Biologie potravin a surovin živočišného původu. MVDr. Eva Skřivanová, PhD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biologie potravin a surovin živočišného původu. MVDr. Eva Skřivanová, PhD skrivanova.eva@vuzv.cz"

Transkript

1 Biologie potravin a surovin živočišného původu MVDr. Eva Skřivanová, PhD

2 Potraviny a suroviny živočišného původu MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Složení mléka Fyzikálně chemické vlastnosti mléka Tvorba a sekrece mléka Strojní dojení MASO A MASNÉ VÝROBKY Složení masa Jakostní vlastnosti masa Jateční opracování masa Posmrtné změny, zrání a vady zrání masa VEJCE Stavba a chemické složení vejce Tvorba vajec Mikrobiologie vajec

3 Potraviny a suroviny živočišného původu MLÉKO Komplexní biologická tekutina, jejíž chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti odrážejí výživové potřeby mláďat Tvoří se v sekrečním parenchymu mléčné žlázy (alveolus), sekreční buňky odděleny bazální membránou od krve a lymfy Pro tvorbu 1 l mléka je třeba, aby mléčnou žlázou proteklo l krve

4 Složení mléka Mléko = polydisperzní systém: emulze tuků ve vodě; voda + disperzní fáze Molekulární fáze tvoří s vodou pravé roztoky: laktóza, chloridy, citráty, fosforečnany, Koloidní fáze bílkoviny Emulzní fáze tuk

5 Složení mléka Voda % Volná (většina vody v mléce, jsou v ní rozpuštěny laktóza, minerální látky, apod.) Sušina Složky zbylé po vysušení při C do konstantní hmotnosti % Tuk, bílkoviny, laktóza, minerální soli (převážně Ca, P, Na, K, Cl) Plyny 8 % Zejm. CO 2 O 2 : nežádoucí oxidační změny mléka Vysoký obsah vzduchu v mléce zhoršuje technologické vlastnosti

6 Složení mléka Bílkoviny 3-5 % KASEINY % PRECIPITUJÍPŘI OKYSELENÍ MLÉKA (ph 4,6) OBSAHUJÍ FOSFOR SYROVÁTKOVÉ (SÉROVÉ) BÍLKOVINY % PŘI OKYSELENÍ ZŮSTÁVAJÍ V ROZTOKU MINORITNÍ BÍLKOVINY ENZYMY,

7 Složení mléka KASEINY α S1 (38,5 %) α S2 (10,5 %) Dle obsahu kaseinu se mléka dělí na - Albuminová (< 75 % kaseinu), monogastři - Kaseinová (> 75 % kaseinu), přežvýkavci κ (36,5 %) γ (2 %) Kolísání v poměru jednotl. kaseinů je dáno genetickými rozdíly V mléce je kasein vázán na vápník Uspořádány do MICEL ( µm) Micela = koloidní částice přibližně kulovitého tvaru; její povrch je tvořen strukturami, jejichž interakce s rozpouštědlem je energeticky výhodná, a vnitřní část strukturami, jejichž interakce s rozpouštědlem je nevýhodná.

8 Složení mléka SYROVÁTKOVÉ BÍLKOVINY Po vysrážení kaseinu z mléka (ph 4,6) Tvoří cca 20 % bílkovin v mléce Denaturují při C ß-laktglobulin (7-14 %) Nejvíce zastoupená složka syr. blk Chybí v mléce člověka a hlodavců α-laktalbumin Součást laktososyntetázy, podílí se na biosyntéze laktózy Dominantní zastoupení v mateřském mléce Sérum albumin Imunoglobuliny Součástí obrany proti infekcím mláďat, vysoká koncentrace v kolostru IgM, IgG, IgA Ostatní bílkoviny

9 Složení mléka Mléčný tuk TAG: % DAG: 0,3-0,6 % MAG: 0,02-0,4 % VMK: 0,1-0,4 % Vitaminy rozp. v tucích, steroly, FL, Tukové kuličky (1-12 µm): membrána bohatá na FL: stabilizace hydrofobních lipidů ve vodní fázi mléka. V 1 ml mléka: 2-6 miliard tuk. kuliček = velký povrch = velká reaktivita Mastné kyseliny v mléce: převážně se sudým počtem uhlíků (C 4 - C 18 ), pouze 2 s lichým (C 15 a C 17 ) a 3 nenasycené (mysristoolejová, palmitoolejová, olejová) Mléčný tuk je syntetizován převážně z acetátu a butyrátu

10 Složení mléka Hydrolytické změny mléčného tuku Rozklad tuku na VMK a mono-di-acylglyceroly Příčina: lipolytické enzymy Z organismu zvířete (nativní lipáza, inakt. pasterací) Produkce MO Spontánní lipolýza Nativní lipázou Pozdní fáze laktace, říje, nekvalitní krmivo, mastitidy,.. Indukovaná lipolýza Obvykle spojena s poškozením membrány tuk. kuliček Prudké čerpání mléka, nesprávná fce dojícího zařízení, přeprava Mikrobiální lipolýza Lipázy zejm. psychrotrofních bakterií Lipázy jsou exoenzymy a jsou termorezistentní

11 Složení mléka Sacharidy Jednoduché Glukosa, galaktosa + deriváty (aminocukry, estery,..) Složené Laktóza: 90 % všech sacharidů mléka (4,5-5 %) Přispívá k fyzikálním vlastnostem mléka (osmotický tlak, bod mrznutí, bod varu) Chuť, zdroj energie, podporuje absorpci vápníku T > 70 C: slabé hnědnutí mléka: ml. cukr + aminoskupiny lysinu melanoidy T > 150 C: karamelizace

12 Složení mléka Druh mléka Voda Bílkoviny Tuky Cukry Minerálie Kravské 88 3, ,7 Ovčí ,0 89 2,5 1,5 6,5 0,5 Ženské ,2

13 Mikroorganismy v mléce Mléko získané asepticky z ml. žlázy není sterilní, obsahuje malé množství komenzálů ml. žlázy (mikrokoky, streptokoky, event. korynebakterie) Zvýšený obsah MO v čerstvém mléce: zejména při mastitidách (hlavní původci: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis, Escherichia coli)

14 Hlavní zdroje kontaminace syrového mléka Povrch ml. žlázy Podestýlka ( /g),výkaly ( /g) Typická kožní flóra + MO z nečistot Vzduch Především sporotvorné MO, event. mikrokoky, G- tyčinky, korynebakterie Prach, suchá podestýlka, seno, aerosol Voda Pseudomonády, koliformní bakterie, sporotvorné MO Krmivo Okopaniny (spory, plísně), zkažené krmivo (koliformní), vadná siláž Pracovníci Střevní pathogeny: salmonely, kampylobaktery Kůže: S. aureus

15 Antimikrobiální látky v mléce Laktoferin Glykoprotein, váže Fe: stává se nedostupným pro bakterie Syntetizován v ml. žláze aj. exokrinních žlázách (slinné žlázy, pankreas, slzné žlázy) Vysoký obsah v kolostru/mateřském mléce, během laktace se snižuje, zvyšuje se při mastitidách Bovinní laktoferin: obohacení kojenecké výživy Laktoperoxidázový systém Laktoperoxidáza, H 2 O 2, thiokyanát Účinný zejména na G- bakterie

16 Antimikrobiální látky v mléce Imunoglobuliny IgA, IgG, IgM Obranný systém mláďat proti gastrointestinálním infekcím Turbidimetrie, ELISA,.. Lysozym 1,4-(ß-N-acetylmuramidáza) Sliny, vaječný bílek, mléko, krev Vyšší obsah v kolostru, obsah se zvyšuje při infekcích Princip: štěpí glykosidovou vazbu mezi N- acetylmuramovou kyselinou a N-acetylglukosaminem v bakteriálním peptidoglykanu = citlivé zejm. G+ bakterie Metoda radiální difuse, turbidimetr.,

17 Antimikrobiální látky v mléce Oligosacharidy Fukosylované oligosacharidy, glykoproteiny Podporují růst Bifidobakterií (kompetitivní exkluze) Prevence adheze střevních pathogenů na stěnu střeva Inaktivace někt. toxinů Mastné kyseliny Zejména MK o střední délce řetězce (C 8, C 10, C 12 ) Vysoký obsah v králičím mléce Ochrana proti střevním pathogenům u mláďat Mechanismus účinku není zcela jasný (zřejmě ovlivnění protonmotivní síly vlivem změny IC ph)

18 Somatické buňky v mléce Převážně buňky krevní řady (makrofágy, polymorfonukleáry, lymfocyty) V menší míře epiteliální buňky, eozinofily, bazofily, erytrocyty, plazmatické buňky Počet stoupá při zánětlivých procesech (až o několik řádů) Stanovení počtu somatických buněk (mikroskopicky: referenční metoda ISO, IR spektroskopie,..): Klasifikace mastitid Prevence mastitid Jakostní znak syrového mléka

19 Požadavky na mléko a ml. výrobky dle legislativy ČR Vyhláška č. 77/2003 Sb. kterou se stanoví veterinární požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené tuky a jedlé oleje

20 Požadavky na mléko a ml. výrobky dle legislativy ČR Čerstvé mléko = ošetřeno pasterací n. vysokou pasterací Trvanlivé mléko = UHT nebo sterilace Máslo = min. 75 % tuku Mléčný výrobek = vyrobený výlučně z mléka, přidány pouze látky nezbytné pro výrobu které nenahrazují některé složky mléka Tavený sýr nízkotučný = max. 30 % tuku Mražený krém čokoládový = min. 3 % kakaa Mražený krém kakaový =min. 1,5 % kakaa.

21 Fyzikálně-chemické vlastnosti mléka Hustota kg/m 3 Závisí na obsahu základních složek mléka (blk, sacharidy zvyšují, tuk snižuje) Zvýšená hustota je předběžným znakem odebrání tuku/přidání odstředěného mléka Snížená hustota orientačně poukazuje na přidání vody Kyselost Aktivní kyselost Koncentrace vodíkových iontů ph čerstvého mléka = 6,4-6,8 Titrační kyselost Spotřeba 0,25N NaOH při titraci 100 ml mléka Ukazatel metabolických poruch (acidózy, alkalózy), mastitid,..

22 Fyzikálně-chemické vlastnosti mléka Povrchové napětí Nižší než voda: dáno přítomností povrchově aktivních látek (blk, FL) Pěnivost Bod mrznutí Teplota při atmosférickém tlaku, při které jsou tuhá a tekutá fáze v rovnováze Rozmezí -0,53 C až -0,57 C Průkaz porušení vodou Bod varu Cca o 0,16 0,17 C vyšší než u vody

23 Tvorba a sekrece mléka Mléčná žláza - Ventrálně rozdělená mezivemennou brázdou na levou a pravou polovinu, každá ještě dělena na přední a zadní čtvrť - Každá čtvrť je samostatnou jednotkou s vlastním vývodovým systémem - Každá polovina má vlastní krevní zásobení

24 Tvorba a sekrece mléka Základní funkční jednotkou mléčné žlázy je ALVEOLUS Obklopen kontraktilními myepitelovými buňkami a cévami, stěnu lalůčku tvoří sekreční buňky - ALVEOLUS nitrolalůčkový vývod mlékovod MLÉKOJEM: část žláznatá (alveolární) a část struková: shromažďování mléka - Struk je ukončen strukovým kanálkem dlouhým 6-12 mm, na ten navazuje svalový svěrač

25 Tvorba a sekrece mléka Hormonální řízení laktace Sekreční funkce ml. žlázy je udržována působením řady hormonů Adenohypofýza: prolaktin (LTH) a růstový hormon (STH) Štítná žláza: tyroxin (T 4 ) Kůra nadledvin: kortikosteroidy Příštitná tělíska: parathormon (PTH) Slinivka břišní: inzulin

26 Tvorba a sekrece mléka Spouštění mléka Reflex podmíněný/nepodmíněný Nepodmíněný: souhra baro-, mechano- a termoreceptorů Prodl. mícha hypothalamus hypofýza oxytocin: vliv na myoepitelové buňky a svěrače ml. žlázy Oxytocin: latence 0,3-0,8 min, poločas rozpadu: 2-2,5 min = od stimulace by mělo být dojení ukončeno do 5-8 minut Podmíněný: názor není jednotný, ale určité podmíněné reflexy mohou pozitivně ovlivňovat průběh dojení

27 Mléčná užitkovost skotu Tvar laktační křivky Vnější vlivy (výživa, kvalita odchovu, ustájení, mikroklima, )

28 Strojní dojení DOJENÍ je proces, při kterém je snahou co nejrychleji a za co nejlepších hygienických podmínek získat mléko od dojnice, aniž by došlo k poškození struků vemene či mléčné žlázy DOJÍCÍ ZAŘÍZENÍ je kompletní zařízení pro strojní dojení zahrnující soustrojí vývěv, mléčné a vzduchové potrubí, dojící stroj, pomocné konstrukce a zařízení (desinfekční a čistící zařízení, atd.) Výtok mléka z mlékojemu je podmíněn dosažením dostatečného tlakového spádu mezi strukovou cisternou a vnějším ústím strukového kanálku (sání telete x ruční dojení x strojní dojení)

29 Strojní dojení Robotizace dojení Identifikace struků Laser Ultrazvuk Kamera Automatické čištění a stimulace struků Kartáče Násadce Trysky a fény Senzorické systémy pro kontrolu kvality mléka Barva Konduktivita Průtok Somatické buňky, atd.

30 Ošetření mléka po nadojení Po nadojení se mléko vede do mléčnice, kde probíhá jeho: Čištění (cezení a filtrace) Chlazení (za nejdéle 150 minut na 4-7 C; hluboké chlazení: na 3-5 C) Uchovávání (chladící/úchovné nádrže a tanky)

31 Mlékárenské ošetření mléka Příjem a třídění Vytřídění mléka neodpovídajícího požadovaným znakům jakosti Odstřeďování Odstředěné mléko + smetana Tučnost mléka se dále upravuje na požadovanou hodnotu Tepelné ošetření Termizace (63-65 C, s), nestačí na zahubení pathogenů, provádí se v někt. zemích na farmách před svozem mléka Pasterace (do 100 C, několik s až min) Sterilace (nad 100 C) Chlazení Nejlépe na 5 C

32 Tepelné ošetření mléka Podle vyhlášky o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky musí být pasterizované mléko získáno ošetřením zahrnujícím krátkodobý záhřev na teplotu vysokou přinejmenším 71,7 C po dobu 15 sekund nebo na jakoukoli rovnocennou kombinaci, anebo pasteračním procesem, používajícím jiné kombinace času a teploty za účelem získání rovnocenného účinku. Účinnost pasteračního ošetření by se měla prokazovat negativní reakcí ve fosfatázovém testu. Vysoká pasterace: nejméně 85 C, negativní peroxidázový a fosfatázový test UHT: nejméně 135 C po dobu nejméně 1 s. Kontrola UHT: např. stanovení ATP = není-li žádná kontaminace, pak není přítomno ani ATP Sterilace: zahřátí v obalech nad 100 C, splňuje mikrobiologické požadavky.

33 Potraviny a suroviny živočišného původu MASO Všechny poživatelné části těl užitkových zvířat včetně ryb (tj. nejen svalovina, ale i vnitřní orgány, event. krev) Vyhláška č. 326/2001 Sb. pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. Prováděcí vyhláška Zákona o potravinách a tabákových výrobcích Vyhláška 289/2007 pro živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropského Společenství (požadavky na tržnice, tržiště a samostatná prodejní místa, prodej v malých množstvích chovatelem, )

34 A. průřez horní končetinou a. vnitřní hlava trojhlavého pažního svalu b. pažní kost c. pažní nervověcévní svazek d. pažní fascie B. svalové bříško e. f. úponová šlacha svazek svalových vláken C. svazek svalových vláken D. myofibrila (svalové vlákénko) g. h. aktinová vlákna (kontraktilní bílkovina svalu) molekula myozinu (kontraktilní bílkovina svalu)

35 Myofibrila Myofibrila vykazuje typické pruhování, které je podmíněno střídáním izotropních (I) a anizotropních (A) oblastí. Rozlišuje se A - proužek I - proužek Z - linie M - linie H - proužek Pruhování podmiňují proteinové struktury, které jsou v tenkých a tlustých filamentech (vláknech). Další proteiny jsou součástí cytoskeletu svalové buňky.

36

37 Chemické složení kosterního svalu 75 % vody 20 % bílkovin 3 % tuků 1 % cukrů Složení se liší dle živoč. druhu, výživy, technologie porážky, Nejvíce variabilní je obsah tuku (1-15 %)

38 Chemické složení masa Vepřový bok Hovězí Vepřové Slepičí Kuřecí Voda Bílkoviny Tuky

39 Chemické složení masa Bílkoviny % Z nutričního hlediska nejcennější složka Dle rozpustnosti ve vodě/solných roztocích a dle histologického umístění: Sarkoplazmatické (obs. ve stromatu, rozp. ve vodě a slabých solných roztocích) Myofibrilární (tvoří myofibrily, rozp. v roztocích solí, nerozp. v deionizované vodě) Stromatické (bílkoviny pojivových tkání; nerozp. ve vodě ani v solných roztocích)

40 Chemické složení masa Obsah čistých svalových bílkovin (tj. sarkoplazmatických a myofibrilárních) charakterizuje jakost masa a masných výrobků; v zahraničí se označuje jako BEFFE = bílkoviny masa bez bílkovin pojivových tkání Nejčastěji se stanovuje odečtením obsahu kolagenu od celkového obsahu hrubých bílkovin

41 Chemické složení masa Sarkoplazmatické bílkoviny Při tepelném opracování masa denaturují, podílejí se na zpevnění masa během záhřevu Hemová barviva (hemoglobin, myoglobin), zp. červené zbarvení masa a krve, snížení obsahu železa v dietě: využití ve výkrmu telat

42 Chemické složení masa Myofibrilární bílkoviny Aktin (50 %) a myosin (20 %) Určují vlastnosti masa a průběh zrání masa (posmrtných změn) Zodpovědné za kontrakci svalu Vážou největší podíl vody v mase

43 Chemické složení masa Stromatické bílkoviny Výskyt především v pojivových tkáních (vazivo, šlachy, kůže, kosti) Nejdůležitější zástupce = kolagen: liší se AK složením, obs. vysoké procento glycinu, hydroxyprolinu a prolinu Při záhřevu se kolagenová vlákna deformují, záhřev ve vodě: vznik želatiny

44 Chemické složení masa Lipidy Triacylglyceroly vyšších MK, fosfolipidy Nosič senzorických vlastností masa Ve svalovině (intramuskulární tuk): ovlivňuje chutnost masa, křehkost, zp. mramorování = důl. jakostní znak masa Mimo sval (zásobní tuk)

45 Chemické složení masa Minerální látky, vitaminy, extraktivní látky Mg: aktivita ATPasy a enzymů mtb cukrů Ca: role při svalové kontrakci, srážení krve Fe: hemová barviva Zn, K Vitaminy skup. B (thiamin, riboflavin, B 12 ) Sacharidy: zejména glykogen

46 Jakostní vlastnosti masa Barva Červená barva je způsobena hemovými barvivy, myoglobinem a hemoglobinem Podíl hemoglobinu závisí na kvalitě vykrvení Změny barvy masa: dány reakcemi na atomu železa: navázání O 2 = OXYMYOGLOBIN, oxidace železa na Fe 3+ = METMYOGLOBIN Vliv na změny barvy: kyslík, peroxid vodíku, mikroorganismy, enzymy,

47 Jakostní vlastnosti masa Vaznost Schopnost masa vázat přidanou i vlastní vodu Voda vázaná/volná Vaznost ovlivňuje ph, obsah solí, iontů, narušení svalových vláken post mortem,pohlaví, věk,. ph: minimální vaznost je při ph = 5 (izoelektrický bod, kladné a záporné náboje jsou vyrovnány)

48 Jakostní vlastnosti masa Křehkost Struktura, stav, chemické složení Závisína Době zrání masa Obsahu pojivové tkáně v mase Obsahu intramuskulárního tuku Var: kolagen želatina = změknutí masa

49 Jateční opracování masa Omráčení (ochrana proti týrání, lepší manipulace a vykrvení, bezpečnost práce) Mechanické (spec. pistole s upoutaným projektilem) Elektrické Chemické(CO 2 ) Vykrvení Ihned po omráčení Ve visu nebo v leže

50 Jateční opracování masa Ošetření povrchu těla Odstranění nebo ošetření kůže (skot: odstranění celé kůže; prase: paření, odstranění štětin, opálení; drůbež: paření a škubání peří kritický bod) Eviscerace a půlení Odstranění orgánů tělních dutin (savci: vykolení, drůbež: kuchání) Rizikový krok z hlediska mikrobiální kontaminace! Půlení/čtvrcení: u skotu odstranění míchy (BSE) Veterinární prohlídka a konečná úprava Povinná prohlídka každého kusu Razítko Oplach

51 Posmrtné změny a zrání masa Nativní svalová tkáň se přeměňuje na MASO Průběh posmrtných změn ovlivňuje jeho kvalitu 4 stádia Prae-rigor (před rigorem) Rigor mortis (posmrtné ztuhnutí) Zrání masa Hluboká autolýza

52 Posmrtné změny a zrání masa Prae-rigor Období před nástupem rigor mortis Charakterizováno vysokým obsahem ATP ph neutrální (6,9-7,2) Zastaven přísun kyslíku do svalu, nástup anaerobní glykolýzy, po určitém čase začne klesat ATP Maso dobře váže vodu (zprac. na masné výrobky)

53 Posmrtné změny a zrání masa Rigor mortis Porážkou končí aerobní mtb, nastupuje anaerobní = odbourávání energetic. složek, tvorba k. mléčné Koncentrace ATP poklesne na 20 % původní koncentrace = aktin a myosin se nestačí udržovat v disociovaném stavu = tenká a tlustá filamenta vytvoří komplex a sval ztuhne KlesápH (důsledek tvorby kyseliny mléčné vzniklé rozpadem glykogenu), tím se zvyšuje údržnost masa V této fázi má maso minimální vaznost Fáze zcela nevhodná pro zpracování (tuhé, špatně váže vodu) Trvá cca 1-2 dny

54 Posmrtné změny a zrání masa Zrání masa Postupné uvolňování ztuhlosti svalu (proteolýza myofibrilárních bílkovin) Zlepšuje se vaznost Mírně roste ph (rozklad k. mléčné) Několik dnů až týdnů, dle druhu (drůbež: 1 den, vepřové: 3 dny-1 týden, hovězí: 14 dní a více) Zrání probíhá z hygienických důvodů při chladírenských teplotách Hluboká autolýza Nežádoucí Rozklad bílkovin, hydrolýza tuků, mikrobiální napadení

55 Posmrtné změny a zrání masa Urychlení zrání masa (ekonomické důvody, prevence ztuhnutí masa vlivem rychlého zchlazení) Elektrostimulace Do 1 h po porážce El. proud excituje svalovou práci = odbourávání ATP a glykogenu Masážování Naklepávání, masírování = mech. rozvolnění vláken, uvol. enzymů Enzymatické zkřehčování Použití proteolytických enzymů, hlavně z rostlin Bromelain, papain, Trávicí enzymy (pepsin, trypsin)

56 Vady zrání masa PSE (pale = bledé, soft = měkké, exudative = vodnaté) Během zrání došlo k prudkému poklesu ph V době, kdy má maso ještě poměrně vysokou teplotu, tj. dochází k částečné denaturaci bílkovin Pokles ph a denaturace blk: snížení vaznosti masa, tkáň je měkká, uvolňuje vodu Světlejší barva (vliv změněné vaznosti masa)

57 Vady zrání masa DFD (dark = tmavé, firm = tuhé, dry = suché) Opačné vlastnosti Po smrti dochází k velmi malému poklesu ph (stres, vyčerpání před porážkou) Vysoká vaznost Tmavá barva Vysoké ph = nedostatečný průběh zrání Omezená údržnost

58 Nežádoucí látky v mase Fyzikální Cizí předměty, mechanické nečistoty,.. Chemické Těžké kovy (Cd, Pb, Hg) Pesticidy a herbicidy (chlorované uhlovodíky, organofosfáty,..) Růstové stimulátory (v EU zakázáno používání krmných antibiotik) Rezidua léčiv (ochranná lhůta: 60 dní) Polychlorované bifenyly, polyaromatické uhlovodíky,

59 Nežádoucí látky v mase Mikrobiální Bakteriální (salmonely, escherichie, stafylokoky, kampylobaktery, klostridia: produkce toxinů = intoxikace Cl. botulinum: botulismus) Parazitární (toxoplazmóza, trichinelóza, cysticerkóza = tasemnice) Virové (v mase výjimečně) Prionové (BSE = nemoc šílených krav, mozek a mícha aj. rizikové části konfiskovány jako velmi nebezpečný materiál : 133 C, 3B, povinné vyšetření na SVU, hlášení pozitivních nálezů + příslušná opatření)

60 Potraviny a suroviny živočišného původu Vejce V současné době zejména produkce konzumních vajec kura domácího (Gallus gallus) Spotřeba vajec v ČR má sestupnou tendenci Roste poptávka po vejcích z alternativních chovů nosnic Největší producenti vajec: Čína, USA, Rusko

61 Stavba a chemické složení vajec Vejce = produkt samičího reprodukčního systému Obsahuje všechny základní látky potřebné pro vývoj kuřecího zárodku Žloutek (30 %), bílek (60 %), skořápka (10 %) Sušina: proteiny, lipidy, sacharidy,minerální látky, vitaminy, enzymy, barviva,

62 Tvorba vajec Odlišnosti od savců: vyvinut pouze levý vaječník, v průběhu snášky se zvětšuje Prekurzor: folikul K tvorbě obalů vejce dochází činností žlázek v epitelu vejcovodu (obklopení vaječné buňky bílky, podskořápečnými blanami, skořápkou) Roční produkce vajec: cca 240 ks Hmotnost vejce: cca 50 g

63 Nejdůležitější vlastností z hlediska vaječné užitkovosti je nosnost - schopnost snášet vejce, jejíž výsledkem je snáška -počet snesených vajec za určité časové období Předpokladem pro optimální snášku jsou teploty C, výkyvy jsou pro snášku nepříznivé. Světelný režim: optimum = 14 h světla, 10 luxů. Masný hybrid, výkrm: C, 24 h světlo (2-5 luxů) Vliv výživy na snášku: důležité jsou převážně dusíkaté látky a složení jednotlivých aminokyselin, metabolizovatelná energie, vápník, fosfor a mikroprvky, vitaminy A, D, E. V první fázi jsou, pro dosažení největší snášky, nejdůležitější dusíkaté látky Chov drůbeže - efektivnost chovu, vysoká reprodukce, efektivnější přeměna bílkovin na bílkovinu těla, vysoká nutriční hodnota, vysoký obsah bílkovin a nízký obsah tuku

64 Stavba vejce 1. skořápka (testa) 2. vnější papírová blána (membrana testa) 3. vnitřní papírová blána (membrana testa) 4. poutko (chalaza) 5. vnější řídký bílek (albumen rarum) 6. hustý bílek (album densum) 7. žloutková blána (membrana vitellina či lamina vitellina cytolemma ovocyti) 8. výživný žloutek 9. zárodečný terčík (tvořivý žloutek + zárodek) (discus germinalis) 10. tmavý (žlutý) žloutek (vitellus aureus) 11. světlý žloutek (vitellus aureus) 12. vnitřní řídký bílek (albumen rarum) 13. poutko (chalaza) 14. vzduchová komůrka (cella aeria) 15. kutikula

65 Chemické složení žloutku Hlavní zdroj pro růst zárodku, tuková emulze Lipidy Tvoří cca 33 % sušiny žloutku Zejména triacylglyceroly, méně fosfolipidů, sterolů,aj. Vysoký obsah nenasycených mastných kyselin (na rozdíl od jiných živoč. produktů) Příznivý poměr MK Zejména k. olejová a linolová Cholesterol: necelá 4 % z celk. mn. tuku

66 Chemické složení žloutku Bílkoviny Cca 16 % sušiny žloutku Větš. složené (glykoproteiny, lipoproteiny) Livetiny (volné) Viteliny (lipoproteiny) Fosfovitin (glykoproteiny) Sacharidy Cca 1 % Většina je vázaná na proteiny

67 Chemické složení žloutku Vitaminy Rozp. v tucích (A, E, D) Vitamin C, k. pantothenová, riboflavin, thiamin Pigmenty Karotenoidy Xantofyly Minerální látky P, Fe, K

68 Chemické složení bílku Koloidní roztok bílkovin Proteiny Zejména ve formě glykoproteinů Ovoalbumin Ovotransferin (váže Fe, činí jej nedostupným pro bakterie) Ovomucin Lysozym (lyzuje stěny G+ bakterií) Avidin Ovoinhibitor

69 Chemické složení bílku Sacharidy Glykoproteiny Vitaminy Vitaminy skupiny B Minerální látky Na, K, S Lipidy Stopy

70 Mikrobiologie vajec Exogenní kontaminace Přes skořápku z vnějšího prostředí Endogenní kontaminace Krevní cestou z těla nosnice Nejvíce jsou kontaminovány vejce z volných chovů a z chovů na podestýlce, nejméně vejce z chovů klecových. Hlavní zástupci: Salmonella, Campylobacter

71 Incidence kampylobakterióz a salmonelóz v ČR Incidence Salmonellosis Campylobacteriosis Year Pozor, nejen vejce ale i nedostatečně tepelně upravené maso!

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév.

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév. Masná užitkovost MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, chrupavek, vaziva, šlach, tuku, nervové tkáně a cév. VÝKRMNOST-schopnost produkovat svalovinu

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

ANALÝZA VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ

ANALÝZA VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ ANALÝZA VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ Obsah kapitoly: tržní a další druhy vajec ukazatele kvality a nezávadnosti chemické složení analýza syrových vajec analýza vaječných výrobků Tržní a další druhy vajec

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 5 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Mléko a mléčné výrobky: skupiny, popis, charakteristika výrobků s ohledem na legislativní, technologické, senzorické

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ Proteiny funkce Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek proteiny 22.7.2012 3. ročník čtyřletého G Procvičování struktury a funkcí proteinů

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

ANALÝZA VAJEC A VÝROBKŮ Z VAJEC

ANALÝZA VAJEC A VÝROBKŮ Z VAJEC ANALÝZA VAJEC A VÝROBKŮ Z VAJEC Obsah kapitoly: tržní a další druhy vajec ukazatele kvality, jakosti, nezávadnosti chemické složení analýza syrových vajec analýza výrobků z vajec 2007 - doc. J. Poustka

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

OBSAH. Obecná charakteristika 1. Význam ve výživě 1. Základní mlékárenské ošetření mléka 1. Rozdělení mléka 1. Tekuté mléčné výrobky 1

OBSAH. Obecná charakteristika 1. Význam ve výživě 1. Základní mlékárenské ošetření mléka 1. Rozdělení mléka 1. Tekuté mléčné výrobky 1 Mléko Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Vinterová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_12 Název materiálu: Mléko a druhy mléka Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007

Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Srovnání nařízení EU 2073/2005 s nařízením EU 1441/2007 Důvody nařízení Ochrana veřejného zdraví Nebezpečí při větším množství mikroorganismů v potravinách Dodržování mikrobiálních kritérií pravidelné

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Zrání hovězího masa - proč je třeba a jak se provádí. Josef Kameník

Zrání hovězího masa - proč je třeba a jak se provádí. Josef Kameník Zrání hovězího masa - proč je třeba a jak se provádí Josef Kameník Křehkost masa představuje dojem, jakým maso působí při konzumaci se zřetelem na čas a energii potřebnou na rozžvýkání masa pro další trávící

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

Využití membránových procesů při zpracování syrovátky

Využití membránových procesů při zpracování syrovátky Seminář Membránové procesy v mlékárenství Pardubice 7. 5. 2013 Využití membránových procesů při zpracování syrovátky Jiří Štětina Ústav mléka, tuků a kosmetiky Osnova Charakterizace syrovátky přehled membránových

Více

Sledování postmortálních změn jakosti u masa. Radek Holík

Sledování postmortálních změn jakosti u masa. Radek Holík Sledování postmortálních změn jakosti u masa Radek Holík Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na sledování postmortálních změn u vepřového a hovězího masa. Jejím cílem je zkoumání

Více

BÍLKOVINY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA A ZPRACOVÁNÍ MLÉKA U3V Mgr. Dana Tkadlecová

BÍLKOVINY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA A ZPRACOVÁNÍ MLÉKA U3V Mgr. Dana Tkadlecová BÍLKOVINY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA A ZPRACOVÁNÍ MLÉKA U3V 2017 Mgr. Dana Tkadlecová Co jsou to bílkoviny nebo-li proteiny? Jedná se o přírodní makromolekulární látky složené z více než 100 tzv. AMINOKYSELIN,

Více

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu

ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 6579, kromě bodu Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů.

Více

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up Základními složkami mléka jsou voda, bílkoviny, tuky,

Více

RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. Fakulta chemická VUT v Brně

RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. Fakulta chemická VUT v Brně TRADIČNÍ A NOVÉ ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. Fakulta chemická VUT v Brně I. Význam masa ve výživě člověka II. Cesta masa z vitálního stavu až ke spotřebiteli III. Syrové maso a výrobky

Více

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009)

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav konzervace potravin VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009) Praha, říjen

Více

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE)

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) 1 9.10.2013 A je to tu zase LEGISLATIVA Dnes pro nás důležitá č. 77/2003 Sb.

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

Vejce a výrobky z vajec ve výživě člověka. Tomáš Pich

Vejce a výrobky z vajec ve výživě člověka. Tomáš Pich Vejce a výrobky z vajec ve výživě člověka Tomáš Pich Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Výživová a dietetická hodnota vajec budí značné množství rozporuplných názorů. Proto se chci ve své práci na toto téma

Více

Bílkoviny = proteiny

Bílkoviny = proteiny Bílkoviny Bílkoviny = proteiny Jsou nejdůležitější přírodní látky Vytvářejí makromolekuly složené z několika tisíc aminokyselin počet, druh a pořadí vázaných aminokyselin určuje vlastnosti bílkovin Aminokyseliny

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

BÍLKOVINY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA A ZPRACOVÁNÍ MLÉKA. Mgr. Dana Tkadlecová

BÍLKOVINY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA A ZPRACOVÁNÍ MLÉKA. Mgr. Dana Tkadlecová BÍLKOVINY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA A ZPRACOVÁNÍ MLÉKA Mgr. Dana Tkadlecová Co jsou to bílkoviny nebo-li proteiny? Jedná se o přírodní makromolekulární látky složené z více než 100 tzv. AMINOKYSELIN, což jsou

Více

Analýza tuků živočišného původu I

Analýza tuků živočišného původu I Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) Název ústavu: Ústav hygieny a technologie masa Název předmětu:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní

II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní základní stavební jednotkou svalové vlákno, představující mnohojaderný útvar (soubuní) syncytiálního charakteru; vykazuje příčné pruhování;

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Vybrané aspekty lipolýzy a proteolýzy v syrovém kravském mléce s ohledem na jeho kvalitu ve vztahu k výskytu mastitid a ketózy

Vybrané aspekty lipolýzy a proteolýzy v syrovém kravském mléce s ohledem na jeho kvalitu ve vztahu k výskytu mastitid a ketózy Vybrané aspekty lipolýzy a proteolýzy v syrovém kravském mléce s ohledem na jeho kvalitu ve vztahu k výskytu mastitid a ketózy Oto Hanuš, Zdeňka Hegedüšová, Radoslava Jedelská, Jaroslav Kopecký Výzkumný

Více

Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi. Stanislav Staněk oddělení technologie a techniky chovu HZ VÚŽV, v. v. i.

Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi. Stanislav Staněk oddělení technologie a techniky chovu HZ VÚŽV, v. v. i. Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi Stanislav Staněk oddělení technologie a techniky chovu HZ VÚŽV, v. v. i. Co považujeme za mlezivo? Mlezivo = pouze z I. nádoje (pro 1. a 2. napájení ),

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,... BÍLKVIY - látky peptidické povahy tvořené více než 100 aminokyselinami - aminokyseliny jsou poutány...: R 1 2 + R 2 R 1 R 2 2 2. Dělení bílkovin - vznikají proteosyntézou Struktura bílkovin primární sekundární

Více

Potraviny a výživa Mléko a mléčné výrobky

Potraviny a výživa Mléko a mléčné výrobky Potraviny a výživa Mléko a mléčné výrobky Název školy SŠHS Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. JOSEF VELECKÝ KVS PRO JMK

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. JOSEF VELECKÝ KVS PRO JMK SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. JOSEF VELECKÝ KVS PRO JMK ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN PRVOVÝROBA NAŘÍZENÍ 178/2002 CHOV ZVÍŘAT PĚSTOVÁNÍ

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o.

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o. Manuál č. 24 NÁZEV HODINY/TÉMA: MASO A MASNÉ VÝROBKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Potraviny a výživa Ročník: druhý Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Brainstorming ve dvojicích,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám egistrační číslo projektu: Z.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INVAE_164 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Maso a masné výrobky: - rozdělení na skupiny, popis, charakteristika výrobků z pohledu legislativy z pohledu technologie

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Aktivita Název inovace Cvičení 1 - Odběr vzorků k laboratorním vyšetřením Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu

Aktivita Název inovace Cvičení 1 - Odběr vzorků k laboratorním vyšetřením Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory Termín realizace inovace ZS 2013 KA 1 - inovace výuky Cvičení 1 - Odběr vzorků k laboratorním vyšetřením

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Nízkomolekulární, biologicky aktivní dusíkaté látky bazické povahy odvozené od aminokyselin Nepostradatelné pro organismus V malých koncentracích přirozená složka

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Řada TIENS Biologický vápník. Školicí středisko, Oddělení vzdělávání. Tiens Global Marketing Center

Řada TIENS Biologický vápník. Školicí středisko, Oddělení vzdělávání. Tiens Global Marketing Center Řada TIENS Biologický vápník Školicí středisko, Oddělení vzdělávání. Tiens Global Marketing Center 1 Základní informace 2 Představení výrobků 3 Metoda zpracování 4 Prodejní body I Základní informace Vápník

Více

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník

Druhy a složení potravin, FVHE 1. ročník Martina Bednářová Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin, FVHE 1. ročník 1 Spotřeba sýrů kg/os/rok Řekové 28 EU 19 ČR 16 Z toho tavené 2,7 Kde najdeme požadavky na označení, definice či členění

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem

Více

Vybrané charakteristiky syrového mléka. Bc. Adéla Balajková

Vybrané charakteristiky syrového mléka. Bc. Adéla Balajková Vybrané charakteristiky syrového mléka Bc. Adéla Balajková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Mléko je tekutý sekret mléčné žlázy savců. Obsahuje dusíkaté látky, bílkoviny, laktózu, vitamíny, minerální látky

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie ANORGANICKÉ ŽIVINY Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie B. VODA základní podmínka pro život (nezastupitelná) viz. Voda ve výživě HZ C.

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Etologie hospodářských zvířat STRES. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Etologie hospodářských zvířat STRES. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Etologie hospodářských zvířat STRES Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Stres Hans Hugo Bruno Selye 1936 = stav, který v sobě zahrnuje všechny nespecifické

Více

Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a)

Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) PŘÍLOHA Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) POČÁTEČNÍ VÝŽIVA KRITÉRIUM MINIMUM MAXIMUM MINIMU M 1. Energie 250 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) 295 kj/100

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Pojem funkční potravina:

Pojem funkční potravina: Funkční potraviny Pojem funkční potravina: - výživová hodnota + příznivý vliv na zdraví konzumenta - vyrobena z přirozeně se vyskytujících složek - měla by být součástí každodenní stravy Tvoří přechod

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Bakteriologická analýza potravin Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

VÝSKYT, SLOŽENÍ A ZMĚNY BÍLKOVIN V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO A ROSTLINNÉHO PŮVODU

VÝSKYT, SLOŽENÍ A ZMĚNY BÍLKOVIN V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO A ROSTLINNÉHO PŮVODU CHEMIE POTRAVIN - cvičení VÝSKYT, SLOŽENÍ A ZMĚNY BÍLKOVIN V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO A ROSTLINNÉHO PŮVODU Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha MASO, MASNÉ VÝROBKY, DRŮBĚŽ, RYBY Svaly savců obsahují

Více

Bp1252 Biochemie. #11 Biochemie svalů

Bp1252 Biochemie. #11 Biochemie svalů Bp1252 Biochemie #11 Biochemie svalů Úvod Charakteristickou funkční vlastností svalu je schopnost kontrakce a relaxace Kontrakce následuje po excitaci vzrušivé buněčné membrány je přímou přeměnou chemické

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více