Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010"

Transkript

1 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Eliška Křížová Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. k uzavření smlouvy na umístění AD-Net laviček na území městské části Praha 2 2. k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 3. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s. 4. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti Omnimedia s.r.o. 5. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky schváleno schváleno schváleno staženo schváleno 314 1

2 prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet 6. k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád 7. k umístění květinové výzdoby do ulice Legerovy 8. k opětovnému uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při VSK v příspěvkové organizaci MŠ Slovenská 9. k návrhu na uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a k odvodu za neoprávněně čerpané finanční prostředky 10. *** ke snížení osobního příplatku 11. k poskytnutí reflexních vestiček soukromým předškolním zařízením působícím na území městské části Praha k likvidaci movitého majetku městské části Praha k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha ke smlouvě o výpůjčce části pozemní komunikace 15. ke změně "Pravidel pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2" v oblasti služebních bytů a výměn bytu s obcí 16. *** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha *** k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. VII./10 dne o nájem obecních bytů Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 327 2

3 19. *** 20. *** za smluvní nájemné k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2010 ke změně podmínek uzavření dohody o narovnání s bývalým nájemcem bytu 21. k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k podání nabídek na "Výkon zadavatelských činností pro zakázky na stavební práce" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 22. k Anketě o kvalitě bydlení Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 23. k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1447/1, k. ú. Nové Město 24. k vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu 25. k závaznému pokynu k řešení peněžitých pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství 26. k souhlasu s přijetím věcných darů v oblasti školství 27. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště Na Výtoni - ostraha dětského hřiště" Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Aleksandra Udženija, členka rady 28. k darovací smlouvě - AMOS TOUR Aleksandra Udženija, členka rady 29. ke smlouvě o zajištění výletů pro členy klubu Dvojka pro seniory 30. k pronájmu částí pozemků parc. č. 853 a 854, k. ú. Vinohrady 31. k Protikorupční strategii hl. m. Prahy 32. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Aleksandra Udženija, členka rady Aleksandra Udženija, členka rady Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 341 3

4 33. *** 34. *** ke splátkové dohodě č. 14/2010, 24/2010 ke splátkové dohodě č. 21/2010, 22/2010, 23/2010, 25/ k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 (dovybavení Pavilonu v Havlíčkových sadech a J. Masaryka 34 - vybudování hospicu) 36. k Programu Dvojka pro seniory - Partneři klubu 37. ke zrušení povolení k vjezdu motorových vozidel do parků na území MČ Praha 2 vydaných před k uvolnění finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 (umístění květinové výzdoby do ulice Legerovy) Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Aleksandra Udženija, členka rady Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 347 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 39. k nesouhlasu nájemníků s dosavadním průběhem příprav oprav fasády a výměny oken - Šumavská 26/ k odpovědi na dopis Mgr. Carmen Tourkiové ze dne k termínům zasedání Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 - II. pololetí roku k návrhu na novelu přílohy nařízení hlavního města Prahy č. 11/2007 Sb. hl.m. Prahy Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Aleksandra Udženija, členka rady vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí Starostka zahájila 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:05 hodin. Radní schválili zápis z 10. řádného jednání Rady městské části Praha 2 (8:0:0). K programu: Do programu byla zařazena tři usnesení č. 36, 37 a 38 a jedna informace č. 42. Takto upravený program radní hlasováním schválili (8:0:0). 4

5 K jednotlivým bodům programu: 1. k uzavření smlouvy na umístění AD-Net laviček na území městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na umístění AD-Net laviček se společností AD-Net, spol. s r.o., IČ , a uložila Ing. arch. Vondráškovi a Ing. Stiborové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s povolením vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ , dne , dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s., IČ , ve dnech a , dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti Omnimedia s.r.o. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení stáhla. 5. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet 5

6 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet, a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok Rada souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2009, s návrhem na vyrovnání záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti ve znění bodu II. 2. tohoto usnesení, s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství a s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2009 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy. Rada uložila Ing. Kopeckému zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy na úřední desce městské části Praha 2 a Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení materiály uvedené v bodě III. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí návrh nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád, souhlasila se zařazením nového tržního místa, nového místa pro nabídku zboží a nového místa pro konání trhu do přílohy č. 1 k návrhu nařízení dle bodu II. tohoto usnesení. Rada nesouhlasila se zařazením nového tržního místa do přílohy č. 1 k návrhu nařízení dle bodu III. tohoto usnesení a uložila Mgr. Hánové seznámit hl. m. Prahu s tímto usnesením. Hlasování o protinávrhu J. Černochové - bod II souhlasí zařadit jako bod III nesouhlasí. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Paluska Protinávrh byl schválen. Hlasování o celém návrhu usnesení Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k umístění květinové výzdoby do ulice Legerovy Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s umístěním květinové výzdoby do ulice Legerova dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. arch. Vondráškovi a Ing. Stiborové učinit potřebné kroky k realizaci a Ing. Paluskovi a Ing. Tojšlovi zajistit potřebné finanční prostředky na výše uvedenou akci. 6

7 Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k opětovnému uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při VSK v příspěvkové organizaci MŠ Slovenská Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s opatřeními navrženými k nápravě nedostatků a uložila ředitelce Mateřské školy Slovenská 27, Praha 2, přijmout všechna opatření k nápravě nedostatků a provést jejich plnění ve stanoveném termínu. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu na uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a k odvodu za neoprávněně čerpané finanční prostředky Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uložením opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole Slovenská 27, Praha 2, a s uložením odvodu za neoprávněně čerpané finanční prostředky z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke snížení osobního příplatku *** Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Babická Usnesení č k poskytnutí reflexních vestiček soukromým předškolním zařízením působícím na území městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka 7

8 Rada souhlasila se záměrem poskytnout reflexní vestičky soukromým předškolním zařízením na území Prahy 2 dle přílohy tohoto usnesení a schválila uzavření darovacích smluv s těmito zařízeními. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke smlouvě o výpůjčce části pozemní komunikace Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemní komunikace za účelem umístění dvou květinových věží před Úřad městské části Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně "Pravidel pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2" v oblasti služebních bytů a výměn bytu s obcí 8

9 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada zrušila část "Pravidel pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2" (schváleno usnesením RMČ č. 391 ze dne ) a schválila část výše uvedených Pravidel s účinností od Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Hlasování o revokaci usnesení navržené PhDr. Paulovou. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Hlasování o navrženém usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne *** Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada potvrdila stanoviska k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne ve smyslu doporučení komise. Návrh Ing. Palusky samostatně hlasovat o bodu V. 1. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Paluska Hlasování o celém návrhu usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek 9

10 Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. VII./10 dne o nájem obecních bytů za smluvní nájemné *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada konstatovala, že ve veřejné soutěži č. VII./10 byly soutěženy celkem 3 bytové jednotky, z nichž jedna nebyla vysoutěžena (1/3, Legerova 34), proto bude opět zveřejněna na úřední desce. Rada souhlasila s uzavřením nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. VII./10. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2010 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2010 dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně podmínek uzavření dohody o narovnání s bývalým nájemcem bytu *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila se změnou podmínek uzavření dohody o narovnání s bývalým nájemcem bytu. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k podání nabídek na "Výkon zadavatelských činností pro zakázky na stavební práce" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výše uvedeného zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení a jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek dle bodu I. tohoto usnesení. 10

11 Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Anketě o kvalitě bydlení Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí zápis z veřejného losování ze dne spolu se seznamem identifikačních kódů výherců a souhlasila s poskytnutím cen výhercům ve smyslu přílohy č. 2 tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1447/1, k.ú. Nové Město Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1447/1, k.ú. Nové Město. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 2 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k závaznému pokynu k řešení peněžitých pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada zrušila závazný pokyn č. 1/OŠMT/2001 a schválila závazný pokyn k řešení peněžitých pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství s účinností od

12 Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k souhlasu s přijetím věcných darů v oblasti školství Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s přijetím věcných darů v oblasti školství od Úřadu vlády České republiky dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště Na Výtoni - ostraha dětského hřiště" Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada souhlasila s výběrem dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku a vyřazením uchazeče K-SERVICE SECURITY, s.r.o., IČ , z důvodu nesplnění základních kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k darovací smlouvě - AMOS TOUR Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada schválila uzavření darovací smlouvy se společností HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, IČ Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke smlouvě o zajištění výletů pro členy klubu Dvojka pro seniory Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada vzala na vědomí záměr uspořádat pravidelné výlety pro seniory - členy klubu Dvojka pro seniory a souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci s panem Martinem Zemanem, IČ Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, 12

13 Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu částí pozemků parc. č. 853 a 854, k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada souhlasila s uzavřením nájemních smluv na pronájem částí pozemků parc. č. 853 a 854, k. ú. Vinohrady, s vlastníky těchto pozemků. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Protikorupční strategii hl. m. Prahy Předkladatelé : Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada vzala na vědomí informaci k Protikorupční strategii hl. m. Prahy a uložila J. Černochové a Ing. Kopeckému předložit radě ke schválení opatření k naplnění Protikorupční strategie hl. m. Prahy v podmínkách městské části. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila právní úkony při správě bytového a nebytového fondu č. 1-13/ Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke splátkové dohodě č. 14/2010, 24/2010 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkové dohody č. 14/2010 a č. 24/2010. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 13

14 Usnesení č ke splátkové dohodě č. 21/2010, 22/2010, 23/2010, 25/2010 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkové dohody č. 21/2010, 22/2010, 23/2010 a 25/2010. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 (dovybavení Pavilonu v Havlíčkových sadech a J. Masaryka 34 - vybudování hospicu) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Programu Dvojka pro seniory - Partneři klubu Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada schválila uzavření dohod o spolupráci v rámci programu Dvojka pro seniory s partnery programu dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení povolení k vjezdu motorových vozidel do parků na území MČ Praha 2 vydaných před Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada zrušila všechna povolení k vjezdu motorových vozidel do parků, vydaná před 1. lednem 2010, a to s účinnosti od 1. září Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

15 38. k uvolnění finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 (umístění květinové výzdoby do ulice Legerovy) Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 a úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Rada uložila Ing. Paluskovi a Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

16 USNESENÍ č. 311 ze dne k uzavření smlouvy na umístění AD-Net laviček na území městské části Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s uzavřením smlouvy na umístění AD-Net laviček společnosti AD-Net, spol. s r.o., Opletalova 19/1441, Praha 1, IČ , na území městské části Praha 2 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel:Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 16

17 USNESENÍ č. 312 ze dne k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s povolením vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze 2 společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 794/6, Praha 2, IČ , která zde dne uspořádá promo akci. Od 14:00 do 15:30 hodin bude automobil VW Transporter RZ 1A zaparkován na komunikaci před kostelem sv. Ludmily, z reproduktorů v něm zabudovaných bude hrát hudba RADIA CITY 93,7 FM a kolemjdoucím budou nabízeny nanuky Magnum u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel:Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 17

18 USNESENÍ č. 313 ze dne k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s výpůjčkou části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s., Veleslavínova 14, Ústí nad Labem, IČ , které zde ve dnech a uspořádá svou prezentační akci. Na asfaltovém povrchu bude vždy od 12:00 do 18:00 hodin stát televizní obrazovka se zabudovanými reproduktory, ve které se bude promítat záznam křesťanského shromáždění. Kolemjdoucím budou rozdávány letáčky u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel:Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 18

19 USNESENÍ č. 314 ze dne k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě domí II. III. 1. Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2009 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. Souhrnnou zprávu o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2009 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009 souhlasí 1. s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městkou částí Praha 2 za rok 2009 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 2. s návrhem na vyrovnání záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti u příspěvkové organizace Novoměstská radnice za rok 2009 ve výši 720,67 tis. Kč s použitím přebytku hospodaření z doplňkové činnosti, z rezervního fondu a navýšení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na rok 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 3. s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství v celkové výši ,21 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 4. s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2009 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení u k l á d á 1. zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy městské části Praha 2 za rok závěrečný účet na úřední desce městské části Praha 2 K realizaci: Ing. Michal Kopecký, tajemník Termín:

20 2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení a) Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2009 b) Souhrnnou zprávu o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2009 c) rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2009 d) nařízené odvody příspěvkovým organizacím ve školství e) vyrovnání záporného výsledku hospodaření u příspěvkové organizace Novoměstská radnice f) finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2009 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy g) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009 Předkladatel:Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín:

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více