ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOLASICÍCH.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOLASICÍCH."

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOLASICÍCH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: ZŘIZOVATEL:OBECNÍ ÚŘAD HOLASICE ADRESA:ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLASICE, OKRES BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA: PALACKÉHO 24, 66461RAJHRAD, TEL.: , ŘEDITELKA ŠKOLY MGR. PAVLÍNA ZÁMEČNÍKOVÁ ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ:MATEŘSKÁ ŠKOLA, J. FUČÍKA 149, RAJHRAD, TEL.: POČET TŘÍD: 1 TŘÍDA, KAPACITA 25 DĚTÍ UČITELKY: OLDŘIŠKA POKORNÁ, LENKA MICHÁLKOVÁ PROVOZNÍ PRACOVNICE: RADKA KAŠTÁNKOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V HOLASICÍCH JE VESNICKÉ, JEDNOTŘÍDNÍ, SMÍŠENÉ, PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 7 LET. ZDĚNÁ PŘÍZEMNÍ BUDOVA JE PŘESTAVĚNA Z RODINNÉHO DOMKU V TZV. AKCI Z NA ÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ. STOJÍ NA OKRAJI VESNICE V ŘADOVÉ ZÁSTAVBĚ, STRANOU OD HLAVNÍ KOMUNIKACE. ZA MATEŘSKOU ŠKOLOU JE MENŠÍ ZAHRADA. KAPACITA MŠ JE URČENA DLE HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ A POTŘEB NA 25 DĚTÍ. MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJIŠŤUJE CELODENNÍ PÉČI S PROVOZEM OD 6.30 DO HOD. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA VYCHÁZÍ Z OBRAZU DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, JAKO AKTIVNÍHO JEDINCE ŽIJÍCÍHO V PROSTŘEDÍ MENŠÍ VESNICE, KDE SE VŠICHNI ZNAJÍ, ČASTO SE SETKÁVAJÍ, DĚTI SPOLU TRÁVÍ DALŠÍ VOLNÉ CHVÍLE MIMO ŠKOLU. CHCEME VÉST DĚTI K VNÍMÁNÍ PŘÍRODY A JEJICH ZÁKONITOSTÍ VŠEMI SMYSLY, PROVOKOVAT JE K POTŘEBĚ OBJEVOVAT, EXPERIMENTOVAT, POZNÁVAT NOVÉ, PODPOROVAT DĚTSKOU ZVÍDAVOST, TVOŘIVOST, VYUŽÍT DĚTSKOU FANTAZII, UČIT JE VNÍMAT DĚNÍ KOLEM SEBE, PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ SE DO NĚHO ZAPOJIT, VYTVÁŘET SI HODNOTOVÝ SYSTÉM NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO PROŽITKU, SDÍLET PROŽÍVÁNÍ DRUHÝCH A UČIT SE VÁŽIT SI LIDSKÉHO ZDRAVÍ A ŽIVOTA. KONCEPČNÍ ZÁMĚR PŘI ROZVOJI SCHOPNOSTÍ A ZÁJMŮ DĚTÍ CHCEME VYUŽÍVAT PODNĚTNÝCH ČINNOSTÍ V MŠ, ALE TAKÉ PĚKNÉHO PROSTŘEDÍ VESNICE A OKOLÍ, K PROBUZENÍ ZÁJMU DĚTÍ O PŘÍRODU, JEJÍ OCHRANU, CO NEJŠIRŠÍHO ZÍSKÁVÁNÍ POZNATKŮ PŘÍMO V PŘÍRODĚ FORMOU PROŽITKOVÉHO UČENÍ (VLASTNÍ ZKUŠENOSTI), KOOPERATIVNÍHO UČENÍ (VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE). DŮLEŽITÉ JE PRO NÁS PROŽÍT SI NEJZNÁMĚJŠÍ ZVYKY (I MÍSTNÍ). ZÁMĚREM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JE ROZVÍJET KAŽDÉ DÍTĚ PO STRÁNCE FYZICKÉ, PSYCHICKÉ I SOCIÁLNÍ A VÉST JE TAK, ABY NA KONCI SVÉHO PŘEDŠKOLNÍHO OBDOBÍ BYLO JEDINEČNOU A RELATIVNĚ SAMOSTATNOU OSOBNOSTÍ, SCHOPNOU ZVLÁDAT NÁROKY ŽIVOTA, KTERÉ JSOU NA NĚ BĚŽNĚ KLADENY A ZÁROVEŇ I TY, KTERÉ HO V BUDOUCNU OČEKÁVAJÍ. UPLATŇUJEME TYTO METODY: DISKUZNÍ KRUH, POZOROVÁNÍ, VYUŽITÍ PŘIROZENÝCH SITUACÍ, PROŽITKOVÉ UČENÍ, SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI, ŘÍZENÉ A SPONTÁNNÍ ČINNOSTI ČINNOSTI: VOLNÁ HRA, EXPERIMENTOVÁNÍ, TVOŘIVÁ PRÁCE S PŘÍRODNINAMI, ODPADOVÝM A JINÝM MATERIÁLEM, PRÁCE S ENCYKLOPEDIEMI, PSYCHOMOTORICKÁ CVIČENÍ, POHYBOVÉ CHVILKY USPOŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU ŠKOLNÍHO PROGRAMU PRÁCE S DĚTMI V NAŠÍ MŠ VYCHÁZÍ ZE SOUSTAVY INTEGROVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH BLOKŮ, PŘI VÝBĚRU JSME VYCHÁZELI CO NEJVÍCE Z PŘIROZENÉHO DĚNÍ V ŽIVOTĚ DĚTÍ, Z JEJICH VLASTNÍCH PROŽITKŮ A ZKUŠENOSTÍ. VZDĚLÁVACÍ BLOKY OBSAHUJÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKU, KTERÁ JE PRO NÁS UČITELKY VODÍTKEM PŘI STANOVENÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ A OČEKÁVANÝCH KOMPETENCÍ. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ČINNOSTÍ JE ZPRACOVÁNA DO NĚKOLIKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ.

2 CESTA KOLEM SVĚTA CELEK JE TVOŘEN Z JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ, OKRUHŮ POZNÁNÍ VZDÁLENÉHO SVĚTA, JEHO ŽIVOTA, PŘÍRODY A LIDÍ. VÝCHODISKEM JE ROZVOJ SCHOPNOSTÍ PŘÍJÍMAT ZÁKLADNÍ HODNOTY UZNÁVANÉ V DANÉM SPOLEČENSTVÍ, SNAŽIT SE O POCHOPENÍ ŽIVOTA V PŘÍRODĚ, VĚDĚT, ŽE SVĚT NENÍ JEN TO MÍSTO, KDE ŽIJEME, ALE I DALEKO ZA HRANICEMI ČESKA. BUDEME CESTOVAT PO SVĚTĚ, SEZNÁMÍME SE S POJMY SVĚT, SVĚTADÍL, ZEMĚKOULE, VYUŽIJEME MAPY, GLÓBUS, POKUSÍME SE VYTVOŘIT MAPU NAVŠTÍVENÝCH SVĚTADÍLŮ. ZA SPOLUPRÁCE RODIČŮ BUDEME TVOŘIT BĚHEM ŠK. ROKU MALOU GALERII ZE SUVENÝRŮ, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ VŽDY K DANÉMU TÉMATU. V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE NEJDŘÍVE POPLUJEME PO VODÁCH RŮZNÝCH MOŘÍ, V ŘEKÁCH, JEZERECH A TO NA LODÍCH, PARNÍCÍCH A JINÝCH PLAVIDLECH. OBJEVÍME MOŘSKÉ ŽIVOČICHY, VELRYBU, ALE I SLADKOVODNÍ RYBY. POTÉ NAKOUKNEME DO AFRIKY, BLÍŽE SE SEZNÁMÍME S OPICÍ A KROKODÝLEM. V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH SI SPOLEČNĚ PROŽIJEME VÁNOČNÍ SVÁTKY A POTOM BUDEME PUTOVAT ZA JEŠTĚ VĚTŠÍ ZIMOU A TO ZA TUČŇÁKY. PŘIBLÍŽÍ SE DOBA MASOPUSTU A MASOPUSTNÍ PRŮVOD PLNÝ ZVÍŘÁTEK PROJDE ULICEMI NAŠÍ VESNICE, BUDEME ZPÍVAT A TANCOVAT. NA JAŘE SE PROLETÍME NAD AMERIKOU, ZAZPÍVÁ NÁM PAPOUŠEK. PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU SE VRÁTÍME DOMŮ DO EVROPY A NAŠÍ RODNÉ ZEMĚ ČESKÉ REPUBLIKY. TAK JAKO V MINULÝCH LÉTECH BUDEME SAMOZŘEJMĚ ČERPAT Z PŘÍRODY, POZOROVAT JEVY A DĚJE V PŘÍRODĚ, UČIT SE CHÁPAT JEJICH VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI A POSLOUPNOSTI. BUDEME SE UČIT UMĚNÍ VIDĚT A POZOROVAT FAUNU I FLÓRU, SNAŽIT SE O POCHOPENÍ OVLIVŇOVÁNÍ PŘÍRODY ČLOVĚKEM V DOBRÉM, ALE I ŠPATNÉM, PĚSTOVAT CIT PRO KRÁSU V PŘÍRODĚ A NÁVYKY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ PŘI POBYTU V NÍ. MOŘE, TAK, JAK SI HO DĚTI VYTVOŘILY V ZÁŘÍ 2012

3 1. INTEGROVANÝ VZDĚLÁVACÍ BLOK ZÁŘÍ - ŘÍJEN MÁMA MI DALA KORUNU, ABYCH JÍ KOUPIL RYBU, A JÁ MÍSTO RYBY JÍ KOUPIL VELRYBU. CO DĚLÁ RYBA, OCASEM HÝBÁ, PROČ, PROČ, PROTOŽE JE RYBA, RYBA. NAŠE VELRYBA BUDEME CESTOVAT NEJDŘÍVE PO MOŘÍCH, ŘEKÁCH A JINÝCH VODÁCH RŮZNÝMI PLAVIDLY, VZPOMÍNAT NA PRÁZDNINY, NA KOUPÁNÍ V MOŘI, V RYBNÍCÍCH A ŘEKÁCH. NAMALUJEME SI VELKÉ MOŘE, DOPLNÍME MUŠLEMI, KAMÍNKY, MOŘSKÝM PÍSKEM A JINÝMI PŘINESENÝMI SUVENÝRY, POŽÁDÁME RODIČE O SPOLUPRÁCI. ZAJEDEME SI DO ZOO V BRNĚ PODÍVAT SE DO AKVÁRIÍ NA RŮZNÉ RYBY A JINÉ VODNÍ ŽIVOČICHY.VYROBÍME SI VELKOU VELRYBU A ZA POMOCÍ RODIČŮ ZALOŽÍME MALÉ AKVARIUM. V TOMTO OBDOBÍ POMŮŽEME NOVÝM KAMARÁDŮM ZVLÁDNOUT ODLOUČENÍ OD RODIČŮ, NAUČÍME SE BÝT SPOLU, NE JEN KAŽDÝ ZA SEBE, BUDEME SE SNAŽIT SPOLUPRACOVAT A NAVZÁJEM SI POMÁHAT PŘI HRÁCH. ZJISTÍME, KDE MAJÍ VĚCI VE ŠKOLCE SVÁ MÍSTA, CO DĚLAT, ABY SE NÁM VE ŠKOLCE VŠEM LÍBILO A MĚLY JSME CO NEJVÍCE KAMARÁDŮ. POKUD TO POČASÍ DOVOLÍ, VYUŽIJEME JEŠTĚ CO NEJVÍCE PÍSKOVIŠTĚ A ŠKOLNÍ DVOREK. BUDEME POZNÁVAT BARVY, VŮNĚ A CHUTĚ PODZIMU, PŮJDEME NA KAŠTANY, ZBARVENÉ LISTY, ŠÍPKY, JEŘABINY, VYROBÍME STRAŠÁKY Z DÝNÍ. ZAJDEME SI K ŘECE SVRATCE, K TŮNI LUDMILA, STUDÁNCE V RAJHRADĚ, RYBNÍKU V POPOVOCÍCH A JEZÍRKU V ŽABČICÍCH. VYHLEDÁME V OKOLÍ TY NEJZAJÍMAVĚJŠÍ, NEJSTARŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ STROMY,PODÍVÁME SE, JAK PŘEŽILY A POVYROSTLY LETOŠNÍ SUCHÉ LÉTO NOVÉ STROMY A KEŘE VYSAZENÉ PO CELÉ OBCI. NAUČÍME SE PÍSNIČKY, ŘÍKADLA, HÁDANKY K DANÉMU TÉMATU. SEZNÁMÍME SE S PRANOSTIKAMI A K MĚSÍCI ZÁŘÍ A ŘÍJNU. PŘIPOMENEME SI JEDNODUCHOU TANEČNÍ HROU SVATOVÁCLAVSKÉ HODY V OBCI. 1.

4 2. INTEGROVANÝ VZDĚLÁVACÍ BLOK ŘÍJEN LISTOPAD OPICE JSOU V AFRICE, TAM JICH ŽIJE NEJVÍCE. A KDE ŽIJE KROKODÝL? POVÍM TI TO: V ŘECE NIL. NA ÚVOD DRUHÉHO BLOKU SI BUDEME POVÍDAT NAD MAPOU SVĚTA O NÁZVECH SVĚTADÍLŮ, JEJICH VELIKOSTI, TVARU. ZJIŠ TUJEME, ŽE JINÁ ZVÍŘATA ŽIJÍ U NÁS A JINÁ V ARICE, ŽE V EVROPĚ ŽJÍ PŘEVÁŽNĚ BĚLOŠI A V AFRICE ČERNOŠI. DO AFRIKY POLETÍME LETADLEM, POLETÍME NAD PRALESY, DŽUNGLEMI, POUŠTĚMI A SAVANAMI. ABYCHOM SE UCHRÁNILY PŘED PRUDKÝM SLUNCEM, VYROBÍME SI CESTOVATELSKÉ ORIGINÁLNÍ KLOBOUKY. DĚTI SI Z DOMOVA PŘINESOU RŮZNÁ TYPICKÁ AFRICKÁ ZVÍŘATA /PLYŠOVÉ VELBBLOUDY, ŽIRAFY, LVY, OPICE, SLONY, GUMOVÉ HADY, KROKODÝLY, PAVOUKY, NAUČÍME SE JE ZAŘAZOVAT TAM, KDE ŽIJÍ, V PRALESE,V ŘECE, V POUŠTI, ŘEKNEME SI ČÍM SE ŽIVÍ, JAK SE POHYBUJÍ. NA ZÁKLADĚ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ SI DĚTI ZVÍŘATA NAKRESLÍ, NAMALUJÍ, SLOŽÍ Z PAPÍRU, NAUČÍ SE NĚKOLIK ŘÍKADEL, PÍSNÍ. DĚTI SE POKUSÍ Z DŘEVĚNÝCH KOSTEK POSTAVIT EGYPTSKÉ PYRAMIDY, PODOBNÉ TĚM SKUTEČNÝM. DĚVČATA SI VYROBÍ PAPÍROVÉ ČERNOŠSKÉ SUKÉNKY A VŠICHNI SI VYROBÍME AMULET Z PÍSKOVÉHO TĚSTA. VYROBÍME SI CHŘESTÍTKA, ZAHRAJEME SI NA AFRICKÉ BUBENÍKY, HUDEBNÍKY A ZATANČÍME TANEC AFRICKÝCH DĚTÍ.

5 3.INTEGROVANÝ BLOK PROSINEC - LEDEN TUČŇÁK BÝVÁ PŘESVĚDČEN, ŽE JE PĚKNĚ OBLEČEN.. DOUFÁME, ŽE BUDE ZIMA ŠTĚDRÁ NA SNÍH, ABYCHOM MOHLI SÁŇKOVAT, BOBOVAT, KLOUZAT SE NA LEDU, STAVĚT SNĚHULÁKY. POPUTUJEME ZA JEŠTĚ VĚTŠÍ ZIMOU AŽ TAM, KDE ŽIJÍ TUČŇÁCI A TO NA ANTARKTIDU, VYROBÍME SI TUČŇÁKA, BUDEME PROHLÍŽET ENCYKLOPEDIE ZVÍŘAT A OPĚT ZPÍVAT, VYJADŘOVAT SE PANTOMIMOU A POHYBEM. PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ NÁM PŘINESE HODNĚ RADOSTÍ, BUDEME ZDOBIT ŠKOLKU JEHLIČÍM, ŘETĚZY A OZDOBAMI. SEZNÁMÍME SE S TRADICEMI, ZVYKY, KTERÉ SE POJÍ K ADVENTU, NAUČÍME SE PÁSMO PÍSNÍ, KOLED A PROŽIJEME SI VÁNOČNÍ BESÍDKU SPOLEČNĚ S RODIČI. BUDEME SI POMÁHAT, NEBUDEME SI ZÁVIDĚT, BUDEME SE UČIT NEJEN BRÁT, ALE I DÁVAT A MÍT Z TOHO PĚKNÝ POCIT. PŮJDEME NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU. BUDEME SE UČIT PEČOVAT O SVÉ TĚLO, CHRÁNIT SI SVÉ ZDRAVÍ, ZDRAVĚ JÍST. PTÁČKŮM NASYPEME DO KRMÍTEK, ZANESEME ZVÍŘÁTKŮM DO LESA. NAUČÍME SE ORIENTOVAT V ČASOVÝCH PŘEDSTAVÁCH.

6 4.INTEGROVANÝ BLOK SKÁKEJ MEDVĚDE, ČERT PRO TĚ JEDE. ÚNOR NAUČÍME SE SPRÁVNĚ MANIPULOVAT S DĚTSKÝMI RYTMICKÝMI NÁSTROJI, ZAPOJÍME FANTAZII A TVOŘIVOST PŘI PŘÍPRAVÁCH NA MASOPUST. LETOS, UŽ PO DESÁTÉ, SE S POMOCÍ RODIČŮ PŘEVLEČEME ZA VESELÁ ZVÍŘÁTKA, VYJDEME DO ULIC VESNICE ZAHRÁT, ZAZPÍVAT A ZATANCOVAT. NEJSTARŠÍM KAMARÁDŮM BUDEME DRŽET PALCE, ABY DOBŘE OBSTÁLI U ZÁPISU DO ŠKOLY. Z LOŇSKÉHO MASOPUSTU

7 5. INTEGROVANÝ BLOK BŘEZEN - DUBEN V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ, JE DNES HLAVA NA HLAVĚ, NARODIL SE PAPOUŠEK, TEĎ NÁM ZPÍVÁ DO OUŠEK. A JSME V AMERICE. TENTO CELEK OBECNĚ DĚTEM PŘIBLÍŽÍ ŽIVOT V PRALESE, VYHLEDÁME INFORMACE O DOMORODCÍCH, ČÍM SE ŽIVÍ, KDE BYDLÍ, KTERÁ ZVÍŘATA ŽIJÍ V PRALESE, KTERÁ JSOU NEBEZPEČNÁ, KDO JE TO ŠAMAN, PTÁCI V PRALESE ZAMĚŘÍME SE NA PAPOUŠKY. ZPROSTŘEDKUJEME DĚTEM PROŽITKY PROSTŘEDNICTVÍM DRAMATICKÉ HRY. VYROBÍME SI NÁRAMKY NEBO NÁHRDELNÍKY, POPŘÍPADĚ ČELENKY. BESEDA S RODIČI ONDŘEJE - VLASTNÍ ZÁŽITKY Z POBYTU V SEVERNÍ AMERICE BUDEME POZOROVAT NÁSTUP JARA, PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODU, PROMĚNLIVÉ POČASÍ. VYHLÍŽET TAŽNÉ PTÁKY, SLEDOVAT JEJICH HNÍZDĚNÍ, LÍHNUTÍ A ROZENÍ MLÁĎAT, PROBOUZENÍ HMYZU. NAUČÍME SE POZOROVAT POD LUPOU. JARO PŘIVÍTÁME VYNESENÍM MORENY K ŘECE. ZASEJEME OBILÍ DO MISEK, NARYCHLÍME VĚTVIČKY, NAZDOBÍME KRASLICE, ZAPLETEME POMLÁZKU A BUDEME SE TĚŠIT NA VELIKONOCE. NA ZELENÝ ČTVRTEK PŮJDEME HRKAT VESNICÍ, PŘIPOMENEME SI LIDOVÉ ZVYKY, ŘÍKADLA. NA KONCI DUBNA SI ZAHRAJEME NA ČARODĚJNICE.

8 6. INTEGROVANÝ BLOK KVĚTEN - ČERVEN UTÍKEJ, KÁČO, UTÍKEJ, HONÍ TĚ KOCOUR DIVOKEJ! CO JSI MU KÁČO PROVEDLA TAK HO ROZLOBIT DOVEDLA. KÁČA UTÍKÁ, CO MŮŽE, KOCOUR JI CHYTIT NEMŮŽE. HÁDEJTE, KDO TO VYHRAJE A NA DRUHÉHO VYZRAJE? NÁVRAT DOMŮ DO ČESKA POSLEDNÍ PROJEKT POVEDE DĚTI KE VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI, K TVOŘIVOSTI, FANTAZII, K VYJADŘOVÁNÍ SVÝCH NÁZORŮ. VYJDEME ZE ZNALOSTÍ REÁLNÝCH, DĚTEM VĚTŠINOU ZNÁMÝCH SITUACÍ, PŘEDSTAV O NICH A JEJICH HUMORNÝCH ZÁPLETEK. ZAMĚŘÍME SE NA NAŠE DOMÁCÍ MAZLÍČKY. BUDEME CESTOVAT, CHODIT HODNĚ PĚŠKY, VYJEDEME SI I VLAKEM NEBO AUTOBUSEM NA VÝLET. NEZAPOMENEME NA NAŠE MAMINKY A PŘIPRAVÍME PRO NĚ VYSTOUPENÍ. OSLAVÍME SPOLEČNĚ DEN DĚTÍ, BUDEME ZÁVODIT NA KOLOBĚŽKÁCH, HLEDAT POKLAD, ZÁVODIT V BĚHU, SKOKU DO DÁLKY Z MÍSTA, V HODU MÍČKEM DO DÁLKY, VÝKONY SI ZMĚŘÍME. ROZLOUČÍME SE S NAŠIMI NASTÁVAJÍCÍMI PRVŇÁČKY VÝLETEM A NÁVŠTĚVOU CUKRÁRNY. A SNAD SE JEŠTĚ STIHNEME, JAKO KAŽDÝ ROK, NA KONCI ŠK. ROKU POVOZIT NA POUŤOVÉM KOLOTOČI. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ HOLASICE, ZÁŘÍ 2012

9

3.mateřská škola pracoviště ZŠ T.G.Masaryka Pražská 230,Písek Tel. 380 425 351

3.mateřská škola pracoviště ZŠ T.G.Masaryka Pražská 230,Písek Tel. 380 425 351 3.mateřská škola pracoviště ZŠ T.G.Masaryka Pražská 230,Písek Tel. 380 425 351 FILOSOFIE ŠKOLY Vycházíme ze zásady, vyjádřené mottem: Řekni mi něco a já to zapomenu. Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat.

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Č.j.2014/1ŠVP Mateřská škola Motýlek, Mělník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Školní rok : 2014/2015 Vypracován na základě : RVP PV kolektivem

Více