Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole"

Transkript

1 Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Budova vilového charakteru dodává škole rodinou atmosféru. Každé oddělení má svou třídu a hernu, nejmenší děti mají i své sociální zařízení. Nevýhodou jsou menší prostory pro pohyb dětí. Snažíme se vytvářet i v těchto prostorách koutky pro tvořivé a námětové hry, odpočinková místa pro klidnější chvilky. V umývárnách jsou směšovací baterie vody, a tak mají děti k dispozici vlažnou vodu k mytí. Vlastní topení na plyn je nejvýhodnější a škole umožňuje přizpůsobit teplotu v budově podle potřeby. Vybavení školy je v současné době uspokojivé. Nábytek byl již vyměněn a přizpůsoben věkovým zvláštnostem. Hračky se snažíme ukládat do míst pro děti přístupných, až na některé se nám to vcelku daří. Různými hracími prvky vytváříme pro děti koutky k námětovým hrám a výzdobou budovy se snažíme neustále obměňovat prostředí a vychovávat děti k estetickému cítění. Před třemi lety jsme vybudovali novou umývárnu v přízemí a v roce 2013 se budeme snažit zrekonstruovat i umývárnu v 2. patře. Dětské toalety jsou již všude nové a k tomu i pěkné příčky mezi mísami. Konečně se podařilo vybudovat novou toaletu pro dospělé v suterénu budovy, kde vznikl i nově sprchový kout. V plánu je i výměna krytů na topení. Šatny jsou již vybaveny novými šatními boxy. Problémem budovy zůstávají okna, kterými uniká teplo. Zatím je výměna v nedohlednu. Stravování dětí i dospělých je zajištěno ve společné jídelně. Nevýhodou této organizace je nutnost dodržovat časový harmonogram ve střídání v jídelně a prostory jídelny nám neumožňují větší samostatnost při stolování dětí. Pitný režim je zajištěn nápojovými automaty, kde se děti samostatně obslouží. K pití jim je kromě čaje nebo džusu nabídnuto denně studené mléko. Pro upevnění návyku zařadit ovoce do vlastního jídelníčku dostávají děti ráno čerstvé ovoce k okamžité spotřebě. Odpočinek dětí je zajištěn na 2 lehárnách, kde odpočívají děti z prvního a druhého oddělení, děti z třetího oddělení zde odpočívají do 13. hodiny. Nedostatek místa nám neumožňuje

2 dodržet mezery mezi lehátky, hygienu se snažíme řešit střídavě položenými dětmi. Pod lehátkem má každé dítě košík na své pyžamo a svléknuté oblečení. Nejstarší děti se po odpočinku na lehátku věnují individuálním hrám, zájmovým činnostem a p. učitelky s nimi pracují při individuální činnosti. Zahrada poskytuje možnost přenášení činností ven. Vysoké stromy zastiňují v letních měsících dostatečně herní plochu. Nové stolečky a lavice umožňují provádět různé pracovní činnosti i venku. V altánku jsou hračky pro venkovní hry uzamčeny a každý den se sem ukládají. Jsou zde hračky na písek, kočárky, sportovní náčiní. Nově jsme zakoupili odrážedla a později jsme koupili i velké koloběžky s nafukovacími koly pro starší děti. Myslím, že je to zpestření pro pobyt venku a pro pohybový rozvoj dětí. Dřevěné průlezky jsou mezi dětmi velice oblíbené. Bohužel jsou majetkem města a potřebovaly by častější údržbu. Na přední i zadní zahradě je velké kryté pískoviště pro tvořivé stavění. V létě využíváme rosení dětí a hry s vodou v dětském brouzdališti. Zahradu využíváme pro pobyt venku velice často, protože v blízkosti nejsou dětská hřiště ani koutky. Životospráva Naše škola se snaží dítě rozvíjet ve všech oblastech. Nabízíme dětem kvalitní a pestrou stravu s vhodnou skladbou jídelníčku. Seznamujeme děti s celozrnnou stravou, dostávají denně čerstvé ovoce a dostatek tekutin. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se o to, aby alespoň ochutnaly. Starší děti jedí příborem, mladší začínají v pololetí.vedeme děti ke správnému stolování a udržovat čistotu při jídle. K tomu slouží hadřík a kbelíček v jídelně, kde si děti samy mohou utřít stoleček v případě potřeby. Dodržujeme intervaly mezi jídly a snažíme se, aby děti měly dostatek času na jídlo. Pohyb starších dětí v prvním patře je volnější, mohou se dojít napít, na toaletu. Cvičení dětí zařazujeme pravidelně, i když je omezeno prostorem budovy. Snažíme se nabídnout pohybové aktivity dětem při pobytu venku. Využíváme blízkost sportovního areálu Střelnice. Za příznivého počasí využíváme atletický stadion a přes zimu navštěvují dětí krytou atletickou halu pravidelně. Potřeba odpočinku menších dětí je naplněna denně po obědě v dobře vyvětrané lehárně.

3 Starší děti po obědě odpočívají na lehátku do 13 hodin a pak se věnují klidnějším hrám a činnostem. Psychosociální podmínky Celý kolektiv mateřské školy se snaží nabídnout dětem příjemné prostředí, aby se zde dítě cítilo bezpečně, spokojeně a radostně. Mezi dětmi se snažíme rozvíjet přátelské vztahy, rozebíráme s dětmi danou problematiku a každý den se jim snažíme být příkladem a kamarádem. Všechny děti u nás mají stejná práva, snažíme se potlačovat vyřazování z kolektivu a určité chování nadřazenosti. Naši školu navštěvují často děti z romských i ukrajinských rodin a to nám přináší právě možnost zapojení všech dětí i z jiných komunit. Chceme u dětí vypěstovat zdravé sebevědomí, ale i úctu a toleranci k ostatním dětem a dospělým. Psychohygiena Novým dětem nabízíme při vstupu do školky adaptační dobu s možností pobytu jednoho z rodičů, popřípadě se starším sourozencem, jež už naši školu navštěvuje. Rodiče mohou děti přivádět do školy podle potřeby, ale nejdéle do 8,30. Po dohodě i výjimečně v jinou dobu. Po obědě menší děti odpočívají na lehárně při poslechu pohádky, některé usnou a jiné jen leží. Budoucí školáci odpočívají na lehárně jen do 13. hodiny, po obědě si vyposlechnou pohádku a pak se zapojují do zájmových kroužků nebo si vybírají klidnější formu hry. V tuto dobu také s nimi pracují individuálně p. učitelky. Organizace vzdělávání v naší MŠ Děti jsou přijímány do mateřské školy dle zápisu a jediným kritériem je věk dítěte a bydliště v našem městě. Do třech oddělení jsou děti rozděleny pokud možno podle věku. V prvním oddělení /Kytiček/ jsou děti ve věku 3-4 roky. V tomto oddělení se děti seznamují s výchovou v kolektivu, získávají první zkušenosti s kladnou i zápornou stránkou vztahů ve skupině, veškeré informace jsou jim nabízené v elementární rovině a získané kompetence jsou na úrovni seznamování, pozorování. Hlavními cíli v tomto roce je zvládnout základní prvky sebeobsluhy, hygieny, odpoutání se od rodičů a inergrace do dětského kolektivu.

4 Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje v hrací třídě a herně. Třída je přizpůsobena pro výtvarné činnosti, zpívání, ale je zde i dětská kuchyňka. Herna nabízí větší prostory pro pohybové činnosti, konstruktivní tvoření a hry na koberci. V tomto oddělení se děti ráno schází a odpoledne rozchází. Proto se snažíme vybavit tuto třídu pomůckami a hračkami nejen pro nejmenší děti, ale i pro děti starší. Tím, že se tu denně vystřídá poměrně dost dětí, je nutno i častěji doplňovat a vyměňovat pomůcky a hračky. V druhém oddělení /Hvězdiček/ jsou děti 4-6 leté. Také do tohoto oddělení přicházejí děti přímo z rodiny bez zkušeností s dětským kolektivem. Větší část komunity ale tvoří děti, které již školu navštěvují druhým rokem a tvoří spolu tzv. partu kamarádů. To pomáhá novým dětem začlenit se a vytvořit si zde přátelské vztahy s vrstevníky. Vzdělávací nabídka pro tyto děti staví již na základech získaných v prvním oddělení, je upravena a rozšířena podle věku a dětských možností. Hlavní prioritou v tomto oddělení je budování vztahů mezi vrstevníky, ale i podporování zdravého sebevědomí, začlenění se do skupiny stejně starých dětí. Vzdělávání a hry se uskutečňují ve větší třídě a pěkné herně. Třída je vybavena stolečky, dětským obývacím koutkem a kuchyňkou, herna poskytuje prostor pro cvičení, hudebně pohybové činnosti, konstruktivní stavění, je zde koutek s kadeřnictvím a malé dětské divadlo. Děti z tohoto oddělení využívají pro hru i chodbu, kde se nachází dětský ping-pongový stůl, hokejbal a stolní fotbal. Ve třetím oddělení /Sluníček / jsou děti 5-7 leté, budoucí školáci a děti s odkladem školní docházky. Zde je hlavní náplní vzdělávacího procesu nejen příprava na životní situace a jejich zvládnutí, ale především příprava na úspěšný vstup do základní školy a přiměřený úspěch v povinné školní docházce. Děti se snažíme připravit jak po stránce jazykové, grafomotorické, v oblasti logického myšlení, matematických představ, hrubé a jemné motoriky, v základních znalostech o světě a přírodě. Neméně důležitou stránkou je i psychická odolnost a otužilost, vyrovnanost v oblasti citů a vůle. Také v tomto roce klademe důraz na vztahy mezi vrstevníky, navíc se snažíme zapojit nejstarší děti do role malých učitelů. Hry a učení těchto dětí probíhá ve větší herně a pracovní třídě, rovněž s využitím chodby. V případě potřeby jsou i předškolní děti v 2. oddělení a věnujeme se jim v individuální práci, aby mohly jít rovnou do školy. Ráno se všechny děti schází v přízemí, v 7 hodin si p. učitelka vezme 2. a 3. oddělení do prvního patra a v 7,15 se tyto děti ještě rozdělí na 2 skupiny.

5 Přes odpočinek jsou děti ve třech skupinách podle potřeby spánku a na svačinu se sejdou v jídelně. Po svačině se nejstarší děti rozdělí k 1. a 2. oddělení. V přízemí se odpoledne děti schází až v 15,30 hodin. V době odpočinku probíhají na naší škole zájmové kroužky pro talentované děti, dětská jóga pro hyperaktivní děti a výuka anglického jazyka. Kromě anglického jazyka, který zajišťuje odborná lektorka, vedou tyto kroužky naše paní učitelky. Je to kroužek keramiky, tvořivé dílny, veselé pískání a pěvecký sbor. Některé kroužky probíhají jednou za 14 dnů, jiné každý týden. O všechny zájmové aktivity je obrovský zájem a tak se snažíme uspokojit co nejvíce dětí. Denní program je flexibilní podle potřeb dětí a aktuální situace ve škole. Dodržovat musíme pouze časový harmonogram v jídelně, abychom se vystřídali, jelikož se najednou do jídelny někdy nevejdeme. Poměr spontánních a řízených činností se snažíme rovnoměrně rozdělit. Ponechat dětem dostatek času pro vlastní hru a nenásilně ji ukončovat. REŽIM DNE : 6,30-8,30 scházení dětí ranní hry a činnosti 8,30-9,15 příprava na svačinu dopolední svačina 9,00-9,45 výchovně vzdělávací činnosti 9,30-11,45 příprava na pobyt venku pobyt venku 11,30-12,30 příprava na oběd oběd 12,15-14,00 odpočinek, nespavci zájmové kroužky 14,15-14,30 příprava na svačinu odpolední svačina 15,00-16,30 odpolední zájmová činnost

6 rozcházení Řízení mateřské školy Ředitelka se snaží vytvořit jednotný pedagogický tým a spolu s provozními zaměstnanci vybudovat ve škole příjemnou atmosféru k tvůrčí práci všech zaměstnanců. Zaměstnanci mají vymezeny svoje povinnosti, pravomoci a úkoly./viz. Úkoly a povinnosti zaměstnanců / Při vypracování nové směrnice se všichni zaměstnanci s ní seznámí a podpisem ji potvrdí. Odměňování probíhá podle předem stanovených kritérií./viz Kritéria pro os. ohodnocení a odměny / Ředitelka zaměstnance motivuje, chválí a ponechává jim dostatek pravomocí. Radí se s nimi při nákupu vybavení, učebních pomůcek a na pracovních schůzkách společně plánují chod zařízení. Ředitelka vypracovává ŠVP po konzultaci s ostatními pedagogy. Spolupráce MŠ s ostatními subjekty Mateřská škola spolupracuje se ZŠ v Pivovarské ulici / návštěvy v 1. třídě, na vánočním představení, zapůjčení dětského hřiště / se zřizovatelem / vystoupení pěveckého sboru před budovou radnice o Vánocích i Velikonocích/ s pedagog. psycholog. poradnou / přednášky pro rodiče budoucích školáků / se střední pedag. školou a VOŠ / praxe studentek / s pediatry našich dětí /konzultace / s Eurocentrem / přehlídka pěv. sborů s plaveckou školou s Tenisovým svazem na Proseči s fotbalovým svazem ve Mšeně s Domem vína / Dýňobraní / s Městským divadlem a dalšími subjekty

7 Personální a pedagogické zajištění Ve škole pracuje pět pedagogických odborně vzdělaných pracovnic na celý úvazek. K tomu čtyři provozní pracovnice: školnice na plný úvazek, v kuchyni jedna hlavní kuchařka a jeden kuchař na zkrácený úvazek a na třetinový úvazek vedoucí stravování. Další vzdělávání učitelek probíhá formou seminářů pořádaných jak CVLK tak i NIDV v Liberci. Další odborné znalosti si paní učitelky doplňují samostudiem odborných časopisů a knih, ve škole odebíráme výborné Informatorium. Také pani kuchařka a vedoucí stravování se vzdělávají na pravidelných školeních o Hygienickém minimu, nově čtením časopisu o výživě.. Každá pedagogická pracovnice je zaměřena určitým směrem: jedna vede dětský pěvecký sbor Sluníčko, jedna se věnuje dětské józe, jedna se stará o správné dýchání při zdravém pískání na flétnu, jedna prohlubuje výtvrné schopnostit dětí, ředitelka vede kroužek keramiky. Celkově se kolektiv podílí na výzdobě budovy a vytváří všem příjemné rodinné prostředí. Vztahy mezi pedagogy a provozními zaměstnanci jsou na velmi dobré úrovni. Spoluúčast rodičů První informace od rodičů získáváme při vstupu dítěte do MŠ formou dotazníku o individuálních potřebách dítěte. V rámci adaptačního období s rodiči co nejvíce komunikujeme a pomáháme dětem ulehčit přechod. Při mateřské škole funguje Sdružení rodičů a přátel školy a s jeho pomocí organizujeme větší akce, obdarováváme děti při odchodu do školy a financujeme různé výlety. Díky Sdružení získáváme i sponzorské dary, od samotných rodičů i od firem. Pro rodiče a děti připravujeme vánoční a velikonoční dílnu, kde si společnými silami vyrobí pěkné dekorace. Dále využíváme k setkávání s rodiči naši zahradu, kde pořádáme hned v září společnou akci nazvanou Bramboračku / sportovní hry a tvoření / a v červnu pořádáme kouzelnou zahradu s rozloučením s budoucími předškoláky. Rodiče nám také pomáhají při lyžařském výcviku, který každoročně pořádáme na Severáku. Rodiče jsme zapojili i do sběru druhotných surovin, v rámci čehož vychováváme děti k ochraně přírody.

8 Zapojili jsme rodiče do dění v MŠ takzvaným domácím tvořením. Děti společně s rodiči vytvoří doma výrobek na dané téma a my je vystavíme v areálu školy. V jednom školním roce pracují na 4 témata, která se každý rok mění. Dalším projektem spolupráce s rodiči je projekt: Mámo, táto, zazpíváme si. V této části se snažíme o připomenutí lidové písničky jak našim dětem, tak i domácím zpíváním našim rodičům. Během školního roku rozdáme do rodin 10 lidových písniček a na konci roku si je společně s rodiči na zahradě zazpíváme. Před zápisem do školy pořádáme pro rodiče schůzku s pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny. Informace pro rodiče jsou zveřejněny jednak na nástěnce v budově a hlavně na webových stránkách naší školy v rubrice Aktuality. V poslední době si rodiče zvykli vyhledávat informace formou internetu a nám se tento způsob osvědčil hlavně v době jejich nepřítomnosti. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami Naši školu si rodiče s dětmi se zdravotním postižením nevybírají, a to z důvodu nevhodného vnitřního prostředí, v budově je schodiště, které komplikuje pohyb těchto dětí. V rámci dětské jógy se věnujeme dětem hyperaktivním a dětem potřebujícím zklidnění. Školu ale navštěvují čím dál častěji děti z jazykově odlišného prostředí. Pro ně vytváříme individuální program, postavený hlavně na komunikaci a snaze naučit se jazyk. Škola se nachází v blízkosti romské komunity, a tak každoročně zde máme několik romských dětí. Mezi těmito dětmi jsou veliké rozdíly v prostředí, z jakého k nám přicházejí. Snažíme se jim nabídnout podnětné prostředí plné přiměřených informací a připravit je co nejlépe na vstup do ZŠ. V poslední době se velmi zhoršila logopedická úroveň dětí, proto se chceme více soustředit na tuto problematiku. Jednak zařazovat logopedické chvilky a gymnastikou mluvidel pomáhat správné výslovnosti a také se zúčastnit co nejvíce seminářů na toto téma. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí s výtvarným talentem probíhá v rámci zájmových kroužků, keramického a tvoření z různých materiálů. Děti s hudebním nadáním se rozvíjejí v rámci zpěvu v dětském sboru. Plány práce v těchto kroužcích tvoří jednu z příloh ŠVP.

9 Dětem s mimořádným nadáním v jiné oblasti se věnuje pedagog při individuální práci, zadává jim obtížnější úkoly a snaží se rozvíjet jejich oblast zájmu. Evaluace Chceme se zaměřit hlavně na naplňování cílů programu, kvalitu podmínek vzdělávání a na práci pedagogů. Budeme vyhodnocovat a analyzovat výsledky pedagog. procesu a vyvozovat závěry pro jeho zkvalitnění. Jedná se o práci pravidelnou a systematickou. Zpětnou vazbu získáváme od rodičů, základní školy a zřizovatele. Každoročně tedy probíhá vyhodnocení programu jako celku, zda vychází z RVP PV, zda odpovídá věkovým zvláštnostem a potřebám dětí, zda se nezměnily podmínky vzdělávání. Zlepšování podmínek probíhá samozřejmě i průběžně a aktuálně / nákupem pomůcek, modernizací vybavení tříd a školy/. Evaluace tak probíhá na úrovni školy, třídy a jednotlivých zaměstnanců. Tyto úrovně se navzájem prolínají. Jednou za rok /většinou na závěr školního roku / zhodnotíme celkovou úroveň ŠVP. Zda ŠVP respektuje hlavní zásady tvorby ŠVP PV formulované v RVP PV a vzdělávací obsah i podmínky dané RVP PV. Zda podává ucelený obraz o naší MŠ, o způsobu a formách její práce a poskytovaném vzdělávání. Zda dává dostatečný prostor pedagogům aktuálně měnit, doplňovat a aktualizovat TVP. Zda má pedagog dost prostoru, aby respektoval individuální potřeby a možnosti dítěte. Za pozitiva můžeme jmenovat volný výběr tématu podle aktuální potřeby /počet dětí, počasí, neplánované aktivity atd./. Ředitelka hodnotí klima školy, které je velmi důležité pro veškerou činnost ve škole. Dále hodnotíme nabídku školy, způsob výuky, školní akce, pokroky a nezdary dětí. Hospitační činnost provádí ředitelka průběžně během dne a dále cílenými hospitacemi, o kterých vede záznamy a jejich výsledek probírá na pohospitačním rozboru. Kontroly nepedag. pracovníků provádí ředitelka průběžně během celého roku. Pro pohled z druhé strany dáváme rodičům dětí dotazníky ke zjištění spokojenosti /nespokojenosti/ s úrovní výuky, s přístupem k dětem, s prací zaměstnanců, s rozmanitostí akcí MŠ, atd. Konzultujeme úroveň a uplatnění našich dětí v ZŠ s učitelkami první třídy a s ředitelem ZŠ.

10 Materiální a hygien. podmínky školy učitelky hodnotí dostatek hraček a materiálů pro rozmanité činnosti dětí : pohybové, hudební, poznávací, výtvarné, dramatické a dostatek didaktických pomůcek. Psychohygiena hodnotíme dostatečné střídání aktivit s odpočinkem a vyváženost denního režimu, náročnost na děti a jejich vytíženost. Psychosociální podmínky hodnotíme kvalitu vztahů dětí ve třídě, mezi zaměstnanci i vzájemné vztahy s rodiči. Životospráva zde hodnotíme vyváženost stravy, vhodný pitný režim, dostatek pobytu venku, dostatek odpočinku. Evaluace jednotlivými pracovníky probíhá také formou dotazníků připravených ředitelkou a vyhodnocenou pak společně se všemi zaměstnanci. Z posledních záznamů po vyhodnocení ředitelkou vyplynuly tato závěry: 1/evaluace ŠVP Práce s ŠVP Putování za sluníčkem učitelky spíše uspokojila, používají z 50% řízenou výchovnou činnost, z témat jim je nejblíže Advent a Jaro, v nejstarším oddělení chybí některá témata / pravěk, vesmír /, vymyslet něco nového je pro většinu obtížná, ale daří se. Spolupráce s kolegyněmi je vyhovující. 2/ evaluace spolupráce s rodiči Spolupráci považují za dobrou až výbornou, někdy je nutno více komunikovat. 3/ evaluace DVPP Všechny mají dost příležitostí, jsou ochotny vzdělávat se 1-2x do roka, ale v pracovní době a povětšinou ne ze svých fin. Prostředků. Oblasti vzdělávání jsou různé. 4/ evaluace klimatu v pracovním kolektivu Kolektiv z pohledu učitelek je dobrý, provozní pracovníci se nezúčastnili. Za pozitivní vidí toleranci, vzájemný respekt, snahu si vyhovět. Za negativní nejednotné působení, nedodržování dohodnutých pravidel. 5/ evaluace mater. vybavení Ve škole je většina spokojená jak s did. pomůckami tak s hračkami i jiným vybavením. Evaluace na třídách probíhá formou zápisu do třídní knihy. Kde učitelka hodnotí obtížnost úkolu, zda děti zvládly či nikoliv, s kým bude nutno zopakovat, kde mají děti ještě slabiny a také zde hodnotí vlastní metody a prostředky práce. Zda obsah vzdělávání odpovídá věkovým zvláštnostem dítěte, zda byly splněny individuální potřeby dětí. Do individuálních listů evalujeme dítě dvakrát do roka a to v těchto oblastech :

11 - Dítě a jeho tělo pohyb a pohyb. koordinace, koordinace ruky a těla, sebeobsluha, držení tužky, orientace v tělním schématu - Dítě a jeho psychika jazyk a řeč /slovní zásoba, formální vyspělost řeči, gramatická správnost řeči, stavba vět, úroveň verbální komunikace, kvalita slovního projevu/ poznávací schopnosti a funkce / vnímání; tvořivost,vynalézavost, fantazie; pozornost a soustředěnost; paměť a učení / sebepojetí, city a vůle /sebeuvědomění a sebeuplatnění, sebeovládání a přizpůsobivost, vůle, vytrvalost, respektování pravidel, city a jejich projevy / - Dítě a ten druhý komunikace s dospělým, komunikace s dětmi, sociabilita a spolupráce, - Dítě a společnost společenská pravidla a návyky, zařazení do třídy, zapojení do společenských her, spolupráce na činnostech - Dítě a svět adaptabilita ke změnám, zdraví a bezpečí, poznatky, sociální informovanost Předměty evaluace : - dosahování vytyčených cílů - podmínky vzdělávání - úroveň pedagogické práce - spolupráce s okolím a rodiči Prostředky evaluace : - autoevaluace - hospitace, pozorování - konzultace - dotazníky a ankety - rozhovory, porady, zápisy do individ. listů Časový plán a odpovědnost : - ŠVP vyhodnocovat 1x ročně : všichni pedagogové - podmínky vzdělávání : 2 x ročně : všichni zaměstnanci, průběžně během školního roku /dotazníky, připomínky, porady /

12 - úroveň pedag. práce průběžně podle potřeby do třídní knihy : všichni pedagogové, průběžně během dne a hospitace : ředitelka - dosažené kompetence dětí : do indiv. listů, 2x do roka /leden a červen /, porady - spolupráce s okolím : průběžně, anketa pro rodiče jednou za 2-3 roky, konzultace se ZŠ, se zřizovatelem, s rodiči Charakteristika ŠVP Náš ŠVP se nazývá Jak to vidí strom a je rozpracován do čtyř integrovaných bloků : Strom v období hojnosti, Strom v zimě spí a sní, Strom se na jaře probouzí, Strom v létě v plné síle. Každý integrovaný blok má několik podtémat, která jsou dále rozpracována v třídních výchovných programech. Ne všechna podtémata mají všechna oddělení společná, některá témata zpracovávají jen starší oddělení. Ze ŠVP vycházejí učitelky při zpracování TVP, který je přizpůsoben věkovým zvláštnostem a potřebám. K doplňování používáme další zpracované projekty. Integrované bloky se opírají o střídání čtyř ročních období, tzn.že se dětem snažíme nabídnout činnosti a příležitosti, při kterých se dovědí co nejvíce o změnách v přírodě, o tradicích obohacujících celý rok, o počasí. Ale do integrovaných bloků je zakomponován i svět zvířat, svět lidí s jejich prací, domovem a vztahy. Dá se říci, že filosofií našeho ŠVP je snaha nabídnout dětem pohled Stromu na celou naši planetu. Ale informace, příležitost a podněty jim nabízené musí splňovat věkové i individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Dítě má v předškolním věku svá specifika a my je chceme respektovat. Náš vzdělávací program se zaměřuje na vytvoření základních klíčových kompetencí. Dítě chceme vést tak, abychom formovali jeho vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro jeho osobní rozvoj. Naší snahou je připravit dítě pro vstup do základní školy, připravit je i co nejlépe pro život, aby se vyrovnalo s nároky na ně kladenými, aby zvládlo obtížné situace a aby umělo vnímat krásu světa a radovat se z každodenních maličkostí. Snažíme se připravit dětem co nejvíce podnětné prostředí, kvalitní a odpovídající nabídku činností, možnosti pro získání co nejlepších kompetencí. Rozvoj dítěte probíhá v pěti vzdělávacích oblastech, biologické psychologické, interpersonální, sociálně- kulturní a enviromentální. Chceme dítě nenásilně zařadit do kolektivu a učit ho žít ve společnosti ostatních. Vést ho tak, aby postupně získalo osobní samostatnost. Nejdříve v sebeobslužných dovednostech a

13 hygienických návycích, dále ve schopnosti samostatně komunikovat, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je společensky vhodnou formou. Zaměříme se na aktivní i pasivní slovní zásobu, na umění komunikace a vyjádření se ve větách, na vedení dialogu s vrstevníky i dospělými. Při dnešní vadné výslovnosti u dětí se zapojíme do spolupráce s rodiči při odstraňování těchto vad formou preventivních logopedických cvičeních a při gymnastice mluvidel. Vzdělávací obsah je v RVP PV z něhož vychází náš ŠVP uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí : 1/ Dítě a jeho tělo V této biologické oblasti je hlavním cílem stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho fyzickou zdatnost, podporovat pohybové i manipulační a sebeobslužné dovednosti, vést ke zdravým životním návykům a postojům. 2/ Dítě a jeho psychika V této psychologické oblasti je cílem podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení. Povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. 3/ Dítě a ten druhý V této interpersonální oblasti je cílem podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci, zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4/ Dítě a společnost V této sociálně-kulturní oblasti je cílem uvést dítě do společenstva ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění. Umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 5/ Dítě a svět V této enviromentální oblasti je cílem založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj člověka k životnímu prostředí.

14 Metody a formy práce Pro dosažení našich cílů používáme odpovídající metody a formy práce. Jednak metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi. V procesu učení hraje významnou roli spontánní sociální učení, kde jsou velkým vzorem všichni dospělí, kteří se s dítětem během dne ve škole potkají. Aktivity jež používáme v procesu výchovy a vzdělávání jsou jak spontánní tak i řízené, a my se snažíme, aby byly vzájemně vyvážené. Kompetence předškolního dítěte Pro období předškolního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány tyto kompetence v elementární úrovni: A/ kompetence k učení -vědomě získává zkušenosti, vědomosti, poznatky o osvětě kolem sebe a uplatňuje je v praxi -aktivně se zajímá o dění kolem sebe, klade otázky a hledá odpovědi -při učení, které je jak spontánní tak vědomé, vyvíjí úsilí, snaží se práci dokončit B/ kompetence k řešení problémů -snaží se řešit problémy, na které stačí a k řešení využívá své zkušenosti -orientuje se v číselných pojmech a hledá funkční řešení -nebojí se chybovat, ale potřebuje ocenit za snahu C/ komunikativní kompetence -dokáže se vyjádřit ve větách, rozumí slyšenému, sděluje své prožitky -komunikuje bez zábran jak s dospělými tak s vrstevníky -ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní D/ sociální a personální kompetence -uvědomuje si sama sebe, umí se samostatně rozhodovat a nést důsledky svého jednání -ve skupině se dokáže jak prosadit tak podřídit -dokáže se citlivě a ohleduplně chovat ke slabšímu, dokáže pomoci a nenechá si ubližovat E/činnostní a občanské kompetence -uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat -má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení -spoluvytváří pravidla společného soužití, rozumí jim a snaží se je dodržovat

15 Součástí TVP předškolních dětí jsou Konkretizované očekávané výstupy. JAK TO VIDÍ STROM VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA STROM NA PODZIM OBDOBÍ HOJNOSTI - Kamarádi - Strom na zahradě, na poli, v lese - Drak - Barevné listy stromu - Podzim v lese - Vítr listí rozfouká - Moje tělo V tomto celku se budeme snažit pomoci dětem s adaptací na nové prostředí a na odloučení od rodiny. Seznámit je nejen s prostředím, ale i novými kamarády a dospělými, kteří ve škole pracují. Poznávat i ostatní děti v MŠ, navazovat nová přátelství, vzájemně si pomáhat, spolupracovat s dětmi i učitelkou. Chceme, aby se orientovaly v prostředí MŠ i nejbližšího okolí, aby si všímaly jeho změn a proměn v zahradách, parku, a to i v souvislosti s podzimními pracemi v těchto místech.u starších dětí pak rozvíjet sebedůvěru a sebevědomí, snahu o samostatnost ve vyjadřování, vystupování, obhajobě vlastních myšlenek a názorů. Učit děti uplatňovat základní společenské návyky. Budeme je učit organizaci hygieny, sebeobsluhy, stravování, přípravy na pobyt venku. Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat v oblasti hrubé a jemné motoriky, držení těla a správného dýchání. Chceme vést děti k pozorování barevnosti v podzimní přírodě, co kde roste, jaká žijí zvířata v lese, jak nás ovlivňuje podzimní počasí. Jak se má člověk v lese chovat, aby neublížil zvířatům i přírodě. Přiblížit dětem základy enviromentální výchovy, proč třídíme odpad?

16 Osvojovat si poznatky o lidském těle, jeho funkcích, orgánech. Přizpůsobit podané informace věkovým zvláštnostem. Chceme vytvářet povědomí o ochraně svého zdraví, ale i svých blízkých a kamarádů. Poznávat jak se chovat, co dělat pro ochranu svého zdraví a co pro posílení stránky fyzické ale i duševní. Budeme u dětí posilovat estetické vnímání, posilovat dovednosti slovesné, výtvarné i hudební a dramatické. Rozvíjet tvořivost, fantazii, podporovat zvídavost. Činnosti a příležitosti nabízené dětem Hry a činnosti, při kterých se seznamují s novým prostředím, všemi místnostmi budovy, s okolím MŠ a se zahradou Činnosti a hry, které povedou ke spokojenosti, radosti, veselí a pohodě. Společné rozhovory, diskuse, vyprávění zážitků, vyřizování vzkazů. Hry pro upevňování znalosti svého jména, adresy, značky a jména kamarádů. Rozhovory o pravidlech, která je nutno dodržovat, vytváření smysluplných pravidel, gest a symbolů chování. Sluchové, artikulační a rytmické hry, slovní hádanky a rozpočítadla. Činnosti a hry pro procvičení koordinace pohybů, správného držení těla a dýchání. Přednes a poslech recitace, nácvik recitace, dramatizace. Zprostředkované poznávání přírody, světa práce s knihou, časopisem, encyklopedií. Výpravy, vycházky a výlety do okolí školy se zaměřením pozorování přírodních změn, jevů, počasí. Orientace v okolí MŠ. Aktivity a činnosti zaměřené na poznávání vlastního těla, funkce, orgány námětové hry, obrazový materiál, DVD Byl jednou jeden život. Pokusy a experimenty, manipulační hry s různorodým materiálem, hry a tvoření s přírodninami a přírod. materiálem. Hry s pozorováním a popisováním vzájemné polohy dvou předmětů. Experimentování a hry s barvou. Hry se zpěvem, poslech zpěvu, zpěv, hra na rytmické hudební nástroje. Poznávání plodů podzimu všemi smysli a smyslové hry s přírod. materiálem. Psychomotorické a pohybové hry. Činnosti a hry pro cvičení jemné motoriky rukou a obličeje. Stolní a společenské hry, hry rozvíjející logické myšlení.

17 Hry a činnosti při kterých si budou děti procvičovat zručnost, koordinaci zraku a ruky, dodržování pracovního postupu, bezpečné zacházení s nástroji a sebeobslužné činnosti. Činnosti, které dětem umožňují samostatné vystupování, vyjadřování. Hry podporující víru dětí ve své schopnosti a síly. Poslech příběhů s dětským hrdinou, pohádek, schopnost rozumět slyšenému a zachytit hlavní myšlenku. STROM V ZIMĚ SPÍ A SNÍ - Kouzlo Adventu - Zimní radovánky - Zvířata v zimě - Královna zima - Masopust a karneval - Barevný týden, z pohádky do pohádky - Jdu k zápisu - Povolání a materiály Naším záměrem v tomto bloku je posilovat prosociální chování ve vztahu k rodině, kamarádům i dospělým. Budeme podporovat vytváření správných sociálních postojů, chuť vytvářet, vyhledávat a pozorovat krásné věci, a to jak v MŠ, tak i v blízkém okolí a přírodě. Společně vytvářet příjemnou atmosféru. Jazykovými, hudebními, výtvarnými o pohybovými prostředky navozovat sváteční atmosféru, zařadit společné oslavy svátků. Při vystupování na veřejnosti postupně získávat sebedůvěru a sebejistotu. Záměrně řídit a ovládat své chování, učit s spolupracovat a přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch. Podporovat děti ve snaze pomáhat při výzdobě školy před vánocemi a seznamovat je s tradicemi patřícími k těmto svátkům. Budeme pozorovat změny v přírodě, uvědomovat si význam zimního období pro přírodu a vnímat jeho krásu. Seznamovat se s potřebou pomoci zvířatům v tomto období. Sledovat počasí a jeho typické zimní znaky. Poznávat radosti tohoto období při sezónních činnostech,ale i nástrahy a nebezpečí /náledí, zamrzlá přehrada, sáňkování na silnici /. V rámci zimních sportů posilovat hrubou motoriku a upevňovat fyzickou kondici dětí. Užívat si s dětmi veselí při Karnevalu, umožnit jim pomocí převleku zažít novou roli.

18 Starším dětem přiblížit prostředí školy a připravit je k zápisu do 1. třídy.podporovat chuť dozvědět se něco nového, chuť učit se, ptát se a získávat nové informace. Ubezpečit děti, že dané úkoly zvládnou, upevňovat zdravé sebevědomí. Připravit děti také na pocit zodpovědnosti, otužovat zadáváním přiměřených úkolů. Budeme s dětmi poznávat okruhy lidské činnosti, učit je vážit si lidské práce a získávat povědomí o důležitosti pracovat a být platným. Činnosti a příležitosti nabízené dětem Hry a činnosti, při kterých se učí přijímat, respektovat druhého, sociální a interaktivní hry, role v dramatické činnosti, společenské hry, námětové hry a činnosti Spontánní a cílená pozorování přírodních, technických a kulturních objektů. Manipulační činnosti s různými předměty, náčiním, pomůckami, hračkami. Zkoumání jejich vlastností-porovnávání, přiřazování, apod. Vedení rozhovorů dětí, diskutování, samostatné projevy verbální, ale i pohybové, hudební, výtvarné. Sebeoblužné a pracovní činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí. Hry a činnosti podporující vývoj řeči a dovednosti předcházející čtení, psaní, motoriky mluvidel a grafomotoriky. Využívání a používaní knih, časopisů, encyklopedií. Poslechem pohádek rozšiřovat slovní zásobu, uvědomovat si vlastnosti hlavních hrdinů, hledat moudra skrytá v textu. Tvořivé hry a činnosti s různým materiálem, s přírodním materiálem, pokusy, experimenty. Realizace společných zábav a slavností, činnosti dotvářející slavnostní atmosféru. Při použití převleků zažívat pocit být někým jiným, umět se radovat a zažívat veselí. Výlety ke krmelci s donáškou potravy pro lesní zvěř. Obstarávání krmítka na okně i na zahradě, pozorování ptáků. Hry, činnosti a aktivity pro seznamování s lidovou slovesností, zvyky, tradicemi.

19 Činnosti a hry zaměřené na vytváření a chápání pojmů a osvojování si poznatků spojených se zimním obdobím a vánocemi. Pozorování změn počasí, seznamování s různými druhy počasí, vztah počasí k ročnímu období i z estetického hlediska. Činnosti a aktivity seznamující s nebezpečím typickým pro zimu, vedoucím k ochraně zdraví, osobního bezpečí. Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů při hrách, dopravních situacích. Smyslové a psychomotorické hry. Hry a činnosti směřující k poznávání přírodních i umělých materiálů, nakládání s odpady, poznávání různých povolání a řemesel. Hry a činnosti umožňující samostatné vyjadřování, obhajobu vlastních názorů, rozhodování, sebehodnocení. Hra a modelové situace pro rozvoj společensko-kulturních návyků. Hry a aktivity rozvíjející tvořivost, fantazii, představivost. Činnosti seznamující s časovými pojmy a vztahy souvisejícími s průběhem dne, roku, běžnými proměnami, přibližující dětem časové a logické posloupnosti dějů. Hry a modelové situace vedoucí k ohleduplnosti, ochotě se dělit, střídat, pomoci i ke schopnosti řešit spor, respektovat druhého. Lokomoční, zdravotní a sezónní činnosti a hry, při kterých se přirozeně rozvíjí pohybové dovednosti a smysly. Přednes, dramatizace, zpěv, hra na rytmické hudební nástroje. Řešení myšlenkových a praktických problémů, vyhledávání různých variant a možností. STROM SE NA JAŘE PROBOUZÍ Jarní probuzení / živá a neživá příroda / Na tom našem dvoře Velikonoce Svátek maminek a moje rodina Život na zahradě Život v našem městě a doprava Exotická zvířata

20 V tomto bloku chceme vést děti k poznávání a ochraně přírody jak živé tak i neživé. Povedeme děti k poznání, že každá součást živé přírody potřebuje vhodné prostředí ke svému životu a člověk má k tomu napomáhat. Proto se učíme o přírodu pečovat, ale můžeme se setkat i s lidmi a způsoby, které přírodu ničí a poškozují. Budeme děti učit vnímat krásu právě probouzející se přírody. Povedeme děti k poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, jejich významu pro člověka. Budeme se snažit, aby svátky jara měly děti spojeny se známými tradicemi. Aby se uměly radovat ze společně vyzdobené školky, aby se těšily na činnosti spojené s oslavou těchto svátků. Dále chceme vést děti k poznávání struktury rodiny, jejího významu, určitých pravidel v ní. Poznávat, že domov není jen dům nebo byt, ve kterém žijí, ale i město a země. Vést děti k úctě k rodičům a prarodičům, pochopit jak důležitou roli hrají vztahy v rodině a že i ony už mohou přispět k pohodě a příjemné atmosféře v rodině. Vztah ke svému městu chceme budovat na jeho hlubším poznávání, na seznamování s historií města, na prozkoumávání okolí a přírody ve městě. K tomu nám poslouží polodenní i celodenní výlety, jak do areálu zdraví, tak do Jizerských hor, na Petřín, na Dobrou vodu. Poznatky o technickém prostředí a vývoji budeme rozvíjet v oblasti dopravní tématiky. Ukázat dětem jak doprava může lidem pomoci ale i uškodit / dopravní výchova/. Jak doprava může škodit přírodě a jak člověk může přírodě pomoci tím, že bude více chodit pěšky. Budeme u dětí rozšiřovat vědomosti o světě, o zvířatech žijících daleko od nás, které známe jen z knížek a ze ZOO /výlet do liberecké ZOO /. Chtěli bychom děti dovést k poznání, že člověk je součástí světa, je na něm závislý a opačně. Může ale sám osobně udělat mnoho pro jeho rozvoj, ochranu či proměnu. Činnosti a příležitosti nabízené dětem Hry podporující důvěru dítěte ve vlastní schopnosti a síly. Aktivity rozvíjející pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou ( kladení otázek a hledání odpovědí, poslech, objevování, diskuse, práce s knihou ) Zprostředkované poznávání přírody, která není v našem okolí ( encyklopedie, dokument. film, obrázky,.) Experimentování, činnosti a hry o potřebnosti rostlin a zvířat mít k životu vlastní vhodné podmínky. Aktivity vedoucí k poznání zodpovědnosti lidí chránit Zemi.

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název: S MATYLDOU PO ČESKÉM RÁJI CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název : S Matyldou po Českém ráji Záměrem ŠVP je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více