Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: IZO:

2 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů 3. Údaje o zaměstnancích 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o aktivitách školy 8. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI 9. Základní údaje o hospodaření školy

3 2. Přehled učebních plánů Na prvním stupni učíme v.-5. postupném ročníku podle projektu Základní škola č.j. 6847/96-2 Předmět I. II. III. IV. V. Český jazyk Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova 2 2 Pracovní činnosti CELKEM Počet hodin: základních 4 dělených 6 /cizí jazyk ve IV. A V. třídě / CELKEM : 20

4 Na druhém stupni učíme v 6.-9 postupném ročníku podle projektu Základní škola č.j. 6847/96-2 Předmět VI VII VIII IX Český jazyk Cizí jazyk Matematika Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Zeměpis 2 2 Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova 2 2 Fyzika Chemie Volitelný předmět Pracovní činnosti CELKEM Počet hodin: základních 73 dělených 4 6/cizí jazyk - VI. A VIII./ 4/ tělesná výchova - VI. A VIII./ 2/ pracovní činnosti- VI. A VIII./ 2 učitel PC CELKEM : 87

5 Přehled tříd a třídních učitelů I. stupeň TŘÍDY POČET ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITELÉ I * Mgr. Radomíra Ondráčková II. 8 Mgr. Marcela Straková III. 22 Mgr. Markéta Havlíčková IV. 26 Alena Jílková V. 20 Mgr. Lenka Kašparová Celkem 0 + * * žák navštěvoval školu v Anglii. II. stupeň III. TŘÍDY POČET ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITELÉ VI. 25 Mgr. Šarka Dirrová VII.A 5 Mgr. Petra Barteltová VII.B 7 Zuzana Čermáková VIII 27 Mgr. Petra Štoudková IX.A 6 Ing. Hana Ettlová IX.B 9 Mgr. Romana Kozáková Celkem 9 IV., V. třídy a celý II. stupeň byl v budově Moravská Chrastová 00. I., II. a III. třídy byly umístěny v budově Brněnec 28. V téže budově jsou dvě třídy školní družiny. Přehled žáků a tříd školní družiny TŘÍDY POČET ŽÁKŮ VYCHOVATELKY I. 25 Naděžda Rybová II. 25 Milena Kutláková 50 Učitelé bez třídnictví : Mgr. Pavel Štoudek, Mgr. Petra Jeřábková, RnDr.Petr Vomela

6 IX. Třída 3. Údaje o přijímacím řízení ŠKOLA OBOR POČET SOŠ a SOU André Citroena,Náměstí 9.května č. 2a,Boskovice H/00 autoelektrikář L/00 mechanik elektronik M/00 technické lyceum 3 SOU opravárenské,předměstí,králíky 4-55-H/003 opravář zem strojů VOŠ a SOŠ G. Habrmana 540, Č 26-4-M/002 elektrotechnika Třebová SOŠ a SOU automobilní,dukelská H/00 automechanik SOŠ,SOU a OU Brněnská č. 4/86, 65-5-H/002 kuchař-číšník pro NVOŠ,VZŠ,SOŠ a SOU Hybešova 53, Boskovice 6800 pohostinství 65-5-H/002 kuchař-číšník pro pohostinství 43-4-M/00 veterinární prevence 4-4-M/00 agropodnikání OA a VOŠE T. G. Masaryka 7, Svitavy M/002 ekonomické lyceum 63-4-M/004 obchodní akademie SOŠ a SOU obchodu a služeb, Choceň M/034 management obch. Firem SOŠ a SOU potravinářská a služeb, M/004 hotelnictví a turismus Brno ISŠ-Centrum odb. přípravy, Olomoucká 40/6, BrnoČernovice, L/00 mechanik elektronik M/003 inform. Technologie-aplikace o.p H/00 puškař SOU strojírenské a elektrotechnické,trnkova 3,Brno,62800 SOŠ a SOU MŠP, Tyršova 500,Letovice L/00 mechanik elektronik M/00 stavebnictví-pozemní stavitelství 63-4-M/006 obchodně podnikatelská čin. SOŠ,SOU a U Bezručova 33, Blansko, L/00 mechanik elektronik SOŠ Fortika,Lomnice u Tišnova, M/004 hotelnictví a turismus SOŠ,SOU zemědělské a technické, H M/002 chov koní a jezdectví Brod SŠ pro knihkupce.brno-veveří M/002 knihkupecké a naklad. čin. SŠ polygrafická, Šmahova 0, Brno L/002 reprodukční grafik pro media Gymnázium a sport. Gymn., Jablonec 79-4-K/420 sportovní příprava n N Biskupské gymnázium, Letovice, 79-4-K/4 gymn.-humanitní předměty Gymnázium, Sokolovská, Svitavy 79-4-K/40 gymn. všeobecné čtyřleté Gymnázium A.K. Vitáka, 79-4-K/420 gymn. Všeobecné humanitní Jevíčko,56943 Gymnázium,Slovanské nám. 7, Brno 79-4-K/408 gymn.-živé jazyky,aj 35

7 V. Třída ŠKOLA OBOR POČET Gymnázium, Sokolovská, Svitavy 79-4-K/40 gymn. všeobecné osmileté Zápis do. třídy pro školní rok 2006/2007 Zápis do I. třídy školního roku 2006/07 proběhl dne tradičním způsobem. Dostavilo se 27. dětí. 7 rodičů požádalo o odklad povinné školní docházky a bylo jim vyhověno. I.třídu zahájí 20 žáků, 0 chlapců a 0 dívek. 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

8 I.pololetí TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCŮ DÍVEK VYZNAMENÁNÍ PROSPĚLI. NEPROSPĚLI. I II III IV V VI VII.A VII.B VIII IX.A IX.B Celkem Jeden žák I. třídy se vzdělává v Anglii /je žákem naší školy,ale v tabulce není zařazen/. II.pololetí TŘÍDA POČET ŽÁKŮ CHLAPCŮ DÍVEK VYZNAMENÁNÍ PROSPĚLI. NEPROSPĚLI. I II III IV V VI VII.A VII.B VIII IX.A IX.B Celkem Jeden žák I. třídy složil dne komisionální zkoušku z českého jazyka. Pět žáků VIII. Třídy složilo úspěšně opravnou zkoušku z matematiky. Jednomu žákovi nebyla opravná zkouška povolena,bude opakovat 8. ročník. Jedna žákyně VII.A třídy složila opravné zkoušky z přírodopisu a z matematiky. Jeden žák bude opakovat I. třídu, jeden II. třídu a jedna žákyně III. třídu. Průměry známek na II. stupni

9 I. pololetí PŘEDMĚT VI. VII.A VII.B VIII. IX.A IX.B Č 2,538 2,467,706 2,593 2,563,947 A 2,429 2,444,333 2,47 2,250,632 N,97 3,000,500 2, D,962 2,33,42,963,625,474 Ov,000,33,000,296,063,58 Rv,54,33,000,48,000,000 Z 2,23 2,733,294 2,259,938,36 M 2,23 2,800 2,47 2,889 2,875 2,58 Př 2,077 2,733,824 2,222 2,063,895 F 2,769 2,33,42 2,852 2,88 2,000 Ch ,48 2,063,947 Hv,077,067,000,074,000,000 Vv,077,200,76,000,250,053 Pč,000,000,000,074,063,000 Tv,54,067,059,074,000,053 Inf./Tk -,000,000 -,063,000 Sm -,000,000,963,625,368 Sč -,200,8 2, - - II.pololetí

10 PŘEDMĚT VI. VII.A VII.B VIII. IX.A IX.B Č 2,520 2,467,47 2,704 2,750 2,05 A 2,500 2,667,778 2,353 2,83 2,2 N 2,364 3,000,375 2, D 2,60 2,000,294,852 2,438 2,000 Ov,600,333,000,296,063,053 Rv,040,200,000,222,063,36 Z 2,200 2,667,294 2,48,875,2 M 2,880 2,667,94 3,037 2,83 2,368 Př 2,520 2,467,706 2,593 2,688 2,368 F 2,680 2,267,353 2,889 2,688 2,2 Ch ,667 2,83 2,526 Hv,60,33,059,222,563,05 Vv,080,33,76,000,88,000 Pč,000,000,000,704,25,000 Tv,080,000,000,704,000,053 Inf./Tk -,000,000 -,25,000 Sm - 2,000,000,926,500,36 Sč -,400,000 2,370 - Průměry známek na I. stupni

11 I.pololetí PŘEDMĚT I. II. III. IV. V. Č,27,750,59 2,038 2,050 M,087,200,864,462,850 Pr,000,50, Vl - - -,538,850 Př - - -,654,800 Tv,000,000,000,000,000 Hv,000,000,000,000,50 Vv,000,000,000,038,200 Pč,000,000,000,038,000 A -,385,786 N - 2,000 II.pololetí PŘEDMĚT I. II. III. IV. V. Č,522,47,59 2,23 2,00 M,74,235,476,885,850 Pr,208,67, Vl ,92,950 Př ,000,750 Tv,000,000,000,000,000 Hv,000,000,000,000,50 Vv,000,000,000,038,200 Pč,000,000,000,000,00 A,885,74 N 2,000 Pochvaly,tresty,zameškané hodiny I. pololetí

12 TŘÍDA P NTU DTU DŘŠ II.ST III.ST OML NEOML I II III IV V VI VII.A VII.B VIII IX.A IX.B Celkem II. pololetí TŘÍDA P NTU DTU DŘŠ II.ST III.ST OML NEOML I II III IV V VI VII.A VII.B VIII IX.A IX.B Celkem 2465 Legenda: P pochvala NTU..napomenutí třídního učitele DTU..důtka třídního učitele DŘŠ......důtka ředitele školy II.ST.známka z chování uspokojivé III.ST známka z chování- neuspokojivé OML.počet omluvených hodin NEOML počet neomluvených hodin 7.Údaje o aktivitách školy I. stupeň Třída

13 Září Turnaj ve vybíjené 2. a 3. Turnaj ve fotbale 2. a 3. Plavecký výcvik 3. a 4. Říjen Čert a Káča -divadlo. 5. Listopad Výchovný koncert-marbo. 5. Kocour v botách-divadlo. 5. Návštěva mateřských škol v. třídě. Návštěva obecního úřadu Brněnec 3. Prosinec Přednáška pro rodiče v MŠ Brněnec Vánoční besídka.-5. Návštěva vánoční výstavy v muzeu ve Svitavách 4. a 5. Leden Přednáška pro rodiče v MŠ Mor. Chrastová Únor Školní kolo soutěže v recitaci.-5. Zápis do I. ročníku Karneval v MŠ Mor. Chrastová. Školní sportovní den.-5. Projektové vyučování-čj a M Březen Školní kolo soutěže ve zpěvu.-5. Matematická soutěž Klokan Kejklíř - divadlo.-5. Duben Výchovný koncert-hudební nástroje.-5. Povídání o Africe-africká skupina MBUNDA.-5. Den Země- hrabání zahrady,okopávání 4. a 5. Květen Školní výlet- keltská osada Isarno u Letovic.-3. Dopravní výchova na dopravním hřišti ve 4. a 5. Svitavách Přírodovědná vycházka 4. Soutěž v atletických disciplínách 2. a 3. Požární poplach, chemické napadení. 5. Červen Školní výlet- Westernové městečko Boskovice 4. a 5. Poznávací vlastivědný výlet - Praha 4. Loutkové divadlo z Vítějevsi. 5.

14

15

16

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 školní rok 2009/2010 Strana:1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Zpracoval a předkládá Mgr. Josef Rytíř, ředitel školy,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2008-2009 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 4 3. Přehled

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 / 2003 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne 27.12.2004 zpracováváme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Želetavě dne 27. 9. 2013 Výroční

Více