Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov"

Transkript

1 Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov Obsah: Obsah: Obecné zdůvodnění Námět a popis projektu Motivace Termín projektu Scénář projektu, materiální zabezpečení Výběr stromů, personální zabezpečení Časový harmonogram Ankety Průběh projektu - Lesní zpravodaj...8 1

2 1. Obecné zdůvodnění Stromy rostou všude kolem nás. Chápeme je jako součást naší přírody, někdy je však bereme jako samozřejmost. V tomto projektu se chceme seznámit se stromy, které máme okolo sebe, poznat jak rostou, jaký mají pro nás a naše okolí význam, co jim prospívá, co jim škodí. Necháváme tentokrát stranou ovocné stromy a zaměříme se na ty, které zdánlivě na nic nepotřebujeme. Stromy patří mezi největší organizmy na Zemi. I věkem jsou výjimečné. Stoletých je tolik, že je není možné vyjmenovat. I u nás rostou takové, které se dorůstají pěti set let. Stromy jsou kultovními rostlinami a pronikly i do národních a erbovních znaků. Pod korunami stromů člověk často spočine nejen proto, aby si oddychnul, ale i v úžasu před jeho majestátem. Dnes, v době znečištění životního prostředí, jsou stromy stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí našich měst a obcí mají mnoho nenahraditelných funkcí. Příznivě ovlivňují složení vzduchu vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý. Stromy dále zvyšují vzdušnou vlhkost (která je ve městě asi o třetinu nižší než ve volné krajině), zachycují prach a mikroorganismy, poskytují stín a působí jako ochrana proti hluku. Jsou důležité i pro "samočištění vzduchu": Vzduch nad zastavěnými plochami a nad zalesněným územím se zahřívá nerovnoměrně a tím vzniká "lesní vítr". Parky a sady jsou velmi příjemnými a ve městě často jedinými místy k procházkám a odpočinku. 2. Námět a popis projektu Školní zahrada a celé okolí, ve kterém společně trávíme velkou část dne, je porostlá stromy. Vnímáme je jen jako že tady jsou a dále o nich nepřemýšlíme. Chceme v tomto projektu poznat nejen jak se jmenují, ale dozvědět se o nich i něco bližšího. Jak žijí, jak jsou vysoké, jak jsou staré, jací živočichové žijí v jejich blízkosti a mnoho dalších zajímavostí. Žáci budou rozděleni do skupin napříč školou a každá skupina (mělo by se jednat vždy asi o dětí) bude mít svůj konkrétní strom. Ten během dvou dnů prozkoumá do všech detailů a vytvoří podle svých představ prezentaci. 3. Motivace Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet na to, jak dlouho trvalo, než strom vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada. 4. Termín projektu Pokácet

3 5. Scénář projektu, materiální zabezpečení Úkoly: 1. den projektu: Zjistit následující údaje 1. Přesný botanický název stromu a jeho systematické zařazení 2. Představení stromu vzhled, poznávací znaky (kůra, listy, plody, květy), stáří, velikost, obvod kmene, z literatury zjistit údaje o maximálním stáří a velikosti a další zajímavosti (PL) 3. Původ stromu zda roste v našich podmínkách odjakživa, nebo jestli je vysazen člověkem (odkud pochází), jak se mu v našich podmínkách daří 4. Nebezpečí hrozící stromu škůdci, choroby (skutečnost i literatura) 5. Obyvatelé stromu pozorování živočichů žijících na stromě a v jeho bezprostřední blízkosti 6. Nejbližší sousedé rostliny a houby žijící na stromě a v jeho bezprostřední blízkosti 7. Potřeby stromu nároky na životní prostředí, půdu, vodu, světlo,.. (jak se mu na jeho stanovišti daří) 8. Význam stromu pro přírodu i pro člověka (výrobky, kvalita dřeva,.) 9. Stromy ve znacích najít i vymyslet znak s daným stromem 10. Kresba stromu přírodninami 11. Básnička o stromu (PL) 12. Strážce stromu vyrobený z přírodnin Závěrečný úkol v terénu: Lovci odpadů pomozte svému stromu zbavte jeho okolí nečistot a odpadu, který tam nepatří. 2. den projektu: Získané údaje využít na vytvoření plakátu ve tvaru pozorovaného stromu = výstup Materiál pro projekt: 1. přírodniny listy a plody, kousky kůry,.. 2. papíry - lepenka jako podklad, barevné papíry, bílé papíry, různé krabičky, roličky, odstřižky látek, hedvábný papír, drátky, (dle potřeby) 3. výtvarnické potřeby barvy, štětce, pastelky, lepidla, nůžky (donesou děti) 4. literatura týkající se vybrané dřeviny (donesou si děti a vedoucí skupin) 5. sítka na písek 6. ukázky listů a plodů (šišek) 7. pracovní listy pro některé činnosti 8. stromy a jejich znamení (keltský stromoskop) 9. úryvek z encyklopedie týkající se stromu 10. obrázek důležitých částí stromu 11. označený strom v přírodě 12. jednoduché klíče 3

4 6. Výběr stromů, personální zabezpečení Č. Strom 1. Lípa srdčitá Vedoucí Asistenti skupiny Marcela Klemová Picko, Klema Dub letní (zimní) 3. Dub červený Ivana Dvořáková Kutová, Procházková 9.A 4. Buk lesní Ludmila Vávrová Vávrová, Hlínová 2.B 5. Olše lepkavá 6. Habr obecný 7. Jírovec maďal 8. Bříza bradavičnatá 9. Topol černý 11. Javor klen Ivan Hoza Sadílková, Bornová 1.A Javor mléč Jitka Bořilová Učebna Chvojka, Pfeifer Kateřina Šnajdárková, T. Květonová Vlasáková Zdena Demčáková, Schäferová Hostašová Jana Sodomková Bušová, Boušková Jana Flašková Vencl, Krejčí Iva Netušilová Nováková, Mokřížová 4.A 7.A 8.B knihovna 2.A dílna 1.B Michaela Karvaiová, N. Dušková Rybníčková Ilona Kalousková Lizánková, Žočková 3.A 13. Borovice vejmutovka Vlasta Paletová Zemanová, Hrušková 4.B 14. Smrk ztepilý Jana Musilová Sixtová A., Šabatová Z. 6.B 15. Modřín opadavý Kateřina Horáková Ivana Klodnerová Evženie Čermáková Věra Mocková Gabrielová, Klempířová 5.B Nováková, Zmítková 7.B Izerová, Koutská 3.B Udržalová, Minaříková 6.A Mňuková, Svobodová 9.B 12. Borovice lesní 16. Jasan ztepilý 17. Morušovník 18. Vrba sp. 19. Trnovník akát 20. Jeřáb obecný 21. Lesní zpravodaj Jan Kosek Jitka Sedláčková Dušková A., Kučerová R. Kateřina Tichá 4 Huňáčková, Krebsová 5.A 8.A kuchyňka

5 7. Časový harmonogram 1. DEN: zahájení ve třídách, vyplnění vstupní ankety (děti) rozchod do pracovních skupin příprava na práci v terénu práce v terénu: společná práce určení názvu stromu (jednoduchý klíč) popis znaků stromu, kreslení siluety skupinová práce děti se prostřídají 1. skupina měření stromu (pracovní list) 2. skupina nejbližší sousedé (určování rostlin a hub v okolí stromu podle jednoduchého klíče a atlasů) 3. skupina obyvatelé stromu a jeho okolí (určování živočichů žijících na kůře stromu a v jeho okolí a půdě podle jednoduchých klíčů) 4. skupina kresba stromu přírodninami (společná kresba na čtvrtku A3) 5. skupina zkoumání listů a jehlic stromu (tvar, stavba, velikost a plocha listu pracovní list) závěrečná společná práce vytvoření strážce stromu z přírodnin (přírodniny mohou děti pouze nasbírat a strážce vytvořit až druhý den) lovci odpadů pomozte svému stromu zbavte jeho okolí nečistot a odpadu, který tam nepatří ve volném nebo zbývajícím čase hry, hádanky 1200 odchod dětí z 1. tříd na oběd a do družiny zpracování a třídění získaných poznatků 1230 odchod ostatních dětí I. stupně na oběd 1300 zakončení práce a odchod dětí z II. stupně na oběd 2. DEN: tvorba výstupu v pracovních skupinách ve volném nebo zbývajícím čase hry, hádanky 1200 odchod dětí z 1. tříd na oběd a do družiny 1230 odchod ostatních dětí I. stupně na oběd 1300 zakončení práce a odchod dětí z II. stupně na oběd Před odchodem děti vyplní výstupní anketu! V hodině od 1200 do 1300 by měla proběhnout hlavně instalace stromů a úklid. 5

6 8. Ankety Vyhodnocení vstupní žákovské ankety: Na následující otázky děti odpověděly takto: A) Moc se těším, že prožiju něco nového B) Jsem docela zvědavý, co se bude dít C) Je mi celkem jedno, co se bude dít D) Bude to určitě nuda a raději bych se normálně učil E) Mám strach, protože přesně nevím, co mě dnes čeká 119 dětí (37,3%) 102 dětí (32%) 69 dětí (21,6%) 15 dětí (4,7%) 12 dětí (3,8%) Vyhodnocení výstupní žákovské ankety: Na následující otázky děti odpověděly takto: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se takový den 142 dětí (77,8%) bude ještě někdy opakovat. B) Docela dobré a nebude mi vadit, když ještě někdy 101 dětí (32,3%) něco takového na škole znovu proběhne. C) Celkem to šlo, ale kdybych nebyl zrovna ve škole, 55 dětí (17,9%) moc by mi to nevadilo. D) Docela nuda a je mi jedno, jestli se ještě někdy 11 dětí (3,5%) něco takového bude na škole opakovat. E) Vůbec se mi to nelíbilo, raději se normálně učím ve své třídě. 3 děti (0,9%) Nejzajímavější odpovědi na otázku Co se ti na těchto dvou dnech líbilo? : Spolupráce s kamarády, vzájemná pomoc, spolupráce s vyučujícími, zajímavý prožitek, práce ve skupinách, získání nových poznatků zajímavou formou, různorodá činnost, zapojení podle zájmů, činnost v přírodě, neučili jsme se, mnohokrát líbilo se mi vše. Nejzajímavější odpovědi na otázku Co se ti na těchto dvou dnech nelíbilo? : Některé děti se nudily, je to prý stereotyp, dětem se nelíbilo: zlobení ostatních dětí, přístup některých k práci, chození po lese (únava), některé děti by se radši učily, úklid na konci projektu. Jako téma příštího projektu by děti uvítaly: Zvířata (ptáci, ryby, domácí zvířata, ), Česká republika, vesmír, sport. Města, sport (fotbal), Egypt, cestování časem. 6

7 Vyhodnocení výstupní ankety učitelů: Učitelé odpovídali: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se nějaký obdobný projekt typu Napříč školou bude opakovat pravidelně 1x za rok. B) Bylo to dobré a nebude mi vadit, když znovu někdy něco takového na škole proběhne. C) Celkem to šlo, myslím si však, že škola může zlepšovat rozvoj klíčových kompetencí žáků i bez takovýchto projektů. D) Docela nepotřebné a byl bych raději, kdyby se něco takového na škole již neopakovalo. E) Vůbec se mi to nelíbilo, jsem proti opakování, efektivnější je učit běžnou třídu dle běžného rozvrhu. 5 učitelů (20,8%) 11učitelů (46%) Co se učitelům na projektu nejvíce líbilo?: Spolupráce, rozmanité činnosti, plnění úkolů, samostatná tvořivost, nasazení celé skupiny, příroda, pracovní listy, materiály, téma, možnost spolupráce dětí z různých tříd, pocit důležitosti dětí, výtvarné výstupy, příprava materiálů. Co se jim naopak nelíbilo: Druhý den menší nasazení, velká skupina, přístup žáků 9. tříd, časová náročnost pro žáky tříd, neaktivita některých dětí, stačí 1 den. Téma příštího projektu by mělo být: Naše obec, pohádky, zvířata, různá témata. A co na náš projekt říkali rodiče? Vyhodnocení ankety rodičů: Celkem rodiče vyplnili a odevzdali 74 anketních lístků a na následující otázky odpověděli takto: 1. Věděl(a) jste o přípravě projektu od svého syna (dcery)? ANO 70 (94%) NE 4 (5,4%) 2. Pomáhal(a) jste svému dítěti při přípravě materiálů ANO 40 (54%) NE 34 (46%) pro projekt? 3. Máme připravovat v budoucnu podobné projekty? ANO 72 (97,3%) NE 1 (1,3%) 4. Co si myslíte o tomto způsobu výuky? Je dobré vést děti k samostatné práci, naučí se vyhledávat informace; tento způsob výuky děti více zaujme; je to užitečné, seznámí se s přírodou; výborný způsob vzdělávání; oživení stereotypu; zpestření; děti to baví; 1*; výborný nápad; zajímavé a poučné; souhlasím; rozvíjí fantazii a kreativitu, motivuje; kolektivní práce dětí; vítaná změna, něco nového; poznávání nových spolužáků; vhodný doplněk k běžné práci; názorná výuka je výborná pro rozvoj vědomostí; dozví se něco o přírodě; naučí se co není v učebnicích; velmi poučné; odpočinkové; procvičování vědomostí; přínos pro děti; může se opakovat; jen tak dál. 5. Který strom se vám líbí nejvíce? Postupně rodiče vyjmenovali všechny vystavené stromy, často se objevilo všechny nebo ten náš. 7

8 9. Průběh projektu - Lesní zpravodaj Skupina lesní zpravodaj měla za úkol dva dny sledovat práci jednotlivých skupin a zaznamenat jejich práci, zážitky i názory. Co Lesní zpravodaj zaznamenal? Pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna se určitě většině žáků líbilo, a to hlavně kvůli projektu DVA DNY POD STROMY. Někdo byl spokojen s tím, že se nemusí učit, jiní byli rádi, že jsou v přírodě. My se vám teď pokusíme přiblížit práci Lesního zpravodaje. V pondělí ráno jsme se sešli v cvičné kuchyni a domluvili jsme se na pondělní akci. Asi hodinu jsme strávili seznamováním s prací. Po té jsme vyrazili do terénu. Začátek naší práce nám zpříjemnil vtipný proslov pana učitele Koska pod akátem a vyrazili jsme do lesa. V lese jsme potkali několik skupin (habr, olše, borovice lesní, smrk, dub červený, javor klen), kterým jsme dávali otázky týkající se našeho projektu. Někteří žáci nám poskytli rozhovor. Když jsme prošli všechna stanoviště v lese, směřovaly naše cesty do parku, kde jsme se dozvěděli něco víc o další skupině a jejím stromě jírovci. Cestou ke škole jsme potkali skupinu paní učitelky Mockové (vrba), dávající si pauzu. Na školní zahradě se nám zpovídala poslední skupina jeřáb obecný. Nakonec jsme šli do počítačové pracovny, abychom upravili naši práci. Druhý den všichni pracovali na svých výstupech, tentokrát již v jednotlivých třídách a učebnách školy. Všichni měli spoustu práce, ale i tak nám stačili odpovědět na některé naše otázky a opět jsme pořídili spoustu fotografií. Redaktoři lesního zpravodaje Tady jsou některé otázky a odpovědi na ně a pár fotografií: Skupina - trnovník akát (p. učitel Jan Kosek) Co se ti nejvíce tyto dva dny líbilo? Líbilo se mi všechno. Kristýna K., 8.B Dozvěděla ses včera něco nového? Ano, dozvěděla jsem se, že je trnovník jedovatý. Natálie K., 5.A. Dokážete říct něco o svém stromu? Jedná se o přírodní jedovatý strom, může nastat i úmrtí. p. učitel Kosek 8

9 Skupina - javor mléč (pí učitelka Iva Netušilová) Líbí se ti tento projekt? Nejvíc se mi líbí rozkvetlé stromy. Co se ti nejvíce líbí na tomto projektu? Nejvíc se mi líbí rozkvetlé stromy. Anna Č., 3.B. Dokážeš říct něco o svém stromu? Listy vypadají jako tvar dlaně a plody vypadají jako tvar nosu. Katka M., 6.B. Skupina - habr obecný (pí učitelka Kateřina Vlasáková) Jaký máte strom? Habr obecný, je to listnatý strom. Jirka Š., 8.B. Co se ti nejvíc líbilo? Mě se líbí, že jsem s svojí kamarádkou Katkou. Tereza K., 8.B. Jsi spokojená se spoluprací ve skupině? Ano jsem, ve skupině si navzájem pomáháme. Katka Ch., 3.A. Skupina - smrk ztepilý (pí učitelka Jana Musilová) Odvážili jsme se zeptat paní učitelky Musilové, jak se ji spolupracuje ve skupině s dětmi. Ve skupině se mi pracuje výborně, protože se děti snaží. Jak se ti líbí ve skupině? Líbí se mi, jsem rád, že tu jsem. Co ses dozvěděl nového? Dozvěděl jsem se jak vypadá smrk. Michal N., 1.A. Skupina - olše lepkavá Ivan Hoza Zeptali jsme se pana učitele Hozy co se mu líbí na projektu, ale odpověděl nám jeho tiskový mluvčí Tonda P. ze 7.A.: Líbí se mi spolupráce s dětmi a práce v přírodě. Co ses dozvěděl nového? Nic, všechno již znám z hodin přírodopisu, protože mě učí p. učitel Hoza. (smích) Tomáš Ch., 7.A. Skupina - dub letní (pí Jitka Bořilová) Co se ti včera nejvíce líbilo? Že jsme v lese prohlíželi zvířátka a jak jsme měřili strom. Petr G., 1.A. 9

10 Skupina - borovice lesní (pí učitelka Ilona Kalousková) Jak jsme luštili hádanky, jak jsme stavěli domečky pro zvířátka. Tomáš K. 4.B, Jakub B. 3.A Skupina modřín opadavý (pí učitelka Kateřina Horáková) Jak jsme šli na procházku a jak jsme měřili strom. Danek B. 1.A Skupina - vrba bílá (pí učitelka Věra Mocková) Řekni nám něco zajímavého o vašem stromu. Vrba bývá většinou u vody, je nízká a má dlouhé větve. Lukáš O., 1.B Skupina javor klen (pí učitelka Michaela Rybníčková) Líbilo se mi, že jsme se nemuseli učit. Dokážeš říci něco o svém stromu? Javor je opadavý strom, dělá se z něj sirup. Michaela D., 8.A Skupina jírovec maďal (pí učitelka Zdena Hostašová) Jak jsme poznali nové věci. Veronika D., 6.B Co ses dozvěděla nového? Že se dá kreslit kůrou. Natálie Z., 2.B Dokážeš říci něco o svém stromu? Strom se jmenuje kaštan. Iveta N., 8.B 10

11 Skupina jasan ztepilý (pí učitelka Ivana Klodnerová) Když jsme měřili strom podle tužky. Marie Z., 2.A Co ses dozvěděla nového? Dozvěděli jsme se nové věci o jasanu. Karolína S., 8.A Dokážeš říci něco o svém stromu? Měří 3,32 metrů a nekvete. Nikola K.,3.A Skupina jeřáb obecný (pí učitelka Jitka sedláčková) Malování a měření stromu. Kristýna Š., 1.A Skupina dub červený (pí učitelka Ivana Dvořáková) Že jsme se ulili ze školy. Veronika K., 9.A Co ses dozvěděl nového? Dozvěděl jsem se, že stromy rostou v lese. (smích) Filip Š., 7.A Skupina morušovník (pí učitelka Evženie Čermáková) Mě se líbilo měření stromu. Martina I., 8.A Co ses dozvěděla nového? Dozvěděla jsem se, jak se měří strom. Jana R., 5.A Dokážeš říci něco o svém stromu? Získává se z něj hedvábí (z bource morušového), jsou dva druhy bílý a černý. celá skupina 11

Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy

Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Integrovaný vědní základ 3 Výukový program: Jehličnaté a listnaté stromy Vypracovaly: Veronika Bořutová, UČO 253475 Olga Krejčí, UČO 322757 Edita Černá, UČO 191586

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET PŘÍRODOPISU Název

Více

ročník 7. č. 36 název

ročník 7. č. 36 název č. 36 název Rostlinné společenstvo - les anotace V pracovních listech si žáci vysvětlí význam lesů, vyčlení rostliny lesního společenství, naučí se rozlišovat základní systematické skupiny rostlin a znát

Více

Pracovní list stromy - I. stupeň. Projekt Obnova školní zahrady 2013/2014. ZŠ Tábor Zborovská 2696

Pracovní list stromy - I. stupeň. Projekt Obnova školní zahrady 2013/2014. ZŠ Tábor Zborovská 2696 Pracovní list stromy - I. stupeň Projekt Obnova školní zahrady 2013/2014 ZŠ Tábor Zborovská 2696 Jméno: Datum: 1. Když slyšíš slova příroda, zeleň, rostliny, vybaví se ti barva ZELENÁ. Rozhlédni se kolem

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Předmět: Přírodověda, 5. ročník. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Předmět: Přírodověda, 5. ročník. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Inovace výuky I.stupeň. Včelí úl

Inovace výuky I.stupeň. Včelí úl Inovace výuky I.stupeň Inovace výuky Člověk a svět práce Autorka : Mgr. Martina Tanglová Včelí úl Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Tematický okruh: Práce s drobným

Více

VYUŢÍVÁNÍ PŘÍRODNIN ČLOVĚKEM (pracovní část ke IV. přednáškovému bloku)

VYUŢÍVÁNÍ PŘÍRODNIN ČLOVĚKEM (pracovní část ke IV. přednáškovému bloku) 1 VYUŢÍVÁNÍ PŘÍRODNIN ČLOVĚKEM (pracovní část ke IV. přednáškovému bloku) blok č. I. a III. cvičící: Mgr. Iva Frýzová (12077@mail.muni.cz) katedra biologie PdF MU 1. Mnohem dříve, neţ se začaly pouţívat

Více

Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin

Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin Přírodovědný seminář 8. ročník Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin Očekávané výstupy: formou skupinové práce žák výtvarně

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Vnější stavba listu. pracovní list pro laboratorní cvičení. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Vnější stavba listu. pracovní list pro laboratorní cvičení. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Vnější stavba listu pracovní list pro laboratorní cvičení Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list na téma vnější stavba list je koncipován pro výuku praktického

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.13.4._PŘ TÉMA: společenstva lesů ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mgr. Gabriela Burešová

Mgr. Gabriela Burešová Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12 Název vzdělávacího materiálu Stromy listnaté, jehličnaté Člověk a příroda Jméno autora Anotace

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Žák umí rozlišit a popsat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Žák pozná a dokáže říct rozdíl mezi borovicí, smrkem, modřínem a jedlí.

Žák umí rozlišit a popsat rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Žák pozná a dokáže říct rozdíl mezi borovicí, smrkem, modřínem a jedlí. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Stromy jehličnaté stromy Ročník 3. Anotace Tyto dva pracovní listy

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Jehličnany Přírodopis Ročník 7. Časový rozsah 2 hodiny Hlavní oborové cíle

Více

Vážený mladý čtenáři,

Vážený mladý čtenáři, Vážený mladý čtenáři, předpokládám, že rád čteš a chodíš do přírody. Právě tobě je určena tato krásná knížka se zajímavými příběhy a obrázky, které namalovali a nakreslili tvoji vrstevníci. Najdeš zde

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

PRACOVNÍ LISTY. pro I. stupeň základních škol PRACOVNÍ LISTY PRO 1. ROČNÍK

PRACOVNÍ LISTY. pro I. stupeň základních škol PRACOVNÍ LISTY PRO 1. ROČNÍK Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro I. stupeň základních škol V lesoparku pod Kvádrberkem se můžete seznámit s různými dřevinami, bylinami, ale i živočichy. Prosíme, chovejte se zde ohleduplně

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace

Více

Okruh A jehličnatý les

Okruh A jehličnatý les Okruh A jehličnatý les Otázky pouze pro 6. 9. třídu jsou označeny hvězdičkou. 1) *Který z následujících jehličnanů není v ČR s výjimkou Jeseníků původní? jedle bělokorá smrk ztepilý borovice lesní modřín

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Náš přítel strom. Seminární práce do předmětu IVZ III. Vypracovaly:

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Náš přítel strom. Seminární práce do předmětu IVZ III. Vypracovaly: PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Náš přítel strom Seminární práce do předmětu IVZ III. Vypracovaly: Dagmar Urbanová 322 744 Učitelství pro 1. stupeň, Šárka Zajíčková 322 577 2. ročník Anežka

Více

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH Seminární práce z předmětu IVZ 3 Hana Müllerová (učo: 321901) Marta Marková (učo: 13138 ) Modelová příprava pro výuku na výstavě Barevný podzim Téma: BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová

Více

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro II. stupeň základních škol a víceletá gymnázia ČÁST BOTANICKÁ Připravili jsme pro vás pracovní listy s mnoha zajímavými úkoly. Můžete si tak ověřit

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Na začátku prosince proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názor na fungování školní družiny. Papírové dotazníky byly distribuovány mezi žáky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) 2 Příloha č. 1: Seznam všech respondentů a jejich základních charakteristik (tabulka) Jméno

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 11 Rozpoznávání dřevin

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 22 Javor Ing. Hana Márová

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

Anotace: VY_12_INOVACE_PRV2_2_02

Anotace: VY_12_INOVACE_PRV2_2_02 VY_12_INOVACE_PRV2_2_02 Anotace: Šablona: I/2 Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Ročník: Materiál obsahuje prezentaci zaměřenou na poznávání listnatých

Více

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI I. NÁVRH PROJEKTU Název: ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI Autoři: Zuzana Křížová, Šárka Zemanová, Jitka Novohradská Školní rok: 2007/2008

Více

Zpracovala: Ing.Marcela Kováříková

Zpracovala: Ing.Marcela Kováříková Číslo materiálu: Název materiálu: VÝUKA V TERÉNU pracovní listy Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Ing.Marcela Kováříková Jméno: Vezmi si s sebou psací potřeby Vypracovaný pracovní list

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝZKUMNÁ EXPEDICE Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou Naděžda Kalábová Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

V lese - poznáváme rostliny a houby

V lese - poznáváme rostliny a houby Název ekostezky nebo ekokoutku: Ekostezka Lesík Škola: ZŠ a MŠ Nové Sedlo Tvůrce pracovních listů: Jitka Zamrzlová Přírodovědný test pro žáky Přírodovědný test pro žáky V lese - poznáváme rostliny a houby

Více

Svět kolem nás IV. Riskuj!

Svět kolem nás IV. Riskuj! Svět kolem nás IV Riskuj! Převody Naše jednotek vlast Živočichové Mapa Naše Rostliny vesnice Lidské Stromy tělo Povolání Přísloví 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Převody jednotek otázka

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem)

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Správné odpovědi označte v tabulce O, špatné odpovědi označte v tabulce X. Zapište každou odpověď žáka na všechny otázky. 1. Jaké práce

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Smyslová výchova 1.- 3. ročník pomocná třída Průřezové téma - Rozmanitost přírody ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Mgr. Ivana Pattermanová, ZŠ Rýmařovská 15, Bruntál, př. org. říjen 2012 Příroda je náš

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

DŘEVO pracovní list I.

DŘEVO pracovní list I. DŘEVO pracovní list I. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů skrývačky, doplňovačky, přivazovačku, křížovku

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 201-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s. p. 201 2019 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

Ekologická soutěž základní (třídní) kolo 1. Víš, co je to recyklace? a) jízda na kole b) zpracování a úprava odpadu c) vývoz odpadu na skládku 2. Na j

Ekologická soutěž základní (třídní) kolo 1. Víš, co je to recyklace? a) jízda na kole b) zpracování a úprava odpadu c) vývoz odpadu na skládku 2. Na j Ekologická soutěž 18. listopadu 2009 se uskutečnilo na pracovišti Slovákova školní kolo Ekologické soutěže. Tříčlenná družstva žáků pátých tříd všech tří odloučených pracovišť naší školy si ověřilo svoje

Více

Mgr. Radmila Holubcová. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Tematická oblast: Ekosystémy.

Mgr. Radmila Holubcová. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Tematická oblast: Ekosystémy. Autor: Mgr. Radmila Holubcová Datum vytvoření: 2.1.2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Tematická oblast: Ekosystémy Téma: Cílová skupina: Ekosystém les Žák Typická věková skupina,

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

Hodnoticí standard. Lesní dělník ve školkařství (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Lesní dělník ve školkařství (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Lesní dělník ve školkařství (kód: 41-085-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní dělník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2

Více

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8- Registrováno ČSÚ ČV 47/5 ze dne 3.0.24 IKF 5 za rok 25 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 25. Podle zákona č. 89/5 Sb., o státní

Více

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Jméno: Kateřina Horáčková, Veronika Tkaczyková (2. r. DV) Počet dětí: 10 15 Věk dětí: 1. třída ZŠ, 6 7 let Místo realizace: ZŠ Hroznová Čas realizace: každý pátek 10

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

Se zvířátky do Evropy

Se zvířátky do Evropy IV Se zvířátky do Evropy Informace o projektu Průřezové téma Realizované tematické okruhy využité náměty Začlenění projektu Vzdělávací obory Časové nároky Cíl a přínos projektu Výchova k myšlení v evropských

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ107/1400/213149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č materiálu: VY_52_INOVACE_033 Irena

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 29 Okrasné listnaté

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více