Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské Obsah programu: I. Identifikační údaje 2 II. Obecná charakteristika školy 3 III. Podmínky vzdělávání 1) Věcné podmínky 4 2) Životospráva 10 3) Psychosociální podmínky 12 4) Organizace chodu 13 5) Řízení mateřské školy 15 6) Personální a pedagogické zajištění 16 7) Spoluúčast rodičů 20 IV. Organizace vzdělávání 25 V. Charakteristika vzdělávacího programu 40 VI. Vzdělávací obsah 43 VII. Evaluační systém 50 VIII. Použité zdroje 55 1

3 I. Identifikační údaje Název mateřské školy: Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Sídlo: V Lukách 2174, Rakovník IČO: Statutární zástupce - ředitelka mateřské školy: Mgr. Jana Kovářová Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Web: Kontakt: Vypracoval: Mgr. Jana Kovářová Projednáno na pedagogické poradě dne: 25. srpna 2014 Platnost dokumentu: aktualizuje Školní vzdělávací program ze dne 26. srpna 2013 s účinností od 1. září 2014 do srpna 2018 Čj.: 2014/15-MŠ 2

4 II. Obecná charakteristika školy Mateřská škola se nachází na západním okraji města Rakovníka, v sídlišti V Lukách, na levé straně Rakovnického potoka. Škola zahájila svůj provoz 16. července 1979, provozovatelem tehdy byly Rakovnické keramické závody. Od roku 1993 se stala škola součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Průběžná. Od ledna 1998 je škola samostatným právním subjektem. Ředitelkou školy je od 1. ledna 2003 Mgr. Jana Kovářová. Mateřská škola zajišťuje péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Při výchově vychází především ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a z vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Škola má maximální kapacitu 100 dětí, tj. 25 dětí se může vzdělávat v jedné třídě. Rozdělení dětí do tříd je homogenní v jedné třídě se vzdělávají děti přibližně stejného věku. Mateřská škola má dvě součásti mateřskou školu a školní jídelnu. Obě budovy jsou propojeny. K mateřské škole patří také velká rozlehlá zahrada. Poloha mateřské školy umožňuje směřovat činnosti jak do centra města (divadla, výstavy, dopravní hřiště, knihovna), tak i do okolní přírody (výlety). V oblasti vzdělávání a rozvoje škola spolupracuje především s rodiči dětí a se zřizovatelem školy. Za významnou též považuje spolupráci s dlouholetým sponzorem Procter&Gamble Rakona s.r.o. V oblasti výchovy a přípravy na další vzdělávání dále pak škola spolupracuje Radou rodičů při MŠ V Lukách, z.s. a s Městskou knihovnou Rakovník. 3

5 III. Podmínky vzdělávání 1) Věcné podmínky Mateřská škola je jednopatrová budova, je propojena se školní jídelnou. Součástí školy je velká zahrada. Vstup do mateřské školy je od srpna 2014 zajištěn bezpečnostním zařízením tak, aby se každý člověk, který do MŠ vstupuje, identifikoval. Je tak zajištěno, aby se v době, kdy byla budova školy odemčena pro vstup rodičů, nedostal nikdo jiný. Je takto zajištěn a především bezpečnost dětí. Třídy mateřské školy jsou umístěny v přízemí i v 1. patře. Každá třída má maximální povolenou kapacitu 25 dětí. Zpravidla je i tento počet dětí v každé třídě zapsán na základě výjimky, kterou povoluje zřizovatel školy. Počtu dětí v jednotlivých třídách je přizpůsobeno i vybavení třídy. Všechny třídy prošly postupnou částečnou obnovou - nová lina a okna, zrekonstruované osvětlení všech tříd zlepšují nejen estetický vzhled třídy ale i dostatek světla. Nový nábytek na hračky, který je v každé třídě přizpůsoben věku dětí, umožňuje dostatečný přehled o hračkách a pomůckách. Stejně výškově a věkově jsou přizpůsobeny nové stolky a židličky v každé třídě. 4

6 Jednotlivé třídy výzdobu a pomůcky si paní učitelky přizpůsobují svému stylu, potřebě, zaměření aktivit a také věku a potřebám dětí. Vždy je však zachován dostatek místa nejen pro pohybové, taneční a tělovýchovně aktivity, ale také koutek pro individuální odpočinek, konstruktivní, pracovní a výtvarné činnosti. Stolky a židle slouží nejen pro stravování dětí, jsou využívány pro společenské hry, výtvarné a pracovní činnosti. Herny třídy jsou (kromě 4. třídy) využívány pro odpolední odpočinek. Třídy jsou dostatečně prostorné i pro společná setkávání rodičů a dětí v mateřské škole při nejrůznějších příležitostech vánoční posezení nebo hravá odpoledne. Součástí každé třídy je výdejna stravy, kterou má na starosti paní kuchařka, popř. školnice v 1. třídě. Zde je uloženo veškeré nádobí, které přísluší danému počtu dětí v každé třídě, myčka nádobí. V šatnách, sousedících s každou třídou, jsou šatní bloky sloužící k převlékání dětí. Každé dítě má své označené místo, kam ukládá své osobní oblečení a obuv. Mateřská škola pak každému dítěti poskytuje sáček pro náhradní oblečení. Na stěnách jsou umístěny nástěnky, na jejichž výzdobě se děti podílejí svými výrobky. Paní učitelky využívají nástěnky i pro informování rodičů o plánech a akcích tříd. V současné době začíná postupná rekonstrukce těchto prostor s cílem umožnit dostatek světla, přístupnost, přehlednost a dostatek prostoru pro osobní věci dětí. 5

7 Všechny třídy mají k dispozici místnost, kde je uložen materiál a pomůcky pro různá zaměření činností (např. kabinet výtvarný, literární, rozumový ). Veškeré pomůcky a didaktický materiál jsou dle potřeby postupně obnovovány. Prostory pro hygienu a hygienická zařízení odpovídají výškou věku i počtu dětí. Každé dítě má svůj věšáček se značkou na ručník, hřeben, kartáček na zuby, pastu a kelímek. Paní školnice denně pečují o čistotu hygienických zařízení, pravidelně mění ručníky. Hygienické zařízení (WC, umyvadla) v 1. a 3. třídě jsou původní, nijak nezlepšují estetický dojem těchto prostor. Díky spolupráci se zřizovatelem školy a stálým sponzorem škola proběhla v létě 2014 kompletní rekonstrukce sociálních zařízení ve 2. a 4. třídě. P&G- Rakona, s.r.o. věnovala městu Rakovník finanční částku ,- Kč na rekonstrukci těchto prostor. Rekonstrukce umožnila, aby se sociální zařízení stalo důstojným prostorem a s dostatkem soukromí. Do budoucna je plánována rekonstrukce dalších prostor. 6

8 Zázemí mezi 3. a 4. třídou v 1. patře je využíván jako výtvarný ateliér pro děti z výtvarného kroužku s kapacitou 10 dětí. Zde má každé z dětí své místo s osobním výtvarným materiálem. V přízemí je prostor mezi třídami k dispozici učitelkám jako sborovna. Umožňuje setkání na pravidelných týdenních poradách, poskytuje zázemí pro práci na PC, kopírování. Chodby mateřské školy spojují jednotlivé třídy, při vstupu do mateřské školy poskytují rodičům základní informace o škole (školní řád, Školní vzdělávací program, rozmístění dětí ve třídách, jídelníček a další) a informace o aktuálních aktivitách a činnostech školy. Chodby poskytují dostatek světla, prošly postupnou obnovou nová okna, osvětlení chodeb, pokládka lina na schodišti. Stále nevyhovující a neestetická je dlažba, tu je potřeba postupem času zrekonstruovat ve spolupráci se zřizovatelem školy. Vzdělávacím, pohybovým, herním aktivitám dětí a společnému setkávání s rodiči slouží zahrada mateřské školy. Poskytuje dostatečně velký a příjemný prostor pro skupinové i individuální činnosti dětí. Snažíme se zahradu maximálně využívat především na jaře a v létě, ale také na podzim a v zimě, a to nejen k pohybovým hrám v době pobytu venku, ale i k dalším aktivitám (svačina, ranní cvičení, výtvarné a pracovní činnosti). 7

9 Zahrada je vybavena třemi zrekonstruovanými pískovišti, novými průlezkami (skluzavka, šestiboká průlezka, nízkopodlažní kolotoč, houpací most), pružinovými houpadly a trampolínou. Již starší je altán, jehož výměna za nový a větší je plánována do budoucna. V roce 2013 přispěl opět náš stálý sponzor Procter&Gamble-Rakona, s.r.o. částkou ,-Kč na nový zahradní altán, který byl v roce 2014 pořízen z investičního fondu. Jeho oficiální provoz byl zahájen při zahradní slavnosti, kdy škola slavila 35 let. Snažíme se, aby byl dětem umožněn pohyb jak na otevřeném prostoru, tak i v době sluneční aktivity ve stínu. K zastínění pískovišť používáme plachty z nepromokavého materiálu. K přechovávání a uskladnění zahradních hraček, přenosného tělocvičného nářadí slouží uzamykatelné zahradní domečky. 8

10 Veškeré herní zařízení odpovídá bezpečnostním požadavkům. V současné době začíná postupná oprava chodníků, které bezpečnostním požadavkům nevyhovují, proto nejsou zatím dětem k dispozici koloběžky, tříkolky. Úklid a péči o veškeré prostory mateřské školy včetně školní zahrady zajišťují paní školnice. Celkovou péči (okrasné keře kolem plotu, stromy) zajišťuje firma specializující se péči o zeleň. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budova jídelny slouží nejen k přípravě pokrmů, je zde vlastní prádelna s mandlem, kancelář ředitelky školy a kancelář vedoucí stravovny. Školní kuchyně je nově vybavena kuchyňským nábytkem včetně dřezů a odkládacích míst, ale také nádobím. Ve spolupráci se zřizovatelem byla vyměněna podlaha ve školní kuchyni. Estetický vzhled a úsporu tepla umožňují nová plastová okna, která jsou v celé budově školní jídelny. 9

11 2) Životospráva Každý den v mateřské škole má svůj rytmus a řád. Program dne (viz organizace vzdělávání) je orientační, ale jeho pravidelné dodržování dává dětem jistotu toho, co mohou očekávat, na co se mohou těšit. Program dne je však současně flexibilní, aby umožňoval v případě potřeby změnu organizace činností. Snažíme se, aby děti byly každodenně a dostatečně dlouho venku, zároveň činnosti venku přizpůsobovat aktuálnímu stavu ovzduší. V případě nepříznivého počasí (velký mráz, silný déšť, nárazový vítr) pobyt venku zkracujeme na minimální dobu nebo nahrazujeme jinými hravými činnostmi v mateřské škole. Naopak, pěkné počasí se snažíme využívat k delším vycházkám, výletům. Pro pobyt venku využíváme zahradu školní zahrady, blízké okolí školy i centrum města. Dostatek volného pohybu poskytuje jak zahrada mateřské školy, tak i činnosti ve třídě. V denním programu se snažíme respektovat u dětí potřebu aktivního pohybu i odpočinku. Po obědě odpočívají téměř všechny děti nemusejí spát, odpočívají na lehátku. Počet celkových úvazků učitelek neumožňuje zajistit, aby dětem, které nechtějí odpočívat, byla poskytnuta ve vedlejší třídě náhradní aktivita. Toto lze pouze v době, kdy probíhají některé nadstandardní aktivity Keramický kroužek, Logopedické hrátky, Předškoláček. Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu tak, aby vyhovovala jak spotřebnímu koši a daným normativům, ale i současným trendům zdravé výživy zařazování celozrnného pečiva, pestrost stravy, dostatek ovoce a zeleniny. Upřednostňujeme přípravu z čerstvých surovin. Mezi jídly dodržujeme pravidelné tříhodinnové intervaly. Snažíme se dodržovat pitný režim mimo podávaná jídla mají děti možnost v průběhu dne i na zahradě školy se kdykoli napít, používají k tomu své osobní hrnečky. 10

12 Všechny děti, již od nejmladších, se snažíme vést postupně k tomu, aby se si uměly samostatně říci a požádat o množství pokrmu (méně, více, přídavky), samostatně se rozhodnout a vyjádřit své potřeby, svá odůvodněná přání. Současně se snažíme dětem vštěpovat základní společenská pravidla při stolování (přání dobré chuti, klidné a správné sezení, používání ubrousku, od třídy Kočiček používání příborů) a vést je k samostatnosti při sebeobsluze (přinést a odnést talíř, připravit a uklidit ubrousky). Po domluvě s rodiči se snažíme vyhovět požadavkům či potřebám dítěte postupné ochutnávání, alergie na určitá jídla. Ve spolupráci s rodinou při mateřské škole funguje Stravovací komise. Cílem činnosti stravovací komise je zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením školy a školní jídelny, sledování kvality pokrmů a zlepšení jídelníčku. Členové stravovací komise mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat připravované jídlo a zkontrolovat výdej pokrmů i stolování dětí ve třídě. Současně mají k dispozici všechny jídelníčky daného školního roku. Jednou měsíčně vykonávají pravidelnou ochutnávku a kontrolu celodenní stravy. Stravovací komise by měla sloužit jako prostředník mezi rodiči a školní jídelnou. Případné připomínky komise projednává s ředitelkou školy a vedoucí jídelny. Pedagogové se snaží sami chovat podle zásad správného životního stylu a poskytovat dětem přirozený vzor. 11

13 3) Psychosociální podmínky Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby se děti v naší škole cítily co nejlépe. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí a na nové situace. Délka adaptace zpravidla probíhá podle individuálních potřeb dítěte i rodičů, to vše po vzájemné domluvě. Je možné, aby si dítě zvykalo postupně po jedné hodině denně, podle toho, jak je novému prostředí přizpůsobivé. Již po ukončení přijímacího řízení, zpravidla v březnu, jsou rodiče několikrát pozváni na tzv. adaptační odpoledne. Zde se společně setkávají paní učitelky budoucí 1. třídy s rodiči a jejich dětmi, které teprve budou zahajovat docházku do mateřské školy od září. Snažíme se respektovat vývojové, individuální a obecně lidské potřeby dětí, proto i režim dne v mateřské škole by měl být dostatečně pružný, aby umožnil reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Přihlížíme k osobnímu tempu dětí, zbytečně na ně nespěcháme. Děti vždy včas upozorňujeme na to, co bude následovat. Své např. nehotové výrobky si mohou dokončit při odpolední činnosti nebo druhý den. V mateřské škole vše, co se děje, má svůj pravidelný rytmus, řád a pravidla. Děti si na rytmus a pravidla zvykají, postupem času je berou za své (to, že se před jídlem myjí ruce, zdravíme se, na procházky chodíme vždy před obědem, apod., se pro ně stává automatické). Snažíme se dětem poskytovat dostatek volnosti a osobní svobody, nechat jim možnost vyjádřit svá přání, pocity, potřeby, volnost pohybu apod., to vše v rámci dohodnutých pravidel vzájemného soužití (vzájemně si neubližujeme, při konfliktu se domluvíme, počkáme na ostatní kamarády, vyžaduje-li to bezpečnost, držíme se za ruku ve dvojicích, necháme kamaráda i dospělého domluvit, neskáčeme do řeči). Zajímáme se o vztahy mezi dětmi a vedeme je k vytváření příjemného a kamarádského ovzduší v každé třídě. Necháváme dětem dostatek prostoru pro jejich hry, aktivní účast v dění i pro vlastní rozhodování. Dětem nasloucháme a v rámci svých možností jsme schopny jim poradit, pomoci a chovat se empaticky. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno ani nezvýhodňováno, ponižováno. Proto je nutné se vyvarovat negativních komentářů, děti co nejvíce chválit a v každém případě pozitivně hodnotit. Děti se již začátkem školního roku postupně seznamují se všemi zaměstnanci a jejich významem práce v mateřské škole. Ve vztahu dospělý a dítě učíme postupně děti zdvořilostním a společenským návykům (pozdravit, poděkovat, nebát se požádat o pomoc apod.). Děti mohou oslovovat dospělého jeho funkcí a křestním jménem. Nejmladší děti dospělým tykají, postupně samy ve věku před vstupem do školy začínají vykat. Mezi všemi v mateřské škole, dětmi i dospělými, panuje přátelská atmosféra, děti se s prosbou i jiným přáním mohou obrátit na každého zaměstnance mateřské školy. 12

14 4) Organizace chodu mateřské školy Provoz mateřské školy: pondělí pátek 6.30 do hodin. Orientační program dne: - postupný příchod dětí - volné hry dětí dle výběru, individuální a skupinové činnosti pracovní, výtvarné, diagnostika dětí - v 8.00 hodin společné přivítání se všemi dětmi a učitelkou (seznámení s plánem týdne, dne, opakování minulých aktivit, určování dne v týdnu, stav aktuálního počasí apod.) - pokračování her, popř. nové hry - postupný úklid hraček, dokončování her - zdravotně preventivní pohybové aktivity - dopolední svačina - estetické činnosti nebo aktivity zaměřené na získávání novách poznatků, dovedností, podpora grafomotoriky, pracovní činnosti - pobyt venku (vycházka, výlet, předplavecký výcvik, výstava ) - oběd - odpolední odpočinek nebo účast na aktivitách (keramika, Předškoláček, logopedické hrátky) - odpolední svačina - volné hry dětí, individuální práce, dle organizačních možností a počasí pobyt na zahradě školy 13

15 V každé třídě se zpravidla vzdělává 25 dětí, pokud je zřizovatelem povolena výjimka na tento počet. Tomuto počtu odpovídají i místa u stolků, v umývárně, je zajištěna dostatečná kvantita pomůcek. V průběhu dopoledne jsou děti vzdělávány každý ve své příslušné třídě. V době pobytu venku je zajištěno, aby počet dětí na jednu učitelku nepřesáhl povolený limit. Pravidelné spojování dětí: - k pravidelnému spojování dětí dochází z důvodů zajištění dostatečné péče o děti v průběhu hlavních činností vzhledem k počtu úvazků pedagogů - scházení všech dětí do 7.00 hodin v 1. třídě; - rozcházení všech dětí od z 2. třídy; - 3. a 4. třída odpolední odpočinek ve 3. třídě. Orientační program dne umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Snažíme se každodenně zařazovat zdravotně preventivní pohybové aktivity (pravidelné ranní cvičení nebo alespoň pohybová hra). Režim dne umožňuje dětem možnost klidné hry, soukromí a bezpečí. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, pravidelně jsou zařazovány i řízené činnosti, a to především u dětí před zahájením povinné školní docházky. Při činnostech jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, samostatnému zapojování do činností a rozhodování a proběhu hry. Aktivity se uskutečňují jak individuálně, tak i v menších nebo větších skupinkách. Plánování činností se odvíjí od dané věkové skupiny a od individuálních potřeb a možností dětí. Pro realizaci plánovaných aktivit je zajištěn dostatečná kvantita i kvalita pomůcek. 14

16 5) Řízení mateřské školy Každý pracovník mateřské školy má jasně dané povinnosti, které vyplývají z jeho pracovního zařazení. Ředitelka školy se snaží vytvářet klidné pracovní prostředí, navozovat atmosféru důvěry a tolerance, vzájemné pomoci, otevřenosti mezi všemi zaměstnanci. Učí zaměstnance pracovat týmově, spolupracovat, předávat zkušenosti a jejím cílem je rozvíjet schopnost komunikovat s kolegy, diskutovat o výchovně vzdělávací práci. Poskytuje všem zaměstnancům školy i rodině dítěte dostatečné informace o organizaci předškolního vzdělávání, pravidelně informuje o dění ve škole, a to jak z hlediska provozu školy, tak i z hlediska ekonomického. Snaží se zajišťovat dostatečný a svobodný prostor pro seberealizaci pracovníků, podporovat jejich tvořivost, umožňovat jim se nadále sebevzdělávat, rozšiřovat si znalosti, udržovat kontakt s novými trendy a poznatky předškolní výchovy, vzdělávat se v praktických i teoretických dovednostech. Sama se nadále sebevzdělává především v oblasti řízení a organizace vzdělávacího procesu. Plánuje organizaci školy i pedagogickou práci školy tak, aby byla funkční, využívat přitom zpětné vazby, a to jak ze strany kolegů, tak z hlediska rodičovské veřejnosti. Realizuje pravidelné týdenní porady nejen z důvodu naplánování dobré organizace vzdělávání, ale především se záměrem vzájemně se informovat o skutečnostech probíhajících v jednotlivých třídách. Umožňuje všem zaměstnancům upřímně se vyjádřit k organizaci školy, s pravidelností vždy na konci školního roku ve formě dotazníků. Školní vzdělávací program vytvářela a vytváří ve spolupráci s ostatními kolegyněmi, a to na základě pravidelného vyhodnocování. Rodinu považuje za rovnocenného partnera a snaží se, aby rodiče dítěte byli dostatečně informování o mateřské škole, o prospívání svého dítěte, o akcích školy, a aby také měli možnost se na akcích školy podílet. Snaží se spolupracovat se zřizovatelem, především v oblasti péče o budovu a okolí školy. Z hlediska pedagogické diagnostiky a v oblasti školní zralosti dětí spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Rakovník. Za velmi důležitou považuje spolupráci s Městskou knihovnou Rakovník, a to nejen z hlediska možnosti zapůjčování dětské a odborné literatury, ale především z hlediska přípravy dětí na budoucí čtení a jeho význam pro budoucí vzdělávání a život dětí. Se základní školou spolupracuje zatím pouze v oblasti pravidelných exkurzí dětí v 1. třídě. 15

17 6) Personální a pedagogické zajištění Provoz mateřské školy zajišťuje 8 pedagogických pracovníků a 5 nepedagogických. Pedagogičtí pracovníci: Služby učitelek jsou organizovány tak, aby při všech činnostech byla dětem zajištěna kvalitní a optimální pedagogická péče i vzhledem k tomu, že celkový úvazek učitelek je 7,5. Úvazky paní učitelek jsou částečně zkrácené. V každé třídě jsou dvě paní učitelky, které se vzájemně domlouvají a plánují činnosti pro danou třídu a věkovou skupinu dětí. Všechny paní učitelky splňují předepsanou kvalifikaci. Nadále se vzdělávají v rámci kurzů a seminářů, které nabízejí společnosti pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. K prohlubování znalostí také slouží učitelská knihovna, která je bohatě zásobena odbornou literaturou. Mgr. Jana Kovářová - Ředitelka školy - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun a obor Pedagogika na FFUK v Praze - Účastnila se projektu Evropská unie a My - Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení, kurz logopedické asistentky a semináře zaměřené na oblast řízení školy (právo, organizace, management, ekonomika, financování), kurz za měřený na školní zralost, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu úrovně A1-A2) - Vede logopedické hrátky - Zapojena v programu etwinning - Zaměřuje se na oblast školského managementu - Absolvovala intenzivní jazykový kurz AJ a e-leraningový kurz AJ Mgr. Radka Bradáčová - Zástupce ředitelky školy - Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a obor Pedagogika na FFUK v Praze - Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení - Zapojena v programu etwinning, absolvovala všechny úrovně školení, je koordinátorkou etwinningových projektů v MŠ - Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí, e-learningový kurz AJ - Koordinuje práci Rady rodičů při MŠ V Lukách a činnost stravovací komise 16

18 Ivana Hudečková - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Absolvovala semináře zaměřené na zdravotně preventivní aktivity a pohybové aktivity - Absolvovala semináře zaměřené na pěvecké aktivity dětí, vede pěvecký sbor Mgr. Pavla Mašková - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Vychovatelství na SPgŠ Beroun a obor Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze - Absolvovala semináře zaměřené na psychologické aspekty výchovy, keramický kurz a seminář předmatematická gramotnost, angličtinu úrovně A1-A2 - Vede keramický kroužek - Zapojena v programu etwinning - Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí Jana Mendelová - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Účastnila se v projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky - Absolvovala semináře zaměřené na plánování činností v mateřské škole, na výtvarné činnosti a psychologické aspekty výchovy, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu pro začátečníky, seminář předmatematická gramotnost - Vede kroužek Předškoláček - Absolvovala kurz logopedické asistentky 17

19 Bc. Iveta Peruthová - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Psychologie speciální pedagogika na PedFUK v Praze - má praxí v soukromé jazykové školce Kindergarten a zkušenosti s příměstskými tábory - Pracovala v azylovém domě s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí - Absolvovala kurz primární protidrogové prevence (peerprogram) a seminář přibližující vzdělávání ve škole speciální - Zajímá se o vývojovou psychologii a polytechnickou výchovu Jana Prošková - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Účastnila se v projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky - Absolvovala semináře zaměřené na výtvarné činnosti v mateřské škole, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu úrovně A1-A2 - Vede výtvarný kroužek Dita Škaloudová - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Absolvovala semináře zaměřené na pracovní činnosti, na hudební aktivity, řečové dovednosti dětí, angličtinu úrovně A1-A2 - Vede pěvecký sbor - Účastní se keramických kurzů 18

20 Provozní zaměstnanci: Paní školnice v mateřské škole zajišťují běžné domovnické práce a celkovou pravidelnou údržbu, a to především úklid všech prostor v mateřské škole včetně zahrady. Pečují o čistotu ložního prádla, pravidelnou výměnu, zajišťují generální úklid školy. Kromě toho jsou k dispozici učitelkám při sebeobslužných činnostech dětí přímo ve třídě (pomoc při oblékání, hygieně, stolování, pomoc při úklidu výtvarných pomůcek). Podle potřeby pomáhají při náročnějších aktivitách (výlet, předplavecký výcvik, solná jeskyně, pořádání akcí školy pro rodiče apod.). Paní kuchařky zajišťují celý chod školní jídelny (vaření, agenda spojená s chodem stravovny, výdej stravy, péče o výdejny stravy, úklid školní jídelny, péče o sklad potravin). Při výdeji stravy jsou k dispozici dětem při stolování a vytváření společenských návyků. Vedoucí stravovny koordinuje práci stravovací komise. Školnice: Monika Kochová Jana Šnoblová Kuchařky: Jana Krátká vedoucí stravovny Alena Vašinová Anta Vašmuciusová Snažíme se, aby co nejlépe fungovala spolupráce mezi pedagogickými i provozními zaměstnanci, neboť i oni jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Snažíme se, aby všichni měli dostatek informací o veškerých aktivitách ve škole. 19

21 7) Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči je jedním ze základů úspěšného pokroku dítěte v jeho vývoji. Snažíme se proto rodičům umožnit pravidelně se podílet na dění v mateřské škole a účastnit se různých školních akcí. V rámci svých možností pomáhají dětem např. připravit si masku na dětský karneval, přinesou s dětmi knihu vhodnou k tematickému celku. Pořádáme takové aktivity, kdy mohou rodiče trávit volný čas odpoledne s dětmi v mateřské škole (slavnost, hravé odpoledne). Rodiče každoročně na konci školního roku dostávají příležitost se vyjádřit k fungování školy prostřednictvím dotazníků. Rodiče jsou zároveň sponzory. Již s pravidelností přispívají na provoz mateřské školy hygienickými potřebami, materiálem na výtvarné činnosti. Pro informaci o prospívání dětí, o individuálních pokrocích v rozvoji i učení lze se s rodiči domluvit na konzultační schůzce. Případné nesrovnalosti či jiné výjimečné situace řešíme s rodiči ihned, vyvarujeme se však přílišného zasahování do soukromí rodiny. Chráníme soukromí rodiny a jsme vázány mlčenlivostí o soukromí rodiny. Jsme schopny nabídnout rodičům takové postupy, které pomohou dětem v jejich rozvíjení. Při společných setkáních nabízíme rodičům odborné publikace týkající se především budoucích školáků a jednoduchá cvičení např. pro rozvoj grafomotoriky. Informace o dítěti mohou rodiče získat i na akcích školy, které pořádáme i proto, abychom děti a jejich rodiče lépe poznali. Rodiče tak mají možnost více poznat prostředí, ve kterém jejich dítě tráví většinu dne. Nabízíme tyto pravidelné formy spolupráce: WEBOVÉ STRÁNKY - - návštěvníci zde naleznou základní informace o škole, každý měsíc, podobně jako v Kvítku (informace o plánovaných akcích) - rodiče mohou s ředitelkou školy, s vedoucí stravovny komunikovat také prostřednictvím elektronické pošty (prosby, náměty, fotografie z akcí, apod.) KVÍTEK - měsíčník mateřské školy - obsahuje informace o proběhlých i plánovaných akcí celé školy i jednotlivých tříd, blahopřání k narozeninám, příběh nebo popis konkrétní uskutečněné akce, pro děti hádanky, omalovánku nebo úkol zaměřený na logické myšlení, poděkování za případnou pomoc a pochvala dětí za poslední splněné úkoly - nejde nám jen o to informovat rodiče, ale vést je současně ke spolupráci s dětmi a se školou. - k dispozici je vždy aktuální měsíc na webových stránkách školy 20

22 INFORMÁČEK - jedná se o brožuru, která informuje o dění na daný školní rok; je rodičům bezúplatně poskytována vždy na začátku školního roku - celoročně je k dispozici na webových stránkách školy OSLAVA DNE DĚTÍ - u příležitosti Dne dětí připravujeme pro děti různé formy této oslavy - dopoledne zpravidla probíhá karneval a průvod masek - na odpoledne jsou přichystány soutěže nebo jiné aktivity pro děti i jejich rodiče - společně si na konci odpoledne můžeme opékat vuřty - každoročně je tato akce přizpůsobena počasí a možnostem školy HRAVÁ ODPOLEDNE - jedná se o odpolední společné setkání rodičů a jejich dětí v naší škole a společné hraní na dané téma, popř. spojené s ukázkou toho, co se děti v mateřské škole naučily - s tématem jsou vždy rodiče včas seznámeni (příprava nápadů, pomůcek), většinou se vztahuje k danému ročnímu období a probíranému tématu podle tematického plánu 21

23 SLAVNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE - zpravidla dvakrát do roka (podzim, jaro) pořádáme zahradní slavnost, která je vždy připravena tak, aby probíhaly aktivity spojené s daným ročním obdobím a tématem školního roku - Notička prezentuje své vystoupení pro rodiče - akce se mohou účastnit nejen rodiče dětí, ale i ostatní rodinní příslušníci, - pravidelně bývají pozváni sponzoři školy a zástupci zřizovatele školy POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU - společné setkání rodičů a dětí v mateřské škole u příležitosti očekávání Vánoc - zpívání koled a písní s vánoční i zimní tématikou, společné hry rodičů s dětmi. 22

24 RADA RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V LUKÁCH, z.s. - Jedná se o občanské sdružení, registrované Ministerstvem vnitra dne Cílem Rady je zejména pořádat ve spolupráci s mateřskou školou kulturní, zábavní, sportovní a rekreační akce pro děti a zajišťovat finanční prostředky na tyto akce. - Členy jsou všichni zákonní zástupci dětí docházejících do MŠ V Lukách, kteří s členstvím souhlasí a potvrdí jej svým podpisem. - Rada rodičů se podílí na organizaci a financování všech divadelních představení, výletů, zajišťuje nakupování dárků pro děti a samostatně organizuje některé akce. - Výbor Rady rodičů je složen z předsedkyně, hospodáře, revizora a několika členů. Výbor se schází několikrát do roka. - Členský příspěvek je výborem stanoven na 70,-Kč za měsíc, tj. 700,-Kč na rok za jedno dítě. STRAVOVACÍ KOMISE - cílem činnosti stravovací komise je zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením školy a školní jídelny, sledování kvality pokrmů a zlepšení jídelníčku - členové stravovací komise mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat připravované jídlo a zkontrolovat výdej pokrmů i stolování dětí ve třídě - stravovací komise by měla sloužit jako prostředník mezi rodiči a školní jídelnou BUDEME MÍT PRVŇÁČKA - beseda pro rodiče s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Rakovník na téma Už půjdu do školy - jedná se o seznámení se základními požadavky, které klade škola na dítě po stránce psychické, rozumové i sociální - rodiče mají možnost se sami vyjádřit o svých představách, o tom, co má ideální školáček zvládat, a toto vše prodiskutovat s odborníky, popř. navrhnout další řešení případných obtíží 23

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více