Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008"

Transkript

1 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Nobelovy ceny 21. století Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek Olomouc 2008

4 Univerzita Palackého v Olomouci doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. Ústav fyziologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR, Brno Mendelianum, Moravské zemské muzeum Katedra zoologie, Univerzita Palackého, Olomouc 1. vydání Eva Matalová, Ivana Fellnerová, Jaroslav Doudek, 2008 ISBN

5 Dostává se vám do rukou publikace Nobelovy ceny 21. století, která je součástí propagace projektu ESF Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů v biologii (CZ.04.I.03/ /0270). Cílem tohoto projektu je: Modernizace a zatraktivnění výuky biologie na SŠ Rozvoj osobní motivace a schopností SŠ pedagogů v oblasti využívání multimediální techniky ve výuce biologie Vytvoření široké funkční komunikační sítě mezi pedagogy napříč moravskými SŠ a prohloubení spolupráce mezi SŠ a VŠ, integrované Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci. Výuka moderní biologie dnes stojí před obtížným úkolem, jak studentům objasnit složité funkční a vývojové vztahy, které se neobejdou bez poznatků molekulární a buněčné biologie. Procesy, které probíhají na této úrovni, jsou velmi abstraktní a obtížně představitelné. Abstraktní rovina učiva v kombinaci s jednotvárností výuky velmi ztěžuje pochopení a zapamatovatelnost látky. Studenti pak snadno ztrácejí motivaci a zájem o předmět, což se zpětně odráží ve zhoršených studijních výsledcích. Náš projektový tým se snaží přispět ke zlepšení této situace ve dvou základních směrech: Pořádáme cyklus bezplatných instruktážních kurzů ATRAKTIVNÍ BIO- LOGIE (*), ve kterých zájemce učíme, jak efektivně využívat, resp. modifikovat a rozšiřovat multimediální výukové prezentace (**). Kurz je díky dotacím ESF a MŠMT bezplatný, stejně jako veškeré školicí a propagační materiály (*) pro všechny registrované účastníky kurzu. V rámci tohoto projektu je kurz určen pro SŠ pedagogy. Vzhledem k velkému zájmu o kurz bychom chtěli uspořádat jeho opakování pro nové zájemce, resp. pokračující v kurzu pro absolventy první série. Cílovou skupinu lze rozšířit i na SŠ a VŠ studenty, popř. širší veřejnost. Také počítáme s rozšířením instruktáže o poslední verzi Power- Point Pokud máte zájem o základní, resp. pokračující kurz, registrujte se na projektových webových stránkách: Druhým krokem k naplnění projektových cílů je vytvoření sady 40 variabilních MULTIMEDIÁLNÍCH VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ (**) využitelných při výuce biologie na SŠ, resp. VŠ. Prezentace jsou pro registrované účastníky kurzu Atraktivní biologie zdarma. Publikace Nobelovy ceny 21. století poskytuje stručný a přitom názorný výklad Nobelových cen za medicínu/fyziologii, resp. chemii, doposud udělených v novém 3

6 století. Přehled o oceněných tématech a jejich porozumění patří ke všeobecným znalostem biologicky zaměřených pedagogů. Přitom Nobelovy ceny v biomedicínských oborech jsou čím dál častěji udělovány za objasnění složitých procesů probíhajících na molekulární úrovni. Porozumět jim není pro laika jednoduché. Díky názorným ilustracím a výstižnému popisu jsou přehledně a srozumitelně vysvětleny i značně komplikovaná abstraktní témata. Mnohé z těchto informací lze dobře využít k doplnění výuky biologie jak na SŠ, tak na VŠ. I když je publikace Nobelovy ceny 21. století určena především pro účastníky kurzu Atraktivní biologie, věříme, že bude vítanou pomůckou i mnoha dalším zájemcům, kteří se snaží udržet krok s rychle se rozšiřujícími znalostmi moderní biologie. Autorský kolektiv 4

7 (*) Kurz ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Prezenční forma kurzu Atraktivní biologie probíhá na školicích pracovištích v Olomouci a Brně. Skupiny účastníků absolvují společný úvodní blok vedený VŠ lektorem. Následuje individuální část, kdy každý účastník pracuje na vlastním počítači (poskytnutém organizátory kurzu) za stálé asistence osobního konzultanta. Následuje šestiměsíční distanční forma kurzu, během které jsou školitelé připraveni odpovídat elektronicky, popř. telefonicky na dotazy absolventů kurzu. Absolventi kurzu obdrží zdarma řadu školicích a propagačních materiálů: CD nosiče se 40 multimediálními programy ve čtyřech základních oblastech středoškolské biologie Zjednodušený, vysoce názorný obrazový manuál pro sestavování multimediálních prezentací v programu Microsoft Office PowerPoint XP Professional 2003 Projektové propagační materiály doplněné zajímavými tématy z různých oblastí biologie 5

8 (**) MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKOVÉ PREZENTACE Jde o vysoce názorné a didakticky promyšlené PowerPoint prezentace, využívající především efektních názorných animací v kombinaci s obrázky, mikroa makrofotografiemi, videosekvencemi a hypertextovými odkazy vč. propojení na relevantní internetové stránky. Prezentace jsou velmi snadno ovladatelné a nevyžadují žádné speciální technické vybavení ani zdlouhavé vzdělávání v oblasti počítačové technologie. Jsou vysoce variabilní, s možností aktualizace a doplnění. Jsou multifunkční, lze je použít jako základ nebo doplněk výuky s ohledem na individuální požadavky školy, úroveň a zaměření studentů a pojetí učiva pedagogem. Jsou sestavovány otevřeným týmem VŠ odborníků, který vítá jakékoli nové, zajímavé podněty a příspěvky externích spolupracovníků. HYPERTEXTOVÉ odkazy (ppt, Word, Excel aj. soubory) FOTO (makro, mikro) multimediální PowerPoint prezentace ANIMACE OBRÁZKY (různé grafické programy: Flash, Corel aj.) DIAGRAMY (výukové, procvičovací a testové) VIDEO (DVD) (střihové sekvence, textový a zvukový komentář ) (kresba, scan, kombinace s animacemi) Prezentace multimediálních programů probíhají např. v rámci výročních konferencí Fyziologické dny, Pedagogický software, Olomoucké dny antropologie a biologie, Mendel Forum, NSTA konference (USA). Pro aktuální podrobnější informace sledujte projektové webové stránky 6

9 Nobelovy ceny 21. století Udělování Nobelových cen probíhá již od roku 1901, pět let po smrti Alfreda Nobela. Ten v roce 1895 založil nadaci určenou na odměňování osobností, které dosáhly významných objevů v oblasti fyziologie nebo medicíny, fyziky, chemie, literatury a míru. O udělení ceny rozhodují na přání Alfreda Nobela členové The Royal Swedish Academy of Science (fyzika a chemie), Karolinska Institutet (fyziologie medicína), The Swedish Academy (literatura) a komise volená norským parlamentem (mír). Cenu za ekonomii uděluje Sveriges Riksbank až od roku Molekulární biologie ovládla Nobelovy ceny v 21. století nejenom na poli fyziologie/medicíny, ale také chemie. Byly oceněny objevy objasňující komunikaci buněk ve složité síti nervového systému, vytváření paměťových stop (2000), mechanismy řídící životní rytmus buněk klíčové regulátory buněčného cyklu (2001), genetická podstata řízení embryonálního vývoje a uplatnění programované smrti buněk (2002), využití magnetické rezonance pro účely medicíny (2003), dále objevy týkající se receptorů pro odoranty umožňující čichové vjemy (2004), objasnění bakteriálního původu vředových onemocnění a otevření nových možností léčby (2005). Modifikace genomu a genové exprese od RNA interferencí (2006) až po uplatnění kmenových buněk a transgenní organismy (2007) ukazují současný směr výzkumu na poli fyziologie, genetiky a biomedicíny. Do této oblasti zasahují také objevy zařazené mezi Nobelovy ceny za chemii, především vysvětlení struktury a funkce iontových kanálů v buněčných membránách (2003), dále mechanismy regulující funkce proteinů v buňkách, tedy modifikace na úrovni proteomu (2004), a v neposlední řadě objevy týkající se transkripce genomu v eukaryontních buňkách (2006). 7

10

11 Přehled Nobelových cen 2000 Fyziologie/medicína transdukce signálu v nervovém systému Arvid Carlsson (Švédsko), Paul Greengard (USA), Eric Kandel (USA) 2001 Fyziologie/medicína klíčové regulátory buněčného cyklu Leland Hartwell (USA), Tim Hunt (UK), Paul Nurse (UK) 2002 Fyziologie/medicína genetická regulace vývoje orgánů a programované buněčné smrti Sydney Brenner (USA), Robert Horvitz (USA), John Sulston (UK) 2003 Fyziologie/medicína zobrazování s využitím magnetické rezonance Paul Lauterbur (USA), Peter Mansfield (UK) 2003 Chemie objevy týkající se kanálů v buněčných membránách Peter Agre (USA), Roderick MacKinnon (USA) 2004 Fyziologie/medicína receptory pro odoranty a organizace čichového systému Richard Axel (USA), Linda Buck (USA) 2004 Chemie degradace proteinů v buňce Aaron Ciechanover (Izrael), Avram Hershko (Izrael), Irwin Rose (UK) 2005 Fyziologie/medicína Helicobacter pylori záněty a vředová onemocnění žaludku Barry J. Marshall (Austrálie), J. Robin Warren (Austrálie) 2006 Fyziologie/medicína RNA interference, umlčování genů dvouřetězcovou RNA Andrew Fire (USA), Craig Mello (USA) 2006 Chemie molekulární podstata eukaryotické transkripce Roger D. Kornberg (USA) 2007 Fyziologie/medicína specifické genové modifikace u myší s využitím embryonálních kmenových buněk Mario Capecchi (USA), Martin J. Evans (UK), Oliver Smithies (USA) 9

12 2000 Arvid Carlsson USA Göteborg University Göteborg, Švédsko *1923 Paul Greengard USA Rockefeller University New York, NY, USA *1925 Eric R. Kandel USA Columbia University New York, NY, USA *1929 (Rakousko)

13 Fyziologie / medicína TRANSDUKCE SIGNÁLU V NERVOVÉM SYSTÉMU Parkinsonova choroba je stále častějším onemocněním v moderní lidské populaci. Jde o neurodegenerativní chorobu provázenou omezením koordinovaných pohybů a pohybu obecně a také ztuhnutím svalů. Arvid Carlsson objevil v padesátých letech 20. století dopamin, který funguje jako neurotransmiter (přenašeč signálu na synapsích) (obr. 1) lokalizovaný v určitých částech savčího mozku. Dopamin byl nalezen především v tzv. bazálních gangliích, které se podílejí na kontrole pohybů. A. Carlsson dokázal vyvolat symptomy Parkinsonovy choroby u myší, kterým byl podán reserpin, což je látka vyprazdňující zásoby dopaminu v mozku. Po dodání prekurzoru dopaminu (L-DOPA) došlo k výraznému zlepšení pohybových možností těchto zvířat. Uvedené experimenty otevřely možnosti využití této terapie při návratu milionů pacientů s Parkinsonovou chorobou do normálního života. Nejenom dopamin, ale neurotransmitery obecně aktivují specifické receptory v membránách cílových nervových buněk (obr. 1). Drogy jako kokain nebo amfetamin zvyšují hladinu dopaminu na synapsích, opiáty působí přímo na receptorech. Antipsychotické drogy blokují receptory pro dopamin. Paul Greengard ukázal, že aktivace membránových receptorů nervových buněk mění hladinu vnitrobuněčného posla např. cyklický adenosinmonofosfát (camp), který spouští kaskádu enzymatických reakcí (obr. 2). Výsledkem je změna funkce některých proteinů, případně změna genové exprese (proces přepisu genů do proteinů) a změna excitability (vzrušivosti) cílového neuronu. Tak je zajištěna funkčnost velmi složitých nervových sítí. Eric Kandel ukázal, že zvýšená hladina camp (a proteinkináz) souvisí i s procesem učení a vytváření paměťových stop v mozkové kůře. Fosforylace proteinů je tedy základem pro krátkodobou paměť, při dlouhodobé paměti se navíc uplatňuje i růst synapse. Synapse a transdukce (převod) signálu formou druhého posla (camp) jsou tedy základním principem vytváření paměti. 11

14 Obr. 1 Transdukce signálu na synapsi. Synapse představují funkční spojení mezi neurony, kdy dochází k transformaci elektrického potenciálu na chemický působením neurotransmiterů. Tyto neurotransmitery (tmavě modře) jsou skladovány ve vezikulech (světle modře) synaptického knoflíku (zeleně), odkud se uvolňují do synaptické štěrbiny. Vazba na receptor (oranžově) v membráně postsynaptické buňky jiná nervová buňka, sval, žláza spouští kaskádu reakcí (viz např. transdukce signálu prostřednictvím druhého posla obr. 2). 12

15 Obr. 2 Transdukce signálu prostřednictvím druhého posla. Velké signální molekuly nemohou vstupovat přímo do buněk, a proto je pro přenos tohoto signálu nezbytný tzv. druhý posel. Po vazbě signální molekuly (modře) na membránový receptor (oranžově) dochází k aktivaci G-proteinu (fialově). Po odštěpení z G-proteinu aktivuje α-podjednotka (tmavě fialově) enzym adenylátcyklázu (zeleně), která vytváří druhého posla camp (červeně). Ten dokáže aktivovat proteinkinázy (žlutě), které modifikují proteiny cestou fosforylace, což vede k buněčné odpovědi. 13

16 2001 Leland H. Hartwell USA Fred Hutchinson Cancer Research Center Seattle, WA, USA *1939 Tim Hunt Velká Británie Imperial Cancer Research Fund Londýn, UK *1943 Sir Paul M. Nurse Velká Británie Imperial Cancer Research Fund Londýn, UK *1949

17 Fyziologie / medicína KLÍČOVÉ REGULÁTORY BUNĚČNÉHO CYKLU Buňky jsou základní stavební a funkční jednotkou organismů a procházejí mnohonásobným dělením (proliferace). Během buněčného dělení dochází k replikaci DNA (zdvojení počtu chromozomů) a její distribuci do dceřiných buněk. Časování proliferace a její přesné řízení je zajištěno mechanismy buněčného cyklu (obr. 3). V první fázi (G1) buňka zvětšuje svůj objem, pak podstupuje syntézu DNA (S), připravuje se na dělení (G2) a nakonec projde mitózou (M). Leland Hartwell použil buňku kvasinky jako modelový systém pro genetické studie buněčného cyklu a objevil geny zodpovědné za jeho řízení (CDC-genes cell division cycle genes). Tyto geny se uplatňují v tzv. kontrolních bodech buněčného cyklu (obr. 3) a umožňují jeho správný průběh v jednotlivých fázích. Paul Nurse identifikoval klíčový regulátor buněčného cyklu u kvasinek gen cdc2 a izoloval odpovídající gen také u lidských buněk CDK1. Gen cdk1 kóduje protein, který je členem rodiny cyklin- dependentních kináz (CDK). Tyto enzymy jsou schopny fosforylovat proteiny a řídit tak jejich funkčnost (inhibice, aktivace). Množství CDK molekul je během cyklu stejné, jejich aktivita je však výrazně měněna působením cyklinů (obr. 4). Proto jsou často CDK přirovnávány k motoru auta a cykliny k řadicí páce. Funkci brzdy pak plní inhibiční proteiny buněčného cyklu. Cykliny objevil Tim Hunt a pojmenoval je podle jejich charakteristické změny množství v různých fázích buněčného cyklu (koncentrace jednotlivých cyklinů vlastně informují buňku, ve které fázi se nachází). Periodická syntéza a degradace cyklinů během buněčného cyklu je tedy opravdu klíčovým regulačním mechanismem. Klíčové regulátory buněčného cyklu jsou vysoce evolučně konzervované. Znalost těchto mechanismů umožňuje lepší pochopení, diagnostiku a terapii procesů souvisejících s deregulacemi buněčného cyklu, jako je např. kancerogeneze. 15

18 Obr. 3 Buněčný cyklus. Jako buněčný cyklus se označuje souslednost několika fází, které zajistí rozdělení buňky. Správnost tohoto procesu je prověřována ve dvou kontrolních bodech (šedě) označovaných jako G1 a G2/M. Po přípravné fázi na syntézu DNA (G1) dochází k replikaci zdvojení DNA molekul (syntetická fáze S) a po další mezifázi (G2) a úspěšném projití G2/M kontrolním bodem podstupuje buňka mitózu (M). Pokud se buňky nedělí, vystupují z buněčného cyklu a jsou v tzv. G0 fázi. 16

19 Obr. 4 Synchronizace buněčného cyklu. Časování jednotlivých fází buněčného cyklu je zajištěno měnící se koncentrací cyklinů. Cyklin-dependentní kinázy (CDK žlutě) jsou aktivovány po vazbě cyklinu (modře). Aktivované CDK jsou schopny fosforylace (červeně) cílových molekul (substrát zeleně). Fosforylace je základním mechanismem aktivace a deaktivace cílových molekul, což vede např. ke změnám jejich enzymatické aktivity apod. 17

20 2002 Sydney Brenner Velká Británie The Molecular Sciences Institute Berkeley, CA, USA *1927 (JAR) H. Robert Horvitz USA Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA, USA *1947 John E. Sulson Velká Británie The Wellcome Trust Sanger Institute Cambridge, UK *1942

21 Fyziologie / medicína GENETICKÁ REGULACE VÝVOJE ORGÁNŮ A PROGRAMOVANÉ BUNĚČNÉ SMRTI Z jediného oplozeného vajíčka (zygoty) vznikají miliardy buněk dospělého organismu. Ty se kromě dělení dále diferencují (rozrůzňují) a tvoří stovky různých buněčných typů se specifickou funkcí v jednotlivých tkáních. K masivnímu buněčnému dělení však dochází nejen během embryonálního vývoje, ale i u dospělého organismu; každodenní obnova tkání zahrnuje produkci miliard buněk. Pro udržování tkáňové homeostáze (tedy dynamické stálosti) je nutné balancovat tento vysoký nárůst buněk jejich kontinuální eliminací. Sydney Brenner použil hlístici Caenorhabditis elegans jako ideální model pro studium buněčné diferenciace a vývoje orgánů. Tělo tohoto asi 1 mm velkého tvora totiž sestává z přesně daného počtu buněk (959), jehož je docíleno přesně řízeným buněčným dělením a likvidací určitých buněk cestou programované buněčné smrti (obr. 5). Robert Horvitz využil tento model pro výzkum genetického programu řídícího buněčnou smrt. R. Horvitz identifikoval první geny buněčné smrti, označené jako ced-3 a ced-4, a ukázal, že jsou nezbytné pro její průběh. Později objevil také gen zabraňující buněčné smrti ced-9. Obdobné geny byly později nalezeny také u člověka (např. ced-9 odpovídá Bcl-2) a ukazují vysokou evoluční konzervovanost genetických mechanismů programované buněčné smrti. John Sulston vyvinul techniku studia buněčných linií u C. elegans a potvrdil přesné řízení buněčné smrti. Každá buňka mnohobuněčného organismu je naprogramována k sebedestrukci, což umožňuje řízené spouštění tohoto programu na správném místě a ve správný čas. Následkem chybných regulací tohoto programu jsou vývojové poruchy, jako např. syndaktylie (srůsty prstů); rezistence k programované buněčné smrti je spojena s výskytem nádorových a autoimunitních onemocnění, zvýšená senzitivita pak s neurodegenerativními chorobami (obr. 6). Poznání mechanismů buněčné smrti ale také otevírá možnosti terapií těchto závažných onemocnění. 19

22 Obr. 5 Buněčná smrt. Apoptóza je základní formou programované buněčné smrti. Na rozdíl od nekrotické smrti (černá šipka), kdy dochází k prasknutí buněčné membrány a vylití obsahu buňky do okolí, apoptóza (červená šipka) znamená rozpad buňky na malá tělíska, která jsou pohlcena fagocytujícími buňkami (šedě). Během apoptotické smrti je membrána buněk neporušená, na rozdíl od nekrózy tedy nedochází k imunitní odpovědi. Pokud však apoptotická buňka není odstraněna fagocytózou, dochází k sekundární nekróze (modrá šipka). 20

23 Obr. 6 Apoptóza v homeostáze. Programovaná buněčná smrt (apoptóza) výrazně přispívá k udržování homestáze tkání, orgánů i organismu. Zvýšená rezistence (odolnost) k apoptóze má závažné následky jako nádorové změny, poruchy imunitní tolerance a chronické virové infekce. Zvýšená senzitivita (citlivost) k apoptóze je pak spojena s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami neurodegenerace, s AIDS a řadou cévních onemocnění. 21

24 2003 Paul C. Lauterbur USA University of Illinois Urbana, IL, USA *1929 ( 2007) Sir Peter Mansfield Velká Británie University of Nottingham Nottingham, UK *1933

25 Fyziologie / medicína ZOBRAZOVÁNÍ S VYUŽITÍM MAGNETICKÉ REZONANCE Princip magnetické rezonance (MRI) byl popsán již v polovině 20. století, kdy byla ukázána možnost zobrazení různých struktur s využitím této metody. Silné elektromagnety vytvářejí magnetické gradienty ve třech dimenzích, dojde k synchronizaci molekul a k odlišení jednotlivých struktur v rámci orgánů (obr. 7). Tyto objevy jsou základem pro široké využití magnetické rezonance pro potřeby medicíny. Paul Lauterbur objevil, že vytvořením gradientu magnetického pole lze dosáhnout dvourozměrného zobrazení struktur. Dále ukázal, že přidání dalšího magnetického gradientu umožňuje vizualizaci řezu zkumavkou s běžnou vodou a s těžkou vodou. Žádná jiná metoda nedokáže tyto dva druhy vody vizuálně odlišit. Voda je součástí každé buňky, každá tkáň má však odlišný obsah vody. Silné magnetické pole ovlivňuje pohyb vodíkových atomů v molekulách vody a dokáže je srovnat jedním směrem. Elektromagnetický signál vychýlí směr magnetického momentu jádra vodíku a detekční přístroj tyto změny zaznamenává. Peter Mansfield objevil, že gradienty magnetického pole dávají signály, které mohou být rychle a efektivně analyzovány a převedeny v zobrazení. MR vlastně dokáže rozřezat tělo a vytvořit trojrozměrný obraz jeho vnitřních struktur bez jakéhokoliv kontaktu (obr. 8). V současnosti je zobrazování s využitím magnetické rezonance využíváno při vyšetřování jednotlivých orgánů v těle. Tato metoda je nezastupitelná při vyšetření mozku a míchy, například u pacientů se zánětem mozku nebo roztroušenou sklerózou. Umožňuje včasnou diagnostiku, ale také průběžné sledování choroby a účinnosti terapie. MRI může ukázat také rozsah nádorů, což umožňuje přesnější chirurgický zákrok a cílení následné radioterapie. Přestože je MRI již běžnou technikou, podléhá stále dalšímu vývoji. MRI nahradila řadu invazivních (k pacientovi méně šetrných) metod, výrazně snížila riziko komplikací vyšetřovaných pacientů a zvýšila jejich komfort. 23

26 Obr. 7 Princip nukleární magnetické rezonance. Za normálních okolností mají magnetické momenty atomových jader (tmavě modře) v určité látce (např. vodíku z vody v buňkách) chaoticky rozházené směry (A). Po vložení vzorku (nebo těla pacienta) do silného magnetického pole (analyzačního tunelu) (růžově) se magnetické momenty jader seřadí jedním směrem (B). Působení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole (C oranžově) tato zorientovaná jádra vychyluje v určitém směru (D červená šipka). Po vypnutí tohoto pole vysílají vychýlená jádra elektromagnetický signál (D zelená šipka). Tyto změny jsou dále analyzovány a softwarově převáděny na finální obraz. 24

27 Obr. 8 MRI. Výsledek MRI hlavové části pacienta ukazuje kontrastní struktury jednotlivých tkání, které lze zobrazit v libovolném úhlu pohledu (nahoře z boku, dole zezadu) a řezu, popř. poskládat do trojrozměrného obrazu. 25

28 2003 Peter Agre USA Johns Hopkins University, School of Medicine Baltimore, MD, USA *1949 Roderick MacKinnon USA Rockefeller University Howard Hudges Medical Institute New York, NY, USA *1956

29 Chemie KANÁLY V BUNĚČNÝCH MEMBRÁNÁCH Buněčná membrána představuje polopropustnou vrstvu umožňující komunikaci buněk s prostředím, kdy dochází k výměně látek, energií a informací. Voda a soli jsou nejdůležitějšími anorganickými složkami buněk i mezibuněčného prostoru, proto i jejich transport musí být přesně regulován. Peter Agre provedl řadu experimentů, které vedly k vysvětlení, jak prochází voda buněčnou membránou a dostává se do buňky. P. Agre objevil proteinové kanály pro transport vody aquaporiny ( vodní póry ). Další výzkum pak přinesl objasnění struktury těchto kanálů. Přestože aquaporiny jsou obecnou složkou buněčných membrán, jejich funkci lze nejlépe demonstrovat v ledvinných kanálcích. Denní filtrace krevní plazmy ledvinami vede u člověka k produkci asi 170 litrů tekutiny, tzv. primární moče. Pro zamezení enormním ztrátám vody musí být tento filtrát dále zahuštěn mechanismem zpětné resorpce v ledvinných tubulech. Tato recyklující mašinérie sestává i z aquaporinů, kterých je v každé ledvině několik set milionů. Vmezeření aquaporinů do buněčné membrány je také cesta regulace zpětného vstřebávání vody antidiuretickým hormonem, který je do krve vylučován systémem hypotalamus-hypofýza v mozku (obr. 9). Roderick MacKinnon jako první ukázal detailní strukturu buněčného iontového kanálu. Na základě struktury jednotlivých kanálů objasnil také princip jejich funkce. Například draselný kanál propustí pouze ionty draslíku. Sodný ion je sice menší než draselný, ale udržuje pevnější vazbu s okolními molekulami vody, takže do tohoto kanálu vstoupit nemůže. Princip řízeného vstupu a výměny sodných a draselných iontů je základním mechanismem přenosu nervového vzruchu (obr. 10) Během čtení této krátké věty se v mozku čtenáře otevírá řádově trilion iontových kanálů a dojde k přečerpání špetky soli. Vzhledem k tomu, že iontové kanály i aquaporiny jsou přítomny v membránách každé buňky, využití těchto znalostí v základním výzkumu i humánní medicíně je nesmírné. 27

30 Obr. 9 Aquaporiny. Při zvýšeném výdeji vody z těla se uvolňuje do krevního oběhu antidiuretický hormon (ADH), který se váže na buňky distálního tubulu v ledvinách. Vazba této molekuly na odpovídající receptor vede k transdukci signálu (obr. 2). Výsledkem je zvýšení počtu aquaporinů (žlutě) v membránách buněk distálního tubulu, a tím zvýšené vstřebávání vody z moči do krve (světle modrá šipka). 28

31 Obr. 10 Funkce iontových kanálů. Iontové kanály v membránách jsou rozhodující i pro přenos nervového vzruchu. V klidovém stavu je rozdílné zastoupení iontů vně a uvnitř buňky, více sodných iontů (červeně) je vně buňky. Akční potenciál vzniká otevřením sodných kanálů a rychlým vstupem sodíku do buňky (červená šipka), který je částečně vyvážen přesunem draslíku v opačném směru. To vede k depolarizaci a dalšímu šíření vzruchu po nervovém vlákně. Pro dosažení klidového stavu jsou pak ionty přečerpávány energeticky náročným mechanismem membránových pump, tzv. ATPáz. 29

32 2004 Richard Axel USA Columbia University New York, USA *1946 Linda B. Buck USA Fred Hutchinson Cancer Research Center Seattle, WA, USA *1947

33 Fyziologie / medicína RECEPTORY PRO ODORANTY A ORGANIZACE ČICHOVÉHO SYSTÉMU Přestože čich u člověka není nepostradatelným smyslem, dokáže rozlišit asi různých vůní a pachů. Čichové vnímání navíc umocňuje kvalitu dalších vjemů, především chuti, a může ovlivnit i sociální chování. Čichový epitel v dutině nosní obsahuje miliony nervových buněk a je jediným místem přímého styku nervového systému s vnějším prostředím. Richard Axel a Linda Buck studovali receptorové čichové buňky a popsali geny, které kódují specifickou rodinu receptorů receptory vázající odoranty. Tyto receptory jsou lokalizovány na buněčných membránách čichových receptorových buněk (obr. 11). Každý receptor sestává z proteinového řetězce, který sedmkrát prochází buněčnou membránou. Po vazbě odorantu (vonné chemické látky) na tento receptor dojde k aktivaci vnitrobuněčného přenosu signálu přes membránově vázané G-proteiny (Nobelova cena, Fyziologie/medicína, 1998). Elektrický signál vytvořený v receptorových buňkách je přenášen čichovými nervovými drahami do mozku (mechanismu akčního potenciálu a synapsí obr. 10). Stovky genů kódujících tyto proteinové receptory tvoří asi 3 % lidského genomu. Proteinové řetězce receptorů pro odoranty se liší v několika málo aminokyselinách (obr. 12), což umožňuje první rozlišení vůní. Druhé rozlišení pak probíhá v glomerulech, kde se scházejí nervová vlákna z více receptorů. Finální čichový vjem je vytvořen v mozku (čichová kůra, amygdala atd.), který se podílí i na vytváření čichové paměti (vyvolání čichového vjemu spojeného s určitým zážitkem nebo událostí). Čichový epitel je v popředí výzkumného zájmu také z hlediska předpokládané schopnosti regenerace, což by představovalo jedinečnou možnost cílené regenerace neuronů. Dosud se pro experimentální regenerace nervového systému využívá především kmenových buněk, které jsou prekurzory buněk gliových. 31

34 Obr. 11 Receptory vázající odoranty. Čichový epitel obsahuje miliony neuronů, které jsou obklopeny podpůrnými buňkami (šedě). Tyto neurony jsou smyslovými buňkami čichu a ve svých membránách obsahují specifické receptory (obr. 12). Při čichání dochází k turbulentnímu proudění vzduchu s rozptýlenými vonnými látkami (odoranty) kolem výběžků neuronů. Pokud receptory na daném neuronu odpovídají molekule odorantu, dojde k jejich vazbě a přenosu signálu do nervových center k dalšímu zpracování. 32

35 Obr. 12 Čichové spektrum. Odlišení jednotlivých pachů (vůní) je dáno aminokyselinovou strukturou proteinových receptorů na membráně čichových neuronů. Každý receptor sestává z aminokyselinových řetězců (barevné kuličky), které jsou ukotveny v membráně (šedě). Pokud dojde k vazbě odorantu, spouští se transdukce signálu přes G-proteiny (obr. 2) a výsledkem je nervový vzruch vedoucí do centrální nervové soustavy. Tam dochází ke kombinaci signálů z jednotlivých čichových buněk a skládání celkového obrazu vůně. 33

36 2004 Aaron Ciechanover Izrael Technion Israel Institute of Technology Haifa, Izrael *1947 Avram Hershko Izrael Technion Israel Institute of Technology Haifa, Izrael *1937 (Maďarsko) Irwin Rose USA University of California Irvine, CA, USA *1926

37 Chemie UBIKVITINEM ZPROSTŘEDKOVANÉ DEGRADACE PROTEINŮ V každé buňce dochází k masivní produkci celé škály proteinových molekul, které jsou součástí vlastní struktury buňky, ale podílejí se také na řízení chemických reakcí (enzymy) a regulaci buněčných funkcí. Proteiny jsou výsledkem genové exprese, vznikají přepisem genomu a stávají se součástí proteomu. Zastoupení a životnost jednotlivých proteinových molekul spolurozhoduje o správném fungování buňky. Řízená degradace proteinů je tedy důležitým regulačním mechanismem. Rozpoznání proteinů určených k degradaci je zprostředkováno molekulární značkou ubikvitinem (obr. 13). Je to protein běžný ve všech buňkách (ubique všude), který sestává z krátkého polypeptidového řetězce. Ubikvitinový řetězec navázaný k proteinu určenému k degradaci (rozštěpení) směřuje k proteazomu. Proteazom (obr. 14) je často označován jako vnitrobuněčný odpadkový koš, který připomíná i svou prostorovou strukturou. V proteazomu dochází ke štěpení ubikvitinem označených proteinů na jejich základní stavební jednotky aminokyseliny. Ty mohou být znovu použity pro proteosyntézu. Ubikvitin degradaci v proteazomu nepodléhá a je znovu využit pro značení proteinů k degradaci. Aaron Ciechanover, Avram Hershko a Irwin Rose přispěli právě k objasnění tohoto energeticky náročného mechanismu, kterým buňka reguluje kvalitu a kvantitu svých proteinů. Značení ubikvitinem hraje významnou roli také při separaci chromozomů při tvorbě pohlavních buněk (meióza). Chyby v rozchodu mateřských a otcovských chromozomů jsou nejčastějším důvodem spontánních potratů. Ubikvitinem zprostředkovaná likvidace proteinů umožňuje zabránění samoopylení u rostlin, a to cílenou degradací vlastního pylu. Řízená degradace proteinů umožňuje správný průběh buněčného cyklu, opravu DNA, zabraňuje nádorovému bujení a alergickým reakcím. Ubikvitinový systém je tak slibným cílem mnoha terapií. 35

RNA temná hmota v našich buňkách

RNA temná hmota v našich buňkách RNA temná hmota v našich buňkách věda 19 kolem nás co to je Historie Ústavu molekulární genetiky AVČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od ddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

CARNOSINE STAR. cognitive impairment)

CARNOSINE STAR. cognitive impairment) MUDr. Michael Kučera, 2006 Současný přehled 1. Úvod. 2. Farmakologie a biochemie. 3. Krátká historie. 4. Mocný antioxidant. 5. Chelatotvorný účinek. 6. Prevence glykace. 7. Prevence karbonylace. 8. Prospěšný

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření Biologické účinky ionizujícího záření Zpracoval Mgr. David J. Zoul Veličiny používané v radiační ochraně Podíl střední sdělené energie d, kterou předalo ionizující záření látce v daném objemovém elementu

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ IN VITRO METODY A JEJICH RELEVANCE VŮČI SITUACI IN VIVO NOVÉ TRENDY V EXPERIMENTECH S TKÁŇOVÝMI KULTURAMI Bakalářská

Více

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK - myšlení (řešení školního úkolu, rozhodování v obchodě...) může být pojímáno jako vnitřní

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více