Genetická metoda čtení a psaní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Genetická metoda čtení a psaní"

Transkript

1 Seminář: Genetická metoda čtení a psaní Přednášející: Dita Nastoupilová autorka učebních materiálů k českému jazyku Klett nakladatelství

2 GENETICKÁ METODA Do roku 1951 probíhala na školách výuka čtení i pomocí genetické metody. Poté však bylo v ČSR vytvořeno tzv. jednotné školství, které využívalo při nácviku čtení pouze metodu analyticko-syntetickou, nebo-li slabikování, kdy se jednotlivé hlásky spojují do slabik a postupně se přechází na samotné čtení celých slov. ( Má-ma má ma-so.) Ve školním roce PhDr. Jarmila Wágnerová, CSc. koncipovala projekt, ve kterém se pokusila využít zkušeností a myšlenek českého elementaristy a básníka Josefa Kožíška. Výuka čtení pomocí genetické metody spočívá především v hláskování a následném čtení celých slov: N-O-S = NOS; K-O-S = KOS atd. Nácvik čtení začíná postupným seznamováním se s jednotlivými písmeny velké tiskací abecedy, přičemž lze využít i znalostí žáků již z předškolní výchovy, např. schopnosti podepsat se. Pro děti je zapamatování si nejprve velkých písmen snadnější, a to především díky jednoduchosti jejich grafické podoby. Jakmile žáci ovládají velkou tiskací abecedu, přecházejí plynule na abecedu malou tiskací. Po celou dobu, než dojde k seznámení s psací abecedou, zaznamenávají své myšlenky, slova a věty hůlkovým písmem. Toto období tak nabízí dostatečné množství času na procvičování ruky a prstů uvolňovacími, kresebnými cviky i různými podpůrnými činnostmi. Samotné hláskování je velmi nápomocné i při psaní, kdy se např. eliminuje vynechávání jednotlivých písmen ve slovech. Hlavní smysl této metody čtení můžeme spatřovat zejména ve čtení s porozuměním. Jelikož děti umí číst již po prvních 3 měsících, dokáží mnohem dříve pracovat se samotným textem. Čtení zajímavých a smysluplných textů (krátkých pohádek a příběhů) umožňuje zařazení dalších činnostních aktivit do vyučovacích hodin.

3 Většina dětí očekává od vstupu do školy především rychlé nabytí dovednosti čtení a psaní. Genetická metoda, která je založena na principech přirozenosti, jednoduchosti a smysluplnosti, umožňuje splnění těchto očekávání v poměrně brzkém časovém období. Má znatelný motivující charakter. Většina z nás se učila číst pomocí analytickosyntetické metody, což však neznamená, že neexistuje jiná možnost, jak získat a osvojit si dovednosti čtení a psaní. Jistě si vzpomenete na nějakého spolužáka či spolužačku, kteří uměli číst ještě před vstupem do první třídy a využívali při čtení tzv. čtení po písmenkách, nebo-li hláskování. Stejně tak si jistě vzpomenete, že některým spolužákům dělalo znatelné potíže samotné čtení, spojení hlásek do slabik a využívání slabikování při následném čtení celých slov. Možná jste měli možnost setkat se i s tím, že paní učitelka / pan učitel následně respektoval/a u těchto žáků čtení po hláskách. Pamatujme i na podobné situace především ve chvílích, kdy je nutná spolupráce s rodiči, kteří se domnívají, že pouze cesta, kterou oni sami došli k získání dovednosti čtení a psaní, je ta jediná a správná. Neznalost genetické metody v širší společnosti způsobuje komplikace při spolupráci. Nelze však podobné situace z praxe chápat jako opoziční chování ze strany rodičů, ale především jako obavy, strach z možného neúspěchu jejich dítěte. Žádná z vyučovacích metod čtení a psaní nezískala podložené prvenství. Není správné snažit se jej najít ani v genetické metodě. Je nutné přihlédnout k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého dítěte. Stejně tak i učitel musí dané metodě a práci, při níž ji využívá, důvěřovat a snažit se s její pomocí zpříjemnit cestu svého žáka za poznáním.

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY GENETICKÉ METODY ČTENÍ (zdroj: Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) Josef Kožíšek Poupata. Paseka, Praha PhDr. Jarmila Wágnerová, CSc. Učíme se číst. SPN, Praha hláskování, tzv. čtení po písmenkách skládání slov zapisování (co žáci čtou, to i píšou) přirozenost metodický postup nácviku písmen: velká tiskací písmena (jednoduchý grafický záznam) malá tiskací písmena psací podoba písma čtení s porozuměním (ukázka učebnice) okamžité použití v reálném životě hláskování eliminuje možnost vynechávání písmen ve slovech možnost větší přípravy na psací písmo (1. pololetí) podpora vnitřní motivace, využití znalostí žáků

5 ROZVRŽENÍ PSANÍ A ČTENÍ V RÁMCI CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU (zdroj: Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) 1. pololetí 2. pololetí PSANÍ zápis velkých tiskacích písmen, slov, vět (samohlásky, souhlásky ) kresebné uvolňovací cviky ukázka kresebných cviků z Písanky 1 Klett nakladatelství zápis velkým tiskacím písmem zápis psacích písmen, slov, vět kresebné uvolňovací cviky ukázka jednotlivých písanek Klett nakladatelství ČTENÍ velká tiskací písmena (samohlásky, souhlásky ) začátek: střídání samohlásek a souhlásek (viz Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) psací podoba písma zkvalitňování čtenářských dovedností CH a jeho specifikum frekvence písmen v určitém období nácvik čtení slov (od krátkých slov k delším: PES; KOZA; PAMPELIŠKA) nácvik čtení slov se skupinami: DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ: HODINY; KOTĚ; DĚTI nácvik čtení slov se skupinami: BĚ, PĚ VĚ, MĚ: BĚTA nácvik čtení vět: PES JE U BOUDY. ALENKA STOJÍ PŘED ŠKOLOU. malá tiskací písmena (přechod na malá tiskací písmena 3 týdny)

6 PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO VÝUKU GENETICKÉ METODY ČTENÍ (zdroj: Náměty pro učitele, Klett nakladatelství) 1. období nabídka činností práce s vlastním jménem najít své jméno (kartičky se jmény) začátek jména hláska (kontrola s dětmi + společné čtení) přesun do lavic (každý opíše své jméno na fólii) = podpis karta se jménem a její využití při třídních činnostech (služba, označení věcí i pomůcek, označení přítomnosti ve škole apod.) práce se jmény spolužáků skupiny: najdi spolužáka, který má na začátku jména stejné písmeno jako ty výměna kartiček mezi kamarády = opis na fólii, papír, sešit sluchová syntéza hádanky (hra Marťani N-O-S = NOS, děti hádají slova) procvičování hláskového skladu a rozkladu krátkých slov zapojování hláskování i do dalších předmětů hláskování v rámci hodin ČJ není dostačující, další nabídka: Písmenkový svět izolace hlásky, vyhledávání písmene k obrázkům přikládat začáteční písmena slov (mohou i slova vymýšlet) modelování hlásek modelína, drátek, špejle, pastelky, tkanička zápis písmen, např. na tabuli (každodenní procvičování probraných písmen) skládání a zápis některých jmen rozcvička hláskování, děti říkají celé slovo modelování slov pomocí špejle, drátku, modelíny (tkaničky + pastelky = penál) hry s písmeny každý má nějaký obrázek a uprostřed koberce (třídního prostoru) jsou rozházená písmena, žáci vyhledávají správná písmena, aby sestavili název obrázku. Jakmile ho složí, můžou hledat slovo k obrázku svého kamaráda. sluchové rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek vyhledávají obrázky, ve kterých je samohláska (dlouhá, krátká) roztřídí na samohlásky (dlouhé, krátké) hry se slovy, pokus o první čtení např. Škatulata apod. vhodné např. do hodin TV, kdy jsou karty se slovy (nebo se jmény žáků) rozmístěny v prostoru a na výzvu učitele děti vyhledávají a přistupují ke slovu, které odpovídá zadání, např.: počet písmen ve slově, začáteční písmeno

7 diktát písmen začarovaná slova = diktování hlásek, které dají dohromady jedno slovo nakonec čtení slova smysluplnost (podpora čtení s porozuměním) klasická forma diktátu práce se slovy čtení slov k obrázkům přiřadit napsaná slova známky globální metody čtení vyhledávání písmen ve slovech např. na tabuli napsaná slova, zakroužkovat písmeno, které se např. zrovna učíme, přečíst celé slovo čtení, zápis prvních textů přečíst článek, první větu napsat + kresba tvorba prvních knih (ukázka) orientace v hláskové stavbě slova zápis slov využití her Tajenka/křížovka Z U K pozice hlásek ve slově K O Č K A rozvíjení čtení zkvalitnění čtenářských dovedností čtení krátkých textů, obrázkové čtení přechod k malým tiskacím písmenům písmena, která jsou si podobná s velkými tiskacími (např. o, u, v, s atd.) vyhledávání, spojování písmen, slov hry = pexeso, slovní domino rozvíjení čtení pomocí malých tiskacích písmen zkvalitnění čtenářských dovedností, podpora čtenářství s využitím různých doplňkových činností čtení textů

8 NABÍDKA ČINNOSTÍ SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ rozlišování samohlásek rozlišování délky samohlásek určování počtu hlásek ve slově Marťani psaní na klávesnici komoda/krabička (možnost propojení se zrakovým rozlišováním) ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ řetězce písmen domino, rýmovací domino písmenková lotta obrázek + mřížka vějířky knihy: tvary písmen, skládání slov obrázkové karty hláskování puzzle písmenkové pexeso rozstříhané básně (složit dle předlohy)

9 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Škatulata knoflíky Zapisovatel běžec karty s obrázky a slovy (čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby) Logico piccolo čtení s porozuměním Vajíčka (tvorba smysluplných vět) / úkoly: barevné trubičky slovní rébusy tajenky slov pexesa (vyhledávání dvojic) křížovky, mřížky slov (psaní slov k obrázkům) skládání slov k obrázkům (kartotéka slov, obrázků) čtení obrázkových textů obrázek + věta obrázkové příběhy (tzv. malované čtení) ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ Čteme s porozuměním každý den, 1. třída. (http://www.kritickemysleni.cz/porozumeni.php?co=informace) SPOLEČENSKÉ PÍSMENKOVÉ HRY Pížo, Kris-Kros, Ámosky, křížovky HMATOVÉ PÍSMENKOVÉ HRY písmenka z drátků apod. slepecké písmo (textilní písmena: materiál molitan, dřevo, karton, vyšité na čtvrtce )

10 DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI TVORBA KNIH Písmenkové hrátky = kresba + doplnění slovy (možnost vytvoření třídní knihy nebo i jako doplněk k Písmenkovému světu / další listy k jednotlivým písmenům těžší varianta) Písmenkový svět = využití pracovních listů a metodiky + třídní slavnost (následné využití pro vlastní tvorbu žáků) - další publikace v nabídce - individuální + možnost využití plnění smluv - kolektivní ČTENÁŘSKÉ DÍLNY / VOLNÉ HODINY ČTENÍ (viz Náměty pro učitele, webový portál ZÁZNAMY O ČTENÍ čtenář záznamové archy TŘÍDNÍ SLAVNOSTI (viz Náměty pro učitele, webový portál Písmenkový svět Pisálkův svátek Pasování na čtenáře

11 PISÁLKŮV SVÁTEK Časová dotace: 1h Realizace: v prostorách třídy nebo ve společných prostorách školy Varianty: v rámci třídního kolektivu v rámci ročníku Anotace: Jedná se o třídní slavnost. Žákům prvního ročníku je slavnostně předáno plnicí pero. Vše probíhá v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů, žáků a třídního učitele. Součástí slavnostního předání pera je i krátký program (plnění různých úkolů, přednes básniček apod.) PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Časové období: leden, červen (záleží na dané škole) Časová dotace: 1 2h (podle rozsahu a počtu žáků) Realizace: v prostorách třídy nebo ve společných prostorách školy školní nebo veřejná knihovna Varianty: v rámci třídního kolektivu v rámci ročníku Anotace: Jedná se o třídní slavnost, kdy jsou žáci prvních ročníků pasováni na čtenáře. Vše probíhá v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů, žáků a třídního učitele. Na tuto významnou chvíli je možné pozvat i nějakou zajímavou osobnost regionu, ředitele školy nebo starostu obce. Třídní učitelé jsou oblečeni v dobových kostýmech. Po krátkém programu, který mají žáci připravený, nastává čas samotného pasování. Pasují se žáci jednotlivých tříd postupně za sebou. Většinou dostávají: pamětní list, knihu (vše ve spolupráci s rodiči).

12 CESTA K TVŮRČÍMU PSANÍ obrázková pohádka / obrázkové příběhy děj: puzzle obrázkové kostky: vyprávění, tvorba příběhu růžové a černé brýle poslech a tisková konference argumentace zdůvodnění OBDOBÍ PSANÍ obrázkové příběhy (kresba, text) tvorba vět ze slov (vajíčka, trubičky) obrázky a věty výběr vhodných vět (k obrázku, k zadanému tématu) doplňování neúplných vět tvorba slovníku k tématu (myšlenková mapa, pavouk) VYUŽITÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ JIŽ V 1. TŘ. využití dětské poezie doplňování slov do vět (možnost výběru) hádanky, skrývačky, šifry skládání vět ze dvou částí (barevné rozlišení) PRÁCE S ENCYKLOPEDIÍ správný výběr knihy (krátké, srozumitelné texty, bohatá ilustrace) začínáme už od 2. pol. 1.třídy encyklopedie učí systematičnosti a novému způsobu vyjadřování práce s odborným textem VLASTNÍ TVŮRČÍ PSANÍ (např. sešit žárovka) DENÍČKY, TŘÍDNÍ KRONIKY

13 PŘÍLOHY: ukázkové listy z Písmenkového světa (písmeno A, písmeno T) ukázkový materiál z Písanky 1 Procvičovací kresebné cviky ukázkový materiál z Písanky od A do Z ukázkový materiál z učebnice českého jazyka Lili a Vili ve světě velkých písmen ukázkový materiál učebnice českého jazyka Lili a Vili ve světě malých písmen ukázkový materiál z čítanky Lili a Vili ve světě říkadel, pohádek a příběhů

14 O A V P U K I U N J F K E R H J K L A P K L U I O P E R A D S E R A A A E R U I T K S D T U A E A K T U R J L K E P A U I A A S D R E S A A T U I U O K A A A

15

16 VYŠLO SI VEJCE NA VANDR, UŽ MĚLO PO KRK NUDY. A ŽE PRÝ PŮJDE DO SVĚTA JENOMŽE, JAK A KUDY? 15

17 12 OPIŠ. T ESKY, PLESKY, RICI, PICI, ERTI CHODÍ PO ULICI. MYSLÍŠ, ŽE TO ŽERT? KOUKNI Z OKNA, JE TAM ERT.

18 13 NAPIŠ, CO SE STALO ERTÍKOVI. NAPIŠ, CO SE MUSÍ STÁT, ABY NEBYL SMUTNÝ. KDY BÝVÁŠ SMUTNÝ/SMUTNÁ TY?

19 U MODROU, HNĚDOU A ZELENOU PASTELKOU OBTÁHNI TEČKY. DOKRESLI OBRÁZEK ŠNEKA. PŘEČTI A ZAPIŠ SLOVO ULITA. POJMENUJ OBRÁZKY. KDE SLYŠÍŠ HLÁSKU U? W W W.E-LILI.CZ ULITA POKRAČUJ V ŘADĚ A ZAPSANÁ PÍSMENA PŘEČTI. U Ú Ů ČTI SLOVA. ZELENĚ, ČERVENĚ A MODŘE OBTÁHNI PÍSMENA U, Ú, Ů PODLE BAREV V PŘEDCHOZÍM ÚKOLU. OBRÁZEK SPOJ SE SLOVEM. ÚL ZUB DOMŮ ÚSTA DOLŮ ULICE PUSA HŮL 8 i: Učitel hláskuje každé ze slov, žáci sledují jednotlivá písmena ve slovech a barevně vyznačují U, Ú, Ů. Poté se pokouší slova (některá ze slov) sami přečíst. Učitel věnuje pozornost slovům: ZUB, ÚL, HŮL. i(kv): Vysvětli rozdíl v používání slov šnek a hlemýžď. i(pč): Vytvořte ulitu šneka (pomocí drátu, modelíny nebo z papíru). Propojení s čítankou: O šnekovi a lišce (str. 61).

20 ZAKROUŽKUJ BAREVNOU PASTELKOU, KDE VE SLOVECH SLYŠÍŠ HLÁSKU U. Z U K OBRÁZKOVÉ ČTENÍ. U U LESA U U POLE U U DOMU U U KOLA U U OKA U U AUTA OBRÁZKOVÉ ČTENÍ. VYBER SI JEDNU DVOJICI A OPIŠ JI DO RÁMEČKU. A A A A PES A KOČKA SOVA A KOZA MÁMA A TÁTA OKO A PUSA i: Některé ze slov, kde děti určují sluchově pozici hlásky U, může být zapsáno také na tabuli. Děti čtou slovo společně s učitelem po jednotlivých hláskách. i(kv): Rozvíjejte dále jednotlivé věty, např. U lesa je dům.. Zakomponujte je do vyprávění. 9

21 R PŘEČTI A ZAPIŠ VĚTU. POJMENUJ OBRÁZKY. KDE SLYŠÍŠ HLÁSKU R? W W W.E-LILI.CZ RAK LEZE. RAK NASTŘÍHAL PLÁTNO KRTKOVI NA KALHOTKY. PUSŤ SE TAKÉ DO STŘÍHÁNÍ. ŠKRTNI OBRÁZEK, KTERÝ DO ŘADY NEPATŘÍ. 36 i: Obrázky v rámečku hláskujeme. Možnost propojení se slovním bingem (učitel vyhláskuje tři slova a děti je zakroužkují červenou pastelkou). Propojení s čítankou: O tom, jak rak vránu ošidil (str. ( 60).

22 SPOJ SLOVO S OBRÁZKEM. ZAKROUŽKUJ MODŘE SLOVA, KTERÁ MAJÍ R UPROSTŘED. RAK PÍRKO RYBA ČERT RUKA ČTI SLOVA. ZAPIŠ SLOVA DO TABULKY PODLE POČTU PÍSMEN. RÝMA RÁM RÁNA RAMPA KRTEK OBR BOBR BROUK ROK ROSA KAPR KOBRA OBRÁZKOVÉ ČTENÍ. ZAPIŠ DO RÁMEČKU SLOVA. A RÁNO SE KRTEK S POTKAL U DUBU. DUB ROSTL NEDALEKO. SEDLI SI SPOLU DO A POVÍDALI SI O TOM, JAK BUDOU DNES TRÁVIT ČAS. A TU KRTEK VOLÁ: AU, AUU! CO TO JE? i(kv): Práce s příběhem Krtek a rak pokračování příběhu; jak mohl příběh pokračovat, na co si krtek sedl, co tam mohlo být? Odpověď mohou děti napsat/nakreslit na papír. 37

23 Slavnost v troubě Dneska se měla konat velká slavnost. Bábovková forma na ni všechny pozvala. Všichni hosté se postupně scházeli. Jen pojďte, volala bábovková forma na mouku, vajíčka a tuk. I ostatní přísady přicházely jedna po druhé ve sváteční náladě, aby se také zúčastnily slavnosti. Mouka měla zase svůj vychloubačný den: Nemyslíte si také, že mám nejkrásnější bílé šaty? Samozřejmě, já jsem si dnes vzal jiné, ozval se bílek. Malá prostořeká rozinka řekla: To bys teprve musel vidět cukr. Mouka mávla pohrdavě rukou: Ten se dneska zase opozdil. Bohudíky, beztak ho nemohu ani cítit. A jak je nepříjemný na dotek. Doufám, že se ke mně moc nepřiblíží. Tamhle přichází. Rychle, zavřeme dveře od trouby. Nepustíme ho dovnitř. A přibouchly dveře od trouby krystalovému cukru přímo před nosem. Tak začala DO RÁMEČKU NAPIŠ, JAK MOHL PŘÍBĚH POKRAČOVAT. horká slavnost v troubě. Všichni se začali pořádně potit. Po nějaké chvíli se dveře trouby otevřely a objevila se hnědá křupavá bábovka. Nůž úslužně přiskočil, aby pomohl hostům z bábovkové formy. Měl také za úkol ochutnat výsledek slavnosti. Ale už po prvním kousnutí bylo slyšet volání: To je hrůza! Chutná to odporně! Není tam žádný cukr! Na kuchyňském stole stála teď opuštěná a nedotčená bábovka. Krystalový cukr už nemohl bábovce nijak pomoci. Bábovku by čekal strašný konec, kdyby krystalový cukr nepoprosil svého bratrance moučkový cukr, aby přišel a posypal bábovku tlustou bílou vrstvou. ZAŠKRTNI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ. ŽÁRLIL NĚKDO V PŘÍBĚHU? ANO NE CHOVALA SE NEPŘÁTELSKY MOUKA? ANO NE ZACHRÁNILY CELOU SITUACI ROZINKY? ANO NE 27

24 ESKYMÁCKÁ ABECEDA ESKYMÁCKÉ DĚTI MAJÍ ŠKOLU Z LEDU, UČÍ SE TAM ESKYMÁCKOU ABECEDU. ESKYMÁCKÁ ABECEDA, TO JE KRÁSNÁ VĚDA: SÁŇKOVÁNÍ, KOULOVÁNÍ A LOV NA MEDVĚDA. 22 Náměty pro práci s textem: Veďte s dětmi rozhovor na téma život Eskymáků. Kde žijí Eskymáci? Jak se jmenuje jejich obydlí? Jaká zvířata žijí na severním pólu? Víte, jak se zdraví Eskymáci? Námět na hudební činnost: zpěv písně Jaromíra Nohavici Grónská písnička. Námět na pohybovou činnost: hra na koulovanou (koule z papíru; trénování hodu na cíl lov na medvěda). Námět na výtvarnou činnost: koláž z papírových koulí výroba obrovského sněhuláka. Propojení s učebnicí Lili a Vili ve světě velkých písmen písmeno E (str ).

25 O ŠNEKOVI A LIŠCE ŠNEK BYDLEL UŽ PÁR LET V POTOCE U LESA. ROZHODL SE, ŽE SE PŘESTĚHUJE DO RYBNÍKA, A TAK SE JEDNOHO DNE VYDAL NA CESTU. LEZL, LEZL, ALE CESTA MU UBÍHALA HODNĚ POMALU. POTKALA HO LIŠKA A PTÁ SE: KAM LEZEŠ, ŠNEKU? STĚHUJI SE DO RYBNÍKA, ŠNEK NA TO. LIŠKA SE MU ZAČALA POSMÍVAT: TO TAM TÍMTO TEMPEM POLEZEŠ JEŠTĚ ROK! A V TOM ŠNEK DOSTAL NÁPAD A POVÍDÁ LIŠCE: VSADÍME SE, ŽE BUDU U RYBNÍKA DŘÍVE NEŽ TY, LIŠKO! LIŠKA SE SÁZKOU SOUHLASILA A HNED VYBĚHLA SMĚREM K RYBNÍKU. ŠNEK NA NIC NEČEKAL A CHYTIL SE JÍ ZA OCAS! LIŠKA DOBĚHLA K RYBNÍKU. A JAK SE OTOČILA K RYBNÍKU ZÁDY, ABY SE PODÍVALA, ZDA JI ŠNEK PO CESTĚ NEDOHÁNÍ, ŠNEK SE PUSTIL OCASU A POVÍDÁ: UŽ CHVÍLI TĚ TU VYHLÍŽÍM A NETRPĚLIVĚ ČEKÁM, KDY DOBĚHNEŠ! Náměty pro práci s textem: Povídejte si s dětmi o příběhu. Jaký byl šnek v příběhu? Jaká byla liška? Znáte jiný příběh, kde jedno zvíře svou chytrostí zvítězilo nad druhým? Propojení s prvoukou: veďte s dětmi rozhovor na téma šnek. Pracujte s obrazovým materiálem. Námět na výtvarnou činnost: kresba nebo malba ulity. Námět na hudební činnost: Zeptejte se dětí, zda znají nějakou básničku či písničku o šnekovi. Předneste ji nebo si ji zazpívejte. Propojení s učebnicí Lili a Vili ve světě velkých písmen písmeno U (str. 8 9). 61

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Seznam vypracovaných DUMů na požádání poskytneme materiály Pedagogickým pracovníkům z celé ČR poskytneme materiály dle seznamu na vyžádání

Seznam vypracovaných DUMů na požádání poskytneme materiály Pedagogickým pracovníkům z celé ČR poskytneme materiály dle seznamu na vyžádání Seznam vypracovaných DUMů na požádání poskytneme materiály Pedagogickým pracovníkům z celé ČR poskytneme materiály dle seznamu na vyžádání čten gramotnost I/2 ČTENÍ NÁS BAVÍ Klementýnova cesta za pokladem-

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ Ceník českých titulů 2014 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2014 do 31/12/2014)

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01. Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011. Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_Čj.1.A.01 Písmeno M Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 M m /vyhledej písmeno a podtrhni/ Mirek dostal míč. Maminka myje misku. Maso je zdravé.

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Aktivita žáků, vyhledávání slov dle zadání, doplňování křížovky.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Aktivita žáků, vyhledávání slov dle zadání, doplňování křížovky. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Umím psát 1, 2 pro leváky i praváky NOVINKA analyticko-syntetická metoda

Umím psát 1, 2 pro leváky i praváky NOVINKA analyticko-syntetická metoda Nabídka didaktických pomůcek pro výuku písma Comenia Script školní rok 2015/ 2016 Comenia Script Nabídka pro 1. ročník Kreslím tvary Comenia Script Písanka obsahuje elementární cviky k uvolňování ruky

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Příloha č. 1.: Ukázky obrázků, které byly namalovány respondenty na téma předčtené bajky.

Příloha č. 1.: Ukázky obrázků, které byly namalovány respondenty na téma předčtené bajky. Přílohy Příloha č. 1.: Ukázky obrázků, které byly namalovány respondenty na téma předčtené bajky. Obrázky od žáků č. 8. a č. 16. - provedení odpovídá spíše mladšímu věku: Obrázky od žáků č. 9. a od č.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 1 S t r á n k a Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Přerov I Město, 750 02 Přerov SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 2 S t r á n k a Tabulky Logico Piccolo Pracovní listy k tabulce Logico

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ)

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ) Měsíční plán: II. A Duben Informac e Akce a pomůcky Učivo 2.-3. 4. Velikonoční prázdniny 4.-6. 4. Velikonoce 16. 4. Od 16:30 třídní schůzky společné Neustálé připomínání pro rodiče: Vstup do budovy je

Více

Prvouka ve druhém ročníku základní školy s využitím ITC ve výuce

Prvouka ve druhém ročníku základní školy s využitím ITC ve výuce Prvouka ve druhém ročníku základní školy s využitím ITC ve výuce Téma: Nemoc, úraz. Péče o zdraví. Vyučující: Jana Kolčářová Výchovně-vzdělávací cíl: Osvojení základních vědomostí a návyků potřebných pro

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Září říjen 1/2 Říjen 1/2 Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Přípravné období ke čtení Nácvik čtení (hlásky, písmena, slabiky, slova) Základní

Více

VÍTÁME VÁS V ZÁKLADNÍ ŠKOLE JABLUNKOV, LESNÍ 190, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÍTÁME VÁS V ZÁKLADNÍ ŠKOLE JABLUNKOV, LESNÍ 190, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÍTÁME VÁS V ZÁKLADNÍ ŠKOLE JABLUNKOV, LESNÍ 190, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SCHŮZKA S RODIČI - 13. 1. 2016 Přivítání přítomných rodičů Mgr. Pavel Kantor Seznámení s programem Mgr. Pavel Kantor ŠVP ZŠ Jablunkov

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

PRACOVNÍ LIST S PÍSMENKEM N n PRACUJTE SAMOSTATNĚ

PRACOVNÍ LIST S PÍSMENKEM N n PRACUJTE SAMOSTATNĚ CENTRUM ČTENÍ POLÁMAL SE MRAVENEČEK, MRAVENČÍHO DOKTORA ČTENÍ S MRAVENEČKEM PRACUJTE SPOLEČNĚ PŘEČTĚTE SI PODLE OBRÁZKŮ NA STRANĚ 20 POHÁDKU O MRAVENEČKOVI. POKUD POTŘEBUJETE NÁPOVĚDU, NAJDETE JI NA STRANĚ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Věta, slovo, slabika, hláska Žák: J: rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku - rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku z hlediska potřeb čtení a psaní - věta, slovo,

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou analýzy a syntézy ověřuje, jak si

Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou analýzy a syntézy ověřuje, jak si Anotace: Jiří Žáček: Aprílová škola Ověření ve výuce: 3.12.2012 Předmět: Český jazyk - čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, moderní pohádka, próza Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou analýzy

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více