Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Hýskov, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 05 /2014

2 Základní údaje o škole, název, sídlo: Základní škola Hýskov, okres Beroun Školní 112, Hýskov IČ web: zshyskov.cz Zřizovatel: Obec Hýskov Charakteristika školy: Základní škola Hýskov je pětitřídní, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku. Výhodou školy je klidné prostředí ve středu obce, nižší počet dětí ve třídách, rodinné prostředí, které je i účinnou prevencí proti šikaně a jiným nevhodným jevům. Vzdělávání: Vedení školy: Mgr. Lenka Štětková Mgr. Jarmila Piskáčková 1.-5.roč. podle ŠVP : ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST ředitelka školy úvazek: 10 hodin /1,000 vzdělání: PF České Budějovice, učitelství pro 1.st. praxe: 23 let zástupkyně ředitelky školy třídní učitelka ve 2. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, učitelství pro 1.st. praxe: 25 let Zaměstnanci školy: Mgr.Jarmila Kolářová třídní učitelka ve 5.roč.,počet dětí 15 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání : PF UK Praha, učitelství pro 1.st. praxe: 5 Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 1. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/ 1,000 vzdělání: ZČU Plzeň, učitelství pro 1.st. praxe: 21 let Mgr.Klára Balášová třídní učitelka v 3.roč., počet dětí 19 (na konci šk.r. 18) úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, učitelství pro 1.st. praxe: 3 roky

3 Mgr. Renata Kučerová třídní učitelka ve 4. roč., počet dětí 19 (na konci šk.r. 18) Úvazek: 22 hodin/1,000. vzdělání: JČU, PF České Budějovice Učitelství pro 2.stupeň, ČJ, VV Praxe: 11 let Oldřich Chlup Adéla Odermattová Blanka Zelenková Iva Polánková Alice Hošková vychovatel Vzdělání: SPŠ Příbram,UK Praha-DPS vychovatel,ped.volného času Úvazek:0,66 a 0,3 Praxe: 9 let vychovatelka Vzdělání: SPgŠ Beroun Úvazek: 0,55 a 0,4 uklízečka úvazek: 0,25 vzdělání: PŠ Cheb školnice, uklízečka prac. povinnost: 40 hod. / týdně, 1,000, dělené směny sekretářka vzdělání: SEŠ Beroun úvazek: 0,1 Vyučování začátek: konec: přestávky: Školní družina : Provoz ŠD: v 8 hod. v 11,40 hod. čtvrtá vyučovací hodina ve12,35 hod. pátá vyučovací hodina 10min., po 2. vyuč. hod ti min. přestávka dvě oddělení od 11,40 hod. do 16 hod., provoz ŠD byl od 1.9.zkrácen do 16 hod. z důvodu nevyužívání času 16 16,30 hod. Celkový počet žáků na ZŠ k : 97 dětí Počet zapsaných dětí v ŠD k : 48 dětí Zápis k povinné školní docházce Termín: Náhradní termín Zapsáno: 20 dětí ( 2 děti se odstěhovaly do 30.6.) Odklad : 4 děti

4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků v jednotlivých třídách k : Ročník počet žáků zameš.hod. průměr prospěch chování celý šk.rok 2. pololetí celkem chlapci dívky oml. neoml. na 1 žáka V P N VD U Žáci 5. ročníku Ve školním roce ukončilo docházku na ZŠ Hýskov 15 žáků, všichni přechází na ZŠ Beroun Závodí. Vyznamenáním mělo deset žáků. Dva žáci dělali přijímací zkoušky na Gymnázium Beroun, na GB se však nedostali. Žáci 5. ročníku se zúčastnili několika soutěží, ve kterých dosáhli řady úspěchů 2. místo v okresním kole Pythagoriády, 2 žáci postoupili do okresního kola MO, kde se umístili oba na 15.místě, někteří se zapojili do srovnávacích testů Kalibro, v okresním kole se na 3.místě umístil 1 žák se 110 body. Výsledky kontrolních činností: Finanční kontrola OÚ Hýskov Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov doporučení - sledovat náklady, které bude vyúčtovávat Fi Energie pod kontrolou, nedostatky nebyly zjištěny.

5 Prověrka BOZP - TUSAN, zjištěné nedostatky byly odstraněny k (nebyly provedeny kontroly regálů a nouzového osvětlení), další nedostatky nebyly zjištěny Prověrka BOZP starostka obce, zjištěno 7 závad a 2 neodstraněné závady z r.2013(opravy, údržba apod.), kontrolované dokumenty nezjištěny nedostatky Kontrola OSSZ za období (nemocenské a důchodové pojištění, oblasti pojistného, vyžádané další doklady a písemnosti) Nebyla uložena žádná nápravná opatření. Kontrola ČŠI nebyla. Porady, jednání : Během školního roku proběhla řada pedagogických a provozních porad, klasifikační porady a metodická sdružení. Probíhala i jednání s rodiči mimo třídní schůzky, z důležitých jednání byly vyhotoveny zápisy, viz KL žáka. Stížnosti ředitelka školy neobdržela. Informace rodičům : Školská rada: -třídní schůzky - informace o organizaci šk.roku 13/ konzultace a po telefonické domluvě individuální schůzka se zák.zástupci -předávání informací na mobilní telefony rodičů (oznámení termínů schůzek, připomenutí akcí školy, pozdravy ze ŠvP, jiná oznámení)eva -aktualizované www stránky školy, které jsou v provozu od ledna nástěnky v obci(před školou, před OÚ), nástěnky ve škole Pracuje od září Dne proběhly již třetí volby do ŠR. V nově zvolené ŠR pracují: J. Piskáčková, Mgr.I.Kohoutová( za ZŠ), M.Prošková, P.Trochová( vede pokladnu - příspěvky rodičů)( za rodiče), A.Veselý, B. Zelenková (za OÚ) Jednání ŠR : , , Zápisy ze ŠR jsou zveřejněny na webu školy. ŠR projednávala personální změny, schvalovala školní řád, pravidla hodnocení, změny v ŠVP, schválila příspěvek rodičů do fondu, schválila výroční zprávu, projednávala návrhy rozpočtů, na podzim 2014 proběhnou volby do ŠR. Zájmové kroužky :v provozu od do název kroužku vedoucí kroužku Úterý VÝTVARNÝ ( ,2 skup.) p.havelková DYSLEKTICKÝ (vybr.žáci ) p. Balášová

6 ANGLIČTINA (1.-2.roč., 13 13,45) p.jimmy Bozeman Čtvrtek KERAMIKA (2 oddělení, ) DDM Beroun, p.jelínková Zároveň probíhala výuka SZUŠ Dr. Tauberové - zpěv, hra na hudební nástroje (kytara, klavír, klávesy, flétna),nauka, sbor Úterý FLÉTNA,KYTARA p. Váško KLÁVESY, NAUKA, SBOR p. Vášková Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vědomostní Umělecké Pythagoriáda okresní kolo žák 2. místo Matematická olympiáda, okresní kolo žák i žákyně 15. místo Žáci ročníku ZŠ se zúčastnili celorepublikové soutěže Klokan, Cvrček, Kalibro. Matematický Klokan okresní kolo žák 3. Místo. Mladý zdravotník, okresní kolo družstvo 7.místo Literární soutěž PO očima dětí, okresní kolo žákyně 1. místo, žákyně 2.místo, žákyně 3.místo Soutěž málotř.škol EVVO družstvo 2.místo Výtvarná soutěž HZS Střed.kraje žákyně 2.místo Sportovní Hokejbal proti drogám kategorie 1.-3.ročník 1. místo oblastní kolo Beroun 1.místo- regionální kolo Praha 3.místo - MS republiky Praha Florbalový turnaj Středočeských ZŠ Králův Dvůr - družstvo - 4.místo Turnaj ve vybíjené PREVENTAN CUP 4. místo- okrskové kolo Beroun Hokejbal proti drogám Beroun kategorie 4.a 5.ročník 4.místo oblastní kolo Dopravní soutěž, okresní kolo Beroun družstvo - 8. místo Plavecko-běžecké závody Duatlon Hořovice, okresní kolo žákyně 11.místo, žák 4.místo, žák 5.místo Soutěž Mladých cyklistů Beroun družstvo- 6. Místo Plavecko-běžecké závody Duatlon, Čelákovice, krajské finále žák - 6.místo Atletická všestrannost, Beroun družstvo 16.místo Spolupráce s OÚ, důchodci vystoupení na vánočních trzích vítání občánků vystoupení pro důchodce Den matek, výroba přáníček škola celoročně sbírá starý papír, použité náplně do tiskáren, cartridge, úsporné zářivky. na podzim sbíráme kaštany, které jsou předávány MS Chyňava.

7 Spolupráce s MŠ: budoucí žáci z MŠ navštívili 1.roč., sledovali výuku, zapojili se do činností žáci 1.roč. navštívili své budoucí kamarády v MŠ, sledovali jejich přípravu na školu rozlučka v MŠ z důvodu účasti všech učitelů na ŠvP se nikdo nemohl zúčastnit Spolupráce málotřídních škol: ZŠ Hýskov, Nižbor, Karlštejn a Tmaň setkání ředitelek škol : VV soutěž Lidská solidarita (PT Multikulturní výchova) Přírodovědná soutěž , proběhla na ZŠ Nižbor Vybíjená roč , proběhla na ZŠ Karlštejn Odborová organizace ZŠ Hýskov spadá pod odborovou organizaci na ZŠ Nižbor Charitativní akce: OS Život Dětem Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek handicapovaných dětí 1540,- Kč. Fond Sidus Podpora FN Motol Praha a Olomouc ,- Kč. Český den proti rakovině květen Sbírky na podporu boje proti rakovině Adopce Březen adopce zvířátka ze ZOO Praha komba ušatá, bazilišek zelený Sponzorské dary: 5000,- Kč Rybářství Hluboká 2000,- Kč Film Makers, Praha 3000,- Kč Czech Anglo Production, Praha Všechny přijaté dary budou použity výhradně na pomůcky a vybavení ZŠ Hýskov. Stáž, praxe studentů: říjen květen 13/14-2 studentky Pedagogického lycea Beroun, náslechy ve ŠD listopad 2013, 4 týdny - studentka VOŠ Praha, praxe v ŠD duben 2014, 4 týdny studentka VOŠ Praha, praxe v ŠD Ředitelka školy oponent k absolventské práci studentky VOŠ květen 2014.

8 Akce školy Září šk.výlet 4.tř.Křivoklát 9.9. šk.výlet 2.tř. Křivoklát fotografování 1. třída plavání šk.výlet 3. třída Křivoklát vítání občánků plavání plavání v 5.tř. nástup praktikantky Říjen plavání plavání návštěva předškoláků floorbal plavání Listopad plavání práxe studentky VOŠ plavání Lední revue Beroun divadlo K. Čapka návštěva 1. tř. v MŠ adventní věnce ročník Prosinec od 9.00 koledy KD Hýskov vystoupení školy vánoční trhy ŠD výlet vystoupení důchodci Leden prevence 2. ročník beseda horolezectví p. Resch 23.1.zápis do 1. Ročníku divadlo Praha náhradní termín zápisu do 1.ročníku hudební pořad vysvědčení Únor veselé zoubky 1.roč kino Beroun Březen planetárium ve škole 6.3. beseda myslivost individuální třídní výlety dopravní výchova 5.r. BESIP stáž řed.školy v anglic.školách BESIP dop.výchova Beroun den učitelů KD Hýskov a 4. ročník Hasiči Beroun Hasiči Beroun 5.roč Vítání občánků Duben Hasiči Beroun 1. a 2.ročník ročník doprav.v. teorie ročník doprav.v. praxe Beroun Den otevřených dveří, beseda Velikonoce EVVO Nižbor p. Zelenková soutěž ml. Cyklista ZOO Praha Květen hokejbal Praha Palmovka knihovna 3.roč hokejbal Praha Pythagoriáda 5.ročník přírodovědná vycházka 4.ročník duatlon Hořovice Vybíjená Karlštejn 1.-3.ročník Červen ročník Knihovna 3.6. fotografování besídka 4.ročník Den bezpečí Beroun 5.ročník rozlučka 5.ročník KD Hýskov Bezdrev 5.ročník Orlík 1. a 2. ročník Tvrz Holašovice 3. a 4.ročník vysvědčení

9 Projekty financované z cizích zdrojů, granty, sponzorské dary EU peníze školám 15. dubna 2014 byla schválena poslední 5. monitorovací zpráva. Závěr: vynaložené výdaje ve výši ,- Kč jsou považovány za způsobilé. Hodnocení projektu EU Peníze školám V rámci projektu EU Peníze školám byly splněny všechny stanovené cíle. Pedagožky vytvořily 336 DUMů, které byly a jsou používány v hodinách Čj, Aj, M, Prv, Vl a Př. Zveřejněny jsou Škola v projektu využila možnost odučit v rámci individualizace AJ 72 hodin v období dvou školních let Dělená výuka probíhala ve 4. a následovně v 5. ročníku. Díky projektu bylo umožněno pracovat ve dvou skupinách jednoho ročníku. Rozřazení dětí do skupin bylo provedeno na základě výsledků vypracovaného testu. Vznikly tak dvě skupiny dětí s přibližně stejnou jazykovou úrovní, znalostmi a schopnostmi. První skupina měla možnost pracovat rychleji a probrat i rozšiřující učivo. Druhá skupina měla více času na procvičení základního učiva. V obou skupinách bylo probráno stejné učivo podle ŠVP a pro srovnání úrovní znalostí žáků byly v průběhu školního roku opakovaně zařazovány v obou skupinách kontrolní překladové testy (v rozsahu 5 6 vět). Projekt individualizace Aj byl přínosem pro kvalitu výuky Aj. Projekt Prevence rizikového chování byl realizován firmou Elrond s.r.o (ve spolupráci se školním metodikem prevence) ve ročníku v rozsahu 2 krát 8 hodin v každém ročníku. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci budovy ZŠ Hýskov v období květen září 2012 byl projekt zařazen až v průběhu školního roku Lektoři pracovali s dětmi ve dvouhodinových blocích za přítomnosti třídní učitelky, která tak měla možnost sledovat své žáky v daných situacích. Cílem projektu byl rozvoj pozitivního klimatu v třídním kolektivu, potlačení negativních prvků, rozvíjení sebedůvěry a spolupráce. Děti se nejen pobavily, ale měly i možnost více poznat samy sebe a své spolužáky v jiných situacích než v běžné výuce. Děti se na lekce prevence těšily a obdobné hry a prvky prevence se budeme snažit zařazovat (v rámci výuky, či projektech EVVO, Zdravý životní styl a Prevence) i v průběhu dalších školních let. Projekt umožnil pedagogům absolvovat kurzy vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech: digitálních technologií, čtenářské gramotnosti a přírodních věd. Jedna vyučující se zúčastnila zahraničního kurzu pro zkvalitnění výuky anglického jazyka a zlepšení jazykových dovedností. Další vyučující absolvovala roční kurz anglického jazyka v ČR. Škola byla vybavena 8 novými počítači a interaktivní tabulí, které byly po přístavbě školy nainstalovány do nově vzniklé učebny. Výpočetní techniku žáci i učitelé využívají v hodinách většiny předmětů. Slouží nejen k využití výukových materiálů, ale i k prezentaci DUMů vytvořených učiteli. Zároveň byly zakoupeny výukové karty pro hodiny Prvouky a Přírodovědy. Pro zkvalitnění přípravy učitelů na jednotlivé hodiny byl do sborovny zakoupen notebook. Mgr. Lenka Štětková, Mgr. Iveta Kohoutová

10 Projekt Dotkněte se inovací - škola se zapojila do projektu v květnu 2014, hlavní cíl projektu je zvýšení profesního a osobního růstu pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií do výuky na základních a středních školách. Projekt ovoce do škol škola je zapojena do projektu od roku Projekt Mléko do škol škola z důvodu nedostatku prostor na uskladnění není do projektu zapojena. Projekt Zdravé zuby škola je zapojena řadu let. Prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce jsme realizovali z plánovaných dvou pouze jeden preventivní den zaměřený na vztahy ve třídě a upevnění kolektivu. Proběhl v jednotlivých třídách třídní učitelé využívali aktivity zaměřené na tmelení kolektivu, sdílení svých přání, utváření žebříčku hodnot, ale také na společnou zábavu a sdílení příjemné kolektivní atmosféry. Toto téma prolínalo během školního roku i v rámci vyučovacích hodin zejména prvouky, nebo při třídenním pobytu na škole v přírodě. Jinak v tomto školním roce proběhla spousta akcí a děti se úspěšně zapojily do mnoha soutěží. V tomto školním roce nebyl řešen žádný závažný projev šikany, pouze drobné každodenní situace řešené pedagogy v rámci třídního kolektivu nebo dozorů (společný pobyt na školním dvoře o velkých přestávkách). Nevyskytl se problém požití návykových látek. Pedagogičtí pracovníci se snaží předcházet všem projevům šikany. Při náznacích šikany či jejích projevů je neprodleně řeší.provedou zápis do TK a o problému informují zák.zástupce. Všichni učitelé jsou si vědomi své odpovědnosti za žáky. Škola vytváří bezpečné prostředí pro všechny žáky: - podporuje solidaritu a toleranci - podporuje vědomí sounáležitosti - posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy - uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt - rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince Ředitelka školy v rámci DVPP umožňuje proškolení pedagogických pracovníků a zajišťuje dostatečnou informovanost učitelů k dané tématice. Zajišťuje dostatečný dohled nad žáky při všech školních či mimoškolních činnostech. Dbá, aby učitelé nepodceňovali jakýkoliv projev šikany. 1) Spolupráce s MŠ a obcí: vyrábění dárků, návštěva předškoláků v 1.třídě, vítání občánků pěvecko-recitační vystoupení 2) Soutěže: výtvarné, matematické, sportovní a vědomostní soutěže 3) Kroužky na škole v odpoledních hodinách 4) Projektový den (zhodnocení akcí v kronice ZŠ) Veselé zoubky 1.ročník, projekt.dny v rámci Výchovy ke zdraví a EVVO

11 5) DVPP v této oblasti: Iveta Kohoutová a Jarmila Kolářová - 2 výjezdní dvoudenní semináře realizované firmou Elrond EVVO - Týmová spolupráce pedagogů v budování environmentálního povědomí dětí (Jince), 20 hod., Projektové vyučování EVVO a (Orlík) 20 hod V tomto školním roce absolvoval celý pedagogický sbor naší školy 2 výjezdní dvoudenní semináře realizované firmou Elrond s lektory Evou Burdovou, Jiřím Sixtou a dalšími. Učitel 21. století Klima třídy a klima školy (Orlík) (Orlík) V Hýskově Mgr. Iveta Kohoutová Další vzdělávání pedag. pracovníků: Mgr. Lenka Štětková Vzdělávací kurz Microsoft Word začátečníci hodin Praha Manažerská angličtina - Intenzivní jazykový kurz , 90 hodin Manažerská angličtina Distanční e-learningový kurz AJ (DEK) , 40 hodin Manažerská angličtina - Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii (OZS) Bournemouth 5 dnů Výjezdní seminář pro ředitele škol Nesychuně, 2 dny Studium pro asistenta pedagoga, NIDV, krajské pracoviště Praha, únor-červenec 2014, 120 vyučovacích hodin Učitel 21. Století Klima třídy a klima školy (Orlík) Mgr. Jarmila Witoszová(Kolářová) Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Microsoft Word začátečníci (ZŠ Hýskov) 6 hod EVVO - Týmová spolupráce pedagogů MŠ v budování environmentálního povědomí dětí (Jince), 20 hod. Učitel 21. Století Klima třídy a klima školy (Orlík) Projektové vyučování EVVO v MŠ

12 22.2. a (Orlík), 20 hod Metodika výuky psaní / Náprava a zvládání obtíží (Praha 5), 6 hod Čteme s porozuměním každý den základní kurz (Praha 5) 4 hod Závěrečná konference projektu EVVO (Příbram) 9 hod Mgr. Renata Kučerová Genetická metoda výuky čtení v praxi Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Zdravotník a , Azyl.dům Beroun, 4 dny, celkem 40 hod. výuky Čteme s porozuměním každý den 26. května 2014 Mgr. Jarmila Piskáčková Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Microsoft Word začátečníci, ZŠ Hýskov Individuální program smlouvy se školou, Praha Mgr. Iveta Kohoutová Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Microsoft Word začátečníci (ZŠ Hýskov) EVVO - Týmová spolupráce pedagogů MŠ v budování environmentálního povědomí dětí, (Jince), 20 hod. Jóga pro děti (Beroun), 6 hod, Učitel 21. Století Klima třídy a klima školy (Orlík) Projektové vyučování EVVO v MŠ a (Orlík), 20 hod Genetická metoda výuky čtení v praxi (Praha 5) Čteme s porozuměním každý den základní kurz (Praha 5) 4 hod Netradiční metody výuky Čj na 1.stupni ZŠ (Beroun) 4 hod Závěrečná konference projektu EVVO 9 hod (Příbram) Jazykový kurz Aj pro pedagogické pracovníky B1-B1/B hod, Beroun

13 Mgr. Klára Balašová Interaktivní prezentace v MS PowerPoint 2010 online školení 6 hodin (Hýskov - ZŠ) Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou 4 hodiny (Praha, Kořenského 10) Microsoft PowerPoint pokročilí 6 hodin (Hýskov - ZŠ) p. Chlup Oldřich Sl. Adéla Odermattová Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Výuka tělesné výchovy a školská legislativa NIDV, Praha 1 Zdravotník, Český červený kříž Beroun, , 40 hodin, Závěrečná zkouška (teorie, praxe): Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Výuka tělesné výchovy a školská legislativa, NIDV, Praha, 27. března 2014, 5 hodin p.iva Polánková Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) p.blanka Zelenková Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) p.alice Hošková Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Ředitelské volno: dvoudenní seminář pro pedagogy(pá, So, Orlík) Prevence sociálně patologických jevů, možnost využít ŠD 2.5. a prohlídka školy soudcem (spojeno s přístavbou školy), příprava otvorů na montáž vzduchotechniky ve 2.patře, možnost využití ŠD Interiér školy a okolí školy: během školního roku docházelo k drobným opravám výměna plyn.kotle (červenec 2013)

14 Údaje k školního roku Školní rok Počet žáků z toho dívek

15 Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 Státní rozpočet Položka Příjmy Výdaje Čerpání platy vyčerpáno dohody vyčerpáno odvody na SP nedočerpáno odvody na ZP FKSP přečerpáno ONIV přečerpáno úraz. pojištění učebnice učeb. Pomůcky náhrada za nemoc školení ostatní služby Příspěvek obec Položka Příjmy Výdaje Zůstatek Příspěvek školní potřeby, pomůcky spotř. mater mater. z daru vodné plyn elektřina služby nevýr. Povahy opravy,údržba DDHM poštovné 721 telefony služby peněž.ústavů školy v přírodě cestovné čerpání RF - služby celkem výdaje ostatní příjmy dary - čerpání školné výběr ŠvP

16 sběr úroky poj.plnění RF - čerpání celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 934,- Kč, čili kladný hospodářský výsledek. Na základě rozhodnutí rady obce bude tento zisk takto rozdělen : tvořen rezerní fond

17 Prostory na ZŠ Hýskov, které je nutné řešit: Škola se stále potýká s prostorově nevyhovujícími šatními prostory. Kromě šatny jsou využívány prostory chodby v přízemí a ve 2. patře. S rostoucím počtem dětí na škole stále trvá problém s uložením převlečení na TV či VpV. Vhodné by bylo do šatních prostor vybudovat malé skříňky. Dalším trvajícím nedostatkem je nevyhovující prostor cvičebního sálu. Hodiny TV se půlí, tím vzrůstají finanční náklady spojené s vyšším počtem hodin TV( o 8 hodin Tv týdně více). Vybavení učeben, moderní formy výuky: Po celý školní rok probíhala výuka v roč. i činnost ŠD podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost. Od 1.roč. do 5.roč. probíhala výuka Aj. Cílem v nižších ročnících je vybudovat pozitivní přístup k učení se Aj a za pomoci her, písniček, programů na PC, flashcards rozšiřovat slovní zásobu, porozumět krátkému textu, vést rozhovor Ve vyšších ročnících je snahou se orientovat v delším textu, přeložit věty do AJ či do ČJ, najít v textu chybu, doplnit slova do textu. V hodinách se využívá dramatizace jednod.textu a řada vhodných her na rozvoj AJ. Škola je vybavena třemi interaktivními tabulemi, ve třech učebnách jsou dataprojektory, v každé učebně jsou počítače, tato technika je využívána ve všech hodinách podle potřeby. Při výuce jsou využívány pomůcky: Logiko, mapy, encyklopedie, slovníky, Dipo, sady karet a názvosloví k výuce Prvouky, Flashcards k výuce Aj, číselné osy, zlomky, magnet.tabule, kružítka, pravítka, atd. Učitelé během výuky využívají vlastní vyrobené pomůcky a výukové programy(dumy). Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedag. radě dne Dne 2014 byla schválena školskou radou. Dne 2014 byla předložena k projednání RO Hýskov. V Hýskově Mgr. Lenka Štětková ředitelka školy

18 Výchova ke zdraví Vlastní hodnocení školy Ve školním roce 2013/2014 se konaly pro žáky ZŠ Hýskov tyto akce: Ovoce do škol Fond Sidus Zdravé zuby Anketa školní jídelna Světový den zdraví Malé příšerky velká hrozba Soutěž mladých zdravotníků Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů Celoškolní projekt výchova ke zdraví Výtvarná soutěž Víš, co jíš soutěž Staň se záchranářem - dětský web Alík Atletická všestrannost nejmladšího žactva Žáci ZŠ Hýskov byli stejně, jako v předchozích letech zahrnuti do projektu Ovoce do škol, který je zajištěn neziskovou společností Laktea, jenž patří mezi zakladatele projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Žáci měli díky tomuto projektu možnost ochutnat 2 krát měsíčně různé druhy ovoce, zeleniny a 100% ovocné šťávy. Stejně jako předchozí projekt je dětem důvěrně známá dobrovolná sbírka Fondu Sidus. Naše škola patří mezi dárce Fondu Sidus vracíme dětem úsměvy jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Ve školním roce 2012/2013 vybrala naše škola 1538,- Kč. Projekt Zdravé zuby, k němuž patří práce s pracovními listy a často i spolupráce se zubním lékařem, byl v letošním roce trochu ozvláštněn prvňáčkům. A to za pomoci doprovodné akce realizované zaměstanci drogerie DM, kteří každému z dětí přivezli ke svému povídání dárkovou tašku s pomůckami a potřebami určenými pro zubní hygienu. Ve druhé polovině školního roku proběhla ve škole anketa týkající se stravování ve školní jídelně. Z celkového počtu 98 žáků se ve školním roce 2013/2014 stravovalo pravidelně přibližně 70 dětí. Podle výsledků školního dotazníku byla převážná část dětí spokojena. Mezi nejoblíbenější jídla našich žáčků patřil: řízek, svíčková omáčka a jiné dobroty. V dubnu letošního roku podpořil naši snahu Státní zdravotní ústav, který na naši školu zaslal materiály vztahující se ke Světovému dnu zdraví. Ten byl v letošním roce zaměřen na

19 problematiku klíšťat. Malé příšerky velká hrozba projekt, který zahrnoval prezentaci, pracovní listy a následnou diskuzi byl mimo jiné motivován i módní přehlídkou na téma Nejvhodnější vtipný oděv do lesa. Koncem dubna proběhly ještě dvě akce. Jednou z nich byla Soutěž mladých zdravotníků, které se zúčastnilo 5 členné družstvo ze 4. a 5. ročníku. Cílem této soutěže bylo prokázat schopnost poskytnout 1. pomoc při úrazu a uplatnit praktické dovednosti a znalosti z dopravní výchovy a poznávání léčivých bylin. Žáci se ve velké konkurenci umístili na 7. místě.poslední dubnovou akcí byla účast našich žáků na okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž byla vyhlášena Ministerstvem dopravy a naši žáci se umístili na pěkném 8. místě. V měsíci květnu proběhl na naší škole rozsáhlý projekt zaměřený na výchovu ke zdraví. Projekt Zdravé svačinky byl rozdělen do několika dnů a realizován byl přímo na půdě školy, ale také doma ve spolupráci s rodiči. Zahájení proběhlo v pondělí 5. května úvodní hrou Riskuj na téma Výchova ke zdraví. Během úterního dne každý žák zaznamenával, co měl k jídlu i pití. Ve středu děti společně s učiteli zhodnotily své stravování během předchozího dne. Následně žáci pracovali s pracovními listy s tématikou zdravé výživy, včetně potravinové pyramidy a zdravého talíře. Touto aktivitou bylo odstartováno celotýdenní zaznamenávání svačinek. Průběžný komentář zaznamenaných svačinek děti motivoval k případnému vylepšení. Vrcholem celé akce bylo ocenění žáků, kteří se skutečně snažili o zdravé, chutné a především energeticky vyvážené svačinky. V květnu jsme se ale společně s žáky účastnili i další akce a to výtvarné soutěže Víš, co jíš vyhlášené Ministerstvem zemědělství. Této soutěže se zúčastnili žáci ročníku. V posledním školním měsíci se děti mohly zúčastnit ještě dvou akcí. První z nich byla registrace na dětském webu Alík, kde odstartovala celostátní soutěž na témata Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - konkrétně Staň se záchranářem. Na tomto webu mohly děti najít mnoho materiálů týkajících se zmíněné problematiky. Poslední akcí letošního školního roku byla sportovní soutěž Atletická všestrannost nejmladšího žactva, do které byly vybrány vždy dvě děti z každého ročníku. Jednalo se tedy o 10 členné družstvo žáků z ročníku. Zdraví je WHO (světovou zdravotnickou organizací) definováno jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jako absence nemoci nebo vady. Obsah sdělení této definice je stavebním kamenem pro akce naší školy. Tohoto faktu se chceme držet i v následujících letech. Mgr. Klára Balášová

20 Evaluační dotazní pro žáky 5.roč. Rozdáno bylo 15 dotazníků. Škole se vrátilo 12 dotazníků. Byl/la spokojen/a s výukou na ZŠ? ANO - NE NEVÍM Co se ti v hodinách líbilo, popřípadě co bys změnil/a. Líbilo se mi: vše se vysvětlovalo, používaly se pomůcky, slohy, vyučování formou hry, metody výuky, počítače, desetinná čísla, zlomky Využíval/a jsi nabídku kroužků na ZŠ? ANO - NE Jaké a proč? 9 3 Výtvarný kroužek líbil se více dětem, hudební líbil se všem, kromě jednoho žáčka, keramika baví je vyrábět, angličtina Líbily se ti akce pro děti, které škola během šk.roků pořádala? ANO - NE Které akce,exkurze,besedy, výlety se ti líbily nejvíce a proč? 12 0 Líbilo se mi: ZOO, hasiči, hrady, den bezpečí, Bezdrev, beseda o horolezectví, Vánoce, Mikuláš, den dětí, výlety na Křivoklát, muzeum lega, povídání s paní Burdovou a panem Sixtou Byl/la jsi spokojen/á s vybavením školy? ANO - NE Co se ti v učebnách líbilo a co jsi postrádal/la? 12 0 Líbilo se mi: interaktivní tabule více dětí, nová učebna, počítače více dětí, modely vesmíru, multipolis Postrádala jsem: tablet Návrh: Ve třídě by mohlo být tlačítko, které by po stisknutí spustilo stěnu mezi spolužáky v jedné lavici. Sloužilo by to proti opisování. Tvůj největší zážitek během pětileté docházky na ZŠ Hýskov (na co budeš rád/a vzpomínat) : Paní učitelku, celou třídní partu, ostatní paní učitelky, paní ředitelku a paní uklízečky, Bezdrev, společné chvíle (Vánoce, trénování na besídku, výlety) Pro děti, které navštěvovaly školní družinu. ŠD navštěvovalo 9 dětí. Byl/a jsi spokojen/a s činností školní družiny? Byl/a jsi spokojen/a s vybavením ŠD? ANO - NE NEVÍM ANO - NE

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1)

Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Základní škola Hýskov okres Beroun 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy. (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 02/2013 Zřizovatel: Škola: Školní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více