Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně, Vážení kolegové,"

Transkript

1 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. Věříme, že k úspěšnosti Vás i Vašich spolupracovníků částečně přispějeme i my novou nabídkou vzdělávacích programů. A pokud se tak stane, budeme velmi rádi. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje leden 2010 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka organizace

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 18 pracoviště Hradec Králové Péče o majetek I Studium pro ředitele škol a školských zařízení Marketing školy Vedení lidí koučováním Péče o majetek II Projekt Ředitel Modul Právo v praxi školského managementu Péče o majetek III Projekt Ředitel Modul Řízení pedagogického procesu Prezentace školy v médiích DPH v účetní praxi škol a školských zařízení. Změny v zákoně o DPH v r Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP Péče o majetek z pohledu vedoucího pracovníka Odpovědnost školy za škodu při pracovních a školních úrazech a nemocech z povolání po 1. lednu Plán rozvoje pedagogických pracovníků Projekt Ředitel Modul Ekonomika a finanční management Základy řízení lidských zdrojů Videotrénink evaluace vzdělávání Vedení lidí koučováním II pracoviště Trutnov Setkání ředitelů mateřských škol Právní vědomí ve školní praxi. Trestná činnost dětí a mládeže Základní právní předpisy na úseku požární ochrany Vybrané kapitoly z legislativy. Správní řád ve školství pracoviště Rychnov nad Kněžnou Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ. Matrika Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací. Účetní závěrka, zaúčtování fondů a dotací Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně pracoviště Jičín Péče o majetek. Tvorba vnitřních předpisů Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Nové třídní knihy a další školské dokumenty Výchovné poradenství Ochrana člověka za mimořádných událostí Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ŠVP Plán rozvoje pedagogických pracovníků pracoviště Náchod Setkání ředitelů mateřských škol Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Konec školního roku Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI. Rozvrh a suplování Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 25 pracoviště Hradec Králové Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B - vychovatel Program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání Školní psycholog a jeho úloha v životě školy Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 1. semestr Prevence syndromu vyhoření

3 OBSAH Studium pedagogiky B - pedagog volného času Program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Poruchy chování dětí Jak pomoci žákům s obtížemi v počítání Asistent pedagoga Modelovým zpřítoměním proti agresivitě a neklidu Simulační hry Šikana na základní škole Vedení třídní hodiny a rozhovoru s rodičem Práce s problematickými vztahy žáků v třídních kolektivech Hra ve vyučování a pozitivní klima Školní vzdělávací program v praxi Rozvíjíme sebevědomí a schopnost empatie u dětí Využití terapimasteru Poruchy komunikace a vztahů v rodině Jak rozvíjet nadané žáky v běžných třídách Rozvoj profesních kompetencí - formy a metody práce a jejich evaluace Pravidla a kritéria hodnocení žáků Jak zvýšit školní úspěšnost žáků Projektové vyučování - Ruce Práce s dětmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou Drogy a škola Proč dítě zlobí Jak vychovávat žáky k prosociálním postojům pracoviště Trutnov Metody dramatické výchovy ve výuce Základní sociální potřeby dětí a žáků, prevence nežádoucího chování Profylaxe řečových vad Canisterapie - asistenční pes Výukové metody Individuální vzdělávací plán integrovaného žáka Vedení reedukační skupiny na základní škole Návštěva stacionáře Hrubá slova v dětském slovníku Návštěva speciální školy Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u žáků v ZŠ Dítě na cestě ke zločinu pracoviště Rychnov nad Kněžnou Učitel a stres. Relaxační techniky Metody aktivního učení Rozvoj emoční inteligence Jak odstraňovat grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ Jak předejít problémům s hlasem Projektové vyučování Co nás ve škole neučili aneb Současné trendy v metodách práce s žáky Dvoudenní setkání výchovných poradců Problémové děti a problémoví rodiče Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách Cestička do školy aneb Budou z nás školáci Emoce v pohybu. Živly Země a Voda Hádanky a prožitkové hry pro děti a mládež Člověk a jeho svět, integrovaná výuka pracoviště Jičín Alternativní a augmentativní komunikace ve vzdělávacím procesu Projekční testy Hrátky s pamětí

4 OBSAH Školní násilí Projekty na 1. stupni ZŠ Jak připravit adaptační kurz Jak zvládat stres Dramatická výchova Poruchy autistického spektra III pracoviště Náchod Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření Jak motivovat žáka střední odborné školy nebo učiliště Rodič jako partner a dítě, které zlobí Práce s problematickými vztahy žáků v třídních kolektivech Právní vědomí ve školní praxi Poruchy autistického spektra. Vzdělávací a výchovné přístupy Jak zvládat zlost a agresivitu? Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla II Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách Mateřská škola 39 pracoviště Hradec Králové Zdravá abeceda - Co dělá tělo, když se hýbu Veselé pískání Rozvoj řeči v předškolním věku se zaměřením na výslovnost Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Aerobik v mateřské škole Rozvoj grafomotoriky u dětí v předškolním věku Tanečky v mateřské škole Když si děti vzájemně ubližují Návštěva v MŠ. Montessori systém Pohybem a hrou v MŠ a ŠD Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ Pohybový režim v rámci ŠVP MŠ Zábavné pohybové hry v MŠ Jak aktualizovat ŠVP Zdravá abeceda - Dělám, co mě baví Projekt Mensa pro školky Návštěva v mateřské škole. Sloučené MŠ Slavnosti v MŠ Efektivní metody výuky jako prostředek k utváření klíčových kompetencí pracoviště Trutnov Hudebně pohybové činnosti v MŠ od podzimu do léta II Rytmizování v MŠ Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ Stolní a deskové hry v MŠ Nápady pro dětské ruce II Předškoláci v pohybu - cvičíme jako myška Pohybová cvičení pro děti. Netradiční jóga pro děti Bystříme své smysly Kouzelná flétna v MŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Veselé pískání a správné dýchání Velikonoční floristika pro malé Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole Hudební hrátky. Muzikoterapie Dramatická výchova v MŠ Návštěva sloučené ZŠ a MŠ pracoviště Jičín Klub ředitelek a učitelek MŠ

5 OBSAH Vývoj dětské řeči Komunikace s dětmi. Hodné děti Hry v MŠ Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ Jak aktualizovat ŠVP Návštěva v MŠ s integrací dětí s SVP pracoviště Náchod Rozvojový program pro nezralé dítě Na pomoc učitelům mateřských škol. Učíme moderními metodami Smyslové vnímání a hry na jeho rozvoj Jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Neseme, neseme májíček Multikulturní výchova v MŠ. Watoto Psychomotorická cvičení s prvky jógy Na pomoc pěveckým sborům. Sborečky v MŠ Hry v přípravě k matematice v předškolním věku Aktivity v přírodě a jejich využití v MŠ Český jazyk a literatura 48 pracoviště Hradec Králové Cizinci na českých školách. Čeština pro žáky ZŠ, SŠ Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Aktivizující metody ve výuce českého jazyka se zaměřením na komunikaci Práce s nonsensovou poezií Všestranný jazykový rozbor Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově Efektivní metody výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ Píšeme dopis, knihu, časopis Píšeme dopis, knihu, časopis Český jazyk a mediální výchova Literární exkurze - Nové Město Pražské pracoviště Trutnov Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku - Škola hrou Efektivní metody výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ II Využití reklamy a autentických materiálů v hodině ČJ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jazykové hry v hodinách Čj na 2. stupni ZŠ Píšeme dopis, knihu, časopis Jak na češtinu hravě Tvůrčí psaní pracoviště Jičín Jak na češtinu hravě Tvorba pomůcek pro ČJ na 1. stupni ZŠ Jazykové hry v hodinách Čj na 2. stupni ZŠ Český jazyk a literatura podle ŠVP pracoviště Náchod Nápady do hodin čtení a literární výchovy na 1. stupni ZŠ. Pohádka Genius loci a pražská německá literatura Cizí jazyky a literatura 52 pracoviště Hradec Králové Aktivní výuka angličtiny. Vizuální pomůcky v hodinách angličtiny Komunikace v anglickém jazyce - ústní projev Psaní zábavně - AJ na 1. stupni ZŠ Jazyková animace Angličtina pro nejmenší II Soutěže a hry v jazykové výuce. Opravování chyb Metodický seminář francouzského jazyka. Le francais? Cest facile! Jak učit ruštinu a vzájemně se nenudit aneb Netradiční metody výuky cizího jazyka

6 OBSAH Austrálie aneb Jak lze učit reálie Práce se slovní zásobou v hodinách německého jazyka pracoviště Trutnov Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) I Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A2) II Finanční gramotnost v angličtině pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro pokročilé (A2) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0) Angličtina pro nejmenší Anglicky tvořivě pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro pokročilé (A2) II Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) I Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A1) II Práce s jazykem a metodikou angličtiny Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení pracoviště Náchod Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (A2) Angličtina a děti se specifickými poruchami učení Kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé (A1) Aktivní výuka angličtiny. Vizuální pomůcky v hodinách angličtiny Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 57 pracoviště Hradec Králové Mediální výchova. Mediální gramotnost Jak učit o šoa (holocaustu) a totalitních režimech Výuka období studené války na druhém stupni ZŠ Když řeknete - u nás Mediální výchova III Na pomoc učitelům dějepisu. Jak na moderní výuku dějepisu II Odsun, transfer, vyhnání aneb Existoval vůbec Beneš a jeho dekrety Žákovské parlamenty II Dějepisná a vlastivědná exkurze. Praha zase jiná Cesty minulosti. Pod ochranou Dia pracoviště Trutnov Člověk a jeho svět - prvouka podle ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Cesty minulosti. Biblí proti církvi Cesty minulosti. Secessio, čili odštěpení Sekty v současné společnosti pracoviště Jičín Dílna učitelů dějepisu. Moderní výuka Kronika jako obraz společnosti pracoviště Náchod Dílna učitelů dějepisu. Božena Němcová Matematika, fyzika, přírodověda 61 pracoviště Hradec Králové Meteorologie jako integrující učivo na základní škole Metodika řešení úloh matematiky Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky Fyzika kolem nás. Hrajeme si s fyzikou aneb Jednoduché pokusy pro malé i velké žáky Absolutní hodnota ve středoškolské matematice Fyzika v pokusech. Magnetismus Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany

7 OBSAH Matematika v běžném životě II Větrné elektrárny v praxi Návštěva malé vodní elektrárny pracoviště Trutnov Matematika v běžném životě Fyzika v pokusech. Termika pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak na dyskalkulii Matematika v běžném životě pracoviště Jičín Metodika řešení úloh matematiky na základní škole Matematika plná her pracoviště Náchod Fyzika v pokusech. Elektromagnetické vlnění experimentálně Aktivity a ukázky dobré praxe v matematice Matematika plná her. Jak na matematiku v prvním a druhém ročníku? Matematika plná her. Jak na matematiku ve třetím a čtvrtém ročníku? Astrofyzika pro fyziky Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 65 pracoviště Hradec Králové Jak na výuku chemie. Pokusy pro 8. a 9. ročník ZŠ Eto-ekologie a sociobiologie primátů Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám Rekordní výkony lidského těla Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - rekordmani z říše zvířat Chemie - laboratorní práce a pokusy Botanika a zoologie v pedagogické a terénní praxi pracoviště Trutnov Využití ICT v hodinách chemie Lze učit geologii zajímavěji? II Ze školy do lesa II Člověk a příroda - chemie pracoviště Rychnov nad Kněžnou Péče o krajinu, biotopy, jedince a populace Cesta kolem světa aneb Společný svět, společné problémy Aktivizace v chemickém vzdělávání Zelený ostrov pracoviště Jičín Motivační náměty do výuky vlastivědy Motivační náměty do výuky zeměpisu pracoviště Náchod Experimentální podpora učiva Oxidace a redukce Základy biogeografie a ostrovní ekologie Tělesná výchova 69 pracoviště Hradec Králové Abeceda aerobiku III Aerobik na základní škole Základní kurz pro instruktory snowboardingu Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu Cvičení na velkých míčích Pilatesova metoda II Využití psychomotoriky v praxi Tělesná výchova hravě II Nové trendy v tělesné výchově. Pilatesova metoda s overballem pracoviště Trutnov Pohybové hry

8 OBSAH AIKIDO a jeho využití ve školní praxi Nové trendy v TV - vědomé cvičení Psychomotorická cvičení s prvky jógy II pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pilatesova metoda Zásobník nápadů a pohybových her Pohybové hrátky ve škole II pracoviště Jičín Psychomotorické hry Zařazení zdravotní TV do hodiny tělesné výchovy Základy orientačního běhu Netradiční jóga pro děti pracoviště Náchod Gymnastika zábavně a hravě Kondičně-pohybový kurz. Jóga pro děti Hry s míči Jak správně cvičit Vzdělávací exkurze a pobyty 73 pracoviště Trutnov Pobyt ve speciálním zařízení pro dospělé v Irsku Estetická výchova, umělecké školství 74 pracoviště Hradec Králové Výtvarné dílny. Velikonoce ze slaného těsta Flóra v keramice Výtvarné dílny. Automatická kresba Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen v kuchyni Základy taneční techniky. Country Figura a portrét Dekorování keramiky III Výtvarné dílny. Papírová vitráž Jednoduché grafické techniky pro školu Na pomoc pěvěckým sborům. Populární hudba ve sboru Výtvarné dílny. Velikonoce Výtvarné dílny. Velikonoce Hudební činnosti na 2. stupni ZŠ Výtvarné dílny. Drátované šperky Hra s mandalou Hrajeme si s písničkou. Píseň - slovo - pohyb Počátky tvořivé intonace Výtvarné dílny. Sádrové kachle S písničkou do jara Příroda v hudbě Výtvarné dílny. Jarní hrátky Výtvarné dílny. Hrátky s textilem Výtvarné dílny. Hrátky s textilem pracoviště Trutnov Výrobky z novinového papíru Výrobky ze slaného těsta. Velikonoce Velikonoční floristika. Věnce Velikonoční floristika. Věnce Výroba šperků Výroba šperků - ketlování Výtvarná a floristická dílna. Voda Výtvarná a floristická dílna. Voda Pracovní dílna pro žáky s handicapem Hra na rytmické nástroje II

9 OBSAH Ruční papír Zajímavé materiály a techniky ve výtvarné výchově pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarné dílny. Automatická kresba Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen v kuchyni Jak pracovat s mandalou Velikonoční floristika. Věnce Hudba hrou Výtvarný víkend. Chráněné dílny Kopeček II pracoviště Jičín Výtvarné dílny. Automatická kresba II Výtvarné dílny. Krabice a krabičky Dekorování skla a porcelánu Papírový pedig - pleteme z papíru II Výtvarné dílny. Hrátky s papírem Enkaustika Výtvarné dílny. Twist art Výtvarná dílna Základy košíkářského řemesla. Pletení z pedigu pracoviště Náchod Kurz artefiletiky ve výtvarné výchově Kurz patchworku Výtvarné dílny. Zdobíme textil a trička Netradiční výtvarné techniky. Linoryt Jarní náměty pro výtvarné a pracovní aktivity. Přáníčka Výtvarná a floristická dílna. Jaro s květinou Základy pěvecké techniky Výtvarné dílny. Mléko, sůl a krupice nejen v kuchyni Výtvarné techniky. Automatická kresba Řemeslná dílna. Bambule Řemeslná dílna. Šperky z papíru Výtvarná a floristická dílna. Objekty pro školní chodby Řemeslná dílna. Smaltování bez pícky II Základy pěvecké interpretace různých období od renesance až po romantismus Odborné předměty, odborné školství 85 pracoviště Hradec Králové Seminář pro vedoucí pracovníky a koordinátory ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny E Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny H Nejčastější nedostatky ŠVP SOV - obory vzdělávání skupiny L, M Praktické vyučování a ŠVP Módní trendy v oděvním průmyslu Výuka se zaměřením na finanční gramotnost Informatika 87 pracoviště Hradec Králové Zoner Callisto GIMP Práce s digitální videokamerou, střih a úprava záznamu Rizika internetového přístupu pracoviště Trutnov Základy internetové komunikace Fotografie v Zoner Photo Studio pracoviště Rychnov nad Kněžnou Úprava dokumentu ŠVP ve Wordu SMARTboard a výukové materiály Úprava digitální fotografie na počítači pracoviště Jičín

10 OBSAH Interaktivní tabule jako výuková pomůcka Výchova a vzdělávání mimo vyučování 89 pracoviště Hradec Králové Základy krizové intervence pro vychovatele Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Aktuální stav školské legislativy ve vztahu k DM a hlavní okruhy problémů v práci DM Břišní tance Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Vlastní hodnocení ŠD Efektivní výchova krok za krokem Lidové tance Čech a Moravy pracoviště Trutnov Řeč těla - jak porozumět druhým z gest, mimiky a postojů těla Hry jako pohlazení pracoviště Jičín Na pomoc vychovatelům ŠD. Přístupy k dětem s ADHD pracoviště Náchod Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Efektivní metody a formy práce v ŠD Příčiny a řešení nejčastějších konfliktů a výchovných problémů v dětském domově Regionální setkání vychovatelek školních družin Ostatní 92 pracoviště Hradec Králové Základní norma zdravotnických znalostí Zdravotník zotavovacích akcí pracoviště Trutnov Mimořádné události ve škole. Základy první pomoci II pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dopravní výchova ve školní praxi. Celokrajský seminář Pohádkové postavy a poutní místa Orlických hor pracoviště Jičín Zdravotník zotavovacích akcí pracoviště Náchod Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Legenda ke grafickým symbolům:..... novinka, nový program REPRÍZA..... repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro základní umělecké školy MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 9

11 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DD- MMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 10

12 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4). Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 11

13 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Dagmar Konečná metodička DVPP prac. HK Mgr. Alena Ročková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP prac. TU Mgr. Hana Šípková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. RK Mgr. Veronika Štěpánová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, prac. HK vedoucí ekonomicko-provozního oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK 12

14 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od hl. nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Soňa Brzáková Vladislav Heřman Mgr. Dagmar Konečná Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková Jana Svatá Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Eva Kuncová

15 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo organizace: Pražská 1759, Náchod Telefonní číslo: tel./fax, mobil: Pracoviště Náchod se nachází v 1. poschodí sportovního areálu Hamra (na konci chodby), ul. Pražská 1759 (mezi krytým plaveckým bazénem a sportovní halou). Autobusovou hromadnou dopravou lze dojet na zastávku: Staré Město - rozcestí (u obchodních domů Albert a Penny Market, kde doporučujeme parkovat). Městskou hromadnou dopravou lze dojet z nádraží až na zastávku Hamra a vystoupit před sportovní halou. Vchod se nachází uprostřed areálu u parkoviště. Kontakt na pracovníka pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Veronika Štěpánová Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Hana Šípková , Mgr. Jiří Zeman (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Horská 5, Trutnov Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: , Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Alena Ročková , Ing. Stanislava Stierandová

16 Realizace individuálního projektu v rámci OP VK - registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/ Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního vzdělávání ŘEDITEL 2012 Datum zahájení projektu: (vzdělávání v modulech - listopad 2009) Datum ukončení projektu: (vzdělávání v modulech - červen 2012) Vzdělávací moduly 1. kolo: Modul A: ŠKOLSKÝ MANAGEMENT VPRAXI , a Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Alena Ročková, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže vrozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul B: EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT , a Ing. Jaroslava Dittrichová a Ing. Pavel Jedlička; garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul C: ŘÍZENÍ PEDAGOGICKÉHO PROCESU , a Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Alena Ročková, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul D: VEDENÍ LIDÍ , a Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Alena Ročková, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul E: PREZENTACE A SPOLUPRÁCE SMÉDII , a Mgr. Marek Tvrdoň; garant modulu: Mgr. Dagmar Konečná, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) Modul F: COACHING I Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Dagmar Konečná, výjezdní 1,5 denní seminář vrozsahu 15 hodin ( hodin) Modul G: COACHING II Mgr. Miroslav Jiřička; garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová, výjezdní 1,5 denní seminář v rozsahu 15 hodin ( hodin) Modul H: PRÁVO VPRAXI ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU , a JUDr. Jan Havel; garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová, celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin, 4 tuzemské stáže v rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin) ZAHRANIČNÍ STÁŽ Všechny moduly jsou v uvedených termínech momentálně plně obsazené, ale v případě zájmu je možné se dále hlásit u příslušných garantů a žádané moduly budou znovu opakovány v r a Podrobné informace jsou uvedeny v dopise, který byl i s podmínkami přihlášení zaslán do všech škol v Královéhradeckém kraji mailem dne a je uveřejněn též na Informace a přihlášku případně žádejte u garanta modulu.

17 Regionální konzultační centrum Ve Školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 bylo v rámci projektu Kurikulum S 15. října 2009 zřízeno Regionální konzultační centrum. Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt MŠMT, jehož spoluřešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, který koordinuje a metodicky řídí jednotlivá konzultační centra v krajích. Všem SOŠ v Královéhradeckém kraji nabízíme: možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP u nás nebo přímo ve škole, praktické workshopy dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti, metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP. V aktuálním pololetí nabízíme následující vzdělávací programy (worshopy): Výukové metody Seminář pro vedoucí pracovníky a koordinátory ŠVP SOV obory vzdělávání skupiny E Nejčastější nedostatky ŠVP SOV obory vzdělávání skupiny H Nejčastější nedostatky ŠVP SOV obory vzdělávání skupiny L, M Praktické vyučování a odborný výcvik Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel , Více o projektu na 16

18 Nabízíme následující služby Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Kopírování černobílé, barevné Laminace tiskovin Thermo a kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy 17

19 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Péče o majetek I Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, ekonomickým pracovníkům, členům inventarizačních komisí a dalším zájemcům Obsah: Vlastnictví majetku ÚSC a příspěvkových organizací. Pořizování, evidence, převody, likvidace, prodej, inventarizace majetku. Odpovědnost za majetek, druhy odpovědností, náhrady škod. Fyzická inventarizace, organizace, provedení, dokumentace, náležitosti. Diskuse. PaedDr. Vladimír Kaucký 22. únor 2010, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Obsah: Základní informace o marketingu a možnostech jeho využití při prezentaci, prodeji školy a jejich služeb. Ukázka kritického posouzení marketingu vlastní instituce, zpracování návrhu na zlepšení a další rozvoj marketingu školy. Co je marketing. Základní marketingové pojmy a přístupy, analýza potřeb, životní cyklus produktu/služby, segmentace trhu, cílený marketing, marketingový mix. Hlavní fáze marketingu. Marketingové strategie, plán. Hodnotové proklamace a budování značky. Získávání, udržování a pěstování zákazníků ve vzdělávání. Poskytování větší hodnoty ve vzdělávání. Kontrola marketingového výkonu. Mgr. Petr Vrzáček 3. březen 2010, 9:00-14:00 hodin 500 Kč S sebou vezměte přezůvky. Bc. Eva Kuncová, Jana Svatá Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Celoroční studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + odbornou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin. kolektiv lektorů březen 2010, 8:30-17:30 hodin duben 2010, 9:00-17:30 hodin květen 2010, 8:30-17:00 hodin červen 2010, 9:00-17:30 hodin Kč Semináře budou probíhat v období duben - prosinec 2010 cca 1-2x za měsíc v pracovních dnech, není však vyloučen i víkend. Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Marketing školy Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Vedení lidí koučováním Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP a dalším zájemcům Obsah: Co je koučink, podstata koučování, formální a neformální koučink, koučovací modely GROW, ADAPT atd. Tradiční a moderní přístupy, metody a techniky vedení lidí. Když klasický přístup selhává... Jak dostat člověka do pohybu a jak dále rozvíjet jeho potenciál. Koučovací dovednosti a jejich aplikace do praxe školského manažera. Koučovací rozhovor (koučovací jazyk, umění naslouchat, umění mluvit, vedení rozhovoru k nápadu). Kladení otázek (efektivní otázky, otázky, které nikam nevedou, zakázané otázky ). Koučování jednotlivce a koučování skupiny (týmu). Každodenní koučink na pracovišti. Mgr. Miroslav Jiřička 9. březen 2010, 9:00-14:00 hodin 550 Kč Mgr. Marcela Nováková Péče o majetek II Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, účetním, ekonomickým pracovníkům, členům inventarizačních komisí a dalším zájemcům Obsah: Členění majetku v účetnictví, soulad s vnitřními předpisy organizace. Dokladová inventarizace, způsob provedení, náležitosti. Vypořádání inventarizačních rozdílů, schodky, manka. Inventarizace cizího majetku, podrozvahové účty. Diskuse. 18

20 Školský management REPRÍZA PaedDr. Vladimír Kaucký 10. březen 2010, 9:00-13:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Projekt Ředitel Modul Právo v praxi školského managementu Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Cyklus 3 seminářů a 4 stáží. Základy práva, právní systém v ČR, školské právní předpisy a další základní právní předpisy nutné pro práci školského managementu. Správní řízení ve školství. Odpovědnost ředitele za plnění povinností v oblasti pedagogické i hospodářské. Aplikace Zákona o rodině a Zákona o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže. Odpovědnost ředitele z hlediska Trestního zákona, problematika odpovědnosti žáků a za žáky, Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Řešení stížností, ochrana osobních údajů, používání rodných čísel a razítek ve školské praxi a odpovědnost ředitele. Pracovní právo, pracovní poměr, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, platy a mzdy, cestovní náhrady, odpovědnost za škodu v pracovním poměru. Závěrečná vzájemná stáž na pracovištích účastníků. JUDr. Jan Havel 16. březen 2010, 9:00-15:00 hodin 30. březen 2010, 9:00-15:00 hodin 20. duben 2010, 9:00-15:00 hodin bez poplatku Vzdělávací modul je financován z OP VK z projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - Model profesního vzdělávání, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ V současné době je již obsazen, ale v případě zájmu je počítáno s jeho opakováním. Mgr. Veronika Štěpánová Péče o majetek III Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, ekonomickým pracovníkům, pokladním, skladníkům a dalším zájemcům Obsah: Vnitřní předpisy příspěvkové organizace a jejich soulad s platnou legislativou a prováděnou praxí. Nejčastější závady v jejich tvorbě i v praxi. Režim pokladen a skladů, hmotné odpovědnosti, náhrady škod. Metodika práce likvidačních a škodních komisí. Diskuse. PaedDr. Vladimír Kaucký 29. březen 2010, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková REPRÍZA Projekt Ředitel Modul Řízení pedagogického procesu Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Cyklus 3 seminářů a 4 stáží. Role a funkce ředitele školy při řízení pedagogického procesu. Řízení školy a pedagogického procesu v podmínkách EU. Strategie rozvoje školy a strategické plánování. RVP a ŠVP, vytváření týmů. Koncepce pedagogicé práce školy. Klima školy, image školy. Moderní přístupy ke vzdělávání. Evaluace a sebeevaluace školy. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava a řízení změn v pedagogickém procesu. Systém DVPP. Závěrečná vzájemná stáž na pracovištích účastníků. Mgr. Miroslav Jiřička 7. duben 2010, 9:00-18:00 hodin 14. duben 2010, 9:00-18:00 hodin 21. duben 2010, 9:00-18:00 hodin bez poplatku Vzdělávací modul je financován z OP VK z projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje - Model profesního vzdělávání, číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ V současné době je již obsazen, ale v případě zájmu je počítáno s jeho opakováním. Mgr. Alena Ročková Prezentace školy v médiích Určeno: ředitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům Obsah: Různé druhy prezentací a jejich specifika. Písemná prezentace formou tiskové zprávy, výroční zprávy, webových stránek. Ústní prezentace formou rozhlasového dialogu. Vizuální prezentace formou videonahrávky. Zpětná vazba na předvedené prezentace. Shrnutí a doporučení pro manažerskou praxi. Mgr. Petr Vrzáček 7. duben 2010, 9:00-13:00 hodin 500 Kč Bc. Eva Kuncová, Jana Svatá DPH v účetní praxi škol a školských zařízení. Změny v zákoně o DPH v r Určeno: vedoucím pracovníkům, účetním škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Seminář zaměřený na praktickou aplikaci zákona o DPH. Registrace k DPH. Dodávky zboží, služeb, nákup, prodej, pronájem. Místo a vznik daňové povinnosti. Změny v r a DPH u rekonstrukcí, modernizací, oprav a ve výstavbě. Intrakomunitární obchod a DPH. DPH u motorových vozidel. Daňové doklady, vrubopisy, dobropisy, faktury. Nejčastější problémy, chyby a omyly v souvislosti s DPH. Ing. Igor Pantůček 19

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

leden 2008 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

leden 2008 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2008, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás při příležitosti začátku nového školního roku pozdravila a popřála Vám hodně sil a úspěchů do nadcházejícího období. Celý loňský rok jsme se snažili

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým školním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 1. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem ke zhoršené finanční situaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2012, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Do rukou se Vám dostává naše nová programová nabídka, která by měla napomoci Vám a Vašim pracovníkům v prohlubování odborné kvalifikace či splnění kvalifikačních předpokladů.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více