Program Leonardo da Vinci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci."

Transkript

1 Program Leonardo da Vinci

2 Základní dokumenty Rozhodnutí č. 1720/2006/ES zavádějící program celoživotního učení Výzva 2009 k předkládání návrhů Výzva Strategické priority Příručka pro žadatele 2009 ( 2

3 Účastnické země 27 členských států EU Norsko, Lichtenštejnsko, Island Turecko 3

4 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu 4

5 Kdo můžm ůže e podat žádost? instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje program Leonardo da Vinci sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení vysokoškolské instituce neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace žadatel musí mít status právnické osoby 5

6 Aktivity programu Leonardo da Vinci Decentralizované aktivity (administrované NA): Přípravné návštěvy Projekty mobility Projekty partnerství Multilaterální projekty/přenos inovací Centralizované aktivity (administrované EK): Multilaterální projekty/vývoj inovací Tematické sítě Doprovodné aktivity 6

7 Cílové skupiny: Projekty mobility IVT = osoby v počátečním odborném vzdělávání (Initial Vocational Training) PLM = osoby na trhu práce (People on Labour Market) VETPRO = pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (Vocational Education Training PROfessionals) 7

8 minimální počet zemí: 2 Projekty mobility minimální počet partnerů: 2 účastník stáže/mobility může v rámci jedné cílové skupiny vycestovat pouze jednou účastník může vycestovat pouze do země zapojené do programu LLP, nemůže vykonávat stáž v zemi, kde je hlášen k trvalému pobytu vyslaný účastník musí být občanem jedné ze zemí zapojených do LLP nebo musí mít ve vysílající zemi trvalý pobyt nebo status utečence 8

9 Projekty mobility: cílovc lová skupina IVT IVT = odborné stáže pro osoby v počátečním odborném vzdělávání, která je součástí vzdělávacího cyklu a/nebo odborné praxe, probíhá v podnicích nebo vzdělávacích institucích v zahraničí zúčastnit se mohou žáci a studenti (SOŠ, SOU, U, VOŠ) maximální délka projektu: 2 roky délka stáže: min. 2 týdny, max. 39 týdnů 9

10 Projekty mobility: cílovc lová skupina PLM PLM = odborné stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce zúčastnit se mohou osoby pracující, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby, které mohou být zaměstnány, včetně absolventů, nezaměstnaní maximální délka projektu: 2 roky délka stáže: min. 2 týdny, max. 26 týdnů 10

11 Projekty mobility: cílovc lová skupina VETPRO VETPRO = stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě zúčastnit se mohou pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (učitelé, školitelé, pracovníci v odborné přípravě, poradci, osoby odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání, kariéroví poradci, personalisté/ manažeři lidských zdrojů v podnicích a další) maximální délka projektu: 2 roky délka stáže: min. 1 týden, max. 6 týdnů 11

12 Projekty mobility: finanční podmínky paušální sazba na pobytové náklady * paušální sazba na organizaci mobility (násobená počtem přímých účastníků) Grant paušální sazba na jazykovou, odbornou a kulturní přípravu (násobená počtem přímých účastníků) doprava (do místa konání stáže/mobility a zpět) * ubytování, stravování, místní doprava a pojištění 12

13 Projekty mobility: finanční podmínky Výše grantu se odvíjí od limitů EK: - dle cílové země - dle délky pobytu - dle počtu účastníků Grant od Národní agentury obdrží vždy vysílající organizace - předkladatel (ne jednotliví účastníci) Spolufinancování není povinné 13

14 Projekty partnerství nová aktivita v rámci programu LdV od r pokračování spolupráce z projektů mobility nebo první krok k projektu přenosu inovací spolupráce v malém měřítku, při kterých organizace spolupracují na tématech, které jsou v oblasti jejich zájmu výstupy projektu jsou menšího rozsahu (seminář, CD, brožura ) 14

15 Projekty partnerství žádost podává své Národní agentuře každá instituce, která se účastní partnerství délka projektu: 2 roky minimální počet zemí: 3 minimální počet partnerů: 3 vlastní spolufinancování není požadováno 15

16 Projekty partnerství: : Finanční podmínky každá instituce (partner nebo koordinátor) obdrží grant od své národní agentury příspěvek formou paušálního grantu (náklady na místní činnosti, náklady na cestování, pobyt a pojištění) výše paušálního grantu je stanovena podle minimálního počtu mobilit 4 typy partnerství - každý partner si může vybrat jiný typ partnerství (může absolvovat různý počet mobilit v závislosti na roli v projektu) 16

17 Multilateráln lní projekty Přenos inovací (Transfer of Innovation) = zavádění inovativních obsahů nebo výstupů, buď z předchozích projektů realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných a/nebo soukromých systémů odborného vzdělávání a společností na národní, místní, regionální nebo odvětvové úrovni Vývoj inovací (Development of Innovation) = vývoj inovativních obsahů, metod nebo procesů v oblasti odborného vzdělávání 17

18 Evropské priority: Multilateráln lní projekty Priorita 1: Průhlednost a uznávání kompetencí a kvalifikací Priorita 2: Zlepšování kvality a zvyšování přitažlivosti systémů a postupů odborného vzdělávání a přípravy Priorita 3: Rozvoj dovedností a kompetencí učitelů, školitelů a instruktorů v odborném vzdělávání a přípravě Priorita 4: Rozvoj odborných dovedností s ohledem na potřeby trhu práce Priorita 5: Zlepšování úrovně kompetencí u rizikových skupin 18

19 Multilateráln lní projekty/přenos enos inovací maximální grant: ,- EUR/1 rok max. příspěvek Společenství: 75% délka projektu: min.1 rok, max. 2 roky minimální počet zemí: 3 (Nejméně jedna země musí být členskou zemí EU) minimální počet partnerů: 3 žádat může předkládající organizace jménem konsorcia 19

20 Termíny pro předlop edložení žádostí projekty mobility - 6. únor 2009 multilaterální projekty únor 2009 projekty partnerství únor 2009 tematické sítě 27. únor 2009 doprovodné aktivity 27. únor

21 Vedoucí programu: Mgr. Helena Slivková Konzultanti pro projekty mobility: Hana Krupičková, DiS. PaedDr. Martina Jeřichová Mgr. Olga Pupová Veneta Tončevová Konzultant pro projekty partnerství: Hana Krupičková, DiS. Konzultant pro multilaterální projekty/přenos inovací: Mgr. Vladana Smotlachová Finanční oddělení: Maria Ježková Ing. Lenka Křepelková Dana Vojtěchová Kontakty

22 Děkujeme za pozornost