Genetická metoda čtení a psaní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Genetická metoda čtení a psaní"

Transkript

1 Seminář: Genetická metoda čtení a psaní Přednášející: Dita Nastoupilová autorka učebních materiálů k českému jazyku Klett nakladatelství

2 GENETICKÁ METODA Do roku 1951 probíhala na školách výuka čtení i pomocí genetické metody. Poté však bylo v ČSR vytvořeno tzv. jednotné školství, které využívalo při nácviku čtení pouze metodu analyticko-syntetickou, nebo-li slabikování, kdy se jednotlivé hlásky spojují do slabik a postupně se přechází na samotné čtení celých slov. ( Má-ma má ma-so.) Ve školním roce PhDr. Jarmila Wágnerová, CSc. koncipovala projekt, ve kterém se pokusila využít zkušeností a myšlenek českého elementaristy a básníka Josefa Kožíška. Výuka čtení pomocí genetické metody spočívá především v hláskování a následném čtení celých slov: N-O-S = NOS; K-O-S = KOS atd. Nácvik čtení začíná postupným seznamováním se s jednotlivými písmeny velké tiskací abecedy, přičemž lze využít i znalostí žáků již z předškolní výchovy, např. schopnosti podepsat se. Pro děti je zapamatování si nejprve velkých písmen snadnější, a to především díky jednoduchosti jejich grafické podoby. Jakmile žáci ovládají velkou tiskací abecedu, přecházejí plynule na abecedu malou tiskací. Po celou dobu, než dojde k seznámení s psací abecedou, zaznamenávají své myšlenky, slova a věty hůlkovým písmem. Toto období tak nabízí dostatečné množství času na procvičování ruky a prstů uvolňovacími, kresebnými cviky i různými podpůrnými činnostmi. Samotné hláskování je velmi nápomocné i při psaní, kdy se např. eliminuje vynechávání jednotlivých písmen ve slovech. Hlavní smysl této metody čtení můžeme spatřovat zejména ve čtení s porozuměním. Jelikož děti umí číst již po prvních 3 měsících, dokáží mnohem dříve pracovat se samotným textem. Čtení zajímavých a smysluplných textů (krátkých pohádek a příběhů) umožňuje zařazení dalších činnostních aktivit do vyučovacích hodin.

3 Většina dětí očekává od vstupu do školy především rychlé nabytí dovednosti čtení a psaní. Genetická metoda, která je založena na principech přirozenosti, jednoduchosti a smysluplnosti, umožňuje splnění těchto očekávání v poměrně brzkém časovém období. Má znatelný motivující charakter. Většina z nás se učila číst pomocí analytickosyntetické metody, což však neznamená, že neexistuje jiná možnost, jak získat a osvojit si dovednosti čtení a psaní. Jistě si vzpomenete na nějakého spolužáka či spolužačku, kteří uměli číst ještě před vstupem do první třídy a využívali při čtení tzv. čtení po písmenkách, nebo-li hláskování. Stejně tak si jistě vzpomenete, že některým spolužákům dělalo znatelné potíže samotné čtení, spojení hlásek do slabik a využívání slabikování při následném čtení celých slov. Možná jste měli možnost setkat se i s tím, že paní učitelka / pan učitel následně respektoval/a u těchto žáků čtení po hláskách. Pamatujme i na podobné situace především ve chvílích, kdy je nutná spolupráce s rodiči, kteří se domnívají, že pouze cesta, kterou oni sami došli k získání dovednosti čtení a psaní, je ta jediná a správná. Neznalost genetické metody v širší společnosti způsobuje komplikace při spolupráci. Nelze však podobné situace z praxe chápat jako opoziční chování ze strany rodičů, ale především jako obavy, strach z možného neúspěchu jejich dítěte. Žádná z vyučovacích metod čtení a psaní nezískala podložené prvenství. Není správné snažit se jej najít ani v genetické metodě. Je nutné přihlédnout k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého dítěte. Stejně tak i učitel musí dané metodě a práci, při níž ji využívá, důvěřovat a snažit se s její pomocí zpříjemnit cestu svého žáka za poznáním.

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY GENETICKÉ METODY ČTENÍ (zdroj: Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) Josef Kožíšek Poupata. Paseka, Praha PhDr. Jarmila Wágnerová, CSc. Učíme se číst. SPN, Praha hláskování, tzv. čtení po písmenkách skládání slov zapisování (co žáci čtou, to i píšou) přirozenost metodický postup nácviku písmen: velká tiskací písmena (jednoduchý grafický záznam) malá tiskací písmena psací podoba písma čtení s porozuměním (ukázka učebnice) okamžité použití v reálném životě hláskování eliminuje možnost vynechávání písmen ve slovech možnost větší přípravy na psací písmo (1. pololetí) podpora vnitřní motivace, využití znalostí žáků

5 ROZVRŽENÍ PSANÍ A ČTENÍ V RÁMCI CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU (zdroj: Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) 1. pololetí 2. pololetí PSANÍ zápis velkých tiskacích písmen, slov, vět (samohlásky, souhlásky ) kresebné uvolňovací cviky ukázka kresebných cviků z Písanky 1 Klett nakladatelství zápis velkým tiskacím písmem zápis psacích písmen, slov, vět kresebné uvolňovací cviky ukázka jednotlivých písanek Klett nakladatelství ČTENÍ velká tiskací písmena (samohlásky, souhlásky ) začátek: střídání samohlásek a souhlásek (viz Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) psací podoba písma zkvalitňování čtenářských dovedností CH a jeho specifikum frekvence písmen v určitém období nácvik čtení slov (od krátkých slov k delším: PES; KOZA; PAMPELIŠKA) nácvik čtení slov se skupinami: DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ: HODINY; KOTĚ; DĚTI nácvik čtení slov se skupinami: BĚ, PĚ VĚ, MĚ: BĚTA nácvik čtení vět: PES JE U BOUDY. ALENKA STOJÍ PŘED ŠKOLOU. malá tiskací písmena (přechod na malá tiskací písmena 3 týdny)

6 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO VÝUKU GENETICKÉ METODY ČTENÍ (zdroj: Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) 1. období nabídka činností práce s vlastním jménem najít své jméno (kartičky se jmény) začátek jména hláska (kontrola s dětmi + společné čtení) přesun do lavic (každý opíše své jméno na fólii) = podpis karta se jménem a její využití při třídních činnostech (služba, označení věcí i pomůcek, označení přítomnosti ve škole apod.) práce se jmény spolužáků skupiny: najdi spolužáka, který má na začátku jména stejné písmeno jako ty výměna kartiček mezi kamarády = opis na fólii, papír, sešit sluchová syntéza hádanky (hra Marťani N-O-S = NOS, děti hádají slova) procvičování hláskového skladu a rozkladu krátkých slov zapojování hláskování i do dalších předmětů hláskování v rámci hodin ČJ není dostačující, další nabídka: Písmenkový svět izolace hlásky, vyhledávání písmene k obrázkům přikládat začáteční písmena slov (mohou i slova vymýšlet) modelování hlásek modelína, drátek, špejle, pastelky, tkanička zápis písmen, např. na tabuli (každodenní procvičování probraných písmen) skládání a zápis některých jmen rozcvička hláskování, děti říkají celé slovo modelování slov pomocí špejle, drátku, modelíny (tkaničky + pastelky = penál) hry s písmeny každý má nějaký obrázek a uprostřed koberce (třídního prostoru) jsou rozházená písmena, žáci vyhledávají správná písmena, aby sestavili název obrázku. Jakmile ho složí, můžou hledat slovo k obrázku svého kamaráda. sluchové rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek vyhledávají obrázky, ve kterých je samohláska (dlouhá, krátká) roztřídí na samohlásky (dlouhé, krátké) hry se slovy, pokus o první čtení např. Škatulata apod. vhodné např. do hodin TV, kdy jsou karty se slovy (nebo se jmény žáků) rozmístěny v prostoru a na výzvu učitele děti vyhledávají a přistupují ke slovu, které odpovídá zadání, např.: počet písmen ve slově, začáteční písmeno

7 diktát písmen začarovaná slova = diktování hlásek, které dají dohromady jedno slovo nakonec čtení slova smysluplnost (podpora čtení s porozuměním) klasická forma diktátu práce se slovy čtení slov k obrázkům přiřadit napsaná slova známky globální metody čtení vyhledávání písmen ve slovech např. na tabuli napsaná slova, zakroužkovat písmeno, které se např. zrovna učíme, přečíst celé slovo čtení, zápis prvních textů přečíst článek, první větu napsat + kresba tvorba prvních knih (ukázka) orientace v hláskové stavbě slova zápis slov využití her Tajenka/křížovka Z U K pozice hlásek ve slově K O Č K A rozvíjení čtení zkvalitnění čtenářských dovedností čtení krátkých textů, obrázkové čtení přechod k malým tiskacím písmenům písmena, která jsou si podobná s velkými tiskacími (např. o, u, v, s atd.) vyhledávání, spojování písmen, slov hry = pexeso, slovní domino rozvíjení čtení pomocí malých tiskacích písmen zkvalitnění čtenářských dovedností, podpora čtenářství s využitím různých doplňkových činností čtení textů

8 NABÍDKA ČINNOSTÍ SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ rozlišování samohlásek rozlišování délky samohlásek určování počtu hlásek ve slově Marťani psaní na klávesnici komoda/krabička (možnost propojení se zrakovým rozlišováním) ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ řetězce písmen domino, rýmovací domino písmenková lotta obrázek + mřížka vějířky knihy: tvary písmen, skládání slov obrázkové karty hláskování puzzle písmenkové pexeso rozstříhané básně (složit dle předlohy)

9 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Škatulata knoflíky Zapisovatel běžec karty s obrázky a slovy (čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby) Logico piccolo čtení s porozuměním Vajíčka (tvorba smysluplných vět) / úkoly: barevné trubičky slovní rébusy tajenky slov pexesa (vyhledávání dvojic) křížovky, mřížky slov (psaní slov k obrázkům) skládání slov k obrázkům (kartotéka slov, obrázků) čtení obrázkových textů obrázek + věta obrázkové příběhy (tzv. malované čtení) ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ Čteme s porozuměním každý den, 1. třída. (http://www.kritickemysleni.cz/porozumeni.php?co=informace) SPOLEČENSKÉ PÍSMENKOVÉ HRY Pížo, Kris-Kros, Ámosky, křížovky HMATOVÉ PÍSMENKOVÉ HRY písmenka z drátků apod. slepecké písmo (textilní písmena: materiál molitan, dřevo, karton, vyšité na čtvrtce )

10 DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI TVORBA KNIH Písmenkové hrátky = kresba + doplnění slovy (možnost vytvoření třídní knihy nebo i jako doplněk k Písmenkovému světu / další listy k jednotlivým písmenům těžší varianta) Písmenkový svět = využití pracovních listů a metodiky + třídní slavnost (následné využití pro vlastní tvorbu žáků) - další publikace v nabídce - individuální + možnost využití plnění smluv - kolektivní ČTENÁŘSKÉ DÍLNY / VOLNÉ HODINY ČTENÍ (viz Náměty pro učitele, webový portál ZÁZNAMY O ČTENÍ čtenář záznamové archy TŘÍDNÍ SLAVNOSTI (viz Náměty pro učitele, webový portál Písmenkový svět Pisálkův svátek Pasování na čtenáře

11 PISÁLKŮV SVÁTEK Časová dotace: 1h Realizace: v prostorách třídy nebo ve společných prostorách školy Varianty: v rámci třídního kolektivu v rámci ročníku Anotace: Jedná se o třídní slavnost. Žákům prvního ročníku je slavnostně předáno plnicí pero. Vše probíhá v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů, žáků a třídního učitele. Součástí slavnostního předání pera je i krátký program (plnění různých úkolů, přednes básniček apod.) PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Časové období: leden, červen (záleží na dané škole) Časová dotace: 1 2h (podle rozsahu a počtu žáků) Realizace: v prostorách třídy nebo ve společných prostorách školy školní nebo veřejná knihovna Varianty: v rámci třídního kolektivu v rámci ročníku Anotace: Jedná se o třídní slavnost, kdy jsou žáci prvních ročníků pasováni na čtenáře. Vše probíhá v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů, žáků a třídního učitele. Na tuto významnou chvíli je možné pozvat i nějakou zajímavou osobnost regionu, ředitele školy nebo starostu obce. Třídní učitelé jsou oblečeni v dobových kostýmech. Po krátkém programu, který mají žáci připravený, nastává čas samotného pasování. Pasují se žáci jednotlivých tříd postupně za sebou. Většinou dostávají: pamětní list, knihu (vše ve spolupráci s rodiči).

12 CESTA K TVŮRČÍMU PSANÍ obrázková pohádka / obrázkové příběhy děj: puzzle obrázkové kostky: vyprávění, tvorba příběhu růžové a černé brýle poslech a tisková konference argumentace zdůvodnění OBDOBÍ PSANÍ obrázkové příběhy (kresba, text) tvorba vět ze slov (vajíčka, trubičky) obrázky a věty výběr vhodných vět (k obrázku, k zadanému tématu) doplňování neúplných vět tvorba slovníku k tématu (myšlenková mapa, pavouk) VYUŽITÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ JIŽ V 1. TŘ. využití dětské poezie doplňování slov do vět (možnost výběru) hádanky, skrývačky, šifry skládání vět ze dvou částí (barevné rozlišení) PRÁCE S ENCYKLOPEDIÍ správný výběr knihy (krátké, srozumitelné texty, bohatá ilustrace) začínáme už od 2. pol. 1.třídy encyklopedie učí systematičnosti a novému způsobu vyjadřování práce s odborným textem VLASTNÍ TVŮRČÍ PSANÍ (např. sešit žárovka) DENÍČKY, TŘÍDNÍ KRONIKY

13 PŘÍLOHY: ukázkové listy z Písmenkového světa (písmeno A, písmeno T) ukázkový materiál z Písanky 1 Procvičovací kresebné cviky ukázkový materiál z Písanky od A do Z ukázkový materiál z učebnice českého jazyka Lili a Vili ve světě velkých písmen ukázkový materiál učebnice českého jazyka Lili a Vili ve světě malých písmen ukázkový materiál z čítanky Lili a Vili ve světě říkadel, pohádek a příběhů

14 O A V P U K I U N J F K E R H J K L A P K L U I O P E R A D S E R A A A E R U I T K S D T U A E A K T U R J L K E P A U I A A S D R E S A A T U I U O K A A A

15

16 VYŠLO SI VEJCE NA VANDR, UŽ MĚLO PO KRK NUDY. A ŽE PRÝ PŮJDE DO SVĚTA JENOMŽE, JAK A KUDY? 15

17 12 OPIŠ. T ESKY, PLESKY, RICI, PICI, ERTI CHODÍ PO ULICI. MYSLÍŠ, ŽE TO ŽERT? KOUKNI Z OKNA, JE TAM ERT.

18 13 NAPIŠ, CO SE STALO ERTÍKOVI. NAPIŠ, CO SE MUSÍ STÁT, ABY NEBYL SMUTNÝ. KDY BÝVÁŠ SMUTNÝ/SMUTNÁ TY?

19 U MODROU, HNĚDOU A ZELENOU PASTELKOU OBTÁHNI TEČKY. DOKRESLI OBRÁZEK ŠNEKA. PŘEČTI A ZAPIŠ SLOVO ULITA. POJMENUJ OBRÁZKY. KDE SLYŠÍŠ HLÁSKU U? W W W.E-LILI.CZ ULITA POKRAČUJ V ŘADĚ A ZAPSANÁ PÍSMENA PŘEČTI. U Ú Ů ČTI SLOVA. ZELENĚ, ČERVENĚ A MODŘE OBTÁHNI PÍSMENA U, Ú, Ů PODLE BAREV V PŘEDCHOZÍM ÚKOLU. OBRÁZEK SPOJ SE SLOVEM. ÚL ZUB DOMŮ ÚSTA DOLŮ ULICE PUSA HŮL 8 i: Učitel hláskuje každé ze slov, žáci sledují jednotlivá písmena ve slovech a barevně vyznačují U, Ú, Ů. Poté se pokouší slova (některá ze slov) sami přečíst. Učitel věnuje pozornost slovům: ZUB, ÚL, HŮL. i(kv): Vysvětli rozdíl v používání slov šnek a hlemýžď. i(pč): Vytvořte ulitu šneka (pomocí drátu, modelíny nebo z papíru). Propojení s čítankou: O šnekovi a lišce (str. 61).

20 ZAKROUŽKUJ BAREVNOU PASTELKOU, KDE VE SLOVECH SLYŠÍŠ HLÁSKU U. Z U K OBRÁZKOVÉ ČTENÍ. U U LESA U U POLE U U DOMU U U KOLA U U OKA U U AUTA OBRÁZKOVÉ ČTENÍ. VYBER SI JEDNU DVOJICI A OPIŠ JI DO RÁMEČKU. A A A A PES A KOČKA SOVA A KOZA MÁMA A TÁTA OKO A PUSA i: Některé ze slov, kde děti určují sluchově pozici hlásky U, může být zapsáno také na tabuli. Děti čtou slovo společně s učitelem po jednotlivých hláskách. i(kv): Rozvíjejte dále jednotlivé věty, např. U lesa je dům.. Zakomponujte je do vyprávění. 9

21 R PŘEČTI A ZAPIŠ VĚTU. POJMENUJ OBRÁZKY. KDE SLYŠÍŠ HLÁSKU R? W W W.E-LILI.CZ RAK LEZE. RAK NASTŘÍHAL PLÁTNO KRTKOVI NA KALHOTKY. PUSŤ SE TAKÉ DO STŘÍHÁNÍ. ŠKRTNI OBRÁZEK, KTERÝ DO ŘADY NEPATŘÍ. 36 i: Obrázky v rámečku hláskujeme. Možnost propojení se slovním bingem (učitel vyhláskuje tři slova a děti je zakroužkují červenou pastelkou). Propojení s čítankou: O tom, jak rak vránu ošidil (str. ( 60).

22 SPOJ SLOVO S OBRÁZKEM. ZAKROUŽKUJ MODŘE SLOVA, KTERÁ MAJÍ R UPROSTŘED. RAK PÍRKO RYBA ČERT RUKA ČTI SLOVA. ZAPIŠ SLOVA DO TABULKY PODLE POČTU PÍSMEN. RÝMA RÁM RÁNA RAMPA KRTEK OBR BOBR BROUK ROK ROSA KAPR KOBRA OBRÁZKOVÉ ČTENÍ. ZAPIŠ DO RÁMEČKU SLOVA. A RÁNO SE KRTEK S POTKAL U DUBU. DUB ROSTL NEDALEKO. SEDLI SI SPOLU DO A POVÍDALI SI O TOM, JAK BUDOU DNES TRÁVIT ČAS. A TU KRTEK VOLÁ: AU, AUU! CO TO JE? i(kv): Práce s příběhem Krtek a rak pokračování příběhu; jak mohl příběh pokračovat, na co si krtek sedl, co tam mohlo být? Odpověď mohou děti napsat/nakreslit na papír. 37

23 Slavnost v troubě Dneska se měla konat velká slavnost. Bábovková forma na ni všechny pozvala. Všichni hosté se postupně scházeli. Jen pojďte, volala bábovková forma na mouku, vajíčka a tuk. I ostatní přísady přicházely jedna po druhé ve sváteční náladě, aby se také zúčastnily slavnosti. Mouka měla zase svůj vychloubačný den: Nemyslíte si také, že mám nejkrásnější bílé šaty? Samozřejmě, já jsem si dnes vzal jiné, ozval se bílek. Malá prostořeká rozinka řekla: To bys teprve musel vidět cukr. Mouka mávla pohrdavě rukou: Ten se dneska zase opozdil. Bohudíky, beztak ho nemohu ani cítit. A jak je nepříjemný na dotek. Doufám, že se ke mně moc nepřiblíží. Tamhle přichází. Rychle, zavřeme dveře od trouby. Nepustíme ho dovnitř. A přibouchly dveře od trouby krystalovému cukru přímo před nosem. Tak začala DO RÁMEČKU NAPIŠ, JAK MOHL PŘÍBĚH POKRAČOVAT. horká slavnost v troubě. Všichni se začali pořádně potit. Po nějaké chvíli se dveře trouby otevřely a objevila se hnědá křupavá bábovka. Nůž úslužně přiskočil, aby pomohl hostům z bábovkové formy. Měl také za úkol ochutnat výsledek slavnosti. Ale už po prvním kousnutí bylo slyšet volání: To je hrůza! Chutná to odporně! Není tam žádný cukr! Na kuchyňském stole stála teď opuštěná a nedotčená bábovka. Krystalový cukr už nemohl bábovce nijak pomoci. Bábovku by čekal strašný konec, kdyby krystalový cukr nepoprosil svého bratrance moučkový cukr, aby přišel a posypal bábovku tlustou bílou vrstvou. ZAŠKRTNI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ. ŽÁRLIL NĚKDO V PŘÍBĚHU? ANO NE CHOVALA SE NEPŘÁTELSKY MOUKA? ANO NE ZACHRÁNILY CELOU SITUACI ROZINKY? ANO NE 27

24 ESKYMÁCKÁ ABECEDA ESKYMÁCKÉ DĚTI MAJÍ ŠKOLU Z LEDU, UČÍ SE TAM ESKYMÁCKOU ABECEDU. ESKYMÁCKÁ ABECEDA, TO JE KRÁSNÁ VĚDA: SÁŇKOVÁNÍ, KOULOVÁNÍ A LOV NA MEDVĚDA. 22 Náměty pro práci s textem: Veďte s dětmi rozhovor na téma život Eskymáků. Kde žijí Eskymáci? Jak se jmenuje jejich obydlí? Jaká zvířata žijí na severním pólu? Víte, jak se zdraví Eskymáci? Námět na hudební činnost: zpěv písně Jaromíra Nohavici Grónská písnička. Námět na pohybovou činnost: hra na koulovanou (koule z papíru; trénování hodu na cíl lov na medvěda). Námět na výtvarnou činnost: koláž z papírových koulí výroba obrovského sněhuláka. Propojení s učebnicí Lili a Vili ve světě velkých písmen písmeno E (str ).

25 O ŠNEKOVI A LIŠCE ŠNEK BYDLEL UŽ PÁR LET V POTOCE U LESA. ROZHODL SE, ŽE SE PŘESTĚHUJE DO RYBNÍKA, A TAK SE JEDNOHO DNE VYDAL NA CESTU. LEZL, LEZL, ALE CESTA MU UBÍHALA HODNĚ POMALU. POTKALA HO LIŠKA A PTÁ SE: KAM LEZEŠ, ŠNEKU? STĚHUJI SE DO RYBNÍKA, ŠNEK NA TO. LIŠKA SE MU ZAČALA POSMÍVAT: TO TAM TÍMTO TEMPEM POLEZEŠ JEŠTĚ ROK! A V TOM ŠNEK DOSTAL NÁPAD A POVÍDÁ LIŠCE: VSADÍME SE, ŽE BUDU U RYBNÍKA DŘÍVE NEŽ TY, LIŠKO! LIŠKA SE SÁZKOU SOUHLASILA A HNED VYBĚHLA SMĚREM K RYBNÍKU. ŠNEK NA NIC NEČEKAL A CHYTIL SE JÍ ZA OCAS! LIŠKA DOBĚHLA K RYBNÍKU. A JAK SE OTOČILA K RYBNÍKU ZÁDY, ABY SE PODÍVALA, ZDA JI ŠNEK PO CESTĚ NEDOHÁNÍ, ŠNEK SE PUSTIL OCASU A POVÍDÁ: UŽ CHVÍLI TĚ TU VYHLÍŽÍM A NETRPĚLIVĚ ČEKÁM, KDY DOBĚHNEŠ! Náměty pro práci s textem: Povídejte si s dětmi o příběhu. Jaký byl šnek v příběhu? Jaká byla liška? Znáte jiný příběh, kde jedno zvíře svou chytrostí zvítězilo nad druhým? Propojení s prvoukou: veďte s dětmi rozhovor na téma šnek. Pracujte s obrazovým materiálem. Námět na výtvarnou činnost: kresba nebo malba ulity. Námět na hudební činnost: Zeptejte se dětí, zda znají nějakou básničku či písničku o šnekovi. Předneste ji nebo si ji zazpívejte. Propojení s učebnicí Lili a Vili ve světě velkých písmen písmeno U (str. 8 9). 61

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Vedoucí práce:

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více