Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě dne: Schválení ve Školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka školy 1

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Ředitelka školy: Zástupkyně ŘŠ: Právní forma: Makarenkova 414, Česká Ves Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Příspěvková organizace IČO: DIČ: IZO ZŠ: CZ Zřizovatel: Součástí školy: Obec Česká Ves Jánského Česká Ves Školní družina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Datum zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení: Datum zahájení činnosti: Celková kapacita školy a součásti školy: Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna 560 žáků 68 žáků 65 žáků 1400 žáků Webové stránky: Kontakt:

3 Další údaje: Škola má 293 žáků v 13-ti třídách v 9-ti ročnících, z nichž l. až 5. ročník tvoří I. stupeň. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Škola má k dispozici 24 učeben, z toho je 8 odborných. Součástí školy je také školní družina a školní klub, ŠD má dvě oddělení (dvě místnosti ve velikosti učeben) a školní klub jedno oddělení (jednu místnost utvořenou za dvou tříd). Ke škole patří také školní jídelna pro 100 sedících žáků. Škola sídlí celkem v 6 budovách, ty jsou spojeny podchody. Škola má lehkoatletický stadion s běžeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký a doskočištěm na skok vysoký. Dále může využívat víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, malá kopaná, košíková a odbíjená), škvárové hřiště na hod do dálky. V areálu školy je dopravní hřiště. Škola organizuje lyžařské kurzy (5. a 7. ročník), plavecký výcvik v obci je vybudován plavecký bazén, kterého škola využívá pro pravidelnou výuku plavání v ročníku po celý školní rok, zajišťujeme ve spolupráci s BESIPem dopravní výchovu pro celý okres (pro žáky 4., 5., 6. ročníku). Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni. Při výuce je využíván výukový SW, v učebnách máme umístěno 7 interaktivních zařízení. V letošním školním roce byla zřízena z projektu EU Peníze školám jazyková laboratoř pro 24 žáků. Škola má vlastní keramickou dílnu se dvěma kruhy a vypalovací pecí. V průběhu roku škola pořádá sportovní, pěvecké, vědomostní, recitační soutěže. Partnerskými školami je ZŠ Stod u Plzně a škola v Olszance v Polsku. V rámci volnočasových aktivit spolupracujeme se Střediskem volného času DUHA a ZUŠ Jeseník. Údaje o školské radě: Datum zřízení: Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Alena Krčmářová Jitka Marcinová Členové rady školy z řad rodičů: Členové školské rady z řad učitelů: Renata Procházková Romana Kolková Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Blanka Sobalová Kontakt: Procházková Renata Husova 1090, Jeseník tel , 3

4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vzdělání žáků: 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7.,8., 9. ročník - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VLNKA Volitelné předměty II. stupně: třída název předmětu vyučující Pohybové a sportovní aktivity Mgr. Rostislav Kolich Základy práce s počítačem Mgr. Leona Steigerová Přírodopisné praktikum Mgr. Josef Zbýňovec Užité výtvarné činnosti Mgr. Jarmila Procházková Pohybové a sportovní aktivity Mgr. Rostislav Kolich Užité výtvarné činnosti Mgr. Jarmila Procházková Seminář z matematiky Mgr. Zdenka Jaroňová Seminář z českého jazyka Německý jazyk Mgr. Lenka Blašková Mgr. Tamara Šašvatová 4

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ředitelka školy zástupkyně ředitele školy výchovný poradce preventista sociálně patologických jevů koordinátor ŠVP metodik environmentálního vzdělávání oblast BOZP požární technik zdravotník školy Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Lenka Blašková Mgr. Josef Zbýňovec Mgr. Zdeňka Blišťanová, Surá evidence Miroslav Wrožyna Ludmila Šimonová Třídní učitelé 1. A Mgr. Dagmar Černilová 1. B Mgr. Blanka Sobalová 2. Mgr. Irma Jásková 3. A Mgr. Naděžda Horáková 3. B Mgr. Rostislav Kolich 4. třída Mgr. Kateřina Halouzková 5. třída Mgr. Iveta Skřivánková 6. A Mgr. Josef Zbýňovec 6. B Mgr. Marcela Janíčková 7. třída Mgr. Zdenka Jaroňová 8. A Mgr. Jiří Truneček 8. B Mgr. Leona Steigerová 9. třída Mgr. Jarmila Procházková Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Lenka Blašková Mgr. Jarmila Rotterová Ing. Miroslav Jaroň Marcela Řezníčková Netřídní učitelé Školní družina Školní klub Vychovatelky Eva Franklová Ludmila Šimonová Gabriela Janáčiková 5

6 Asistentka pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Jana Komínková Gabriela Janáčiková, Jana Burešová THP pracovnice Vedoucí školní jídelny Pracovnice školní jídelny Školník Uklízečky Správní zaměstnanci Sylva Surá Michal Švec Alena Brašíková, Ivana Poulíková, Marie Vašíčková, Alena Berková Miroslav Wrožyna Marie Wolfová, Lenka Vacková, Pavlína Suchancová, Ludmila Kubaníková Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 86 Vychovatelky ŠD 83 Asistentka pedagoga 100 Údaje o školní družině, školním klubu, školní jídelně Celková kapacita Počet žáků Počet zaměstnanců ŠD ŠK ŠJ

7 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do 1. třídy dostavilo se k zápisu z toho odklady zapsáno dětí Přijímání žáků do středních škol Střední školy s maturitou: 9. ročník Gymnázium Jeseník: 4 žákyně SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: strojírenství: 2 žáci stavebnictví: 2 žáci SSOŠ Prima Rýmařov: masér sportovní a rekondiční: 1 žák SPŠ Bruntál: ekonomika a podnikání: 3 žáci informační technologie: 3 žáci SOŠ dopravy a cestovního ruchu Šumperk: cestovní ruch: 1 žák Floristická SŠ s.r.o. Hradec Králové: floristický design: 1 žák SZŠ a VŠ zdravotnická Nymburk: asistent zubního technika: 1 žák SŠ automobilní a podnikání Krnov: mechanizace a služby: 1 žák autotronik: 1 žák AHOL SOŠ s.r.o. Ostrava Vítkovice: pedagogické lyceum: 1 žák SOŠ veterinární Hradec Králové: veterinářství: 1 žák SŠ sociální péče a služeb Zábřeh: sociální činnost: 1 žák 7

8 Počet žáků: 23 žáků Střední školy s výučním listem: SOU gastronomické a potravinářské Jeseník: kuchař číšník: 2 žáci SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: strojní mechanik: 1 žák SOŠ strojírenské a lesnické Šternberk: opravář lesnických strojů: 1 žák Počet žáků: 4 Celkem vycházejících žáků z 9. ročníku: ročník Střední školy s výučním listem: SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník: kuchař a číšník: 1 žák Počet žáků: 1 Celkem vycházejících žáků z 8. ročníku: 1 Celkem odcházejících žáků: 28 8

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1. pololetí Celkový průměrný prospěch 1,524 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 177 prospěl 108 neprospěl 6 nehodnocen 0 Zameškané hodiny Celkem Na žáka omluvených ,849 neomluvených 58 0,199 Výchovná opatření Pochvala třídního učitele 235 Pochvala ředitelky školy 27 Napomenutí třídního učitele 40 Důtka třídního učitele 22 Důtka ředitelky školy 9 2. stupeň z chování 1 3. stupeň z chování 1 9

10 2. pololetí Celkový průměrný prospěch 1,487 Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 186 prospěl 106 neprospěl 1 nehodnocen 0 Zameškané hodiny Celkem Na žáka omluvených ,007 neomluvených 8 0,027 Výchovná opatření Pochvala třídního učitele 300 Pochvala ředitelky školy 91 Napomenutí třídního učitele 51 Důtka třídního učitele 29 Důtka ředitelky školy stupeň z chování 3 3. stupeň z chování 0 Druh postižení: Údaje o integrovaných žácích Počet Sluchové postižení 1 Mentální postižení 1 Vývoj. porucha chování 1 Vývoj. porucha učení 22 10

11 Celostátní testování žáků 9. třídy SCIO 2011/

12 12

13 Celostátní testování žáků 5. a 9. třídy Gepard informační gramotnost 2011/

14 Vysvětlivky: 14

15 Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Graf má škálu 5stupňů, které by se dali úplně zjednodušeně přiřadit ke známkovací stupnici: % % % % % Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem najdete hodnotu průměrné úspěšnosti Vašich žáků. Nad grafem můžete volit předmět a ročník, pro které chcete porovnání provést. Graf Vám tedy umožňuje posoudit, zda jsou Vaši žáci v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. Je třeba zdůraznit, že i tak je porovnání jen velmi orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři. Kromě toho až do ukončení testování se poměry jednotlivých skupin žáků mohou měnit (graf zobrazuje průběžně souhrn došlých výsledků). Společné úvodní části testů byly krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je značná. Pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů však prezentovaná informace postačuje. 15

16 5. třída Předmět Vyučující Výsledek třídy Celkový graf 59,72 % Český jazyk Mgr. Iveta Skřivánková Matematika Mgr. Iveta Skřivánková 58,68 % Anglický jazyk Mgr. Iveta Skřivánková 52,66 % 16

17 9. třída Předmět Vyučující Výsledek třídy Celkový graf Český jazyk Mgr. Lenka Blašková 71,76 % Matematika Mgr. Leona Steigerová 52,78 % Anglický jazyk Mgr. Marcela Janíčková 61,59 % 17

18 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vyhodnocení MPP za školní rok 2011/2012 (zpráva metodika prevence) 18

19 19

20 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání Hrazené ze zdrojů EU Řešení negativních a problémových projevů žáka Reedukace specifických poruch učení Co má učitel dělat z hlediska práva Pozitivní vztahy mezi žáky pomocí preventivních aktivit při práci se třídou FIMO - technika, která vás chytne a nepustí Textilní květiny Komu to vajíčko dám Rozkvetlá škola FIMO - technika, která vás chytne a nepustí Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí KUMIMIHO Modely problémového chování dětí a možnosti jeho řešení Košíky od píky Relaxační cvičení nejen pro děti s LMD Hrajeme si s CD Tradiční i netradiční pohybové činnosti a hry v praxi pro 1. stupeň Jak se stát klenotníkem Korálkové vánoční ozdoby Vychovatel školní družiny mezi paragrafy Pohybové hry do tříd i družin Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Hrazené ze zdrojů EU e-learning Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost. Záchrana tonoucího. Vodní turistika Prevence úrazů výukou pádové techniky Prevence zranění v míčových hrách využití moderního náčiní Inovace zimních výcvikových kurzů Placené 20 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost V. Čtenářská gramotnost - klíč k úspěchu nejen při testování žáků

21 Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku Aktivizující metody při výuce angličtiny VII. Aktivizující metody při výuce angličtiny VIII. Integrace jedinců se speciálními potřebami Tvořivá angličtina I. - creative English Tvořivá angličtina II. - creative English Novinky v poskytování první pomoci Kurz prevence poruch řeči a komunikační dovednosti u dětí předškolního a mladšího školního věku Jak vzdělávat mimořádně nadané děti Už půjdu do školy? Školní zralost dítěte Specifické poruchy učení základní kurz Lyžařský instruktorský kurz pro pedagogické pracovníky Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny 2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů NIDV OLOMOUC Koordinátor ŠVP SCHOLASERVIS JESENÍK Vzdělávací program pro výchovné poradce Mendelova zemědělská univerzita Brno Koordinátor ICT Univerzita Palackého Olomouc Etická výchova Celkové náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků: ,- 21

22 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Úspěchy našich žáků 2011/2012 Soutěže jednotlivců Pěvecké soutěže Duhová písnička: - Mladší kategorie 3. místo - Starší kategorie 1. místo, 2. místo, 3. místo Zvoneček: - Mladší kategorie 1. místo, 1. místo, 2. místo, 3. místo - Starší kategorie 2. místo, 3. místo Divadelní přehlídka Mikulovický škrpál: - ocenění role čarodějnice - ocenění role vypravěč Vědomostní soutěže Logická olympiáda: - účast v krajském kole Klokan: - Kategorie Cvrček 1. místo - Kategorie Klokánek 2. místo Pythagoriáda: - kategorie 5. tříd 2. místo Sportovní soutěže OK v plavání: 22 - Starší kategorie 2. místo, 3. místo - Mladší kategorie 3. místo Atletický víceboj žactva 1. stupně: - chlapci třída 2. místo - dívky třída 2. místo

23 BESIP pro 6. ročník: - 3. místo Soutěže družstev Táhneme za jeden provaz: 3. místo Okresní přebor v šachu: Mladší kategorie1. místo Starší kategorie 1. místo Krajský přebor v šachu: Mladší kategorie 1. místo Starší kategorie 5. místo Celostátní přebor v šachu: Mladší kategorie 18. místo Okresní kolo Orion florbal Cup chlapci: 3. místo Okresní kolo Orion florbal Cup dívky: 1. místo Krajské kolo Orion florbal Cup dívky: 2. místo Jesenická florbalová liga mladší žáci: 2. místo Jesenická florbalová liga starší žáci: 3. místo Fotbalový turnaj Mc Donald s Cup: 3. místo Fotbalový turnaj Formela Cup: 3. místo Pohár Rozhlasu OP: Mladší žákyně 1. místo běh 60 metrů 3. místo hod kriketovým míčkem 3. místo skok daleký 2. místo - štafeta 23

24 Mladší žáci 3. místo běh 60 metrů 2. místo hod kriketovým míčkem 3. místo - běh 1000 metrů 2. místo - skok daleký 3. místo - skok daleky 2. místo štafeta Starší žákyně 2. místo vrh koulí 3. místo vrh koulí 3. místo štafeta Starší žáci 1. místo skok vysoký 2. místo skok vysoký 1. místo vrh koulí 2. místo vrh koulí 3. místo běh 1500 m 1. místo štafeta Pohár Rozhlasu KP: Starší žáci účast v krajském kole Mladší žákyně účast v krajském kole Okresní kolo DSMC mladší: Mladší kategorie 1. místo Starší kategorie 1. místo Krajské kolo DSMC mladší: Mladší kategorie 3. místo Starší kategorie 4. místo Zelená stezka Zlatý list: Starší kategorie 2. místo Starší kategorie 3. místo Mladší kategorie 3. místo 24

25 Účast v soutěžích Duhová písnička Zvoneček Logická olympiáda Klokan Pythagoriáda Závody v plavání v plavání Táhneme za jeden provaz Přebor v šachu Orion florbal Cup Jesenická florbalová liga Fotbalový turnaj Mc Donald s Cup Atletické soutěže O pohár rozhlasu Atletické soutěže 4boj Dopravní soutěže Zlatý list Akce pořádané naší školou: školní kola soutěží O nejhezčího draka okresní kolo atletické soutěže O pohár rozhlasu Okresní kolo atletické soutěže 4boj školní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů okresní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů Cyklista roku 2012 Setkání s partnerskou školou ZŠ Stod Vánoční akademie Den matek vystoupení pro maminky Slavnostní zakončení školního roku Zahradní slavnost Poznáváme školu jinak - spaní ve škole Soutěž o nejobratnějšího školáka Akce, kterých se účastníme: divadelní představení v divadle Petra Bezruče Jeseník 2x až 3x ročně návštěva kina exkurze do okolních podniků, exkurze na hvězdárnu besedy k tématům, která jsou pro žáky důležité (osobní bezpečí, dospívání, drogová závislost, ) 25

26 Projekty, které proběhly na naší škole: Den vzniku samostatného československého státu Vánoční škola Velikonoční dílničky Den otevřených dveří Den Země Pomáháme těm, kteří potřebují pomoc druhých: Občanské sdružení Život dětem Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci CHRPA Zájmové kroužky vedené Střediskem volného času DUHA Jeseník: florbal atletika basketbal pohybové hry Malý výtvarník anglický jazyk Zájmové útvary ve ŠD a ŠK: keramika hra na kytaru práce na PC kroužek Šikula ZUŠ Jeseník, pobočka ZŠ Česká Ves klavír, keyboard, flétna, kytara (45 žáků) TJ Česká Ves, šachový oddíl bezúplatný pronájem místnosti 10 žáků naší školy 26

27 Školní parlament: Také v letošním školním roce pracoval na naší škole Školní parlament.. V České Vsi Za ŽP: Eva Franklová 27

28 Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD a ŠK 28

29 V České Vsi Vypracovala: Eva Franklová 29

30 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí neproběhla. 30

31 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok Hospodářský výsledek za rok 2011 je nulový. Textová část rozborů hospodaření zisk z hlavní činnosti : ,51 Kč Z toho: /1/ Dopravní výchova: 0 /2/ Základní škola: ,69 Kč /včetně použití Fondu rezerv ve výši ,17 Kč/ /3/ Krajský úřad: 0 /4/ Školní jídelna: ,36 Kč /6/ KÚ Motivace PP 0 /8/ KÚ Asistent pedagoga 1 0 /9/ KÚ ÚAMK 0 /10/ Projekt Jeseník ,00 Kč /11/ KÚ - Asistent pedagoga 2 0 /13/EU Peníze školám 0 /14/ KÚ Inkluze 0 zisk z jiné činnosti: ,51 Kč Rozbor zisku z hlavní činnosti : ( zisk z dotací zřizovatele Obce Česká Ves a KÚ Olomouc) Hospodářský výsledek ,51 Kč a použití Fondu rezerv ve výši ,17 Kč byl způsoben velkým nárůstem spotřeby el. energie /plánováno Kč/, skutečnost Kč/. Tyto finanční prostředky pak chyběly v ostatních položkách rozpočtu, a proto byly pokryty z rezervního fondu organizace, který byl tímto vyčerpán téměř do nuly. Daňová úspora v roce 2010 činila ,69 Kč a byla použita v letošním roce z fondu rezerv pro potřeby ZŠ. Rozbor zisku jiné/doplňkové činnosti : Zisk v jiné činnosti je malá částka, která výrazně neovlivňuje hospodaření organizace. Byla použita na snížení ztráty hlavní činnosti. 2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu Celkový příjem dotací z rozpočtu ÚSC činí Kč - dotace na provoz OÚ: ,00 Kč - dotace na provoz KÚ: ,505,00 Kč 31

32 Výroční zpráva hospodaření za rok tabulka PŘÍJMY Dotace KÚ Olomouc použití Fondu rezerv 48513,5 EU - peníze školám Dotace Obec Česká Ves tržby za obědy pronájmy úroky 11512,71 jiné ostatní výnosy 55258,53 poplatek ŠD, ŠK trby za karty,čipy 5404,09 použití Fondu rezerv ,67 Příjmy z jiné činnosti ,23 Dotace BESIP konferenční poplatek ÚAMK PROJEKT Jeseník Dotace Úřad práce 0 Příjmy celkem ,73 VÝDAJE KÚ Olomouc ,5 mzdy celkem: OPPP Odvody ZP,SP,4,2 0/ nemocenské dávky FKSP DVPP ONIV ,87 EU - peníze školám ,8 Výdaje KÚ celkem: ,67 Výdaje Obec Česká Ves ,34 Výdaje BESIP Vratka dotace KÚ 5316 Výdaje Jiná činnost ,72 PROJEKT Jeseník Úřad práce 0 Výdaje celkem ,73 Hospodářský výsledek 2011: Hlavní činnost Jiná činnost Zpracovala: Sylva Surá ,51 Kč ,51 Kč 32

33 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových projektů a mezinárodních programů 1. EU peníze školám 2. Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. 3. Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 4. Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 nebyla škola zapojena. 33

34 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů Investice do rozvoje vzdělávání Projekt: Reg. číslo: Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů CZ.1.07/1.1.04/ Základní škola Česká Ves je partnerem projektu, který realizuje město Jeseník ve spolupráci s pěti základními školami a Hnutím brontosaurus Jeseník. Cíl projektu: - analýza a tvorba evaluačních nástrojů - podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy - aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků - tvorba partnerství a šíření dobré praxe - aplikace a využití ICT - testování vlastní evaluace - inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů - podpora environmentální výchovy a vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 34

35 Projekt: Reg. číslo: Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel CZ.1.07/1.1.04/ Cíl: "Vrátit řemeslu ztracenou prestiž!" Své síly spojí základní školy, výchovní poradci základních škol, střední školy i firmy a úřady práce. Cílem projektu je vrátit řemeslu ztracenou prestiž a aktivní motivace žáků základních škol vedoucích ke zvýšení zájmů o studium technických a řemeslných oborů, vhodné představení těchto oborů a také vytvoření jednotných metodických podkladů a materiálů, postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům základních škol: Žáci už od sedmých tříd budou moci poznávat, že řemeslo není žádným podřadným povoláním, právě naopak v řemeslu je budoucnost. Spoluprací firem se základními školami na úrovni motivace žáků dojde ke správnému směřování ve studiu na odborných školách. Na trhu práce chybí především odborníci řemesel. Změňme tedy pohled na řemeslo. Projekt pracuje se žáky, výchovnými poradci, rodiči a učiteli. Projekt bude klást důraz na propagaci řemesel, která se zejména potýkají s nedostatkem pracovních sil. Žáci, ale i rodiče získají možnost seznámit se s informacemi pro jistotu budoucího pracovního uplatnění. Firmy budou moci aktivně zdůraznit potřeby pracovního trhu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 35

36 Projekt: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Cíl projektu: - podpora inkluzivního vzdělávání jako důležitého standardu v rámci školského systému ČR - podpora a rozvoj vzdělávacího poradenského systému v péči o žáky s různými vzdělávacími potřebami - tvorba Školních podpůrných programů, přímé služby CPIV včetně projektové podpory - vznik sítě spolupracujíc škol a dalších institucí v oblasti ověřování inkluzivního vzdělávání - šíření příkladů dobré praxe Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 36

37 Projekt: Revitalizace okolí kostela sv. Josefa v České Vsi Cíl: Cílem projektu je zvýšit atraktivitu centra obce, efektivně jej využít a zvýšit kvalitu života obyvatel Obec Česká Ves uspěla v 18. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a získala finanční prostředky z Evropské unie na realizaci projektu komplexní revitalizace veřejného prostranství okolí kostela Sv. Josefa, která řeší parkoviště včetně příjezdové komunikace, vybudování chodníků a dalších zpevněných ploch, umístění herních atrakcí a dopadových zón, osazení mobiliáře, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení, napojení zpevněných ploch na kanalizaci a přemístění sochy a dvou památníků. Základní škola Česká Ves se tohoto projektu účastní jako partner Obce Česká Ves. Práva a povinností smluvních stran v rámci výše uvedeného projektu jsou dána především možnostmi a posláním obou smluvních stran. Obec Česká Ves se zavazuje - zajistit manažerskou, organizační a finanční stránku projektu, - poskytnout vytištěné dotazníky sloužící pro dotazníkové šetření, -poskytnout podklady ke zveřejnění na -stránkách partnera, - k výměně informací týkajících se čerpáni finančních prostředků z různých dotačních titulů. Partner se zavazuje - v přípravné fázi zajistit vyplnění dotazníků Od cílové skupiny na základě předem daných instrukci, tento dotazníkový průzkum partner provede i po skončeni realizace projektu v době udržitelnosti, - ve fázi realizační a provozní během doby udržitelnosti informovat o realizaci projektu s uvedením skutečnosti, že akce byla spolufinancovaná z fondů EU, informování bude uvedeno bezplatně na oficiálních stránkách ZŠ Česká Ves, - minimálně 3 x do roka v průběhu doby udržitelnosti projektu provést s žáky školy vyhrabávání spadeného listí na řešeném veřejném prostranství, - k výměně informací týkajících se čerpání finančních prostředků z různých dotačních titulů. Realizace projektu probíhá v letech

38 38

39 Projekt: Elio pro školy Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/ je partnerem v projektu, který realizuje společnost Elio, o. s. Cíl projektu: Vytvoření komplexního a uceleného programu v oblasti preventivního a psychologického působení na škole, zaručující systémový přístup, vytrvalost a důslednost. - zvyšování kompetencí pedagogů (odborné a praktické semináře pro celý pedagogický sbor), - větší kontinuita práce ve škole (práce se skupinovou dynamikou třídy, interakce mezi pedagogy, mezi pedagogy a žáky, apod.), - přímý dopad na žáky (přímá práce s kolektivem), - vytvoření školní preventivní strategie a nastavení mechanizmů jejího sledování a vyhodnocování za pomoci speciálního týmu uvnitř školy, - propojení know-how jednotlivých škol z různých krajů, což jistě pomůže k lepšímu pochopení specifik jednotlivých oblastí a žáků z nich pocházejících, - vznik ucelené publikace o dané problematice a činnosti všech zúčastněných škol. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 39

40 Projekt: Na správné cestě Základní škola Česká Ves je partnerem v projektu, který realizuje společnost AC Education s.r.o. Cíl projetu: podpoření 400 žáků se SVP či ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání propagace vhodných oborů odpovídající jejich schopnostem, dovednostem, možnostem vedení těchto žáků k dodržování pravidel, také návrat k úctě a ke slušnosti vytvoření metodiky pro výchovné poradce a diagnostiky žáků celokrajské využití všech aktivit a vytvořených prostředků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 40

41 Projekt: Reg. číslo: Technika má zelenou CZ.1.07/1.1.26/ Základní škola Česká Ves je partnerem v projektu, který realizuje Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník. Cíl projektu: - podpora ICT ve výuce technických oborů a podpora technické vybavenosti, - motivační aktivity směrem k žákům základní škol Jesenicka, - vytvoření odborné platformy pracovníků ZŠ, SŠ a VŠ k podpoře technicky zaměřených oborů a tvorba podpůrných vzdělávacích materiálů, - rozšíření kompetencí žáků a jejich pedagogů formou realizace návštěv výstav, veletrhů, exkurzí a stáží ve firmách Jesenicka, - informace o studijních a učebních oborech na SOŠ a SOU Jeseník, - exkurze v počítačové učebně školy a ve školních dílnách. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 41

42 Hodnocení práce Žákovského parlamentu ve školním roce 2011/2012 První schůzka ŽP pod mým vedením proběhla v pátek Byli zde zastoupeni žáci 4 9 třídy z nichž 2 pracovali již v loňském roce. Proběhla volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Dohodli jsme si Pravidla jednáni a termíny schůzek vždy 1 PÁ v měsíci, od konce listopadu jsme se scházeli každý týden, vždy od hod. v Ičku. V letošním roce jsme již uspořádali akcí více než v loňském roce. Dvakrát proběhla soutěž o Nejhezčí šatnu. Výbornou akcí byla Soutěž ve sběru autolékárníček, které se odesílaly zdravotnickému zařízení v keňském Itibu. Celkem jsme vybrali 195 kusů a jako nejlepší třída se projevila 3.A, která nasbírala celkem 92 kusů. Navázali jsme spolupráci s ŽP ve Vápené, proběhla vzájemná návštěva škol a výměna poznatků naší práce. V této spolupráci budeme rádi pokračovat i v příštím roce. Na závěr roku jsme opět připravili celoškolní akci Barevný den, který byl plný barev a soutěží. Podle reakce žáků se nám akce zdařila. V dalším školním roce budeme v naší práci pokračovat, zlepšovat se a snažit se o ještě větší počet akcí, ale i podporu našich žáků. Chtěla bych poděkovat všem členům ŽP za dobrou práci a rovněž vedení školy za podporu, vstřícnost a ochotu s námi spolupracovat, protože bez toho by naše práce nesplňovala svůj účel. V České Vsi Za ŽP : Eva Franklová 42

43 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Odbory na pracovišti předsedkyně odborů Mgr. Tamara Šašvatová Rada rodičů předsedkyně Jitka Záhumenská Školská rada předseda Renata Procházková Výbor pro rodinu a školu předseda PaedDr. František Svačina Středisko volného času DUHA mimoškolní aktivity ZUŠ Jeseník Mgr. Zdenka Kainarová 43

44 44

45 16. Fotogalerie tříd I. A Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 I. B 45

46 II. třída III.A 46

47 III. B IV. 47

48 V. třída VI. A 48

49 VI.B VII. třída 49

50 VIII. A VIII. B 50

51 IX. třída 51

52 52

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Projednáno v pedagogické radě dne: 15.09.2009 Schválení ve školské radě dne: 22.09.2009 Mgr. Zdeňka Blišťanová

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Koncepce rozvoje školy Leden 2012 prosinec 2014 Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které bude děti dlouhodobě

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více