VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT"

Transkript

1 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

2 Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim tel./fax: , ,

3 Obsah ÚVOD... 4 PROGRAM KONFERENCE... 5 ANOTACE... 6 PŘÍSPĚVKY ZELENÉ HÁDANKY SKŘÍTKA ZVOLÍNKA celoroční projekt ekologické výchovy MŠ (Iva Valtrová, Dis) LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY A JÁ (Ing. Adéla Hamplová) PŘÍRODNÍ VYRÁBĚNÍ (Jana Boumová) VÝRAZOVÝ PROJEV A REFLEKTIVNÍ DIALOG JAKO CESTA K ENVIROMENTÁLNÍ SENZITIVITĚ východiska artefiletiky v enviromentální výchově (PhDr. Magda Andresová) PTÁCI DO ŠKOL (Sedmero krkavců, Kavka ve městě), Veverka známá i neznámá programy EVVO pro MŠ, ZŠ a SŠ (Veronika Voldřichová) BIODIVERZITA a její ohrožení (RNDr.Tomáš Matějček,Ph.D.) SKVRNY NA BANÁNECH (Jitka Oláh) MÍSTO PRO ŽIVOT internetová dětská encyklopedie (Eva Zirhutová) KAM DOPADNE ODPAD II. (Mgr. Lucie Sádlová) NAŠE KRAJINA (Mgr. Jan Vrtiška)... 45

4 Úvod Milí přátelé, v tomto sborníku jsou zachyceny přednášky a semináře z X. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život. Konference proběhla ve dnech 2. a 3. listopadu 2010 v Podblanickém ekocentru ČSOP ve Vlašimi. Konferenci spolufinancoval Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. Děkujeme všem lektorům, kteří na konferenci vystoupili a přispěli do sborníku svými příspěvky. Doufáme, že sborník využijete při své práci v environmentální výchově a vzdělávání. Ing. Jana Dufalová hlavní organizátorka konference

5 PROGRAM KONFERENCE 08:00 09:00 Prezence, občerstvení, prodej publikací 09:00 09:15 Slavnostní zahájení, představení lektorů a hostů 09:15 09:30 Úvodní slovo hostů 09:30 10:00 Představení projektů a služeb pro školy ve Středočeském kraji :15 Přestávka na občerstvení 10:15 11:45 1. volitelná dílna 11:45 12:30 Přestávka na oběd, prodej publikací 12:30 14:00 2. volitelná dílna 14:00 14:15 Přestávka 14:15 15:45 3. volitelná dílna 15:45 16:00 Slavnostní ukončení, losování cen, předávání osvědčení 5

6 Volitelné dílny (MŠ a 1. st. ZŠ) A) ZELENÉ HÁDÁNKY SKŘÍTKA ZVOLÍNKA Iva Valtrová, Dis (MŠ Zvole) Představení stejnojmenného celoročního projektu EVVO, včetně vyhodnocení projektu (vliv pobytu dětí v přirozeném prostředí přírody na osobnost dítětě, naplňování cílů a kompetencí jednotlivých oblastí RVP). Lektorka se podělí o vlastní zkušenosti se začleněním ekologické výchovy do ŠVP v MŠ. pro MŠ B) LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY A JÁ Ing. Adéla Hamplová (Sdružení TEREZA) V průběhu dílny se účastníci seznámí s tématem lesa a klimatických změn, které je zpracováno do pracovních listů. Seznamují děti s tím, jakou roli v našem okolí hrají stromy, umožňují jim vyjádřit své pocity k místům, kde se vyskytují a kde naopak ne. Dále děti reflektují 4 významné vlivy, které působí na mikroklima lesa a na tomto základě objasní, jak les ovlivňuje klima krajiny, ve které žijí. Rovněž se seznamují se zvířaty, které v lese žijí, jak reagují na klima a vcítí se do jejich role.. pro 1. st. ZŠ C) PŘÍRODNÍ VYRÁBĚNÍ Jana Boumová (ZŠ Sokoleč) Tvořivá dílna, plná nápadů a inspirací. Vyrábět budeme především z přírodních materiálů a drobných odpadových materiálů. pro MŠ a 1. st ZŠ D) TEMATICKÉ VYUČOVÁNÍ PRVOUKY Mgr. Katka Vrtišková (ZŠ Vrané n.vlt.) Dílna představí postupy a metody při realizaci environmentálních témat v rámci prvouky v 1. a 2. třídě a propojení prvouky s většinou dalších vyučovacích předmětů. 6

7 Budou představeny konkrétní praktické zkušenosti získané při výuce na ZŠ Vrané nad Vltavou.Účastníci dílny si budou moci některé postupy vyzkoušet a řadu materiálů získat v elektronické podobě. pro 1. st. ZŠ E) VÝRAZOVÝ PROJEV A REFLEKTIVNÍ DIALOG JAKO CESTA K ENVIRONMENTÁLNÍ SENZITIVITĚ (východiska artefiletiky v environmentální výchově) PhDr.Magda Andresová Dílna nabídne orientační vhled do základních myšlenek artefiletiky, poskytne náměty k tvůrčím aktivitám v kontextu environmentální výchovy. Účastníci si vyzkouší, jaké zážitky lze prožít na poli výrazové hry, a jak se lze prostřednictvím fiktivních světů vztahovat k reálným problémům. pro MŠ a 1. st. ZŠ F) PTÁCI DO ŠKOL Veronika Voldřichová (o.s. Ornita Praha) Lektorka představí projekt Sedmero krkavců a Kavka ve městě. Cílem prvního je seznámení žáků a studentů s našimi krkavcovitými pěvci, kteří jsou považováni za jednu z nejinteligentnějších ptačích skupin naší planety. Program projektu je vytvořen tak, aby procházel napříč jednotlivými vyučovacími předměty a poutavou formou doplňoval teoretickou výuku na školách. Druhý projekt se zaměřuje na problematiku druhové ochrany kavky obecné v městském prostředí. pro 1. st. ZŠ 7

8 Volitelné dílny (SŠ a 2. st. ZŠ) A) BIODIVERZITA a její ohrožení RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D (Přírodovědecká fakulta UK, Praha) Cílem programu je seznámit účastníky se základními informacemi o problematice biodiverzity a jejího ohrožení. Rozebírány budou faktory, které biodiverzitu podmiňují a vlivy člověka, které biodiverzitu ohrožují, zejména ztráta přirozených stanovišť, šíření invazních druhů a nadměrný lov. V programu se střídají části pojaté jako přednáška s aktivizujícími metodami, které si účastníci sami vyzkouší. pro SŠ a 2. st. ZŠ C) KDO JE ZA VODOU? Jitka Oláh (Společnost pro Fair Trade, Brno) Představení výukového programu. Čeho bychom se byli schopni vzdát, kdybychom měli vody k dispozici málo? Zamyslíme se nad vlastní spotřebou vody.vodu pijeme, jíme, do vody jsme oblečeni a ve vodě bydlíme vodu nespotřebováváme jen přímo, ale i prostřednictvím produktů, kvůli jejichž výrobě ubylo vody z oblastí, jejichž obyvatelé trpí jejím nedostatkem. Se zdánlivě lokálními problémy vody v jiných zemích jsme spojeni skrze naše věci. pro SŠ a 2. st. ZŠ D) SKVRNY NA BANÁNECH Jitka Oláh (Společnost pro Fair Trade, Brno) Výukový program o banánech přináší problematiku užívání pesticidů v zemědělství a životních podmínek pracovníků banánových plantáží. Studenti hledají souvislosti a řešení problémů. Charakterizují alternativy Fair Trade a Bio banánů. pro SŠ a 2. st. ZŠ 8

9 E) PROGRAM MÍSTO PRO ŽIVOT Eva Zirhutová (OS Místo pro život HON) Stromy, cesty, potoky, kapličky.jsou to dostatečně zajímavé prvky, aby probudily zájem školáků?ano, ale za určitých předpokladů. O tom především je náš program. Jeho součástí je internetový portál Místo pro život. Obsahuje Dětskou encyklopedii historických a přírodních prvků. Provedeme vás portálem, ukážeme možnosti, jak ho využít ve výuce, jak z něj čerpat inspirace pro didaktickou práci. Zájemcům o aktivnější zapojení do programu umožníme vyzkoušet si ovládání portálu a využívání jeho interaktivních částí. pro 2. st. ZŠ F) KAM DOPADNE ODPAD Mgr. Lucie Sádlová ( Ekodomov Kutná Hora) Představení výukového programu, během kterého žáci provedou průzkum odpadu, který sami vyprodukují. Zjišťují, jak je s odpady nakládáno ve spalovně, na skládce, na recyklační lince, a jaký je dopad těchto způsobů nakládání s odpadem na životní prostředí. Sestavují hierarchii nakládání s odpady. Seznámení s pracovními listy z projektu Odpad z nebe nespad. pro 2. st. ZŠ G) NAŠE KRAJINA Mgr. Jan Vrtiška (CEV Zvoneček, ZŠ Vrané n. Vlt.) Dílna představuje balíček materiálů (aktivit) na téma Naše krajina. V první části účastníci pomocí různých typů aktivit zformulují definice a obsah základních pojmů, v druhé části se pokusí dívat na krajinu očima různých profesí a zájmových skupin očima historika, umělce, ekologa, turisty, občana apod. a v závěrečné části mohou připravit a následně realizovat nějaký krajinářský projekt. Ve většině případů jsou připraveny modelové situace, pomocí nichž se účastníci seznámí s postupy, které následně mohou uplatnit při zkoumání vlastní krajiny. Některé aktivity si účastníci budou moci sami vyzkoušet a balíček aktivit si odnesou v elektronické podobě. pro 2. st. ZŠ 9

10 ZELENÉ HÁDANKY SKŘÍTKA ZVOLÍNKA celoroční projekt ekologické výchovy v MŠ Ivana Valtrová, DiS., Mateřská škola Akimova školička s.r.o., Zvole u Prahy CÍL: Hlavním cílem projektu bylo hravou formou přiblížit dětem svět přírodu v jejich bezprostředním okolí. Z pohledu pedagoga pak uvědomění si a vyhodnocení vlivu každodenního pobytu dětí v přírodě na jejich tělesný i duševní rozvoj na základě pozorování. Dílčím cílem projektu pak bylo porovnání aktivit při pobytu přírodě s naplňováním cílů a kompetencí jednotlivých oblastí RVP, kde bylo shledáno, že EVVO v MŠ se při pobytu v přírodě nenaplňuje jen oblast Dítě a svět, ale i mnoho cílů a kompetencí z ostatních oblastí (Dítě a jeho tělo, Dítě a druhý, Dítě a společnost a velmi důležitá oblast Dítě a jeho psychika). Projekt byl rozdělen do šesti etap. POMŮCKY: Dopisy skřítka Zvolínka, papírový strom, zelené lístky z vlnitého zeleného kartonu s piktogramy jednotlivých hádanek, kelímkové lupy, tvrdé desky A4 na kreslení (kreslíme v přírodě), papíry, barevné pastelky (stačí vyřazené krátší pastelky, které již nejsou vhodné pro kreslení ve třídě), pomůcky k jednotlivým hádankám (paletky z kartonu apod.), lepidlo Herkules, motivační loutka skřítka Zvolínka (pokud není, nic se neděje, děti s úspěchem přivítají samotné dopisy dopisy jsou tajemnější a děti jsou stále v očekávání, jak skřítek vypadá a kdy je navštíví ) MOTIVACE: Postavička nebo jen dopisy s hádankami podporují u dětí větší zájem a zvídavost o přírodu a přirozenou cestou vlastního objevování se učí vztahu k živým i neživým organismům a jejich 10

11 ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU: ( září červen) I. etapa: (září 1/2 října) SEZNAMTE SE PROSÍM poznáváme sebe, kamarády, okolí školky. Skřítek Zvolínek se představuje dětem a seznamuje děti s pravidly celoroční hry (projektu). II. etapa: (polovina října listopad) HÁDANKY Z MECHU A KAPRADÍ objevujeme krásy a život v lese (co tvoří les a kdo v něm žije) III. etapa: ( prosinec ½ března) SNĚHOVÉ HÁDANKY příroda v zimě odpočívá, ale i tak se tam najde spousty zajímavých věcí (stopy ve sněhu, skupenství vody apod.) IV. etapa: (1/2březena duben) JARNÍ HÁDANKY SKŘÍTKA ZVOLÍNKA objevovaní jarních aspektů v přírodě, zrození nového života V. etapa: (květen) HÁDANKY Z LUČNÍHO KRÁLOVSTVÍ objevujeme krásu rozkvetlých luk (rostliny, léčivé bylinky) VI. etapa: (červen) HÁDANKY Z SVĚTA HMYZU objevujeme záhady světa hmyzu (včel,mravenců a brouků a motýlů). Příklad jedné etapy projektu: II. etapa HÁDANKY Z MECHU A KAPRADÍ CÍLE: seznámení s pojmem LES, osvojení si rozdílů mezi jehličnatým a listnatým lesem, osvojení si jednotlivých rostlinných pater osvojení si elementárních poznatků o obyvatelích lesa (savci, ptáci, obojživelníci), vytváření pozitivního vztahu k ekosystému lesa a jeho ochraně. MOTIVACE: motivační dopis skřítka Zvolínka, 11

12 1. HÁDANKA MALÍŘSKÁ PALETKA Z LESA žlutá paletka: objevte a na lepící štítky paletky nalepte vše co najdete v listnatém lese, zelená paletka: objevte a nalepte vše, co najdete v jehličnatém lese, červená paletka: objevte a nalepte plody keřů. Víte co je to keř? POMŮCKY: malířské paletky (žlutá, zelená, červená) vyříznuté z kartonové lepenky, oboustranná lepenka, lepidlo Herkules pro přilepení větších kousků, např.smrkové šišky pozor déle schne. POPIS: dětem přečteme motivační dopis, rozdáme do skupin paletky (starším dětem můžeme vytvořit paletky do dvojice, mladším dětem nese paletku pedagog a děti přírodniny sbírají a nalepují na paletku porovnáme, jaký je rozdíl mezi listnatým a jehličnatým lesem. Hledáme v přírodě keře (předem jsme si odpověděli na hádanku Co je to keř? a na paletku nalepíme jejich plody. HODNOCENÍ HÁDANKY Z POHLEDU PEDAGOGA: předškolní děti dokázaly samostatně spolupracovat ve skupině a rozdělit si úlohy (nosič paletky, sběrači) mladší děti bylo třeba do činnosti více povzbudit, ukázat jim názorně co mají sbírat (pouze přírodniny) samy děti při srovnávání objevů na paletkách byly překvapeny, jak mnoho se jednotlivé lesy liší cíl této hádanky Hádanka Co je to keř? podnítila starší děti k samostatnému spontánnímu vyhledávání keřů v přírodě a kladení otázky na název keře. 12

13 2. HÁDANKA LES JAKO NĚKOLIKAPATROVÝ DŮM Hádejte, co je pod zemí lesa a jak se jmenuje lesní zem a z čeho se skládá? Co je na povrchu země v tzv. přízemí lesního domu, co tvoří 1. patro (bylinné patro), 2. patro (keřové patro), 3 patro (stromové patro) a jejich význam? Společně vytvořte z jakéhokoliv materiálu takový Lesní patrový dům POMŮCKY: obrázek několikapatrového domu (rodinného domu, panelového domu apod.), delší pruh karton, lepidlo Herkules, přírodniny charakterizující jednotlivá lesní patra (kořínky např. z vývratů), mech, zem apod. POPIS: prohlédneme si a popíšeme patra na obrázku rodinného domu a přirovnáváme s jednotlivými patry v lese Suterén podzemí, patro, kde je lesní zem, kde jsou kořeny rostlin, keřů a stromů, ale také podhoubí hub, spousta drobných živočichů napomáhajících rozkladů listů a přeměny v hrabanku(lesní zem), Přízemí bylinné patro, patro mechů, hub, rostlinek, země (mechy-zásobárna vody pro les, je možné udělat pokus s mechem - mokrý a suchý mech), houby potrava pro zvířátka, rostliny potrava pro zvířátka, včelky. První patro keřové patro, hnízdiště drobných ptáků, plody potrava pro ptáky a zvěř, úkryt pro drobnou zvěř Druhé patro stromové patro, hnízdiště větších ptáků, domov pro zvěř, potrava pro zvířata (šišky, žaludy, bukvice), dobré dýchání pro člověka, dřevo ze stromů na výrobu nábytku, papíru, ekologické topení. HODNOCENÍ HÁDANKY Z POHLEDU PEDAGOGA: Do této činnosti se zapojily všechny děti bez rozdílu věku s velkou chutí. Co je to patro, jsme si společně přiblížili na obytném domě (sklep, přízemí atd.) Dětem se pak lépe chápalo propojení sklep co je pod zemí, přízemí co je na zemi, patra co je nad zemí. Nejvíce děti zaujalo objevovat co je pod zemí. Přemýšlela jsem, proč děti nejvíce zaujalo právě zkoumání pod zemí. To co je ukrytu pod zemí je určitým TAJEMSTVÍM a pro děti je právě objevování tajemna, tou nejpřitažlivější činností. děti si přirozenou cestou vlastního zkoumání osvojily poznatky z přírody. Zjistily, že pod zemí jsou kořeny stromů a rostlin, zem-hlína, kamínky, drobní živočichové) osvojení si pojmů matematických představ v praxi předložky pod, nad, na. 13

14 3. HÁDANKA OBYVATELÉ LESA V domečcích ve Zvoli bydlíte vy děti, vaši rodiče, babičky, dědečkové, sestřičky nebo bráškové, ale víte. Kdo bydlí (žije) v lese? Využijte vlastní zkušenosti z lesa, encyklopedií, obrázků a vytvořte z jakéhokoliv materiálu koláž Lesní domeček zvířátek, ptáčků a dalších obyvatel lesa (skupinová činnost) POMŮCKY: encyklopedie, barevné obrázky zvířat z kalendářů nebo časopisů, velký bílý karton, lepidlo Herkules, POPIS: vybavujeme si s dětmi setkání s různými druhy zvířat v lese při našem pobytu venku (srna, stopy prasete divokého, ježek, mlok, stopy peří po slepicích, které odtáhla liška, strakapoud, datel apod.) prohlížíme s dětmi encyklopedie (půjčili jsme si je v místní knihovně) ve skupině dětí na bílý karton namalujeme les hra na louce: hledej a sbírej pouze zvířata a ptáky volně žijící v lese z obrázků zvířat, ptáků vytvoříme společně koláž. Je třeba nalepit zvířátko, ptáčka apod. na správné místo v lese. HODNOCENÍ HÁDANKY Z POHLEDU PEDAGOGA: význam menší skupiny děti (menší hlučnost a rozptyl dětí, rychlé ztišení), umožňuje pozorování živočichů ve volné přírodě využití encyklopedií jako zdroje informací a podnět k učení nových věcí matematické představy třídění (sbírání pouze obrázků zvířat žijících v lese) nácvik empatie k druhému (rozdělení se při hře o obrázky s druhým a podělit se s ním o radost) 14

15 ZÁVĚR aneb JAK S RADOSTÍ OBJEVOVAT S DĚTMI SVĚT PŘÍRODY vlastní filozofie všech pedagogů i nepedagogů zaměřená na zdravý životní styl a podporu ochrany životního prostředí vlastní příklad pedagoga spolupráce s rodiči umístění školky v prostředí, vytěžit pro EVVO nejvíce prvků z okolí MŠ možnost vybavení pro ekologickou výchovu (není mnoho potřeba, stačí lupy, pastelky, papíry, a oči k pozorování) chodit s dětmi přírodou s očima i ušima otevřenýma ( jako pedagog upozorňovat na zajímavé objekty, nálezy, ale podpořit a pochválit i nálezy dětí včetně společného pozorování!!! Nácvik vnímání věcí okolo sebe RADOST ze spontánního pohybu v přirozeném prostředí přírody a společného prožitku skupiny dětí a pedagoga, společné vzpomínky. 15

16 LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY A JÁ Ing. Adéla Hamplová Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1, V nových pracovních listech Les, klimatické změny a já se setkáte zejména s třífázovým modelem učení E-U-R. Téma Les, klimatické změny a já je podrobně rozpracováno v těchto lekcích: NěCO 2 je ve vzduchu a strom to potřebuje! Strom jako klimatizace Na vlastní kůru les a jeho klima Les živá pumpa CO 2 Les, klimatické změny a zvířata Co v sobě skrývá život dřevěné hračky Podrobně máte možnost seznámit se s lekcí, kterou jsme na workshopu jen načali, a sice Co v sobě skrývá život dřevěné hračky. Její autorkou je Mgr. Justina Danišová. Pokud se vám lekce bude zamlouvat, doporučujeme se přihlásit do programu Les ve škole škola v lese. Dostanete tuto lekci a mnoho dalších v pěkně graficky zpracované publikaci i s obrázky a kopírovatelnými pracovními listy. 16

17 CO V SOBĚ SKRÝVÁ ŽIVOT DŘEVĚNÉ HRAČKY. Velká myšlenka Dřevo má schopnost CO 2 nejen zachytit, ale především jej podržet, a tak čím více výrobků ze dřeva kolem sebe mám, tím víc podporuji zachycení a udržení CO 2 ve dřevě stromů. Zásadní otázky Záleží na tom, z jakého materiálu je hračka, kterou si vyberu? Pokud ano, proč? Jak hračky, které si kupujeme, ovlivňují změny klimatu? Dokážu vyrobit dřevěnou hračku vlastníma rukama? A kde vezmu materiál? Trvalé porozumění 1. Žák popisuje a hodnotí své pocity ze dvou odlišných materiálů (dřevo a plast) použitých na výrobu hraček (které jsou mu příjemné a z jakého důvodu, které naopak, dokáže-li je rozeznat po hmatu atd.). 2. Žák používá zjištěné informace a vlastní závěry k rozhodování o výběru budoucích hraček a jiných podobných předmětů. 3. Žák pochopí, že život dřevěné hračky je součástí nekonečného/znovu se opakujícího cyklu života dřeva. 4. Žák objeví zásadní rozdíl mezi životní cestou plastua dřeva. 5. Žák získává osobní vztah k tomu, co sám vyrobí z přírodních materiálů. Důkaz o učení Žák do pracovního listu zhodnotí, jaký našel rozdíl mezi plastovou a dřevěnou hračkou (nejprve rozdíly zjištěné hmatem, pak díky srovnání životního cyklu hraček). Žák si vyrobí dřevěnou hračku a v pracovním listu zaznamená průběh této tvorby. Na konci své práce do pracovního listu zhodnotí výhody a nevýhody plastových a dřevěných hraček a popíše, zda a jak to v budoucnu ovlivní jeho výběr hraček. Věková kategorie: 3. až 5.třída ZŠ Časová dotace pro lekci a kde ji můžete absolvovat: PRÁCE VE TŘÍDĚ minimálně 3 hodiny (2 h aktivity + min. 1 h výroba) v ideálním případě 1 den TERÉN min. 1 hodina + cesta, ale doporučujeme delší čas (cca 2 3 h) Lekci lze snadno rozšířit na celodenní projektový den. 17

18 JEDNOTLIVÉ KROKY LEKCE, aneb co je nutné projít, abychom došli k cílům. 1. KROK: Rozeznám dřevěnou hračku od plastové? aneb Co prozradí ruce. Cíl aktivity: Žáci vyzkouší, zda poznají materiál hračky bez použití zraku, své zkoumání popíší Čas: 15 min. (10 min. práce ve skupinách a zápis do PL, 5 min. společné sdílení) Pomůcky: vlastnoručně přinesené hračky, látkový sáček či taška (lépe látková či papírová než plastová ) na schování hraček do každé skupiny. Kde: třída Cíl aktivity pro žáky: Pokuste se postupně každý podle hmatu poznat a vyndat dřevěné hračky. Pak si zapište do pracovního listu, co vám pomohlo při pátrání a jaké to bylo, co jste cítili. Žáci pracují ve dvojicích či trojicích. Své přinesené hračky vloží do sáčku, tašky či krabice, a poté rukama krabici prozkoumávají a pátrají po dřevěných hračkách. Pak si své postřehy zapíší do PL. Po individuálním zápisu následuje krátké společné sdílení zkušeností s možností klást další otázky, např.: Jakou máte oblíbenou hračku ze dřeva? Proč je to právě tato? Jak byla vyrobena? Odkud je? Kde vyrostla? Máte doma převahu dřevěných nebo plastových hraček? Proč to tak je? 2. KROK: Jaká je životní cesta hračky? Sestavení cesty pro plastovou a dřevěnou hračku. Cíl aktivity: Žáci sestaví a porovnají životní cestu plastové a dřevěné hračky a prozkoumají, jak jejich oblíbená hračka vznikla Čas: 50 min. (návrh: 15 min. práce s obrázky, 15 min. práce s textem, 10 min. lepení, 10 min. společné sdílení) Kde: třída Pomůcky: okopírované obrázky pro každého, text, nůžky a lepidlo do skupin Cíl aktivity pro žáky: Sestavte obrázky tak, aby vznikly dvě životní cesty jedna pro hračku dřevěnou, druhá pro plastovou. Porovnejte obě cesty (jak jsou dlouhé, která kde končí atd.). Žákům řekneme cíl aktivity a postup práce: obrázky si vystřihnou a seřadí nejprve na lavice životní cesty hračky plastové a dřevěné podle toho, jak si myslí, že patří. Nejprve pracuje každý žák sám. Pak konzultují své cesty ve dvojicích či skupinkách. Po krátké diskuzi (cca 3 5min.) rozdáme do každé skupiny (3 4 žáci/dvojice) texty, podle kterých si žáci své cesty zkontrolují (cca 10 min.). Pak vyzveme jednu skupinu, aby představila správnou cestu dřevěné hračky, a další 18

19 skupinu pro hračku plastovou. Učitel může okomentovat či ukázat na tabuli, že cesta dřevěné hračky se dá znázornit do kruhu. Tedy že se může znovu a znovu opakovat. Naopak cyklus plastové hračky jde znázornit přímkou (pokud se nerecykluje), nebo spirálou (při recyklaci vznikne něco jiného). Ale spirála se bohužel nemůže znovu a znovu opakovat (výrobky už nejsou tak kvalitní). Po společné kontrole a vysvětlení všech nejasností si žáci cyklus dřevěné hračky a řadu či spirálu plastové hračky vylepí do pracovního listu či do sešitu. Na závěr společně zhodnotíme: Jak těžké bylo životní cesty hraček sestavit, co nás překvapilo, co jsme věděli? A pokud je čas a chuť, můžeme navázat dalšími otázkami, např.: Kdo pro nás hračky vyrábí? Odkud jsou hračky, které mám doma? Dokázal/a bych vyrobit hračku sám/sama? 3. KROK: Dokážu vyrobit hračku? Plánování, který předmět vyrobím a jak. Cíl aktivity: Žáci si v přírodě najdou materiál, a z něj pak vlastnoručně vyrobí dřevěnou hračku dle návodu či vlastního nápadu Čas: 15 min. Pomůcky: Návrhy dřevěných hraček a jejich popisy do skupin či k vyvěšení ve třídě (učitel je kratičce představí). Kde: třída Cíl aktivity pro žáky: Projděte si návrhy dřevěných hraček a promyslete, co byste chtěli vyrobit vy sami. Případně vymyslete vlastní návrh (pak je třeba vymyslet, jaký materiál a pomůcky budete k výrobě potřebovat, a pracovní postup). Žáci mají prostor pokusit se vlastníma rukama (s drobnou pomocí dospělých tam, kde to bude třeba) vyrobit hračku ze dřeva. Mohou si zvolit některou z nabízených možností nebo si vymyslet svou vlastní hračku. 4. KROK: Kde a jak obstarám materiál na výrobu svého předmětu? aneb Cesta do lesa Cíl aktivity: Žáci si v přírodě najdou materiál, a z něj pak vlastnoručně vyrobí dřevěnou hračku dle návodu či vlastního nápadu Čas: minimálně 1 hodina na průzkum terénu a sběr materiálu + čas na cestu, případně další aktivity Pomůcky: seznam potřebného materiálu (každý žák si vytvoří vlastní dle zvoleného výrobku) Kde: terén Cíl aktivity pro žáky: Najděte a sesbírejte vše potřebné pro výrobu vaší dřevěné hračky, prožijte příjemný čas v lese a prozkoumejte prostředí, ze kterého vaše hračka bude pocházet. 19

20 Na výpravu za materiálem můžete využít třídní výlet nebo požádat žáky, aby si udělali výlet s rodiči a pomůcky na výrobu si donesli až do třídy. Pokud nemáte možnost či prostor ve třídě vyrábět, můžete žákům zadat i výrobu hračky doma s rodiči či ve skupinách kamarádů nebo se domluvit s jiným pedagogem (např. v hodinách výtvarné výchovy). 5. KROK: Moje ruce tvoří a možná něco stvoří! Hotový výrobek opatříme cedulkou o původu Cíl aktivity: Žáci popíší, co si odnáší z práce se dřevem Čas: minimálně 1 hodina (dle schopností žáků) Pomůcky: donesený materiál, pracovní postup a obrázky, nářadí dle potřeby Kde: třída/doma Cíl aktivity pro žáky: Vyrobte vlastní dřevěnou hračku dle popisu či vlastní fantazie. Zapisujte své zkušenosti a zážitky průběžně do PL. Místo a čas výroby je velmi individuální a můžete ho přizpůsobit školním podmínkám a možnostem svým i možnostem žáků. Výroba dle popisu a vlastní fantazie může probíhat doma s rodiči či ve škole (ve skupině i individuálně). Žáci by si měli během celé přípravy, sběru materiálu i výroby hračky zaznamenávat své zážitky a zkušenosti do PL Deník života mé hračky. 6. KROK: Jak hračky ovlivňují klima? aneb Jak můžeme prostřednictvím dřeva ovlivnit koloběh uhlíku? Cíl aktivity: Žáci vlastními slovy popíší, jakou souvislost má jejich dřevěná hračka se změnami klimatu Čas: 30 minut Pomůcky: pro každého žáka schéma koloběhu uhlíku, text Trezor schovaný ve stromu Kde: třída Cíl aktivity pro žáky: Prozkoumejte, jak vaše hračka souvisí s koloběhem látek ve stromě a kolem nás. Tedy jak je to se stromovým trezorem. Když je práce na hračkách i denících hotová, následuje společná výstava s představením. Po třídě vystavte všechny výtvory a připojte k nim cedulky.. Cílem aktivity je, aby si žáci díky cyklu dokázali alespoň částečně představit, jak souvisejí dřevěné výrobky se změnami klimatu. Tedy, že dřevo je jakýsi trezor pro uhlík. 20

21 PŘÍRODNÍ VYRÁBĚNÍ Jana Boumová, MŠ Sokoleč 21

22 22

23 Přírodní vyrábění dílna plná motivace, inspirace, relaxace a nakonec i radosti z povedeného výtvoru Účastnice při tvořivé dílně, vedené lektorkou Janou Boumovou 23

24 24

25 VÝRAZOVÝ PROJEV A REFLEKTIVNÍ DIALOG JAKO CESTA K ENVIRONMENTÁLNÍ SENZITIVITĚ (východiska artefiletiky v environmentální výchově) PhDr. Magda Andresová Tvořivá činnost spojená se zážitkem a jejich následná reflexe to je další možná cesta pro environmentální výchovu. S čím pracuje artefiletika? Prvním předpokladem je vytvořit podmínky pro zážitkově bohatou tvůrčí činnost se záměrem na žáky cíleně působit. Aranžováním umělecké situace navozujeme určitý typ zážitku, se kterým následně pedagogicky pracujeme. Prakticky to znamená, že pokud žák chce splnit učební úlohu, musí toto "uspořádání Práce s keramickou hlínou při semináři, který poodhaloval základní myšlenky artefiletiky 25

26 situace" přijmout, vstoupit do hry a do zážitků, z ní plynoucích (resp. do fiktivního světa daného námětem) Zážitek z výrazové hry je pouze prvním stupňem poznání. Žáci sem vstupují se svými předporozuměními vybudovanými na základě zkušeností z každodenních situací. Díla, která děti vytváří, odráží tyto jejich individuální zkušenosti a znalosti. Fiktivní svět výrazové hry jim jejich možnosti ukazuje z jiných úhlů, v jiném světle. V reflektivním dialogu pak dostávají možnost své zážitky ventilovat a interpretovat (vykládat) a také objevovat shody a rozdíly při porovnávání svých předporozumění (vycházejících z rozdílné životní zkušenosti každého z nich). Z těchto shod a rozdílů, z dětských postřehů v reflexi vznikají vzdělávací motivy. Žák si za pomoci učitele uvědomí na základě reflektování vlastní tvorby souvislost mezi svojí zkušeností a širšími kulturními či sociobiologickými (potažmo environmentálními) poznatky. To probouzí zájem o další poznávání ("Má to něco společného se mnou..je to ze života."). S objevenými vzdělávacími motivy by se mělo pracovat systematicky. Artefiletika je reflektivní tvořivé zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních) a směřuje k poznávání i sebepoznávání prostřednictvím reflektivního dialogu o zážitcích z výrazové tvorby nebo vnímání umění. (www.artefiletika.cz) Co lze z artefiletické koncepce vzdělávání uplatnit v environmentální výchově? zážitek - vstupovat do poznání skrz zážitek. vyjadřovací prostředky vizuální kultury (ale i dramatické, taneční aj.) umělecké výrazy mají symbolický charakter (odkazují ještě na něco jiného než fyzicky jsou), umožňují metaforické vyjádření. Jejich výhodou je také to, že se jimi dají vyjádřit verbálně těžko uchopitelné věci (jako hodnoty, pocity atd.). Prostřednictvím symbolického charakteru uměleckého vyjadřování lze prožívat environmentální situace, tj. při hře "jako" z nich mít prožitek. reflexe odehrává se v dialogu mezi žáky "moderovaném" učitelem, umožňuje mimo jiné zážitky pedagogicky zhodnotit. komunikace - rozvoj komunikačních schopností (včetně nacházení příhodných obrazných vyjádření pro své duševní obsahy) je potřebné pro jakékoli vzdělávání a výchovu. sebepoznávání v kontextu kultury a prostředí jedině na průsečíku poznávání kultury, přírodního prostředí a sebe-poznávání je zaručena celistvost, komplexnost poznání. 26

27 PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH AKTIVIT 27

28 PTÁCI DO ŠKOL (Sedmero krkavců, Kavka ve městě) a Veverka známá i neznámá programy EVVO pro MŠ, ZŠ a SŠ, Veronika Voldřichová, Zuzana Bartáková, o.s. Ornita Přiblížit dětem některé z našich ohrožených druhů živočichů, zapojit je do mapování chráněných živočichů i jim představit skupinu ptáků, kteří jsou považováni za nejinteligentnější ptáky naší planety, to jsou cíle projektů, které na pedagogické konferenci představilo o.s. Ornita. Ze zkušeností práce s dětmi vyplývá, že mnoho z nich nezná běžné druhy ptáků, vyskytující se v jejich nejbližším okolí, a poté, co se s daným druhem seznámí, nejenže dané druhy již bez problémů rozpoznají, ale začnou si svého okolí více všímat a získají k němu nový vztah. V projektu Sedmero krkavců se děti seznámí s našimi krkavcovitými pěvci, kteří jsou považováni za jednu z nejinteligentnějších ptačích skupin naší planety. Název projektu je vypůjčen z názvu pohádky a má reprezentovat 7 resp. 8 druhů krkavcovitých, kteří se u nás vyskytují. Každý druh je s dětmi probrán, je vysvětleno, kde a jak jednotlivé druhy žijí, jaké jsou jejich životní zvyky a celkově se děti o nich dozví mnoho zajímavých informací. Poté následuje ukázka živých zvířat. Za tímto účelem Ornita již dlouhodobě spolupracuje s chovatelem zvířat Viktorem Čahojem, který má pro přednášky ochočenou vránu, kavku a krkavce Jacka, který je všem známý např. z pohádkového seriálu Arabela, kde hrál havrana, do kterého se převtěloval Rumburak. Jack předvádí dětem svoji inteligenci - dovede rozpoznat barvy, bez problémů si poradí s kouskem potravy na konci provázku spuštěného v lahvi a předvádí i další kousky, ze kterých můžeme odpozorovat, že inteligence takového krkavce si nezadá s inteligencí psa nebo kočky. Ke konci hodiny si s dětmi zopakujeme nabité znalosti z přednášky a především všech našich 8 druhů krkavcovitých pěvců, které po přednášce už všechny děti bezpečně rozeznají. Setkání se živými ptáky je pro děti výjimečný zážitek, který hodně přispívá k jejich vztahu k přírodě a rozvoji přírodovědných znalostí. Cílem projektu Kavka ve městě je sběr informací o výskytu a hnízdních lokalitách kavky obecné ve spolupráci se školami. Získané výsledky budou předá- 28

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011) TENTO PROJEKT JE

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd.

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd. Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. Abstrakt a obsah modulu Název a popis modulu Tvorba přírodních školních zahrad Přírodní školní zahrady poskytují vynikající prostředí a příležitost ke zvýšení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 PROGRAMOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 Výukové programy Dravci a sovy Noční dravci Jarní procházky Sokolnictví Mraveneček Formica Programy realizujeme pro mateřské školky, základní školy i střední školy.

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2014

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2014 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2014 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: POJĎME NA TO OD LESA! Datum:

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH Seminární práce z předmětu IVZ 3 Hana Müllerová (učo: 321901) Marta Marková (učo: 13138 ) Modelová příprava pro výuku na výstavě Barevný podzim Téma: BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Přs 7 / 01, 02 příloha - fotodokumentace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup:

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Dům dětí a mládeže Praha 9

Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 Generála Janouška 1060 196 00 Praha 14 Černý Most tel : 286 889 428 fax: 286 889 428 mobil: 731 562 070 email: info-cm@ddmpraha9.cz tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz www.ddmpraha9.cz

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy Živočichové Ekologická výchova autorka: Mgr. Ivana Niklová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas: 8 vyučovacích hodiny

Více

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ SAN Září 2016 Úvod Cílem školení pro učitele je představení tří modulů, které se liší časovou náročností. Modul A (90 minut bez přestávky) nejkratší verze obsahuje některé integrační

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1.Metody a formy práce EVVO v MŠ 2.Zdroje EVVO v MŠ 3.Rizika EVVO v MŠ Každý člověk

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více