ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání mateřské školy 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizační zajištění chodu mateřské školy 3.5 Řízení mateřské školy 3.6 Personální a pedagogické zajištění 3.7 Spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání 4.1. formy a metody vzdělávání 4.2. Orientační časový harmonogram činností 4.3. Omlouvání žáků 4.4. Volné hry 4.5. Ranní kruh 4.6. Pobyt venku 4.7. Časový prostor pro stravování 4.8. Pitný režim 4.9. Řízené pohybové aktivity Odpočinek po obědě 5. Charakteristika ŠVP 5.1. Vize školy 5.2. Klíčové kompetence předškolního vzdělávání 5.3. Výchovné a vzdělávací strategie 6. Vzdělávací obsah 6.1. Integrované bloky (témata) 6.2. Specifické programy 7. Evaluační systém 7. 1 Kvalita podmínek vzdělávání 7.2 Hodnocení průběhu vzdělávání 7.3 Výsledky vzdělávání 8. Zdroje 8.1. Právní předpisy 8.2. Další zdroje 2

3 1. Identifikační údaje Oficiální název ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název ŠVP: Poznáváme svět Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, Lipoltice Tel , Ředitel: Mgr. Vladimíra Nalezinková Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Lenka Brožková IČO: IZO: Zřizovatel: Obec Lipoltice Lipoltice 2, Lipoltice, tel Internetová stránka: IČO: Platnost dokumentu: Od podpis ředitele školy razítko školy Zpracovatel: Mgr. Brožková Lenka Projednáno na pedagogické radě dne

4 2. Charakteristika školy Mateřská škola je součástí Základní školy Lipoltice. Součástí školy je: Základní škola: málotřídní základní škola 1. stupeň (1. 5. ročník), 2 třídy, Mateřská škola: 1 třída, kapacita 25 žáků Školní jídelna. Školní družina. Mateřská škola Lipoltice je příspěvková organizace zřizována obcí Lipoltice. MŠ má pouze jednu smíšenou třídu s kapacitou 25 dětí a přijímá děti ve věku od 2 do 6 let (popřípadě 7 let). Budova MŠ je přízemní, umístěná hned vedle jednopatrové budovy ZŠ. Obě budovy obklopuje velká školní zahrada vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami a zahradním altánem na hračky a zahradní nábytek. Okolí školy dovoluje vycházky do volné přírody, která obklopuje Obec Lipoltice ze všech stran. Hlavním cílem a předmětem činnosti je poskytování výchovy a vzdělání dětí předškolního věku v souladu s právními předpisy. Snažíme se upřednostňovat harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte se zohledňováním individuálních zvláštností. Koncepce mateřské školy Lipoltice: Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte a poskytuje optimální podmínky pro budoucí vzdělávání dítěte. Mateřská škola spolupracuje s rodiči dítěte a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí předškolního věku a prohlubovat tak vzájemné výchovné působení MŠ, rodiny a veřejnosti. MŠ má svým umístěním ideální podmínky pro poznávání přírody, proto jsme se zaměřily na prohlubování citového vztahu dítěte k přírodě. Zařazovat polodenní vycházky do lesa dojít k poznatkům nutnosti ochrany životního prostředí. Aby se děti dostaly do styku s kulturními akcemi mimo obec, spojovat se s některými okolními MŠ či ZŠ, při nutném použití autobusu. 4

5 3. Podmínky vzdělávání mateřské školy 3.1 Materiální podmínky mateřské školy Vybavení: stolky a židle jsou ve dvou výškách pro mladší a starší děti, koberce v hernách jsou nově vyměněny. Dětský nábytek: kuchyňka, sedací souprava, velká molitanová stavebnice, která slouží k rozvíjení hrubé motoriky, relaxační bazének s kuličkami. Část hraček, pomůcek a náčiní je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení (otevřené regály, kontejnery, část skříněk má dvířka, děti vědí, kam která věc patří). Využíváme je k vytváření zákoutí a k dokreslení prostředí třídy podle témat integrovaných bloků. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Např. umělé ovoce a zelenina v kuchyňce slouží k vytváření povědomí o zdravé výživě, dopravní prostředky k rozvoji dovedností v silničním provozu, zemědělským činnostem (farma zvířata) a přírodě (exotická i volně žijící u nás), technickému rozvoji. K volbě povolání a k osvojení poznatku o těle a zdraví slouží také soubor hraček spojených se zdravotnictvím (obvazy, teploměry ). Dalším podkladem pro volbu povolání, pro výchovu k uznávání práce druhých a vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem slouží dětské kadeřnické potřeby, potřeby pro opraváře atd. Rodinná výchova je podpořena hračkami jako jsou panenky, kočárky, oblečky, vybavení kuchyňky, dětská sedací souprava Maňásky, divadélko, kulisy, kostýmy a hudební hračky rozvíjejí sociokulturní cítění. Stavebnice rozvíjejí představivost, jemnou i hrubou motoriku, pohybové manipulační schopnosti, puzzle trpělivost. Stolní deskové hry rozvíjejí pozornost, paměť, soustředění, mluvený projev. Ten rozvíjejí i dětské knihy ze školní knihovny a časopisy (Sluníčko, Pastelka). K vytváření prací dětí slouží různý výtvarný materiál. Kromě klasických materiálu hledáme neobvyklé výtvarné potřeby. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Ve třídě, v šatně, na přístupové chodbě, na oknech a ve vitríně v obci. Tělocvičné nářadí a náčiní je umístěno v kumbálku a dle potřeby využíváno při pohybových chvilkách či volných hrách dětí. Tělocvičné nářadí je zdravotně nezávadné, bezpečné a pravidelně prochází revizemi. Herny jsou dostatečně velké pro pohybové chvilky dětí. Mateřská škola má vlastní ložnici, jejíž podlahová plocha není dostatečně velká pro všechny lehátka. Část lehátek se denně rozkládá do herny, aby vzniklo takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí. Vybavení pro odpočinek dětí (lužka) jsou přizpůsobena antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná a jsou estetického vzhledu. Zázemí pro pedagogy: sborovna prostor není zcela vyhovující pro nepřímou práci pedagoga, chybí zde potřebný počítač s tiskárnou a kopírka, pedagogové však mají přístup k těmto přístrojům v ZŠ. 5

6 Na budovu školy bezprostředně navazuje travnatá plocha a vydlážděné hřiště. Celý areál je oplocený. Tyto prostory jsou nově vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity (houpačky, průlezky, lavičky, pružinové houpadlo, skluzavky, pískoviště a příslušné hračky). Pro rozvoj dopravní výchovy využívají děti koloběžky a odrážedla s kterými mohou jezdit po chodnících v areálu školy. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. Záměry do budoucna: Vybavení netradičním tělovýchovným náčiním např. balanční čočky, padák, relaxační vaky, nové skákací míče. Zrekonstruování umývárny nové umyvadla baterie, obklady 3.2 Životospráva Životospráva dětí v mateřské škole je vyhovující. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Mléko, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, ryby, drůbež, luštěniny. Masitá i bezmasá jídla. Seznamujeme děti nenásilnou formou s méně obvyklými druhy zeleniny (brokolice, ředkev ). Ovoce a zeleninu podáváme tepelně upravené i syrové. Hledáme různé formy úpravy známých potravin (zapečené těstoviny s brokolicí apod.). Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu i formou vzdělávací nabídky (např. ochutnávka zeleniny, ovoce smyslové hry). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmu a nápojů. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin, jsou zde připravené čisté hrníčky čajem a mohou se jít kdykoli během dne napít. Starší děti si nalévají pití samy z nerezové konvice a mladším dětem pomáhají paní učitelky. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale vhodně motivujeme (ochutnej, přivoň). Máme zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby nám umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Např. návštěva divadla, projekty V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Všechny děti chodí odpočívat na lehátko, nejsou nuceny ke spánku, mohou jen relaxovat s hračkou. Starší děti pokud nespí se připravují na povinnou školní docházku. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, pobyt venku je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší a počasí. Děti mají dostatek volného pohybu. V rámci pobytu venku využíváme školní zahradu, obecní hřiště a další volná prostranství v obci a jejím okolí včetně lesu. V interiéru mateřské školy mají děti dostatek prostoru a času k volné a spontánní hře. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Např. nikdo z pracovníků není kuřák, sportují atd. 6

7 3.3 Psychosociální podmínky Prostředí mateřské školy je vstřícné, proto se děti i dospělí cítí v mateřské škole dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, soukromí. Pedagogové reagují na potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Rodičům nově příchozích dětí nabízíme pozvolné přivykání s možností účasti rodiče v prvních dnech. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Nepřipouštíme projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí. Okamžitě reagujeme na podobné náznaky mezi dětmi a problém řešíme podle situace vysvětlení, domluva, hra. Na začátku každého školního roku si společně s dětmi vytváříme třídní pravidla. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, které jsou přiměřené jejich věku. Snažíme se, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou rády, a podporujeme dětská přátelství. Nejčastěji využíváme autoritativní styl vedení dětí. Pedagogický styl, jakým děti vedeme, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná). Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a podporujeme děti v samostatných pokusech, oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reagujeme pozitivním oceněním, vyvarujeme se paušálních pochval stejně jako odsudku. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora (např. společná gratulace oslavencům, atd.). Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. V rámci vzdělávací nabídky se věnujeme neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem formou kooperativních činností (dále např. prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). Pracujeme podle nového ŠVP PV, snažíme se rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí. Dbáme na rozvíjení smyslového vnímání, rozvíjíme komunikativní dovednosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, máme zaveden pitný režim. Délka odpoledního odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dítěte. 7

8 3.4 Organizační zajištění chodu mateřské školy: 6:30 8:15 příchody dětí, volné i řízené činnosti dětí 8:15 8:30 ranní cvičení (pohybové hry), 8:30 8:45 svačina 8:45 9:20 ranní kruh, volné i řízené činnosti dětí 9:20 9:35 příprava na pobyt venku 9:35 11:15 pobyt venku 11:15 11:30 příprava na oběd 11:30 12:00 oběd 12:00 12:30 odchod dětí po obědě domů, hygiena, příprava na klid na lehátku 12:30 14:00 spánek, klid na lehátku; individuální práce s dětmi, které nespí 14:00 14:30 hygiena, tělovýchovná chvilka (pohybová hra) 14:30 14:45 odpolední svačina 14:45 16:00 hry a zábavné činnosti do rozchodu dětí domů (dle počasí na školní zahradě) Denní řád je v souladu s podmínkami RVP PV, je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní hudebněpohybové aktivity. Děti se seznamují s pohybovým cvičením s prvky jógy na základě proškolení pedagoga. Při vstupu dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Dítě navštěvuje z počátku MŠ pouze s rodičem, nebo samo na krátkou dobu (1-2 hod) a doba se postupně prodlužuje a omezuje se přítomnost rodičů. Aktuální adaptaci dítěte řešíme společně s rodiči. Snažíme se o vyvážení spontánních a řízených činností a to včetně aktivit, které organizujeme nad rámec běžného programu, např. návštěva divadla. Podporujeme děti v tom, aby dokončily svou hru či činnost, nebo připravíme takové podmínky, aby v ní děti mohly později pokračovat, např. rozestavěnou stavebnici. Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru a její rozvoj. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti (zejména hudební a pohybové činnosti a hry), děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, např. kuchyňka, panenky, auta, stolní hry Dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, např. postavit si koutek z velké molitanové stavebnice. Pedagogové svou vzdělávací nabídku plánují s dostatečným předstihem a včas si připravují potřebné pomůcky v rámci své nepřímé pedagogické práce. Nepřekračujeme stanovené počty dětí ve třídě. 8

9 3.5 Řízení mateřské školy Všechny součásti školy řídí ředitelka a pro MŠ je jmenovaná vedoucí učitelka. Ředitelka pravidelně informuje učitelky i rodiče prostřednictvím nástěnek, u, svolává učitelky na pedagogické rady (nejméně 4x za školní rok), dodržuje zásady: důvěry, tolerance, zapojení spolupracovnic do řízení, dostatek pravomocí, respektování názoru, podporuje pracovnice, vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Pedagogický sbor zve ke spolupráci rodiče prostřednictvím různých akcí. Je tvůrčí, dobře spolu vychází, pracuje jako tým, kde má každý svou úlohu a úkoly, společně se domlouvají na systému plánování, realizace a evaluace tematických celku, spolupracuje s odborníky, zřizovatelem, atd. Vedoucí učitelka vypracovává školní vzdělávací program, řády a směrnice školy. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledku jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, místními sdruženími (hasiči, JZD, drůbežárna ), a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (např. PPP). 3.6 Personální a pedagogické zajištění Personálně zajišťují provoz dvě učitelky na plný úvazek. Nepedagogičtí pracovníci (úklid, administrativa, kuchyně) jsou společní pro celé zařízení. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Další vzdělávání je zabezpečováno v rozsahu možností mateřské školy i zřizovatele. V současné době studuje jedna učitelka v sekundárním stupni vzdělávání a veškeré poznatky získané studiem se snaží aplikovat v praxi. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání (např. vzdělávací kurzy a semináře z nabídek zasílaných do škol). Přímá pedagogická činnost pedagogů je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové se snaží jednat, chovat profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Specializované služby, jako např. vyšetření školní zralosti, popř. psychologická vyšetření či jiná péče, je zajišťována ve spolupráci s příslušnými odborníky ( PPP). 9

10 3.7 Spoluúčast rodičů Mezi pedagogy a rodiči se snažíme o vytvoření oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče se podílejí na řešení vzniklých problému. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět a popř. konzultovat s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu, mohou rovněž zasahovat a obohacovat vzdělávací nabídku dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, prostřednictvím nástěnek, internetových stránek či u. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy např. formou různých dílniček, které jsou zaměřeny na výtvarné tvoření Vánoce, Velikonoce Snažíme se zapojit rodiče do dalších akcí např. vánoční besídka, Den matek, Halloween. Rodiče dětí s odkladem školní docházky jsou seznámeny s IVP a svůj souhlas s ním stvrzují podpisem. Pedagogové průběžně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přihlížíme k stupni a druhu postižení (tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, mentální retardace, poruchy pozornosti a vnímání, poruchy řeči, děti se sociálním znevýhodněním). V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami budeme postupovat podle podmínek RVP PV, stanovených zákonu, vyhlášek a dalších předpisů. V tomto případě budeme spolupracovat s PPP, SPC, lékaři a dalšími odborníky, kteří doporučí sestavení IVP a sledují vývoj dítěte. 10

11 4. Organizace vzdělávání V MŠ Lipoltice je jen jedna třída s kapacitou 24 dětí. Děti jsou zpravidla přijímány od tří let věku, ale pokud kapacita dovolí je možné přijmout i děti mladšího věku. Děti jsou přijímány dle kritérií stanovených ředitelkou po dohodě se zřizovatelem. Věkové složení dětí ve třídě je různorodé Formy a metody vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti. Každodenní program dětí má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Výchovný, psychohygienický a psychologický účinek denního programu je pro rozvíjení dítěte a jeho zdravé prospívání v mnoha ohledech určující. Základní hlediska, která je třeba brát v úvahu, jsou: respektování vývojových a věkových zvláštností dětí prostor pro individuální rozvoj prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů Dětem se specifickými potřebami (např. odklady školní docházky) je věnována zvláštní péče. S dětmi, které mají vadu řeči pracujeme během individuálních i skupinových logopedických chvilek. V mateřské škole uplatňujeme tyto formy vzdělávání: - Individuální (např. děti s OŠD) - Skupinová - Frontální Metody: - Kooperativní učení - Prožitkové učení - Situační učení - Spontánní učení Metody a formy jsou součástí přípravy učitelky, ale podléhají aktuální situaci ve třídě. Snažíme se o vyvážení spontánních i řízených aktivit ve vzdělávací nabídce. Úspěšnost ověřujeme průběžně pozorováním, rozhovory, sledováním reakcí dětí. 11

12 4.2. Orientační časový harmonogram činností 6:30 8:15 příchody dětí, volné i řízené činnosti dětí 8:15 8:30 ranní cvičení (pohybové hry), 8:30 8:45 svačina 8:45 9:20 ranní kruh, volné i řízené činnosti dětí 9:20 9:35 příprava na pobyt venku 9:35 11:15 pobyt venku 11:15 11:30 příprava na oběd 11:30 12:00 oběd 12:00 12:30 odchod dětí po obědě domů, hygiena, příprava na klid na lehátku 12:30 14:00 spánek, klid na lehátku; individuální práce s dětmi, které nespí 14:00 14:30 hygiena, tělovýchovná chvilka (pohybová hra) 14:30 14:45 odpolední svačina 14:45 16:00 hry a zábavné činnosti do rozchodu dětí domů (dle počasí na školní zahradě) Příchody a odchody dětí Děti přicházejí zpravidla od 6:30 do 8:00 hodin. Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí od 12:00 do 12:30 hodin. Odpoledne odcházejí děti od 14:45 do 16:00 hodin Omlouvání žáků Omluvy dětí přijímáme do 8:00 daného dne. Způsoby omlouvání: SMS telefonický rozhovor ústní 4.4. Volné hry Pokud si nosí hračky z domova, je to na vlastní nebezpečí. Hračky přinesené z domova si děti ukládají do svých sáčků na oblečení v šatně nebo na poličku nad šatnovým blokem, dále je pro tyto hračky určen prostor (koš) ve třídě (hned u vstupu do třídy). Hračky z domova si mohou děti navzájem půjčovat pouze se svolením dítěte, kterému hračky patří. Pokud dítě nechce vlastní hračku půjčit, musí to ostatní děti respektovat. Pokud to lze, učitelka dbá, aby děti hračky z domova neničily. Školní hračky si děti berou samy. Než si vezmou další hračku, musí uklidit předešlou na místo, kam patří (do skříňky, poliček, kuchyňky apod.). Platí pravidlo, kdo si první hračku půjčí, má právo si s ní hrát. Při konfliktu může pomoci učitelka, která vede děti k dohodě (smlouvání), kdy má dítě předat půjčenou hračku jinému dítěti. 12

13 4.5. Ranní kruh Ranní kruh je každodenním místem setkávání všech dětí a učitelky. Umožňuje povídání o aktuálních událostech, které se dějí. Umožňuje motivaci vztahující se k týdennímu tématu, seznámení s programem dne, který mají děti před sebou. Umožňuje rozvoj komunikace dětí, zejména naslouchání, dodržování zásady, že mluví jen jeden Pobyt venku Příprava na vycházku: odchod ze třídy na WC, mytí rukou, poté se děti začínají oblékat. Zásady při oblékání (zejména v zimě): nejprve kalhoty, boty a svetry, dbáme na to, aby všechny děti byly oblečené současně (učitelka zkontroluje, zda mají všichni zastrčená trička apod.). Pokud již toto mají všechny děti, tak společně na pokyn učitelky pokračují v oblékání bundy, čepice, šály a nakonec rukavice. Při vycházce jde dvojice hospodářů první v řadě. Pokud se stane, že jsou obě děti malé, určí k nim učitelka třetí dítě starší. Pro přecházení vozovky používáme terčík. Pro zvýšení bezpečnosti dětí používáme během vycházky reflexní vesty. Během pobytu venku dodržujeme pitný režim tak, že se vracíme po procházce do školky a všechny děti dostanou nápoj. Po návratu z vycházky následuje svlékání, návštěva WC a hygiena před obědem Časový prostor pro stravování Před svačinou děti odchází na WC a myjí si ruce. Učíme chlapce zvedat prkénka na WC a opět je po sobě sklopit. Všichni si po sobě splachují WC, při mytí rukou používáme mýdlo, děti zavřou vodu a ostříkají po umytí ruce o umyvadlo, aby voda nekapala na zem. Každé pondělí označí učitelka dvě děti, které budou vykonávat tento týden funkci hospodáře Hospodáři chodí v řadě jako první dvojice. V jídelně pomáhají učitelce rozdávat nádobí na stoly. Svačinu přinášejí kuchařky přímo do třídy. Po příchodu z pobytu venku následuje svlékání a hygiena před obědem. Z umývárny odcházejí děti rovnou do jídelny. Po obědě odcházíme opět do umývárny, kde děti jdou na WC, myjí si ruce a vyčistí si po obědě zoubky Pitný režim V jídelně mají děti celodenně volný přístup ke stolečku, na kterém je umístěna konvice s nápojem a hrníčky. Předškolní děti vedeme k samostatnosti, aby si nápoj nalily sami, menší děti obslouží učitelka nebo starší spolužák. Použité hrníčky děti odhazují do koše na použité hrníčky, ty jsou dle potřeby umývány. 13

14 4.9. Řízené pohybové aktivity Každý den realizujeme ranní cvičení (15 min.), jednou týdně je cvičení delší (30 min.), zařazujeme více rozmanitých pohybových aktivit, zdravotních cviků a hlavní část. V případě hezkého počasí lze realizovat delší cvičení i venku. Každodenně zařazujeme zahřívací část (lokomoční cvičení běh, poskoky, chůze, lezení), zdravotní cvičení (protažení i posilování svalových skupin, zpravidla cca 5 cviků) a pohybovou hru. Cvičení je motivované, může být tematicky shodné s týdenním programem. Ranní cvičení je možné celý týden opakovat, z důvodu lepšího upevnění pohybových aktivit. Příprava ranního cvičení by měla být součástí společné přípravy týdenního programu třídy. Pravidelně zařazujeme pohybové aktivity i do pobytu venku. Denně hrajeme s dětmi pohybové hry, v zimním období převažuje vycházka. Po odpočinku zařazujeme tělovýchovnou chvilku (protahovací cvičení) s pohybovou hrou. Hra může být shodná s hrou zařazovanou v ranním cvičení Odpočinek po obědě Děti si v ložnici vezmou pyžama a převlékají se ve třídě na židličce. Oblečení překládají přes opěradlo své židle. Spodní kalhotky a slipy si děti nesvlékají. Před ulehnutím na lehátka je dětem doporučena návštěva WC. Děti, které zpravidla po půl hodině neusnou, mají možnost strávit odpočinek ve třídě volnou hrou nebo činnostmi vedoucími k individuálnímu rozvoji nebo předškolní přípravě. Učitelky by se měly v jednotlivých případech dohodnout s rodiči na postupu, zejména v souladu se zvyklostmi nebo požadavky rodiny. Děti, které půjdou do 1. ročníku ZŠ by koncem školního roku měly odpolední odpočinek postupně omezovat, opět podle individuálních potřeb a dohodě s rodinou. 14

15 5. Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) předškolního vzdělávání v naší mateřské škole pod názvem Poznáváme svět byl zpracován v souladu se záměry RVP PV, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi; jako otevřený dokument umožňující respektování změn a další rozvoj školy. Pro ŠVP naší MŠ vybíráme takové postupy, které vyhovují našim podmínkám Vize školy V ŠVP naplňujeme společnou vizi školy: Škola plná pohody škola, kde se všichni budou cítit dobře. Tato vize by se měla dotknout nejen dětí, ale i zaměstnanců školy, rodinných příslušníků dětí a našich dalších partnerů, kteří do školy přicházejí. Hlavní směry pro naplnění vize: Vytváříme pohodové školní prostředí: rozvíjíme kulturu školy (sociální klima, materiální vybavení a rozvoj školy), prostředí ve škole utváříme v souladu s představou rodinného prostředí : se zákoutími pro hru, plnění povinností i odpočinek, umožňujeme dětem při nástupu do mateřské školy pozvolné přivykání na učitelku a nové prostředí za spolupůsobení matky nebo blízké osoby (tzv. adaptační proces), usilujeme o naplnění pravidla, že nejen děti chodí do školy rádi. Vychováváme lidskou osobnost: vychováváme děti zdravé, veselé, všestranně vzdělané a spokojené; k tomu slouží osobnostně sociální výchova, každodenní program nám umožňuje individuální poznání a přístup k dětem, rozvoj dětí souvisí s úrovní spolupráce s rodiči a otevřeností tohoto vztahu učitel rodič. Vytváříme informační prostředí: přístup k informacím i dalším podnětům s minimálním omezením, pracujeme s informacemi, rozvíjíme zájem dětí o knihy, nepředkládáme hotové poznatky, učíme děti objevovat a prožívat. Zvládáme pravidla komunikace: vzájemná komunikace by měla být laskavá a důvěrná, aby vytvářela pocit bezpečí rozvíjíme důležité prvky komunikace: naslouchání i sdělování, vedeme děti k umění prezentace své práce, vytváříme ve třídách vlastní pravidla chování v souladu se školním řádem, seznamujeme se s postupy pro řešení konfliktů. Učíme se i mimo školu: organizujeme vycházky, exkurze, výlety, kulturní a sportovní akce, školy v přírodě. 15

16 Žijeme v souladu s přírodou: vytváříme pro děti podmínky k rozvoji tělesného i duševního zdraví, rozvíjíme návyky zdravého životního stylu Klíčové kompetence předškolního vzdělávání Pedagogické působení směřuje k naplňování cílových kompetencí, které jsou zde pro informaci vymezeny shodně s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Kompetence k učení Co má dítě umět na konci předškolního vzdělávání? soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů Co má dítě umět na konci předškolního vzdělávání? všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou pomocí dospělého řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou pomocí dospělého problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost při řešení myšlenkových a praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit 16

17 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Kompetence komunikativní Co má dítě umět na konci předškolního vzdělávání? ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými atd.) domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícný, iniciativní a aktivní je výhodou ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Kompetence sociální a personální Co má dítě umět na konci předškolního vzdělávání? samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem chápe, že nespravedlivost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 17

18 Kompetence činnostní a občanské Co má dítě umět na konci předškolního vzdělávání? svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce a úsilí druhých zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 5.3. Výchovné a vzdělávací strategie Společná pravidla Společně s dětmi každoročně tvoříme třídní pravidla v duchu níže uvedených zásad, která formulujeme jazykem srozumitelným dětem, zapíšeme i pro informaci rodičům a dle potřeby je dětem připomínáme, dokud si je samy dobře nezapamatují. Dětská pravidla 1. Dokončíme započatou práci. 2. Uklízíme si hračky a věci na určené místo. 3. Chodíme v prostorách MŠ pomalu. 4. Dělíme se o hračky s kamarády, domluvíme si střídání a vyjednáváme. 5. Umíme požádat o pomoc (prosím), poděkovat (děkuji) a pozdravit (dobrý den) dospělé i své kamarády. 6. Jsme na sebe hodní a pomáháme si. 7. K předmětům i práci druhých se chováme opatrně.. 8. Navzájem si nasloucháme, neskáčeme si do řeči. 9. Neodcházíme ze třídy bez domluvy s učitelkou. 18

19 Dodržování zásady bezpečnosti o svěřené děti Učitelka musí mít neustále přehled o všech dětech. Při potřebě odchodu ze třídy, požádá učitelka o pomoc jiného dospělého pracovníka. Děti bez jejího vědomí samy nesmějí odcházet ze třídy, z jídelny ani na WC nebo do šatny - vždy to musí nahlásit učitelce. Při přechodu z jedné místnosti do druhé si učitelka děti neustále přepočítává, rovněž tak při pobytu venku - děti se řadí do dvojic, jako první jdou hospodáři, kteří na výzvu učitelky zastaví a počkají až ostatní dojdou. Učitelka používá při přecházení vozovky terčík a přechází s dětmi zpravidla na přechodech pro chodce, pokud v obci jsou, jinak na přehledných místech. Při vycházce dostanou děti reflexní vesty, které zlepšují viditelnost skupiny dětí. Struktura plánování vzdělávacího obsahu Vzdělávací obsah vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Je členěn na integrované bloky (IB). Každý blok má své téma a je členěn do několika podtémat (každé podtéma je zpravidla rozpracováno v týdenní bloky). Součástí každého tématu jsou vzdělávací oblasti (Dítě a jeho tělo; Dítě a jeho psychika; Dítě a ten druhý; Dítě a společnost; Dítě a jeho svět) a dílčí cíle, návrhy činností a očekávané výstupy z těchto oblastí. Snažíme se o zařazení cílů ke každému tématu vždy ze všech pěti oblastí. Obsah podtémat se stále vyvíjí, obměňuje a doplňuje o nové poznatky, básničky, hry, úkoly dle získaných zkušeností a nabytých vědomostí ze samostudia (četba knih, účast na školení, seminářích atd.) Učitelky si vybírají jednotlivá témata v IB podle aktuálního složení dětí ve třídě a podle současného dění v MŠ či obci. Pedagogové si mohou upravovat délku trvání tematických celků a tím pádem vynechat jiná podtémata i IB, popř. měnit a upravovat konkrétní činnosti podle potřeby. 19

20 6. Vzdělávací obsah 6.1. Integrované bloky A. BAREVNÝ PODZIM Charakteristika integrovaného bloku Stěžejní téma tohoto bloku bude adaptace dětí na prostředí mateřské školy. Děti se budou postupně seznamovat se vším, co je obklopuje při prvním vstupu do nového, pro ně neznámého, prostředí. V tomto období se snažíme navodit radostnou atmosféru ve třídě, pomáháme dětem utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, posilujeme prosociální chování ve skupině. Učíme milovat místo ve kterém žijeme a chránit ho.na společných výletech do přírody pozorujeme znaky podzimu (padání listí, barvy v přírodě, sklizeň toho co příroda přinesla )Seznámíme se se svým tělem a budeme se učit o něj pečovat, chránit si své zdraví i zdraví druhých. Svátek strašidel nám pomůže uvědomit si, co je skutečné a co je jen naše fantazie. Prací s různým materiálem budeme rozvíjet svou představivost a zručnost. 1.Téma: Já a školka Podtémata: Naše školička Moji kamarádi Naše hračky Naše vesnice Charakteristika: Děti se seznamují s novým prostředím, učí se orientovat v prostorách školy a jejím okolí, navazují kontakty s dětmi a učitelkami, vytvářejí první pravidla společného soužití. Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Rozvoj řečových a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování) Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Osvojení si dovedností pro navazování vztahu k druhým lidem Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření Vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém žiji Získání relativní citové samostatnosti Činnosti a náměty: Oznámení s novými dětmi a navození kontaktu s nimi Nastavení pravidel vzájemného chování Společné a skupinové hry Společné rozhovory a aktivní naslouchání Činnosti posilující rozvíjení kladných vzájemných vztahů Uplatňovat základní kulturně hygienické návyky Hry na rozvíjení smyslů 20

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP PV Kolik je na zemi cest Dáša Součková, učitelka MŠ V Jindřichově 1. 9. 2013.... Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu:

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Rok s Krtkem Příloha: Školní řád školy Provozní řád školy Zpracovala: Martina Stiborová,

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více