Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě dne: Schválení ve Školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka školy 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Ředitelka školy: Zástupkyně ŘŠ: Právní forma: Makarenkova 414, Česká Ves Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Příspěvková organizace IČO: DIČ: IZO ZŠ: CZ Zřizovatel: Součástí školy: Obec Česká Ves Jánského Česká Ves Školní družina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Datum zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení: Datum zahájení činnosti: Celková kapacita školy a součásti školy: Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna 560 žáků 68 žáků 65 žáků 1400 žáků Webové stránky: Kontakt:

3 Další údaje: Škola má 293 žáků v 13-ti třídách v 9-ti ročnících, z nichž l. až 5. ročník tvoří I. stupeň. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Škola má k dispozici 24 učeben, z toho je 8 odborných. Součástí školy je také školní družina a školní klub, ŠD má dvě oddělení (dvě místnosti ve velikosti učeben) a školní klub jedno oddělení (jednu místnost utvořenou za dvou tříd). Ke škole patří také školní jídelna pro 100 sedících žáků. Škola sídlí celkem v 6 budovách, ty jsou spojeny podchody. Škola má lehkoatletický stadion s běžeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký a doskočištěm na skok vysoký. Dále může využívat víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, malá kopaná, košíková a odbíjená), škvárové hřiště na hod do dálky. V areálu školy je dopravní hřiště. Škola organizuje lyžařské kurzy (5. a 7. ročník), plavecký výcvik v obci je vybudován plavecký bazén, kterého škola využívá pro pravidelnou výuku plavání v ročníku po celý školní rok, zajišťujeme ve spolupráci s BESIPem dopravní výchovu pro celý okres (pro žáky 4., 5., 6. ročníku). Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni. Při výuce je využíván výukový SW, v učebnách máme umístěno 7 interaktivních zařízení. V letošním školním roce byla zřízena z projektu EU Peníze školám jazyková laboratoř pro 24 žáků. Škola má vlastní keramickou dílnu se dvěma kruhy a vypalovací pecí. V průběhu roku škola pořádá sportovní, pěvecké, vědomostní, recitační soutěže. Partnerskými školami je ZŠ Stod u Plzně a škola v Olszance v Polsku. V rámci volnočasových aktivit spolupracujeme se Střediskem volného času DUHA a ZUŠ Jeseník. Údaje o školské radě: Datum zřízení: Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Alena Krčmářová Jitka Marcinová Členové rady školy z řad rodičů: Členové školské rady z řad učitelů: Renata Procházková Romana Kolková Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Blanka Sobalová Kontakt: Procházková Renata Husova 1090, Jeseník tel , 3

4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vzdělání žáků: 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7.,8., 9. ročník - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VLNKA Volitelné předměty II. stupně: třída název předmětu vyučující Pohybové a sportovní aktivity Mgr. Rostislav Kolich Základy práce s počítačem Mgr. Leona Steigerová Přírodopisné praktikum Mgr. Josef Zbýňovec Užité výtvarné činnosti Mgr. Jarmila Procházková Pohybové a sportovní aktivity Mgr. Rostislav Kolich Užité výtvarné činnosti Mgr. Jarmila Procházková Seminář z matematiky Mgr. Zdenka Jaroňová Seminář z českého jazyka Německý jazyk Mgr. Lenka Blašková Mgr. Tamara Šašvatová 4

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ředitelka školy zástupkyně ředitele školy výchovný poradce preventista sociálně patologických jevů koordinátor ŠVP metodik environmentálního vzdělávání oblast BOZP požární technik zdravotník školy Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Lenka Blašková Mgr. Josef Zbýňovec Mgr. Zdeňka Blišťanová, Surá evidence Miroslav Wrožyna Ludmila Šimonová Třídní učitelé 1. A Mgr. Dagmar Černilová 1. B Mgr. Blanka Sobalová 2. Mgr. Irma Jásková 3. A Mgr. Naděžda Horáková 3. B Mgr. Rostislav Kolich 4. třída Mgr. Kateřina Halouzková 5. třída Mgr. Iveta Skřivánková 6. A Mgr. Josef Zbýňovec 6. B Mgr. Marcela Janíčková 7. třída Mgr. Zdenka Jaroňová 8. A Mgr. Jiří Truneček 8. B Mgr. Leona Steigerová 9. třída Mgr. Jarmila Procházková Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Lenka Blašková Mgr. Jarmila Rotterová Ing. Miroslav Jaroň Marcela Řezníčková Netřídní učitelé Školní družina Školní klub Vychovatelky Eva Franklová Ludmila Šimonová Gabriela Janáčiková 5

6 Asistentka pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Jana Komínková Gabriela Janáčiková, Jana Burešová THP pracovnice Vedoucí školní jídelny Pracovnice školní jídelny Školník Uklízečky Správní zaměstnanci Sylva Surá Michal Švec Alena Brašíková, Ivana Poulíková, Marie Vašíčková, Alena Berková Miroslav Wrožyna Marie Wolfová, Lenka Vacková, Pavlína Suchancová, Ludmila Kubaníková Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 86 Vychovatelky ŠD 83 Asistentka pedagoga 100 Údaje o školní družině, školním klubu, školní jídelně Celková kapacita Počet žáků Počet zaměstnanců ŠD ŠK ŠJ

7 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. třídy dostavilo se k zápisu z toho odklady zapsáno dětí Přijímání žáků do středních škol Střední školy s maturitou: 9. ročník Gymnázium Jeseník: 4 žákyně SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: strojírenství: 2 žáci stavebnictví: 2 žáci SSOŠ Prima Rýmařov: masér sportovní a rekondiční: 1 žák SPŠ Bruntál: ekonomika a podnikání: 3 žáci informační technologie: 3 žáci SOŠ dopravy a cestovního ruchu Šumperk: cestovní ruch: 1 žák Floristická SŠ s.r.o. Hradec Králové: floristický design: 1 žák SZŠ a VŠ zdravotnická Nymburk: asistent zubního technika: 1 žák SŠ automobilní a podnikání Krnov: mechanizace a služby: 1 žák autotronik: 1 žák AHOL SOŠ s.r.o. Ostrava Vítkovice: pedagogické lyceum: 1 žák SOŠ veterinární Hradec Králové: veterinářství: 1 žák SŠ sociální péče a služeb Zábřeh: sociální činnost: 1 žák 7

8 Počet žáků: 23 žáků Střední školy s výučním listem: SOU gastronomické a potravinářské Jeseník: kuchař číšník: 2 žáci SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: strojní mechanik: 1 žák SOŠ strojírenské a lesnické Šternberk: opravář lesnických strojů: 1 žák Počet žáků: 4 Celkem vycházejících žáků z 9. ročníku: ročník Střední školy s výučním listem: SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník: kuchař a číšník: 1 žák Počet žáků: 1 Celkem vycházejících žáků z 8. ročníku: 1 Celkem odcházejících žáků: 28 8

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1. pololetí Celkový průměrný prospěch 1,524 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 177 prospěl 108 neprospěl 6 nehodnocen 0 Zameškané hodiny Celkem Na žáka omluvených ,849 neomluvených 58 0,199 Výchovná opatření Pochvala třídního učitele 235 Pochvala ředitelky školy 27 Napomenutí třídního učitele 40 Důtka třídního učitele 22 Důtka ředitelky školy 9 2. stupeň z chování 1 3. stupeň z chování 1 9

10 2. pololetí Celkový průměrný prospěch 1,487 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 186 prospěl 106 neprospěl 1 nehodnocen 0 Zameškané hodiny Celkem Na žáka omluvených ,007 neomluvených 8 0,027 Výchovná opatření Pochvala třídního učitele 300 Pochvala ředitelky školy 91 Napomenutí třídního učitele 51 Důtka třídního učitele 29 Důtka ředitelky školy stupeň z chování 3 3. stupeň z chování 0 Druh postižení: Údaje o integrovaných žácích Počet Sluchové postižení 1 Mentální postižení 1 Vývoj. porucha chování 1 Vývoj. porucha učení 22 10

11 Celostátní testování žáků 9. třídy SCIO 2011/

12 12

13 Celostátní testování žáků 5. a 9. třídy Gepard informační gramotnost 2011/

14 Vysvětlivky: 14

15 Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Graf má škálu 5stupňů, které by se dali úplně zjednodušeně přiřadit ke známkovací stupnici: % % % % % Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti Vašich žáků. Nad grafem můžete volit předmět a ročník, pro které chcete porovnání provést. Graf Vám tedy umožňuje posoudit, zda jsou Vaši žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. Je třeba zdůraznit, že i tak je porovnání jen velmi orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři. Kromě toho až do ukončení testování se poměry jednotlivých skupin žáků mohou měnit (graf zobrazuje průběžně souhrn došlých výsledků). Společné úvodní části testů byly krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je značná. Pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů však prezentovaná informace postačuje. 15

16 5. třída Předmět Vyučující Výsledek třídy Celkový graf 59,72 % Český jazyk Mgr. Iveta Skřivánková Matematika Mgr. Iveta Skřivánková 58,68 % Anglický jazyk Mgr. Iveta Skřivánková 52,66 % 16

17 9. třída Předmět Vyučující Výsledek třídy Celkový graf Český jazyk Mgr. Lenka Blašková 71,76 % Matematika Mgr. Leona Steigerová 52,78 % Anglický jazyk Mgr. Marcela Janíčková 61,59 % 17

18 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vyhodnocení MPP za školní rok 2011/2012 (zpráva metodika prevence) 18

19 19

20 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání Hrazené ze zdrojů EU Řešení negativních a problémových projevů žáka Reedukace specifických poruch učení Co má učitel dělat z hlediska práva Pozitivní vztahy mezi žáky pomocí preventivních aktivit při práci se třídou FIMO - technika, která vás chytne a nepustí Textilní květiny Komu to vajíčko dám Rozkvetlá škola FIMO - technika, která vás chytne a nepustí Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí KUMIMIHO Modely problémového chování dětí a možnosti jeho řešení Košíky od píky Relaxační cvičení nejen pro děti s LMD Hrajeme si s CD Tradiční i netradiční pohybové činnosti a hry v praxi pro 1. stupeň Jak se stát klenotníkem Korálkové vánoční ozdoby Vychovatel školní družiny mezi paragrafy Pohybové hry do tříd i družin Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Hrazené ze zdrojů EU e-learning Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. Záchrana tonoucího. Vodní turistika Prevence úrazů výukou pádové techniky Prevence zranění v míčových hrách využití moderního náčiní Inovace zimních výcvikových kurzů Placené 20 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost V. Čtenářská gramotnost - klíč k úspěchu nejen při testování žáků

21 Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku Aktivizující metody při výuce angličtiny VII. Aktivizující metody při výuce angličtiny VIII. Integrace jedinců se speciálními potřebami Tvořivá angličtina I. - creative English Tvořivá angličtina II. - creative English Novinky v poskytování první pomoci Kurz prevence poruch řeči a komunikační dovednosti u dětí předškolního a mladšího školního věku Jak vzdělávat mimořádně nadané děti Už půjdu do školy? Školní zralost dítěte Specifické poruchy učení základní kurz Lyžařský instruktorský kurz pro pedagogické pracovníky Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny 2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů NIDV OLOMOUC Koordinátor ŠVP SCHOLASERVIS JESENÍK Vzdělávací program pro výchovné poradce Mendelova zemědělská univerzita Brno Koordinátor ICT Univerzita Palackého Olomouc Etická výchova Celkové náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků: ,- 21

22 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Úspěchy našich žáků 2011/2012 Soutěže jednotlivců Pěvecké soutěže Duhová písnička: - Mladší kategorie 3. místo - Starší kategorie 1. místo, 2. místo, 3. místo Zvoneček: - Mladší kategorie 1. místo, 1. místo, 2. místo, 3. místo - Starší kategorie 2. místo, 3. místo Divadelní přehlídka Mikulovický škrpál: - ocenění role čarodějnice - ocenění role vypravěč Vědomostní soutěže Logická olympiáda: - účast v krajském kole Klokan: - Kategorie Cvrček 1. místo - Kategorie Klokánek 2. místo Pythagoriáda: - kategorie 5. tříd 2. místo Sportovní soutěže OK v plavání: 22 - Starší kategorie 2. místo, 3. místo - Mladší kategorie 3. místo Atletický víceboj žactva 1. stupně: - chlapci třída 2. místo - dívky třída 2. místo

23 BESIP pro 6. ročník: - 3. místo Soutěže družstev Táhneme za jeden provaz: 3. místo Okresní přebor v šachu: Mladší kategorie1. místo Starší kategorie 1. místo Krajský přebor v šachu: Mladší kategorie 1. místo Starší kategorie 5. místo Celostátní přebor v šachu: Mladší kategorie 18. místo Okresní kolo Orion florbal Cup chlapci: 3. místo Okresní kolo Orion florbal Cup dívky: 1. místo Krajské kolo Orion florbal Cup dívky: 2. místo Jesenická florbalová liga mladší žáci: 2. místo Jesenická florbalová liga starší žáci: 3. místo Fotbalový turnaj Mc Donald s Cup: 3. místo Fotbalový turnaj Formela Cup: 3. místo Pohár Rozhlasu OP: Mladší žákyně 1. místo běh 60 metrů 3. místo hod kriketovým míčkem 3. místo skok daleký 2. místo - štafeta 23

24 Mladší žáci 3. místo běh 60 metrů 2. místo hod kriketovým míčkem 3. místo - běh 1000 metrů 2. místo - skok daleký 3. místo - skok daleky 2. místo štafeta Starší žákyně 2. místo vrh koulí 3. místo vrh koulí 3. místo štafeta Starší žáci 1. místo skok vysoký 2. místo skok vysoký 1. místo vrh koulí 2. místo vrh koulí 3. místo běh 1500 m 1. místo štafeta Pohár Rozhlasu KP: Starší žáci účast v krajském kole Mladší žákyně účast v krajském kole Okresní kolo DSMC mladší: Mladší kategorie 1. místo Starší kategorie 1. místo Krajské kolo DSMC mladší: Mladší kategorie 3. místo Starší kategorie 4. místo Zelená stezka Zlatý list: Starší kategorie 2. místo Starší kategorie 3. místo Mladší kategorie 3. místo 24

25 Účast v soutěžích Duhová písnička Zvoneček Logická olympiáda Klokan Pythagoriáda Závody v plavání v plavání Táhneme za jeden provaz Přebor v šachu Orion florbal Cup Jesenická florbalová liga Fotbalový turnaj Mc Donald s Cup Atletické soutěže O pohár rozhlasu Atletické soutěže 4boj Dopravní soutěže Zlatý list Akce pořádané naší školou: školní kola soutěží O nejhezčího draka okresní kolo atletické soutěže O pohár rozhlasu Okresní kolo atletické soutěže 4boj školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů okresní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů Cyklista roku 2012 Setkání s partnerskou školou ZŠ Stod Vánoční akademie Den matek vystoupení pro maminky Slavnostní zakončení školního roku Zahradní slavnost Poznáváme školu jinak - spaní ve škole Soutěž o nejobratnějšího školáka Akce, kterých se účastníme: divadelní představení v divadle Petra Bezruče Jeseník 2x až 3x ročně návštěva kina exkurze do okolních podniků, exkurze na hvězdárnu besedy k tématům, která jsou pro žáky důležité (osobní bezpečí, dospívání, drogová závislost, ) 25

26 Projekty, které proběhly na naší škole: Den vzniku samostatného československého státu Vánoční škola Velikonoční dílničky Den otevřených dveří Den Země Pomáháme těm, kteří potřebují pomoc druhých: Občanské sdružení Život dětem Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CHRPA Zájmové kroužky vedené Střediskem volného času DUHA Jeseník: florbal atletika basketbal pohybové hry Malý výtvarník anglický jazyk Zájmové útvary ve ŠD a ŠK: keramika hra na kytaru práce na PC kroužek Šikula ZUŠ Jeseník, pobočka ZŠ Česká Ves klavír, keyboard, flétna, kytara (45 žáků) TJ Česká Ves, šachový oddíl bezúplatný pronájem místnosti 10 žáků naší školy 26

27 Školní parlament: Také v letošním školním roce pracoval na naší škole Školní parlament.. V České Vsi Za ŽP: Eva Franklová 27

28 Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD a ŠK 28

29 V České Vsi Vypracovala: Eva Franklová 29

30 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí neproběhla. 30

31 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok Hospodářský výsledek za rok 2011 je nulový. Textová část rozborů hospodaření zisk z hlavní činnosti : ,51 Kč Z toho: /1/ Dopravní výchova: 0 /2/ Základní škola: ,69 Kč /včetně použití Fondu rezerv ve výši ,17 Kč/ /3/ Krajský úřad: 0 /4/ Školní jídelna: ,36 Kč /6/ KÚ Motivace PP 0 /8/ KÚ Asistent pedagoga 1 0 /9/ KÚ ÚAMK 0 /10/ Projekt Jeseník ,00 Kč /11/ KÚ - Asistent pedagoga 2 0 /13/EU Peníze školám 0 /14/ KÚ Inkluze 0 zisk z jiné činnosti: ,51 Kč Rozbor zisku z hlavní činnosti : ( zisk z dotací zřizovatele Obce Česká Ves a KÚ Olomouc) Hospodářský výsledek ,51 Kč a použití Fondu rezerv ve výši ,17 Kč byl způsoben velkým nárůstem spotřeby el. energie /plánováno Kč/, skutečnost Kč/. Tyto finanční prostředky pak chyběly v ostatních položkách rozpočtu, a proto byly pokryty z rezervního fondu organizace, který byl tímto vyčerpán téměř do nuly. Daňová úspora v roce 2010 činila ,69 Kč a byla použita v letošním roce z fondu rezerv pro potřeby ZŠ. Rozbor zisku jiné/doplňkové činnosti : Zisk v jiné činnosti je malá částka, která výrazně neovlivňuje hospodaření organizace. Byla použita na snížení ztráty hlavní činnosti. 2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu Celkový příjem dotací z rozpočtu ÚSC činí Kč - dotace na provoz OÚ: ,00 Kč - dotace na provoz KÚ: ,505,00 Kč 31

32 Výroční zpráva hospodaření za rok tabulka PŘÍJMY Dotace KÚ Olomouc použití Fondu rezerv 48513,5 EU - peníze školám Dotace Obec Česká Ves tržby za obědy pronájmy úroky 11512,71 jiné ostatní výnosy 55258,53 poplatek ŠD, ŠK trby za karty,čipy 5404,09 použití Fondu rezerv ,67 Příjmy z jiné činnosti ,23 Dotace BESIP konferenční poplatek ÚAMK PROJEKT Jeseník Dotace Úřad práce 0 Příjmy celkem ,73 VÝDAJE KÚ Olomouc ,5 mzdy celkem: OPPP Odvody ZP,SP,4,2 0/ nemocenské dávky FKSP DVPP ONIV ,87 EU - peníze školám ,8 Výdaje KÚ celkem: ,67 Výdaje Obec Česká Ves ,34 Výdaje BESIP Vratka dotace KÚ 5316 Výdaje Jiná činnost ,72 PROJEKT Jeseník Úřad práce 0 Výdaje celkem ,73 Hospodářský výsledek 2011: Hlavní činnost Jiná činnost Zpracovala: Sylva Surá ,51 Kč ,51 Kč 32

33 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových projektů a mezinárodních programů 1. EU peníze školám 2. Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. 3. Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 4. Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 nebyla škola zapojena. 33

34 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Investice do rozvoje vzdělávání Projekt: Reg. číslo: Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů CZ.1.07/1.1.04/ Základní škola Česká Ves je partnerem projektu, který realizuje město Jeseník ve spolupráci s pěti základními školami a Hnutím brontosaurus Jeseník. Cíl projektu: - analýza a tvorba evaluačních nástrojů - podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy - aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků - tvorba partnerství a šíření dobré praxe - aplikace a využití ICT - testování vlastní evaluace - inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů - podpora environmentální výchovy a vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 34

35 Projekt: Reg. číslo: Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel CZ.1.07/1.1.04/ Cíl: "Vrátit řemeslu ztracenou prestiž!" Své síly spojí základní školy, výchovní poradci základních škol, střední školy i firmy a úřady práce. Cílem projektu je vrátit řemeslu ztracenou prestiž a aktivní motivace žáků základních škol vedoucích ke zvýšení zájmů o studium technických a řemeslných oborů, vhodné představení těchto oborů a také vytvoření jednotných metodických podkladů a materiálů, postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům základních škol: Žáci už od sedmých tříd budou moci poznávat, že řemeslo není žádným podřadným povoláním, právě naopak v řemeslu je budoucnost. Spoluprací firem se základními školami na úrovni motivace žáků dojde ke správnému směřování ve studiu na odborných školách. Na trhu práce chybí především odborníci řemesel. Změňme tedy pohled na řemeslo. Projekt pracuje se žáky, výchovnými poradci, rodiči a učiteli. Projekt bude klást důraz na propagaci řemesel, která se zejména potýkají s nedostatkem pracovních sil. Žáci, ale i rodiče získají možnost seznámit se s informacemi pro jistotu budoucího pracovního uplatnění. Firmy budou moci aktivně zdůraznit potřeby pracovního trhu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 35

36 Projekt: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Cíl projektu: - podpora inkluzivního vzdělávání jako důležitého standardu v rámci školského systému ČR - podpora a rozvoj vzdělávacího poradenského systému v péči o žáky s různými vzdělávacími potřebami - tvorba Školních podpůrných programů, přímé služby CPIV včetně projektové podpory - vznik sítě spolupracujíc škol a dalších institucí v oblasti ověřování inkluzivního vzdělávání - šíření příkladů dobré praxe Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 36

37 Projekt: Revitalizace okolí kostela sv. Josefa v České Vsi Cíl: Cílem projektu je zvýšit atraktivitu centra obce, efektivně jej využít a zvýšit kvalitu života obyvatel Obec Česká Ves uspěla v 18. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na realizaci projektu komplexní revitalizace veřejného prostranství okolí kostela Sv. Josefa, která řeší parkoviště včetně příjezdové komunikace, vybudování chodníků a dalších zpevněných ploch, umístění herních atrakcí a dopadových zón, osazení mobiliáře, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení, napojení zpevněných ploch na kanalizaci a přemístění sochy a dvou památníků. Základní škola Česká Ves se tohoto projektu účastní jako partner Obce Česká Ves. Práva a povinností smluvních stran v rámci výše uvedeného projektu jsou dána především možnostmi a posláním obou smluvních stran. Obec Česká Ves se zavazuje - zajistit manažerskou, organizační a finanční stránku projektu, - poskytnout vytištěné dotazníky sloužící pro dotazníkové šetření, -poskytnout podklady ke zveřejnění na -stránkách partnera, - k výměně informací týkajících se čerpáni finančních prostředků z různých dotačních titulů. Partner se zavazuje - v přípravné fázi zajistit vyplnění dotazníků Od cílové skupiny na základě předem daných instrukci, tento dotazníkový průzkum partner provede i po skončeni realizace projektu v době udržitelnosti, - ve fázi realizační a provozní během doby udržitelnosti informovat o realizaci projektu s uvedením skutečnosti, že akce byla spolufinancovaná z fondů EU, informování bude uvedeno bezplatně na oficiálních stránkách ZŠ Česká Ves, - minimálně 3 x do roka v průběhu doby udržitelnosti projektu provést s žáky školy vyhrabávání spadeného listí na řešeném veřejném prostranství, - k výměně informací týkajících se čerpání finančních prostředků z různých dotačních titulů. Realizace projektu probíhá v letech

38 38

39 Projekt: Elio pro školy Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/ je partnerem v projektu, který realizuje společnost Elio, o. s. Cíl projektu: Vytvoření komplexního a uceleného programu v oblasti preventivního a psychologického působení na škole, zaručující systémový přístup, vytrvalost a důslednost. - zvyšování kompetencí pedagogů (odborné a praktické semináře pro celý pedagogický sbor), - větší kontinuita práce ve škole (práce se skupinovou dynamikou třídy, interakce mezi pedagogy, mezi pedagogy a žáky, apod.), - přímý dopad na žáky (přímá práce s kolektivem), - vytvoření školní preventivní strategie a nastavení mechanizmů jejího sledování a vyhodnocování za pomoci speciálního týmu uvnitř školy, - propojení know-how jednotlivých škol z různých krajů, což jistě pomůže k lepšímu pochopení specifik jednotlivých oblastí a žáků z nich pocházejících, - vznik ucelené publikace o dané problematice a činnosti všech zúčastněných škol. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 39

40 Projekt: Na správné cestě Základní škola Česká Ves je partnerem v projektu, který realizuje společnost AC Education s.r.o. Cíl projetu: podpoření 400 žáků se SVP či ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání propagace vhodných oborů odpovídající jejich schopnostem, dovednostem, možnostem vedení těchto žáků k dodržování pravidel, také návrat k úctě a ke slušnosti vytvoření metodiky pro výchovné poradce a diagnostiky žáků celokrajské využití všech aktivit a vytvořených prostředků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 40

41 Projekt: Reg. číslo: Technika má zelenou CZ.1.07/1.1.26/ Základní škola Česká Ves je partnerem v projektu, který realizuje Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník. Cíl projektu: - podpora ICT ve výuce technických oborů a podpora technické vybavenosti, - motivační aktivity směrem k žákům základní škol Jesenicka, - vytvoření odborné platformy pracovníků ZŠ, SŠ a VŠ k podpoře technicky zaměřených oborů a tvorba podpůrných vzdělávacích materiálů, - rozšíření kompetencí žáků a jejich pedagogů formou realizace návštěv výstav, veletrhů, exkurzí a stáží ve firmách Jesenicka, - informace o studijních a učebních oborech na SOŠ a SOU Jeseník, - exkurze v počítačové učebně školy a ve školních dílnách. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 41

42 Hodnocení práce Žákovského parlamentu ve školním roce 2011/2012 První schůzka ŽP pod mým vedením proběhla v pátek Byli zde zastoupeni žáci 4 9 třídy z nichž 2 pracovali již v loňském roce. Proběhla volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Dohodli jsme si Pravidla jednáni a termíny schůzek vždy 1 PÁ v měsíci, od konce listopadu jsme se scházeli každý týden, vždy od hod. v Ičku. V letošním roce jsme již uspořádali akcí více než v loňském roce. Dvakrát proběhla soutěž o Nejhezčí šatnu. Výbornou akcí byla Soutěž ve sběru autolékárníček, které se odesílaly zdravotnickému zařízení v keňském Itibu. Celkem jsme vybrali 195 kusů a jako nejlepší třída se projevila 3.A, která nasbírala celkem 92 kusů. Navázali jsme spolupráci s ŽP ve Vápené, proběhla vzájemná návštěva škol a výměna poznatků naší práce. V této spolupráci budeme rádi pokračovat i v příštím roce. Na závěr roku jsme opět připravili celoškolní akci Barevný den, který byl plný barev a soutěží. Podle reakce žáků se nám akce zdařila. V dalším školním roce budeme v naší práci pokračovat, zlepšovat se a snažit se o ještě větší počet akcí, ale i podporu našich žáků. Chtěla bych poděkovat všem členům ŽP za dobrou práci a rovněž vedení školy za podporu, vstřícnost a ochotu s námi spolupracovat, protože bez toho by naše práce nesplňovala svůj účel. V České Vsi Za ŽP : Eva Franklová 42

43 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Odbory na pracovišti předsedkyně odborů Mgr. Tamara Šašvatová Rada rodičů předsedkyně Jitka Záhumenská Školská rada předseda Renata Procházková Výbor pro rodinu a školu předseda PaedDr. František Svačina Středisko volného času DUHA mimoškolní aktivity ZUŠ Jeseník Mgr. Zdenka Kainarová 43

44 44

45 16. Fotogalerie tříd I. A Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 I. B 45

46 II. třída III.A 46

47 III. B IV. 47

48 V. třída VI. A 48

49 VI.B VII. třída 49

50 VIII. A VIII. B 50

51 IX. třída 51

52 52

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Koncepce rozvoje školy Leden 2012 prosinec 2014 Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které bude děti dlouhodobě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Zpracovali : pedagogové základní školy ZŠ a MŠ Medlov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více