NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ. pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ. pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Olomouc oddělení přírodních věd tř. 17. listopadu 47, Olomouc NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ pro mateřské a základní školy na školní rok 2014/2015 tel.:

2 Ú V O D E M Nabízíme vám naučně výchovné programy pro děti a mládež ve věku od čtyř do šestnácti let. Programy uskutečňujeme v dopoledních hodinách. Jsou zajištěny odbornými pracovníky. Délka programů: 45 minut, v našich prostorách až 60 minut, délku lze upravit podle zájmu a potřeb školy. Místo: : Prostory Pavilonu zájmové činnosti Olomouc, tř. 17. listopadu 47, případně přilehlé travnaté plochy a park (jsou to programy náročné na pomůcky či jinak vázané na budovu ). : Prostory pracoviště Janského + zahrada (programy zde probíhají ve středu a v pátek) MŠ, : Některé typy programů uskutečňujeme i v prostorách škol (viz nabídka). Časové vymezení: Pokud není v nabídce uvedeno jinak, všechny programy provádíme od října 2014 do poloviny června roku 2015, každý týden od úterý do pátku. Programy na pracovišti Janského 1 probíhají ve středu a v pátek, po osobní domluvě je možný i jiný termín. Obsah programů: Programy podle svého obsahu a věku účastníků obsahují prvky poznávací (výklad, promítání, pracovní listy ) a herní (soutěže, dramatizace, ekohry), které jsou navzájem propojeny. U většiny programů děti obdrží různé materiály (pracovní listy, propagační a informační listy, samolepky s obrázky přírodnin). V prostorách Pavilonu zájmové činnosti se děti mohou navíc seznámit s různými zde chovanými živočichy (jsou to např. želvy, agamy, činčily a králík, akvarijní ryby, tropický hmyz, obojživelníci). Během roku probíhají v Galerii různé tématické výstavy, které děti mohou v rámci návštěvy také shlédnout. Účastnický poplatek: Podle délky a náročnosti činí 15 Kč až 30 Kč za dítě. Počet účastníků: Podle typu 15 až 30 dětí ve skupině, 15 je minimální počet pro uskutečnění. Potřeby dětí: V prostorách přezůvky. Oblečení přiměřené náplni (hry, malování, pobyt v terénu). Objednávky : V objednávce uveďte, prosím, název, školu, třídu, jméno a telefon na učitele. Každá MŠ si z důvodu omezené kapacity může vybrat v daném školním roce pouze tři programy. Programy můžete objednávat po celý školní rok nejlépe u lektorů (uvedeni v tabulce ve sloupci poznámky). JM = Mgr. Jaroslav Marx ( , HR = Mgr. Hana Roubalíková ( , EH = RNDr. Eva Havlická ( ,

3 Programy pro mateřské školy číslo název stručný obsah 1. Doteky přírody 2. Medvídek Brumla objevuje les 3. Jak se ztratil králíček Putování skřítka Vodomílka Ježek Bodlinka a zatoulaný kaštánek Havran Uhlík a nafoukaný sněhulák Zajíc Ouško a první sněženka 8. Vánoce u zvířátek Housenka Otylka a její kamarádi Cour a Courek na cestách Hravá zastavení ve venkovní ekologické učebně (hmatový chodníček, dřevěný orchestr, stezka obratnosti, pobytové stopy zvířat). Děti se spolu s malým medvídkem seznamují s přírodou lesa v jednotlivých ročních obdobích. Děti pomáhají malému králíčkovi nalézt cestu domů, drobnými aktivitami se seznamují s prostředím louky, lesa, studánky a pole. Děti spolu se skřítkem poplují řekou od pramene až po ústí do moře a seznámí se s některými rostlinami a živočichy vody a břehů. Hravé setkání s podzimní přírodou. Hravé setkání se zimní přírodou. Hravé setkání s jarní přírodou. Děti chystají zvířátkům vánoce, dárky, přání, zdobení stromku, ptačí cukroví. Děti se hravou formou seznámí se životem malých tvorů, kteří často unikají naší pozornosti. Pohádkové putování po světě, děti se hravou formou seznámí s několika typickými živočichy jednotlivých světadílů. 11. Na dvorku Děti se seznamují s domácími zvířaty Pouštní příběhy velblouda Huga Severní výprava medvěda Snížka Podzim s veverkou Čiperkou 15. Čáp Béďa letí do Afriky 16. Jaro s včelou Nelou Pásmo her a úkolů, které děti provedou životem na poušti, přírodou, kulturou. Pásmo her a úkolů, které děti provedou životem na severu, přírodou, kulturou. Hravé setkání s podzimní přírodou. Hravé úkoly a soutěže ze života ptáků. Pásmo her a úkolů, které děti seznámí s životem v úlu a probouzející se jarní přírodou. místo, poznámky pouze květen a červen, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, MŠ, Programy na pracovišti Janského 1 probíhají ve středu a v pátek.

4 Programy pro 1. a 2. třídu číslo název stručný obsah 1. Doteky přírody 2. Ptačí strom 3. Nad zemí, pod zemí 4. Co viděla sojka v lese 5. Skřítek Lesík a jeho kamarádi 6. Bylinková pohádka Proč má zajíc dlouhé uši Cour a Courek na cestách Rys Bertík a jeho kamarádi Zvoní! Zvířátka do lavic! 11. Malovaná příroda Putování žabky Bufinky Jak to chodí v mraveništi 14. Uhádaná hodina Pouštní příběhy velblouda Huga Severní výprava medvěda Snížka Podzim s veverkou Čiperkou 18. Čáp Béďa letí do Afriky 19. Jaro s včelou Nelou Hravá zastavení ve venkovní ekologické učebně (hmatový chodníček, dřevěný orchestr, stezka obratnosti, pobytové stopy zvířat). Hodina vyprávění a her motivovaná zajímavostmi ze života některých našich ptačích druhů. Děti se hravou formou seznámí se životem malých tvorů, kteří často unikají naší pozornosti. Děti pomocí pracovních listů, vyprávění a her odhalují některá tajemství lesa. Děti se stávají účastníky pohádky, řeší jednoduché výtvarné a přírodovědné úkoly. Děti se seznámí netradiční formou s některými léčivými rostlinami. Prakticky si vyzkouší výrobu voňavého pytlíčku, dozvědí se něco o aromaterapii. Hravou formou se děti seznámí s tím, jak jsou některá zvířata přizpůsobena životu v rozličných biotopech a v extrémních podmínkách. Pohádkové putování po světě, děti se hravou formou seznámí s několika typickými živočichy jednotlivých světadílů. děti se formou her, vyprávění, soutěží a dalších aktivit seznámí se životem evropských šelem. děti se hravou formou dozví zajímavosti ze života exotických živočichů Formou her a výtvarných činností se děti seznamují s rostlinami na louce. Děti prožijí s žabkou Bufinkou jeden rok, dozví se zajímavosti ze života obojživelníků, seznámí se s přírodou kolem vody. Seznámení s životem v mraveništi i kolem něho. Děti pracují ve skupinkách, řeší hádanky z louky,lesa a rybníka. Jde o hádanky poslechové, obrázkové, hádanky využívající smyslové vnímání. Pásmo her a úkolů, které děti provedou životem na poušti, přírodou, kulturou. Pásmo her a úkolů, které děti provedou životem na severu, přírodou, kulturou. Hravé setkání s podzimní přírodou. Hravé úkoly a soutěže ze života ptáků. Pásmo her a úkolů, které děti seznámí s životem v úlu a jarní přírodou. místo, lektor 1 H 20 Kč,,,,,, 1,5 h 30 Kč

5 Programy pro 3. a 4. třídu číslo název stručný obsah 1. Ztracený sýr potkana Pepíka 2. Voda nad zlato 3. U nás v Popletově 4. Na ostrově 5. Malovaná příroda 6. Cesta kolem světa 7. Výroba ekopapíru 8. Příroda Olomoucka 9. Ptačí svět 10. Hrajeme si na přírodu 11. Prostě k sežrání 12. Obojživelníci 13. Plazi 14. Tajemství stromů 15. Bezobratlí lesa Děti ve skupinkách formou hry poznávají flóru a faunu města, řeší úkoly související s problematikou jejich života. Koloběh vody a její význam. Jak teče řeka, znečišťování vody, obyvatelé vodních ekosystémů. Děti hravou formou zkouší řešit jednoduché situace související s OŽP. Formou hry Na život na ostrově seznamujeme děti s myšlenkou trvale udržitelného života a učíme děti spolupráci v kolektivu a samostatně řešit problémy. Formou her a výtvarných činností se děti seznamují s rostlinami na louce. Hravé putování po jednotlivých světadílech, seznámení s typickými biotopy a některými rostlinami a živočichy (hry, soutěže, pracovní listy). Jak se vyrábí papír,v rámci si děti samy vyrobí papír.problematika vytváření odpadů, jejich třídění a likvidace. Hry, soutěž. Přehled chráněných území našeho regionu, ukázky chráněných rostlin a živočichů (promítání fotografií). Děti se seznámí s většinou ptáků, kteří v našem městě mohou přiletět na krmítko. Dozví se, čím je přikrmovat, jak vyrobit ptačí budku. Dozví se také něco o našich zimních ptačích hostech, poslechnou si hlasy některých ptáků. Děti se pomocí několika ekologických her seznámí se životem některých obyvatel přírody. Pásmo her, úkolů a soutěží, které dětem přiblíží potravní návyky zvířat. Seznámení se všemi druhy obojživelníků ČR (druhy, ekosystémy, potrava, rozmnožování, jejich ohrožení atp.) - promítání fotografií. Seznámení se všemi druhy plazů ČR (druhy, ekosystémy, potrava, rozmnožování, jejich ohrožení atp.) - promítání fotografií. Přírodovědná vycházka v rozáriu a botanické zahradě zaměřená na naše i některé cizokrajné dřeviny a ptáky parku. Soutěž a hra. Seznámení s drobnými obyvateli ekosystémů lesa (měkkýši, hmyz aj.) - promítání fotografií, ukázky, soutěž. místo lektor,,, Rozárium 2 h 20 Kč

6 16. Bezobratlí vody Příroda České republiky V doupatech a pelíšcích 19. V korunách stromů 20. Zdraví bez receptu recept na zdraví 21. Rozkvetlé jaro Není houba jako houba Pouštní příběhy velblouda Huga Severní výprava medvěda Snížka Podzim s veverkou Čiperkou Seznámení s drobnými obyvateli vodních ekosystémů (měkkýši, korýši, hmyz aj.) - promítání fotografií, ukázky, soutěž. Seznámení s přírodou některých CHKO a NP v České republice (promítání, hra, soutěž) Program o životě našich savců. Kde bydlí, kolik mají mláďat, co dělají v zimě to všem formou hraní a soutěžení. Program zaměřený na svět našich dřevin. Kdy kvetou, jaké mají plody, kdo je obývá to vše prostřednictvím bájí, her a soutěže. Seznámení s nejznámějšími léčivými rostlinami prostřednictvím našich smyslů, ale také her a úkolů. Povídání o jarních rostlinách, spojené s promítáním fotografií, hrami a výtvarnou činností. Děti se hravou formou seznámí s životem hub a jejich zvláštnostmi. Objeví svět nebezpečných a užitečných druhů, odhalí tajemství mikroskopických hub. Pásmo her a úkolů, které děti provedou životem na poušti, přírodou, kulturou. Pásmo her a úkolů, které děti provedou životem na severu, přírodou, kulturou. Hravé setkání s podzimní přírodou. 26. Čáp Béďa letí do Afriky Hravé úkoly a soutěže ze života ptáků. 27. Jaro s včelou Nelou Pásmo her a úkolů, které děti seznámí s životem v úlu a jarní přírodou.,,,,,,,,,

7 Programy pro 5. a 6. třídu číslo název stručný obsah 1. Výroba ekopapíru 2. U nás v Popletově 3. Na ostrově 4. Příroda Olomoucka 5. Hrajeme si na přírodu 6. Prostě k sežrání 7. Cesta kolem světa 8. Obojživelníci 9. Plazi 10. Ptačí svět 11. Tajemství stromů 12. Bezobratlí lesa 13. Bezobratlí vody 14. Příroda České republiky 15. Obyvatelé města 16. V doupatech a pelíšcích 17. V korunách stromů 18. Vzhůru do přírody 19. Zdraví bez receptu recept na zdraví Jak se vyrábí papír,v rámci si děti samy vyrobí papír.problematika vytváření odpadů, jejich třídění a likvidace. Hry, soutěž. Děti hravou formou zkouší řešit jednoduché situace související s OŽP. Pouze pro 5.ročník Formou hry Na život na ostrově seznamujeme děti s myšlenkou trvale udržitelného života a učíme děti spolupráci v kolektivu a samostatně řešit problémy. Pouze pro 5.ročník Přehled chráněných území našeho regionu, ukázky chráněných rostlin a živočichů (promítání fotografií). Děti se pomocí několika ekologických her seznámí se životem některých obyvatel přírody. Pouze pro 5.ročník Pásmo her, úkolů a soutěží, které dětem přiblíží potravní návyky zvířat. Hravé putování po jednotlivých světadílech, seznámení s typickými biotopy a některými rostlinami a živočichy (hry, soutěže, pracovní listy). Seznámení se všemi druhy obojživelníků ČR (druhy, ekosystémy, potrava, rozmnožování, jejich ohrožení atp.) - promítání fotografií. Seznámení se všemi druhy plazů ČR (druhy, ekosystémy, potrava, rozmnožování, jejich ohrožení atp.) - promítání fotografií. Povídání (spojené s promítáním fotografií) o životě ptačích obyvatel všech ekosystémů vyskytujících se v ČR, jejich ohrožení a ochrana. Přírodovědná vycházka v rozáriu a botanické zahradě zaměřená na naše i některé cizokrajné dřeviny a ptáky parku. Soutěž a hra. Seznámení s drobnými obyvateli ekosystémů lesa (měkkýši, hmyz aj.) - promítání fotografií, ukázky, soutěž. Seznámení s drobnými obyvateli vodních ekosystémů (měkkýši, korýši, hmyz aj.) - promítání fotografií, ukázky, soutěž. Seznámení s přírodou některých CHKO a NP v České republice (promítání, hra, soutěž). Seznámení se zvířaty, která lze spatřit v ulicích a parcích Olomouce (promítání, hra, soutěž). Program o životě našich savců. Kde bydlí, kolik mají mláďat, co dělají v zimě to všem formou hraní a soutěžení. Program zaměřený na svět našich dřevin. Kdy kvetou, jaké mají plody, kdo je obývá to vše prostřednictvím bájí, her a soutěže. Exkurze na zajímavé lokality v okolí Olomouce (PR Plané loučky, lomy u Grygova, PP les Království, CHKO Litovelské Pomoraví). Bádání, pozorování, hry. Seznámení s nejznámějšími léčivými rostlinami prostřednictvím našich smyslů, ale také her a úkolů. místo lektor,,,, jen 5. třída,,, Rozárium,, Terén, 2 h 20 Kč čas podle domluvy 25 Kč 20. Rozkvetlé jaro 21. Olomoucká flóra Povídání o jarních rostlinách, spojené s promítáním fotografií, hrami a výtvarnou činností. Povídání o rostlinách, které denně potkáváme, ale vlastně je příliš neznáme. Promítání fotografií, hra, případně vycházka do parku.,

8 Programy pro třídu číslo název stručný obsah 1. Příroda Olomoucka 2. Obojživelníci 3. Plazi 4. Ptačí svět 5. Tajemství stromů 6. Příroda České republiky 7. Obyvatelé města 8. Zdraví bez receptu recept na zdraví 9. Rozkvetlé jaro 10. Olomoucká flóra 11. Vzhůru do přírody Přehled chráněných území našeho regionu, ukázky chráněných rostlin a živočichů (promítání fotografií). Seznámení se všemi druhy obojživelníků ČR (druhy, ekosystémy, potrava, rozmnožování, jejich ohrožení atp.) - promítání fotografií. Seznámení se všemi druhy plazů ČR (druhy, ekosystémy, potrava, rozmnožování, jejich ohrožení atp.) promítání fotografií. Povídání (spojené s promítáním fotografií) o životě ptačích obyvatel všech ekosystémů vyskytujících se v ČR, jejich ohrožení a ochrana, ptačí hlasy. Přírodovědná vycházka v rozáriu a botanické zahradě zaměřená na naše i některé cizokrajné dřeviny a ptáky parku. Soutěž a hra. Seznámení s přírodou některých CHKO a NP v České republice (promítání, hra, soutěž) Seznámení se zvířaty, která lze spatřit v ulicích a parcích Olomouce (promítání). Seznámení s nejznámějšími léčivými rostlinami prostřednictvím našich smyslů, ale také her a úkolů. Povídání o jarních rostlinách, spojené s promítáním fotografií, hrami a výtvarnou činností. povídání o rostlinách, které denně potkáváme, ale vlastně je příliš neznáme. Promítání fotografií, hra, případně vycházka do parku. Exkurze na zajímavé lokality v okolí Olomouce (PR Plané loučky, lomy u Grygova, PP les Království, CHKO Litovelské Pomoraví). Bádání, pozorování, hry. místo lektor,,,, Rozárium,,,,, Terén 2 h 20 Kč čas podle domluvy 25 Kč

9 Oddělení přírodních věd Domu dětí a mládeže Olomouc, tř.17. listopadu 47, Olomouc Při oddělení přírodních věd pracují kroužky mladých ochránců přírody sdružené v oddílu Lidu Medvědího potoka. Celoročně se zde schází přibližně 100 dětí. Dalších 40 dětí ve věku 4 7 let chodí do kroužků Zelených lístečků. Na schůzkách, exkurzích do přírody a na táborech se věnují zejména poznávání přírody a pečují o zvířata v naší Minizoo. Na pracovišti, Jánského 1 pracují rybářské kroužky a v areálu Zoologické zahrady Olomouc se schází ZOO klub. Přihlášky do všech kroužků je možné podávat celoročně, nejlépe však v září nebo v lednu. Další významnou součástí činnosti jsou programy pro děti MŠ a. Jsou zaměřeny na poznávání přírody, regionální a globální problémy ochrany přírody a životního prostředí. V uplynulém školním roce jsme uskutečnili asi 130 výukových programů pro přibližně 2500 dětí zejména olomouckých mateřských a základních škol. Celkové spektrum naší činnosti doplňuje nabídka některých akcí, na kterých se v tomto školním roce podílíme a tímto vás na ně zveme: výstava Příroda Olomoucka PZČ Olomouc Želva Klárka na podzim Rozárium vernisáž výstavy Příroda Olomoucka PZČ Olomouc výstava Poznej a chraň (výtvarné práce dětí) PZČ Olomouc 9.4. vernisáž výstavy Poznej a chraň PZČ Olomouc okresní kolo biologické olympiády kategorie C PZČ Olomouc místní kolo Zlatého listu Rozárium okresní kolo biologické olympiády kategorie D PZČ Olomouc Den Země pro nejmenší za budovou PZČ Olomouc krajské kolo Zlatého listu Rozárium PZČ = Pavilon zájmové činnosti Veškeré informace vám podá Jaroslav Marx nebo Hana Roubalíková na oddělení přírodních věd, v 1. poschodí Pavilonu zájmové činnosti Olomouc, tř. l7. listopadu 47, Olomouc 1 tel: nebo Eva Havlická na pracovišti Janského 1, Olomouc 9, tel: , Při naší činnosti spolupracujeme zejména s těmito partnery: ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody UPOLÍN Centrum ekologických aktivit města Olomouce SLUŇÁKOV ZOO Olomouc Výstaviště Flora Olomouc a.s. Botanická zahrada a rozárium Lesy České republiky a.s. MOP Lid Medvědího potoka Olomouc Botanická zahrada PřF UP Olomouc

Cyklus výukových programů

Cyklus výukových programů VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány tak, aby účastníky podněcovali k aktivitě. Děti jsou s tématem seznamovány formou jednoduchých her. Prostřednictvím připravených aktivit

Více

Ukázky živých dravců ve vaší třídě

Ukázky živých dravců ve vaší třídě Výukové a vzdělávací programy Regionální exkurze Environemnální den Environemntální noc Zážitkové pobyty Zajímavé soutěže pro všechny Spolupráce na projektech Ukázky živých dravců ve vaší třídě Dlouhodobá

Více

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus.

V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo si objednat celý nabízený cyklus. VÝUKOVÉ PROGRAMY pro Mateřské školy Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Díky připraveným aktivitám je u dětí procvičováno

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY O nás Centrum Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat

Více

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Nabídka programů. pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Nabídka programů pro mateřské, základní a střední školy pro školní rok 2014/2015 Slovo úvodem Vážení pedagogové a vedoucí dětských organizací, jako každý rok,

Více

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: Novinky a zajímavosti z činnosti 3 Stalo se 4 5 Setkání s přírodou 6 Živá zahrada 7 Kampaň Místo

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Vážení pedagogové, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou dopoledních výukových programů pro základní školy.

Vážení pedagogové, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou dopoledních výukových programů pro základní školy. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2012/2013 Centrum Aktivního Vzdělávání ALFA Údolní 53 (areál VUT) 602 00 Brno (MHD 4, 25, 26, 38, 39, 81 zastávka Úvoz) tel.: 608 608 011 e-mail: CAV@alfadeck.cz www.alfadeck.cz/cav

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A INFORMAČNÍ STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY VÝUKOVÉ PROGRAMY URČENÉ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MŠ 1. TŘÍDU ZŠ Místa konání programů: SEV a IS Kašperské Hory, areál u SEV a IS Kašperské

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ A SŠ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY REGIONY STRAKONICKO, PÍSECKO 2010/2011 Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA SEMÍNÁŘE STŘEDNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ ZŠ 1. STUPEŇ ZŠ Nabídka výukových

Více

Výukové programy určené pro předškolní děti MŠ - 1. třídu ZŠ

Výukové programy určené pro předškolní děti MŠ - 1. třídu ZŠ Místa konání programů: SEV a IS Kašperské Hory Areál u SEV a IS Kašperské Hory Okolí Kašperských Hor Kdy se můžete zúčastnit našich programů: od října 2008 do konce června 2009 Počet účastníků: Maximálně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí Název projektu: Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Zpracovatel: Blažeja Rusková 1. Východiska a zdůvodnění projektu Žadatel: Místo realizace:

Více

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281, fax 326 326 937 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2010-2011 Informační a vzdělávací středisko BUDY KŘIVOKLÁT Foto č.1: Budova IVS Budy Foto č.2: Dvoulůžkové pokoje

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích školní rok 2014/2015 nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Vážení pedagogičtí pracovníci, Na následujících stránkách naleznete

Více

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NABÍDKA PRO HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY školní rok 2008/2009 CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ Vážení pedagogičtí pracovníci, připravili jsme pro Vaše žáky

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více