MUZIKOTERAPIE. Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální. Ivana Kerhartová Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUZIKOTERAPIE. Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální. Ivana Kerhartová Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4"

Transkript

1 MUZIKOTERAPIE Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální Ivana Kerhartová Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 ÚVOD Cílem muzikoterapie je pomoci otevřít žákům jejich nové nebo dosud skryté možnosti, pomoci uvolnit v nich energii, která může přispět k jejich emočnímu i intelektuálnímu rozvoji. Úroveň schopností jednotlivých žáků vzhledem k jejich rozdílnému věku i závažnosti postižení je velmi různorodá. Ovšem z vnímání krásy hudby a tvoření mohou děti prožívat přirozenou radost, která je dána každé lidské bytosti. Mohou prožít jedinečný pocit, že jsou samy tvůrci tonu, rytmu, i přes své větší nebo menší deficity v hlasovém a řečovém projevu. Druhotně muzikoterapie uvádí žáky do celistvého rámce školní výuky, napomáhá chápání toku ročních dob se vším, co nám střídání ročních období přináší. Žáci budou mít možnost poznat a vyzkoušet nové hudební nástroje, ale také upevnit znalosti a schopnosti z jiných oblastí, jako je přírodověda, arteterapie, pohybová výchova, společenská výchova a podobně. Podle možností navštíví kulturní akce k různým tématům, jako jsou Vánoce, masopust, Velikonoce nebo jinak vhodné programy se zaměřením na tematickou aktivitu muzikoterapie. JARO - LÉTO Na jaře se budeme věnovat tématu Velikonoc, rozvoji vnímání projevů ročních období v přírodě a přípravou na letní radovánky o prázdninách. Do tohoto období spadá také pobyt na škole v přírodě, který stanovený plán obohatí. Velikonoce - velikonoční koledy zpívané i mluvené jarní doprovod s dřívky a klapačkami - tradice Velikonoc, křesťanská i podle zvyků v lidové tradici - koledování s pomlázkou Jaro - jarní písničky - rozvoj smyslového vnímání ( vůně a zvuky jarního exteriéru, vycházky do okolí ) - rozvoj zrakového a sluchového rozlišování ( pohybové a zvukové hry, hádanky ) - hudební improvizace a relaxace - opakování získaných dovedností - příprava na léto, letní aktivity 2

3 - písně k tématu jaro, léto, voda, hra Výsledky činnosti Činnost Pomůcky - posílení sluchové a zrakové paměti a vnímání řeči - jarní píseň Štěně žáci vnímají posloupnost děje, zvedají obrázky - laminovačka, obrázky k písni, CD s písní - osvojení rytmického vyjádření - relaxace, uvolnění napětí, vnímání a tvorba zvuků - skupinová spolupráce, koordinace pohybu, vnímání hudby, rozvíjení smyslu pro rytmus - napodobení slyšeného rytmu, volný doprovod k písni - mírně koordinovaná hra na relaxační hudební nástroje - tanec na píseň Štyry kroky, nácvik jarní písně Kvočna, použití klapaček a dřívek k rytmickému doprovodu - Orffovy nástroje, zpěvník lidových písní pro děti - Happy bell, zvonkohra, metalofon, triangl, chrastítka - CD s písněmi, zpěvník k CD, klapačky a dřívka - vnímání zvuků a vjemů z jarního exteriéru - vycházka do okolí školy, rozeznávání zvuků ( auto, zpěv ptáků, šum větru, bzučení včel ) a vnímání jarních vůní ( květy stromů ) - obrázky k jednotlivým zvukům - sluchové a zrakové rozlišování - pohybová hra na semafor, žáci sledují barvy a zvuk, patřící k nim a uzpůsobují pohyb ( zpomalují, stojí ) - barevná kolečka v barvách semaforu, chrastítka - fantazie, volná hudební improvizace - volání sluníčka - Happy bell, metalofon, zvonkohra, chrastítka - znalost velikonočních tradic - rozlišování slabik - povídání o křesťanských Velikonocích, lidových zvycích, doplněné obrázky. Uvolňovací cvičení- kresba kraslic při poslechu koled, nácvik koledování s pomlázkou. Koledy- vyťukávání pomocí dřívek a klapaček. - píseň Kvočna, zpěv na různé slabiky - vybrané koledy, dřívka, klapačky, pomlázka, papíry, pastelky - Zpěvník, klapačky - upevnění pravidel chování na společenské akci, cestování MHD, rozvoj estetického, zrakového a sluchového vnímání - Staroměstké náměstí, Dům u Kamenného zvonu výstava Tim Burton a jeho svět s průvodcem - rozvoj sluchového a zrakového vnímání - řazení zvuků a předmětů (zvukové 3 - Kuchyňské náčiní

4 - chůze v hadu, rytmus - výchova k tanci - sluchové rozlišování a paměť -správné dýchání - neverbální komunikace, naslouchání druhému, vlastní tvorba - rozvíjení pohybových schopností - rozlišování ročních dob - porozumění řeči, podpora očního kontaktu - smyslové vnímání - sluchové a zrakové rozlišování - rozvoj správného dýchání hádanky), hra na kuchyňské náčiní, doprovod písně Pekla vdolky - chůze v hadu na píše Husa s housaty - tanec s šátky na píseň Červený šátečku - píseň krávy, doprovod zvukovými zvířátky - protahovací a dechová cvičení - bubnování ve dvojicích - hudebně pohybové aktivity při písních Ovčák, Starý archa, Loď dětí - téma léto, pranostiky - hra s míčem, slova označující činnosti, hra Kuba řekl - píseň U rybníka, rytmický doprovod, hry na téma písničky, foukání do vody brčky, Šplouchání - zpívání oblíbených písní s obrázky z děje, píseň Hlava ramena - soutěže ve shazování míčku foukáním, držení rovnováhy - CD Hradišťan, plyšová husa - Zpěv, barevné šátky - Zpěvník, zvuková zvířátka - Tělo a cvičící podložka - Bubny - Orffovy nástroje - Kniha H. Doležalová Nápady pro maminky na mateřské dovolené - míč - nádoba s vodou, brčka, orffovy nástroje, zpěvník - zpěvník, obrázky k písním - lžíce, míček PODZIM V prvních lekcích muzikoterapie se zaměříme na uvedení do tématu aktivity, seznamování žáků s hudebními nástroji, jejich názvy a možnostmi. Budeme se věnovat rozvíjení dechových, hlasových, řečových i rytmických a pohybových schopností žáků. Důležitou součástí lekcí bude také relaxace s poslechem nahrávek relaxační hudby, ale i vlastní tvorba na vhodné hudební nástroje. Cíle - nácvik jednoduchých tanečků na pásmo podzimních lidových písní 4

5 - nácvik chůze v kruhu, napodobování předváděných pohybů a základních tanečních - prvků - využití orffových nástrojů a hry na tělo jednotlivě i ve skupině, procítění rytmu, instrumentálně i při doprovodu písní - relaxační hraní, zkoušení možností jednotlivých nástrojů a vnímání odlišností - Zvuků Výsledky činnosti (žák by měl umět) - seznámení žáků s pedagogem TA a asistenty, rozlišování délky slov - téma podzim - porozumění řeči, dramatizace - poznávání a pojmenování hudebních nástrojů - porozumění řeči, vnímání hudby, pojmy začátek a konec - relaxace - rytmické cítění - rozeznávání výšky a hlasitosti zvuků - rozlišení změny rytmu - volný tanec, vnímání hudby - správné dýchání - rozlišení těžký x lehký, velký x malý, tichý x hlučný, pomalý x rychlý - rozvíjení fantazie, jednoduchá dramatizace - chůze v kruhu - zapojení do společných her 5 Činnost - vytleskávání a vyťukávání slabik ve jménech žáků - podzim v říkadlech a písních, poslech CD - píseň Utíkej Káčo, hra na Káču a kocoura - ukázky a pojmenování zvuků nástrojů - hra na sochy - příběh o opičáku Robbym, volná hra na zvonkohru, happy bell, koncovky, zvonek Kosci - rytmická chůze při poslechu písní, hra na tělo - hra na schovávanou - rytmická cvičení s orffovými nástroji - tanec s šátky, hra s padákem - foukání do papírových kuliček, hra na vítr, relaxační hra na koncovky - napodobování chůze zvířat, hra na zvuková zvířátka - napodobování veslování, tahání řepy, pohybový doprovod k písni - chůze v kruhu při poslechu lidových písní - drakiáda, soutěže, zpěv u táboráku Pomůcky - kartičky se jmény žáků, dřívka - kniha říkadel, kartičky s obrázky, zpěvník - obrázky k písničce, plyšový kocour - hudební nástroje - CD s hudbou - relaxační CD ( Ivo Sedláček ), maňásek Robby, hudební nástroje - CD Hradišťan ( lidové písně ) - píseň Červená se line záře, hračky na schování - orffovy nástroje - barevné šátky, padák, míček - papírové a plastové kuličky, koncovky a flétny - bubínek, obrázky zvířat, zvuková zvířátka, dřívka, klapačky, chrastítka - hudba navozující představu moře, pohádka O veliké řepě, - CD Hradišťan - zpěvník, kytara, orffovy nástroje

6 - osvojení hry na orffovy nástroje - dechová cvičení - podzimní říkadla a písničky s doprovodem chřestítek, napodobování slyšeného rytmu - hra na zvuková zvířátka - výběr podzimních říkadel, a písní, nový nástroj Happy bell, orffovy nástroje - zvuková zvířátka ( kočka, kachna, krokodýl, žába, kráva, sova, ptáček ) ZIMA V daném období se budeme zabývat především tématem Vánoc. V únoru si přiblížíme také masopust v lidové kultuře. Pozornost zaměříme na možnosti jednotlivých cílových skupin, rozvoj jejich schopností a soustředění na požadovanou činnost. Vánoce - poslech, zpěv, dramatizace vánočních koled - rozvoj představivosti žáků na základě doprovodného obrazového materiálu - nácvik programu na školní vánoční besídku - rozvíjení schopnosti spolupráce žáků Zima - říkanky a písně se zimní tématikou - nácvik základních rytmů, dodržování rytmu podle zadání, vedení ke kreativitě a - spontánnosti při tvorbě rytmu - posílení sluchové a zrakové paměti a vnímání - motivace obtížně soustředěných žáků k zájmu o zvukové vjemy Masopust - poslech barokních masopustních lidových písní - rozvoj sluchové paměti ( pozorný poslech textů písní, pantomima ) - účast na masopustním průvodu Výsledky činnosti (žák by měl umět) - koordinace pohybů a správné dýchání - relaxace, uvolnění Činnost - dialog na orffovy nástroje - hra na relaxační nástroje, poslech vánočních koled, hraní s padákem Pomůcky - orffovy nástroje a zvuková zvířata - - happy bell, metalofon, zvonkohra, CD koledy, padák, míčky - doprovodná dramatizace 6 - Panenka (Ježíšek),

7 - zpěv koled, hra na nástroje, nacvičování na vánoční besídku koledy, zpěv koled, aranžovaný hudební doprovod, hra na tělo, nácvik chůze v kruhu zpěvníky, obrázky k tématu narození Ježíška, rolničky, chrastítka, flétna - zpěv, hlasová cvičení - správné dýchání - rozvoj rytmického cítění, schopnost napodobení slyšeného rytmu - relaxace, hudební improvizace - zpívání koled s doprovodem flétny - koncentrace dechu hra na hudební zvířátka a koncovky - nácvik rytmu - volná hra žáků na nové hudební nástroje, relaxování, poslech v leže - Flétna, zpěvníky - Zvuková zvířátka a koncovky - Rolničky, chrastítka, dřívka - - hudební nástroje - hlasová cvičení, indiánský pokřik - Buben - posílení hlasových schopností - sluchové vnímání a koordinace pohybu při hudbě - Jede, jede poštovský panáček, zpěv, pohybový doprovod, hra na tělo, pochod, slovenská lidová píseň, tanec s šátky, nácvik točení ve dvojicích, píseň Zvony výstup na žebřiny, zvonění na zvoneček Kosci - Rytmické nástroje, barevné šátky, CD, žebřiny, zvonek Kosci - rozvoj hlasových schopností - Nácvik zpěvu písně na slabiky la, píseň Krtek v zimě zpěv s doprovodem orffových nástrojů, hra na míčky (koulování), povídání o pejskovi a napodobování (štěkání, kňučení, vytí, vrčení), písnička Skákal pes - Míčky, orffovy nástroje, pes plyšový - seznámení s významem vysvědčení, spontání tanec, - - diskotéka, nafukování balónků, foukání bublin z bublifuku na závěr 7 - Cd s hudbou, bublifuk, frkačky, balonky

8 dechová cvičení pololetí - znalost lidových tradic, motivace ke školnímu karnevalu - Přiblížení tradice masopustu (zvyky, hudební ukázky, masopustní pokrmy, masky), hra na hudební nástroje, připojení k CD nahrávce, tanec na lidovou barokní masopustní muziku, tvorba masopustní kobyly se dvěma žáky - Obrázky mase, průvodů, pokrmů, CD Masopust juž nastal, chrastítka, dřívka, klapačky, prostěradlo - zážitek masopustní atmosféry, správné chování v MHD a ve městě - Masopustní odpoledne na Staroměstkém náměstí (kejklířské vystoupení, hudební vystoupení bolivijského muzikanta, zapojení dětí tancem a chrastítky - Mušličková chrastítka na ruce, rolničky - zvládnutí požadované rytmizace, koordinace pohybů hrubá motorika - Nácvik základních pohybových prvků bez hudby a s hudbou - Hudební nástroje - skupinová spolupráce - Hra na rolničky ve dvou doplňujících se skupinách - Rolničky - vnímání hudby - Poslech CD - CD 8

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337. Třídní vzdělávací program vycházející ze Školního vzdělávacího programu

Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337. Třídní vzdělávací program vycházející ze Školního vzdělávacího programu Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Třídní vzdělávací program vycházející ze Školního vzdělávacího programu,,ať JSI KLUK ANEBO HOLKA, VÍTÁ TĚ TU NAŠE ŠKOLKA. TÉMATA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu).

Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Babí léto Charakteristika integrovaného bloku: Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Časový rozsah : 1- týden Věková skupina: 3-6- let Cíle

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012-2015 Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram Obsah: Identifikační údaje o škole..2 Obecná charakteristika školy..3 Podmínky vzdělávání..4 Organizace vzdělávání 8 Charakteristika

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Integrovaný blok /téma/ Já, kdo jsem a kde žiji Specifické vzdělávací cíle: Já, kdo jsem, moje MŠ, kamarádi. - vytvářet kladný vztah k prostředí,

Integrovaný blok /téma/ Já, kdo jsem a kde žiji Specifické vzdělávací cíle: Já, kdo jsem, moje MŠ, kamarádi. - vytvářet kladný vztah k prostředí, Já, kdo jsem a kde žiji Já, kdo jsem, moje MŠ, kamarádi. - vytvářet kladný vztah k prostředí, které ho obklopuje, - vštípit dětem znalost, jak se chránit před nebezpečnými vlivy prostředí, a jak dbát o

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozšiřování slovní zásoby popis obrázků, vyprávění prožitků a přání. Výslovnost,

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více