Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Hýskov, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 05 /2014

2 Základní údaje o škole, název, sídlo: Základní škola Hýskov, okres Beroun Školní 112, Hýskov IČ web: zshyskov.cz Zřizovatel: Obec Hýskov Charakteristika školy: Základní škola Hýskov je pětitřídní, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku. Výhodou školy je klidné prostředí ve středu obce, nižší počet dětí ve třídách, rodinné prostředí, které je i účinnou prevencí proti šikaně a jiným nevhodným jevům. Vzdělávání: Vedení školy: Mgr. Lenka Štětková Mgr. Jarmila Piskáčková 1.-5.roč. podle ŠVP : ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST ředitelka školy úvazek: 10 hodin /1,000 vzdělání: PF České Budějovice, učitelství pro 1.st. praxe: 23 let zástupkyně ředitelky školy třídní učitelka ve 2. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, učitelství pro 1.st. praxe: 25 let Zaměstnanci školy: Mgr.Jarmila Kolářová třídní učitelka ve 5.roč.,počet dětí 15 úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání : PF UK Praha, učitelství pro 1.st. praxe: 5 Mgr. Iveta Kohoutová třídní učitelka v 1. roč., počet dětí 22 úvazek: 22 hodin/ 1,000 vzdělání: ZČU Plzeň, učitelství pro 1.st. praxe: 21 let Mgr.Klára Balášová třídní učitelka v 3.roč., počet dětí 19 (na konci šk.r. 18) úvazek: 22 hodin/1,000 vzdělání: PF UK Praha, učitelství pro 1.st. praxe: 3 roky

3 Mgr. Renata Kučerová třídní učitelka ve 4. roč., počet dětí 19 (na konci šk.r. 18) Úvazek: 22 hodin/1,000. vzdělání: JČU, PF České Budějovice Učitelství pro 2.stupeň, ČJ, VV Praxe: 11 let Oldřich Chlup Adéla Odermattová Blanka Zelenková Iva Polánková Alice Hošková vychovatel Vzdělání: SPŠ Příbram,UK Praha-DPS vychovatel,ped.volného času Úvazek:0,66 a 0,3 Praxe: 9 let vychovatelka Vzdělání: SPgŠ Beroun Úvazek: 0,55 a 0,4 uklízečka úvazek: 0,25 vzdělání: PŠ Cheb školnice, uklízečka prac. povinnost: 40 hod. / týdně, 1,000, dělené směny sekretářka vzdělání: SEŠ Beroun úvazek: 0,1 Vyučování začátek: konec: přestávky: Školní družina : Provoz ŠD: v 8 hod. v 11,40 hod. čtvrtá vyučovací hodina ve12,35 hod. pátá vyučovací hodina 10min., po 2. vyuč. hod ti min. přestávka dvě oddělení od 11,40 hod. do 16 hod., provoz ŠD byl od 1.9.zkrácen do 16 hod. z důvodu nevyužívání času 16 16,30 hod. Celkový počet žáků na ZŠ k : 97 dětí Počet zapsaných dětí v ŠD k : 48 dětí Zápis k povinné školní docházce Termín: Náhradní termín Zapsáno: 20 dětí ( 2 děti se odstěhovaly do 30.6.) Odklad : 4 děti

4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků v jednotlivých třídách k : Ročník počet žáků zameš.hod. průměr prospěch chování celý šk.rok 2. pololetí celkem chlapci dívky oml. neoml. na 1 žáka V P N VD U Žáci 5. ročníku Ve školním roce ukončilo docházku na ZŠ Hýskov 15 žáků, všichni přechází na ZŠ Beroun Závodí. Vyznamenáním mělo deset žáků. Dva žáci dělali přijímací zkoušky na Gymnázium Beroun, na GB se však nedostali. Žáci 5. ročníku se zúčastnili několika soutěží, ve kterých dosáhli řady úspěchů 2. místo v okresním kole Pythagoriády, 2 žáci postoupili do okresního kola MO, kde se umístili oba na 15.místě, někteří se zapojili do srovnávacích testů Kalibro, v okresním kole se na 3.místě umístil 1 žák se 110 body. Výsledky kontrolních činností: Finanční kontrola OÚ Hýskov Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov - Nebyly zjištěny nedostatky v účelnosti vynakládání finančních prostředků Kontrola využití příspěvků v ZŠ Hýskov doporučení - sledovat náklady, které bude vyúčtovávat Fi Energie pod kontrolou, nedostatky nebyly zjištěny.

5 Prověrka BOZP - TUSAN, zjištěné nedostatky byly odstraněny k (nebyly provedeny kontroly regálů a nouzového osvětlení), další nedostatky nebyly zjištěny Prověrka BOZP starostka obce, zjištěno 7 závad a 2 neodstraněné závady z r.2013(opravy, údržba apod.), kontrolované dokumenty nezjištěny nedostatky Kontrola OSSZ za období (nemocenské a důchodové pojištění, oblasti pojistného, vyžádané další doklady a písemnosti) Nebyla uložena žádná nápravná opatření. Kontrola ČŠI nebyla. Porady, jednání : Během školního roku proběhla řada pedagogických a provozních porad, klasifikační porady a metodická sdružení. Probíhala i jednání s rodiči mimo třídní schůzky, z důležitých jednání byly vyhotoveny zápisy, viz KL žáka. Stížnosti ředitelka školy neobdržela. Informace rodičům : Školská rada: -třídní schůzky - informace o organizaci šk.roku 13/ konzultace a po telefonické domluvě individuální schůzka se zák.zástupci -předávání informací na mobilní telefony rodičů (oznámení termínů schůzek, připomenutí akcí školy, pozdravy ze ŠvP, jiná oznámení)eva -aktualizované www stránky školy, které jsou v provozu od ledna nástěnky v obci(před školou, před OÚ), nástěnky ve škole Pracuje od září Dne proběhly již třetí volby do ŠR. V nově zvolené ŠR pracují: J. Piskáčková, Mgr.I.Kohoutová( za ZŠ), M.Prošková, P.Trochová( vede pokladnu - příspěvky rodičů)( za rodiče), A.Veselý, B. Zelenková (za OÚ) Jednání ŠR : , , Zápisy ze ŠR jsou zveřejněny na webu školy. ŠR projednávala personální změny, schvalovala školní řád, pravidla hodnocení, změny v ŠVP, schválila příspěvek rodičů do fondu, schválila výroční zprávu, projednávala návrhy rozpočtů, na podzim 2014 proběhnou volby do ŠR. Zájmové kroužky :v provozu od do název kroužku vedoucí kroužku Úterý VÝTVARNÝ ( ,2 skup.) p.havelková DYSLEKTICKÝ (vybr.žáci ) p. Balášová

6 ANGLIČTINA (1.-2.roč., 13 13,45) p.jimmy Bozeman Čtvrtek KERAMIKA (2 oddělení, ) DDM Beroun, p.jelínková Zároveň probíhala výuka SZUŠ Dr. Tauberové - zpěv, hra na hudební nástroje (kytara, klavír, klávesy, flétna),nauka, sbor Úterý FLÉTNA,KYTARA p. Váško KLÁVESY, NAUKA, SBOR p. Vášková Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vědomostní Umělecké Pythagoriáda okresní kolo žák 2. místo Matematická olympiáda, okresní kolo žák i žákyně 15. místo Žáci ročníku ZŠ se zúčastnili celorepublikové soutěže Klokan, Cvrček, Kalibro. Matematický Klokan okresní kolo žák 3. Místo. Mladý zdravotník, okresní kolo družstvo 7.místo Literární soutěž PO očima dětí, okresní kolo žákyně 1. místo, žákyně 2.místo, žákyně 3.místo Soutěž málotř.škol EVVO družstvo 2.místo Výtvarná soutěž HZS Střed.kraje žákyně 2.místo Sportovní Hokejbal proti drogám kategorie 1.-3.ročník 1. místo oblastní kolo Beroun 1.místo- regionální kolo Praha 3.místo - MS republiky Praha Florbalový turnaj Středočeských ZŠ Králův Dvůr - družstvo - 4.místo Turnaj ve vybíjené PREVENTAN CUP 4. místo- okrskové kolo Beroun Hokejbal proti drogám Beroun kategorie 4.a 5.ročník 4.místo oblastní kolo Dopravní soutěž, okresní kolo Beroun družstvo - 8. místo Plavecko-běžecké závody Duatlon Hořovice, okresní kolo žákyně 11.místo, žák 4.místo, žák 5.místo Soutěž Mladých cyklistů Beroun družstvo- 6. Místo Plavecko-běžecké závody Duatlon, Čelákovice, krajské finále žák - 6.místo Atletická všestrannost, Beroun družstvo 16.místo Spolupráce s OÚ, důchodci vystoupení na vánočních trzích vítání občánků vystoupení pro důchodce Den matek, výroba přáníček škola celoročně sbírá starý papír, použité náplně do tiskáren, cartridge, úsporné zářivky. na podzim sbíráme kaštany, které jsou předávány MS Chyňava.

7 Spolupráce s MŠ: budoucí žáci z MŠ navštívili 1.roč., sledovali výuku, zapojili se do činností žáci 1.roč. navštívili své budoucí kamarády v MŠ, sledovali jejich přípravu na školu rozlučka v MŠ z důvodu účasti všech učitelů na ŠvP se nikdo nemohl zúčastnit Spolupráce málotřídních škol: ZŠ Hýskov, Nižbor, Karlštejn a Tmaň setkání ředitelek škol : VV soutěž Lidská solidarita (PT Multikulturní výchova) Přírodovědná soutěž , proběhla na ZŠ Nižbor Vybíjená roč , proběhla na ZŠ Karlštejn Odborová organizace ZŠ Hýskov spadá pod odborovou organizaci na ZŠ Nižbor Charitativní akce: OS Život Dětem Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek handicapovaných dětí 1540,- Kč. Fond Sidus Podpora FN Motol Praha a Olomouc ,- Kč. Český den proti rakovině květen Sbírky na podporu boje proti rakovině Adopce Březen adopce zvířátka ze ZOO Praha komba ušatá, bazilišek zelený Sponzorské dary: 5000,- Kč Rybářství Hluboká 2000,- Kč Film Makers, Praha 3000,- Kč Czech Anglo Production, Praha Všechny přijaté dary budou použity výhradně na pomůcky a vybavení ZŠ Hýskov. Stáž, praxe studentů: říjen květen 13/14-2 studentky Pedagogického lycea Beroun, náslechy ve ŠD listopad 2013, 4 týdny - studentka VOŠ Praha, praxe v ŠD duben 2014, 4 týdny studentka VOŠ Praha, praxe v ŠD Ředitelka školy oponent k absolventské práci studentky VOŠ květen 2014.

8 Akce školy Září šk.výlet 4.tř.Křivoklát 9.9. šk.výlet 2.tř. Křivoklát fotografování 1. třída plavání šk.výlet 3. třída Křivoklát vítání občánků plavání plavání v 5.tř. nástup praktikantky Říjen plavání plavání návštěva předškoláků floorbal plavání Listopad plavání práxe studentky VOŠ plavání Lední revue Beroun divadlo K. Čapka návštěva 1. tř. v MŠ adventní věnce ročník Prosinec od 9.00 koledy KD Hýskov vystoupení školy vánoční trhy ŠD výlet vystoupení důchodci Leden prevence 2. ročník beseda horolezectví p. Resch 23.1.zápis do 1. Ročníku divadlo Praha náhradní termín zápisu do 1.ročníku hudební pořad vysvědčení Únor veselé zoubky 1.roč kino Beroun Březen planetárium ve škole 6.3. beseda myslivost individuální třídní výlety dopravní výchova 5.r. BESIP stáž řed.školy v anglic.školách BESIP dop.výchova Beroun den učitelů KD Hýskov a 4. ročník Hasiči Beroun Hasiči Beroun 5.roč Vítání občánků Duben Hasiči Beroun 1. a 2.ročník ročník doprav.v. teorie ročník doprav.v. praxe Beroun Den otevřených dveří, beseda Velikonoce EVVO Nižbor p. Zelenková soutěž ml. Cyklista ZOO Praha Květen hokejbal Praha Palmovka knihovna 3.roč hokejbal Praha Pythagoriáda 5.ročník přírodovědná vycházka 4.ročník duatlon Hořovice Vybíjená Karlštejn 1.-3.ročník Červen ročník Knihovna 3.6. fotografování besídka 4.ročník Den bezpečí Beroun 5.ročník rozlučka 5.ročník KD Hýskov Bezdrev 5.ročník Orlík 1. a 2. ročník Tvrz Holašovice 3. a 4.ročník vysvědčení

9 Projekty financované z cizích zdrojů, granty, sponzorské dary EU peníze školám 15. dubna 2014 byla schválena poslední 5. monitorovací zpráva. Závěr: vynaložené výdaje ve výši ,- Kč jsou považovány za způsobilé. Hodnocení projektu EU Peníze školám V rámci projektu EU Peníze školám byly splněny všechny stanovené cíle. Pedagožky vytvořily 336 DUMů, které byly a jsou používány v hodinách Čj, Aj, M, Prv, Vl a Př. Zveřejněny jsou Škola v projektu využila možnost odučit v rámci individualizace AJ 72 hodin v období dvou školních let Dělená výuka probíhala ve 4. a následovně v 5. ročníku. Díky projektu bylo umožněno pracovat ve dvou skupinách jednoho ročníku. Rozřazení dětí do skupin bylo provedeno na základě výsledků vypracovaného testu. Vznikly tak dvě skupiny dětí s přibližně stejnou jazykovou úrovní, znalostmi a schopnostmi. První skupina měla možnost pracovat rychleji a probrat i rozšiřující učivo. Druhá skupina měla více času na procvičení základního učiva. V obou skupinách bylo probráno stejné učivo podle ŠVP a pro srovnání úrovní znalostí žáků byly v průběhu školního roku opakovaně zařazovány v obou skupinách kontrolní překladové testy (v rozsahu 5 6 vět). Projekt individualizace Aj byl přínosem pro kvalitu výuky Aj. Projekt Prevence rizikového chování byl realizován firmou Elrond s.r.o (ve spolupráci se školním metodikem prevence) ve ročníku v rozsahu 2 krát 8 hodin v každém ročníku. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci budovy ZŠ Hýskov v období květen září 2012 byl projekt zařazen až v průběhu školního roku Lektoři pracovali s dětmi ve dvouhodinových blocích za přítomnosti třídní učitelky, která tak měla možnost sledovat své žáky v daných situacích. Cílem projektu byl rozvoj pozitivního klimatu v třídním kolektivu, potlačení negativních prvků, rozvíjení sebedůvěry a spolupráce. Děti se nejen pobavily, ale měly i možnost více poznat samy sebe a své spolužáky v jiných situacích než v běžné výuce. Děti se na lekce prevence těšily a obdobné hry a prvky prevence se budeme snažit zařazovat (v rámci výuky, či projektech EVVO, Zdravý životní styl a Prevence) i v průběhu dalších školních let. Projekt umožnil pedagogům absolvovat kurzy vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech: digitálních technologií, čtenářské gramotnosti a přírodních věd. Jedna vyučující se zúčastnila zahraničního kurzu pro zkvalitnění výuky anglického jazyka a zlepšení jazykových dovedností. Další vyučující absolvovala roční kurz anglického jazyka v ČR. Škola byla vybavena 8 novými počítači a interaktivní tabulí, které byly po přístavbě školy nainstalovány do nově vzniklé učebny. Výpočetní techniku žáci i učitelé využívají v hodinách většiny předmětů. Slouží nejen k využití výukových materiálů, ale i k prezentaci DUMů vytvořených učiteli. Zároveň byly zakoupeny výukové karty pro hodiny Prvouky a Přírodovědy. Pro zkvalitnění přípravy učitelů na jednotlivé hodiny byl do sborovny zakoupen notebook. Mgr. Lenka Štětková, Mgr. Iveta Kohoutová

10 Projekt Dotkněte se inovací - škola se zapojila do projektu v květnu 2014, hlavní cíl projektu je zvýšení profesního a osobního růstu pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií do výuky na základních a středních školách. Projekt ovoce do škol škola je zapojena do projektu od roku Projekt Mléko do škol škola z důvodu nedostatku prostor na uskladnění není do projektu zapojena. Projekt Zdravé zuby škola je zapojena řadu let. Prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce jsme realizovali z plánovaných dvou pouze jeden preventivní den zaměřený na vztahy ve třídě a upevnění kolektivu. Proběhl v jednotlivých třídách třídní učitelé využívali aktivity zaměřené na tmelení kolektivu, sdílení svých přání, utváření žebříčku hodnot, ale také na společnou zábavu a sdílení příjemné kolektivní atmosféry. Toto téma prolínalo během školního roku i v rámci vyučovacích hodin zejména prvouky, nebo při třídenním pobytu na škole v přírodě. Jinak v tomto školním roce proběhla spousta akcí a děti se úspěšně zapojily do mnoha soutěží. V tomto školním roce nebyl řešen žádný závažný projev šikany, pouze drobné každodenní situace řešené pedagogy v rámci třídního kolektivu nebo dozorů (společný pobyt na školním dvoře o velkých přestávkách). Nevyskytl se problém požití návykových látek. Pedagogičtí pracovníci se snaží předcházet všem projevům šikany. Při náznacích šikany či jejích projevů je neprodleně řeší.provedou zápis do TK a o problému informují zák.zástupce. Všichni učitelé jsou si vědomi své odpovědnosti za žáky. Škola vytváří bezpečné prostředí pro všechny žáky: - podporuje solidaritu a toleranci - podporuje vědomí sounáležitosti - posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy - uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt - rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince Ředitelka školy v rámci DVPP umožňuje proškolení pedagogických pracovníků a zajišťuje dostatečnou informovanost učitelů k dané tématice. Zajišťuje dostatečný dohled nad žáky při všech školních či mimoškolních činnostech. Dbá, aby učitelé nepodceňovali jakýkoliv projev šikany. 1) Spolupráce s MŠ a obcí: vyrábění dárků, návštěva předškoláků v 1.třídě, vítání občánků pěvecko-recitační vystoupení 2) Soutěže: výtvarné, matematické, sportovní a vědomostní soutěže 3) Kroužky na škole v odpoledních hodinách 4) Projektový den (zhodnocení akcí v kronice ZŠ) Veselé zoubky 1.ročník, projekt.dny v rámci Výchovy ke zdraví a EVVO

11 5) DVPP v této oblasti: Iveta Kohoutová a Jarmila Kolářová - 2 výjezdní dvoudenní semináře realizované firmou Elrond EVVO - Týmová spolupráce pedagogů v budování environmentálního povědomí dětí (Jince), 20 hod., Projektové vyučování EVVO a (Orlík) 20 hod V tomto školním roce absolvoval celý pedagogický sbor naší školy 2 výjezdní dvoudenní semináře realizované firmou Elrond s lektory Evou Burdovou, Jiřím Sixtou a dalšími. Učitel 21. století Klima třídy a klima školy (Orlík) (Orlík) V Hýskově Mgr. Iveta Kohoutová Další vzdělávání pedag. pracovníků: Mgr. Lenka Štětková Vzdělávací kurz Microsoft Word začátečníci hodin Praha Manažerská angličtina - Intenzivní jazykový kurz , 90 hodin Manažerská angličtina Distanční e-learningový kurz AJ (DEK) , 40 hodin Manažerská angličtina - Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii (OZS) Bournemouth 5 dnů Výjezdní seminář pro ředitele škol Nesychuně, 2 dny Studium pro asistenta pedagoga, NIDV, krajské pracoviště Praha, únor-červenec 2014, 120 vyučovacích hodin Učitel 21. Století Klima třídy a klima školy (Orlík) Mgr. Jarmila Witoszová(Kolářová) Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Microsoft Word začátečníci (ZŠ Hýskov) 6 hod EVVO - Týmová spolupráce pedagogů MŠ v budování environmentálního povědomí dětí (Jince), 20 hod. Učitel 21. Století Klima třídy a klima školy (Orlík) Projektové vyučování EVVO v MŠ

12 22.2. a (Orlík), 20 hod Metodika výuky psaní / Náprava a zvládání obtíží (Praha 5), 6 hod Čteme s porozuměním každý den základní kurz (Praha 5) 4 hod Závěrečná konference projektu EVVO (Příbram) 9 hod Mgr. Renata Kučerová Genetická metoda výuky čtení v praxi Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Zdravotník a , Azyl.dům Beroun, 4 dny, celkem 40 hod. výuky Čteme s porozuměním každý den 26. května 2014 Mgr. Jarmila Piskáčková Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Microsoft Word začátečníci, ZŠ Hýskov Individuální program smlouvy se školou, Praha Mgr. Iveta Kohoutová Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Microsoft Word začátečníci (ZŠ Hýskov) EVVO - Týmová spolupráce pedagogů MŠ v budování environmentálního povědomí dětí, (Jince), 20 hod. Jóga pro děti (Beroun), 6 hod, Učitel 21. Století Klima třídy a klima školy (Orlík) Projektové vyučování EVVO v MŠ a (Orlík), 20 hod Genetická metoda výuky čtení v praxi (Praha 5) Čteme s porozuměním každý den základní kurz (Praha 5) 4 hod Netradiční metody výuky Čj na 1.stupni ZŠ (Beroun) 4 hod Závěrečná konference projektu EVVO 9 hod (Příbram) Jazykový kurz Aj pro pedagogické pracovníky B1-B1/B hod, Beroun

13 Mgr. Klára Balašová Interaktivní prezentace v MS PowerPoint 2010 online školení 6 hodin (Hýskov - ZŠ) Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou 4 hodiny (Praha, Kořenského 10) Microsoft PowerPoint pokročilí 6 hodin (Hýskov - ZŠ) p. Chlup Oldřich Sl. Adéla Odermattová Školení PO a BOZP srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Výuka tělesné výchovy a školská legislativa NIDV, Praha 1 Zdravotník, Český červený kříž Beroun, , 40 hodin, Závěrečná zkouška (teorie, praxe): Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Výuka tělesné výchovy a školská legislativa, NIDV, Praha, 27. března 2014, 5 hodin p.iva Polánková Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) p.blanka Zelenková Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) p.alice Hošková Školení PO a BOZP, srpen 2013 (ZŠ Hýskov) Ředitelské volno: dvoudenní seminář pro pedagogy(pá, So, Orlík) Prevence sociálně patologických jevů, možnost využít ŠD 2.5. a prohlídka školy soudcem (spojeno s přístavbou školy), příprava otvorů na montáž vzduchotechniky ve 2.patře, možnost využití ŠD Interiér školy a okolí školy: během školního roku docházelo k drobným opravám výměna plyn.kotle (červenec 2013)

14 Údaje k školního roku Školní rok Počet žáků z toho dívek

15 Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 Státní rozpočet Položka Příjmy Výdaje Čerpání platy vyčerpáno dohody vyčerpáno odvody na SP nedočerpáno odvody na ZP FKSP přečerpáno ONIV přečerpáno úraz. pojištění učebnice učeb. Pomůcky náhrada za nemoc školení ostatní služby Příspěvek obec Položka Příjmy Výdaje Zůstatek Příspěvek školní potřeby, pomůcky spotř. mater mater. z daru vodné plyn elektřina služby nevýr. Povahy opravy,údržba DDHM poštovné 721 telefony služby peněž.ústavů školy v přírodě cestovné čerpání RF - služby celkem výdaje ostatní příjmy dary - čerpání školné výběr ŠvP

16 sběr úroky poj.plnění RF - čerpání celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 934,- Kč, čili kladný hospodářský výsledek. Na základě rozhodnutí rady obce bude tento zisk takto rozdělen : tvořen rezerní fond

17 Prostory na ZŠ Hýskov, které je nutné řešit: Škola se stále potýká s prostorově nevyhovujícími šatními prostory. Kromě šatny jsou využívány prostory chodby v přízemí a ve 2. patře. S rostoucím počtem dětí na škole stále trvá problém s uložením převlečení na TV či VpV. Vhodné by bylo do šatních prostor vybudovat malé skříňky. Dalším trvajícím nedostatkem je nevyhovující prostor cvičebního sálu. Hodiny TV se půlí, tím vzrůstají finanční náklady spojené s vyšším počtem hodin TV( o 8 hodin Tv týdně více). Vybavení učeben, moderní formy výuky: Po celý školní rok probíhala výuka v roč. i činnost ŠD podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost. Od 1.roč. do 5.roč. probíhala výuka Aj. Cílem v nižších ročnících je vybudovat pozitivní přístup k učení se Aj a za pomoci her, písniček, programů na PC, flashcards rozšiřovat slovní zásobu, porozumět krátkému textu, vést rozhovor Ve vyšších ročnících je snahou se orientovat v delším textu, přeložit věty do AJ či do ČJ, najít v textu chybu, doplnit slova do textu. V hodinách se využívá dramatizace jednod.textu a řada vhodných her na rozvoj AJ. Škola je vybavena třemi interaktivními tabulemi, ve třech učebnách jsou dataprojektory, v každé učebně jsou počítače, tato technika je využívána ve všech hodinách podle potřeby. Při výuce jsou využívány pomůcky: Logiko, mapy, encyklopedie, slovníky, Dipo, sady karet a názvosloví k výuce Prvouky, Flashcards k výuce Aj, číselné osy, zlomky, magnet.tabule, kružítka, pravítka, atd. Učitelé během výuky využívají vlastní vyrobené pomůcky a výukové programy(dumy). Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedag. radě dne Dne 2014 byla schválena školskou radou. Dne 2014 byla předložena k projednání RO Hýskov. V Hýskově Mgr. Lenka Štětková ředitelka školy

18 Výchova ke zdraví Vlastní hodnocení školy Ve školním roce 2013/2014 se konaly pro žáky ZŠ Hýskov tyto akce: Ovoce do škol Fond Sidus Zdravé zuby Anketa školní jídelna Světový den zdraví Malé příšerky velká hrozba Soutěž mladých zdravotníků Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů Celoškolní projekt výchova ke zdraví Výtvarná soutěž Víš, co jíš soutěž Staň se záchranářem - dětský web Alík Atletická všestrannost nejmladšího žactva Žáci ZŠ Hýskov byli stejně, jako v předchozích letech zahrnuti do projektu Ovoce do škol, který je zajištěn neziskovou společností Laktea, jenž patří mezi zakladatele projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Žáci měli díky tomuto projektu možnost ochutnat 2 krát měsíčně různé druhy ovoce, zeleniny a 100% ovocné šťávy. Stejně jako předchozí projekt je dětem důvěrně známá dobrovolná sbírka Fondu Sidus. Naše škola patří mezi dárce Fondu Sidus vracíme dětem úsměvy jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Ve školním roce 2012/2013 vybrala naše škola 1538,- Kč. Projekt Zdravé zuby, k němuž patří práce s pracovními listy a často i spolupráce se zubním lékařem, byl v letošním roce trochu ozvláštněn prvňáčkům. A to za pomoci doprovodné akce realizované zaměstanci drogerie DM, kteří každému z dětí přivezli ke svému povídání dárkovou tašku s pomůckami a potřebami určenými pro zubní hygienu. Ve druhé polovině školního roku proběhla ve škole anketa týkající se stravování ve školní jídelně. Z celkového počtu 98 žáků se ve školním roce 2013/2014 stravovalo pravidelně přibližně 70 dětí. Podle výsledků školního dotazníku byla převážná část dětí spokojena. Mezi nejoblíbenější jídla našich žáčků patřil: řízek, svíčková omáčka a jiné dobroty. V dubnu letošního roku podpořil naši snahu Státní zdravotní ústav, který na naši školu zaslal materiály vztahující se ke Světovému dnu zdraví. Ten byl v letošním roce zaměřen na

19 problematiku klíšťat. Malé příšerky velká hrozba projekt, který zahrnoval prezentaci, pracovní listy a následnou diskuzi byl mimo jiné motivován i módní přehlídkou na téma Nejvhodnější vtipný oděv do lesa. Koncem dubna proběhly ještě dvě akce. Jednou z nich byla Soutěž mladých zdravotníků, které se zúčastnilo 5 členné družstvo ze 4. a 5. ročníku. Cílem této soutěže bylo prokázat schopnost poskytnout 1. pomoc při úrazu a uplatnit praktické dovednosti a znalosti z dopravní výchovy a poznávání léčivých bylin. Žáci se ve velké konkurenci umístili na 7. místě.poslední dubnovou akcí byla účast našich žáků na okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž byla vyhlášena Ministerstvem dopravy a naši žáci se umístili na pěkném 8. místě. V měsíci květnu proběhl na naší škole rozsáhlý projekt zaměřený na výchovu ke zdraví. Projekt Zdravé svačinky byl rozdělen do několika dnů a realizován byl přímo na půdě školy, ale také doma ve spolupráci s rodiči. Zahájení proběhlo v pondělí 5. května úvodní hrou Riskuj na téma Výchova ke zdraví. Během úterního dne každý žák zaznamenával, co měl k jídlu i pití. Ve středu děti společně s učiteli zhodnotily své stravování během předchozího dne. Následně žáci pracovali s pracovními listy s tématikou zdravé výživy, včetně potravinové pyramidy a zdravého talíře. Touto aktivitou bylo odstartováno celotýdenní zaznamenávání svačinek. Průběžný komentář zaznamenaných svačinek děti motivoval k případnému vylepšení. Vrcholem celé akce bylo ocenění žáků, kteří se skutečně snažili o zdravé, chutné a především energeticky vyvážené svačinky. V květnu jsme se ale společně s žáky účastnili i další akce a to výtvarné soutěže Víš, co jíš vyhlášené Ministerstvem zemědělství. Této soutěže se zúčastnili žáci ročníku. V posledním školním měsíci se děti mohly zúčastnit ještě dvou akcí. První z nich byla registrace na dětském webu Alík, kde odstartovala celostátní soutěž na témata Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - konkrétně Staň se záchranářem. Na tomto webu mohly děti najít mnoho materiálů týkajících se zmíněné problematiky. Poslední akcí letošního školního roku byla sportovní soutěž Atletická všestrannost nejmladšího žactva, do které byly vybrány vždy dvě děti z každého ročníku. Jednalo se tedy o 10 členné družstvo žáků z ročníku. Zdraví je WHO (světovou zdravotnickou organizací) definováno jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jako absence nemoci nebo vady. Obsah sdělení této definice je stavebním kamenem pro akce naší školy. Tohoto faktu se chceme držet i v následujících letech. Mgr. Klára Balášová

20 Evaluační dotazní pro žáky 5.roč. Rozdáno bylo 15 dotazníků. Škole se vrátilo 12 dotazníků. Byl/la spokojen/a s výukou na ZŠ? ANO - NE NEVÍM Co se ti v hodinách líbilo, popřípadě co bys změnil/a. Líbilo se mi: vše se vysvětlovalo, používaly se pomůcky, slohy, vyučování formou hry, metody výuky, počítače, desetinná čísla, zlomky Využíval/a jsi nabídku kroužků na ZŠ? ANO - NE Jaké a proč? 9 3 Výtvarný kroužek líbil se více dětem, hudební líbil se všem, kromě jednoho žáčka, keramika baví je vyrábět, angličtina Líbily se ti akce pro děti, které škola během šk.roků pořádala? ANO - NE Které akce,exkurze,besedy, výlety se ti líbily nejvíce a proč? 12 0 Líbilo se mi: ZOO, hasiči, hrady, den bezpečí, Bezdrev, beseda o horolezectví, Vánoce, Mikuláš, den dětí, výlety na Křivoklát, muzeum lega, povídání s paní Burdovou a panem Sixtou Byl/la jsi spokojen/á s vybavením školy? ANO - NE Co se ti v učebnách líbilo a co jsi postrádal/la? 12 0 Líbilo se mi: interaktivní tabule více dětí, nová učebna, počítače více dětí, modely vesmíru, multipolis Postrádala jsem: tablet Návrh: Ve třídě by mohlo být tlačítko, které by po stisknutí spustilo stěnu mezi spolužáky v jedné lavici. Sloužilo by to proti opisování. Tvůj největší zážitek během pětileté docházky na ZŠ Hýskov (na co budeš rád/a vzpomínat) : Paní učitelku, celou třídní partu, ostatní paní učitelky, paní ředitelku a paní uklízečky, Bezdrev, společné chvíle (Vánoce, trénování na besídku, výlety) Pro děti, které navštěvovaly školní družinu. ŠD navštěvovalo 9 dětí. Byl/a jsi spokojen/a s činností školní družiny? Byl/a jsi spokojen/a s vybavením ŠD? ANO - NE NEVÍM ANO - NE

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více