VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011

2 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla Agrární komora ČR (AK ČR) v rámci projektu Národní soustava povolání 2 NSP 2 v letních měsících r prostřednictvím okresních agrárních komor. Struktura dotazníků a znění otázek byly vytvořeny a zpracovány AK ČR. Účast a výrobní zaměření respondentů Šetření se zúčastnilo 488 zemědělských podniků to je 1,82 % z celkového počtu podniků, které předložily Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádosti o podporu na plochu - SAPS. Celkový počet podniků V těchto podnicích bylo zaměstnáno osob, to je 23,3 % z celkového stavu pracovníků v zemědělství ČR podle Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok Spolu s průměrným stavem pracovníků 54,57 v jednom šetřeném podniku to svědčí o účasti především větších podniků. Opomineme-li Prahu pohybovala se účast jednotlivých krajů v šetření od 1,66 % v Libereckém až do 18,56 % ve Středočeském kraji z celkového počtu podniků, které se za ČR zúčastnily. Tab. č. 1 Kraj Procentuální účast Procentuální účast podle podle počtu podniků počtu zaměstnanců Praha 0,55 0,32 Středočeský 18,56 15,19 Plzeňský 4,16 1,94 Jihočeský 10,80 13,27 Karlovarský 0,28 0,25 Liberecký 1,66 1,28 Ústecký 13,57 4,53 Královehradecký 9,14 8,53 Pardubický 4,71 6,41 Vysočina 6,37 14,05 Olomoucký 8,31 9,59 Moravskoslezský 7,20 10,64 Zlínský 4,71 2,92 Jihomoravský 9,97 11,07 SUMA 100,00 100,00 Pořadí účasti podle počtu zaměstnanců je prakticky totožné. Podle výrazně vyššího procenta účasti počtu zaměstnanců než u podniků lze soudit, že se v kraji Vysočina zúčastnily především větší podniky a s větším počtem zaměstnanců. O opaku svědčí účast v Ústeckém kraji, kde procentuální zastoupení podniků na celostátních číslech vysoce překračuje podíl zaměstnanců. 1

3 Graf. č. 1 Procentuální účast v šetření podle podniků a podle zaměstnanců % 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Praha Středočeský Plzeňský Jihočeský Karlovarský Liberecký Ústecký Královehradecký Pardubický Vysočina Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Jihomoravský kraj Procentuální účast podle počtu podniků Procentuální účast podle počtu zaměstnanců Údaje o prvotním zaměření uvedlo 485 podniků ze 488, nejvíce je jich zaměřeno na rostlinnou produkci 57,34 % a na produkci živočišnou 34,07 %. Graf č. 2 Výrobní zaměření respondentů 70,00 60,00 57,34 % 50,00 40,00 30,00 34,07 20,00 10,00 3,28 1,23 0,82 0,61 2,66 0,00 Rostlinná výroba Živočišná výroba Podpůrné činnosti v zemědělství Posklizňové činnosti Potravinářství Ubytování a stravování Ostatní (doprava, služby, lesnictví, ) 2

4 Na ostatní činnosti je prvotně zaměřeno minimum podniků. Z ostatních činností jsou to především podpůrné činnosti v zemědělství, posklizňové činnosti, doprava, služby pro zemědělskou činnosti, obchodní činnost, ubytování a stravování, servis strojů, lesnictví Současná vzdělanostní struktura zaměstnanců Ve vzdělanostní struktuře zaměstnanců výrazně převládá středoškolské vzdělání s výučním listem 58,57 %, následuje středoškolské s maturitou 20,95 % a základní 13,17 %. Nejméně je zastoupeno bakalářské a vyšší odborné vzdělání. Magisterské představuje 6,07 %. Graf č. 3 20,95 základní středoškolské s výučním listem 58,57 6,07 0,89 0,35 středoškolské s maturitou vyšší odborné bakalářské magisterské 13,17 Současná věková struktura zaměstnanců Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií je let. Podíl věkové kategorie do 30 let - 11,36 % je téměř stejný jako kategorie nad 60 let 11,85 %. Graf č. 4 11,85 % 11,36 % 76,78 % do nad 60 3

5 Téměř 74 % respondentů se vyjádřilo, že vzdělanostní struktura zaměstnanců podnikům vyhovuje, 13,8 % by si přálo ještě více vyučených, 11,08 % více maturantů a 9,7 % více vysokoškoláků. Graf č. 5 80,00 73,96 60,00 40,00 20,00 13,85 11,08 9,70 0,00 Struktura vzdělání vyhovuje Více vyučených Více maturantů Více vysokoškoláků Nedostatek specialistů uvedlo 27 podniků, to je 5,5 %, nedostatek absolventů zemědělských učilišť uvedlo 28 podniků. Dále respondenti uvádí nízkou kvalitu absolventů, malou pracovitost, nesamostatnost, neschopnost řešit problémy, málo absolventů zemědělských oborů. Respondenti také uvádí, že se rychle uplatňují náročné technologie, např. satelitní a počítačové systémy, takže na řadu pracovních míst již nestačí výuční list a požaduje se maturitní vzdělání. 4

6 Nejvíce požadované profese s největšími problémy při získávání pracovníků Nejvíce požadovanou profesí je traktorista 36,68 %, ošetřovatel zvířat 17,9 %, opravář 13,97 %, 11,79 % agronom, 9,61 % technik agronom, 6,11 zootechnik a 3,93 % dojička. Dokresluje to stav v zaměření podniků převážně na rostlinnou produkci. Graf č. 6 7 nejvíce požadovaných profesí v % 40,00 36,68 30,00 17,90 20,00 11,79 9,61 13,97 10,00 6,11 3,93 0,00 Agronom Technik agronom Zootechnik Ošetřovatel zvířat Traktorista Opravář Dojička Požadavky na vzdělání U všech 7. nejpožadovanějších profesí požadují respondenti zemědělsky zaměřené vzdělání. U pozice traktoristy požaduje 22,27 % respondentů maturitu, 72,73 % postačí výuční list. Ze znalostí se vyžadují řidičský průkaz skupiny T, práce s počítačem a navigací, obsluha strojů, opravy a agrotechnika. Z dovedností se vyžaduje obsluha, seřizování technických zařízení, ale i řízení lidí. U ošetřovatele zvířat se vyžaduje výuční list, znalost chovu zvířat, vedení porodů, reprodukce a výživa zvířat. Z dovedností je to vztah ke zvířatům a dojení. Opravář by měl mít výuční list, znát opravy, seřizování strojů a nové technologie. Dovednosti požadované u této pozice jsou obsluha technických zařízení a seřizování strojů. Agronom/technik agronom u této pozice požaduje 48,77 % maturitu, 36,59 % magisterské, 9,76 % bakalářské a 4,88 vyšší odborné vzdělání. Vyžadují znalost osevních postupů, 5

7 používání chemických prostředků, znalost agrotechniky a legislativy, včetně legislativy EU. Z dovedností se vyžaduje řízení lidí, práce s počítačem a seřizování strojů. U zootechnika je požadováno vysokoškolské vzdělání nebo maturita, znalost živočišné výroby, veterinární problematiky, inseminace, chov zvířat a legislativy. Z dovedností jsou vyžadovány organizační schopnosti a řízení lidí, práce s počítačem, práce se zvířaty a připouštění. Pro dojičku postačí podle respondentů výuční list, znalost zemědělských postupů a z dovedností práce se zvířaty a dojení. Pokud bychom spojili ošetřovatele zvířat a dojičku vyjde nám 21,8 %, u agronoma a technika agronoma 21,6 %, a po spojení traktoristy a opraváře, které spolu souvisí činí 54,58 %. Takže můžeme říci, že nám typově nejvíce scházejí tři hlavní profese: traktorista- opravář, dojička ošetřovatel zvířat a agronom technik a agronom. Tab. č. 2 - Požadavky na vzdělání Nejčastěji optimální vzdělání poptávané pozice stupeň zaměření Traktorista Ošetřovatel zvířat 27,27 % maturita 72,73 % výuční list Výuční list zemědělské zemědělské Opravář Výuční list zemědělské Agronom/technik agronom Zootechnik 48,77 % maturita 4,88 vyšší odborné 9,76 % Bakalářské 36,59 magisterské zemědělské Maturita /vysokoškolské zemědělské Dojička Výuční list zemědělské znalosti ŘP T, práce s počítačem, obsluha strojů opravy, agrotechnika, navigace Chov zvířat, porody, reprodukce, výživa Opravy, seřizování, znalost nových technologií Znalost osevních plánů, chemických prostředků, agrotechnika, legislativa EU Živočišná výroba, veterinární, inseminace, chov zvířat, znalost legislativy Znalost zemědělských postupů dovednosti Obsluha technických zařízení, seřizování, řízení lidí Dojení, vztah ke zvířatům Obsluha technických zařízení, seřizování Řízení lidí, práce s počítačem, seřizování strojů Organizační schopnosti, řízení lidí, práce s počítačem, práce se zvířaty, připouštění zvířat Dojení, práce se zvířaty 6

8 Důvody pro neobsazení profese Nejčastějším důvodem neobsazení profese je kvalita zájemců, u traktoristy ze 42 % u ošetřovatele z 30 %, u opraváře z 18 % a u technika agronoma ze 16 %. Zájemci o profesi nebyly také u traktoristy z 30 %, ošetřovatele 22 %, opraváře 19 % a technika agronoma ze 16 %. Nejméně častým důvodem pro neobsazení profese byly požadavky zájemců přesahující možnosti pracovních pozic u technika agronoma 7 %, traktoristy a opraváře shodně 5 %, u ošetřovatele 4 % a agronoma a zootechnika shodně 3 %. Graf č. 7 Důvody, proč nebyly dané profese obsazeny v % % Agronom Dojič/ka Opravář Ošetřovatel Technik agronom Nebyli zájemci Kvalita zájemců nevyhovovala požadavkům Traktorista Zootechnik Požadavky zájemců přesahovaly možnosti pracovní pozice Jiné Výsledky šetření potvrzují stav, kdy zejména na pracovní místa traktorista a ošetřovatel se hlásí málo kvalitní zájemci a tato pracovní místa jsou také nejčastěji neobsazovaná z důvodu, že o ně nebývá zájem. Požadavky zájemců přesahující možnosti pracovních pozic jsou až druhořadým důvodem pro neobsazení pracovních míst. 7

9 Spolupráce s institucemi Cekem 289 respondentů, to je 59 % spolupracuje s vyjmenovanými a dalšími institucemi. Z toho 46,26 % umožňuje praxi studentům středních škol, 18,84 % studentům vysokých škol, 4,99 % spolupracuje s výzkumnými ústavy a 29,92 % s dalšími institucemi jako jsou úřady práce, účast v různých komisích včetně státnicových a maturitních, poskytnutí finanční pomoci, zapůjčení strojů apod.. Jako velmi úzkou lze hodnotit spolupráci s výzkumnými ústavy. Spolupráce se školami je s ohledem na malý počet absolventů se zemědělským vzděláním zřejmě dostatečná. Graf č. 8 Nejčastější způsob spolupráce s institucemi v % 50,00 46,26 40,00 30,00 29,92 % 20,00 18,84 10,00 4,99 0,00 Praxe střední školy Praxe vysoké školy Spolupráce s výzkumnými ústavy Další spolupráce Spokojenost se spoluprací s institucemi je vysoká. Ano odpovědělo 50 % respondentů, spíše ano 45,54 %, spíše ne 2,48 % a ne 1,98 %. Graf č. 9 Spokojenost se spolupráci s institucemi v % 50,00 40,00 50,00 45,54 30,00 20,00 10,00 2,48 1,98 0,00 Ano Spíše ano Spíše ne Ne % 8

10 Přijetí absolventů do pracovního poměru v posledních 2 letech a jejich kvalita Ze 447 respondentů, kteří se této otázce vyjádřili, přijaly absolventy do pracovního poměru jen 204 podniky, to je 41,8 %. Celkem bylo do těchto podniků přijato 374 absolventů, v průměru 1,83 absolventa, tedy necelý 1 absolvent ročně na podnik. Přitom 243, to je 49,86 % podniků ze souboru nepřijalo ani jednoho absolventa. Při vztažení počtu přijatých absolventů k celému souboru připadá za dva roky pouze 0,84 absolventa na podnik, ročně tedy jen 0,42. Při současném průměrném stavu pracovníků v 1 souborném podniku 54,57 by to bylo znamenalo obnovu za 57,78 let. Připočteme-li věk absolventa do zaměstnání v průměru cca 17 let, činila by obnova pracovních sil v podniku 74 let, nehledě na fluktuaci. Lze konstatovat, že stoprocentní reprodukce pracovních sil v zemědělství z tohoto pohledu není zajištěna. Pokud jde o kvalitu absolventů hodnotí ji 50 % respondentů jako vyhovující, 45,5 % jako spíše vyhovující, 2,5 % spíše nevyhovující a naprosto nevyhovující pouze 2 %. Tedy velmi dobré hodnocení. Tab. č. 3 Vyjádření se ke kvalitě respondentů Hodnocení Plně vyhovující (1) Spíše vyhovující (2) Spíše nevyhovující (3) Naprosto nevyhovující (4) celkem počet % 50,00 45,54 2,48 1, Z celého souboru 488 podniků se 65 vyjádřilo k nedostatkům absolventů - chybí zemědělské vzdělání a praxe škol 18,46 %, zkreslené představy o práci 7,69 %, nízká kvalita absolventů 16,92 %. Při získávání absolventů se podniky potýkají především s nízkou atraktivitou zemědělství obecně 33, 85 %, nízkým ohodnocením zájemců a jejich vysokými požadavky 13,85 %. Graf č. 10 Nedostatky absolventů v % 35 33, % ,46 16,92 13, , Zemědělství je neatraktivní Chybí zemědělské vzdělání, nebo praxe ze škol Zájemci jsou nekvalitní Nízké ohodnocení, vysoké požadavky zájemců Zkreslené představy o práci 9

11 Využití možnosti vzdělávání nových zaměstnanců k získání certifikovaných dílčích kvalifikací Pro využití možnosti získání certifikovaných dílčích kvalifikací je pouze 28,81 % respondentů 52,35 % o tom neuvažuje a 18,84 % se nevyjádřilo. Graf č. 11 Využití možnosti dalšího vzdělávání nových zaměstnanců formou certifikovaného výsledku dle dílčích kvalifikací 60,00 52,35 % 50,00 40,00 30,00 28,81 18,84 20,00 10,00 0,00 Ano Ne Nevyjádřilo se Poměrně vysoký počet respondentů, kteří se nevyjádřili a necelý třetinový zájem o využití možnosti, svědčí zřejmě o nedostatečném seznámení zemědělské veřejnosti s Národní soustavou kvalifikací včetně možnosti získání dílčích kvalifikací mimo závěrečných zkoušek na školách. Což ukazuje na nutnost větší propagace u zaměstnavatelů. Odhad zájmu zemědělských podniků o profese v příštích 5 letech ( ) Řádově nejvyšší zájem podniků souboru bude o traktoristy 631, ošetřovatele zvířat 482 a zemědělské dělníky 254. Tyto podniky předpokládají přijmout za 5 let celkem 2000 pracovníků, tedy 400 ročně, což představuje 1,5 % ze současného stavu zaměstnanců. Délka prosté obnovy koresponduje zhruba s poznatkem získaným z rozboru počtu absolventů přijatých do pracovního poměru za poslední 2- roky. 10

12 Tab. č. 4 - Odhad zájmu o profese v příštích 5 letech za soubor respondentů Odhad počtu nových pracovníků v Stupeň příslušném kalendářním roce Název pozice vzdělání CELKEM Specialista agronom VŠ Specialista zootechnik VŠ Specialista ekonom VŠ Specialista mechanizátor VŠ Specialista... VŠ Technik agronom SŠ Technik zootechnik SŠ Technik mechanizátor SŠ Administrativa SŠ Technik... SŠ Ošetřovatel zvířat SOU Traktorista SOU Zemědělský dělník ZŠ Ostatní CELKEM Odhad zájmu zemědělských podniků souboru v příštích 5 letech byl přepočten na celostátní čísla za ČR. K tomu byl využit koeficient vypočtený z podílu současného stavu pracovníků v podnicích souboru na celkovém počtu pracovníků v zemědělství ČR podle Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok Koeficient činí 4,29. Tab. 5. Odhad zájmu o profese v příštích 5 letech za ČR Název pozice Stupeň vzdělání Odhad počtu nových pracovníků v příslušném kalendářním roce CELKEM Specialista agronom VŠ Specialista zootechnik VŠ Specialista ekonom VŠ Specialista mechanizátor VŠ Specialista... VŠ Technik agronom SŠ Technik zootechnik SŠ Technik mechanizátor SŠ Administrativa SŠ Technik... SŠ Ošetřovatel zvířat SOU Traktorista SOU Zemědělský dělník ZŠ Ostatní CELKEM Z tabulky vyplývá potřeba nových pracovníků v zemědělství ČR 8550 za příštích 5 let, to je v průměru 1716 ročně. Doba prosté obnovy pracovních sil by byla kolem 80 let. Počítá se zřejmě s dalším růstem podnikové produktivity práce, náhradou pracovních sil výkonnějšími technologiemi, s automatizací, ale zřejmě i se sníženou reprodukcí obecně. 11

13 Graf č. 12 Odhad zájmu o profese v nejbližších 5 letech za ČR požadavky na profese Specialista agronom Specialista zootechnik Specialista ekonom Specialista mechanizátor Specialista... Technik agronom Technik zootechnik Technik mechanizátor Administrativa Technik... Ošetřovatel zvířat Traktorista Zemědělský dělník Ostatní... Odhad potřeby jednotlivých profesí je potřeba porovnat s kapacitou odborných škol a učinit závěry, včetně ponechání určité rezervy a vzít v úvahu i potřebu absolventů, zejména s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, kteří nastoupí do jiných odvětví i institucí mimo zemědělské podniky. Například vysokoškolsky vzdělaných agronomů naše univerzity neprodukují 50 ročně, což je potřeba vyplývající z výsledků průzkumu. Graf č Odhad vývoje požadavků podniků na zemědělské profese v nejbližších 5 letech 3000 požadavek na pracovníky v zemědělství

14 Celkové závěry: 1. Současná profesní struktura pracovníků v zemědělství odpovídá tendencím k nižší finalizaci agrárních produktů převažování rostlinné produkce nad živočišnou. 2. V zemědělství výrazně převládá středoškolské vzdělání s výučním listem. 3. Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií pracovníků v zemědělství je let, kategorie do 30 let a nad 60 let má prakticky stejný podíl. 4. Valné většině podniků vzdělaností struktura v zemědělství vyhovuje kolem, 10 % podniků by si přálo více vyučených, maturantů i vysokoškoláků. 5. Největší problémy se získáváním pracovníků jsou u profesí traktorista, ošetřovatel zvířat, opravář a agronom. 6. Všichni respondenti požadují u pracovníků zemědělské vzdělání s výučním listem, u traktoristů čtvrtina požaduje i maturitu, u zootechniků a agronomů je požadováno vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. 7. Nejčastějším důvodem pro neobsazení profesí v zemědělství je kvalita zájemců a nezájem uchazečů o zaměstnání. Požadavky zájemců přesahující možnosti pracovních pozic jsou až druhořadým důvodem 8. Spolupráce zemědělských podniků je na solidní úrovni, velmi nízká je spolupráce s výzkumnými ústavy. Hodnocení spolupráce zemědělských podniků s institucemi je velmi příznivé. 9. Zemědělský podnik přijímá v průměru ročně 0,42 absolventa, což nezaručuje prostou reprodukci pracovních sil. 10. Hodnocení kvality absolventů je velmi příznivé, přesto se 13 % podniků vyjádřilo k nedostatkům jako je chybějící zemědělské vzdělání a praxe ze školy, zkreslené představy o práci apod. 11. Pro využití možnosti získání certifikovaných dílčích kvalifikací se vyslovila pouze necelá třetina respondentů. 12. Z odhadu zájmu zemědělských podniků o profese v příštích 5 letech vyplývá, že do českého zemědělství by mělo nastoupit průměrně ročně 1716 pracovníků se značnou degresí od 2415 v r do 1411 v r. 2016, což je pravděpodobně zapříčiněno horším plánováním ve vzdálenější budoucnosti. 13. Doba prosté obnovy pracovních sil v zemědělství ČR by trvala okolo 80 let. 14. Výsledné odhady zájmu o profese, lze využít při plánování v zemědělském školství a při tvorbě Národní soustavy povolání. 15. Výsledky šetření se navrhuje dát k dispozici Ministerstvu školství, tělovýchovy a sportu, Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu práce a sociálních věcí. V Praze listopad 2011 Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR Ing. Soňa Berecová, informatika Tel: tel:

Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil

Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil Vyplňujte prosím pouze bílá políčka! Dostává se Vám do ruky dotazník, který má shrnout reálné potřeby zaměstnavatelů v sektoru zemědělství.

Více

Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil

Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil Šetření požadavků zaměstnavatelů na kvalitu a počet pracovních sil Vyplňujte prosím pouze bílá políčka! Dostává se Vám do ruky dotazník, který má shrnout reálné potřeby zaměstnavatelů v sektoru potravinářství.

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72%

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72% Příloha 1 Do přílohy byly zařazeny grafy s určitou vypovídací hodnotou. Pokud některý z grafů chybí, je to tím, že respondenti na tuto otázku neodpovídali, nebo nebylo možné jejich odpovědi kategorizovat.

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Členové APPS info@apps.cz O APPS Poskytuje poradenství členům, předává informací z oblasti agenturního zaměstnávání, přímého vyhledávání a legislativy ze zahraničí

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

35 VII.3. Nezaměstnanost absolventů středních škol v Jihomoravském kraji 36

35 VII.3. Nezaměstnanost absolventů středních škol v Jihomoravském kraji 36 Podkladové materiály pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji (Projekt OP VK - CZ.1.07/3.2.04/04.0079 - Společně v dalším vzdělávání) OBSAH Úvodem

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Evaluace základních škol

Evaluace základních škol Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Přehled hlavních zjištění Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha, SKAV, 11. 9. 2008 M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Základní koncept

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Ústeckém kraji 12,4 % 1 a celkový počet dosahoval 53 329 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva

Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva Analýza přijímacích zkoušek na SŠ 2014 Tisková zpráva 2. října 2014 Kontakty: Vedoucí projektu přijímací zkoušky Scio: Helena Nováková email: hnovakova@scio.cz tel.: 234 705 579 Kontakt s médii: Štěpán

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od 27. června

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Praha, Sekce VK SKIP, 8.11.2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí,

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Jihočeském kraji 6,5 % 1 a celkový počet dosahoval 22 439 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 míra stoupla

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Kraj Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v kraji 8,5 % 1 a celkový počet dosahoval 22 912 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán nárůst

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZDRAVOTNICTVÍ. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce ZDRAVOTNICTVÍ. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Analýza šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů v JmK konaných v letech 2009 až 2013

Analýza šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů v JmK konaných v letech 2009 až 2013 Analýza šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů v JmK konaných v letech 2009 až 2013 Centrum vzdělávání všem Brno 2014 Obsah Úvod...1 1 Metodologie...2 2 Vzdělavatelé...3 2.1 Počty

Více

Absolventi středních škol a trh práce GASTRONOMIE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce GASTRONOMIE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: GASTRONOMIE Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Vzdělávání odborných učitelů středních zahradnických škol Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Ing. Zdeněk Nachlinger Přednáška na setkání s řediteli a zástupci zahradnických škol

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Ústeckém kraji 12,6 % 1 a celkový počet dosahoval 54 737 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi odborů školství, mládeže a tělovýchovy (sportu) jednotlivých KÚ

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi odborů školství, mládeže a tělovýchovy (sportu) jednotlivých KÚ Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi odborů školství, mládeže a tělovýchovy (sportu) jednotlivých KÚ 1 Dotazník zaslán: 14 OŠMT KÚ Dotazník zodpovědělo: 11 OŠMT KÚ Návratnost: 79% 2 1. Kolik

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výsledky průzkumu uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z anketního šetření provedeného v roce 2003 Údaje obsažené v následujících

Více

ČR 2003 2808 7,2 12,4 2004 1977 10,8 12,5 2005 2282 8,9 8,6 2006 3376 5,7 6,1 2007 4905 3,1 3,3 2008 6458 1,8 1,9 2009 1773 11,1 8,8

ČR 2003 2808 7,2 12,4 2004 1977 10,8 12,5 2005 2282 8,9 8,6 2006 3376 5,7 6,1 2007 4905 3,1 3,3 2008 6458 1,8 1,9 2009 1773 11,1 8,8 Královéhradecký Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2009 činila míra v Královéhradeckém i 6,8 % 1 a celkový počet dosahoval 19 730 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Absolventi středních škol a trh práce STROJÍRENSTVÍ. Odvětví: Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce STROJÍRENSTVÍ. Odvětví: Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: STROJÍRENSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 2 2. Nově přijatí žáci a

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více