Výroční zpráva 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012/2013

2 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché:

3 Obsah I. Základní údaje... 1 II. Přehled oboru vzdělání... 2 III. Personální zabezpečení Přehled pracovníků ZŠ... 5 IV. Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd... 8 V. Údaje o výsledcích vzdělávání Hodnocení výchovně-vzdělávací práce VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků VIII. Výsledky hospodaření IX. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt Comenius X. Financování z jiných zdrojů Projekt EU Peníze školám XI. Spolupráce s dalšími složkami Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Spolupráce se základní školou s polským jazykem vyučovacím Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce XII. Organizace výuky XIII. Materiálně technické zajištění školy Materiálně technické zajištění školy Opravy a rekonstrukce ZŠ... 25

4 Název školy: I. Základní údaje Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy: Horní Suchá, Těrlická 969 Právní forma: příspěvková organizace od , změna názvu s účinností od IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Obec Horní Suchá, IČ: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel školy: Mgr. Ilona Chalupová Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Havlásková Základní údaje: E - mail školy: Web: IZO: red IZO: Datum zařazení do sítě: , Změna zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠMT o změně názvu: , s účinností od Součásti školy: školní družina: IZO mateřská škola: IZO školní jídelna: IZO Adresa školní družiny: Horní Suchá, Těrlická 969 Adresa mateřské školy Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969 Vzdělávací program ZŠ: Všechny ročníky byly vzdělávány podle Školského vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem V Evropě se neztratíme. 1

5 II. Přehled oboru vzdělání Základní škola Počet tříd ZŠ k : 17 (na I. stupni 10 tříd, na II. stupni 7 tříd) Celkový počet žáků k : 319 žáků / z toho dívek 144 na I. stupni 182 žáků / z toho dívek 77 na II. stupni 137 žáků / z toho dívek 67 průměrný počet žáků ve třídě: I. stupeň 18,20 žáků II. stupeň 19,57 žáků Počet integrovaných žáků: Žáci s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, chování, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním pro školní rok 2012/2013: Žáci s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, chování, zdravotním postižením pro školní rok 2012/2013 Stupeň Ročník Diagnóza Počet žáků specifická porucha učení 2 3. ročník specifická porucha chování 2 5 zdravotní postižení - tělesné 1 I. stupeň specifická porucha chování 1 4. ročník 2 zdravotní postižení - tělesné 1 5. ročník specifická porucha učení 2 2 Celkem I. stupeň 9 II. stupeň 6. ročník specifická porucha učení 2 zdravotní postižení - těžká vada řeči ročník specifická porucha učení ročník specifická porucha učení 1 specifická porucha chování 1 2 Celkem II. stupeň 8 CELKEM 17 2

6 Školní družina Počet oddělení ŠD: 2 Pravidelná činnost k Oddělení 2 z toho pro žáky se zdravotním postižením 0 Zapsaní účastníci 50 v tom z 1. stupně 50 z toho ročník 28 Provozní doba školní družiny je od do Provoz ranní družiny ( ) byl zajišťován společně se žáky sousední školy na Základní škole s polským jazykem vyučovacím. Mateřská škola Počet tříd MŠ: 4 Počet dětí v MŠ Třídy Celodenní Polodenní Celkem Celkem Školní jídelna Školní jídelna zajišťuje jídlo pro žáky školy, žáky školy s polským jazykem vyučovacím, pro obě mateřské školy a v rámci doplňkové činnosti pro cizí strávníky. Svačinky jsou vydávány v 9.40 ve školní jídelně, obědy od do Za školní rok 2012/2013 bylo uvařeno: obědů a svačinek. 3

7 Zájmové útvary Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 27 zájmových kroužků. Vyplňovaly dětem volný čas, rozvíjely jejich schopností, vytvářely kamarádské vztahy. Některé kroužky měly zájmovou náplň, jiné byly doučovací. Všechny kroužky byly v odpoledních hodinách. Kroužky školní rok 2012/2013 Číslo Název kroužků Vedoucí 1. Křesťanský p. Nierostková 2. Pohybové hry dívky p. Štixová 3. Stolní tenis p. Domesová J. 4. Matematický p. Lajczyková 5. Pohybové hry chlapci p. Štixová 6. Fyzikální p. Sikorová 7. Jazyka českého p. Zelníček 8. Českého jazyka p. Szlachtová 9. Doučovací p. Brodová 10. Doučovací p. Adamusová 11. Pěvecký p. Domesová M. 12. keramický p. Richterová 13. Přírodovědný p. Domesová J. 14. Keramický p. Pechová 15. Keramický p. Richterová 16. Doučovací p. Moldříková 17. Rukodělný p. Zydrová 18. Keramický 2 p. Pechová 19. Výtvarný p. Hrčková 20. Keramický 2 p. Richterová 21. Matematický p. Nowaková 22. Adaptace na 1. třídu p. Adamusová 23. Adaptace na 1. třídu p. Machancová 24. Německá konverzace p. Tomíčková 25. Pohybové hry p. Machancová 26. Volejbal p. Machancová 27. Volejbal p. Kunetková 4

8 III. Personální zabezpečení Základní škola Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 24 (2 na mateřské dovolené) Provozní zaměstnanci ZŠ: 7 Školní družina: 2 Poř. číslo 1. Přehled pracovníků ZŠ Příjmení a jméno, titul Funkční zařazení 5 Vyučuje předmět 1. Chalupová Ilona, Mgr. Ředitelka školy chemie 2. Havlásková Dagmar, Mgr. Zástupce ředitele školy Přírodopis, tělesná výchova, výchova ke zdraví 3. Tomíčková Markéta, Mgr. Výchovný poradce, TU VI. B třídy Německý jazyk, anglický jazyk, občanská výchova 4. Kuchárová Eva, Mgr. Koordinátor ICT, TU V. A třídy, 1. stupeň, informatika 5. Szlachtová Marcela, Mgr. Metodik prevence, TU VIII.B třídy, Jazyk český, výtvarná výchova předseda PK českého jazyka 6. Nadymáčková Tatjána, Koordinátor projektu Comenius,TU Anglický jazyk, ruský jazyk, zeměpis Mgr. VII. A třídy, předseda PK cizí jazyk 7. Adamusová Nataša, Mgr. TU II. A třídy 1. stupeň 8. Brodová Jarmila, Mgr. Předseda MS (3.-5.),TU IV. B třídy 1. stupeň 9. Lajczyková Marie, Mgr. Předseda PK matematiky., Matematika TU VIII. A třídy 10. Domesová Jarmila, Mgr. U, Předseda PK přírodní vědy Přírodopis, pracovní výchovu, výchovu ke zdraví, domácnost

9 11. Zelníček Jaromír, PaedDr. TU IX. třídy, Předseda PK Český jazyk, dějepis společenské vědy 12. Firický Jiří, Mgr. TU V. B třídy 1. stupeň Kunetková Kateřina Předseda PK estetické výchovy, TU VI. A třídy Jazyk český, výtvarná výchova, tělesná výchova 15. Hana Hrčková, Mgr. TU II.B třídy 1. stupeň 16. Konečná Bohdana, Mgr. U Anglický jazyk, dějepis, občanská výchova 17. Moldříková Vladimíra, TU III. A třídy, správce FKSP, 1. stupeň Mgr. předseda MS (1.-2.) 18. Miluše Pechová, Mgr. TU I. B třídy 1. stupeň 19. Mgr. Markéta Domesová TU III. A třídy 1. stupeň, hudební výchova 20. Zydrová Ilona, Mgr. TU IV. A třídy, jednatel SRZŠ, RŠ 1. stupeň, hudební výchova 21. Machancová Lenka, Mgr. TU III. B třídy 1. stupeň, anglický jazyk 22. Sikorová Renata, Mgr. U Fyzika, chemie, fyzikální seminář, pracovní výchova 23. Lucie Šumpichová, PhD. MD 24. Lucie Krauzovičová, Mgr. MD Poř. číslo Vychovatelé ŠD funkční zařazení vzdělání 1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatel ŠD SŠ pedagogické 2. Rajdusová Lenka vychovatel ŠD SŠ pedagogické Poř. číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 1. GúthTaťána ekonom SŚ 2. Bahníková Šárka (do 25.2.) administrativní pracovník SŚ 3. Kuncová Marcela (od 26.2.) administrativní pracovník SŚ 4. Vlašicová Romana školník SOU 5. Kriš Ignác údržbář SOU 6. Havlíková Karla uklízečka SOU 7. Richterová Zdenka uklízečka SOU 8. Stolárová Darina uklízečka SOU Mateřská škola 6

10 Pedagogické pracovnice MŠ: 8 Provozní zaměstnanci MŠ: 2 Pedagogické pracovnice MŠ 1. Richterová Blanka SpgŠ ved. učitelka 2. Richterová Lenka SpgŠ učitelka MŠ 3. Kubjátová Jana SpgŠ učitelka MŠ 4. Bernatíková Kateřina SpgŠ učitelka MŠ 5. Velíšková Bohunka SpgŠ učitelka MŠ 6. Válová Lenka SpgŠ učitelka MŠ 7. Iwanuszková Lucie SŠ učitelka MŠ 8. Janczyková Jolana SpgŠ učitelka MŠ 9. Sliacká Eva SpgŠ MD Provozní zaměstnanci: 1. Klimszová Pavla (do ) ZŠ domovník-uklízečka 2. Kozlová Pavla SOU domovník-uklízečka 3. Dutková Lucie (od ) SOU domovník-uklízečka Školní jídelna Provozní pracovnice školní jídelny: 9 7

11 1. Suchánková Pavlína (od 4.11) SŠ vedoucí ŠJ Bahníková Šárka - zástup za 2. nemoc, ukončení SŚ pokladník, účetní 3. Smejkalová Radka (od 4.11.) SOŠ MD 4. Žáková Eva ( SD) SOU vedoucí kuchařka 5. Konečná Monika SOU kuchařka Dolinová Libuše (od vedoucí kuchařka) SOU kuchařka 7. Stéblová Zdenka (od ) SOU Kuchařka 8. Czyžová Dana ZŠ prac. provozu 9 Rašová Danuta SOU prac. provozu 10. Ernstová Margita SOU prac. provozu 11. Baronová Lucie (od ) OU prac. provozu 12. Dutková Lucie (do ) SOU prac. provozu IV. Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd Zápis do 1. tříd: Zápis proběhl 24. a 25. ledna. Zápisu předcházel Den otevřených dveří, kde se v průběhu celého dne mohli návštěvníci podívat dopoledne do tříd, ale i do prostor jinak nepřístupných. Zápis byl ve čtvrtek 24. ledna od do a v pátek 25. ledna od 8.00 do Celkem bylo zapsáno 58 žáků. U 8 žáků vyřídili zákonní zástupci odklad povinné školní docházky. Do školy tedy nastoupí celkem 50 žáků a budou vytvořeny dvě první třídy. Další vzdělávání na střední škole: - 1 žák nepodal přihlášku na žádnou střední školu a 3 žáci neoznámili, zda byli přijati ke vzdělávání na střední škole - 1 žák pokračuje v plnění povinné školní docházky na osmiletém gymnáziu 8

12 Vycházející žáci ve školním roce 2012/2013 Typ vzdělání úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) (M) úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (L) střední odborné vzdělání s výučním listem (H) nižší střední odborné vzdělání (E) Počet žáků Počet žáků Název střední školy na dané škole Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, 1 příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, přísp. org. 1 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, Český 2 Těšín, příspěvková organizace Obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace 1 Střední odborná škola ochrany osob a majetku 1 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. - 1 pobočka Karviná Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace 1 SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p.o. 1 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 1 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, p.o. 1 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 1 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 1 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, 1 příspěvková organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 1 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola 2 DAKOL, o.p.s. Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 1 Střední odborné učiliště BARON SCHOOL, spol. s r.o. 2 Střední odborná škola třineckých železáren 1 Střední škola a základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace 2-1 žák nepodal přihlášku na žádnou střední školu - žádný žák nepokračuje v plnění povinné školní docházky na osmiletém gymnáziu 9

13 V. Údaje o výsledcích vzdělávání 1. Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Na začátku školního roku 2012/2013 si naše ZŠ stanovila následující záměry: Realizace Školního vzdělávacího programu V Evropě se neztratíme ve všech ročnících školy, doplnění o Standardy. Zajišťovat plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovněvzdělávací práce. Dbát na prevenci sociálně patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Věnovat dále pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat dohodnuté postupy, formy a metody, které byly schválené metodickými orgány. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu. Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Individuální přístup k žákům s poruchami učení a chování, žákům po nemoci, se zdravotními problémy a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sportovní a kulturní akce). Spolupracovat s Radou školy a SRZŠ. Aktivně se účastnit kulturních a společenských akcí obce. Připravovat vystoupení žáků na tyto akce. Spolupracovat s polskou ZŠ v oblasti sportovní i kulturní. 2. SCIO testování SCIO TESTOVÁNÍ ve školním roce 2012/2013 Škola zakoupila od společnosti SCIO testování pro všechny žáky osmého ročníku (veškeré výsledky a analytické zprávy na Toto testování probíhá již 3. rokem a porovnává výsledky žáků v průběhu školní docházky. Toto testování bude ukončeno v příštím školním roce, bude udělána mapa školy. Zároveň dochází k dobrovolnému testování žáků 9. ročníků, kteří si tak ověří své studijní předpoklady k dalšímu studiu. 10

14 3. Standardy Tak jako všechny školy v České republice, i my jsme prošli celkovým testováním standardů. Testování probíhalo koncem školního roku a trvalo 3 týdny. Na naší škole proběhlo bez větších problémů. 9. ročník matematika celkové hodnocení 71,59% 9. ročník jazyk český celkové hodnocení 79,04% 9. ročník anglický jazyk celkové hodnocení 62,17% 5. ročník matematika celkové hodnocení 59% 5. ročník jazyk český celkové hodnocení 76% 5. ročník anglický jazyk celkové hodnocení 74% Třída Matematika Jazyk český Anglický jazyk Procenta Obt. 1 Obt.2 Procenta Obt. 1 Obt.2 Procenta Obt. 1 Obt.2 IX. 52% 76% 24% 76% 50% 50% 76% 30% 70% V.A 60% 80% 20% 64% 75% 25% 85% 5% 95% V.B 43% 71% 29% 58% 82% 18% 65% 65% 35% (Obt. = obtížnost) VI. Prevence sociálně patologických jevů Škola se při tvorbě ŠPS a MPP řídí Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v souladu s 29 odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže, Národní strategií protidrogové politiky, Strategií prevence kriminality a Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem těchto programů je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Naše škola se v minulém roce potýkala s těmito problémy záškoláctvím - s velkým počtem neomluvené absence, drobnou trestnou činností - ničením majetku, slovní i fyzickou agresí mezi žáky zaznamenány byly i slovní ataky vůči pedagogům, sníženými známkami z chování, rostoucí agresivitou u dětí z nepodnětného rodinného prostředí, kouřením a užíváním návykových látek. Minimální preventivní program zasahoval jak výchovnou tak i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, byl směřován k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků i pedagogů a změnám vyučovacích metod. Během školního roku sledoval obecné cíle, zejména zaměření do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé 11

15 formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování v třídnických hodinách. Velmi důležitou oblastí MPP bylo prohlubování komunikačních dovedností mezi učiteli, rodiči a žáky, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek a boji proti nudě = smysluplného využívání volného času. Významné místo v oblasti prevence představovaly tento školní rok tyto aktivity: zájmové útvary kroužky, školní družina, akce pořádané školou v době mimo vyučování ozdravné pobyty ŠVP, LVVZ, výlety a exkurze zapojení do celostátně vyhlašovaných soutěží zapojení do celostátních a mezinárodních projektů práce na školních projektech osvětová činnost třídnické hodiny Žákovská samospráva Při preventivní práci s rizikovými jednotlivci i kolektivy se ŠMP zaměřil na tato témata, která byla realizována formou prožitkových programů v 1. pololetí 2. pololetí ročník Vztahy v dětském kolektivu Zásady mezilidské komunikace 6. ročník Vztahy Osobní bezpečí 7. ročník Komunikace Kyberšikana 8. ročník Drogy Změny závislého člověka 9. ročník Člověk v krizi Kyberšikana V rámci MPP byl realizován projektový den, ve kterém se žáci, přiměřeně svému věku, zábavnou formou postupně seznamují s riziky této závislosti. Měsíc Název Ročník Zajištění Říjen Moderní je nekouřit třída ŠMP Třídnické hodiny 2. stupeň zajištění TU, ŠMPSPJ listopad rozbor 1. pol březen ročník Vztahy ve třídě leden Zásady mezilidské komunikace 6. ročník Osobní bezpečí Způsob chování leden v krizových situacích 7. ročník Komunikace mezi leden Mezilidské vztahy lidmi Péče o zdraví Osobní bezpečí, šikana 8. ročník Agresivita, šikana Konflikty rodina, partneři, kamarádi leden Drogy a lidský organismus Duševní a sociální změny závislého rozbor 3. čtvrt. duben duben duben duben 12

16 9. ročník Právní odpovědnost a povědomí člověka leden Člověk v krizi duben Kromě daných třídnických hodin, byly realizovány každý měsíc ty, které reagovaly buď na vzniklou situaci v kolektivu, nebo předcházely vzniku takovýchto situací na základě dotazníků, komunikace s žáky a postřehů z Žákovské samosprávy. K realizaci těchto hodin využívali TU metodik např. Pečujeme o sebe a druhé, Chování ve třídě, Pečujeme o dobré vztahy, Jak se bránit drogám aj., metodického vedení ŠMP a odborné literatury. Žákovská samospráva Pravidelná setkání probíhala každou poslední středu v měsíci. Zástupci jednotlivých tříd 2. stupně hovořili o problémech jednotlivých tříd, navrhovali řešení, konzultovali je s ředitelkou školy a ŠMP. Současně se seznamovali s problémy školy jako celku a akcemi, které budou probíhat v daném měsíci. Řešení SPJ ve škole Výskyt rizikových projevů ve škole 1. pol 2. pol Řešeno Kouření 8 5 ŠMP, TU Šikana, agres. chování 5 3 ŠMP, VP a řed. školy Ničení majetku 3 2 TU, řed. školy, ŠMP, VP Drogy 2 0 ŠMP, VP a řed. školy, Policie ČR, CDP, OSPOD Alkohol Spolupráce s organizacemi při řešení SPJ OSPOD Havířov PPP Havířov, Karviná Dětští pediatři Horní Suchá, Havířov, Karviná Policie ČR Horní Suchá Obecní úřad Horní Suchá CDP Havířov 13

17 VII. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Hodnocení účasti dalšího vzdělávání Poř. číslo Datum Název akce Účastník Znalost nutná k ochraně veřejného zdraví Pavlína Suchánková Aktuální změny v právních předpisech Mgr.Markéta Tomíčková Aktuální změny v právních předpisech Mgr.Ilona Chalupová 4 Příprava pomocného analytického přehledu Taťána Guth 5 Nová legislativa v práci výchovného poradce Mgr.Markéta Tomíčková 6 Nová vyhláška o spisové službě a archivnictví Marcela Kuncová 7 Seminář zaměřený na internetové nakupování Pavlína Suchánková Multipolis - školení koordinátorů Mgr.Markéta Tomíčková 9 Zvyšování odborných kompetencí VT a ICT Mgr.Eva Kuchárová 10 Metodická poradna pro vedoucí vychovatele Věra Zapletalová Změny a realizace ve výuce Mgr.Marie Lajczyková Změny a realizace ve výuce Mgr.Ilona Chalupová 13. Inspekce práce po změnách zákoníku práce Mgr.Dagmar Havlásková 14. Hygienické požadavky ve stravovacích službách Pavlína Suchánková 15. Hygienické požadavky ve stravovacích službách Libuše Dolinová 16. Monitorovací seminář projektů Comenius Mgr.Taťjána Nadymáčková FKSP - novinky pro rok 2013 Mgr.Vladimíra Moldříková Čteme s porozuměním každý den Mgr.Markéta Domesová Metodická poradna Karviná Mgr.Dagmar Havlásková Metodická poradna Karviná Mgr.Ilona Chalupová Dovolená v praxi Mgr.Dagmar Havlásková Jednotliví pracovníci předali získané poznatky dalším. Buď individuálně nebo na nejbližší pracovní poradě. 14

18 VIII. Výsledky hospodaření Hospodaření školy v roce 2012 Hospodaření základní školy skončilo v roce 2012 ziskem z hlavní i hospodářské činnosti. Výnosy celkem ,95 z toho : přímé náklady na vzdělávání ,00 projekt EU ,80 projekt COMENIUS II ,00 projekt COMENIUS III ,60 příspěvek na provoz ,00 (v tom příspěvek obce na kult. Projekty ,00) školné ,00 ostatní příjmy - stravné (žáci, záv.stravování) ,69 - úroky, ostatní výnosy ,64 zúčtování fondů ,00 příjmy z doplňkové činnosti ,22 Náklady celkem ,13 Z toho : SR přímé náklady na platy ,00 zákonné odvody, FKSP ,00 EU ,00 zákonné odvody, FKSP ,00 zřizovatel PnP ,00 zákonné odvody, FKSP ,00 OON ,00 Kroužky ,00 náhrady mezd ,00 potraviny ,69 spotřeba materiálu ,09 OOPP 6 176,35 spotřeba energií ,99 opravy a údržba ,54 učebnice, UP, DDHM ,32 cestovné ,20 náklady na reprezentaci ,00 ostatní služby ,48 jiné ostatní náklady ,90 odpisy ,27 15

19 Závazné ukazatele Orientační ukazatele Závazné ukazatele Náklady z doplňkové činnosti ,30 z toho : potraviny ,82 DDHM 4 941,00 materiál ,39 spotřeba energií ,36 platy včetně odvodů ,00 opravy ,76 ostatní náklady ,55 služby ,67 odpisy ,47 OOPP 760,28 Výsledek hospodaření - z hlavní činnosti 911,90 z doplňkové činnosti 834,92 Celkový výsledek hospodaření za organizaci 1 746,82 Přehled ukazatelů rozpočtu v roce 2012 škol zřizovaných obcí v tis. Kč Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Přímé NIV celkem z toho - Platy OON 0 0 Limit počtu zaměstnanců 48,40 48,40 Odvody FKSP ONIV Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Příspěvek zřizovatele na provoz Příspěvek na investice 0 0 Výnosy (školné, úroky, přísp. k MDD)

20 Zkratky: NIV - neinvestiční výdaje (platy,odvody,pojištění,příspěvek FKSP,školní pomůcky,učebnice, školení,) OON - ostatní osobní náklady FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb ONIV ostatní neinvestiční výdaje ( školní pomůcky, učebnice, ) IX. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt Comenius Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Ilona Chalupová Těrlická 969/ Horní Suchá V Praze, dne 29. června 2011 Výsledky schvalování žádosti číslo: COM-MP Název projektu: Myths and Legends from Cultural Heritage Vážená paní ředitelko, dovolujeme si Vám oznámit, že Vaše žádost o udělení finančních prostředků pro práci na projektu Partnerství škol Comenius ve výběrovém kole 2011 BYLA SCHVÁLENA Celkový grant přidělený Vaší škole na realizaci projektu je EUR. Znamená to, že Vaše škola musí uskutečnit minimálně 12 mobilit do schválených partnerských institucí. Financované aktivity projektu mohou probíhat v období od do COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL - Pro multilaterální a bilaterální partnerství, schválená v roce V listopadu 2012 jsme navštívili partnerskou školu v Maďarsku 17

21 V rámci této návštěvy jsme poznali spojení základní a speciální školy. Škola byla čerstvě přestěhována do nové budovy. Mohli jsme srovnat vybavení po stránce materiální, propojenost mezi základní a speciální školou. V březnu 2013 jsme navštívili partnerskou školu v Polsku Partnerskou školou byla základní škola v Insku, které leží kousek od německých hranic. Škola byla postavena ještě před 2. světovou válkou a její vybavení bylo na této úrovni. Je umístěna ve velmi krásném prostředí u velikého jezera. Této návštěvy se spolu s pedagogy zúčastnil i místostarosta, pan Josef Žerdík. V květnu 2013 proběhla návštěva Španělska. Navštívili jsme partnerskou školu v Sitgesu, kde byl tento projekt ukončen. Sitges je nádherné lázeňské město na pobřeží Středozemního moře. V rámci návštěvy jsme navštívili Barcelonu s jejími památkami. Škola je postavena na úpatí hor a celá působila velmi příjemným dojmem. Nyní jsme odevzdali závěrečnou zprávu. Vyhodnocení se dozvíme během podzimu. X. Financování z jiných zdrojů 1. Projekt EU Peníze školám 22. listopadu 2010 jsme dostali schválenou dotací z projektu. Byl vypracován Benefit žádostí, obdrželi jsme částku ,- Kč. V rámci školy byla vytvořena komise, která na projektu pracuje. Tvoří ji: Mgr. Ilona Chalupová, Mgr. Dagmar Havlásková, PhDr. Lucie Šumpichová, Mgr. Eva Kuchárová, Mgr. Marie Lajczyková, Mgr. Jarmila Brodová, Mgr. Markéta Tomíčková, Mgr. Taťjána Nadymáčková, paní Taťána Hanušová a paní Šárka Bahníková. 22. května 2011 byla odeslána 1. monitorovací zpráva. Zpráva byla schválena. 22. listopadu 2011 jsme odeslali 2. monitorovací zprávu. Zpráva byla schválena. 22. května 2012 jsme odeslali 3. monitorovací zprávu. Zpráva byla schválena. 22. listopadu 2012 jsme odeslali 4. monitorovací zprávu. Zpráva byla schválena. 22. května 2013jsme odeslali závěrečnou zprávu včetně licenční smlouvy. Stále čekáme na zhodnocení závěrečné zprávy. 18

22 XI. Spolupráce s dalšími složkami 1. Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Během školního roku 2012/20132 se rozvíjela nadále dobrá spolupráce s rodiči žáků. Předsedou je pan ing. Martin Adamiec a pokladníkem paní Iva Vitošová. Dalšími členy výboru byli paní Frodlová, paní Vilímcová a pan Balon. Své příjmy získávali z příspěvků rodičů (částka 150,- Kč na dítě), finančních výnosů akcí a z projektu Obce Horní Suchá. Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí: exkurze žáků, sportovně zábavné odpoledne radovánky, lampiónový průvod, cyklistické závody. Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, knižní odměny, přispívalo dětem na pobyt na LVVZ a ve škole v přírodě. Žákům 9. ročníků finančně přispěli na fotoalba a závěrečné pohoštění, začínajícím prvňákům na dárečky k zahájení školní docházky. S příznivým ohlasem se setkalo uspořádání zábavně sportovního odpoledne - radovánek. Děti MŠ i ZŠ vystoupily s pečlivě připraveným programem. Potom na ně čekaly různé soutěže a atrakce. Celá akce byla hodně zdařilá. Vedení školy chce poděkovat všem rodičům, kteří nezištně provedli mnoho akcí a obětovali svůj čas, energii na mnohdy velmi náročné akce. 2. Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Díky velmi dobré spolupráci s Obecním úřadem v Horní Suché mohli žáci realizovat ve školním roce2011/2012 následující akce: sportovní akce školy ocenění nejlepších žáků školy formou exkurze kulturně poznávací akce exkurze podpora volnočasových aktivit zájmová činnost kroužků soutěžní akce 1. a 2 stupně v rámci projektu Comenius reprezentaci školy Den Země Den dětí cyklistické závody Vedení školy chce poděkovat zastupitelům Obce Horní Suchá za jejich zájem o školství v Horní Suché. Poděkování patří všem členům Rady obce v čele s panem starostou Ing. Janem Lipnerem, vedoucímu kulturní komise a místostarostovi panu Josefu Žerdíkovi a paní Ivetě Martiníkové, která má školství na starost. Díky jejich zájmu se škola řadí mezi velmi kvalitní školy v našem regionu (a to nejen po stránce technické vybavenosti, ale i po stránce pedagogické), což potvrzují i výsledky inspekce ČR a informace o stavu dalších škol. 19

23 3. Spolupráce se základní školou s polským jazykem vyučovacím Tak jako v minulých létech i v tomto školním roce jsme velmi dobře spolupracovali se základní školou s polským jazykem vyučovacím. Společně pořádáme akce většího rozsahu jako Den Země, Sokolníky apod. V rámci sportovní výchovy jsme na novém školním hřišti zavedli sportovní olympiádu mladších dětí, která se bude každoročně opakovat. Pozvali jsme žáky školy na lampiónový průvod a cyklistické závody.společně navštěvujeme v naši tělocvičně divadelní představení. 4. Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce. Ve školním roce 2012/2013 se děti MŠ a žáci ZŠ opět zúčastnili všech kulturních akcí v obci, kde vystupovali se svým programem. Dále pomáhali těmto akcím výrobou drobných dárečků. Žáci jednotlivých ročníku v průběhu roku navštívili několik kulturních představení v loutkovém divadle v Ostravě. Pokračujeme ve spolupráci s novým domovem důchodců v Horní Suché, kde zajišťujeme vystoupení a besídky ze stran našich žáků. Velkou kulturní akcí naši školy byl Vánoční koncert v kostele. Proběhl v prosinci a to v a Měl velmi kladný ohlas mezi veřejností. Děkuje hlavně paní učitelce Markétě Domesové a paní Bohunce Velíškové. XII. Organizace výuky Akce školy ve školním roce 2012/2013 Září Slavnostní zahájení školního roku Loutkové divadlo Ostrava pro 5. ročníky: Pinochio Focení žáků 1. tříd Zahájení plaveckého výcviku 2. tříd Sportovní olympiáda vesnických škol 1. stupně Zahájení plaveckého výcviku 3. tříd Školní výlet 9. ročníku do Prahy Třídní schůzky Sokolníci (společně se ZŠ s polským jazykem vyučovacím) Albrechtická stezka pro žáky 2 9. ročníku Den Evropských jazyků Dělnický dům divadlo pro ročník Říjen Zahájení práce kroužků Loutkové divadlo Ostrava pro 9. ročníky: Lebensraum Stolní tenis mladší chlapci a dívky Stonava 20

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Hodnotící zpráva školy za období 2006 2009 Základní a mateřská škola Horní Suchá, Těrlická 969/24, příspěvková organizace Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více