TM TM TM Uživatelský manuál 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TM TM TM Uživatelský manuál 1"

Transkript

1 TM TM TM Uživatelský manuál 1

2 DŮLEŽITÉ Prosíme, čtěte tento manuál pozorně, před prvním použitím Vašeho mixu. Harman International Industries Ltd All rights reserved Části designu tohoto produktu mohou být chráněny celosvětovými patenty. Část č.. ZM Soundcraft je obchodní divize Harman International Industries Ltd. Informace v tomto manuálu jsou předmětem možné změny bez upozornění a toto nepředstavuje závazek na straně prodávajícího. Soundcraft nebude zodpovědný za jakékoli poškození či ztrátu, vyplývající z použití informace nebo nějaké chyby, obsažené v tomto manuálu. Žádná část tohoto manuálu nesmí být reprodukována, uložena na vyhledávacím systému či přenášena, v žádném slova smyslu, elektronicky, elektricky, mechanicky, opticky, chemicky a to včetně fotokopií a nahrávání, pro jakýkoli účel bez výslovného psaného souhlasu firmy Soundcraft. Harman International Industries Limited Cranborne House Cranborne Road POTTERS BAR Hertfordshire EN6 3JN UK Tel: +44(0) Fax: +44(0)

3 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 4 PRŮVODCE BEZPEČNOSTNÍMI SYMBOLY 6 ÚVOD 7 60-TI VTEŘINOVÝ PRŮVODCE 8 ZAPOJENÍ 10 BLOKOVÝ DIAGRAM 14 MONO VSTUPNÍ KANÁLY 15 STEREO VSTUPNÍ KANÁLY 18 MASTER SEKCE 20 Lexicon FX PROCESOR - PŘEHLED 24 FX OVLÁDÁNÍ 24 FX PROCESOR - NASTAVENÍ 25 REVERBY 26 REVERB NASTAVENÍ 27 DELAYe 28 NASTAVENÍ DELAYE 28 MODULOVANÉ EFFECTS 29 FUNKCE FACTORY RESET (OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ) 31 TABULKA DAT EFEKTŮ 32 POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ KONZOLE 33 LISTY PRO UKLÁDÁNÍ NASTAVENÍ 35 PŘIPEVNĚNÍ PŘÍDAVNÝCH RACKOVÝCH ÚCHYTŮ 36 ROZMĚRY 37 APLIKACE 38 TYPICKÁ PROPOJENÍ 42 TYPICKÉ SPECIFIKACE MFX 44 Záruka 45 Glosář 46 3

4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Přečtěte si tyto instrukce Uchovejte tyto instrukce Dbejte všech varování Dodržujte instrukce Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody Přístroj čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nezacpávejte ventilační otvory. Instalujte podle instrukcí výrobce. Neinstalujte v blízkosti žádných zdrojů tepla, jako radiátorů, topení, kamen či dalších aparátů (včetně zesilovačů), které produkují teplo. Nemařte bezpečnostní účel polarizovaného zemnícího napájecího konektoru. Polarizovaná zástrčka má jeden kolík delší, než druhý. Zemnící zástrčka má dva kolíky a třetí zemnící hrot. Široká čepel nebo třetí hrot slouží k Vaší bezpečnosti. Jestliže přiložený konektor neodpovídá Vaší zásuvce, konzultujte s elektrikářem nahrazení zastaralého typu zásuvky Chraňte napájecí kabel před našlapováním nebo přiskřípnutím, zejména na zástrčce a místě, kde ústí kabel do přístroje. Používejte pouze doplňky, příslušenství doporučené výrobcem Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnohým stojanem či stolem, specifikovaným výrobcem, či prodávaným s aparátem. Pokud převážíte aparát ve vozíku, dejte pozor na možné poškození vzniklé překlopením aparátu. Odpojte tento aparát během bouřek, nebo pokud jej delší dobu nepoužíváte. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nezbytný, pokud aparát byl poškozen v jakémkoli směru, jako když je poškozen kabel či konektor pro napájení, tekutina byla vylita či nějaké objekty spadly na aparát, aparát byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně, nebo pokud byl vystaven pádu. Poznámka: Je doporučeno, aby veškerý servis produktu byl prováděn Soundcraftem a jeho autorizovanými distributory. Soundcraft nemůže převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či poškození, způsobenému neautorizovaným servisem či opravou. UPOZORNĚNÍ! Pro snížení rizika ohně či elektrického výboje nevystavujte aparát dešti či vlhkosti. Nevystavujte aparát pokapání či postříkání a neumisťujte na něj objekty naplněné 4

5 tekutinami, jako například vázy. Žádné otevřené zdroje ohně, jako zapálené svíčky, by neměly být umístěny na aparátu.. Ventilace by neměla být omezena zakrytím ventilačních otvorů předměty jako noviny, ubrusy, záclony, atd.. TENTO PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMNĚN! V žádném případě by nemělo hlavní uzemnění odpojeno od hlavního přívodu elektřiny! Hlavní napájení odpojíte pomocí konektoru napájecího kabelu. Musí zůstat snadno dostupný, pokud používáte zařízení. Pokud je část napájecího kabelu poškozena, tak by měl být vyměněn celý kabel. Následující informace slouží pouze jako reference. Jednotlivé žílové kabely v hlavním napájecím kabelu jsou podle mezinárodních kódů barevně označeny takto: Zem Uzemnění): Střední vodič (N): Fáze (Hot): zelená a žlutá (zelená/žlutá v USA) modrá (bílá v USA) hnědá (černá v USA) Pokud barvy žil ve vodiči hlavního napájení neodpovídají barevným označením zakončení ve Vaší zásuvce, postupujte následovně: Kabel, který je označen zelenou a žlutou musí být připojen do místa v zásuvce, které je označeno písmenem E nebo symbolem uzemnění. Kabel, který je označen modrou musí být připojen do zakončení v zásuvce, které je označeno písmenem N. Kabel, který je označen hnědou musí být připojen do zakončení v zásuvce, které je označeno písmenem L Ujistěte se, že barevné kódy jsou pečlivě dodrženy v případě změny zásuvky el. Napájení. Přístroj je schopen pracovat s pásmem voltů napájení, která jsou napsána na zadním panelu. POZNÁMKA: Toto vybavení vylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro a Class B digitální zařízení, podle části 15 FCC Pravidel. Tyto limity jsou navrhována pro poskytnutí rozumné ochrany pro škodlivým rušením, pokud je přístroj používán v komerčním prostředím. Toto zařízení generuje, využívá, a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit rušení rádiovým komunikacím. Ovládání tohoto zařízení v rezidenčních územích může způsobit rušení, v jehož případě musí uživatel vyřešit tento problém na vlastní náklady. Tento Class A digitální aparát splňuje požadavky kanadských Regulací o zařízeních, působících rušení. 5

6 Pro Vaší vlastní bezpečnost a pro zabránění porušení záruky čtěte důkladně následující informace. PRŮVODCE BEZPEČNOSTNÍMI SYMBOLY Pro Vaší vlastní bezpečnost a pro zamezení ztráty záruky čtěte prosím pozorně text označený následujícími symboly. VAROVÁNÍ Symbol blesku s šipkou slouží pro varování uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř obalu - nebezpečné napětí, které může být dostatečně silné, aby člověku způsobilo úraz elektrickým proudem. VAROVÁNÍ Značka vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů v literatuře doprovázející výrobek. POZNÁMKY Zahrnují důležité informace a užitečné tipy při ovládání vašeho zařízení. SLUCHÁTKA BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Zahrnují důležité informace o sluchátkových výstupech a úrovních hlasitosti monitoringu. Doporučená sluchátková impedance >= 150 Ohms. 6

7 ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení mixpultu Soundcraft MFX. Řada MFX je naše cenově nepřístupnější řešení pro mix, které Vám ovšem přináší všechny vlastnosti a výkonnost, kterou byste očekávali od výrobku firmy Soundcraft, ovšem za neobyčejně nízkou cenu. Balení, ve kterém jste dostali Váš MFX je součástí produktu a musí být uchováno pro budoucí využití. Vlastnictví konzole Soundcraft Vám přináší zkušenosti a podporu jedné z největších firem v oboru s téměř třemi dekádami podpory některých z největších jmen v oboru. Naše znalosti byly získány přes práci v blízkém kontaktu se špičkovými profesionály a institucemi tak, aby Vám přinesly produkty navržené pro získání nejlepších možných výsledků pro Vaše mixy. Postaveny podle nejvyšších standardů s použitím kvalitních komponentů a technologie povrchové montáže, jsou mixpulty MFX navrženy tak, aby byly co nejjednodušší na použití. Strávili jsme roky hledáním těch nejefektivnějších metod ovládání pro tyto dva zásadní důvody: 1) Zvukaři, hudebníci, autoři a programátoři potřebují minimum nutných přerušení během kreativních procesů; naše produkty byly navrženy tak, aby byly téměř transparentní, aby umožnily tomuto procesu "dýchat". 2) Ať už při vystoupení, tak při nahrávání je čas velmi vzácnou a cennou komoditou. Naše produkty mají uživatelské rozhraní, které je miliony lidí uznáváno jako průmyslový standard právě kvůli jeho efektivitě. Zvuková kvalita našich produktů je exemplární - některé z obvodů, které jsou využity na těch nejdražších konzolích, jsou využity i ve MFX, což Vám přináší skvělou Soundcraft kvalitu i v konzoli malého formátu bez kompromisů. Rovněž Vás rádi informujeme o roční záruční době (USA) u našich produktů od data jejich zakoupení. FX16ii byl navržen s využitím nejnovějších high-endových softwarově založených strojírenských balíčků. Každá konzole firmy Soundcraft byla prověřena tak, aby odolala všem nátlakům a potřebám každodenních podmínek moderního mixování. Celá MFX je vyrobena pomocí některých z nejpokročilejších technologií na světě, od PCB technologie vysoké hustoty povrchu obalu, až k počítačově testovanému vybavení, schopnému měřit signály, které jsou mimo pásmo normálního sluchu. Stejně jako každá konzole prochází výstupním testem před expedicí, tak projde i lidskou "poslechovou kontrolou". Za ta léta jsme se naučili, že lidský faktor je něco, co se opravdu počítá, pouze lidská výstupní kontrola může zajistit splnění nejvyšších požadavků finálního uživatele. RADA PRO TY, KTEŘÍ RÁDI POSOUVAJÍ HRANICE Ačkoli Vaše nová konzole nebude vydávat žádné zvuky, dokud do ní nepošlete žádný signál, tak může produkovat zvuky, které můžou při monitoringu přes zesilovač či sluchátka časem poškodit sluch. Prosíme, dejte pozor, pokud pracujete s Vaším audiem - jestliže operujete s nastaveními, kterým nerozumíte (či se kterými se učíte pracovat), ujistěte se, že máte vypnuté monitory. Pamatujte si, že Vaše uši jsou nejdůležitějším nástrojem ve Vaší práci, starejte se o ně a ony se pak postarají o Vás! A co je nejdůležitější - nebojte se experimentovat, abyste zjistili, jak která parametr ovlivňuje zvuk - rozšíří to Vaši kreativitu a pomůže Vám získat ty nejlepší výsledky z Vašeho mixpultu a uznání od umělců i posluchačů. 7

8 60-TI VTEŘINOVÝ PRŮVODCE Pro co nejrychlejší seznámení se s produktem začíná tento manuál 60-ti vteřinovým průvodcem. Zde najdete rychlé informace o všech funkcích konzole. 1 MIC VSTUP (XLR) 2 LINE VSTUP (1/4 Jack) 3 INSERNÍ BOD (1/4 Jack) 4 NASTAVENÍ CITLIVOSTI (GAIN) 5 LED DIODA PŘEBUZENÍ 6 HPF 7 EQ STUPEŇ 8 AUX 1 & 2 VÝSTUPY 9 FX SEND 10 NASTAVENÍ PAN 11 TLAČÍTKO MUTE Sem připojte mikrofony. Pokud používáte kondenzátorový mikrofon, tak se ujistěte, že je zapnut přívod phantomového napájení stisknutím tlačítka na vrchu master sekce. UPOZORNĚNÍ! Nezapínejte phantomové napájení před připojením mikrofonu. Sem připojte zdroje linkového signálu, např. syntetizér, bubenický automat, DI box, atd. Sem připojte signálové procesory, např. kompresor, gate, atd. Tímto upravíte úroveň přicházejícího signálu. Tato slouží pro signalizaci, že úroveň signálu je příliš vysoká a hrozí zkreslení (ořezání) signálu na daném kanálu. Filtr s horní propustí (high-pass) redukuje úroveň basových signálů. Používá se v živých PA situacích pro omezení hluku z pódia či nárazů vzduchu ( popping ) z mikrofonů. Upravte tato nastavení pro změnu tónu signálu (charakteru signálu). Upravte tato nastavení pro změnu úrovně signálu, která jde do pódiových odposlechů (sluchátka, in-ear, pevné odposlechy). Aux 1 & 2 jsou obecně přepínatelné mezi módy pre/post fade. Tímto potenciometrem nastavíte úroveň post-fade signálu, který bude poslán do FX sběrnice; odkud půjde do FX procesoru. Použijte tento potenciometr na určení pozice signálu ve stereospektru. Pokud je toto tlačítko stisknuto, neuslyšíte žádný signál z kanálu (post-mute signály). 8

9 Pokud je tlačítko stisknuto, tak se tento signál objeví na monitorovém a 12 PFL (poslech před faderem) sluchátkovém výstupu - použijte tuto funkci pro monitoring post-eq signálu z kanálu. Pokud je toto tlačítko nahoře, tak post-pan-pot signál z kanálu je směrován do 13 MIX/SUB TLAČÍTKO sběrnic Mix (levé a pravé). Pokud je v pozici dole, tak post-pan-pot signál je směrován do sběrnic Subgroup (podskupina levá a pravá). 14 SP LED DIODA SP LED dioda svítí, pokud je přítomný signál. Místo zdroje pro LED diodu je po EQ, před mute. FADER VSTUPNÍHO Používá se pro nastavení úrovně signálu, který je poslán do sběrnice Mix a postfade sendů. 15 KANÁLU MIX VÝSTUPY (XLR) 16 & MONO VÝSTUP (1 Jack) Tyto výstupy připojte do Vašich analogových nahrávacích zařízení nebo SUB-GROUP (podskupiny) 17 VÝSTUPY (1 Jack) 18 SUB-GROUP SMĚROVÁNÍ 19 MASTER FADERY 20 HLAVNÍ MĚŘÁKY do Vašeho zesilovacího systému. Tyto výstupy mohou být připojeny do samostatného zesilovače nebo do externího procesoru. Sub-group (podskupina) mix může být směrován do hlavního mixu, v monu či stereu. Tyto fadery (tahové potenciometry) nastavují celkovou úroveň mixu a sub-group výstupů (podskupin) Ukazují úroveň signálu na výstupech mix. Pokud AFL/PFL ACTIVE LED dioda svítí, tak měřáky zobrazují úroveň zvoleného AFL/PFL signálu. MONITOR VÝSTUPY (1 Jack) Tyto se používají pro výstup do Vašeho monitorového systému. Mohou být přímo připojeny do aktivních monitorů, nebo nepřímo přes zesilovač do pasivních 21 monitorů. Tento potenciometr určuje úroveň signálu, která bude poslána do Vašeho 22 MONITOR NASTAVENÍ monitorového systému. Tato tlačítka volí, který zdroj(e) signálu bude monitorován. Můžete vybrat i více než 23 TLAČÍTKA VÝBĚRU MONITORU jeden současně. Tento potenciometr určuje úroveň signálu, která bude poslána do sluchátkového výstupu. 24 NASTAVENÍ ÚROVNĚ SLUCHÁTEK 25 SLUCHÁTKA (1 Jack) Do tohoto konektoru připojte sluchátka. Doporučená sluchátková impedance je 150 ohmů nebo více. AUX 1 & 2 VÝSTUPY (1 Jacks) Tyto výstupy mohou být použity pro poslání signálu z kanálu do interpretových 26 odposlechů (sluchátek/in-earu/pódiových odposlechů). Jsou volitelně pre/post fader. 27 NASTAVENÍ AUX & AFL TLAČÍTKA Tyto otočné potenciometry nastavují výstupní úrovně dvou Aux výstupů. Poslech po 28 TLAČÍTKA AUX faderu (AFL) přepne směrování příslušného aux výstupního signálu do monitorových/ sluchátkových výstupů. Tato tlačítka celkově mění příslušné AUX výstupy na všech vstupních modulech tak, aby byly pre-fader nebo post-fader. Tyto dva vstupy mohou být využity pro připojení stereo linkových výstupů z 29 STEREO VSTUPY (1 Jack) klávesy, zvukových modulů, samplerů, počítačových zvukových karet, atd. Tyto vstupy procházejí přes stereo kanálové nastavení s EQ, auxy a nastavením stereobalance TRACK VSTUPY (RCA Phono cinch) Zde můžete připojit playback z Vašeho nahrávacího zařízení TRACK NASTAVENÍ Použijte toto na nastavení 2 Track signálu. MONITOR tlačítko pošle signál do monitorových výstupů a sluchátek, zatímco TO MIX tlačítko pošle signál do hlavního mixu. 32 RECORD VÝSTUPY (RCA Phono cinch) Sem můžete připojit vstupy Vašeho nahrávacího zařízení. Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí phantomového napájení (48V) pro 33 PHANTOMOVÉ NAPÁJENÍ kondenzátorové mikrofony. UPOZORNĚNÍ! Nezapínejte phantomové napájení před připojením mikrofonu.

10 34 STEREO RETURN VSTUPY 35 STEREO RETURN NASTAVENÍ 36 VÝSTUP SBĚRNICE FX 37 FX NASTAVENÍ & TLAČÍTKO PFL 38 KONEKTOR NOŽNÍHO PŘEPÍNAČE 39 LEXICON FX PROCESORU Tento pár vstupů přijímá 3-pole A vážené (TRS) jacky. Použijte tyto vstupy pro zdroje jako klávesy, bicí automaty, syntetizéry či CD. Tyto vstupy jsou SYMETRICKÉ. Moho zdroje mohou být použity tak, že se připojí pouze do levého jack vstupu. Tento potenciometr určujte množství signálu, který bude směrován do hlavních mix sběrnic. Najdete zde přidruženou PK LED diodu, která Vás bude varovat, pakliže budou signály příliš silné. Tento výstup nese signál z FX sběrnice. Může být použit jako druhý Aux výstup, pakliže FX procesor není momentálně potřeba. FX sendy na vstupních kanále, které směřují do FX sběrnice jsou vždy post-fade. Tento otočný potenciometr reguluje úroveň signálu, která bude směrována z FX sběrnice do FX procesoru a do sdířky FX BUS OUTPUT (výstup). Pre-Fade poslech (PFL) tlačítko směřuje post-fx signál do monitorového a sluchátkového výstupu. Tento je používán FX Procesorem, viz strana 25. Shlédněte informace, začínající na straně 24. 9

11 ZAPOJENÍ Mic Vstup MIC (mikrofonní) vstup je navržen pro XLR konektory a široké spektrum SYMETRICKÝCH či NESYMETRICKÝCH nízko úrovňových signálů, ať se jedná o jemné vokály, vyžadující co nejnižší hladinu šumu, či o mikrofony na bicí soupravě, vyžadující maximální dynamickou rezervu. Profesionální dynamické, kondenzátorové či páskové mikrofony jsou nejlepší, protože mají NÍZKOU IMPEDANCI. Ačkoli můžete využít levnější VYSOKOIMPEDANČNÍ mikrofony, tak nedosáhnete stejného stupně imunity před signálovým rušením na mikrofonním kabelu a rušení okolním šumem může být vyšší. Pokud aktivujete PHANTOMOVÉ NAPÁJENÍ, tak každý mikrofonní vstup nabízí vhodné napájení pro profesionální kondenzátorové mikrofony. NEPOUŽÍVEJTE nesymetrické zdroje signálu s aktivovaným phantomovým napájením. Napětí na pinech 2 & 3 na XLR konektoru může způsobit vážné poškození. SYMETRICKÉ dynamické mikrofony mohou normálně být použity se zapnutým phantomovým napájením (kontaktujte výrobce mikrofonů pro případné rady) Nastavení vstupní citlivosti se provádí pomocí knobu GAIN. LINE linkové vstupy nabízí stejnou šíři vstupní citlivosti jako MIC vstup, ale s vyšší impedancí a s nižší citlivostí o 20dB. Jdou proto vhodné pro většinu zdrojů signálu linkové úrovně. UPOZORNĚNÍ! Začněte práci s nastavením knobu GAIN zcela proti směru hodinových ručiček, pokud připojujete zdroje silného signálu do LINE vstupu, abyste zamezili přebuzení vstupního kanálu, které Vám může způsobit velmi hlasité "překvapení"! Line vstup Je navržen pro 3-pole (stereo) 6.35mm (1/4") jacky, nebo 2-pole mono jacky, které automatický uzemní cold vstup. Použijte tento vstup pro jiné zdroje signálu, než mikrofony, jako například klávesy, bicí moduly, syntezátory, páskové mechaniky či DI boxy. Vstup je SYMETRICKÝ kvůli nízké hladině šumu a imunitě vůči rušení signálu, ale můžete použit i NESYMETRICKÉ zdroje jak je výše popsáno, ovšem s co nejkratší délkou kabelu a minimalizací možných rušení signálu a kabelu. Pamatujte si, že kroužek na konektoru musí být uzemněn, pokud je signál nesymetrický. Nastavte vstupní citlivost pomocí knobu GAIN, přičemž začněte s tímto knobem nastaveným zcela proti směru hodinových ručiček. Odpojte MIC vstup, pokud používáte vstup LINE. Insertní bod Nesymetrický insertní bod je zlomem v signálové cestě, umožňujícím do signálové cesty vložit limitery, kompresory, ekvalizéry nebo další procesingové přístroje. Insert je stereo 3-pole 6.35mm (1/4") jacková zdířka, která je normálně bypassnuta (překlenuta). Pokud vsunete konektor, tak je signálová cesta přerušena, právě před EQ sekcí. Signál z bodu insertu se objeví na špičce (TIP) konektoru a vrátí se zpět na prstenci (RING), s objímkou (sleeve) sloužící jako společná zem. Na vstupních kanálech může být Send signál využit jako další alternativní pre-fade, pre-eq přímý výstup, pokud je zapotřebí, ovšem signál ze špičky konektoru a prstence musí být zkratován dohromady tak, aby signálová cesta nebyla přerušena. 10

12 Y kabely mohou být potřeba pro připojení do zařízení s oddělenými jacky send a return a to tak, jak je ukázáno níže: Stereo vstupy STEREO 1/2 Je navržen pro 3-pole (stereo) 6.35mm (1/4") jacky, nebo 2-pole mono jacky, které automatický uzemní cold vstup. Použijte tyto vstupy pro zdroje jako klávesy, automatický bubeník, syntetizér, páskový magnetofon nebo jako return z externích procesorových jednotek. Vstup je SYMETRICKÝ kvůli nízké hladině šumu a imunitě vůči rušení signálu, ale můžete použit i NESYMETRICKÉ zdroje jak je výše popsáno, ovšem s co nejkratší délkou kabelu a minimalizací možných rušení signálu a kabelu. Pamatujte si, že kroužek na konektoru musí být uzemněn, pokud je signál nesymetrický. Mono zdroje mohou být poslány do obou cest, pokud je připojíte pouze do levého jackového vstupu. Mix Výstupy MIX výstupy jsou na XLR konektorech, zapojeny, jak je ukázáno níže, a mají impedanční symetrii, což umožní dlouhá vedení kabelů do symetrických zesilovačů a dalších zařízení. Aux a FX Bus Výstupy Tyto výstupy jsou na symetrických 6.35mm (1/4") jackových zdířkách, zapojených tak, jak je ukázáno vlevo a jsou symetrické, což umožní dlouhá vedení kabelů do symetrických zesilovačů a dalších zařízení. Sluchátka PHONES (sluchátkový) výstup je stereo 6.35mm (1/4") jack, zapojený jako stereo výstup, jak je ukázáno, ideálně pro sluchátka s impedancí 150Ω či více. 8Ω sluchátka nejsou doporučena. 11

13 Polarita (Fáze) Pravděpodobně se seznámíte s konceptem polarity v elektrických signálech, který je zejména důležitý pro symetrické audio signály. Stejně jako je symetrický signál velmi efektivní při zamezení nechtěných rušení, tak dva mikrofony, snímající stejný signál se mohou vzájemně vyrušit, nebo způsobit vážnou degradaci signálu, pokud má jeden z kabelu otočenou polaritu +ve a -ve kabelů. Toto otočení fáze může být vážný problém, pokud jsou mikrofony blízko u sebe, a proto vždy dbejte správného propojování pinů při zapojování audio kabelů. Uzemnění a stínění Pro optimální výkon používejte symetrická připojení všude tam, kde to je možné a ujistěte se, že všechny signály jsou napojeny na pevný, bez šumový zemnící bod a všechny signálové kabely mají uzemněná stínění. V některých nestandardních podmínkách, pro zamezení zemnících smyček se ujistěte, že všechna stínění jsou připojena k zemi pouze na straně zdroje a ne na obou stranách. Jestliže jste nuceni použít nesymetrické připojení, můžete minimalizovat šum pomocí následujícího průvodce vedení signálů: Na VSTUPECH, odsymetrizujte na straně zdroje a použijte dvakrát stíněný kabel tak, jako kdyby byl symetrický. Na VÝSTUPECH připojte signál na +ve výstupní pint a uzemnění výstupního zařízení na -ve. Pokud používáte dvakrát stíněný kabel, připojte toto stínění pouze na straně mixu. Zabraňte vedení kabelu nebo umístění audio vybavení v blízkosti tyristorových stmívačů či kabelů s napájením. Imunita vůči šumu se podstatně zlepší, pokud budete využívat zdroje s nízkou impedancí, jako jsou kvalitní profesionální mikrofony nebo výstupy z většiny moderních audio zařízení. Vyvarujte se levnějším vysoko impedančním mikrofonům, které mohou trpět rušením signálu při delších kabelových vedeních, dokonce i při použití dobře udělaných kabelů. Uzemnění a stínění jsou stále považovány za poměrně nepřesné umění a doporučení, zmíněná výše mají sloužit pouze jako Váš průvodce. Jestliže Váš systém stále brumí, tak pravděpodobně došlo ke vzniku zemnící smyčky. Dva příklady toho, jak vzniká zemnící smyčka, jsou ukázány níže. UPOZORNĚNÍ! V žádném případě by nemělo hlavní uzemnění odpojeno od hlavního přívodu elektřiny! 12

14 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Řešení základních problémů je v možnostech každého uživatele, pakliže jsou následována tyto základní pravidla: Seznamte se s Blokovým diagramem Vaší konzole (viz strana 14). Seznamte se s tím, k čemu slouží všechna nastavení a připojení ve Vašem systému. Naučte se, kde hledat hlavní místa problémů. Blokový diagram je reprezentativní náčrtek všech komponentů v konzoli a ukazuje, jak jsou vzájemně propojeny a jakými cestami prochází signál přes systém. Jakmile se seznámíte s různými bloky komponentů, tak zjistíte, že Blokový diagram je poměrně jednoduchý a získáte tím velmi užitečnou znalost a pochopení toho, jaká je vnitřní struktura konzole. Každý komponent má svou specifickou funkci a pouze tím, že pochopíte, která část má co na starosti budete schopni určit, zda došlo k opravdové poruše! Mnoho poruch je důsledkem nesprávného připojení nebo nastavení parametrů, které mohly být přehlédnuty. Základní řešení problémů je proces aplikace logického postupu signálovou cestou přes celou konzoli pro nalezení problému eliminací různých možností. Zaměňte vstupní připojení pro kontrolu, zda je signál opravdu přítomen. Zkontrolujte jak mikrofonní, tak linkové vstupy. Eliminujte sekce kanálu pomocí použití insertního bodu pro přesměrování signálu do jiného vstupu, o kterém víte, že funguje. Veďte kanály do různých výstupů nebo do aux výstupů pro identifikaci problémů v sekci Master. Porovnejte podezřelé kanály se sousedními, které byly nastaveny identicky. Použijte PFL pro monitoring signálu v každé sekci. Problémy s kontakty v insertních bodech mohou být zkontrolovány pomocí insertního bypassu (překlenutí) - konektoru se zkratovanou špičkou a prstencem tak, jak je ukázáno níže. Jestliže se signál objeví, když je tento jack vložen, tak je zřejmě problém s kontakty na jackové zdířce, způsobený opotřebením či poškozením, či často jen špínou či prachem. Nějaké mějte vždy při ruce ve Vašem koncertním kufříku s nářadím. Jestliže si nejste něčím jisti, prosíme, kontaktujte oddělení pro péči o zákazníky firmy Soundcraft. PRODUKTY POD ZÁRUKOU Zákazníci z UK (Velká Británie)) by měli kontaktovat svého lokálního dealera. Zákazníky mimo UK žádáme, aby kontaktovali svého místního distributora, který bude schopen nabídnout podporu v místním časovém pásmu a jazyce. Prosíme, nahlédněte do seznamu distributorů na naší webstránce (www.soundcraft.com) pro nalezení Vašeho místního distributora. PRODUKTY MIMO ZÁRUKU Pro mimozáruční konzole, zakoupené ve Velké Británii, prosím kontaktujte Customer Services Department ( v továrně v Potters Bar, Hertfordshire: Telephone +44 (0) Pro všechny ostatní konzole mimo záruční dobu prosíme, kontaktujte příslušného teritoriálního distributora. Pokud mailujete nebo faxujete, nezapomeňte uvést co nejvíce možných informace. Měly by zahrnovat jméno, adresu a denní telefonní číslo. Pokud máte nějaký problém, kontaktujte prosím oddělení pro péči o zákazníky ( 13

15 BLOKOVÝ DIAGRAM 14

16 MONO VSTUPNÍ KANÁLY 1 Mic Vstup Mic vstup je navržen pro XLR konektory a je designován tak, aby byl schopen přijmout velké spektrum SYMETRICKÝCH nebo NESYMETRICKÝCH signálů. Profesionální dynamické, kondenzátorové či páskové mikrofony jsou nejlepší, protože mají NÍZKOU IMPEDANCI. Můžete použít levné VYSOKOIMPEDANČNÍ mikrofony, ale hladina šumu v pozadí bude vyšší. Jestliže zapnete PHANTOMové napájení (vpravo nahoře na mixu), tak tato zdířka nabízí přiměřené napájení pro profesionální kondenzátorové mikrofony. Připojujte kondenzátorové mikrofony POUZE s vypnutým +48V napájením a zapněte +48V napájení POUZE se všemi výstupními fadery staženými DOLŮ, kvůli zabránění možnému poškození mixu nebo externího zařízení. DEJTE POZOR, pokud používáte nesymetrické zdroje signálu, které mohou být poškozeny Phantomovým napájením na pinech 2 & 3 konektoru XLR. Odpojte všechny mikrofony, pokud chcete použít LINE vstup. Nastavení vstupní citlivosti se provádí pomocí knobu GAIN. 2 Line vstup Přijímá 3-pole 6.35mm (1/4") jacky. Použijte tento vstup pro jiné zdroje signálu, než mikrofony, jako například klávesy, bicí moduly, syntezátory, páskové mechaniky či DI kytarové boxy. Vstup je SYMETRICKÝ kvůli nízké hladině šumu a imunitě vůči rušení signálu, ale můžete použit i NESYMETRICKÉ zdroje jak je popsáno v sekci 'zapojení', ovšem s co nejkratší délkou kabelu a minimalizací možných rušení signálu a kabelu. Odpojte cokoli od mikrofonního vstupu, pokud chcete použít tento vstup. Nastavení vstupní citlivosti se provádí pomocí knobu GAIN. 3 High-pass Filtr (s horní propustí) Stiskem tohoto tlačítka aktivujete filtr s horní propustí. Ten redukuje pouze úroveň basových frekvencí. Používá se v živých PA situacích pro omezení hluku z pódia či nárazů vzduchu ( popping ) z mikrofonů. 4 Insertní bod Nesymetrický insertní bod je zlomem v signálové cestě, umožňujícím do signálové cesty vložit limitery, kompresory, ekvalizéry nebo další procesingové přístroje. Insert je stereo 3-pole 6.35mm (1/4") jacková zdířka, která je normálně bypassnuta (překlenuta). Pokud vsunete konektor, tak je signálová cesta přerušena, právě před EQ sekcí. 15

17 Na vstupních kanálech může být Send signál využit jako další alternativní pre-fade, pre-eq přímý výstup, pokud je zapotřebí, ovšem signál ze špičky konektoru a prstence musí být zkratován dohromady tak, aby signálová cesta nebyla přerušena. 5 Gain (citlivost) Tento knob nastavuje, jako moc vstupního signálu je posláno do zbytku mixpultu. Příliš vysoká hladina - signál bude zkreslený a přebudí kanál. Pokud je příliš nízká a úroveň šumu v pozadí signálu bude znatelná, tak je možné, že nebudete moci získat dostatečnou hladinu signálu do výstupu z mixu. Nezapomeňte, že některá zvuková zařízení, zejména navržená pro domácí využití, pracují na nižších úrovních signálu (-10dBV), než profesionální zařízení a proto budou potřebovat vyšší nastavení citlivosti GAIN pro stejnou výstupní úroveň signálu. Viz Úvodní nastavení na straně 33 pro informaci, jak správně nastavit parametr GAIN. 6 Equalizér -pásmový parametrický Ekvalizér (EQ) umožňuje jemnou manipulaci s frekvenčními pásmy a zejména pro zlepšení zvuku v PA live apikacích, kde je oroginální signál často velmi vzdálen od ideálu a kde jemné posílení či utlumení určitých hlasových frekvencí může dramaticky zlepšit srozumitelnost signálu. K dispozici máte tři sekce, které nabízejí komfort nastavování, která je obvykle pouze na podstatně větších mixpultech. Knoby (otočné potenciometr) EQ můžou mít dramatický efekt, používejte je pouze střídmě a pozorně poslouchejte změny, pro získání povědomí o tom, jak mohou ovlivnit zvuk. HF (vysoké frekvence)eq Otočte jím po směru hodinových ručiček pro posílení vysokých frekvencí 12kHz a výše až o 15dB, což přidá ostrost činelům, vokálům a elektronickým nástrojům. Otočte proti směru hodinových ručiček pro utlumení až o 15dB, což redukuje šum či nadměrné sykavky, což se může objevit s určitými typy mikrofonů. Nastavte knob do středové pozice, pokud není změna potřebná. MID (středové frekvence) EQ Zde najdete dva knoby, které společně tvoří parametrický středový EQ. Spodní knob nastavuje 15dB zesílení a utlumení, stejně jako HF EQ knob, ale frekvence, ve které se tato změna projeví, může být nastavena horním knobem v pásmu od 150Hz do 3.5kHz. To umožní některé opravdu kreativní změny a zlepšení signálu v live situacích, protože středové frekvence pokrývají většinu vokálů. Poslouchejte pozorně, jelikož tato nastavení můžete využít společně pro zjištění konkrétních charakteristik signálu a možností, jak může být například vokál posílen či utlumen. Nastavte spodní knob do středové pozice, pokud není změna potřebná. LF (nízké frekvence) EQ Otočte po směru hodinových ručiček pro zesílení nízkých (basových) frekvencí 80Hz a níže až o 15dB, což přidá teplotu vokálům nebo extra údernost syntetizérům, kytarám a bicím. Otočte proti směru hodinových ručiček pro utlumení nízkých frekvencí až o 15dB pro snížení brumu, dunění na pódiu a zlepšení rozbředlého zvuku. Nastavte knob do středové pozice, pokud není změna potřebná. 7 AUX SENDy Tyto jsou používány pro nastavení samostatných mixů pro ODPOSLECHY, EFEKTY či nahrávání a kombinace každého Aux Sendu mixována do příslušného Aux výstupu na příslušném AUX výstupu. Pro efekty je výhodné zesilovat a zeslabovat signál společně s faderem (této metodě se říká 16

18 POST-FADEr), ale pro odposlechy nebo monitorové výstupy je důležité mít signál nezávislý na faderu (metoda PRE-FADEr). AUX SENDy 1 a 2 jsou oba celkově přepnutelné tak, aby byly pre i post-fader (viz master sekce na straně 20). 8 FX SEND Tímto potenciometrem nastavíte úroveň post-fade signálu, který bude poslán do FX sběrnice; odkud půjde do FX procesoru. FX Send je vždy post-fader. 9 PAN (stereopozice) Tento potenciometr nastavuje množství signálu, který půjde do sběrnic Levá a Pravá MIX, což Vám umožní jemně měnit pozici signálu ve stereoobraze. Pokud je knob nastaven úplně doprava, či úplně doleva, tak budete moci směrovat signál jednotně pouze do levého nebo pravého výstupu. 10 MUTE (zatlumení) Všechny výstupy, kromě insertů jsou aktivní, pokud není tlačítko MUTE stisknuto a zatlumeny, pokud je aktivní, což umožní nastavit úrovně signálů ještě než je potřeba pustit ven signál. Vestavěná LED dioda MUTE svítí, pokud je signál zatlumen. 11 FADER VSTUPNÍHO KANÁLU 60mm FADER (tahový potenciometr) je speciálně navržený tak, aby dával ještě jemnější kontrolu nad celkovou úrovní signálu v každém kanále, což umožní přesný poměr různých zdrojů signálů, které jsou mixovány do Master Sekce. Nejvíce možností kontroly získáte, pokud je vstupní gain nastaven správně a umožní Vám práci s celým rozsahem faderu. Viz sekce Úvodní nastavení na straně 33 pro pomoc s nastavením vhodné úrovně signálu. 12 PFL (poslech před faderem) Pokud je stisknuto tlačítko PFL, tak pre-fade, pre-mute signál je veden do sluchátek, kontrolní místnosti (control room output) a měřáků, kde nahradí MIX. AFL/PFL ACTIVE LED dioda na Master Sekci se rozsvítí pro informování o tom, že PFL je aktivní. Toto je užitečný způsob poslechu jakéhokoli vstupního signálu bez ovlivnění hlavního mixu, pro provádění úprav, či vyhledávání problémů. Pokud je někde na mixu stisknuto některé tlačítko PFL, tak Control Room výstupy automaticky přepnou z monitorování Mix výstupů. 13 LED DIODA PŘEBUZENÍ LED dioda se rozsvítí, pokud se úroveň signálu bude blížit přebuzení (ořezání) signálu na těchto třech sledovaných místech: PRE-EQ, POST-EQ a POST-FADEr. 14 LED DIODA PŘÍTOMNOSTI SIGNÁLU (SP) SP LED dioda svítí, pokud je přítomný signál. Místo zdroje pro LED diodu je po EQ, pre-mute. 15 MIX/SUB Pokud je toto tlačítko nahoře, tak post-pan-pot signál z kanálu je směrován do sběrnic Mix (levé a pravé sběrnice)pokud je toto tlačítko nahoře, tak post-pan-pot signál z kanálu je směrován do sběrnic Mix (levé a pravé sběrnice) Někdy je užitečné směrovat různé vstupy do podskupinových sběrnic, např. všechny mikrofony z bicí soupravy, nebo všechny vokální mikrofony pro sbor. Tyto signály mohou být poté vedeny do hlavního mixu v master sekci. Tímto postupem můžete měnit úrovně signálů celé podskupiny současně pomocí skupinových faderů namísto toho, abyste museli používat individuální kanálové fadery, ačkoli samozřejmě na začátku procesu tyto budete muset rovněž nějak nastavit. 17

19 STEREO VSTUPNÍ KANÁLY 1 Stereo vstupy STEREO 1/2 Tento vstup přijímá 3-pole 6.35mm (1/4") jacky. Použijte tyto vstupy pro zdroje jako klávesy, automatický bubeník, syntetizér, páskový magnetofon nebo procesorové jednotky. Vstup je SYMETRICKÝ kvůli nízké hladině šumu a imunitě vůči rušení signálu, ale můžete použit i NESYMETRICKÉ zdroje jak je popsáno v sekci 'zapojení' dříve v tomto manuálu, ovšem s co nejkratší délkou kabelu a minimalizací možných rušení signálu a kabelu. Mono zdroje mohou být použity tak, že se připojí pouze do levého jack vstupu. 2 Gain (citlivost) GAIN nastavuje úroveň signálu v kanále. 3 Equalizér HF (vysoké frekvence)eq Otočte doprava pro posílení vysokých frekvencí, přidání ostrosti perkusím, bicím automatům, syntetizérům a elektronickým nástrojům. Otočte jej doleva pro zatlumení těchto frekvencí, redukci šumu nebo nadměrné brilance. Nastavte knob do středové pozice, pokud není změna potřebná. Potenciometr má možnost zesílení či zeslabení signálu o 15dB v pásmu 12kHz. MF (středové frekvence) EQ Otočte doprava pro zesílení středových frekvencí až o 15dB. Otočte doleva pro zeslabení těchto frekvencí až o 15dB. Středová frekvence ekvalizéru je 720 Hz. LF (nízké frekvence) EQ Otočte doprava pro zesílení nízkých (basových) frekvencí, což přidá extra údernost syntetizérům, kytarám a bicím. Otočte doleva pro redukci brumu, dunění či zlepšení rozbředlého zvuku. Nastavte knob do středové pozice, pokud není změna potřebná. Potenciometr má možnost zesílení či zeslabení signálu až o 15dB v pásmu 80Hz. 4 AUX SENDy Tyto jsou používány pro nastavení samostatných mixů pro ODPOSLECHY, EFEKTY či nahrávání a kombinace každého Aux Sendu mixována do příslušného Aux výstupu na zadní straně mixu. Pro Efekty je užitečné zesilovat a zeslabovat signály společně s fadery (tahovými potenciometry) mixu (metoda zvaná POST- FADE), ale pro odposlechy nebo monitorové cesty je důležité poslat tyto signály nezávisle na hlavním faderu (metoda zvaná PRE-FADE). AUX SENDy 1 a 2 jsou oba celkově přepnutelné tak, aby byly pre i post-fader (viz master sekce na straně 23). Potenciometry sends jsou napájeny mono součtem L & R signálů. Aux 3 je vždy post-fader. 5 FX SEND Tímto potenciometrem nastavíte úroveň post-fade signálu, který bude poslán do FX sběrnice; odkud půjde do FX procesoru. FX Send je vždy post-fader. 6 BALANCE Tento potenciometr nastavuje množství signálu, který půjde do sběrnic Levá a Pravá MIX, což Vám umožní jemně měnit pozici signálu ve stereo obraze. Pokud je otočen zcela doprava či doleva, tak do mixu posíláte pouze vybranou stranu signálu. Společná citlivost gain je zaručena ve středové pozici. 18

20 7 MUTE (zatlumení) Všechny výstupy z kanálu jsou zapnuty, pokud je MUTE spínač uvolněný a všechny jsou zatlumeny, pokud je ve stisknuté pozici (dole). Vestavěná LED dioda MUTE svítí, pokud je signál zatlumen. 8 FADER 60mm FADER (tahový potenciometr) je speciálně navržený tak, aby dával ještě jemnější kontrolu nad celkovou úrovní signálu v každém kanále, což umožní přesný poměr různých zdrojů signálů, které jsou mixovány do Master Sekce. Je důležité, aby vstupní úroveň byla nastavena správně pro získání maximálního možného prostoru pro posun na faderu, který by měl být normálně používán blízko značky 0. Viz sekce Úvodní nastavení na straně 33 pro pomoc s nastavením vhodné úrovně signálu. 9 PFL (poslech před faderem) Pokud je stisknuto tlačítko PFL, tak pre-fade, pre-mute signál je veden v monu do sluchátek, kontrolní místnosti (control room output) a měřáků, kde nahradí MIX. AFL/PFL ACTIVE LED dioda na Master Sekci se rozsvítí pro informování o tom, že PFL je aktivní. Levý a pravý měřák zobrazují PFL signál v monu. Toto je užitečný způsob poslechu jakéhokoli vstupního signálu bez ovlivnění hlavního mixu, pro provádění úprav, či vyhledávání problémů. 10 LED DIODA PŘEBUZENÍ KANÁLU LED dioda se rozsvítí, pokud se úroveň signálu bude blížit přebuzen (ořezání) signálu na těchto třech sledovaných místech: PRE-EQ, POST-EQ a POST-FADEr. 11 LED DIODA PŘÍTOMNOSTI SIGNÁLU (SP) SP LED dioda svítí, pokud je přítomný signál. Místo zdroje pro LED diodu je po EQ, pre-mute. 12 MIX/SUB Pokud je toto tlačítko nahoře, tak post-fader signál z kanálu je směrován do sběrnic Mix (levé a pravé sběrnice) Pokud je toto tlačítko nahoře, tak post-fader signál z kanálu je směrován do sběrnic Subgroup - podskupin (levé a pravé sběrnice) 19

21 MASTER SEKCE 20

22 1 INDIKÁTOR NAPÁJENÍ LED dioda svítí pro indikaci toho, že napájení je připojeno do konzole. 2 PHANTOMOVÉ NAPÁJENÍ Mnoho profesionálních kondenzátorových mikrofonů potřebuje PHANTOMOVÉ NAPÁJENÍ, což je metoda posílání napájení pomocí stejných kabelů, které nesou mikrofonní signál. Stisknutím tlačítka zapnete +48V napájení pro všechny MIC vstupy. Příslušná LED dioda se rozsvítí, pokud je napájení aktivní. UPOZORNĚNÍ! DEJTE POZOR, pokud používáte nesymetrické mikrofony, které mohou být poškozeny phantomovým napájením. SYMETRICKÉ dynamické mikrofony mohou normálně být použity se zapnutým phantomovým napájením (kontaktujte výrobce mikrofonů pro případné rady) Mikrofony by vždy měly být připojené a všechny výstupní fadery nastaveny na minimum předtím, než aktivujete Phantomové napájení, pro zamezení možnému poškození externího zařízení. 2-TRACK 3 2-TRACK VSTUP Tyto dvě RCA phono zdířky jsou nesymetrický Levý a Pravý linkové vstupy, určené pro připojení play-back zařízení. 4 2-TRACK NASTAVENÍ ÚROVNĚ Upravuje úroveň signálu z 2-Track vstupu. 5 2 TRACK TO MIX Stiskněte tento spínač pro směrování 2 Track vstupního signálu do MIX Levého/Pravého signálu na MIX výstupech. MONITOR SOURCE Tato tři tlačítka volí, který zdroj(e) signálu bude monitorován. Více než jeden může být současně vybráno. 6 Mix Stiskněte tento spínač pro monitorování hlavních mix výstupů. 7 SUB Stiskněte tento spínač pro monitorování výstupů podskupin (L & R). 8 2-TRACK Stiskněte tento spínač pro monitorování 2-Track vstupního signálu. MONITOR VÝSTUP 9 MONITOR NASTAVENÍ ÚROVNĚ Tento potenciometr nastavuje úroveň signálu, která je posílána do výstupů MONITOR LEFT & RIGHT. 10 MONITOR VÝSTUPY Monitorové výstupy najdete na 3-pole 6.35mm (1/4") jack výstupech, které jsou symetrické. 11 HLASITOST SLUCHÁTEK Tento potenciometr nastavuje hlasitost sluchátkového výstupu. 21

23 12 VÝSTUP NA SLUCHÁTKA PHONES (sluchátkový) výstup je stereo 6.35mm (1/4") jack, zapojený jako stereo výstup, jak je ukázáno, ideálně pro sluchátka s impedancí 150Ω či více. 8Ω sluchátka nejsou doporučena. 13 MĚŘÁKY & AFL/PFL AKTIVNÍ LED DIODA Tříbarevné ŘADOVÉ MĚŘÁKY s indikací signálových špiček normálně zobrazují úroveň signálu(ů) zvoleného pomocí tlačítek pro výběr monitorovaného signálu, což Vám nabízí konstantní možnost varování přes nadměrnými signálovými špičkami, které mohou způsobit přebuzení. Snažte se udržet signál ve žlutých segmentech při signálových špičkách pro nejlepší možný výkon systému. Podobně, pokud je výstupní úroveň příliš nízká a sotva znatelná na měřácích, tak může začít být znatelná hladina šumu daleko více. Dbejte na správné nastavení vstupních úrovní pro nejlepší možný výkon systému. Pokud je aktivován některý ze spínačů AFL/PFL, tak měřáky automaticky přepnou na zobrazování zvoleného PFL/AFL signálu na obou měřácích v monu. AFL/PFL LED dioda se rovněž rozsvítí. MIX & SUB-GROUP VÝSTUPY 14 MIX FADER MIX FADER nastavuje finální úroveň Mix výstupů. Tyto by normálně měly být nastaveny někde blízko ke značce 0, pokud bylo nastavení citlivosti GAIN provedeno správně, tak, aby umožnilo maximální využití posunu faderů pro nejjemnější nastavení. 15 SUB FADERY Tento pár faderů nastavuje finální úroveň Sub-group (podskupinových) výstupů. Tyto by normálně měly být nastaveny někde blízko k značce 0, pokud bylo nastavení citlivosti GAIN provedeno správně, tak, aby umožnilo maximální využití posunu faderů pro nejjemnější nastavení. 16 TO MIX Tento spínač nasměruje Sub-L a Sub-R signály do hlavního mixu. 17 STEREO/MONO Jestliže je tento spínač stisknutý, tak mono součet signálů podskupin bude směrován do hlavního mixu. 18 Mix Výstupy LEVÝ a PRAVÝ mix výstupy jsou symetrické XLR zdířky. 19 MONO VÝSTUP Mono součet levého a pravého signálu na výstupu najdete na tomto symetrickém 3-pole 6.35mm (1/4 ) jackovém výstupu. 20 SUB VÝSTUPY Sub-L a Sub-R signály (levá a pravá podskoupina) jsou výstupem z těchto symetrických 3-pole 6.35mm (1/4 ) jackových zdířek. 21 RECORD VÝSTUPY Tyto dva RCA cinch výstupy nesou kopii signálů ze sběrnic MIX L a MIX R. Můžete díky nim využít nahrávací zařízení, např. DAT, Minidisk, kazetový rekordér, atd. 22

24 AUX 22 AUX MASTERS Tyto potenciometry nastavují výstupní úroveň dvou Aux výstupů. 23 AFL Tyto After Fade Listen (poslech po faderu) přepínače přesměrují svůj příslušný výstupní aux signál na monitorové/sluchátkové výstupy. 24 PRE/POST PŘEPÍNAČE Tyto dva přepínače celkově nastavují své příslušné sběrnice AUX1 a AUX2 tak, aby jejich vstupní moduly byly buď pre-fader, nebo post-fader. 25 AUX 1 & 2 VÝSTUPY Tyto výstupy najdete na 3-pole 6.35mm (1/4") jack výstupech, které jsou symetrické. FX Pro detailní informace o používání FX Procesoru nahlédněte do sekce, která začíná na další straně. 26 FX MASTER Tento otočný potenciometr reguluje úroveň signálu, která bude směrována z FX sběrnice do FX procesoru a do zdířky FX BUS OUTPUT (výstup). 27 PFL (poslech před faderem) Pokud je spínač PFL stisknutý, tak post-fx, pre-mute a pre-fader (pro informace o EFFECT mute a faderu viz 8 a 11 položky na str. 25) signál je veden v monu do sluchátek, kontrolní místnosti a výstupních měřáků, kde nahrazuje MIX. AFL/PFL ACTIVE LED dioda na Master Sekci se rozsvítí pro informování o tom, že PFL je aktivní. 28 VÝSTUP SBĚRNICE FX Tento výstup nese signál z FX sběrnice. Může být použit jako třetí Aux výstup, pakliže FX procesor není momentálně potřeba. FX sendy na vstupních kanálech, které směřují do FX sběrnice jsou vždy post-fade. 29 FOOTSWITCH (nožní přepínač) Pomocí jednotlačítkového, momentového nožního spínače, zapojeného do vstupu FOOTSWITCH můžete zatlumit/odtlumit efektový procesor. STEREO RETURN 30 STEREO RETURN VSTUPY Tento pár vstupů přijímá 3-pole A vážené (TRS) jacky. Použijte tyto vstupy pro zdroje jako klávesy, bicí automaty, syntetizéry či CD. Tyto vstupy jsou SYMETRICKÉ. Mono zdroje mohou být použity tak, že se připojí pouze do levého jack vstupu. 31 STEREO RETURN ÚROVEŇ Tento potenciometr určujte množství signálu, který bude směrován do hlavních mix sběrnic. Najdete zde přidruženou PK LED diodu, která Vás bude varovat, pakliže budou signály příliš silné. 23

25 Lexicon FX PROCESOR - PŘEHLED Efekty v konzoli byly navrženy jak pro živé audio systémy, tak pro domácí nahrávání. Zahrnují hluboké a bohaté algoritmy, kterými Lexicon je proslulý pro efektový procesor, znamená velkou všestrannost a vysokou kvalitu efektů, které jsou okamžitě dostupné přes extrémně intuitivní ovládání na předním panelu. Efektový procesor má 32 programů, které jsou uloženy ve dvou bankách po 16-ti, které mohou být upravovány a ukládány tak, aby Vám umožnily vytvořit si vlastní nastavení efektů. Nastavení na předním panelu obsahuje potenciometr Program Select, tlačítka Tap Tempo a Store a tři nezávislé knoby Parameter, které nabízí okamžitý přístup a nastavení pro nejkritičtější parametry ve vybraném efektu. V tabulce na straně 32 jsou uvedeny funkce jednotlivých knobů s parametry pro jednotlivé efektové programy. Poznámka: Pokud je konzole zapnutá, tak bude vždy nahrán zvolený program v bance A. FX OVLÁDÁNÍ Volba a nahrání Programu Otočte potenciometrem Program Select pro zvolení programu. Konzole má 32 programů, které jsou uloženy ve dvou bankách po 16-ti programech. Pro tyto individuální banky BANK A a BANK B zde najdete příslušné LED diody, které indikují, která banka je momentálně aktivní. Pokud otočíte knobem Program Select o 360 stupňů (úplná rotace) tak se banky přepnou mezi možnostmibank A a BANK B. Nastavení audio úrovní 1. Nastavte hodnotu citlivosti gain na vstupu kanálu přiměřeně ke zdroji (vokální mikrofon, kytara, klávesy, atd.). 2. Nastavte FX Send level na příslušném vstupním kanále na pozici 12 hodin. 3. Nastavte FX Master level na pozici 12 hodin. Nastavte EFFECTS Fader na FX sekci na pozici úplně dole. 4. Přiveďte zdrojový signál (mluvením či zpěvem do mikrofonu, hraním na kytaru, klávesy, atd.) do příslušného kanálu. 5. Otočte FX Send úroveň na kanále, dokud se sem tam nerozsvítí červená CLIP LED dioda na FX panelu. Jestliže červená LED dioda zůstává svítit, tak do efektového procesoru přichází příliš silný signál; snižte nastavení FX Master nebo FX Send na vstupním kanále. 6. Zvedejte fader EFFECTS směrem k pozici 0dB pro zesílení posílaného signálu z FX Procesoru do mixu. 7. Pro zvýšení či snížení množství efektu na signálu, upravte parametr FX Send level na jednotlivém kanále, který chcete nastavit. 24

26 FX PROCESOR - NASTAVENÍ 1. Tap Tempo Tlačítko- Dvojitým ťuknutím na toto tlačítko nastavíte čas Delaye ve vybraném programu. LED dioda vždy bliká jako indikace aktuálního tempa. Můžete tak ťukat v tempu s Vaší hudbou pro synchronizaci delaye. 2. Store tlačítko - Ukládá modifikace v programu do jednoho z možných umístění. Stiskněte a držte tři vteřiny a současný preset bude uložen v aktuální pozici. LED dioda bude během operace ukládání rychle blikat a poté zůstane 1 vteřinu svítit, aby indikovala, že operace je hotova. 3. Pre Delay / Time/ Speed Knob - První ze tří knobů pro úpravu parametrů efektů. Upravuje parametr Pre Delay u reverbu nebo první parametr (většinou čas či rychlost) zvoleného efektu. LED dioda se rozsvítí, pokud parametr odpovídá uloženému nastavení. 4. Decay / Feedback/Depth Knob - druhý knob upravuje Decay (dozvuk) reverbu nebo druhý parametr (většinou zpětnou vazbu či hloubku) zvoleného efektu. LED dioda se rozsvítí, pokud parametr odpovídá uloženému nastavení. 5. Variation - třetí knob nastavuje životnost či Difúzi (v závislosti na zvoleném reverbu) nebo třetí parametr jiného zvoleného efektu. LED dioda se rozsvítí, pokud parametr odpovídá uloženému nastavení. 6. Program Select Knob - naviguje Vás skrz programy, jeho otočení způsobí nahrání programu, které trvá přibližně 1 vteřinu. Tento knob může být otáčen po směru i proti směru hodinových ručiček a bude i přeskakovat mezi bankami BANK A a BANK B při každé celé rotaci. Aktuální banka je indikována pomocí rozsvícené LED diody, která bliká, pokud je fx procesormutován (zatlumen). K dispozici máte i šikovný tahák se seznamem programů, vytištěný na předním panelu. 7. Clip LED dioda Tato LED dioda se rozsvítí, když buď příchozí audio signál, nebo zpracovaný audio signál (uvnitř efektového procesoru) je přebuzen a způsobí zkreslení signálu. 29 Vstup na Footswitch (nožní přepínač) (není zobrazen na diagramu, viz položka 29 na straně 20) - Použijte 1-pole footswitch (nožní spínač), zapojte jej do FOOTSWITCH vstupu a jeho pomocí můžete zatlumit či zpátky aktivovat procesor. PFL (nezobrazeno na diagramu, viz položka 27 na straně 20)- Tento spínač směruje signál po efektovém procesoru, ale pre-fade (EFFECT FADER) do monitorového systému. 8. MUTE - Tento spínač zatlumí výstup z FX procesoru. Nezatlumí PFL signál nebo FX do AUX 1 pre-fader signál. 9. FX TO AUX 1 - Tento potenciometr směruje pre-fade a post-fade signál do Aux 1-pre a Aux 1-post sběrnic. 10. FX TO AUX 2 - Tento potenciometr směruje pre-fade a post-fade signál do Aux 2-pre a Aux 2-post sběrnic. 11. EFFECTS FADER - Tento fader kontroluje úroveň signálu z FX procesoru, který je směrován do hlavních sběrnic mix. FX BUS VÝSTUP (nezobrazen na diagramu, viz položka 28 na straně 20) - Tento výstup nese signál z FX sběrnice. Může být v případě potřeby využit jako třetí Aux výstup. 12.SP LED dioda svítí pokud je přítomný signál. 25

27 REVERBY Reverberace (nebo reverb krátce) je komplex efektů, vytvořených způsobem, jakým vnímáme zvuk v uzavřeném prostoru. Pokud zvuková vlna narazí na objekt či překážku, tak se jen tak nezastaví. Některé zvuky jsou absorbovány objekty, ale většina je odražena či rozptýlena. V uzavřeném prostoru je reverb závislý na mnoha aspektech prostoru, včetně velikosti, tvaru, typu materiálu na zdech, atd. I se zavřenýma očima může posluchač snadno rozeznat rozdíl mezi akustikou toalety, pokoje či velké haly. Reverb je přirozený komponent akustického vnímání a většině lidí se zdá nepřirozené, pokud tento chybí. Hall Reverb Hall je navržen tak, aby emuloval akustiku koncertní haly - dostatečného prostoru pro orchestr a publikum. Díky své velikosti a charakteristice jsou Hally nejpřirozeněji znějícími reverby, navrženými tak, aby zůstaly za přímým zvukem, a dodali mu ambienci a prostor, ale nechaly původní materiál nezměněn. Tento efekt má relativně nízkou intenzitu počátečního echa, která se postupně zvyšuje. Reverby Vocal Hall a Drum Hall jsou speciálně nastaveny pro tyto účely. Vocal Hall má nižší celkovou difuzi, což velmi dobřel pracuje s materiálem, který má jemnější úvodní nárazy signálu (transienty), jako například hlas. Drum Hall má vyšší difuzi, cože je nutné pro zjemnění rychlejších nárazů signálu (transientů), které jsou přítomny v bicích a perkusních nástrojích. Navíc k obecným nástrojovým a vokálním aplikacím je program Hall dobrou volbou pro přidávání samostatně nahraných stop do živého vystoupení. Plate Reverb (deskový) Plate reverb (deskový) je velký tenký kovový plátek zavěšený shora pod tlakem na pružiny. Snímač, připevněný na desku přenáší signál, který způsobí vibraci desky, což zní, jako kdyby se zvuk objevil na velkém, otevřeném prostoru. Desky v FX procesoru modelují zvuk kovových desek s velkou úvodní difuzí a relativně jasným, zabarveným zvukem. Deskové reverby jsou navrženy, aby byly vnímány jako součást hudby, který zjemní a ztenčí původní zvuk. Deskové reverby jsou často používány pro vylepšení populární hudby, zejména perkusí. Room Reverb (místnost) Room reverb produkuje excelentní simulaci velmi malé místnosti, která se používá pro dialogy a dabing (voiceover). Tento reverb je také praktický, pokud je použit rozumně pro "tlustý" silný signál, například při nahrávání kytarových aparátů. Historicky byly místnosti nahrávacích studií překvapivě tvarované místnosti s reproduktory a sadou mikrofonů pro snímání ambience v různých částech místnosti. Chamber Reverb (komora) Chamber programs produkuje rovnou, beztvarou reverberaci s malou změnou barvy při dozvuku signálu. Počáteční difuze je podobná programům Hall. Každopádně, smysl velikosti a prostoru je podstatně méně zřejmý. Tato charakteristika, spojen s hlubokou barvou dozvuku dělá tento program užitečný pro velké spektrum materiálu - zejména pro mluvený hlas, kterému přidá program Chamber znatelnou hlasitost a hlubokou barvu. Gated Reverb Gated reverb je vytvořen tak, že je reverb, jako třeba kovová deska, poslán přes zařízení gate (brána s propustí). Čas dozvuku je nastaven na okamžitě, zatímco čas Hold - podržení signálu variuje trvání a zvuk. Tento Gated reverb nabízí poměrně konstantní zvuk s nulovým dozvukem, dokud není reverb náhle odstřižen. Tento program pracuje velmi dobře s perkusemi - zejména s virblem a tomy; určitě zkuste experimentovat i s dalšími zdroji zvuků. 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel www.fishman.cz Začínáme Zde jsou některé základní tipy pro nastavení, které vám pomohou dostat jdeš. Chcete-li ovládat Loudbox Mini bezpečně, přečtěte si prosím celý návod k použití, a to zejména Důležité

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME ME502/ME502FP/ME602/ME802/ME1002/ME1202 Uživatelský manuál 1. Ovládací prvky a konektory Tato kapitola popisuje různé ovládací elementy mixážního pultu. Funkce

Více

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty Úvodem : Mixážní pulty LEEM CS-1604/N a 1204/N jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 8 (4) monofonních a 4 (4) stereofonní vstupy. Z toho monofonní signály

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB a RB Richter Bass Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek britské firmy Laney. Jedná se o výrobce s dlouholetou tradicí a bohatou historií, jejíž kořeny spadají

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL 60-ti vteřinový průvodce...2 ÚVOD...5 ZAPOJENÍ...6 MIC INPUT...6 LINE INPUT...6 INSERT POINT...6 Stereo vstupy STEREO ½...7 Mix inserts...7 Výstupy z mixu...7 Výstupy Aux...8 Sluchátka...8

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17 Vlastnosti Pult je vybaven mnoha funkcemi jako například ultra nízkou hladinou hlučnosti u mikrofonu předzesilovače, neo-classic Britský 3-pásmový ekvalizér a stereo kanály, které umožňují současné použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1 XM-6D mixážní pult Stránka č. 1 Úvodem: Dostává se vám do rukou mixážní pult XM-6D. Obsahuje 2 mono a 2 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické přes konektory Jack 6,3 a XLR.

Více

Harman International Industries Ltd. 2007 Všechna práva vyhrazena Části této konstrukce mohou být chráněny světovými patenty. Part No.

Harman International Industries Ltd. 2007 Všechna práva vyhrazena Části této konstrukce mohou být chráněny světovými patenty. Part No. Návod k obsluze 1 DŮLEŽITÉ Před prvním použitím vašeho mixážního pultu si prosím pečlivě pročtěte tento návod. Toto zařízení je v souladu se směrnicí EMC 89/336/EEC Upravenou 92/31/EEC 1 93/68/EEC 91/263/EEC

Více

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000 Návod k obsluze Všechny ochranné známky uvedené v tomto dokumentu, jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena Obsah Úvod...

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9200 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9200. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti: DB-1A / DB-1P Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití Vlastnosti: Převádí nesymetrický linkový signál na symetrický výstupní signál mikrofonní úrovně. Umožňuje přímé připojení hudebních nástrojů do

Více

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění 1) Přečtěte si tento návod. 2) Návod uchovejte pro budoucí použití. 3) Věnujte pozornost všem varováním 4) Dodržujte veškeré instrukce.

Více

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 Cílem návodu je seznámit uživatele s funkcemi nástroje a proto všechny běžné termíny nemusí být dopodrobna vysvětleny.

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

GQX-3102 GQX-1502. Grafické Ekvalizéry. Návod k obsluze

GQX-3102 GQX-1502. Grafické Ekvalizéry. Návod k obsluze GQX-3102 GQX-1502 Grafické Ekvalizéry Návod k obsluze NEOTEVÍRAT RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje,

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40 Mixážní pult Mc Crypt SA 100/2 je určen ve spojení se stereo zařízením jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro míchání a regulaci nízko úrovňových

Více

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mobilní mixážní pult MC CRYPT MCB-1002 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 17 52 Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mono sekce (kanál 1 a 2) (1) MIC- vstup K tomuto souměrnému XLR- vstupu

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking Uživatelský manuál Shrnutí některých funkcí zesilovače FlexWave 65: - 65 W zesilovač - jeden 12 reproduktor -

Více

ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ

Více

Dvouletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA:

Dvouletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA: Dvouletá záruka Na tento výrobek se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě po dobu dvou let od data zakoupení původním vlastníkem. Aby byly zaručeny špičkové parametry a provozní

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5.

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210 CZ Anténa digitální televize Návod k použití 6 Anténa digitální televize CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA- TELE NA

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení Obsah 1. Popis produktu 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení 3. Popis jednotlivých součástí Popis předního panelu Popis zadního

Více

Mikrofony Lewitt série MTP

Mikrofony Lewitt série MTP Mikrofony Lewitt série MTP (MTP 240 DM/DMs, MTP 340 CM/CMs, MTP 440 DM, MTP 540 DM/DMs, MTP 840 DM, MTP 940 CM) Uživatelský manuál Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy LEWITT. V tomto uživatelském

Více

SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem výkonového zesilovače Plinius SB-301. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

Jednoletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA: ALLEN & HEATH

Jednoletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA: ALLEN & HEATH Jednoletá záruka Na tento výrobek se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě po dobu jednoho roku od data zakoupení původním vlastníkem. Aby byly zaručeny špičkové parametry a provozní

Více

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Thunder 50 Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál Přední panel: Thunder 50, Typ E322 a E325 Přední panel: Thunder 50 Reverb, Typ E320 1. Input (Vstup): Nesymetrický vstupní jack 6,3 mm. 2. Gain (Zesílení):

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 30-LED Dimmer http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Zapojení kabelu DMX512... 3 Propojení DMX512 modulů... 5 Nastavení DMX adresy.....

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Mixážní pult Soundcraft EFX8, EFX 12. Obj. č.: 30 40 87. Popis a ovládací prvky. Úvod

Mixážní pult Soundcraft EFX8, EFX 12. Obj. č.: 30 40 87. Popis a ovládací prvky. Úvod Mixážní pult Soundcraft EFX8, EFX 12 Obj. č.: 30 40 87 Zvuková kvalita výrobků je příkladná v modelech EFX se používají některé obvody použité i v těch nejdražších konzolích a přináší Vám tak ve zmenšeném

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE PROFESIONÁLNÍ VÝKONOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY SÉRIE PPM STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE Důležité bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 15-LED Dimmer 75 A, 20 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 30 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 100 V http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace..... 2 Obsah balení..... 2 Zapojení kabelu DMX512...

Více

Jednoletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA: ALLEN & HEATH

Jednoletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA: ALLEN & HEATH Jednoletá záruka Na tento výrobek se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě po dobu jednoho roku od data zakoupení původním vlastníkem. Aby byly zaručeny špičkové parametry a provozní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

L-PAD 12CX KOMPAKTNÍ MIXÁŽNÍ PULT PRO ŽIVÉ OZVUČOVÁNÍ

L-PAD 12CX KOMPAKTNÍ MIXÁŽNÍ PULT PRO ŽIVÉ OZVUČOVÁNÍ L-PAD 12CX KOMPAKTNÍ MIXÁŽNÍ PULT PRO ŽIVÉ OZVUČOVÁNÍ NÁVOD K OBSLUZE RCF VOLITELNÉ KARTY - Instalace a použití Pomocí malého plochého šroubováku opatrně sejměte plastový kryt na pravé straně pultu (viz

Více

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem phono předzesilovače Plinius Koru. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho předzesilovače a poskytne

Více

DAC xxxx koncové zesilovače

DAC xxxx koncové zesilovače DAC xxxx koncové zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že s tímto modelem budete plně spokojeni. Všeobecně Nová řada zesilovačů DAC je

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Q-SPAND MKII. American Audio. Příručka pro rychlé spuštění

Q-SPAND MKII. American Audio. Příručka pro rychlé spuštění American Audio Q-SPAND MKII Příručka pro rychlé spuštění Feather Fader Q-Start Vstupy: 3x phono, 4x line, 4x univerzální a 3x mikrofon Vyvážené výstupy Korekce pro každý kanál 3 kanalový mixér On/Off Fader

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6.

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω)

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) NÁVOD K OBSLUZE AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) Obj. č.: 37 82 68 F E ATU 2 kanály Signalizace zapnutí Možnost seřízení Dálkové ovládání

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů.

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů. Instalace/Zapojení Upozornění Tento přístroj je možné provozovat pouze s napájením 2 V DC se zápornou zemí. Neveďte dráty pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech, například kolejnicích

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live )

MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live ) MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live ) Stručný návod k okamžitému použití přístroje Tento návod v českém jazyce je majetkem společnosti K-AUDIO Impex s.r.o. Kardašovská 626,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet NÁVOD K POUŽITÍ Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170122 Skytec PA-200, aktivní zvukový systém pro USB/SD 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ!

Více