Školní vzdělávací program Mateřská škola Činěves, okres Nymburk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Mateřská škola Činěves, okres Nymburk"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Mateřská škola Činěves, okres Nymburk Školní rok Adresa: Mateřská škola, Činěves 184, pošta Dymokury, PSČ 28901,o.Nymburk tel Zřizovatel: Obecní úřad Činěves, zastoupený starostou p. Františkem Sýkorou Ředitelka školy: Janstová Zdenka, bytem Palachova 177/ II, Poděbrady Název ŠVP: Kaštánek a Jedlička - rok se stromy ŠVP zpracovala: Janstová Zdenka Papežová Hana ŠVP byl projednán : - na pedagogické radě, dne: na schůzce rodičů, dne:

2 Charakteristika školy Mateřská škola je jednotřídní, charakteristická venkovská malotřídní škola, v rovinaté krajině navazující na polabskou nížinu v blízkosti lázní Poděbrady. Je umístěna v budově bývalé obecné školy, která byla upravena pro potřeby předškolní výchovy. Kapacita školy je 25 dětí, pro celodenní péči. Je prostorná, s účelově zařízenými prostorami: herna,ložnice,jídelna,šatna,sociální zařízení, se zázemím na přípravu svačin, ohřev obědů a mytí nádobí. Škola má rozlehlou zahradu se základním vybavením. Začátky předškolní výchovy v naší obci mají dlouhodobý charakter, sahají do roku 1882, kdy byly děti v péči řádových sester. V té době ovšem byl pro předškolní děti útulek v budově č.28 Plně využíváme možností,které nám poskytuje nejen budova školy a přilehlá zahrada péče o zakrslého králíčka, pěstování květin v budově školy,ale i na zahradě a před školkou, ale i blízkost rybníka Zásadník a přírodní rezervace v okolí obce Poušť a rybníku Jakub. Využíváme blízkosti lázní Poděbrady. Spolupráce školy v rámci služeb zajišťujících provoz mateřské školy, spolupracujeme se Školní jídelnou při Masarykově základní škole v Dymokurech,která nám dodává obědy. Tyto nám přiváží pracovníci Pečovatelské služby Poděbrady,zastoupené pí.třískovou. Hlavním dodavatelem surovin pro přípravu svačin, je prodejna smíšeného zboží p.lidky Malé v Činěvsi. Partneři,kteří obohacují život školy podporou různých akcí dary: Peugeot+Road Cars Činěves AC Boura B+B Agro Činěves Smíšené zboží p.lidky Malé Škola je zařazena v síti středočeských předškolních zařízení se zájmem o ekologickou výchovu: Středočeská Mrkvička org.vlašim Charakteristika vzdělávacího programu Cílem ŠVP je vést děti k poznání, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný. Člověk ho může svými aktivitami podporovat a zlepšovat, ale také existují procesy, které přírodě škodí. My budeme, podle našich možností, světu a přírodě pomáhat. Našimi pomocníky při vstupu do prostředí neznámých dětí, poznatků i zážitků budou Kaštánek a Jedlička. Jsou to malé stromky, které jsme s dětmi vysadili na školní zahradu a ony s námi porostou. Tak trochu jsme si je kouzlem přetvořili na malé předškoláčky z lesní školky. Budeme je i sebe učit, co se děje ve světě lidí a jejich prostřednictvím se dozvíme více o životě v lese, na louce, u rybníka Povíme si mnoho nového ze života stromů i života v přírodě. Cílem programu je tedy vytváření vztahu k prostředí, v němž dítě žije, osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě. Budeme se snažit děti vést k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Budeme v dětech pěstovat schopnost vážit si

3 života ve všech jeho formách, vést děti k úctě k vlastnímu životu a péči o něj. Konáním jednoduchých činností v péči o okolí budou spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí. Všechny tyto činnosti, dovednosti a prožitky, by měly v dětech probouzet sounáležitost s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou. Hlavní činnosti a příležitosti, které ve vzdělání vytváříme: Přirozené poznávání přírody -nejbližší okolí vsi, jeho charakteristické rysy - naučná stezka Jakub, Poušť, Zásadník Poznávání světa kultury - nejbližší pamětihodnosti v obci - kulturní akce v MŠ a ZŠ Dymokury -návštěvy divadla v Poděbradech, Nymburce, Kolíně, Libici nad Cidlinou Seznamování s technikou - zemědělská technika při práci na poli - automobily, moderní servisní technika AC Boura, Peugeot V hrových činnostech umožníme dětem práci s přírodním a jiným dostupným materiálem, budeme děti vést k tvořivosti. Vytvoříme dětem prostor pro řešení a samostatné zvládnutí přirozených i modelových situací formou tvořivé dramatiky, námětových a didaktických her. Péče o živou přírodu bude v budově školy zastupovat péče o zakrslého králíka, kterého chováme již několik let, společně s dětmi jej krmíme a čistíme klec. Na podzim sbíráme kaštany pro lesní zvěř, a společně s dalšími pochoutkami (chléb, mrkev,jablka,apod.) doneseme s dětmi k hájovně. S prvky pěstitelské práce se budou děti seznamovat při péči o pokojové květiny, ale i při péči o květinové záhonky na zahradě. Při zprostředkování poznatků využíváme encyklopedií, videotechniky, fotografií a obrazového materiálu. Vhodnou formou pohádky,dramatizace,seznámíme děti s nebezpečím v přírodě rostliny, zvířata, nebezpečnými produkty lidí drogy, s nebezpečím všeobecné závislosti televize, počítačové hry, alkohol, kouření. Aktuální problémy budeme s dětmi probírat v komunitním kruhu dle potřeby a přání dětí.

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Úvodní motivační příběh O Kaštánkovi a Jedličce Školička se začala plnit dětmi.je jich tu mnoho, které si budou zvykat a poznávat, jaké to je bez maminky a tatínka zato s tolika kluky a holčičkami! Paní učitelky, teta i starší děti jim se všemi novinkami určitě pomohou. Představte si, že do školky nám přibyl někdo, kdo by měl vyrůstat ve školce ale lesní! Víte děti, co je to lesní školka? Vysazují se tam sazenice malých stromků, ze kterých je potom les. Naše školička je pro děti ale Kaštánek a Jedlička jsou malé stromečky, které s námi porostou na školní zahradě. Kaštánek spadl jednoho roku s ostatními kaštany ze stromu, který se jmenuje správně Jírovec Maďal.Děti ho našly v trávě, snad si s ním chtěly pohrát na pískovišti.pak ho tam zapomněly a Kaštánek pod vrstvou písku přezimoval.na jaře z hnědého valounku vyrašil stonek a malý lístek.děti Kaštánek přesadily do květináče a pozorovaly, jak roste.paní učitelka jim řekla, že takhle se vlastně narodí nový strom a když má dost místa a péče vyroste tak jak ho známe ze zahrady.po jednom vykotlaném stromu se nám vlastně uvolnilo místo a tak děti rozhodly, že tam Kaštánka zasadíme.v malé zahrádce tam roste už třetí rok, takže je to předškolaček jak má být roste a sílí Jeho kamarádka Jedlička přišla do školky teprve letos na jaře a nebyla semínkem ze šišky ale už stromečkem, velkým asi jako panenka do kočárku.kořínky měla v hlíně v květináči, dal nám ji jeden hodný pán, který si přál, aby dobře a rovně rostla.s dětmi jsme jí vybraly na zahradě dobré místo pro život a zasadily jsme ji. A tak se stalo, že tu máme i nové kamarády stromy, které s námi porostou.každý je trochu jiný zrovna tak jako vy, děti.povíme si proč a také to, že ani lidé si nejsou podobni jako vejce vejci a na Světě jich je možná víc než stromů v lese. Naše stromky musíme je chránit, protože to jsou vlastně také ještě mláďata.přitom se dozvíme něco nového ze života rostlin a živočichů. Dospělí lidé mají na starost, aby se nám společně dobře žilo, dýchalo a Svět byl dobrým domovem pro všechny.

5 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK ZÁŘÍ krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek podzimu /les, stromy, rostliny / 3) Změny v soužití / rodina kolektiv /les jako společenství stromů 4) Sklizeň Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) seznámení s Příběhem malých stromků Ad 2) příběh o lese, stromy na podzim, rostliny a květiny, které tam rostou Ad 3) doma a ve školce, pravidla chování piktogramy, mimika, gesta Jak se pěstuje les, aby si stromy nepřekážely Ad 4) pozorování sklizně plodů, pojmenování, přiřazování. Zobrazování plodů ŘÍJEN stáří mezi stromy, u lidí 1) Babička, děda, starý strom 2) Kořeny, domov pojem u lidí, mezi stromy 3) Stromy jako ochránci a strážci cest Příběh rozložitého dubu Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) staroušci v rodině i v přírodě, pojem STÁRNUTÍ Ad 2) co dělá domov domovem. Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, významné budovy v obci co dokáže lidská ruka- rozvoj drobných svalů při modelování, sebeobsluze, při jídle příborem apod. Ad 3) naše autíčko- základy pravidel bezpečnosti na silnici i v jejím okolí, práce příslušníků policie strach, zmatky a spěch LISTOPAD - Co posiluje zdraví, aneb Jsou holé stromy v zimě nemocné? 1) Zdraví, nemoc 2) Věci kolem nás 3) Počasí, podnebí 4) Denní rytmus

6 Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) zdraví a nemoc mezi lidmi. Recepty, léky, otužování, sport. Jak chránit mladé stromky před zimou Příběh mladé jablůňky Ad 2) co nám přijde pod ruku - praktické činnosti, manipulace předměty, psychomotorické hry nebezpečné předměty; DŘEVO Ad 3) schováme se před nepohodou Podnebí počasí. Rozdíly v různých oblastech světa různé druhy stromů Ad 4) jak plyne čas lidem a jak v pohádce stromy v pohádce PROSINEC stromek jako symbol nejhezčích svátků v roce 1) Činnosti lidí v době dlouhé tmy nyní i dříve 2) Naši nejbližší lidé 3) Potraviny i dobroty pro lidi i zvířata nadílka pro zvířátka Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) jak si lidé krátí dlouhou chvíli u nás a v různých krajích světa / hračky ze dřeva, pastelky, štětce, PAPÍR Ad 2) rodina pohromadě sváteční návštěvy chvojí, barborky, ořechové lodičky.ovoce jako dar stromů,příběh vyhozeného stromku Ad 3) vánoce u nás a ve světě charakteristické pokrmy, ovoce, pečení cukroví LEDEN stromy a keře jako úkryt před krutou zimou 1) Co znamená péče a ochrana v přírodě 2) Zima 3) Hledání barev v zimě Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) stopy ve sněhu, jak se žije ptáčkům a zvířátkům Péče o ptáky a zvířata, druhy ptáků a zvěře, péče o nemocné a oslabené, péče o hladovou zvěří Příběh laskavého hloží stromy, ohrožené Ad 2) zima jako čas radovánek pozorování kladů i záporů zimy, charakter. znaky, hry na sněhu, zimní sporty

7 Ad 3) barvičky si rády hrají barvy v přírodě i na oblečení a věcech kolem nás. Seznámení s barevnými odstíny, jejich míchání, zimní oblečení. Příprava dětí na zápis do ZŠ ÚNOR sníh na stromech 1) Jak pracuje tělo 2) Z čeho jsou věci kolem nás 3) Konec zimy, těšení na jaro Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) sportování na sněhu seznámení se základními částmi těla a jejich funkcí jak pomoci stromům zavaleným sněhem Příběh vylekaných soviček Ad 2) neznámé slovo materiál manipulace, experimenty s různým materiálem, exkurze práce s odřezky z truhlářské dílny Ad 3) známky končící zimy v přírodě, experimenty se semínky ve třídě seznamování s lid. tradicemi, masopust, karneval BŘEZEN nebezpečí předčasného probuzení stromů 1) Pěstování vztahu k živým bytostem 2) Jak jde život všední i sváteční 3) Jak se skamarádit s počítačem Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) domácí zvířata a jejich mláďata. PÉČE Ad 2) jak určuje kalendář život lidí rozvoj poznatků činnostech ve všední den, neděli a svátcích. Jak měří čas stromy vytváření základů vztahu ke kultuře a umění ilustrace, obrazy, hudba jako doprovod svátečních a radostných událostí. Příběh staré lípy Ad 3) počítač není člen rodiny vytváření základů pro práci s informacemi, s knihou, televizí, počítačem využití videa. Třídění informací. DUBEN měsíc zelených stromů, Den Země 1) Společenství živé a neživé přírody 2) Lidská práce

8 3) Tvary, velikosti Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) zeměkoule- jediné místo pro život lidí pozorování společenství živé a neživé přírody, lidí na Zemi, změny v přírodě, vliv náhlých změn počasí na rostliny Příběh zapomenutého lesa Ad 2) hodnota lidské práce, význam strojů při práci člověka, robot Ad 3) didaktické hry, hry pro 6 smyslů, diktát, individ. práce s pracovními listy KVĚTEN stromy v plné kráse 1) Co znamená pěstování 2) Jaro 3) Voda v přírodě 4) Naše vesnice Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) pěstitelské práce, sadba sazenic, podmínky růstu pozorování růstu květin, stromů, druhy rostlin Příběh Kaštánek po dlouhé zimě Ad 2) pozorování změn v přírodě, charakteristické znaky jara Ad 3) živel voda, důsledky nedostatku i přebytku vody. Koloběh vody Ad 4) vytváření vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije, znalost obce, orientace v obci. Významné a výrazné stromy v obci, památné stromy ČERVEN stromy jako větrolamy a dárci příjemného stínu 1) Proč se tohle děje 2) Být spolu v pohodě 3) Léto v přírodě Práce s dětmi v podmínkách školy Ad 1) jevy v počasí /bouře, blesk, hrom, vichřice/ jednoduché fyzikální zákonitosti, šikmá plocha, kolo, plavání Příběh dutého stromu Ad 2) už znám svoje místo mezi dětmi společenské aktivity zaměřené na posilování vstřícného chování ve vztahu k druhému, ke společnosti

9 Ad 3) plány na léto rozhovory, tvořivá dramatika /co by se stalo, kdyby /Shrnutí znaků léta, dění v trávě, na záhonech Rozdělení do tematických bloků Tematický blok č.1 Věk a zdraví v přírodě a mezi lidmi Délka realizace září listopad Dílčí vzdělávací cíle 1/ seznámení životními etapami podle výrazných změn,pojem zdravý živ. styl 2/seznámení s pojmem fyzická zdatnost mládí,moudrost a zkušenosti starých 3/pěstování vztahu a úcty k nebližším,známým lidem,ostražitost vůči neznámým 4/jak pečujeme o své zdraví a jak je to zařízeno, když to sami nezvládneme Nabídka činností Pohádky,dramatizace,prohlížení fotografií z rod. alba,stopovaná za pokladem vitamínů Cvičení,nabídka náčiní nářadí, plavání, pohybové improvizace,hádanky,kvízy Tvořivá dramatika,piktogramy,obrazový materiál,výtvarné činnosti Nabídka sportovních her podle možností venku,návštěva ordinace lékařky,video Očekávané výstupy 1/ orientace v populaci lidí v nejbližším okolí,vytváření vhodného vztahu a komunikace 2/posílení fyzické kondice pohybem, otužováním,rozvoj fantazie,paměti,vyjadřování 3/posílení kreativity dítěte,postupné odstraňování ostychu 4/položení základů péče o své vlastní zdraví Tematický blok č.2 Radosti i nebezpečí zimy Délka realizace prosinec leden Dílčí vzdělávací cíle 1/rozvoj užívání všech smyslů 2/rozvoj komunikativních dovedností 3/posilování prosociálního ve vztahu k ostatním lidem, vztah k živým bytostem obecně 4/rozvoj schopnosti chovat se autenticky Nabídka činností Psychomotorické hry,didaktické hry,manipulace s konkrétními předměty,zkoumání

10 Artikulační, sluchové hry, slovní hádanky, diskuze, poslech vyprávěných pohádek Spontánní hra, činnosti vyžadující samostatné vystupování, dramatické činnosti, péče o ptáky a zvěř v zimě Spoluúčast při vytváření jasných a srozumitelných pravidel, společenské hry. Aktivity přibližující dítěti svět kultury /divadlo, výstava / Očekávané výstupy 1/postřeh, pozornost, vědomé sledování 2/zvětšení slovní zásoby, tvorba jednoduchých vět 3/bezpečně se orientovat ve známém prostředí, aktivní pomoc v rámci svých sil 4/postupné odstranění nervozity, ostychu Tematický blok č.3 Těšení na jaro Délka realizace únor duben Dílčí vzdělávací cíle 1/osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví 2/osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní 3/rozvoj kooperativních dovedností 4/vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 5/rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Nabídka činností Práce s obrazovým materiálem,hry,,na tělo,práce s počítačem,výlet Práce s knihou, časopisy, záměrné pozorování, činnosti zasvěcující do časových pojmů Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům, společná práce za urč. cílem /výtvarná, pracovní / Běžné setkávání s pozitivními vzory, příprava a realizace společných slavností,spontánní hra Pozorování životních podmínek, ekologicky motivované hry, využití přirozených podnětů Očekávané výstupy 1/přiměřená znalost vlastního těla,odolnost 2/rozlišit tvar písmene, číslice od křivky, piktogramu, obrázku,časová orientace během dne 3/respekt k emocím a náladám,různorodým schopnostem dětí v kolektivu 4/návyky společenského chování ve styku s dospělými,šetrné zacházení s hračkami, omezení agresivity 5/nevyužívat převahu,snaha porozumět, získat poznatky, zájem

11 Tematický blok č. 4 Slunce, voda, Země dárci života Délka realizace část dubna, květen, červen Dílčí vzdělávací cíle 1/osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 2/rozvoj výslovnosti, vytváření pojmů 3/osvojení si schopností pro rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem 4/vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 5/rozvoj schopnosti podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám Nabídka činností Manipulační činnosti a jednoduché úkony s nástroji a pomůckami, pohybové činnosti,turistika Individuální a skupinová konverzace,vyprávění,sledování film. pohádek, vyřizování vzkazů Návštěvy dětských kulturních akcí, sportovní soutěže, pozorování chování lidí Rozhovory v kolektivu dětí,televize, video, obrazový materiál, návštěva Pozorování, poznávání ekosystémů /les, louka, rybník /, hry, využití přirozených podnětů Očekávané výstupy 1/zručně zacházet s běžnými předměty denní potřeby, starat se o hračky, uklidit po sobě 2/pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, formulovat otázky, slovně reagovat 3/odloučit se na určitou dobu od rodičů, posílení organizačních dovedností 4/uvědomit si svá práva ve vztahu k druhému, respektovat stejné právo druhých 5/uvědomit si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, porozumět,že změny v přírodě jsou přirozené a že je s nimi třeba počítat. Podmínky a organizace vzdělávání Budova školy poskytuje dobré prostorové podmínky, vybavení je na standardní úrovni, vybavená audio, video technikou i PC s programy pro předškolní děti. Mají možnost vyzkoušet své znalosti a dovednosti v programech Dětský koutek 1,2,4,které jsou zaměřeny na upevňování geometrických a početních představ, seznamují se pohádkami pomocí obrázků, hrají dětské společenské hry.program Přírodou krok za krokem obrazově i zvukově seznamuje s faunou i flórou českého regionu, Vzduchoplavec Oskar jsou animovaná dobrodružství, odehrávající se na farmě plné domácích zvířat.výuková pexesa tříbí zrakovou a sluchovou vnímavost dětí i paměť dětí, Kreslení zdokonaluje schopnost ovládání myší.

12 Pro rozvoj pohybových schopností dětí a jejich touhu po spontánním pohybu uspokojujeme využitím základního tělocvičného nářadí (lavička,ribstol kladina švédská bedna, variabilní sestavy překážkových drah,trampolína ),běžného tělovýchovného náčiní i náčiní speciálního (dětské chůdy,spojovatelné,,lyže ) Ředitelka dlouhodobě pracovala jako cvičitelka předškolních dětí v někdejší Tělovýchovné jednotě Sokol. Prostory zahrady je možno vybavit mobilními fotbalovými brankami, máme prosto i vybavení pro základy košíkové,velké množství koloběžek,tříkolek. Pravidelně pořádáme dětskou sportovní olympiádu. Zahrada je v létě dobrým místem pro hry dětí s bohatou zásobou hraček pro vyžití dětí. V zimním období využíváme svah nad MŠ k bobování a sáňkování (vlastníme boby i dětské saně ) V nabídce volitelných činností se pravidelně objevuje výtvarný materiál (barvy vodové, prstové, temperové, křídy, pastely, barevné tuše)děti mají dostatek prostoru pro vlastní fantazii, často pracujeme s přírodním materiálem.výtvarné schopnosti dětí propagujeme výstavkami prací v prostorách šatny,pro veřejnost v chodbě Obecního úřadu a účastníme se pravidelně vyhlašovaných výtvarných soutěží ( např. Libický divadelní podzim ) Děti jsou vedeny k úctě ke starším spoluobčanům ( návštěvy v Klubu důchodců -,,u babiček s dárky, vystoupeními) i každodenním kontaktem při pobytu venku,na zahradě (sousedí s KD ) Stravování dětí je zajišťováno dovozem obědů ze Školní jídelny Základní školy v Dymokurech,která respektuje požadavky na zdravou výživu a umožňuje výběr příloh.kolektiv kuchařek vaří v případě zájmu rodičů během školních prázdnin.svačiny se připravují v MŠ, jídelníček sestavují učitelky s důrazem na zařazování mléčných výrobků, ovoce a zeleniny,celozrnného pečiva.dáváme přednost doplnění pečiva vlastními pomazánkami před průmyslově vyráběnými.pracovnice ŠJ je má školení Hygienického minina a práce s potravinami.pitný režim dětí je zajišťován vodou z místního vodovodu, kterou filtrujeme konvicí Solac Ve třídě je vyhrazené místo s nápojem a označeným nádobím pro děti k využití dle potřeby během celého dne Na zahradu nosíme pití s sebou Pro zakotvení návyku pravidelné péče o zuby si každé dítě alespoň jednou během pobytu v MŠ čistí zuby vlastním kartáčkem, 1x ročně navštěvujeme ordinaci zubní lékařky.během dne se děti učí pečovat o čistotu a upravenost oděvu. Pro rozvoj dobrých vztahů mezi dětmi vytváříme společně s nimi srozumitelná pravidla obrázky,které mají děti na očích a učí se je respektovat.společně s dětmi slavíme svátky, narozeniny,o tom, co nás trápí,hovoříme v komunitním kruhu.učíme děti orientovat se ve světě dospělých formou tvořivé dramatiky. Řízení mateřské školy Mateřská škola je příspěvkovou organizací Obce Činěves, která finančně dotuje její provoz. Ředitelkou právního subjektu a statutárním orgánem školy je Zdenka Janstová.Je kvalifikovanou učitelkou s praxí 30let.Získané vzdělání Lepařovo gymnázium Jičín. 2 leté pomaturitní studium na Střední pedagogické škole Nová Paka, zaměření na předškolní výchovu.v rámci studia absolvovala turistický a plavecký výcvik.během učitelské praxe na několika mat. školách získala formou dalšího vzdělávání pedagog.pracovníků z těchto okruhů předškolní výchovy:

13 Komunikace s dětmi (partnerství, rovný přístup) Tvořivá dramatika Hudební výchova Ekologická výchova Tvorba Školních vzděl. programů Předškolní zralost dítěte Práce s počítačem Prevence úrazů Formou samostudia zpracovala témata Emoční inteligence Výtvarné techniky v MŠ Respektovat a být respektován Na škole působí od roku 1991, kdy byla do funkce jmenována, v roce 1998 obhájila své místo konkurzem a potvrzením ve funkci. Plán dalšího vzdělávání na šk.rok 2010/11 Zdenka Janstová Oblast právních norem pro mateřskou školu Získání znalostí z oblasti ekonomiky řízení provozu MŠ (samostudium) Možnosti tvorby programu pro nadprůměrně nadané a inteligentní děti v MŠ Hana Papežová Problematika získávání kompetencí dětí v předškolním věku Problematika soužití dětí z různých sociálních skupin (samostudium ) Personální zajištění Učitelka Hana Papežová Kvalifikovaná učitelka s praxí 32 let.získané vzdělání Střední pedagogická škola Beroun,zaměření předškolní výchova.řadu let pracovala jako ředitelka MŠ Černošice a po přestěhování pracuje od roku 1999 na naší škole.zpracovává fotografickou dokumentaci školy a organizuje zájezdy dětí na divadelní představení.formou dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků získala znalosti z těchto okruhů předškolní výchovy: Tvorba školního vzdělávacího programu Cvičení na míčích,motivační cvičení Méďové Práce s počítačem Problémové dítě v MŠ Problematika psychicky a fyzicky týraného dítěte Formou samostudia zpracovala témata:

14 Úzkost a strach u dětí Problémy levorukosti Pavla Palková uklizečka a pracovnice v provozu školní jídelny.pracuje na škole od roku 2007 absolvovala školení Hygienického minima a má osvědčení o práci s potravinami.pomáhá při zajištění akcí pro děti (doprovod, organizace ) Spoluúčast rodičů Rodičům nabízíme Konzultace při výchovných problémech s dětmi Přístup do pedagogické knihovny Účast na výletech s dětmi Pobyt s dítětem v MŠ v adaptačním období Aktivní účast při společenských a sportovních akcích pro děti (podzimní ohníček, karneval, sportovní soutěže k MDD) Od rodičů očekáváme Otevřené jednání s řešením problému přímo s pedagogem Návrhy na realizaci akcí pro děti Nabídky materiálů pro výchovnou práci s dětmi ( papír,drobný odpadový mater.pro výtvarné činnosti Návrhy na zlepšení úrovně stravování dětí Pedagogové i provozní zaměstnankyně budou vystupovat slušně, vstřícně a dodržovat diskrétnost v záležitostech týkajících se dítěte a rodičů a totéž očekávají od druhé strany. Režim dne volná spont. hra + úklid po hře ,55 ranní pohybová chvilka 8, hygiena,přesnídávka organizovaná činnost řízená pedagogem příprava,pobyt venku oběd odpolední odpočinek + TV chvilka (5 min.) odpolední svačina volná hra Volná hra Časový úsek na začátku a konci denního pobytu dětí v kolektivu. Upřednostňujeme spontánní volbu dítěte.pedagog může dítěti hru navrhnout,nabídnout ale vždy respektujeme výběr

15 dítěte.někdy jsou v prostoru herny hračky (předměty,pomůcky,nářadí,náčiní )umístěny,aby se dítěti volba usnadnila.dohlížíme na domluvu dětí mezi sebou, neagresivní chování a společně s dětmi uklidíme prostor,který bude potřebovat pro jiné aktivity (pohybové,výtvarné apod.) Ranní pohybová chvilka Cílem je protažení, rozhýbání po jednotvárném pohybu při hře na koberci nebo u stolečků.je vedena stylem motivovaných cviků, pohybových her a pohybových improvizací s říkadly nebo hudbou.uplatňujeme prvky dětské jogy a po cvičení následuje krátká relaxace. Organizovaná činnost Časový úsek dopoledních činností, kdy je dětská pozornost v nejlepší formě.pedagog si připraví podle plánu určitou zásobu aktivit pro děti, které sledují nějaký záměr (rozvoj slovní zásoby dětí,nácvik básničky,písničky,rozvoj poznání dítěte, výtvarné činnosti,tělovýchovná činnost) Organizace musí být promyšlena tak,aby dítě mělo možnost volby zabavit se jinak ale nerušit druhou skupinu dětí.úkolem učitelky je vtáhnout do plánované činnosti co nejvíce dětí. Pobyt venku vycházky do okolí školy, na hřiště, školní zahrady (využití pískoviště ) Na hřiště nosíme míče, švihadla a jiné drobné pomůcky na pohybové vyžití dětí.na zahradě jsou k dispozici pevně zabudované prvky pro pohybové vyžití dětí ale i mobilní (fotbalové branky,koš na minibasket,houpadlo,líný tenis, velké množství míčů, švihadla) Zahradní kabinet je vybaven velkým množstvím hraček.vlastníme mobilní plastový bazén. Odpolední odpočinek Děti odpočívají na lehátkách.dětem se sníženou spánkovou potřebou je možné nabídnout tyto klidové aktivity,které neruší spící děti: Hry na počítači z programů pro předškoláky Volné kreslení, modelování,malování Mozaiky, korálky,kostky,stavebnice Knihy,leporela Otužování - přiměřeným oblečení ve třídě 1 vrstva při bvěžné pokojové teplotě (22 0 C) - pravidelným pohybem venku ruší se pouze při nízkých teplotách (pod 10 0 C), silném větru, prudkém dešti Vyzvednutí dítěte z MŠ Děti je možno vyzvednout ze školy nejlépe v těchto časech: hod hod V této době je MŠ otevřena.

16 Stravování dětí ranní přesnídávka pomoc hospodářů při rozdávání, přídavky si děti berou sami oběd dovoz Pečovatelská služba Poděbrady v v termosech odpolední svačina Pitný režim Na vyhrazené místě ve třídě pitná voda do vlastních označených hrníčků. Nalévá učitelka kdykoli během dne na požádání Péče o zdraví 1. Udržovat čistotu a pořádek, nejen v prostorách školy, ale i v hračkách, a vést k tomu děti. Dbát o udržování pořádku v šatně - čistění obuvi, urovnání oděvu a obuvi v přihrádkách, v zimním období zajistit usušení oděvů,rukavic,obuvi. 2. Provádět otužování dětí přiměřeným oblečením, pobytem na čerstvém vzduchu, častým větráním místností, v letním období sprchováním a koupáním. 3. Dodržovat dobu určenou k jídlu, pečovat o klid při odpočinku - spánku dětí. 4. Mít na zřeteli individuální přístup k dítěti. Plán ozdravných opatření pro školní rok 2010/2011 Materiální vybavení, hračky - nákup pomůcek podněcujících pohyb šlapadla, součásti k sestavení variabilních překážkových drah - zahradní vybavení průlezka,fotbalový míč - konstruktivní stavebnice podporující motoriku a kombinační schopnosti dětí - připojení k internetu Prostředí třídy, školy - nákup židliček do třídy - nákup skříněk s úložnými boxy / třída Zlepšení pracovního prostředí - nátěr krytů na várnice - nákup filtračního systému Brita - oprava vstupního schodiště - uspořádání nového nábytku v jídelně - nátěr průlezek, zahradního zařízení

17 - péče o květinové záhony před MŠ - výměna písku v pískovišti Ozdravná opatření - pravidelné čistění zubů návštěva zubní ordinace - pravidelné pohybové chvilky - 3x ročně půldenní náročnější vycházka - každodenní pobyty venku s vyjímkou extrémně nepříznivého počasí - plavání - návštěvy solné jeskyně Evaluace a hodnocení Hodnocení realizace programu bude probíhat na každé pedagogické poradě / 1x za čtvrt roku / Po konzultaci učitelek bude možno připojit návrhy na zlepšení práce Zkušenosti s realizací programu budou předneseny na schůzce v červnu Sebehodnocení učitelky a příprava na práci bude prvkem rozboru konkrétní práce s dětmi při hospitaci ředitelky. Učitelka má možnost po dohodě s ředitelkou účastnit se její výchovné práce s dětmi a konzultovat případné rozdílnosti a nejasnosti. Záměrem je dosáhnout jednotného působení na dítě.průběžně budeme hodnotit účinnost integrovaných bloků, aktualizovat je. Vývoj dětí, jejich problémy a návrhy na řešení, jejich zvláštnosti a schopnosti budou součástí hodnocení na konci školního roku. Systém evaluace dostatek prostoru pro realizaci představ dětí v souladu s zachováním pravidel bezpečnosti tvorba pravidel soužití spolupráce při hře - využití pohybových aktivit v rámci volného programu dětí nabídka náčiní, cvičení na nářadí efektivnost komunikace učitelka dítě se zaměřením na prožitky, dojmy, nápady / omezovat příliš direktivní a autoritativní přístup / využití možností individuálně se věnovat dětem v nějakém směru nadaným a nabídnout rozšiřující aktivity / výtvarné, práce s knihou, encyklopedií, počítačem, hudebně pohybové chvilky atd./ aktualizace bloků dle momentálního dění soužití dětí z různých sociálních skupin

18 pomoc nejstarších dětí při začleňování nejmladších do kolektivu zlepšení vybavenosti školní zahrady využití výukových programů PC při získávání potřebných znalostí a dovedností předškoláky organizace pobytů venku dělených do skupin s odlišnou činností nebo skupin kooperujících pitný režim, samostatnost dětí při stolování taktní a neagresivní působení na rodiče k vytváření zdravého životního stylu dětí (otužování,spánkový rytmus,pohybová aktivita ) spolupráce zaměstnanců při zajišťování akcí pro děti pomoc rodičů při organizování exkurzí, výletů vzájemná pomoc obce a školy při akcích (finanční,využití prostor, konzultační ) Nástroje pro další zkvalitnění práce mateřské školy K odstranění zjištěných nedostatků a rezerv cíleně zaměřit: Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Jednání pedagogické rady Plán spolupráce s rodičovskou veřejností a se zřizovatelem. Nabídku mimoškolních aktivit (angličtina, setkávání s rodiči, vánoční a velikonoční obchůzka po obci)

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne 7.9.2010 platný pro školní rok 2010-11

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne 7.9.2010 platný pro školní rok 2010-11 Školní řád Projednán na pedagogické radě dne 7.9.2010 platný pro školní rok 2010-11 Zápis Zápis do mateřské školy se provádí v měsíci dubnu, kdy je škola přístupna zákonným zástupcům a jejich dětem, k

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více