ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2 1

2 Základní škola a mateřská škola Ostrava Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Z důvodu nenaplnění dané kapacity MŠ došlo ke zrušení předškolní třídy v základní škole a zároveň k úpravám ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace v těchto bodech: 1. Obecná charakteristika školy MŠ čtyřtřídní, Kapacita MŠ 2. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky; Organizace chodu; Personální a pedagogické zajištění 3. Vzdělávací obsah Doplňující programy; Nadstandardní aktivity 4. Evaluace mateřské školy Takto upravený ŠVP platí od Mgr. Leoš Gregor ředitel 2

3 Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace elokované pracoviště MŠ Ostrava Zábřeh, P. Lumumby 14 U sluníčka Motto: Kdo má děti hodně rád, ten si s nimi umí hrát. A ten kdo to neumí, málo lásce rozumí. 3

4 Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje str.5 2. Obecná charakteristika školy...str.6 3. Podmínky vzdělávání...str Věcné podmínky v naší mateřské škole.str Životospráva, psychohygiena v naší mateřské škole.str Psychosociální podmínky v naší mateřské škole...str Organizace chodu MŠ str Řízení mateřské školy str Spoluúčast rodičů, spolupráce se základní školou a ostatními organizacemi...str Personální a pedagogické zajištění str Organizace vzdělávání str Charakteristika vzdělávacího programu str Vzdělávací obsah...str Evaluace..str Závěr str.43 4

5 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MŠ Ostrava Zábřeh, P. Lumumby 14 je součástí Základní a mateřské školy Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih Horní 3, Ostrava Hrabůvka Tel Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Leoš Gregor tel Zást.řed. ZŠ pro předškolní vzdělávání: Bc. Jana Kadlecová tel Školní vzdělávací program naší mateřské školy s názvem Školka plná pohody aneb jako u maminky byl zpracován dle RVP PV č.j / pedagogickým sborem MŠ na základě návrhů, diskusí na pedagogické radě dne a nabývá platnost

6 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY - Naše MŠ byla zřízena v roce Od 1. ledna 2003 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ v jeden právní subjekt, který se stal příspěvkovou organizací obce. Název subjektu je Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace. - MŠ je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí, s celodenním pravidelným provozem. Třídy jsou rozděleny do dvou věkových kategorií /3-5let a 5-7let/. Do každé třídy umístěné v objektu MŠ Patrice Lumumby 14 je obecně zapsáno 28 dětí. Jednotlivé třídy jsou označeny symboly Jablíčko, Květinka, Sluníčko, Motýlek a nesou tentýž název. - Budova mateřské školy je dvoupodlažní, podsklepená. V 2. NP se nachází 2 třídy, školní knihovna, kancelář pro vedení školy, v 1. NP jsou taktéž umístěny 2 třídy, sklad prádla, kancelář vedoucí jídelny, šatna provozních zaměstnanců. Sklepového prostoru je využíváno školní kuchyní, kabinetem keramiky, letní umývárnou. Materiální vybavení MŠ je na dobré úrovni s řadou hraček, her, didaktických, sportovních a jiných pomůcek, které umožňují plně uspokojovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy a nadání. Ve spolupráci s rodinou, základní školou Kosmonautů 13, klinickým logopedem Mgr.Szelovou Gabrielou, PPP Kpt.Vajdy utváříme dítě jako samostatnou osobnost s vyhraněnými vlastnostmi v procesu sociálního začleňování. Při MŠ spolupracuje Klub rodičů, řádně evidovaný v Praze. - MŠ je umístěna v panelové zástavbě sídliště Zábřeh. Blízkost stanic hromadné dopravy umožňuje dobrou dosažitelnost všem rodičům s dětmi. Prostorná zahrada, která prošla výraznou rekonstrukcí v roce 2008, je vybavena pískovišti, řadou průlezek, umožňuje její využití v plném rozsahu. V blízkosti MŠ se nachází Bělský les se sportovním areálem, který využíváme především v letním období. 6

7 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Věcné podmínky v naší mateřské škole. Vnitřní i venkovní prostory v mateřské škole jsou vyhovující, odpovídají normám a hygienickým požadavkům. Odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a mají hezký estetický vzhled (rekonstrukce sociálních zařízení proběhla v letech ). Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je nutno je průběžně obnovovat a doplňovat. Hračky i ostatní doplňky nebo alespoň větší část jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i rodiče. Třídy jsou naplňovány dle požadavků rodičů a dle kapacitních možností. U každé třídy je šatna, sociální zařízení a kuchyňka pro výdej jídel. Třídy umístěné v 1.NP mateřské škole jsou vybaveny starším nábytkem. Ve třídách umístěných v 2.NP došlo k výměně staršího nábytku za nový v letech 2011 a Záměry: Výměna stolů a židlí pro mladší děti ve třídě Motýlek a Květinka. Výměna nábytku, který slouží k uložení hraček a pomůcek ve třídě Květinka a Jablíčko. Doplňování novými pracovními koutky. Výměna nábytku v šatnách. Výměna podlahové krytiny. Výměna oken, zateplení budovy. 3.2 Životospráva, psychohygiena v naší mateřské škole - Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. - Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. - Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. - Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. - Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. - Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. - Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku /min. 2hod. v dopoledních hodinách/, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážek / náledí, mráz pod 10 C apod./ - Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ - Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny zájmové aktivity a jiné klidné činnosti ve třídě. - Všichni zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové jsou vzorem pro děti. - Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností /děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy/. - Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim. 7

8 3.3 Psychosociální podmínky v naší mateřské škole - Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. - Všichni zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. - Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. - Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. - Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. - Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme děti nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. - V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost. Vzájemnou pomoc a podporu. - Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se vytvořil dobrý kolektiv kamarádů, kde jsou všichni rádi. - Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /prevence šikany/. - odpovídá mentalitě dětí. 3.4 Organizace chodu MŠ - denní řád je pružný přizpůsobivý nápadům dětí - pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání - je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí (mohou se uchýlit do klidného koutku) - dětem je umožněn adaptační režim /postupná adaptace 1-2hod. za přítomnosti rodičů/ - jsou dodržovány počty dětí na třídách, ke spojování tříd dochází vyjímečně /do max. povoleného počtu / - dětem je umožněn dostatek pohybových aktivit /denně zdravotně zaměřené cvičení, pohybové hry, průběžně pohybové chvilky, hudebně-pohybové činnosti, 1 x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku - vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Spec. formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. 8

9 Režim denních činností: Po celý den je zajištěn pitný režim dětí. Režimové požadavky dětí hod. scházení dětí, hry a řízené činnosti komunitní kruh, pohybová chvilka Cílem komunitního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení děti k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne. Tvar kruhu chápeme jako symbol rovnosti mezi všemi zúčastněnými hod. hygiena, dopolední svačinka, dokončení řízené činnosti poslech pohádky - dle počasí a ročního období na šk. zahradě pobyt venku hod. hygiena, oběd, uložení ke spánku hod. odpočinek, klidové činnosti spánek dětí hod. hygiena, odpolední svačinka, zájmová činnost, kroužky, rozcházení dětí domů Třídy MŠ jsou děti rozděleny do dvou věkových kategorií / 3-5let a 5-7let/. Této skutečnosti odpovídá celá organizace vzdělávání. Třídy jsou uzpůsobené nábytkem i vybavením. Pí učïtelky se připravují na svou práci denně s důrazem na věkové složení třídy. Celková kapacita MŠ je 112 dětí. 3.5 Řízení mateřské školy - Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. - Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř MŠ, tak navenek. Všichni zaměstnanci MŠ jsou informováni na pedagogických a provozních radách, desetiminutovkách a v případě důležitosti osobně či na nástěnce ve třídě Květinka. Rodiče jsou informováni osobně, na nástěnkách v jednotlivých třídách a na třídních schůzkách. - Při vedení zaměstnanců se snaží zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje společně, zve ke spolupráci rodiče. Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 9

10 3.6 Spoluúčast rodičů Pedagogové se snaží o spolupráci s rodiči na základě partnerství. Je snaha, aby mezi nimi panovala oboustranná důvěra, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin a snaží se jim vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně. Nezasahují do života a soukromí rodiny. MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Spolupráce se ZŠ a ostatními organizacemi ve městě ZŠ se nachází vedle naší MŠ a tak vzájemná spolupráce je dobrá. Dále spolupracujeme s ZUŠ (koncerty, nábory na hudební i výtvarný obor), s městskou knihovnou, kinem, kulturním domem. Besedujeme s městskou policií a hasiči. 3.7 Personální a pedagogické zajištění 7 pedagogů v MŠ má odbornou kvalifikaci, jeden pedagog v současné době studuje na Pedagogické fakultě v Ostravě - obor : Učitelství pro mateřské školy. Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají. Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávání pedagogického sboru a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. V MŠ pracuje 6 nepedagogických pracovníků. DVPP Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - zaměstnanci je umožněna návštěva přednášek a seminářů dle nabídky KVICU /nabídka 2 x ročně/ - samostudium pedagogických zaměstnanců /Kafomet pro mateřské školy, Vedení MŠ od FA RAABE a jeho aktualizace, Zákoník práce, Kolektivní smlouva, internetové stránky Učitelské noviny, Sluníčko/ Zákony a vyhlášky jsou uloženy v ředitelně MŠ, jsou dobře přístupné ke studiu. Podpora začínajícím pedagogům - dostupnost odborných materiálů - hospitace - náslechy - pedagogické rady 10

11 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ - Vnitřní uspořádání školy Od 1.ledna 2003 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ v jeden právní subjekt, který se stal příspěvkovou organizací obce. Název subjektu je Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace. - Do MŠ se přijímají děti zdravé zpravidla starší 3let (Školský zákon 561/ ). O přijetí dítěte rozhoduje ředitel dle daných kritérií. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole jsou vyvěšeny před zápisem do MŠ na nástěnce u hlavního vchodu MŠ a aktualizovány na webových stránkách školy. - Třídy MŠ jsou rozděleny do dvou věkových kategorií /3-5let a 5-7let/. Pí uč. se připravují na svou práci denně s důrazem na věkové složení třídy. 11

12 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohastranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Úzká spolupráce s rodinou je sama o sobě nepostradatelnou specifikou institucionálního předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte, které získává potřebné kompetence především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitkovou zkušeností to je důležité pro každou pedagogickou pracovnici mateřské školy, toto musí mít stále na zřeteli. Vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole je cílevědomý a plánovaný proces, v němž jsou spontánní a řízené aktivity vyvážené v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Specifickou formou předškolního vzdělávání je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivována, kterou dítěti nabízíme a ve které je zastoupeno spontánní a záměrné učení, které musí využívat především prožitkového učení dítěte. Tyto důležité způsoby výchovy dětí se musí naučit používat při své výchovné práci každá učitelka. Předškolní vzdělávání se musí uskutečňovat při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Na všechny tyto úkoly musí navazovat ŠVP, který si mateřská škola vypracovala podle podmínek mateřské školy. U nás se pokoušíme pracovat s RVP, hledáme stále nové možnosti a cesty jak práci zkvalitnit a to jak směrem k dětem tak i k rodičům. VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Snahou celého našeho pedagogického kolektivu je vytvářet příjemné tvořivé klima ve třídách mateřské školy, vychovávat v dětech osobnost čestnou, s dobrým vztahem ke svým kamarádům i dospělým lidem. Motivovat děti k plnění jednotlivých činností zajímavými náměty, které by rozvíjely u dětí všechny stránky jejich osobnosti a zároveň podněcovaly duševní i tělesnou pohodu dětí. Chceme, aby se pro děti stal každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. HLAVNÍ CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Cíle mateřské školy vycházejí jednak z našich podmínek, tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí a jejich rodičů a dále i z materiálů nového pojetí předškolní výchovy, které jsou současně podkladem RVP pro předškolní vzdělávání. 12

13 Naše mateřská škola si stanovila tyto dlouhodobé vzdělávací cíle, které by měla v průběhu dalších let naplňovat: 1/ Vycházet z filozofie naší mateřské školy Školka plná pohody aneb jako u maminky - přispívat k rozvoji a učení dítěte v různých oblastech biologické, psychologické, sociální. 2/ Hlavním prostředkem vzdělávání bude hra, která bude směřovat k tomu, aby děti získávaly osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako individualita, působící na své okolí. 3/ Být aktivní, dosáhnout u dětí co nejvyššího stupně kompetencí, které budou děti schopné uplatňovat v budoucím životě. Podporovat u dětí zdravou soutěživost, ale i toleranci a respektování svých vrstevníků, snažit se o pohodu citovou, fyzickou a sociální. Uvedené cíle by nás učitelky měly vést k výchově a vzdělání osobností, které při odchodu z mateřské školy budou optimálně, všestranně rozvinuté dle vlastních možností a zájmů. Prostředky k dosažení stanovených cílů : - Veškeré činnosti, které se odehrávají v naší mateřské škole a naplňují tak pestrý život dětí v předškolním zařízení v oblasti estetické, motorické, kognitivní - Celkové okolí naší mateřské školy, školní zahrady, našeho města s řadou kulturních a historických památek - Tvorba vkusného a účelného interiéru budovy mateřské školy, který poskytuje dětem podmínky pro jejich uplatnění. - Nadstandardy, které naše mateřská škola poskytuje v oblasti taneční, jazykové, hudební,ale i ve spolupráci s dalšími institucemi v našem městě /DDM, ZUŠ, ZŠ, KNIHOVNA/ HLAVNÍ TÉMATICKÉ CELKY : Máme stanoveno na školní rok celkem 10 hlavních tématických celků, které společně stanovily a rozpracovaly všechny pedagogické pracovnice. Jejich konkrétní rozpracování já dáno společným RVP s názvem Školka plná pohody aneb jako u maminky. Jeho začlenění do podtémat a konkrétních činností je pak součástí Třídních vzdělávacích programů, které si učitelky na třídách zpracují a na konci školního roku vyhodnotí jeho účelnost a způsob zpracování. 13

14 Uvedená hlavní témata jsou: 1. Seznamujeme se 2. Poznáváme přírodu 3. Chráníme své tělo 4. Slavíme zimní svátky 5. Sportujeme v zimě 6. Zpíváme a tancujeme 7. Vítáme jaro 8. Máme rádi zvířata 9. Svět je velká rodina 10. Holá, holá, léto už nás volá Formy vzdělávání: Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích formou spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti dítěte (prožitkové činnosti, experimentování apod.). Všechny činnosti obsahují prvky hry tvořivosti. Uplatňujeme individuální, skupinovou a hromadnou formu. Metody vzdělávání: a) HRA: spontánní: dítě může využívat čas hry svobodně, volně umožňuje naplnění psychohygienické roviny (relaxace, radost ze svobodné realizace, uvolnění, očišťování se od pocitů obav, nejistoty), kognitivní (rozumové) roviny (iniciativnost, aktivnost, hledání řešení, uplatňování vlastních námětů a postupů) a sociální roviny (vytvoření pozice ve vrstevnické skupině...) jsou to především hry: - konstruktivní (lego, cheva...), - námětové (hra na něco/někoho), - skládací (puzzle), - stolní (domino, člověče nezlob se...), - funkční (prosívá písek, přelévá vodu...) řízená: hra řízená dospělým učitelem do této kategorie her zařazujeme hry: pohybové, hudebně-pohybové, smyslové hra má určitý daný cíl, kterým může být: - přijmout pravidla hry a dodržovat je - koordinovat své chování ve prospěch společné hry a prožitku z ní - vnímat sounáležitost se skupinou apod. v těchto hrách nebývá prvořadé nacvičování určité dovednosti, iniciování složitějších 14

15 myšlenkových operací = nemívají didaktické cíle didaktická: je v ní sledován didaktický cíl učitelky je zvolená, stimulovaná, vedená, reflektovaná učitelem, který motivuje, zadává a provází pedagogickou činnost prostřednictvím hry jako metody vzdělávání dětí b) ČINNOST: výtvarné, pohybové a hudební činnosti, které učitelka zařazuje do svého týdenního plánu dle jejího uvážení; jsou většinou řízené 15

16 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH naší mateřské školy je uspořádaná do 10 integrovaných bloků /ucelených částí/. V každém integrovaném bloku se vyskytuje 5 vzdělávacích oblastí / Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět/. Dítě a jeho tělo - stimulovat a podporovat neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. Dítě a jeho psychika podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, jeho kreativity, sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je jeho v dalším rozvoji, poznávání a učení. Dítě a ten druhý podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Dítě a společnost uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Dítě a svět založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte / člověka/ k životnímu prostředí. Integrované bloky 1/ Seznamujeme se (adaptace, kamarádi, seznamování s prostředím a pravidly) Dítě a jeho tělo : - uvědomění si vlastního těla - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody i pohody prostředí : - lokomoční pohybové činnosti - manipulační činnosti a jednoduché činnosti s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem; - konstruktivní a grafické činnosti - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti - činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků 16

17 : - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky - zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí - mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji Dítě a jeho psychika : - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové/ - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti, pozornosti - získání relativní citové samostatnosti - uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí - rozvoj schopnosti sebeovládání - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci : - artikulační, řečové, sluchové i rytmické hry - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinková konverzace - komentování zážitků a aktivit - poslech čtených a vyprávěných pohádek, sledování filmových a divadelních pohádek - přednes, recitace, zpěv - prohlížení a čtení knih - námětové hry a činnosti - motivována manipulace s předměty - přímé pozorování objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování - smyslové hry - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - spontánní hra - estetické a tvůrčí aktivity - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání : - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci - vést rozhovor - naučit se zpaměti krátké texty - popsat situaci - projevovat zájem o knihy - učit se nová slova a aktivně je používat - porozumět slyšenému - formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat 17

18 - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech - odloučit se na určitou dobu od rodičů - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla Dítě a ten druhý - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem /v rodině, v MŠ/ - vytváření prosociálních postojů /rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu/ - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - společenské hry, kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinkách - běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým - aktivity podporující sbližování dětí - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina, MŠ - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním, respektovat ho - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky apod. - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešit konflikt dohodou Dítě a společnost - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí - poznávání pravidel společného soužití - seznamování se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v MŠ - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku - přípravy a realizace společných zábav a slavností - návštěvy kulturních a uměleckých míst - hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí /rodič, dítě, učitelka aj./ - pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je se třeba chovat - adaptovat se na život ve škole - vnímat umělecké a kulturní podněty - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 18

19 Dítě a svět - seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách - poznávání jiných kultur - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vycházky do okolí - poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit - orientovat se bezpečně ve známém prostředí - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat 2/ Poznáváme přírodu (na poli, na zahradě, v lese) Dítě a jeho tělo : - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj a využívání všech smyslů - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu : - lokomoční pohybové činnosti - manipulační činnosti a jednoduché činnosti s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem; - konstruktivní a grafické činnosti - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti - činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků - smyslové hry - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků : - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky - zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 19

20 - mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Dítě a jeho psychika : - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové/ - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti, pozornosti - posilování přirozených poznávacích citů / zvídavosti, radosti z objevování apod./ - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit : - artikulační, řečoví, sluchové i rytmické hry - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinková konverzace - komentování zážitků a aktivit - poslech čtených a vyprávěných pohádek, sledování filmových a divadelních pohádek - přednes, recitace, zpěv - prohlížení a čtení knih - námětové hry a činnosti - motivována manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností - přímé pozorování jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování - smyslové hry - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty - estetické a tvůrčí aktivity - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání : - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci - vést rozhovor - naučit se zpaměti krátké texty - popsat situaci - projevovat zájem o knihy - učit se nová slova a aktivně je používat - porozumět slyšenému - formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více