Biologie potravin a surovin živočišného původu. MVDr. Eva Skřivanová, PhD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biologie potravin a surovin živočišného původu. MVDr. Eva Skřivanová, PhD skrivanova.eva@vuzv.cz"

Transkript

1 Biologie potravin a surovin živočišného původu MVDr. Eva Skřivanová, PhD

2 Potraviny a suroviny živočišného původu MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Složení mléka Fyzikálně chemické vlastnosti mléka Tvorba a sekrece mléka Strojní dojení MASO A MASNÉ VÝROBKY Složení masa Jakostní vlastnosti masa Jateční opracování masa Posmrtné změny, zrání a vady zrání masa VEJCE Stavba a chemické složení vejce Tvorba vajec Mikrobiologie vajec

3 Potraviny a suroviny živočišného původu MLÉKO Komplexní biologická tekutina, jejíž chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti odrážejí výživové potřeby mláďat Tvoří se v sekrečním parenchymu mléčné žlázy (alveolus), sekreční buňky odděleny bazální membránou od krve a lymfy Pro tvorbu 1 l mléka je třeba, aby mléčnou žlázou proteklo l krve

4 Složení mléka Mléko = polydisperzní systém: emulze tuků ve vodě; voda + disperzní fáze Molekulární fáze tvoří s vodou pravé roztoky: laktóza, chloridy, citráty, fosforečnany, Koloidní fáze bílkoviny Emulzní fáze tuk

5 Složení mléka Voda % Volná (většina vody v mléce, jsou v ní rozpuštěny laktóza, minerální látky, apod.) Sušina Složky zbylé po vysušení při C do konstantní hmotnosti % Tuk, bílkoviny, laktóza, minerální soli (převážně Ca, P, Na, K, Cl) Plyny 8 % Zejm. CO 2 O 2 : nežádoucí oxidační změny mléka Vysoký obsah vzduchu v mléce zhoršuje technologické vlastnosti

6 Složení mléka Bílkoviny 3-5 % KASEINY % PRECIPITUJÍPŘI OKYSELENÍ MLÉKA (ph 4,6) OBSAHUJÍ FOSFOR SYROVÁTKOVÉ (SÉROVÉ) BÍLKOVINY % PŘI OKYSELENÍ ZŮSTÁVAJÍ V ROZTOKU MINORITNÍ BÍLKOVINY ENZYMY,

7 Složení mléka KASEINY α S1 (38,5 %) α S2 (10,5 %) Dle obsahu kaseinu se mléka dělí na - Albuminová (< 75 % kaseinu), monogastři - Kaseinová (> 75 % kaseinu), přežvýkavci κ (36,5 %) γ (2 %) Kolísání v poměru jednotl. kaseinů je dáno genetickými rozdíly V mléce je kasein vázán na vápník Uspořádány do MICEL ( µm) Micela = koloidní částice přibližně kulovitého tvaru; její povrch je tvořen strukturami, jejichž interakce s rozpouštědlem je energeticky výhodná, a vnitřní část strukturami, jejichž interakce s rozpouštědlem je nevýhodná.

8 Složení mléka SYROVÁTKOVÉ BÍLKOVINY Po vysrážení kaseinu z mléka (ph 4,6) Tvoří cca 20 % bílkovin v mléce Denaturují při C ß-laktglobulin (7-14 %) Nejvíce zastoupená složka syr. blk Chybí v mléce člověka a hlodavců α-laktalbumin Součást laktososyntetázy, podílí se na biosyntéze laktózy Dominantní zastoupení v mateřském mléce Sérum albumin Imunoglobuliny Součástí obrany proti infekcím mláďat, vysoká koncentrace v kolostru IgM, IgG, IgA Ostatní bílkoviny

9 Složení mléka Mléčný tuk TAG: % DAG: 0,3-0,6 % MAG: 0,02-0,4 % VMK: 0,1-0,4 % Vitaminy rozp. v tucích, steroly, FL, Tukové kuličky (1-12 µm): membrána bohatá na FL: stabilizace hydrofobních lipidů ve vodní fázi mléka. V 1 ml mléka: 2-6 miliard tuk. kuliček = velký povrch = velká reaktivita Mastné kyseliny v mléce: převážně se sudým počtem uhlíků (C 4 - C 18 ), pouze 2 s lichým (C 15 a C 17 ) a 3 nenasycené (mysristoolejová, palmitoolejová, olejová) Mléčný tuk je syntetizován převážně z acetátu a butyrátu

10 Složení mléka Hydrolytické změny mléčného tuku Rozklad tuku na VMK a mono-di-acylglyceroly Příčina: lipolytické enzymy Z organismu zvířete (nativní lipáza, inakt. pasterací) Produkce MO Spontánní lipolýza Nativní lipázou Pozdní fáze laktace, říje, nekvalitní krmivo, mastitidy,.. Indukovaná lipolýza Obvykle spojena s poškozením membrány tuk. kuliček Prudké čerpání mléka, nesprávná fce dojícího zařízení, přeprava Mikrobiální lipolýza Lipázy zejm. psychrotrofních bakterií Lipázy jsou exoenzymy a jsou termorezistentní

11 Složení mléka Sacharidy Jednoduché Glukosa, galaktosa + deriváty (aminocukry, estery,..) Složené Laktóza: 90 % všech sacharidů mléka (4,5-5 %) Přispívá k fyzikálním vlastnostem mléka (osmotický tlak, bod mrznutí, bod varu) Chuť, zdroj energie, podporuje absorpci vápníku T > 70 C: slabé hnědnutí mléka: ml. cukr + aminoskupiny lysinu melanoidy T > 150 C: karamelizace

12 Složení mléka Druh mléka Voda Bílkoviny Tuky Cukry Minerálie Kravské 88 3, ,7 Ovčí ,0 89 2,5 1,5 6,5 0,5 Ženské ,2

13 Mikroorganismy v mléce Mléko získané asepticky z ml. žlázy není sterilní, obsahuje malé množství komenzálů ml. žlázy (mikrokoky, streptokoky, event. korynebakterie) Zvýšený obsah MO v čerstvém mléce: zejména při mastitidách (hlavní původci: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis, Escherichia coli)

14 Hlavní zdroje kontaminace syrového mléka Povrch ml. žlázy Podestýlka ( /g),výkaly ( /g) Typická kožní flóra + MO z nečistot Vzduch Především sporotvorné MO, event. mikrokoky, G- tyčinky, korynebakterie Prach, suchá podestýlka, seno, aerosol Voda Pseudomonády, koliformní bakterie, sporotvorné MO Krmivo Okopaniny (spory, plísně), zkažené krmivo (koliformní), vadná siláž Pracovníci Střevní pathogeny: salmonely, kampylobaktery Kůže: S. aureus

15 Antimikrobiální látky v mléce Laktoferin Glykoprotein, váže Fe: stává se nedostupným pro bakterie Syntetizován v ml. žláze aj. exokrinních žlázách (slinné žlázy, pankreas, slzné žlázy) Vysoký obsah v kolostru/mateřském mléce, během laktace se snižuje, zvyšuje se při mastitidách Bovinní laktoferin: obohacení kojenecké výživy Laktoperoxidázový systém Laktoperoxidáza, H 2 O 2, thiokyanát Účinný zejména na G- bakterie

16 Antimikrobiální látky v mléce Imunoglobuliny IgA, IgG, IgM Obranný systém mláďat proti gastrointestinálním infekcím Turbidimetrie, ELISA,.. Lysozym 1,4-(ß-N-acetylmuramidáza) Sliny, vaječný bílek, mléko, krev Vyšší obsah v kolostru, obsah se zvyšuje při infekcích Princip: štěpí glykosidovou vazbu mezi N- acetylmuramovou kyselinou a N-acetylglukosaminem v bakteriálním peptidoglykanu = citlivé zejm. G+ bakterie Metoda radiální difuse, turbidimetr.,

17 Antimikrobiální látky v mléce Oligosacharidy Fukosylované oligosacharidy, glykoproteiny Podporují růst Bifidobakterií (kompetitivní exkluze) Prevence adheze střevních pathogenů na stěnu střeva Inaktivace někt. toxinů Mastné kyseliny Zejména MK o střední délce řetězce (C 8, C 10, C 12 ) Vysoký obsah v králičím mléce Ochrana proti střevním pathogenům u mláďat Mechanismus účinku není zcela jasný (zřejmě ovlivnění protonmotivní síly vlivem změny IC ph)

18 Somatické buňky v mléce Převážně buňky krevní řady (makrofágy, polymorfonukleáry, lymfocyty) V menší míře epiteliální buňky, eozinofily, bazofily, erytrocyty, plazmatické buňky Počet stoupá při zánětlivých procesech (až o několik řádů) Stanovení počtu somatických buněk (mikroskopicky: referenční metoda ISO, IR spektroskopie,..): Klasifikace mastitid Prevence mastitid Jakostní znak syrového mléka

19 Požadavky na mléko a ml. výrobky dle legislativy ČR Vyhláška č. 77/2003 Sb. kterou se stanoví veterinární požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené tuky a jedlé oleje

20 Požadavky na mléko a ml. výrobky dle legislativy ČR Čerstvé mléko = ošetřeno pasterací n. vysokou pasterací Trvanlivé mléko = UHT nebo sterilace Máslo = min. 75 % tuku Mléčný výrobek = vyrobený výlučně z mléka, přidány pouze látky nezbytné pro výrobu které nenahrazují některé složky mléka Tavený sýr nízkotučný = max. 30 % tuku Mražený krém čokoládový = min. 3 % kakaa Mražený krém kakaový =min. 1,5 % kakaa.

21 Fyzikálně-chemické vlastnosti mléka Hustota kg/m 3 Závisí na obsahu základních složek mléka (blk, sacharidy zvyšují, tuk snižuje) Zvýšená hustota je předběžným znakem odebrání tuku/přidání odstředěného mléka Snížená hustota orientačně poukazuje na přidání vody Kyselost Aktivní kyselost Koncentrace vodíkových iontů ph čerstvého mléka = 6,4-6,8 Titrační kyselost Spotřeba 0,25N NaOH při titraci 100 ml mléka Ukazatel metabolických poruch (acidózy, alkalózy), mastitid,..

22 Fyzikálně-chemické vlastnosti mléka Povrchové napětí Nižší než voda: dáno přítomností povrchově aktivních látek (blk, FL) Pěnivost Bod mrznutí Teplota při atmosférickém tlaku, při které jsou tuhá a tekutá fáze v rovnováze Rozmezí -0,53 C až -0,57 C Průkaz porušení vodou Bod varu Cca o 0,16 0,17 C vyšší než u vody

23 Tvorba a sekrece mléka Mléčná žláza - Ventrálně rozdělená mezivemennou brázdou na levou a pravou polovinu, každá ještě dělena na přední a zadní čtvrť - Každá čtvrť je samostatnou jednotkou s vlastním vývodovým systémem - Každá polovina má vlastní krevní zásobení

24 Tvorba a sekrece mléka Základní funkční jednotkou mléčné žlázy je ALVEOLUS Obklopen kontraktilními myepitelovými buňkami a cévami, stěnu lalůčku tvoří sekreční buňky - ALVEOLUS nitrolalůčkový vývod mlékovod MLÉKOJEM: část žláznatá (alveolární) a část struková: shromažďování mléka - Struk je ukončen strukovým kanálkem dlouhým 6-12 mm, na ten navazuje svalový svěrač

25 Tvorba a sekrece mléka Hormonální řízení laktace Sekreční funkce ml. žlázy je udržována působením řady hormonů Adenohypofýza: prolaktin (LTH) a růstový hormon (STH) Štítná žláza: tyroxin (T 4 ) Kůra nadledvin: kortikosteroidy Příštitná tělíska: parathormon (PTH) Slinivka břišní: inzulin

26 Tvorba a sekrece mléka Spouštění mléka Reflex podmíněný/nepodmíněný Nepodmíněný: souhra baro-, mechano- a termoreceptorů Prodl. mícha hypothalamus hypofýza oxytocin: vliv na myoepitelové buňky a svěrače ml. žlázy Oxytocin: latence 0,3-0,8 min, poločas rozpadu: 2-2,5 min = od stimulace by mělo být dojení ukončeno do 5-8 minut Podmíněný: názor není jednotný, ale určité podmíněné reflexy mohou pozitivně ovlivňovat průběh dojení

27 Mléčná užitkovost skotu Tvar laktační křivky Vnější vlivy (výživa, kvalita odchovu, ustájení, mikroklima, )

28 Strojní dojení DOJENÍ je proces, při kterém je snahou co nejrychleji a za co nejlepších hygienických podmínek získat mléko od dojnice, aniž by došlo k poškození struků vemene či mléčné žlázy DOJÍCÍ ZAŘÍZENÍ je kompletní zařízení pro strojní dojení zahrnující soustrojí vývěv, mléčné a vzduchové potrubí, dojící stroj, pomocné konstrukce a zařízení (desinfekční a čistící zařízení, atd.) Výtok mléka z mlékojemu je podmíněn dosažením dostatečného tlakového spádu mezi strukovou cisternou a vnějším ústím strukového kanálku (sání telete x ruční dojení x strojní dojení)

29 Strojní dojení Robotizace dojení Identifikace struků Laser Ultrazvuk Kamera Automatické čištění a stimulace struků Kartáče Násadce Trysky a fény Senzorické systémy pro kontrolu kvality mléka Barva Konduktivita Průtok Somatické buňky, atd.

30 Ošetření mléka po nadojení Po nadojení se mléko vede do mléčnice, kde probíhá jeho: Čištění (cezení a filtrace) Chlazení (za nejdéle 150 minut na 4-7 C; hluboké chlazení: na 3-5 C) Uchovávání (chladící/úchovné nádrže a tanky)

31 Mlékárenské ošetření mléka Příjem a třídění Vytřídění mléka neodpovídajícího požadovaným znakům jakosti Odstřeďování Odstředěné mléko + smetana Tučnost mléka se dále upravuje na požadovanou hodnotu Tepelné ošetření Termizace (63-65 C, s), nestačí na zahubení pathogenů, provádí se v někt. zemích na farmách před svozem mléka Pasterace (do 100 C, několik s až min) Sterilace (nad 100 C) Chlazení Nejlépe na 5 C

32 Tepelné ošetření mléka Podle vyhlášky o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky musí být pasterizované mléko získáno ošetřením zahrnujícím krátkodobý záhřev na teplotu vysokou přinejmenším 71,7 C po dobu 15 sekund nebo na jakoukoli rovnocennou kombinaci, anebo pasteračním procesem, používajícím jiné kombinace času a teploty za účelem získání rovnocenného účinku. Účinnost pasteračního ošetření by se měla prokazovat negativní reakcí ve fosfatázovém testu. Vysoká pasterace: nejméně 85 C, negativní peroxidázový a fosfatázový test UHT: nejméně 135 C po dobu nejméně 1 s. Kontrola UHT: např. stanovení ATP = není-li žádná kontaminace, pak není přítomno ani ATP Sterilace: zahřátí v obalech nad 100 C, splňuje mikrobiologické požadavky.

33 Potraviny a suroviny živočišného původu MASO Všechny poživatelné části těl užitkových zvířat včetně ryb (tj. nejen svalovina, ale i vnitřní orgány, event. krev) Vyhláška č. 326/2001 Sb. pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. Prováděcí vyhláška Zákona o potravinách a tabákových výrobcích Vyhláška 289/2007 pro živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropského Společenství (požadavky na tržnice, tržiště a samostatná prodejní místa, prodej v malých množstvích chovatelem, )

34 A. průřez horní končetinou a. vnitřní hlava trojhlavého pažního svalu b. pažní kost c. pažní nervověcévní svazek d. pažní fascie B. svalové bříško e. f. úponová šlacha svazek svalových vláken C. svazek svalových vláken D. myofibrila (svalové vlákénko) g. h. aktinová vlákna (kontraktilní bílkovina svalu) molekula myozinu (kontraktilní bílkovina svalu)

35 Myofibrila Myofibrila vykazuje typické pruhování, které je podmíněno střídáním izotropních (I) a anizotropních (A) oblastí. Rozlišuje se A - proužek I - proužek Z - linie M - linie H - proužek Pruhování podmiňují proteinové struktury, které jsou v tenkých a tlustých filamentech (vláknech). Další proteiny jsou součástí cytoskeletu svalové buňky.

36

37 Chemické složení kosterního svalu 75 % vody 20 % bílkovin 3 % tuků 1 % cukrů Složení se liší dle živoč. druhu, výživy, technologie porážky, Nejvíce variabilní je obsah tuku (1-15 %)

38 Chemické složení masa Vepřový bok Hovězí Vepřové Slepičí Kuřecí Voda Bílkoviny Tuky

39 Chemické složení masa Bílkoviny % Z nutričního hlediska nejcennější složka Dle rozpustnosti ve vodě/solných roztocích a dle histologického umístění: Sarkoplazmatické (obs. ve stromatu, rozp. ve vodě a slabých solných roztocích) Myofibrilární (tvoří myofibrily, rozp. v roztocích solí, nerozp. v deionizované vodě) Stromatické (bílkoviny pojivových tkání; nerozp. ve vodě ani v solných roztocích)

40 Chemické složení masa Obsah čistých svalových bílkovin (tj. sarkoplazmatických a myofibrilárních) charakterizuje jakost masa a masných výrobků; v zahraničí se označuje jako BEFFE = bílkoviny masa bez bílkovin pojivových tkání Nejčastěji se stanovuje odečtením obsahu kolagenu od celkového obsahu hrubých bílkovin

41 Chemické složení masa Sarkoplazmatické bílkoviny Při tepelném opracování masa denaturují, podílejí se na zpevnění masa během záhřevu Hemová barviva (hemoglobin, myoglobin), zp. červené zbarvení masa a krve, snížení obsahu železa v dietě: využití ve výkrmu telat

42 Chemické složení masa Myofibrilární bílkoviny Aktin (50 %) a myosin (20 %) Určují vlastnosti masa a průběh zrání masa (posmrtných změn) Zodpovědné za kontrakci svalu Vážou největší podíl vody v mase

43 Chemické složení masa Stromatické bílkoviny Výskyt především v pojivových tkáních (vazivo, šlachy, kůže, kosti) Nejdůležitější zástupce = kolagen: liší se AK složením, obs. vysoké procento glycinu, hydroxyprolinu a prolinu Při záhřevu se kolagenová vlákna deformují, záhřev ve vodě: vznik želatiny

44 Chemické složení masa Lipidy Triacylglyceroly vyšších MK, fosfolipidy Nosič senzorických vlastností masa Ve svalovině (intramuskulární tuk): ovlivňuje chutnost masa, křehkost, zp. mramorování = důl. jakostní znak masa Mimo sval (zásobní tuk)

45 Chemické složení masa Minerální látky, vitaminy, extraktivní látky Mg: aktivita ATPasy a enzymů mtb cukrů Ca: role při svalové kontrakci, srážení krve Fe: hemová barviva Zn, K Vitaminy skup. B (thiamin, riboflavin, B 12 ) Sacharidy: zejména glykogen

46 Jakostní vlastnosti masa Barva Červená barva je způsobena hemovými barvivy, myoglobinem a hemoglobinem Podíl hemoglobinu závisí na kvalitě vykrvení Změny barvy masa: dány reakcemi na atomu železa: navázání O 2 = OXYMYOGLOBIN, oxidace železa na Fe 3+ = METMYOGLOBIN Vliv na změny barvy: kyslík, peroxid vodíku, mikroorganismy, enzymy,

47 Jakostní vlastnosti masa Vaznost Schopnost masa vázat přidanou i vlastní vodu Voda vázaná/volná Vaznost ovlivňuje ph, obsah solí, iontů, narušení svalových vláken post mortem,pohlaví, věk,. ph: minimální vaznost je při ph = 5 (izoelektrický bod, kladné a záporné náboje jsou vyrovnány)

48 Jakostní vlastnosti masa Křehkost Struktura, stav, chemické složení Závisína Době zrání masa Obsahu pojivové tkáně v mase Obsahu intramuskulárního tuku Var: kolagen želatina = změknutí masa

49 Jateční opracování masa Omráčení (ochrana proti týrání, lepší manipulace a vykrvení, bezpečnost práce) Mechanické (spec. pistole s upoutaným projektilem) Elektrické Chemické(CO 2 ) Vykrvení Ihned po omráčení Ve visu nebo v leže

50 Jateční opracování masa Ošetření povrchu těla Odstranění nebo ošetření kůže (skot: odstranění celé kůže; prase: paření, odstranění štětin, opálení; drůbež: paření a škubání peří kritický bod) Eviscerace a půlení Odstranění orgánů tělních dutin (savci: vykolení, drůbež: kuchání) Rizikový krok z hlediska mikrobiální kontaminace! Půlení/čtvrcení: u skotu odstranění míchy (BSE) Veterinární prohlídka a konečná úprava Povinná prohlídka každého kusu Razítko Oplach

51 Posmrtné změny a zrání masa Nativní svalová tkáň se přeměňuje na MASO Průběh posmrtných změn ovlivňuje jeho kvalitu 4 stádia Prae-rigor (před rigorem) Rigor mortis (posmrtné ztuhnutí) Zrání masa Hluboká autolýza

52 Posmrtné změny a zrání masa Prae-rigor Období před nástupem rigor mortis Charakterizováno vysokým obsahem ATP ph neutrální (6,9-7,2) Zastaven přísun kyslíku do svalu, nástup anaerobní glykolýzy, po určitém čase začne klesat ATP Maso dobře váže vodu (zprac. na masné výrobky)

53 Posmrtné změny a zrání masa Rigor mortis Porážkou končí aerobní mtb, nastupuje anaerobní = odbourávání energetic. složek, tvorba k. mléčné Koncentrace ATP poklesne na 20 % původní koncentrace = aktin a myosin se nestačí udržovat v disociovaném stavu = tenká a tlustá filamenta vytvoří komplex a sval ztuhne KlesápH (důsledek tvorby kyseliny mléčné vzniklé rozpadem glykogenu), tím se zvyšuje údržnost masa V této fázi má maso minimální vaznost Fáze zcela nevhodná pro zpracování (tuhé, špatně váže vodu) Trvá cca 1-2 dny

54 Posmrtné změny a zrání masa Zrání masa Postupné uvolňování ztuhlosti svalu (proteolýza myofibrilárních bílkovin) Zlepšuje se vaznost Mírně roste ph (rozklad k. mléčné) Několik dnů až týdnů, dle druhu (drůbež: 1 den, vepřové: 3 dny-1 týden, hovězí: 14 dní a více) Zrání probíhá z hygienických důvodů při chladírenských teplotách Hluboká autolýza Nežádoucí Rozklad bílkovin, hydrolýza tuků, mikrobiální napadení

55 Posmrtné změny a zrání masa Urychlení zrání masa (ekonomické důvody, prevence ztuhnutí masa vlivem rychlého zchlazení) Elektrostimulace Do 1 h po porážce El. proud excituje svalovou práci = odbourávání ATP a glykogenu Masážování Naklepávání, masírování = mech. rozvolnění vláken, uvol. enzymů Enzymatické zkřehčování Použití proteolytických enzymů, hlavně z rostlin Bromelain, papain, Trávicí enzymy (pepsin, trypsin)

56 Vady zrání masa PSE (pale = bledé, soft = měkké, exudative = vodnaté) Během zrání došlo k prudkému poklesu ph V době, kdy má maso ještě poměrně vysokou teplotu, tj. dochází k částečné denaturaci bílkovin Pokles ph a denaturace blk: snížení vaznosti masa, tkáň je měkká, uvolňuje vodu Světlejší barva (vliv změněné vaznosti masa)

57 Vady zrání masa DFD (dark = tmavé, firm = tuhé, dry = suché) Opačné vlastnosti Po smrti dochází k velmi malému poklesu ph (stres, vyčerpání před porážkou) Vysoká vaznost Tmavá barva Vysoké ph = nedostatečný průběh zrání Omezená údržnost

58 Nežádoucí látky v mase Fyzikální Cizí předměty, mechanické nečistoty,.. Chemické Těžké kovy (Cd, Pb, Hg) Pesticidy a herbicidy (chlorované uhlovodíky, organofosfáty,..) Růstové stimulátory (v EU zakázáno používání krmných antibiotik) Rezidua léčiv (ochranná lhůta: 60 dní) Polychlorované bifenyly, polyaromatické uhlovodíky,

59 Nežádoucí látky v mase Mikrobiální Bakteriální (salmonely, escherichie, stafylokoky, kampylobaktery, klostridia: produkce toxinů = intoxikace Cl. botulinum: botulismus) Parazitární (toxoplazmóza, trichinelóza, cysticerkóza = tasemnice) Virové (v mase výjimečně) Prionové (BSE = nemoc šílených krav, mozek a mícha aj. rizikové části konfiskovány jako velmi nebezpečný materiál : 133 C, 3B, povinné vyšetření na SVU, hlášení pozitivních nálezů + příslušná opatření)

60 Potraviny a suroviny živočišného původu Vejce V současné době zejména produkce konzumních vajec kura domácího (Gallus gallus) Spotřeba vajec v ČR má sestupnou tendenci Roste poptávka po vejcích z alternativních chovů nosnic Největší producenti vajec: Čína, USA, Rusko

61 Stavba a chemické složení vajec Vejce = produkt samičího reprodukčního systému Obsahuje všechny základní látky potřebné pro vývoj kuřecího zárodku Žloutek (30 %), bílek (60 %), skořápka (10 %) Sušina: proteiny, lipidy, sacharidy,minerální látky, vitaminy, enzymy, barviva,

62 Tvorba vajec Odlišnosti od savců: vyvinut pouze levý vaječník, v průběhu snášky se zvětšuje Prekurzor: folikul K tvorbě obalů vejce dochází činností žlázek v epitelu vejcovodu (obklopení vaječné buňky bílky, podskořápečnými blanami, skořápkou) Roční produkce vajec: cca 240 ks Hmotnost vejce: cca 50 g

63 Nejdůležitější vlastností z hlediska vaječné užitkovosti je nosnost - schopnost snášet vejce, jejíž výsledkem je snáška -počet snesených vajec za určité časové období Předpokladem pro optimální snášku jsou teploty C, výkyvy jsou pro snášku nepříznivé. Světelný režim: optimum = 14 h světla, 10 luxů. Masný hybrid, výkrm: C, 24 h světlo (2-5 luxů) Vliv výživy na snášku: důležité jsou převážně dusíkaté látky a složení jednotlivých aminokyselin, metabolizovatelná energie, vápník, fosfor a mikroprvky, vitaminy A, D, E. V první fázi jsou, pro dosažení největší snášky, nejdůležitější dusíkaté látky Chov drůbeže - efektivnost chovu, vysoká reprodukce, efektivnější přeměna bílkovin na bílkovinu těla, vysoká nutriční hodnota, vysoký obsah bílkovin a nízký obsah tuku

64 Stavba vejce 1. skořápka (testa) 2. vnější papírová blána (membrana testa) 3. vnitřní papírová blána (membrana testa) 4. poutko (chalaza) 5. vnější řídký bílek (albumen rarum) 6. hustý bílek (album densum) 7. žloutková blána (membrana vitellina či lamina vitellina cytolemma ovocyti) 8. výživný žloutek 9. zárodečný terčík (tvořivý žloutek + zárodek) (discus germinalis) 10. tmavý (žlutý) žloutek (vitellus aureus) 11. světlý žloutek (vitellus aureus) 12. vnitřní řídký bílek (albumen rarum) 13. poutko (chalaza) 14. vzduchová komůrka (cella aeria) 15. kutikula

65 Chemické složení žloutku Hlavní zdroj pro růst zárodku, tuková emulze Lipidy Tvoří cca 33 % sušiny žloutku Zejména triacylglyceroly, méně fosfolipidů, sterolů,aj. Vysoký obsah nenasycených mastných kyselin (na rozdíl od jiných živoč. produktů) Příznivý poměr MK Zejména k. olejová a linolová Cholesterol: necelá 4 % z celk. mn. tuku

66 Chemické složení žloutku Bílkoviny Cca 16 % sušiny žloutku Větš. složené (glykoproteiny, lipoproteiny) Livetiny (volné) Viteliny (lipoproteiny) Fosfovitin (glykoproteiny) Sacharidy Cca 1 % Většina je vázaná na proteiny

67 Chemické složení žloutku Vitaminy Rozp. v tucích (A, E, D) Vitamin C, k. pantothenová, riboflavin, thiamin Pigmenty Karotenoidy Xantofyly Minerální látky P, Fe, K

68 Chemické složení bílku Koloidní roztok bílkovin Proteiny Zejména ve formě glykoproteinů Ovoalbumin Ovotransferin (váže Fe, činí jej nedostupným pro bakterie) Ovomucin Lysozym (lyzuje stěny G+ bakterií) Avidin Ovoinhibitor

69 Chemické složení bílku Sacharidy Glykoproteiny Vitaminy Vitaminy skupiny B Minerální látky Na, K, S Lipidy Stopy

70 Mikrobiologie vajec Exogenní kontaminace Přes skořápku z vnějšího prostředí Endogenní kontaminace Krevní cestou z těla nosnice Nejvíce jsou kontaminovány vejce z volných chovů a z chovů na podestýlce, nejméně vejce z chovů klecových. Hlavní zástupci: Salmonella, Campylobacter

71 Incidence kampylobakterióz a salmonelóz v ČR Incidence Salmonellosis Campylobacteriosis Year Pozor, nejen vejce ale i nedostatečně tepelně upravené maso!

Přidávání hodnoty produktům farmy

Přidávání hodnoty produktům farmy Seminář v rámci projektu PRV Přidávání hodnoty produktům farmy 12/015/1310b/164/000106 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Mléko ve výživě Mléko je biologická

Více

VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA

VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA Mastitidy skotu jsou jednou z hlavních příčin snižování jakosti mléka. Je tomu tak proto, že tato hromadná onemocnění způsobují závažné poruchy funkce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

Ing. Eva Procházková

Ing. Eva Procházková Ing. Eva Procházková STUDIUM HYDROLYTICKÝCH A OXIDAČNÍCH ZMĚN TUKU U VÁLCOVĚ SUŠENÉHO PLNOTUČNÉHO MLÉKA STUDY OF HYDROLYTIC AND OXIDATIVE CHANGES OF FAT IN ROLLER DRIED WHOLE MILK POWDER DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: M4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Provozně podnikatelský Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů

Více

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdravíčlověka

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdravíčlověka odborný seminář Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdravíčlověka v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské

Více

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07/2.4.00/31.0037) Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Zdeněk

Více

Maso, mléko, mléčné výrobky. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Maso, mléko, mléčné výrobky. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Maso, mléko, mléčné výrobky. Ano či ne? PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Maso 2. Mléko 3. Mléko kravské 4. Mléko kozí 5. Mléko ovčí 6. Rostlinná mléka 2 Mozek dnešního člověka potřebuje až třikrát více

Více

projekt NAZV QH 81210 a výzkumné záměry MSM 6007665806, MSM 2672286101 (RO0511 z 28. února 2011) a MSM 2678846201 (RO0311 z 28. února 2011).

projekt NAZV QH 81210 a výzkumné záměry MSM 6007665806, MSM 2672286101 (RO0511 z 28. února 2011) a MSM 2678846201 (RO0311 z 28. února 2011). Certifikovaná metodika QH 81210 CM 23 - název: Doporučené postupy pro rozvoj chovu dojnic s cílem produkovat mléko jako potravinovou surovinu s vyšším zastoupením zdravotně prospěšných mastných kyselin

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Vědecký výbor výživy zvířat Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Ing. Václav Kudrna, CSc., Ing. Petr Homolka, Ph.D. Praha, prosinec 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství

Více

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE...

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... ONEMOCNĚNÍ SKOTU OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... 7 ABSCES... 7 FLEGMÓNA... 7 HEMATOM... 8 SRDEČNÍ SLABOST...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat.

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Vědecký výbor výživy zvířat Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Doc. RNDr. Lubomír pletal, CSc. Ing. Bohumír Šimerda Praha, červen 2008 Výzkumný

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Referenční dokument Nejlepší dostupné technologie v průmyslu jatek. Konečný návrh září 2003 Pro potřeby České republiky upraven listopad 2004

Referenční dokument Nejlepší dostupné technologie v průmyslu jatek. Konečný návrh září 2003 Pro potřeby České republiky upraven listopad 2004 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ DIREKTORIÁT JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut perspektivních technologických studií (Sevilla) Technologie pro udržitelný rozvoj Evropská kancelář IPPC ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VIII.

FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VIII. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ÚSTAV TECHNOLOGIE POTRAVIN ÚSTAV CHOVU A ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VIII. Sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí. 19. 5. 2011

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více