VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011

2 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla Agrární komora ČR (AK ČR) v rámci projektu Národní soustava povolání 2 NSP 2 v letních měsících r prostřednictvím okresních agrárních komor. Struktura dotazníků a znění otázek byly vytvořeny a zpracovány AK ČR. Účast a výrobní zaměření respondentů Šetření se zúčastnilo 488 zemědělských podniků to je 1,82 % z celkového počtu podniků, které předložily Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádosti o podporu na plochu - SAPS. Celkový počet podniků V těchto podnicích bylo zaměstnáno osob, to je 23,3 % z celkového stavu pracovníků v zemědělství ČR podle Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok Spolu s průměrným stavem pracovníků 54,57 v jednom šetřeném podniku to svědčí o účasti především větších podniků. Opomineme-li Prahu pohybovala se účast jednotlivých krajů v šetření od 1,66 % v Libereckém až do 18,56 % ve Středočeském kraji z celkového počtu podniků, které se za ČR zúčastnily. Tab. č. 1 Kraj Procentuální účast Procentuální účast podle podle počtu podniků počtu zaměstnanců Praha 0,55 0,32 Středočeský 18,56 15,19 Plzeňský 4,16 1,94 Jihočeský 10,80 13,27 Karlovarský 0,28 0,25 Liberecký 1,66 1,28 Ústecký 13,57 4,53 Královehradecký 9,14 8,53 Pardubický 4,71 6,41 Vysočina 6,37 14,05 Olomoucký 8,31 9,59 Moravskoslezský 7,20 10,64 Zlínský 4,71 2,92 Jihomoravský 9,97 11,07 SUMA 100,00 100,00 Pořadí účasti podle počtu zaměstnanců je prakticky totožné. Podle výrazně vyššího procenta účasti počtu zaměstnanců než u podniků lze soudit, že se v kraji Vysočina zúčastnily především větší podniky a s větším počtem zaměstnanců. O opaku svědčí účast v Ústeckém kraji, kde procentuální zastoupení podniků na celostátních číslech vysoce překračuje podíl zaměstnanců. 1

3 Graf. č. 1 Procentuální účast v šetření podle podniků a podle zaměstnanců % 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Praha Středočeský Plzeňský Jihočeský Karlovarský Liberecký Ústecký Královehradecký Pardubický Vysočina Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Jihomoravský kraj Procentuální účast podle počtu podniků Procentuální účast podle počtu zaměstnanců Údaje o prvotním zaměření uvedlo 485 podniků ze 488, nejvíce je jich zaměřeno na rostlinnou produkci 57,34 % a na produkci živočišnou 34,07 %. Graf č. 2 Výrobní zaměření respondentů 70,00 60,00 57,34 % 50,00 40,00 30,00 34,07 20,00 10,00 3,28 1,23 0,82 0,61 2,66 0,00 Rostlinná výroba Živočišná výroba Podpůrné činnosti v zemědělství Posklizňové činnosti Potravinářství Ubytování a stravování Ostatní (doprava, služby, lesnictví, ) 2

4 Na ostatní činnosti je prvotně zaměřeno minimum podniků. Z ostatních činností jsou to především podpůrné činnosti v zemědělství, posklizňové činnosti, doprava, služby pro zemědělskou činnosti, obchodní činnost, ubytování a stravování, servis strojů, lesnictví Současná vzdělanostní struktura zaměstnanců Ve vzdělanostní struktuře zaměstnanců výrazně převládá středoškolské vzdělání s výučním listem 58,57 %, následuje středoškolské s maturitou 20,95 % a základní 13,17 %. Nejméně je zastoupeno bakalářské a vyšší odborné vzdělání. Magisterské představuje 6,07 %. Graf č. 3 20,95 základní středoškolské s výučním listem 58,57 6,07 0,89 0,35 středoškolské s maturitou vyšší odborné bakalářské magisterské 13,17 Současná věková struktura zaměstnanců Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií je let. Podíl věkové kategorie do 30 let - 11,36 % je téměř stejný jako kategorie nad 60 let 11,85 %. Graf č. 4 11,85 % 11,36 % 76,78 % do nad 60 3

5 Téměř 74 % respondentů se vyjádřilo, že vzdělanostní struktura zaměstnanců podnikům vyhovuje, 13,8 % by si přálo ještě více vyučených, 11,08 % více maturantů a 9,7 % více vysokoškoláků. Graf č. 5 80,00 73,96 60,00 40,00 20,00 13,85 11,08 9,70 0,00 Struktura vzdělání vyhovuje Více vyučených Více maturantů Více vysokoškoláků Nedostatek specialistů uvedlo 27 podniků, to je 5,5 %, nedostatek absolventů zemědělských učilišť uvedlo 28 podniků. Dále respondenti uvádí nízkou kvalitu absolventů, malou pracovitost, nesamostatnost, neschopnost řešit problémy, málo absolventů zemědělských oborů. Respondenti také uvádí, že se rychle uplatňují náročné technologie, např. satelitní a počítačové systémy, takže na řadu pracovních míst již nestačí výuční list a požaduje se maturitní vzdělání. 4

6 Nejvíce požadované profese s největšími problémy při získávání pracovníků Nejvíce požadovanou profesí je traktorista 36,68 %, ošetřovatel zvířat 17,9 %, opravář 13,97 %, 11,79 % agronom, 9,61 % technik agronom, 6,11 zootechnik a 3,93 % dojička. Dokresluje to stav v zaměření podniků převážně na rostlinnou produkci. Graf č. 6 7 nejvíce požadovaných profesí v % 40,00 36,68 30,00 17,90 20,00 11,79 9,61 13,97 10,00 6,11 3,93 0,00 Agronom Technik agronom Zootechnik Ošetřovatel zvířat Traktorista Opravář Dojička Požadavky na vzdělání U všech 7. nejpožadovanějších profesí požadují respondenti zemědělsky zaměřené vzdělání. U pozice traktoristy požaduje 22,27 % respondentů maturitu, 72,73 % postačí výuční list. Ze znalostí se vyžadují řidičský průkaz skupiny T, práce s počítačem a navigací, obsluha strojů, opravy a agrotechnika. Z dovedností se vyžaduje obsluha, seřizování technických zařízení, ale i řízení lidí. U ošetřovatele zvířat se vyžaduje výuční list, znalost chovu zvířat, vedení porodů, reprodukce a výživa zvířat. Z dovedností je to vztah ke zvířatům a dojení. Opravář by měl mít výuční list, znát opravy, seřizování strojů a nové technologie. Dovednosti požadované u této pozice jsou obsluha technických zařízení a seřizování strojů. Agronom/technik agronom u této pozice požaduje 48,77 % maturitu, 36,59 % magisterské, 9,76 % bakalářské a 4,88 vyšší odborné vzdělání. Vyžadují znalost osevních postupů, 5

7 používání chemických prostředků, znalost agrotechniky a legislativy, včetně legislativy EU. Z dovedností se vyžaduje řízení lidí, práce s počítačem a seřizování strojů. U zootechnika je požadováno vysokoškolské vzdělání nebo maturita, znalost živočišné výroby, veterinární problematiky, inseminace, chov zvířat a legislativy. Z dovedností jsou vyžadovány organizační schopnosti a řízení lidí, práce s počítačem, práce se zvířaty a připouštění. Pro dojičku postačí podle respondentů výuční list, znalost zemědělských postupů a z dovedností práce se zvířaty a dojení. Pokud bychom spojili ošetřovatele zvířat a dojičku vyjde nám 21,8 %, u agronoma a technika agronoma 21,6 %, a po spojení traktoristy a opraváře, které spolu souvisí činí 54,58 %. Takže můžeme říci, že nám typově nejvíce scházejí tři hlavní profese: traktorista- opravář, dojička ošetřovatel zvířat a agronom technik a agronom. Tab. č. 2 - Požadavky na vzdělání Nejčastěji optimální vzdělání poptávané pozice stupeň zaměření Traktorista Ošetřovatel zvířat 27,27 % maturita 72,73 % výuční list Výuční list zemědělské zemědělské Opravář Výuční list zemědělské Agronom/technik agronom Zootechnik 48,77 % maturita 4,88 vyšší odborné 9,76 % Bakalářské 36,59 magisterské zemědělské Maturita /vysokoškolské zemědělské Dojička Výuční list zemědělské znalosti ŘP T, práce s počítačem, obsluha strojů opravy, agrotechnika, navigace Chov zvířat, porody, reprodukce, výživa Opravy, seřizování, znalost nových technologií Znalost osevních plánů, chemických prostředků, agrotechnika, legislativa EU Živočišná výroba, veterinární, inseminace, chov zvířat, znalost legislativy Znalost zemědělských postupů dovednosti Obsluha technických zařízení, seřizování, řízení lidí Dojení, vztah ke zvířatům Obsluha technických zařízení, seřizování Řízení lidí, práce s počítačem, seřizování strojů Organizační schopnosti, řízení lidí, práce s počítačem, práce se zvířaty, připouštění zvířat Dojení, práce se zvířaty 6

8 Důvody pro neobsazení profese Nejčastějším důvodem neobsazení profese je kvalita zájemců, u traktoristy ze 42 % u ošetřovatele z 30 %, u opraváře z 18 % a u technika agronoma ze 16 %. Zájemci o profesi nebyly také u traktoristy z 30 %, ošetřovatele 22 %, opraváře 19 % a technika agronoma ze 16 %. Nejméně častým důvodem pro neobsazení profese byly požadavky zájemců přesahující možnosti pracovních pozic u technika agronoma 7 %, traktoristy a opraváře shodně 5 %, u ošetřovatele 4 % a agronoma a zootechnika shodně 3 %. Graf č. 7 Důvody, proč nebyly dané profese obsazeny v % % Agronom Dojič/ka Opravář Ošetřovatel Technik agronom Nebyli zájemci Kvalita zájemců nevyhovovala požadavkům Traktorista Zootechnik Požadavky zájemců přesahovaly možnosti pracovní pozice Jiné Výsledky šetření potvrzují stav, kdy zejména na pracovní místa traktorista a ošetřovatel se hlásí málo kvalitní zájemci a tato pracovní místa jsou také nejčastěji neobsazovaná z důvodu, že o ně nebývá zájem. Požadavky zájemců přesahující možnosti pracovních pozic jsou až druhořadým důvodem pro neobsazení pracovních míst. 7

9 Spolupráce s institucemi Cekem 289 respondentů, to je 59 % spolupracuje s vyjmenovanými a dalšími institucemi. Z toho 46,26 % umožňuje praxi studentům středních škol, 18,84 % studentům vysokých škol, 4,99 % spolupracuje s výzkumnými ústavy a 29,92 % s dalšími institucemi jako jsou úřady práce, účast v různých komisích včetně státnicových a maturitních, poskytnutí finanční pomoci, zapůjčení strojů apod.. Jako velmi úzkou lze hodnotit spolupráci s výzkumnými ústavy. Spolupráce se školami je s ohledem na malý počet absolventů se zemědělským vzděláním zřejmě dostatečná. Graf č. 8 Nejčastější způsob spolupráce s institucemi v % 50,00 46,26 40,00 30,00 29,92 % 20,00 18,84 10,00 4,99 0,00 Praxe střední školy Praxe vysoké školy Spolupráce s výzkumnými ústavy Další spolupráce Spokojenost se spoluprací s institucemi je vysoká. Ano odpovědělo 50 % respondentů, spíše ano 45,54 %, spíše ne 2,48 % a ne 1,98 %. Graf č. 9 Spokojenost se spolupráci s institucemi v % 50,00 40,00 50,00 45,54 30,00 20,00 10,00 2,48 1,98 0,00 Ano Spíše ano Spíše ne Ne % 8

10 Přijetí absolventů do pracovního poměru v posledních 2 letech a jejich kvalita Ze 447 respondentů, kteří se této otázce vyjádřili, přijaly absolventy do pracovního poměru jen 204 podniky, to je 41,8 %. Celkem bylo do těchto podniků přijato 374 absolventů, v průměru 1,83 absolventa, tedy necelý 1 absolvent ročně na podnik. Přitom 243, to je 49,86 % podniků ze souboru nepřijalo ani jednoho absolventa. Při vztažení počtu přijatých absolventů k celému souboru připadá za dva roky pouze 0,84 absolventa na podnik, ročně tedy jen 0,42. Při současném průměrném stavu pracovníků v 1 souborném podniku 54,57 by to bylo znamenalo obnovu za 57,78 let. Připočteme-li věk absolventa do zaměstnání v průměru cca 17 let, činila by obnova pracovních sil v podniku 74 let, nehledě na fluktuaci. Lze konstatovat, že stoprocentní reprodukce pracovních sil v zemědělství z tohoto pohledu není zajištěna. Pokud jde o kvalitu absolventů hodnotí ji 50 % respondentů jako vyhovující, 45,5 % jako spíše vyhovující, 2,5 % spíše nevyhovující a naprosto nevyhovující pouze 2 %. Tedy velmi dobré hodnocení. Tab. č. 3 Vyjádření se ke kvalitě respondentů Hodnocení Plně vyhovující (1) Spíše vyhovující (2) Spíše nevyhovující (3) Naprosto nevyhovující (4) celkem počet % 50,00 45,54 2,48 1, Z celého souboru 488 podniků se 65 vyjádřilo k nedostatkům absolventů - chybí zemědělské vzdělání a praxe škol 18,46 %, zkreslené představy o práci 7,69 %, nízká kvalita absolventů 16,92 %. Při získávání absolventů se podniky potýkají především s nízkou atraktivitou zemědělství obecně 33, 85 %, nízkým ohodnocením zájemců a jejich vysokými požadavky 13,85 %. Graf č. 10 Nedostatky absolventů v % 35 33, % ,46 16,92 13, , Zemědělství je neatraktivní Chybí zemědělské vzdělání, nebo praxe ze škol Zájemci jsou nekvalitní Nízké ohodnocení, vysoké požadavky zájemců Zkreslené představy o práci 9

11 Využití možnosti vzdělávání nových zaměstnanců k získání certifikovaných dílčích kvalifikací Pro využití možnosti získání certifikovaných dílčích kvalifikací je pouze 28,81 % respondentů 52,35 % o tom neuvažuje a 18,84 % se nevyjádřilo. Graf č. 11 Využití možnosti dalšího vzdělávání nových zaměstnanců formou certifikovaného výsledku dle dílčích kvalifikací 60,00 52,35 % 50,00 40,00 30,00 28,81 18,84 20,00 10,00 0,00 Ano Ne Nevyjádřilo se Poměrně vysoký počet respondentů, kteří se nevyjádřili a necelý třetinový zájem o využití možnosti, svědčí zřejmě o nedostatečném seznámení zemědělské veřejnosti s Národní soustavou kvalifikací včetně možnosti získání dílčích kvalifikací mimo závěrečných zkoušek na školách. Což ukazuje na nutnost větší propagace u zaměstnavatelů. Odhad zájmu zemědělských podniků o profese v příštích 5 letech ( ) Řádově nejvyšší zájem podniků souboru bude o traktoristy 631, ošetřovatele zvířat 482 a zemědělské dělníky 254. Tyto podniky předpokládají přijmout za 5 let celkem 2000 pracovníků, tedy 400 ročně, což představuje 1,5 % ze současného stavu zaměstnanců. Délka prosté obnovy koresponduje zhruba s poznatkem získaným z rozboru počtu absolventů přijatých do pracovního poměru za poslední 2- roky. 10

12 Tab. č. 4 - Odhad zájmu o profese v příštích 5 letech za soubor respondentů Odhad počtu nových pracovníků v Stupeň příslušném kalendářním roce Název pozice vzdělání CELKEM Specialista agronom VŠ Specialista zootechnik VŠ Specialista ekonom VŠ Specialista mechanizátor VŠ Specialista... VŠ Technik agronom SŠ Technik zootechnik SŠ Technik mechanizátor SŠ Administrativa SŠ Technik... SŠ Ošetřovatel zvířat SOU Traktorista SOU Zemědělský dělník ZŠ Ostatní CELKEM Odhad zájmu zemědělských podniků souboru v příštích 5 letech byl přepočten na celostátní čísla za ČR. K tomu byl využit koeficient vypočtený z podílu současného stavu pracovníků v podnicích souboru na celkovém počtu pracovníků v zemědělství ČR podle Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok Koeficient činí 4,29. Tab. 5. Odhad zájmu o profese v příštích 5 letech za ČR Název pozice Stupeň vzdělání Odhad počtu nových pracovníků v příslušném kalendářním roce CELKEM Specialista agronom VŠ Specialista zootechnik VŠ Specialista ekonom VŠ Specialista mechanizátor VŠ Specialista... VŠ Technik agronom SŠ Technik zootechnik SŠ Technik mechanizátor SŠ Administrativa SŠ Technik... SŠ Ošetřovatel zvířat SOU Traktorista SOU Zemědělský dělník ZŠ Ostatní CELKEM Z tabulky vyplývá potřeba nových pracovníků v zemědělství ČR 8550 za příštích 5 let, to je v průměru 1716 ročně. Doba prosté obnovy pracovních sil by byla kolem 80 let. Počítá se zřejmě s dalším růstem podnikové produktivity práce, náhradou pracovních sil výkonnějšími technologiemi, s automatizací, ale zřejmě i se sníženou reprodukcí obecně. 11

13 Graf č. 12 Odhad zájmu o profese v nejbližších 5 letech za ČR požadavky na profese Specialista agronom Specialista zootechnik Specialista ekonom Specialista mechanizátor Specialista... Technik agronom Technik zootechnik Technik mechanizátor Administrativa Technik... Ošetřovatel zvířat Traktorista Zemědělský dělník Ostatní... Odhad potřeby jednotlivých profesí je potřeba porovnat s kapacitou odborných škol a učinit závěry, včetně ponechání určité rezervy a vzít v úvahu i potřebu absolventů, zejména s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, kteří nastoupí do jiných odvětví i institucí mimo zemědělské podniky. Například vysokoškolsky vzdělaných agronomů naše univerzity neprodukují 50 ročně, což je potřeba vyplývající z výsledků průzkumu. Graf č Odhad vývoje požadavků podniků na zemědělské profese v nejbližších 5 letech 3000 požadavek na pracovníky v zemědělství

14 Celkové závěry: 1. Současná profesní struktura pracovníků v zemědělství odpovídá tendencím k nižší finalizaci agrárních produktů převažování rostlinné produkce nad živočišnou. 2. V zemědělství výrazně převládá středoškolské vzdělání s výučním listem. 3. Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií pracovníků v zemědělství je let, kategorie do 30 let a nad 60 let má prakticky stejný podíl. 4. Valné většině podniků vzdělaností struktura v zemědělství vyhovuje kolem, 10 % podniků by si přálo více vyučených, maturantů i vysokoškoláků. 5. Největší problémy se získáváním pracovníků jsou u profesí traktorista, ošetřovatel zvířat, opravář a agronom. 6. Všichni respondenti požadují u pracovníků zemědělské vzdělání s výučním listem, u traktoristů čtvrtina požaduje i maturitu, u zootechniků a agronomů je požadováno vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. 7. Nejčastějším důvodem pro neobsazení profesí v zemědělství je kvalita zájemců a nezájem uchazečů o zaměstnání. Požadavky zájemců přesahující možnosti pracovních pozic jsou až druhořadým důvodem 8. Spolupráce zemědělských podniků je na solidní úrovni, velmi nízká je spolupráce s výzkumnými ústavy. Hodnocení spolupráce zemědělských podniků s institucemi je velmi příznivé. 9. Zemědělský podnik přijímá v průměru ročně 0,42 absolventa, což nezaručuje prostou reprodukci pracovních sil. 10. Hodnocení kvality absolventů je velmi příznivé, přesto se 13 % podniků vyjádřilo k nedostatkům jako je chybějící zemědělské vzdělání a praxe ze školy, zkreslené představy o práci apod. 11. Pro využití možnosti získání certifikovaných dílčích kvalifikací se vyslovila pouze necelá třetina respondentů. 12. Z odhadu zájmu zemědělských podniků o profese v příštích 5 letech vyplývá, že do českého zemědělství by mělo nastoupit průměrně ročně 1716 pracovníků se značnou degresí od 2415 v r do 1411 v r. 2016, což je pravděpodobně zapříčiněno horším plánováním ve vzdálenější budoucnosti. 13. Doba prosté obnovy pracovních sil v zemědělství ČR by trvala okolo 80 let. 14. Výsledné odhady zájmu o profese, lze využít při plánování v zemědělském školství a při tvorbě Národní soustavy povolání. 15. Výsledky šetření se navrhuje dát k dispozici Ministerstvu školství, tělovýchovy a sportu, Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu práce a sociálních věcí. V Praze listopad 2011 Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR Ing. Soňa Berecová, informatika Tel: tel:

Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil

Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil Vyplňujte prosím pouze bílá políčka! Dostává se Vám do ruky dotazník, který má shrnout reálné potřeby zaměstnavatelů v sektoru zemědělství.

Více

Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil

Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil Vyplňujte prosím pouze bílá políčka! Dostává se Vám do ruky dotazník, který má shrnout reálné potřeby zaměstnavatelů v sektoru potravinářství.

Více

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3. Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.2016 Osnova vystoupení Analýza úbytku pracovníků v zemědělství - v ČR

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

ANALÝZA ÚČASTI ŠKOL V PROJEKTU

ANALÝZA ÚČASTI ŠKOL V PROJEKTU Příloha č. 2 SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů ANALÝZA ÚČASTI ŠKOL V PROJEKTU

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Zemědělství v Pardubickém kraji podle Strukturálního šetření 2013

Zemědělství v Pardubickém kraji podle Strukturálního šetření 2013 Zemědělství v Pardubickém kraji podle Strukturálního šetření 2013 Výběrové zjišťování Strukturální šetření v zemědělství 2013 navázalo na plošné zjišťování Agrocenzus 2010 a proběhlo ve všech členských

Více

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2012-2016 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

171 hod. nízká. celý dotazník najednou

171 hod. nízká. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Zavedení odloženého školného" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 23. 06. 2010-30. 06. 2010 Délka průzkumu: 171 hod Počet respondentů: 77 Vypovídací hodnota:

Více

Systém přijímacího řízení září Výzkum veřejného mínění k novému systému přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Systém přijímacího řízení září Výzkum veřejného mínění k novému systému přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Výzkum veřejného mínění k novému systému přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Hlavní výsledky GfK Czech, s.r.o. září 2009 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Východiska a cíle... 3 Struktura vzorku...

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel ČR Při sčítání lidu byla otázka na nejvyšší vyplňovana pouze 15letými a staršími osobami podle nejvyšší dokončené školy. Škála zjišťovaných

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2007 Stručná verze Brno, květen 2008 Centrum pro regionální rozvoj Masarykova univerzita v Brně Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2007

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Sociodemografické údaje auditorů

Sociodemografické údaje auditorů Sociodemografické údaje auditorů Pohlaví Údaje v tabulce Pohlaví Absolutní Relativní f 1793 54,09 % m 1522 45,91 % Údaje v grafech 26. 10. 2015 3 z 20 2014 RA Copyright reklamni-auditor.cz Věk Údaje v

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72%

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72% Příloha 1 Do přílohy byly zařazeny grafy s určitou vypovídací hodnotou. Pokud některý z grafů chybí, je to tím, že respondenti na tuto otázku neodpovídali, nebo nebylo možné jejich odpovědi kategorizovat.

Více

Pozn.: ve školním roce 2005/2006 vešel v platnost školský zákon č. 561/2004 Sb., který do jisté míry ovlivnil srovnatelnost dat

Pozn.: ve školním roce 2005/2006 vešel v platnost školský zákon č. 561/2004 Sb., který do jisté míry ovlivnil srovnatelnost dat 2.2 Vzdělání Vzdělání je nezbytnou součástí budoucího kvalitního života každého člověka. Jedním z obecných cílů vzdělávání jako veřejné služby je rozvíjet osobnost každého jednotlivce, a to především ve

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Rozlohy správních obvodů obsluhované dle personální obsazenosti stavebních úřadů k Rozlohy správních obvodů Kategorie a b c d SÚ celkem

Rozlohy správních obvodů obsluhované dle personální obsazenosti stavebních úřadů k Rozlohy správních obvodů Kategorie a b c d SÚ celkem Ústav územního rozvoje, Brno, A.4.5/SŘ Dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu prvoinstanční speciální stavební úřady pro dopravní stavby Grafy.A a.c Počty stavebních úřadů podle personální obsazenosti

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Libereckém kraji 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 25 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

PLATOVÁ STUDIE. Pro finanční pozice 2015

PLATOVÁ STUDIE. Pro finanční pozice 2015 PLATOVÁ STUDIE Pro finanční pozice 2015 Úvod Platová studie Průzkum probíhal 07-08/2015 Celkem cca 600 odpovědí, z čehož bylo cca 577 relevantních Za podpory Komory certifikovaných účetních a společnosti

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Ústav územního rozvoje, Brno 2012, A.4.15/SŘ Dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu 2011 prvoinstanční speciální stavební úřady pro vodní stavby 1

Ústav územního rozvoje, Brno 2012, A.4.15/SŘ Dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu 2011 prvoinstanční speciální stavební úřady pro vodní stavby 1 Ústav územního rozvoje, Brno 212, A.4.15/SŘ Dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu 211 prvoinstanční speciální stavební úřady pro vodní stavby 1 Grafy 1.A a 1.C Počty stavebních úřadů podle personální

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

4. PRACOVNÍ TRH A NEZAMĚSTNANOST

4. PRACOVNÍ TRH A NEZAMĚSTNANOST 4. PRACOVNÍ TRH A NEZAMĚSTNANOST Při komplexněji pojatém rozboru trhu práce se musí věnovat pozornost jak poptávce, tak i nabídce. Poptávka je charakterizována nejvýstižněji nezaměstnaností samozřejmě

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Olomouckém kraji 11,5 % 1 a celkový počet dosahoval 38 159 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Ústeckém kraji 13,6 % 1 a celkový počet dosahoval 58 998 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Členové APPS info@apps.cz O APPS Poskytuje poradenství členům, předává informací z oblasti agenturního zaměstnávání, přímého vyhledávání a legislativy ze zahraničí

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Karlovarském kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 17 309 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00069 Projekt Odborné praxe do 30 let v Pardubickém kraji byl realizován Úřadem práce ČR

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra ve Zlínském kraji 10,7 % 1 a celkový počet dosahoval 32 578 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od 27. června

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Ústeckém kraji 12,4 % 1 a celkový počet dosahoval 53 329 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

35 VII.3. Nezaměstnanost absolventů středních škol v Jihomoravském kraji 36

35 VII.3. Nezaměstnanost absolventů středních škol v Jihomoravském kraji 36 Podkladové materiály pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji (Projekt OP VK - CZ.1.07/3.2.04/04.0079 - Společně v dalším vzdělávání) OBSAH Úvodem

Více