Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové / Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Milan Kučera zástupce ředitele: Mgr. Josef Fiedler kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády 408, HK kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola ---- Základní škola 810 Školní družina 150 Školní jídelna MŠ ---- Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu pedagoga Mateřská škola x x x x 1. stupeň ZŠ ,25 16,20 2. stupeň ZŠ ,77 14,26 Školní družina Školní jídelna MŠ x x x x Školní jídelna ZŠ x 330 x x Komentář: 1

2 1.5 materiálně - technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Kopírovací stroj barva ŠJ Sportovní zařízení Automaty Kancelářský nábytek Obnoveny nátěry a y na chodbách 1.st., ve třídách 1. i 2. st, v prostorách ŠD, vymalovány kanceláří školy, podlahová krytina byla položena v učebně Hv, k Che a kancelářích školy ,-, ŠJ ,- Provedena výměna regulačních ventilů topení ,-, opravy elektroinstalace ve třídách 4.000,-, nový antivirový program do počítačů, 2 dataprojektory, 3 notebooky, zasíťování PC učebny, nový server ,-, 2 interaktivní tabule ,-, skener 7.000,-, keramická tabule 6.500,- Měsíční splátky 7 318,-,-/včetně papíru/ na 3 roky Nerezové regály ,-, PC ,- Výměna a opravy svítidel v tělocvičnách ,-, vybavení pro sport ,- Automat na dotované mléko, jogurty, ovocezapůjčení,coca-cola, nápoje a pochutiny Ředitelna, k Che ,- (hodnota ,-), 1 vestavěná skříň v PC učebně ,- Žákovský nábytek Oprava židlí, lavic ,- Vybavení učebními pomůckami, hračkami, ŠD ,- sportovním nářadím apod. 1.st ,-, 2.st ,- Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty ,- Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Do obnovy a rekonstrukce výpočetní technikou techniky a doplnění audiovizuální techniky ,-.Od Statutárního města HK na projekt Senior HK ,- 9 kurzů Investiční rozvoj Výměna PVC ve třídě Hv, k Che, koberce do kanceláří ,- Mycí pojezdový stroj ,- Komentář:Vše bylo realizováno za podpory Statutárního města HK, pana Kohoutka TS HK, z prostředků školy a grantů MŠČR a Královéhradeckého kraje. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení ,od nové obsazení školské rady Počet členů školské rady 6 Kontakt 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Kontakt Není zřízeno. 2

3 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 10 program pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 1 3

4 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 47 fyzických 40,89 přepočítaných Počet učitelů ZŠ 29 25,00 Počet vychovatelů ŠD 4 3,7 Počet učitelek MŠ Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 6,00 Počet správních zaměstnanců MŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 6, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. 1 Ředitel 1,0 1 ZŘ 1,0 1 VP 0,59 1 Metodik 1 25 Učitel 21,41 1 Ved.vych. 1 3 Vychovatelka 2,7 Komentář: 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 98,4 Učitelé 2. stupně 92,5 Učitelky MŠ Učitelky MŠ Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: jeden neaprobovaný pedagogický pracovník Pavel Nix studuje 4. rokem PF UHK (aprobace Inf., Ma). Ukončení magisterského studia konec kalendářního roku Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 4

5 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Nepedagogičtí Funkce Úvazek pracovníci ZŠ- 1 hospodářka 1 1 školník 1 5 uklizečka 4,00 ŠJ 1 vedoucí 1 1 vedoucí kuchařka 1 2 kuchařka 2 3 pom.kuchařka 2,19 Komentář není zahrnut neped. prac. ZŠ úvazek 0,7 není zahrnut neped. prac. ŠJ úvazek 0,56 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd Komentář počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 2 soukromá gymnázia 0 1 církevní gymnázia 1 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia celkem obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem

6 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 10 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 63 1 Komentář celkový počet žáků školy gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem víceletá ostatní celkem Komentář: Celkový počet žáků k Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Průměrný Nehodnoceno žáků s vyzn. prospěch I.A ,143-1I.A ,149 - II.B ,113 - III.A ,409 - IV.A ,503 - IV.B ,478 - V.A ,520 - V.B ,738-6

7 2. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Průměrný prospěch VI.A ,925 VI.B ,528 VII.A ,994 VII.B ,677 VIII.A ,933 VIII.B ,903 IX.A ,820 IX.B ,803 IX.C ,915 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Průměrný prospěch Nehod. Nehodnoceno 1. stupeň 156/ /109 1/2 1,321/1,381 3/0 2. stupeň 213/215 48/48 10/5 1,845/1,822 4/0 Celkem 369/ /157 11/7 1,583/1,602 7/0 Komentář: 1.pololetí/2.pololetí Přehled o chování Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Celkový počet žáků k , výchovná opatření sečtena za 1. a 2. pololetí 09/10 7

8 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,52 9 0,06 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , ,16 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 39 Komentář 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou pro školní rok 2009/2010 Počet Vzdělávací akce 1 Aj B1 (leden-květen) 2 Prožitková Aj na 1.st 2 Písničky a říkanky v Aj, 1 Komunikace v Aj, 1 Začínáme číst a psát v Aj, 1 Jak pomoci žákům v počítání, 1 Výuka Aj prostřednictvím Vv, 1 Oxford primary metodology day, 1 Začínáme číst a psát v Aj, 1 Pilatesova metoda 8

9 1 Tv hravě 1 Netradiční hry v Tv 1 Nové trendy v malířství, 1 Tvorba pomůcek pro Čj na 1.st., 1 Na pomoc učitelům Čj, 1 Motivační náměty do Vl, 1 Aj není nuda, 1 Základy matematiky, 2 Od podzimu k adventu s písničkou a hrou, 1 Setkání řed.-výměna zkušeností (Německo), 2 Aktive konference, Brno, 1 Humor v Čj a lit, 1 Nj (celý rok) 2 Brána jazyků otevřená (Aj), 1 Tvoříme program proti šikaně, 1 Intenzivní 2denní kurz pro VP, 1 Řemeslo má zlaté dno, 1 Setkání VP se zástupci SŠ SOU.., 1 Aj na Internetu, 1 Legislativa v obl. hygieny.., 2 Interaktivní tabule, 2 Volba k povolání projekt, 1 Kapradí envir. výchova, 3 Práce s dětmi s poruchou pozornosti, 1 Škola hrou, 1 Aj na 1.st, 1 Aj pro nejmenší II, 1 Výuka Aj napříč předměty 1.st., 1 I love Englisch: Chat about you? 1 Program pro kvalif.vp bez spec.ped.vzděl. 1 Pilat. metoda II, 1 Pilat. metoda s overball, 1 Větrné el. v praxi, 1 Pokusy pro 8.a9.roč 1 Che lab. Pokusy 1 Voda a život, 1 Motivační náměty do Vl, 1 Odvaha tvořit a stereotyp, 1 Interaktivní učebnice a Gogole, 1 Právní vědomí učitele 1 Aj-projekt Clil (UE) 6 seminářů 1 Výjezd.zasedání-metodik prevence-jak řešit problémové chování na škole 1 Koordinátor autoevaluace (50 hodin) 1 Elektronický podpis a školní úrazy 19 Práce s problémovými žáky 31 Kurz 1.pomoci 5 Interaktivní tabule v rámci projektu Učíme interaktivně Celkem 118 9

10 Počet Nepedagogičtí pracovníci 2 Hygienické minimum pro kuchařky 1 Nové trendy v přípravě jídel 1 Změny v personalistice a ZP 2010 Celkem 4 Komentář k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků: využita hlavně nabídka NIDV HK, CvK HK. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k enviromentální výchově SCIO 5.třídy SCIO 9.třídy FC HK, Sokol HK, PF UHK, MGC Hradečtí orli, TOM, Salinger, Policie ČR, Městská policie, KC Amaro Phurd, MŠ v oblasti Slezské Předměstí 4 turnaje v minigolfu, Senior HK, Liga amatérů v malé kopané, Organizace a pořádání okrskových kol a okresního finále Mc Donald s v kat a 4.-5.třída, okrskové a okresní turnaje v minifotbalu pro kategorie 6.-7.tř. a 8.-9.tř., 11. ročník turnaje v minikopané pro žáky a žákyně 1.tříd o Pohár ředitele ZŠ SEVER, turnaj v přehazované dívek 4.a 5.tříd, 2 projektové dny I.stupni, uskutečnění Olympiády pro předškoláky MŠ na SP (3 části) Besedy-Salinger, Domino: Bezpečná třída, Policie ČR, Městská policie: Nehoda není náhoda, Dopravní výchova, Poznej se navzájem, Den Labe, Dětství bez úrazů, Hradec Královébezpečné město, veřejná sbírka pro Fond Sidus-škola obdržela certifikát Týden imobility-eko filmy Testování v OSP,Čj a M Testování v OSP,Čj a M SWOT analýza v rámci evaluace školy

11 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo počet žákůumístění Okresní kolo počet žákůumístění Krajské kolo počet žákůumístění ČR počet žákůumístění Svět očima dětí 12 Pythagoriáda 98 2 Olympiáda ČJ 23 Konverzace v Aj 15 2 Zem.olympiáda 81 Klokan-Matematika 175 Dějepisná olympiáda x 2.m.j 1 Art Flora Desing-Vv 1 Hrajeme s hlavou - VV Volba povolání-vv 13 Poznávání rostlin a živočichů- 120 Př Poznej své prostředí Př 40 Alternativní zdroje Př 150 Člověk a příroda - Př 8 Životí prostředí Che 60 Celkem Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Školní kolo počet žáků umístění Okresní kolo počet žáků umístění Hradecká laťka x3. m.j MC Donald s Cup-1.-3.tř. 32 MC Donald s Cup-4.-5.tř. 35 Krajské kolo počet žáků umístění ČR počet žáků umístění Plaváček 31 1x2 Florbal-chlapci x1.m.dr. 12 1x4.m.dr. Florbal-dívky x1.m.dr. 12 1x3.m.dr. Basketbal Nestle Cup 12 1x1.m.dr. 12 1x1.m.dr. 12 1x3m.dr.- kvalifikace na rep. Basketbal 11 1x1.m.dr. 11 1x1.m.dr. 11 1x2.m.dr. Odbíjená-star.děvčata 24 Kopaná-6.,7.tř x 1.m.dr. Pohár Čs.rozhlasu-st. d 10 1x2.m.dr. 9 1x5m.dr. 11

12 Pohár Čs.rozhlasu-ml. d 7 1x1.dr. 9 1x2.dr., Pohár Čs.rozhlasu-st.chl. 9 1x1.dr. 9 1x3m-.dr.,3x1.,3x3.m.j. Pohár Čs.rozhlasu-ml.chl. 10 1x1.dr. 9 1x1.m.dr.,1x1.m.j.,1x2.m.j Minikopaná st.chl. 9 1x1m.dr., Minikopaná st. d. 11 1x2m.dr., Hradec.sport.hry plavání 13 1x1+2.m.j Celkově 9.m.dr. Hradec.sport.hry LA 24 ml. chl.-1.m. Celkově 2.m.dr. ml. d.-9.m. st. chl.-2.m. st. d.-2.m. Vybíjená-PreventanCup-d x1.m.dr., 12 1x1.m.dr., 12 1x12.m.dr., Vybíjená-chl. 48 Olympijský den 325 kop.,koš.,florbal,atl., přehazov.,minigolf odbíjená Celkem Celkový počet soutěží ve školním roce: 21 sportovních a 15 ostatních. Komentář: Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy /kopaná chlapci-košíková děvčata ročník/ se nesmí zúčastňovat postupových soutěží organizovaných MŠMT ČR ve svých specializacích. Školu také reprezentovali žáci a žákyně v různých soutěžích přes svoje oddíly a zájmové kroužkynapř. v minigolfu, aerobiku, vodním pólu, rybaření, ve hře na hudební nástroje, kopané děvčat, tenisu, lehké atletice, lyžování, plavání. Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola má od oficiální statut tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy/kopaná žácikošíková děvčata/ v 6.-9.ročníku a ve šk.roce 2009/2010 navštěvovalo 4 sportovní třídy celkem 101 žáků a žákyň. V této oblasti spolupracujeme především s FC Hradec Králové, se Sokolem Hradec Králové. Dále s Olympií HK, Slavií HK, Sokolem Malšovice, Sokolem Třebeš a s dalšími oddíly celého Královéhradeckého kraje. Umístění našich žáků v mistrovských soutěžích v dresech FC HK a Sokola HK: Kopaná 6.třída - r místo - Česká divize mlaších žáků - skupina C 6.-7.třída - r místo - Česká liga mladších žáků 7.-8.třída - r místo - Česká divize starších žáků - skupina C 8.-9.třída - r místo - Česká liga starších žáků 9.třída - r místo - Česká liga mladšího dorostu 12

13 Košíková 8.-9.třída - r místo - starší žákyně-extraliga ČR 9.třída - r místo - mladší dorostenky - Extraliga ČR V současné době jsou reprezentanty České republiky dospělých a juniorů tito naši bývalí žáci a žákyně: kopaná- košíková-michaela Hartigová, Kateřina Zavázalová, L.Ehlingerová-vodní pólo. Od má škola statut Fakultní škola PF UHK a také jsme získali certifikát Metodické pracoviště katedry Tv PF UHK. Letos se na průběžné praxi vystřídalo 21 studentů na průběžné a 8 studentů na souvislé praxi. V rámci okresu vypisuje škola turnaj v minikopané žáků a žákyň 1.tříd o Pohár ředitele ZŠ SEVER. Letos se konal již 11.ročník tohoto turnaje. Žáci školy se svými učiteli pravidelně navštěvují divadelní představení Klicperova divadla/předplatenky/ a loutkového divadla Drak. Akce školy jsou pravidelně prezentovány v Hradeckém deníku, regionální příloze MF Dnes, hradecké Radnici a na webových stránkách školy. Statutární město HK organizuje akci Senioři HK, když 36 žáků ročníků učilo hradecké seniory orientovat se na Internetu a pracovat na PC. Celkem na škole proběhlo 8 kurzů. Dne absolvovali žáci 1.:-9.tříd celodenní Kurz ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí při kterém za přesunu plnili různé úkoly CO. Na akcích školy se také podílí ŠD, která v let.školním roce mimojiné připravila pro družinové děti soutěže v lehké atletice, vánoční besídku, karneval, víkendové spaní ve škole s plněním rozličných úkolů. Při naší základní škole také působí turistický oddíl A-TOM 1725 Plamínek. Jeho členové se pravidelně scházejí v ZŠ Sever a pro děti každý školní rok organizují /hlavně o volných dnech a prázdninách/ velké množství akcí. V letošním šk. roce jich bylo celkem 11. Žáci školy sebrali během školního roku 2009/ kg pomerančové kůry, kg kaštanů a kg starého papíru. Škola také úzce spolupracuje s oddílem minigolfu MGC Hradečtí Orli, kterým pro jejich činnost propůjčuje minigolfové hřiště. Letos se na tomto hřišti uskutečnily 4 velké turnaje pro mládež i dospělé a na začátku školního roku se zde konalo Grand Prix s extraligou. Žákovské a juniorské družstvo je zvětší části složeno ze žáků ZŠ Sever. Pravidelně jsou pořádány turnaje pro žáky ZŠ a SŠ. Hřiště je také v provozu pro veřejnost během školního roku i prázdnin. V rámci projektu Statutárního města HK Otevřená školní hřiště je i hřiště ZŠ Sever otevřeno od dubna do konce října veřejnosti, v pracovní dny od do hodin, ve volných dnech a o prázdninách od do hodin. Hřiště využívá pro svou soutěž v malé kopané Hradecký klub amatérů, pravidelně se zde uskutečňují okrskové a okresní kolo malotřídek okresu HK v lehké atletice, soutěže v kopané žáků speciálních škol. Na hřiště také pravidelně docházejí děti chodící do Komunitního centra v Okružní ulici, které je určené zejména dětem zdejších romských obyvatel. Pro žáky školy organizuje škola každoročně kurzy a kroužky. V letošním školním roce to byly kurzy Čj, Aj, M, F, dovedných rukou,moderní gymnastiky, sebeobrany, minigolfu, 13

14 florbalu, odbíjené, výtvarné techniky, pohybové hry. Celkem 8 tříd r. strávilo 31 dnů na školách v přírodě, kterých se zúčastnilo 121 dětí se svými pedagogy a rodiči. 45 žáků 7. tříd absolvovalo sedmidenní kurz LVVZ na chatě Kačák v Bedřichově. Všechny třídy I.a II. stupně absolvovaly v závěru školního roku exkurze a výlety s náplní poznávání krás Královéhradeckého kraje. Vyvrcholením sportovního snažení žáků a pedagogů školy jsou Olympijské dny, které se letos konaly 28. a 29.června. Soutěže probíhaly v kopané, florbalu, vybíjené, přehazované, volejbalu, lehké atletice, řadě netradičních disciplin a minigolfu. Tradičně na závěr se hraje utkání pedagogů, trenérů a bývalých žáků a žákyň v kopané, košíkové a odbíjené proti žákům 9. třídy s rozšířenou výukou Tv/kopaná-košíková/. V letošním roce se uskutečnila pravidelná setkání předškoláků z MŠ na SP, kde se děti seznamovaly s prostředím základní školy. Setkání navazovala na Olympiádu předškoláků MŠ na SP, která se skládala ze tří částí. 8. Údaje ke zprávě o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného - kontrola neshledala žádné nesrovnalosti. 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok Prostředky státního rozpočtu a) Příjmy Příjmy celkem dotace ,00 b) Výdaje Neinvestiční výdaje celkem ,00 Z toho: náklady na platy ,00 ostatní osobní náklady ,00 zákonné odvody ,00 učebnice, učební pomůcky ,48 ostatní provozní náklady ,52 c) zisk 0 2. Prostředky z rozpočtu zřizovatele a) příjmy celkem dotace ,00 ostatní příjmy ,74 zúčtování fondů ,95 C e l k e m ,69 b) neinvestiční výdaje ,69 c) zisk 0 3. Prostředky doplňkové činnosti a) příjmy celkem příjmy ,00 b) výdaje 14

15 celkem výdaje ,11 c) zisk ,99 4. Prostředky projektu Škola pro reálný život a) příjmy celkem ,00 b) výdaje celkem ,00 z toho: mzdy ,00 odvody ,00 ostatní náklady ,00 c) zisk 0 5. Investiční výdaje ,45 Sporák ŠJ ,00 Sporák ŠJ ,00 Sporák ŠJ ,00 Čistící stroj ,00 Učebna I. Stupně ,40 Nábytek zeměpis ,45 Učebna II. stupně ,60 C e l k e m , Akce pro veřejnost za šk.r.2009/ ročník turnaje v minikopané pro žáky a žákyně 1.ročníků okresu Hradec Králové O pohár ředitele školy Minigolf ve spolupráci s Hradeckými orli Grand Prix Oblastní přebor pro registrované hráče Přebor zákl. a středních škol okresu HK Přebor ZŠ SEVER MR v minigolfu Každou sobotu a neděli je minigolfové hřiště otevřené pro veřejnost. Malá kopaná- ve spolupráci s Unií fotbalových amatérů Hradec Králové duben- říjen Každou sobotu a některé neděle pravidelné zápasy II. ligy malé kopané Senior HK 48 žáků proškolilo 91 seniorů. S Krtečkem na Sever pravidelná setkání předškoláků a rodičů s pedagogy Olympiáda předškoláků MŠ na Slezském předměstí 11. Počet dětí zapojených do mimoškolní výchovy a vzdělávání - v % ve šk.r.2009/2010 Celkem bylo zapojeno žáků %. 12. Přehled výsledků přijímacího řízení na jednotlivé SŠ za šk.r.2009/

16 Z 5.roč. Biskupské gymnázium B. Balbína a., HK 1 Ze 7.roč. Gymnázium B. Němcové, HK 2 1. soukromé jazykové gymnázium, HK 1 Z 9.roč. Floristická SŠ,HK 3 Hotelová SOŠ, Třebechovice 3 SUPŠ hudebních nástrojů, HK 3 SŠ aplikované kybernetiky, HK 2 SZdrŠ, HK 4 SOŠ, Nový Bydžov 2 SOŠ veterinární, HK 4 SŠ služeb, obchodu a gastr., HK 13 SOŠ veřejnosprávní a sociální, Stěžery 1 SZemŠ, Hořice 1 OA a JazŠ,HK 3 SŠ zahradnická, Litomyšl 1 SOŠ + SOU Hradební, HK 4 SOŠ cest. ruchu, Pardubice 1 SPŠ stavební, HK 7 SPŠ, HK 3 SOŠ + SOU Vocelova, HK 2 Gymnázium J.K.Tyla, HK 2 Biskupské gymnázium B. Balbína a., HK 1 SPŠ elektrotechnická, Pardubice 1 OA, Trutnov 1 Gymnázium B. Němcové, HK Přehled projektů podpořených z grantových programů EU, MŠMT, KÚ, Statutární město HK Škola pro reálný život / z grantu Zvyšování kvality vzdělávání v Královéhradeckém kraji/. Finanční prostředky jsou čerpány rovnoměrně, monitorovací zprávy jsou podávány pravidelně každé čtvrtletí. Konec grantu: srpen Partnerství v projektu ESF Učíme interaktivně na II. st. Finanční prostředky pro školu nákup interaktivní techniky do učebny zeměpisu byly realizovány. Grant probíhá dle plánu partnerské ZŠ Komenského Trutnov. Partner projektu ESF Multimediální pomoc pro pedagogy /Vyšší odborná škola a Střední zdravotní škola HK/. Všichni ped. pracovníci byli zdarma proškoleni ve 30hodinovém kurzu 1. pomoci. Škola v rámci ověřování projektu získá dataprojektor, notebook, promítací plátno a resuscitační loutku v hodnotě ,-Kč. Partner v projektu ESF Poznání nezná hranic (grant Stat. města HK) setkání s polskými žáky. Partner v projektu ESF Učíme interaktivně na I. stupni. Škola získá 2 interaktivní tabule. Projednáno v PR dne: Schváleno ŠR dne : Milan KUČERA ředitel školy 16

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Č.j.: ZŠ MŠ 215/09 Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B - 1 Skartační znak: A 5 Vypracovala : Mgr. Ludmila Ludvová Schválila

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více