Přikrylová Milada Plus s.r.o., BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přikrylová Milada Plus s.r.o., BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu"

Transkript

1 Přikrylová Milada Plus s.r.o., BAREVNÉ KAMÍNKY pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu Hrajeme si A UČÍME SE - ZVÍŘATA NA STATKU Interaktivní program pro předškolní a základní vzdělávání ZÁMĚR PROGRAMU: - obohatit vzdělávání dětí o dovednosti z oblasti ICT (informační a komunikační technologie) - obohatit vzdělávací proces dětí mateřské školy a 1. stupně základní školy o zajímavé činnosti na počítači nebo interaktivních přístrojích a motivovat je k dosažení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí, které si pedagog stanoví dle RVP PV nebo RVP ZV. Obsahem programu je animovaný děj s tematickým zaměřením na poznávání hospodářských zvířat, jejich mláďat a na význam jejich chovu pro člověka. Tematický celek je dále rozveden pod názvem Kůzlátkovy úkoly do dalších vzdělávacích činností - hlásky na začátku slov, slabiky, slova a písmena, počet v daném souboru, sčítání, odčítání, rozklad na polovinu, práce s číslicí, více, méně, barvy a geometrické tvary. POMŮCKY DOPLŇUJÍCÍ INTERAKTIVNÍ PROGRAM: Písničky s návrhem činností Počítání oveček a Na farmě (Srdíčkové zpívání 1 a 2.), tematický obraz Zvířata na statku, malá dramatická veršovaná scénka se zpěvem pro společné vystoupení dětí Šest kuřátek (Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV Dítě a jeho psychika, str ), dramatická scénka s písničkami Jaro na dvorečku (Hrajeme a zpíváme pohádky). METODICKÉ POZNÁMKY: Pedagog umožní dítěti, aby si ze vzdělávací nabídky vybralo to, co ho zajímá. Dbá také na věk a individuální zvláštnosti dítěte. Klade otázky, při kterých vede dítě k rozvoji souvislého vyjadřování, ke kooperaci s ostatními dětmi, k vlastním úvahám a postojům, např. Co by se stalo, kdyby...?, Co se stalo a proč? nebo S kým se dohodneš? Veškeré činnosti jsou doprovázeny textem a jsou opatřeny mluveným komentářem pro samostatnou činnost dítěte na počítači nebo interaktivním přístroji. U mladšího dítěte je vhodné, aby pedagog doprovázel jednotlivé scénky svými slovy. Starší dítě si text přečte nebo jen vyposlechne. Při některých úkolech je možné vyvolat současně dvě děti a nechat je dohodnout, kterou část úkolu si každé z nich vybere. Přikrylová Milada Plus s.r.o

2 Program obsahuje kromě běžných interaktivních scén i scény variabilní. Jsou označeny symbolem pro variabilní opakování scény. Variabilní scéna se zopakuje vždy s jiným uspořádáním prvků, jiným počtem nebo jinými obrázky podle typu konkrétní scény (v desítkách kombinacích náhodného zadání). To umožňuje postupnou činnost více dětí s jednou variabilní scénou. Scény s činnostmi v číselných řadách jsou označeny symboly pro variabilní opakování s rozdílnou obtížností: Symbol pro variabilní opakování s menší obtížností - pro činnosti s číselnou řadou 1-6 nebo pro pomalejší chod her. Symbol pro variabilní opakování se střední obtížností - pro činnosti s číselnou řadou 1-10 nebo pro rychlejší chod her. Symbol pro variabilní opakování s velkou obtížností - pro činnosti s číselnou řadou 1-20 nebo pro nejrychlejší chod her. Tři stupně obtížnosti umožní pedagogovi realizovat činnosti individuálně pro děti vyžadující zvláštní péči nebo činnosti pro děti zvídavé a nadané. Při prvním zobrazení těchto scén se generuje úkol se střední obtížností. Program obsahuje zvuky zvířat i jejich mláďat. Při správném řešení úkolu zazní krátká melodie a spustí se animace zvířete s jeho zvukem. OBSAH ČINNOSTÍ: 1. ÚVOD - úvodní scéna obrazu Zvířata na statku s animovaným dějem, motivačním textem a písničkou Kvočna a kuřátka. 2. SESTAVOVÁNÍ OBRAZU A OBRÁZKŮ - dítě skládá z dílků na černobílý podklad úvodní obraz. V dalších scénách sestavuje jednotlivá zvířata. 3. POZNÁVÁME ZVÍŘATA - popis u zvířat je určen pro starší dítě. Mladšímu dítěti pedagog poví o zvířatech svými slovy a dotykem označí užitek. Je to: PRASE-maso, sádlo, kůže, OVCE-maso, vlna, mléko, kůže, OSEL-břemena, jízda, KŮŇ-žíně, jízda, břemena, KRÁVA-maso, kůže, mléko, KOZA-maso, kůže, mléko, KACHNA-maso, sádlo, peří, HUSAmaso, sádlo, peří, KRŮTA-maso, SLEPICE-maso, vejce, HOLUB-maso, sportovní chov, KRÁLÍK-maso, kůže, VČELA-med (vosk, propolis, mateří kašička), opylování rostlin. Za odměnu a pro radost si dítě dotykem na tlačítko může spustit animaci a zvuk, který zvířata vydávají. 4. HRA ZAŽEŇ VŠECHNY SLEPIČKY - děti zahání běžící slepičky do kurníků podle příslušné barvy (hnědá, bílá, černá). 2 Přikrylová Milada Plus s.r.o

3 5. KŮZLÁTKOVY ÚKOLY - kůzlátko se představuje krátkým veršem a vybízí dítě k plnění úkolů, které si pro ně připravilo. V průběhu plnění každého úkolu bude zvědavě nakukovat a při jeho splnění začne radostně poskakovat po scéně: Co slyšíš na začátku slova? - dítě pojmenuje zvířátko a hlásku na začátku slova, vyhledá stejný tvar písmene a umístí ho podle vzoru - Hádanky - dítě si vyposlechne hádanku a dotykem na zvířátko označí správnou odpověď. Má za úkol slovo vytleskat a poznat, co slyší na jeho začátku - Slož slovo - u mladších dětí se jedná o vyhledávání písmen podle vzoru, starší děti si mohou slovo přečíst. Dítě pojmenuje zvíře a prohlédne si slovo, které vyjadřuje jeho název. Přesunutím písmen složí stejné slovo podle vzoru - Najdi slovo (variabilní scény) - dítě zvířata pojmenuje a přesune ke každému z nich slovo, které k nim patří. Úkol je určen pro starší děti nebo pro malé čtenáře - Obrázkové čtení (variabilní scéna) - dítě čte se správnou výslovností (mladší dítě podle toho, co vidí na obrázku), vytleská slovo a řekne, co slyší na jeho začátku - Poznáš mláďata? (variabilní scény) - dítě pojmenuje zvířata na obrázcích. Třídí mláďata přesunutím na obrázek zvířete, ke kterému mládě patří - Kdo ke komu patří? - úkolem dítěte je označit dotykem, která zvířata k sobě patří, např. kráva, tele - býk - Najdi zvíře podle užitku (variabilní scéna) - tuto činnost nabídne pedagog dítěti podle vlastní úvahy a věku dítěte. Dítě dotykem označí zvířata podle uvedeného užitku pro člověka - Najdi užitek podle zvířete - tuto činnost nabídne pedagog dítěti podle vlastní úvahy a věku dítěte. Dítě pojmenuje zvíře a dotykem označí obrázky s jeho užitkem pro člověka - Geometrické tvary (variabilní scény) - dítě dotykem označuje včelí úly označené stejným geometrickým tvarem - kruhem, čtvercem, obdélníkem, trojúhelníkem - Barvy (variabilní scény) - dítě dotykem označuje včelí úly označené geometrickým tvarem stejné barvy - červené, modré, žluté, zelené, bílé, hnědé, šedé, oranžové, fialové, růžové - Sčítání - malé slovní úlohy (variabilní scény): Počítání káčat - dítě přesunuje káčátka ke kachnám na horní a dolní travnaté ploše podle číslice vedle nich. Na závěr spočítá všechna káčátka a počet označí dotykem na číslici. Plnění úkolu se zobrazuje v zápisu na černé tabuli, podle něhož si pak děti mohou zopakovat, co se stalo - Počítání králíků - dítě počítá králíky v dolní části králíkárny a do horní dává o tolik více, kolik mu ukazuje červená číslice. Podle pokynů otvírá a zavírá králíkárnu. Plnění úkolu se zobrazuje v zápisu na černé tabuli, podle něhož si pak děti mohou zopakovat, co se stalo - Odčítání - malé slovní úlohy (variabilní scény): Počítání holubů - dítě počítá holuby na střeše a dotykem označí příslušnou číslici vyjadřující jejich počet. Přikrylová Milada Plus s.r.o

4 Červená číslice mu pak napoví, kolik holubů má dotykem odehnat. Na závěr dítě označí číslici vyjadřující počet holubů, kteří zůstali na střeše. Plnění úkolu se zobrazuje v zápisu na černé tabuli, podle něhož si pak děti mohou zopakovat, co se stalo - Počítání králíků - dítě počítá králíky v dolní části králíkárny a do horní dává o tolik méně, kolik mu ukazuje červená číslice. Podle pokynů otvírá a zavírá králíkárnu. Plnění úkolu se zobrazuje v zápisu na černé tabuli, podle něhož si pak děti mohou zopakovat, co se stalo - Polovina - malé slovní úlohy (variabilní scéna): Počítání housat - dítě rozděluje počet housat na dvě poloviny do horního i dolního rybníka. Plnění úkolu se zobrazuje v zápisu na černé tabuli, podle něhož si pak děti mohou zopakovat, co se stalo - Více - malé slovní úlohy (variabilní scény): Na kterém kopci je více zvířat? - dítě spočítá zvířátka na horním a dolním kopci a označí dotykem na číslici jejich počet. Na závěr se dotkne těch, kterých je více. Po splnění úkolu se ukáže zápis na černé tabuli. Podle něho mohou děti zopakovat co se stalo - Méně - malé slovní úlohy (variabilní scéna): Na kterém kopci je méně zvířat? - dítě spočítá zvířátka na horním a dolním kopci a označí dotykem na číslici jejich počet. Na závěr se dotkne těch, kterých je méně. Po splnění úkolu se ukáže zápis na černé tabuli. Podle něho mohou děti zopakovat co se stalo - Koho slyšíš? (variabilní scéna) - dítě rozeznává hlas zvířátka a označí dotykem to, které slyší. 6. KRESLENÍ - program obsahuje kreslící modul s paletou 13-ti barev a jednoduchým mazáním (po částech i jednorázově). Výběr barvy provádíme dotykem na paletu barev. Podle rychlosti pohybu po ploše při kreslení se mění tloušťka čáry a odstín barvy, což navozuje dojem reálné kresby. 7. NABÍDKA PísničEK - program obsahuje písničky od autorky Jaroslavy Horáčkové. Jsou nazpívané dětským sborem pro poslech a pro zpěv je vytvořen hudební doprovod. Seznam písniček: - Kvočna a kuřátka (zpěvník Zpívejme si celý rok) - Myši a kocouři (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 3.) - Už jaro přišlo (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 2.) - Jaké by to asi bylo (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 3.) - Jarní (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 3.) - Jaro, léto, podzim, zima (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 1.) - Písnička o usmívání (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 2.) - Psí kusy (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 1.) - Taneček (zpěvník Zpívejme si, zpívejme 3.) - Zpívejme si celý rok (zpěvník Zpívejme si celý rok) 4 Přikrylová Milada Plus s.r.o

5 OVLÁDÁNÍ PROGRAMU: ÚVODNÍ OBRAZOVKA - Aktivní obrázek ZVÍŘATA NA STATKU: Po jeho stisku se zobrazí úvodní scéna s animovaným dějem. - Tlačítko pro REŽIM CELÉ OBRAZOVKY: Přepíná zobrazení programu na celou plochu. Tlačítko je přístupné pouze z úvodní obrazovky. Po jeho stisku je možné aplikaci vypnout pomocí křížku v červeném poli. - Tlačítko ZVUK PŘI SPRÁVNÉM ŘEŠENÍ: Vypne nebo zapne zvuk melodií, které hrají při správném řešení úkolů. - Tlačítko OBSAH: Po jeho stisku se zobrazí interaktivní seznam všech činností pro rychlou volbu. Tlačítko je přístupné ze všech úrovní programu. - Tlačítko NABÍDKA PÍSNIČEK: Po jeho stisku se zobrazí seznam písniček s hudebními doprovody. Výběr písničky se provede dotykem. Po výběru je možné volit úroveň hlasitosti. Tlačítko je přístupné pouze z úvodní obrazovky. - Tlačítko KRESLENÍ: Po jeho stisku se zobrazí kreslící plocha s paletou barev a ovládacími tlačítky. Tlačítko je přístupné pouze z úvodní obrazovky. - Tlačítka SESTAVOVÁNÍ OBRAZU A OBRÁZKŮ, POZNÁVÁME ZVÍŘATA, HRA NA POSTŘEH A ORIENTACI a KŮZLÁTKOVY ÚKOLY zobrazí příslušné činnosti. Tato tlačítka jsou přístupná i z úvodní scény s animovaným dějem. - Tlačítko O PROGRAMU: Zobrazí údaje o autorech, licenční podmínky, verzi programu a licenční číslo, informace o dalších programech. Veškeré činnosti ovládané dotykem na interaktivních plochách nahrazuje na počítači práce s myší. Rychlost a plynulost animací ovlivňuje kromě výkonu procesoru a grafické karty také velikost zobrazení. Nejlepších výsledků dosáhnete při 100% velikosti zobrazení, což je 1024x768 bodů. Program se po spuštění automaticky zobrazí v této velikosti na celou plochu. Pro volbu zobrazení můžete klávesou Esc (nebo tlačítkem pro režim celé obrazovky) v liště přehrávače Flash Player v nabídce Zobrazit zvolit možnost Zobrazit vše nebo 100% a přejít zpět do režimu celé obrazovky (klávesami Ctrl+F nebo volbou v nabídce Zobrazit ). Přikrylová Milada Plus s.r.o

6 FUNKCE A POPIS DALŠÍCH SYMBOLŮ: Jednotlivé scény můžeme posouvat VPŘED i VZAD pomocí šipek v horní části obrazovky. Některé úkoly je možné pomocí tlačítek ZNOVU a VARIABILNÍ OPAKOVÁNÍ zopakovat. Tlačítkem ZPĚT se symbolem krávy se vracíme vždy na začátek příslušného oddílu nebo na předchozí kapitolu. Tlačítko OBSAH umožní rychlý výběr úkolu ze seznamu. Tlačítko VPŘED v dolní části obrazovky je určeno pro menší děti. V některých scénách je i tlačítko pro spuštění zvuku zvířat s animací, ve scéně pro kreslení jsou tlačítka pro POSTUPNÉ nebo JEDNORÁZOVÉ MAZÁNÍ. Tlačítko pro MLUVENÝ KOMENTÁŘ spustí zvukový záznam textu, u kterého se nachází. OBSAH VZAD ZNOVU VARIABILNÍ OPAKOVÁNÍ VPŘED ZPĚT MLUVENÝ KOMENTÁŘ ZVUK ZVÍŘAT POSTUPNÉ MAZÁNÍ JEDNORÁZOVÉ MAZÁNÍ VPŘED Operační systém Procesor PRO DĚTI OD 4 LET. DOPORUČENÉ POŽADAVKY NA SYSTÉM Windows XP (32-bit) Intel Core2 Duo 2,16GHz Intel Pentium 4, 2,66 GHz AMD Athlon 64+, 2,66GHz Windows Vista (32-bit) Windows 7, 8 (32-bit, 64-bit) Intel Core2 Duo 2,16GHz Intel Atom 1.6GHz pro netbooky Intel Atom Z GHz pro tablety Paměť 1 GB RAM (min. 512 MB) 2 GB RAM (min. 1 GB) Grafická paměť 256 MB 512 MB (min. 256 MB) GeForce 320M, Intel HD 3000 Intel Graphics Media Accelerator 3650 pro tablety Zvuková karta, reproduktory. Optimalizováno pro rozlišení monitoru, tabule, projektoru nebo tabletu 1024x768. Platforma: FLASH 6 Přikrylová Milada Plus s.r.o

7 LICENČNÍ SMLOUVA: Tato licenční smlouva je právní smlouvou mezi koncovým uživatelem tohoto softwarového produktu a společností Přikrylová Milada Plus s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 45453, se sídlem Požárníků 301/2a, Kroměříž-Vážany, IČ Instalací produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy a jste jimi vázáni. 1. Licenční právo: Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva: a) Softwarový produkt můžete instalovat a spouštět pouze na tolika počítačích nebo jiných elektronických zařízeních, pro kolik jste zakoupili licenci. Softwarový produkt se neprodává, uděluje se pouze licence k jeho užívání. b) Podle typu zakoupené licence se udělují následující práva: - domácí licence pro jeden počítač nebo elektronické zařízení, která opravňuje instalovat a spouštět softwarový produkt v domácnosti pouze na jednom počítači nebo zařízení. Tato licence je určena pouze pro fyzické osoby s využitím v její domácnosti. - školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení, která opravňuje instalovat a spouštět softwarový produkt školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. - školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení, která opravňuje instalovat a spouštět softwarový produkt školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. c) Je zakázáno softwarový produkt pronajímat, kopírovat, půjčovat, sdílet, darovat, dále poskytovat jeho licenční číslo nebo aktivační kód nebo jiným způsobem umožňovat třetí osobě jeho používání. 2. Autorské právo: Tento softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími odpovídajícími zákony. Se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům. Přikrylová Milada Plus s.r.o

8 3. Záruka: Vztahuje se na výrobní vady tiskovin nebo média, dále na bezvadnou funkci programu za předpokladu užití na zařízení s doporučenou hardwarovou konfigurací a podporovanou verzí operačního systému. Nezaručujeme bezvadný chod programu, pokud je provozován spolu s programy jiných výrobců, které tento chod znemožňují nebo pokud uživatel zasahuje do souborů potřebných pro chod programu. 4. Ukončení licence: Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena při porušení jakéhokoliv jejího ujednání. POSTUP PRO INSTALACI: Vložte CD do mechaniky a vyčkejte 1-2 minuty (instalační soubor se načte do paměti). U operačních systémů Windows Vista, Windows 7 a 8 se poté zobrazí dialogové okno - spusťte soubor hrajeme_si_ zviratanastatku.exe a následně povolte programu provedení změn resp. přístup k počítači. Po zobrazení instalačního okna programu postupujte podle pokynů. U operačního systému Windows XP se po načtení souboru zobrazí přímo instalační okno programu. Instalaci je možné zahájit také z CD spuštěním souboru hrajeme_si_zviratanastatku.exe. Po instalaci program spustíte poklepáním na zástupce na ploše nebo z programové nabídky. Při spuštění programu se zobrazí dialog pro jeho aktivaci - zadejte Vaše licenční číslo a aktivační kód. Licenční číslo je uvedeno na štítku a Váš aktivační kód si vyžádejte em na adrese: V žádosti uveďte Vaše licenční číslo a poštovní adresu školy, organizace nebo fyzické osoby, která bude program používat. Aktivační kód Vám následující pracovní den zašleme em. Program můžete mezitím několikrát spustit i bez aktivace. Typ licence a licenční číslo: Vydavatel: 2014 Přikrylová Milada Plus s.r.o., Požárníků 301/2a, Kroměříž Kontakt: , , Autoři Ilustrace: G. Přikrylová, písničky: J. Horáčková, vzdělávací obsah, animace a sestavení programu dle RVPPV: Ing. L. Přikryl, M. Přikrylová.

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100

ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100 nt ARCHIMEDOVA BRÁNA UČENÍ A PROCVIČOVÁNÍ POČÍTÁNÍ DO 100 Obsah Copyright... 2 Licenční podmínky pro LifeTool software... 2 Úvodem... 3 Pedagogická a psychologická koncepce programu... 4 - Základní koncept

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze KONTO PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95 Identifikační údaje programu varianta sériové číslo síť verze JAPO ZLÍN, SPOL. S R.O., DRUŽSTEVNÍ 431, P. O. BOX 16, 763 15 SLUŠOVICE 1 Licenční smlouva Tento softwarový

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254,357 35 Chodov Počítač, náš pomocník Metodický materiál pro učitele speciálních škol k využívání výukového software

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více