Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce dubna V Praze se sešel republikový výbor profesní sekce provozních a správních zaměstnanců ČMOS pracovníků školství. Jeho členové se zabývali především platovým ohodnocením těchto zaměstnanců. 20. dubna V senátu proběhla 8. schůze Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Výbor se mimo jiné zabýval i kontrolou standardů vysokoškolského vzdělávání mimo systém akreditace. 20. dubna Společnost Asekol představila výsledky školní soutěže Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu a předala repasované telefony občanskému sdružení Život dětem a symbolické šeky zá- stupcům oceněných škol. Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá Rozpočtové řízení škol je u konce. Školy své finance pro letošní rok znají a nyní je už jen na nich, jak si s přidělenými penězi poradí. Přesto nás zajímalo, jak dopadly a zda jim letošní oddělení peněz zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro nepedagogy nepřineslo problémy. Josef BRYNYCH ZŠ Praha Rozpočtové řízení máme za sebou. Z procesu se stává čím dál tím formálnější záležitost. Ač jsme právní subjekt a samostatná ekonomická jednotka, k vlastnímu rozpočtovému řízení se vůbec nedostaneme. Jedná za nás odbor školství městské části. Dopředu přicházejí vzkazy z magistrátu, které ve své podstatě vyznívají v lakonické sdělení, že obdržíme pouze to, co musíme Člověk ušlechtilý dělá, ale nezakládá si na tom. Lao-c dostat ze zákona, respektive dle vyhlášky o normativech. Jaképak tedy rozpočtové řízení? V podstatě jsme odsouzeni do role kontrolorů, kteří hlídají, zda někde nedošlo k chybě při výpočtu. Ale zpět k vlastním financím. S přidělenými prostředky nemohu být spokojen, protože není možné žádné zohlednění specifik školy, nehledě na to, že není prostor na jakoukoliv nadstavbu, tedy nabídku něčeho navíc, co by přitáhlo zájem rodičů o umístění dětí do školy. V praxi vidím výhodu velkých škol, kde se hospodaření se mzdami rozkládá mezi více zaměstnanců, a poskytuje tak podstatně větší manévrovací prostor. Jak magistrát, tak ministerstvo zdůrazňuje význam a obtížnost práce pedagogů. V podstatě se asi ale všichni domnívají, že učitelé jsou stále ta pokorná složka společnosti, která bude dál pracovat za základní mzdu. Vize pana ministra o poskytnutí prostředků pro ocenění práce kvalitních učitelů se rozplynula v účelovou dotaci, která poslouží k tomu, abychom v situaci normativního financování vyrovnali deficit mzdových prostředků, a dokázali tak přežít. Na nadtarifní složky mzdy prakticky nezůstává. Tento razantní ekonomický tlak vede ředitele menších škol k slučování tříd až na maximální počty žáků a odbourávání všeho, co není povinné. Vracíme se na začátek začarovaného kruhu klesající úroveň školy přináší pokles žáků, a s tím i pokles financí. (Pokračování na str. 3)

2 2 Zápisník Do poslední chvíle Ministr školství Josef Dobeš řekl Právu, že do poslední minuty před svým případným odvoláním z vlády by byl plnohodnotným ministrem, jehož hlavním cílem jsou státní maturity. Kdyby se to nepodařilo, i tu nejposlednější vteřinu před svým odchodem jsem připraven odvolat ředitele CERMAT Pavla Zeleného, řekl J. Dobeš. Prý si nedokáže na svém místě představit jiného ministra, který by P. Zeleného dokázal uhlídat. čtk Soutěž studentů Rekordní počet 14 škol od nás i z ciziny a také rekordní počet exponátů se zúčastnil letošního, 4. ročníku soutěže středních, vyšších a vysokých sklářských škol v Karlových Varech. Soutěž dokumentuje, že sklářské školy mají budoucnost a význam, protože nepředávají jen staré techniky a umění, ale vychovávají umělce, kteří svou tvorbou často přesahují sklářský obor. čtk Přírodovědná olympiáda Evropská studentská vědomostní soutěž, takzvaná přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie, se letos konala v České republice. Po dvou studentských týmech na ni do Pardubic a Hradce Králové vyslalo 20 států unie. čtk Vzdělané dítě Projekt Vzdělané dítě nabízí rodičům řešení při financování studií jejich potomků. Jak na to, poradí společnost Fincentrum. Zdarma poskytne všem zájemcům finanční poradenství. Bližší informace podá: com. vk Teda, řeknu ti, Šebestová, takhle hnusný diktát jsme už dlouho nepsali! Sexuální obtěžování na vysokých školách Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd vydalo publikaci Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení. Ze studie realizované v letech vyplynulo, že sexuální obtěžování představuje vážný problém, neboť je běžnou součástí studia. Podle autorky publikace měla zkušenost s některou z různých forem obtěžování během studia nadpoloviční část dotázaných, přesně 67 procent, tedy téměř každý třetí studující. Nejčastější formou obtěžování byly takzvané lehčí formy (genderové obtěžování), mezi něž patří zejména urážlivé, nevhodné a vulgární komentáře, sexistické poznámky nebo vtipy. Zkušenost s genderovým obtěžováním mělo 66 procent dotázaných. Výjimkou však nebyly ani tvrdší formy obtěžování, které zahrnují například snahu o navázání intimního vztahu, či hovory o sexuálně laděných nebo intimních tématech, s nimiž se setkalo 18 procent dotázaných. S nejtvrdšími Vláda schválila novelu školského zákona České sekce ve Francii V rámci takzvaných českých sekcí vystudovalo ve Francii na 800 Čechoslováků, absolventi všech generací se setkali v Praze. Sekce fungují s přestávkami od roku 1920, tříleté studium českých žáků na lyceích hradí francouzská strana. Do začátku druhé světové války vystudovalo ve Francii několik stovek studentů, poté byly sekce uzavřeny a po krátkodobém znovuotevření v letech 1946 Vláda České republiky schválila 13. dubna novelu školského zákona, což považuje ministr školství Josef Dobeš za velký úspěch. K určitým úpravám ale došlo. Oproti návrhu novely si budou žáci moci podávat i nadále tři přihlášky, termín pro odevzdání zápisového lístku však zůstává a nelze ho vzít zpět. Novela také doporučuje vzorové školní vzdělávací programy, podle slov J. Dobeše ale nebude učitelům diktovat, KRESBA: Milan KOCMÁNEK formami nátlaku, například ve formě nežádoucího fyzického kontaktu, se setkalo 9 procent studujících. Publikace dále ukazuje, že vedle vysokého výskytu sexuálního obtěžování je zásadním problémem českého vysokoškolského prostředí skutečnost, že studující nevědí, jak takové situace řešit. Přes 77 procent studentek a 55 procent studentů by uvítalo zavedení určitých pravidel a procedur pro řešení této problematiky. Více na mv co mají dělat. Vytvořili jsme pro ně didaktickou pomůcku, která jim bude sloužit jako návod, nikoliv nařízení, okomentoval ministr spekulace o tom, že novela znamená návrat k povinným školním osnovám. oš 1948 a v 60. až 70. letech začaly opět fungovat až po sametové revoluci. Na založení sekcí se podílel bývalý prezident Československé republiky Edvard Beneš. Ke studiu se mohou každoročně hlásit zájemci ve věku 15 až 17 let, kteří umí francouzsky a mají vynikající studijní výsledky. Poté musejí projít náročným výběrovým řízením, na studium do Francie je pak každoročně vybráno deset až dvacet studentů. Češi se učí totéž co jejich francouzští spolužáci, navíc mají i hodiny českého jazyka a literatury. Po třech letech skládají francouzskou maturitní zkoušku. Celé studium i pobyt v internátu hradí francouzská strana, jen dopravu platí české ministerstvo školství. Od letošního září by se ale prvně měly finančně podílet i rodiny studentů. čtk

3 Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá FOTO: ARCHIV (Pokračování ze str. 1) Oddělené financování nepedagogů přineslo problémy asi všem ředitelům. Tedy především těm s určitou mírou sociálního cítění. Těm dělá problém nadpočetné zaměstnance vyhodit a zbývající seznámit s navýšením pracovních úkolů. V tomto případě to ale je prakticky jediná cesta. Žádný z tvůrců normativních vyhlášek totiž zatím nepřišel na zásadní fakt, že uklízečka musí uklidit naprosto stejně po patnácti, jako po třiceti dětech. Řešení se dá částečně hledat ve výnosech z vedlejší činnosti. Není to však podivné, že se škola musí starat o příjmy k pokrytí potřeby mezd v oblasti, která není jejím hlavním posláním? Trochu ironie na závěr. Doufám, že se nedočkám doby, kdy vedlejší činností školy bude výuka a tou hlavní obstarávání prostředků na provoz. Jana DIMUNOVÁ ZŠ Klášterec nad Ohří Rozpočty nám byly předány v závěru března. V paragrafu pedagogů, pokud nebudeme moc suplovat, i přesto, že je rozpočet napjatý, bychom měli vyjít. Problémem je školní družina, kde, přestože máme o 2 děti více než v roce předchozím, klesl přepočtený počet úvazků z loňských 3,01 na 2,85. Postrádám v tom logiku, v dohadovacím řízení dokrytí rozpočtu ale nepožaduji, provedu organizační opatření. Měla bych však dotaz na ekonomy, proč takové nelogické kroky nekonzultují se školáky? Existují právní normy pro zajištění bezpečnosti. Na otázky laiků, jak je možné na 86 dětí mít 2,85 vychovatelky, neumím odpovědět jinak, než že v tomto státě někdo nemyslí. Rozpočet jsem však nepodepsala. A to proto, že jsem nejvíce nespokojena s paragrafem školní jídelny, kde došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2010 o 15,2 procenta, v konečném čísle je to korun. V kategorii školní jídelny a ostatních jsem k 31. prosinci provedla organizační opatření, jimiž se snížil počet přepočtených zaměstnanců o 2,0, a doplnila jsem to dalšími opatřeními. Pokles u jídelny je proto, stručně řečeno, neslušný. Oddělení peněz jako problém vidím, třebaže jsem v dohadovacím řízení převod mezi kategoriemi nežádala. Ne vždy je totiž možné udělat organizaci školního roku tak, abychom se vešli přesně do rozpočtu jednotlivých kategorií. Nejvíce ale postrádám možnost realizace příslibu pana ministra v tom slova smyslu, že v rozpočtu pro rok 2011 bude mít ředitel peníze na to, aby mohl nejlepší učitele ocenit slušným osobním ohodnocením. Kde tyto peníze jsou? Miloš NOVOTNÝ ZŠ Nemyčeves S rozpočtem jsme letos spokojeni. Máme nyní dost dětí, ale uvidíme, co se stane, až nám v září odejde 5. ročník a do 1. ročníku tolik dětí nenastoupí. Tam možná problém nastane. To v tuto dobu mohu ale jen odhadovat. A problémy s oddělenými prostředky? Ty u nás nejsou. Optimalizovat úvazky uklízeček musely málotřídky již před lety a o účetních se nám může jen zdát. Podklady pro účetnictví dělají ředitelé zadarmo a účetnictví samotné dělá škole dodavatelsky firma, nebo někde obec. Není to ale chyba velkých škol. Prostě využívaly možností, které měly. Nyní se konečně ukázal dlou- 3 hodobě nespravedlivý přístup k málotřídním školám a k ředitelům, kteří tam působí. Alfred TELLER ZŠ a MŠ Vinoř S rozpočtem jsem spokojen, oproti loňsku jsme na tom lépe. To je však dáno výrazně lepším zahajovacím výkazem, nikoliv tím, že by začali dávat víc peněz. Zda budu ale spokojen i na podzim, nevím, protože budeme mít velké nárůsty v mateřské i základní škole. Po zkušenosti z loňska, kdy jsem na nárůst žáků dostal asi třetinu toho, co jsem normativně měl dostat, moc optimizmu nemám. Rozdělení na pedagogy a nepedagogy je pochopitelně velká komplikace (nejen účet- ně a výkaznicky). Každá škola to má nějak nastavené, aby vyšla. My šetříme dost peněz na managementu typu účetní ekonom a ušetřené peníze jdou nyní pouze do mezd nepedagogů. Proto budu žádat o možnost převodu. Celkově ale toto oddělení vnímám spíše pouze jako další počin MŠMT ke ztížení naší práce. Karel PAVLÍK ZŠ Mikulov Neznám ředitele, který by byl spokojen s výší přidělených mzdových prostředků. Asi tak vystačíme, ovšem bez osobního a bez odměn, tak jako loni. Máme něco našetřeno z hospodářské činnosti z loňského roku, a i tak si sám sobě říkám (vzhledem k téměř 2 m výšky) tolik populární,,malý, ale šikovný. Problém s oddělením peněz asi záleží vysloveně na podmínkách každé jednotlivé školy. Neumím to v tuto chvíli posoudit a domnívám se, že pravdu ukáže až konec roku. Podle prozatímního propočtu by to konkrétně naší škole nemělo činit žádný problém. Pokud ovšem zase někdo shora nepřijde s něčím jiným. Dalším aspektem je to, že máme hospodářskou činnost a jsme schopni si část peněz dodat. Ovšem není to zadarmo. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Byl to Karel Juliš, předposlední totalitní ministr školství, který řekl, že mezi školou a rodinou byla vykopána válečná sekera. Vyjádřil tím nejen skutečnost, že škola přestala být k dětem přátelská, ale především to, že až příliš znepokojovala a úkolovala rodiče. Pořád po nich něco chtěla kontrolovat domácí úkoly, učit se doma s dětmi, pracně shánět řadu věcí, které si měly děti do školy přinést. V nových politických poměrech šlo pak školám i nadřízeným úřadům o to, aby válečná sekera byla zakopána. Škola se začala měnit. Ztrácela přitom ale míru i cit pro správné Na šikmé ploše změny. Dominující prioritou byla snaha, aby byli spokojeni rodiče. Škola proto akceptovala módní fenomen tržního hospodářství, že rodiče nemají na děti tolik času, a snažila se, aby rodiče neznepokojovala. Snižovala dosud běžné nároky, rezignovaně přijala mediální útoky na zbytečné biflování stejně jako nesprávně interpretovanou zásadu škola hrou. Dostala se tak na šikmou plochu, z níž nebylo úniku. Zdánlivě ale bylo vše v pořádku. Narůstající propad znalostí v podstatě nikoho nezajímal a neohrožoval. V důsledku nekoncepčního řízení a špatné školské politiky se i přes propad znalostí dostávali žáci bezproblémově na školy vyššího stupně, takže rodiče byli spokojeni. Podle posledních průzkumů jejich spokojenost stále přetrvává. I přes alarmující výsledky v mezinárodních srovnáních. Největším problémem budoucnosti proto zřejmě bude optimální vybalancování úrovně a rozsahu školou vyžadovaných vědomostí a spokojenosti rodičů. František MORKES O změnách Stanov ČMOS PŠ rozhodnou delegáti sjezdu FOTO: ARCHIV V j d ČMOS Návrh změn stanov vychází z usnesení V. sjezdu ČMOS pracovníků školství, které doporučilo zabývat se zefektivněním struktury našeho svazu. Náš svaz však musí být nejen efektivní, ale i funkční. Nejdiskutovanější změnou návrhu stanov je proností je podle stanov vykonávat oblastní rada. Její povinto určení minimálního počtu vat koordinační, organizátorskou, informační a metodic- členů OROS s právní subjektivitou. Cílem je vyvážit poměr mezi velikostí členské zá- V současné době je však kou pomoc. kladny a strukturou územního členění při zachování prin- služeb OROS velmi rozdílná. úroveň a rozsah poskytování cipu každý člen má právo na To může souviset i s rozdílnými podmínkami pro jejich čin- srovnatelné služby. Právě člen je totiž základním pilířem svazu. Člen má nejen své povin- pro činnost OROS se zabývanost. Sjednocením podmínek nosti, ale i práva, mezi která la komise, jejímž úkolem bylo patří například právo na relevantní informace, právní poření, která by zajistila finanč- vytvořit návrh takových opatradenství, pomoc při řešení ní samostatnost k zajišťování pracovních problémů. Tato standardních služeb. Komise práva by mu měla zabezpečo- z tohoto důvodu navrhuje sta- Dne 15. března byla zahájena petiční akce za sjednocení platových tabulek pro pedagogické pracovníky. Její název Praxe není méně než vzdělání upozorňuje na nespravedlnost, kdy kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří nemají povinnost vysokoškolského vzdělání, jsou postaveni na úroveň nekvalifikovaných zaměstnanců. Vedle učitelek mateřských škol, mistrů odborného výcviku a učitelek ve školních družinách se tato diskriminace týká i učitelů základních uměleckých škol. Jako absolventi šestiletého studia, které je ukončeno absolventským koncertem, diplomovou prací a získáním titulu diplomovaný specialista, splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své práce. Je tedy nespravedlivé a diskriminační, když se od změny platových tabulek, která v platnost vstoupila 1. ledna tohoto roku, nacházejí společně s nekvalifikovanými, jako by jejich vzdělání bylo méněcenné. Svoji podporu petiční akci vyjádřila v těchto dnech Rada Asociace základních uměleckých škol. V podpoře petiční akce, kterou jménem rady podepsala prezidentka asociace Jindřiška Kudrnová, se píše: Na svém řádném zasedání dne 24. března 2011 členové Rady AZUŠ ČR jednohlasně podpořili petici za sjednocení tabulek pro pedagogické pracovníky a vyjádřili svůj názor, aby pro všechny pedagogické novit minimální počet členů OROS, a to 300. Tento návrh vyvolává u některých kolegů obavy, že tímto opatřením bude klesat členská základna. Osobně jsem přesvědčena, že pokud budeme schopni svým členům zajistit profesionální služby, budeme je pravidelně informovat o činnosti svazu a budeme schopni jim pomoci při řešení pracovních problémů, nebudeme o ně přicházet. Zajistit takové služby lze však jen za předpokladu, že na to budeme mít finance. A tak bychom si měli uvědomit, zda bude naším cílem do budoucna určitý stupeň profesionalizace svazu, nebo zda chceme ustrnout v současné podobě, jejímž důsledkem je klesající základna. Další navrhovanou změnou je zrušení Rady předsedů OROS a předsedů profesních sekcí a převedení jejích kompetencí na Předsednictvo ČMOS pracovníků školství. Nově by sjezd měl kromě předsedy svazu a revizní komise volit i místopředsedu. Jakou strukturu svazu ale budeme v budoucnu mít, to rozhodnou delegáti sjezdu. Markéta VONDRÁČKOVÁ místopředsedkyně ČMOS PŠ Asociace základních uměleckých škol podporuje petici pracovníky, kteří splňují zákonem stanovené předpoklady odborné kvalifikace, byla vypracována jednotná tabulka pro odměňování. Názor a stanovisko členů rady asociace je pro Českomoravský odborový svaz signálem, že petiční akce získává podporu v široké pedagogické obci, ale i ve veřejnosti. Rodiče vědí, jak učitelé základních uměleckých škol vychovávají a kultivují jejich děti, a i oni mohou vyjádřit podpisem svoji solidaritu. Jenom masivní podpora této akce a dostatečný počet podpisů pod peticí může přinést nápravu v této nespravedlnosti. Alena LOSOVÁ, ČMOS pracovníků školství

5 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky Najít dnes dobrého řemeslníka začíná být čím dál tím větší problém. Celá řada středních škol a učilišť přestává pomalu pro nezájem veřejnosti klasické tříleté učební obory vyučovat, naopak řada firem a podniků mladé obráběče, zámečníky, strojní mechaniky a další černá řemesla shání. První snahy více popularizovat řemeslné strojírenské obory se objevily před několika lety. Situaci s chybějícími řemeslníky a úbytkem žáků, kteří by se připravovali na řemeslné obory, pochopili i zástupci Jihomoravského kraje a ve spolupráci s Cechem Kovo připravili letos již druhý ročník celostátní soutěže odborných dovedností u jednoho z klasických řemeslných oborů: zámečník strojní mechanik. Soutěž byla určena pro vítěze regionálních krajských kol soutěží odborných dovedností oboru zámečník strojní mechanik a byla vyvrcholením celostátního snažení všech žáků uvedených oborů. Soutěž je současně zařazena do přehlídky nejlepších žáků učebních oborů České ručičky. Organizace soutěže se ujala jedna z největších středních odborných škol v Jihomoravském kraji Integrovaná střední škola v Olomoucké ulici v Brně. Ta má pro podobné akce ideální prostorové i technické možnosti. K dispozici jsou nejen zámečnické dílny s potřebným vybavením, ale i nezbytné zázemí pro soutěžící žáky. Celkem 19 žáků ze 14 středních škol a učilišť z celé České republiky se 5. a 6. dubna pustilo do práce. Soutěžním úkolem bylo zhotovení a montáž součástky s názvem Pant trezoru podle zadané výkresové dokumentace. Námět na tento výrobek dodala firma P-Kovo z Brna, která se školou spolupracuje a která patřila mezi partnery soutěže. Celý výrobek sestával z několika dílů, které se musely nejdříve přesně a precizně ručně opracovat, potom do sebe zalícovat a nakonec svrtat a skolíkovat tak, aby se celý pant otáčel s co nejmenší vůlí. Při hodnocení odbornou komisí byla posuzována přesnost a kvalita zpracování. Všichni soutěžící byli již vítězi regionálních kol, tedy ti nejlepší ze svých krajů, daly se proto očekávat vyrovnané výsledky. To se potvrdilo při prvním porovnání dosažených bodů. Nakonec v tomto klání získal nejvíce bodů Michal Svoboda ze SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín. Jen o pár bodů méně měl na druhém místě Tomáš Samek ze SŠ technické ze Žďáru nad Sázavou a jako třetí se umístil Štěpán Březina z ISŠ technické ve Vysokém Mýtě. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže odborných dovedností se konalo 6. dubna v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Kromě peněžních cen věnovala navíc firma P-Kovo výherci akumulátorový šroubovák a k tomu symbolický nástupní lístek na pracovní místo ve firmě. Předáním cen nejlepším zámečníkům však celá akce pro toho nejlepšího neskončila. Vítěz totiž postupuje do celostátní přehlídky nejlepších učňů České ručičky. Posláním Českých ručiček je ocenění vítězů soutěží odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství. Ocenění za obor zámečník strojní mechanik získá i vítěz celostátního kola Michal Svoboda, a to 22. června na slavnostním večeru v Divadle Reduta Brno. Přehlídka je připravována a organizována jako svátek mladých s vazbami na tradice, o něž se učňovské školství opírá. Součástí předávání cen vítězům při slavnostním ceremoniálu bude 5 vždy představení oceněného žáka, jeho činnosti a úspěchů v odborných dovednostech, včetně krátkého profilu školy, kterou žák navštěvuje. V průběhu slavnostního večera bude instalována výstava vítězných prací vybraných soutěží. Předvedeny budou rovněž ukázky odborných dovedností žáků. Účastníci celostátního kola ocenili kvalitní zajištění soutěže ze strany pořádající Integrované střední školy, Centra odborné přípravy v Olomoucké ulici v Brně. Škola, která má 80letou tradici ve výuce strojírenských oborů, patří v naší republice ke špičce jak v materiálním vybavení, tak v kvalitě vlastní výuky. Díky zapojení do mnoha evropských projektů získala škola významné postavení mezi středními školami v Evropské unii. Ročně přijíždějí z řady zahraničních škol studenti na odbornou praxi právě do této školy a vysoce oceňují její materiál ní vybavení a přístup učitelů. Doslova uvádějí: závidíme českým studentům, že mohou na takové škole studovat. Jindřich FELKEL

6 6 Příplatek za rozdělenou směnu Za jakých podmínek a v jaké výši náleží zaměstnanci příplatek za rozdělenou směnu? Poskytování příplatku za rozdělenou směnu upravuje 130 zákoníku práce, kde se stanoví: (1) Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na dvě nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 procent průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu. (2) Rozdělenou směnou se pro účely tohoto zákona rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň dvě hodiny. Příplatkem se oceňují ztěžující vlivy vyplývající pro zaměstnance z tohoto specifického pracovního režimu. Zákoník práce platný do konce roku 2006 výslovně umožňoval zaměstnavateli rozdělit pracovní dobu téže směny po projednání s příslušným odborovým orgánem na dvě i více částí ( 87 odst. 2). Ačkoliv současně platný zákoník práce takové ustanovení neobsahuje, mohou zaměstnavatelé v souladu se zásadou co není zakázáno, je dovoleno nadále rozvrhovat pracovní dobu zaměstnanců s využitím rozdělených směn. Příplatek za rozdělenou směnu činí 30 procent průměrného hodinového výdělku za každou rozdělenou směnu (nikoliv za každé rozdělení směny). Příplatek náleží každému zaměstnanci, který v režimu rozdělených směn pracuje, bez ohledu na délku rozdělené směny. To znamená, že na tento příplatek má právo i zaměstnanec, který má sjednánu kratší pracovní dobu. Vít BERKA Postup při převzetí zaměstnanců Jsme školní jídelna, samostatná příspěvková organizace. Dozvěděli jsme se, že nás má převzít firma Eurest. Jaký je postup při převzetí zaměstnanců? Je nárok na odstupné? Bude mít každá pracovnice novou smlouvu a novou zkušební dobu? FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Vpřípadě převodu činnosti zaměstnavatele, ve vašem případě školní jídelny, k jinému zaměstnavateli přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vždy na nabyvatele a není třeba končit přecházejícím zaměstnancům pracovní poměr a uzavírat nový, viz 338 zákoníku práce. Postup před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli upravuje 339 zákoníku práce. Převádění zaměstnanci nemají nárok na odstupné, neboť dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nikoliv ke skončení pracovního poměru z důvodů dle 52 písm. a) až c) zákoníku práce. Právní oddělní ČMOS pracovníků školství Musí dostat odstupné? Máme v pracovním poměru učitelku, která je šestým rokem na mateřské dovolené. Ta jí končí 19. srpna Chceme ukončit její pracovní poměr z důvodu, že nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (viz 52 odst. f) zákoníku práce). Musí dostat odstupné? Rozvázání pracovního poměru výpovědí upravunavatel nesmí dát zaměstnangických pracovnících. Zaměstje 50 a následující zákoníku ci výpověď v ochranné době, to práce. Zaměstnavatel může dát je mimo jiné i v době, kdy je výpověď jen z důvodu výslovně zaměstnankyně těhotná nebo stanoveného v 52 zákoníku kdy zaměstnankyně čerpá ma- práce. Pokud dá zaměstnavatel teřskou dovolenou nebo kdy zaměstnanci výpověď, je podle 50 odst. 4 zákoníku pránanec čerpají rodičovskou do- zaměstnankyně nebo zaměstce povinen důvod této výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej zákoníku práce). Na případ vývolenou ( 53 odst. 1 písm. d) nebylo možno zaměnit s jiným povědi pro neplnění předpokladů stanovených právními důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí předpisy uvedený zákaz dopadá. Podmínky vzniku náro- být dodatečně měněn. Jedním z výpovědních důvodů je podle 52 písm. f) zákoníku prány v 67 zákoníku práce. Zaku na odstupné jsou stanovece případ, že zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovezí k rozvázání pracovního poměstnanci, u něhož docháné právními předpisy pro výkon sjednané práce. Pro penavatelem z důvodu neplnění měru výpovědí danou zaměstdagogické pracovníky jsou tyto stanovených předpokladů, odstupné nepřísluší. předpoklady stanoveny zákonem č. 563/2004 Sb., o pedago- Vít BERKA Chce ukončit plánovanou dovolenou Zaměstnanec, který čerpal dovolenou, požádal zaměstnavatele, aby mu ji ukončil, protože pro nemoc rodinného příslušníka neuskuteční plánovaný zájezd. K dohodě se zaměstnavatelem ale nedošlo. Jak je to podle zákoníku práce? Dovolená se přerušuje pouze v případech, kdy nasta- a zaměstnance také nástupem teřské a rodičovské dovolené nou zákonem vyjmenované rodičovské dovolené. překážky v práci. V takovém Zaměstnavatel by byl povinen přerušit zaměstnanci do- případě ale dochází k přerušení dovolené ze zákona, a nikoliv na základě rozhodnutí za- by mu zaměstnanec doložil volenou pouze v případě, že městnavatele. V 219 odst. 1 potvrzení lékaře o ošetřování zákoníku práce je k tomu nemocného člena rodiny, a to uvedeno: pouze na dobu, po kterou toto (1) Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské dě by však zaměstnavatel nebyl ošetřování trvá. V tomto přípa- cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení v ozbrojených sici práci, ale šlo by o překážku povinen přidělovat zaměstnanlách, byl-li uznán dočasně práce neschopným, nebo ošetřuce. Ukončit dovolenou (po- v práci na straně zaměstnanje-li nemocného člena rodiny, dovolená se mu přerušuvené důvody) před uplynutím kud nejde o zákonem stanoje; to neplatí, určil-li zaměstnavatel čerpání dovolené na ní určeno, je možné pouze na doby, kterou bylo její čerpá- dobu ošetřování nemocného základě dohody zaměstnance člena rodiny nebo na dobu výkonu vojenského cvičení nebo nanec je tedy povinen dovole- se zaměstnavatelem. Zaměst- výjimečného vojenského cvičení na žádost zaměstnance. vatel s jejím předčasným ukonnou čerpat, jestliže zaměstna- Dovolená zaměstnankyně se čením nesouhlasí. přerušuje také nástupem ma- Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Africké bubnování ve škole na Vyhlídce naše žáky nadchlo Počátkem března byl pro žáky Základní školy Vyhlídka připraven program společnosti Humanitas s názvem Africké bubnování. Této nabídky se naše škola chopila a zajistila pro žáky velmi přínosnou kulturní akci. Děti 1. stupně se sešly v tělocvičně školy, kde hned po vkročení na ně dýchl závan příjemné atmosféry laděné Afrikou přivítali nás tři usmívající se černoši. Tito milí pánové, kteří byli oděni do ryze afrických oděvů, děti zaujali rozhovorem o Africe a o její kultuře. Seznámili je s prostředím a fungováním afrických škol. Součástí programu bylo představení hudebního nástroje bonga, který se při hře drží mezi koleny. Předvedli klasickou hru pomocí konců prstů a dlaně. Mezi obecenstvo poslali bonga různých velikostí a děti se hraní ujaly s nadšením. Zanedlouho se celou tělocvičnou nesly příjemné tóny, jejichž rytmus udávali naši tři afričtí mistři, kteří ke hře přidali zpěv afrických písní. A aby dětem ještě více rozproudili krev v žilách, přidali africký tanec, který doslova rozjásal celou tělocvičnu. Děti byly oděny do barevných látek a napodobovaly tance jednoho z členů skupiny, jehož kreace doprovázela rytmická hudba. Program byl pro děti obohacující nejen v tom, že se dozvěděly mnohé o africké kultuře, hudebních nástrojích a samotných Afričanech, ale také v tom, že si samy vyzkoušely hru na zajímavý nástroj a mnohé se poprvé v životě setkaly s člověkem pocházejícím z daleké země. Následující den jsme připravili projektový den na téma Afrika. Pomocí interaktivní tabule jsme si prohlédli řadu fotografií z Afriky ať už to byla zvířata volně žijící v této krajině nebo lidé z různých kmenů. Děti zhlédly obrázky příbytků, ve kterých domorodí lidé žijí, byly překvapeny nedostatkem jídla v některých oblastech Afriky. Vysvětlila jsem jim, jak jsou na tom africké děti s výukou, vzděláváním a základní školní docházkou. Každé z dětí si vyrobilo jednoho černošského kamaráda z papíru. Dále jsme si vytvořili jednoduchý hudební nástroj, který se skládal z lahvičky, malého množství hrachových semínek, kousku látky a provázku. Děti si lahvičku ozdobily jednoduchými motivy, projevily nejen kreativitu, ale také schopnost vzájemně si pomáhat. V poslední části projektu V knihovně děti objevovaly čtenářské dovednosti Základ čtenářské gramotnosti se vytváří již od útlého věku. Velmi záleží zejména na rodině, zda dětem pravidelně čte, a utužuje tak i vzájemné citové pouto. Významnou roli však má i mateřská škola. 7 jsme se oděli do rouch z barevných látek svázaných přes rameno, čímž jsme napodobili tradiční oděvy afrických mužů a žen. Za zvuku africké hudby jsme pak tančili do rytmu s velkým nadšením. Projektový den se všem ohromně líbil. Alena JAKEŠOVÁ, Valašské Meziříčí Naše mateřská škola Kytička má ve svém vzdělávacím programu začleněno seznamování dětí s dětskou literaturou a jejími žánry. Děti poznávají vlastnosti hlavních hrdinů, pohádkovou osnovu, dramatizaci pohádek s využíváním oblíbených dětských čepiček a hudby jako motivačního prostředku. Podporujeme tím slovní zásobu, paměť a jiné složky rozvíjející jedinečnou dětskou osobnost. Naše paní učitelky umí skvěle a téměř profesionálně připravovat pro děti každý měsíc vhodné a tematicky motivované pohádky. Stávají se tak herci, které děti důvěrně znají a kterým věří. V rámci vzdělávací nabídky naší školy jsme se domluvili na návštěvě s blízkou knihovnou. Každá třída si předem dojednala vlastní termín, aby se nám paní knihovnice mohla zcela věnovat. Vypravili jsme se natěšeni na příjemně strávené dopoledne. Knihovna má vytvořen pěkný čtenářský ostrov, který děti využívají při četbě. Děti se naučily, jak se s knihami zachází, poznávaly pohádky i některé druhy knih. Na vlastní oči porovnávaly, kolik je v knihovně knih, vnímaly rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Také určovaly pohádky podle obrázků, řešily hádanky, které se týkaly rozumové složky dětské osobnosti. I tak lze poznat, jak se s dětmi ve školce tvořivě pracuje, vše je spolu logicky propojené. Nakonec si samostatně vybarvily průkazky a paní knihovnice jim je zatavily do fólie, aby jim připomínaly příjemný zážitek v knihovně. V základních školách se čtenářská gramotnost v současné době ve srovnání s jinými zeměmi jeví jako velký problém. Proč děti nerozumí textu, neumějí se v něm orien to vat? Kde lze najít řešení tohoto problému? Určitě je přínosné, když se děti učí základům čtenářské gramotnosti již v mateřských školách. Jaroslava SVOBODOVÁ, Ústí nad Labem

8 8 Vyčerpání limitu 150 hodin Jak může zaměstnavatel postupovat, když uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce a došlo již k vyčerpání limitu 150 hodin? Zaměstnavatel však potřebuje, aby sjednaná práce byla dále vykonávána. Jak je to s uplatněním minimální mzdy a zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří pracují na základě dohod o pracovní činnosti? Ustanovení o minimální mzdě obsahuje 111 a o zaručené mzdě 112 zákoníku práce. V 111 odst. 1 zákoníku práce se mimo jiné stanoví: Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu uvedeném v 3 větě druhé (pozn. autora tady se stanoví, že jde o pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr). Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Pokud odměna z dohody minimální mzdy nedosahuje, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek Dopřejte si misku přebraného tisku Zákoník práce v 75 stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Tento limit je pro zaměstnance nepřekročitelný. Za situace uvedené v dotaze záleží na zaměstnavateli, pro jaký pracovněprávní vztah se na dokončení potřebných prací rozhodne. V úvahu přichází jak uzavření dohody o pracovní činnosti se stávajícím zaměstnancem, tak uzavření dohody o provedení práce se zaměstnancem jiným. Jediný požadavek, který zaměstnavatel musí splnit, je dodržení rozsahu práce, kterou má zaměstnanec konat. Minimální a zaručená mzda k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na jednu hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdu. V 111 zákoníku práce je tedy výslovně uvedeno, že se minimální mzda uplatňuje při odměňování prací konaných na základě dohody o pracovní činnosti (i dohody o provedení práce). Z ustanovení 112 zákoníku práce, o zaručené mzdě, vyplývá, že tato zaručená mzda se uplatní pouze u zaměstnanců v pracovním poměru. Pro zaměstnance činné na zá- Už skoro deset let funguje v České republice takzvaná lesní pedagogika. Má svoje akreditovaná střediska pro přípravu lesních pedagogů, svoje lesněpedagogické konference, rozvíjí mezinárodní spolupráci. Překvapivě se ovšem netýká výuky zvěře. To zase zbylo na nás. Pan Zajíček ze Šlapanic začal sbírat podpisy pod petici proti návratu povinných osnov. Když jich měl 300, MF DNES napsala, že proti povinným osnovám se začali bouřit učitelé. To je fakt vlna odporu. Úplná tsunami. Jak sdělilo MŠMT, při výzkumu PISA 2012 bude testována také finanční gramotnost. Že bychom tedy alespoň v něčem uspěli? Číst ani počítat naši žáci už moc neumějí, ale co z čeho budou mít, je zajímá čím dál víc. Až tuhle svodku budete číst, ministr Dobeš už možná nebude ministrem. Prý jím bude Štovíček. Nebo Peake. Nebo Navrátilová, nebo Fiala, nebo Bartoš, nebo Vitula, nebo Putnová. Nebo někdo úplně jiný. Kdo jste ještě nebyl ministrem, hlaste se v Rohanském paláci. Až dvě třetiny studentek MEDIÁLNÍ VÝVAR Jakým způsobem upravuje zákoník práce poskytování náhrad zaměstnanci za opotřebení vlastního nářadí a předmětů potřebných pro výkon práce? Toto právo zaměstnance upravuje 190 zákoníku práce. Stanoví se v něm, že pokud zaměstnavatel sjedná, popřípadě vnitřním předpisem stanoví, nebo individuálně písemně určí podmínky, výši a způsob poskytnutí náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení nebo jiných předmětů potřebných k výkonu práce zaměstnance, poskytne mu tuto náhradu za dohodnutých, stanovených, nebo určených podmínek. Zákoník práce v 190 odst. 2 ale výslovně českých vysokých škol má zkušenost se sexuálním obtěžováním, nejčastěji v podobě sexistických poznámek nebo vtipů. Kolik profesorů muselo ve zkouškovém období čelit rozepjatým dekoltům, těsným sukýnkám a uplakaným očím, závěr průzkumu neuvádí. Učit literární dějiny je stejně zavádějící jako učit dějiny českého králíkářství, pročež je absurdní, že se tak někde stále děje. Tuto syrovou pravdu pro nás obnažil Tomáš Feřtek, expert na všechno. Univerzální. Jako Mr. Propper. kladě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se ustanovení 112 zákoníku práce nepoužije. Přitom ovšem nelze opomenout ustanovení 110 odst. 1 zákoníku práce, že za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Náhrady za opotřebení předmětů uvádí, že se výše uvedený postup nevztahuje na používání motorového vozidla, u kterého se poskytování náhrad řídí 157 až 160. Platná úprava zajišťuje zaměstnanci uplatnění obecné zásady, podle níž má zaměstnavatel nést náklady spojené s výkonem práce (viz 2 odst. 4) a vytvářet mu předpoklady pro řádný výkon práce, a to i pro případy, kdy zaměstnavatel souhlasí, aby zaměstnanec používal k výkonu práce vlastní nářadí, zařízení a předměty. Ve školství se běžně ustanovení 190 zákoníku práce aplikuje například u náhrad za opotřebení lyžařského vybavení pedagogů při lyžařských kurzech, při použití vlastního hudebního nástroje a podobně. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Při schvalování novely školského zákona neprošlo snížení počtu přihlášek na střední školy ze tří na dvě. Nechápu, proč na tom tolik záleží. Copak při současném způsobu financování existuje v téhle zemi střední škola, která by nějakého zájemce nepřijala napoprvé? V loňském roce klesl průměrný plat pedagogů o 875 Kč; průměrný plat nepedagogických pracovníků naopak o 292 Kč vzrostl. Být pedagog se nevyplácí. MŠMT zvažuje možnost jednoletého prakticky zaměřeného magisterského studia. MBA do každé rodiny! Petr KUKAL

9 ...zvoneček když zacinká, končí nám MATEŘINKA Bez nás školy fungovat nemohou Hazardní hry a drogy nás už nepřitáhnou S organizací Podané ruce spolupracuje náš Domov mládeže Gorkého z Brna již několik let. Pomáhá nám v prevenci zneužívání návykových látek. Lektor Jan Veselý k nám přivádí i své hosty, kteří už mají za sebou trpké zkušenosti s drogou a kteří se s námi rádi podělí o život s ní. Věřte, že osobní zkušenost mnohdy zapůsobí více než obsáhlá přednáška. Tentokrát jsme požádali Podané ruce o besedu na téma Hazardní hry. Proč? Řešili jsme v domově situaci, kdy studenti hráli poker za peníze, sice jenom za dvacetikoruny, ale za peníze. Ano, spustila se u nás diskuze, kdy chlapci argumentovali, že poker je mistrovská hra, že to není hazard, že ji propagují naši známí umělci, ale to už je na námět dalšího zamyšlení. Proto přišel lektor a přivedl hosta se zkušenostmi nejen s hazardem, ale i drogou. Některým se na besedu moc nechtělo, ale potom Tak touhle písničkou se loučí děti a paní učitelky každý rok v chomutovském Městském divadle s oblastním kolem MATEŘINKA. Jsou to dva dny plné krásných dětských vystoupení. Letos ve dnech 9. a 10. března přijely předvést své umění děti z mateřských škol v Chomutově, Jirkově, Kadani, Klášterci nad Ohří a letos poprvé i z Mostu. Třináctý ročník byl, stejně jako ty předešlé, plný radosti z vystoupení, úsměvů, ale i slziček dojetí rodičů, prarodičů, tetiček, strýčků i široké veřejnosti, která se přišla podívat na malé umělce. Už dnes se těšíme na další ročník, který bude příští rok v březnu. Jana PÉZROVÁ Ve školství pracuji téměř 20 let jako hospodářka školy. Vnímám dost dobře náročnost učitelského povolání, vidím světlé i stinné stránky této profese. Souhlasím s tím, že je řada učitelů, kteří sice nemají ten správný papír, ale mají dar od pánaboha a nezaslouží si být diskriminováni horší tabulkou (na druhou stranu jsou i tací, kteří splňují kvalifikační předpoklady, ale nechtěla bych je mít za učitele). Myslím si, že by měli být odměňováni podle stejné tabulky, nenároková složka by odpovídala kvalitě práce, nikoliv (ne)dosaženému vzdělání. Ale na srdci mám něco jiného. Připadá mi trošku neférové jednání státu vůči nám, nepedagogickým pracovníkům. Učitelé, přestože patří do skupiny státních zaměstnanců jako my, platově postiženi nejsou, naopak. A polepší si i ti odměňovaní podle horší tabulky. Nás nepedagogů se snížení platů dotklo citelně, konkrétně v naší škole jsme od ledna na tarifu o 10 procent lehčí, ale přišli jsme i o osobní příplatky. Takže skutečné snížení je mnohdy o 20 procent. Bez učitelů sice nepůjde učit, ale bez nás nebudou fungovat školy jako takové. Marta MLYNÁŘOVÁ 50. výročí Dechového orchestru ZUŠ Louny Oslavy 50. výročí založení Dechového orchestru Základní umělecké školy v Lounech vyvrcholily. Kdy přesně byl orchestr panem Jiřím Lošanem založen, to se už asi nedozvíme. Víme ale, že měl své první vystoupení začátkem dubna 1961, proto si datem 1. dubna připomínáme dobu jeho trvání. Aby letošní kulaté oslavy měly patřičnou důstojnost, připravil kolektiv současných členů orchestru hned několik akcí. Podařilo se nám prezentovat Dechový orchestr ZUŠ Louny v České televizi. Natočili jsme na zámku v Roudnici nad Labem pořad, který vysílala ČT2 pod názvem A tuhle znáte? Další společenskou akcí byl Ples v maskách, na kterém k tanci a poslechu hrál Big band ZUŠ, Malý dechový orchestr ZUŠ a hudební skupina Taurus. Protože zde vystoupily na tři desítky muzikantů, troufáme si říci, že se jedná o zcela výjimečnou akci. Doufáme, že se stane tradicí pro příští léta a počet návštěvníků bude vzrůstat. Jaromír LAKSA Znáte je? Kalypso ED McBAIN Nic nepovzbudí lidskou představivost tak jako vražda prostitutky. Mravopočestné občany naplní pocitem nejvyššího uspokojení, viník je potrestán když už ne rukou Páně, tak alespoň někým, kdo pochopil, jaké nebezpečí představuje prostituce ve společnosti, v níž ji muži vyhledávají. Pro mnoho jiných, kteří už někdy koketovali s myšlenkou, že buď služeb prostitutky použijí, nebo že takové služby nabídnou, je vražda důkazem, že dotyčné služby bývají nebezpečné. Kniha z nakladatelství BB/art potěší milovníky detektivek, obzvláště pak ty, kteří milují Ed McBaina. 9 u nich zvítězila zvědavost. Chlapci, dívky, lektor i host si sedli k sobě jako rovný s rovným, naslouchali, diskutovali, mlčeli i se smutně usmívali, vyprávěli své zkušenosti a poslouchali hrůzné prožitky mladého muže, který tím peklem prošel a který teď žije šťastně se svou ženou a čekají spolu dítě. I ona seděla mezi posluchači a svému muži sekundovala. Při tomto vyprávění a také při pohledu na naše ještě bezbranné dívky, už zkušenější chlapce, kteří se s něčím takovým ještě nesetkali, nám běhal mráz po zádech. Hovořilo se také o dalších rizicích hazardních her a drog. Na konci besedy všichni odcházeli spokojeni. Studenti s novými poznatky, hosté s oceněním jejich přístupu k danému tématu. Loučili se jako staří známí, s důvěrou, a to je na tom asi to nejdůležitější. Kde jinde začít než u vzájemné důvěry? Josef SOUKUP

10 10 Gendrové problematice se věnujeme již podruhé, tentokrát se zaměříme na oborovou strukturu žáků, tedy které obory jsou pro jednotlivá pohlaví dominantní. Výběr vzdělávacího oboru do značné míry ovlivňuje i budoucí úspěšnost na trhu práce, včetně možného finančního ohodnocení. Chtěli bychom vás seznámit s genderovým rozložením žáků zejména v oborech středního vzdělávání a také na úrovni vyšších odborných škol. Podrobnější informace jsou dostupné v Genderové ročence školství, kterou vydává Ústav pro informace ve vzdělávání v elektronické podobě. Obory s maturitou Nejdříve se podívejme na podíl žáků ve středních školách vzhledem k odpovídající populaci 15 18letých. Ve středních školách se vzdělává 95,4 procenta dívek vzhledem k odpovídající populaci 15 18letých dívek. U chlapců jde o 94,1 procenta. Jak vidíme, podíl dívek i chlapců vzdělávajících se ve středních školách vzhledem k odpovídající populaci se liší o 1,3 procentního bodu. Je tedy celkem vyrovnaný. Pokud jde o genderovou strukturu žáků v gymnaziálních oborech, je zřejmé, že zde výrazně převažují dívky nad chlapci. Ve čtyřletých oborech se vzdělává 55,2 tisíce žáků, přičemž dívky zde tvoří 62,5 procenta a chlapců je pouhých 37,5 procenta. Zastoupení dívek je tak výrazně vyšší než chlapců. Podíl dívek je vyšší i ve víceletých gymnaziálních oborech, kde se vzdělává 83,8 tisíce žáků. Převis dívek je zde již méně výrazný 55,4 procenta dívek a 44,6 procenta chlapců. V oborech lyceí se vzdělává 23,1 tisíce žáků, přičemž dívek je výrazně více než chlapců, kdy dívek je 61 procento. Zejména v oborech pedagogického lycea je dívek značná většina (88,2 %). Následují obory kombinovaného a zdravotnického lycea, kde podíl dívek činí 84 procenta. V oborech ekonomického lycea činí podíl dívek 72 procenta. Naopak jediným druhem lycea, kde je více chlapců, kteří představují 80 procent studujících, je technické lyceum. Nejmenší genderové rozdíly ve struktuře žáků jsou v oborech přírodovědného lycea, kde podíl dívek činí 64 procenta. Ve středním odborném vzdělávání v oborech s maturitní zkouškou představují dívky 51,2 procenta, kdy se v těchto oborech vzdělává 239 tisíc žáků. Pokud se podíváme na oborovou strukturu z pohledu toho, jak se v jednotlivých skupinách oborů vzdělávají dívky a chlapci, pak vidíme, že dívky se nejčastěji vzdělávají v oborech zaměřených na ekonomiku a administrativu, ve kterých se vzdělává 26,7 procenta ze všech dívek, které navštěvují obory s maturitní zkouškou. Následují obory z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu (12,3 %) a obory z oblasti zdravotnictví (11,2 %). Naopak velmi málo dívek se vzdělává v oborech elektrotechniky, telekomunikační a výpočetní techniky (0,5 %) a strojírenské výroby, kde se také vzdělává pouze 0,5 procenta ze všech dívek tohoto typu vzdělávání. Naproti tomu chlapci se vzdělávají nejčastěji v oborech elektrotechniky, telekomunikační a výpočetní techniky (22,2 %) a strojírenské výroby (17,0 %). Následují obory z oblasti ekonomiky a administrativy (13,2 %). Nejméně oblíbené jsou mezi chlapci obory pedagogické (0,7 %), zdravotnické obory (1,5 %) a obory z oblasti podnikání v oborech (1,6 %). Obory s výučním listem Naopak v oborech odborného vzdělávání s výučním listem, ve kterých se vzdělává 108,5 tisíce žáků, převažují chlapci nad dívkami, a to velmi výrazně, kdy podíl chlapců činí 66,7 procenta. I zde je genderová struktura žáků velmi výrazně závislá na oborové struktuře. Dívky navštěvují nejčastěji obory ze skupiny gastronomie, hotelnictví a turismu (34,7 % ze všech dívek vzdělávajících se v oborech s výučním listem). K dalším oborům, které dívky navštěvují, patří osobní a provozní služby (23,5 %) a obory z oblasti obchodu (13,6 %). Více než 10 procent dívek se vzdělává ještě v oborech potravinářství a potravinářské chemie (11,6 %). Nejméně dívky navštěvují obory ze stavebnictví a geodézie (0,1 %) a obory z oblasti elektrotechniky a komunikační a výpočetní techniky (0,2 %). Chlapci se nejčastěji vzdělávají v oborech strojírenství (30,4 %) a stavebnictví a geodézie (16,4 %). Přes 16 procent chlapců se vzdělává také v oborech orientovaných na gastronomii, hotelnictví a turismus. Přes 10 procent chlapců navštěvuje obory elektrotechniky, telekomunikační a výpočetní techniky. Nejméně často se chlapci vzdělávají v oborech zaměřených na osobní služby, a to 1,1 procenta. Nástavbové studium a VOŠ V nástavbovém studiu se v roce 2010/2011 vzdělávalo 43,2 tisíce žáků, přičemž podíl chlapců zde činil 54,8 procenta. Zastoupení chlapců je tu tedy vyšší než dívek. Tento vyšší podíl chlapců je důsledkem typu vzdělávání, kdy nástavbové studium je určeno absolventům oborů odborného vzdělání s výučním listem, kde je celkově výrazně více chlapců než dívek. Absolutní většina dívek se zde vzdělává v oborech zaměřených na podnikání v oborech, kdy ze všech dívek, které navštěvují nástavbové studium, se v těchto oborech vzdělává přes 78 procent. Také chlapci se nejčastěji vzdělávají v oborech z oblasti podnikání (přes 54 %). Následují obory ze strojírenství (13,6 %) a elektrotechniky a telekomunikační a výpočetní techniky (necelých 10 %). Na úrovni vyšších odborných škol převažují ženy nad muži, a to velmi výrazně podíl žen činí 72 procenta. Toto výrazně vyšší zastoupení žen je dáno oborovou profilací vyšších odborných škol, které se velmi často orientují na obory, jež jsou spíše doménou Genderová struktura žáků v regionálním školství oborová struktura dívky chlapci žen pedagogika, zdravotnictví, ekonomika apod. Podíl žen je vyšší ve všech oborových skupinách s výjimkou technických oborů, kde podíl mužů činí více než 70 procent. Ve všech ostatních oborových skupinách byl vyšší podíl žen. Ženy se nejčastěji vzdělávají v pedagogických oborech (28 %), ve zdravotnických oborech (21 %) a v ekonomických oborech (19 %). Muži upřednostňují technické obory (27 %), právní obory (24 %) Struktura žáků vzdělávajících se v oborech odborného vzdělání ukončených maturitní zkouškou ve školním roce 2010/2011 (v %) xx Ostatní 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 63 Ekonomika a administrativa 41 Zemědělství a lesnictví 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 82 Umění a užité umění 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 64 Podnikání v oborech, odvětví 53 Zdravotnictví 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 23 Strojírenství a strojírenská výroba a ekonomické obory (17 %). V rámci regionálního školství je zřejmé, že je možné určit genderové preference určitých oborových skupin. Obecně dívky upřednostňují všeobecně zaměřené vzdělávání před odborným. V rámci odborného vzdělávání pak dávají přednost oborům zaměřeným na ekonomii, služby či zdravotnictví. Chlapci podle očekávání tíhnou spíše k technicky zaměřeným oborům, ve středu jejich zájmu jsou zejména obory z oblasti elektrotechniky a komunikací. Tyto preference pak platí bez ohledu na typ středního vzdělávání. Pavlína ŠŤASTNOVÁ

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Základní škola Kovářov, okres Písek, v současnosti dokončuje projekt s názvem Informační a čtenářská výchova na základní škole, registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na konci roku 2010 byly završeny klíčové aktivity projektu. V původně plánovaném harmonogramu tak byly naplněny všechny tři výstupy. Prvním bylo vytvoření informačního centra pro žáky i učitele školy. V rámci projektu byly zakoupeny do tohoto centra nové informační a čtenářské zdroje (především literatura), které se začaly využívat ve výuce, při přípravě na výuku, v rámci plnění školních úkolů a pro mimoškolní četbu. Je potěšitelné, že například počet výpůjček žáků se tímto zvýšil více než čtyřnásobně. Výstupem druhé aktivity je průřezový program s názvem Informační a čtenářská výchova, jehož obsahem je popis rozvoje klíčových dovedností v oblasti práce s textem a informacemi. Jednoduše řečeno, co Fakta, s.r.o., vzdělávací zařízení, Komenského 25, , Žďár nad Sázavou INVESTICE I E DO ROZVOJE O VZDĚ Ě LÁVÁNÍ Á a jak budou učitelé při výuce dělat, aby zmiňované kompetence rozvíjeli. Tento program se již stal součástí našeho školního vzdělávacího programu. Výstupem poslední aktivity je sborník 11 výukových materiálů, který vznikl jako soubor příkladů dobré praxe pro podporu zavádění informační a čtenářské výchovy. Realizací projektu bude posílena čtenářská gramotnost žáků a jejich schopnost orientovat se v dnešním světě plném informací. Mgr. Libor Mandovec, ředitel školy Školní výlety atraktivní zábava pro děti nabízí dvoudenní vzdělávací program Zážitkový výcvikový kurz Žďár nad Sázavou Hotel Tálský mlýn Ostrava Hotel Maria, Přívozská Brno Hotel Kozák, Horova Více informací na Jednodenní výlety Akční cena * Jednodenní výlet ve stylu Western 119 Kč * Výlet na strašidelný zámek DraXmoor a 3D kina 69 Kč * Výlet ve stylu Western, na strašidekný zámek DraXmoor a do 3D kina 149 Kč * Dvoudenní výlety Akční cena * Program Westernové městečko a strašidelný zámek DraXmoor, ubytování v penzionu Colorado Grand*** (2-6 lůžkové pokoje, WC a sprcha na patře) 239 Kč * Program Westernové městečko a strašidelný zámek DraXmoor, ubytování v chatkách (4 lůžkové chatky, WC a sprcha v areálu kempu) 199 Kč * * - akční cena, platí při platbě do Jako bonus obdržíte volnou vstupenku na letní sezónu do areálu Šiklův mlýn pro každé dítě. Mimořádné slevy pro školy (mimořádné slevy nelze sčítat ani kombinovat) - při účasti 3 a více tříd z jedné školy ve stejném roce, mimořádná sleva 10% - pro školy z větší vzdálenosti než 70 km sleva 15% - pro třídy, které nás navštívily v loňském roce, sleva 20% Dárkový balíček, káva a vstup ZDARMA pro pedagogický dozor (1 osoba / 10 platících dětí). INFORMACE A OBJEDNÁVKY tel./fax: mobil:

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila il pro řešitele l projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na predplatne tydenik-skolstvi.cz. Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Datum:... Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým institucím a státním orgánům ve školství odbornou publikaci Právní rámec řízení škol a školských zařízení Autor Jiří Valenta Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem. Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu. Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol (tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samozřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rámci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy. Z obsahu: základní pojmy z teorie práva; uplatnění ústavního, občanského, pracovního, správního, rodinného a finančního práva při řízení školy; správná aplikace školské legislativy; vzory, schémata a pracovní pomůcky; vložené CD-R obsahuje úplné znění vybraných právních předpisů, všechny vzory dokumentů z textové části publikace a některé další užitečné materiály ke stažení. Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris. PARIS 5/2010 s aktualizací 1/2011, cena 460,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 350 stran, CD-R s přílohami. Závazná objednávka Objednáváme.. ks publikace Právní rámec řízení škol a školských zařízení Přesná adresa pro fakturu Ulice PSČ, město Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy) Č. účtu IČO telefon Datum objednávky podpis (u organizací razítko) TÝDENÍK Číslo dubna 2011 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1060 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Č.j.: Vypracoval: Schválil: PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 VZOR VNITŘNÍ SMĚRNICE Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola ****, příspěvková organizace se sídlem Provozní porada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání říjen 2016 Kód První kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2015/16 Skupina

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013 Vážení členové Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje, dovolujeme si Vám představit základní koncept analýzy absolventů

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Vnitřní platový předpis pro ředitele škol, školských zařízení a ředitele dalších příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v stejně jako v předchozích dvou letech 4,0 % 1 a celkový počet dosahoval 31 628 evidovaných na úřadech práce. Celková nezaměstnanost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Odměňování pedagogických pracovníků

Odměňování pedagogických pracovníků Odměňování pedagogických pracovníků "Naši předkové v 19. století dobře věděli - a proto také patřičně zdůrazňovali - že každému učiteli je zapotřebí, vedle určitých osobních vlastností, především dvou

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ ČMOS PŠ v souladu se svým posláním trvale usiluje o zlepšování podmínek pro vzdělávání, především v regionálním školství. Velmi důležitou oblastí zájmu je problematika

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav Hraničářů 617 E, 692 01 Mikulov Identifikátor školy: 600 112 667 Zřizovatel: Město

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (25 let) Zastupuje 27

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Projekt rozdělení odštěpením příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 1 I. Výchozí stav 1.1. Liberecký kraj je zřizovatelem

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje RÁMEC PRO INVESTICE DO INFRASTRUKTURY

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje RÁMEC PRO INVESTICE DO INFRASTRUKTURY Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje RÁMEC PRO INVESTICE DO INFRASTRUKTURY Rámec pro investice do infrastruktury Rámec pro investice do infrastruktury = seznam projektových záměrů

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Spisový znak: Účinnost od: 23. října 2013 Skartační znak: Změny: výše úplaty 1. 9. 2014, úprava příloh 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1.stupně

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1.stupně MILADY HORÁKOVÉ 28, 170 00 PRAHA 7 KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1.STUPNĚ tel./fax.: +420 233 378 351; mobil +420 720 203 495 1 z 5 ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Ústecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Účinnost od: 23. října 2013 Změny: od 1. září 2014 (výše úplaty) Spisový znak: Skartační znak: Tento pokyn vychází z: - 123 odst.

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více