Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov"

Transkript

1 Celoškolní projekt Dva dny pod stromy na Základní škole Svítkov Obsah: Obsah: Obecné zdůvodnění Námět a popis projektu Motivace Termín projektu Scénář projektu, materiální zabezpečení Výběr stromů, personální zabezpečení Časový harmonogram Ankety Průběh projektu - Lesní zpravodaj...8 1

2 1. Obecné zdůvodnění Stromy rostou všude kolem nás. Chápeme je jako součást naší přírody, někdy je však bereme jako samozřejmost. V tomto projektu se chceme seznámit se stromy, které máme okolo sebe, poznat jak rostou, jaký mají pro nás a naše okolí význam, co jim prospívá, co jim škodí. Necháváme tentokrát stranou ovocné stromy a zaměříme se na ty, které zdánlivě na nic nepotřebujeme. Stromy patří mezi největší organizmy na Zemi. I věkem jsou výjimečné. Stoletých je tolik, že je není možné vyjmenovat. I u nás rostou takové, které se dorůstají pěti set let. Stromy jsou kultovními rostlinami a pronikly i do národních a erbovních znaků. Pod korunami stromů člověk často spočine nejen proto, aby si oddychnul, ale i v úžasu před jeho majestátem. Dnes, v době znečištění životního prostředí, jsou stromy stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí našich měst a obcí mají mnoho nenahraditelných funkcí. Příznivě ovlivňují složení vzduchu vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý. Stromy dále zvyšují vzdušnou vlhkost (která je ve městě asi o třetinu nižší než ve volné krajině), zachycují prach a mikroorganismy, poskytují stín a působí jako ochrana proti hluku. Jsou důležité i pro "samočištění vzduchu": Vzduch nad zastavěnými plochami a nad zalesněným územím se zahřívá nerovnoměrně a tím vzniká "lesní vítr". Parky a sady jsou velmi příjemnými a ve městě často jedinými místy k procházkám a odpočinku. 2. Námět a popis projektu Školní zahrada a celé okolí, ve kterém společně trávíme velkou část dne, je porostlá stromy. Vnímáme je jen jako že tady jsou a dále o nich nepřemýšlíme. Chceme v tomto projektu poznat nejen jak se jmenují, ale dozvědět se o nich i něco bližšího. Jak žijí, jak jsou vysoké, jak jsou staré, jací živočichové žijí v jejich blízkosti a mnoho dalších zajímavostí. Žáci budou rozděleni do skupin napříč školou a každá skupina (mělo by se jednat vždy asi o dětí) bude mít svůj konkrétní strom. Ten během dvou dnů prozkoumá do všech detailů a vytvoří podle svých představ prezentaci. 3. Motivace Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet na to, jak dlouho trvalo, než strom vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada. 4. Termín projektu Pokácet

3 5. Scénář projektu, materiální zabezpečení Úkoly: 1. den projektu: Zjistit následující údaje 1. Přesný botanický název stromu a jeho systematické zařazení 2. Představení stromu vzhled, poznávací znaky (kůra, listy, plody, květy), stáří, velikost, obvod kmene, z literatury zjistit údaje o maximálním stáří a velikosti a další zajímavosti (PL) 3. Původ stromu zda roste v našich podmínkách odjakživa, nebo jestli je vysazen člověkem (odkud pochází), jak se mu v našich podmínkách daří 4. Nebezpečí hrozící stromu škůdci, choroby (skutečnost i literatura) 5. Obyvatelé stromu pozorování živočichů žijících na stromě a v jeho bezprostřední blízkosti 6. Nejbližší sousedé rostliny a houby žijící na stromě a v jeho bezprostřední blízkosti 7. Potřeby stromu nároky na životní prostředí, půdu, vodu, světlo,.. (jak se mu na jeho stanovišti daří) 8. Význam stromu pro přírodu i pro člověka (výrobky, kvalita dřeva,.) 9. Stromy ve znacích najít i vymyslet znak s daným stromem 10. Kresba stromu přírodninami 11. Básnička o stromu (PL) 12. Strážce stromu vyrobený z přírodnin Závěrečný úkol v terénu: Lovci odpadů pomozte svému stromu zbavte jeho okolí nečistot a odpadu, který tam nepatří. 2. den projektu: Získané údaje využít na vytvoření plakátu ve tvaru pozorovaného stromu = výstup Materiál pro projekt: 1. přírodniny listy a plody, kousky kůry,.. 2. papíry - lepenka jako podklad, barevné papíry, bílé papíry, různé krabičky, roličky, odstřižky látek, hedvábný papír, drátky, (dle potřeby) 3. výtvarnické potřeby barvy, štětce, pastelky, lepidla, nůžky (donesou děti) 4. literatura týkající se vybrané dřeviny (donesou si děti a vedoucí skupin) 5. sítka na písek 6. ukázky listů a plodů (šišek) 7. pracovní listy pro některé činnosti 8. stromy a jejich znamení (keltský stromoskop) 9. úryvek z encyklopedie týkající se stromu 10. obrázek důležitých částí stromu 11. označený strom v přírodě 12. jednoduché klíče 3

4 6. Výběr stromů, personální zabezpečení Č. Strom 1. Lípa srdčitá Vedoucí Asistenti skupiny Marcela Klemová Picko, Klema Dub letní (zimní) 3. Dub červený Ivana Dvořáková Kutová, Procházková 9.A 4. Buk lesní Ludmila Vávrová Vávrová, Hlínová 2.B 5. Olše lepkavá 6. Habr obecný 7. Jírovec maďal 8. Bříza bradavičnatá 9. Topol černý 11. Javor klen Ivan Hoza Sadílková, Bornová 1.A Javor mléč Jitka Bořilová Učebna Chvojka, Pfeifer Kateřina Šnajdárková, T. Květonová Vlasáková Zdena Demčáková, Schäferová Hostašová Jana Sodomková Bušová, Boušková Jana Flašková Vencl, Krejčí Iva Netušilová Nováková, Mokřížová 4.A 7.A 8.B knihovna 2.A dílna 1.B Michaela Karvaiová, N. Dušková Rybníčková Ilona Kalousková Lizánková, Žočková 3.A 13. Borovice vejmutovka Vlasta Paletová Zemanová, Hrušková 4.B 14. Smrk ztepilý Jana Musilová Sixtová A., Šabatová Z. 6.B 15. Modřín opadavý Kateřina Horáková Ivana Klodnerová Evženie Čermáková Věra Mocková Gabrielová, Klempířová 5.B Nováková, Zmítková 7.B Izerová, Koutská 3.B Udržalová, Minaříková 6.A Mňuková, Svobodová 9.B 12. Borovice lesní 16. Jasan ztepilý 17. Morušovník 18. Vrba sp. 19. Trnovník akát 20. Jeřáb obecný 21. Lesní zpravodaj Jan Kosek Jitka Sedláčková Dušková A., Kučerová R. Kateřina Tichá 4 Huňáčková, Krebsová 5.A 8.A kuchyňka

5 7. Časový harmonogram 1. DEN: zahájení ve třídách, vyplnění vstupní ankety (děti) rozchod do pracovních skupin příprava na práci v terénu práce v terénu: společná práce určení názvu stromu (jednoduchý klíč) popis znaků stromu, kreslení siluety skupinová práce děti se prostřídají 1. skupina měření stromu (pracovní list) 2. skupina nejbližší sousedé (určování rostlin a hub v okolí stromu podle jednoduchého klíče a atlasů) 3. skupina obyvatelé stromu a jeho okolí (určování živočichů žijících na kůře stromu a v jeho okolí a půdě podle jednoduchých klíčů) 4. skupina kresba stromu přírodninami (společná kresba na čtvrtku A3) 5. skupina zkoumání listů a jehlic stromu (tvar, stavba, velikost a plocha listu pracovní list) závěrečná společná práce vytvoření strážce stromu z přírodnin (přírodniny mohou děti pouze nasbírat a strážce vytvořit až druhý den) lovci odpadů pomozte svému stromu zbavte jeho okolí nečistot a odpadu, který tam nepatří ve volném nebo zbývajícím čase hry, hádanky 1200 odchod dětí z 1. tříd na oběd a do družiny zpracování a třídění získaných poznatků 1230 odchod ostatních dětí I. stupně na oběd 1300 zakončení práce a odchod dětí z II. stupně na oběd 2. DEN: tvorba výstupu v pracovních skupinách ve volném nebo zbývajícím čase hry, hádanky 1200 odchod dětí z 1. tříd na oběd a do družiny 1230 odchod ostatních dětí I. stupně na oběd 1300 zakončení práce a odchod dětí z II. stupně na oběd Před odchodem děti vyplní výstupní anketu! V hodině od 1200 do 1300 by měla proběhnout hlavně instalace stromů a úklid. 5

6 8. Ankety Vyhodnocení vstupní žákovské ankety: Na následující otázky děti odpověděly takto: A) Moc se těším, že prožiju něco nového B) Jsem docela zvědavý, co se bude dít C) Je mi celkem jedno, co se bude dít D) Bude to určitě nuda a raději bych se normálně učil E) Mám strach, protože přesně nevím, co mě dnes čeká 119 dětí (37,3%) 102 dětí (32%) 69 dětí (21,6%) 15 dětí (4,7%) 12 dětí (3,8%) Vyhodnocení výstupní žákovské ankety: Na následující otázky děti odpověděly takto: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se takový den 142 dětí (77,8%) bude ještě někdy opakovat. B) Docela dobré a nebude mi vadit, když ještě někdy 101 dětí (32,3%) něco takového na škole znovu proběhne. C) Celkem to šlo, ale kdybych nebyl zrovna ve škole, 55 dětí (17,9%) moc by mi to nevadilo. D) Docela nuda a je mi jedno, jestli se ještě někdy 11 dětí (3,5%) něco takového bude na škole opakovat. E) Vůbec se mi to nelíbilo, raději se normálně učím ve své třídě. 3 děti (0,9%) Nejzajímavější odpovědi na otázku Co se ti na těchto dvou dnech líbilo? : Spolupráce s kamarády, vzájemná pomoc, spolupráce s vyučujícími, zajímavý prožitek, práce ve skupinách, získání nových poznatků zajímavou formou, různorodá činnost, zapojení podle zájmů, činnost v přírodě, neučili jsme se, mnohokrát líbilo se mi vše. Nejzajímavější odpovědi na otázku Co se ti na těchto dvou dnech nelíbilo? : Některé děti se nudily, je to prý stereotyp, dětem se nelíbilo: zlobení ostatních dětí, přístup některých k práci, chození po lese (únava), některé děti by se radši učily, úklid na konci projektu. Jako téma příštího projektu by děti uvítaly: Zvířata (ptáci, ryby, domácí zvířata, ), Česká republika, vesmír, sport. Města, sport (fotbal), Egypt, cestování časem. 6

7 Vyhodnocení výstupní ankety učitelů: Učitelé odpovídali: A) Moc se mi to líbilo a budu rád(a), když se nějaký obdobný projekt typu Napříč školou bude opakovat pravidelně 1x za rok. B) Bylo to dobré a nebude mi vadit, když znovu někdy něco takového na škole proběhne. C) Celkem to šlo, myslím si však, že škola může zlepšovat rozvoj klíčových kompetencí žáků i bez takovýchto projektů. D) Docela nepotřebné a byl bych raději, kdyby se něco takového na škole již neopakovalo. E) Vůbec se mi to nelíbilo, jsem proti opakování, efektivnější je učit běžnou třídu dle běžného rozvrhu. 5 učitelů (20,8%) 11učitelů (46%) Co se učitelům na projektu nejvíce líbilo?: Spolupráce, rozmanité činnosti, plnění úkolů, samostatná tvořivost, nasazení celé skupiny, příroda, pracovní listy, materiály, téma, možnost spolupráce dětí z různých tříd, pocit důležitosti dětí, výtvarné výstupy, příprava materiálů. Co se jim naopak nelíbilo: Druhý den menší nasazení, velká skupina, přístup žáků 9. tříd, časová náročnost pro žáky tříd, neaktivita některých dětí, stačí 1 den. Téma příštího projektu by mělo být: Naše obec, pohádky, zvířata, různá témata. A co na náš projekt říkali rodiče? Vyhodnocení ankety rodičů: Celkem rodiče vyplnili a odevzdali 74 anketních lístků a na následující otázky odpověděli takto: 1. Věděl(a) jste o přípravě projektu od svého syna (dcery)? ANO 70 (94%) NE 4 (5,4%) 2. Pomáhal(a) jste svému dítěti při přípravě materiálů ANO 40 (54%) NE 34 (46%) pro projekt? 3. Máme připravovat v budoucnu podobné projekty? ANO 72 (97,3%) NE 1 (1,3%) 4. Co si myslíte o tomto způsobu výuky? Je dobré vést děti k samostatné práci, naučí se vyhledávat informace; tento způsob výuky děti více zaujme; je to užitečné, seznámí se s přírodou; výborný způsob vzdělávání; oživení stereotypu; zpestření; děti to baví; 1*; výborný nápad; zajímavé a poučné; souhlasím; rozvíjí fantazii a kreativitu, motivuje; kolektivní práce dětí; vítaná změna, něco nového; poznávání nových spolužáků; vhodný doplněk k běžné práci; názorná výuka je výborná pro rozvoj vědomostí; dozví se něco o přírodě; naučí se co není v učebnicích; velmi poučné; odpočinkové; procvičování vědomostí; přínos pro děti; může se opakovat; jen tak dál. 5. Který strom se vám líbí nejvíce? Postupně rodiče vyjmenovali všechny vystavené stromy, často se objevilo všechny nebo ten náš. 7

8 9. Průběh projektu - Lesní zpravodaj Skupina lesní zpravodaj měla za úkol dva dny sledovat práci jednotlivých skupin a zaznamenat jejich práci, zážitky i názory. Co Lesní zpravodaj zaznamenal? Pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna se určitě většině žáků líbilo, a to hlavně kvůli projektu DVA DNY POD STROMY. Někdo byl spokojen s tím, že se nemusí učit, jiní byli rádi, že jsou v přírodě. My se vám teď pokusíme přiblížit práci Lesního zpravodaje. V pondělí ráno jsme se sešli v cvičné kuchyni a domluvili jsme se na pondělní akci. Asi hodinu jsme strávili seznamováním s prací. Po té jsme vyrazili do terénu. Začátek naší práce nám zpříjemnil vtipný proslov pana učitele Koska pod akátem a vyrazili jsme do lesa. V lese jsme potkali několik skupin (habr, olše, borovice lesní, smrk, dub červený, javor klen), kterým jsme dávali otázky týkající se našeho projektu. Někteří žáci nám poskytli rozhovor. Když jsme prošli všechna stanoviště v lese, směřovaly naše cesty do parku, kde jsme se dozvěděli něco víc o další skupině a jejím stromě jírovci. Cestou ke škole jsme potkali skupinu paní učitelky Mockové (vrba), dávající si pauzu. Na školní zahradě se nám zpovídala poslední skupina jeřáb obecný. Nakonec jsme šli do počítačové pracovny, abychom upravili naši práci. Druhý den všichni pracovali na svých výstupech, tentokrát již v jednotlivých třídách a učebnách školy. Všichni měli spoustu práce, ale i tak nám stačili odpovědět na některé naše otázky a opět jsme pořídili spoustu fotografií. Redaktoři lesního zpravodaje Tady jsou některé otázky a odpovědi na ně a pár fotografií: Skupina - trnovník akát (p. učitel Jan Kosek) Co se ti nejvíce tyto dva dny líbilo? Líbilo se mi všechno. Kristýna K., 8.B Dozvěděla ses včera něco nového? Ano, dozvěděla jsem se, že je trnovník jedovatý. Natálie K., 5.A. Dokážete říct něco o svém stromu? Jedná se o přírodní jedovatý strom, může nastat i úmrtí. p. učitel Kosek 8

9 Skupina - javor mléč (pí učitelka Iva Netušilová) Líbí se ti tento projekt? Nejvíc se mi líbí rozkvetlé stromy. Co se ti nejvíce líbí na tomto projektu? Nejvíc se mi líbí rozkvetlé stromy. Anna Č., 3.B. Dokážeš říct něco o svém stromu? Listy vypadají jako tvar dlaně a plody vypadají jako tvar nosu. Katka M., 6.B. Skupina - habr obecný (pí učitelka Kateřina Vlasáková) Jaký máte strom? Habr obecný, je to listnatý strom. Jirka Š., 8.B. Co se ti nejvíc líbilo? Mě se líbí, že jsem s svojí kamarádkou Katkou. Tereza K., 8.B. Jsi spokojená se spoluprací ve skupině? Ano jsem, ve skupině si navzájem pomáháme. Katka Ch., 3.A. Skupina - smrk ztepilý (pí učitelka Jana Musilová) Odvážili jsme se zeptat paní učitelky Musilové, jak se ji spolupracuje ve skupině s dětmi. Ve skupině se mi pracuje výborně, protože se děti snaží. Jak se ti líbí ve skupině? Líbí se mi, jsem rád, že tu jsem. Co ses dozvěděl nového? Dozvěděl jsem se jak vypadá smrk. Michal N., 1.A. Skupina - olše lepkavá Ivan Hoza Zeptali jsme se pana učitele Hozy co se mu líbí na projektu, ale odpověděl nám jeho tiskový mluvčí Tonda P. ze 7.A.: Líbí se mi spolupráce s dětmi a práce v přírodě. Co ses dozvěděl nového? Nic, všechno již znám z hodin přírodopisu, protože mě učí p. učitel Hoza. (smích) Tomáš Ch., 7.A. Skupina - dub letní (pí Jitka Bořilová) Co se ti včera nejvíce líbilo? Že jsme v lese prohlíželi zvířátka a jak jsme měřili strom. Petr G., 1.A. 9

10 Skupina - borovice lesní (pí učitelka Ilona Kalousková) Jak jsme luštili hádanky, jak jsme stavěli domečky pro zvířátka. Tomáš K. 4.B, Jakub B. 3.A Skupina modřín opadavý (pí učitelka Kateřina Horáková) Jak jsme šli na procházku a jak jsme měřili strom. Danek B. 1.A Skupina - vrba bílá (pí učitelka Věra Mocková) Řekni nám něco zajímavého o vašem stromu. Vrba bývá většinou u vody, je nízká a má dlouhé větve. Lukáš O., 1.B Skupina javor klen (pí učitelka Michaela Rybníčková) Líbilo se mi, že jsme se nemuseli učit. Dokážeš říci něco o svém stromu? Javor je opadavý strom, dělá se z něj sirup. Michaela D., 8.A Skupina jírovec maďal (pí učitelka Zdena Hostašová) Jak jsme poznali nové věci. Veronika D., 6.B Co ses dozvěděla nového? Že se dá kreslit kůrou. Natálie Z., 2.B Dokážeš říci něco o svém stromu? Strom se jmenuje kaštan. Iveta N., 8.B 10

11 Skupina jasan ztepilý (pí učitelka Ivana Klodnerová) Když jsme měřili strom podle tužky. Marie Z., 2.A Co ses dozvěděla nového? Dozvěděli jsme se nové věci o jasanu. Karolína S., 8.A Dokážeš říci něco o svém stromu? Měří 3,32 metrů a nekvete. Nikola K.,3.A Skupina jeřáb obecný (pí učitelka Jitka sedláčková) Malování a měření stromu. Kristýna Š., 1.A Skupina dub červený (pí učitelka Ivana Dvořáková) Že jsme se ulili ze školy. Veronika K., 9.A Co ses dozvěděl nového? Dozvěděl jsem se, že stromy rostou v lese. (smích) Filip Š., 7.A Skupina morušovník (pí učitelka Evženie Čermáková) Mě se líbilo měření stromu. Martina I., 8.A Co ses dozvěděla nového? Dozvěděla jsem se, jak se měří strom. Jana R., 5.A Dokážeš říci něco o svém stromu? Získává se z něj hedvábí (z bource morušového), jsou dva druhy bílý a černý. celá skupina 11

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Svět kolem nás IV. Riskuj!

Svět kolem nás IV. Riskuj! Svět kolem nás IV Riskuj! Převody Naše jednotek vlast Živočichové Mapa Naše Rostliny vesnice Lidské Stromy tělo Povolání Přísloví 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Převody jednotek otázka

Více

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Jméno: Kateřina Horáčková, Veronika Tkaczyková (2. r. DV) Počet dětí: 10 15 Věk dětí: 1. třída ZŠ, 6 7 let Místo realizace: ZŠ Hroznová Čas realizace: každý pátek 10

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

V lese - poznáváme rostliny a houby

V lese - poznáváme rostliny a houby Název ekostezky nebo ekokoutku: Ekostezka Lesík Škola: ZŠ a MŠ Nové Sedlo Tvůrce pracovních listů: Jitka Zamrzlová Přírodovědný test pro žáky Přírodovědný test pro žáky V lese - poznáváme rostliny a houby

Více

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Vodnické vycházky. Pracovní listy pro žáky základních škol

Vodnické vycházky. Pracovní listy pro žáky základních škol Vodnické vycházky Pracovní listy pro žáky základních škol Milé děti, v blízkosti Ondřejova, Kaliště a Senohrab se nachází tři vycházkové trasy nazvané Vodnické vycházky. Cesta vede malebnou krajinou Josefa

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol.

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝROBA 3D OBJEKTŮ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Táborové aktivity Milena Matějková a kol. Jihočeského a Plzeňského kraje Místo konání Tábor 2012

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal:

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: 1 ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA 1006 ŠKOLÁČEK BŘEZEN 2015 4.ČÍSLO Nejdůležitější body: Jaká nebezpečí na vás číhají, když si neumyjete ruce? Předškoláci rádi poslouchají četbu Cesta do pravěku Naše školní knihovna

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

ZPRAVODAJ. pro rodiče žáků 1. tříd

ZPRAVODAJ. pro rodiče žáků 1. tříd ZPRAVODAJ pro rodiče žáků 1. tříd školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Budova školy se otvírá v 6 hodin pro děti, které navštěvují školní družinu, pro ostatní děti v 7:40. Uzavírá se v 16:30. Každé

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 49. ročník školní rok 2014 2015 ZADÁNÍ VSTUPNÍCH ÚKOLŮ kategorie C a D Marcela Zajíčková, Stanislav Urban,

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Příprava na soutěž Poznej a chraň 2011 (11.-12.4.2011- Alcedo)

Příprava na soutěž Poznej a chraň 2011 (11.-12.4.2011- Alcedo) Příprava na soutěž Poznej a chraň 2011 (11.-12.4.2011- Alcedo) několik ukázek rostlin, které mají semena, která mohou za jistých okolností létat díky silnějšímu větru, popř. při pádu ze stromu... (není

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

BĚHÁME NOHAMA PO ZEMĚKOULI

BĚHÁME NOHAMA PO ZEMĚKOULI BĚHÁME NOHAMA PO ZEMĚKOULI Charakteristika integrovaného bloku: V tomto integrovaném bloku se budeme věnovat naší Zemi. Budeme si povídat ( a nejen povídat) o vodě, vzduchu, půdě a hlavně se zaměříme na

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Jméno: půda. vegetace uhlí. zemní plyn

Jméno: půda. vegetace uhlí. zemní plyn č. 2 název Živá a neživá příroda anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti o živé a neživé přírodě. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

E V R O P S K Á U N I E

E V R O P S K Á U N I E S e m i n á r n í p r á c e E V R O P S K Á U N I E Naše země se stala součástí Evropské unie. Jsme sice občané České republiky, ale náš domov se podstatně rozšířil na všechny světové strany. Je velmi

Více

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 Název procesu/ Číslo Vlastník Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 p.č. příjmení a jméno 1. Bašta Daniel 2. Bicanová Dominika Lea 3. Bosáková Kristýna 4. Bulířová Petra 5. Buryová

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda)

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Země: Velká Británie Město: Londýn Zařízení: Montessori Dulwich Oaks Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) Termín: 1. - 6. 3. 2015 Jmenuji se Lenka

Více