Školní mix 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní mix 2013/2014"

Transkript

1 Školní mix 2013/2014

2 Milí čtenáři a čtenářky, Do konce školního roku zbývá 14 dní a všichni se pochopitelně těší na velké prázdniny. Naše třída, která tímto časopisem vchází do závěru základní školy si poslední dny náležitě užije. Dnem kdy jsme vstoupili na druhý stupeň jsme dostali i velmi dobrou,mladou a skvělou paní učitelku Jaroslavu Kováříkovou. Byla i je s ní pořád legrace, někdy teda se i naštve a to to pak doslova lítá. Ale více bylo pozitivních věcí pochopitelně. Každému z nás bude škola chybět i někteří učitelé. Tímto Vám tedy za celou třídu přejeme příjemné prázdniny a krásný vstup do dalšího školního roku spojeného s novým vzhledem školy:-))))) OBSAH ČASOPISU 1. Úvodní slovo 2. Historie Záhoří 3. Akce v každém měsíci 4. Křížovky, bludiště 5. Rozhovory s učiteli 6. Žákovský parlament 7. Naše dotazníky 9. třída 8. Vtipy 9. Omalovánky 10. Přednášky, hádanky 11. Planety 12. Foto

3 Historie Záhoří O nejstarších dobách zdejších osad svědčí archeologické nálezy. Jedná se zejména o hroby prvních obyvatelů zdejšího kraje, které se vyskytují hlavně poblíž řek a mírných úbočí Píseckých hor včetně oblasti záhořské. V období předslovanském se jedná zejména o hroby mohylové kuželovitého tvaru, zpevněné kamenným věncem. Slované své mrtvé spalovali a popel ukládali do nádob a nad nimi také vytvářeli kruhovité mohyly. Kmen, který osídlil kraj mezi Vltavou a Otavou, se nazýval kmen Netoliců (asi 5. století). Název obce Záhoří (dříve Zahoří) vznikl dle prvního kronikáře, řídícího učitele Josefa Kocha, pravděpodobně podle místa založení osady, to znamená za horou, čímž se rozumí vrch Záduší (jihozápadně od Záhoří směrem k Otavě). V 10. století patřil Písek a jeho okolí k panství vévody Slavníka, avšak po vyhubení jeho rodu roku 996 připadly osady k panství knížat českých, jmenovitě k pánům ze Zvíkova. Podle zmínky z roku 1307 stával v Zahoří dvůr panský. Téhož roku přešlo spolu se Zvíkovem Zahoří do rukou Rožmberků. V době husitské zdejší krajina trpěla, protože tudy často přecházela vojska husitská i císařská. Zdejší lid byl husitský a fara měla husitského kněze. V roce 1472 byl hrad Zvíkov postoupen Bohuslavu ze Švamberka a s ním i Zahoří. Švamberkové, povětšinou nepřátelé husitů, zde panovali celých 150 let. Sokol Záhoří POHLED DO HISTORIE Historickým mezníkem zrodu organizované kopané v Záhoří byl 18.únor V Horním Záhoří se však hrál fotbal už po 1. světové válce. Provozoval se především o poutích a posvíceních živelně a neorganizovaně. Mezi okolními vesnicemi byla pořádána přátelská utkání na provizorním hřišti u Vlasteckého rybníka, ale nedostatek peněz i hráčů způsobily, že tato činnost brzy zanikla. I po 2. světové válce se hrál fotbal jen příležitostně. Sportovní činnost mládeže se rozvíjela na základní škole. Mladí chlapci, zapálení pro fotbal, proháněli míč v Dolním Záhoří u kapličky, v Hlinavkách, mezi Horním a Dolním Záhořím, na plácku u kostela nebo na poli směrem k nádraží, kde už dokonce zápolili s hráči z Písku. Poměrně brzy bylo vybudováno hřiště za hřbitovem, kde se po několika úpravách hraje fotbal dodnes. Tím vznikla hrací plocha i pro žáky ZŠ jak pro fotbal, tak pro různorodou sportovní činnost.

4 Školní rok 2013/2014 Září 2. září 2013 tradičně jako každý školní rok žáci 9. třídy usnadnili prvňáčkům jejich první den ve škole. Historicky první zasedání žákovského parlamentu proběhlo ve středu od 13:30. Členové ŽP se vzájemně seznámili a řeklo se pár základních věcí k organizaci, scházení se apod. Pravidelná schůzka probíhala každé úterý od 7:25. Parlament vede paní učitelka Kováříková a paní ředitelka Bajerová. Konec září nám zpříjemnilo divadelní představení o Janu Werichovi a Jiřím Voskovci. Říjen Proběhlo divadelní představení,,slunečnice'', při kterém žáci měli možnost spoluúčinkovat. Naše škola se zúčastnila projektu,,naše posvícení''. Zahrnovalo to seznámení s lokálními potravinami a globálními problémy. Po polovině října jsme virtuálně odcestovali na Madagaskar v projektu Planeta Země Listopad I letos jsme se zúčastnili projektu,,příběhy bezpráví''. Tentokrát na téma Hitler,Stalin a já. Do školy přišla i paní kronikářka Eva Labská. V naší škole se konal Den otevřených dveří. Naší školu navštívil sokolník s dravci a fretkou. Žákům o dravcích vyprávěl a předváděl je v letu. Na naší školu zavítal již po několikáté. 22. listopadu se uskutečnila první velká akce ŽP pod názvem,,gender day'', byla to obrovská legrace. Prosinec Začátkem prosince se konala v jídelně školní besídka, program byl velmi pestrý. Součástí programu byl představen,,pokřik'' ŽP,,Společně posouváme školu vzhůru'' a nové logo školy. Žáci deváté třídy udělali na škole a ve školce mikulášskou nadílku, bylo to vážně pekelné! Leden Proběhla akce Lesníkův učeň. Děti z počítačového kroužku si na interaktivní tabuli vyzkoušely hru Lesníkův učeň. Žáci 5-7 třídy se zúčastnili přírodovědné exkurze ve Vodňanech na tamější Střední rybářské škole. Navštívili nově otevřené rybářské muzeum. Žáci 9. třídy pokračovali v projektu,,inovace výuky v Písku a okolí'' 17. ledna proběhl pohádkový zápis pro předškoláky. Únor Žáci 7. a 8. třídy prožili krásný týden na lyžařském kurzu. Svátek svatého Valentýna ačkoliv, to není typicky český svátek se slavil i na naší škole v podání především 6. a 7. třídy. Žáci 9. třídy se zúčastnili prohlídky SOŠ A SOU Písek a školských dílen na Sedláčkově ulici. Březen Školní družinou byl pořádán karneval pro děti v základní škole. Přípravu si vzaly na starost vychovatelky ze školní družiny. Proběhla olympiáda ve všeobecné matematice, která nesla název po fyzikovi a matematikovi Pythagorovi.

5 Duben Žáci 8. třídy se zúčasnili futsalové akce v Bernarticích. Do školy přijel E-ON energy truck. Pro mladší i starší byla připravena spousta aktivit. Proběhla akce školního parlamentu která nesla jméno Den naruby. Žáci se stali na jeden den učiteli. Naše škola se zapojila do celosvětové akce na podporu dětského čtení,,noc s Andersenem'' Květen Členové školního parlamentu vybírali peníze na Den proti rakovině, který byl tentokrát zaměřený na rakovinu plic. Žáci navštívili záchranou stanici Makov. V květnu, dne 28. jsme navštivili Plzeň, přesněji Techmánii a 3D planetárium bez 3D promítání. Dále také nákupní středisko Olympie, kde jsme měli hodinový rozchod. Potkali jsme se tam i s více školami. Červen Proběhla poslední akce nocování ŽP, kterou si členové vážně užili. Konec školního roku nám zpříjemnilo divadelní představení Pernštejni a jelikož probíhá rekonstrukce školy, dostaneme vysvědčení už 20. června. Křížovka pro první stupeň o A I B H E V R L Á L F Křížovka druhý stupeň 1. Malý modrý človíček s bílou čepičkou? 2. Černá (anglicky)...? 3. Zvíře, které má rádo banán...? 4. Jízdní kolo jinak...? 5. Červené ovoce ze zahrádky...? 6. Pouzdro na pastelky...? 7. Pyšný jako...? 8. Co mají rádi myši...? 9. Modrá (anglicky)...? 10. Zvíře které bučí a dává mléko...? 11. Vyrábím med, co jsem...? 12. Maxipes...?

6 1 1.Vzdušný obal Země? 2 2.Jaká je dvojdílná schránka mlžů? 3 3.Čeho je to vzoreček=m/v? 4. Jedna ze tří sluchových kůstek? Graf nepřímé úměrnosti je? Slovní druh ve kterém se vyjadřuje počet pořadí? 7. Zkratka pro,,národní úřad pro letectví a kosmonautiku? 8 8. Hlavní město Německa? X Jak se jmenoval franský kupec ze 7. století? 10. Která částice se nachází v obalu atomu? Jak se jmenuje strunný nástroj podobný kytaře? Jaký je základní státní zákon? 13. Jaká řeka protéká městem Písek? 14.Jaký NP v ČR má největší rozlohu? Jaký druh zvířete je kosatka? 16. Jaké je hlavní město ČR?

7 ROZHOVORY S UČITELI Otázky: Kdyby jste nebyl/a učitel/ka, jaké jiné povolání by jste si zvolil/a? Jaký je váš oblíbený sport? Váš největší životní úspěch? Jaký je váš oblíbený film? Na jaký světadíl by jste se chtěl/a podívat kromě Evropy? p.učitel Kořan 1) Zahradník, práce se dřevem 2) Fotbal 3) Děti 4) Život Briana 5) Asie (Čína) p. učitelka Kováříková 1) Jedině učitelka.( Cestovatelka, práce s dětmi) 2) Jízda na kole. 3) Vystudování školy, zaměstnání, které mě baví 4) Komedie, Stmívání, Ulice 5) Afrika p. učitelka Maternová 1) Jedině učitelka 2) Tanec 3) Moje děti 4) Twilight saga, Ordinace v růžové zahradě 5) Nový Zéland p. učitelka Radostová 1) Vždy jen učitelka (v největší nouzi vyšetřovatelka) 2) Gaučing, pasivně hokej, dříve opravdu hodně ježdění na kole 3) Porod dvou dětí, práce, která mě baví 4) Vrchní, prchni; Pelíšky 5)Afrika p. učitelka Kabourková 1) Rehabilitační pracovnice 2) Turistika 3) Rodina 4) Fany 5) Amerika p. učitelka Kubcová 1) Podnikatelka cukrářka 2) Kolo, Heat 3) Ještě nedosažen 4) Nemá 5) Amerika p. učitelka Králová 1) Policistka 2) Volejbal 3) Vystudování 4) Bídníci 5) Amerika p. učitelka Lívancová 1) Lékařka 2) Kolo, bruslení 3) Za 35 let pedagogické činnosti jsem se ještě nezbláznila 4) Procházka v oblacích 5) Austrálie p. učitelka Bajerová 1) Pilot 2) Turistika 3) Dvě děti 4) Krkonošské pohádky 5) Asie

8 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT Od letošního roku 2013/2014 na naší škole vznikl Žákovský parlament členové: 3. třída - Pecková Kateřina, Šedivá Rozálie 4. třída - Nováková Sabina, Štemberk Michael 5. třída - Žáková Bára, Vilím Pavel 6. třída - Slabá Kristýna, Sochorová Monika 7. třída Malkusová Ilona, Chvastašová Diana 8. třída - Hauser Václav, Kaláb Michael Koordinátor: Mgr. Jaroslava Kováříková VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU V pátek proběhly ve škole volby do Žákovského parlamentu na školní rok 2014/2015. Kandidátů od 3. do 8. třídy bylo opravdu hodně. Volební komisi měli na starosti zástupci parlamentu z 9. třídy Václav Hauser a Michael Kaláb. Po sečtení všech hlasů byli vybráni z každé třídy 2 členové s nejvyšším počtem dosažených hlasů. Seznam nových členů Žákovského parlamentu třída třída třída třída třída třída Arnican Martin, Volfová Adéla Šedivá Rozálie, Kokta Jakub Nováková Sabina, Kalejová Sára Žáková Bára, Károlyová Natálie Sochorová Monika, Lexová Aneta Hauser Jan, Studnička Zdeněk

9 Anketa Bednář 1) Baví mě matematika,fyzika, zeměpis, chemie, přírodopis a výchova ke zdraví 2) V budoucnosti bych chtěl být policista s kamarádem z 8tř. 3) ) Nejhorší zážitek byl, když jsem přišel do školy v Záhoří a zjistil jsem že s se mnou ve třídě je Natálie Kostohryzová 5) Ve škole bych změnil některé "učitelky" Hauser 1) Mám rád zvířata,chemii,přírodopis. Dosáhl jsem svého cíle, kterým bylo dostat se na Střední školu veterinární. 2) Do budoucnosti se vidím na statku povoláním veterinář. Chtěl bych mít soukromé zemědělství. 3) Výlet do Českých Budějovic do pivovaru. A hodně mě bavili hodiny s panem učitelem Slámou. 4) Mám špatnou zkušenost ve vztahu žák a učitel samozřejmě u některých. Někteří jsou tu férový a opravdu dobří učitelé kteří jsou schopní naučit. A vadí mi přítomnost některých mých spolužáků. 5)Já bych nic neměnil. Jsem tu až na hlouposti spokojený. :) Průša 1)Jmenuji se Jirka a je mi 15 let. Baví mě skoro všechny předměty, až na některé. Mám rád zvířata, hry na počítači a jsem rád venku. 2)V budoucnu bych chtěl dělat instalatéra. 3)K nejlepším zážitkům patří většinou pátky a školní výlety. 4)Horších zážitků mám víc. Jeden z nejhorších zážitků byl zápis do Záhořské školy. 5)Nemělo by se tolik věci zametat pod koberec. Kostohryzová 1)Mám ráda koně a psy. 2)Chtěla bych se vyučit cukrářkou a prodávat dorty ve své vlastní cukrárně. 3)Lyžák v 7.třídě a výlet. 4)Domácí úkoly a čtvrtletky 5)Zrcadla na dívčí záchody Fousková 1)Baví mě chodit ven, nesnáším když mě někdo s někým srovnává. 2)Vyučit se potom si dodělat nástavbu a nějaké kurzy 3)Přestoupení na novou školu 4)Vstávat ráno 5) -----Hrdličková 1) Moje nejoblíbenější zvíře je pes, ráda tancuju a chodím ven s kamarádama. 2) V budoucnu chci dělat cukrářku. 3) Výlety 4) Domácí ukoly 5) Způsob vyučování u některých učitelů. Nováková 1) Mým koníčkem je akordeon,zpěv a také mám ráda sport. Nejoblíbenější zvíře je pes, nenávidím hady

10 2) Nemám představu o tom co bych mohla dělat. 3) Lyžák 4) Naše třída 5) Nic bych neměnila Blažek 1) Baví mě fotbal, který je zároveň mým koníčkem. Můj nejoblíbenější mazlíček je pes. 2) Chtěl bych být slavný fotbalista a hrát za slavný klub. 3) Můj nejlepší zážitek byl, když jsme jeli do Plzně 4) Můj nejhorší zážitek byl když jsem přišel do 6 třídy. 5) Změnil bych třídy a delší přestávky Pavlíková 1)Jmenuji se Hanka. Rada tancuji,plavu a maluji. 2)Chtěla bych dělat v laboratoři. 3)Výlet do Plzně 4)Šikana 5)------Slabý 1)Mé záliby jsou motorky,auta,rybaření,elektronika. Nebaví mě chodit do školy a poslouchat nějaké učitele. 2)Dobře placená práce,dobrý život. 3)Sranda na Stožci, bowling 4)Rozlité rumové aroma,zbytečně hádky s učiteli. 5)Přístup učitelů k žákům, školní řád a hodiny vyučovací. Kaláb 1)Je mi 15 let. Rád přemýšlím o psychologii a i jí "používám", baví mě lidem převracet názory. 2)Připravuji se na Střední průmyslovou školu v Písku. V životě bych se chtěl dostat do médií, nikoli jako herec nebo bulvárně řešený člověk, ale jako slavný vynálezce důležité a praktické věci. 3)Výlety a určité zážitky s lidmi ze třídy. 4)Když jsme šli na horní stupeň, odešla s námi paní učitelka Stára. Poté odešel i p. učitel Sláma. 5)Přístup učitelů k výuce. Málová 1)Jmenuji se Naty. Mám ráda koně a práci s nimi. Je mi 14 let. 2)V budoucnu bych chtěla pracovat v Píseckým hřebčinci. 3)Výlety 4)Když dostanu 5. Nechce se mi přestupovat na jinou školu. 5)Některé učitelky Došková 1)Mám ráda sport (hokej),ráda jezdím na koni,mé oblíbené zvíře je pes. Ráda chodím ven s příteli. 2)Chtěla bych být učitelkou a nebo lékařkou. V obou povoláních se nechá pomáhat lidem po celém světě. 3)Tělocviky a sportovky 4)Zkoušení a testy 5)Změnila bych osnovy, pomůcky a vybavení školy.

11 VTIPY Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor. Kolem jde pocestný a říká: "To je nádhera! Taky Tě tak těší ten západ slunce?" "To není západ slunce. To hoří škola!" "A co říkal tvůj tatínek na vysvědčení?" ptá se paní učitelka. "No byl pěkně naštvanej. Radši se mu vyhněte, až ho potkáte." Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: "Smrdí, umývat!!!" Otec odepsal: "Učit, nečuchat!!!" Blondýnka se koupe a volá na kolegyni: "Přines mi šampón!" "Vždyť jich máš v koupelně spoustu." "Ale na všech je napsáno NA SUCHÉ VLASY a já jsem si je už namočila!" Blondýnka se ptá na ulici: "Pane, prosím vás, kolik je hodin?" "Je čtvrt na čtyři." Blondýnka jen kroutí očima a říká: "Víte, to je divné. Ptám se na tohle celý den a pokaždé dostanu jinou odpověď." Američan, Angličan a Rus srovnávají životní úroveň: Američan: My máme v rodině většinou 3 auta. Jedno na běžný provoz nákupy, zaměstnání..., druhé na reprezentaci - divadlo, koncerty... a třetím jezdíme do zahraničí na dovolenou. Angličan: - My máme 2 auta. Jedno na celý rok, ale na dovolenou do zahraničí jezdíme tím druhým. Rus: - My máme jedno auto na celou gubernii a do zahraničí jezdíme tankama. Jak se drží veš na pleši? Vší silou.

12 Přijde novinář v Černobylu do hospody a vidí, jak tam dva chlapi táhnou obrovskej hřib asi půl metru vysokej. Novinář jim proto povídá: "Doufám, že z toho tady neděláte smaženici, vždyť je to prosycený radioaktivitou, zmutovaný." A oni na to: "Ne, my to zavařujeme a prodáváme do Polska."

13 Vybarvuj podle čísel: 1 modrá, 2 růžová, 3 oranžová, 4 červená, 5 zelená, 6 žlutá, 7 - fialová

14 Hádanky 1. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 2. Heboučké je jako z vaty, kožíšek má mourovatý. 3. Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za tu službu nevděčníci hned ho klepnou po palici. 4. Všechny barvy duhy mají jejich tuhy. 5. Táta dlouhý, máma krátká, děti jako pimprlátka. 6. Maličký sklípek, na dvou řadách slípek a červený kohoutek. 7. Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar není, k ránu budívá, ponocný není. 8. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. 9. Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu, v lesíčku. 10. Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity. 11. Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a není to kočka. 12. Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě vědí. 13. Patří ti to ale tvoji přátelé to používají častěji než ty. Co je to? Odpovědi: 1.sníh, 2. kotě, 3. budík, 4. pastelky, 5. hrábě, 6. ústa, zuby, jazyk, 7. kohout, 8. hlemýžď, 9. houba, 10.dešťové kapky, 11. kocour, 12. oči, 13. jméno. Přednáška o Africe a Asii 20. února naší školu navštívil cestovatel, fotograf a novinář Tomáš Kubeš. Navštívil naši školu již po druhé, poprvé nám přijel ukázat projekt ''Srdce Afriky'', sklidil s ním veliký úspěch. Letos nám přivezl ukázat dokument o Střední Asii a Africe. Promítalo se v učebně přírodopisu na interaktivní tabuli s výkladem. Během dne se v učebně vystřídal první i druhý stupeň. Pro první stupeň byl připraven projekt Srdce Afriky. Pro nás, pro druhý stupeň to byl dokument o Střední Asii a Africe. Během dvou hodin jsme virtuálně navštívili Hedvábnou stezku Uzbekistánu, lodní hřbitov na Aralském jezeře, Bucharu, Kazachstán a v něm bohaté město Astanu, kočovníky, divoké hory, doly Kyrgyzstánu, jurty, souboje na koních, kulturu poměrně neznámé střední Asie a pobyt v jedné neznámé části Ruska, ve které cestovatel navštívil vesnici plnou mágů, šamanů a kouzelníků. Jako posledně, sklidil velký úspěch.

15 Planety Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustav. Jeho oběžná dráha je ze všech planet nejblíže ke Slunci a jeden oběh kolem Slunce trvá pouze 87,969 dne. Venuše je druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě. Je pojmenovaná po římské bohyni lásky a krásy Venuši. Jedná se o jedinou planetu sluneční soustavy, která je pojmenována po ženě,(venuše). Země je třetí planeta sluneční soustavy, na které je život. Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let. Jedná se o nedokonalou kouli s poloměrem 6378 km. Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru. Je pojmenována po římském bohu války Martovi. Má pevný horninový povrch pokrytý krátery, vysokými sopkami, hlubokými kaňony a dalšími útvary Jupiter je největší planeta sluneční soustavy a je v pořadí pátá od Slunce. Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou označovány jako plynní obři Symbolem planety je stylizované znázornění božského blesku. Jupiter je jako 3 nejjasnější planeta na obloze. Okolo planety se nacházejí slabé prstence. Saturn je v pořadí planet na šestém místě a po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy. Planeta byla pozorována již starověkými astronomy a byla pojmenována po římském bohu Saturnovi. Saturn patří mezi velké plynné obry, pro které je typické, že nemají pevný povrch. Uran je sedmá planeta od Slunce. Je třetí největší a čtvrtá nejhmotnější planeta ve sluneční soustavě. Řadí se mezi plynné obry a společně s Neptunem mezi tzv. ledové obry. Jméno má po řeckém bohu Uranovi, bohu nebes. Uran má planetární prstence a podobá se Neptunu. Neptun je osmá a od Slunce nejvzdálenější planeta sluneční soustavy, řadí se mezi plynné obry. Neptun má charakteristicky modrou barvu. Planeta Neptun je značně podobná planetě Uranu. Pluto dříve patřilo do sluneční soustavy a nyní je známa jako trpasličí planeta. Rozlušti písmenka u znaků a vyjde ti planeta. A) nevšue d) ěmze g) tupnen b) srma e) nuar h) uptol f) ptuijre I) tanurs c) krurem

16 Jiří Průša Matyáš Bednář Natálie Málová Václav Hauser Hana Pavlíková Natálie Kostohryzová Petra Hrdličková Veronika Došková Diana Fousková Kamila Nováková Zdeněk Blažek Michael Kaláb Tomáš Pecka Miroslav Slabý Mgr. Jaroslava Kováříková autoři školního mixu:

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

ČASOPIS. Vážení rodiče! Gabriela Mathiasová. Časopis OSRPŠ při ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13, listopad 2008

ČASOPIS. Vážení rodiče! Gabriela Mathiasová. Časopis OSRPŠ při ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13, listopad 2008 ČASOPIS Časopis OSRPŠ při ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13, listopad 2008 Vážení rodiče! V prvním vydání Časopisu OSRPŠ se Vám ze všeho nejvíce líbila tvorba dětí. Mně také. Často se ve Vaší zpětné

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Samostatná příloha časopisu

Samostatná příloha časopisu Projektové noviny www.7zskolin.cz Číslo 1 9.ročník (2012/2013) září - listopad 2012 Samostatná příloha časopisu Z obsahu: Projektový den Prázdninové putování ve 4. a 5.ročníku Projektový den Napříč školou

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA PROSINEC 2008 Opraví silnice za více než šest milionů Na nově opravené silnice se mohou těšit všichni obyvatelé Čkyně. Obecní úřad je může postavit díky

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více