Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov"

Transkript

1 Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov Obsah: Obsah: Obecné zdůvodnění Námět a popis projektu Motivace Termín projektu Scénář projektu, materiální zabezpečení Výběr stromů, personální zabezpečení Časový harmonogram Ankety Průběh projektu - Lesní zpravodaj...8 1

2 1. Obecné zdůvodnění Stromy rostou všude kolem nás. Chápeme je jako součást naší přírody, někdy je však bereme jako samozřejmost. V tomto projektu se chceme seznámit se stromy, které máme okolo sebe, poznat jak rostou, jaký mají pro nás a naše okolí význam, co jim prospívá, co jim škodí. Necháváme tentokrát stranou ovocné stromy a zaměříme se na ty, které zdánlivě na nic nepotřebujeme. Stromy patří mezi největší organizmy na Zemi. I věkem jsou výjimečné. Stoletých je tolik, že je není možné vyjmenovat. I u nás rostou takové, které se dorůstají pěti set let. Stromy jsou kultovními rostlinami a pronikly i do národních a erbovních znaků. Pod korunami stromů člověk často spočine nejen proto, aby si oddychnul, ale i v úžasu před jeho majestátem. Dnes, v době znečištění životního prostředí, jsou stromy stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí našich měst a obcí mají mnoho nenahraditelných funkcí. Příznivě ovlivňují složení vzduchu vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý. Stromy dále zvyšují vzdušnou vlhkost (která je ve městě asi o třetinu nižší než ve volné krajině), zachycují prach a mikroorganismy, poskytují stín a působí jako ochrana proti hluku. Jsou důležité i pro "samočištění vzduchu": Vzduch nad zastavěnými plochami a nad zalesněným územím se zahřívá nerovnoměrně a tím vzniká "lesní vítr". Parky a sady jsou velmi příjemnými a ve městě často jedinými místy k procházkám a odpočinku. 2. Námět a popis projektu Školní zahrada a celé okolí, ve kterém společně trávíme velkou část dne, je porostlá stromy. Vnímáme je jen jako že tady jsou a dále o nich nepřemýšlíme. Chceme v tomto projektu poznat nejen jak se jmenují, ale dozvědět se o nich i něco bližšího. Jak žijí, jak jsou vysoké, jak jsou staré, jací živočichové žijí v jejich blízkosti a mnoho dalších zajímavostí. Žáci budou rozděleni do skupin napříč školou a každá skupina (mělo by se jednat vždy asi o dětí) bude mít svůj konkrétní strom. Ten během dvou dnů prozkoumá do všech detailů a vytvoří podle svých představ prezentaci. 3. Motivace Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet na to, jak dlouho trvalo, než strom vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada. 4. Termín projektu Pokácet

3 5. Scénář projektu, materiální zabezpečení Úkoly: 1. den projektu: Zjistit následující údaje 1. Přesný botanický název stromu a jeho systematické zařazení 2. Představení stromu vzhled, poznávací znaky (kůra, listy, plody, květy), stáří, velikost, obvod kmene, z literatury zjistit údaje o maximálním stáří a velikosti a další zajímavosti (PL) 3. Původ stromu zda roste v našich podmínkách odjakživa, nebo jestli je vysazen člověkem (odkud pochází), jak se mu v našich podmínkách daří 4. Nebezpečí hrozící stromu škůdci, choroby (skutečnost i literatura) 5. Obyvatelé stromu pozorování živočichů žijících na stromě a v jeho bezprostřední blízkosti 6. Nejbližší sousedé rostliny a houby žijící na stromě a v jeho bezprostřední blízkosti 7. Potřeby stromu nároky na životní prostředí, půdu, vodu, světlo,.. (jak se mu na jeho stanovišti daří) 8. Význam stromu pro přírodu i pro člověka (výrobky, kvalita dřeva,.) 9. Stromy ve znacích najít i vymyslet znak s daným stromem 10. Kresba stromu přírodninami 11. Básnička o stromu (PL) 12. Strážce stromu vyrobený z přírodnin Závěrečný úkol v terénu: Lovci odpadů pomozte svému stromu zbavte jeho okolí nečistot a odpadu, který tam nepatří. 2. den projektu: Získané údaje využít na vytvoření plakátu ve tvaru pozorovaného stromu = výstup Materiál pro projekt: 1. přírodniny listy a plody, kousky kůry,.. 2. papíry - lepenka jako podklad, barevné papíry, bílé papíry, různé krabičky, roličky, odstřižky látek, hedvábný papír, drátky, (dle potřeby) 3. výtvarnické potřeby barvy, štětce, pastelky, lepidla, nůžky (donesou děti) 4. literatura týkající se vybrané dřeviny (donesou si děti a vedoucí skupin) 5. sítka na písek 6. ukázky listů a plodů (šišek) 7. pracovní listy pro některé činnosti 8. stromy a jejich znamení (keltský stromoskop) 9. úryvek z encyklopedie týkající se stromu 10. obrázek důležitých částí stromu 11. označený strom v přírodě 12. jednoduché klíče 3

4 6. Výběr stromů, personální zabezpečení Č. Strom 1. Lípa srdčitá Vedoucí Asistenti skupiny Marcela Klemová Picko, Klema Dub letní (zimní) 3. Dub červený Ivana Dvořáková Kutová, Procházková 9.A 4. Buk lesní Ludmila Vávrová Vávrová, Hlínová 2.B 5. Olše lepkavá 6. Habr obecný 7. Jírovec maďal 8. Bříza bradavičnatá 9. Topol černý 11. Javor klen Ivan Hoza Sadílková, Bornová 1.A Javor mléč Jitka Bořilová Učebna Chvojka, Pfeifer Kateřina Šnajdárková, T. Květonová Vlasáková Zdena Demčáková, Schäferová Hostašová Jana Sodomková Bušová, Boušková Jana Flašková Vencl, Krejčí Iva Netušilová Nováková, Mokřížová 4.A 7.A 8.B knihovna 2.A dílna 1.B Michaela Karvaiová, N. Dušková Rybníčková Ilona Kalousková Lizánková, Žočková 3.A 13. Borovice vejmutovka Vlasta Paletová Zemanová, Hrušková 4.B 14. Smrk ztepilý Jana Musilová Sixtová A., Šabatová Z. 6.B 15. Modřín opadavý Kateřina Horáková Ivana Klodnerová Evženie Čermáková Věra Mocková Gabrielová, Klempířová 5.B Nováková, Zmítková 7.B Izerová, Koutská 3.B Udržalová, Minaříková 6.A Mňuková, Svobodová 9.B 12. Borovice lesní 16. Jasan ztepilý 17. Morušovník 18. Vrba sp. 19. Trnovník akát 20. Jeřáb obecný 21. Lesní zpravodaj Jan Kosek Jitka Sedláčková Dušková A., Kučerová R. Kateřina Tichá 4 Huňáčková, Krebsová 5.A 8.A kuchyňka

5 7. Časový harmonogram 1. DEN: zahájení ve třídách, vyplnění vstupní ankety (děti) rozchod do pracovních skupin příprava na práci v terénu práce v terénu: společná práce určení názvu stromu (jednoduchý klíč) popis znaků stromu, kreslení siluety skupinová práce děti se prostřídají 1. skupina měření stromu (pracovní list) 2. skupina nejbližší sousedé (určování rostlin a hub v okolí stromu podle jednoduchého klíče a atlasů) 3. skupina obyvatelé stromu a jeho okolí (určování živočichů žijících na kůře stromu a v jeho okolí a půdě podle jednoduchých klíčů) 4. skupina kresba stromu přírodninami (společná kresba na čtvrtku A3) 5. skupina zkoumání listů a jehlic stromu (tvar, stavba, velikost a plocha listu pracovní list) závěrečná společná práce vytvoření strážce stromu z přírodnin (přírodniny mohou děti pouze nasbírat a strážce vytvořit až druhý den) lovci odpadů pomozte svému stromu zbavte jeho okolí nečistot a odpadu, který tam nepatří ve volném nebo zbývajícím čase hry, hádanky 1200 odchod dětí z 1. tříd na oběd a do družiny zpracování a třídění získaných poznatků 1230 odchod ostatních dětí I. stupně na oběd 1300 zakončení práce a odchod dětí z II. stupně na oběd 2. DEN: tvorba výstupu v pracovních skupinách ve volném nebo zbývajícím čase hry, hádanky 1200 odchod dětí z 1. tříd na oběd a do družiny 1230 odchod ostatních dětí I. stupně na oběd 1300 zakončení práce a odchod dětí z II. stupně na oběd Před odchodem děti vyplní výstupní anketu! V hodině od 1200 do 1300 by měla proběhnout hlavně instalace stromů a úklid. 5

6 8. Ankety Vyhodnocení vstupní žákovské ankety: Na následující otázky děti odpověděly takto: A) Moc se těším, že prožiju něco nového B) Jsem docela zvědavý, co se bude dít C) Je mi celkem jedno, co se bude dít D) Bude to určitě nuda a raději bych se normálně učil E) Mám strach, protože přesně nevím, co mě dnes čeká 119 dětí (37,3%) 102 dětí (32%) 69 dětí (21,6%) 15 dětí (4,7%) 12 dětí (3,8%) Vyhodnocení výstupní žákovské ankety: Na následující otázky děti odpověděly takto: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se takový den 142 dětí (77,8%) bude ještě někdy opakovat. B) Docela dobré a nebude mi vadit, když ještě někdy 101 dětí (32,3%) něco takového na škole znovu proběhne. C) Celkem to šlo, ale kdybych nebyl zrovna ve škole, 55 dětí (17,9%) moc by mi to nevadilo. D) Docela nuda a je mi jedno, jestli se ještě někdy 11 dětí (3,5%) něco takového bude na škole opakovat. E) Vůbec se mi to nelíbilo, raději se normálně učím ve své třídě. 3 děti (0,9%) Nejzajímavější odpovědi na otázku Co se ti na těchto dvou dnech líbilo? : Spolupráce s kamarády, vzájemná pomoc, spolupráce s vyučujícími, zajímavý prožitek, práce ve skupinách, získání nových poznatků zajímavou formou, různorodá činnost, zapojení podle zájmů, činnost v přírodě, neučili jsme se, mnohokrát líbilo se mi vše. Nejzajímavější odpovědi na otázku Co se ti na těchto dvou dnech nelíbilo? : Některé děti se nudily, je to prý stereotyp, dětem se nelíbilo: zlobení ostatních dětí, přístup některých k práci, chození po lese (únava), některé děti by se radši učily, úklid na konci projektu. Jako téma příštího projektu by děti uvítaly: Zvířata (ptáci, ryby, domácí zvířata, ), Česká republika, vesmír, sport. Města, sport (fotbal), Egypt, cestování časem. 6

7 Vyhodnocení výstupní ankety učitelů: Učitelé odpovídali: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se nějaký obdobný projekt typu Napříč školou bude opakovat pravidelně 1x za rok. B) Bylo to dobré a nebude mi vadit, když znovu někdy něco takového na škole proběhne. C) Celkem to šlo, myslím si však, že škola může zlepšovat rozvoj klíčových kompetencí žáků i bez takovýchto projektů. D) Docela nepotřebné a byl bych raději, kdyby se něco takového na škole již neopakovalo. E) Vůbec se mi to nelíbilo, jsem proti opakování, efektivnější je učit běžnou třídu dle běžného rozvrhu. 5 učitelů (20,8%) 11učitelů (46%) Co se učitelům na projektu nejvíce líbilo?: Spolupráce, rozmanité činnosti, plnění úkolů, samostatná tvořivost, nasazení celé skupiny, příroda, pracovní listy, materiály, téma, možnost spolupráce dětí z různých tříd, pocit důležitosti dětí, výtvarné výstupy, příprava materiálů. Co se jim naopak nelíbilo: Druhý den menší nasazení, velká skupina, přístup žáků 9. tříd, časová náročnost pro žáky tříd, neaktivita některých dětí, stačí 1 den. Téma příštího projektu by mělo být: Naše obec, pohádky, zvířata, různá témata. A co na náš projekt říkali rodiče? Vyhodnocení ankety rodičů: Celkem rodiče vyplnili a odevzdali 74 anketních lístků a na následující otázky odpověděli takto: 1. Věděl(a) jste o přípravě projektu od svého syna (dcery)? ANO 70 (94%) NE 4 (5,4%) 2. Pomáhal(a) jste svému dítěti při přípravě materiálů ANO 40 (54%) NE 34 (46%) pro projekt? 3. Máme připravovat v budoucnu podobné projekty? ANO 72 (97,3%) NE 1 (1,3%) 4. Co si myslíte o tomto způsobu výuky? Je dobré vést děti k samostatné práci, naučí se vyhledávat informace; tento způsob výuky děti více zaujme; je to užitečné, seznámí se s přírodou; výborný způsob vzdělávání; oživení stereotypu; zpestření; děti to baví; 1*; výborný nápad; zajímavé a poučné; souhlasím; rozvíjí fantazii a kreativitu, motivuje; kolektivní práce dětí; vítaná změna, něco nového; poznávání nových spolužáků; vhodný doplněk k běžné práci; názorná výuka je výborná pro rozvoj vědomostí; dozví se něco o přírodě; naučí se co není v učebnicích; velmi poučné; odpočinkové; procvičování vědomostí; přínos pro děti; může se opakovat; jen tak dál. 5. Který strom se vám líbí nejvíce? Postupně rodiče vyjmenovali všechny vystavené stromy, často se objevilo všechny nebo ten náš. 7

8 9. Průběh projektu - Lesní zpravodaj Skupina lesní zpravodaj měla za úkol dva dny sledovat práci jednotlivých skupin a zaznamenat jejich práci, zážitky i názory. Co Lesní zpravodaj zaznamenal? Pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna se určitě většině žáků líbilo, a to hlavně kvůli projektu DVA DNY POD STROMY. Někdo byl spokojen s tím, že se nemusí učit, jiní byli rádi, že jsou v přírodě. My se vám teď pokusíme přiblížit práci Lesního zpravodaje. V pondělí ráno jsme se sešli v cvičné kuchyni a domluvili jsme se na pondělní akci. Asi hodinu jsme strávili seznamováním s prací. Po té jsme vyrazili do terénu. Začátek naší práce nám zpříjemnil vtipný proslov pana učitele Koska pod akátem a vyrazili jsme do lesa. V lese jsme potkali několik skupin (habr, olše, borovice lesní, smrk, dub červený, javor klen), kterým jsme dávali otázky týkající se našeho projektu. Někteří žáci nám poskytli rozhovor. Když jsme prošli všechna stanoviště v lese, směřovaly naše cesty do parku, kde jsme se dozvěděli něco víc o další skupině a jejím stromě jírovci. Cestou ke škole jsme potkali skupinu paní učitelky Mockové (vrba), dávající si pauzu. Na školní zahradě se nám zpovídala poslední skupina jeřáb obecný. Nakonec jsme šli do počítačové pracovny, abychom upravili naši práci. Druhý den všichni pracovali na svých výstupech, tentokrát již v jednotlivých třídách a učebnách školy. Všichni měli spoustu práce, ale i tak nám stačili odpovědět na některé naše otázky a opět jsme pořídili spoustu fotografií. Redaktoři lesního zpravodaje Tady jsou některé otázky a odpovědi na ně a pár fotografií: Skupina - trnovník akát (p. učitel Jan Kosek) Co se ti nejvíce tyto dva dny líbilo? Líbilo se mi všechno. Kristýna K., 8.B Dozvěděla ses včera něco nového? Ano, dozvěděla jsem se, že je trnovník jedovatý. Natálie K., 5.A. Dokážete říct něco o svém stromu? Jedná se o přírodní jedovatý strom, může nastat i úmrtí. p. učitel Kosek 8

9 Skupina - javor mléč (pí učitelka Iva Netušilová) Líbí se ti tento projekt? Nejvíc se mi líbí rozkvetlé stromy. Co se ti nejvíce líbí na tomto projektu? Nejvíc se mi líbí rozkvetlé stromy. Anna Č., 3.B. Dokážeš říct něco o svém stromu? Listy vypadají jako tvar dlaně a plody vypadají jako tvar nosu. Katka M., 6.B. Skupina - habr obecný (pí učitelka Kateřina Vlasáková) Jaký máte strom? Habr obecný, je to listnatý strom. Jirka Š., 8.B. Co se ti nejvíc líbilo? Mě se líbí, že jsem s svojí kamarádkou Katkou. Tereza K., 8.B. Jsi spokojená se spoluprací ve skupině? Ano jsem, ve skupině si navzájem pomáháme. Katka Ch., 3.A. Skupina - smrk ztepilý (pí učitelka Jana Musilová) Odvážili jsme se zeptat paní učitelky Musilové, jak se ji spolupracuje ve skupině s dětmi. Ve skupině se mi pracuje výborně, protože se děti snaží. Jak se ti líbí ve skupině? Líbí se mi, jsem rád, že tu jsem. Co ses dozvěděl nového? Dozvěděl jsem se jak vypadá smrk. Michal N., 1.A. Skupina - olše lepkavá Ivan Hoza Zeptali jsme se pana učitele Hozy co se mu líbí na projektu, ale odpověděl nám jeho tiskový mluvčí Tonda P. ze 7.A.: Líbí se mi spolupráce s dětmi a práce v přírodě. Co ses dozvěděl nového? Nic, všechno již znám z hodin přírodopisu, protože mě učí p. učitel Hoza. (smích) Tomáš Ch., 7.A. Skupina - dub letní (pí Jitka Bořilová) Co se ti včera nejvíce líbilo? Že jsme v lese prohlíželi zvířátka a jak jsme měřili strom. Petr G., 1.A. 9

10 Skupina - borovice lesní (pí učitelka Ilona Kalousková) Jak jsme luštili hádanky, jak jsme stavěli domečky pro zvířátka. Tomáš K. 4.B, Jakub B. 3.A Skupina modřín opadavý (pí učitelka Kateřina Horáková) Jak jsme šli na procházku a jak jsme měřili strom. Danek B. 1.A Skupina - vrba bílá (pí učitelka Věra Mocková) Řekni nám něco zajímavého o vašem stromu. Vrba bývá většinou u vody, je nízká a má dlouhé větve. Lukáš O., 1.B Skupina javor klen (pí učitelka Michaela Rybníčková) Líbilo se mi, že jsme se nemuseli učit. Dokážeš říci něco o svém stromu? Javor je opadavý strom, dělá se z něj sirup. Michaela D., 8.A Skupina jírovec maďal (pí učitelka Zdena Hostašová) Jak jsme poznali nové věci. Veronika D., 6.B Co ses dozvěděla nového? Že se dá kreslit kůrou. Natálie Z., 2.B Dokážeš říci něco o svém stromu? Strom se jmenuje kaštan. Iveta N., 8.B 10

11 Skupina jasan ztepilý (pí učitelka Ivana Klodnerová) Když jsme měřili strom podle tužky. Marie Z., 2.A Co ses dozvěděla nového? Dozvěděli jsme se nové věci o jasanu. Karolína S., 8.A Dokážeš říci něco o svém stromu? Měří 3,32 metrů a nekvete. Nikola K.,3.A Skupina jeřáb obecný (pí učitelka Jitka sedláčková) Malování a měření stromu. Kristýna Š., 1.A Skupina dub červený (pí učitelka Ivana Dvořáková) Že jsme se ulili ze školy. Veronika K., 9.A Co ses dozvěděl nového? Dozvěděl jsem se, že stromy rostou v lese. (smích) Filip Š., 7.A Skupina morušovník (pí učitelka Evženie Čermáková) Mě se líbilo měření stromu. Martina I., 8.A Co ses dozvěděla nového? Dozvěděla jsem se, jak se měří strom. Jana R., 5.A Dokážeš říci něco o svém stromu? Získává se z něj hedvábí (z bource morušového), jsou dva druhy bílý a černý. celá skupina 11

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 49. ročník školní rok 2014 2015 ZADÁNÍ VSTUPNÍCH ÚKOLŮ kategorie C a D Marcela Zajíčková, Stanislav Urban,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice Č. j.118/2011 Školní program Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Karin Šulcová LIDÉ KOLEM NÁS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovaly: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková; Eva Pechová Recenzovali: PaedDr.

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Zelená knihovna seznam knih

Zelená knihovna seznam knih Zelená knihovna seznam knih Zdravá zahrada - Helena Vlašínová Vydavatel/ výrobce: Helena Vlašínová Rok: 2013 ISBN: 9788026052395 Propagátorka přírodních zahrad, Helena Vlašínová, poradí, jak na zahradě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více