VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011

2 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla Agrární komora ČR (AK ČR) v rámci projektu Národní soustava povolání 2 NSP 2 v letních měsících r prostřednictvím okresních agrárních komor. Struktura dotazníků a znění otázek byly vytvořeny a zpracovány AK ČR. Účast a výrobní zaměření respondentů Šetření se zúčastnilo 488 zemědělských podniků to je 1,82 % z celkového počtu podniků, které předložily Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádosti o podporu na plochu - SAPS. Celkový počet podniků V těchto podnicích bylo zaměstnáno osob, to je 23,3 % z celkového stavu pracovníků v zemědělství ČR podle Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok Spolu s průměrným stavem pracovníků 54,57 v jednom šetřeném podniku to svědčí o účasti především větších podniků. Opomineme-li Prahu pohybovala se účast jednotlivých krajů v šetření od 1,66 % v Libereckém až do 18,56 % ve Středočeském kraji z celkového počtu podniků, které se za ČR zúčastnily. Tab. č. 1 Kraj Procentuální účast Procentuální účast podle podle počtu podniků počtu zaměstnanců Praha 0,55 0,32 Středočeský 18,56 15,19 Plzeňský 4,16 1,94 Jihočeský 10,80 13,27 Karlovarský 0,28 0,25 Liberecký 1,66 1,28 Ústecký 13,57 4,53 Královehradecký 9,14 8,53 Pardubický 4,71 6,41 Vysočina 6,37 14,05 Olomoucký 8,31 9,59 Moravskoslezský 7,20 10,64 Zlínský 4,71 2,92 Jihomoravský 9,97 11,07 SUMA 100,00 100,00 Pořadí účasti podle počtu zaměstnanců je prakticky totožné. Podle výrazně vyššího procenta účasti počtu zaměstnanců než u podniků lze soudit, že se v kraji Vysočina zúčastnily především větší podniky a s větším počtem zaměstnanců. O opaku svědčí účast v Ústeckém kraji, kde procentuální zastoupení podniků na celostátních číslech vysoce překračuje podíl zaměstnanců. 1

3 Graf. č. 1 Procentuální účast v šetření podle podniků a podle zaměstnanců % 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Praha Středočeský Plzeňský Jihočeský Karlovarský Liberecký Ústecký Královehradecký Pardubický Vysočina Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Jihomoravský kraj Procentuální účast podle počtu podniků Procentuální účast podle počtu zaměstnanců Údaje o prvotním zaměření uvedlo 485 podniků ze 488, nejvíce je jich zaměřeno na rostlinnou produkci 57,34 % a na produkci živočišnou 34,07 %. Graf č. 2 Výrobní zaměření respondentů 70,00 60,00 57,34 % 50,00 40,00 30,00 34,07 20,00 10,00 3,28 1,23 0,82 0,61 2,66 0,00 Rostlinná výroba Živočišná výroba Podpůrné činnosti v zemědělství Posklizňové činnosti Potravinářství Ubytování a stravování Ostatní (doprava, služby, lesnictví, ) 2

4 Na ostatní činnosti je prvotně zaměřeno minimum podniků. Z ostatních činností jsou to především podpůrné činnosti v zemědělství, posklizňové činnosti, doprava, služby pro zemědělskou činnosti, obchodní činnost, ubytování a stravování, servis strojů, lesnictví Současná vzdělanostní struktura zaměstnanců Ve vzdělanostní struktuře zaměstnanců výrazně převládá středoškolské vzdělání s výučním listem 58,57 %, následuje středoškolské s maturitou 20,95 % a základní 13,17 %. Nejméně je zastoupeno bakalářské a vyšší odborné vzdělání. Magisterské představuje 6,07 %. Graf č. 3 20,95 základní středoškolské s výučním listem 58,57 6,07 0,89 0,35 středoškolské s maturitou vyšší odborné bakalářské magisterské 13,17 Současná věková struktura zaměstnanců Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií je let. Podíl věkové kategorie do 30 let - 11,36 % je téměř stejný jako kategorie nad 60 let 11,85 %. Graf č. 4 11,85 % 11,36 % 76,78 % do nad 60 3

5 Téměř 74 % respondentů se vyjádřilo, že vzdělanostní struktura zaměstnanců podnikům vyhovuje, 13,8 % by si přálo ještě více vyučených, 11,08 % více maturantů a 9,7 % více vysokoškoláků. Graf č. 5 80,00 73,96 60,00 40,00 20,00 13,85 11,08 9,70 0,00 Struktura vzdělání vyhovuje Více vyučených Více maturantů Více vysokoškoláků Nedostatek specialistů uvedlo 27 podniků, to je 5,5 %, nedostatek absolventů zemědělských učilišť uvedlo 28 podniků. Dále respondenti uvádí nízkou kvalitu absolventů, malou pracovitost, nesamostatnost, neschopnost řešit problémy, málo absolventů zemědělských oborů. Respondenti také uvádí, že se rychle uplatňují náročné technologie, např. satelitní a počítačové systémy, takže na řadu pracovních míst již nestačí výuční list a požaduje se maturitní vzdělání. 4

6 Nejvíce požadované profese s největšími problémy při získávání pracovníků Nejvíce požadovanou profesí je traktorista 36,68 %, ošetřovatel zvířat 17,9 %, opravář 13,97 %, 11,79 % agronom, 9,61 % technik agronom, 6,11 zootechnik a 3,93 % dojička. Dokresluje to stav v zaměření podniků převážně na rostlinnou produkci. Graf č. 6 7 nejvíce požadovaných profesí v % 40,00 36,68 30,00 17,90 20,00 11,79 9,61 13,97 10,00 6,11 3,93 0,00 Agronom Technik agronom Zootechnik Ošetřovatel zvířat Traktorista Opravář Dojička Požadavky na vzdělání U všech 7. nejpožadovanějších profesí požadují respondenti zemědělsky zaměřené vzdělání. U pozice traktoristy požaduje 22,27 % respondentů maturitu, 72,73 % postačí výuční list. Ze znalostí se vyžadují řidičský průkaz skupiny T, práce s počítačem a navigací, obsluha strojů, opravy a agrotechnika. Z dovedností se vyžaduje obsluha, seřizování technických zařízení, ale i řízení lidí. U ošetřovatele zvířat se vyžaduje výuční list, znalost chovu zvířat, vedení porodů, reprodukce a výživa zvířat. Z dovedností je to vztah ke zvířatům a dojení. Opravář by měl mít výuční list, znát opravy, seřizování strojů a nové technologie. Dovednosti požadované u této pozice jsou obsluha technických zařízení a seřizování strojů. Agronom/technik agronom u této pozice požaduje 48,77 % maturitu, 36,59 % magisterské, 9,76 % bakalářské a 4,88 vyšší odborné vzdělání. Vyžadují znalost osevních postupů, 5

7 používání chemických prostředků, znalost agrotechniky a legislativy, včetně legislativy EU. Z dovedností se vyžaduje řízení lidí, práce s počítačem a seřizování strojů. U zootechnika je požadováno vysokoškolské vzdělání nebo maturita, znalost živočišné výroby, veterinární problematiky, inseminace, chov zvířat a legislativy. Z dovedností jsou vyžadovány organizační schopnosti a řízení lidí, práce s počítačem, práce se zvířaty a připouštění. Pro dojičku postačí podle respondentů výuční list, znalost zemědělských postupů a z dovedností práce se zvířaty a dojení. Pokud bychom spojili ošetřovatele zvířat a dojičku vyjde nám 21,8 %, u agronoma a technika agronoma 21,6 %, a po spojení traktoristy a opraváře, které spolu souvisí činí 54,58 %. Takže můžeme říci, že nám typově nejvíce scházejí tři hlavní profese: traktorista- opravář, dojička ošetřovatel zvířat a agronom technik a agronom. Tab. č. 2 - Požadavky na vzdělání Nejčastěji optimální vzdělání poptávané pozice stupeň zaměření Traktorista Ošetřovatel zvířat 27,27 % maturita 72,73 % výuční list Výuční list zemědělské zemědělské Opravář Výuční list zemědělské Agronom/technik agronom Zootechnik 48,77 % maturita 4,88 vyšší odborné 9,76 % Bakalářské 36,59 magisterské zemědělské Maturita /vysokoškolské zemědělské Dojička Výuční list zemědělské znalosti ŘP T, práce s počítačem, obsluha strojů opravy, agrotechnika, navigace Chov zvířat, porody, reprodukce, výživa Opravy, seřizování, znalost nových technologií Znalost osevních plánů, chemických prostředků, agrotechnika, legislativa EU Živočišná výroba, veterinární, inseminace, chov zvířat, znalost legislativy Znalost zemědělských postupů dovednosti Obsluha technických zařízení, seřizování, řízení lidí Dojení, vztah ke zvířatům Obsluha technických zařízení, seřizování Řízení lidí, práce s počítačem, seřizování strojů Organizační schopnosti, řízení lidí, práce s počítačem, práce se zvířaty, připouštění zvířat Dojení, práce se zvířaty 6

8 Důvody pro neobsazení profese Nejčastějším důvodem neobsazení profese je kvalita zájemců, u traktoristy ze 42 % u ošetřovatele z 30 %, u opraváře z 18 % a u technika agronoma ze 16 %. Zájemci o profesi nebyly také u traktoristy z 30 %, ošetřovatele 22 %, opraváře 19 % a technika agronoma ze 16 %. Nejméně častým důvodem pro neobsazení profese byly požadavky zájemců přesahující možnosti pracovních pozic u technika agronoma 7 %, traktoristy a opraváře shodně 5 %, u ošetřovatele 4 % a agronoma a zootechnika shodně 3 %. Graf č. 7 Důvody, proč nebyly dané profese obsazeny v % % Agronom Dojič/ka Opravář Ošetřovatel Technik agronom Nebyli zájemci Kvalita zájemců nevyhovovala požadavkům Traktorista Zootechnik Požadavky zájemců přesahovaly možnosti pracovní pozice Jiné Výsledky šetření potvrzují stav, kdy zejména na pracovní místa traktorista a ošetřovatel se hlásí málo kvalitní zájemci a tato pracovní místa jsou také nejčastěji neobsazovaná z důvodu, že o ně nebývá zájem. Požadavky zájemců přesahující možnosti pracovních pozic jsou až druhořadým důvodem pro neobsazení pracovních míst. 7

9 Spolupráce s institucemi Cekem 289 respondentů, to je 59 % spolupracuje s vyjmenovanými a dalšími institucemi. Z toho 46,26 % umožňuje praxi studentům středních škol, 18,84 % studentům vysokých škol, 4,99 % spolupracuje s výzkumnými ústavy a 29,92 % s dalšími institucemi jako jsou úřady práce, účast v různých komisích včetně státnicových a maturitních, poskytnutí finanční pomoci, zapůjčení strojů apod.. Jako velmi úzkou lze hodnotit spolupráci s výzkumnými ústavy. Spolupráce se školami je s ohledem na malý počet absolventů se zemědělským vzděláním zřejmě dostatečná. Graf č. 8 Nejčastější způsob spolupráce s institucemi v % 50,00 46,26 40,00 30,00 29,92 % 20,00 18,84 10,00 4,99 0,00 Praxe střední školy Praxe vysoké školy Spolupráce s výzkumnými ústavy Další spolupráce Spokojenost se spoluprací s institucemi je vysoká. Ano odpovědělo 50 % respondentů, spíše ano 45,54 %, spíše ne 2,48 % a ne 1,98 %. Graf č. 9 Spokojenost se spolupráci s institucemi v % 50,00 40,00 50,00 45,54 30,00 20,00 10,00 2,48 1,98 0,00 Ano Spíše ano Spíše ne Ne % 8

10 Přijetí absolventů do pracovního poměru v posledních 2 letech a jejich kvalita Ze 447 respondentů, kteří se této otázce vyjádřili, přijaly absolventy do pracovního poměru jen 204 podniky, to je 41,8 %. Celkem bylo do těchto podniků přijato 374 absolventů, v průměru 1,83 absolventa, tedy necelý 1 absolvent ročně na podnik. Přitom 243, to je 49,86 % podniků ze souboru nepřijalo ani jednoho absolventa. Při vztažení počtu přijatých absolventů k celému souboru připadá za dva roky pouze 0,84 absolventa na podnik, ročně tedy jen 0,42. Při současném průměrném stavu pracovníků v 1 souborném podniku 54,57 by to bylo znamenalo obnovu za 57,78 let. Připočteme-li věk absolventa do zaměstnání v průměru cca 17 let, činila by obnova pracovních sil v podniku 74 let, nehledě na fluktuaci. Lze konstatovat, že stoprocentní reprodukce pracovních sil v zemědělství z tohoto pohledu není zajištěna. Pokud jde o kvalitu absolventů hodnotí ji 50 % respondentů jako vyhovující, 45,5 % jako spíše vyhovující, 2,5 % spíše nevyhovující a naprosto nevyhovující pouze 2 %. Tedy velmi dobré hodnocení. Tab. č. 3 Vyjádření se ke kvalitě respondentů Hodnocení Plně vyhovující (1) Spíše vyhovující (2) Spíše nevyhovující (3) Naprosto nevyhovující (4) celkem počet % 50,00 45,54 2,48 1, Z celého souboru 488 podniků se 65 vyjádřilo k nedostatkům absolventů - chybí zemědělské vzdělání a praxe škol 18,46 %, zkreslené představy o práci 7,69 %, nízká kvalita absolventů 16,92 %. Při získávání absolventů se podniky potýkají především s nízkou atraktivitou zemědělství obecně 33, 85 %, nízkým ohodnocením zájemců a jejich vysokými požadavky 13,85 %. Graf č. 10 Nedostatky absolventů v % 35 33, % ,46 16,92 13, , Zemědělství je neatraktivní Chybí zemědělské vzdělání, nebo praxe ze škol Zájemci jsou nekvalitní Nízké ohodnocení, vysoké požadavky zájemců Zkreslené představy o práci 9

11 Využití možnosti vzdělávání nových zaměstnanců k získání certifikovaných dílčích kvalifikací Pro využití možnosti získání certifikovaných dílčích kvalifikací je pouze 28,81 % respondentů 52,35 % o tom neuvažuje a 18,84 % se nevyjádřilo. Graf č. 11 Využití možnosti dalšího vzdělávání nových zaměstnanců formou certifikovaného výsledku dle dílčích kvalifikací 60,00 52,35 % 50,00 40,00 30,00 28,81 18,84 20,00 10,00 0,00 Ano Ne Nevyjádřilo se Poměrně vysoký počet respondentů, kteří se nevyjádřili a necelý třetinový zájem o využití možnosti, svědčí zřejmě o nedostatečném seznámení zemědělské veřejnosti s Národní soustavou kvalifikací včetně možnosti získání dílčích kvalifikací mimo závěrečných zkoušek na školách. Což ukazuje na nutnost větší propagace u zaměstnavatelů. Odhad zájmu zemědělských podniků o profese v příštích 5 letech ( ) Řádově nejvyšší zájem podniků souboru bude o traktoristy 631, ošetřovatele zvířat 482 a zemědělské dělníky 254. Tyto podniky předpokládají přijmout za 5 let celkem 2000 pracovníků, tedy 400 ročně, což představuje 1,5 % ze současného stavu zaměstnanců. Délka prosté obnovy koresponduje zhruba s poznatkem získaným z rozboru počtu absolventů přijatých do pracovního poměru za poslední 2- roky. 10

12 Tab. č. 4 - Odhad zájmu o profese v příštích 5 letech za soubor respondentů Odhad počtu nových pracovníků v Stupeň příslušném kalendářním roce Název pozice vzdělání CELKEM Specialista agronom VŠ Specialista zootechnik VŠ Specialista ekonom VŠ Specialista mechanizátor VŠ Specialista... VŠ Technik agronom SŠ Technik zootechnik SŠ Technik mechanizátor SŠ Administrativa SŠ Technik... SŠ Ošetřovatel zvířat SOU Traktorista SOU Zemědělský dělník ZŠ Ostatní CELKEM Odhad zájmu zemědělských podniků souboru v příštích 5 letech byl přepočten na celostátní čísla za ČR. K tomu byl využit koeficient vypočtený z podílu současného stavu pracovníků v podnicích souboru na celkovém počtu pracovníků v zemědělství ČR podle Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok Koeficient činí 4,29. Tab. 5. Odhad zájmu o profese v příštích 5 letech za ČR Název pozice Stupeň vzdělání Odhad počtu nových pracovníků v příslušném kalendářním roce CELKEM Specialista agronom VŠ Specialista zootechnik VŠ Specialista ekonom VŠ Specialista mechanizátor VŠ Specialista... VŠ Technik agronom SŠ Technik zootechnik SŠ Technik mechanizátor SŠ Administrativa SŠ Technik... SŠ Ošetřovatel zvířat SOU Traktorista SOU Zemědělský dělník ZŠ Ostatní CELKEM Z tabulky vyplývá potřeba nových pracovníků v zemědělství ČR 8550 za příštích 5 let, to je v průměru 1716 ročně. Doba prosté obnovy pracovních sil by byla kolem 80 let. Počítá se zřejmě s dalším růstem podnikové produktivity práce, náhradou pracovních sil výkonnějšími technologiemi, s automatizací, ale zřejmě i se sníženou reprodukcí obecně. 11

13 Graf č. 12 Odhad zájmu o profese v nejbližších 5 letech za ČR požadavky na profese Specialista agronom Specialista zootechnik Specialista ekonom Specialista mechanizátor Specialista... Technik agronom Technik zootechnik Technik mechanizátor Administrativa Technik... Ošetřovatel zvířat Traktorista Zemědělský dělník Ostatní... Odhad potřeby jednotlivých profesí je potřeba porovnat s kapacitou odborných škol a učinit závěry, včetně ponechání určité rezervy a vzít v úvahu i potřebu absolventů, zejména s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, kteří nastoupí do jiných odvětví i institucí mimo zemědělské podniky. Například vysokoškolsky vzdělaných agronomů naše univerzity neprodukují 50 ročně, což je potřeba vyplývající z výsledků průzkumu. Graf č Odhad vývoje požadavků podniků na zemědělské profese v nejbližších 5 letech 3000 požadavek na pracovníky v zemědělství

14 Celkové závěry: 1. Současná profesní struktura pracovníků v zemědělství odpovídá tendencím k nižší finalizaci agrárních produktů převažování rostlinné produkce nad živočišnou. 2. V zemědělství výrazně převládá středoškolské vzdělání s výučním listem. 3. Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií pracovníků v zemědělství je let, kategorie do 30 let a nad 60 let má prakticky stejný podíl. 4. Valné většině podniků vzdělaností struktura v zemědělství vyhovuje kolem, 10 % podniků by si přálo více vyučených, maturantů i vysokoškoláků. 5. Největší problémy se získáváním pracovníků jsou u profesí traktorista, ošetřovatel zvířat, opravář a agronom. 6. Všichni respondenti požadují u pracovníků zemědělské vzdělání s výučním listem, u traktoristů čtvrtina požaduje i maturitu, u zootechniků a agronomů je požadováno vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. 7. Nejčastějším důvodem pro neobsazení profesí v zemědělství je kvalita zájemců a nezájem uchazečů o zaměstnání. Požadavky zájemců přesahující možnosti pracovních pozic jsou až druhořadým důvodem 8. Spolupráce zemědělských podniků je na solidní úrovni, velmi nízká je spolupráce s výzkumnými ústavy. Hodnocení spolupráce zemědělských podniků s institucemi je velmi příznivé. 9. Zemědělský podnik přijímá v průměru ročně 0,42 absolventa, což nezaručuje prostou reprodukci pracovních sil. 10. Hodnocení kvality absolventů je velmi příznivé, přesto se 13 % podniků vyjádřilo k nedostatkům jako je chybějící zemědělské vzdělání a praxe ze školy, zkreslené představy o práci apod. 11. Pro využití možnosti získání certifikovaných dílčích kvalifikací se vyslovila pouze necelá třetina respondentů. 12. Z odhadu zájmu zemědělských podniků o profese v příštích 5 letech vyplývá, že do českého zemědělství by mělo nastoupit průměrně ročně 1716 pracovníků se značnou degresí od 2415 v r do 1411 v r. 2016, což je pravděpodobně zapříčiněno horším plánováním ve vzdálenější budoucnosti. 13. Doba prosté obnovy pracovních sil v zemědělství ČR by trvala okolo 80 let. 14. Výsledné odhady zájmu o profese, lze využít při plánování v zemědělském školství a při tvorbě Národní soustavy povolání. 15. Výsledky šetření se navrhuje dát k dispozici Ministerstvu školství, tělovýchovy a sportu, Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu práce a sociálních věcí. V Praze listopad 2011 Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR Ing. Soňa Berecová, informatika Tel: tel:

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72%

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72% Příloha 1 Do přílohy byly zařazeny grafy s určitou vypovídací hodnotou. Pokud některý z grafů chybí, je to tím, že respondenti na tuto otázku neodpovídali, nebo nebylo možné jejich odpovědi kategorizovat.

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Průzkum pro potřeby projektu TIME. Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

Průzkum pro potřeby projektu TIME. Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Průzkum pro potřeby projektu TIME Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 3, příspěvková organizace Průzkum pro potřeby projektu TIME, SŠE Ostrava 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Oslovené školy:...

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Studie: Zadavatel: Zpracovatel: Verze: k 1. 3. 2015 Vývoj a současný stav českých NNO v makroekonomických ukazatelích Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Praha, 2015 Autoři: Mgr. Jan Klusáček, Ing. Daniel Hrstka Editace:

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více