OBHAJOBAMI ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBHAJOBAMI ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ,"

Transkript

1 Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm zprávy a zajímavosti z naší školy, organizaci školního roku, termíny prázdnin, rozpis skupin školního klubu Příjemné, pozorné počtení! Informační bulletin č. /08/09 *. září škola otevřená pro žáky, rodiče. Další školní rok před námi. Úplně nová zkušenost pro prvňáčky, úplně poslední pro nejstarší, pro deváťáky. Co školní rok přinese nového? Nejdůležitější je změna systému přihlašování na střední školy. Žáci si budou moci podávat tři přihlášky na tři střední školy místo dosavadní jediné. Druhým školním rokem pokračujeme v zavádění školního vzdělávacího programu. Výrazná změna se bude týkat až budoucích třeťáků v dalším školním roce výuku cizího jazyka přesouváme už na třetí třídu. Pokračovat budeme s loňskou novinkou OBHAJOBAMI ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ, které čekají žáky 9. ročníků. Loňská úroveň prací, které žáci psali a obhajovali před komisemi, byla vysoká. *O prázdninách proběhl každoroční tábor školní družiny ve Zvíroticích. Tentokrát ve stylu ČERTOVSKÉHO ŘÁDĚNÍ. Kromě her, diskotéky a batikování čertovských obleků si děti užily výlet parníkem. Příjemným překvapením byla návštěva pana Šeráka s celým týmem hasičů, děti bavila práce s technikou i chůze v hasičských oblecích. Veselá nálada přebíjela nepříliš vstřícné počasí. Doufáme, že nám nový pronajímatel umožní tábor i příští rok. Děkuji vychovatelkám ŠD za jeho organizování i průběh a také kuchařkám Aleně Hájkové a Renatě Pejchlové.

2 Na školu nastoupila nová angličtinářka paní kolegyně Iva Biskupová. Má za sebou pedagogickou zkušenost ze škol ve Spojených státech, dětem se kromě výuky angličtiny bude věnovat také ve volitelném předmětu konverzace v cizím jazyce. Z mateřské dovolené se vrací paní kolegyně Diana Pinkasová angličtina a výtvarná výchova a paní učitelka Vlaďka Křenková němčina. Nově k nám také nastoupila paní kolegyně Štěpánka Adamcová, která se stává třídní učitelkou v VIII.A, učit bude zejména přírodopis, občanskou a rodinnou výchovu. Přejeme všem hodně pracovních úspěchů, vnímavé žáky a samozřejmě také otevřené kolegy. Vloni jsme poprvé otevřeli tzv. volný klub, který je určen pro žáky. 9. ročníků. Byl dětmi hodně navštěvován, paní Hanka Suchá, která se stará i školní bufet, připravuje i pro letošní rok zajímavé a pro žáky snad lákavé činnosti. Ke klubu patří samozřejmě nabídka skupin školního klubu. Letos se rozrostla o kroužek FLÉTNY. Hraní na flétnu přináší dětem zábavu, rozvíjí správné dýchání (vhodné pro astmatiky), jemnou motoriku (dobré pro prvňáčky), smysl pro rytmus. Forma kroužku bude hravá a nenáročná. Flétničky vlastní. Nově otevíráme kroužek ZEMĚPIS ZAJÍMAVĚ, který je určen pro koumáky a zejména budoucí studenty středních škol i další zájemce. *Na najdete mailové odkazy na všechny učitele. Obecná mailová adresa do školy je Telefon do školy je 880, telefon do ředitelny 8800, GSM brána O je , na T-Mobile 768. Mobil do ŠD je *telefon na Středisko výchovné péče Příbram 8666, telefon na pedagogicko psychologickou poradnu foto z Řetězového provádění deváťáků na zámku ve Vrchotových Janovicích

3 pedagogické rady: hod. ÚT (.,.).0 hod. ÚT (.,.).0 hod. ÚT (.,.).0 hod. ST (.,.) schůze výboru SRPDŠ: prázdniny a státní svátky (které nejsou o prázd.) rodičovské schůzky: hod ČT od 7.0. TRIA schůzky konzultační den: hod ČT.0 hod. - středa Den české státnosti 8.9. (NE) podzimní 7.0.(PO) (ST) Den vzniku samostatného čs. státu 8.0 (ÚT) Den boje za svobodu a demokracii 7.. (PO) vánoční.. (PO)..(PÁ). pololetí zakončeno 9.. (ČT) datum na vysvědčení pololetní 0.. (PÁ) jarní velikonoční 9., 0..(ČT, PÁ) +.. PO velikonoční Svátek práce.. (PÁ) Den osvobození od fašismu 8.. (PÁ). pololetí zakončeno 0.6. (ÚT) datum na vysvědčení přijímací zkoušky na střední školy SŠ+ prima gymnázia od.. do 7. (stanoví ředitel příslušné střední školy na základě vyhlášky, která je nyní v připomínkovém řízení). Žáci si pro. kolo přij. zkoušek podají přihlášky příslušným středním školám bez prostřednictví základní školy. foto z Učení Olympijské hry) v přírodě (projekt

4 ZÁŘÍ slavnostní zahájení školního roku adaptační kurz 6. ročníků Častoboř PO-ST (R. Faktor, K.Štemberková, P.Staněk) Srdíčkový den 9.A, J.Šibrava. září ČT bez odpoledního vyučování 6. září PÁ dvoudenní seminář pro učitele, ŘEDITELSKÝ DEN ŘÍJEN výchova ke zdraví MUDr. Jaroslav Machovský výjezdní zasedání školního parlamentu zahájení saunování zahájení plaveckého výcviku pro. roč. ( dvoulekcí;.0.-.) LISTOPAD Drakiáda ŠD semináře pro rodiče a učitele dr. J.Ptáčková SVP Příbram zahájení plaveckého výcviku pro. roč. (9 dvoulekcí; 0.: - 9..) sběr papíru celoškolní projekt PROSINEC Mikulášská nadílka -..PÁ Borec Sedlčan.., J.Šibrava, Setkání při svíčkách 7.. ST, 6 8 hod.; Srdíčkový den, výtěžek škole třídní besídky 9.. od hod. koncerty Zábojáčku, V.Severová LEDEN zimní závody ŠD lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků , Janské Lázně; J.Šibrava.,.. Den otevřených dveří+beseda s rodiči budoucích prvňáčků 6..zápis dětí do. tříd 7. l. Ples školy ŠD celodružinová akce ÚNOR školní kolo recitační soutěže Carmína, E.Jiráková Setkání se známými osobnostmi BŘEZEN

5 oblastní kolo rec. soutěže Carmína, E.Jiráková lyžařský výcvikový kurz. tř. třídy; Janov n.nisou, Š.Šimečková; I.Novotná Srdíčkový den, 9.B; H.Němečková 7.. PÁ vítání jara-vynášení Smrtky; karneval ŠD DUBEN přijímačkový kurz pro žáky 9. ročníků.-7..; H.Němečková, J.Šibrava O nejkrásnější vajíčko 7.. výstava, J.Jandová Sedlčanská vonička přehlídka pěveckých sborů Sedlčanska, V.Severová foto ze slavnostního vyřazení žáků IX. tříd Den Země.. ST; R.Faktor dopravní soutěže, integrovaný záchranný systém I.Šachová sběr papíru přijímací zkoušky od. do 7. KVĚTEN florbalový turnaj.., J.Šibrava Řetězové provádění zámek Vrchotovy Janovice, 9.roč. ŠD výlet Toulky Prahou zájemci z devátých tříd, J.Nádvorník.. Rodinné klání fotografování tříd ČERVEN Učení v přírodě Častoboř st., st.; ředitelský den pro.st,.6. PÁ. a 6.6 (PO,ÚT) volno pro.st. za SO a NE sportovní kurz pro žáky 9.tř R.Faktor, J.Šibrava školní výlety,. st ČT PÁ absolventské práce žáků 9. ročníků. Zahradní slavnost.6.pá (živá hudba, divadelní představení, aukce dět. výtvarných prací, módní přehlídka, občerstvení) poslední zvonění 9. tříd 9.6.PO slavnostní vyřazení žáků.třídy (prima gymn.) a 9.tříd 0.6.; ukončení školního roku Během roku průběžně školní bivaky,

6 školní exkurze, školní, třídní nebo předmětové projekty, minimální program protidrogové prevence - klub KAPA, Květinkový a Srdíčkový den, projekt Lukášek, kulturní představení (pásma ZUŠ, kina, divadla), přednášky, exkurze, knihovna, poznání uměleckých památek Sedlčanska a Prahy, prodej bylinkových sáčků, dětské keramiky, paličkovaných krajek, celorepublikové srovnávací testy Kalibro a Scio, školní dotazníky pro rodiče, žáky, školní předmětové soutěže, okresní soutěže a olympiády, okresní Sportovní liga foto z Rodinného klání červen 08 volitelné předměty: informatika 7.třídy Jan Laštovička informatika 8.třídy Jan Laštovička hra na nástroj 7., 8., 9.třídy Iva Krejčová přírodovědná praktika 7.třídy Štěpáka Adamcová přírodovědná praktika 8.třídy Štěpáka Adamcová přírodovědná praktika 9.třídy Radovan Faktor domácnost (šití)7, 8,9.tř. Dana Šmídová, SOU konverzace Aj 8.tř. Zdeňka Veselá, Iva Biskupová konverzace Aj 9.tř. Jindra Votrubová tech. práce a základy tech. kreslení 9.tř. Jan Laštovička vyučovací hodiny: I.varianta (6 vyučovacích hodin bez odpoled. vyučování). hodina hodina hodina hodina 0..0.hodina.0. 6.hodina..0 OBĚD II.varianta ( hodin + odpolední vyučování) nebo OBĚD *Telefon do ŠJ. od hod , možno využít i záznamník; od hod. k dispozici mobil 7680, je možné napsat SMS. Obědy se odhlašují a přihlašují den předem od hod do 0.00 hod. Pokud se strávník s účtem přestane stravovat ( stěhování...), prosím písemné odhlášky do ŠJ. p. Malíčkové. *Cena oběda : je určena věkovou kategorií strávníka pro daný školní rok září - srpen ( dosáhne-li dítě ve školním roce daného věku, např. 0. června let, platí celý školní rok částku za obědy již vyšší odpovídající letům ). od 7 let do 0 let,- Kč od let do let,- Kč od let a více,- Kč 6

7 *Platbu je možné provádět v hotovosti, sporožirem, bankou *První den nemoci dítěte je možné oběd vyzvednout ve školní jídelně, další dny však musí být odhlášeny. Pokud se obědy neodhlásí, musí se účtovat k ceně oběda ještě provozní a mzdové náklady (,- Kč ). Název kroužku KERAMIKA vedoucí p.dlouhá den, hodina St místo Keramická dílna KERAMIKA p.hejhalová Út Keramická dílna KERAMIKA p.feldsteinová St Keramická dílna KERAMIKA p.šťovíček Keramická dílna Čt SPORTOVNÍ HRY (. a.tř.) p.brotánková St. -.0 Hala SOUZ FLORBAL.st. p.šibrava Po Hala SOUZ FLORBAL (: -.tř.) p.staněk St Hala SOUZ POČÍTAČE.st. (.,.tř.) p.brotánek ÚT Poč.učebna SVĚT ZAJÍMAVĚ (.stupeň) p.jandová Út Poč.učebna ANGLIČTINA.tř. sl.pánková ST.0..tř PALIČKOVÁNÍ p.koubová Po tř..a ZÁBOJÁČEK.-.tř. p.severová Út Učebna HV ZÁBOJÁČEK.-7.tř. p.severová Po Učebna HV ŠIKOVNÉ RUCE (..tř.) p.palátková Út tř.bude upřesněn TVOŘIVÁ DÍLNA (. 9.) p.suchá St Školní klub RADIOTECHNICKÝ p.janoušek ČT.0.00 tř.bude upřesněn FLÉTNA p.adamcová Po nebo ČT.0 -. tř.bude upřesněn - 7

8 * Rádi bychom nabídli další kroužky - atletiky, aerobiku, turistiky, fotbalu... Najdou se vedoucí? *Přinášíme vám také nejdůležitější informace ze školního řádu, které se týkají přímo rodičů. Řád byl schválený školskou a pedagogickou radou. Prosím, pročtěte si alespoň tyto úryvky, jedná se v nich také o omlouvání absencí dětí. *Kompletní znění školního řádu je zveřejněno na stránkách školy nebo se s ním můžete seznámit na třídních schůzkách. Práva rodičů Rodiče a zákonní zástupci žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání a vznášet připomínky a podněty k práci školy zúčastnit se výuky a akcí (za podmínky, že nebudou rušeny), které se pořádají v rámci školních a mimoškolních aktivit, případně pomáhat při jejich organizaci nebo jako dozor, sdružovat se ve Sdružení rodičů a přátel školy, ve kterém pracují podle stanov organizace být voleni do Školské rady a pracovat podle jejího jednacího řádu Povinnosti rodičů Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s těmito podmínkami: řádně omluvit absenci žáka nejpozději tři kalendářní dny od počátku jeho nepřítomnosti formou telefonického sdělení, em nebo písemně; první dvě možnosti musí být po návratu žáka podloženy písemnou omluvou, nemůže-li se žák zúčastnit výuky z důvodů předem známých, požádají písemně třídního učitele nebo vyučujícího konkrétní hodiny o uvolnění (bez písemného omluvení nesmí být žák uvolněn), žádost o uvolnění ze školy v délce do pěti pracovních dnů předkládá třídnímu učiteli, nad pět pracovních dnů řediteli školy oznamovat škole údaje podle 8, odst. zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o případném zdravotním postižení nebo znevýhodnění, jeho druhu, popřípadě údaj o sociálním znevýhodnění, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o jménu a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a 8

9 adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Provoz a vnitřní režim školy foto z prázdninového tábora školní družiny Příchod a odchod ze školy, odemykání a zamykání školy: Škola se odemyká v 7.0hod., dřívější vstup od 6.00hod. platí pro žáky ze školní družiny, od 7 hod. pro žáky školního klubu, případně při mimořádné výukové nebo mimoškolní akci. Škola je přes den zamčená do budovy pouští službu konající uklízečka. Každou návštěvu zapíše a případně odvede za konkrétními lidmi. Příchod do staré budovy je umožněn kvůli bezpečnosti žáků pouze ráno. Starou a novou budovu odemykají uklízečky v 7.0 hodin a zamykají po příchodu dojíždějících žáků. Starou a novou budovu odemykají uklízečky na přestávky po. vyučovací hodině. Po skončení vyučování novou budovu odemykají v.0. Žáci odcházejí ze školy - po skončení vyučování, školní družiny nebo skupiny školního klubu během velké obědové přestávky nebo okénka v rozvrhu, pokud mají podepsaný souhlas od rodičů * Tento týden od pondělí do středy absolvují žáci šestých tříd se svými třídními učitelkami a výchovným poradcem adaptační kurz na Častoboři. Jeho smyslem je příprava na trochu jiný styl výuky na. stupni, osobnostní a sociální rozvoj žáků, poznání sebe navzájem i bližší poznání třídních učitelů a naopak. *Příští týden také začíná Klub mladého diváka, poprvé se vyjíždí 6.9. na hru Ještě jednou, profesore. * I žáci na. stupni mají odpolední vyučování. Je obvyklé, že o polední přestávce chodí děti buď domů na obědy nebo po obědě ve školní jídelně do města. V tomto bulletinu máte jako v předcházejících letech formulář na vaše vyjádření, zda souhlasíte s pobytem žáků o obědové přestávce mimo areál školy. Pokud nebudete souhlasit (jedná se pravděpodobně zejména o žáky nejmenších ročníků), bude ve škole o tyto děti pečovat dozor. Souhlasné vyjádření podepíší prosíme i ti, jejichž dítě se stravuje doma. *V podzimních měsících počítáme s dalším setkáním s ředitelkou Střediska výchovné péče psycholožkou dr. Janou Ptáčkovou. *Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 007/08 bude od.. k dispozici v ředitelně školy a na školním webu. * Výše finančních příspěvků SRPŠ zůstává stejná jako v loňském roce - 0 Kč na dítě (sourozenec 7 Kč). Příspěvky vyberou třídní učitelé do konce října. * Společná akce ministerstva zemědělství a školství školní mléko - pokračuje i v letošním školním roce. Distribuci mléka provádí K.Štemberková. Došlo ke zdražení, resp. zrušení části dotací na produkty školního mléka. Krabička mléka stojí 6 Kč.. Obdobně vás bude paní Štemberková informovat o výběru léčivých bylin. Od hodnoty 0 Kč obdrží žáci za sběr odpovídající hotovost. Sušenou pomerančovou kůru nesbíráme. O sběru kaštanů, žaludů budou děti včas informovány. Sběr papíru, z jehož zisku financujeme školné adoptovaného školního chlapce z Guineje, plánujeme na listopad a duben. foto z obhajob absolventských prací 9

10 * Povinnou součástí školy je její autoevaluace, tedy sebehodnocení. Děláme ho mnohými formami - přes hospitace, výstupy z kontrol České školní inspekce, úspěšnost přijímání na střední školy, zprávami z tisku, srovnávacími testy... až po dotazníková šetření. V závěru školního roku žáci hodnotili tři významné akce ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. TŘÍD, které jsme vloni realizovali poprvé, UČENÍ V PŘÍRODĚ, které bylo zejména pro. stupeň organizované projektově, a loňský CELOŠKOLNÍ PROJEKT na téma OLYMPIJSKÉ HRY. Školní parlament v závěru roku dotazníky vyhodnotil a s jejich výsledky, včetně otázek, se můžete seznámit na webu školy. Zde vám přinášíme jeden z nich, který mapoval absolventské práce žáků. Dotazník ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 9. ročníky, ŽÁKOVSKÝ červen 008 Prosím, zamysli se nad otázkami a pravdivě, podle svého vlastního vědomí zakroužkuj náležité číslo ( nejspokojenější úplná nespokojenost )nebo zakroužkuj odpověď nebo na druhou stranu dopiš něco jiného, co bys nám chtěl/a sdělit. Dotazník je anonymní, nemusíš se podepisovat.. Zakroužkuj, jak jsi byl/a spokojen/a s výběrem témat závěrečných prací 8. Jak hodnotíš spolupráci s učitelem konzultantem 7. Jak hodnotíš dostatek času na zpracování závěrečné práce Jak hodnotíš uspokojení z napsání vlastní práce 0 8. Jak hodnotíš uspokojení z výsledku vlastní prezentace před komisí 9 6. Zpracování a prezentace závěrečné práce mi zejména přineslo (zakroužkuj libovolné možnosti): zlepšení práce s informacemi ( nalézání a výběr) seznámení se se strukturou odborných prací zlepšení vlastních prezentačních dovedností ( vystupování, komunikace, potlačení trémy,...) lepší poznání vyučujícího vůbec nic, byla to pro mě ztráta času 7. S hodnocením své práce komisí ( zakroužkuj) souhlasím 0 mělo být lepší mělo být horší ODEVZDÁNO 6 DOTAZNÍKŮ = 88,% * * * * * * * * Vážení rodiče, přejeme Vám a Vašim dětem zejména prvňáčkům a deváťákům úspěšný školní rok! 0

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více