Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské Obsah programu: I. Identifikační údaje 2 II. Obecná charakteristika školy 3 III. Podmínky vzdělávání 1) Věcné podmínky 4 2) Životospráva 10 3) Psychosociální podmínky 12 4) Organizace chodu 13 5) Řízení mateřské školy 15 6) Personální a pedagogické zajištění 16 7) Spoluúčast rodičů 20 IV. Organizace vzdělávání 25 V. Charakteristika vzdělávacího programu 40 VI. Vzdělávací obsah 43 VII. Evaluační systém 50 VIII. Použité zdroje 55 1

3 I. Identifikační údaje Název mateřské školy: Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Sídlo: V Lukách 2174, Rakovník IČO: Statutární zástupce - ředitelka mateřské školy: Mgr. Jana Kovářová Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Web: Kontakt: Vypracoval: Mgr. Jana Kovářová Projednáno na pedagogické poradě dne: 25. srpna 2014 Platnost dokumentu: aktualizuje Školní vzdělávací program ze dne 26. srpna 2013 s účinností od 1. září 2014 do srpna 2018 Čj.: 2014/15-MŠ 2

4 II. Obecná charakteristika školy Mateřská škola se nachází na západním okraji města Rakovníka, v sídlišti V Lukách, na levé straně Rakovnického potoka. Škola zahájila svůj provoz 16. července 1979, provozovatelem tehdy byly Rakovnické keramické závody. Od roku 1993 se stala škola součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Průběžná. Od ledna 1998 je škola samostatným právním subjektem. Ředitelkou školy je od 1. ledna 2003 Mgr. Jana Kovářová. Mateřská škola zajišťuje péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Při výchově vychází především ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a z vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Škola má maximální kapacitu 100 dětí, tj. 25 dětí se může vzdělávat v jedné třídě. Rozdělení dětí do tříd je homogenní v jedné třídě se vzdělávají děti přibližně stejného věku. Mateřská škola má dvě součásti mateřskou školu a školní jídelnu. Obě budovy jsou propojeny. K mateřské škole patří také velká rozlehlá zahrada. Poloha mateřské školy umožňuje směřovat činnosti jak do centra města (divadla, výstavy, dopravní hřiště, knihovna), tak i do okolní přírody (výlety). V oblasti vzdělávání a rozvoje škola spolupracuje především s rodiči dětí a se zřizovatelem školy. Za významnou též považuje spolupráci s dlouholetým sponzorem Procter&Gamble Rakona s.r.o. V oblasti výchovy a přípravy na další vzdělávání dále pak škola spolupracuje Radou rodičů při MŠ V Lukách, z.s. a s Městskou knihovnou Rakovník. 3

5 III. Podmínky vzdělávání 1) Věcné podmínky Mateřská škola je jednopatrová budova, je propojena se školní jídelnou. Součástí školy je velká zahrada. Vstup do mateřské školy je od srpna 2014 zajištěn bezpečnostním zařízením tak, aby se každý člověk, který do MŠ vstupuje, identifikoval. Je tak zajištěno, aby se v době, kdy byla budova školy odemčena pro vstup rodičů, nedostal nikdo jiný. Je takto zajištěn a především bezpečnost dětí. Třídy mateřské školy jsou umístěny v přízemí i v 1. patře. Každá třída má maximální povolenou kapacitu 25 dětí. Zpravidla je i tento počet dětí v každé třídě zapsán na základě výjimky, kterou povoluje zřizovatel školy. Počtu dětí v jednotlivých třídách je přizpůsobeno i vybavení třídy. Všechny třídy prošly postupnou částečnou obnovou - nová lina a okna, zrekonstruované osvětlení všech tříd zlepšují nejen estetický vzhled třídy ale i dostatek světla. Nový nábytek na hračky, který je v každé třídě přizpůsoben věku dětí, umožňuje dostatečný přehled o hračkách a pomůckách. Stejně výškově a věkově jsou přizpůsobeny nové stolky a židličky v každé třídě. 4

6 Jednotlivé třídy výzdobu a pomůcky si paní učitelky přizpůsobují svému stylu, potřebě, zaměření aktivit a také věku a potřebám dětí. Vždy je však zachován dostatek místa nejen pro pohybové, taneční a tělovýchovně aktivity, ale také koutek pro individuální odpočinek, konstruktivní, pracovní a výtvarné činnosti. Stolky a židle slouží nejen pro stravování dětí, jsou využívány pro společenské hry, výtvarné a pracovní činnosti. Herny třídy jsou (kromě 4. třídy) využívány pro odpolední odpočinek. Třídy jsou dostatečně prostorné i pro společná setkávání rodičů a dětí v mateřské škole při nejrůznějších příležitostech vánoční posezení nebo hravá odpoledne. Součástí každé třídy je výdejna stravy, kterou má na starosti paní kuchařka, popř. školnice v 1. třídě. Zde je uloženo veškeré nádobí, které přísluší danému počtu dětí v každé třídě, myčka nádobí. V šatnách, sousedících s každou třídou, jsou šatní bloky sloužící k převlékání dětí. Každé dítě má své označené místo, kam ukládá své osobní oblečení a obuv. Mateřská škola pak každému dítěti poskytuje sáček pro náhradní oblečení. Na stěnách jsou umístěny nástěnky, na jejichž výzdobě se děti podílejí svými výrobky. Paní učitelky využívají nástěnky i pro informování rodičů o plánech a akcích tříd. V současné době začíná postupná rekonstrukce těchto prostor s cílem umožnit dostatek světla, přístupnost, přehlednost a dostatek prostoru pro osobní věci dětí. 5

7 Všechny třídy mají k dispozici místnost, kde je uložen materiál a pomůcky pro různá zaměření činností (např. kabinet výtvarný, literární, rozumový ). Veškeré pomůcky a didaktický materiál jsou dle potřeby postupně obnovovány. Prostory pro hygienu a hygienická zařízení odpovídají výškou věku i počtu dětí. Každé dítě má svůj věšáček se značkou na ručník, hřeben, kartáček na zuby, pastu a kelímek. Paní školnice denně pečují o čistotu hygienických zařízení, pravidelně mění ručníky. Hygienické zařízení (WC, umyvadla) v 1. a 3. třídě jsou původní, nijak nezlepšují estetický dojem těchto prostor. Díky spolupráci se zřizovatelem školy a stálým sponzorem škola proběhla v létě 2014 kompletní rekonstrukce sociálních zařízení ve 2. a 4. třídě. P&G- Rakona, s.r.o. věnovala městu Rakovník finanční částku ,- Kč na rekonstrukci těchto prostor. Rekonstrukce umožnila, aby se sociální zařízení stalo důstojným prostorem a s dostatkem soukromí. Do budoucna je plánována rekonstrukce dalších prostor. 6

8 Zázemí mezi 3. a 4. třídou v 1. patře je využíván jako výtvarný ateliér pro děti z výtvarného kroužku s kapacitou 10 dětí. Zde má každé z dětí své místo s osobním výtvarným materiálem. V přízemí je prostor mezi třídami k dispozici učitelkám jako sborovna. Umožňuje setkání na pravidelných týdenních poradách, poskytuje zázemí pro práci na PC, kopírování. Chodby mateřské školy spojují jednotlivé třídy, při vstupu do mateřské školy poskytují rodičům základní informace o škole (školní řád, Školní vzdělávací program, rozmístění dětí ve třídách, jídelníček a další) a informace o aktuálních aktivitách a činnostech školy. Chodby poskytují dostatek světla, prošly postupnou obnovou nová okna, osvětlení chodeb, pokládka lina na schodišti. Stále nevyhovující a neestetická je dlažba, tu je potřeba postupem času zrekonstruovat ve spolupráci se zřizovatelem školy. Vzdělávacím, pohybovým, herním aktivitám dětí a společnému setkávání s rodiči slouží zahrada mateřské školy. Poskytuje dostatečně velký a příjemný prostor pro skupinové i individuální činnosti dětí. Snažíme se zahradu maximálně využívat především na jaře a v létě, ale také na podzim a v zimě, a to nejen k pohybovým hrám v době pobytu venku, ale i k dalším aktivitám (svačina, ranní cvičení, výtvarné a pracovní činnosti). 7

9 Zahrada je vybavena třemi zrekonstruovanými pískovišti, novými průlezkami (skluzavka, šestiboká průlezka, nízkopodlažní kolotoč, houpací most), pružinovými houpadly a trampolínou. Již starší je altán, jehož výměna za nový a větší je plánována do budoucna. V roce 2013 přispěl opět náš stálý sponzor Procter&Gamble-Rakona, s.r.o. částkou ,-Kč na nový zahradní altán, který byl v roce 2014 pořízen z investičního fondu. Jeho oficiální provoz byl zahájen při zahradní slavnosti, kdy škola slavila 35 let. Snažíme se, aby byl dětem umožněn pohyb jak na otevřeném prostoru, tak i v době sluneční aktivity ve stínu. K zastínění pískovišť používáme plachty z nepromokavého materiálu. K přechovávání a uskladnění zahradních hraček, přenosného tělocvičného nářadí slouží uzamykatelné zahradní domečky. 8

10 Veškeré herní zařízení odpovídá bezpečnostním požadavkům. V současné době začíná postupná oprava chodníků, které bezpečnostním požadavkům nevyhovují, proto nejsou zatím dětem k dispozici koloběžky, tříkolky. Úklid a péči o veškeré prostory mateřské školy včetně školní zahrady zajišťují paní školnice. Celkovou péči (okrasné keře kolem plotu, stromy) zajišťuje firma specializující se péči o zeleň. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budova jídelny slouží nejen k přípravě pokrmů, je zde vlastní prádelna s mandlem, kancelář ředitelky školy a kancelář vedoucí stravovny. Školní kuchyně je nově vybavena kuchyňským nábytkem včetně dřezů a odkládacích míst, ale také nádobím. Ve spolupráci se zřizovatelem byla vyměněna podlaha ve školní kuchyni. Estetický vzhled a úsporu tepla umožňují nová plastová okna, která jsou v celé budově školní jídelny. 9

11 2) Životospráva Každý den v mateřské škole má svůj rytmus a řád. Program dne (viz organizace vzdělávání) je orientační, ale jeho pravidelné dodržování dává dětem jistotu toho, co mohou očekávat, na co se mohou těšit. Program dne je však současně flexibilní, aby umožňoval v případě potřeby změnu organizace činností. Snažíme se, aby děti byly každodenně a dostatečně dlouho venku, zároveň činnosti venku přizpůsobovat aktuálnímu stavu ovzduší. V případě nepříznivého počasí (velký mráz, silný déšť, nárazový vítr) pobyt venku zkracujeme na minimální dobu nebo nahrazujeme jinými hravými činnostmi v mateřské škole. Naopak, pěkné počasí se snažíme využívat k delším vycházkám, výletům. Pro pobyt venku využíváme zahradu školní zahrady, blízké okolí školy i centrum města. Dostatek volného pohybu poskytuje jak zahrada mateřské školy, tak i činnosti ve třídě. V denním programu se snažíme respektovat u dětí potřebu aktivního pohybu i odpočinku. Po obědě odpočívají téměř všechny děti nemusejí spát, odpočívají na lehátku. Počet celkových úvazků učitelek neumožňuje zajistit, aby dětem, které nechtějí odpočívat, byla poskytnuta ve vedlejší třídě náhradní aktivita. Toto lze pouze v době, kdy probíhají některé nadstandardní aktivity Keramický kroužek, Logopedické hrátky, Předškoláček. Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu tak, aby vyhovovala jak spotřebnímu koši a daným normativům, ale i současným trendům zdravé výživy zařazování celozrnného pečiva, pestrost stravy, dostatek ovoce a zeleniny. Upřednostňujeme přípravu z čerstvých surovin. Mezi jídly dodržujeme pravidelné tříhodinnové intervaly. Snažíme se dodržovat pitný režim mimo podávaná jídla mají děti možnost v průběhu dne i na zahradě školy se kdykoli napít, používají k tomu své osobní hrnečky. 10

12 Všechny děti, již od nejmladších, se snažíme vést postupně k tomu, aby se si uměly samostatně říci a požádat o množství pokrmu (méně, více, přídavky), samostatně se rozhodnout a vyjádřit své potřeby, svá odůvodněná přání. Současně se snažíme dětem vštěpovat základní společenská pravidla při stolování (přání dobré chuti, klidné a správné sezení, používání ubrousku, od třídy Kočiček používání příborů) a vést je k samostatnosti při sebeobsluze (přinést a odnést talíř, připravit a uklidit ubrousky). Po domluvě s rodiči se snažíme vyhovět požadavkům či potřebám dítěte postupné ochutnávání, alergie na určitá jídla. Ve spolupráci s rodinou při mateřské škole funguje Stravovací komise. Cílem činnosti stravovací komise je zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením školy a školní jídelny, sledování kvality pokrmů a zlepšení jídelníčku. Členové stravovací komise mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat připravované jídlo a zkontrolovat výdej pokrmů i stolování dětí ve třídě. Současně mají k dispozici všechny jídelníčky daného školního roku. Jednou měsíčně vykonávají pravidelnou ochutnávku a kontrolu celodenní stravy. Stravovací komise by měla sloužit jako prostředník mezi rodiči a školní jídelnou. Případné připomínky komise projednává s ředitelkou školy a vedoucí jídelny. Pedagogové se snaží sami chovat podle zásad správného životního stylu a poskytovat dětem přirozený vzor. 11

13 3) Psychosociální podmínky Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby se děti v naší škole cítily co nejlépe. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí a na nové situace. Délka adaptace zpravidla probíhá podle individuálních potřeb dítěte i rodičů, to vše po vzájemné domluvě. Je možné, aby si dítě zvykalo postupně po jedné hodině denně, podle toho, jak je novému prostředí přizpůsobivé. Již po ukončení přijímacího řízení, zpravidla v březnu, jsou rodiče několikrát pozváni na tzv. adaptační odpoledne. Zde se společně setkávají paní učitelky budoucí 1. třídy s rodiči a jejich dětmi, které teprve budou zahajovat docházku do mateřské školy od září. Snažíme se respektovat vývojové, individuální a obecně lidské potřeby dětí, proto i režim dne v mateřské škole by měl být dostatečně pružný, aby umožnil reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby. Přihlížíme k osobnímu tempu dětí, zbytečně na ně nespěcháme. Děti vždy včas upozorňujeme na to, co bude následovat. Své např. nehotové výrobky si mohou dokončit při odpolední činnosti nebo druhý den. V mateřské škole vše, co se děje, má svůj pravidelný rytmus, řád a pravidla. Děti si na rytmus a pravidla zvykají, postupem času je berou za své (to, že se před jídlem myjí ruce, zdravíme se, na procházky chodíme vždy před obědem, apod., se pro ně stává automatické). Snažíme se dětem poskytovat dostatek volnosti a osobní svobody, nechat jim možnost vyjádřit svá přání, pocity, potřeby, volnost pohybu apod., to vše v rámci dohodnutých pravidel vzájemného soužití (vzájemně si neubližujeme, při konfliktu se domluvíme, počkáme na ostatní kamarády, vyžaduje-li to bezpečnost, držíme se za ruku ve dvojicích, necháme kamaráda i dospělého domluvit, neskáčeme do řeči). Zajímáme se o vztahy mezi dětmi a vedeme je k vytváření příjemného a kamarádského ovzduší v každé třídě. Necháváme dětem dostatek prostoru pro jejich hry, aktivní účast v dění i pro vlastní rozhodování. Dětem nasloucháme a v rámci svých možností jsme schopny jim poradit, pomoci a chovat se empaticky. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno ani nezvýhodňováno, ponižováno. Proto je nutné se vyvarovat negativních komentářů, děti co nejvíce chválit a v každém případě pozitivně hodnotit. Děti se již začátkem školního roku postupně seznamují se všemi zaměstnanci a jejich významem práce v mateřské škole. Ve vztahu dospělý a dítě učíme postupně děti zdvořilostním a společenským návykům (pozdravit, poděkovat, nebát se požádat o pomoc apod.). Děti mohou oslovovat dospělého jeho funkcí a křestním jménem. Nejmladší děti dospělým tykají, postupně samy ve věku před vstupem do školy začínají vykat. Mezi všemi v mateřské škole, dětmi i dospělými, panuje přátelská atmosféra, děti se s prosbou i jiným přáním mohou obrátit na každého zaměstnance mateřské školy. 12

14 4) Organizace chodu mateřské školy Provoz mateřské školy: pondělí pátek 6.30 do hodin. Orientační program dne: - postupný příchod dětí - volné hry dětí dle výběru, individuální a skupinové činnosti pracovní, výtvarné, diagnostika dětí - v 8.00 hodin společné přivítání se všemi dětmi a učitelkou (seznámení s plánem týdne, dne, opakování minulých aktivit, určování dne v týdnu, stav aktuálního počasí apod.) - pokračování her, popř. nové hry - postupný úklid hraček, dokončování her - zdravotně preventivní pohybové aktivity - dopolední svačina - estetické činnosti nebo aktivity zaměřené na získávání novách poznatků, dovedností, podpora grafomotoriky, pracovní činnosti - pobyt venku (vycházka, výlet, předplavecký výcvik, výstava ) - oběd - odpolední odpočinek nebo účast na aktivitách (keramika, Předškoláček, logopedické hrátky) - odpolední svačina - volné hry dětí, individuální práce, dle organizačních možností a počasí pobyt na zahradě školy 13

15 V každé třídě se zpravidla vzdělává 25 dětí, pokud je zřizovatelem povolena výjimka na tento počet. Tomuto počtu odpovídají i místa u stolků, v umývárně, je zajištěna dostatečná kvantita pomůcek. V průběhu dopoledne jsou děti vzdělávány každý ve své příslušné třídě. V době pobytu venku je zajištěno, aby počet dětí na jednu učitelku nepřesáhl povolený limit. Pravidelné spojování dětí: - k pravidelnému spojování dětí dochází z důvodů zajištění dostatečné péče o děti v průběhu hlavních činností vzhledem k počtu úvazků pedagogů - scházení všech dětí do 7.00 hodin v 1. třídě; - rozcházení všech dětí od z 2. třídy; - 3. a 4. třída odpolední odpočinek ve 3. třídě. Orientační program dne umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Snažíme se každodenně zařazovat zdravotně preventivní pohybové aktivity (pravidelné ranní cvičení nebo alespoň pohybová hra). Režim dne umožňuje dětem možnost klidné hry, soukromí a bezpečí. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, pravidelně jsou zařazovány i řízené činnosti, a to především u dětí před zahájením povinné školní docházky. Při činnostech jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, samostatnému zapojování do činností a rozhodování a proběhu hry. Aktivity se uskutečňují jak individuálně, tak i v menších nebo větších skupinkách. Plánování činností se odvíjí od dané věkové skupiny a od individuálních potřeb a možností dětí. Pro realizaci plánovaných aktivit je zajištěn dostatečná kvantita i kvalita pomůcek. 14

16 5) Řízení mateřské školy Každý pracovník mateřské školy má jasně dané povinnosti, které vyplývají z jeho pracovního zařazení. Ředitelka školy se snaží vytvářet klidné pracovní prostředí, navozovat atmosféru důvěry a tolerance, vzájemné pomoci, otevřenosti mezi všemi zaměstnanci. Učí zaměstnance pracovat týmově, spolupracovat, předávat zkušenosti a jejím cílem je rozvíjet schopnost komunikovat s kolegy, diskutovat o výchovně vzdělávací práci. Poskytuje všem zaměstnancům školy i rodině dítěte dostatečné informace o organizaci předškolního vzdělávání, pravidelně informuje o dění ve škole, a to jak z hlediska provozu školy, tak i z hlediska ekonomického. Snaží se zajišťovat dostatečný a svobodný prostor pro seberealizaci pracovníků, podporovat jejich tvořivost, umožňovat jim se nadále sebevzdělávat, rozšiřovat si znalosti, udržovat kontakt s novými trendy a poznatky předškolní výchovy, vzdělávat se v praktických i teoretických dovednostech. Sama se nadále sebevzdělává především v oblasti řízení a organizace vzdělávacího procesu. Plánuje organizaci školy i pedagogickou práci školy tak, aby byla funkční, využívat přitom zpětné vazby, a to jak ze strany kolegů, tak z hlediska rodičovské veřejnosti. Realizuje pravidelné týdenní porady nejen z důvodu naplánování dobré organizace vzdělávání, ale především se záměrem vzájemně se informovat o skutečnostech probíhajících v jednotlivých třídách. Umožňuje všem zaměstnancům upřímně se vyjádřit k organizaci školy, s pravidelností vždy na konci školního roku ve formě dotazníků. Školní vzdělávací program vytvářela a vytváří ve spolupráci s ostatními kolegyněmi, a to na základě pravidelného vyhodnocování. Rodinu považuje za rovnocenného partnera a snaží se, aby rodiče dítěte byli dostatečně informování o mateřské škole, o prospívání svého dítěte, o akcích školy, a aby také měli možnost se na akcích školy podílet. Snaží se spolupracovat se zřizovatelem, především v oblasti péče o budovu a okolí školy. Z hlediska pedagogické diagnostiky a v oblasti školní zralosti dětí spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Rakovník. Za velmi důležitou považuje spolupráci s Městskou knihovnou Rakovník, a to nejen z hlediska možnosti zapůjčování dětské a odborné literatury, ale především z hlediska přípravy dětí na budoucí čtení a jeho význam pro budoucí vzdělávání a život dětí. Se základní školou spolupracuje zatím pouze v oblasti pravidelných exkurzí dětí v 1. třídě. 15

17 6) Personální a pedagogické zajištění Provoz mateřské školy zajišťuje 8 pedagogických pracovníků a 5 nepedagogických. Pedagogičtí pracovníci: Služby učitelek jsou organizovány tak, aby při všech činnostech byla dětem zajištěna kvalitní a optimální pedagogická péče i vzhledem k tomu, že celkový úvazek učitelek je 7,5. Úvazky paní učitelek jsou částečně zkrácené. V každé třídě jsou dvě paní učitelky, které se vzájemně domlouvají a plánují činnosti pro danou třídu a věkovou skupinu dětí. Všechny paní učitelky splňují předepsanou kvalifikaci. Nadále se vzdělávají v rámci kurzů a seminářů, které nabízejí společnosti pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. K prohlubování znalostí také slouží učitelská knihovna, která je bohatě zásobena odbornou literaturou. Mgr. Jana Kovářová - Ředitelka školy - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun a obor Pedagogika na FFUK v Praze - Účastnila se projektu Evropská unie a My - Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení, kurz logopedické asistentky a semináře zaměřené na oblast řízení školy (právo, organizace, management, ekonomika, financování), kurz za měřený na školní zralost, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu úrovně A1-A2) - Vede logopedické hrátky - Zapojena v programu etwinning - Zaměřuje se na oblast školského managementu - Absolvovala intenzivní jazykový kurz AJ a e-leraningový kurz AJ Mgr. Radka Bradáčová - Zástupce ředitelky školy - Vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a obor Pedagogika na FFUK v Praze - Absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení - Zapojena v programu etwinning, absolvovala všechny úrovně školení, je koordinátorkou etwinningových projektů v MŠ - Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí, e-learningový kurz AJ - Koordinuje práci Rady rodičů při MŠ V Lukách a činnost stravovací komise 16

18 Ivana Hudečková - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Absolvovala semináře zaměřené na zdravotně preventivní aktivity a pohybové aktivity - Absolvovala semináře zaměřené na pěvecké aktivity dětí, vede pěvecký sbor Mgr. Pavla Mašková - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Vychovatelství na SPgŠ Beroun a obor Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze - Absolvovala semináře zaměřené na psychologické aspekty výchovy, keramický kurz a seminář předmatematická gramotnost, angličtinu úrovně A1-A2 - Vede keramický kroužek - Zapojena v programu etwinning - Absolvovala kurz logopedického asistenta, kurz zdravotníka zotavovacích akcí Jana Mendelová - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Účastnila se v projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky - Absolvovala semináře zaměřené na plánování činností v mateřské škole, na výtvarné činnosti a psychologické aspekty výchovy, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu pro začátečníky, seminář předmatematická gramotnost - Vede kroužek Předškoláček - Absolvovala kurz logopedické asistentky 17

19 Bc. Iveta Peruthová - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Psychologie speciální pedagogika na PedFUK v Praze - má praxí v soukromé jazykové školce Kindergarten a zkušenosti s příměstskými tábory - Pracovala v azylovém domě s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí - Absolvovala kurz primární protidrogové prevence (peerprogram) a seminář přibližující vzdělávání ve škole speciální - Zajímá se o vývojovou psychologii a polytechnickou výchovu Jana Prošková - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Účastnila se v projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky - Absolvovala semináře zaměřené na výtvarné činnosti v mateřské škole, kurz artefiletiky pro předškoláky, angličtinu úrovně A1-A2 - Vede výtvarný kroužek Dita Škaloudová - Učitelka MŠ - Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na SPgŠ Beroun - Absolvovala semináře zaměřené na pracovní činnosti, na hudební aktivity, řečové dovednosti dětí, angličtinu úrovně A1-A2 - Vede pěvecký sbor - Účastní se keramických kurzů 18

20 Provozní zaměstnanci: Paní školnice v mateřské škole zajišťují běžné domovnické práce a celkovou pravidelnou údržbu, a to především úklid všech prostor v mateřské škole včetně zahrady. Pečují o čistotu ložního prádla, pravidelnou výměnu, zajišťují generální úklid školy. Kromě toho jsou k dispozici učitelkám při sebeobslužných činnostech dětí přímo ve třídě (pomoc při oblékání, hygieně, stolování, pomoc při úklidu výtvarných pomůcek). Podle potřeby pomáhají při náročnějších aktivitách (výlet, předplavecký výcvik, solná jeskyně, pořádání akcí školy pro rodiče apod.). Paní kuchařky zajišťují celý chod školní jídelny (vaření, agenda spojená s chodem stravovny, výdej stravy, péče o výdejny stravy, úklid školní jídelny, péče o sklad potravin). Při výdeji stravy jsou k dispozici dětem při stolování a vytváření společenských návyků. Vedoucí stravovny koordinuje práci stravovací komise. Školnice: Monika Kochová Jana Šnoblová Kuchařky: Jana Krátká vedoucí stravovny Alena Vašinová Anta Vašmuciusová Snažíme se, aby co nejlépe fungovala spolupráce mezi pedagogickými i provozními zaměstnanci, neboť i oni jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Snažíme se, aby všichni měli dostatek informací o veškerých aktivitách ve škole. 19

21 7) Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči je jedním ze základů úspěšného pokroku dítěte v jeho vývoji. Snažíme se proto rodičům umožnit pravidelně se podílet na dění v mateřské škole a účastnit se různých školních akcí. V rámci svých možností pomáhají dětem např. připravit si masku na dětský karneval, přinesou s dětmi knihu vhodnou k tematickému celku. Pořádáme takové aktivity, kdy mohou rodiče trávit volný čas odpoledne s dětmi v mateřské škole (slavnost, hravé odpoledne). Rodiče každoročně na konci školního roku dostávají příležitost se vyjádřit k fungování školy prostřednictvím dotazníků. Rodiče jsou zároveň sponzory. Již s pravidelností přispívají na provoz mateřské školy hygienickými potřebami, materiálem na výtvarné činnosti. Pro informaci o prospívání dětí, o individuálních pokrocích v rozvoji i učení lze se s rodiči domluvit na konzultační schůzce. Případné nesrovnalosti či jiné výjimečné situace řešíme s rodiči ihned, vyvarujeme se však přílišného zasahování do soukromí rodiny. Chráníme soukromí rodiny a jsme vázány mlčenlivostí o soukromí rodiny. Jsme schopny nabídnout rodičům takové postupy, které pomohou dětem v jejich rozvíjení. Při společných setkáních nabízíme rodičům odborné publikace týkající se především budoucích školáků a jednoduchá cvičení např. pro rozvoj grafomotoriky. Informace o dítěti mohou rodiče získat i na akcích školy, které pořádáme i proto, abychom děti a jejich rodiče lépe poznali. Rodiče tak mají možnost více poznat prostředí, ve kterém jejich dítě tráví většinu dne. Nabízíme tyto pravidelné formy spolupráce: WEBOVÉ STRÁNKY - - návštěvníci zde naleznou základní informace o škole, každý měsíc, podobně jako v Kvítku (informace o plánovaných akcích) - rodiče mohou s ředitelkou školy, s vedoucí stravovny komunikovat také prostřednictvím elektronické pošty (prosby, náměty, fotografie z akcí, apod.) KVÍTEK - měsíčník mateřské školy - obsahuje informace o proběhlých i plánovaných akcí celé školy i jednotlivých tříd, blahopřání k narozeninám, příběh nebo popis konkrétní uskutečněné akce, pro děti hádanky, omalovánku nebo úkol zaměřený na logické myšlení, poděkování za případnou pomoc a pochvala dětí za poslední splněné úkoly - nejde nám jen o to informovat rodiče, ale vést je současně ke spolupráci s dětmi a se školou. - k dispozici je vždy aktuální měsíc na webových stránkách školy 20

22 INFORMÁČEK - jedná se o brožuru, která informuje o dění na daný školní rok; je rodičům bezúplatně poskytována vždy na začátku školního roku - celoročně je k dispozici na webových stránkách školy OSLAVA DNE DĚTÍ - u příležitosti Dne dětí připravujeme pro děti různé formy této oslavy - dopoledne zpravidla probíhá karneval a průvod masek - na odpoledne jsou přichystány soutěže nebo jiné aktivity pro děti i jejich rodiče - společně si na konci odpoledne můžeme opékat vuřty - každoročně je tato akce přizpůsobena počasí a možnostem školy HRAVÁ ODPOLEDNE - jedná se o odpolední společné setkání rodičů a jejich dětí v naší škole a společné hraní na dané téma, popř. spojené s ukázkou toho, co se děti v mateřské škole naučily - s tématem jsou vždy rodiče včas seznámeni (příprava nápadů, pomůcek), většinou se vztahuje k danému ročnímu období a probíranému tématu podle tematického plánu 21

23 SLAVNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE - zpravidla dvakrát do roka (podzim, jaro) pořádáme zahradní slavnost, která je vždy připravena tak, aby probíhaly aktivity spojené s daným ročním obdobím a tématem školního roku - Notička prezentuje své vystoupení pro rodiče - akce se mohou účastnit nejen rodiče dětí, ale i ostatní rodinní příslušníci, - pravidelně bývají pozváni sponzoři školy a zástupci zřizovatele školy POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU - společné setkání rodičů a dětí v mateřské škole u příležitosti očekávání Vánoc - zpívání koled a písní s vánoční i zimní tématikou, společné hry rodičů s dětmi. 22

24 RADA RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V LUKÁCH, z.s. - Jedná se o občanské sdružení, registrované Ministerstvem vnitra dne Cílem Rady je zejména pořádat ve spolupráci s mateřskou školou kulturní, zábavní, sportovní a rekreační akce pro děti a zajišťovat finanční prostředky na tyto akce. - Členy jsou všichni zákonní zástupci dětí docházejících do MŠ V Lukách, kteří s členstvím souhlasí a potvrdí jej svým podpisem. - Rada rodičů se podílí na organizaci a financování všech divadelních představení, výletů, zajišťuje nakupování dárků pro děti a samostatně organizuje některé akce. - Výbor Rady rodičů je složen z předsedkyně, hospodáře, revizora a několika členů. Výbor se schází několikrát do roka. - Členský příspěvek je výborem stanoven na 70,-Kč za měsíc, tj. 700,-Kč na rok za jedno dítě. STRAVOVACÍ KOMISE - cílem činnosti stravovací komise je zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením školy a školní jídelny, sledování kvality pokrmů a zlepšení jídelníčku - členové stravovací komise mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat připravované jídlo a zkontrolovat výdej pokrmů i stolování dětí ve třídě - stravovací komise by měla sloužit jako prostředník mezi rodiči a školní jídelnou BUDEME MÍT PRVŇÁČKA - beseda pro rodiče s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Rakovník na téma Už půjdu do školy - jedná se o seznámení se základními požadavky, které klade škola na dítě po stránce psychické, rozumové i sociální - rodiče mají možnost se sami vyjádřit o svých představách, o tom, co má ideální školáček zvládat, a toto vše prodiskutovat s odborníky, popř. navrhnout další řešení případných obtíží 23

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OBSAH I. Identifikační údaje 2 II. Obecná charakteristika školy 3 III. Podmínky vzdělávání 4 1) Věcné

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav Identifikátor školy: 600 086 062

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ V naší mateřské škole jsou vytvořené všechny podmínky pro to, aby u nás byly děti i jejich rodiče spokojeni a aby v naší mateřské škole probíhalo kvalitní předškolní vzdělávání.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více