Genetická metoda čtení a psaní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Genetická metoda čtení a psaní"

Transkript

1 Seminář: Genetická metoda čtení a psaní Přednášející: Dita Nastoupilová autorka učebních materiálů k českému jazyku Klett nakladatelství

2 GENETICKÁ METODA Do roku 1951 probíhala na školách výuka čtení i pomocí genetické metody. Poté však bylo v ČSR vytvořeno tzv. jednotné školství, které využívalo při nácviku čtení pouze metodu analyticko-syntetickou, nebo-li slabikování, kdy se jednotlivé hlásky spojují do slabik a postupně se přechází na samotné čtení celých slov. ( Má-ma má ma-so.) Ve školním roce PhDr. Jarmila Wágnerová, CSc. koncipovala projekt, ve kterém se pokusila využít zkušeností a myšlenek českého elementaristy a básníka Josefa Kožíška. Výuka čtení pomocí genetické metody spočívá především v hláskování a následném čtení celých slov: N-O-S = NOS; K-O-S = KOS atd. Nácvik čtení začíná postupným seznamováním se s jednotlivými písmeny velké tiskací abecedy, přičemž lze využít i znalostí žáků již z předškolní výchovy, např. schopnosti podepsat se. Pro děti je zapamatování si nejprve velkých písmen snadnější, a to především díky jednoduchosti jejich grafické podoby. Jakmile žáci ovládají velkou tiskací abecedu, přecházejí plynule na abecedu malou tiskací. Po celou dobu, než dojde k seznámení s psací abecedou, zaznamenávají své myšlenky, slova a věty hůlkovým písmem. Toto období tak nabízí dostatečné množství času na procvičování ruky a prstů uvolňovacími, kresebnými cviky i různými podpůrnými činnostmi. Samotné hláskování je velmi nápomocné i při psaní, kdy se např. eliminuje vynechávání jednotlivých písmen ve slovech. Hlavní smysl této metody čtení můžeme spatřovat zejména ve čtení s porozuměním. Jelikož děti umí číst již po prvních 3 měsících, dokáží mnohem dříve pracovat se samotným textem. Čtení zajímavých a smysluplných textů (krátkých pohádek a příběhů) umožňuje zařazení dalších činnostních aktivit do vyučovacích hodin.

3 Většina dětí očekává od vstupu do školy především rychlé nabytí dovednosti čtení a psaní. Genetická metoda, která je založena na principech přirozenosti, jednoduchosti a smysluplnosti, umožňuje splnění těchto očekávání v poměrně brzkém časovém období. Má znatelný motivující charakter. Většina z nás se učila číst pomocí analytickosyntetické metody, což však neznamená, že neexistuje jiná možnost, jak získat a osvojit si dovednosti čtení a psaní. Jistě si vzpomenete na nějakého spolužáka či spolužačku, kteří uměli číst ještě před vstupem do první třídy a využívali při čtení tzv. čtení po písmenkách, nebo-li hláskování. Stejně tak si jistě vzpomenete, že některým spolužákům dělalo znatelné potíže samotné čtení, spojení hlásek do slabik a využívání slabikování při následném čtení celých slov. Možná jste měli možnost setkat se i s tím, že paní učitelka / pan učitel následně respektoval/a u těchto žáků čtení po hláskách. Pamatujme i na podobné situace především ve chvílích, kdy je nutná spolupráce s rodiči, kteří se domnívají, že pouze cesta, kterou oni sami došli k získání dovednosti čtení a psaní, je ta jediná a správná. Neznalost genetické metody v širší společnosti způsobuje komplikace při spolupráci. Nelze však podobné situace z praxe chápat jako opoziční chování ze strany rodičů, ale především jako obavy, strach z možného neúspěchu jejich dítěte. Žádná z vyučovacích metod čtení a psaní nezískala podložené prvenství. Není správné snažit se jej najít ani v genetické metodě. Je nutné přihlédnout k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého dítěte. Stejně tak i učitel musí dané metodě a práci, při níž ji využívá, důvěřovat a snažit se s její pomocí zpříjemnit cestu svého žáka za poznáním.

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY GENETICKÉ METODY ČTENÍ (zdroj: Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) Josef Kožíšek Poupata. Paseka, Praha PhDr. Jarmila Wágnerová, CSc. Učíme se číst. SPN, Praha hláskování, tzv. čtení po písmenkách skládání slov zapisování (co žáci čtou, to i píšou) přirozenost metodický postup nácviku písmen: velká tiskací písmena (jednoduchý grafický záznam) malá tiskací písmena psací podoba písma čtení s porozuměním (ukázka učebnice) okamžité použití v reálném životě hláskování eliminuje možnost vynechávání písmen ve slovech možnost větší přípravy na psací písmo (1. pololetí) podpora vnitřní motivace, využití znalostí žáků

5 ROZVRŽENÍ PSANÍ A ČTENÍ V RÁMCI CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU (zdroj: Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) 1. pololetí 2. pololetí PSANÍ zápis velkých tiskacích písmen, slov, vět (samohlásky, souhlásky ) kresebné uvolňovací cviky ukázka kresebných cviků z Písanky 1 Klett nakladatelství zápis velkým tiskacím písmem zápis psacích písmen, slov, vět kresebné uvolňovací cviky ukázka jednotlivých písanek Klett nakladatelství ČTENÍ velká tiskací písmena (samohlásky, souhlásky ) začátek: střídání samohlásek a souhlásek (viz Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) psací podoba písma zkvalitňování čtenářských dovedností CH a jeho specifikum frekvence písmen v určitém období nácvik čtení slov (od krátkých slov k delším: PES; KOZA; PAMPELIŠKA) nácvik čtení slov se skupinami: DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ: HODINY; KOTĚ; DĚTI nácvik čtení slov se skupinami: BĚ, PĚ VĚ, MĚ: BĚTA nácvik čtení vět: PES JE U BOUDY. ALENKA STOJÍ PŘED ŠKOLOU. malá tiskací písmena (přechod na malá tiskací písmena 3 týdny)

6 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO VÝUKU GENETICKÉ METODY ČTENÍ (zdroj: Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) 1. období nabídka činností práce s vlastním jménem najít své jméno (kartičky se jmény) začátek jména hláska (kontrola s dětmi + společné čtení) přesun do lavic (každý opíše své jméno na fólii) = podpis karta se jménem a její využití při třídních činnostech (služba, označení věcí i pomůcek, označení přítomnosti ve škole apod.) práce se jmény spolužáků skupiny: najdi spolužáka, který má na začátku jména stejné písmeno jako ty výměna kartiček mezi kamarády = opis na fólii, papír, sešit sluchová syntéza hádanky (hra Marťani N-O-S = NOS, děti hádají slova) procvičování hláskového skladu a rozkladu krátkých slov zapojování hláskování i do dalších předmětů hláskování v rámci hodin ČJ není dostačující, další nabídka: Písmenkový svět izolace hlásky, vyhledávání písmene k obrázkům přikládat začáteční písmena slov (mohou i slova vymýšlet) modelování hlásek modelína, drátek, špejle, pastelky, tkanička zápis písmen, např. na tabuli (každodenní procvičování probraných písmen) skládání a zápis některých jmen rozcvička hláskování, děti říkají celé slovo modelování slov pomocí špejle, drátku, modelíny (tkaničky + pastelky = penál) hry s písmeny každý má nějaký obrázek a uprostřed koberce (třídního prostoru) jsou rozházená písmena, žáci vyhledávají správná písmena, aby sestavili název obrázku. Jakmile ho složí, můžou hledat slovo k obrázku svého kamaráda. sluchové rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek vyhledávají obrázky, ve kterých je samohláska (dlouhá, krátká) roztřídí na samohlásky (dlouhé, krátké) hry se slovy, pokus o první čtení např. Škatulata apod. vhodné např. do hodin TV, kdy jsou karty se slovy (nebo se jmény žáků) rozmístěny v prostoru a na výzvu učitele děti vyhledávají a přistupují ke slovu, které odpovídá zadání, např.: počet písmen ve slově, začáteční písmeno

7 diktát písmen začarovaná slova = diktování hlásek, které dají dohromady jedno slovo nakonec čtení slova smysluplnost (podpora čtení s porozuměním) klasická forma diktátu práce se slovy čtení slov k obrázkům přiřadit napsaná slova známky globální metody čtení vyhledávání písmen ve slovech např. na tabuli napsaná slova, zakroužkovat písmeno, které se např. zrovna učíme, přečíst celé slovo čtení, zápis prvních textů přečíst článek, první větu napsat + kresba tvorba prvních knih (ukázka) orientace v hláskové stavbě slova zápis slov využití her Tajenka/křížovka Z U K pozice hlásek ve slově K O Č K A rozvíjení čtení zkvalitnění čtenářských dovedností čtení krátkých textů, obrázkové čtení přechod k malým tiskacím písmenům písmena, která jsou si podobná s velkými tiskacími (např. o, u, v, s atd.) vyhledávání, spojování písmen, slov hry = pexeso, slovní domino rozvíjení čtení pomocí malých tiskacích písmen zkvalitnění čtenářských dovedností, podpora čtenářství s využitím různých doplňkových činností čtení textů

8 NABÍDKA ČINNOSTÍ SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ rozlišování samohlásek rozlišování délky samohlásek určování počtu hlásek ve slově Marťani psaní na klávesnici komoda/krabička (možnost propojení se zrakovým rozlišováním) ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ řetězce písmen domino, rýmovací domino písmenková lotta obrázek + mřížka vějířky knihy: tvary písmen, skládání slov obrázkové karty hláskování puzzle písmenkové pexeso rozstříhané básně (složit dle předlohy)

9 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Škatulata knoflíky Zapisovatel běžec karty s obrázky a slovy (čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby) Logico piccolo čtení s porozuměním Vajíčka (tvorba smysluplných vět) / úkoly: barevné trubičky slovní rébusy tajenky slov pexesa (vyhledávání dvojic) křížovky, mřížky slov (psaní slov k obrázkům) skládání slov k obrázkům (kartotéka slov, obrázků) čtení obrázkových textů obrázek + věta obrázkové příběhy (tzv. malované čtení) ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ Čteme s porozuměním každý den, 1. třída. (http://www.kritickemysleni.cz/porozumeni.php?co=informace) SPOLEČENSKÉ PÍSMENKOVÉ HRY Pížo, Kris-Kros, Ámosky, křížovky HMATOVÉ PÍSMENKOVÉ HRY písmenka z drátků apod. slepecké písmo (textilní písmena: materiál molitan, dřevo, karton, vyšité na čtvrtce )

10 DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI TVORBA KNIH Písmenkové hrátky = kresba + doplnění slovy (možnost vytvoření třídní knihy nebo i jako doplněk k Písmenkovému světu / další listy k jednotlivým písmenům těžší varianta) Písmenkový svět = využití pracovních listů a metodiky + třídní slavnost (následné využití pro vlastní tvorbu žáků) - další publikace v nabídce - individuální + možnost využití plnění smluv - kolektivní ČTENÁŘSKÉ DÍLNY / VOLNÉ HODINY ČTENÍ (viz Náměty pro učitele, webový portál ZÁZNAMY O ČTENÍ čtenář záznamové archy TŘÍDNÍ SLAVNOSTI (viz Náměty pro učitele, webový portál Písmenkový svět Pisálkův svátek Pasování na čtenáře

11 PISÁLKŮV SVÁTEK Časová dotace: 1h Realizace: v prostorách třídy nebo ve společných prostorách školy Varianty: v rámci třídního kolektivu v rámci ročníku Anotace: Jedná se o třídní slavnost. Žákům prvního ročníku je slavnostně předáno plnicí pero. Vše probíhá v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů, žáků a třídního učitele. Součástí slavnostního předání pera je i krátký program (plnění různých úkolů, přednes básniček apod.) PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Časové období: leden, červen (záleží na dané škole) Časová dotace: 1 2h (podle rozsahu a počtu žáků) Realizace: v prostorách třídy nebo ve společných prostorách školy školní nebo veřejná knihovna Varianty: v rámci třídního kolektivu v rámci ročníku Anotace: Jedná se o třídní slavnost, kdy jsou žáci prvních ročníků pasováni na čtenáře. Vše probíhá v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů, žáků a třídního učitele. Na tuto významnou chvíli je možné pozvat i nějakou zajímavou osobnost regionu, ředitele školy nebo starostu obce. Třídní učitelé jsou oblečeni v dobových kostýmech. Po krátkém programu, který mají žáci připravený, nastává čas samotného pasování. Pasují se žáci jednotlivých tříd postupně za sebou. Většinou dostávají: pamětní list, knihu (vše ve spolupráci s rodiči).

12 CESTA K TVŮRČÍMU PSANÍ obrázková pohádka / obrázkové příběhy děj: puzzle obrázkové kostky: vyprávění, tvorba příběhu růžové a černé brýle poslech a tisková konference argumentace zdůvodnění OBDOBÍ PSANÍ obrázkové příběhy (kresba, text) tvorba vět ze slov (vajíčka, trubičky) obrázky a věty výběr vhodných vět (k obrázku, k zadanému tématu) doplňování neúplných vět tvorba slovníku k tématu (myšlenková mapa, pavouk) VYUŽITÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ JIŽ V 1. TŘ. využití dětské poezie doplňování slov do vět (možnost výběru) hádanky, skrývačky, šifry skládání vět ze dvou částí (barevné rozlišení) PRÁCE S ENCYKLOPEDIÍ správný výběr knihy (krátké, srozumitelné texty, bohatá ilustrace) začínáme už od 2. pol. 1.třídy encyklopedie učí systematičnosti a novému způsobu vyjadřování práce s odborným textem VLASTNÍ TVŮRČÍ PSANÍ (např. sešit žárovka) DENÍČKY, TŘÍDNÍ KRONIKY

13 PŘÍLOHY: ukázkové listy z Písmenkového světa (písmeno A, písmeno T) ukázkový materiál z Písanky 1 Procvičovací kresebné cviky ukázkový materiál z Písanky od A do Z ukázkový materiál z učebnice českého jazyka Lili a Vili ve světě velkých písmen ukázkový materiál učebnice českého jazyka Lili a Vili ve světě malých písmen ukázkový materiál z čítanky Lili a Vili ve světě říkadel, pohádek a příběhů

14 O A V P U K I U N J F K E R H J K L A P K L U I O P E R A D S E R A A A E R U I T K S D T U A E A K T U R J L K E P A U I A A S D R E S A A T U I U O K A A A

15

16 VYŠLO SI VEJCE NA VANDR, UŽ MĚLO PO KRK NUDY. A ŽE PRÝ PŮJDE DO SVĚTA JENOMŽE, JAK A KUDY? 15

17 12 OPIŠ. T ESKY, PLESKY, RICI, PICI, ERTI CHODÍ PO ULICI. MYSLÍŠ, ŽE TO ŽERT? KOUKNI Z OKNA, JE TAM ERT.

18 13 NAPIŠ, CO SE STALO ERTÍKOVI. NAPIŠ, CO SE MUSÍ STÁT, ABY NEBYL SMUTNÝ. KDY BÝVÁŠ SMUTNÝ/SMUTNÁ TY?

19 U MODROU, HNĚDOU A ZELENOU PASTELKOU OBTÁHNI TEČKY. DOKRESLI OBRÁZEK ŠNEKA. PŘEČTI A ZAPIŠ SLOVO ULITA. POJMENUJ OBRÁZKY. KDE SLYŠÍŠ HLÁSKU U? W W W.E-LILI.CZ ULITA POKRAČUJ V ŘADĚ A ZAPSANÁ PÍSMENA PŘEČTI. U Ú Ů ČTI SLOVA. ZELENĚ, ČERVENĚ A MODŘE OBTÁHNI PÍSMENA U, Ú, Ů PODLE BAREV V PŘEDCHOZÍM ÚKOLU. OBRÁZEK SPOJ SE SLOVEM. ÚL ZUB DOMŮ ÚSTA DOLŮ ULICE PUSA HŮL 8 i: Učitel hláskuje každé ze slov, žáci sledují jednotlivá písmena ve slovech a barevně vyznačují U, Ú, Ů. Poté se pokouší slova (některá ze slov) sami přečíst. Učitel věnuje pozornost slovům: ZUB, ÚL, HŮL. i(kv): Vysvětli rozdíl v používání slov šnek a hlemýžď. i(pč): Vytvořte ulitu šneka (pomocí drátu, modelíny nebo z papíru). Propojení s čítankou: O šnekovi a lišce (str. 61).

20 ZAKROUŽKUJ BAREVNOU PASTELKOU, KDE VE SLOVECH SLYŠÍŠ HLÁSKU U. Z U K OBRÁZKOVÉ ČTENÍ. U U LESA U U POLE U U DOMU U U KOLA U U OKA U U AUTA OBRÁZKOVÉ ČTENÍ. VYBER SI JEDNU DVOJICI A OPIŠ JI DO RÁMEČKU. A A A A PES A KOČKA SOVA A KOZA MÁMA A TÁTA OKO A PUSA i: Některé ze slov, kde děti určují sluchově pozici hlásky U, může být zapsáno také na tabuli. Děti čtou slovo společně s učitelem po jednotlivých hláskách. i(kv): Rozvíjejte dále jednotlivé věty, např. U lesa je dům.. Zakomponujte je do vyprávění. 9

21 R PŘEČTI A ZAPIŠ VĚTU. POJMENUJ OBRÁZKY. KDE SLYŠÍŠ HLÁSKU R? W W W.E-LILI.CZ RAK LEZE. RAK NASTŘÍHAL PLÁTNO KRTKOVI NA KALHOTKY. PUSŤ SE TAKÉ DO STŘÍHÁNÍ. ŠKRTNI OBRÁZEK, KTERÝ DO ŘADY NEPATŘÍ. 36 i: Obrázky v rámečku hláskujeme. Možnost propojení se slovním bingem (učitel vyhláskuje tři slova a děti je zakroužkují červenou pastelkou). Propojení s čítankou: O tom, jak rak vránu ošidil (str. ( 60).

22 SPOJ SLOVO S OBRÁZKEM. ZAKROUŽKUJ MODŘE SLOVA, KTERÁ MAJÍ R UPROSTŘED. RAK PÍRKO RYBA ČERT RUKA ČTI SLOVA. ZAPIŠ SLOVA DO TABULKY PODLE POČTU PÍSMEN. RÝMA RÁM RÁNA RAMPA KRTEK OBR BOBR BROUK ROK ROSA KAPR KOBRA OBRÁZKOVÉ ČTENÍ. ZAPIŠ DO RÁMEČKU SLOVA. A RÁNO SE KRTEK S POTKAL U DUBU. DUB ROSTL NEDALEKO. SEDLI SI SPOLU DO A POVÍDALI SI O TOM, JAK BUDOU DNES TRÁVIT ČAS. A TU KRTEK VOLÁ: AU, AUU! CO TO JE? i(kv): Práce s příběhem Krtek a rak pokračování příběhu; jak mohl příběh pokračovat, na co si krtek sedl, co tam mohlo být? Odpověď mohou děti napsat/nakreslit na papír. 37

23 Slavnost v troubě Dneska se měla konat velká slavnost. Bábovková forma na ni všechny pozvala. Všichni hosté se postupně scházeli. Jen pojďte, volala bábovková forma na mouku, vajíčka a tuk. I ostatní přísady přicházely jedna po druhé ve sváteční náladě, aby se také zúčastnily slavnosti. Mouka měla zase svůj vychloubačný den: Nemyslíte si také, že mám nejkrásnější bílé šaty? Samozřejmě, já jsem si dnes vzal jiné, ozval se bílek. Malá prostořeká rozinka řekla: To bys teprve musel vidět cukr. Mouka mávla pohrdavě rukou: Ten se dneska zase opozdil. Bohudíky, beztak ho nemohu ani cítit. A jak je nepříjemný na dotek. Doufám, že se ke mně moc nepřiblíží. Tamhle přichází. Rychle, zavřeme dveře od trouby. Nepustíme ho dovnitř. A přibouchly dveře od trouby krystalovému cukru přímo před nosem. Tak začala DO RÁMEČKU NAPIŠ, JAK MOHL PŘÍBĚH POKRAČOVAT. horká slavnost v troubě. Všichni se začali pořádně potit. Po nějaké chvíli se dveře trouby otevřely a objevila se hnědá křupavá bábovka. Nůž úslužně přiskočil, aby pomohl hostům z bábovkové formy. Měl také za úkol ochutnat výsledek slavnosti. Ale už po prvním kousnutí bylo slyšet volání: To je hrůza! Chutná to odporně! Není tam žádný cukr! Na kuchyňském stole stála teď opuštěná a nedotčená bábovka. Krystalový cukr už nemohl bábovce nijak pomoci. Bábovku by čekal strašný konec, kdyby krystalový cukr nepoprosil svého bratrance moučkový cukr, aby přišel a posypal bábovku tlustou bílou vrstvou. ZAŠKRTNI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ. ŽÁRLIL NĚKDO V PŘÍBĚHU? ANO NE CHOVALA SE NEPŘÁTELSKY MOUKA? ANO NE ZACHRÁNILY CELOU SITUACI ROZINKY? ANO NE 27

24 ESKYMÁCKÁ ABECEDA ESKYMÁCKÉ DĚTI MAJÍ ŠKOLU Z LEDU, UČÍ SE TAM ESKYMÁCKOU ABECEDU. ESKYMÁCKÁ ABECEDA, TO JE KRÁSNÁ VĚDA: SÁŇKOVÁNÍ, KOULOVÁNÍ A LOV NA MEDVĚDA. 22 Náměty pro práci s textem: Veďte s dětmi rozhovor na téma život Eskymáků. Kde žijí Eskymáci? Jak se jmenuje jejich obydlí? Jaká zvířata žijí na severním pólu? Víte, jak se zdraví Eskymáci? Námět na hudební činnost: zpěv písně Jaromíra Nohavici Grónská písnička. Námět na pohybovou činnost: hra na koulovanou (koule z papíru; trénování hodu na cíl lov na medvěda). Námět na výtvarnou činnost: koláž z papírových koulí výroba obrovského sněhuláka. Propojení s učebnicí Lili a Vili ve světě velkých písmen písmeno E (str ).

25 O ŠNEKOVI A LIŠCE ŠNEK BYDLEL UŽ PÁR LET V POTOCE U LESA. ROZHODL SE, ŽE SE PŘESTĚHUJE DO RYBNÍKA, A TAK SE JEDNOHO DNE VYDAL NA CESTU. LEZL, LEZL, ALE CESTA MU UBÍHALA HODNĚ POMALU. POTKALA HO LIŠKA A PTÁ SE: KAM LEZEŠ, ŠNEKU? STĚHUJI SE DO RYBNÍKA, ŠNEK NA TO. LIŠKA SE MU ZAČALA POSMÍVAT: TO TAM TÍMTO TEMPEM POLEZEŠ JEŠTĚ ROK! A V TOM ŠNEK DOSTAL NÁPAD A POVÍDÁ LIŠCE: VSADÍME SE, ŽE BUDU U RYBNÍKA DŘÍVE NEŽ TY, LIŠKO! LIŠKA SE SÁZKOU SOUHLASILA A HNED VYBĚHLA SMĚREM K RYBNÍKU. ŠNEK NA NIC NEČEKAL A CHYTIL SE JÍ ZA OCAS! LIŠKA DOBĚHLA K RYBNÍKU. A JAK SE OTOČILA K RYBNÍKU ZÁDY, ABY SE PODÍVALA, ZDA JI ŠNEK PO CESTĚ NEDOHÁNÍ, ŠNEK SE PUSTIL OCASU A POVÍDÁ: UŽ CHVÍLI TĚ TU VYHLÍŽÍM A NETRPĚLIVĚ ČEKÁM, KDY DOBĚHNEŠ! Náměty pro práci s textem: Povídejte si s dětmi o příběhu. Jaký byl šnek v příběhu? Jaká byla liška? Znáte jiný příběh, kde jedno zvíře svou chytrostí zvítězilo nad druhým? Propojení s prvoukou: veďte s dětmi rozhovor na téma šnek. Pracujte s obrazovým materiálem. Námět na výtvarnou činnost: kresba nebo malba ulity. Námět na hudební činnost: Zeptejte se dětí, zda znají nějakou básničku či písničku o šnekovi. Předneste ji nebo si ji zazpívejte. Propojení s učebnicí Lili a Vili ve světě velkých písmen písmeno U (str. 8 9). 61

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Obr. 4: Využití piktogramů ve výuce čtení krabice s úkoly

Obr. 4: Využití piktogramů ve výuce čtení krabice s úkoly Příloha 1: Piktogramy Obr 2: Ukázka symbolů téma rodina (Kubová 1996) Obr 3: Vizualizovaný denní program a pracovní schéma (Schopler, Mesibov 1997) Obr 4: Využití piktogramů ve výuce čtení krabice s úkoly

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě.

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Slova s bě, pě, vě, mě Čtení a psaní slov s bě, pě, vě, mě Ročník 2. Anotace Žáci

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ročník IV. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Opakování Základní pokyny Pozdravy Představení Barvy Věci, části těla Hry, poslech, čtení, psaní, diktáty Chápe základní pokyny, dovedou na ně reagovat, umí pozdravit a představit se, dokáží popsat postavu

Více

Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou analýzy a syntézy ověřuje, jak si

Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou analýzy a syntézy ověřuje, jak si Anotace: Jiří Žáček: Aprílová škola Ověření ve výuce: 4.12.2012 Předmět: Český jazyk - čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, moderní pohádka, próza Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou analýzy

Více

Seznam vypracovaných DUMů na požádání poskytneme materiály Pedagogickým pracovníkům z celé ČR poskytneme materiály dle seznamu na vyžádání

Seznam vypracovaných DUMů na požádání poskytneme materiály Pedagogickým pracovníkům z celé ČR poskytneme materiály dle seznamu na vyžádání Seznam vypracovaných DUMů na požádání poskytneme materiály Pedagogickým pracovníkům z celé ČR poskytneme materiály dle seznamu na vyžádání čten gramotnost I/2 ČTENÍ NÁS BAVÍ Klementýnova cesta za pokladem-

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 (0007, 0003) Sada metodických listů: MK 1. stupeň

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/56.0054 Realizátor projektu : Střední

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Září Říjen Listopad Prosinec Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Nácvik správného sezení, držení a používání psacího náčiní, uvolňování ruky, provádění

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 3 (Prodos modrá řada) Český jazyk 3 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 3 (Prodos modrá řada) Moje písanka Písanka 1, 2 pro 3. ročník (Prodos) Materiály z

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ Projekt EU OPVK, projekt číslo:cz.1.07/1.4.00/

Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ Projekt EU OPVK, projekt číslo:cz.1.07/1.4.00/ Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ Projekt EU OPVK, projekt číslo:cz.1.07/1.4.00/21.3732 Anotace: čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání, vymýšlení vět, spojování obrázku

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ Ceník českých titulů 2014 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2014 do 31/12/2014)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Služby osobní asistence v Centru FILIPOVKA 01 Puzzle písmena Puzzle s písmenky slouží k procvičování abecedy a skládání slov. Děti se tak učí formou hry. 02 Puzzle

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Příloha 1 Škola B, Český jazyk a literatura ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Škola (typ, název) Základní škola ŠKOLA B Pedagogičtí pracovníci ve výuce Učitel (pohlaví, sluch) žena, slyšící Třída (ročník,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Umím psát 1, 2 pro leváky i praváky NOVINKA analyticko-syntetická metoda

Umím psát 1, 2 pro leváky i praváky NOVINKA analyticko-syntetická metoda Nabídka didaktických pomůcek pro výuku písma Comenia Script školní rok 2015/ 2016 Comenia Script Nabídka pro 1. ročník Kreslím tvary Comenia Script Písanka obsahuje elementární cviky k uvolňování ruky

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01 Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 M m /vyhledej písmeno a podtrhni/ Mirek dostal míč. Maminka myje misku. Maso je zdravé.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Aktivita žáků, vyhledávání slov dle zadání, doplňování křížovky.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Aktivita žáků, vyhledávání slov dle zadání, doplňování křížovky. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Reedukace dyslexie. Reedukace Specifických poruch učení (SP_SPUR) PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Pdf MU, podzim 2011

Reedukace dyslexie. Reedukace Specifických poruch učení (SP_SPUR) PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Pdf MU, podzim 2011 Reedukace dyslexie Základní techniky reedukace dyslexie: Metoda obtahování. Metoda Fernaldové. Metoda postřehování. Čtení se záložkou (okénkem). Čtení v duetu. Metoda vyhledávání chyb. Metoda dublového

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma) Pes Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pes Stručná anotace učební jednotky V této hodině se budeme zabývat skládáním

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 5. ročník učebnice PROJECT 1 ( third edition) Vzdělávací obsah: 1. lekce představí se, pozdraví a rozloučí se pojmenuje předměty ve škole rozumí běžným pokynům učitele při hodině počítá

Více