Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské Obsah programu: I. Identifikační údaje 2 II. Obecná charakteristika školy 3 III. Podmínky vzdělávání 1) Věcné podmínky 4 2) Životospráva 10 3) Psychosociální podmínky 12 4) Organizace chodu 13 5) Řízení mateřské školy 15 6) Personální a pedagogické zajištění 16 7) Spoluúčast rodičů 20 IV. Organizace vzdělávání 25 V. Charakteristika vzdělávacího programu 40 VI. Vzdělávací obsah 43 VII. Evaluační systém 50 VIII. Použité zdroje 55 1

3 I. Identifikační údaje Název mateřské školy: Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Sídlo: V Lukách 2174, Rakovník IČO: Statutární zástupce - ředitelka mateřské školy: Mgr. Jana Kovářová Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Web: Kontakt: Vypracoval: Mgr. Jana Kovářová Projednáno na pedagogické poradě dne: 25. srpna 2014 Platnost dokumentu: aktualizuje Školní vzdělávací program ze dne 26. srpna 2013 s účinností od 1. září 2014 do srpna 2018 Čj.: 2014/15-MŠ 2

4 II. Obecná charakteristika školy Mateřská škola se nachází na západním okraji města Rakovníka, v sídlišti V Lukách, na levé straně Rakovnického potoka. Škola zahájila svůj provoz 16. července 1979, provozovatelem tehdy byly Rakovnické keramické závody. Od roku 1993 se stala škola součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Průběžná. Od ledna 1998 je škola samostatným právním subjektem. Ředitelkou školy je od 1. ledna 2003 Mgr. Jana Kovářová. Mateřská škola zajišťuje péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Při výchově vychází především ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a z vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Škola má maximální kapacitu 100 dětí, tj. 25 dětí se může vzdělávat v jedné třídě. Rozdělení dětí do tříd je homogenní v jedné třídě se vzdělávají děti přibližně stejného věku. Mateřská škola má dvě součásti mateřskou školu a školní jídelnu. Obě budovy jsou propojeny. K mateřské škole patří také velká rozlehlá zahrada. Poloha mateřské školy umožňuje směřovat činnosti jak do centra města (divadla, výstavy, dopravní hřiště, knihovna), tak i do okolní přírody (výlety). V oblasti vzdělávání a rozvoje škola spolupracuje především s rodiči dětí a se zřizovatelem školy. Za významnou též považuje spolupráci s dlouholetým sponzorem Procter&Gamble Rakona s.r.o. V oblasti výchovy a přípravy na další vzdělávání dále pak škola spolupracuje Radou rodičů při MŠ V Lukách, z.s. a s Městskou knihovnou Rakovník. 3

5 III. Podmínky vzdělávání 1) Věcné podmínky Mateřská škola je jednopatrová budova, je propojena se školní jídelnou. Součástí školy je velká zahrada. Vstup do mateřské školy je od srpna 2014 zajištěn bezpečnostním zařízením tak, aby se každý člověk, který do MŠ vstupuje, identifikoval. Je tak zajištěno, aby se v době, kdy byla budova školy odemčena pro vstup rodičů, nedostal nikdo jiný. Je takto zajištěn a především bezpečnost dětí. Třídy mateřské školy jsou umístěny v přízemí i v 1. patře. Každá třída má maximální povolenou kapacitu 25 dětí. Zpravidla je i tento počet dětí v každé třídě zapsán na základě výjimky, kterou povoluje zřizovatel školy. Počtu dětí v jednotlivých třídách je přizpůsobeno i vybavení třídy. Všechny třídy prošly postupnou částečnou obnovou - nová lina a okna, zrekonstruované osvětlení všech tříd zlepšují nejen estetický vzhled třídy ale i dostatek světla. Nový nábytek na hračky, který je v každé třídě přizpůsoben věku dětí, umožňuje dostatečný přehled o hračkách a pomůckách. Stejně výškově a věkově jsou přizpůsobeny nové stolky a židličky v každé třídě. 4

6 Jednotlivé třídy výzdobu a pomůcky si paní učitelky přizpůsobují svému stylu, potřebě, zaměření aktivit a také věku a potřebám dětí. Vždy je však zachován dostatek místa nejen pro pohybové, taneční a tělovýchovně aktivity, ale také koutek pro individuální odpočinek, konstruktivní, pracovní a výtvarné činnosti. Stolky a židle slouží nejen pro stravování dětí, jsou využívány pro společenské hry, výtvarné a pracovní činnosti. Herny třídy jsou (kromě 4. třídy) využívány pro odpolední odpočinek. Třídy jsou dostatečně prostorné i pro společná setkávání rodičů a dětí v mateřské škole při nejrůznějších příležitostech vánoční posezení nebo hravá odpoledne. Součástí každé třídy je výdejna stravy, kterou má na starosti paní kuchařka, popř. školnice v 1. třídě. Zde je uloženo veškeré nádobí, které přísluší danému počtu dětí v každé třídě, myčka nádobí. V šatnách, sousedících s každou třídou, jsou šatní bloky sloužící k převlékání dětí. Každé dítě má své označené místo, kam ukládá své osobní oblečení a obuv. Mateřská škola pak každému dítěti poskytuje sáček pro náhradní oblečení. Na stěnách jsou umístěny nástěnky, na jejichž výzdobě se děti podílejí svými výrobky. Paní učitelky využívají nástěnky i pro informování rodičů o plánech a akcích tříd. V současné době začíná postupná rekonstrukce těchto prostor s cílem umožnit dostatek světla, přístupnost, přehlednost a dostatek prostoru pro osobní věci dětí. 5

7 Všechny třídy mají k dispozici místnost, kde je uložen materiál a pomůcky pro různá zaměření činností (např. kabinet výtvarný, literární, rozumový ). Veškeré pomůcky a didaktický materiál jsou dle potřeby postupně obnovovány. Prostory pro hygienu a hygienická zařízení odpovídají výškou věku i počtu dětí. Každé dítě má svůj věšáček se značkou na ručník, hřeben, kartáček na zuby, pastu a kelímek. Paní školnice denně pečují o čistotu hygienických zařízení, pravidelně mění ručníky. Hygienické zařízení (WC, umyvadla) v 1. a 3. třídě jsou původní, nijak nezlepšují estetický dojem těchto prostor. Díky spolupráci se zřizovatelem školy a stálým sponzorem škola proběhla v létě 2014 kompletní rekonstrukce sociálních zařízení ve 2. a 4. třídě. P&G- Rakona, s.r.o. věnovala městu Rakovník finanční částku ,- Kč na rekonstrukci těchto prostor. Rekonstrukce umožnila, aby se sociální zařízení stalo důstojným prostorem a s dostatkem soukromí. Do budoucna je plánována rekonstrukce dalších prostor. 6

8 Zázemí mezi 3. a 4. třídou v 1. patře je využíván jako výtvarný ateliér pro děti z výtvarného kroužku s kapacitou 10 dětí. Zde má každé z dětí své místo s osobním výtvarným materiálem. V přízemí je prostor mezi třídami k dispozici učitelkám jako sborovna. Umožňuje setkání na pravidelných týdenních poradách, poskytuje zázemí pro práci na PC, kopírování. Chodby mateřské školy spojují jednotlivé třídy, při vstupu do mateřské školy poskytují rodičům základní informace o škole (školní řád, Školní vzdělávací program, rozmístění dětí ve třídách, jídelníček a další) a informace o aktuálních aktivitách a činnostech školy. Chodby poskytují dostatek světla, prošly postupnou obnovou nová okna, osvětlení chodeb, pokládka lina na schodišti. Stále nevyhovující a neestetická je dlažba, tu je potřeba postupem času zrekonstruovat ve spolupráci se zřizovatelem školy. Vzdělávacím, pohybovým, herním aktivitám dětí a společnému setkávání s rodiči slouží zahrada mateřské školy. Poskytuje dostatečně velký a příjemný prostor pro skupinové i individuální činnosti dětí. Snažíme se zahradu maximálně využívat především na jaře a v létě, ale také na podzim a v zimě, a to nejen k pohybovým hrám v době pobytu venku, ale i k dalším aktivitám (svačina, ranní cvičení, výtvarné a pracovní činnosti). 7

9 Zahrada je vybavena třemi zrekonstruovanými pískovišti, novými průlezkami (skluzavka, šestiboká průlezka, nízkopodlažní kolotoč, houpací most), pružinovými houpadly a trampolínou. Již starší je altán, jehož výměna za nový a větší je plánována do budoucna. V roce 2013 přispěl opět náš stálý sponzor Procter&Gamble-Rakona, s.r.o. částkou ,-Kč na nový zahradní altán, který byl v roce 2014 pořízen z investičního fondu. Jeho oficiální provoz byl zahájen při zahradní slavnosti, kdy škola slavila 35 let. Snažíme se, aby byl dětem umožněn pohyb jak na otevřeném prostoru, tak i v době sluneční aktivity ve stínu. K zastínění pískovišť používáme plachty z nepromokavého materiálu. K přechovávání a uskladnění zahradních hraček, přenosného tělocvičného nářadí slouží uzamykatelné zahradní domečky. 8

10 Veškeré herní zařízení odpovídá bezpečnostním požadavkům. V současné době začíná postupná oprava chodníků, které bezpečnostním požadavkům nevyhovují, proto nejsou zatím dětem k dispozici koloběžky, tříkolky. Úklid a péči o veškeré prostory mateřské školy včetně školní zahrady zajišťují paní školnice. Celkovou péči (okrasné keře kolem plotu, stromy) zajišťuje firma specializující se péči o zeleň. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budova jídelny slouží nejen k přípravě pokrmů, je zde vlastní prádelna s mandlem, kancelář ředitelky školy a kancelář vedoucí stravovny. Školní kuchyně je nově vybavena kuchyňským nábytkem včetně dřezů a odkládacích míst, ale také nádobím. Ve spolupráci se zřizovatelem byla vyměněna podlaha ve školní kuchyni. Estetický vzhled a úsporu tepla umožňují nová plastová okna, která jsou v celé budově školní jídelny. 9

11 2) Životospráva Každý den v mateřské škole má svůj rytmus a řád. Program dne (viz organizace vzdělávání) je orientační, ale jeho pravidelné dodržování dává dětem jistotu toho, co mohou očekávat, na co se mohou těšit. Program dne je však současně flexibilní, aby umožňoval v případě potřeby změnu organizace činností. Snažíme se, aby děti byly každodenně a dostatečně dlouho venku, zároveň činnosti venku přizpůsobovat aktuálnímu stavu ovzduší. V případě nepříznivého počasí (velký mráz, silný déšť, nárazový vítr) pobyt venku zkracujeme na minimální dobu nebo nahrazujeme jinými hravými činnostmi v mateřské škole. Naopak, pěkné počasí se snažíme využívat k delším vycházkám, výletům. Pro pobyt venku využíváme zahradu školní zahrady, blízké okolí školy i centrum města. Dostatek volného pohybu poskytuje jak zahrada mateřské školy, tak i činnosti ve třídě. V denním programu se snažíme respektovat u dětí potřebu aktivního pohybu i odpočinku. Po obědě odpočívají téměř všechny děti nemusejí spát, odpočívají na lehátku. Počet celkových úvazků učitelek neumožňuje zajistit, aby dětem, které nechtějí odpočívat, byla poskytnuta ve vedlejší třídě náhradní aktivita. Toto lze pouze v době, kdy probíhají některé nadstandardní aktivity Keramický kroužek, Logopedické hrátky, Předškoláček. Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu tak, aby vyhovovala jak spotřebnímu koši a daným normativům, ale i současným trendům zdravé výživy zařazování celozrnného pečiva, pestrost stravy, dostatek ovoce a zeleniny. Upřednostňujeme přípravu z čerstvých surovin. Mezi jídly dodržujeme pravidelné tříhodinnové intervaly. Snažíme se dodržovat pitný režim mimo podávaná jídla mají děti možnost v průběhu dne i na zahradě školy se kdykoli napít, používají k tomu své osobní hrnečky. 10

12 Všechny děti, již od nejmladších, se snažíme vést postupně k tomu, aby se si uměly samostatně říci a požádat o množství pokrmu (méně, více, přídavky), samostatně se rozhodnout a vyjádřit své potřeby, svá odůvodněná přání. Současně se snažíme dětem vštěpovat základní společenská pravidla při stolování (přání dobré chuti, klidné a správné sezení, používání ubrousku, od třídy Kočiček používání příborů) a vést je k samostatnosti při sebeobsluze (přinést a odnést talíř, připravit a uklidit ubrousky). Po domluvě s rodiči se snažíme vyhovět požadavkům či potřebám dítěte postupné ochutnávání, alergie na určitá jídla. Ve spolupráci s rodinou při mateřské škole funguje Stravovací komise. Cílem činnosti stravovací komise je zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením školy a školní jídelny, sledování kvality pokrmů a zlepšení jídelníčku. Členové stravovací komise mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat připravované jídlo a zkontrolovat výdej pokrmů i stolování dětí ve třídě. Současně mají k dispozici všechny jídelníčky daného školního roku. Jednou měsíčně vykonávají pravidelnou ochutnávku a kontrolu celodenní stravy. Stravovací komise by měla sloužit jako prostředník mezi rodiči a školní jídelnou. Případné připomínky komise projednává s ředitelkou školy a vedoucí jídelny. Pedagogové se snaží sami chovat podle zásad správného životního stylu a poskytovat dětem přirozený vzor. 11

13 3) Psychosociální podmínky Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby se děti v naší škole cítily co nejlépe. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí a na nové situace. Délka adaptace zpravidla probíhá podle individuálních potřeb dítěte i rodičů, to vše po vzájemné domluvě. Je možné, aby si dítě zvykalo postupně po jedné hodině denně, podle toho, jak je novému prostředí přizpůsobivé. Již po ukončení přijímacího řízení, zpravidla v březnu, jsou rodiče několikrát pozváni na tzv. adaptační odpoledne. Zde se společně setkávají paní učitelky budoucí 1. třídy s rodiči a jejich dětmi, které teprve budou zahajovat docházku do mateřské školy od září. Snažíme se respektovat vývojové, individuální a obecně lidské potřeby dětí, proto i režim dne v mateřské škole by měl být dostatečně pružný, aby umožnil reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Přihlížíme k osobnímu tempu dětí, zbytečně na ně nespěcháme. Děti vždy včas upozorňujeme na to, co bude následovat. Své např. nehotové výrobky si mohou dokončit při odpolední činnosti nebo druhý den. V mateřské škole vše, co se děje, má svůj pravidelný rytmus, řád a pravidla. Děti si na rytmus a pravidla zvykají, postupem času je berou za své (to, že se před jídlem myjí ruce, zdravíme se, na procházky chodíme vždy před obědem, apod., se pro ně stává automatické). Snažíme se dětem poskytovat dostatek volnosti a osobní svobody, nechat jim možnost vyjádřit svá přání, pocity, potřeby, volnost pohybu apod., to vše v rámci dohodnutých pravidel vzájemného soužití (vzájemně si neubližujeme, při konfliktu se domluvíme, počkáme na ostatní kamarády, vyžaduje-li to bezpečnost, držíme se za ruku ve dvojicích, necháme kamaráda i dospělého domluvit, neskáčeme do řeči). Zajímáme se o vztahy mezi dětmi a vedeme je k vytváření příjemného a kamarádského ovzduší v každé třídě. Necháváme dětem dostatek prostoru pro jejich hry, aktivní účast v dění i pro vlastní rozhodování. Dětem nasloucháme a v rámci svých možností jsme schopny jim poradit, pomoci a chovat se empaticky. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno ani nezvýhodňováno, ponižováno. Proto je nutné se vyvarovat negativních komentářů, děti co nejvíce chválit a v každém případě pozitivně hodnotit. Děti se již začátkem školního roku postupně seznamují se všemi zaměstnanci a jejich významem práce v mateřské škole. Ve vztahu dospělý a dítě učíme postupně děti zdvořilostním a společenským návykům (pozdravit, poděkovat, nebát se požádat o pomoc apod.). Děti mohou oslovovat dospělého jeho funkcí a křestním jménem. Nejmladší děti dospělým tykají, postupně samy ve věku před vstupem do školy začínají vykat. Mezi všemi v mateřské škole, dětmi i dospělými, panuje přátelská atmosféra, děti se s prosbou i jiným přáním mohou obrátit na každého zaměstnance mateřské školy. 12

14 4) Organizace chodu mateřské školy Provoz mateřské školy: pondělí pátek 6.30 do hodin. Orientační program dne: - postupný příchod dětí - volné hry dětí dle výběru, individuální a skupinové činnosti pracovní, výtvarné, diagnostika dětí - v 8.00 hodin společné přivítání se všemi dětmi a učitelkou (seznámení s plánem týdne, dne, opakování minulých aktivit, určování dne v týdnu, stav aktuálního počasí apod.) - pokračování her, popř. nové hry - postupný úklid hraček, dokončování her - zdravotně preventivní pohybové aktivity - dopolední svačina - estetické činnosti nebo aktivity zaměřené na získávání novách poznatků, dovedností, podpora grafomotoriky, pracovní činnosti - pobyt venku (vycházka, výlet, předplavecký výcvik, výstava ) - oběd - odpolední odpočinek nebo účast na aktivitách (keramika, Předškoláček, logopedické hrátky) - odpolední svačina - volné hry dětí, individuální práce, dle organizačních možností a počasí pobyt na zahradě školy 13

15 V každé třídě se zpravidla vzdělává 25 dětí, pokud je zřizovatelem povolena výjimka na tento počet. Tomuto počtu odpovídají i místa u stolků, v umývárně, je zajištěna dostatečná kvantita pomůcek. V průběhu dopoledne jsou děti vzdělávány každý ve své příslušné třídě. V době pobytu venku je zajištěno, aby počet dětí na jednu učitelku nepřesáhl povolený limit. Pravidelné spojování dětí: - k pravidelnému spojování dětí dochází z důvodů zajištění dostatečné péče o děti v průběhu hlavních činností vzhledem k počtu úvazků pedagogů - scházení všech dětí do 7.00 hodin v 1. třídě; - rozcházení všech dětí od z 2. třídy; - 3. a 4. třída odpolední odpočinek ve 3. třídě. Orientační program dne umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Snažíme se každodenně zařazovat zdravotně preventivní pohybové aktivity (pravidelné ranní cvičení nebo alespoň pohybová hra). Režim dne umožňuje dětem možnost klidné hry, soukromí a bezpečí. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, pravidelně jsou zařazovány i řízené činnosti, a to především u dětí před zahájením povinné školní docházky. Při činnostech jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, samostatnému zapojování do činností a rozhodování a proběhu hry. Aktivity se uskutečňují jak individuálně, tak i v menších nebo větších skupinkách. Plánování činností se odvíjí od dané věkové skupiny a od individuálních potřeb a možností dětí. Pro realizaci plánovaných aktivit je zajištěn dostatečná kvantita i kvalita pomůcek. 14

16 5) Řízení mateřské školy Každý pracovník mateřské školy má jasně dané povinnosti, které vyplývají z jeho pracovního zařazení. Ředitelka školy se snaží vytvářet klidné pracovní prostředí, navozovat atmosféru důvěry a tolerance, vzájemné pomoci, otevřenosti mezi všemi zaměstnanci. Učí zaměstnance pracovat týmově, spolupracovat, předávat zkušenosti a jejím cílem je rozvíjet schopnost komunikovat s kolegy, diskutovat o výchovně vzdělávací práci. Poskytuje všem zaměstnancům školy i rodině dítěte dostatečné informace o organizaci předškolního vzdělávání, pravidelně informuje o dění ve škole, a to jak z hlediska provozu školy, tak i z hlediska ekonomického. Snaží se zajišťovat dostatečný a svobodný prostor pro seberealizaci pracovníků, podporovat jejich tvořivost, umožňovat jim se nadále sebevzdělávat, rozšiřovat si znalosti, udržovat kontakt s novými trendy a poznatky předškolní výchovy, vzdělávat se v praktických i teoretických dovednostech. Sama se nadále sebevzdělává především v oblasti řízení a organizace vzdělávacího procesu. Plánuje organizaci školy i pedagogickou práci školy tak, aby byla funkční, využívat přitom zpětné vazby, a to jak ze strany kolegů, tak z hlediska rodičovské veřejnosti. Realizuje pravidelné týdenní porady nejen z důvodu naplánování dobré organizace vzdělávání, ale především se záměrem vzájemně se informovat o skutečnostech probíhajících v jednotlivých třídách. Umožňuje všem zaměstnancům upřímně se vyjádřit k organizaci školy, s pravidelností vždy na konci školního roku ve formě dotazníků. Školní vzdělávací program vytvářela a vytváří ve spolupráci s ostatními kolegyněmi, a to na základě pravidelného vyhodnocování. Rodinu považuje za rovnocenného partnera a snaží se, aby rodiče dítěte byli dostatečně informování o mateřské škole, o prospívání svého dítěte, o akcích školy, a aby také měli možnost se na akcích školy podílet. Snaží se spolupracovat se zřizovatelem, především v oblasti péče o budovu a okolí školy. Z hlediska pedagogické diagnostiky a v oblasti školní zralosti dětí spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Rakovník. Za velmi důležitou považuje spolupráci s Městskou knihovnou Rakovník, a to nejen z hlediska možnosti zapůjčování dětské a odborné literatury, ale především z hlediska přípravy dětí na budoucí čtení a jeho význam pro budoucí vzdělávání a život dětí. Se základní školou spolupracuje zatím pouze v oblasti pravidelných exkurzí dětí v 1. třídě. 15

17 6) Personální a pedagogické zajištění Provoz mateřské školy zajišťuje 8 pedagogických pracovníků a 5 nepedagogických. Pedagogičtí pracovníci: Služby učitelek jsou organizovány tak, aby při všech činnostech byla dětem zajištěna kvalitní a optimální pedagogická péče i vzhledem k tomu, že celkový úvazek učitelek je 7,5. Úvazky paní učitelek jsou částečně zkrácené. V každé třídě jsou dvě paní učitelky, které se vzájemně domlouvají a plánují činnosti pro danou třídu a věkovou skupinu dětí. Všechny paní učitelky splňují předepsanou kvalifikaci. Nadále se vzdělávají v rámci kurzů a seminářů, které nabízejí společnosti pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. K prohlubování znalostí také slouží učitelská knihovna, která je bohatě zásobena odbornou literaturou. Mgr. Jana Kovářová - Ředitelka školy - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun a obor Pedagogika na FFUK v Praze - Účastnila se projektu Evropská unie a My - Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení, kurz logopedické asistentky a semináře zaměřené na oblast řízení školy (právo, organizace, management, ekonomika, financování), kurz za měřený na školní zralost, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu úrovně A1-A2) - Vede logopedické hrátky - Zapojena v programu etwinning - Zaměřuje se na oblast školského managementu - Absolvovala intenzivní jazykový kurz AJ a e-leraningový kurz AJ Mgr. Radka Bradáčová - Zástupce ředitelky školy - Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a obor Pedagogika na FFUK v Praze - Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení - Zapojena v programu etwinning, absolvovala všechny úrovně školení, je koordinátorkou etwinningových projektů v MŠ - Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí, e-learningový kurz AJ - Koordinuje práci Rady rodičů při MŠ V Lukách a činnost stravovací komise 16

18 Ivana Hudečková - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Absolvovala semináře zaměřené na zdravotně preventivní aktivity a pohybové aktivity - Absolvovala semináře zaměřené na pěvecké aktivity dětí, vede pěvecký sbor Mgr. Pavla Mašková - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Vychovatelství na SPgŠ Beroun a obor Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze - Absolvovala semináře zaměřené na psychologické aspekty výchovy, keramický kurz a seminář předmatematická gramotnost, angličtinu úrovně A1-A2 - Vede keramický kroužek - Zapojena v programu etwinning - Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí Jana Mendelová - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Účastnila se v projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky - Absolvovala semináře zaměřené na plánování činností v mateřské škole, na výtvarné činnosti a psychologické aspekty výchovy, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu pro začátečníky, seminář předmatematická gramotnost - Vede kroužek Předškoláček - Absolvovala kurz logopedické asistentky 17

19 Bc. Iveta Peruthová - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Psychologie speciální pedagogika na PedFUK v Praze - má praxí v soukromé jazykové školce Kindergarten a zkušenosti s příměstskými tábory - Pracovala v azylovém domě s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí - Absolvovala kurz primární protidrogové prevence (peerprogram) a seminář přibližující vzdělávání ve škole speciální - Zajímá se o vývojovou psychologii a polytechnickou výchovu Jana Prošková - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Účastnila se v projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky - Absolvovala semináře zaměřené na výtvarné činnosti v mateřské škole, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu úrovně A1-A2 - Vede výtvarný kroužek Dita Škaloudová - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Absolvovala semináře zaměřené na pracovní činnosti, na hudební aktivity, řečové dovednosti dětí, angličtinu úrovně A1-A2 - Vede pěvecký sbor - Účastní se keramických kurzů 18

20 Provozní zaměstnanci: Paní školnice v mateřské škole zajišťují běžné domovnické práce a celkovou pravidelnou údržbu, a to především úklid všech prostor v mateřské škole včetně zahrady. Pečují o čistotu ložního prádla, pravidelnou výměnu, zajišťují generální úklid školy. Kromě toho jsou k dispozici učitelkám při sebeobslužných činnostech dětí přímo ve třídě (pomoc při oblékání, hygieně, stolování, pomoc při úklidu výtvarných pomůcek). Podle potřeby pomáhají při náročnějších aktivitách (výlet, předplavecký výcvik, solná jeskyně, pořádání akcí školy pro rodiče apod.). Paní kuchařky zajišťují celý chod školní jídelny (vaření, agenda spojená s chodem stravovny, výdej stravy, péče o výdejny stravy, úklid školní jídelny, péče o sklad potravin). Při výdeji stravy jsou k dispozici dětem při stolování a vytváření společenských návyků. Vedoucí stravovny koordinuje práci stravovací komise. Školnice: Monika Kochová Jana Šnoblová Kuchařky: Jana Krátká vedoucí stravovny Alena Vašinová Anta Vašmuciusová Snažíme se, aby co nejlépe fungovala spolupráce mezi pedagogickými i provozními zaměstnanci, neboť i oni jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Snažíme se, aby všichni měli dostatek informací o veškerých aktivitách ve škole. 19

21 7) Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči je jedním ze základů úspěšného pokroku dítěte v jeho vývoji. Snažíme se proto rodičům umožnit pravidelně se podílet na dění v mateřské škole a účastnit se různých školních akcí. V rámci svých možností pomáhají dětem např. připravit si masku na dětský karneval, přinesou s dětmi knihu vhodnou k tematickému celku. Pořádáme takové aktivity, kdy mohou rodiče trávit volný čas odpoledne s dětmi v mateřské škole (slavnost, hravé odpoledne). Rodiče každoročně na konci školního roku dostávají příležitost se vyjádřit k fungování školy prostřednictvím dotazníků. Rodiče jsou zároveň sponzory. Již s pravidelností přispívají na provoz mateřské školy hygienickými potřebami, materiálem na výtvarné činnosti. Pro informaci o prospívání dětí, o individuálních pokrocích v rozvoji i učení lze se s rodiči domluvit na konzultační schůzce. Případné nesrovnalosti či jiné výjimečné situace řešíme s rodiči ihned, vyvarujeme se však přílišného zasahování do soukromí rodiny. Chráníme soukromí rodiny a jsme vázány mlčenlivostí o soukromí rodiny. Jsme schopny nabídnout rodičům takové postupy, které pomohou dětem v jejich rozvíjení. Při společných setkáních nabízíme rodičům odborné publikace týkající se především budoucích školáků a jednoduchá cvičení např. pro rozvoj grafomotoriky. Informace o dítěti mohou rodiče získat i na akcích školy, které pořádáme i proto, abychom děti a jejich rodiče lépe poznali. Rodiče tak mají možnost více poznat prostředí, ve kterém jejich dítě tráví většinu dne. Nabízíme tyto pravidelné formy spolupráce: WEBOVÉ STRÁNKY - - návštěvníci zde naleznou základní informace o škole, každý měsíc, podobně jako v Kvítku (informace o plánovaných akcích) - rodiče mohou s ředitelkou školy, s vedoucí stravovny komunikovat také prostřednictvím elektronické pošty (prosby, náměty, fotografie z akcí, apod.) KVÍTEK - měsíčník mateřské školy - obsahuje informace o proběhlých i plánovaných akcí celé školy i jednotlivých tříd, blahopřání k narozeninám, příběh nebo popis konkrétní uskutečněné akce, pro děti hádanky, omalovánku nebo úkol zaměřený na logické myšlení, poděkování za případnou pomoc a pochvala dětí za poslední splněné úkoly - nejde nám jen o to informovat rodiče, ale vést je současně ke spolupráci s dětmi a se školou. - k dispozici je vždy aktuální měsíc na webových stránkách školy 20

22 INFORMÁČEK - jedná se o brožuru, která informuje o dění na daný školní rok; je rodičům bezúplatně poskytována vždy na začátku školního roku - celoročně je k dispozici na webových stránkách školy OSLAVA DNE DĚTÍ - u příležitosti Dne dětí připravujeme pro děti různé formy této oslavy - dopoledne zpravidla probíhá karneval a průvod masek - na odpoledne jsou přichystány soutěže nebo jiné aktivity pro děti i jejich rodiče - společně si na konci odpoledne můžeme opékat vuřty - každoročně je tato akce přizpůsobena počasí a možnostem školy HRAVÁ ODPOLEDNE - jedná se o odpolední společné setkání rodičů a jejich dětí v naší škole a společné hraní na dané téma, popř. spojené s ukázkou toho, co se děti v mateřské škole naučily - s tématem jsou vždy rodiče včas seznámeni (příprava nápadů, pomůcek), většinou se vztahuje k danému ročnímu období a probíranému tématu podle tematického plánu 21

23 SLAVNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE - zpravidla dvakrát do roka (podzim, jaro) pořádáme zahradní slavnost, která je vždy připravena tak, aby probíhaly aktivity spojené s daným ročním obdobím a tématem školního roku - Notička prezentuje své vystoupení pro rodiče - akce se mohou účastnit nejen rodiče dětí, ale i ostatní rodinní příslušníci, - pravidelně bývají pozváni sponzoři školy a zástupci zřizovatele školy POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU - společné setkání rodičů a dětí v mateřské škole u příležitosti očekávání Vánoc - zpívání koled a písní s vánoční i zimní tématikou, společné hry rodičů s dětmi. 22

24 RADA RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V LUKÁCH, z.s. - Jedná se o občanské sdružení, registrované Ministerstvem vnitra dne Cílem Rady je zejména pořádat ve spolupráci s mateřskou školou kulturní, zábavní, sportovní a rekreační akce pro děti a zajišťovat finanční prostředky na tyto akce. - Členy jsou všichni zákonní zástupci dětí docházejících do MŠ V Lukách, kteří s členstvím souhlasí a potvrdí jej svým podpisem. - Rada rodičů se podílí na organizaci a financování všech divadelních představení, výletů, zajišťuje nakupování dárků pro děti a samostatně organizuje některé akce. - Výbor Rady rodičů je složen z předsedkyně, hospodáře, revizora a několika členů. Výbor se schází několikrát do roka. - Členský příspěvek je výborem stanoven na 70,-Kč za měsíc, tj. 700,-Kč na rok za jedno dítě. STRAVOVACÍ KOMISE - cílem činnosti stravovací komise je zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením školy a školní jídelny, sledování kvality pokrmů a zlepšení jídelníčku - členové stravovací komise mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat připravované jídlo a zkontrolovat výdej pokrmů i stolování dětí ve třídě - stravovací komise by měla sloužit jako prostředník mezi rodiči a školní jídelnou BUDEME MÍT PRVŇÁČKA - beseda pro rodiče s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Rakovník na téma Už půjdu do školy - jedná se o seznámení se základními požadavky, které klade škola na dítě po stránce psychické, rozumové i sociální - rodiče mají možnost se sami vyjádřit o svých představách, o tom, co má ideální školáček zvládat, a toto vše prodiskutovat s odborníky, popř. navrhnout další řešení případných obtíží 23

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více