ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2 1

2 Základní škola a mateřská škola Ostrava Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Z důvodu nenaplnění dané kapacity MŠ došlo ke zrušení předškolní třídy v základní škole a zároveň k úpravám ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace v těchto bodech: 1. Obecná charakteristika školy MŠ čtyřtřídní, Kapacita MŠ 2. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky; Organizace chodu; Personální a pedagogické zajištění 3. Vzdělávací obsah Doplňující programy; Nadstandardní aktivity 4. Evaluace mateřské školy Takto upravený ŠVP platí od Mgr. Leoš Gregor ředitel 2

3 Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace elokované pracoviště MŠ Ostrava Zábřeh, P. Lumumby 14 U sluníčka Motto: Kdo má děti hodně rád, ten si s nimi umí hrát. A ten kdo to neumí, málo lásce rozumí. 3

4 Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje str.5 2. Obecná charakteristika školy...str.6 3. Podmínky vzdělávání...str Věcné podmínky v naší mateřské škole.str Životospráva, psychohygiena v naší mateřské škole.str Psychosociální podmínky v naší mateřské škole...str Organizace chodu MŠ str Řízení mateřské školy str Spoluúčast rodičů, spolupráce se základní školou a ostatními organizacemi...str Personální a pedagogické zajištění str Organizace vzdělávání str Charakteristika vzdělávacího programu str Vzdělávací obsah...str Evaluace..str Závěr str.43 4

5 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MŠ Ostrava Zábřeh, P. Lumumby 14 je součástí Základní a mateřské školy Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih Horní 3, Ostrava Hrabůvka Tel Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Leoš Gregor tel Zást.řed. ZŠ pro předškolní vzdělávání: Bc. Jana Kadlecová tel Školní vzdělávací program naší mateřské školy s názvem Školka plná pohody aneb jako u maminky byl zpracován dle RVP PV č.j / pedagogickým sborem MŠ na základě návrhů, diskusí na pedagogické radě dne a nabývá platnost

6 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY - Naše MŠ byla zřízena v roce Od 1. ledna 2003 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ v jeden právní subjekt, který se stal příspěvkovou organizací obce. Název subjektu je Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace. - MŠ je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí, s celodenním pravidelným provozem. Třídy jsou rozděleny do dvou věkových kategorií /3-5let a 5-7let/. Do každé třídy umístěné v objektu MŠ Patrice Lumumby 14 je obecně zapsáno 28 dětí. Jednotlivé třídy jsou označeny symboly Jablíčko, Květinka, Sluníčko, Motýlek a nesou tentýž název. - Budova mateřské školy je dvoupodlažní, podsklepená. V 2. NP se nachází 2 třídy, školní knihovna, kancelář pro vedení školy, v 1. NP jsou taktéž umístěny 2 třídy, sklad prádla, kancelář vedoucí jídelny, šatna provozních zaměstnanců. Sklepového prostoru je využíváno školní kuchyní, kabinetem keramiky, letní umývárnou. Materiální vybavení MŠ je na dobré úrovni s řadou hraček, her, didaktických, sportovních a jiných pomůcek, které umožňují plně uspokojovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy a nadání. Ve spolupráci s rodinou, základní školou Kosmonautů 13, klinickým logopedem Mgr.Szelovou Gabrielou, PPP Kpt.Vajdy utváříme dítě jako samostatnou osobnost s vyhraněnými vlastnostmi v procesu sociálního začleňování. Při MŠ spolupracuje Klub rodičů, řádně evidovaný v Praze. - MŠ je umístěna v panelové zástavbě sídliště Zábřeh. Blízkost stanic hromadné dopravy umožňuje dobrou dosažitelnost všem rodičům s dětmi. Prostorná zahrada, která prošla výraznou rekonstrukcí v roce 2008, je vybavena pískovišti, řadou průlezek, umožňuje její využití v plném rozsahu. V blízkosti MŠ se nachází Bělský les se sportovním areálem, který využíváme především v letním období. 6

7 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Věcné podmínky v naší mateřské škole. Vnitřní i venkovní prostory v mateřské škole jsou vyhovující, odpovídají normám a hygienickým požadavkům. Odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a mají hezký estetický vzhled (rekonstrukce sociálních zařízení proběhla v letech ). Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je nutno je průběžně obnovovat a doplňovat. Hračky i ostatní doplňky nebo alespoň větší část jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i rodiče. Třídy jsou naplňovány dle požadavků rodičů a dle kapacitních možností. U každé třídy je šatna, sociální zařízení a kuchyňka pro výdej jídel. Třídy umístěné v 1.NP mateřské škole jsou vybaveny starším nábytkem. Ve třídách umístěných v 2.NP došlo k výměně staršího nábytku za nový v letech 2011 a Záměry: Výměna stolů a židlí pro mladší děti ve třídě Motýlek a Květinka. Výměna nábytku, který slouží k uložení hraček a pomůcek ve třídě Květinka a Jablíčko. Doplňování novými pracovními koutky. Výměna nábytku v šatnách. Výměna podlahové krytiny. Výměna oken, zateplení budovy. 3.2 Životospráva, psychohygiena v naší mateřské škole - Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. - Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. - Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. - Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. - Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. - Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. - Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku /min. 2hod. v dopoledních hodinách/, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážek / náledí, mráz pod 10 C apod./ - Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ - Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny zájmové aktivity a jiné klidné činnosti ve třídě. - Všichni zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové jsou vzorem pro děti. - Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností /děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy/. - Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim. 7

8 3.3 Psychosociální podmínky v naší mateřské škole - Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. - Všichni zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. - Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. - Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. - Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. - Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme děti nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. - V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost. Vzájemnou pomoc a podporu. - Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se vytvořil dobrý kolektiv kamarádů, kde jsou všichni rádi. - Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /prevence šikany/. - odpovídá mentalitě dětí. 3.4 Organizace chodu MŠ - denní řád je pružný přizpůsobivý nápadům dětí - pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání - je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí (mohou se uchýlit do klidného koutku) - dětem je umožněn adaptační režim /postupná adaptace 1-2hod. za přítomnosti rodičů/ - jsou dodržovány počty dětí na třídách, ke spojování tříd dochází vyjímečně /do max. povoleného počtu / - dětem je umožněn dostatek pohybových aktivit /denně zdravotně zaměřené cvičení, pohybové hry, průběžně pohybové chvilky, hudebně-pohybové činnosti, 1 x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku - vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Spec. formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. 8

9 Režim denních činností: Po celý den je zajištěn pitný režim dětí. Režimové požadavky dětí hod. scházení dětí, hry a řízené činnosti komunitní kruh, pohybová chvilka Cílem komunitního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení děti k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne. Tvar kruhu chápeme jako symbol rovnosti mezi všemi zúčastněnými hod. hygiena, dopolední svačinka, dokončení řízené činnosti poslech pohádky - dle počasí a ročního období na šk. zahradě pobyt venku hod. hygiena, oběd, uložení ke spánku hod. odpočinek, klidové činnosti spánek dětí hod. hygiena, odpolední svačinka, zájmová činnost, kroužky, rozcházení dětí domů Třídy MŠ jsou děti rozděleny do dvou věkových kategorií / 3-5let a 5-7let/. Této skutečnosti odpovídá celá organizace vzdělávání. Třídy jsou uzpůsobené nábytkem i vybavením. Pí učïtelky se připravují na svou práci denně s důrazem na věkové složení třídy. Celková kapacita MŠ je 112 dětí. 3.5 Řízení mateřské školy - Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. - Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř MŠ, tak navenek. Všichni zaměstnanci MŠ jsou informováni na pedagogických a provozních radách, desetiminutovkách a v případě důležitosti osobně či na nástěnce ve třídě Květinka. Rodiče jsou informováni osobně, na nástěnkách v jednotlivých třídách a na třídních schůzkách. - Při vedení zaměstnanců se snaží zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje společně, zve ke spolupráci rodiče. Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 9

10 3.6 Spoluúčast rodičů Pedagogové se snaží o spolupráci s rodiči na základě partnerství. Je snaha, aby mezi nimi panovala oboustranná důvěra, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin a snaží se jim vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně. Nezasahují do života a soukromí rodiny. MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Spolupráce se ZŠ a ostatními organizacemi ve městě ZŠ se nachází vedle naší MŠ a tak vzájemná spolupráce je dobrá. Dále spolupracujeme s ZUŠ (koncerty, nábory na hudební i výtvarný obor), s městskou knihovnou, kinem, kulturním domem. Besedujeme s městskou policií a hasiči. 3.7 Personální a pedagogické zajištění 7 pedagogů v MŠ má odbornou kvalifikaci, jeden pedagog v současné době studuje na Pedagogické fakultě v Ostravě - obor : Učitelství pro mateřské školy. Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají. Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání podporuje vzdělávání pedagogického sboru a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. V MŠ pracuje 6 nepedagogických pracovníků. DVPP Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - zaměstnanci je umožněna návštěva přednášek a seminářů dle nabídky KVICU /nabídka 2 x ročně/ - samostudium pedagogických zaměstnanců /Kafomet pro mateřské školy, Vedení MŠ od FA RAABE a jeho aktualizace, Zákoník práce, Kolektivní smlouva, internetové stránky Učitelské noviny, Sluníčko/ Zákony a vyhlášky jsou uloženy v ředitelně MŠ, jsou dobře přístupné ke studiu. Podpora začínajícím pedagogům - dostupnost odborných materiálů - hospitace - náslechy - pedagogické rady 10

11 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ - Vnitřní uspořádání školy Od 1.ledna 2003 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ v jeden právní subjekt, který se stal příspěvkovou organizací obce. Název subjektu je Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace. - Do MŠ se přijímají děti zdravé zpravidla starší 3let (Školský zákon 561/ ). O přijetí dítěte rozhoduje ředitel dle daných kritérií. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole jsou vyvěšeny před zápisem do MŠ na nástěnce u hlavního vchodu MŠ a aktualizovány na webových stránkách školy. - Třídy MŠ jsou rozděleny do dvou věkových kategorií /3-5let a 5-7let/. Pí uč. se připravují na svou práci denně s důrazem na věkové složení třídy. 11

12 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POSLÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohastranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Úzká spolupráce s rodinou je sama o sobě nepostradatelnou specifikou institucionálního předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte, které získává potřebné kompetence především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitkovou zkušeností to je důležité pro každou pedagogickou pracovnici mateřské školy, toto musí mít stále na zřeteli. Vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole je cílevědomý a plánovaný proces, v němž jsou spontánní a řízené aktivity vyvážené v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Specifickou formou předškolního vzdělávání je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivována, kterou dítěti nabízíme a ve které je zastoupeno spontánní a záměrné učení, které musí využívat především prožitkového učení dítěte. Tyto důležité způsoby výchovy dětí se musí naučit používat při své výchovné práci každá učitelka. Předškolní vzdělávání se musí uskutečňovat při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Na všechny tyto úkoly musí navazovat ŠVP, který si mateřská škola vypracovala podle podmínek mateřské školy. U nás se pokoušíme pracovat s RVP, hledáme stále nové možnosti a cesty jak práci zkvalitnit a to jak směrem k dětem tak i k rodičům. VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Snahou celého našeho pedagogického kolektivu je vytvářet příjemné tvořivé klima ve třídách mateřské školy, vychovávat v dětech osobnost čestnou, s dobrým vztahem ke svým kamarádům i dospělým lidem. Motivovat děti k plnění jednotlivých činností zajímavými náměty, které by rozvíjely u dětí všechny stránky jejich osobnosti a zároveň podněcovaly duševní i tělesnou pohodu dětí. Chceme, aby se pro děti stal každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. HLAVNÍ CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Cíle mateřské školy vycházejí jednak z našich podmínek, tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí a jejich rodičů a dále i z materiálů nového pojetí předškolní výchovy, které jsou současně podkladem RVP pro předškolní vzdělávání. 12

13 Naše mateřská škola si stanovila tyto dlouhodobé vzdělávací cíle, které by měla v průběhu dalších let naplňovat: 1/ Vycházet z filozofie naší mateřské školy Školka plná pohody aneb jako u maminky - přispívat k rozvoji a učení dítěte v různých oblastech biologické, psychologické, sociální. 2/ Hlavním prostředkem vzdělávání bude hra, která bude směřovat k tomu, aby děti získávaly osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako individualita, působící na své okolí. 3/ Být aktivní, dosáhnout u dětí co nejvyššího stupně kompetencí, které budou děti schopné uplatňovat v budoucím životě. Podporovat u dětí zdravou soutěživost, ale i toleranci a respektování svých vrstevníků, snažit se o pohodu citovou, fyzickou a sociální. Uvedené cíle by nás učitelky měly vést k výchově a vzdělání osobností, které při odchodu z mateřské školy budou optimálně, všestranně rozvinuté dle vlastních možností a zájmů. Prostředky k dosažení stanovených cílů : - Veškeré činnosti, které se odehrávají v naší mateřské škole a naplňují tak pestrý život dětí v předškolním zařízení v oblasti estetické, motorické, kognitivní - Celkové okolí naší mateřské školy, školní zahrady, našeho města s řadou kulturních a historických památek - Tvorba vkusného a účelného interiéru budovy mateřské školy, který poskytuje dětem podmínky pro jejich uplatnění. - Nadstandardy, které naše mateřská škola poskytuje v oblasti taneční, jazykové, hudební,ale i ve spolupráci s dalšími institucemi v našem městě /DDM, ZUŠ, ZŠ, KNIHOVNA/ HLAVNÍ TÉMATICKÉ CELKY : Máme stanoveno na školní rok celkem 10 hlavních tématických celků, které společně stanovily a rozpracovaly všechny pedagogické pracovnice. Jejich konkrétní rozpracování já dáno společným RVP s názvem Školka plná pohody aneb jako u maminky. Jeho začlenění do podtémat a konkrétních činností je pak součástí Třídních vzdělávacích programů, které si učitelky na třídách zpracují a na konci školního roku vyhodnotí jeho účelnost a způsob zpracování. 13

14 Uvedená hlavní témata jsou: 1. Seznamujeme se 2. Poznáváme přírodu 3. Chráníme své tělo 4. Slavíme zimní svátky 5. Sportujeme v zimě 6. Zpíváme a tancujeme 7. Vítáme jaro 8. Máme rádi zvířata 9. Svět je velká rodina 10. Holá, holá, léto už nás volá Formy vzdělávání: Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích formou spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti dítěte (prožitkové činnosti, experimentování apod.). Všechny činnosti obsahují prvky hry tvořivosti. Uplatňujeme individuální, skupinovou a hromadnou formu. Metody vzdělávání: a) HRA: spontánní: dítě může využívat čas hry svobodně, volně umožňuje naplnění psychohygienické roviny (relaxace, radost ze svobodné realizace, uvolnění, očišťování se od pocitů obav, nejistoty), kognitivní (rozumové) roviny (iniciativnost, aktivnost, hledání řešení, uplatňování vlastních námětů a postupů) a sociální roviny (vytvoření pozice ve vrstevnické skupině...) jsou to především hry: - konstruktivní (lego, cheva...), - námětové (hra na něco/někoho), - skládací (puzzle), - stolní (domino, člověče nezlob se...), - funkční (prosívá písek, přelévá vodu...) řízená: hra řízená dospělým učitelem do této kategorie her zařazujeme hry: pohybové, hudebně-pohybové, smyslové hra má určitý daný cíl, kterým může být: - přijmout pravidla hry a dodržovat je - koordinovat své chování ve prospěch společné hry a prožitku z ní - vnímat sounáležitost se skupinou apod. v těchto hrách nebývá prvořadé nacvičování určité dovednosti, iniciování složitějších 14

15 myšlenkových operací = nemívají didaktické cíle didaktická: je v ní sledován didaktický cíl učitelky je zvolená, stimulovaná, vedená, reflektovaná učitelem, který motivuje, zadává a provází pedagogickou činnost prostřednictvím hry jako metody vzdělávání dětí b) ČINNOST: výtvarné, pohybové a hudební činnosti, které učitelka zařazuje do svého týdenního plánu dle jejího uvážení; jsou většinou řízené 15

16 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH naší mateřské školy je uspořádaná do 10 integrovaných bloků /ucelených částí/. V každém integrovaném bloku se vyskytuje 5 vzdělávacích oblastí / Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět/. Dítě a jeho tělo - stimulovat a podporovat neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. Dítě a jeho psychika podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, jeho kreativity, sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je jeho v dalším rozvoji, poznávání a učení. Dítě a ten druhý podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Dítě a společnost uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Dítě a svět založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte / člověka/ k životnímu prostředí. Integrované bloky 1/ Seznamujeme se (adaptace, kamarádi, seznamování s prostředím a pravidly) Dítě a jeho tělo : - uvědomění si vlastního těla - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody i pohody prostředí : - lokomoční pohybové činnosti - manipulační činnosti a jednoduché činnosti s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem; - konstruktivní a grafické činnosti - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti - činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků 16

17 : - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky - zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí - mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji Dítě a jeho psychika : - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové/ - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti, pozornosti - získání relativní citové samostatnosti - uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí - rozvoj schopnosti sebeovládání - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci : - artikulační, řečové, sluchové i rytmické hry - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinková konverzace - komentování zážitků a aktivit - poslech čtených a vyprávěných pohádek, sledování filmových a divadelních pohádek - přednes, recitace, zpěv - prohlížení a čtení knih - námětové hry a činnosti - motivována manipulace s předměty - přímé pozorování objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování - smyslové hry - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - spontánní hra - estetické a tvůrčí aktivity - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání : - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci - vést rozhovor - naučit se zpaměti krátké texty - popsat situaci - projevovat zájem o knihy - učit se nová slova a aktivně je používat - porozumět slyšenému - formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat 17

18 - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech - odloučit se na určitou dobu od rodičů - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla Dítě a ten druhý - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem /v rodině, v MŠ/ - vytváření prosociálních postojů /rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu/ - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - společenské hry, kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinkách - běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým - aktivity podporující sbližování dětí - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina, MŠ - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním, respektovat ho - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky apod. - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešit konflikt dohodou Dítě a společnost - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí - poznávání pravidel společného soužití - seznamování se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v MŠ - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku - přípravy a realizace společných zábav a slavností - návštěvy kulturních a uměleckých míst - hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí /rodič, dítě, učitelka aj./ - pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je se třeba chovat - adaptovat se na život ve škole - vnímat umělecké a kulturní podněty - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 18

19 Dítě a svět - seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách - poznávání jiných kultur - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vycházky do okolí - poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit - orientovat se bezpečně ve známém prostředí - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat 2/ Poznáváme přírodu (na poli, na zahradě, v lese) Dítě a jeho tělo : - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj a využívání všech smyslů - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu : - lokomoční pohybové činnosti - manipulační činnosti a jednoduché činnosti s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem; - konstruktivní a grafické činnosti - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti - činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků - smyslové hry - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků : - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky - zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 19

20 - mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Dítě a jeho psychika : - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové/ - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti, pozornosti - posilování přirozených poznávacích citů / zvídavosti, radosti z objevování apod./ - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit : - artikulační, řečoví, sluchové i rytmické hry - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinková konverzace - komentování zážitků a aktivit - poslech čtených a vyprávěných pohádek, sledování filmových a divadelních pohádek - přednes, recitace, zpěv - prohlížení a čtení knih - námětové hry a činnosti - motivována manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností - přímé pozorování jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování - smyslové hry - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty - estetické a tvůrčí aktivity - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání : - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci - vést rozhovor - naučit se zpaměti krátké texty - popsat situaci - projevovat zájem o knihy - učit se nová slova a aktivně je používat - porozumět slyšenému - formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace č. j. ZŠ KOSM/373/2016

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Cestování duhou (2014-2017)

Cestování duhou (2014-2017) Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52, telefon 544223131, 544223073, e-mail zs.krenovice@volny.cz Č.j. 56/2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav Identifikátor školy: 600 086 062

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více