3. TŘÍDA. Černá Daniela, Nováčková Irena 1995/1996 PASPORTIZACE TŘÍDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. TŘÍDA. Černá Daniela, Nováčková Irena 1995/1996 PASPORTIZACE TŘÍDY"

Transkript

1 3. TŘÍDA Černá Daniela, Nováčková Irena 1995/1996 PASPORTIZACE TŘÍDY Pozorování jsme uskutečnily ve třetí třídě ZŠ v Praze. Ve třídě bylo 25 žáků - 11 chlapců a 14 dívek. Tato třída se nám jevila jako velice dynamický kolektiv, ve kterém se často bojovalo o vedoucí úlohu dívek nebo chlapců ve třídě. Ten se projevoval jak během vyučování, kdy byl, podle našeho názoru, uměle vyvoláván paní učitelkou, která ho využívala jako jednu z forem motivace. Konkrétně například při kolektivním řešení matematických příkladů rozdělila třídu na chlapeckou a dívčí část se slovy: "Nyní uvidíme, kdo vyhraje, jestli kluci nebo holky." Posléze se chlapci i dívky doslova předháněli v řešení příkladů, protože šlo o jejich vlastní prestiž. Projevovala se zde velká snaha dokázat buď chlapcům nebo dívkám, že druhá část je lepší. Toto "rivalství" se přenášelo i do přestávek, kdy probíhalo v jiné formě. Na rozdíl od vyučovacích hodin, kdy byli chlapci a dívky oddělováni, se během přestávek naopak sdružovali a své schopnosti si navzájem dokazovali během společných her. Například při hře Žvýkačky při vítězství jedné z dívek nad chlapci, ji ostatní dívky velice chválily a byly hrdé na to, že vítězka zvolí značku žvýkačky, kterou budou muset následující den všichni žvýkat (tedy i chlapci). Domníváme se, že na toto vzájemné měření sil má velký vliv chování paní učitelky, která ho zřejmě uměle vyvolala a nadále ho podporuje. K tomuto závěru jsme dospěly na základě srovnání s ostatními třetími třídami, které jsme měly možnost v minulosti vidět. Plně si uvědomujeme, že každá třída je neopakovatelný kolektiv, což znamená, že v každé třídě jsou určité zvláštnosti, které v jiných třídách nenalezneme. Přesto si dovolujeme konstatovat, že tento dominantní prvek v chování dětí byl uměle vyvolán v hodinách, přičemž ho děti posléze začaly uplatňovat i o přestávkách. Nutno na závěr podotknout, že jsme během pozorování zaznamenaly i hry, kterých se účastnili buď pouze chlapci nebo dívky. Výskyt těchto her (např. Na draka, Lysá horo ) si vysvětlujeme jako snahu "si od sebe navzájem odpočinout" a především jako projevy přirozeného chování dětí v tomto mladším školním věku (nezájem o druhé pohlaví). SEZNAM HER Čertova ulička Král vysílá své vojsko Maso Míčová školka Páka Lysá hora Skákání do výšky Žvýkačky

2 Na draka Na vraha Hádanka Šípková Růženka Posílání křečka Pošklebky Židlovaná Na divoké prase Na smrduté vajíčko O Natasija Gloria Měl jsem ženu POPIS HER Čertova ulička Místo hry: volné prostranství Z kolektivu dětí je losováním vybrán hráč, který musí prokázat svou statečnost a nebojácnost tím, že projde bez zastavení čertovou uličkou. Ta je tvořena ostatními spoluhráči, kteří se bitím, třením a křikem snaží vytvořit cestu do pekla. Kdo tuto uličku projde, stává se vítězem. Zajímavé je, že děti vylosování neberou jako trest (děti tuto hru nepoužívají k potrestání dítěte, které něco provedlo), ale spíše jako poctu či štěstí, protože mohou prokázat své schopnosti. Král vysílá své vojsko, chodba Z kolektivu se vyberou dva kapitáni, kteří si střídavě volí vojáky do svého vojska, se kterým budou bojovat. Obě vojska (včetně králů) se postaví proti sobě asi ve vzdálenosti 5 metrů. Potom jeden z králů zavelí: "Král vysílá své vojsko, Martine běž!" Martin má za úkol se rozběhnout a snažit se protrhnout zeď, která je tvořena vojáky druhého krále. Pokud se mu to podaří, vezme si sebou dva protivníky, kteří předtím nevydrželi jeho útok - Martinovi se podařilo přerušit jejich vzájemné držení rukama. Ti se automaticky stávají vojáky Martinova krále. Naopak pokud Martin neuspěje, stává se vojákem vojska dříve nepřátelského krále. Hra končí v okamžiku, kdy jeden z králů nemá žádné vojáky. Maso Místo hry: kdekoliv Účastníci: chlapci

3 Tato hra se hraje ve dvojicích. Účelem hry je dokázat svému protivníkovi, že mám více síly. To se projevuje v intenzitě rány ukazováčkem a prostředníčkem na stejné prsty protivníkovy ruky. A že jsem schopen sebeovládání. To se dokazuje tím, že nesmím při protivníkově ráně hlesnout bolestí. Pokud se tak stane, prohrávám. Vítěz postupuje do dalšího kola. "Surovost" chlapci zvětšují tím, že si prsty nasliní, to způsobuje to, že rána více bolí. Míčová školka Místo hry: kdekoliv Tato hra je rozdělena do deseti kol, kterými dívka musí projít. Míra obtížnosti se zvyšuje s číslem úkolu. Takže kolo (úkol) číslo jedna je nejjednodušší, proto ho dívka musí opakovat desetkrát. Naopak úkol číslo deset je nejobtížnější a provádí se pouze jednou. Pokud dívka nějaký úkol pokazí, předává míč další soupeřce a čeká, až ona udělá chybu, aby mohla zase pokračovat od úkolu, který předtím zkazila. Vítězkou se stává dívka, která jako první dokončila desátý úkol. Páka Účastníci: chlapci Tato hra se hraje ve dvojici. Oba účastníci sedí proti sobě, mezi sebou mají většinou desku školní lavice, o kterou mají opřené své lokty. Vzájemně se drží za ruce (dlaně) a snaží se svého protivníka porazit tím, že ho donutí svou silou, aby položil vrchní část předloktí na lavici (slangově řečeno: "aby ho přetáhnul"). Vyhrává ten chlapec, který ostatní porazí. Lysá hora Účastníci: chlapci Hlavním aktérem této hry je nejvyšší chlapec (Honza), který ostatní chlapce převyšuje nejméně o dvacet centimetrů. Hra začíná většinou spontánně, kdy ostatní chlapci na něj začnou pokřikovat "Lysá horo". Jeho výškový rozdíl je záminkou k tomu, aby byl zahájen boj mezi nejvyšším chlapcem a ostatními. Zajímavé je, že během hry dochází k tomu, že chlapci, kteří původně "bojovali" proti nejvyššímu chlapci, se začnou prát mezi sebou navzájem. Domníváme se, že odlišnost chlapce je pouze záminkou a podnětem k všeobecnému "rvaní se". Hra končí zazvoněním nebo příchodem učitelky. Skákání do výšky Místo hry: prostory sociálního zařízení (WC) Smyslem této hry a zároveň úkolem pro dívky je vyskočit co nejvýše u zdi, která je obložena dlaždičkami. Dlaždičky informují dívky o tom, kam až dívka vyskočila. Vítězkou je ta, která se dotkne nejvyšší řady dlaždiček.

4 Žvýkačky Z kolektivu je zvolen jeden, který vykonává funkci rozhodčího. Účastníci stojí v řadě vedle sebe a v ruce mají připravenou žvýkačku připevněnou k niti. Rozhodčí hru odstartuje a úkolem každého je co nejrychleji namotat niť se žvýkačkou na svůj jazyk. Vyhrává ten komu jako prvnímu zmizí niť se žvýkačkou v puse. Vítěz má právo stanovit značku žvýkačky, která se bude následující den žvýkat. Na draka Místo hry: WC Mezi dívkami se vybere jedna, která bude představovat draka. Ostatní dívky se stávají princeznami (počet princezen je limitován počtem kabinek). Každá princezna se ukryje ve své kabince. Prostor před kabinkami patří drakovi, který čeká na příležitost, kdy by mohl některou z princezen polapit. Pokud se tak stane, princezna se stává drakem a drak princeznou. Princezny mají zakázáno zůstat pořád zavřeny ve svém úkrytu, a tudíž musí neustále otevírat dveře a vystupovat do prostoru, který patří drakovi. Princezna, která se v prostoru před kabinkami pohybuje nedostatečně, je považována za zbabělce a automaticky se stává drakem, i když nebyla polapena. Hra končí zazvoněním. Na vraha Na začátku hry je tajným losováním určen vrah a pouhý účastník, přičemž vylosovanou roli hráč nikomu neříká. Úkolem vraha je vraždit mrknutím jednotlivé účastníky, kteří sedí v kruhu. Na koho mrkne, ten umírá a nesmí se nadále zapojit do hry. Úkolem ostatních hráčů je odhalit vraha během jeho vraždění. Pokud je vrah odhalen, musí projít čertovou uličkou. Hádanka Místo hry: místo, kde je možno volně běhat a házet Na začátku hry je losováním zvolen hádankář, který ostatním zadává hádanku. Hádankář stojí v označeném kruhu, ostatní proti němu. Samotná hádanka má například tuto podobu: "Je to zvíře, začíná na K končí na A a má pět písmen." Kdo uhodne, tomu hádankář řekne: "Správně!". To je povel pro účastníka, aby se snažil doběhnout do hádankářova kruhu, tam vzít míč a zastavit hádankáře slůvkem STOP, který poté, co řekl: "Správně", utíká pryč z kruhu. Po zastavení udělá spojením rukou před hrudníkem koš, do kterého se ten, kdo uhodl, trefuje. Když se trefí, stává se hádankářem, pokud ne, tak zůstává hádankář stejný. Šípková Růženka

5 Hra začíná v okamžiku, kdy si dívky vyberou k sobě prince, který je bude vysvobozovat. Chlapci nevědí, která Růženka je ta jejich. Chlapci jsou za dveřmi a po jednom chodí k Růženkám, které stojí v řadě. Princ si vybere jednu Růženku a tu se snaží svým polibkem vysvobodit. Pokud je to Růženčin princ, je mu polibek vrácen, pokud to není její princ, tak mu dává pohlavek a on se musí vrátit za dveře a čekat na nové kolo. Hra končí v okamžiku, kdy všichni princové našli své Růženky. Posílání křečka Hra se hraje ve dvojicích. Záda jednoho jsou dopisním papírem a druhý z dvojice píše dopis babičce. Všechny děti píšou stejný dopis: "Ahoj babičko tečka, posílám ti křečka tečka, křeček škrábe, kouše, tahá za vlasy, kope... tečka, ahoj babičko tečka. Nakonec dopis zalepí a hodí do schránky. Celé psaní dopisu je dotykově podbarveno. To znamená, že když "křeček škrábe", jsou záda dítěte poškrábána. Pošklebky Hry se účastní celá třída. Každý jednotlivec se snaží na svém obličeji vytvořit co nejstrašnější pošklebek. Vyhrává ten, kdo upoutá co největší počet diváků. "Upoutat" znamená, že si děti vyberou z několika "šklebitelů" toho, který se jim nejvíce líbí. Židlovaná Na začátku hry se vybere jeden, který plní roli rozhodčího. Hráči stojí v kruhu a za sebou mají židle, přičemž vždy je o jednu židli méně, než je hráčů. Hráči chodí okolo židlí a zpívají nějakou známou píseň. Sudí v určitý okamžik řekne: "STOP", což je povel pro hráče, aby co nejrychleji obsadili židle. Ten, komu se nepodařilo obsadit židli, vypadává a zároveň s sebou bere i jednu židli. Toto se opakuje až do okamžiku, kdy zbudou dva poslední hráči a jedna židle. Celkovým vítězem se stává ten, kdo si sedne na tuto poslední židli. Na divoké prase Hlavním aktérem této hry je nejtlustší chlapec ze třídy - Tomáš. Hra začíná v okamžiku, kdy děti začínají vybízet Tomáše k tomu, aby začal hrát tlusté prase. Tomáš tuto nabídku přijímá s radostí a jde na koberec (byl v zadní části třídy), kde se začne válet po zemi a křičet: "Já jsem divoké, tlusté prase!" Tomáš toto pořád opakuje a neustále se směje (vypadal šťastně). Ostatní děti se nechají velice snadno strhnout a utvoří kolem Tomáše přibližně kruh a neustále ho pobízí, aby křičel ("hecují ho"). Intenzita křiku se zvyšuje, až není ničemu pořádně rozumět. Hra je většinou přerušena paní učitelkou.

6 Na smrduté vajíčko Místo hry: tělocvična, hřiště Děti stojí v kruhu a dívají se před sebe na zem, ale předtím je vybráno jedno z dětí, které dostane do ruky šátek. To pak chodí kolem kruhu a kde chce, tam šátek upustí (vždy k nohám vybraného dítěte). Potom se snaží co nejrychleji celý kruh obejít a dotknout se dítěte, u kterého předtím upustilo šátek. Pokud se ho dotkne, aniž by dítě o šátku vědělo, stává se smrdutým vajíčkem a jde si sednout do prostřed kruhu. Naopak když si dítě všimne šátku, rychle ho uchopí a snaží se dohonit původního majitele šátku. Ten se zachrání v okamžiku, kdy se dostane na uvolněné místo svého pronásledovatele. Pokud je však dohoněno, stává se smradlavým vajíčkem. Znovu všichni stojí v kruhu, dívají se před sebe a okolo chodí dítě se šátkem. Nové smrduté vajíčko vystřídá to předchozí. O Natasija Gloria Jedná se o rytmickou hru, během níž se sborově říká tato říkanka: "O natasija gloria omanounounou sisisija pipipija orgen džou FIS". Děti sedí nebo stojí v kruhu a dotýkají se dlaněmi, přičemž levá ruka je položena na dlani pravé ruky levého souseda a pravá ruka podpírá ruku pravého souseda. Odříkávání říkanky a tleskání je vzájemně koordinované - každé slabice říkanky odpovídá jedno plesknutí. Při slově FIS musí ten, na koho to zrovna vyšlo ucuknout, protože kdyby se ho jeho soused dotknul, vypadl by ze hry. Takhle naopak vypadává jeho soused, protože ho netrefil. Podmínkou je, že nesmí ucuknout předčasně, jinak vypadává sám. Hra končí, když zbude jeden - vítěz. Měl jsem ženu Hra se hraje ve dvojicích. Děvčata stojí nebo sedí proti sobě a při odříkávání říkanky hrají na tělo - tleskají rukama o sebe nebo do stehen. Říkanka zní: "Měl jsem ženu neměla mě ráda, měl jsem druhou měla kamaráda, měl jsem třetí měla spoustu dětí... Hraje se do omrzení. KATEGORIZACE HER V této části jsme se pokusily vytvořit kategorizaci her podle určitých kritérií. Nakonec jsme dospěly ke třem základním kategoriím, v rámci nichž jsme dále hry třídily do podkategorií. Základní schéma: I. Hry FYZICKÉ

7 A kontaktní - Maso; Čertova ulička; Král vysílá své vojsko B soutěživé 1) nonverbální komunikace - Pošklebky; Na vraha 2) teritoriální Židlovaná; Na draka; Hádanka 3) prestižní (dívčí) Míčová školka; Skákání do výšky; (chlapecké) Páka; (smíšené) Židlovaná II. Hry SEXUÁLNÍ A dotykové - Šípková Růženka; Posílání křečka III. Hry OČIŠŤOVACÍ A pohybové - Smrduté vajíčko B dotykově-rytmické - Měl jsem ženu; O natasija gloria C hry s hlavním hrdinou 1) s kladným emočním zážitkem pro hl. hrd.- Na divoké prase 2) se záporným emočním zážitkem - Lysá hora Hry FYZICKÉ Hlavním předpokladem pro zařazení her do této skupiny je přítomnost fyzické aktivity, kterou musí děti během hry vykonávat. V rámci této skupiny jsme dále hry rozčlenily do dvou podskupin, a to: A dotykové Společným znakem těchto her je blízký, silově intenzivní kontakt hráčů během hry. B soutěživé 1) nonverbální komunikace - podstatou těchto her je nepřítomnost komunikace pomocí jazyka (řeči). Hráči využívají nonverbálních prostředků k dosažení úspěchu ve hře. U hry Pošklebky je tato komunikace zjevná a je hlavní náplní hry. Naopak u hry Na vraha je žádoucí, aby komunikace byla co nejméně nápadná, proto ji také považujeme pouze za prostředek jak dosáhnout jiného cíle - co nejdéle být nepoznán. I u hry Pošklebky je možno nonverbální komunikaci (v tomto případě vytváření různých grimas na obličeji) chápat také jako jistý prostředek pro dosažení tzv. vyššího cíle - co nejvíce "obdivovatelů". 2) teritoriální - hlavním tématem těchto her je prostor (a to v různých podobách). Ve hře Židlovaná tématiku prostoru ztotožňujeme s bráněním hráčů židlí, kdy během zpívání určité písničky se každý snaží být neustále na blízku jedné z židlí, aby byl v okamžiku ukončení písničky schopen jednu z nich obsadit, a tudíž postoupit do dalšího kola. Ve hře Na draka chápeme prostor jako území, na kterém dochází k rozhodujícímu utkání mezi princeznami a drakem. Je to prostor, který se nachází před kabinkami jednotlivých toalet, a tudíž ho lze chápat jako nutnou podmínku pro existenci samotné hry. To znamená, že tato hra je úzce vázána na konkrétní místo - prostor. Kdyby nebylo toalet, nebyla by hra Na draka. Ve hře Hádanka je prostorem kruh, ve kterém stojí hádankář. Tento kruh má podle nás "posílit" postavení hádankáře. Je to prostor, který může patří pouze jednomu hráči, a ostatní

8 do něho mohou vstoupit pouze tehdy, když správně a nejrychleji odpoví na zadanou hádanku. Tento kruh bychom mohli přirovnat k určitému posvátnému místu, kam smí vstoupit pouze vyvolení (v tomto případě ti nejrychlejší). 3) prestižní (výkonové) - Tyto hry jsou zaměřeny na prověřování schopností (silových, pohybových..) chlapců a dívek. Domníváme se, že tyto hry slouží k získání či upevnění již získaného postavení ve skupině dívek či chlapců, protože zde musí prokazovat své schopnosti v dané činnosti. Při úspěchu stoupá jejich ohodnocení ve skupině. Zvláštní postavení v této kategorii her zaujímá hra Žvýkačky, protože na rozdíl od ostatních her, které hrají chlapci a dívky odděleně, účastní se této hry dohromady. Tato hra zřejmě plní funkci jakéhosi spojovacího mostu mezi chlapci a dívkami, protože pravidla této hry vyhovují oběma stranám. Mohou se ji zúčastnit jak chlapci tak dívky, nemusí mít určité speciální schopnosti, jako například při Páce, kde by z největší pravděpodobností dívky vždy prohrály. Žvýkaček se mohou bez obav zúčastnit obě strany se stejnou nadějí na výhru. Chlapci a dívky zde mají srovnání, které postrádali u ostatních her, kde si mohli porovnat své schopnosti pouze mezi sebou. Hry SEXUÁLNÍ Úkolem těchto her je umožnit intimnější kontakt mezi chlapci a děvčaty, což normálně není možné vzhledem k jejich věku. Proto se touha po tomto kontaktu transponuje do pravidel jednotlivých her. Ve hře Šípková Růženka je polibek mezi chlapcem a dívkou "ospravedlněn" tím, že se odehrává před ostatními dívkami, a pokud princ nenajde správnou Růženku, je odměněn pohlavkem. Jakýkoli kontakt je přesně vymezen - chlapec vejde do třídy, projde kolem řady Růženek a jednu si vybere, pokud je to ta nesprávná, dostane pohlavek a odchází za dveře atd. O polibcích děti před námi mluvily jako o úkolech, které musí splnit, aby vyhrály. Domníváme se, že to říkaly proto, aby se před ostatními nezesměšnily tím, že se jim to například líbilo. Při hře Posílání křečka hraje nejdůležitější roli dotyk hráčů pomocí rukou a zad. Původní záměr hry - umožnit tělesný kontakt mezi chlapcem a dívkou, je "zamaskován" stále stejnou říkankou, kterou děti opakují. Během pozorování jsme se setkaly i s dvojicemi, které byly pouze chlapecké nebo dívčí. Přesto byly během této hry preferovány dvojice složené z chlapce a dívky a i doba strávená touto hrou byla u smíšených dvojic delší než u chlapeckých či dívčích. Hry OČIŠŤOVACÍ A pohybové - Smrduté vajíčko - podstatou této hry je snaha zbavit se určitého nebezpečného znamení (šátek), které může hráči ublížit. Aby se tohoto znamení zbavil, musí disponovat určitými fyzickými předpoklady - musí umět běhat. B dotykově-rytmické - hry jsou realizované v podobě rytmického opakování stejných textů. Hráč zde ztrácí svou identitu proto, že ve hře nemůže uplatnit například inovace, které by byly prospěšné pouze pro něho samotného. Stává se kolečkem v pomyslném stroji, aby uspěl musí umět vnímat chování ostatních "koleček" ve stroji. Dobře je toto vidět u hry O natasija gloria, kdy se dítě musí snažit vystihnout rytmus celého kruhu. Pokud se mu to nedaří je považováno za nešiku. C hry s hlavním hrdinou - smysl očistění u těchto her spočívá v tom, že se hlavní hrdina stává prostředkem pro vlastní realizaci her. Neúčastní se jich jako Tomáš či Honza, ale jako Divoké tlusté prase a Lysá hora. Speciálně u hry Divoké tlusté prase nabývá očištění další

9 význam z pohledu Tomáše. Očištění u něho spočívá v tom, že se alespoň na dobu hry zbavuje svého komplexu méněcennosti, který má díky své tloušťce. Hlavního hrdinu chápeme jako podmínku pro vznik her: 1) s kladným emočním zážitkem pro hlavního hráče; 2) se záporným emočním zážitkem pro hlavního hráče. ANALÝZA HRY NA DIVOKÉ PRASE Z nashromážděných her jsme si zvolily k důkladnějšímu rozboru hru Na divoké prase, kterou budeme analyzovat srovnáním s hrou Lysá hora. Tuto hru jsme si zvolily pro její nápadnou podobnost s hrou Na divoké prase. Přesto lze mezi nimi najít základní rozlišnost, a to v přístupu obou chlapců k tomu, že se ve hře stávají hlavními aktéry. Základní rozdíly: Pro Tomáše (Divoké tlusté prase) je tato hra jedním z mála prostředků, jak na sebe upozornit kladným způsobem. Tomáš je chlapec, který ve třídě nemá moc přátel. Co se týká vlastního vyučování patří spíše k průměrným žákům. Na základě pozorování jsme dospěly k tomu, že díky své tloušťce se nemůže plnohodnotně zařadit do společnosti ostatních dětí, protože se natolik odlišuje. Děti v tomto věkovém období jsou velice citlivé na to, jestli se v jejich okolí vyskytuje někdo, kdo se vymyká průměru. Celkem logicky se u Tomáše vyvinul komplex méněcennosti ze své tloušťky. Během hry se jeho tloušťka stává tím nejdůležitějším, protože jinak by se tato hra nemohla uskutečnit. Hra působí nejen pozitivně na ostatní děti, ale i na Tomáše, protože se alespoň na chvíli zbavuje svého nedostatku - očistí se od něho. Je otázkou jestli radost, která je na Tomášovi během hry vidět, není pouze hraná. Tím myslíme, že pokud by Tomáš hru nepřijal stejně jako Honza, klesl by ještě níže na pomyslném žebříčku hodnocení. A proto se snaží hru nezkazit, aby si udržel postavení, které má. Naopak Honza (Lysá hora) není nijak nadšen tím, že se stává záminkou k všeobecné zábavě. Zjevně ho to uráží, a proto se také účinně brání. S tím jeho spolužáci počítají a ještě více ho dráždí. Zajímavé je, že jim nejde o Honzovu výšku a jeho vyprovokování. Honza je pouze záminkou pro rozpoutání všeobecného praní se. Podobně je tomu i u Divokého prasete, kdy v jistý okamžik hry dochází k všeobecnému bláznění. Pozornost již není zaměřena na Tomáše, ale každý si všímá sebe sama. Děti jsou jakoby v transu. Další odlišnost spočívá v tom, že hry Na divoké prase se účastní celá třída (dívky a chlapci) a hry Lysá hora pouze chlapci. Když jsme se dívek ptaly, proč si s chlapci nehrají, odpověděly, že se kluci jenom rvou a že by je to bolelo.

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton Míčové hry - pravidla Stolní tenis Badminton Pravidla stolního tenisu http://www.pingpongweb.cz/pingpong-na-olympijskych-hrach-12 Odehrání míčku Míček je odehráván výhradně pálkou, a to kteroukoliv její

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU 2010-2013 Tento Dodatek obsahuje opravy, změny a doplnění vybraných ustanovení Pravidel softballu 2010-2013, která schválila Česká softballová asociace a jsou platná od

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

DAMBEACH TEAM. Michal Palinek trenér. MUDr. Jiří Demel lékař. Babeta Linhartová výživová poradkyně. Lenka Háječková trenérka

DAMBEACH TEAM. Michal Palinek trenér. MUDr. Jiří Demel lékař. Babeta Linhartová výživová poradkyně. Lenka Háječková trenérka DAMBEACH 2015 w w w.didi-mar t y.com w w w.dambeach.c z DAMBEACH TEAM Michal Palinek trenér MUDr. Jiří Demel lékař Lenka Háječková trenérka Babeta Linhartová výživová poradkyně Didi a Marty Na současném

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014

Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Česká pravidla minibasketbalu 3x3 platí od 1. 2. 2014 Hlavní zásada Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou specifikovány zde, v těchto pravidlech basketbalu

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD Aktivní zapojení do hry ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD předseda pravidlové komise FAČR Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Moderní pojetí ofsajdu Aktivní zapojení do hry : ovlivňuje

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Super hry a rošťárny pro kluky a holky

Super hry a rošťárny pro kluky a holky Super hry a rošťárny pro kluky a holky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Ilustroval Antonín Šplíchal Super hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom minihřišti nebo souběžně na dvou minihřištích.

Více

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka Prostředí: louka, hřiště Počet hráčů v družstvu: 6 20 (turnaj: 10 + 4 náhradníci) Gorka Morka Tato hra vychází z pravidel hry Russkaja lapta (Zapletal; Velká encyklopedie her 3). Na našich táborech jsme

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení Systémy soutěží Základní legislativa Florbalové vybavení Systémy soutěží 1 Systémy soutěží - sezóna 2010/2011 se hraje v rámci ČFbU 98 soutěží - Pohárové soutěže mužů a žen (finále prosinec) Nejvyšší celostátní

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Hra tělem v žákovských kategoriích

Hra tělem v žákovských kategoriích Hra tělem v žákovských kategoriích Posun věkové hranice a. Od roku 2005 byla v platnosti směrnice ČSLH, omezující hru tělem pro kategorii žáků 5. tříd a mladších. b. Od září 2012 se věková hranice posouvá

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

MANUÁL. Rozhodčí třída C

MANUÁL. Rozhodčí třída C MANUÁL Rozhodčí třída C Organizace dne 8h00 8h50 9h00 10h00 10h45 10h55 12h30 13h15 14h45 15h00 16h50 17h00 17h30 - Úvod do hry - Přivítání - Představení účastníků a lektorů - Časový harmonogram - Představení

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ SKUPINA č.a FULNEK 1 2 3 4 5 body Skore pořadí 1- FULNEK 9. 2- ODRY 2. 3-BARTOŠOVIC 20 4- STUDÉNKA 1 5- DĚRNÉ

Více

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi.

PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL 1 HRACÍ PLOCHA. Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. PRAVIDLA PRO MINIFOTBAL Nejde o oficiální verzi. Jde o zjdednodušenou verzi. 1 HRACÍ PLOCHA Hrací plocha je polovinou normální hrací plochy, jejíž pomezní čáry jsou čárami brankovými a středová i branková

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Hurá na pohádku. Žáci dostanou dominové karty. První žák s kartou START přečte příklad

Hurá na pohádku. Žáci dostanou dominové karty. První žák s kartou START přečte příklad Hurá na pohádku Cíl: Procvičit a upevnit dovednosti v oboru přirozených čísel do 7 - posloupnost čísel 0 7 - počítání předmětů v daném souboru - porovnávání čísel 0 7 - součet a rozdíl čísel v oboru do

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR

PRAVIDLO XI - OFSAJD. Pravidla fotbalu 2013-2014. Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce. Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR PRAVIDLO XI - OFSAJD Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Pravidlová komise FAČR a Komise rozhodčích FAČR IFAB s decision on 2 March, 2013: Interfering with an opponent

Více

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková ZADÁNÍ FOTBAL Fotbal, šílený král sportu, nemá žádný smysl. Sport to není - spíše baviči než sportovci se potácejí po trávníku, kopou se, vulgárně řvou na staršího pruhovaného tvora, který je komanduje,

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM Uvnitř programu Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 a proč ne streetball? Časový harmonogram Praha Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Novinky a výklady 2006/7. Tomáš Tůma Hlušice 2007

Novinky a výklady 2006/7. Tomáš Tůma Hlušice 2007 Novinky a výklady 2006/7 Tomáš Tůma Hlušice 2007 Mlýn 2007 Nově 4 fáze pro všechny kategorie Připravte se Chyťte se Čekejte Važte Sehnout Dotek Pauza Vázat Chyťte se (dotek) piliří se svou vnější rukou

Více

Pravidla hry Joker. jméno jméno jméno jméno Součet zbylých karet v prvním kole

Pravidla hry Joker. jméno jméno jméno jméno Součet zbylých karet v prvním kole Pravidla Joker Pravidla hry Joker Pravidla Joker pro druţstvo Pravidla Joker pro systém vyřazování Tabulka pro rozmístění hráčů ke stolům podle čísla losu Pravidla hry Joker Jednotlivci: Začíná se losováním

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

WWW.POZEMNIHOKEJ.CZ v pozemním hokeji

WWW.POZEMNIHOKEJ.CZ v pozemním hokeji WWW.POZEMNIHOKEJ.CZ v pozemním hokeji ZŠ Filosovská O.S. PRAVIDLA TURNAJE Náš zájem je, aby děti hokej bavil, a aby hra byla plynulá!! Počet hráčů: 3+1 brankář Hrací doba: 8 min. zápas - semifinále a finále

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ - SUPERHRDINOVÉ

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ - SUPERHRDINOVÉ POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ - SUPERHRDINOVÉ 1. Úloha SPIDERMAN 22 bodů a. Na Baltíkově ploše se objeví najednou mrakodrap a mraky stejně jako na obrázku. Všechny předměty jsou z banky 0. Program čeká na stisk klávesy

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Hry a rošťárny pro kluky a holky

Hry a rošťárny pro kluky a holky Hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi www.fragment.cz Hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Vybrala a uspořádala Hana Janoušková Ilustroval Antonín Šplíchal Copyright Fragment,

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle 1. BAZILIŠEK (Původní název AMÉBA ) Žádný Žádné Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka 20 minut Hráči vytvoří 2 skupiny (vymyslet názvy viz Harry Potter). Každá skupina tvoří buňku. Stěnu vytvoří hráči,

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM UVNITŘ PROGRAMU Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 Časový harmonogram České Budějovice Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace KALEnDÁř

Více

Reedukace dyskalkulie

Reedukace dyskalkulie I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Reedukace dyskalkulie Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 zpracoval: Robert Vyklický Jan Baloun 2.4.5 Území lavičky družstva Území lavičky družstva je označeno vně hřiště a ohraničeno dvěma čárami tak, jak

Více

PROJEKT MINY - DOKUMENTACE

PROJEKT MINY - DOKUMENTACE OBJEKTOVÉ METODY A PŘÍSTUPY PROJEKT MINY - DOKUMENTACE VYPRACOVALI Eduard Kučera, Matěj Noha, František Volf I. Úvod Předmětem seminární práce je obdoba známé hry Miny. Smyslem této hry je dostat se z

Více

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o.

HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HERNÍ PLÁN MAD MECHANIC APOLLO GAMES APKSOFT s.r.o. HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 16. 4. 2012 1.0 První naplnění Karel Kyovský OBSAH Historie revizí... 2 Obsah... 3 Úvod... 4 Rozsah

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Otevřená tréninková jednotka Datum a čas konání: 4. 5. 2015, 16:30 17:00 Věková kategorie: 6-10 let Místo konání: sportovní hala Meziboří

Otevřená tréninková jednotka Datum a čas konání: 4. 5. 2015, 16:30 17:00 Věková kategorie: 6-10 let Místo konání: sportovní hala Meziboří Otevřená tréninková jednotka Datum a čas konání: 4. 5. 2015, 16:30 17:00 Věková kategorie: 6-10 let Místo konání: sportovní hala Meziboří V pondělí 4. května proběhla tréninková jednotka pro mezibořské

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru Teorie her a ekonomické rozhodování 4. Hry v rozvinutém tvaru 4.1 Hry v rozvinutém tvaru Hra v normálním tvaru hráči provedou jediné rozhodnutí a to všichni najednou v rozvinutém tvaru řada po sobě následujících

Více

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Výzbroj a výstroj, bojiště Zbraň: kord, který má historický

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Terč Koeficient 1 soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 25. ročník Krajské kolo 2010/2011 15. až 16. dubna 2011 Napište program, který zobrazí střelecký terč dle vzorového obrázku. Jak má

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Netradiční pohybové aktivity. Padáky

Netradiční pohybové aktivity. Padáky Netradiční pohybové aktivity Padáky Padáky rozvoj pohybu a týmové spolupráce padáky o různém průměru - 6 a 3, 6 m http://www.week.cz/padak-rozvoj-pohybu-a-tymove-spoluprace/read.php?1,13398 Padák je látkový

Více

Usekne-li Honza 1 hlavu, narostou dva ocasy. Tento tah můžeme zakreslit následujícím způsobem: Usekne-li 2 hlavy, nic nenaroste.

Usekne-li Honza 1 hlavu, narostou dva ocasy. Tento tah můžeme zakreslit následujícím způsobem: Usekne-li 2 hlavy, nic nenaroste. Řešení 2. série Řešení J-I-2-1 1. krok: Číslici 2 ve třetím řádku můžeme dostat jedině násobením 5 4 = 20, 5 5 = 25. Tedy na posledním místě v prvním řádku může být číslice 4 nebo 5. Odtud máme i dvě možnosti

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více