německém jazyce - 5. místo v krajském kole Michaela Fickerová, 3. A - soutěž ve francouzském jazyce - 3. místo v krajském kole Tereza Henslová, 7. S - olympiáda v ruském jazyce - 2. místo v krajském kole Okresní, oblastní a školní kola Eva Freitingerová, 3. A - konverzační soutěž v německém jazyce - 2. místo v okresním kole Kristýna Valíčková, 2. B - konverzační soutěž v německém jazyce - 4. místo v okresním kole Komise společenských věd Ústřední (celostátní) a krajská kola Štěpán Richter, 4. A - Mezinárodní filosofická olympiáda - vynikajícího úspěchu dosáhl žák čtvrtého ročníku Gymnázia Jevíčko Štěpán Richter. V květnu reprezentoval Českou republiku na Mezinárodní filosofické olympiádě (IPO) v dánském Odense. Cesta do Dánska vedla přes účast a vítězství ve filozofické soutěži Nebojme se myslet, kterou již třetím rokem pořádá Filozofická fakulta v Olomouci. Komise přírodních věd Ústřední (celostátní) a krajská kola Martin Toul, 4. B chemická olympiáda kategorie A 1. místo v krajském kole Ondřej Fellner, 6. S chemická olympiáda kategorie C 17. místo v krajském kole Lucie Petrová, 7. S biologická olympiáda kategorie A 14. místo v krajském kole Okresní, oblastní a školní kola Štěpán Neubauer, 4. S soutěž v poznávání rostlin 1. místo v oblastním kole, 3. místo v okresním kole soutěž v poznávání živočichů 5. místo v oblastním kole Michael Jordán, 4. S soutěž v poznávání rostlin 2. místo v oblastním kole Daniel Cigánek, 4. B zeměpisná olympiáda kategorie D úspěšný řešitel v okresním kole fotografická soutěž 1. místo v kategorii barevných snímků, ocenění Českého svazu ochránců přírody za černobílou fotografii Přemysl Veselý, 5. S zeměpisná olympiáda kategorie D úspěšný řešitel v okresním kole Petr Mooz, 4. S zeměpisná olympiáda kategorie C 5. místo v okresním kole Studenti třídy 1. A a 4. S Eurorebus 2013 úspěšní řešitelé 1. a 2. korespondenčního kola, postup do krajského kola, umístění mezi 100 nejlepšími třídami v ČR Petr Mooz, 4. S Přírodovědný klokan 1. místo ve školním kole v kategorii Kadet Natálie Jirglová, 4. S Přírodovědný klokan 2. místo ve školním kole v kategorii Kadet Aneta Zezulová, 4. S Přírodovědný klokan 3. místo ve školním kole v kategorii Kadet Jan Rygl, 6. S Přírodovědný klokan 1. místo ve školním kole v kategorii Junior, 1. místo v okresním kole

9 Přemysl Veselý, 5. S - Přírodovědný klokan 2. místo ve školním kole v kategorii Junior Jana Učňová, 6. S - Přírodovědný klokan 3. místo ve školním kole v kategorii Junior David Plech, 7. S KORCHEM (korespondenční chemický seminář) úspěšný řešitel Petra Javůrková, 7. S Veterinární biologie úspěšná řešitelka, absolventka semináře na SŠ veterinární v Hradci Králové Jitka Tihonová, 2. B chemická olympiáda kategorie C 1. místo ve školním kole, krajského kola se nezúčastnila z důvodu zájezdu do Beneluxu Komise matematiky, fyziky a informatiky Ústřední (celostátní) a krajská kola Tým studentů 3. B Tereza Kolářová, Pavlína Nárožná, Vojtěch Vymětal - FAKTOR E* - 3. místo v krajském kole Jakub Kaderka, 3. B - Festival vědy a techniky pro děti a mládež - AMAVET, o. s. - projekt Vzdálená laboratoř, postup do celostátního kola, reprezentace Pardubického kraje a ČR na mezinárodní Vernadského soutěži v Moskvě. Petr Mooz, 4. S Matematická olympiáda kategorie Z9 17. místo v krajském kole Kateřina Jarkovská, 8. S Matematická olympiáda kategorie A 3. místo v krajském kole Tomáš Müller, 2. B - Logická olympiáda místo v krajském kole Kateřina Jarkovská, 8. S - Logická olympiáda úspěšná účast v krajském kole Filip Jeniš, 8. S - Fyzikální olympiáda - kategorie A 8. Místo v krajském kole Kateřina Jarkovská, 8. S - Fyzikální olympiáda - kategorie A postup do krajského kola, pro nemoc se nezúčastnila Tomáš Müller, 2. B - Fyzikální olympiáda - kategorie C účast v krajském kole Tomáš Poláček, 2. B - Fyzikální olympiáda - kategorie C - účast v krajském kole Lukáš Hrubý, 1. B - Fyzikální olympiáda - kategorie D 16. místo v krajském kole Okresní, oblastní a školní kola Petr Mooz, 4. S Matematická olympiáda kategorie Z9 2. místo v okresním kole, postup do krajského kola Hana Krajíčková, 7. S SUDOKU 1. místo v regionálním kole, kategorie 2 SŠ Pavlína Jarkovská, 7. S - SUDOKU 3. místo v regionálním kole, kategorie 2 SŠ Johana Bojanovská, 6. S - SUDOKU 3. místo v regionálním kole, kategorie 1 SŠ Družstvo studentů - H. Krajíčková, P. Jarkovská, J. Bojanovská, T. Müller (2. B) SUDOKU - absolutní vítězství v regionálním kole

10 Adam Koch, 7. S - Matematický klokan kategorie student 1. místo ve školním kole, 3. místo v okresním kole Tomáš Müller, 2. B - Matematický klokan kategorie junior 1. místo ve školním kole Petr Mooz, 4. S - Matematický klokan kategorie kadet 1. místo ve školním kole Komise estetické výchovy Okresní, oblastní a školní kola Pavel Goš, 4. S - Výtvarná soutěž Krása podzimu 1. místo Denis Jamný, 4. S - Výtvarná soutěž Krása podzimu 2. místo Jana Komoňová a Dennis Vymer, 4. S - Výtvarná soutěž Krása podzimu 3. místo Zdeněk Hrazdira, Denis Jamný, Dennis Vymer, Adam Kraváček a Pavel Goš, 4. S - Požární ochrana očima dětí - okresní kolo - 1. místo, krajské kolo 2. místo Petr a Pavel Moozovi, Jana Komoňová, Aneta Zezulová a Tereza Švecová; Michael Jordán, Natálie Jirglová, Šárka Vašíčková, Jiří Lepka a Štěpán Neubauer 4. S - Požární ochrana očima dětí - okresní kolo - 2. místo, krajské kolo 2. místo Kateřina Skřebská, 4. A - pěvecká soutěž v Moravské Třebové - 1. místo Julie Junková, 4. B - pěvecká soutěž v Moravské Třebové - 3. místo Komise tělesné výchovy Ústřední (celostátní) a krajská kola studenti tříd 8. S, 4. A, 4. B, 3. B, 2. B (Tomáš Müller, Daniel Přikryl, Štěpán Širůček, Kamil Hrubý, Tomáš Konečný, Jakub Šobáň, Michal Kuchař, Jakub Seidl, Filip Majer, Patrik Vrbický) - Středoškolská futsalová liga, 3. kolo, Havlíčkův Brod, 3. místo Okresní, oblastní (obvodní), školní kola studenti třídy 4. S (Pavel Mooz, Petr Mooz, Štěpán Neubauer, Jiří Lepka, Zdeněk Hrazdira, Denis Jamný, Dennis Michel Vymer) - malá kopaná, obvodní kolo, Jevíčko, 1. místo studenti třídy 4. S (Pavel Mooz, Petr Mooz, Zdeněk Hrazdira, Jiří Lepka, Štěpán Neubauer, Pavel Goš, Aneta Zezulová, Natálie Jirglová, Jana Komoňová) - přespolní běh, obvodní kolo, Jevíčko Pavel Mooz - přespolní běh, obvodní kolo, Jevíčko - 3. místo, postup do okresního kola vybraní studenti tříd vyššího gymnázia a Pavel Mooz jako postupující z obvodního kola (David Písek, Petr Šmíd, Jan Podešva, Martin Toul, Štěpán Janků, Lenka Vykydalová, Anežka Hegerová, Tereza Finsterlová, Magdaléna Šméralová, Magdalena Pařízková) - přespolní běh, okresní kolo, Polička, obě kategorie shodně 2. místa. studenti třídy 4. S (viz obvodní kolo) - malá kopaná, okresní kolo, Svitavy, 3. místo vybraní studenti tříd 4. B, 4. A, 8. S, 2. B, 3. B, 1. A (Tomáš Műller, Tomáš Konečný, Daniel Přikryl, Kamil Hrubý, Jakub Šobáň, Michal Kuchař, Martin Maryška, Matěj Hrdý, Tomáš Műller 2. B, Patrik Vrbický, Jakub Seidl, Daniel Pávek, Milan Ptáčník, David Zemánek) - kopaná, obvodní kolo, Moravská Třebová, 1. místo, postup do okresního kola vybraní studenti tříd 4. B, 4. A, 8. S, 2. B, 3. B. 1. A (viz. obvodní kolo) - Kopaná, okresní kolo Pohár Josefa Masopusta, 3. místo vybraní studenti tříd 4. B, 4. A, 8. S, 2. B, 1. A (Tomáš Műller, Tomáš Konečný, Kamil Hrubý, Daniel Přikryl, Štěpán Širůček, Filip Majer, Jakub Šobáň, Michal Kuchař, Jakub Seidl, Milan Ptáčník) - středoškolská futsalová liga, 1. kolo (obvodní), Jaroměřice pořadatelství Gymnázium Jevíčko 1. místo, postup do 2. kola (okresní kolo)

11 studenti třídy 4. S (Pavel Mooz, Petr Mooz, Zdeněk Hrazdira, Denis Jamný, Jiří Lepka, Štěpán Neubauer, Pavel Goš, Adam Kraváček, Dennis Michel Vymer) - florbal, obvodní kolo, Jaroměřice, 1. místo, postup do okresního kola. vybraní studenti a studentky ze tříd 4. B, 3. B, 2. B, 1. B, 5. S, 6. S (Jiří Bulička, Antonín Vykydal, Martin Charvát, Daniel Pávek, David Širůček, Antonín Staněk, Tomáš Müller, Pavel Konečný, Filip Ondra, Julie Junková, Žaneta Danihelová, Marie Richtrová, Lucie Skácelová, Kateřina Hufová, Tereza Finsterlová, Veronika Macounová, Jana Mazalová) - basketbal, obvodní kolo, Moravská Třebová, dívky 1. místo, postup do okresního kola, chlapci 3. místo vybraní studenti a studentky ze tříd 4. A, 4. B, 3. A, 3. B, 2. B, 6. S (Michal Kuchař, Jan Podešva, Petr Skalák, Sebastian Hrubý, Daniel Přikryl, Martin Toul, Daniel Pávek, Matěj Hrdý, Tomáš Müller, Aleš Reibl, Antonín Staněk, Aleš Petržela, Adéla Linhartová, Monika Mazalová, Tereza Starová, Eliška Schichová, Pavlína Kubitová, Nikol Mareschová, Kateřina Hufová) - florbal, obvodní kolo, Moravská Třebová, chlapci 3. místo, dívky 2. místo vybrané studentky ze tříd 4. B, 3. B, 1. B, 6. S (Julie Junková, Žaneta Danihelová, Marie Richtrová, Lucie Skácelová, Kateřina Hufová, Lenka Vykydalová, Jana Mazalová, Klára Jagošová) - basketbal, okresní kolo, Moravská Třebová, 2. místo vybraní studenti ze tříd 4. B, 4. A, 8. S, 2. B (Tomáš Müller, Tomáš Konečný, Kamil Hrubý, Daniel Přikryl, Štěpán Širůček, Jakub Šobáň, Michal Kuchař, Jakub Seidl, Tomáš Müller 2. B) - středoškolská futsalová liga, 2. kolo (okresní kolo), Polička 2.místo, postup do 3. kola (krajského kola) studenti třídy 4. S (Pavel Mooz, Petr Mooz, Štěpán Neubauer, Denis Jamný, Adam Kraváček, Jiří Lepka, Pavel Goš, Michael Jordán) - Orion florbal cup, okresní kolo, Svitavy, 5. místo studenti třídy 4. S (Pavel Mooz, Petr Mooz, Jiří Lepka, Zdeněk Hrazdira, Adam Kraváček, Denis Jamný, Dennis Michel Vymer, Štěpán Neubauer) - halová kopaná, obvodní kolo, Městečko Trnávka, 3. místo vybrané studentky ze tříd 4. B, 3. B, 2. B, 6. S (Julie Junková, Adéla Linhartová, Kateřina Hufová, Nikol Kraváčková, Michaela Procházková, Marie Richtrová, Lucie Skácelová, Tereza Starová) - odbíjená, obvodní kolo, Moravská Třebová 3. místo Enviromentální výchova Daniel Cigánek, 4. B - Amatérská filmová soutěž Ekofilmáč pořádaná nadací Veronica soutěž je pro mladé tvůrce environmentálně zaměřených filmů, snímek s názvem Otevři oči získal ocenění za nejlepší umělecký dojem.

12 Prevence sociálně patologických jevů Školní metodik prevence: Hana Nováková Nový školní rok byl zahájen již v přípravném srpnovém týdnu organizací adaptačního kurzu pro třídy 1. A a 1. B. Adaptační kurz se konal v termínu Studenti byli v rámci AK seznámeni s třídním kolektivem i s vyučujícími v daných předmětech. Prohlédli si také prostory gymnázia a okolí. Během měsíce září byl zpracován Plán práce školního metodika prevence pro školní rok 2012/2013. V říjnu Hana Nováková absolvovala jednodenní seminář k problematice sociálně-patologických jevů ve Svitavách pod vedením PPPUO. V březnu se třídy 1. A, 1. B a kvarta zúčastnily přednášky cestovatele Jiřího Kolbaby v Chornicích. V témže měsíci proběhla přednáška Policie ČR pro 2. B, sextu a septimu, na které vystoupila por. Hana Kaizarová s tématem Trestní odpovědnost dětí a mladistvých. V dubnu absolvovaly třídy 1. A, 1. B a kvinta přednášku s názvem Můžeš se rozhodnout, která byla zaměřena na papilomaviry, způsoby přenosu, na typy rakoviny a možnosti prevence. Hana Nováková se v dubnu zúčastnila dvoudenního semináře v Bělči nad Orlicí, který byl organizován PPPUO. Hlavními tématy na semináři byly případové studie jednotlivých účastníků, aktuální informace z oblasti primární prevence a práce s žáky cizinci. Přednášku vedli lektoři Centra na podporu integrace cizinců. V červnu zhlédly třídy kvarta a sexta DVD s názvem Seznam se bezpečně! zaměřené na rizika spojená se seznamováním na internetu prostřednictvím sociálních sítí a s možnostmi řešení krizových situací s rizikovými identitami. Nadále pokračuje spolupráce s MP Promotion,s. r. o., která zaslala studentům reklamní materiály. Pro dívky kvarty Čas proměn a pro chlapce 1. ročníků Když se z chlapce stává muž. V průběhu školního roku využívali tematiku protidrogové prevence a sociálně-patologických jevů především vyučující předmětů občanská výchova, biologie a v konverzačních hodinách jazyků. Studenti mohli ve volném čase navštěvovat sportovní kroužky florbalu, volejbalu a košíkové pod vedením L. Dobeše a J. Linharta. Studenti 1. ročníků absolvovali lyžařské výcvikové kurzy a 3. ročníky kurz sportovně-turistický. Studenti sexty se zapojili do sbírky Srdíčkový den pro Občanské sdružení Život dětem. Adam Wiltsch a Jan Hrazdira zorganizovali zájezd pro vybrané studenty do Mauthausenu, který byl zaměřen na problematiku holocaustu a odsunu Němců, pod názvem Zmizelí sousedé. V červnu byl zajištěn AK pro rok 2013/14 a rodičům budoucích prvních ročníků byly poskytnuty základní informace k náplni kurzu. Rodiče byli dále seznámeni s termínem konání AK i s finanční kalkulací.

13 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2012/2013 absolvovali učitelé gymnázia celkem 18 vzdělávacích akcí. Z počtu 27 učitelů se účastnilo vzdělávání 14 učitelů, 1 učitel studoval v rozšiřujícím studiu na vysoké škole. Komise českého jazyka T. Zahradníková se zapojila do vzdělávání týkajícího se státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (hodnotitel ústní části, hodnotitel písemné části), rozšiřuje si také vzdělání studiem českého jazyka a literatury pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně. J. Baranok, J. Sedláčková a Z. Valčíková se zúčastnili v lednu konzultačního semináře pro písemné práce MZ český jazyk a literatura. J. Baranok se zúčastnil v dubnu semináře Současnost a budoucnost středoškolského vzdělávání. Seminář probíhal pod záštitou Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědné za školství a zabýval se společnou částí maturitní zkoušky od školního roku 2014/ Komise anglického jazyka J. Huf a P. Veselka - Oxford Professional Development training Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny, Olomouc, P. Veselka - Metodický seminář etwinning Metodická příprava učitelů a ředitelů škol na realizaci mezinárodních projektů spolupráce škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Brno, Komise společenských věd J. Baranok - seminář Využití médií ve výuce dějepisu, , pořádal Ústav pro studium totalitních režimů. Komise přírodních věd V. Grimmerová - v měsíci listopadu absolvovala třídenní Kurz otevřené vědy pro pedagogy chemie v Třešti a v měsíci dubnu navazující třídenní Praktický kurz Otevřené vědy pro pedagogy chemie v Praze. Komise matematiky, fyziky a informatiky J. Janeček Kurz otevřené vědy pro pedagogy v Třešti 7 dní přednášek a workshopů A. Luňáčková školení práce na elektrických spotřebičích H. Hufová seminář pro předsedy maturitních komisí D. Hrubý Seminář o filosofických otázkách M a Fy (Velké Meziříčí), Konference MFF UK, Setkání učitelů matematiky všech typů škol v Srní, Konference středních odborných škol (Ústí nad Orlicí), Konference AŘG ČR, Kongres Asociace aktivních škol (Olomouc) Školní metodik prevence sociálně patologických jevů H. Nováková - jednodenní seminář k problematice sociálně-patologických jevů ve Svitavách pod vedením PPPUO Koordinátor EVVO A. Wiltsch září dvoudenní seminář k projektu GLOBE Výchovný poradce D. Šponerová - v září 2012 absolvovala v rámci DVPP školení pro výchovné poradce s názvem Aspekty výchovného poradenství, které pořádala MU Brno v rámci výše zmiňovaného projektu Partnerství ve vzdělávání Vedení školy L. Škvařilová září 2012 květen 2013 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Brno

14 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Celoškolní akce: Adaptační kurz pro studenty tříd 1. A, 1. B , rekreační středisko Vysoké Pole, Dětřichov u Moravské Třebové. Bylo zajištěno ubytování a stravování na domově mládeže ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou p. Vafkovou a s vedoucí stravování p. Wrbovou, zároveň byl zajištěn pobyt v rekreačním zařízení Vysoké Pole u Dětřichova. Rodiče studentů prvních ročníků byli em informování o programu a struktuře adaptačního kurzu. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní p. prof. Šponerovou bylo zajištěno působení zástupců pedagogicko-psychologické poradny na adaptačním kurzu. Dále proběhla dohoda se zástupci města Jevíčka o návštěvě MěÚ v Jevíčku a jevíčské věže. Vyučující jednotlivých předmětů byli seznámeni s harmonogramem AK a připravili skupinové činnosti ve svých předmětech. Třídní učitelé p. prof. Hufová a p. prof. Huf zajišťovali dohled nad studenty a organizovali jejich volnočasové aktivity v průběhu AK. Studenti byli v rámci AK seznámeni s třídním kolektivem i s vyučujícími v daných předmětech. Prohlédli si také prostory gymnázia a okolí. Tradiční plesy gymnázia Již tradičně se v prosinci 2012 a lednu 2013 konaly plesy gymnázia, na nichž byli slavnostně šerpováni studenti čtvrtých ročníků, kteří si také pro oba plesy připravili bohatý kulturní program. K tanci a poslechu hrála studentům a jejich rodičům skupina složená z bývalých absolventů gymnázia. Dny otevřených dveří - V listopadu 2012 a v lednu 2013se na naší škole uskutečnily Dny otevřených dveří. Na jejich organizaci se podíleli nejen učitelé našeho gymnázia, ale i samotní studenti. Školu navštívili zájemci o studium z řad žáků 9. ročníků, jejich rodiče, a dokonce i bývalí studenti. Milou návštěvou byli klienti příspěvkové organizace Paprsek z Velkých Opatovic. Zájemci o studium i veřejnost si mohli prohlédnout školu, byly pro ně připraveny prezentace jednotlivých předmětů učební plány, ukázky používaných učebnic, maturitní testy a další výukové materiály, a také odpolední koncert. Komise přírodních věd připravila netradiční den otevřených dveří. Zájemci o studium si mohli vyzkoušet nebo, v případě obav, zhlédnout v chemické laboratoři atraktivní pokusy, které jim předvedli studenti 3. B David Širůček, Lucie Greplová a Lucie Skácelová. Dále si mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, připravit vlastní mikroskopický preparát nebo si prohlédnout sbírky minerálů, biologickou, chemickou a zeměpisnou literaturu, ukázkové seminární práce a laboratorní protokoly studentů gymnázia. Cvičně si měli možnost prověřit své znalosti v oblasti praktického poznávání rostlin a živočichů.

15 Jazykový den - V březnu proběhl již tradiční Jazykový den, který zorganizovala Tereza Zahradníková ve spolupráci s ostatními vyučujícími cizích jazyků. Jazykový den měl tentokrát dopolední a odpolední program a účastnili se ho všichni žáci gymnázia. Dopolední program se uskutečnil v kině Astra v Jevíčku, kde proběhla vystoupení žáků gymnázia v cizích jazycích. V 8 scénkách, 10 písních a jedné básni zazněla angličtina, němčina, ruština, francouzština a latina. Sami žáci si pak prostřednictvím hlasovacích lístků zvolili tři nejlepší vystoupení, jejichž aktéři byli oceněni sladkou odměnou. Odpolední program probíhal v budově gymnázia, kde se ve vybraných učebnách promítalo 11 cizojazyčných filmů opět ve všech jazycích, které se na našem gymnáziu vyučují. Podle vyhotoveného programu se žáci na filmy zapisovali předem prostřednictvím webových stránek gymnázia. Gymfest - Gymnázium Jevíčko dne v 9,00 hodin zahájilo novou tradici v podobě celodenních oslav hudby, tance, filmu, divadla, ale hlavně studentstva. Naším cílem bylo to, abychom si užili celý den společně bez stresu, v pohodě a s radostí. Celá akce byla rozdělena do dvou prostor gymnázia, auly a dvora gymnázia. Komornější vystoupení se konala v aule. Mohli jsme zhlédnout vystoupení pěveckého sboru Cantilo, překvapením byl i romantický balet tanečního kroužku ZUŠ Jevíčko a pochlubili se nám i naši studenti ze 2. B divadelní adaptací Krále Lávry K.H. Borovského. Závěrečné vystoupení v aule zakončil divadelní kroužek ZJEV, který nám předvedl dvě Čapkovy povídky, Věštkyně a Telegram. Mezitím probíhaly akce i na dvoře gymnázia. Zahájení patřilo skupině God bless jazz, pokračovala kapela Epicentrum a po nich následovali ti nejmladší hudební seskupení pana Radka Kavana Etien Band. Mezi jednotlivými hudebními vystoupeními zatančily tanečnice z jevíčské ZUŠ velmi kreativní představení, zhlédli jsme i vystoupení místních mažoretek, včetně vítězné skladby Kateřiny Fellnerové z mistrovství Evropy. Bylo to úchvatné a všichni si zasloužili obrovský aplaus. Závěr celého dne ukončila skupina Defekt, k níž se přidali i tanečníci, sedící posluchači a hudebníci museli několik skladeb přidávat. Příjemným překvapením bylo i vystoupení našich přátel z Německa, města Böhlenu. Studenti si připravili hudební vystoupení pod vedením jejich učitele hudby a na dvoře pak své umění předvedli i jejich učitelé. Bylo to velmi příjemné a milé zpestření. V jednotlivých třídách po celý den probíhaly zajímavé akce zpetřující program Gymfestu. Návštevníci mohli vidět Chemickou show, zábavné hry v angličtině, zúčastnit se výtvarné dílny, zahrát si elektronickou hudbu, pobavit se videosekvencemi našich studentů, potrápit se nad hlavolamy ve fyzice, zasportovat si Myslím, že bylo z čeho vybírat, svítilo nám sluníčko, Jevíčští i přespolní přišli podpořit místní akci, a hlavně naše gymnázium a jejich skvělé studenty, kteří se předvedli v tom nejlepším světle. Nedílnou součástí každé takové akce bylo i občerstvení. Jídlo bylo výborné, pivo dobře chlazené, obsluha se celý den usmívala, co víc jsme si mohli přát! Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě, organizaci a realizaci této velkolepé akce. Je třeba zmínit především sponzory, město Jevíčko a firmu Max Progres a Czech blades, ale nesmíme ani zapomenout na jevíčskou ZUŠ. Spolupráce s panem ředitelem Dušanem Pávkem je na vysoké úrovni a jeho přízně si velice vážíme.

16 Naším mottem bylo: Pobavit se a užít si tento den! A to se, myslím, podařilo. Takže příští rok? Uvidíme!!! Opičí duha - Opičí duha byl název příspěvku představeného na festivalu studentských prací Gymfest 2013, na kterém se podíleli studenti sexty našeho gymnázia Ondřej Feller a Jaromír Gamba. Jednalo se o modifikovaný publikovaný motivační experiment, při kterém dochází k poutavým barevným změnám acidobazických indikátorů. Zážitek z "krásné chemie" byl umocněn původní klavírní skladbou od Jaromíra Gamby. Chemická show - Součástí bohatého programu Gymfestu byla dopolední a odpolední chemická show, kterou demonstrovali David Širůček s Lucií Greplovou ze třídy 3. B. Výbuch vodíku, zkáza Titaniku, sopka, Bengálské ohně, Exploze a imploze to je jen neúplný výčet nevšedních až dech beroucích experimentů, které byly zájemcům představeny v učebně Bi-Ch. Expediční kamera Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Byly promítnuty následující filmy: Zabijácká krása, V kůži vlka po stopách Džingischána (2), Siberut, Sandstone (Pískaři), Halo effect, Foli (Rytmus), Cesta domů a bonusový film Príbehy tatranských štítov.

17 Akce jednotlivých komisí: Komise českého jazyka Divadelní představení v divadle Polárka v Brně - rezervaci zajistila J. Sedláčková. Žáci 4. S a 1. A zhlédli v lednu představení Zmatek nad zmatek a žáci 5. S a 1. B v březnu představení Merlin. Po představeních následovaly semináře, při nichž se mohli diváci vyjádřit k práci režiséra a herců. Školní časopis v tomto školním roce bylo obnoveno vydávání školního časopisu. Z. Valčíková se pravidelně scházela s redakční radou. 1. číslo vyšlo V průběhu roku se podařilo vytvořit 4 čísla časopisu. Projekt Studenti čtou a píší noviny - Z. Valčíková je patronem projektu Studenti čtou a píší noviny, který organizuje Mladá fronta DNES. Řada našich žáků psala články do novin. Text Adriany Hanákové z 6. S byl v Mladé frontě DNES uveřejněn. Projekt Média a my v květnu na tomto projektu pracovala třída 4. S s T. Zahradníkovou v rámci hodin českého jazyka a literatury. Cílem projektového dne Média a my je přiblížit studentům práci novinářů v tištěných médiích. V rámci projektového dne studenti připravují vlastní novinové články na dané téma a zpracovávají je do podoby školního časopisu. V rámci jednotlivých skupin a třídy diskutují o vhodnosti příspěvku, jeho délce a jazykové správnosti. Studenti si vyzkoušejí práci v redakční radě, a podílí se tak na finální podobě časopisu. Projekt je součástí ŠVP. Divadelní představení Král Lávra satirickou skladbu K. H. Borovského zdramatizovala J. Sedláčková a představení připravila s třídou 2. B. Premiéra se konala 15. června v rámci Gymfestu. V listopadu se uskutečnila literárně-výtvarná soutěž Vytvoř si svůj komiks. Akci připravila J. Sedláčková. Soutěž byla vyhlášena pro žáky 8. a 9. tříd okolních základních škol. Zúčastnilo se 21 žáků, na práci měli 4 hodiny, hodnotila se originalita, výtvarné zpracování a celkový dojem z vytvořeného příběhu. Porotkyně neměly vůbec jednoduchou práci,

18 neboť všechny příběhy měly velmi vysokou úroveň. Slavnostní vyhlášení a vernisáž zahájila skupina Toillet Group. Poté byly všem soutěžícím předány účastnické listy a vítězům hodnotné ceny. Vítězkou se stala Anna Smékalová (ZŠ Velké Opatovice), druhé místo obsadila Pavla Stropková (ZŠ Městečko Trnávka) a na třetím místě se umístil Patrik Vašíček (ZŠ Jevíčko). Porotkyně udělily ještě čtvrté místo, a to Marku Šafářovi (ZŠ Velké Opatovice) a místo páté obsadila Tereza Spáčilová (ZŠ Jevíčko). Komise anglického jazyka Halloween Party 31. října v podvečer se uskutečnil halloweenský večírek, na kterém si žáci i hosté mohli na vlastní kůži vyzkoušet několik aktivit, které přiblížily atmosféru amerického svátku. Účastníci si mohli vyřezat dýni, vyrobit masku, snažili se sníst zavěšené zákusky, lovili jablko z vody a jablíčko také soutěžně koulili. Na závěr se všichni společně báli při sledováni tradičního hororu. Zdařilé video z této akce můžete zhlédnout na Komise cizích jazyků Zájezd do Vídně - v říjnu o podzimních prázdninách zorganizoval Vladimír Macků pro studenty jednodenní zájezd do hlavního města našeho jižního souseda do Vídně, kde navštívili nejznámější pamětihodnosti města.

19 Zájezd do zemí Beneluxu - Již pátým rokem jsme se ve spolupráci s Obchodní akademií v Ostravě a naší německou partnerskou školou Mittelschule Böhlen zúčastnili tradičního zájezdu do zemí Beneluxu. Exkurze se uskutečnila ve dnech dubna Mezinárodní setkání v Czech Blades - Tereza Zahradníková připravila dvě studentky francouzského jazyka Michaelu Fickerovou z 3. A a Marii Zezulovou z 8. S na mezinárodní setkání, které se uskutečnilo v Jevíčku mezi zástupci firmy Czech Blades Jevíčko a zákazníkem z Konga. Studentky tlumočily jednání ve francouzštině, nejprve provedly zákazníka po firmě, představily mu chod firmy, popsaly výrobní technologie, následoval pracovní oběd, během kterého se studentky dozvěděly informace o životě v Kongu a byl prostor i na konverzaci v přátelském duchu. Komise společenských věd Terezín května 2013 se žáci gymnázia zúčastnili Terezínské tryzny, vzpomínkové akce k uctění obětí nacistické perzekuce. Po jejím skončení absolvovali prohlídku Malé pevnosti. Žáky doprovázel Mgr. Luděk Dobeš. Český Krumlov, Mauthausen - Ve dnech proběhla exkurze žáků třetího ročníku do Českého Krumlova a koncentračního tábora Mauthausen. První den si žáci prohlédli historické jádro Českého Krumlova, navštívili zámek a jeho překrásné zahrady. Druhý den odjeli do rakouského Mauthausenu. Absolvovali komentovanou prohlídku koncentračního tábora i pověstnými mauthausenskými schody. Cestou domů si prohlédli Kremži, malebné městečko v Dolních Rakousích. Exkurzi zajistili Mgr. Jan Hrazdira a Mgr. Adam Wiltsch. Studentské volby - Ve čtvrtek 6. září 2012 proběhly na naší škole Studentské volby Gymnázium Jevíčko bylo jednou z šesti škol Pardubického kraje, které se do projektu zapojily. Studentské volby 2012 byly organizovány společností Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Zajistil Mgr. Jaromír Baranok. Soutěž Euroscola - Žákyně Gymnázia Jevíčko Hana Krajíčková se stala jednou z vítězek podzimního kola mezinárodní soutěže v rámci programu Evropského parlamentu Euroscola. Vyhrála tak finanční příspěvek na cestu a ubytování pro svoji třídu. Společně reprezentovali žáky středních škol ČR na setkání Evropského parlamentu ve Štrasburku 14. prosince Akce se zúčastnilo 500 žáků z 27 členských zemí Evropské unie. Organizačně zajistil Mgr. Jan Hrazdira.

20 Prezidentské volby na Gymnáziu Jevíčko listopadu 2012 se aula Gymnázia Jevíčko opět proměnila ve volební místnost. Žáci mohli dát hlas svému oblíbenému kandidátu na úřad prezidenta České republiky. Na výběr měli z osmi kandidátů potvrzených Ministerstvem vnitra ČR. Voleb se mohl zúčastnit každý žák starší patnácti let. Cílem projektu bylo seznámit žáky nejen se systémem volby prezidenta České republiky, ale také je vést k poznání základních demokratických principů a vlastní účasti ve skutečných volbách. Studentské prezidentské volby připravila společnost Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách. Zajistil Mgr. Jaromír Baranok. Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví - V rámci projektu nadace Člověk v tísni Příběhy bezpráví komunistické Československo se 26. listopadu 2013 konala projekce dokumentárního filmu Nikomu jsem neublížil. Projekce filmu byla součástí projektu pro žáky předmětu historický seminář na téma život v totalitním Československu. Poté následovala beseda se žáky o dané problematice, konkrétně fenoménu udavačství za komunistického režimu. Zorganizovali PhDr. Zdeňka Valčíková a Mgr. Jaromír Baranok. Multipolis projektový den března 2013 se konal projektový den, během něhož žáci 2. B a 6. S hráli deskovou hru Multipolis s podtitulem "Přemýšlíme o lidech" a následně pracovali s materiály na hru navazujícími. Multipolis je školní metodická pomůcka pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy. Projekt byl vytvořen společností Scio. Projektový den připravil Mgr. Jan Hrazdira. Projektový den Školní dílny Středověk června 2013 se konal projektový den Školní dílny Středověk. Žáci 1. A připravili a kompletovali doprovodné materiály (obrazové prezentace, pracovní listy) na dané téma. Poté ve skupinách prezentovali výsledky své práce spolužákům. Projektový den připravili Mgr. Jaromír Baranok, Mgr. Josef Huf a Zdeňka Valčíková. Komise přírodních věd Přehlídka dravých ptáků - V pondělí 17. září 2012 se zúčastnili studenti třídy 2. B a 6. S přehlídky dravých ptáků, která proběhla na školním hřišti. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací ze života sov, dravců a některých pěvců. Na vlastní oči pozorovali lov kořisti, typický let i neplánovaný náraz ptáků do špatně viditelného plotu. Dobrovolníci mohli nechat přistát dravce na vlastní ruce nebo prolétnout těsně nad hlavou. Beseda s Jiřím Kolbabou - Studenti kvarty a prvních ročníků zaplnili dne 1. března celý autobus. Proč? Jeli do Chornic na besedu se známým cestovatelem Jiřím Kolbabou na téma Poklady Aljašky a západní Kanady. Poutavé líčení vzdálených krajin všechny zaujalo a inspirovalo studenty k živé debatě, která následovala. Tolik vědomostí se jistě odrazí na dobrých známkách v hodinách zeměpisu. Projektový den Krystaly - Studenti 4. S a 5. S připravovali v průběhu projektového dne mikroreakcemi krystalky stříbra, sádrovce, chromanu strontnatého a dichromanu stříbrného. Dále vyráběli z papíru modely krystalů, zařazovali je do krystalových soustav, vyhledávali pomocí informačních technologií a literatury

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Jevíčko, A.K.Vitáka 452 Třída: 4.B - čtvrtá B (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Olga Valentová Místopředseda: RNDr. Lukáš Müller, Ph.D. Třídní: Mgr. Petr

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Gymnázium Jevíčko INFORMACE O STUDIU. www.gymjev.cz

Gymnázium Jevíčko INFORMACE O STUDIU. www.gymjev.cz Gymnázium Jevíčko INFORMACE O STUDIU www.gymjev.cz 1 Charakteristika školy Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Identifikátor zařízení: 600 012 751 www: www.gymjev.cz Adresa: A. K. Vitáka

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 8. S 4. A 4. B Škola 91,03 VOŠ 1,28 Jaz. škola 2,56 Praxe 5,13

Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 8. S 4. A 4. B Škola 91,03 VOŠ 1,28 Jaz. škola 2,56 Praxe 5,13 Výroční zpráva 2011/2012 Slovo úvodem V roce 2012 uplynulo 115 let od založení našeho gymnázia. Oslavy tohoto významného výročí proběhly v sobotu 23. června 2012 za účasti představitelů Poslanecké sněmovny

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více