ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

2 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Spolupráce se ZŠ Spolupráce s veřejností Spolupráce se zřizovatelem Organizace vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní filozofie a vize naší mateřské školy: Prostředky, formy a metody vzdělávání VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU EVALUAČNÍ SYSTÉM... 37

3 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žatčany, příspěvková organizace Adresa školy: Žatčany 20, Újezd u Brna IČO: IZO: Jméno ředitelky: Mgr. Ilona Kalná Kontakty: tel.: , e- mail: stránky školy: Zřizovatel: název: Obec Žatčany adresa: Žatčany 125,66453 Újezd u Brna kontakty: tel: Školní program byl - zpracován kolektivem pedagogů MŠ - projednán na pedagogické radě Aktualizace k Platnost do ředitelka školy Mgr. Ilona Kalná

4 2. Obecná charakteristika školy První mateřská škola (zemědělský útulek) byla zřízena v roce 1954 v bývalém hostinci U Otřísalů č. 178, na okraji obce (nyní dům Stanislava Bínka). Byla určena především pro děti členů JZD, chodili tam ale i děti ostatní. V útulku se nevařilo, děti chodily na oběd domů. Tato mateřská škola byla v provozu do r Poté byl na mateřskou školu s odpovídajícím vybavením adaptován bývalý obecní úřad v Třebomyslicích č Kapacita školy však nestačila, přednost dostávaly děti zaměstnaných matek.i přes různé rekonstrukce a modernizace nesplňovala školka přísné požadavky školského dozoru, přesto fungovala až do r Po vystavění nové školky byla tato budova téměř 10 let opuštěná a chátrala.v roce 1991 byla částečně opravena a pronajata místnímu podnikateli Miloši Osičkovi, pronájem trvá dosud. Stavba nové mateřské školy byla započata po získání stavebního pozemku od drobných vlastníků na Ovčírnách v r Stavělo se v akci Z většinou svépomocí. Na této stavbě bylo odpracováno brigádnických hodin, hodnota stavby činila tis. Kčs. Provoz byl zahájen , v roce 1993 byla školka plynofikována. K mateřské škole patří velký pozemek vybavený pískovištěm, průlezkami a parkovou úpravou, kde si děti za pěkného počasí mohou hrát, tvořit i svačit. Od byla mateřská škola (s názvem SLUNÍČKO) - v souvislosti s přechodem na společnou právní subjektivitu sloučena se Základní školou Žatčany. V budově MŠ roku 2007 proběhla výměna oken, takže je nejen prostorná, ale i prosvětlená, do této doby sloužila velká přístupová hala jako jídelna pro děti ze ZŠ. Naše mateřská škola se nachází v okrajové lokalitě Žatčan, v části nazývané Ovčírny, ve velmi klidném prostředí. V sousedství je Obecní úřad, hasičská zbrojnice a zástavba rodinných domků, kterých pomalu přibývá.

5 Navštěvovat MŠ je možné od 6:30 hod. do 16:30 hod. Budova MŠ je nepanelová, jednopodlažní ve tvaru písmene L a je vytápěna plynovým kotlem. 3. Podmínky předškolního vzdělávání Základní podmínky, které je třeba při vzdělávání dětí dodržovat, jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami Věcné podmínky Od je MŠ dvoutřídní s jedním vstupem, hygienické zařízení je společné. Největší místnost je rozdělena koženkovými stěnami na 3 části. První a druhou část využívá především třída menších dětí. V první části je herna s kobercem a sportovními potřebami. Nábytkem jsou ve třídách vytvořeny kouty pro hru dětí. Ve druhé části je jídelna a pracovní část se stolky. Třetí část je z velké části pokryta kobercem. Nachází se zde obchůdek, relaxační bazén, dva počítače na výukové programy pro děti a stěna s knihami. Tuto část a sousedící třídu využívají především starší děti. Tato třída je vybavena stoly, židličkami, otevřenými skříňkami s hračkami, hrami a dalšími pomůckami. Děti se mohou s vědomím učitelky vzájemně navštěvovat ve třídách. Máme stálou odpočívárnu pro maximální počet 17 dětí. Při větším počtu spících dětí může být využita i první část třídy. Pro tento případ jsou připravena lehátka a lůžkoviny. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku. Vše je sice průběžně doplňováno, obnovováno a plně využíváno, ale některé hračky a pomůcky jsou již zastaralé. Potřebovali bychom pořídit větší množství nových hraček a pomůcek. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky jsou umístěny tak, aby je děti viděly, mohly sije samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě třídy, chodby i šatny.

6 K mateřské škole patří také velká zahrada částečně zalesněná/s pískovištěm, průlezkami a domečky. Chtěli bychom pořídit ještě skluzavky, houpačky a venkovní tabuli. Travnatý terén je přizpůsoben rozmanitým pohybovým aktivitám. Na jaře roku 2010 jsme si připravili záhonky, které jsme hned využili k výsevu zeleniny. Máme také dřevěné stoly a lavice, které umožňují dětem různé vyžití, při pěkném počasí využíváme tuto část zahrady i ke svačinkám a výtvarným činnostem Životospráva Děti mají po celý den volně přístupné várnice s pitím (dle počasí teplé nebo studené). Na plnohodnotnou a vyváženou stravu dohlíží vedoucí stravování. Skladba jídelníčku je pestrá, děti každý den dostávají ovoce i zeleninu. Děti nejsou do jídla nuceny, ale vhodně motivovány ajsou vedeny k samostatnosti při stolování. Pravidelný denní rytmus a řád je zajištěn, ale je natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a hlavně dostatečně dlouho venku (jak dovolí počasí). Děti nejsou ke spánku nuceny, respektujeme individuální potřeby odpočinku, dětem s menší potřebou spánku nabízíme klidové aktivity v prostoru třídy již po třiceti minutách klidu na lůžku. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci se snaží o vytvoření příjemného prostředí v mateřské škole, aby se zde děti i dospělí cítili spokojeně a bezpečně. Nově příchozí dítě dostane vždy možnost postupně se adaptovat (popřípadě i za kratší přítomnosti rodičů). Pedagogové respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojení. Děti příliš nezatěžujeme, respektujeme individuální potřebu délky času na splnění

7 daného úkolu. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dostatečně vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro ně kamarádským prostředím. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, na dítě působí vstřícně, empaticky, sympaticky, dětem naslouchá, nenásilnou formou s nimi komunikuje a podporuje je. Podporuje u dětí samostatnost v rozhodování. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem Organizace chodu Provoz školy je od 6:30 do 16:30. O prázdninách bývá provoz přerušen zpravidla na šest týdnů. Omezení nebo přerušení provozu bývá rodičům oznámeno dva měsíce předem. Termín přijímacího řízení (duben), bývá oznámen dva měsíce předem formou letáků, rozhlasem, na webových stránkách školy a na infokanálu. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy (pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne kapacitu školy), do měsíce od podání přihlášky a informuje rodiče dítěte předáním "Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ". O přijetí dětí v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka školy v souladu s vnitřním předpisem. O zařazení dítěte s postižením rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření pediatra a PPP nebo SPC. Příchod dítěte do MŠ je zpravidla do 8:00 hod., maximálně do 8:30 hod. (děti s pobytem v MŠ na 4 hod.), jinak jsou rodiče povinni informovat předem o příchodu / odchodu dítěte např. z důvodu návštěvy lekaře atd. Rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce.

8 Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě. Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte pověřit písemně jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému. Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zdravých dětí, nepřijmout dítě s nachlazením nebo jiným infekčním onemocněním Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Funkční informační systém školky je vytvořen formou veřejné nástěnky v obušatnách MŠ a v hlavní chodbě MŠ, dvakrát za školní rok informační schůzky, jednou ročně schůzka výhradně pro rodiče předškolních dětí a individuální informace o dětech podáváme rodičům po vzájemné dohodě. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým a zve ke spolupráci rodiče dětí. Školní vzdělávací program vypracovává vedoucí učitelka MŠ Personální a pedagogické zajištění Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří pracují v mateřské škole, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují. Pedagogický pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

9 3.7. Spoluúčast rodičů Mezi pedagogy a rodiči rozvíjíme vzájemnou důvěru a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí ajejich rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastní se různých sportovních i společenských akcí pořádanémateřskou i základní školou, podle svého zájmu vstupují do her samotných i do jejichpříprava realizace (např. dětský karneval, sportovní odpoledne na zahradě, výlety do divadla i další ostatní výlety...). Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Spolupráce se ZŠ Ve spolupráci se ZŠ naše MŠ vytváří v průběhu školního roku možnosti vzájemného poznání, které mají napomoci předškolákům seznámit se s prostorami, klimatem, zázemím, atmosférou a činností v základní škole. Společně vítáme prvňáčky, zúčastňujeme se představení v ZŠ, ve třídách probíhají edukativně stimulační skupinky pro předškoláky i různé další akce. 3.9 Spolupráce s veřejností V průběhu roku pořádáme vánoční besídku, besídku ke Dni matek, dny otevřených dveří, zpívání pod vánočním stromem, dýňové odpoledne s táborákem a oslavu Dne dětí, kde mají jak rodiče, tak veřejnost možnost seznámit se s chodem a výsledky MŠ. Tyto akce jsou zároveň doplňkem vzdělávacích tematických celků. Informace o MŠ, které nejsou předmětem ochrany osobních údajů, podáváme všem zájemcům i telefonicky, mohou se obrátit jak na ředitelku školy, tak na vedoucí stravování či vedoucí učitelku MŠ. Bylo by ale potřeba více vtáhnout rodiče do dění v MŠ, aby se nejen k dění vyjadřovali, ale také se do něj aktivněji zapojovali jak např. při renovacích MŠ, tak i více využívat jejich potenciálu a kontaktů při hledání vhodných sponzorů MŠ, což je úkol do budoucna.

10 3.10. Spolupráce se zřizovatelem ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti pro budoucí život a úspěšný start v základním vzdělávání. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, je i naše spolupráce se zřizovatelem velmi úzká. Obecní zastupitelstvo se vyjadřuje ke všem podmínkám vzdělávacího procesu, starosta obce často navštěvuje prostory ZŠ i MŠ, aby mohl bezprostředně posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků a požadavky pro další období. Ve spolupráci se školou se podílí obec i na různých akcích zaměřených na děti a mládež, rovněž spolupracujeme s místními hasiči. Odbornou spolupráci dle potřeb jednotlivých dětí nám také pomáhají zajišťovat SPC Štolcova, Brno a PPP Hybešova 15, Brno Koncepce dalšího rozvoje ZŠ a MŠ Žatčany v období Koncepce rozvoje a řízení MŠ pro následující období je určena následujícími aspekty: kvalita výchovně vzdělávacího procesu, efektivní financování školy a korektní mezilidské vztahy. Velmi důležitým aspektem provozu školy je hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu a od zřizovatele. Významnou roli hraje šetrné zacházení s financemi a neplýtvání s nimi. Není ovšem možné omezit se pouze na úsporné využívání finančních prostředků v rámci školy a jejího rozpočtu, ale je třeba aktivně hledat i další možnosti získání financí pro obě složky školy (předškolní i základní). Toto lze například zapojením školy do různých projektů, získáváním grantů nebo navázáním spolupráce s firmami a soukromým sektorem obecně, což je možnost, s níž mohou škole napomoci právě rodiče dětí a žáků. Výrazným momentem oslabujícím naplněnost školy a tím i její finanční efektivitu je odchod žáků do okolních základních škol. Kvalitní výukou, nabídkou volitelných předmětů a kroužků se škola již pokouší snížit počet odcházejících žáků. Je pro nás velmi důležité, aby děti, které navštěvují naší mateřskou školu, automaticky pokračovaly docházkou v naší základní škole. Mateřská škola je v současné době naplněna dle své kapacity, avšak jak vyplynulo z kontrolní zprávy ČŠI, je potřeba

11 zde spoustu věcí zlepšit a změnit, aby i v budoucnu, kdy opadne příliv dětí silných ročníků, byl o naší MŠ stále dostatečný zájem. O to se snaží ředitelka školy například úpravou struktury zaměstnanců MŠ, konzultacemi se zastupitelstvem ohledně přístavby nové budovy MŠ na pozemku základní školy, navazováním spolupráce s mateřskými školami v okolí, sdílením dobrých praxí a konzultacemi se zaměstnanci v MŠ o potřebách, nutných změnách a přístupu k výchovně vzdělávacímu procesu v MŠ. Rovněž se v MŠ snažíme o profesní rozvoj pedagogických pracovníků tak, abychom posílili výchovu směrem k minimalizaci rizikových jevů. Pro další rozvoj obou složek školy je nezbytná velmi úzká spolupráce s rodiči. Zde jsou podstatné následující kroky: poskytovat objektivní informace o mateřské škole, získávat více informací přímo od rodičů, pravidelně doplňovat informace pro rodiče na webových stránkách školy. Učitelky mateřské školy jsou neustále připraveny být rodičům plně k dispozici tak, aby fungoval vztah škola dítě rodič. Na druhé straně zvýrazníme zapojení rodičů do chodu mateřské školy, využijeme více jejich pracovního postavení, schopností a možností (pomoc při sponzorování a zajišťování akcí, soutěží a exkurzí pořádaných pro děti, renovace v MŠ svépomocí). Pro získání pozitivní zpětné vazby plánujeme pořádání všech akcí jako v minulém roce a formou dotazníků budeme opakovaně zjišťovat, o jaké činnosti a akce mají děti a jejich rodiče zájem tak, abychom vyšli jejich přáním a požadavkům vstříct co nejvíce. Kvalita výchovně vzdělávacího procesu je dána především kvalitní prací učitele, mezilidskými vztahy a využitím všech dostupných pomůcek a moderních vyučovacích metod. Zaměříme se na: vytvoření podmínek pro kvalitní práci učitelek MŠ častější hospitace u učitelek MŠ sdílení dobrých praxí konzultace s pedagogickými zaměstnanci jiných MŠ (vedení dokumentace, průběh režimu MŠ, komunikace se spolupracujícími organizacemi, výtvarné nápady ) pozitivní, motivující a upřímný vztah vyučujících k dětem v průběhu vzdělávacího procesu i mimo něj

12 průběžné obnovování pomůcek, didaktických her a hraček v MŠ - zřízení Školního etického kodexu formou vnitřní směrnice, který bude pedagogům vodítkem při jejich práci 4. Organizace vzdělávání Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu "Radostné poznávání", se zaměřením na logopedickou prevenci a smyslovou výchovu. Nabízíme řadu zájmových kroužků a nadstandardních aktivit. Každá třída má svůj denní organizační řád, který je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem, jejich potřebám a vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti mají dostatek prostoru a času svoji spontánní hru dokončit nebo v ní později pokračovat. Plánování činností vychází především z potřeb a zájmů dětí. Veškeré aktivity jsou plánovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Pokud děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností.stejně tak je i respektováno soukromí dítěte při osobní hygieně.nejsou překračovány doporučované počty dětí ve třídách, spojování tříd je maximálně omezeno. REŽIM DNE:

13 Režim dne je organizován dle školního řádu. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů by - stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají - mělo být vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením. Ve vztahu k druhu a stupni postižení dítěte jsou podmínky při jeho vzdělávání plně vyhovující, jestliže: u dětí s tělesným postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte možné v rámci jeho postižení jsou využívány kompenzační pomůcky počet dětí ve třídě je snížen u dětí se zrakovým postižením je zajištěno osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu prostředí je bezbariérové, s ohledem na zrakové postižení dítěte pro ně maximálně bezpečné

14 je dodržována předepsaná zraková hygiena je vytvářena nabídka alternativních aktivit jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky a hračky počet dětí ve třídě je snížen je zajištěna přítomnost asistenta (podle míra a stupně postižení) u dětí se sluchovým postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte je dodržována sluchová hygiena jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační pomůcky vzdělávání dítěte probíhá ve vhodném komunikačním systému u dětí s mentální retardací je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky je zajištěna přítomnost asistenta počet dětí ve třídě je snížen u dětí poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchami učení a chování) prostředí je pro dítě zklidňující je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled počet dětí ve třídě je snížen je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti u dětí s poruchami řeči je zajištěna kvalitní logopedická péče je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte

15 u dětí s více vadami a autismem je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné je zajištěna přítomnost asistenta počet dětí ve třídě je snížen jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Vzdělávání dětí se zdravotním postižením v mateřské škole či třídě se vzdělávacím programem upraveným podle potřeb dětí je v souladu s příslušnou vyhláškou personálně posíleno v osobě dalšího pedagoga a zabezpečeno podle potřeb. Pro integrované vzdělávání není tato podmínka legislativně stanovená. Pokud je však vzdělávání dítěte a péče o ně natolik náročná, že vyžaduje péči dalšího pedagoga či jiného pracovníka, je vhodné jeho účast zajistit. Podmínky vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním Vzdělávání dětí ze socio - kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV. Integrované vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Základním předpokladem toho, aby byla rizika integrace vyloučena, popřípadě maximálně

16 snížena, je stanovit, co v kterém konkrétním případě potřeby dítěte představují, jaké z nich vyplývají nároky na práci předškolního pedagoga a jaké podmínky je třeba v prostředí mateřské školy vytvořit. Předškolní pedagog musí zvážit, zda je schopen tyto nároky splnit - ať už se to týká podmínek materiálních, psychosociálních, personálních, odborných a dalších - a podle toho se odpovědně rozhodnout. Pedagog spolupracuje s odborníky - speciálním pedagogem, dětským psychologem, popř. lékařem a konzultuje s nimi problémy, s nimiž se při vzdělávání tohoto dítěte setkává. Je třeba, aby společné závěry promítal v dostatečné míře do vzdělávacího programu školy či třídy, do individuálního vzdělávacího plánu integrovaného dítěte i do své práce. Kde je to potřebné a účelné, je nutno pro jednotlivé děti sestavovat individuální vzdělávací programy, které jejich vzdělávacím potřebám, fyzickým či psychickým možnostem i sociální situaci maximálně vyhoví. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných RVP PV umožňuje, aby školní, třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly podle potřeb a možností rozumě přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 5.1. Základní filozofie a vize naší mateřské školy: Spokojené a šťastné děti. Naučit děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

17 DLOUHODOBÝ PLÁN PROJEKTU Vytýčení dlouhodobých cílů z koncepce na období vytvořit dostatečný prostor pro hru dětí stát se dítěti společníkem a ochráncem na cestě k rozvoji jeho osobnosti, poznáním sebe samého a okolního světa. vytvářet prostředí, v němž by si mohly děti s pocitem bezpečí zkoumat okolní svět a mezilidské vztahy vytvářet u dětí základní sociálně kulturní dovednosti a návyky a kladný vztah k životnímu prostředí Projekt vychází: z analýzy situace školy z analýzy výchovné práce školy řídí se dokumentem ministerstva školství - rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (2004) je brán zřetel na věkové složení dětí z možností a podmínek školy a jejího okolí ROZPRACOVÁNÍ HLAVNÍCH DLOUHODOBÝCH CÍLŮ A ÚKOLŮ Dlouhodobý cíl č. 1: Vytvořit dostatečný prostor pro hru dětí Krátkodobé cíle: Uspořádat vnitřní vybavení tříd tak, aby vyhovovalo hrám dětí, v rámci možností školy Zodpovědnost: vedení školy- ředitelka, vedoucí provozních zaměstnanců, vedoucí pro předškolní a mimoškolní činnost Termín: srpen před začátkem každého školního roku každý rok aktualizovat a

18 obnovovat dle finančních možností školy Prostředky: Postupná obnova nábytku ve třídách, nákup nových hracích koberců, doplňování didaktických pomůcek a hraček Učit děti orientovat se v novém prostředí třídy Zodpovědnost: učitelky ve třídách Termín: průběžně během prvního pololetí Prostředky: roztřídění hraček a nábytku podle druhu do hracích koutů vymezení účelu hracího koutu a způsob používání, zacházení s pomůckami, hračkami, úklid hraček, estetika prostředí, stanovení pravidel společně s dětmi pro hru v koutech, svobodně se rozhodnout pro volbu (vybrat si k sobě kamaráda, počet dětí) činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování Dlouhodobý cíl č. 2: Stát se dítěti společníkem a ochráncem na cestě k rozvoji jeho osobnosti, poznání sebe samého a okolního světa Krátkodobé cíle: Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, důvěry a relativní citové samostatnosti) Zodpovědnost: učitelky Termín: průběžně během každého školního roku Prostředky: individuální přístup k dětem, zprostředkování a využívání společných prožitků (společné akce, výlety, svátky, divadla aj.) využívání pedagog. literatury a metodických materiálů využívání prvků osobnostně orientované předškolní výchovy Získání schopností řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

19 Zodpovědnost: učitelky Termín: postupné naplňování v TVP Prostředky: připravovat dětem nabídku činností vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení Zvládání jednoduché obsluhy a pracovních úkonů (kompetence) Zodpovědnost: učitelky Prostředky: Činnosti, při kterých se děti postarají o hračky, pomůcky, samostatně přinášejí svačinu, oběd, uklízí nádobí, rozvíjí samostatnost při oblékání, obouvání, hygieně... Dlouhodobý cíl č. 3 Vytvořit prostředí, v němž by si děti mohly s pocitem bezpečí zkoumat okolní svět a vytvářet klidné a pozitivní mezilidské vztahy Krátkodobé cíle: Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem Prostředky: dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem i dospělým (hlavní činnosti k vytváření a rozvíjení kamarádských vztahů), spolupráce s rodiči -lepší pochopení osobnosti dítěte a jeho možností na základě pedagogické diagnostiky,vytváření estetického prostředí, výzdoba nástěnek, spolupráce s obcí při udržování školní zahrad, pozitivní vztahy všech zaměstnanců k dětem i mezi sebou navzájem, navazování kontaktů s okolními MŠ. Rozvoj, zprostředkování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému ( pojmovému ), rozvoj a kultivace

20 paměti, pozornosti, představivosti, fantazie Prostředky: smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti a pozornosti (hlavní činnosti) Dlouhodobý cíl č. 4 : Utvářet u dětí základní sociálně kulturní dovednosti a návyky a kladný vztah k životnímu prostředí Krátkodobé cíle: Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije ( specifické cíle) Rozvoj schopnosti vážit si života ( RP ) Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Prostředky: vnímání krásy a estetična, vytváření citového vztahu k prostředí a jeho vyhodnocování ( co se mi líbí, nelíbí, co je správné a co ne ), bezprostřední styk s okolní přírodou, vycházky, výlety, poznávání živé a neživé přírody, poznávání lidského těla pozorování stavu životního prostředí a jeho vlivu na kvalitu života, poznávání ekosystému ( RP) 5.2. Prostředky, formy a metody vzdělávání V naší MŠ využíváme integrovaný přístup. Nabízíme dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech. Vycházíme ze skutečnosti a snažíme se zjistit, co je prožitkem dětí, na tom stavět, rozvíjet, zajímavě a smysluplně nabízet dětem rozmanité aktivity, prakticky využitelné pro život. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení

21 zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti. 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU INTEGROVANÝ BLOK Č.1: NEBOJÍM SE ZMĚN Téma zařazujeme v prvním měsíci školního roku, kdy se děti seznamují se s novým prostředím a režimem, mezi sebou děti navzájem, vznikají nová přátelství a vztahy. PODTÉMATA Šel medvídek do školky (seznámení s MŠ, adaptace řád, pravidla) Kamarádi, máme se rádi (kamarádské vztahy, značky, jména dětí) Prázdninové vzpomínání (zážitky, příhody, bylo x bude, včera, dnes, zítra) Moje rodina, moje hnízdečko (složení rodiny, co dělá táta, co dělá máma) Jednou budu (poznávání profesí, co kdo dělá) Příroda je mocná čarodějka (změny přírody na podzim, zvířata,... ) CÍL seznámení s řádem, orientace v MŠ a na školní zahradě, adaptace stanovení smysluplných a pochopených pravidel chování

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV PROGRAMU: RADOSTNÉ POZNÁVÁNÍ MOTTO: Je důležité brát děti takové, jaké jsou, a ne jen takové, jaké bychom je chtěli mít 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více