PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1

2 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše Ježka Kuřívody 700, Ralsko PSČ Okres: Česká Lípa Kraj: Liberecký IČO : Ředitelka školy: Mgr. Ivana Švehlová Tel Zřizovatel: Starosta: Místostarosta : Tel Městský úřad Kuřívody - Ralsko Ing.Miloš Tita Václav Bilický Platnost : od do Čj. : Kuř 153/2010 MOTTO: MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA Školní vzdělávací program vychází z RVP Zpracovatel ŠVP Lenka Vrbová a kolek>v učitelek MŠ jako již druhý ŠVP. ŠVP byl projednán se zřizovatelem města Ralsko a seznámeni s ním byli i rodiče Školní vzdělávací program MŠ T.Ježka Ralsko - Kuřívody, je vlastním programem všech věkových kategoriích v MŠ a bude dále rozpracován do třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd. 2

3 OBSAH ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Kuřívody Ralsko 1) Charakterislka školy 4.str. 2) Podmínky pro vzdělávání Věcné podmínky 5.str. Životospráva 5.str. Psychosociální podmínky 6.str. Organizace chodu školy 6.str. Řízení MŠ 8.str. Personální zajištění 8.str. Spolupráce s rodiči 9.str. 3) Organizace vzdělávání Vnitřní uspořádání školy 10.str. Charakteris>ka jednotlivých tříd 11.str. Spolupráce 12.str. 4) Charakterislka vzdělávacího programu Filozofie školy, vzdělávací záměry a cíle 13.str. Zásady pedagoga 14.str. Péče o zdraví a tělesný vývoj dítěte 15.str. Dě> se specifickými poruchami 16.str. Formy a metody vzdělávací práce 17.str. 5) Vzdělávací obsah 18.str. Témata pro předškolní vzdělávání 21.str. Podzimní hry a činnos0 22.str. Zimní hry a činnos0 26.str. Jarní hry a činnos0 30.str. Letní hry a činnos0 34.str. Cíle předškolního vzdělávání 36.str. 6 ) Evaluační systém 40.str. 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je od sloučena v jedno ředitelství ZŠ T. Ježka, pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivany Švehlové. Od roku 2003 jsme v právní subjek>vitě. V roce 2005 zde bylo předěláno elektrické vytápění na dálkové.v roce 2006 byly na škole provedeny úpravy týkající se zabezpečení budovy a požární ochrany. V roce 2009 bylo vystaveno nové oplocení celého areálu. Areál školy je uzamykatelný. Škola má dvě patra. V přízemí se nachází třída MŠ STONOŽKY pro 27 děg,umývárna a WC pro dě> MŠ, šatna pro dě> MŠ, odděleně od šatny děg ZŠ, jídelna, kuchyň, úklidová místnost. V prvním patře je třída MŠ SLUNÍČKA pro 13 děg, tělocvična, sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář vedoucí stravovny a účetní, šatna pro zaměstnance, WC a umývárna pro dě>. Ve druhém patře je ředitelna, dvě třídy základní školy, kabinet s počítačem, sociální zařízení pro dě>. K hlavní budově patří družina, hospodářská budova a keramická dílna, které se nachází asi 50m od školy. V areálu školy je hřiště, zahrada s pískovištěm, průlezkami, sportovištěm a domečkem. Zahrada je veliká a je přednosg naší mateřské školy. Město Ralsko se skládá z několika lokalit, které jsou od sebe vzdáleny až 10 km. Mateřská škola se nachází v lokalitě Kuřívody, kde je také Městský úřad Ralsko. Dě> z ostatních lokalit Ploužnice, Hvězdov, Hradčany, jsou dováženy do mateřské školy auty. Dopravu zajišťuje a dotuje město Ralsko. Do MŠ jsou přijímány dě> ve věku 3 7 let. Kapacita MŠ je 40 děg. Filozofie MŠ vychází z učení J.A. Komenského učení hrou a z potřeb děg. MŠ při přijímání děg upřednostňuje dě> předškolního věku a dě> s odkladem školní docházky a poté dě> pracujících rodičů. Mateřská škola se především zaměřuje na zdravý vývoj děg, přirozený pohyb a celkový rozvoj osobnos>. 4

5 PODMÍNKY předškolního vzdělávání 1. Věcné podmínky MŠ Prostor MŠ je sice vhodný pro kolek>vní i individuální činnost děg, ale prostory jsou malé. Využíváme proto práci ve skupinách, aby dě> měly více prostoru. Materiální vybavení je dostačující a je přizpůsobeno věku děg. Vše je zdravotně a hygienicky nezávadné. Matrace, lehátka a lůžkoviny odpovídají hygienickým normám. Dě> odpočívají ve třídách. Matrace a lůžkoviny se uklízejí. Rozbité hračky a pomůcky se průběžně vyměňují. Zaměřujeme se na stavebnice pro jemnou motoriku a doplňujeme neustále pracovní materiál, aby dě> mohly samostatně tvořit. Dě> mají stanovená pravidla na půjčování a úklid hraček. Mateřskou školu a třídy si vyzdobujeme vlastními výtvory. Rodiče tak mají přístup ke všem pracím svých děg. Celý rok využíváme především školní zahradu, kde mají dě> velký prostor na hraní a v teplých dnech využíváme zahradu i k výchovně vzdělávacímu programu. Na zahradu jsme nechali navézt kopec hlíny a v zimě zde můžou dě> sáňkovat. V létě tento kopec využíváme k různým sportovním ak>vitám. 2. Životospráva dětem zajišťujeme plnohodnotnou stravu, snažíme se o pestrost jídelníčku po celou dobu mají dě> zajištěn pitný režim do jídelníčku zařazujeme nové receptury zdravé výživy, cereálie, vícezrnné pečivo, apod. dě> mají dostatek mléka a mléčných výrobků do jídla dě> nenugme, ale snažíme se alespoň o ochutnání na jídlo máme stanovený řád, jelikož jídelnu využívá i základní škola a MěÚ Ralsko každý den máme Tv chvilku, tělocvičnu využíváme dle potřeby dětem zajišťujeme dostatek ak>vit a odpočinku podle věku dítěte 5

6 pohyb ve třídách je omezený, proto využíváme zahradu a tělocvičnu podle podmínek pravidelně realizujeme pobyt venku na zahradě nebo v okolí školy, kde umožňujeme dětem dostatek přirozeného pohyb 3. Psychosociální podmínky Dětem vytváříme takové podmínky, aby se cí>ly spokojené a v bezpečí Při předávání děg se snažíme o příjemné rozloučení s rodiči U dovážených děg toto probíhá při předávání u auta Každé dítě má ve školce stejná práva i povinnos> Respektujeme individuální potřeby děg Zamezujeme projevům zesměšňování, ponižování a šikaně Každý problém se snažíme s dětmi vyřešit Rozvíjíme u děg kolek>vnost, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, ale i zdravou soutěživost Vedeme dě> k dodržování určitých pravidel a zároveň podporujeme osobní svobodu Učíme dě> znát určité hranice při hrách, volnos>, práci a pobytu venku Snažíme se o to, aby třída byla pro dě> příjemné a kamarádské prostředí Dáváme dětem dostatek času a možnosg k dokončení práce Pěstujeme u nich sounáležitost a pomoc mladším kamarádům Dě> se snažíme často chválit a odměňujeme je barevnými kamínky za splněné úkoly Všichni zaměstnanci se snaží o příjemné klima a vzájemnou spolupráci, aby dětem vytvořili bezpečné prostředí 4. Organizace chodu školy Do MŠ jsou přijímány dě> ve věku od 3 do 7 let Přijímací řízení pro přijeg děg do MŠ( zápis) probíhá v měsíci květnu, vždy 2 dny, rodiče jsou upozorněni měsíc předem na informačních tabulích v Ralsku, kdy Přijímací řízení pro přijeg děg do MŠ probíhá 6

7 Provoz MŠ začíná 6,30 hod a končí v 16,00 hod Dě>, které bydlí v Kuřívodech dochází do MŠ s rodiči, kteří je předají paní učitelce Dě>, které se dovážejí, předají rodiče u auta, kde jede řidič a pedagogický pracovník. Zde se bohužel musí vyřešit i některé organizační věci, které řešíme s ostatními rodiči ve školce. Různé akce a programy MŠ řešíme písemnou formou na lístečky, které předáváme rodičům u auta. Děg, které se dovážejí, je zhruba polovina přijatých. Z tohoto důvodu je přesně stanovena doba příchodu děg do MŠ. Místní dě> dochází do MŠ do 8,00 hod. V případě telefonické nebo předem ústní dohody mohou ve vyjímečných případech přijít déle. Rodiče dě> omlouvají telefonicky nebo přímo v MŠ do 7,30 hod. Přijímáme dě> zdravé a rodiče nás musí informovat o změnách zdravotního stavu dítěte Do 7,00hod se dě> scházejí ve třídě Stonožek a potom se rozdělují do obou tříd, odpoledne se dě> opět spojují od 14,00 hod do jedné třídy. Každá třída má svojí šatnu. Třída Stonožek má šatnu u své třídy v přízemí, ale třída Sluníček má šatnu na hlavní chodbě v přízemí a třídu má v prvním patře. Vzhledem k prostorám školy, nejde tento problém jinak vyřešit. V naší MŠ je společná jídelna se ZŠ, a proto dě> ze třídy Sluníček chodí do jídelny pouze na oběd a odpolední svačinu. Ranní svačina se jim nosí do třídy. Tělocvična je také společná se ZŠ, ale využíváme jí v době, kdy žáci nemají TV a po společné domluvě s druhou třídou. Stanovený řád nemáme. Odpočinek děg dě> odpočívají ve svých třídách. Sluníčka na lehátkách s matracemi a povlečením. Lehátka se přinášejí ze šatny zaměstnanců. Odpočívají od 12,00 hod do 13,30 hod. Stonožky odpočívají v herně na matracích, které mají uklizené přímo v herně. Odpočívají podle individuální potřeby. Dě> s menší potřebou spánku mohou po určité době pracovat ve třídě (kreslení, modelování, prohlížení knížek, IČ pracovní listy). Ve 14,30 hod se odváží první várka děg autem a poslední várka se odváží v 15,00hod. Místní dě> mohou využívat školku do 16,00 hod. Ve třídách pracujeme kolek>vně i ve skupinkách. Při pobytu venku využíváme zahradu nebo chodíme po okolí školy. 7

8 Třídy se snažíme spojovat minimálně, pouze při větší absenci pedagogických pracovníků. 5.Řízení mateřské školy Všichni zaměstnanci mají jasně vymezeny své úkoly a povinnos> Ve třídě Stonožek je velká informační nástěnka, kde je přesný přehled pracovní doby všech učitelek Zde jsou všichni informováni o pedagogických poradách, seminářích a ostatních úkolech, které souvisí s pedagogickou činnosg Ředitelkou celého zařízení je Mgr. Ivana Švehlová, která je zároveň učitelkou 1.třídy ZŠ Zástupkyní paní ředitelky je Lenka Vrbová, učitelka v MŠ ve třídě Stonožky Pedagogický sbor pracuje jako tým a spolupracuje se všemi zaměstnanci školy, je respektován názor zaměstnance Společně vytváříme příjemné prostředí pro dě> z MŠ a ze ZŠ i pro všechny zaměstnance Snažíme se o dobrou spolupráci se zřizovatelem a základní školou Absolvujeme různé semináře a školení, abychom se více vzdělávali 6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MŠ Mgr. Ivana Švehlová ředitelka ZŠ a MŠ Lenka Vrbová učitelka MŠ (zástupce ředitele) Jaroslava Ondrejková učitelka MŠ Lenka Dokoupilová učitelka MŠ Renata Němečková vychovatelka ŠD (zastupující učitelka) Veronika Lukešová učitelka ZŠ (zastupující učitelka) Monika Taterová uklízečka Alena Janků kuchařka Jaroslava Nováková vedoucí stravování Ludmila Štefflová účetní Marcela Chovancová školnice, zaměstnankyně MÚ 8

9 Lada Tschunková kuchařka, zaměstnankyně MÚ V MŠ pracují na plný úvazek tři učitelky. Dvě kvalifikované, jedna studuje dálkově pedagogickou školu a dvě suplující učitelky nekvalifikované, které mají pouze částečný úvazek. Kvalifikované učitelky mají úvazek v základní škole, a proto zde v této době vypomáhají suplující učitelky. Přesný pracovní harmonogram je na hlavní nástěnce ve třídě Stonožky a je organizován tak, aby byla zajištěna op>mální péče při všech činnostech. Všichni pracujeme jako tým a vždy si vypomůžeme. Na plánování práce, evaluace a třídních plánech se podílí pouze paní učitelky s plným úvazkem, ty také plně zodpovídají za pedagogickou činnost. Pedagogický personál respektuje potřeby děg, posiluje jejich sebevědomí. Logopedickou prevenci provádíme ve spolupráci s MěÚ, v místním centru. 7. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou seznámeni s informacemi na nástěnce, která je v šatně děg. U dojíždějících děg informujeme rodiče písemně pomocí lístečků. S rodiči spolupracujeme co nejvíce ústně, pořádáme besídky a třídní schůzky. Rodiče mohou do MŠ kdykoliv přijít a podívat se na své dítě, jak pracuje. Pomáháme s radou u sociálně slabých rodin. Zapojujeme rodiče do soutěží, kterých se s dětmi zúčastňujeme. Doporučujeme rodičům také různá vyšetření děg v pedagogických poradnách a snažíme se jim při tom být plně nápomocni. Spolupracujeme také při zápisu děg do 1.třídy ZŠ, s rodiči vedeme rozhovory o dětech a jejich zralos>. Rodičům také doporučujeme různou literaturu pro dě> předškolního věku. Snažíme se být jim nápomocni při různých otázkách a potřebách. 9

10 Rodiče mohou kdykoliv se přijít na své dítě zeptat nebo se poradit s paní učitelkou individuální pohovory. S plánem výchovné práce jsou rodiče vždy seznámeni na první třídní schůzce. Průběžně pak na nástěnkách jednotlivých tříd Usilujeme o oboustrannou důvěru a spolupráci. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Vnitřní uspořádání a charakterislka tříd V prvním poschodí se nachází třída SLUNÍČKA, kde pracuje jedna paní učitelka, Lenka Dokoupilová Třídu i hernu tvoří jedna místnost Po dohodě s hygienou je zde zapsáno 13 děg ve věku 3 4,5 let Třída je plně vybavena dětským nábytkem, který odpovídá hygienickým normám Umývárna a toaleta jsou na chodbě v patře, vedle třídy Ranní svačinu mají dě> ve třídě, oběd a odpolední svačinu v jídelně, která je v přízemí Dě> mají dostatek hraček i pomůcek pro všechny činnos> Na Tv chvilku využívá tato třída převážně tělocvičnu, která se nachází ve stejném patře Šatna této třídy je v přízemí školy Nástěnka pro rodiče je na chodbě školy před třídou Lehátka a lůžkoviny se zde přináší v době oběda a po odpočinku se opět uklízejí do šatny pro zaměstnance Odpočívat zde může maximálně 10 děg V této třídě se zaměřují na vzájemnou komunikaci, kamarádství, sebeobsluhu, zdravý pohyb a pracovní činnos> Třída je vyzdobena převážně pracemi děg V přízemí školy najdete třídu STONOŽKY, kde je zapsáno 27 děg ve věku 4,5 7 let, kde pracují dvě paní učitelky, Lenka Vrbová a Jaroslava Ondrejková Třída má šatnu před třídou, kde je také informační nástěnka pro rodiče a nástěnka pro výtvarné práce děg 10

11 Toalety a umývárna se nachází vedle šatny a je možné jít z ní přímo do třídy Ve třídě jsou 4 stolečky a 24 židliček ve dvou velikostech Zde mají dě> hračky na jemnou motoriku a veškerý pracovní a výtvarný materiál Vedle třídy je herna, kde je koberec a dě> i hrají na zemi s velkými stavebnicemi a auty Máme zde také koutek pro holčičky s kuchyňkou a kadeřnictvím, snažíme o největší prostor pro hraní Dbáme na to, aby dě> hračky po sobě uklízely, nerozbíjely je a vážily si jich Máme zde koutek s klavírem a hudebními nástroji Pracujeme kolek>vně i ve skupinkách, snažíme se o to, aby si dě> vzájemně pomáhaly a respektovaly se Na ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu docházíme do jídelny, která je také v přízemí školy, zde je nábytek přizpůsoben dětem předškolního věku Při odpočinku si dě> připraví matrace, na kterých odpočívají podle individuální potřeby V naší mateřské škole probíhají během roku různé akce: divadelní představení besedy dopravní, přírodovědné, ekologické brigády v lese zúčastňujeme se různých soutěží a projektů besídky pro rodiče výlety a vycházky do lesa - krmení zvířátek sportovní soutěže, oslavy svátků, tradice V naší MŠ máme kroužek pěvecký pod vedením paní učitelky Lenky Vrbové a kroužek hry na flétnu pod vedením paní učitelka Jaroslavy Ondrejkové. Tyto kroužky jsou spojeny s dětmi ze základní školy. Spolupráce se ZŠ Jelikož jsme integrované zařízení, spolupracujeme se ZŠ každý den, 11

12 je zde vzájemná spolupráce v určitých ak>vitách (divadelní představení) společné akce, návštěvy tříd, besídky, divadelní představení, apod., besedy hudební, přírodní, ekologické, společné zpívání a vystupování pro veřejnost, oslavy MDD, závěrečná vystoupení a rozloučení na konci školního roku. výuka předmětů HV,PV,VV a TV učitelkami z MŠ Pořádáme se ZŠ týdenní pobyt na horách Spolupracujeme s : Městským úřadem a Informačním centrem Ralsko, při realizaci různých akcí, jako je například setkání s místními důchodci, maškarní bály pro dě>, vítání nových občánků, vánoční zpívání v kostele, vystoupení pro veřejnost. Vojenskými lesy Mimoň kde se podílíme na soutěžích, úklidu lesa a na mysliveckém dni Skelná huť. Ekologické besedy a návštěva Info centra Hradčany MŠ Komenského Mimoň kde si předáváme zkušenos> a nápady. knihovnou v Kuřívodech besedy a prohlídka knihovny. LŠU Mimoň kde se zúčastňujeme společného zpívání. Dopravní policií v České Lípě 1x ročně beseda s prak>ckou ukázkou Policií ČR prak>cké ukázky 12

13 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filozofie školy,vzdělávací záměry a cíle Moyo: MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z filozofie učení hrou, z potřeb děg, dětské fantazie, výtvarného projevu, přirozeného pohybu a hudby. Cílem je připravit dítě na vstup do základní školy tak, aby mělo předpoklady bez problémů nastoupit do 1.třídy. Mělo by být samostatné v oblékání, znát barvy, správně vyslovovat nebo alespoň docházet do logopedické poradny, znát své jméno, příjmení a bydliště, umět se správně chovat k dospělým osobám, nebát se vystupovat před kolek>vem, samostatně se vyjadřovat, umět koordinaci pohybu, umět naslouchat druhému, pracovat v kolek>vu i samostatně, znát své potřeby a umět je vyjádřit. Mateřská škola se gmto zaměří na to, aby vytvořila vhodné prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podmětů, dávala dostatek možnosg k uspokojování potřeb dítěte a překonávání překážek během života tak, aby se dítě vnímalo jako plnohodnotný a schopný jedinec, který je ve svém okolí přijímán. Probouzet v dítě> zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat nové, mít odvahu ukázat co umím a zvládnu, podporovat fantazii dítěte, přirozený pohyb,vnímání hudby a všeho krásného kolem nás. 13

14 Seznámit dě> i s nega>vními situacemi ve světě, zkusit je některé řešit nebo o nich alespoň diskutovat. Dítě musí být připravené na to, že i nega>vní věci jsou součásg života. Toto by mělo směřovat k našemu cíli připravit dítě na vstup do 1.třídy a zároveň do života. Předškolní pedagogog by měl vykonávat tyto odborné činnosl Analyzovat věkově individuální potřeby děg a v rozsahu těchto potřeb zajišťovat profesionální péči o dě>, jejich výchovu a vzdělání Realizovat individuální i skupinové vzdělávací činnos> směřující cílevědomě k rozvoji děg, rozšiřování jejich kompetencí (schopnosg, dovednosg, poznatků, postojů) Samostatně projektovat vzdělávací a výchovné činnos>, provádět je, hledat vhodné strategie a metody pro individuální a skupinové vzdělávání děg Využívat odborných metodik a uplatňovat didak>cké prvky odpovídající věku a individualitě děg Plánovat a provádět individuální činnost Provádět evaluační činnost sledovat a posuzovat účinnost vzdělávacího programu, kontrolovat a hodno>t výsledky své práce, individuální pokroky děg, monitorovat a hodno>t podmínky, v nichž se vzdělání uskutečňuje Výsledky hodnocení uplatňovat v plánování a v procesu vzdělávání Provádět besedy a poradenské činnos> pro rodiče Analyzovat vlastní vzdělávací potřeby a naplňovat je sebevzdělávacími činnostmi Evidovat názory, přání a potřeby kolegů, spolupracovníků, rodičů i zřizovatele a na získané podněty reagovat Pedagog má vést vzdělání tak,aby: 14

15 se dě> cí>ly v pohodě po stránce fyzické, psychické i sociální se dě> rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj dě> měly dostatek podnětů k učení a radost z něho bylo posilováno sebevědomí děg a jejich důvěra ve vlastní schopnos> dě> měly možnost vytvářet vzájemné vztahy a cí>ly se ve skupině bezpečně byl dostatečně podporován a s>mulován rozvoj řeči a jazyka se dě> seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnost důležité dě> obdržely sociální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě nebo aktuálně potřebují dě> mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních ak>vit ovlivňovat své okolí Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči umožňovat rodičům přístup za svým dítětem a zúčastnit se jeho činnos> umožňovat rodičům účastnit se různých akcí vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítě>, jeho prospívání, rozvoji a učení PÉČE O ZDRAVÍ A TĚLESNÝ VÝVOJ DÍTĚTE V MŠ předškolní výchova zajišťuje celodenní péči o zdraví děg, zdárný duševní i fyzický vývoj zajišťuje pravidelný denní režim dle potřeb děg, věku a aktuální situace doplňuje rodinnou výchovu v oblastech odborného vedení spolupracuje s PPP, navrhuje na logopedická vyšetření, spolupráce při nápravě řeči, spolupráce s pediatry, korigování běžných vad výslovnos> děg v logopedické poradně, po domluvě s rodiči spolupráce s MŠ dle podmínek pravidelně realizuje pobyt děg venku, na školní zahradě nebo v okolí MŠ, umožňuje dětem dostatek přirozeného pohybu, dbáme na správné oblečení ve třídě i při pobytu venku tv chvilka každý den 15

16 využívání tělocvičny dle potřeby zajišťuje dětem dostatek ak>vit a odpočinku podle věku dítěte provádí cvičení v rámci předškolního vzdělávání a další sportovní ak>vity převážně venku pitný režim, ve třídách mají dě> čaj nebo šťávu a mohou se kdykoliv napít v oblas> stravování poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu pomoc rodičům při různých problémec PODMÍNKY K DOSAŽENÍ CÍLŮ A ZÁMĚRŮ PŘI PRÁCI V MŠ Podmínky jsou stanoveny školským zákonem č.561/2004sb.o předškolním vzdělávání, jsou legisla>vně vymezeny v právních normách, vyhláškách a předpisech. Důležitou je Vyhláška č.14/2005sb.,ze dne o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006sb. dobrá spolupráce pg.pracovníků MŠ, ostatních zaměstnanců a rodičů promyšlené plánování činnos> se zpětnou vazbou sledování aktuálních informací a poznatků předškolního vzdělávání sebevzdělávání volba nejvhodnějších metodických postupů schopnost pružně reagovat na změny spolupráce se ZŠ a ŠD návaznost hodnocení a sebehodnocení ( evaluace) Vzdělání děz se specifickýmí vzdělávacími potřebami Děl se specifickými vzdělávacími poruchami Dětem se snažíme zajis>t kvalitní péči Spolupracujeme s rodiči Doporučujeme a zajišťujeme logopedickou nápravu v místním informačním centru, tato péče je bezplatná Každý den provádíme kolek>vní jazykovou chvilku Individuálně se věnujeme dětem s odloženou školní docházkou formou pracovních listů, klademe důraz na správnou výslovnost 16

17 Doporučujeme rodičům vyšetření v PPP v České Lípě nebo Mladé Boleslavi nebo u dětského psychologa v České Lípě U hyperak>vních děg se snažíme o klidný přístup Mimořádně nadané děl V této době nemáme žádné mimořádně nadané dě> Pokud se nějaké dítě nadané v naší škole vyskytne, doporučíme rodičům zájmový kroužek, kam by dítě mohlo docházet a svůj talent využít. Kroužky v městě Ralsko jsou - keramický, pěvecký, sportovní a hra na flétnu, další kroužky jsou v Mimoni, České Lípě nebo v Mladé Boleslavi Formy a metody vzdělávací práce Vzdělávací program jsme zpracovali podle RVP a prolínají se zde cíle z pě> oblasg RVP PV. Je rozdělen do dese> integrovaných bloků. Každý integrovaný blok má několik podtémat. Učitelky jednotlivých tříd vzdělávací program dále rozpracovaly do TVP tak,aby naplňovaly cíle a přizpůsobily vzdělání potřebám děg. Témata se podřizují ročnímu období. Cíle předškolního vzdělávání - obecně Dítě a jeho tělo rozvíjet tělesnou zdatnost, přirozený pohyb dítěte, osvojení základních hygienických návyků, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, poznávat svoje tělo, dbát na správné držení těla, správné dýchání, sebeobsluha, rozvíjet základní smysly zrak, sluch, čich, hmat, chuť, v průběhu dne zařazovat různé pohybové ak>vity. Dítě a jeho psychika rozvíjet pozi>vní pocity u děg, podporovat jejich schopnos>, správná výslovnost, jazykové vyjadřování, gymnas>ka mluvidel, říkanky, básničky poslech,drama>zace pohádek, práce s knihou, tvoření vět, samostatné vyprávění příběhu, vnímání jednotlivých hlásek. Dbát, aby vše probíhalo přirozeně, bez psychického nátlaku na dítě. Dítě a ten druhý podporovat dětská přátelství, rozvíjet toleranci, respektovat kamaráda, příběhy o kamarádství, vztahy mezi dětmi a dospělými, bránit projevům násilí, navzájem se respektovat, pomáhat si a vyhýbat se zbytečným konfliktům. 17

18 Dítě a společnost poznávat hodnotu lidské práce, návštěvy divadelních představení, besídky pro rodiče a ostatní občany, vítání nových občánků, učit se poznávat mravní hodnoty, rozlišovat kladné a záporné lidské vlastnos>, umět být zdvořilý, umět poděkovat, pozdravit, udržovat pořádek při hře a při práci, uklízet hračky a pomůcky, seznamovat se s lidovou tvořivosg a tradicemi. Připravovat dítě do života v oblas> monokulturní výchovy, seznámit se s rozdílnosg kulturních komunit, porozumění, rozdílné hodnoty uznání. Dítě a svět seznamovat se s naší kulturou a kulturou jiných zemí, vážit si přírody, sounáležitost mezi živou a neživou přírodou, poznávat různé materiály, dbát na čistotu okolí i areálu školy, úklid zahrady, brigády v lese. VZDĚLÁVACÍ OBSAH DÍTĚ A JEHO TĚLO PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI SEBEOBSLUHA Oblékání a svlékání Zapínání knoflíků,zipu Zavazování tkaniček Skládání oděvu Udržování pořádku v šatně HYGIENA Používání přiboru Česání Používání toaletního papíru Mytí rukou Používání kapesníku LOKOMOČNÍ POHYBY Chůze ze schodů,do schodů Chůze a běh v přírodním terénu Chůze a běh do kopce a z kopce Sáňkování,klouzání PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI Uklidit po sobě po práci,po hraní Utírání rozlité tekutiny Zametání košťátkem a lopatkou Odnášení jídla na své místo Dolít si nápoj ŽIVOTOSPRÁVA VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA POPIS ČÁSTÍ LIDSKÉHO TĚLA Hra na tělo Hmatové hry Zrakové hry Sluchové hry Smyslové hry LOKOMOČNÍ ČINNOSTI Chůze mezi překážkami Chůze v nerovném terénu Chůze v zástupu Chůze v rozptylu Běh slalom Běh v terénu Běh na určitou vzdálenost Běh ve dvojicích Běh podle hudby Běh mezi překážkami Skoky do dálky Skoky snožmo Skoky z místa a s rozběhem Skoky přes překážku Výskok na předmět Lezení pod překážkou Prolézání, Přelézání, Podlézání 18

19 Motivace na správnou stravu Návyky správného stolování Pitný režim Jíst pomalu,nepřejídat se KONSTRUKTIVNÍ HRY Stavby z kostek Mozaiky,skládanky,korálky Tvoření z přírodnin MEZILIDSKÉ VZTAHY Neubližovat ostatním Pozdravit,poděkovat Požádat o radu,pomoc Neposmívat se,nenadávat Pomoci druhému Svěřit se učitelce,kamarádovi RELAXACE Kineziologické cviky Relaxační cviky Dechová cvičení CVIČENÍ JEMNÉ MOTORIKY Hod jednoruč Hod na cíl, hod do dálky Házení a chytání ve dvojicích,koulení míče Cvičení na nářadí Kotoul vpřed Výstupy a sestupy na žebřinách Cvičení na lavičce Cvičení na žíněnce Průpravné cviky S náčiním i bez náčiní Pohybové hry Pohybové hry se zpěvem Tanečky, Hry na rytmické nástroje Kresba pastelkami,pastelem,tuží,uhlem Malba temperami,vodovkami, Lepení textil,papír,příroniny Sříhání a vystřihování papír,textil Modelování Práce s papírem,přírodninami,dřevem,kovem a dalším materiálem,koláže DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA JAZYK A ŘEČ Jazykové chvilky Gymnastika mluvidel Artikulační cvičení Rytmizace slov a říkadel Jazykové hry Na tichou poštu Na ozvěnu Gramatická správnost mluveného projevu Přiměřená hlasitost projevu Zřetelnost a souvislost projevu Neskákat do řeči Naslouchat druhému Sledování pohádek CD,video české pohádky Naučné pořady televize Rozvoj slovní zásoby podst.jm.,příd.jm,.slovesa Vyprávění -zážitků,textu,podle obrázků Popis předmětů.jevů,obrázků Rozklad slov na slabiky Poslech - pohádek,říkanek.skladeb Přednes básní,říkanek,dramatizace Hádanky,vtipné rýmovačky Hláska na začátku a na konci slova Délka samohlásky - ve slově a slabice Dokončit - příběh,říkanku Homonyma,synonyma,antonyma Zpěv skupinový,sólový,s doprovodem,bez dopr. Hry s písničkou POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI,MYŠLENKOVÉ OPERACE,PŘEDTAVIVOST Výběr činností dle zájmu Manipulace s předměty a obrázky 19

20 Námětové hry Třídění,přiřazování,sjednocování,porovnávání Hry ve skupinkách Číselná řada 1-10 Uplatnění fantazie při hře Prostorové pojmy před,za,pod,vedle,mezi,atd. Prohlížení knih Matematické pojmy více,méně,stejně Kulturní památky v okolí Geometrické tvary menší,větší,stejný Puzzle,hlavolamy, Pracovní listy Rozvoj soustředění a trpělivosti Rozlišovat dobré x špatné Dokončit započatou činnost Kineziologická cvičení SEBEPOJETÍ,CITY, VŮLE Pochvala za sebemenší pokrok Podpora kamarádství Sebehodnocení,rozvoj sebedůvěry Samostatnost DÍTĚ A TEN DRUHÝ Vedení ke spolupráci Přijímat ostatní děti do hry Neřešit konflikt násilím Tolerance k druhým Přijmout následky svého chování Vzájemná pomoc Společenské hry, Poslech příběhů s dětským hrdinou Výtvarné hry Dramatická výchova a námětové hry Práce ve skupinách Dramatizace pohádek a různých situací Hudebně poh.hry a tanečky Kolektivní hry a činnosti Kolektivní výtvarné práce 20

21 DÍTĚ A SPOLEČNOST Seznamování s prací dospělých Návštěva kulturních památek Výzdoba tříd a chodeb Návštěva základní školy Výstava dětských prací Kulturní vystoupení na veřejnost Péče o hračky Výroba dárků k různým příležitostem Námětové hry Společenské akce Návyky slušného chování Divadelní představení Seznamování s životem společnos> Besedy Vycházky Účast na soutěžích Beseda s důchodci DÍTĚ A SVĚT Seznamování s vesnicí a městem NÁZVY Seznamování s okolím Domácích zvířat,mláďat,užitek Změny související s ročním obdobím Volně žijících zvířat Prohlížení naučných knih Vodních živočichů Znalost barev Hmyzu Seznamování s různým materiálem Ptáků EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Kvě>n Sběrové akce Stromy jehličnaté,listnaté Brigáda v lese Hudební nástroje Úklid okolo školy Dny v týdnu,roční období (měsíce) Výchova k ochraně životního prostředí RODINA Vztah k přírodě Jméno,adresa Pojmenovat členy rodiny Povolání rodičů Dopravní prostředky 21 PRAKTICKÁ ČÁST ŠVP pro předškolní vzdělávání

22 PODZIMNÍ HRY A ČINNOSTI 1. DOMA A VE ŠKOLE dítě a jeho tělo dítě a ten druhý dítě a psychika dítě a společnost dítě a svět MOJE ŠKOLKA, MOJI KAMARÁDI KÁMEN TŘÍDĚNÍ ODPADU DÍLČÍ CÍLE Zaměřujeme se na adaptaci děg Seznámení s pravidly v MŠ Poznávání nových kamarádů Všímat si změny v přírodě, ochrana přírody Hry a činnos> zaměřené na adaptaci děg a ochrany přírody 2. PODZIM NA ZAHRADĚ, NA POLI A V LESE dítě a jeho tělo dítě a ten druhý dítě a psychika dítě a společnost dítě a svět OVOCE A ZELENINA POČASÍ,PŘÍRODA, DRACI NA PODZIM POHÁDKY LIDOVÉ TRADICE 22

23 DÍLČÍ CÍLE Poznávat podzimní plody a práci na polích Osvojit si poznatky o živé a neživé přírodě Pozorovat změny počasí na podzim, správné se oblékat Správně se chovat ke všem živočichům, Znát hlavní znaky volně žijících zvířat a ptáků Pracovat s přírodním materiálem, pracovní listy Pohádkové příběhy 3. VODA ZNAMENÁ ŽIVOT dítě a jeho tělo dítě a ten druhý dítě a psychika dítě a společnost dítě a svět ŘEKY A JINÉ VODNÍ TOKY ŽIVOT ŽIVOČICHŮ U VODY ŽIVOT A RYBY VE VODĚ, PITNÁ VODA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA A PTÁCI DÍLČÍ CÍLE Poznat život vodních živočichů Znát a umět pojmenovat veškeré vodní toky Ochrana životního prostředí Orientace v přírodě, studánky Podporovat fantazii a představivost u děg Potřeba vody v životě Voda a ostatní zvířata a ptáci 23

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 3. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 2. 9. 2013 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Cíle a klíčové kompetence Předškolní vzdělávání: navazuje na výchovu v rodině usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více