PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1

2 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše Ježka Kuřívody 700, Ralsko PSČ Okres: Česká Lípa Kraj: Liberecký IČO : Ředitelka školy: Mgr. Ivana Švehlová Tel Zřizovatel: Starosta: Místostarosta : Tel Městský úřad Kuřívody - Ralsko Ing.Miloš Tita Václav Bilický Platnost : od do Čj. : Kuř 153/2010 MOTTO: MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA Školní vzdělávací program vychází z RVP Zpracovatel ŠVP Lenka Vrbová a kolek>v učitelek MŠ jako již druhý ŠVP. ŠVP byl projednán se zřizovatelem města Ralsko a seznámeni s ním byli i rodiče Školní vzdělávací program MŠ T.Ježka Ralsko - Kuřívody, je vlastním programem všech věkových kategoriích v MŠ a bude dále rozpracován do třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd. 2

3 OBSAH ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Kuřívody Ralsko 1) Charakterislka školy 4.str. 2) Podmínky pro vzdělávání Věcné podmínky 5.str. Životospráva 5.str. Psychosociální podmínky 6.str. Organizace chodu školy 6.str. Řízení MŠ 8.str. Personální zajištění 8.str. Spolupráce s rodiči 9.str. 3) Organizace vzdělávání Vnitřní uspořádání školy 10.str. Charakteris>ka jednotlivých tříd 11.str. Spolupráce 12.str. 4) Charakterislka vzdělávacího programu Filozofie školy, vzdělávací záměry a cíle 13.str. Zásady pedagoga 14.str. Péče o zdraví a tělesný vývoj dítěte 15.str. Dě> se specifickými poruchami 16.str. Formy a metody vzdělávací práce 17.str. 5) Vzdělávací obsah 18.str. Témata pro předškolní vzdělávání 21.str. Podzimní hry a činnos0 22.str. Zimní hry a činnos0 26.str. Jarní hry a činnos0 30.str. Letní hry a činnos0 34.str. Cíle předškolního vzdělávání 36.str. 6 ) Evaluační systém 40.str. 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je od sloučena v jedno ředitelství ZŠ T. Ježka, pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivany Švehlové. Od roku 2003 jsme v právní subjek>vitě. V roce 2005 zde bylo předěláno elektrické vytápění na dálkové.v roce 2006 byly na škole provedeny úpravy týkající se zabezpečení budovy a požární ochrany. V roce 2009 bylo vystaveno nové oplocení celého areálu. Areál školy je uzamykatelný. Škola má dvě patra. V přízemí se nachází třída MŠ STONOŽKY pro 27 děg,umývárna a WC pro dě> MŠ, šatna pro dě> MŠ, odděleně od šatny děg ZŠ, jídelna, kuchyň, úklidová místnost. V prvním patře je třída MŠ SLUNÍČKA pro 13 děg, tělocvična, sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář vedoucí stravovny a účetní, šatna pro zaměstnance, WC a umývárna pro dě>. Ve druhém patře je ředitelna, dvě třídy základní školy, kabinet s počítačem, sociální zařízení pro dě>. K hlavní budově patří družina, hospodářská budova a keramická dílna, které se nachází asi 50m od školy. V areálu školy je hřiště, zahrada s pískovištěm, průlezkami, sportovištěm a domečkem. Zahrada je veliká a je přednosg naší mateřské školy. Město Ralsko se skládá z několika lokalit, které jsou od sebe vzdáleny až 10 km. Mateřská škola se nachází v lokalitě Kuřívody, kde je také Městský úřad Ralsko. Dě> z ostatních lokalit Ploužnice, Hvězdov, Hradčany, jsou dováženy do mateřské školy auty. Dopravu zajišťuje a dotuje město Ralsko. Do MŠ jsou přijímány dě> ve věku 3 7 let. Kapacita MŠ je 40 děg. Filozofie MŠ vychází z učení J.A. Komenského učení hrou a z potřeb děg. MŠ při přijímání děg upřednostňuje dě> předškolního věku a dě> s odkladem školní docházky a poté dě> pracujících rodičů. Mateřská škola se především zaměřuje na zdravý vývoj děg, přirozený pohyb a celkový rozvoj osobnos>. 4

5 PODMÍNKY předškolního vzdělávání 1. Věcné podmínky MŠ Prostor MŠ je sice vhodný pro kolek>vní i individuální činnost děg, ale prostory jsou malé. Využíváme proto práci ve skupinách, aby dě> měly více prostoru. Materiální vybavení je dostačující a je přizpůsobeno věku děg. Vše je zdravotně a hygienicky nezávadné. Matrace, lehátka a lůžkoviny odpovídají hygienickým normám. Dě> odpočívají ve třídách. Matrace a lůžkoviny se uklízejí. Rozbité hračky a pomůcky se průběžně vyměňují. Zaměřujeme se na stavebnice pro jemnou motoriku a doplňujeme neustále pracovní materiál, aby dě> mohly samostatně tvořit. Dě> mají stanovená pravidla na půjčování a úklid hraček. Mateřskou školu a třídy si vyzdobujeme vlastními výtvory. Rodiče tak mají přístup ke všem pracím svých děg. Celý rok využíváme především školní zahradu, kde mají dě> velký prostor na hraní a v teplých dnech využíváme zahradu i k výchovně vzdělávacímu programu. Na zahradu jsme nechali navézt kopec hlíny a v zimě zde můžou dě> sáňkovat. V létě tento kopec využíváme k různým sportovním ak>vitám. 2. Životospráva dětem zajišťujeme plnohodnotnou stravu, snažíme se o pestrost jídelníčku po celou dobu mají dě> zajištěn pitný režim do jídelníčku zařazujeme nové receptury zdravé výživy, cereálie, vícezrnné pečivo, apod. dě> mají dostatek mléka a mléčných výrobků do jídla dě> nenugme, ale snažíme se alespoň o ochutnání na jídlo máme stanovený řád, jelikož jídelnu využívá i základní škola a MěÚ Ralsko každý den máme Tv chvilku, tělocvičnu využíváme dle potřeby dětem zajišťujeme dostatek ak>vit a odpočinku podle věku dítěte 5

6 pohyb ve třídách je omezený, proto využíváme zahradu a tělocvičnu podle podmínek pravidelně realizujeme pobyt venku na zahradě nebo v okolí školy, kde umožňujeme dětem dostatek přirozeného pohyb 3. Psychosociální podmínky Dětem vytváříme takové podmínky, aby se cí>ly spokojené a v bezpečí Při předávání děg se snažíme o příjemné rozloučení s rodiči U dovážených děg toto probíhá při předávání u auta Každé dítě má ve školce stejná práva i povinnos> Respektujeme individuální potřeby děg Zamezujeme projevům zesměšňování, ponižování a šikaně Každý problém se snažíme s dětmi vyřešit Rozvíjíme u děg kolek>vnost, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, ale i zdravou soutěživost Vedeme dě> k dodržování určitých pravidel a zároveň podporujeme osobní svobodu Učíme dě> znát určité hranice při hrách, volnos>, práci a pobytu venku Snažíme se o to, aby třída byla pro dě> příjemné a kamarádské prostředí Dáváme dětem dostatek času a možnosg k dokončení práce Pěstujeme u nich sounáležitost a pomoc mladším kamarádům Dě> se snažíme často chválit a odměňujeme je barevnými kamínky za splněné úkoly Všichni zaměstnanci se snaží o příjemné klima a vzájemnou spolupráci, aby dětem vytvořili bezpečné prostředí 4. Organizace chodu školy Do MŠ jsou přijímány dě> ve věku od 3 do 7 let Přijímací řízení pro přijeg děg do MŠ( zápis) probíhá v měsíci květnu, vždy 2 dny, rodiče jsou upozorněni měsíc předem na informačních tabulích v Ralsku, kdy Přijímací řízení pro přijeg děg do MŠ probíhá 6

7 Provoz MŠ začíná 6,30 hod a končí v 16,00 hod Dě>, které bydlí v Kuřívodech dochází do MŠ s rodiči, kteří je předají paní učitelce Dě>, které se dovážejí, předají rodiče u auta, kde jede řidič a pedagogický pracovník. Zde se bohužel musí vyřešit i některé organizační věci, které řešíme s ostatními rodiči ve školce. Různé akce a programy MŠ řešíme písemnou formou na lístečky, které předáváme rodičům u auta. Děg, které se dovážejí, je zhruba polovina přijatých. Z tohoto důvodu je přesně stanovena doba příchodu děg do MŠ. Místní dě> dochází do MŠ do 8,00 hod. V případě telefonické nebo předem ústní dohody mohou ve vyjímečných případech přijít déle. Rodiče dě> omlouvají telefonicky nebo přímo v MŠ do 7,30 hod. Přijímáme dě> zdravé a rodiče nás musí informovat o změnách zdravotního stavu dítěte Do 7,00hod se dě> scházejí ve třídě Stonožek a potom se rozdělují do obou tříd, odpoledne se dě> opět spojují od 14,00 hod do jedné třídy. Každá třída má svojí šatnu. Třída Stonožek má šatnu u své třídy v přízemí, ale třída Sluníček má šatnu na hlavní chodbě v přízemí a třídu má v prvním patře. Vzhledem k prostorám školy, nejde tento problém jinak vyřešit. V naší MŠ je společná jídelna se ZŠ, a proto dě> ze třídy Sluníček chodí do jídelny pouze na oběd a odpolední svačinu. Ranní svačina se jim nosí do třídy. Tělocvična je také společná se ZŠ, ale využíváme jí v době, kdy žáci nemají TV a po společné domluvě s druhou třídou. Stanovený řád nemáme. Odpočinek děg dě> odpočívají ve svých třídách. Sluníčka na lehátkách s matracemi a povlečením. Lehátka se přinášejí ze šatny zaměstnanců. Odpočívají od 12,00 hod do 13,30 hod. Stonožky odpočívají v herně na matracích, které mají uklizené přímo v herně. Odpočívají podle individuální potřeby. Dě> s menší potřebou spánku mohou po určité době pracovat ve třídě (kreslení, modelování, prohlížení knížek, IČ pracovní listy). Ve 14,30 hod se odváží první várka děg autem a poslední várka se odváží v 15,00hod. Místní dě> mohou využívat školku do 16,00 hod. Ve třídách pracujeme kolek>vně i ve skupinkách. Při pobytu venku využíváme zahradu nebo chodíme po okolí školy. 7

8 Třídy se snažíme spojovat minimálně, pouze při větší absenci pedagogických pracovníků. 5.Řízení mateřské školy Všichni zaměstnanci mají jasně vymezeny své úkoly a povinnos> Ve třídě Stonožek je velká informační nástěnka, kde je přesný přehled pracovní doby všech učitelek Zde jsou všichni informováni o pedagogických poradách, seminářích a ostatních úkolech, které souvisí s pedagogickou činnosg Ředitelkou celého zařízení je Mgr. Ivana Švehlová, která je zároveň učitelkou 1.třídy ZŠ Zástupkyní paní ředitelky je Lenka Vrbová, učitelka v MŠ ve třídě Stonožky Pedagogický sbor pracuje jako tým a spolupracuje se všemi zaměstnanci školy, je respektován názor zaměstnance Společně vytváříme příjemné prostředí pro dě> z MŠ a ze ZŠ i pro všechny zaměstnance Snažíme se o dobrou spolupráci se zřizovatelem a základní školou Absolvujeme různé semináře a školení, abychom se více vzdělávali 6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MŠ Mgr. Ivana Švehlová ředitelka ZŠ a MŠ Lenka Vrbová učitelka MŠ (zástupce ředitele) Jaroslava Ondrejková učitelka MŠ Lenka Dokoupilová učitelka MŠ Renata Němečková vychovatelka ŠD (zastupující učitelka) Veronika Lukešová učitelka ZŠ (zastupující učitelka) Monika Taterová uklízečka Alena Janků kuchařka Jaroslava Nováková vedoucí stravování Ludmila Štefflová účetní Marcela Chovancová školnice, zaměstnankyně MÚ 8

9 Lada Tschunková kuchařka, zaměstnankyně MÚ V MŠ pracují na plný úvazek tři učitelky. Dvě kvalifikované, jedna studuje dálkově pedagogickou školu a dvě suplující učitelky nekvalifikované, které mají pouze částečný úvazek. Kvalifikované učitelky mají úvazek v základní škole, a proto zde v této době vypomáhají suplující učitelky. Přesný pracovní harmonogram je na hlavní nástěnce ve třídě Stonožky a je organizován tak, aby byla zajištěna op>mální péče při všech činnostech. Všichni pracujeme jako tým a vždy si vypomůžeme. Na plánování práce, evaluace a třídních plánech se podílí pouze paní učitelky s plným úvazkem, ty také plně zodpovídají za pedagogickou činnost. Pedagogický personál respektuje potřeby děg, posiluje jejich sebevědomí. Logopedickou prevenci provádíme ve spolupráci s MěÚ, v místním centru. 7. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou seznámeni s informacemi na nástěnce, která je v šatně děg. U dojíždějících děg informujeme rodiče písemně pomocí lístečků. S rodiči spolupracujeme co nejvíce ústně, pořádáme besídky a třídní schůzky. Rodiče mohou do MŠ kdykoliv přijít a podívat se na své dítě, jak pracuje. Pomáháme s radou u sociálně slabých rodin. Zapojujeme rodiče do soutěží, kterých se s dětmi zúčastňujeme. Doporučujeme rodičům také různá vyšetření děg v pedagogických poradnách a snažíme se jim při tom být plně nápomocni. Spolupracujeme také při zápisu děg do 1.třídy ZŠ, s rodiči vedeme rozhovory o dětech a jejich zralos>. Rodičům také doporučujeme různou literaturu pro dě> předškolního věku. Snažíme se být jim nápomocni při různých otázkách a potřebách. 9

10 Rodiče mohou kdykoliv se přijít na své dítě zeptat nebo se poradit s paní učitelkou individuální pohovory. S plánem výchovné práce jsou rodiče vždy seznámeni na první třídní schůzce. Průběžně pak na nástěnkách jednotlivých tříd Usilujeme o oboustrannou důvěru a spolupráci. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Vnitřní uspořádání a charakterislka tříd V prvním poschodí se nachází třída SLUNÍČKA, kde pracuje jedna paní učitelka, Lenka Dokoupilová Třídu i hernu tvoří jedna místnost Po dohodě s hygienou je zde zapsáno 13 děg ve věku 3 4,5 let Třída je plně vybavena dětským nábytkem, který odpovídá hygienickým normám Umývárna a toaleta jsou na chodbě v patře, vedle třídy Ranní svačinu mají dě> ve třídě, oběd a odpolední svačinu v jídelně, která je v přízemí Dě> mají dostatek hraček i pomůcek pro všechny činnos> Na Tv chvilku využívá tato třída převážně tělocvičnu, která se nachází ve stejném patře Šatna této třídy je v přízemí školy Nástěnka pro rodiče je na chodbě školy před třídou Lehátka a lůžkoviny se zde přináší v době oběda a po odpočinku se opět uklízejí do šatny pro zaměstnance Odpočívat zde může maximálně 10 děg V této třídě se zaměřují na vzájemnou komunikaci, kamarádství, sebeobsluhu, zdravý pohyb a pracovní činnos> Třída je vyzdobena převážně pracemi děg V přízemí školy najdete třídu STONOŽKY, kde je zapsáno 27 děg ve věku 4,5 7 let, kde pracují dvě paní učitelky, Lenka Vrbová a Jaroslava Ondrejková Třída má šatnu před třídou, kde je také informační nástěnka pro rodiče a nástěnka pro výtvarné práce děg 10

11 Toalety a umývárna se nachází vedle šatny a je možné jít z ní přímo do třídy Ve třídě jsou 4 stolečky a 24 židliček ve dvou velikostech Zde mají dě> hračky na jemnou motoriku a veškerý pracovní a výtvarný materiál Vedle třídy je herna, kde je koberec a dě> i hrají na zemi s velkými stavebnicemi a auty Máme zde také koutek pro holčičky s kuchyňkou a kadeřnictvím, snažíme o největší prostor pro hraní Dbáme na to, aby dě> hračky po sobě uklízely, nerozbíjely je a vážily si jich Máme zde koutek s klavírem a hudebními nástroji Pracujeme kolek>vně i ve skupinkách, snažíme se o to, aby si dě> vzájemně pomáhaly a respektovaly se Na ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu docházíme do jídelny, která je také v přízemí školy, zde je nábytek přizpůsoben dětem předškolního věku Při odpočinku si dě> připraví matrace, na kterých odpočívají podle individuální potřeby V naší mateřské škole probíhají během roku různé akce: divadelní představení besedy dopravní, přírodovědné, ekologické brigády v lese zúčastňujeme se různých soutěží a projektů besídky pro rodiče výlety a vycházky do lesa - krmení zvířátek sportovní soutěže, oslavy svátků, tradice V naší MŠ máme kroužek pěvecký pod vedením paní učitelky Lenky Vrbové a kroužek hry na flétnu pod vedením paní učitelka Jaroslavy Ondrejkové. Tyto kroužky jsou spojeny s dětmi ze základní školy. Spolupráce se ZŠ Jelikož jsme integrované zařízení, spolupracujeme se ZŠ každý den, 11

12 je zde vzájemná spolupráce v určitých ak>vitách (divadelní představení) společné akce, návštěvy tříd, besídky, divadelní představení, apod., besedy hudební, přírodní, ekologické, společné zpívání a vystupování pro veřejnost, oslavy MDD, závěrečná vystoupení a rozloučení na konci školního roku. výuka předmětů HV,PV,VV a TV učitelkami z MŠ Pořádáme se ZŠ týdenní pobyt na horách Spolupracujeme s : Městským úřadem a Informačním centrem Ralsko, při realizaci různých akcí, jako je například setkání s místními důchodci, maškarní bály pro dě>, vítání nových občánků, vánoční zpívání v kostele, vystoupení pro veřejnost. Vojenskými lesy Mimoň kde se podílíme na soutěžích, úklidu lesa a na mysliveckém dni Skelná huť. Ekologické besedy a návštěva Info centra Hradčany MŠ Komenského Mimoň kde si předáváme zkušenos> a nápady. knihovnou v Kuřívodech besedy a prohlídka knihovny. LŠU Mimoň kde se zúčastňujeme společného zpívání. Dopravní policií v České Lípě 1x ročně beseda s prak>ckou ukázkou Policií ČR prak>cké ukázky 12

13 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filozofie školy,vzdělávací záměry a cíle Moyo: MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z filozofie učení hrou, z potřeb děg, dětské fantazie, výtvarného projevu, přirozeného pohybu a hudby. Cílem je připravit dítě na vstup do základní školy tak, aby mělo předpoklady bez problémů nastoupit do 1.třídy. Mělo by být samostatné v oblékání, znát barvy, správně vyslovovat nebo alespoň docházet do logopedické poradny, znát své jméno, příjmení a bydliště, umět se správně chovat k dospělým osobám, nebát se vystupovat před kolek>vem, samostatně se vyjadřovat, umět koordinaci pohybu, umět naslouchat druhému, pracovat v kolek>vu i samostatně, znát své potřeby a umět je vyjádřit. Mateřská škola se gmto zaměří na to, aby vytvořila vhodné prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podmětů, dávala dostatek možnosg k uspokojování potřeb dítěte a překonávání překážek během života tak, aby se dítě vnímalo jako plnohodnotný a schopný jedinec, který je ve svém okolí přijímán. Probouzet v dítě> zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat nové, mít odvahu ukázat co umím a zvládnu, podporovat fantazii dítěte, přirozený pohyb,vnímání hudby a všeho krásného kolem nás. 13

14 Seznámit dě> i s nega>vními situacemi ve světě, zkusit je některé řešit nebo o nich alespoň diskutovat. Dítě musí být připravené na to, že i nega>vní věci jsou součásg života. Toto by mělo směřovat k našemu cíli připravit dítě na vstup do 1.třídy a zároveň do života. Předškolní pedagogog by měl vykonávat tyto odborné činnosl Analyzovat věkově individuální potřeby děg a v rozsahu těchto potřeb zajišťovat profesionální péči o dě>, jejich výchovu a vzdělání Realizovat individuální i skupinové vzdělávací činnos> směřující cílevědomě k rozvoji děg, rozšiřování jejich kompetencí (schopnosg, dovednosg, poznatků, postojů) Samostatně projektovat vzdělávací a výchovné činnos>, provádět je, hledat vhodné strategie a metody pro individuální a skupinové vzdělávání děg Využívat odborných metodik a uplatňovat didak>cké prvky odpovídající věku a individualitě děg Plánovat a provádět individuální činnost Provádět evaluační činnost sledovat a posuzovat účinnost vzdělávacího programu, kontrolovat a hodno>t výsledky své práce, individuální pokroky děg, monitorovat a hodno>t podmínky, v nichž se vzdělání uskutečňuje Výsledky hodnocení uplatňovat v plánování a v procesu vzdělávání Provádět besedy a poradenské činnos> pro rodiče Analyzovat vlastní vzdělávací potřeby a naplňovat je sebevzdělávacími činnostmi Evidovat názory, přání a potřeby kolegů, spolupracovníků, rodičů i zřizovatele a na získané podněty reagovat Pedagog má vést vzdělání tak,aby: 14

15 se dě> cí>ly v pohodě po stránce fyzické, psychické i sociální se dě> rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj dě> měly dostatek podnětů k učení a radost z něho bylo posilováno sebevědomí děg a jejich důvěra ve vlastní schopnos> dě> měly možnost vytvářet vzájemné vztahy a cí>ly se ve skupině bezpečně byl dostatečně podporován a s>mulován rozvoj řeči a jazyka se dě> seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnost důležité dě> obdržely sociální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě nebo aktuálně potřebují dě> mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních ak>vit ovlivňovat své okolí Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči umožňovat rodičům přístup za svým dítětem a zúčastnit se jeho činnos> umožňovat rodičům účastnit se různých akcí vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítě>, jeho prospívání, rozvoji a učení PÉČE O ZDRAVÍ A TĚLESNÝ VÝVOJ DÍTĚTE V MŠ předškolní výchova zajišťuje celodenní péči o zdraví děg, zdárný duševní i fyzický vývoj zajišťuje pravidelný denní režim dle potřeb děg, věku a aktuální situace doplňuje rodinnou výchovu v oblastech odborného vedení spolupracuje s PPP, navrhuje na logopedická vyšetření, spolupráce při nápravě řeči, spolupráce s pediatry, korigování běžných vad výslovnos> děg v logopedické poradně, po domluvě s rodiči spolupráce s MŠ dle podmínek pravidelně realizuje pobyt děg venku, na školní zahradě nebo v okolí MŠ, umožňuje dětem dostatek přirozeného pohybu, dbáme na správné oblečení ve třídě i při pobytu venku tv chvilka každý den 15

16 využívání tělocvičny dle potřeby zajišťuje dětem dostatek ak>vit a odpočinku podle věku dítěte provádí cvičení v rámci předškolního vzdělávání a další sportovní ak>vity převážně venku pitný režim, ve třídách mají dě> čaj nebo šťávu a mohou se kdykoliv napít v oblas> stravování poskytuje plnohodnotnou a vyváženou stravu pomoc rodičům při různých problémec PODMÍNKY K DOSAŽENÍ CÍLŮ A ZÁMĚRŮ PŘI PRÁCI V MŠ Podmínky jsou stanoveny školským zákonem č.561/2004sb.o předškolním vzdělávání, jsou legisla>vně vymezeny v právních normách, vyhláškách a předpisech. Důležitou je Vyhláška č.14/2005sb.,ze dne o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006sb. dobrá spolupráce pg.pracovníků MŠ, ostatních zaměstnanců a rodičů promyšlené plánování činnos> se zpětnou vazbou sledování aktuálních informací a poznatků předškolního vzdělávání sebevzdělávání volba nejvhodnějších metodických postupů schopnost pružně reagovat na změny spolupráce se ZŠ a ŠD návaznost hodnocení a sebehodnocení ( evaluace) Vzdělání děz se specifickýmí vzdělávacími potřebami Děl se specifickými vzdělávacími poruchami Dětem se snažíme zajis>t kvalitní péči Spolupracujeme s rodiči Doporučujeme a zajišťujeme logopedickou nápravu v místním informačním centru, tato péče je bezplatná Každý den provádíme kolek>vní jazykovou chvilku Individuálně se věnujeme dětem s odloženou školní docházkou formou pracovních listů, klademe důraz na správnou výslovnost 16

17 Doporučujeme rodičům vyšetření v PPP v České Lípě nebo Mladé Boleslavi nebo u dětského psychologa v České Lípě U hyperak>vních děg se snažíme o klidný přístup Mimořádně nadané děl V této době nemáme žádné mimořádně nadané dě> Pokud se nějaké dítě nadané v naší škole vyskytne, doporučíme rodičům zájmový kroužek, kam by dítě mohlo docházet a svůj talent využít. Kroužky v městě Ralsko jsou - keramický, pěvecký, sportovní a hra na flétnu, další kroužky jsou v Mimoni, České Lípě nebo v Mladé Boleslavi Formy a metody vzdělávací práce Vzdělávací program jsme zpracovali podle RVP a prolínají se zde cíle z pě> oblasg RVP PV. Je rozdělen do dese> integrovaných bloků. Každý integrovaný blok má několik podtémat. Učitelky jednotlivých tříd vzdělávací program dále rozpracovaly do TVP tak,aby naplňovaly cíle a přizpůsobily vzdělání potřebám děg. Témata se podřizují ročnímu období. Cíle předškolního vzdělávání - obecně Dítě a jeho tělo rozvíjet tělesnou zdatnost, přirozený pohyb dítěte, osvojení základních hygienických návyků, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, poznávat svoje tělo, dbát na správné držení těla, správné dýchání, sebeobsluha, rozvíjet základní smysly zrak, sluch, čich, hmat, chuť, v průběhu dne zařazovat různé pohybové ak>vity. Dítě a jeho psychika rozvíjet pozi>vní pocity u děg, podporovat jejich schopnos>, správná výslovnost, jazykové vyjadřování, gymnas>ka mluvidel, říkanky, básničky poslech,drama>zace pohádek, práce s knihou, tvoření vět, samostatné vyprávění příběhu, vnímání jednotlivých hlásek. Dbát, aby vše probíhalo přirozeně, bez psychického nátlaku na dítě. Dítě a ten druhý podporovat dětská přátelství, rozvíjet toleranci, respektovat kamaráda, příběhy o kamarádství, vztahy mezi dětmi a dospělými, bránit projevům násilí, navzájem se respektovat, pomáhat si a vyhýbat se zbytečným konfliktům. 17

18 Dítě a společnost poznávat hodnotu lidské práce, návštěvy divadelních představení, besídky pro rodiče a ostatní občany, vítání nových občánků, učit se poznávat mravní hodnoty, rozlišovat kladné a záporné lidské vlastnos>, umět být zdvořilý, umět poděkovat, pozdravit, udržovat pořádek při hře a při práci, uklízet hračky a pomůcky, seznamovat se s lidovou tvořivosg a tradicemi. Připravovat dítě do života v oblas> monokulturní výchovy, seznámit se s rozdílnosg kulturních komunit, porozumění, rozdílné hodnoty uznání. Dítě a svět seznamovat se s naší kulturou a kulturou jiných zemí, vážit si přírody, sounáležitost mezi živou a neživou přírodou, poznávat různé materiály, dbát na čistotu okolí i areálu školy, úklid zahrady, brigády v lese. VZDĚLÁVACÍ OBSAH DÍTĚ A JEHO TĚLO PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI SEBEOBSLUHA Oblékání a svlékání Zapínání knoflíků,zipu Zavazování tkaniček Skládání oděvu Udržování pořádku v šatně HYGIENA Používání přiboru Česání Používání toaletního papíru Mytí rukou Používání kapesníku LOKOMOČNÍ POHYBY Chůze ze schodů,do schodů Chůze a běh v přírodním terénu Chůze a běh do kopce a z kopce Sáňkování,klouzání PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI Uklidit po sobě po práci,po hraní Utírání rozlité tekutiny Zametání košťátkem a lopatkou Odnášení jídla na své místo Dolít si nápoj ŽIVOTOSPRÁVA VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA POPIS ČÁSTÍ LIDSKÉHO TĚLA Hra na tělo Hmatové hry Zrakové hry Sluchové hry Smyslové hry LOKOMOČNÍ ČINNOSTI Chůze mezi překážkami Chůze v nerovném terénu Chůze v zástupu Chůze v rozptylu Běh slalom Běh v terénu Běh na určitou vzdálenost Běh ve dvojicích Běh podle hudby Běh mezi překážkami Skoky do dálky Skoky snožmo Skoky z místa a s rozběhem Skoky přes překážku Výskok na předmět Lezení pod překážkou Prolézání, Přelézání, Podlézání 18

19 Motivace na správnou stravu Návyky správného stolování Pitný režim Jíst pomalu,nepřejídat se KONSTRUKTIVNÍ HRY Stavby z kostek Mozaiky,skládanky,korálky Tvoření z přírodnin MEZILIDSKÉ VZTAHY Neubližovat ostatním Pozdravit,poděkovat Požádat o radu,pomoc Neposmívat se,nenadávat Pomoci druhému Svěřit se učitelce,kamarádovi RELAXACE Kineziologické cviky Relaxační cviky Dechová cvičení CVIČENÍ JEMNÉ MOTORIKY Hod jednoruč Hod na cíl, hod do dálky Házení a chytání ve dvojicích,koulení míče Cvičení na nářadí Kotoul vpřed Výstupy a sestupy na žebřinách Cvičení na lavičce Cvičení na žíněnce Průpravné cviky S náčiním i bez náčiní Pohybové hry Pohybové hry se zpěvem Tanečky, Hry na rytmické nástroje Kresba pastelkami,pastelem,tuží,uhlem Malba temperami,vodovkami, Lepení textil,papír,příroniny Sříhání a vystřihování papír,textil Modelování Práce s papírem,přírodninami,dřevem,kovem a dalším materiálem,koláže DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA JAZYK A ŘEČ Jazykové chvilky Gymnastika mluvidel Artikulační cvičení Rytmizace slov a říkadel Jazykové hry Na tichou poštu Na ozvěnu Gramatická správnost mluveného projevu Přiměřená hlasitost projevu Zřetelnost a souvislost projevu Neskákat do řeči Naslouchat druhému Sledování pohádek CD,video české pohádky Naučné pořady televize Rozvoj slovní zásoby podst.jm.,příd.jm,.slovesa Vyprávění -zážitků,textu,podle obrázků Popis předmětů.jevů,obrázků Rozklad slov na slabiky Poslech - pohádek,říkanek.skladeb Přednes básní,říkanek,dramatizace Hádanky,vtipné rýmovačky Hláska na začátku a na konci slova Délka samohlásky - ve slově a slabice Dokončit - příběh,říkanku Homonyma,synonyma,antonyma Zpěv skupinový,sólový,s doprovodem,bez dopr. Hry s písničkou POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI,MYŠLENKOVÉ OPERACE,PŘEDTAVIVOST Výběr činností dle zájmu Manipulace s předměty a obrázky 19

20 Námětové hry Třídění,přiřazování,sjednocování,porovnávání Hry ve skupinkách Číselná řada 1-10 Uplatnění fantazie při hře Prostorové pojmy před,za,pod,vedle,mezi,atd. Prohlížení knih Matematické pojmy více,méně,stejně Kulturní památky v okolí Geometrické tvary menší,větší,stejný Puzzle,hlavolamy, Pracovní listy Rozvoj soustředění a trpělivosti Rozlišovat dobré x špatné Dokončit započatou činnost Kineziologická cvičení SEBEPOJETÍ,CITY, VŮLE Pochvala za sebemenší pokrok Podpora kamarádství Sebehodnocení,rozvoj sebedůvěry Samostatnost DÍTĚ A TEN DRUHÝ Vedení ke spolupráci Přijímat ostatní děti do hry Neřešit konflikt násilím Tolerance k druhým Přijmout následky svého chování Vzájemná pomoc Společenské hry, Poslech příběhů s dětským hrdinou Výtvarné hry Dramatická výchova a námětové hry Práce ve skupinách Dramatizace pohádek a různých situací Hudebně poh.hry a tanečky Kolektivní hry a činnosti Kolektivní výtvarné práce 20

21 DÍTĚ A SPOLEČNOST Seznamování s prací dospělých Návštěva kulturních památek Výzdoba tříd a chodeb Návštěva základní školy Výstava dětských prací Kulturní vystoupení na veřejnost Péče o hračky Výroba dárků k různým příležitostem Námětové hry Společenské akce Návyky slušného chování Divadelní představení Seznamování s životem společnos> Besedy Vycházky Účast na soutěžích Beseda s důchodci DÍTĚ A SVĚT Seznamování s vesnicí a městem NÁZVY Seznamování s okolím Domácích zvířat,mláďat,užitek Změny související s ročním obdobím Volně žijících zvířat Prohlížení naučných knih Vodních živočichů Znalost barev Hmyzu Seznamování s různým materiálem Ptáků EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Kvě>n Sběrové akce Stromy jehličnaté,listnaté Brigáda v lese Hudební nástroje Úklid okolo školy Dny v týdnu,roční období (měsíce) Výchova k ochraně životního prostředí RODINA Vztah k přírodě Jméno,adresa Pojmenovat členy rodiny Povolání rodičů Dopravní prostředky 21 PRAKTICKÁ ČÁST ŠVP pro předškolní vzdělávání

22 PODZIMNÍ HRY A ČINNOSTI 1. DOMA A VE ŠKOLE dítě a jeho tělo dítě a ten druhý dítě a psychika dítě a společnost dítě a svět MOJE ŠKOLKA, MOJI KAMARÁDI KÁMEN TŘÍDĚNÍ ODPADU DÍLČÍ CÍLE Zaměřujeme se na adaptaci děg Seznámení s pravidly v MŠ Poznávání nových kamarádů Všímat si změny v přírodě, ochrana přírody Hry a činnos> zaměřené na adaptaci děg a ochrany přírody 2. PODZIM NA ZAHRADĚ, NA POLI A V LESE dítě a jeho tělo dítě a ten druhý dítě a psychika dítě a společnost dítě a svět OVOCE A ZELENINA POČASÍ,PŘÍRODA, DRACI NA PODZIM POHÁDKY LIDOVÉ TRADICE 22

23 DÍLČÍ CÍLE Poznávat podzimní plody a práci na polích Osvojit si poznatky o živé a neživé přírodě Pozorovat změny počasí na podzim, správné se oblékat Správně se chovat ke všem živočichům, Znát hlavní znaky volně žijících zvířat a ptáků Pracovat s přírodním materiálem, pracovní listy Pohádkové příběhy 3. VODA ZNAMENÁ ŽIVOT dítě a jeho tělo dítě a ten druhý dítě a psychika dítě a společnost dítě a svět ŘEKY A JINÉ VODNÍ TOKY ŽIVOT ŽIVOČICHŮ U VODY ŽIVOT A RYBY VE VODĚ, PITNÁ VODA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA A PTÁCI DÍLČÍ CÍLE Poznat život vodních živočichů Znát a umět pojmenovat veškeré vodní toky Ochrana životního prostředí Orientace v přírodě, studánky Podporovat fantazii a představivost u děg Potřeba vody v životě Voda a ostatní zvířata a ptáci 23

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu:

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Rok s Krtkem Příloha: Školní řád školy Provozní řád školy Zpracovala: Martina Stiborová,

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP PV Kolik je na zemi cest Dáša Součková, učitelka MŠ V Jindřichově 1. 9. 2013.... Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více