Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem"

Transkript

1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 4. číslo/vii. ročník Zima 2012 Stromečku stříbrný, zlatý M. Tetourová Stromečku stříbrný, zlatý, jaké máš kouzelné šaty, třpytivé ozdoby... Děti dnes nezlobí, zeptej se mámy i táty! Poslouchej, jak zvonky zvoní! Tajemně purpura voní. Dárečky z lásky vyhladí vrásky dnes večer tak, jako vloni. Vážení spoluobčané, přichází období, kdy mnozí z nás bilancují, jaký ten končící rok byl. Já bych však chtěla poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na realizaci cílů, které jsme si pro tento rok dali. Děkuji spoluobčanům, kterým není lhostejné, kde žijí a vychovávají své děti. Poděkování také patří firmám, podnikatelům a partnerům, kteří s naší obcí spolupracovali a věřím i nadále spolupracovat budou. Přeji vám, jménem svým i jménem zastupitelů obce Jimlín, abyste v novém roce měli méně starostí a stresu a naopak více klidu pro sebe a své blízké. Ať vám rok 2013 přinese hodně zdraví, štěstí a spokojenost v osobním i pracovním životě. Jana Mikovcová, starostka 1

2 2 RESTAUROVÁNÍ SV. ANNY SAMOTŘETÍ V JIMLÍNĚ A OPRAVA KAPLIČKY ZEMĚCHY V pátek 2. listopadu 2012 byly slavnostně ukončeny dva projekty, které realizovala obec v letošním roce. Začínalo se u sochy sv. Anny Samotřetí v Jimlíně, kde všechny přítomné přivítala paní starostka a krátce informovala o její historii a postupu restaurátorských prací. Po vystoupení Ivany Kočové a Sabiny Vondráčkové, žákyň základní školy, které zahrály na flétničky, vyšli účastníci setkání za doprovodu hudebníků s rozsvícenými lampionky směrem do Zeměch. Cílem cesty byla kaplička v Zeměchách, kam došel průvod již za tmy, ale nemohl zabloudit, neboť kaplička byla krásně nasvícena. Mnozí z přítomných měli možnost podívat se do kapličky vůbec poprvé. Uvnitř byly vystaveny fotografie dokumentující stav před opravou a atmosféru dokreslovala chrámová hudba. Na stylizovaném oltáři i venku u kříže hořely svíčky a akci zakončil ohňostroj. sv. Anna Samotřetí v Jimlíně Sochu u silnice na Opočno nechala roku 1800 postavit novohradská vrchnost. V průběhu své existence prošla několika opravami. Jak uvádí zápisy, nechal v květnu roku 1868 na vlastní náklady sochu, do té doby velmi zchátralou, opravit tehdejší zbožný správce na Novém Hradě Karel Sýkora. Roku 1896 byla socha opravena z příspěvků dobrých lidí. Opravu roku 1934 zaplatila paní Anna Špirková, (roz. Lehmannová) Poslední restaurátorský zásah byl proveden v roce Po 37 letech byl stav opravdu tristní, viditelné bylo poškození červeným sprayem, chyběly části paží Marie i Ježíška, levá tvář, pravá ruka i draperie Anny. Restaurátor pan Radomil Šolc z Dubé nejprve vše očistil, kámen napustil zpevňovačem a následně chybějící části doplnil. Zcela chyběly svatozář a křížek, které jsou nově vyrobeny z nekorodujícího kovu a pozlaceny. V celém rozsahu rekonstruoval kartuši s nápisem. Provedl zpevnění opukového podstavce, dobarvil štukové plochy a doplnil chybějící nebo rozbité cihly kryjící patu podstavce. Náklady na restaurování této kulturní památky Kč z velké části pokryl příspěvek ve výši Na fotografi i je detail sv. Anny s Ježíškem

3 Kč, poskytnutý Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu v Lounech. Ještě krátce k názvu sousoší. Označení sv. Anna samodruhá je poměrně známé, jedná o označení ženy matky, která již nebyla sama, protože nosila dítě. Výraz samotřetí je označení pro babičku, která vychovala dceru a ta zase dceru, nebo syna. Sv. Anna je patronkou matek a manželství, šťastných porodů a šťastných vdavků. Kaplička na návsi v Zeměchách Interiér kapličky v Zeměchách, iluzivní oltář Kamennou uzavřenou kapli se zvonkem a obrazem Nejsvětější Trojice na návsi v Zeměchách nechala vystavět obec v r Bohužel se o ni zřejmě moc nestarala a kvůli špatnému stavu ji nechala v září 1855 odstranit. To se nelíbilo faráři v Opočně, který byl duchovním správcem kapličky a o demolici jej nikdo neinformoval. Obec tedy začala stavět novou kapličku, na níž přispěli i místní občané. Kdy byla nová kaple dokončena nevíme, můžeme se domnívat, že to je rok Tento letopočet je uveden na boční straně zděné menzy, která společně s nástěnnou malbou tvoří iluzivní oltář. V minulosti se u kaple nacházel dřevěný kříž, dnes v tomto místě stojí jednoduchý železný kříž z traverz. V kapli se nachází několik obrázků (reprodukcí) z 19. století s náboženskou tématikou. Na některých jsou na zadní straně znatelné zbytky nápisů s uvedením jmen jejich dárců. Oprava, realizovaná za finanční podpory Nadačního fondu T Mobile ve výši Kč, zahrnovala především novou krytinu a okapy, které zde chyběly úplně. Také dřevěné oplocení bylo ve velmi špatném stavu. Zeměšští hasiči starý plot demontovali a nahradili novým. Poděkování patří všem, kteří nelitovali svého volného času a pomohli mimo jiné i při jarní a podzimní brigádě. V rámci projektu byla opravena omítka kapličky i ohradního zdiva, provedeny nátěry fasády, dveří a vymalován interiér. Na jaře vysadili brigádníci dvě bílé (smuteční) vrby, osadili odpadkový koš a lavičku na hrázi rybníka. Jana Mikovcová 3

4 4 Projektové dny ve škole Žáci 1. a 2. třídy mají každý měsíc jeden neobvyklý vyučovací den. V říjnu jsme virtuálně navštívili Anglii v projektu Cestujeme po Evropě. Společně jsme si povídali o této zemi, učili jsme se pár základních slovíček a shlédli video s obrázky z Anglie. Protože i naše vlast je součástí Evropy, mluvili jsme o historii Čech, hádali jsme archaismy našeho jazyka a v neposlední řadě jsme objevovali krásy České země. Poté jsme porovnávali rozdíly těchto dvou zemí např. forma vlády, krajina, podnebí, podobnost lidí V listopadu naší třídu navštívila strašidla. Žáci i paní učitelka se převlékli do strašidelných kostýmů - slavili jsme společně Halloween. K vidění tu bylo strašidýlko Emílek, Spiderman, čarodějnice Bimbula, Dýňák, Mudlík, Zombie, Harry Potter a další Vypočítali jsme strašidelné příklady, vymýšleli strašidelné přezdívky, malovali dýně a příbytky příšer, zatančili si na plese. Na sněmu strašidel jsme si připomněli svátek, který vlastně slavíme, a to jak Dušičky, tak Halloween, který má původ v USA. V prosinci se do celé školy seběhli čerti z okolí. V čertice se proměnily i paní učitelky a výuka 5. prosince byla peklo. Počítaly se příklady s čertovskou tématikou, řešily se rébusy a hádanky s čerty. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli známé pořekadlo, že s čerty nejsou žerty. Na závěr se podívali na pohádku s názvem Pekelná maturita, ve které se na vlastní oči mohli přesvědčit, že i malí čerti musí chodit do školy. Peklu zdar :). Mgr. Lucie Runzová Ekohrátky ve školní družině - hraní a zábava spojené s poznáváním, program Ekocentra Dymnivka Postoloprty Během listopadu a prosince se žáci z naší školní družiny zúčastnili tří částí celoročního programu, který pořádá Dům dětí a mládeže Postoloprty, zaměřeného především na environmentální výchovu. Dvě velmi sympatické lektorky k nám do školy přijely nejprve První část jejich programu byla nazvána Podzim trochu jinak děti pracovaly samostatně i ve skupinách, soutěžily, vyráběly krásné sovy z papíru, hrály hry v tělocvičně a vyplňovaly různé testy a kvízy. Celý program byl zaměřen hlavně na individualitu a spontánní projev každého z našich žáků. Ve druhé části programu s názvem Vlnohrátky, která se konala ,

5 Žáci vyráběli krásná podzimní strašidýlka si žáci vyzkoušeli česání pravé ovčí vlny, vyráběli krásná podzimní strašidýlka pouze z přírodních materiálů ze slámy, lastur, kamínků, šišek atd. Naučili se další pěkné hry a také dvě básničky se zimní tématikou. V programu Všechno o Vánocích, který proběhl , porovnávali žáci výhody a nevýhody živého a umělého vánočního stromku a naučili se vyrábět vánoční ozdoby z drátků a korálků. Mgr. Zuzana Dvořáková Rok se sešel s rokem, mráz namaloval na okna květiny a krajinu místy pokryl bělostný sníh. Doma vše krásně voní vanilkou, rozsvícené stromky na návsích a náměstích září do noci, děti sní své sny o Vánocích. Někteří z nás se ve vzpomínkách vracejí s touhou dítěte ke stolu s mísou ořechů a připomínají si sladká léta bezstarostného dětství. Blíží se vánoční čas, čas radosti a lásky, čas pohádek Věříme, že i my jsme přispěli našimi akcemi k předvánoční slavnostní náladě. Děkujeme všem sponzorům a přátelům školy za pomoc a podporu v letošním roce. Přejeme všem krásné vánoční svátky. Ať přinesou všem dobrým lidem do nového roku zdraví, štěstí, lásku a klid. Za zaměstnance a žáky školy Zdenka Dvořáková V lese se nám líbilo Dne se zúčastnily děti z naší mateřské školy spolu s dětmi první a druhé třídy základní školy poznávacího výletu Škola v lese, les ve škole. Akci organizoval tatínek našeho předškoláka pan Jaroslav Černaj, zaměstnanec v organizaci Lesy ČR, pobočka Žatec. Nejprve jsme zajeli na hájovnu do Nečemic, kde na děti čekala ochočená lesní zvířata: bachyně Zuzka se dvěma mláďaty, které děti mohly nakrmit připravenými rohlíky, dále srneček Honzík a liška Máša, které si děti mohly i pohladit. Po přejezdu autobusem do lesa na Selmicích čekalo děti překvapení plno zvířátek a ptáků, kteří se nás vůbec nebáli, byli totiž vycpaní. Děti si je se zájmem prohlédly, poznávaly je a snažily se je správně pojmenovat. O každém vystaveném zvířeti nebo ptáku se dozvěděly nějakou zajímavost z jeho života v lese. Skřítci Jehlička a Lupínek děti naučili desatero pravidel: Jak se správně chovat v lese. Vel- 5

6 kou část z těchto pravidel děti znaly, nebo o nich měly alespoň povědomí. Potom se děti rozdělily do tří skupin a vyrazily na poznávací okruh lesem. Zde na ně čekaly úkoly na téma Co se děje v lese po celý rok v podobě vyhledávání obrázku a poznávání co na obrázku je. Připravené úkoly děti bavily a snažily se je co nejlépe splnit. Na konci poznávacího výletu Škola v lese, les ve škole byly děti odměněny obrazovým materiálem (omalo vánky, pexeso, puzzle atd.). Počasí nám po celou dobu přálo, děti se dozvěděly spoustu nových věcí a získaly nové poznatky o životě v lese a o tom, jak jej chránit a uchovat ho tak pro příští generace. Hana Bischoftová 6 Podzimní hrátky již tradičně přinesly spoustu zábavy pro malé i velké. Výrobků z dýní či jiného přírodního materiálu bylo méně, ale byly povedené a nápadité. Soutěže byly tentokrát nové, protože je připravovaly nové posily učitelského sboru základní školy, paní učitelky Runzová a Dvořáková. Největší úspěch měla hra, kdy děti honily paní učitelky, aby z triček utrhly nějaké bombóny, které byly našité na zádech trička. Nejúspěšnějšímu hráči Opečené vuřty na ohni chutnají malým i velkým se podařilo utrhnout 12 bonbónů. Hod bramborou do pusinky dráčka, malování dýní, hra s jablíčky i kviz, kdy děti i dospělí poznávali písničky z filmů a pohádek, to jsou jen některé hry pěkného podzimního odpoledne, které ukončilo opékání vuřtů. Jana Mikovcová Podzimní kurzy Podzimní kurzy ručních prací, po prvních hodinách pletení ze slámy, pokračovaly pletením z nopkové a volánkové příze. Věková skladba účastnic kurzu byla zajímavá, od dívenky školou povinné až po zdatnou důchodkyni, která má již překročila osmdesátku. Naučily jsme se nové techniky a užily si i legraci. Protože se nám čtvrteční setkávání líbila, budeme

7 v nich v novém roce pokračovat. Chtěly bychom se naučit ubrouskovou techniku a pro zájemce zopakujeme pletení z pedigu. Chystat se budeme na Velikonoce a vyzkoušíme různé techniky zdobení kraslic. Máte-li zájem, můžete se připojit. Pokud chcete zdobit kraslice, připravujte už vyfouknutá vajíčka. Ceny kurzu budou stanoveny podle nákladů na materiál, lektorky jsou zatím z našich řad. Termín zahájení kurzů v roce 2013 bude včas oznámen. Jana Mikovcová Šály z nopkové příze se pletou na hrabičkách Vánoční trhy se povedly, stromek svítil až druhý den Obecní úřad a Základní škola a Mateřská škola Zeměchy uspořádaly v pátek 7. prosince již tradiční vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu. Nabídka na trzích byla opravdu pestrá a nutno podotknout, že jen málo výrobků se objevilo opakovaně. Zájemců o koupi Děti z mateřské školy zpívaly vánoční písničky a koledy 7

8 nějaké drobnosti bylo mnoho. Po 16. hodině zazpívaly nejprve děti ze školky a po nich školáci vánoční písničky a koledy. Stromeček se podařilo rozsvítit, ale pro technickou závadu bohužel svítil jen krátce (už druhý den bylo vše opraveno). Na závěr přítomné potěšil svým vystoupením pan Krtička, který na klarinet zahrál vánoční skladby i přes to, že mu málem přimrzaly prsty na klapkách. Mráz zalézal za nehty a tak snad všichni využili možnost zahřát se čajem nebo svařeným vínem, které připravil obecní úřad. Jana Mikovcová 8 Před koncem roku za hradní bránou V sobotu 8. prosince proběhla na Zámku Nový Hrad v Jimlíně poslední z řady letošních akcí pro veřejnost. Na tradičním adventním setkání se sešlo kolem návštěvníků a společně s námi definitivně uzavřeli letošní návštěvnickou sezonu. Naštěstí v sobotu svítilo sluníčko, ale teploty padaly hluboko pod nulu, takže nikoho nepřekvapí, že nejvyhledávanějším občerstvením byly horké nápoje s větším či menším množstvím alkoholu a také horká polévka, které se v Zámeckém šenku snědlo přes 30 litrů. Nový Hrad navštívil poprvé od svého zvolení nový hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, prohlédl si zámek, krátce pozdravil návštěvníky a nenechal si ujít ani závěrečný ohňostroj Nabídka na zámku byla pestrá, našli jste zde Prodejce vánočního zboží i loutkové divadlo a rozsvícení vánočního stromečku. Ten letošní byl místní, jimlínský, a my za něj obci moc děkujeme. Můžeme jen doufat, že nové vedení kraje na svou nejmenší příspěvkovou organizaci nezapomene a i v následujících letech bude volit jako místo svých kulturních akcí právě Jimlín. Období adventu by mělo být hlavně dobou, kdy se člověk má zastavit a ohlédnout se za uplynulým rokem. Já sice nemám příliš šancí se zastavit, ale krátkému ohlédnutí za prvním rokem samostatné organizace se neubráním. V letošním roce proběhlo na zámku 15 akcí většího či menšího rozsahu. Kromě tradiční pouti nebo adventu, přibyly i akce nové, např. Velikonoce nebo Kulturní léto. V sálech

9 proběhly dvě velké výstavy, Četnické humoresky a Šikovné ruce našich sousedů. Druhá z výstav vznikla u příležitosti konání prvních Her mikroregionu Lounské Podlesí, které se uskutečnily rovněž v prostorách zámku. Můžeme se jen těšit a doufat v další stejně úspěšnou spolupráci jak s obcí Jimlín, tak s celým Mikroregionem. Letošní rok přilákal opět více návštěvníků než ten minulý, jen do zámku zavítalo více než 4500 lidí, návštěvnost kulturních akcí se pohybuje kolem čísla Poprvé otevřel své brány Zámecký penzion, jeho služeb využilo do této chvíle přes 60 nocležníků. Rovněž Zámecký šenk fungoval letos na dobré úrovni, což ocenili nejen turisti, ale rovněž mnozí obyvatelé Jimlína a Zeměch. Doslova před pár dny byly dokončeny podlahy a elektroinstalace v sálech jižního křídla. A že se podlahy i nové osvětlení Rytířského sálu povedlo, jste mohli vidět na vlastní oči při Adventu. Dalo by se s výčtem letošních událostí na hradě pokračovat ještě dlouho. Zažili jsme chvíle veselé, ale někdy také smutné. Teď už se snažíme dívat dopředu a připravujeme pro vás program na příští rok, abyste zase rádi našli cestu na Nový Hrad, viděli něco zajímavého a nového a strávili tady pár příjemných chvil. Pokud nenastane avizovaný konec světa, přejeme Vám v roce 2013 hodně zdraví, štěstí a lásky, hodně spokojenosti a životního optimismu a budeme se těšit na shledanou na Novém Hradě. Josef Kabát V útulku už Vánoce byly V sobotu pořádal Útulek pro opuštěná zvířata vánoční den otevřených dveří pod názvem Vánoce v útulku aneb 10 let již pomáháme, kde si lidé mohli útulek prohlédnout, pejsky vyvenčit či zvířátka pomazlit a v neposlední řadě je něčím obdarovat pod stromeček. Návštěvníků bylo opravdu mnoho, za celý den prošlo útulkem zhruba 300 lidí a pod stromečkem se sešlo mnoho dárků (od granulí, konzerv a pamlsky až misky, vodítka a desinfekční prostředky). Pejskové a kočičky si celou akci také pochvalovali, nejenže se jim dostalo tolik pozornosti, ale každý z pejsků byl i několikrát venku na dlouhé procházce. Během tohoto dne se podařilo umístit také 5 pejsků do nového domova. Na celé akci se podíleli 3 pracovníci útulku a 15 dobrovolníků, kterým tímto moc děkujeme. Pro ty, kteří by chtěli materiálně obdarovat opuštěné čtyřnohé duše, jsou připravena dvě sběrná místa a to buď přímo v útulku během otevírací doby, nebo v Super Zoo v Žatci u Kauflandu. Do konce roku útulek také pořádá sbírku Plná hrst granulí na nákup krmiva. Více o sbírce na Momentálně se v útulku nachází 64 pejsků a 19 kočiček. Z tohoto velkého množství psů bylo 14 psů zabaveno pro týrání, ale 9 z nich stále nemůže být nabízeno novým majitelům 9

10 kvůli nevyřešeným právním záležitostem. Hřbitov pro zvířata začíná pomalu fungovat. K dnešnímu dni na něm našli poslední místo odpočinku 3 pejskové. I v průběhu zimního období by práce na plném zprovoznění měli postupně pokračovat. Děkuji. David Kubalík TJ Sokol Zeměchy V posledním čtvrtletí máme jako každým rokem napilno. Dne jsme s dětmi byli na turnaji ve vybíjené, který se uskutečnil v hale Šroubárny Žatec. I když jsme družstvo částečně omladili, skončili jsme na třetím místě. Za 14 dní a to jsme opět zajížděli do sportovní haly Severu Žatec na soutěž s názvem Sobota hrou. Soutěžilo se v 6-ti členných družstvech, kde si děti vyzkoušely zručnost v různých závodech. Tady se nám tolik nedařilo a umístili jsme se na čtvrtém místě. 10 Lakomý hostinský (David Kubalík) servíroval muzikantovi (Martin Valeš) jaternici jakou svět neviděl. Pro dospělé jsme uspořádali dne v naší sokolovně turnaj ve volejbale. I když se zúčastnila pouze 3 družstva, turnaj se líbil a v příštím roce si ho určitě zopakujeme. Hned druhý den jsme pořádali dětskou Mikulášskou nadílku, kde jsme hráli pohádku Obušku z pytle ven. Všem, kteří se o tuto aktivitu zasloužili, patří velký dík. Pohádka se všem líbila.

11 Ve fotbale máme v soutěži družstvo dospělých a hrajeme třetí třídu. V podzimní části se nám již tak nedařilo a skončili jsme se střídavými úspěchy na 9. místě. Všichni ale věří, že se v jarní části této soutěže zlepšíme. Na závěr tohoto stručného přehledu naší činnosti bych chtěl jménem výboru tělovýchovné jednoty popřát všem našim členům, ale i příznivcům veselé Vánoce a šťastný nový rok M. Trubač SDH Zeměchy Naposledy v letošním roce tímto zdravíme všechny naše příznivce. Celkem úspěšný rok se nám chýlí ke konci a bohužel i naše práce kolem hasičárny. Počasí už je opravdu zimní a nastal čas vše zazimovat a poklidit. Poslední novinkou na našem dvoře bylo postavení přístřešku pro hasičský přívěsný vozík. Nyní nás čeká příprava hasičské stříkačky, která na příští rok projde několika změnami, které se jak doufáme, projeví i v lepších výkonech. Chtěli bychom tímto článkem velmi poděkovat všem našim sponzorům, kteří se nemalou měrou zasloužili o věcné ceny na domácí soutěži i o celkový chod sboru, jmenovitě: pokrývačství Siwiec, sběrné suroviny Svítek, racionální výživa Dvořák, autodíly Pavlíček, skupina ČEZ, Ústecký Kraj, pekařství Pecud a samozřejmě i všem ostatním lidem, kteří se jakkoli podíleli na činnosti sboru. Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, v pořádku přečkanou oslavu Nového roku a splnění všech novoročních přání. Za SDH Zeměchy: Jan Vohánka SDH Jimlín O našich aktivitách průběžně informujeme, a tak jen krátké shrnutí končícího roku. Letos jsme uspořádali hned 4 závody v požárním sportu. V květnu to byly okrskové závody s překážkovou dráhou, červnové závody Krušnohorské ligy, v půlce prázdnin závod O pohár starostky, který byl bohužel jen slabě obsazen. Poslední, rozlučkový závod sezóny, proběhl 20. října na našem hřišti v Jimlíně. Tím jsme uzavřeli sezónu, v níž jsme v konečné tabulce Krušnohorské Ligy skončili na osmé příčce. Všem členům jednotky, našim stávajícím i potencionálním fanouškům, přeji krásné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce, Miroslav Kučera. Vítání občánků V sobotu 10. listopadu 2012 v odpoledních hodinách bylo na obecním úřadě v Jimlíně rušno. Pozvání na vítání občánků do života přijali rodiče čtyř chlapců a společně se dostavili na malou slavnost, kterou připravil obecní úřad. Uvítány byly děti narozené od března do září Po úvodním vystoupení děvčat ze základní školy v Zeměchách, které obsahovalo písničky i recitaci, pozdravila všechny přítomné paní starostka. 11

12 Rodičům a jejich dětem popřála mimo jiné zdraví, rodinnou pohodu a šťastný život. Na závěr se rodiče Davida, Petra, Lukáška a Tien Data podepsali do pamětní knihy a využili možnost pořídit fotografii svého potomka v kolébce. Jana Mikovcová Informujeme: Změna ordinačních hodin Od pondělí MUDr. Brada ordinuje v Jimlíně během zimního období jen v pondělí od do hodin. V pondělí 31. prosince 2012, se výjimečně v Jimlíně ordinuje od 9.00 do hodin. Betlémské světlo přivezou skauti z Loun v pátek 21. prosince kolem osmé hodiny ráno na obecní úřad v Jimlíně. Na úřad si pro něj můžete přijít do hodin. Od hodin bude k dispozici před obchodem v Zeměchách a to do hodin. Biocentrum v k. ú. Jimlín V listopadu vysadila žatecká firma stromy a keře na pozemku u hasičského hřiště v Jimlíně. Tato akce je financovaná Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem v Lounech v rámci realizace pozemkových úprav v Jimlíně, stejně jako tomu bylo u budování asfaltových polních cest. 12

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více