Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Hýskov, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 05 /2014

2 Základní údaje o škole, název, sídlo: Základní škola Hýskov, okres Beroun Školní 112, Hýskov IČ web: zshyskov.cz Zřizovatel: Obec Hýskov Charakteristika školy: Základní škola Hýskov je pětitřídní, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku. Výhodou školy je klidné prostředí ve středu obce, nižší počet dětí ve třídách, rodinné prostředí, které je i účinnou prevencí proti šikaně a jiným nevhodným jevům. Vzdělávání: Vedení školy: Mgr. Lenka Štětková Mgr. Jarmila Piskáčková 1.-5.roč. podle ŠVP : ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST ředitelka školy úvazek: 10 hodin /1,000 vzdělání: PF České Budějovice, učitelství pro 1.st. praxe: 23 let zástupkyně ředitelky školy třídní učitelka ve 2. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, učitelství pro 1.st. praxe: 25 let Zaměstnanci školy: Mgr.Jarmila Kolářová třídní učitelka ve 5.roč.,počet dětí 15 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání : PF UK Praha, učitelství pro 1.st. praxe: 5 Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 1. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/ 1,000 vzdělání: ZČU Plzeň, učitelství pro 1.st. praxe: 21 let Mgr.Klára Balášová třídní učitelka v 3.roč., počet dětí 19 (na konci šk.r. 18) úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, učitelství pro 1.st. praxe: 3 roky

3 Mgr. Renata Kučerová třídní učitelka ve 4. roč., počet dětí 19 (na konci šk.r. 18) Úvazek: 22 hodin/1,000. vzdělání: JČU, PF České Budějovice Učitelství pro 2.stupeň, ČJ, VV Praxe: 11 let Oldřich Chlup Adéla Odermattová Blanka Zelenková Iva Polánková Alice Hošková vychovatel Vzdělání: SPŠ Příbram,UK Praha-DPS vychovatel,ped.volného času Úvazek:0,66 a 0,3 Praxe: 9 let vychovatelka Vzdělání: SPgŠ Beroun Úvazek: 0,55 a 0,4 uklízečka úvazek: 0,25 vzdělání: PŠ Cheb školnice, uklízečka prac. povinnost: 40 hod. / týdně, 1,000, dělené směny sekretářka vzdělání: SEŠ Beroun úvazek: 0,1 Vyučování začátek: konec: přestávky: Školní družina : Provoz ŠD: v 8 hod. v 11,40 hod. čtvrtá vyučovací hodina ve12,35 hod. pátá vyučovací hodina 10min., po 2. vyuč. hod ti min. přestávka dvě oddělení od 11,40 hod. do 16 hod., provoz ŠD byl od 1.9.zkrácen do 16 hod. z důvodu nevyužívání času 16 16,30 hod. Celkový počet žáků na ZŠ k : 97 dětí Počet zapsaných dětí v ŠD k : 48 dětí Zápis k povinné školní docházce Termín: Náhradní termín Zapsáno: 20 dětí ( 2 děti se odstěhovaly do 30.6.) Odklad : 4 děti

4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků v jednotlivých třídách k : Ročník počet žáků zameš.hod. průměr prospěch chování celý šk.rok 2. pololetí celkem chlapci dívky oml. neoml. na 1 žáka V P N VD U Žáci 5. ročníku Ve školním roce ukončilo docházku na ZŠ Hýskov 15 žáků, všichni přechází na ZŠ Beroun Závodí. Vyznamenáním mělo deset žáků. Dva žáci dělali přijímací zkoušky na Gymnázium Beroun, na GB se však nedostali. Žáci 5. ročníku se zúčastnili několika soutěží, ve kterých dosáhli řady úspěchů 2. místo v okresním kole Pythagoriády, 2 žáci postoupili do okresního kola MO, kde se umístili oba na 15.místě, někteří se zapojili do srovnávacích testů Kalibro, v okresním kole se na 3.místě umístil 1 žák se 110 body. Výsledky kontrolních činností: Finanční kontrola OÚ Hýskov Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov doporučení - sledovat náklady, které bude vyúčtovávat Fi Energie pod kontrolou, nedostatky nebyly zjištěny.

5 Prověrka BOZP - TUSAN, zjištěné nedostatky byly odstraněny k (nebyly provedeny kontroly regálů a nouzového osvětlení), další nedostatky nebyly zjištěny Prověrka BOZP starostka obce, zjištěno 7 závad a 2 neodstraněné závady z r.2013(opravy, údržba apod.), kontrolované dokumenty nezjištěny nedostatky Kontrola OSSZ za období (nemocenské a důchodové pojištění, oblasti pojistného, vyžádané další doklady a písemnosti) Nebyla uložena žádná nápravná opatření. Kontrola ČŠI nebyla. Porady, jednání : Během školního roku proběhla řada pedagogických a provozních porad, klasifikační porady a metodická sdružení. Probíhala i jednání s rodiči mimo třídní schůzky, z důležitých jednání byly vyhotoveny zápisy, viz KL žáka. Stížnosti ředitelka školy neobdržela. Informace rodičům : Školská rada: -třídní schůzky - informace o organizaci šk.roku 13/ konzultace a po telefonické domluvě individuální schůzka se zák.zástupci -předávání informací na mobilní telefony rodičů (oznámení termínů schůzek, připomenutí akcí školy, pozdravy ze ŠvP, jiná oznámení)eva -aktualizované www stránky školy, které jsou v provozu od ledna nástěnky v obci(před školou, před OÚ), nástěnky ve škole Pracuje od září Dne proběhly již třetí volby do ŠR. V nově zvolené ŠR pracují: J. Piskáčková, Mgr.I.Kohoutová( za ZŠ), M.Prošková, P.Trochová( vede pokladnu - příspěvky rodičů)( za rodiče), A.Veselý, B. Zelenková (za OÚ) Jednání ŠR : , , Zápisy ze ŠR jsou zveřejněny na webu školy. ŠR projednávala personální změny, schvalovala školní řád, pravidla hodnocení, změny v ŠVP, schválila příspěvek rodičů do fondu, schválila výroční zprávu, projednávala návrhy rozpočtů, na podzim 2014 proběhnou volby do ŠR. Zájmové kroužky :v provozu od do název kroužku vedoucí kroužku Úterý VÝTVARNÝ ( ,2 skup.) p.havelková DYSLEKTICKÝ (vybr.žáci ) p. Balášová

6 ANGLIČTINA (1.-2.roč., 13 13,45) p.jimmy Bozeman Čtvrtek KERAMIKA (2 oddělení, ) DDM Beroun, p.jelínková Zároveň probíhala výuka SZUŠ Dr. Tauberové - zpěv, hra na hudební nástroje (kytara, klavír, klávesy, flétna),nauka, sbor Úterý FLÉTNA,KYTARA p. Váško KLÁVESY, NAUKA, SBOR p. Vášková Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vědomostní Umělecké Pythagoriáda okresní kolo žák 2. místo Matematická olympiáda, okresní kolo žák i žákyně 15. místo Žáci ročníku ZŠ se zúčastnili celorepublikové soutěže Klokan, Cvrček, Kalibro. Matematický Klokan okresní kolo žák 3. Místo. Mladý zdravotník, okresní kolo družstvo 7.místo Literární soutěž PO očima dětí, okresní kolo žákyně 1. místo, žákyně 2.místo, žákyně 3.místo Soutěž málotř.škol EVVO družstvo 2.místo Výtvarná soutěž HZS Střed.kraje žákyně 2.místo Sportovní Hokejbal proti drogám kategorie 1.-3.ročník 1. místo oblastní kolo Beroun 1.místo- regionální kolo Praha 3.místo - MS republiky Praha Florbalový turnaj Středočeských ZŠ Králův Dvůr - družstvo - 4.místo Turnaj ve vybíjené PREVENTAN CUP 4. místo- okrskové kolo Beroun Hokejbal proti drogám Beroun kategorie 4.a 5.ročník 4.místo oblastní kolo Dopravní soutěž, okresní kolo Beroun družstvo - 8. místo Plavecko-běžecké závody Duatlon Hořovice, okresní kolo žákyně 11.místo, žák 4.místo, žák 5.místo Soutěž Mladých cyklistů Beroun družstvo- 6. Místo Plavecko-běžecké závody Duatlon, Čelákovice, krajské finále žák - 6.místo Atletická všestrannost, Beroun družstvo 16.místo Spolupráce s OÚ, důchodci vystoupení na vánočních trzích vítání občánků vystoupení pro důchodce Den matek, výroba přáníček škola celoročně sbírá starý papír, použité náplně do tiskáren, cartridge, úsporné zářivky. na podzim sbíráme kaštany, které jsou předávány MS Chyňava.

7 Spolupráce s MŠ: budoucí žáci z MŠ navštívili 1.roč., sledovali výuku, zapojili se do činností žáci 1.roč. navštívili své budoucí kamarády v MŠ, sledovali jejich přípravu na školu rozlučka v MŠ z důvodu účasti všech učitelů na ŠvP se nikdo nemohl zúčastnit Spolupráce málotřídních škol: ZŠ Hýskov, Nižbor, Karlštejn a Tmaň setkání ředitelek škol : VV soutěž Lidská solidarita (PT Multikulturní výchova) Přírodovědná soutěž , proběhla na ZŠ Nižbor Vybíjená roč , proběhla na ZŠ Karlštejn Odborová organizace ZŠ Hýskov spadá pod odborovou organizaci na ZŠ Nižbor Charitativní akce: OS Život Dětem Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek handicapovaných dětí 1540,- Kč. Fond Sidus Podpora FN Motol Praha a Olomouc ,- Kč. Český den proti rakovině květen Sbírky na podporu boje proti rakovině Adopce Březen adopce zvířátka ze ZOO Praha komba ušatá, bazilišek zelený Sponzorské dary: 5000,- Kč Rybářství Hluboká 2000,- Kč Film Makers, Praha 3000,- Kč Czech Anglo Production, Praha Všechny přijaté dary budou použity výhradně na pomůcky a vybavení ZŠ Hýskov. Stáž, praxe studentů: říjen květen 13/14-2 studentky Pedagogického lycea Beroun, náslechy ve ŠD listopad 2013, 4 týdny - studentka VOŠ Praha, praxe v ŠD duben 2014, 4 týdny studentka VOŠ Praha, praxe v ŠD Ředitelka školy oponent k absolventské práci studentky VOŠ květen 2014.

8 Akce školy Září šk.výlet 4.tř.Křivoklát 9.9. šk.výlet 2.tř. Křivoklát fotografování 1. třída plavání šk.výlet 3. třída Křivoklát vítání občánků plavání plavání v 5.tř. nástup praktikantky Říjen plavání plavání návštěva předškoláků floorbal plavání Listopad plavání práxe studentky VOŠ plavání Lední revue Beroun divadlo K. Čapka návštěva 1. tř. v MŠ adventní věnce ročník Prosinec od 9.00 koledy KD Hýskov vystoupení školy vánoční trhy ŠD výlet vystoupení důchodci Leden prevence 2. ročník beseda horolezectví p. Resch 23.1.zápis do 1. Ročníku divadlo Praha náhradní termín zápisu do 1.ročníku hudební pořad vysvědčení Únor veselé zoubky 1.roč kino Beroun Březen planetárium ve škole 6.3. beseda myslivost individuální třídní výlety dopravní výchova 5.r. BESIP stáž řed.školy v anglic.školách BESIP dop.výchova Beroun den učitelů KD Hýskov a 4. ročník Hasiči Beroun Hasiči Beroun 5.roč Vítání občánků Duben Hasiči Beroun 1. a 2.ročník ročník doprav.v. teorie ročník doprav.v. praxe Beroun Den otevřených dveří, beseda Velikonoce EVVO Nižbor p. Zelenková soutěž ml. Cyklista ZOO Praha Květen hokejbal Praha Palmovka knihovna 3.roč hokejbal Praha Pythagoriáda 5.ročník přírodovědná vycházka 4.ročník duatlon Hořovice Vybíjená Karlštejn 1.-3.ročník Červen ročník Knihovna 3.6. fotografování besídka 4.ročník Den bezpečí Beroun 5.ročník rozlučka 5.ročník KD Hýskov Bezdrev 5.ročník Orlík 1. a 2. ročník Tvrz Holašovice 3. a 4.ročník vysvědčení

9 Projekty financované z cizích zdrojů, granty, sponzorské dary EU peníze školám 15. dubna 2014 byla schválena poslední 5. monitorovací zpráva. Závěr: vynaložené výdaje ve výši ,- Kč jsou považovány za způsobilé. Hodnocení projektu EU Peníze školám V rámci projektu EU Peníze školám byly splněny všechny stanovené cíle. Pedagožky vytvořily 336 DUMů, které byly a jsou používány v hodinách Čj, Aj, M, Prv, Vl a Př. Zveřejněny jsou Škola v projektu využila možnost odučit v rámci individualizace AJ 72 hodin v období dvou školních let Dělená výuka probíhala ve 4. a následovně v 5. ročníku. Díky projektu bylo umožněno pracovat ve dvou skupinách jednoho ročníku. Rozřazení dětí do skupin bylo provedeno na základě výsledků vypracovaného testu. Vznikly tak dvě skupiny dětí s přibližně stejnou jazykovou úrovní, znalostmi a schopnostmi. První skupina měla možnost pracovat rychleji a probrat i rozšiřující učivo. Druhá skupina měla více času na procvičení základního učiva. V obou skupinách bylo probráno stejné učivo podle ŠVP a pro srovnání úrovní znalostí žáků byly v průběhu školního roku opakovaně zařazovány v obou skupinách kontrolní překladové testy (v rozsahu 5 6 vět). Projekt individualizace Aj byl přínosem pro kvalitu výuky Aj. Projekt Prevence rizikového chování byl realizován firmou Elrond s.r.o (ve spolupráci se školním metodikem prevence) ve ročníku v rozsahu 2 krát 8 hodin v každém ročníku. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci budovy ZŠ Hýskov v období květen září 2012 byl projekt zařazen až v průběhu školního roku Lektoři pracovali s dětmi ve dvouhodinových blocích za přítomnosti třídní učitelky, která tak měla možnost sledovat své žáky v daných situacích. Cílem projektu byl rozvoj pozitivního klimatu v třídním kolektivu, potlačení negativních prvků, rozvíjení sebedůvěry a spolupráce. Děti se nejen pobavily, ale měly i možnost více poznat samy sebe a své spolužáky v jiných situacích než v běžné výuce. Děti se na lekce prevence těšily a obdobné hry a prvky prevence se budeme snažit zařazovat (v rámci výuky, či projektech EVVO, Zdravý životní styl a Prevence) i v průběhu dalších školních let. Projekt umožnil pedagogům absolvovat kurzy vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech: digitálních technologií, čtenářské gramotnosti a přírodních věd. Jedna vyučující se zúčastnila zahraničního kurzu pro zkvalitnění výuky anglického jazyka a zlepšení jazykových dovedností. Další vyučující absolvovala roční kurz anglického jazyka v ČR. Škola byla vybavena 8 novými počítači a interaktivní tabulí, které byly po přístavbě školy nainstalovány do nově vzniklé učebny. Výpočetní techniku žáci i učitelé využívají v hodinách většiny předmětů. Slouží nejen k využití výukových materiálů, ale i k prezentaci DUMů vytvořených učiteli. Zároveň byly zakoupeny výukové karty pro hodiny Prvouky a Přírodovědy. Pro zkvalitnění přípravy učitelů na jednotlivé hodiny byl do sborovny zakoupen notebook. Mgr. Lenka Štětková, Mgr. Iveta Kohoutová

10 Projekt Dotkněte se inovací - škola se zapojila do projektu v květnu 2014, hlavní cíl projektu je zvýšení profesního a osobního růstu pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií do výuky na základních a středních školách. Projekt ovoce do škol škola je zapojena do projektu od roku Projekt Mléko do škol škola z důvodu nedostatku prostor na uskladnění není do projektu zapojena. Projekt Zdravé zuby škola je zapojena řadu let. Prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce jsme realizovali z plánovaných dvou pouze jeden preventivní den zaměřený na vztahy ve třídě a upevnění kolektivu. Proběhl v jednotlivých třídách třídní učitelé využívali aktivity zaměřené na tmelení kolektivu, sdílení svých přání, utváření žebříčku hodnot, ale také na společnou zábavu a sdílení příjemné kolektivní atmosféry. Toto téma prolínalo během školního roku i v rámci vyučovacích hodin zejména prvouky, nebo při třídenním pobytu na škole v přírodě. Jinak v tomto školním roce proběhla spousta akcí a děti se úspěšně zapojily do mnoha soutěží. V tomto školním roce nebyl řešen žádný závažný projev šikany, pouze drobné každodenní situace řešené pedagogy v rámci třídního kolektivu nebo dozorů (společný pobyt na školním dvoře o velkých přestávkách). Nevyskytl se problém požití návykových látek. Pedagogičtí pracovníci se snaží předcházet všem projevům šikany. Při náznacích šikany či jejích projevů je neprodleně řeší.provedou zápis do TK a o problému informují zák.zástupce. Všichni učitelé jsou si vědomi své odpovědnosti za žáky. Škola vytváří bezpečné prostředí pro všechny žáky: - podporuje solidaritu a toleranci - podporuje vědomí sounáležitosti - posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy - uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt - rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince Ředitelka školy v rámci DVPP umožňuje proškolení pedagogických pracovníků a zajišťuje dostatečnou informovanost učitelů k dané tématice. Zajišťuje dostatečný dohled nad žáky při všech školních či mimoškolních činnostech. Dbá, aby učitelé nepodceňovali jakýkoliv projev šikany. 1) Spolupráce s MŠ a obcí: vyrábění dárků, návštěva předškoláků v 1.třídě, vítání občánků pěvecko-recitační vystoupení 2) Soutěže: výtvarné, matematické, sportovní a vědomostní soutěže 3) Kroužky na škole v odpoledních hodinách 4) Projektový den (zhodnocení akcí v kronice ZŠ) Veselé zoubky 1.ročník, projekt.dny v rámci Výchovy ke zdraví a EVVO

11 5) DVPP v této oblasti: Iveta Kohoutová a Jarmila Kolářová - 2 výjezdní dvoudenní semináře realizované firmou Elrond EVVO - Týmová spolupráce pedagogů v budování environmentálního povědomí dětí (Jince), 20 hod., Projektové vyučování EVVO a (Orlík) 20 hod V tomto školním roce absolvoval celý pedagogický sbor naší školy 2 výjezdní dvoudenní semináře realizované firmou Elrond s lektory Evou Burdovou, Jiřím Sixtou a dalšími. Učitel 21. století Klima třídy a klima školy (Orlík) (Orlík) V Hýskově Mgr. Iveta Kohoutová Další vzdělávání pedag. pracovníků: Mgr. Lenka Štětková Vzdělávací kurz Microsoft Word začátečníci hodin Praha Manažerská angličtina - Intenzivní jazykový kurz , 90 hodin Manažerská angličtina Distanční e-learningový kurz AJ (DEK) , 40 hodin Manažerská angličtina - Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii (OZS) Bournemouth 5 dnů Výjezdní seminář pro ředitele škol Nesychuně, 2 dny Studium pro asistenta pedagoga, NIDV, krajské pracoviště Praha, únor-červenec 2014, 120 vyučovacích hodin Učitel 21. Století Klima třídy a klima školy (Orlík) Mgr. Jarmila Witoszová(Kolářová) Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Microsoft Word začátečníci (ZŠ Hýskov) 6 hod EVVO - Týmová spolupráce pedagogů MŠ v budování environmentálního povědomí dětí (Jince), 20 hod. Učitel 21. Století Klima třídy a klima školy (Orlík) Projektové vyučování EVVO v MŠ

12 22.2. a (Orlík), 20 hod Metodika výuky psaní / Náprava a zvládání obtíží (Praha 5), 6 hod Čteme s porozuměním každý den základní kurz (Praha 5) 4 hod Závěrečná konference projektu EVVO (Příbram) 9 hod Mgr. Renata Kučerová Genetická metoda výuky čtení v praxi Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Zdravotník a , Azyl.dům Beroun, 4 dny, celkem 40 hod. výuky Čteme s porozuměním každý den 26. května 2014 Mgr. Jarmila Piskáčková Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Microsoft Word začátečníci, ZŠ Hýskov Individuální program smlouvy se školou, Praha Mgr. Iveta Kohoutová Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Microsoft Word začátečníci (ZŠ Hýskov) EVVO - Týmová spolupráce pedagogů MŠ v budování environmentálního povědomí dětí, (Jince), 20 hod. Jóga pro děti (Beroun), 6 hod, Učitel 21. Století Klima třídy a klima školy (Orlík) Projektové vyučování EVVO v MŠ a (Orlík), 20 hod Genetická metoda výuky čtení v praxi (Praha 5) Čteme s porozuměním každý den základní kurz (Praha 5) 4 hod Netradiční metody výuky Čj na 1.stupni ZŠ (Beroun) 4 hod Závěrečná konference projektu EVVO 9 hod (Příbram) Jazykový kurz Aj pro pedagogické pracovníky B1-B1/B hod, Beroun

13 Mgr. Klára Balašová Interaktivní prezentace v MS PowerPoint 2010 online školení 6 hodin (Hýskov - ZŠ) Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou 4 hodiny (Praha, Kořenského 10) Microsoft PowerPoint pokročilí 6 hodin (Hýskov - ZŠ) p. Chlup Oldřich Sl. Adéla Odermattová Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Výuka tělesné výchovy a školská legislativa NIDV, Praha 1 Zdravotník, Český červený kříž Beroun, , 40 hodin, Závěrečná zkouška (teorie, praxe): Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Výuka tělesné výchovy a školská legislativa, NIDV, Praha, 27. března 2014, 5 hodin p.iva Polánková Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) p.blanka Zelenková Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) p.alice Hošková Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Ředitelské volno: dvoudenní seminář pro pedagogy(pá, So, Orlík) Prevence sociálně patologických jevů, možnost využít ŠD 2.5. a prohlídka školy soudcem (spojeno s přístavbou školy), příprava otvorů na montáž vzduchotechniky ve 2.patře, možnost využití ŠD Interiér školy a okolí školy: během školního roku docházelo k drobným opravám výměna plyn.kotle (červenec 2013)

14 Údaje k školního roku Školní rok Počet žáků z toho dívek

15 Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 Státní rozpočet Položka Příjmy Výdaje Čerpání platy vyčerpáno dohody vyčerpáno odvody na SP nedočerpáno odvody na ZP FKSP přečerpáno ONIV přečerpáno úraz. pojištění učebnice učeb. Pomůcky náhrada za nemoc školení ostatní služby Příspěvek obec Položka Příjmy Výdaje Zůstatek Příspěvek školní potřeby, pomůcky spotř. mater mater. z daru vodné plyn elektřina služby nevýr. Povahy opravy,údržba DDHM poštovné 721 telefony služby peněž.ústavů školy v přírodě cestovné čerpání RF - služby celkem výdaje ostatní příjmy dary - čerpání školné výběr ŠvP

16 sběr úroky poj.plnění RF - čerpání celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 934,- Kč, čili kladný hospodářský výsledek. Na základě rozhodnutí rady obce bude tento zisk takto rozdělen : tvořen rezerní fond

17 Prostory na ZŠ Hýskov, které je nutné řešit: Škola se stále potýká s prostorově nevyhovujícími šatními prostory. Kromě šatny jsou využívány prostory chodby v přízemí a ve 2. patře. S rostoucím počtem dětí na škole stále trvá problém s uložením převlečení na TV či VpV. Vhodné by bylo do šatních prostor vybudovat malé skříňky. Dalším trvajícím nedostatkem je nevyhovující prostor cvičebního sálu. Hodiny TV se půlí, tím vzrůstají finanční náklady spojené s vyšším počtem hodin TV( o 8 hodin Tv týdně více). Vybavení učeben, moderní formy výuky: Po celý školní rok probíhala výuka v roč. i činnost ŠD podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost. Od 1.roč. do 5.roč. probíhala výuka Aj. Cílem v nižších ročnících je vybudovat pozitivní přístup k učení se Aj a za pomoci her, písniček, programů na PC, flashcards rozšiřovat slovní zásobu, porozumět krátkému textu, vést rozhovor Ve vyšších ročnících je snahou se orientovat v delším textu, přeložit věty do AJ či do ČJ, najít v textu chybu, doplnit slova do textu. V hodinách se využívá dramatizace jednod.textu a řada vhodných her na rozvoj AJ. Škola je vybavena třemi interaktivními tabulemi, ve třech učebnách jsou dataprojektory, v každé učebně jsou počítače, tato technika je využívána ve všech hodinách podle potřeby. Při výuce jsou využívány pomůcky: Logiko, mapy, encyklopedie, slovníky, Dipo, sady karet a názvosloví k výuce Prvouky, Flashcards k výuce Aj, číselné osy, zlomky, magnet.tabule, kružítka, pravítka, atd. Učitelé během výuky využívají vlastní vyrobené pomůcky a výukové programy(dumy). Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedag. radě dne Dne 2014 byla schválena školskou radou. Dne 2014 byla předložena k projednání RO Hýskov. V Hýskově Mgr. Lenka Štětková ředitelka školy

18 Výchova ke zdraví Vlastní hodnocení školy Ve školním roce 2013/2014 se konaly pro žáky ZŠ Hýskov tyto akce: Ovoce do škol Fond Sidus Zdravé zuby Anketa školní jídelna Světový den zdraví Malé příšerky velká hrozba Soutěž mladých zdravotníků Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů Celoškolní projekt výchova ke zdraví Výtvarná soutěž Víš, co jíš soutěž Staň se záchranářem - dětský web Alík Atletická všestrannost nejmladšího žactva Žáci ZŠ Hýskov byli stejně, jako v předchozích letech zahrnuti do projektu Ovoce do škol, který je zajištěn neziskovou společností Laktea, jenž patří mezi zakladatele projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Žáci měli díky tomuto projektu možnost ochutnat 2 krát měsíčně různé druhy ovoce, zeleniny a 100% ovocné šťávy. Stejně jako předchozí projekt je dětem důvěrně známá dobrovolná sbírka Fondu Sidus. Naše škola patří mezi dárce Fondu Sidus vracíme dětem úsměvy jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Ve školním roce 2012/2013 vybrala naše škola 1538,- Kč. Projekt Zdravé zuby, k němuž patří práce s pracovními listy a často i spolupráce se zubním lékařem, byl v letošním roce trochu ozvláštněn prvňáčkům. A to za pomoci doprovodné akce realizované zaměstanci drogerie DM, kteří každému z dětí přivezli ke svému povídání dárkovou tašku s pomůckami a potřebami určenými pro zubní hygienu. Ve druhé polovině školního roku proběhla ve škole anketa týkající se stravování ve školní jídelně. Z celkového počtu 98 žáků se ve školním roce 2013/2014 stravovalo pravidelně přibližně 70 dětí. Podle výsledků školního dotazníku byla převážná část dětí spokojena. Mezi nejoblíbenější jídla našich žáčků patřil: řízek, svíčková omáčka a jiné dobroty. V dubnu letošního roku podpořil naši snahu Státní zdravotní ústav, který na naši školu zaslal materiály vztahující se ke Světovému dnu zdraví. Ten byl v letošním roce zaměřen na

19 problematiku klíšťat. Malé příšerky velká hrozba projekt, který zahrnoval prezentaci, pracovní listy a následnou diskuzi byl mimo jiné motivován i módní přehlídkou na téma Nejvhodnější vtipný oděv do lesa. Koncem dubna proběhly ještě dvě akce. Jednou z nich byla Soutěž mladých zdravotníků, které se zúčastnilo 5 členné družstvo ze 4. a 5. ročníku. Cílem této soutěže bylo prokázat schopnost poskytnout 1. pomoc při úrazu a uplatnit praktické dovednosti a znalosti z dopravní výchovy a poznávání léčivých bylin. Žáci se ve velké konkurenci umístili na 7. místě.poslední dubnovou akcí byla účast našich žáků na okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž byla vyhlášena Ministerstvem dopravy a naši žáci se umístili na pěkném 8. místě. V měsíci květnu proběhl na naší škole rozsáhlý projekt zaměřený na výchovu ke zdraví. Projekt Zdravé svačinky byl rozdělen do několika dnů a realizován byl přímo na půdě školy, ale také doma ve spolupráci s rodiči. Zahájení proběhlo v pondělí 5. května úvodní hrou Riskuj na téma Výchova ke zdraví. Během úterního dne každý žák zaznamenával, co měl k jídlu i pití. Ve středu děti společně s učiteli zhodnotily své stravování během předchozího dne. Následně žáci pracovali s pracovními listy s tématikou zdravé výživy, včetně potravinové pyramidy a zdravého talíře. Touto aktivitou bylo odstartováno celotýdenní zaznamenávání svačinek. Průběžný komentář zaznamenaných svačinek děti motivoval k případnému vylepšení. Vrcholem celé akce bylo ocenění žáků, kteří se skutečně snažili o zdravé, chutné a především energeticky vyvážené svačinky. V květnu jsme se ale společně s žáky účastnili i další akce a to výtvarné soutěže Víš, co jíš vyhlášené Ministerstvem zemědělství. Této soutěže se zúčastnili žáci ročníku. V posledním školním měsíci se děti mohly zúčastnit ještě dvou akcí. První z nich byla registrace na dětském webu Alík, kde odstartovala celostátní soutěž na témata Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - konkrétně Staň se záchranářem. Na tomto webu mohly děti najít mnoho materiálů týkajících se zmíněné problematiky. Poslední akcí letošního školního roku byla sportovní soutěž Atletická všestrannost nejmladšího žactva, do které byly vybrány vždy dvě děti z každého ročníku. Jednalo se tedy o 10 členné družstvo žáků z ročníku. Zdraví je WHO (světovou zdravotnickou organizací) definováno jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jako absence nemoci nebo vady. Obsah sdělení této definice je stavebním kamenem pro akce naší školy. Tohoto faktu se chceme držet i v následujících letech. Mgr. Klára Balášová

20 Evaluační dotazní pro žáky 5.roč. Rozdáno bylo 15 dotazníků. Škole se vrátilo 12 dotazníků. Byl/la spokojen/a s výukou na ZŠ? ANO - NE NEVÍM Co se ti v hodinách líbilo, popřípadě co bys změnil/a. Líbilo se mi: vše se vysvětlovalo, používaly se pomůcky, slohy, vyučování formou hry, metody výuky, počítače, desetinná čísla, zlomky Využíval/a jsi nabídku kroužků na ZŠ? ANO - NE Jaké a proč? 9 3 Výtvarný kroužek líbil se více dětem, hudební líbil se všem, kromě jednoho žáčka, keramika baví je vyrábět, angličtina Líbily se ti akce pro děti, které škola během šk.roků pořádala? ANO - NE Které akce,exkurze,besedy, výlety se ti líbily nejvíce a proč? 12 0 Líbilo se mi: ZOO, hasiči, hrady, den bezpečí, Bezdrev, beseda o horolezectví, Vánoce, Mikuláš, den dětí, výlety na Křivoklát, muzeum lega, povídání s paní Burdovou a panem Sixtou Byl/la jsi spokojen/á s vybavením školy? ANO - NE Co se ti v učebnách líbilo a co jsi postrádal/la? 12 0 Líbilo se mi: interaktivní tabule více dětí, nová učebna, počítače více dětí, modely vesmíru, multipolis Postrádala jsem: tablet Návrh: Ve třídě by mohlo být tlačítko, které by po stisknutí spustilo stěnu mezi spolužáky v jedné lavici. Sloužilo by to proti opisování. Tvůj největší zážitek během pětileté docházky na ZŠ Hýskov (na co budeš rád/a vzpomínat) : Paní učitelku, celou třídní partu, ostatní paní učitelky, paní ředitelku a paní uklízečky, Bezdrev, společné chvíle (Vánoce, trénování na besídku, výlety) Pro děti, které navštěvovaly školní družinu. ŠD navštěvovalo 9 dětí. Byl/a jsi spokojen/a s činností školní družiny? Byl/a jsi spokojen/a s vybavením ŠD? ANO - NE NEVÍM ANO - NE

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Hýskov okres Beroun

Základní škola Hýskov okres Beroun Základní škola Hýskov okres Beroun 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j.06/2010 Zřizovatel: Obec Hýskov ŠKOLA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více