ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

2 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Spolupráce se ZŠ Spolupráce s veřejností Spolupráce se zřizovatelem Organizace vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní filozofie a vize naší mateřské školy: Prostředky, formy a metody vzdělávání VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU EVALUAČNÍ SYSTÉM... 37

3 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žatčany, příspěvková organizace Adresa školy: Žatčany 20, Újezd u Brna IČO: IZO: Jméno ředitelky: Mgr. Ilona Kalná Kontakty: tel.: , e- mail: stránky školy: Zřizovatel: název: Obec Žatčany adresa: Žatčany 125,66453 Újezd u Brna kontakty: tel: Školní program byl - zpracován kolektivem pedagogů MŠ - projednán na pedagogické radě Aktualizace k Platnost do ředitelka školy Mgr. Ilona Kalná

4 2. Obecná charakteristika školy První mateřská škola (zemědělský útulek) byla zřízena v roce 1954 v bývalém hostinci U Otřísalů č. 178, na okraji obce (nyní dům Stanislava Bínka). Byla určena především pro děti členů JZD, chodili tam ale i děti ostatní. V útulku se nevařilo, děti chodily na oběd domů. Tato mateřská škola byla v provozu do r Poté byl na mateřskou školu s odpovídajícím vybavením adaptován bývalý obecní úřad v Třebomyslicích č Kapacita školy však nestačila, přednost dostávaly děti zaměstnaných matek.i přes různé rekonstrukce a modernizace nesplňovala školka přísné požadavky školského dozoru, přesto fungovala až do r Po vystavění nové školky byla tato budova téměř 10 let opuštěná a chátrala.v roce 1991 byla částečně opravena a pronajata místnímu podnikateli Miloši Osičkovi, pronájem trvá dosud. Stavba nové mateřské školy byla započata po získání stavebního pozemku od drobných vlastníků na Ovčírnách v r Stavělo se v akci Z většinou svépomocí. Na této stavbě bylo odpracováno brigádnických hodin, hodnota stavby činila tis. Kčs. Provoz byl zahájen , v roce 1993 byla školka plynofikována. K mateřské škole patří velký pozemek vybavený pískovištěm, průlezkami a parkovou úpravou, kde si děti za pěkného počasí mohou hrát, tvořit i svačit. Od byla mateřská škola (s názvem SLUNÍČKO) - v souvislosti s přechodem na společnou právní subjektivitu sloučena se Základní školou Žatčany. V budově MŠ roku 2007 proběhla výměna oken, takže je nejen prostorná, ale i prosvětlená, do této doby sloužila velká přístupová hala jako jídelna pro děti ze ZŠ. Naše mateřská škola se nachází v okrajové lokalitě Žatčan, v části nazývané Ovčírny, ve velmi klidném prostředí. V sousedství je Obecní úřad, hasičská zbrojnice a zástavba rodinných domků, kterých pomalu přibývá.

5 Navštěvovat MŠ je možné od 6:30 hod. do 16:30 hod. Budova MŠ je nepanelová, jednopodlažní ve tvaru písmene L a je vytápěna plynovým kotlem. 3. Podmínky předškolního vzdělávání Základní podmínky, které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami Věcné podmínky Od je MŠ dvoutřídní s jedním vstupem, hygienické zařízení je společné. Největší místnost je rozdělena koženkovými stěnami na 3 části. První a druhou část využívá především třída menších dětí. V první části je herna s kobercem a sportovními potřebami. Nábytkem jsou ve třídách vytvořeny kouty pro hru dětí. Ve druhé části je jídelna a pracovní část se stolky. Třetí část je z velké části pokryta kobercem. Nachází se zde obchůdek, relaxační bazén, dva počítače na výukové programy pro děti a stěna s knihami. Tuto část a sousedící třídu využívají především starší děti. Tato třída je vybavena stoly, židličkami, otevřenými skříňkami s hračkami, hrami a dalšími pomůckami. Děti se mohou s vědomím učitelky vzájemně navštěvovat ve třídách. Máme stálou odpočívárnu pro maximální počet 17 dětí. Při větším počtu spících dětí může být využita i první část třídy. Pro tento případ jsou připravena lehátka a lůžkoviny. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku. Vše je sice průběžně doplňováno, obnovováno a plně využíváno, ale některé hračky a pomůcky jsou již zastaralé. Potřebovali bychom pořídit větší množství nových hraček a pomůcek. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky jsou umístěny tak, aby je děti viděly, mohly sije samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě třídy, chodby i šatny.

6 K mateřské škole patří také velká zahrada částečně zalesněná/s pískovištěm, průlezkami a domečky. Chtěli bychom pořídit ještě skluzavky, houpačky a venkovní tabuli. Travnatý terén je přizpůsoben rozmanitým pohybovým aktivitám. Na jaře roku 2010 jsme si připravili záhonky, které jsme hned využili k výsevu zeleniny. Máme také dřevěné stoly a lavice, které umožňují dětem různé vyžití, při pěkném počasí využíváme tuto část zahrady i ke svačinkám a výtvarným činnostem Životospráva Děti mají po celý den volně přístupné várnice s pitím (dle počasí teplé nebo studené). Na plnohodnotnou a vyváženou stravu dohlíží vedoucí stravování. Skladba jídelníčku je pestrá, děti každý den dostávají ovoce i zeleninu. Děti nejsou do jídla nuceny, ale vhodně motivovány ajsou vedeny k samostatnosti při stolování. Pravidelný denní rytmus a řád je zajištěn, ale je natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a hlavně dostatečně dlouho venku (jak dovolí počasí). Děti nejsou ke spánku nuceny, respektujeme individuální potřeby odpočinku, dětem s menší potřebou spánku nabízíme klidové aktivity v prostoru třídy již po třiceti minutách klidu na lůžku. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci se snaží o vytvoření příjemného prostředí v mateřské škole, aby se zde děti i dospělí cítili spokojeně a bezpečně. Nově příchozí dítě dostane vždy možnost postupně se adaptovat (popřípadě i za kratší přítomnosti rodičů). Pedagogové respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojení. Děti příliš nezatěžujeme, respektujeme individuální potřebu délky času na splnění

7 daného úkolu. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dostatečně vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro ně kamarádským prostředím. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, na dítě působí vstřícně, empaticky, sympaticky, dětem naslouchá, nenásilnou formou s nimi komunikuje a podporuje je. Podporuje u dětí samostatnost v rozhodování. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem Organizace chodu Provoz školy je od 6:30 do 16:30. O prázdninách bývá provoz přerušen zpravidla na šest týdnů. Omezení nebo přerušení provozu bývá rodičům oznámeno dva měsíce předem. Termín přijímacího řízení (duben), bývá oznámen dva měsíce předem formou letáků, rozhlasem, na webových stránkách školy a na infokanálu. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy (pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne kapacitu školy), do měsíce od podání přihlášky a informuje rodiče dítěte předáním "Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ". O přijetí dětí v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka školy v souladu s vnitřním předpisem. O zařazení dítěte s postižením rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření pediatra a PPP nebo SPC. Příchod dítěte do MŠ je zpravidla do 8:00 hod., maximálně do 8:30 hod. (děti s pobytem v MŠ na 4 hod.), jinak jsou rodiče povinni informovat předem o příchodu / odchodu dítěte např. z důvodu návštěvy lekaře atd. Rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce.

8 Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě. Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte pověřit písemně jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému. Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zdravých dětí, nepřijmout dítě s nachlazením nebo jiným infekčním onemocněním Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Funkční informační systém školky je vytvořen formou veřejné nástěnky v obušatnách MŠ a v hlavní chodbě MŠ, dvakrát za školní rok informační schůzky, jednou ročně schůzka výhradně pro rodiče předškolních dětí a individuální informace o dětech podáváme rodičům po vzájemné dohodě. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým a zve ke spolupráci rodiče dětí. Školní vzdělávací program vypracovává vedoucí učitelka MŠ Personální a pedagogické zajištění Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří pracují v mateřské škole, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují. Pedagogický pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

9 3.7. Spoluúčast rodičů Mezi pedagogy a rodiči rozvíjíme vzájemnou důvěru a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí ajejich rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastní se různých sportovních i společenských akcí pořádanémateřskou i základní školou, podle svého zájmu vstupují do her samotných i do jejichpříprava realizace (např. dětský karneval, sportovní odpoledne na zahradě, výlety do divadla i další ostatní výlety...). Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Spolupráce se ZŠ Ve spolupráci se ZŠ naše MŠ vytváří v průběhu školního roku možnosti vzájemného poznání, které mají napomoci předškolákům seznámit se s prostorami, klimatem, zázemím, atmosférou a činností v základní škole. Společně vítáme prvňáčky, zúčastňujeme se představení v ZŠ, ve třídách probíhají edukativně stimulační skupinky pro předškoláky i různé další akce. 3.9 Spolupráce s veřejností V průběhu roku pořádáme vánoční besídku, besídku ke Dni matek, dny otevřených dveří, zpívání pod vánočním stromem, dýňové odpoledne s táborákem a oslavu Dne dětí, kde mají jak rodiče, tak veřejnost možnost seznámit se s chodem a výsledky MŠ. Tyto akce jsou zároveň doplňkem vzdělávacích tematických celků. Informace o MŠ, které nejsou předmětem ochrany osobních údajů, podáváme všem zájemcům i telefonicky, mohou se obrátit jak na ředitelku školy, tak na vedoucí stravování či vedoucí učitelku MŠ. Bylo by ale potřeba více vtáhnout rodiče do dění v MŠ, aby se nejen k dění vyjadřovali, ale také se do něj aktivněji zapojovali jak např. při renovacích MŠ, tak i více využívat jejich potenciálu a kontaktů při hledání vhodných sponzorů MŠ, což je úkol do budoucna.

10 3.10. Spolupráce se zřizovatelem ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti pro budoucí život a úspěšný start v základním vzdělávání. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, je i naše spolupráce se zřizovatelem velmi úzká. Obecní zastupitelstvo se vyjadřuje ke všem podmínkám vzdělávacího procesu, starosta obce často navštěvuje prostory ZŠ i MŠ, aby mohl bezprostředně posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků a požadavky pro další období. Ve spolupráci se školou se podílí obec i na různých akcích zaměřených na děti a mládež, rovněž spolupracujeme s místními hasiči. Odbornou spolupráci dle potřeb jednotlivých dětí nám také pomáhají zajišťovat SPC Štolcova, Brno a PPP Hybešova 15, Brno Koncepce dalšího rozvoje ZŠ a MŠ Žatčany v období Koncepce rozvoje a řízení MŠ pro následující období je určena následujícími aspekty: kvalita výchovně vzdělávacího procesu, efektivní financování školy a korektní mezilidské vztahy. Velmi důležitým aspektem provozu školy je hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu a od zřizovatele. Významnou roli hraje šetrné zacházení s financemi a neplýtvání s nimi. Není ovšem možné omezit se pouze na úsporné využívání finančních prostředků v rámci školy a jejího rozpočtu, ale je třeba aktivně hledat i další možnosti získání financí pro obě složky školy (předškolní i základní). Toto lze například zapojením školy do různých projektů, získáváním grantů nebo navázáním spolupráce s firmami a soukromým sektorem obecně, což je možnost, s níž mohou škole napomoci právě rodiče dětí a žáků. Výrazným momentem oslabujícím naplněnost školy a tím i její finanční efektivitu je odchod žáků do okolních základních škol. Kvalitní výukou, nabídkou volitelných předmětů a kroužků se škola již pokouší snížit počet odcházejících žáků. Je pro nás velmi důležité, aby děti, které navštěvují naší mateřskou školu, automaticky pokračovaly docházkou v naší základní škole. Mateřská škola je v současné době naplněna dle své kapacity, avšak jak vyplynulo z kontrolní zprávy ČŠI, je potřeba

11 zde spoustu věcí zlepšit a změnit, aby i v budoucnu, kdy opadne příliv dětí silných ročníků, byl o naší MŠ stále dostatečný zájem. O to se snaží ředitelka školy například úpravou struktury zaměstnanců MŠ, konzultacemi se zastupitelstvem ohledně přístavby nové budovy MŠ na pozemku základní školy, navazováním spolupráce s mateřskými školami v okolí, sdílením dobrých praxí a konzultacemi se zaměstnanci v MŠ o potřebách, nutných změnách a přístupu k výchovně vzdělávacímu procesu v MŠ. Rovněž se v MŠ snažíme o profesní rozvoj pedagogických pracovníků tak, abychom posílili výchovu směrem k minimalizaci rizikových jevů. Pro další rozvoj obou složek školy je nezbytná velmi úzká spolupráce s rodiči. Zde jsou podstatné následující kroky: poskytovat objektivní informace o mateřské škole, získávat více informací přímo od rodičů, pravidelně doplňovat informace pro rodiče na webových stránkách školy. Učitelky mateřské školy jsou neustále připraveny být rodičům plně k dispozici tak, aby fungoval vztah škola dítě rodič. Na druhé straně zvýrazníme zapojení rodičů do chodu mateřské školy, využijeme více jejich pracovního postavení, schopností a možností (pomoc při sponzorování a zajišťování akcí, soutěží a exkurzí pořádaných pro děti, renovace v MŠ svépomocí). Pro získání pozitivní zpětné vazby plánujeme pořádání všech akcí jako v minulém roce a formou dotazníků budeme opakovaně zjišťovat, o jaké činnosti a akce mají děti a jejich rodiče zájem tak, abychom vyšli jejich přáním a požadavkům vstříct co nejvíce. Kvalita výchovně vzdělávacího procesu je dána především kvalitní prací učitele, mezilidskými vztahy a využitím všech dostupných pomůcek a moderních vyučovacích metod. Zaměříme se na: vytvoření podmínek pro kvalitní práci učitelek MŠ častější hospitace u učitelek MŠ sdílení dobrých praxí konzultace s pedagogickými zaměstnanci jiných MŠ (vedení dokumentace, průběh režimu MŠ, komunikace se spolupracujícími organizacemi, výtvarné nápady ) pozitivní, motivující a upřímný vztah vyučujících k dětem v průběhu vzdělávacího procesu i mimo něj

12 průběžné obnovování pomůcek, didaktických her a hraček v MŠ - zřízení Školního etického kodexu formou vnitřní směrnice, který bude pedagogům vodítkem při jejich práci 4. Organizace vzdělávání Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu "Radostné poznávání", se zaměřením na logopedickou prevenci a smyslovou výchovu. Nabízíme řadu zájmových kroužků a nadstandardních aktivit. Každá třída má svůj denní organizační řád, který je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem, jejich potřebám a vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti mají dostatek prostoru a času svoji spontánní hru dokončit nebo v ní později pokračovat. Plánování činností vychází především z potřeb a zájmů dětí. Veškeré aktivity jsou plánovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Pokud děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností.stejně tak je i respektováno soukromí dítěte při osobní hygieně.nejsou překračovány doporučované počty dětí ve třídách, spojování tříd je maximálně omezeno. REŽIM DNE:

13 Režim dne je organizován dle školního řádu. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů by - stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají - mělo být vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením. Ve vztahu k druhu a stupni postižení dítěte jsou podmínky při jeho vzdělávání plně vyhovující, jestliže: u dětí s tělesným postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte možné v rámci jeho postižení jsou využívány kompenzační pomůcky počet dětí ve třídě je snížen u dětí se zrakovým postižením je zajištěno osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu prostředí je bezbariérové, s ohledem na zrakové postižení dítěte pro ně maximálně bezpečné

14 je dodržována předepsaná zraková hygiena je vytvářena nabídka alternativních aktivit jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky a hračky počet dětí ve třídě je snížen je zajištěna přítomnost asistenta (podle míra a stupně postižení) u dětí se sluchovým postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte je dodržována sluchová hygiena jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační pomůcky vzdělávání dítěte probíhá ve vhodném komunikačním systému u dětí s mentální retardací je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky je zajištěna přítomnost asistenta počet dětí ve třídě je snížen u dětí poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchami učení a chování) prostředí je pro dítě zklidňující je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled počet dětí ve třídě je snížen je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti u dětí s poruchami řeči je zajištěna kvalitní logopedická péče je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte

15 u dětí s více vadami a autismem je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné je zajištěna přítomnost asistenta počet dětí ve třídě je snížen jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Vzdělávání dětí se zdravotním postižením v mateřské škole či třídě se vzdělávacím programem upraveným podle potřeb dětí je v souladu s příslušnou vyhláškou personálně posíleno v osobě dalšího pedagoga a zabezpečeno podle potřeb. Pro integrované vzdělávání není tato podmínka legislativně stanovená. Pokud je však vzdělávání dítěte a péče o ně natolik náročná, že vyžaduje péči dalšího pedagoga či jiného pracovníka, je vhodné jeho účast zajistit. Podmínky vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním Vzdělávání dětí ze socio - kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV. Integrované vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Základním předpokladem toho, aby byla rizika integrace vyloučena, popřípadě maximálně

16 snížena, je stanovit, co v kterém konkrétním případě potřeby dítěte představují, jaké z nich vyplývají nároky na práci předškolního pedagoga a jaké podmínky je třeba v prostředí mateřské školy vytvořit. Předškolní pedagog musí zvážit, zda je schopen tyto nároky splnit - ať už se to týká podmínek materiálních, psychosociálních, personálních, odborných a dalších - a podle toho se odpovědně rozhodnout. Pedagog spolupracuje s odborníky - speciálním pedagogem, dětským psychologem, popř. lékařem a konzultuje s nimi problémy, s nimiž se při vzdělávání tohoto dítěte setkává. Je třeba, aby společné závěry promítal v dostatečné míře do vzdělávacího programu školy či třídy, do individuálního vzdělávacího plánu integrovaného dítěte i do své práce. Kde je to potřebné a účelné, je nutno pro jednotlivé děti sestavovat individuální vzdělávací programy, které jejich vzdělávacím potřebám, fyzickým či psychickým možnostem i sociální situaci maximálně vyhoví. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných RVP PV umožňuje, aby školní, třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly podle potřeb a možností rozumě přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 5.1. Základní filozofie a vize naší mateřské školy: Spokojené a šťastné děti. Naučit děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

17 DLOUHODOBÝ PLÁN PROJEKTU Vytýčení dlouhodobých cílů z koncepce na období vytvořit dostatečný prostor pro hru dětí stát se dítěti společníkem a ochráncem na cestě k rozvoji jeho osobnosti, poznáním sebe samého a okolního světa. vytvářet prostředí, v němž by si mohly děti s pocitem bezpečí zkoumat okolní svět a mezilidské vztahy vytvářet u dětí základní sociálně kulturní dovednosti a návyky a kladný vztah k životnímu prostředí Projekt vychází: z analýzy situace školy z analýzy výchovné práce školy řídí se dokumentem ministerstva školství - rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (2004) je brán zřetel na věkové složení dětí z možností a podmínek školy a jejího okolí ROZPRACOVÁNÍ HLAVNÍCH DLOUHODOBÝCH CÍLŮ A ÚKOLŮ Dlouhodobý cíl č. 1: Vytvořit dostatečný prostor pro hru dětí Krátkodobé cíle: Uspořádat vnitřní vybavení tříd tak, aby vyhovovalo hrám dětí, v rámci možností školy Zodpovědnost: vedení školy- ředitelka, vedoucí provozních zaměstnanců, vedoucí pro předškolní a mimoškolní činnost Termín: srpen před začátkem každého školního roku každý rok aktualizovat a

18 obnovovat dle finančních možností školy Prostředky: Postupná obnova nábytku ve třídách, nákup nových hracích koberců, doplňování didaktických pomůcek a hraček Učit děti orientovat se v novém prostředí třídy Zodpovědnost: učitelky ve třídách Termín: průběžně během prvního pololetí Prostředky: roztřídění hraček a nábytku podle druhu do hracích koutů vymezení účelu hracího koutu a způsob používání, zacházení s pomůckami, hračkami, úklid hraček, estetika prostředí, stanovení pravidel společně s dětmi pro hru v koutech, svobodně se rozhodnout pro volbu (vybrat si k sobě kamaráda, počet dětí) činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování Dlouhodobý cíl č. 2: Stát se dítěti společníkem a ochráncem na cestě k rozvoji jeho osobnosti, poznání sebe samého a okolního světa Krátkodobé cíle: Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, důvěry a relativní citové samostatnosti) Zodpovědnost: učitelky Termín: průběžně během každého školního roku Prostředky: individuální přístup k dětem, zprostředkování a využívání společných prožitků (společné akce, výlety, svátky, divadla aj.) využívání pedagog. literatury a metodických materiálů využívání prvků osobnostně orientované předškolní výchovy Získání schopností řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

19 Zodpovědnost: učitelky Termín: postupné naplňování v TVP Prostředky: připravovat dětem nabídku činností vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení Zvládání jednoduché obsluhy a pracovních úkonů (kompetence) Zodpovědnost: učitelky Prostředky: Činnosti, při kterých se děti postarají o hračky, pomůcky, samostatně přinášejí svačinu, oběd, uklízí nádobí, rozvíjí samostatnost při oblékání, obouvání, hygieně... Dlouhodobý cíl č. 3 Vytvořit prostředí, v němž by si děti mohly s pocitem bezpečí zkoumat okolní svět a vytvářet klidné a pozitivní mezilidské vztahy Krátkodobé cíle: Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem Prostředky: dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem i dospělým (hlavní činnosti k vytváření a rozvíjení kamarádských vztahů), spolupráce s rodiči -lepší pochopení osobnosti dítěte a jeho možností na základě pedagogické diagnostiky,vytváření estetického prostředí, výzdoba nástěnek, spolupráce s obcí při udržování školní zahrad, pozitivní vztahy všech zaměstnanců k dětem i mezi sebou navzájem, navazování kontaktů s okolními MŠ. Rozvoj, zprostředkování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému ( pojmovému ), rozvoj a kultivace

20 paměti, pozornosti, představivosti, fantazie Prostředky: smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti a pozornosti (hlavní činnosti) Dlouhodobý cíl č. 4 : Utvářet u dětí základní sociálně kulturní dovednosti a návyky a kladný vztah k životnímu prostředí Krátkodobé cíle: Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije ( specifické cíle) Rozvoj schopnosti vážit si života ( RP ) Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Prostředky: vnímání krásy a estetična, vytváření citového vztahu k prostředí a jeho vyhodnocování ( co se mi líbí, nelíbí, co je správné a co ne ), bezprostřední styk s okolní přírodou, vycházky, výlety, poznávání živé a neživé přírody, poznávání lidského těla pozorování stavu životního prostředí a jeho vlivu na kvalitu života, poznávání ekosystému ( RP) 5.2. Prostředky, formy a metody vzdělávání V naší MŠ využíváme integrovaný přístup. Nabízíme dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech. Vycházíme ze skutečnosti a snažíme se zjistit, co je prožitkem dětí, na tom stavět, rozvíjet, zajímavě a smysluplně nabízet dětem rozmanité aktivity, prakticky využitelné pro život. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení

21 zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti. 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU INTEGROVANÝ BLOK Č.1: NEBOJÍM SE ZMĚN Téma zařazujeme v prvním měsíci školního roku, kdy se děti seznamují se s novým prostředím a režimem, mezi sebou děti navzájem, vznikají nová přátelství a vztahy. PODTÉMATA Šel medvídek do školky (seznámení s MŠ, adaptace řád, pravidla) Kamarádi, máme se rádi (kamarádské vztahy, značky, jména dětí) Prázdninové vzpomínání (zážitky, příhody, bylo x bude, včera, dnes, zítra) Moje rodina, moje hnízdečko (složení rodiny, co dělá táta, co dělá máma) Jednou budu (poznávání profesí, co kdo dělá) Příroda je mocná čarodějka (změny přírody na podzim, zvířata,... ) CÍL seznámení s řádem, orientace v MŠ a na školní zahradě, adaptace stanovení smysluplných a pochopených pravidel chování

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více