Školní vzdělávací program Mateřská škola Činěves, okres Nymburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Mateřská škola Činěves, okres Nymburk"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Mateřská škola Činěves, okres Nymburk Školní rok Adresa: Mateřská škola, Činěves 184, pošta Dymokury, PSČ 28901,o.Nymburk tel Zřizovatel: Obecní úřad Činěves, zastoupený starostou p. Františkem Sýkorou Ředitelka školy: Janstová Zdenka, bytem Palachova 177/ II, Poděbrady Název ŠVP: Kaštánek a Jedlička - rok se stromy ŠVP zpracovala: Janstová Zdenka Papežová Hana ŠVP byl projednán : - na pedagogické radě, dne: na schůzce rodičů, dne:

2 Charakteristika školy Mateřská škola je jednotřídní, charakteristická venkovská malotřídní škola, v rovinaté krajině navazující na polabskou nížinu v blízkosti lázní Poděbrady. Je umístěna v budově bývalé obecné školy, která byla upravena pro potřeby předškolní výchovy. Kapacita školy je 25 dětí, pro celodenní péči. Je prostorná, s účelově zařízenými prostorami: herna,ložnice,jídelna,šatna,sociální zařízení, se zázemím na přípravu svačin, ohřev obědů a mytí nádobí. Škola má rozlehlou zahradu se základním vybavením. Začátky předškolní výchovy v naší obci mají dlouhodobý charakter, sahají do roku 1882, kdy byly děti v péči řádových sester. V té době ovšem byl pro předškolní děti útulek v budově č.28 Plně využíváme možností,které nám poskytuje nejen budova školy a přilehlá zahrada péče o zakrslého králíčka, pěstování květin v budově školy,ale i na zahradě a před školkou, ale i blízkost rybníka Zásadník a přírodní rezervace v okolí obce Poušť a rybníku Jakub. Využíváme blízkosti lázní Poděbrady. Spolupráce školy v rámci služeb zajišťujících provoz mateřské školy, spolupracujeme se Školní jídelnou při Masarykově základní škole v Dymokurech,která nám dodává obědy. Tyto nám přiváží pracovníci Pečovatelské služby Poděbrady,zastoupené pí.třískovou. Hlavním dodavatelem surovin pro přípravu svačin, je prodejna smíšeného zboží p.lidky Malé v Činěvsi. Partneři,kteří obohacují život školy podporou různých akcí dary: Peugeot+Road Cars Činěves AC Boura B+B Agro Činěves Smíšené zboží p.lidky Malé Škola je zařazena v síti středočeských předškolních zařízení se zájmem o ekologickou výchovu: Středočeská Mrkvička org.vlašim Charakteristika vzdělávacího programu Cílem ŠVP je vést děti k poznání, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný. Člověk ho může svými aktivitami podporovat a zlepšovat, ale také existují procesy, které přírodě škodí. My budeme, podle našich možností, světu a přírodě pomáhat. Našimi pomocníky při vstupu do prostředí neznámých dětí, poznatků i zážitků budou Kaštánek a Jedlička. Jsou to malé stromky, které jsme s dětmi vysadili na školní zahradu a ony s námi porostou. Tak trochu jsme si je kouzlem přetvořili na malé předškoláčky z lesní školky. Budeme je i sebe učit, co se děje ve světě lidí a jejich prostřednictvím se dozvíme více o životě v lese, na louce, u rybníka Povíme si mnoho nového ze života stromů i života v přírodě. Cílem programu je tedy vytváření vztahu k prostředí, v němž dítě žije, osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě. Budeme se snažit děti vést k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Budeme v dětech pěstovat schopnost vážit si

3 života ve všech jeho formách, vést děti k úctě k vlastnímu životu a péči o něj. Konáním jednoduchých činností v péči o okolí budou spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí. Všechny tyto činnosti, dovednosti a prožitky, by měly v dětech probouzet sounáležitost s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou. Hlavní činnosti a příležitosti, které ve vzdělání vytváříme: Přirozené poznávání přírody -nejbližší okolí vsi, jeho charakteristické rysy - naučná stezka Jakub, Poušť, Zásadník Poznávání světa kultury - nejbližší pamětihodnosti v obci - kulturní akce v MŠ a ZŠ Dymokury -návštěvy divadla v Poděbradech, Nymburce, Kolíně, Libici nad Cidlinou Seznamování s technikou - zemědělská technika při práci na poli - automobily, moderní servisní technika AC Boura, Peugeot V hrových činnostech umožníme dětem práci s přírodním a jiným dostupným materiálem, budeme děti vést k tvořivosti. Vytvoříme dětem prostor pro řešení a samostatné zvládnutí přirozených i modelových situací formou tvořivé dramatiky, námětových a didaktických her. Péče o živou přírodu bude v budově školy zastupovat péče o zakrslého králíka, kterého chováme již několik let, společně s dětmi jej krmíme a čistíme klec. Na podzim sbíráme kaštany pro lesní zvěř, a společně s dalšími pochoutkami (chléb, mrkev,jablka,apod.) doneseme s dětmi k hájovně. S prvky pěstitelské práce se budou děti seznamovat při péči o pokojové květiny, ale i při péči o květinové záhonky na zahradě. Při zprostředkování poznatků využíváme encyklopedií, videotechniky, fotografií a obrazového materiálu. Vhodnou formou pohádky,dramatizace,seznámíme děti s nebezpečím v přírodě rostliny, zvířata, nebezpečnými produkty lidí drogy, s nebezpečím všeobecné závislosti televize, počítačové hry, alkohol, kouření. Aktuální problémy budeme s dětmi probírat v komunitním kruhu dle potřeby a přání dětí.

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Úvodní motivační příběh O Kaštánkovi a Jedličce Školička se začala plnit dětmi.je jich tu mnoho, které si budou zvykat a poznávat, jaké to je bez maminky a tatínka zato s tolika kluky a holčičkami! Paní učitelky, teta i starší děti jim se všemi novinkami určitě pomohou. Představte si, že do školky nám přibyl někdo, kdo by měl vyrůstat ve školce ale lesní! Víte děti, co je to lesní školka? Vysazují se tam sazenice malých stromků, ze kterých je potom les. Naše školička je pro děti ale Kaštánek a Jedlička jsou malé stromečky, které s námi porostou na školní zahradě. Kaštánek spadl jednoho roku s ostatními kaštany ze stromu, který se jmenuje správně Jírovec Maďal.Děti ho našly v trávě, snad si s ním chtěly pohrát na pískovišti.pak ho tam zapomněly a Kaštánek pod vrstvou písku přezimoval.na jaře z hnědého valounku vyrašil stonek a malý lístek.děti Kaštánek přesadily do květináče a pozorovaly, jak roste.paní učitelka jim řekla, že takhle se vlastně narodí nový strom a když má dost místa a péče vyroste tak jak ho známe ze zahrady.po jednom vykotlaném stromu se nám vlastně uvolnilo místo a tak děti rozhodly, že tam Kaštánka zasadíme.v malé zahrádce tam roste už třetí rok, takže je to předškolaček jak má být roste a sílí Jeho kamarádka Jedlička přišla do školky teprve letos na jaře a nebyla semínkem ze šišky ale už stromečkem, velkým asi jako panenka do kočárku.kořínky měla v hlíně v květináči, dal nám ji jeden hodný pán, který si přál, aby dobře a rovně rostla.s dětmi jsme jí vybraly na zahradě dobré místo pro život a zasadily jsme ji. A tak se stalo, že tu máme i nové kamarády stromy, které s námi porostou.každý je trochu jiný zrovna tak jako vy, děti.povíme si proč a také to, že ani lidé si nejsou podobni jako vejce vejci a na Světě jich je možná víc než stromů v lese. Naše stromky musíme je chránit, protože to jsou vlastně také ještě mláďata.přitom se dozvíme něco nového ze života rostlin a živočichů. Dospělí lidé mají na starost, aby se nám společně dobře žilo, dýchalo a Svět byl dobrým domovem pro všechny.

5 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK ZÁŘÍ krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek podzimu /les, stromy, rostliny / 3) Změny v soužití / rodina kolektiv /les jako společenství stromů 4) Sklizeň Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) seznámení s Příběhem malých stromků Ad 2) příběh o lese, stromy na podzim, rostliny a květiny, které tam rostou Ad 3) doma a ve školce, pravidla chování piktogramy, mimika, gesta Jak se pěstuje les, aby si stromy nepřekážely Ad 4) pozorování sklizně plodů, pojmenování, přiřazování. Zobrazování plodů ŘÍJEN stáří mezi stromy, u lidí 1) Babička, děda, starý strom 2) Kořeny, domov pojem u lidí, mezi stromy 3) Stromy jako ochránci a strážci cest Příběh rozložitého dubu Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) staroušci v rodině i v přírodě, pojem STÁRNUTÍ Ad 2) co dělá domov domovem. Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, významné budovy v obci co dokáže lidská ruka- rozvoj drobných svalů při modelování, sebeobsluze, při jídle příborem apod. Ad 3) naše autíčko- základy pravidel bezpečnosti na silnici i v jejím okolí, práce příslušníků policie strach, zmatky a spěch LISTOPAD - Co posiluje zdraví, aneb Jsou holé stromy v zimě nemocné? 1) Zdraví, nemoc 2) Věci kolem nás 3) Počasí, podnebí 4) Denní rytmus

6 Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) zdraví a nemoc mezi lidmi. Recepty, léky, otužování, sport. Jak chránit mladé stromky před zimou Příběh mladé jablůňky Ad 2) co nám přijde pod ruku - praktické činnosti, manipulace předměty, psychomotorické hry nebezpečné předměty; DŘEVO Ad 3) schováme se před nepohodou Podnebí počasí. Rozdíly v různých oblastech světa různé druhy stromů Ad 4) jak plyne čas lidem a jak v pohádce stromy v pohádce PROSINEC stromek jako symbol nejhezčích svátků v roce 1) Činnosti lidí v době dlouhé tmy nyní i dříve 2) Naši nejbližší lidé 3) Potraviny i dobroty pro lidi i zvířata nadílka pro zvířátka Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) jak si lidé krátí dlouhou chvíli u nás a v různých krajích světa / hračky ze dřeva, pastelky, štětce, PAPÍR Ad 2) rodina pohromadě sváteční návštěvy chvojí, barborky, ořechové lodičky.ovoce jako dar stromů,příběh vyhozeného stromku Ad 3) vánoce u nás a ve světě charakteristické pokrmy, ovoce, pečení cukroví LEDEN stromy a keře jako úkryt před krutou zimou 1) Co znamená péče a ochrana v přírodě 2) Zima 3) Hledání barev v zimě Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) stopy ve sněhu, jak se žije ptáčkům a zvířátkům Péče o ptáky a zvířata, druhy ptáků a zvěře, péče o nemocné a oslabené, péče o hladovou zvěří Příběh laskavého hloží stromy, ohrožené Ad 2) zima jako čas radovánek pozorování kladů i záporů zimy, charakter. znaky, hry na sněhu, zimní sporty

7 Ad 3) barvičky si rády hrají barvy v přírodě i na oblečení a věcech kolem nás. Seznámení s barevnými odstíny, jejich míchání, zimní oblečení. Příprava dětí na zápis do ZŠ ÚNOR sníh na stromech 1) Jak pracuje tělo 2) Z čeho jsou věci kolem nás 3) Konec zimy, těšení na jaro Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) sportování na sněhu seznámení se základními částmi těla a jejich funkcí jak pomoci stromům zavaleným sněhem Příběh vylekaných soviček Ad 2) neznámé slovo materiál manipulace, experimenty s různým materiálem, exkurze práce s odřezky z truhlářské dílny Ad 3) známky končící zimy v přírodě, experimenty se semínky ve třídě seznamování s lid. tradicemi, masopust, karneval BŘEZEN nebezpečí předčasného probuzení stromů 1) Pěstování vztahu k živým bytostem 2) Jak jde život všední i sváteční 3) Jak se skamarádit s počítačem Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) domácí zvířata a jejich mláďata. PÉČE Ad 2) jak určuje kalendář život lidí rozvoj poznatků činnostech ve všední den, neděli a svátcích. Jak měří čas stromy vytváření základů vztahu ke kultuře a umění ilustrace, obrazy, hudba jako doprovod svátečních a radostných událostí. Příběh staré lípy Ad 3) počítač není člen rodiny vytváření základů pro práci s informacemi, s knihou, televizí, počítačem využití videa. Třídění informací. DUBEN měsíc zelených stromů, Den Země 1) Společenství živé a neživé přírody 2) Lidská práce

8 3) Tvary, velikosti Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) zeměkoule- jediné místo pro život lidí pozorování společenství živé a neživé přírody, lidí na Zemi, změny v přírodě, vliv náhlých změn počasí na rostliny Příběh zapomenutého lesa Ad 2) hodnota lidské práce, význam strojů při práci člověka, robot Ad 3) didaktické hry, hry pro 6 smyslů, diktát, individ. práce s pracovními listy KVĚTEN stromy v plné kráse 1) Co znamená pěstování 2) Jaro 3) Voda v přírodě 4) Naše vesnice Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) pěstitelské práce, sadba sazenic, podmínky růstu pozorování růstu květin, stromů, druhy rostlin Příběh Kaštánek po dlouhé zimě Ad 2) pozorování změn v přírodě, charakteristické znaky jara Ad 3) živel voda, důsledky nedostatku i přebytku vody. Koloběh vody Ad 4) vytváření vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije, znalost obce, orientace v obci. Významné a výrazné stromy v obci, památné stromy ČERVEN stromy jako větrolamy a dárci příjemného stínu 1) Proč se tohle děje 2) Být spolu v pohodě 3) Léto v přírodě Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) jevy v počasí /bouře, blesk, hrom, vichřice/ jednoduché fyzikální zákonitosti, šikmá plocha, kolo, plavání Příběh dutého stromu Ad 2) už znám svoje místo mezi dětmi společenské aktivity zaměřené na posilování vstřícného chování ve vztahu k druhému, ke společnosti

9 Ad 3) plány na léto rozhovory, tvořivá dramatika /co by se stalo, kdyby /Shrnutí znaků léta, dění v trávě, na záhonech Rozdělení do tematických bloků Tematický blok č.1 Věk a zdraví v přírodě a mezi lidmi Délka realizace září listopad Dílčí vzdělávací cíle 1/ seznámení životními etapami podle výrazných změn,pojem zdravý živ. styl 2/seznámení s pojmem fyzická zdatnost mládí,moudrost a zkušenosti starých 3/pěstování vztahu a úcty k nebližším,známým lidem,ostražitost vůči neznámým 4/jak pečujeme o své zdraví a jak je to zařízeno, když to sami nezvládneme Nabídka činností Pohádky,dramatizace,prohlížení fotografií z rod. alba,stopovaná za pokladem vitamínů Cvičení,nabídka náčiní nářadí, plavání, pohybové improvizace,hádanky,kvízy Tvořivá dramatika,piktogramy,obrazový materiál,výtvarné činnosti Nabídka sportovních her podle možností venku,návštěva ordinace lékařky,video Očekávané výstupy 1/ orientace v populaci lidí v nejbližším okolí,vytváření vhodného vztahu a komunikace 2/posílení fyzické kondice pohybem, otužováním,rozvoj fantazie,paměti,vyjadřování 3/posílení kreativity dítěte,postupné odstraňování ostychu 4/položení základů péče o své vlastní zdraví Tematický blok č.2 Radosti i nebezpečí zimy Délka realizace prosinec leden Dílčí vzdělávací cíle 1/rozvoj užívání všech smyslů 2/rozvoj komunikativních dovedností 3/posilování prosociálního ve vztahu k ostatním lidem, vztah k živým bytostem obecně 4/rozvoj schopnosti chovat se autenticky Nabídka činností Psychomotorické hry,didaktické hry,manipulace s konkrétními předměty,zkoumání

10 Artikulační, sluchové hry, slovní hádanky, diskuze, poslech vyprávěných pohádek Spontánní hra, činnosti vyžadující samostatné vystupování, dramatické činnosti, péče o ptáky a zvěř v zimě Spoluúčast při vytváření jasných a srozumitelných pravidel, společenské hry. Aktivity přibližující dítěti svět kultury /divadlo, výstava / Očekávané výstupy 1/postřeh, pozornost, vědomé sledování 2/zvětšení slovní zásoby, tvorba jednoduchých vět 3/bezpečně se orientovat ve známém prostředí, aktivní pomoc v rámci svých sil 4/postupné odstranění nervozity, ostychu Tematický blok č.3 Těšení na jaro Délka realizace únor duben Dílčí vzdělávací cíle 1/osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví 2/osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní 3/rozvoj kooperativních dovedností 4/vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 5/rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Nabídka činností Práce s obrazovým materiálem,hry,,na tělo,práce s počítačem,výlet Práce s knihou, časopisy, záměrné pozorování, činnosti zasvěcující do časových pojmů Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům, společná práce za urč. cílem /výtvarná, pracovní / Běžné setkávání s pozitivními vzory, příprava a realizace společných slavností,spontánní hra Pozorování životních podmínek, ekologicky motivované hry, využití přirozených podnětů Očekávané výstupy 1/přiměřená znalost vlastního těla,odolnost 2/rozlišit tvar písmene, číslice od křivky, piktogramu, obrázku,časová orientace během dne 3/respekt k emocím a náladám,různorodým schopnostem dětí v kolektivu 4/návyky společenského chování ve styku s dospělými,šetrné zacházení s hračkami, omezení agresivity 5/nevyužívat převahu,snaha porozumět, získat poznatky, zájem

11 Tematický blok č. 4 Slunce, voda, Země dárci života Délka realizace část dubna, květen, červen Dílčí vzdělávací cíle 1/osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 2/rozvoj výslovnosti, vytváření pojmů 3/osvojení si schopností pro rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem 4/vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 5/rozvoj schopnosti podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám Nabídka činností Manipulační činnosti a jednoduché úkony s nástroji a pomůckami, pohybové činnosti,turistika Individuální a skupinová konverzace,vyprávění,sledování film. pohádek, vyřizování vzkazů Návštěvy dětských kulturních akcí, sportovní soutěže, pozorování chování lidí Rozhovory v kolektivu dětí,televize, video, obrazový materiál, návštěva Pozorování, poznávání ekosystémů /les, louka, rybník /, hry, využití přirozených podnětů Očekávané výstupy 1/zručně zacházet s běžnými předměty denní potřeby, starat se o hračky, uklidit po sobě 2/pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, formulovat otázky, slovně reagovat 3/odloučit se na určitou dobu od rodičů, posílení organizačních dovedností 4/uvědomit si svá práva ve vztahu k druhému, respektovat stejné právo druhých 5/uvědomit si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, porozumět,že změny v přírodě jsou přirozené a že je s nimi třeba počítat. Podmínky a organizace vzdělávání Budova školy poskytuje dobré prostorové podmínky, vybavení je na standardní úrovni, vybavená audio, video technikou i PC s programy pro předškolní děti. Mají možnost vyzkoušet své znalosti a dovednosti v programech Dětský koutek 1,2,4,které jsou zaměřeny na upevňování geometrických a početních představ, seznamují se pohádkami pomocí obrázků, hrají dětské společenské hry.program Přírodou krok za krokem obrazově i zvukově seznamuje s faunou i flórou českého regionu, Vzduchoplavec Oskar jsou animovaná dobrodružství, odehrávající se na farmě plné domácích zvířat.výuková pexesa tříbí zrakovou a sluchovou vnímavost dětí i paměť dětí, Kreslení zdokonaluje schopnost ovládání myší.

12 Pro rozvoj pohybových schopností dětí a jejich touhu po spontánním pohybu uspokojujeme využitím základního tělocvičného nářadí (lavička,ribstol kladina švédská bedna, variabilní sestavy překážkových drah,trampolína ),běžného tělovýchovného náčiní i náčiní speciálního (dětské chůdy,spojovatelné,,lyže ) Ředitelka dlouhodobě pracovala jako cvičitelka předškolních dětí v někdejší Tělovýchovné jednotě Sokol. Prostory zahrady je možno vybavit mobilními fotbalovými brankami, máme prosto i vybavení pro základy košíkové,velké množství koloběžek,tříkolek. Pravidelně pořádáme dětskou sportovní olympiádu. Zahrada je v létě dobrým místem pro hry dětí s bohatou zásobou hraček pro vyžití dětí. V zimním období využíváme svah nad MŠ k bobování a sáňkování (vlastníme boby i dětské saně ) V nabídce volitelných činností se pravidelně objevuje výtvarný materiál (barvy vodové, prstové, temperové, křídy, pastely, barevné tuše)děti mají dostatek prostoru pro vlastní fantazii, často pracujeme s přírodním materiálem.výtvarné schopnosti dětí propagujeme výstavkami prací v prostorách šatny,pro veřejnost v chodbě Obecního úřadu a účastníme se pravidelně vyhlašovaných výtvarných soutěží ( např. Libický divadelní podzim ) Děti jsou vedeny k úctě ke starším spoluobčanům ( návštěvy v Klubu důchodců -,,u babiček s dárky, vystoupeními) i každodenním kontaktem při pobytu venku,na zahradě (sousedí s KD ) Stravování dětí je zajišťováno dovozem obědů ze Školní jídelny Základní školy v Dymokurech,která respektuje požadavky na zdravou výživu a umožňuje výběr příloh.kolektiv kuchařek vaří v případě zájmu rodičů během školních prázdnin.svačiny se připravují v MŠ, jídelníček sestavují učitelky s důrazem na zařazování mléčných výrobků, ovoce a zeleniny,celozrnného pečiva.dáváme přednost doplnění pečiva vlastními pomazánkami před průmyslově vyráběnými.pracovnice ŠJ je má školení Hygienického minina a práce s potravinami.pitný režim dětí je zajišťován vodou z místního vodovodu, kterou filtrujeme konvicí Solac Ve třídě je vyhrazené místo s nápojem a označeným nádobím pro děti k využití dle potřeby během celého dne Na zahradu nosíme pití s sebou Pro zakotvení návyku pravidelné péče o zuby si každé dítě alespoň jednou během pobytu v MŠ čistí zuby vlastním kartáčkem, 1x ročně navštěvujeme ordinaci zubní lékařky.během dne se děti učí pečovat o čistotu a upravenost oděvu. Pro rozvoj dobrých vztahů mezi dětmi vytváříme společně s nimi srozumitelná pravidla obrázky,které mají děti na očích a učí se je respektovat.společně s dětmi slavíme svátky, narozeniny,o tom, co nás trápí,hovoříme v komunitním kruhu.učíme děti orientovat se ve světě dospělých formou tvořivé dramatiky. Řízení mateřské školy Mateřská škola je příspěvkovou organizací Obce Činěves, která finančně dotuje její provoz. Ředitelkou právního subjektu a statutárním orgánem školy je Zdenka Janstová.Je kvalifikovanou učitelkou s praxí 30let.Získané vzdělání Lepařovo gymnázium Jičín. 2 leté pomaturitní studium na Střední pedagogické škole Nová Paka, zaměření na předškolní výchovu.v rámci studia absolvovala turistický a plavecký výcvik.během učitelské praxe na několika mat. školách získala formou dalšího vzdělávání pedagog.pracovníků z těchto okruhů předškolní výchovy:

13 Komunikace s dětmi (partnerství, rovný přístup) Tvořivá dramatika Hudební výchova Ekologická výchova Tvorba Školních vzděl. programů Předškolní zralost dítěte Práce s počítačem Prevence úrazů Formou samostudia zpracovala témata Emoční inteligence Výtvarné techniky v MŠ Respektovat a být respektován Na škole působí od roku 1991, kdy byla do funkce jmenována, v roce 1998 obhájila své místo konkurzem a potvrzením ve funkci. Plán dalšího vzdělávání na šk.rok 2010/11 Zdenka Janstová Oblast právních norem pro mateřskou školu Získání znalostí z oblasti ekonomiky řízení provozu MŠ (samostudium) Možnosti tvorby programu pro nadprůměrně nadané a inteligentní děti v MŠ Hana Papežová Problematika získávání kompetencí dětí v předškolním věku Problematika soužití dětí z různých sociálních skupin (samostudium ) Personální zajištění Učitelka Hana Papežová Kvalifikovaná učitelka s praxí 32 let.získané vzdělání Střední pedagogická škola Beroun,zaměření předškolní výchova.řadu let pracovala jako ředitelka MŠ Černošice a po přestěhování pracuje od roku 1999 na naší škole.zpracovává fotografickou dokumentaci školy a organizuje zájezdy dětí na divadelní představení.formou dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků získala znalosti z těchto okruhů předškolní výchovy: Tvorba školního vzdělávacího programu Cvičení na míčích,motivační cvičení Méďové Práce s počítačem Problémové dítě v MŠ Problematika psychicky a fyzicky týraného dítěte Formou samostudia zpracovala témata:

14 Úzkost a strach u dětí Problémy levorukosti Pavla Palková uklizečka a pracovnice v provozu školní jídelny.pracuje na škole od roku 2007 absolvovala školení Hygienického minima a má osvědčení o práci s potravinami.pomáhá při zajištění akcí pro děti (doprovod, organizace ) Spoluúčast rodičů Rodičům nabízíme Konzultace při výchovných problémech s dětmi Přístup do pedagogické knihovny Účast na výletech s dětmi Pobyt s dítětem v MŠ v adaptačním období Aktivní účast při společenských a sportovních akcích pro děti (podzimní ohníček, karneval, sportovní soutěže k MDD) Od rodičů očekáváme Otevřené jednání s řešením problému přímo s pedagogem Návrhy na realizaci akcí pro děti Nabídky materiálů pro výchovnou práci s dětmi ( papír,drobný odpadový mater.pro výtvarné činnosti Návrhy na zlepšení úrovně stravování dětí Pedagogové i provozní zaměstnankyně budou vystupovat slušně, vstřícně a dodržovat diskrétnost v záležitostech týkajících se dítěte a rodičů a totéž očekávají od druhé strany. Režim dne volná spont. hra + úklid po hře ,55 ranní pohybová chvilka 8, hygiena,přesnídávka organizovaná činnost řízená pedagogem příprava,pobyt venku oběd odpolední odpočinek + TV chvilka (5 min.) odpolední svačina volná hra Volná hra Časový úsek na začátku a konci denního pobytu dětí v kolektivu. Upřednostňujeme spontánní volbu dítěte.pedagog může dítěti hru navrhnout,nabídnout ale vždy respektujeme výběr

15 dítěte.někdy jsou v prostoru herny hračky (předměty,pomůcky,nářadí,náčiní )umístěny,aby se dítěti volba usnadnila.dohlížíme na domluvu dětí mezi sebou, neagresivní chování a společně s dětmi uklidíme prostor,který bude potřebovat pro jiné aktivity (pohybové,výtvarné apod.) Ranní pohybová chvilka Cílem je protažení, rozhýbání po jednotvárném pohybu při hře na koberci nebo u stolečků.je vedena stylem motivovaných cviků, pohybových her a pohybových improvizací s říkadly nebo hudbou.uplatňujeme prvky dětské jogy a po cvičení následuje krátká relaxace. Organizovaná činnost Časový úsek dopoledních činností, kdy je dětská pozornost v nejlepší formě.pedagog si připraví podle plánu určitou zásobu aktivit pro děti, které sledují nějaký záměr (rozvoj slovní zásoby dětí,nácvik básničky,písničky,rozvoj poznání dítěte, výtvarné činnosti,tělovýchovná činnost) Organizace musí být promyšlena tak,aby dítě mělo možnost volby zabavit se jinak ale nerušit druhou skupinu dětí.úkolem učitelky je vtáhnout do plánované činnosti co nejvíce dětí. Pobyt venku vycházky do okolí školy, na hřiště, školní zahrady (využití pískoviště ) Na hřiště nosíme míče, švihadla a jiné drobné pomůcky na pohybové vyžití dětí.na zahradě jsou k dispozici pevně zabudované prvky pro pohybové vyžití dětí ale i mobilní (fotbalové branky,koš na minibasket,houpadlo,líný tenis, velké množství míčů, švihadla) Zahradní kabinet je vybaven velkým množstvím hraček.vlastníme mobilní plastový bazén. Odpolední odpočinek Děti odpočívají na lehátkách.dětem se sníženou spánkovou potřebou je možné nabídnout tyto klidové aktivity,které neruší spící děti: Hry na počítači z programů pro předškoláky Volné kreslení, modelování,malování Mozaiky, korálky,kostky,stavebnice Knihy,leporela Otužování - přiměřeným oblečení ve třídě 1 vrstva při bvěžné pokojové teplotě (22 0 C) - pravidelným pohybem venku ruší se pouze při nízkých teplotách (pod 10 0 C), silném větru, prudkém dešti Vyzvednutí dítěte z MŠ Děti je možno vyzvednout ze školy nejlépe v těchto časech: hod hod V této době je MŠ otevřena.

16 Stravování dětí ranní přesnídávka pomoc hospodářů při rozdávání, přídavky si děti berou sami oběd dovoz Pečovatelská služba Poděbrady v v termosech odpolední svačina Pitný režim Na vyhrazené místě ve třídě pitná voda do vlastních označených hrníčků. Nalévá učitelka kdykoli během dne na požádání Péče o zdraví 1. Udržovat čistotu a pořádek, nejen v prostorách školy, ale i v hračkách, a vést k tomu děti. Dbát o udržování pořádku v šatně - čistění obuvi, urovnání oděvu a obuvi v přihrádkách, v zimním období zajistit usušení oděvů,rukavic,obuvi. 2. Provádět otužování dětí přiměřeným oblečením, pobytem na čerstvém vzduchu, častým větráním místností, v letním období sprchováním a koupáním. 3. Dodržovat dobu určenou k jídlu, pečovat o klid při odpočinku - spánku dětí. 4. Mít na zřeteli individuální přístup k dítěti. Plán ozdravných opatření pro školní rok 2010/2011 Materiální vybavení, hračky - nákup pomůcek podněcujících pohyb šlapadla, součásti k sestavení variabilních překážkových drah - zahradní vybavení průlezka,fotbalový míč - konstruktivní stavebnice podporující motoriku a kombinační schopnosti dětí - připojení k internetu Prostředí třídy, školy - nákup židliček do třídy - nákup skříněk s úložnými boxy / třída Zlepšení pracovního prostředí - nátěr krytů na várnice - nákup filtračního systému Brita - oprava vstupního schodiště - uspořádání nového nábytku v jídelně - nátěr průlezek, zahradního zařízení

17 - péče o květinové záhony před MŠ - výměna písku v pískovišti Ozdravná opatření - pravidelné čistění zubů návštěva zubní ordinace - pravidelné pohybové chvilky - 3x ročně půldenní náročnější vycházka - každodenní pobyty venku s vyjímkou extrémně nepříznivého počasí - plavání - návštěvy solné jeskyně Evaluace a hodnocení Hodnocení realizace programu bude probíhat na každé pedagogické poradě / 1x za čtvrt roku / Po konzultaci učitelek bude možno připojit návrhy na zlepšení práce Zkušenosti s realizací programu budou předneseny na schůzce v červnu Sebehodnocení učitelky a příprava na práci bude prvkem rozboru konkrétní práce s dětmi při hospitaci ředitelky. Učitelka má možnost po dohodě s ředitelkou účastnit se její výchovné práce s dětmi a konzultovat případné rozdílnosti a nejasnosti. Záměrem je dosáhnout jednotného působení na dítě.průběžně budeme hodnotit účinnost integrovaných bloků, aktualizovat je. Vývoj dětí, jejich problémy a návrhy na řešení, jejich zvláštnosti a schopnosti budou součástí hodnocení na konci školního roku. Systém evaluace dostatek prostoru pro realizaci představ dětí v souladu s zachováním pravidel bezpečnosti tvorba pravidel soužití spolupráce při hře - využití pohybových aktivit v rámci volného programu dětí nabídka náčiní, cvičení na nářadí efektivnost komunikace učitelka dítě se zaměřením na prožitky, dojmy, nápady / omezovat příliš direktivní a autoritativní přístup / využití možností individuálně se věnovat dětem v nějakém směru nadaným a nabídnout rozšiřující aktivity / výtvarné, práce s knihou, encyklopedií, počítačem, hudebně pohybové chvilky atd./ aktualizace bloků dle momentálního dění soužití dětí z různých sociálních skupin

18 pomoc nejstarších dětí při začleňování nejmladších do kolektivu zlepšení vybavenosti školní zahrady využití výukových programů PC při získávání potřebných znalostí a dovedností předškoláky organizace pobytů venku dělených do skupin s odlišnou činností nebo skupin kooperujících pitný režim, samostatnost dětí při stolování taktní a neagresivní působení na rodiče k vytváření zdravého životního stylu dětí (otužování,spánkový rytmus,pohybová aktivita ) spolupráce zaměstnanců při zajišťování akcí pro děti pomoc rodičů při organizování exkurzí, výletů vzájemná pomoc obce a školy při akcích (finanční,využití prostor, konzultační ) Nástroje pro další zkvalitnění práce mateřské školy K odstranění zjištěných nedostatků a rezerv cíleně zaměřit: Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Jednání pedagogické rady Plán spolupráce s rodičovskou veřejností a se zřizovatelem. Nabídku mimoškolních aktivit (angličtina, setkávání s rodiči, vánoční a velikonoční obchůzka po obci)

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více