SRPDŠ 9/2013, zasedání 2. září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SRPDŠ 9/2013, zasedání 2. září 2013"

Transkript

1 SRPDŠ 9/2013, zasedání 2. září 2013 Radě byla představena nová ředitelka gymnázia p. Mgr. Andrea Daňková, která nás seznámila se svým plánem a vizí, kterou má při svém působení ve funkci. Došlo ke změně ve školním řádu. * používání el. napájení na vlastní nebezpečí studenta, *obědy vydávány do hod., * zákaz kouření v budově školy a jejím blízkém okolí, *kvalifikace zapsána do elektronické knížky do 14-dní, *komisionální zkoušky proběhnou v termínu stanovené školou. Na škole proběhly reparáty z 18-ti studentů jich 8 neprospělo, opravný termín maturitních ústních zkoušek je stanoven na 16. září Stav studentů pro, školní rok 2013/2014 je 338 studentů, v loňském roce bylo 331 studentů. Dne 11. září 12. září proběhne adaptační kurs, pro studenty 1.A a 5.C 21. listopadu je plánována studentská akademie 30. listopadu absolventský ples 21. února maturitní ples Rada schválila předsedkyni p. MUDr. Taťánu Horákovou, pokladní p. Lenku Netolickou, jednatelku p. Martinu Novotnou Školu zastupovala ředitelka Mgr. Andrea Daňková, zástupce ředitele Ing. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena předsedkyní Mudr. Taťánou Horákovou, jednatelem Martinou Novotnou, pokladní Lenkou Netolickou a dalšími členy. Přítomen byl i předseda školské rady Milan Trupl. Zasedání proběhlo dne 2. září 2013 a další zasedání proběhne v pondělí 7. října 2013 v hodin ve sborovně školy. SRPDŠ 10/2013, zasedání 7. října 2013 Přivítán nový člen Petr Vitman za třídu 1.C. Byla přítomna zástupkyně maturantů, s kterou byly projednány podrobnosti maturitního plesu (pozvánky, šerpy, květiny, nástup, předtančení, fotograf, moderátoři ). Na příští schůzi HV SRPDŠ byli pozváni zástupci obou maturitních ročníků včetně třídních učitelů. Vyhodnocena snaha o zdravé svačiny ve školním bufetu. Závěr: žáci nemají zájem o ovoce a jogurty. Byl založen organizační výbor k oslavám 60. výročí založení školy. V neděli odjelo 43 studentů do Anglie. Paní učitelka Zdeňka Schejbalová se zúčastnila studijního pobytu v Litvě za účelem navázání kontaktů s partnerskou školou (viz článek na stránkách školy). Proběhla logická olympiáda, které se zúčastnilo 31 žáků, a z této soutěže Český rozhlas natočil reportáž. Ze sportovní soutěže Memoriál Bohuslava Michalce si naši žáci přivezli prvenství. V říjnu proběhne Přírodovědný klokan, Sudoku a Bílá pastelka. V listopadu přijede agentura Leontýnka natáček materiál pro videoklip prezentace školy.

2 Mgr. Milan Nágr předložil žádost o poskytnutí finančního příspěvku ,- Kč na nákup sportovních dresů. Ředitel ČSOB, pob. Holice požádal o slovo na plenárním vystoupení. Odhlasován příspěvek na nákup sportovních dresů. Odhlasována žádost ředitele ČSOB. Ze strany člena SRPDŠ vzešel dotaz na možnost výuky pro žáky psaní na stroji všemi deseti. Vedení školy zjistí možnosti. Poděkování rodičů za výuku etické výchovy paní uč. Evy Pýchové. Odhlasována finanční dotace pro podporu prodeje jogurtů ve školním bufetu. Byly stanoveny termíny lyžařských zájezdů do Říček: , a Školu zastupovala ředitelka Mgr. Andrea Daňková, zástupce ředitele Ing. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena předsedkyní MUDr. Taťánou Horákovou, pokladní Lenkou Netolickou a dalšími členy. Přítomen byl i předseda školské rady Milan Trupl. Zasedání proběhlo dne 7. října 2013 a další zasedání proběhne v pondělí 4. listopadu 2013 v hodin ve sborovně školy. SRPDŠ 11/2013, zasedání 4. listopadu 2013 Přivítán nový člen Martina Klasovitá za třídu 1.C. Byli přítomni zástupci obou maturitních ročníků. S maturanty, byly projednány podrobnosti maturitního plesu Znovu vyhodnocena snaha o zdravé svačiny ve školním bufetu. Závěr: žáci nemají zájem o ovoce a jogurty. Zájezd do Anglie proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných. 11. listopadu proběhne plenární zasedání v hod. v aule školy po nich třídní schůzky. 21. listopadu proběhne školní akademie v KD Holice. Odhlasována úhrada za autobus do Prahy. Odhlasována odměna ve výši 1500,- Kč pro studenta 8. C., který ve svém volném čase vymaloval učebnu hudební výchovy. Školu zastupovala ředitelka zástupce ředitele Ing. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena předsedkyní MUDr. Taťánou Horákovou, jednatelem Martinou Novotnou, pokladní Lenkou Netolickou a dalšími členy. Přítomen byl i předseda školské rady Milan Trupl. Zasedání proběhlo dne 4. listopadu 2013 a další zasedání proběhne v pondělí 2. prosince 2013 v hodin ve sborovně školy. SRPDŠ 12/2013, zasedání 2. prosince 2013 Byli přítomni zástupci maturitních ročníků příprava maturitního plesu

3 Ředitelka seznámila s proběhlými akcemi (prezentace škol v IDEONU a v ALDISU, výstava a besedy o holocaustu přišli se podívat místní základní a střední školy, p. Kotyk měl besedu s p. Bubníkem v rámci projektu Člověk v tísni, p. Janů zorganizoval v rámci semináře GIS day). E. Pýchová získala 2. místi v projektu Etické výchovy z Nadace Josefa Luxe. Úspěchy studentů: 2. místo Zdeňka Scháněla v krajském kole a 48. místo v republikovém kole v Logické olympiádě. V soutěži PIŠQWORKY studenti obsadili v okresním kole 1. místo a v krajském 2. místo. Bohužel, do státního kola nepostupují. Třída 4.C byla na faře pomáhat s výrobou adventních věnců. Od listopadu jsme partnerskou školou Univerzity Hradec Králové. Byla zahájena spolupráce s Cambridge English, studenti budou mít možnost přihlásit se do kurzů Aj s jazykovou zkouškou. Všichni maturanti si podali přihlášku k maturitní zkoušce. Dne bude anglické divadlo. V prosinci proběhne předvánoční burza ( ), výtěžek bude použit na financování studia adoptované africké holčičky proběhne ve škole adventní večer. P. Drahošová předložila žádost na finanční příspěvek pro soustředění pěveckého sboru. Odhlasován příspěvek pěveckému sboru 400,- Kč na osobu. Rada navrhla poskytnout škole finanční příspěvek v hodnotě cca ,- na zakoupení učebních pomůcek. Škola zatím vypracuje návrh. Od vstupuje v platnost nový Občanský zákoník a s tím souvisí změna organizace zájmových sdružení. P. Netolická vypracuje návrh nové směrnice a s tím související změny (termín březen 2014). Byl vznesen dotaz, zda by byla možnost výuky psaní na stroji pro studenty. Školu zastupovala ředitelka Mgr. Andrea Daňková. Rada byla zastoupena předsedkyní MUDr. Taťánou Horákovou, pokladní Lenkou Netolickou a dalšími členy. Přítomen byl i předseda školské rady Milan Trupl. Další zasedání proběhne v pondělí 6. ledna 2014 v hodin ve sborovně školy. SRPDŠ 1/2014, zasedání 6. ledna 2014 Se zástupci maturitních ročníků byly projednány podrobnosti k maturitním plesu. Prodej lístků bude zahájen v 8 hod. Zástupce školy oznámil termíny státních maturit, kladně zhodnotil předvánoční zájezd do Vinohradského divadla. Dne bude Den otevřených dveří. Byla předložila žádost na finanční odměnu pro studenta Antonína Vlacha za vedení kroužku Baltik. Mgr. Drahošová předložila žádost o proplacení částky 1.166,- za výdaje v rámci akce Předvánoční bazar. Na Adventním večeru bylo v dobrovolné sbírce vybráno 7.552,-, z toho byla odeslána na konto Adventních koncertů při České televizi částka 2.552,- a rodině bývalého studenta, který trpí vážnou nemocí částka 5.000,-.

4 Byl projednán harmonogram maturitního plesu. Zástupci výboru si do příští schůze rozmyslí, kdo bude pomáhat s organizací plesu. Byl odsouhlasen příspěvek pro A. Vlacha v hodnotě 3.000,-. Byla odsouhlasena žádost p. Drahošové a příspěvek v požadované výši. Školu zastupoval zástupce ředitelky Mgr. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena předsedkyní MUDr. Taťánou Horákovou, pokladní Lenkou Netolickou a dalšími členy. Přítomen byl i předseda školské rady Milan Trupl. Další zasedání proběhne v pondělí 3. února 2014 v hodin ve sborovně školy. Zápis provedla: Lenka Netolická SRPDŠ 2/2014, zasedání 3. února 2014 * Se zástupci maturitních ročníků byly projednány podrobnosti k maturitnímu plesu. * Na škole probíhají přípravné kurzy. * p. Macků, předložila žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Workshop projekt Dr. Emila Holuba pro žáka ZŠ, materiál na výtvarnou činnost (čtvrtky, lepidla) cca. 700,- Kč. * Byl projednán harmonogram maturitního plesu * Byla odsouhlasena žádost p. Macků a příspěvek v požadované výši. Školu zastupoval zástupce ředitelky Mgr. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena pokladní Lenkou Netolickou, jednatelem Martinou Novotnou a dalšími členy. Přítomen byl i předseda školské rady Milan Trupl. Další mimořádné zasedání proběhne v pondělí 17. února 2014 v hodin ve sborovně školy. SRPDŠ 3/2014, zasedání 10. března 2014 Maturanti kladně zhodnotili průběh plesu. Ředitelka informovala radu o odchodu prof. L. Valentové, kterou nahradila Mgr. Kateřina Kay. Stále probíhají přípravy oslavy 60 výročí, změna termínu na (so). V únoru proběhla kontrola inspekce ČŠI. V letošním roce se uskuteční dvě zahraniční exkurze: Švýcarsko, Španělsko Žádost RNDr. Dvořáčka o příspěvek na úhradu nákladů spojených s výjezdy studentů na přednášky (jaderný výzkum, Evropský týden mozku, stáže). Žádost Mgr. Vohralíka na úhradu jízdného žáků do Harrachova při lyžařském kurzu v hodnotě 3.150,- Kč.

5 Bylo předloženo vyúčtování maturitního plesu. Výtěžek ze šatny (1.240,- Kč) bude rozdělen mezi maturitní třídy. Žádost RNDr. Dvořáčka bude schválena až po předložení rozpočtu nákladů. Žádost Mgr. Vohralíka byla schválena. Zástupce ředitelky p. Nechvíle osloví zástupce třídy 1.A. Rada odsouhlasila peněžní dar pro školu na zakoupení nových PC do učebny výpočetní techniky (cca ,- Kč). Školu zastupovala ředitelka Mgr. Andrea Daňková. Rada byla zastoupena pokladní Lenkou Netolickou, jednatelem Martinou Novotnou a dalšími členy. Přítomen byl i předseda školské rady Milan Trupl. Další mimořádné zasedání proběhne v pondělí 7. dubna 2014 v hodin ve sborovně školy. Zápis provedla: Lenka Netolická SRPDŠ 4/2014, zasedání 7. dubna 2014 * Stále probíhají přípravy oslavy 60 výročí, potvrzen termín (so). * Koncem března se konalo v Pardubicích Krajské kolo olympiády ve španělském jazyce. Studenti se výborně umístili na prvním, druhém místě a podělili se i o třetí a čtvrté. Dále proběhla mezinárodní soutěž Matematický KLOKAN, zde jsme získali druhé místo a další výborné výsledky. * Do konce dubna je možné v prostorách školy vidět výstavu Deník Anny Frankové. * Rada odsouhlasila žádost Mgr. Novákové Schättingerové o příspěvek na 2. ročník soustředění ve španělském jazyce prohlubování dovedností žáků. Kurz 5dní / 16 studentů příspěvek na studenta 500,- Kč * Rada znovu jednala o peněžním daru pro školu na zakoupení nových PC do učebny výpočetní techniky ( ,- Kč). Školu zastupovala ředitelka Mgr. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena pokladní Lenkou Netolickou, jednatelem Martinou Novotnou a dalšími členy. Přítomen byl i předseda školské rady Milan Trupl. Další mimořádné zasedání proběhne v pondělí 5. května 2014 v hodin ve sborovně školy. SRPDŠ 5/2014, zasedání 5. května 2014 * Na škole probíhají maturity dvě studentky nebyly připuštěny píší se písemné testy. * Probíhají přijímací řízení 8 leté studium bylo naplněno a u 4 letého proběhne druhé kolo přijímacího řízení. * Dne 29. května proběhne v aule školy předání maturitního vysvědčení od hod hod * Bude uděleno 15 ředitelských pochval studentům.

6 * Rada odsouhlasila částku 400,- Kč na studenta ředitelská pochvala * Rada znovu jednala o peněžním daru pro školu na zakoupení nových PC do učebny výpočetní techniky ( ,- Kč). Školu zastupovala ředitelka Mgr. Andrea Daňková. Rada byla zastoupena předsedkyní Mudr. Taťánou Horákovou, pokladní Lenkou Netolickou, jednatelem Martinou Novotnou a dalšími členy. Přítomen byl i předseda školské rady Milan Trupl. Další zasedání proběhne v pondělí 2. června 2014 v hodin ve sborovně školy. SRPDŠ 6/2014, zasedání 2. června 2014 * Poděkování za příspěvek na soustředění ve šp. jazyce ve dnech května 2014 v Pěčíně v Orl. horách. Žáci se zdokonalili ve šp. jazyce, byli v přírodě poděkovala profesorka Linda Nováková Schattingerová. * p. Vohralík přednesl žádost o příspěvek na dopravu jede méně studentů, příspěvek je cca 150,- / 1 žák. Cesta je do jižních Čech součástí kurzu vodácké dovednosti, turistika, studenti poznávají zajímavé kouty republiky. * Nové PC do učebny výpočetní techniky zakoupeny. * Rada podmínečně odsouhlasila nákup strojů do školní posilovny pro studenty. Podmínky revizní správa, cena, využití ve školství proběhne ještě jednání ohledně nákupu strojů. Školu zastupovala ředitelka Mgr. Andrea Daňková a p. Jiří Nechvíle. Rada byla zastoupena předsedkyní Mudr. Taťánou Horákovou, pokladní Lenkou Netolickou, jednatelem Martinou Novotnou a dalšími členy. Další zasedání proběhne v pondělí 8. září 2014 v hodin ve sborovně školy.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012 1 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy v roce 2011/2012 2.1. Úvod 2.2. Nejdůležitější akce školy ve školním

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více