Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové / Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Milan Kučera zástupce ředitele: Mgr. Josef Fiedler kontakt tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády 408, HK kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola ---- Základní škola 810 Školní družina 150 Školní jídelna MŠ ---- Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu pedagoga Mateřská škola x x x x 1. stupeň ZŠ ,25 16,20 2. stupeň ZŠ ,77 14,26 Školní družina Školní jídelna MŠ x x x x Školní jídelna ZŠ x 330 x x Komentář: 1

2 1.5 materiálně - technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Kopírovací stroj barva ŠJ Sportovní zařízení Automaty Kancelářský nábytek Obnoveny nátěry a y na chodbách 1.st., ve třídách 1. i 2. st, v prostorách ŠD, vymalovány kanceláří školy, podlahová krytina byla položena v učebně Hv, k Che a kancelářích školy ,-, ŠJ ,- Provedena výměna regulačních ventilů topení ,-, opravy elektroinstalace ve třídách 4.000,-, nový antivirový program do počítačů, 2 dataprojektory, 3 notebooky, zasíťování PC učebny, nový server ,-, 2 interaktivní tabule ,-, skener 7.000,-, keramická tabule 6.500,- Měsíční splátky 7 318,-,-/včetně papíru/ na 3 roky Nerezové regály ,-, PC ,- Výměna a opravy svítidel v tělocvičnách ,-, vybavení pro sport ,- Automat na dotované mléko, jogurty, ovocezapůjčení,coca-cola, nápoje a pochutiny Ředitelna, k Che ,- (hodnota ,-), 1 vestavěná skříň v PC učebně ,- Žákovský nábytek Oprava židlí, lavic ,- Vybavení učebními pomůckami, hračkami, ŠD ,- sportovním nářadím apod. 1.st ,-, 2.st ,- Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty ,- Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Do obnovy a rekonstrukce výpočetní technikou techniky a doplnění audiovizuální techniky ,-.Od Statutárního města HK na projekt Senior HK ,- 9 kurzů Investiční rozvoj Výměna PVC ve třídě Hv, k Che, koberce do kanceláří ,- Mycí pojezdový stroj ,- Komentář:Vše bylo realizováno za podpory Statutárního města HK, pana Kohoutka TS HK, z prostředků školy a grantů MŠČR a Královéhradeckého kraje. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení ,od nové obsazení školské rady Počet členů školské rady 6 Kontakt 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Kontakt Není zřízeno. 2

3 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 10 program pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 1 3

4 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 47 fyzických 40,89 přepočítaných Počet učitelů ZŠ 29 25,00 Počet vychovatelů ŠD 4 3,7 Počet učitelek MŠ Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 6,00 Počet správních zaměstnanců MŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 6, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. 1 Ředitel 1,0 1 ZŘ 1,0 1 VP 0,59 1 Metodik 1 25 Učitel 21,41 1 Ved.vych. 1 3 Vychovatelka 2,7 Komentář: 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 98,4 Učitelé 2. stupně 92,5 Učitelky MŠ Učitelky MŠ Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: jeden neaprobovaný pedagogický pracovník Pavel Nix studuje 4. rokem PF UHK (aprobace Inf., Ma). Ukončení magisterského studia konec kalendářního roku Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 4

5 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Nepedagogičtí Funkce Úvazek pracovníci ZŠ- 1 hospodářka 1 1 školník 1 5 uklizečka 4,00 ŠJ 1 vedoucí 1 1 vedoucí kuchařka 1 2 kuchařka 2 3 pom.kuchařka 2,19 Komentář není zahrnut neped. prac. ZŠ úvazek 0,7 není zahrnut neped. prac. ŠJ úvazek 0,56 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd Komentář počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 2 soukromá gymnázia 0 1 církevní gymnázia 1 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia celkem obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem

6 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 10 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 63 1 Komentář celkový počet žáků školy gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem víceletá ostatní celkem Komentář: Celkový počet žáků k Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Průměrný Nehodnoceno žáků s vyzn. prospěch I.A ,143-1I.A ,149 - II.B ,113 - III.A ,409 - IV.A ,503 - IV.B ,478 - V.A ,520 - V.B ,738-6

7 2. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Průměrný prospěch VI.A ,925 VI.B ,528 VII.A ,994 VII.B ,677 VIII.A ,933 VIII.B ,903 IX.A ,820 IX.B ,803 IX.C ,915 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Průměrný prospěch Nehod. Nehodnoceno 1. stupeň 156/ /109 1/2 1,321/1,381 3/0 2. stupeň 213/215 48/48 10/5 1,845/1,822 4/0 Celkem 369/ /157 11/7 1,583/1,602 7/0 Komentář: 1.pololetí/2.pololetí Přehled o chování Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Celkový počet žáků k , výchovná opatření sečtena za 1. a 2. pololetí 09/10 7

8 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,52 9 0,06 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , ,16 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 39 Komentář 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou pro školní rok 2009/2010 Počet Vzdělávací akce 1 Aj B1 (leden-květen) 2 Prožitková Aj na 1.st 2 Písničky a říkanky v Aj, 1 Komunikace v Aj, 1 Začínáme číst a psát v Aj, 1 Jak pomoci žákům v počítání, 1 Výuka Aj prostřednictvím Vv, 1 Oxford primary metodology day, 1 Začínáme číst a psát v Aj, 1 Pilatesova metoda 8

9 1 Tv hravě 1 Netradiční hry v Tv 1 Nové trendy v malířství, 1 Tvorba pomůcek pro Čj na 1.st., 1 Na pomoc učitelům Čj, 1 Motivační náměty do Vl, 1 Aj není nuda, 1 Základy matematiky, 2 Od podzimu k adventu s písničkou a hrou, 1 Setkání řed.-výměna zkušeností (Německo), 2 Aktive konference, Brno, 1 Humor v Čj a lit, 1 Nj (celý rok) 2 Brána jazyků otevřená (Aj), 1 Tvoříme program proti šikaně, 1 Intenzivní 2denní kurz pro VP, 1 Řemeslo má zlaté dno, 1 Setkání VP se zástupci SŠ SOU.., 1 Aj na Internetu, 1 Legislativa v obl. hygieny.., 2 Interaktivní tabule, 2 Volba k povolání projekt, 1 Kapradí envir. výchova, 3 Práce s dětmi s poruchou pozornosti, 1 Škola hrou, 1 Aj na 1.st, 1 Aj pro nejmenší II, 1 Výuka Aj napříč předměty 1.st., 1 I love Englisch: Chat about you? 1 Program pro kvalif.vp bez spec.ped.vzděl. 1 Pilat. metoda II, 1 Pilat. metoda s overball, 1 Větrné el. v praxi, 1 Pokusy pro 8.a9.roč 1 Che lab. Pokusy 1 Voda a život, 1 Motivační náměty do Vl, 1 Odvaha tvořit a stereotyp, 1 Interaktivní učebnice a Gogole, 1 Právní vědomí učitele 1 Aj-projekt Clil (UE) 6 seminářů 1 Výjezd.zasedání-metodik prevence-jak řešit problémové chování na škole 1 Koordinátor autoevaluace (50 hodin) 1 Elektronický podpis a školní úrazy 19 Práce s problémovými žáky 31 Kurz 1.pomoci 5 Interaktivní tabule v rámci projektu Učíme interaktivně Celkem 118 9

10 Počet Nepedagogičtí pracovníci 2 Hygienické minimum pro kuchařky 1 Nové trendy v přípravě jídel 1 Změny v personalistice a ZP 2010 Celkem 4 Komentář k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků: využita hlavně nabídka NIDV HK, CvK HK. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k enviromentální výchově SCIO 5.třídy SCIO 9.třídy FC HK, Sokol HK, PF UHK, MGC Hradečtí orli, TOM, Salinger, Policie ČR, Městská policie, KC Amaro Phurd, MŠ v oblasti Slezské Předměstí 4 turnaje v minigolfu, Senior HK, Liga amatérů v malé kopané, Organizace a pořádání okrskových kol a okresního finále Mc Donald s v kat a 4.-5.třída, okrskové a okresní turnaje v minifotbalu pro kategorie 6.-7.tř. a 8.-9.tř., 11. ročník turnaje v minikopané pro žáky a žákyně 1.tříd o Pohár ředitele ZŠ SEVER, turnaj v přehazované dívek 4.a 5.tříd, 2 projektové dny I.stupni, uskutečnění Olympiády pro předškoláky MŠ na SP (3 části) Besedy-Salinger, Domino: Bezpečná třída, Policie ČR, Městská policie: Nehoda není náhoda, Dopravní výchova, Poznej se navzájem, Den Labe, Dětství bez úrazů, Hradec Královébezpečné město, veřejná sbírka pro Fond Sidus-škola obdržela certifikát Týden imobility-eko filmy Testování v OSP,Čj a M Testování v OSP,Čj a M SWOT analýza v rámci evaluace školy

11 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo počet žákůumístění Okresní kolo počet žákůumístění Krajské kolo počet žákůumístění ČR počet žákůumístění Svět očima dětí 12 Pythagoriáda 98 2 Olympiáda ČJ 23 Konverzace v Aj 15 2 Zem.olympiáda 81 Klokan-Matematika 175 Dějepisná olympiáda x 2.m.j 1 Art Flora Desing-Vv 1 Hrajeme s hlavou - VV Volba povolání-vv 13 Poznávání rostlin a živočichů- 120 Př Poznej své prostředí Př 40 Alternativní zdroje Př 150 Člověk a příroda - Př 8 Životí prostředí Che 60 Celkem Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Školní kolo počet žáků umístění Okresní kolo počet žáků umístění Hradecká laťka x3. m.j MC Donald s Cup-1.-3.tř. 32 MC Donald s Cup-4.-5.tř. 35 Krajské kolo počet žáků umístění ČR počet žáků umístění Plaváček 31 1x2 Florbal-chlapci x1.m.dr. 12 1x4.m.dr. Florbal-dívky x1.m.dr. 12 1x3.m.dr. Basketbal Nestle Cup 12 1x1.m.dr. 12 1x1.m.dr. 12 1x3m.dr.- kvalifikace na rep. Basketbal 11 1x1.m.dr. 11 1x1.m.dr. 11 1x2.m.dr. Odbíjená-star.děvčata 24 Kopaná-6.,7.tř x 1.m.dr. Pohár Čs.rozhlasu-st. d 10 1x2.m.dr. 9 1x5m.dr. 11

12 Pohár Čs.rozhlasu-ml. d 7 1x1.dr. 9 1x2.dr., Pohár Čs.rozhlasu-st.chl. 9 1x1.dr. 9 1x3m-.dr.,3x1.,3x3.m.j. Pohár Čs.rozhlasu-ml.chl. 10 1x1.dr. 9 1x1.m.dr.,1x1.m.j.,1x2.m.j Minikopaná st.chl. 9 1x1m.dr., Minikopaná st. d. 11 1x2m.dr., Hradec.sport.hry plavání 13 1x1+2.m.j Celkově 9.m.dr. Hradec.sport.hry LA 24 ml. chl.-1.m. Celkově 2.m.dr. ml. d.-9.m. st. chl.-2.m. st. d.-2.m. Vybíjená-PreventanCup-d x1.m.dr., 12 1x1.m.dr., 12 1x12.m.dr., Vybíjená-chl. 48 Olympijský den 325 kop.,koš.,florbal,atl., přehazov.,minigolf odbíjená Celkem Celkový počet soutěží ve školním roce: 21 sportovních a 15 ostatních. Komentář: Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy /kopaná chlapci-košíková děvčata ročník/ se nesmí zúčastňovat postupových soutěží organizovaných MŠMT ČR ve svých specializacích. Školu také reprezentovali žáci a žákyně v různých soutěžích přes svoje oddíly a zájmové kroužkynapř. v minigolfu, aerobiku, vodním pólu, rybaření, ve hře na hudební nástroje, kopané děvčat, tenisu, lehké atletice, lyžování, plavání. Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola má od oficiální statut tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy/kopaná žácikošíková děvčata/ v 6.-9.ročníku a ve šk.roce 2009/2010 navštěvovalo 4 sportovní třídy celkem 101 žáků a žákyň. V této oblasti spolupracujeme především s FC Hradec Králové, se Sokolem Hradec Králové. Dále s Olympií HK, Slavií HK, Sokolem Malšovice, Sokolem Třebeš a s dalšími oddíly celého Královéhradeckého kraje. Umístění našich žáků v mistrovských soutěžích v dresech FC HK a Sokola HK: Kopaná 6.třída - r místo - Česká divize mlaších žáků - skupina C 6.-7.třída - r místo - Česká liga mladších žáků 7.-8.třída - r místo - Česká divize starších žáků - skupina C 8.-9.třída - r místo - Česká liga starších žáků 9.třída - r místo - Česká liga mladšího dorostu 12

13 Košíková 8.-9.třída - r místo - starší žákyně-extraliga ČR 9.třída - r místo - mladší dorostenky - Extraliga ČR V současné době jsou reprezentanty České republiky dospělých a juniorů tito naši bývalí žáci a žákyně: kopaná- košíková-michaela Hartigová, Kateřina Zavázalová, L.Ehlingerová-vodní pólo. Od má škola statut Fakultní škola PF UHK a také jsme získali certifikát Metodické pracoviště katedry Tv PF UHK. Letos se na průběžné praxi vystřídalo 21 studentů na průběžné a 8 studentů na souvislé praxi. V rámci okresu vypisuje škola turnaj v minikopané žáků a žákyň 1.tříd o Pohár ředitele ZŠ SEVER. Letos se konal již 11.ročník tohoto turnaje. Žáci školy se svými učiteli pravidelně navštěvují divadelní představení Klicperova divadla/předplatenky/ a loutkového divadla Drak. Akce školy jsou pravidelně prezentovány v Hradeckém deníku, regionální příloze MF Dnes, hradecké Radnici a na webových stránkách školy. Statutární město HK organizuje akci Senioři HK, když 36 žáků ročníků učilo hradecké seniory orientovat se na Internetu a pracovat na PC. Celkem na škole proběhlo 8 kurzů. Dne absolvovali žáci 1.:-9.tříd celodenní Kurz ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí při kterém za přesunu plnili různé úkoly CO. Na akcích školy se také podílí ŠD, která v let.školním roce mimojiné připravila pro družinové děti soutěže v lehké atletice, vánoční besídku, karneval, víkendové spaní ve škole s plněním rozličných úkolů. Při naší základní škole také působí turistický oddíl A-TOM 1725 Plamínek. Jeho členové se pravidelně scházejí v ZŠ Sever a pro děti každý školní rok organizují /hlavně o volných dnech a prázdninách/ velké množství akcí. V letošním šk. roce jich bylo celkem 11. Žáci školy sebrali během školního roku 2009/ kg pomerančové kůry, kg kaštanů a kg starého papíru. Škola také úzce spolupracuje s oddílem minigolfu MGC Hradečtí Orli, kterým pro jejich činnost propůjčuje minigolfové hřiště. Letos se na tomto hřišti uskutečnily 4 velké turnaje pro mládež i dospělé a na začátku školního roku se zde konalo Grand Prix s extraligou. Žákovské a juniorské družstvo je zvětší části složeno ze žáků ZŠ Sever. Pravidelně jsou pořádány turnaje pro žáky ZŠ a SŠ. Hřiště je také v provozu pro veřejnost během školního roku i prázdnin. V rámci projektu Statutárního města HK Otevřená školní hřiště je i hřiště ZŠ Sever otevřeno od dubna do konce října veřejnosti, v pracovní dny od do hodin, ve volných dnech a o prázdninách od do hodin. Hřiště využívá pro svou soutěž v malé kopané Hradecký klub amatérů, pravidelně se zde uskutečňují okrskové a okresní kolo malotřídek okresu HK v lehké atletice, soutěže v kopané žáků speciálních škol. Na hřiště také pravidelně docházejí děti chodící do Komunitního centra v Okružní ulici, které je určené zejména dětem zdejších romských obyvatel. Pro žáky školy organizuje škola každoročně kurzy a kroužky. V letošním školním roce to byly kurzy Čj, Aj, M, F, dovedných rukou,moderní gymnastiky, sebeobrany, minigolfu, 13

14 florbalu, odbíjené, výtvarné techniky, pohybové hry. Celkem 8 tříd r. strávilo 31 dnů na školách v přírodě, kterých se zúčastnilo 121 dětí se svými pedagogy a rodiči. 45 žáků 7. tříd absolvovalo sedmidenní kurz LVVZ na chatě Kačák v Bedřichově. Všechny třídy I.a II. stupně absolvovaly v závěru školního roku exkurze a výlety s náplní poznávání krás Královéhradeckého kraje. Vyvrcholením sportovního snažení žáků a pedagogů školy jsou Olympijské dny, které se letos konaly 28. a 29.června. Soutěže probíhaly v kopané, florbalu, vybíjené, přehazované, volejbalu, lehké atletice, řadě netradičních disciplin a minigolfu. Tradičně na závěr se hraje utkání pedagogů, trenérů a bývalých žáků a žákyň v kopané, košíkové a odbíjené proti žákům 9. třídy s rozšířenou výukou Tv/kopaná-košíková/. V letošním roce se uskutečnila pravidelná setkání předškoláků z MŠ na SP, kde se děti seznamovaly s prostředím základní školy. Setkání navazovala na Olympiádu předškoláků MŠ na SP, která se skládala ze tří částí. 8. Údaje ke zprávě o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného - kontrola neshledala žádné nesrovnalosti. 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok Prostředky státního rozpočtu a) Příjmy Příjmy celkem dotace ,00 b) Výdaje Neinvestiční výdaje celkem ,00 Z toho: náklady na platy ,00 ostatní osobní náklady ,00 zákonné odvody ,00 učebnice, učební pomůcky ,48 ostatní provozní náklady ,52 c) zisk 0 2. Prostředky z rozpočtu zřizovatele a) příjmy celkem dotace ,00 ostatní příjmy ,74 zúčtování fondů ,95 C e l k e m ,69 b) neinvestiční výdaje ,69 c) zisk 0 3. Prostředky doplňkové činnosti a) příjmy celkem příjmy ,00 b) výdaje 14

15 celkem výdaje ,11 c) zisk ,99 4. Prostředky projektu Škola pro reálný život a) příjmy celkem ,00 b) výdaje celkem ,00 z toho: mzdy ,00 odvody ,00 ostatní náklady ,00 c) zisk 0 5. Investiční výdaje ,45 Sporák ŠJ ,00 Sporák ŠJ ,00 Sporák ŠJ ,00 Čistící stroj ,00 Učebna I. Stupně ,40 Nábytek zeměpis ,45 Učebna II. stupně ,60 C e l k e m , Akce pro veřejnost za šk.r.2009/ ročník turnaje v minikopané pro žáky a žákyně 1.ročníků okresu Hradec Králové O pohár ředitele školy Minigolf ve spolupráci s Hradeckými orli Grand Prix Oblastní přebor pro registrované hráče Přebor zákl. a středních škol okresu HK Přebor ZŠ SEVER MR v minigolfu Každou sobotu a neděli je minigolfové hřiště otevřené pro veřejnost. Malá kopaná- ve spolupráci s Unií fotbalových amatérů Hradec Králové duben- říjen Každou sobotu a některé neděle pravidelné zápasy II. ligy malé kopané Senior HK 48 žáků proškolilo 91 seniorů. S Krtečkem na Sever pravidelná setkání předškoláků a rodičů s pedagogy Olympiáda předškoláků MŠ na Slezském předměstí 11. Počet dětí zapojených do mimoškolní výchovy a vzdělávání - v % ve šk.r.2009/2010 Celkem bylo zapojeno žáků %. 12. Přehled výsledků přijímacího řízení na jednotlivé SŠ za šk.r.2009/

16 Z 5.roč. Biskupské gymnázium B. Balbína a., HK 1 Ze 7.roč. Gymnázium B. Němcové, HK 2 1. soukromé jazykové gymnázium, HK 1 Z 9.roč. Floristická SŠ,HK 3 Hotelová SOŠ, Třebechovice 3 SUPŠ hudebních nástrojů, HK 3 SŠ aplikované kybernetiky, HK 2 SZdrŠ, HK 4 SOŠ, Nový Bydžov 2 SOŠ veterinární, HK 4 SŠ služeb, obchodu a gastr., HK 13 SOŠ veřejnosprávní a sociální, Stěžery 1 SZemŠ, Hořice 1 OA a JazŠ,HK 3 SŠ zahradnická, Litomyšl 1 SOŠ + SOU Hradební, HK 4 SOŠ cest. ruchu, Pardubice 1 SPŠ stavební, HK 7 SPŠ, HK 3 SOŠ + SOU Vocelova, HK 2 Gymnázium J.K.Tyla, HK 2 Biskupské gymnázium B. Balbína a., HK 1 SPŠ elektrotechnická, Pardubice 1 OA, Trutnov 1 Gymnázium B. Němcové, HK Přehled projektů podpořených z grantových programů EU, MŠMT, KÚ, Statutární město HK Škola pro reálný život / z grantu Zvyšování kvality vzdělávání v Královéhradeckém kraji/. Finanční prostředky jsou čerpány rovnoměrně, monitorovací zprávy jsou podávány pravidelně každé čtvrtletí. Konec grantu: srpen Partnerství v projektu ESF Učíme interaktivně na II. st. Finanční prostředky pro školu nákup interaktivní techniky do učebny zeměpisu byly realizovány. Grant probíhá dle plánu partnerské ZŠ Komenského Trutnov. Partner projektu ESF Multimediální pomoc pro pedagogy /Vyšší odborná škola a Střední zdravotní škola HK/. Všichni ped. pracovníci byli zdarma proškoleni ve 30hodinovém kurzu 1. pomoci. Škola v rámci ověřování projektu získá dataprojektor, notebook, promítací plátno a resuscitační loutku v hodnotě ,-Kč. Partner v projektu ESF Poznání nezná hranic (grant Stat. města HK) setkání s polskými žáky. Partner v projektu ESF Učíme interaktivně na I. stupni. Škola získá 2 interaktivní tabule. Projednáno v PR dne: Schváleno ŠR dne : Milan KUČERA ředitel školy 16

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2005/2006 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2004/2005 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 208,Hradec Králové 3-2007/2008. Základní údaje o škole. škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové ZŠ KUKLENY Hradec Králové Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové tel.:495 535 592, fax:495 535 631, e-mail: zskukleny@zskukleny.cz, www.zskukleny.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole - název školy Základní škola Albrechtická 732,Praha Kbely - adresa školy Albrechtická 732, 197

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více