Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě dne: Schválení ve Školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka školy 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Ředitelka školy: Zástupkyně ŘŠ: Právní forma: Makarenkova 414, Česká Ves Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Příspěvková organizace IČO: DIČ: IZO ZŠ: CZ Zřizovatel: Součástí školy: Obec Česká Ves Jánského Česká Ves Školní družina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Datum zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení: Datum zahájení činnosti: Celková kapacita školy a součásti školy: Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna 560 žáků 68 žáků 65 žáků 1400 žáků Webové stránky: Kontakt:

3 Další údaje: Škola má 293 žáků v 13-ti třídách v 9-ti ročnících, z nichž l. až 5. ročník tvoří I. stupeň. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Škola má k dispozici 24 učeben, z toho je 8 odborných. Součástí školy je také školní družina a školní klub, ŠD má dvě oddělení (dvě místnosti ve velikosti učeben) a školní klub jedno oddělení (jednu místnost utvořenou za dvou tříd). Ke škole patří také školní jídelna pro 100 sedících žáků. Škola sídlí celkem v 6 budovách, ty jsou spojeny podchody. Škola má lehkoatletický stadion s běžeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký a doskočištěm na skok vysoký. Dále může využívat víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, malá kopaná, košíková a odbíjená), škvárové hřiště na hod do dálky. V areálu školy je dopravní hřiště. Škola organizuje lyžařské kurzy (5. a 7. ročník), plavecký výcvik v obci je vybudován plavecký bazén, kterého škola využívá pro pravidelnou výuku plavání v ročníku po celý školní rok, zajišťujeme ve spolupráci s BESIPem dopravní výchovu pro celý okres (pro žáky 4., 5., 6. ročníku). Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni. Při výuce je využíván výukový SW, v učebnách máme umístěno 7 interaktivních zařízení. V letošním školním roce byla zřízena z projektu EU Peníze školám jazyková laboratoř pro 24 žáků. Škola má vlastní keramickou dílnu se dvěma kruhy a vypalovací pecí. V průběhu roku škola pořádá sportovní, pěvecké, vědomostní, recitační soutěže. Partnerskými školami je ZŠ Stod u Plzně a škola v Olszance v Polsku. V rámci volnočasových aktivit spolupracujeme se Střediskem volného času DUHA a ZUŠ Jeseník. Údaje o školské radě: Datum zřízení: Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Alena Krčmářová Jitka Marcinová Členové rady školy z řad rodičů: Členové školské rady z řad učitelů: Renata Procházková Romana Kolková Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Blanka Sobalová Kontakt: Procházková Renata Husova 1090, Jeseník tel , 3

4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vzdělání žáků: 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7.,8., 9. ročník - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VLNKA Volitelné předměty II. stupně: třída název předmětu vyučující Pohybové a sportovní aktivity Mgr. Rostislav Kolich Základy práce s počítačem Mgr. Leona Steigerová Přírodopisné praktikum Mgr. Josef Zbýňovec Užité výtvarné činnosti Mgr. Jarmila Procházková Pohybové a sportovní aktivity Mgr. Rostislav Kolich Užité výtvarné činnosti Mgr. Jarmila Procházková Seminář z matematiky Mgr. Zdenka Jaroňová Seminář z českého jazyka Německý jazyk Mgr. Lenka Blašková Mgr. Tamara Šašvatová 4

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ředitelka školy zástupkyně ředitele školy výchovný poradce preventista sociálně patologických jevů koordinátor ŠVP metodik environmentálního vzdělávání oblast BOZP požární technik zdravotník školy Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Lenka Blašková Mgr. Josef Zbýňovec Mgr. Zdeňka Blišťanová, Surá evidence Miroslav Wrožyna Ludmila Šimonová Třídní učitelé 1. A Mgr. Dagmar Černilová 1. B Mgr. Blanka Sobalová 2. Mgr. Irma Jásková 3. A Mgr. Naděžda Horáková 3. B Mgr. Rostislav Kolich 4. třída Mgr. Kateřina Halouzková 5. třída Mgr. Iveta Skřivánková 6. A Mgr. Josef Zbýňovec 6. B Mgr. Marcela Janíčková 7. třída Mgr. Zdenka Jaroňová 8. A Mgr. Jiří Truneček 8. B Mgr. Leona Steigerová 9. třída Mgr. Jarmila Procházková Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Lenka Blašková Mgr. Jarmila Rotterová Ing. Miroslav Jaroň Marcela Řezníčková Netřídní učitelé Školní družina Školní klub Vychovatelky Eva Franklová Ludmila Šimonová Gabriela Janáčiková 5

6 Asistentka pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Jana Komínková Gabriela Janáčiková, Jana Burešová THP pracovnice Vedoucí školní jídelny Pracovnice školní jídelny Školník Uklízečky Správní zaměstnanci Sylva Surá Michal Švec Alena Brašíková, Ivana Poulíková, Marie Vašíčková, Alena Berková Miroslav Wrožyna Marie Wolfová, Lenka Vacková, Pavlína Suchancová, Ludmila Kubaníková Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 86 Vychovatelky ŠD 83 Asistentka pedagoga 100 Údaje o školní družině, školním klubu, školní jídelně Celková kapacita Počet žáků Počet zaměstnanců ŠD ŠK ŠJ

7 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. třídy dostavilo se k zápisu z toho odklady zapsáno dětí Přijímání žáků do středních škol Střední školy s maturitou: 9. ročník Gymnázium Jeseník: 4 žákyně SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: strojírenství: 2 žáci stavebnictví: 2 žáci SSOŠ Prima Rýmařov: masér sportovní a rekondiční: 1 žák SPŠ Bruntál: ekonomika a podnikání: 3 žáci informační technologie: 3 žáci SOŠ dopravy a cestovního ruchu Šumperk: cestovní ruch: 1 žák Floristická SŠ s.r.o. Hradec Králové: floristický design: 1 žák SZŠ a VŠ zdravotnická Nymburk: asistent zubního technika: 1 žák SŠ automobilní a podnikání Krnov: mechanizace a služby: 1 žák autotronik: 1 žák AHOL SOŠ s.r.o. Ostrava Vítkovice: pedagogické lyceum: 1 žák SOŠ veterinární Hradec Králové: veterinářství: 1 žák SŠ sociální péče a služeb Zábřeh: sociální činnost: 1 žák 7

8 Počet žáků: 23 žáků Střední školy s výučním listem: SOU gastronomické a potravinářské Jeseník: kuchař číšník: 2 žáci SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: strojní mechanik: 1 žák SOŠ strojírenské a lesnické Šternberk: opravář lesnických strojů: 1 žák Počet žáků: 4 Celkem vycházejících žáků z 9. ročníku: ročník Střední školy s výučním listem: SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník: kuchař a číšník: 1 žák Počet žáků: 1 Celkem vycházejících žáků z 8. ročníku: 1 Celkem odcházejících žáků: 28 8

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1. pololetí Celkový průměrný prospěch 1,524 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 177 prospěl 108 neprospěl 6 nehodnocen 0 Zameškané hodiny Celkem Na žáka omluvených ,849 neomluvených 58 0,199 Výchovná opatření Pochvala třídního učitele 235 Pochvala ředitelky školy 27 Napomenutí třídního učitele 40 Důtka třídního učitele 22 Důtka ředitelky školy 9 2. stupeň z chování 1 3. stupeň z chování 1 9

10 2. pololetí Celkový průměrný prospěch 1,487 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 186 prospěl 106 neprospěl 1 nehodnocen 0 Zameškané hodiny Celkem Na žáka omluvených ,007 neomluvených 8 0,027 Výchovná opatření Pochvala třídního učitele 300 Pochvala ředitelky školy 91 Napomenutí třídního učitele 51 Důtka třídního učitele 29 Důtka ředitelky školy stupeň z chování 3 3. stupeň z chování 0 Druh postižení: Údaje o integrovaných žácích Počet Sluchové postižení 1 Mentální postižení 1 Vývoj. porucha chování 1 Vývoj. porucha učení 22 10

11 Celostátní testování žáků 9. třídy SCIO 2011/

12 12

13 Celostátní testování žáků 5. a 9. třídy Gepard informační gramotnost 2011/

14 Vysvětlivky: 14

15 Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Graf má škálu 5stupňů, které by se dali úplně zjednodušeně přiřadit ke známkovací stupnici: % % % % % Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti Vašich žáků. Nad grafem můžete volit předmět a ročník, pro které chcete porovnání provést. Graf Vám tedy umožňuje posoudit, zda jsou Vaši žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. Je třeba zdůraznit, že i tak je porovnání jen velmi orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři. Kromě toho až do ukončení testování se poměry jednotlivých skupin žáků mohou měnit (graf zobrazuje průběžně souhrn došlých výsledků). Společné úvodní části testů byly krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je značná. Pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů však prezentovaná informace postačuje. 15

16 5. třída Předmět Vyučující Výsledek třídy Celkový graf 59,72 % Český jazyk Mgr. Iveta Skřivánková Matematika Mgr. Iveta Skřivánková 58,68 % Anglický jazyk Mgr. Iveta Skřivánková 52,66 % 16

17 9. třída Předmět Vyučující Výsledek třídy Celkový graf Český jazyk Mgr. Lenka Blašková 71,76 % Matematika Mgr. Leona Steigerová 52,78 % Anglický jazyk Mgr. Marcela Janíčková 61,59 % 17

18 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vyhodnocení MPP za školní rok 2011/2012 (zpráva metodika prevence) 18

19 19

20 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání Hrazené ze zdrojů EU Řešení negativních a problémových projevů žáka Reedukace specifických poruch učení Co má učitel dělat z hlediska práva Pozitivní vztahy mezi žáky pomocí preventivních aktivit při práci se třídou FIMO - technika, která vás chytne a nepustí Textilní květiny Komu to vajíčko dám Rozkvetlá škola FIMO - technika, která vás chytne a nepustí Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí KUMIMIHO Modely problémového chování dětí a možnosti jeho řešení Košíky od píky Relaxační cvičení nejen pro děti s LMD Hrajeme si s CD Tradiční i netradiční pohybové činnosti a hry v praxi pro 1. stupeň Jak se stát klenotníkem Korálkové vánoční ozdoby Vychovatel školní družiny mezi paragrafy Pohybové hry do tříd i družin Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Hrazené ze zdrojů EU e-learning Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. Záchrana tonoucího. Vodní turistika Prevence úrazů výukou pádové techniky Prevence zranění v míčových hrách využití moderního náčiní Inovace zimních výcvikových kurzů Placené 20 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost V. Čtenářská gramotnost - klíč k úspěchu nejen při testování žáků

21 Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku Aktivizující metody při výuce angličtiny VII. Aktivizující metody při výuce angličtiny VIII. Integrace jedinců se speciálními potřebami Tvořivá angličtina I. - creative English Tvořivá angličtina II. - creative English Novinky v poskytování první pomoci Kurz prevence poruch řeči a komunikační dovednosti u dětí předškolního a mladšího školního věku Jak vzdělávat mimořádně nadané děti Už půjdu do školy? Školní zralost dítěte Specifické poruchy učení základní kurz Lyžařský instruktorský kurz pro pedagogické pracovníky Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny 2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů NIDV OLOMOUC Koordinátor ŠVP SCHOLASERVIS JESENÍK Vzdělávací program pro výchovné poradce Mendelova zemědělská univerzita Brno Koordinátor ICT Univerzita Palackého Olomouc Etická výchova Celkové náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků: ,- 21

22 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Úspěchy našich žáků 2011/2012 Soutěže jednotlivců Pěvecké soutěže Duhová písnička: - Mladší kategorie 3. místo - Starší kategorie 1. místo, 2. místo, 3. místo Zvoneček: - Mladší kategorie 1. místo, 1. místo, 2. místo, 3. místo - Starší kategorie 2. místo, 3. místo Divadelní přehlídka Mikulovický škrpál: - ocenění role čarodějnice - ocenění role vypravěč Vědomostní soutěže Logická olympiáda: - účast v krajském kole Klokan: - Kategorie Cvrček 1. místo - Kategorie Klokánek 2. místo Pythagoriáda: - kategorie 5. tříd 2. místo Sportovní soutěže OK v plavání: 22 - Starší kategorie 2. místo, 3. místo - Mladší kategorie 3. místo Atletický víceboj žactva 1. stupně: - chlapci třída 2. místo - dívky třída 2. místo

23 BESIP pro 6. ročník: - 3. místo Soutěže družstev Táhneme za jeden provaz: 3. místo Okresní přebor v šachu: Mladší kategorie1. místo Starší kategorie 1. místo Krajský přebor v šachu: Mladší kategorie 1. místo Starší kategorie 5. místo Celostátní přebor v šachu: Mladší kategorie 18. místo Okresní kolo Orion florbal Cup chlapci: 3. místo Okresní kolo Orion florbal Cup dívky: 1. místo Krajské kolo Orion florbal Cup dívky: 2. místo Jesenická florbalová liga mladší žáci: 2. místo Jesenická florbalová liga starší žáci: 3. místo Fotbalový turnaj Mc Donald s Cup: 3. místo Fotbalový turnaj Formela Cup: 3. místo Pohár Rozhlasu OP: Mladší žákyně 1. místo běh 60 metrů 3. místo hod kriketovým míčkem 3. místo skok daleký 2. místo - štafeta 23

24 Mladší žáci 3. místo běh 60 metrů 2. místo hod kriketovým míčkem 3. místo - běh 1000 metrů 2. místo - skok daleký 3. místo - skok daleky 2. místo štafeta Starší žákyně 2. místo vrh koulí 3. místo vrh koulí 3. místo štafeta Starší žáci 1. místo skok vysoký 2. místo skok vysoký 1. místo vrh koulí 2. místo vrh koulí 3. místo běh 1500 m 1. místo štafeta Pohár Rozhlasu KP: Starší žáci účast v krajském kole Mladší žákyně účast v krajském kole Okresní kolo DSMC mladší: Mladší kategorie 1. místo Starší kategorie 1. místo Krajské kolo DSMC mladší: Mladší kategorie 3. místo Starší kategorie 4. místo Zelená stezka Zlatý list: Starší kategorie 2. místo Starší kategorie 3. místo Mladší kategorie 3. místo 24

25 Účast v soutěžích Duhová písnička Zvoneček Logická olympiáda Klokan Pythagoriáda Závody v plavání v plavání Táhneme za jeden provaz Přebor v šachu Orion florbal Cup Jesenická florbalová liga Fotbalový turnaj Mc Donald s Cup Atletické soutěže O pohár rozhlasu Atletické soutěže 4boj Dopravní soutěže Zlatý list Akce pořádané naší školou: školní kola soutěží O nejhezčího draka okresní kolo atletické soutěže O pohár rozhlasu Okresní kolo atletické soutěže 4boj školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů okresní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů Cyklista roku 2012 Setkání s partnerskou školou ZŠ Stod Vánoční akademie Den matek vystoupení pro maminky Slavnostní zakončení školního roku Zahradní slavnost Poznáváme školu jinak - spaní ve škole Soutěž o nejobratnějšího školáka Akce, kterých se účastníme: divadelní představení v divadle Petra Bezruče Jeseník 2x až 3x ročně návštěva kina exkurze do okolních podniků, exkurze na hvězdárnu besedy k tématům, která jsou pro žáky důležité (osobní bezpečí, dospívání, drogová závislost, ) 25

26 Projekty, které proběhly na naší škole: Den vzniku samostatného československého státu Vánoční škola Velikonoční dílničky Den otevřených dveří Den Země Pomáháme těm, kteří potřebují pomoc druhých: Občanské sdružení Život dětem Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CHRPA Zájmové kroužky vedené Střediskem volného času DUHA Jeseník: florbal atletika basketbal pohybové hry Malý výtvarník anglický jazyk Zájmové útvary ve ŠD a ŠK: keramika hra na kytaru práce na PC kroužek Šikula ZUŠ Jeseník, pobočka ZŠ Česká Ves klavír, keyboard, flétna, kytara (45 žáků) TJ Česká Ves, šachový oddíl bezúplatný pronájem místnosti 10 žáků naší školy 26

27 Školní parlament: Také v letošním školním roce pracoval na naší škole Školní parlament.. V České Vsi Za ŽP: Eva Franklová 27

28 Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD a ŠK 28

29 V České Vsi Vypracovala: Eva Franklová 29

30 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí neproběhla. 30

31 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok Hospodářský výsledek za rok 2011 je nulový. Textová část rozborů hospodaření zisk z hlavní činnosti : ,51 Kč Z toho: /1/ Dopravní výchova: 0 /2/ Základní škola: ,69 Kč /včetně použití Fondu rezerv ve výši ,17 Kč/ /3/ Krajský úřad: 0 /4/ Školní jídelna: ,36 Kč /6/ KÚ Motivace PP 0 /8/ KÚ Asistent pedagoga 1 0 /9/ KÚ ÚAMK 0 /10/ Projekt Jeseník ,00 Kč /11/ KÚ - Asistent pedagoga 2 0 /13/EU Peníze školám 0 /14/ KÚ Inkluze 0 zisk z jiné činnosti: ,51 Kč Rozbor zisku z hlavní činnosti : ( zisk z dotací zřizovatele Obce Česká Ves a KÚ Olomouc) Hospodářský výsledek ,51 Kč a použití Fondu rezerv ve výši ,17 Kč byl způsoben velkým nárůstem spotřeby el. energie /plánováno Kč/, skutečnost Kč/. Tyto finanční prostředky pak chyběly v ostatních položkách rozpočtu, a proto byly pokryty z rezervního fondu organizace, který byl tímto vyčerpán téměř do nuly. Daňová úspora v roce 2010 činila ,69 Kč a byla použita v letošním roce z fondu rezerv pro potřeby ZŠ. Rozbor zisku jiné/doplňkové činnosti : Zisk v jiné činnosti je malá částka, která výrazně neovlivňuje hospodaření organizace. Byla použita na snížení ztráty hlavní činnosti. 2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu Celkový příjem dotací z rozpočtu ÚSC činí Kč - dotace na provoz OÚ: ,00 Kč - dotace na provoz KÚ: ,505,00 Kč 31

32 Výroční zpráva hospodaření za rok tabulka PŘÍJMY Dotace KÚ Olomouc použití Fondu rezerv 48513,5 EU - peníze školám Dotace Obec Česká Ves tržby za obědy pronájmy úroky 11512,71 jiné ostatní výnosy 55258,53 poplatek ŠD, ŠK trby za karty,čipy 5404,09 použití Fondu rezerv ,67 Příjmy z jiné činnosti ,23 Dotace BESIP konferenční poplatek ÚAMK PROJEKT Jeseník Dotace Úřad práce 0 Příjmy celkem ,73 VÝDAJE KÚ Olomouc ,5 mzdy celkem: OPPP Odvody ZP,SP,4,2 0/ nemocenské dávky FKSP DVPP ONIV ,87 EU - peníze školám ,8 Výdaje KÚ celkem: ,67 Výdaje Obec Česká Ves ,34 Výdaje BESIP Vratka dotace KÚ 5316 Výdaje Jiná činnost ,72 PROJEKT Jeseník Úřad práce 0 Výdaje celkem ,73 Hospodářský výsledek 2011: Hlavní činnost Jiná činnost Zpracovala: Sylva Surá ,51 Kč ,51 Kč 32

33 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových projektů a mezinárodních programů 1. EU peníze školám 2. Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. 3. Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 4. Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 nebyla škola zapojena. 33

34 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Investice do rozvoje vzdělávání Projekt: Reg. číslo: Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů CZ.1.07/1.1.04/ Základní škola Česká Ves je partnerem projektu, který realizuje město Jeseník ve spolupráci s pěti základními školami a Hnutím brontosaurus Jeseník. Cíl projektu: - analýza a tvorba evaluačních nástrojů - podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy - aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků - tvorba partnerství a šíření dobré praxe - aplikace a využití ICT - testování vlastní evaluace - inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů - podpora environmentální výchovy a vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 34

35 Projekt: Reg. číslo: Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel CZ.1.07/1.1.04/ Cíl: "Vrátit řemeslu ztracenou prestiž!" Své síly spojí základní školy, výchovní poradci základních škol, střední školy i firmy a úřady práce. Cílem projektu je vrátit řemeslu ztracenou prestiž a aktivní motivace žáků základních škol vedoucích ke zvýšení zájmů o studium technických a řemeslných oborů, vhodné představení těchto oborů a také vytvoření jednotných metodických podkladů a materiálů, postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům základních škol: Žáci už od sedmých tříd budou moci poznávat, že řemeslo není žádným podřadným povoláním, právě naopak v řemeslu je budoucnost. Spoluprací firem se základními školami na úrovni motivace žáků dojde ke správnému směřování ve studiu na odborných školách. Na trhu práce chybí především odborníci řemesel. Změňme tedy pohled na řemeslo. Projekt pracuje se žáky, výchovnými poradci, rodiči a učiteli. Projekt bude klást důraz na propagaci řemesel, která se zejména potýkají s nedostatkem pracovních sil. Žáci, ale i rodiče získají možnost seznámit se s informacemi pro jistotu budoucího pracovního uplatnění. Firmy budou moci aktivně zdůraznit potřeby pracovního trhu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 35

36 Projekt: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Cíl projektu: - podpora inkluzivního vzdělávání jako důležitého standardu v rámci školského systému ČR - podpora a rozvoj vzdělávacího poradenského systému v péči o žáky s různými vzdělávacími potřebami - tvorba Školních podpůrných programů, přímé služby CPIV včetně projektové podpory - vznik sítě spolupracujíc škol a dalších institucí v oblasti ověřování inkluzivního vzdělávání - šíření příkladů dobré praxe Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 36

37 Projekt: Revitalizace okolí kostela sv. Josefa v České Vsi Cíl: Cílem projektu je zvýšit atraktivitu centra obce, efektivně jej využít a zvýšit kvalitu života obyvatel Obec Česká Ves uspěla v 18. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na realizaci projektu komplexní revitalizace veřejného prostranství okolí kostela Sv. Josefa, která řeší parkoviště včetně příjezdové komunikace, vybudování chodníků a dalších zpevněných ploch, umístění herních atrakcí a dopadových zón, osazení mobiliáře, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení, napojení zpevněných ploch na kanalizaci a přemístění sochy a dvou památníků. Základní škola Česká Ves se tohoto projektu účastní jako partner Obce Česká Ves. Práva a povinností smluvních stran v rámci výše uvedeného projektu jsou dána především možnostmi a posláním obou smluvních stran. Obec Česká Ves se zavazuje - zajistit manažerskou, organizační a finanční stránku projektu, - poskytnout vytištěné dotazníky sloužící pro dotazníkové šetření, -poskytnout podklady ke zveřejnění na -stránkách partnera, - k výměně informací týkajících se čerpáni finančních prostředků z různých dotačních titulů. Partner se zavazuje - v přípravné fázi zajistit vyplnění dotazníků Od cílové skupiny na základě předem daných instrukci, tento dotazníkový průzkum partner provede i po skončeni realizace projektu v době udržitelnosti, - ve fázi realizační a provozní během doby udržitelnosti informovat o realizaci projektu s uvedením skutečnosti, že akce byla spolufinancovaná z fondů EU, informování bude uvedeno bezplatně na oficiálních stránkách ZŠ Česká Ves, - minimálně 3 x do roka v průběhu doby udržitelnosti projektu provést s žáky školy vyhrabávání spadeného listí na řešeném veřejném prostranství, - k výměně informací týkajících se čerpání finančních prostředků z různých dotačních titulů. Realizace projektu probíhá v letech

38 38

39 Projekt: Elio pro školy Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/ je partnerem v projektu, který realizuje společnost Elio, o. s. Cíl projektu: Vytvoření komplexního a uceleného programu v oblasti preventivního a psychologického působení na škole, zaručující systémový přístup, vytrvalost a důslednost. - zvyšování kompetencí pedagogů (odborné a praktické semináře pro celý pedagogický sbor), - větší kontinuita práce ve škole (práce se skupinovou dynamikou třídy, interakce mezi pedagogy, mezi pedagogy a žáky, apod.), - přímý dopad na žáky (přímá práce s kolektivem), - vytvoření školní preventivní strategie a nastavení mechanizmů jejího sledování a vyhodnocování za pomoci speciálního týmu uvnitř školy, - propojení know-how jednotlivých škol z různých krajů, což jistě pomůže k lepšímu pochopení specifik jednotlivých oblastí a žáků z nich pocházejících, - vznik ucelené publikace o dané problematice a činnosti všech zúčastněných škol. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 39

40 Projekt: Na správné cestě Základní škola Česká Ves je partnerem v projektu, který realizuje společnost AC Education s.r.o. Cíl projetu: podpoření 400 žáků se SVP či ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání propagace vhodných oborů odpovídající jejich schopnostem, dovednostem, možnostem vedení těchto žáků k dodržování pravidel, také návrat k úctě a ke slušnosti vytvoření metodiky pro výchovné poradce a diagnostiky žáků celokrajské využití všech aktivit a vytvořených prostředků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 40

41 Projekt: Reg. číslo: Technika má zelenou CZ.1.07/1.1.26/ Základní škola Česká Ves je partnerem v projektu, který realizuje Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník. Cíl projektu: - podpora ICT ve výuce technických oborů a podpora technické vybavenosti, - motivační aktivity směrem k žákům základní škol Jesenicka, - vytvoření odborné platformy pracovníků ZŠ, SŠ a VŠ k podpoře technicky zaměřených oborů a tvorba podpůrných vzdělávacích materiálů, - rozšíření kompetencí žáků a jejich pedagogů formou realizace návštěv výstav, veletrhů, exkurzí a stáží ve firmách Jesenicka, - informace o studijních a učebních oborech na SOŠ a SOU Jeseník, - exkurze v počítačové učebně školy a ve školních dílnách. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 41

42 Hodnocení práce Žákovského parlamentu ve školním roce 2011/2012 První schůzka ŽP pod mým vedením proběhla v pátek Byli zde zastoupeni žáci 4 9 třídy z nichž 2 pracovali již v loňském roce. Proběhla volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Dohodli jsme si Pravidla jednáni a termíny schůzek vždy 1 PÁ v měsíci, od konce listopadu jsme se scházeli každý týden, vždy od hod. v Ičku. V letošním roce jsme již uspořádali akcí více než v loňském roce. Dvakrát proběhla soutěž o Nejhezčí šatnu. Výbornou akcí byla Soutěž ve sběru autolékárníček, které se odesílaly zdravotnickému zařízení v keňském Itibu. Celkem jsme vybrali 195 kusů a jako nejlepší třída se projevila 3.A, která nasbírala celkem 92 kusů. Navázali jsme spolupráci s ŽP ve Vápené, proběhla vzájemná návštěva škol a výměna poznatků naší práce. V této spolupráci budeme rádi pokračovat i v příštím roce. Na závěr roku jsme opět připravili celoškolní akci Barevný den, který byl plný barev a soutěží. Podle reakce žáků se nám akce zdařila. V dalším školním roce budeme v naší práci pokračovat, zlepšovat se a snažit se o ještě větší počet akcí, ale i podporu našich žáků. Chtěla bych poděkovat všem členům ŽP za dobrou práci a rovněž vedení školy za podporu, vstřícnost a ochotu s námi spolupracovat, protože bez toho by naše práce nesplňovala svůj účel. V České Vsi Za ŽP : Eva Franklová 42

43 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Odbory na pracovišti předsedkyně odborů Mgr. Tamara Šašvatová Rada rodičů předsedkyně Jitka Záhumenská Školská rada předseda Renata Procházková Výbor pro rodinu a školu předseda PaedDr. František Svačina Středisko volného času DUHA mimoškolní aktivity ZUŠ Jeseník Mgr. Zdenka Kainarová 43

44 44

45 16. Fotogalerie tříd I. A Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 I. B 45

46 II. třída III.A 46

47 III. B IV. 47

48 V. třída VI. A 48

49 VI.B VII. třída 49

50 VIII. A VIII. B 50

51 IX. třída 51

52 52

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Projednání v pedagogické radě dne: Schválení ve Školské radě dne: Mgr.Jaroslav Vudmaska ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více