Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole"

Transkript

1 Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Budova vilového charakteru dodává škole rodinou atmosféru. Každé oddělení má svou třídu a hernu, nejmenší děti mají i své sociální zařízení. Nevýhodou jsou menší prostory pro pohyb dětí. Snažíme se vytvářet i v těchto prostorách koutky pro tvořivé a námětové hry, odpočinková místa pro klidnější chvilky. V umývárnách jsou směšovací baterie vody, a tak mají děti k dispozici vlažnou vodu k mytí. Vlastní topení na plyn je nejvýhodnější a škole umožňuje přizpůsobit teplotu v budově podle potřeby. Vybavení školy je v současné době uspokojivé. Nábytek byl již vyměněn a přizpůsoben věkovým zvláštnostem. Hračky se snažíme ukládat do míst pro děti přístupných, až na některé se nám to vcelku daří. Různými hracími prvky vytváříme pro děti koutky k námětovým hrám a výzdobou budovy se snažíme neustále obměňovat prostředí a vychovávat děti k estetickému cítění. Před třemi lety jsme vybudovali novou umývárnu v přízemí a v roce 2013 se budeme snažit zrekonstruovat i umývárnu v 2. patře. Dětské toalety jsou již všude nové a k tomu i pěkné příčky mezi mísami. Konečně se podařilo vybudovat novou toaletu pro dospělé v suterénu budovy, kde vznikl i nově sprchový kout. V plánu je i výměna krytů na topení. Šatny jsou již vybaveny novými šatními boxy. Problémem budovy zůstávají okna, kterými uniká teplo. Zatím je výměna v nedohlednu. Stravování dětí i dospělých je zajištěno ve společné jídelně. Nevýhodou této organizace je nutnost dodržovat časový harmonogram ve střídání v jídelně a prostory jídelny nám neumožňují větší samostatnost při stolování dětí. Pitný režim je zajištěn nápojovými automaty, kde se děti samostatně obslouží. K pití jim je kromě čaje nebo džusu nabídnuto denně studené mléko. Pro upevnění návyku zařadit ovoce do vlastního jídelníčku dostávají děti ráno čerstvé ovoce k okamžité spotřebě. Odpočinek dětí je zajištěn na 2 lehárnách, kde odpočívají děti z prvního a druhého oddělení, děti z třetího oddělení zde odpočívají do 13. hodiny. Nedostatek místa nám neumožňuje

2 dodržet mezery mezi lehátky, hygienu se snažíme řešit střídavě položenými dětmi. Pod lehátkem má každé dítě košík na své pyžamo a svléknuté oblečení. Nejstarší děti se po odpočinku na lehátku věnují individuálním hrám, zájmovým činnostem a p. učitelky s nimi pracují při individuální činnosti. Zahrada poskytuje možnost přenášení činností ven. Vysoké stromy zastiňují v letních měsících dostatečně herní plochu. Nové stolečky a lavice umožňují provádět různé pracovní činnosti i venku. V altánku jsou hračky pro venkovní hry uzamčeny a každý den se sem ukládají. Jsou zde hračky na písek, kočárky, sportovní náčiní. Nově jsme zakoupili odrážedla a později jsme koupili i velké koloběžky s nafukovacími koly pro starší děti. Myslím, že je to zpestření pro pobyt venku a pro pohybový rozvoj dětí. Dřevěné průlezky jsou mezi dětmi velice oblíbené. Bohužel jsou majetkem města a potřebovaly by častější údržbu. Na přední i zadní zahradě je velké kryté pískoviště pro tvořivé stavění. V létě využíváme rosení dětí a hry s vodou v dětském brouzdališti. Zahradu využíváme pro pobyt venku velice často, protože v blízkosti nejsou dětská hřiště ani koutky. Životospráva Naše škola se snaží dítě rozvíjet ve všech oblastech. Nabízíme dětem kvalitní a pestrou stravu s vhodnou skladbou jídelníčku. Seznamujeme děti s celozrnnou stravou, dostávají denně čerstvé ovoce a dostatek tekutin. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se o to, aby alespoň ochutnaly. Starší děti jedí příborem, mladší začínají v pololetí.vedeme děti ke správnému stolování a udržovat čistotu při jídle. K tomu slouží hadřík a kbelíček v jídelně, kde si děti samy mohou utřít stoleček v případě potřeby. Dodržujeme intervaly mezi jídly a snažíme se, aby děti měly dostatek času na jídlo. Pohyb starších dětí v prvním patře je volnější, mohou se dojít napít, na toaletu. Cvičení dětí zařazujeme pravidelně, i když je omezeno prostorem budovy. Snažíme se nabídnout pohybové aktivity dětem při pobytu venku. Využíváme blízkost sportovního areálu Střelnice. Za příznivého počasí využíváme atletický stadion a přes zimu navštěvují dětí krytou atletickou halu pravidelně. Potřeba odpočinku menších dětí je naplněna denně po obědě v dobře vyvětrané lehárně.

3 Starší děti po obědě odpočívají na lehátku do 13 hodin a pak se věnují klidnějším hrám a činnostem. Psychosociální podmínky Celý kolektiv mateřské školy se snaží nabídnout dětem příjemné prostředí, aby se zde dítě cítilo bezpečně, spokojeně a radostně. Mezi dětmi se snažíme rozvíjet přátelské vztahy, rozebíráme s dětmi danou problematiku a každý den se jim snažíme být příkladem a kamarádem. Všechny děti u nás mají stejná práva, snažíme se potlačovat vyřazování z kolektivu a určité chování nadřazenosti. Naši školu navštěvují často děti z romských i ukrajinských rodin a to nám přináší právě možnost zapojení všech dětí i z jiných komunit. Chceme u dětí vypěstovat zdravé sebevědomí, ale i úctu a toleranci k ostatním dětem a dospělým. Psychohygiena Novým dětem nabízíme při vstupu do školky adaptační dobu s možností pobytu jednoho z rodičů, popřípadě se starším sourozencem, jež už naši školu navštěvuje. Rodiče mohou děti přivádět do školy podle potřeby, ale nejdéle do 8,30. Po dohodě i výjimečně v jinou dobu. Po obědě menší děti odpočívají na lehárně při poslechu pohádky, některé usnou a jiné jen leží. Budoucí školáci odpočívají na lehárně jen do 13. hodiny, po obědě si vyposlechnou pohádku a pak se zapojují do zájmových kroužků nebo si vybírají klidnější formu hry. V tuto dobu také s nimi pracují individuálně p. učitelky. Organizace vzdělávání v naší MŠ Děti jsou přijímány do mateřské školy dle zápisu a jediným kritériem je věk dítěte a bydliště v našem městě. Do třech oddělení jsou děti rozděleny pokud možno podle věku. V prvním oddělení /Kytiček/ jsou děti ve věku 3-4 roky. V tomto oddělení se děti seznamují s výchovou v kolektivu, získávají první zkušenosti s kladnou i zápornou stránkou vztahů ve skupině, veškeré informace jsou jim nabízené v elementární rovině a získané kompetence jsou na úrovni seznamování, pozorování. Hlavními cíli v tomto roce je zvládnout základní prvky sebeobsluhy, hygieny, odpoutání se od rodičů a inergrace do dětského kolektivu.

4 Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje v hrací třídě a herně. Třída je přizpůsobena pro výtvarné činnosti, zpívání, ale je zde i dětská kuchyňka. Herna nabízí větší prostory pro pohybové činnosti, konstruktivní tvoření a hry na koberci. V tomto oddělení se děti ráno schází a odpoledne rozchází. Proto se snažíme vybavit tuto třídu pomůckami a hračkami nejen pro nejmenší děti, ale i pro děti starší. Tím, že se tu denně vystřídá poměrně dost dětí, je nutno i častěji doplňovat a vyměňovat pomůcky a hračky. V druhém oddělení /Hvězdiček/ jsou děti 4-6 leté. Také do tohoto oddělení přicházejí děti přímo z rodiny bez zkušeností s dětským kolektivem. Větší část komunity ale tvoří děti, které již školu navštěvují druhým rokem a tvoří spolu tzv. partu kamarádů. To pomáhá novým dětem začlenit se a vytvořit si zde přátelské vztahy s vrstevníky. Vzdělávací nabídka pro tyto děti staví již na základech získaných v prvním oddělení, je upravena a rozšířena podle věku a dětských možností. Hlavní prioritou v tomto oddělení je budování vztahů mezi vrstevníky, ale i podporování zdravého sebevědomí, začlenění se do skupiny stejně starých dětí. Vzdělávání a hry se uskutečňují ve větší třídě a pěkné herně. Třída je vybavena stolečky, dětským obývacím koutkem a kuchyňkou, herna poskytuje prostor pro cvičení, hudebně pohybové činnosti, konstruktivní stavění, je zde koutek s kadeřnictvím a malé dětské divadlo. Děti z tohoto oddělení využívají pro hru i chodbu, kde se nachází dětský ping-pongový stůl, hokejbal a stolní fotbal. Ve třetím oddělení /Sluníček / jsou děti 5-7 leté, budoucí školáci a děti s odkladem školní docházky. Zde je hlavní náplní vzdělávacího procesu nejen příprava na životní situace a jejich zvládnutí, ale především příprava na úspěšný vstup do základní školy a přiměřený úspěch v povinné školní docházce. Děti se snažíme připravit jak po stránce jazykové, grafomotorické, v oblasti logického myšlení, matematických představ, hrubé a jemné motoriky, v základních znalostech o světě a přírodě. Neméně důležitou stránkou je i psychická odolnost a otužilost, vyrovnanost v oblasti citů a vůle. Také v tomto roce klademe důraz na vztahy mezi vrstevníky, navíc se snažíme zapojit nejstarší děti do role malých učitelů. Hry a učení těchto dětí probíhá ve větší herně a pracovní třídě, rovněž s využitím chodby. V případě potřeby jsou i předškolní děti v 2. oddělení a věnujeme se jim v individuální práci, aby mohly jít rovnou do školy. Ráno se všechny děti schází v přízemí, v 7 hodin si p. učitelka vezme 2. a 3. oddělení do prvního patra a v 7,15 se tyto děti ještě rozdělí na 2 skupiny.

5 Přes odpočinek jsou děti ve třech skupinách podle potřeby spánku a na svačinu se sejdou v jídelně. Po svačině se nejstarší děti rozdělí k 1. a 2. oddělení. V přízemí se odpoledne děti schází až v 15,30 hodin. V době odpočinku probíhají na naší škole zájmové kroužky pro talentované děti, dětská jóga pro hyperaktivní děti a výuka anglického jazyka. Kromě anglického jazyka, který zajišťuje odborná lektorka, vedou tyto kroužky naše paní učitelky. Je to kroužek keramiky, tvořivé dílny, veselé pískání a pěvecký sbor. Některé kroužky probíhají jednou za 14 dnů, jiné každý týden. O všechny zájmové aktivity je obrovský zájem a tak se snažíme uspokojit co nejvíce dětí. Denní program je flexibilní podle potřeb dětí a aktuální situace ve škole. Dodržovat musíme pouze časový harmonogram v jídelně, abychom se vystřídali, jelikož se najednou do jídelny někdy nevejdeme. Poměr spontánních a řízených činností se snažíme rovnoměrně rozdělit. Ponechat dětem dostatek času pro vlastní hru a nenásilně ji ukončovat. REŽIM DNE : 6,30-8,30 scházení dětí ranní hry a činnosti 8,30-9,15 příprava na svačinu dopolední svačina 9,00-9,45 výchovně vzdělávací činnosti 9,30-11,45 příprava na pobyt venku pobyt venku 11,30-12,30 příprava na oběd oběd 12,15-14,00 odpočinek, nespavci zájmové kroužky 14,15-14,30 příprava na svačinu odpolední svačina 15,00-16,30 odpolední zájmová činnost

6 rozcházení Řízení mateřské školy Ředitelka se snaží vytvořit jednotný pedagogický tým a spolu s provozními zaměstnanci vybudovat ve škole příjemnou atmosféru k tvůrčí práci všech zaměstnanců. Zaměstnanci mají vymezeny svoje povinnosti, pravomoci a úkoly./viz. Úkoly a povinnosti zaměstnanců / Při vypracování nové směrnice se všichni zaměstnanci s ní seznámí a podpisem ji potvrdí. Odměňování probíhá podle předem stanovených kritérií./viz Kritéria pro os. ohodnocení a odměny / Ředitelka zaměstnance motivuje, chválí a ponechává jim dostatek pravomocí. Radí se s nimi při nákupu vybavení, učebních pomůcek a na pracovních schůzkách společně plánují chod zařízení. Ředitelka vypracovává ŠVP po konzultaci s ostatními pedagogy. Spolupráce MŠ s ostatními subjekty Mateřská škola spolupracuje se ZŠ v Pivovarské ulici / návštěvy v 1. třídě, na vánočním představení, zapůjčení dětského hřiště / se zřizovatelem / vystoupení pěveckého sboru před budovou radnice o Vánocích i Velikonocích/ s pedagog. psycholog. poradnou / přednášky pro rodiče budoucích školáků / se střední pedag. školou a VOŠ / praxe studentek / s pediatry našich dětí /konzultace / s Eurocentrem / přehlídka pěv. sborů s plaveckou školou s Tenisovým svazem na Proseči s fotbalovým svazem ve Mšeně s Domem vína / Dýňobraní / s Městským divadlem a dalšími subjekty

7 Personální a pedagogické zajištění Ve škole pracuje pět pedagogických odborně vzdělaných pracovnic na celý úvazek. K tomu čtyři provozní pracovnice: školnice na plný úvazek, v kuchyni jedna hlavní kuchařka a jeden kuchař na zkrácený úvazek a na třetinový úvazek vedoucí stravování. Další vzdělávání učitelek probíhá formou seminářů pořádaných jak CVLK tak i NIDV v Liberci. Další odborné znalosti si paní učitelky doplňují samostudiem odborných časopisů a knih, ve škole odebíráme výborné Informatorium. Také pani kuchařka a vedoucí stravování se vzdělávají na pravidelných školeních o Hygienickém minimu, nově čtením časopisu o výživě.. Každá pedagogická pracovnice je zaměřena určitým směrem: jedna vede dětský pěvecký sbor Sluníčko, jedna se věnuje dětské józe, jedna se stará o správné dýchání při zdravém pískání na flétnu, jedna prohlubuje výtvrné schopnostit dětí, ředitelka vede kroužek keramiky. Celkově se kolektiv podílí na výzdobě budovy a vytváří všem příjemné rodinné prostředí. Vztahy mezi pedagogy a provozními zaměstnanci jsou na velmi dobré úrovni. Spoluúčast rodičů První informace od rodičů získáváme při vstupu dítěte do MŠ formou dotazníku o individuálních potřebách dítěte. V rámci adaptačního období s rodiči co nejvíce komunikujeme a pomáháme dětem ulehčit přechod. Při mateřské škole funguje Sdružení rodičů a přátel školy a s jeho pomocí organizujeme větší akce, obdarováváme děti při odchodu do školy a financujeme různé výlety. Díky Sdružení získáváme i sponzorské dary, od samotných rodičů i od firem. Pro rodiče a děti připravujeme vánoční a velikonoční dílnu, kde si společnými silami vyrobí pěkné dekorace. Dále využíváme k setkávání s rodiči naši zahradu, kde pořádáme hned v září společnou akci nazvanou Bramboračku / sportovní hry a tvoření / a v červnu pořádáme kouzelnou zahradu s rozloučením s budoucími předškoláky. Rodiče nám také pomáhají při lyžařském výcviku, který každoročně pořádáme na Severáku. Rodiče jsme zapojili i do sběru druhotných surovin, v rámci čehož vychováváme děti k ochraně přírody.

8 Zapojili jsme rodiče do dění v MŠ takzvaným domácím tvořením. Děti společně s rodiči vytvoří doma výrobek na dané téma a my je vystavíme v areálu školy. V jednom školním roce pracují na 4 témata, která se každý rok mění. Dalším projektem spolupráce s rodiči je projekt: Mámo, táto, zazpíváme si. V této části se snažíme o připomenutí lidové písničky jak našim dětem, tak i domácím zpíváním našim rodičům. Během školního roku rozdáme do rodin 10 lidových písniček a na konci roku si je společně s rodiči na zahradě zazpíváme. Před zápisem do školy pořádáme pro rodiče schůzku s pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny. Informace pro rodiče jsou zveřejněny jednak na nástěnce v budově a hlavně na webových stránkách naší školy v rubrice Aktuality. V poslední době si rodiče zvykli vyhledávat informace formou internetu a nám se tento způsob osvědčil hlavně v době jejich nepřítomnosti. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami Naši školu si rodiče s dětmi se zdravotním postižením nevybírají, a to z důvodu nevhodného vnitřního prostředí, v budově je schodiště, které komplikuje pohyb těchto dětí. V rámci dětské jógy se věnujeme dětem hyperaktivním a dětem potřebujícím zklidnění. Školu ale navštěvují čím dál častěji děti z jazykově odlišného prostředí. Pro ně vytváříme individuální program, postavený hlavně na komunikaci a snaze naučit se jazyk. Škola se nachází v blízkosti romské komunity, a tak každoročně zde máme několik romských dětí. Mezi těmito dětmi jsou veliké rozdíly v prostředí, z jakého k nám přicházejí. Snažíme se jim nabídnout podnětné prostředí plné přiměřených informací a připravit je co nejlépe na vstup do ZŠ. V poslední době se velmi zhoršila logopedická úroveň dětí, proto se chceme více soustředit na tuto problematiku. Jednak zařazovat logopedické chvilky a gymnastikou mluvidel pomáhat správné výslovnosti a také se zúčastnit co nejvíce seminářů na toto téma. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí s výtvarným talentem probíhá v rámci zájmových kroužků, keramického a tvoření z různých materiálů. Děti s hudebním nadáním se rozvíjejí v rámci zpěvu v dětském sboru. Plány práce v těchto kroužcích tvoří jednu z příloh ŠVP.

9 Dětem s mimořádným nadáním v jiné oblasti se věnuje pedagog při individuální práci, zadává jim obtížnější úkoly a snaží se rozvíjet jejich oblast zájmu. Evaluace Chceme se zaměřit hlavně na naplňování cílů programu, kvalitu podmínek vzdělávání a na práci pedagogů. Budeme vyhodnocovat a analyzovat výsledky pedagog. procesu a vyvozovat závěry pro jeho zkvalitnění. Jedná se o práci pravidelnou a systematickou. Zpětnou vazbu získáváme od rodičů, základní školy a zřizovatele. Každoročně tedy probíhá vyhodnocení programu jako celku, zda vychází z RVP PV, zda odpovídá věkovým zvláštnostem a potřebám dětí, zda se nezměnily podmínky vzdělávání. Zlepšování podmínek probíhá samozřejmě i průběžně a aktuálně / nákupem pomůcek, modernizací vybavení tříd a školy/. Evaluace tak probíhá na úrovni školy, třídy a jednotlivých zaměstnanců. Tyto úrovně se navzájem prolínají. Jednou za rok /většinou na závěr školního roku / zhodnotíme celkovou úroveň ŠVP. Zda ŠVP respektuje hlavní zásady tvorby ŠVP PV formulované v RVP PV a vzdělávací obsah i podmínky dané RVP PV. Zda podává ucelený obraz o naší MŠ, o způsobu a formách její práce a poskytovaném vzdělávání. Zda dává dostatečný prostor pedagogům aktuálně měnit, doplňovat a aktualizovat TVP. Zda má pedagog dost prostoru, aby respektoval individuální potřeby a možnosti dítěte. Za pozitiva můžeme jmenovat volný výběr tématu podle aktuální potřeby /počet dětí, počasí, neplánované aktivity atd./. Ředitelka hodnotí klima školy, které je velmi důležité pro veškerou činnost ve škole. Dále hodnotíme nabídku školy, způsob výuky, školní akce, pokroky a nezdary dětí. Hospitační činnost provádí ředitelka průběžně během dne a dále cílenými hospitacemi, o kterých vede záznamy a jejich výsledek probírá na pohospitačním rozboru. Kontroly nepedag. pracovníků provádí ředitelka průběžně během celého roku. Pro pohled z druhé strany dáváme rodičům dětí dotazníky ke zjištění spokojenosti /nespokojenosti/ s úrovní výuky, s přístupem k dětem, s prací zaměstnanců, s rozmanitostí akcí MŠ, atd. Konzultujeme úroveň a uplatnění našich dětí v ZŠ s učitelkami první třídy a s ředitelem ZŠ.

10 Materiální a hygien. podmínky školy učitelky hodnotí dostatek hraček a materiálů pro rozmanité činnosti dětí : pohybové, hudební, poznávací, výtvarné, dramatické a dostatek didaktických pomůcek. Psychohygiena hodnotíme dostatečné střídání aktivit s odpočinkem a vyváženost denního režimu, náročnost na děti a jejich vytíženost. Psychosociální podmínky hodnotíme kvalitu vztahů dětí ve třídě, mezi zaměstnanci i vzájemné vztahy s rodiči. Životospráva zde hodnotíme vyváženost stravy, vhodný pitný režim, dostatek pobytu venku, dostatek odpočinku. Evaluace jednotlivými pracovníky probíhá také formou dotazníků připravených ředitelkou a vyhodnocenou pak společně se všemi zaměstnanci. Z posledních záznamů po vyhodnocení ředitelkou vyplynuly tato závěry: 1/evaluace ŠVP Práce s ŠVP Putování za sluníčkem učitelky spíše uspokojila, používají z 50% řízenou výchovnou činnost, z témat jim je nejblíže Advent a Jaro, v nejstarším oddělení chybí některá témata / pravěk, vesmír /, vymyslet něco nového je pro většinu obtížná, ale daří se. Spolupráce s kolegyněmi je vyhovující. 2/ evaluace spolupráce s rodiči Spolupráci považují za dobrou až výbornou, někdy je nutno více komunikovat. 3/ evaluace DVPP Všechny mají dost příležitostí, jsou ochotny vzdělávat se 1-2x do roka, ale v pracovní době a povětšinou ne ze svých fin. Prostředků. Oblasti vzdělávání jsou různé. 4/ evaluace klimatu v pracovním kolektivu Kolektiv z pohledu učitelek je dobrý, provozní pracovníci se nezúčastnili. Za pozitivní vidí toleranci, vzájemný respekt, snahu si vyhovět. Za negativní nejednotné působení, nedodržování dohodnutých pravidel. 5/ evaluace mater. vybavení Ve škole je většina spokojená jak s did. pomůckami tak s hračkami i jiným vybavením. Evaluace na třídách probíhá formou zápisu do třídní knihy. Kde učitelka hodnotí obtížnost úkolu, zda děti zvládly či nikoliv, s kým bude nutno zopakovat, kde mají děti ještě slabiny a také zde hodnotí vlastní metody a prostředky práce. Zda obsah vzdělávání odpovídá věkovým zvláštnostem dítěte, zda byly splněny individuální potřeby dětí. Do individuálních listů evalujeme dítě dvakrát do roka a to v těchto oblastech :

11 - Dítě a jeho tělo pohyb a pohyb. koordinace, koordinace ruky a těla, sebeobsluha, držení tužky, orientace v tělním schématu - Dítě a jeho psychika jazyk a řeč /slovní zásoba, formální vyspělost řeči, gramatická správnost řeči, stavba vět, úroveň verbální komunikace, kvalita slovního projevu/ poznávací schopnosti a funkce / vnímání; tvořivost,vynalézavost, fantazie; pozornost a soustředěnost; paměť a učení / sebepojetí, city a vůle /sebeuvědomění a sebeuplatnění, sebeovládání a přizpůsobivost, vůle, vytrvalost, respektování pravidel, city a jejich projevy / - Dítě a ten druhý komunikace s dospělým, komunikace s dětmi, sociabilita a spolupráce, - Dítě a společnost společenská pravidla a návyky, zařazení do třídy, zapojení do společenských her, spolupráce na činnostech - Dítě a svět adaptabilita ke změnám, zdraví a bezpečí, poznatky, sociální informovanost Předměty evaluace : - dosahování vytyčených cílů - podmínky vzdělávání - úroveň pedagogické práce - spolupráce s okolím a rodiči Prostředky evaluace : - autoevaluace - hospitace, pozorování - konzultace - dotazníky a ankety - rozhovory, porady, zápisy do individ. listů Časový plán a odpovědnost : - ŠVP vyhodnocovat 1x ročně : všichni pedagogové - podmínky vzdělávání : 2 x ročně : všichni zaměstnanci, průběžně během školního roku /dotazníky, připomínky, porady /

12 - úroveň pedag. práce průběžně podle potřeby do třídní knihy : všichni pedagogové, průběžně během dne a hospitace : ředitelka - dosažené kompetence dětí : do indiv. listů, 2x do roka /leden a červen /, porady - spolupráce s okolím : průběžně, anketa pro rodiče jednou za 2-3 roky, konzultace se ZŠ, se zřizovatelem, s rodiči Charakteristika ŠVP Náš ŠVP se nazývá Jak to vidí strom a je rozpracován do čtyř integrovaných bloků : Strom v období hojnosti, Strom v zimě spí a sní, Strom se na jaře probouzí, Strom v létě v plné síle. Každý integrovaný blok má několik podtémat, která jsou dále rozpracována v třídních výchovných programech. Ne všechna podtémata mají všechna oddělení společná, některá témata zpracovávají jen starší oddělení. Ze ŠVP vycházejí učitelky při zpracování TVP, který je přizpůsoben věkovým zvláštnostem a potřebám. K doplňování používáme další zpracované projekty. Integrované bloky se opírají o střídání čtyř ročních období, tzn.že se dětem snažíme nabídnout činnosti a příležitosti, při kterých se dovědí co nejvíce o změnách v přírodě, o tradicích obohacujících celý rok, o počasí. Ale do integrovaných bloků je zakomponován i svět zvířat, svět lidí s jejich prací, domovem a vztahy. Dá se říci, že filosofií našeho ŠVP je snaha nabídnout dětem pohled Stromu na celou naši planetu. Ale informace, příležitost a podněty jim nabízené musí splňovat věkové i individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Dítě má v předškolním věku svá specifika a my je chceme respektovat. Náš vzdělávací program se zaměřuje na vytvoření základních klíčových kompetencí. Dítě chceme vést tak, abychom formovali jeho vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro jeho osobní rozvoj. Naší snahou je připravit dítě pro vstup do základní školy, připravit je i co nejlépe pro život, aby se vyrovnalo s nároky na ně kladenými, aby zvládlo obtížné situace a aby umělo vnímat krásu světa a radovat se z každodenních maličkostí. Snažíme se připravit dětem co nejvíce podnětné prostředí, kvalitní a odpovídající nabídku činností, možnosti pro získání co nejlepších kompetencí. Rozvoj dítěte probíhá v pěti vzdělávacích oblastech, biologické psychologické, interpersonální, sociálně- kulturní a enviromentální. Chceme dítě nenásilně zařadit do kolektivu a učit ho žít ve společnosti ostatních. Vést ho tak, aby postupně získalo osobní samostatnost. Nejdříve v sebeobslužných dovednostech a

13 hygienických návycích, dále ve schopnosti samostatně komunikovat, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je společensky vhodnou formou. Zaměříme se na aktivní i pasivní slovní zásobu, na umění komunikace a vyjádření se ve větách, na vedení dialogu s vrstevníky i dospělými. Při dnešní vadné výslovnosti u dětí se zapojíme do spolupráce s rodiči při odstraňování těchto vad formou preventivních logopedických cvičeních a při gymnastice mluvidel. Vzdělávací obsah je v RVP PV z něhož vychází náš ŠVP uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí : 1/ Dítě a jeho tělo V této biologické oblasti je hlavním cílem stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho fyzickou zdatnost, podporovat pohybové i manipulační a sebeobslužné dovednosti, vést ke zdravým životním návykům a postojům. 2/ Dítě a jeho psychika V této psychologické oblasti je cílem podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení. Povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. 3/ Dítě a ten druhý V této interpersonální oblasti je cílem podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci, zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4/ Dítě a společnost V této sociálně-kulturní oblasti je cílem uvést dítě do společenstva ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění. Umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 5/ Dítě a svět V této enviromentální oblasti je cílem založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj člověka k životnímu prostředí.

14 Metody a formy práce Pro dosažení našich cílů používáme odpovídající metody a formy práce. Jednak metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi. V procesu učení hraje významnou roli spontánní sociální učení, kde jsou velkým vzorem všichni dospělí, kteří se s dítětem během dne ve škole potkají. Aktivity jež používáme v procesu výchovy a vzdělávání jsou jak spontánní tak i řízené, a my se snažíme, aby byly vzájemně vyvážené. Kompetence předškolního dítěte Pro období předškolního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány tyto kompetence v elementární úrovni: A/ kompetence k učení -vědomě získává zkušenosti, vědomosti, poznatky o osvětě kolem sebe a uplatňuje je v praxi -aktivně se zajímá o dění kolem sebe, klade otázky a hledá odpovědi -při učení, které je jak spontánní tak vědomé, vyvíjí úsilí, snaží se práci dokončit B/ kompetence k řešení problémů -snaží se řešit problémy, na které stačí a k řešení využívá své zkušenosti -orientuje se v číselných pojmech a hledá funkční řešení -nebojí se chybovat, ale potřebuje ocenit za snahu C/ komunikativní kompetence -dokáže se vyjádřit ve větách, rozumí slyšenému, sděluje své prožitky -komunikuje bez zábran jak s dospělými tak s vrstevníky -ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní D/ sociální a personální kompetence -uvědomuje si sama sebe, umí se samostatně rozhodovat a nést důsledky svého jednání -ve skupině se dokáže jak prosadit tak podřídit -dokáže se citlivě a ohleduplně chovat ke slabšímu, dokáže pomoci a nenechá si ubližovat E/činnostní a občanské kompetence -uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat -má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení -spoluvytváří pravidla společného soužití, rozumí jim a snaží se je dodržovat

15 Součástí TVP předškolních dětí jsou Konkretizované očekávané výstupy. JAK TO VIDÍ STROM VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA STROM NA PODZIM OBDOBÍ HOJNOSTI - Kamarádi - Strom na zahradě, na poli, v lese - Drak - Barevné listy stromu - Podzim v lese - Vítr listí rozfouká - Moje tělo V tomto celku se budeme snažit pomoci dětem s adaptací na nové prostředí a na odloučení od rodiny. Seznámit je nejen s prostředím, ale i novými kamarády a dospělými, kteří ve škole pracují. Poznávat i ostatní děti v MŠ, navazovat nová přátelství, vzájemně si pomáhat, spolupracovat s dětmi i učitelkou. Chceme, aby se orientovaly v prostředí MŠ i nejbližšího okolí, aby si všímaly jeho změn a proměn v zahradách, parku, a to i v souvislosti s podzimními pracemi v těchto místech.u starších dětí pak rozvíjet sebedůvěru a sebevědomí, snahu o samostatnost ve vyjadřování, vystupování, obhajobě vlastních myšlenek a názorů. Učit děti uplatňovat základní společenské návyky. Budeme je učit organizaci hygieny, sebeobsluhy, stravování, přípravy na pobyt venku. Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat v oblasti hrubé a jemné motoriky, držení těla a správného dýchání. Chceme vést děti k pozorování barevnosti v podzimní přírodě, co kde roste, jaká žijí zvířata v lese, jak nás ovlivňuje podzimní počasí. Jak se má člověk v lese chovat, aby neublížil zvířatům i přírodě. Přiblížit dětem základy enviromentální výchovy, proč třídíme odpad?

16 Osvojovat si poznatky o lidském těle, jeho funkcích, orgánech. Přizpůsobit podané informace věkovým zvláštnostem. Chceme vytvářet povědomí o ochraně svého zdraví, ale i svých blízkých a kamarádů. Poznávat jak se chovat, co dělat pro ochranu svého zdraví a co pro posílení stránky fyzické ale i duševní. Budeme u dětí posilovat estetické vnímání, posilovat dovednosti slovesné, výtvarné i hudební a dramatické. Rozvíjet tvořivost, fantazii, podporovat zvídavost. Činnosti a příležitosti nabízené dětem Hry a činnosti, při kterých se seznamují s novým prostředím, všemi místnostmi budovy, s okolím MŠ a se zahradou Činnosti a hry, které povedou ke spokojenosti, radosti, veselí a pohodě. Společné rozhovory, diskuse, vyprávění zážitků, vyřizování vzkazů. Hry pro upevňování znalosti svého jména, adresy, značky a jména kamarádů. Rozhovory o pravidlech, která je nutno dodržovat, vytváření smysluplných pravidel, gest a symbolů chování. Sluchové, artikulační a rytmické hry, slovní hádanky a rozpočítadla. Činnosti a hry pro procvičení koordinace pohybů, správného držení těla a dýchání. Přednes a poslech recitace, nácvik recitace, dramatizace. Zprostředkované poznávání přírody, světa práce s knihou, časopisem, encyklopedií. Výpravy, vycházky a výlety do okolí školy se zaměřením pozorování přírodních změn, jevů, počasí. Orientace v okolí MŠ. Aktivity a činnosti zaměřené na poznávání vlastního těla, funkce, orgány námětové hry, obrazový materiál, DVD Byl jednou jeden život. Pokusy a experimenty, manipulační hry s různorodým materiálem, hry a tvoření s přírodninami a přírod. materiálem. Hry s pozorováním a popisováním vzájemné polohy dvou předmětů. Experimentování a hry s barvou. Hry se zpěvem, poslech zpěvu, zpěv, hra na rytmické hudební nástroje. Poznávání plodů podzimu všemi smysli a smyslové hry s přírod. materiálem. Psychomotorické a pohybové hry. Činnosti a hry pro cvičení jemné motoriky rukou a obličeje. Stolní a společenské hry, hry rozvíjející logické myšlení.

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI

MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI v rámci realizace projektu "Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP" registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.15/02.0003 MY SE MÁME RÁDI, MY JSME KAMARÁDI OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více