Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:"

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: O Odborů a úředníků bude od dubna méně strana 2 O Návrh struktury Magistrátu města Mostu strana 3 O Aquadrom oslavil stotisícího návštěvníka strana 6 O Pronájem hrobových míst jen na smlouvu strana 10 O Jaký máte TV signál? (vyjádření kontrolního orgánu) strana 12 O Nájemnice nechtěla platit, protože byt není její strana 15 MOST a.s.

2 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU hlavní budova magistrátu Radniční 1, Most tel.: Budova magistrátu zůstane celá městu Budova mosteckého magistrátu, jejíž polovinu vlastní stát, zůstane města. Výsledkem téměř ročního jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je, že městu zůstane celý magistrát a stát dostane výměnou budovu v ulici Pionýrů a jednu čtvrtinu budovy DHO. Nyní bude následovat druhá etapa, kterou je příprava na stěhování. Magistrátní úředníci budou nyní centralizovaní v jedné budově, což znamená, že stěhovat se bude i vyřizování řidičských průkazů, občanek a dalších agend z ulice Pionýrů do hlavní budovy. Uvažuje se ale i o tom, že agendy by se přestěhovaly do budovy bývalého CVČ v ulici J. Průchy. Ještě než však akce "kulový blesk" vypukne, směny budov musí nejprve schválit rada města a následně zastupitelstvo. Převzetí celé budovy souvisí i s rekonstrukcí budovy magistrátu a plánovaným zastřešením atria. Magistrát v Radniční ulici zůstane městu. Jednu čtvrtinu DHO dostane stát darem od města. Magistrát města Mostu propustí počátkem dubna tohoto roku třicet svých zaměstnanců. Ušetří tak ročně až pět milionů korun. Další zásadní organizační změny se dotknou jednotlivých odborů. O propouštění úředníků se diskutuje na magistrátu již delší dobu. Nyní však už mají všichni vybraní zaměstnanci výpovědi v rukou. O svou práci tak přijde 1. dubna celkem osmadvacet úředníků magistrátu a dva zaměstnanci městské policie. Reorganizace je politickým rozhodnutím. Důvodem jsou nejenom několikamiliónové úspory, ale i zjištění, že některé funkce či odbory a oddělení nejsou plně využity. O tom, která místa budou zrušena, byli pracovníci informováni již v prosinci, aby mohla být podána tříměsíční výpovědní lhůta. Rušila se především místa, kde pracovali lidé důchodového věku a místa, kde lze činnosti přerozdělit. Budova v ulici Pionýrů zůstane státu. Odborů i úředníků bude od dubna méně Téměř třetinu úspor mzdových prostředků ušetřené za zrušená pracovní místa rozdělí magistrát mezi propuštěné pracovníky. Dalších tři sta tisíc korun bude vyplaceno formou odměn zaměstnancům magistrátu. Ti dříve neměli na odměny nárok, přestože pracují nad rámec svých pracovních náplní. Finanční odměny získali vždy jen politici a odborníci v komisích. Přes devadesát tisíc korun použije magistrát na odstupné propuštěných zaměstnanců. Celkově tak za letošní rok ušetří magistrát z vypočítaných pěti milionů pouze tři. Následující roky se úspora ale vyrovná propočtu. Magistrátu se dotkly také organizační změny v jednotlivých oborech a odděleních. Ze současných padesáti oddělení magistrátu jich zbude v dubnu dvaačtyřicet. Z vybraných čtrnácti oddělení se sloučilo oddělení sedm a čtyři vznikla zcela nová. -r- MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Dušan Matouš, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček, Vladimír Pátek. Místo vydání - Most, č. 2/ ročník III., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Moravská typografie, a.s., Brno. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Most získal rating Restaurace na Hněvíně je opět v provozu. Opět je v provozu restaurace první cenové skupiny na hradě Hněvín, která prošla rekonstrukcí. Změnou prošly i ostatní "komnaty", které jsou vybaveny novým nábytkem. Restaurace je otevřena denně od 11 do 23 hodin. Další úpravy na Hněvíně budou pokračovat. Na jaře se počítá s budováním zázemí zejména pro víkendové návštěvníky a výletníky s dětmi. Tak, aby si zde každý našel svůj způsob vyžití. Světelné semafory na mosteckých křižovatkách by měly doznat zásadní změnu. Vyplývá to z doplnění koncepce města Mostu pro příští roky. Jedná se o takzvanou celočervenou fázi s okamžitou zelenou. Takto se značí odborný termín pro světelné křižovatky, kde se nestřídá klasicky červené a zelené světlo, které určuje přednost vozům. Tato funkce bude fungovat tak, že na všech semaforech bude neustále rozsvícena červená a který automobil přijede nejdříve, na této části křižovatky se rozsvítí zelená. Bude tak ušetřen nejen provoz, ale tento systém urychlí také dopravu. Jelikož bude Na semaforech bude stále červená fungovat nepřetržitě, zabrání se také zmatkům řidičů, kteří si pletou hlavní a vedlejší silnici při večerním a víkendovém vypnutí semaforů. Změna funkce semaforů se plánuje na konec letošního roku a první křižovatka, která vyzkouší plánovanou změnu, by měla být na třídě Budovatelů. -r- Most získal nové ratingové hodnocení hospodaření města za období do srpna Dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni Baa+ zůstává pro město Mostu již od roku 1999 nezměněn a je označením pro donitní subjekty se stabilní současností s možnými problémy v budoucnu. Stejně tak se nezměnil ani dlouhodobý lokální CRA Rating cz Aa, který je označením pro velmi kvalitní subjekty s vysokou schopností splácet své závazky s mírným rizikem v delším časovém horizontu. I když vzhledem k úvěru na rekonstrukci Aquadromu ve výši cca 150 miliónů korun může zadluženost pro město Most znamenat potenciální zhoršení schopnosti splácet své závazky. Z tohoto důvodu a při posouzení hospodářské situace v regionu, možného dopadu reformy veřejné správy a výrazné investiční aktivity města v posledních dvou letech připojila CRA k lokálnímu ratingu negativní výhled. Dosavadní hospodaření města Most je však hodnoceno převážně pozitivně, přestože v uplynulých dvou letech celkové příjmy města nepřesáhly celkové výdaje. Za rozhodující ukazatel kvality hospodaření však považuje ratingová agentura provozní výsledek hospodaření, kdy kumulovaná výše tohoto přebytku za uplynulé dva roky dosáhla 102 miliónu korun. K celkovému hodnocení pak ratingová agentura připojila doporučení, aby město Most omezilo svou investiční aktivitu a směřovala kapitálové výdaje jen do nezbytně nutných projektů a investičních akcí, které by do budoucna znamenaly pro město finanční přínos. -r- Komunální Informační Servis strana 3

4 Investiční akce v rozpočtu na rok 2004 Pro rok 2004 byl schválen rozpočet na stavební investice v celkové výši tis.kč. Na investiční akce zařazené do I. priority schváleného rozpočtu byly finanční prostředky rozděleny následovně: Komunikace a IS ul. Sportovní Rekonstrukce areálu Zahražany (pouze na projektovou dokumentaci - PD) Rekonstrukce doprav. trasy propojující kult.pam., RZ a letiště Most (pouze na PD) Joseph XIV - trafostanice 110 kw (pouze na PD) PZ Benedikt - východ (pouze na PD) PZ Joseph - II.etapa (pouze na PD) Zastřešení átria budovy MmM (pouze na PD) Aquadrom - rekonstrukce venkovních bazénů, přístupových chodeb tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Kompletní rekonstrukce nákupního střediska Rozkvět v Mostě začne už letos na jaře. Během jednoho roku by měla na tomto místě vyrůst nová obchodní pasáž na ploše více než pěti a půl tisíce metrů čtverečních. Nově vytvořený komplex obchodů pod jednou střechou by měl skýtat šest tisíc osm set metrů čtverečních nebytových prostor. Celková realizace rekonstrukce si vyžádá náklady zhruba ve výši pětadvaceti miliónů korun. Investorem se stane společnost SAS Most. Před Rozkvětem vyroste řada nových obchodů, přičemž se tento komplex obchodů celý zastřeší. Střecha tak bude spojovat na jedné straně starý komplex a na straně druhé nově vybudované obchodní stánky. Jakmile povolí mrazy, začne se s přeložkou inženýrských sítí. Pak bude následovat oprava staré fasády na stávajícím objektu s tím, že se zde V rámci rozpočtu na rok 2004 byla dále schválena rezerva na dotační tituly ve výši tis.kč Jedná se o finanční prostředky, které budou čerpány v případě, že město Most obdrží dotace na dotační tituly PHARE, MMR - podpory rozvoje severozápadních Čech, Strukturálních fondů. Byly podány žádosti k těmto akcím např.: : Rekonstrukce mostního objektu - bl. 100 : Okružní křižovatky - bl. 100, Luna, Vtelno, Budovatelů : Páteřní komunika Vtelenské sady : Veřejně přístupná sportoviště - 1, 4, 10, 14, 15. ZŠ, CVČ : Areál netradičních sportů : Rekonstrukce parku nad sportovní halou : na projektovou dokumentaci na akce : Rekonstrukce doprav.trasy propojující kult.pam., RZ a letiště : Cyklotrasy na Vtelenské výsypce, Benedikt : Koupaliště Ressl : na IS Benedikt, IS a komunikace - PZ Joseph Zpracovala: ing. Jana Nedrdová, OIaÚ Nová obchodní pasáž Rozkvět už na jaře Tak vypadá Rozkvět dnes. Tak bude vypadat Rozkvět příští rok. kompletně vymění všechny výlohy a zrekonstruuje se staré schodiště. Nová obchodní pasáž bude mít bezbariérové přístupy. Postranní nevzhledná rampa na pravé straně se zruší a na jejím místě bude prosklený bezbariérový výtah. Mezi nově vybudovanou řadou obchodů a starým objektem vznikne nový chodník a to i vně celého komplexu. Chodníky budou dva. Jeden uvnitř v pasáži a podél hlavní silnice z vnější strany objektu. Nebude chybět ani nové parkoviště, které povede souběžně s vnějším chodníkem. Další parkoviště vybuduje město v postranní části nákupního střediska, takže by měla být k dispozici plocha s celkovým počtem padesáti až šedesáti parkovacích míst. Parkoviště v postranní části vybuduje město. To by mělo zároveň provádět rozsáhlejší opravu chodníků a okrasného bazénku u Bati. V pasáži by neměla chybět malá pekárnička, vinný bar a nový sport. Na provedení rekonstrukce Rozkvětu existovalo už několik projektů, ale nebyly v souladu se stanoviskem městského architekta a navíc byly velmi nákladné. -r- Komunální Informační Servis strana 4

5 Radnice uvažuje o možnosti čipovat psy. Držitele takto označených zvířat hodlá poté zvýhodnit při placení poplatku a proto se místních pejskařů ptá: Máte zájem nechat svého psa čipovat? Po čase se město Most znovu vrací k problematice možnosti takzvaného čipování psů. Tato problematika byla znovu otevřena na listopadovém zasedání zastupitelstva, kde se projednával návrh nové vyhlášky o poplatku ze psů. Přestože průzkum, který mezi pejskaři provedli pracovníci magistrátu asi před třemi lety ukázal, že Mostečtí o tuto službu velký zájem neprojevují, uvažuje radnice o této možnosti znovu. Aby se však vedení města nerozhodlo neuváženě, vyhlašuje nyní anketu, v níž se držitelů psů ptá, zda by o tuto službu měli zájem. Co je čipování a jaké přináší výhody? Jde o způsob evidence psů pomocí mikročipu, který je doplňkovým ke klasickým psím známkám. Zavedení mikročipu je pro psa daleko šetrnější než výžehy či tetování a provádí ho jedině veterinář. Čip nijak neovlivňuje živý organismus a nemá zdroj. Jeho jednoznačnou výhodou je možnost zjistit majitele psa prakticky do několika minut. Navíc je tato identifikace celoživotní a nelze ji zaměnit. Čipovaní psi jsou vedení v centrální databázi ČR i s údaji o držiteli psa, takže lze čtyřnohého miláčka dohledat i v případě, že se zatoulá do jiného města. Výhodou pro město je vedle jednoduché, a přitom nezáměnné evidence zvířat, také snížení nákladů na provoz útulku. Pes, jehož držitel je takto rychle identifikován, nemusí být umístěn v útulku a procházet v něm karanténou. Další výhoda je pak v obecném zájmu nás všech. V případě, že očipovaný pes pokouše člověka, vyhledá se držitel psa, který doloží, zda bylo zvíře očkováno proti vzteklině. V kladném případě by pak pokousaní lidé nemuseli podstupovat lékařské výkony k vyloučení této nemoci. Identifikaci mikročipem nelze držitelům psů nařídit, je tedy jejich rozhodnutím a jejich svobodnou volbou. Město Most však uvažuje o tom, že těm, kteří nechají své psy čipovat, tento úkon, který představuje zhruba částku 400 korun, uhradí. A navíc držitelům těchto psů na dobu jednoho roku sníží poplatek ze psů o celou polovinu. Aby však bylo zvoleno správné rozhodnutí, je třeba zjistit, zda mají mostečtí pejskaři o tuto službu zájem. A proto je tímto vyhlášena anketa, v níž se mohou držitelé psa vyjádřit, zda by nechali za výše uvedených podmínek svého psa čipovat. Po vstupu do EU povinnost Podstatná je informace, že po vstupu České republiky do Evropské unie se čipování stane povinností. Pouze s ohledem na skutečnost, že některá zvířata již mohou být označena tetováním nebo starším typem čipu, je stanoveno osmileté přechodné období. Po jeho skončení bude akceptováno jedině označení mikročipem s tím, že označeni budou muset být nejen všichni psi, ale také kočky a fretky v zájmových chovech. Zajistit čipování bude povinností držitelů těchto zvířat. Jak čip vypadá? Mikročip neboli transponder je tvořen kapslí z bioskla o rozměrech 2 x 11 mm, v níž je uložena anténa a mirkočip nesoucí vlastní identifikační kód. Transponder je pasivní, nemá vlastní zdroj energie, čímž je zaručena jeho prakticky neomezená životnost. Transponder je nejčastěji v jednorázové sterilní jehle a umísťuje je pomocí jednoduchého injekčního aplikátoru pod kůži nebo do svalu. Způsob a místo aplikace se liší podle druhu zvířete, u psů se jedná o šíji nebo hýždě. (as) Průzkum zájmu o čipování psů Anketní otázka: Máte zájem o čipování svého psa v případě, že tuto službu za vás uhradí město Most a vám jako držiteli psa bude po dobu jednoho roku snížen poplatek za psa o polovinu? Komunální Informační Servis strana 5 ANO Zakroužkujte prosím jednu z variant - ANO nebo NE. Vyplněný anketní lístek vhoďte do urny, která je umístěna v informační recepci v přízemí hlavní budovy magistrátu v ulici Radniční. Ankety se můžete zúčastnit též prostřednictvím elektronické pošty, v tom případě stačí, když na ovou adresu zašlete odpověď ve formě: ANO, mám zájem o čipování svého psa za uvedených podmínek nebo NE, nemám zájem o čipování psa za uvedených podmínek. Na vaše odpovědi čekáme do 11. června Anketní lístek bude zveřejněn i v dalších vydáních Mosteckých listů. Váš názor nás zajímá. Anketa je anonymní. NE

6 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Aquadrom oslavil stotisícího návštěvníka Pouhých osm měsíců od zahájení provozu už prošel branou mosteckého Aquadromu stotisící návštěvník. Byla jím pětadvacetiletá Martina Slachová, kterou ve vestibulu areálu čekalo příjemné překvapení. Ředitel TSmM a.s. Petr Klimecký a ředitel Divize účelových zařízení TSmM a.s. Pavel Měska předali jubilejní návštěvnici dárkový koš, volné vstupenky do Aquadromu a poukázky na využití dalších služeb, které areál poskytuje. Vše v hodnotě šesti tisíc korun. Něco podobného jsem vůbec nečekala, nevěřícně kroutila nad přívalem pozorností od obou pánů Martina Slachová. Do Aquadromu chodím s kamarádkou téměř každý týden. Jsem tu spokojená. Jsem z Mostu a zatím jsem v žádném podobném zařízení nebyla. Mohu srovnávat jen s plaveckým bazénem v Litvínově, Záměry společnosti pro rok 2004 znamenají ve své podstatě pokračování v již započatých aktivitách. Vzhledem k faktu, že se jedná o poměrně rozsáhlé projekty, ať už rekonstrukce veřejného osvětlení, či rekonstrukce dalších dvou obytných domů, rozhodl se management společnosti neplánovat pro rok 2004 nové aktivity mimo společnost, ale spíš zaměřit pozornost na optimalizaci procesů uvnitř společnosti a dokončení či stabilizaci již započatých aktivit. Vnitřními procesy je myšleno především úspěšné dokončení procesu získání certifikátu jakosti ISO 9001 a na jeho základě poskytování kvalitnějších služeb vůči externím zákazníkům. Dalším záměrem uvnitř společnosti je zkvalitnění pracovního prostředí zaměstnanců, ať již rekonstrukcí sociálního zařízení, rekonstrukcí ústředního topení či kvalitnějšího a estetičtějšího vybavení jednotlivých zaměstnanců ochrannými pracovními pomůckami. nebo s bývalým termálním koupalištěm. To ale prakticky vůbec není možné, připustila Martina Slachová. O dárkový koš i volné vstupenky se rozdělím s kamarádkou, prozradila ještě dříve, než i s dárky odešla do šaten. Sto tisíc návštěvníků během osmi měsíců je důkazem, že investice do Aquadromu nebyly zbytečně promarněné peníze. Jen během jediného víkendu si do areálu přijde odpočinout nebo zaplavat průměrně šest set lidí, stejný počet, jako do bývalého termálního koupaliště za měsíc, kde by na svého stotisícího návštěvníka museli čekat deset let. S bilancí osmiměsíčního provozu je spokojený také Petr Klimecký. Sto tisíc lidí za tak krátkou dobu je solidní výsledek. Naším cílem bylo zvýšit návštěvnost, a to se podařilo, řekl a dodal, že miliónovou hranici by Plánované podnikatelské aktivity pro rok 2004 Zřejmě jedinou novou aktivitou bude včlenění současné Správy městských lesů do Technických služeb města Mostu, a. s. Jedná se o velice zajímavý projekt z hlediska struktury činností, které Správa městských lesů vykonává. Veškeré činnosti budou včleněny do divize Zeleň, která svým zaměřením je blízká činnostem Správy městských lesů a vzhledem ke snížení objemu rekultivačních prací nedojde k celkovému snížení obratu této divize a zaměstnanci střediska Rekultivace se budou moci seberealizovat právě v aktivitách převzatých od Správy městských lesů. Celý tento proces se ale odvíjí od rozhodnutí vlastníka obou těchto společností, a to od města Mostu. Za zmínku stojí rekonstrukce nových dvou obytných domů v ul. M. Alše. K této rekonstrukci se společnost rozhodla z prostých důvodů, kterými je vytvoření jakéhosi uzavřeného celku čtyř obytných Ředitel TSmM a.s. ing. Petr Klimecký a stotisícá návštěvnice. domů, které jsou ve vlastnictví TSmM, a. s., čímž vznikne velice atraktivní lokalita v rámci čtvrti 2B. To znamená, že z hlediska exteriéru budou všechny čtyři obytné domy zhruba ve stejné kvalitě a nutno podotknout, že první dva zrekonstruované domy mají velice atraktivní venkovní charakter. Dalším důvodem této rekonstrukce je umožnit bydlení dalším zájemcům. Nutno podotknout, že výsledný efekt realizovaných dvou rekonstrukcí je na jedné straně plná obsazenost obou obytných domů, na straně druhé mírný zisk pro společnost a v neposlední řadě rovněž zlepšení bytové situace v Mostě obecně. Podnikatelský záměr pro rok 2004 je zpracován na základě schváleného objemu finančních prostředků od města Mostu, dále vychází ze známých smluvních vztahů v oblasti komerčních výnosů. Vůči výnosům byly adekvátně naplánovány jednotlivé nákladové položky. Aquadrom mohl pokořit do osmi let. To už je ale čarování s čísly. Vše záleží na letních sezónách, které návštěvnost ovlivňují nejvíce, řekl Petr Klimecký na závěr. (r) Z hlediska investičních potřeb společnosti zůstává základním cílem v této oblasti pořizování majetku, který souvisí s podnikatelskými aktivitami společnosti či zkvalitněním poskytovaných služeb. Jedná se především o pořízení dlouhodobého majetku spojeného s údržbou městské zeleně, čištění města, s opravami a údržbou komunikací. Dalším důležitým bodem jsou rekonstrukce a technické zhodnocení vlastního majetku. V této oblasti plánujeme zahájení rekonstrukce dalších dvou obytných domů ve čtvrti 2B, které společnost zakoupila od města Mostu a dále vzhledem k technickému stavu provozní a administrativní budovy, ve které společnost sídlí, máme v záměru zahrnuty opravy a technické zhodnocení v těchto objektech. Ing. Leona Krajíčková, finanční ředitelka TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 6

7 Aquadrom vyhovuje evropským normám Zdrojem vody pro napouštění a ředění plaveckých bazénů, whirpoolu a saunového bazénku je měřená pitná voda z vodovodního řádu o teplotě 13,5 C. Částečná denní obměna vody je dána návštěvností dle hygienického předpisu, tedy l na osobu. Přívod upravené vody z úpravny je pro každý bazén samostatný a je opatřen průtokoměrem s registrací celkového objemu. Veškeré odpadní vody jsou svedeny do kanalizace. Z akumulačních nádrží je voda čerpána čerpadly s vlasovými předfiltry do vícevrstvých pískových filtrů, kde dochází k vlastní filtraci vody. Usazené částice se z filtrů odstraňují zpětným proplachem vzduchem a vodou, u whirpoolu a ochlazovacího bazénu pouze vodou. Znečištěná proplachovací voda je odváděna do kanalizace. Kromě vlastní filtrace vody jsou v úpravně umístěny automatické měřící a dávkovací stanice korekčních chemikálií, automatiky zajišťující chemickou úpravu bazénové vody, což je dezinfekce, dávkování koagulantů a udržování PH. Do dětského světa, plaveckého a rekreačního bazénu je instalováno ozonizační zařízení. Chod ozón-generátoru je podmíněn chodem cirkulačních čerpadel a dále chodem čerpadla Už osm měsíců slouží mostecké veřejnosti nový Aquadrom. O jeho oblibě svědčí vysoká návštěvnost. V únoru dosáhla k číslu sto tisíc. Jak vidí Aquadrom po osmiměsíčním provozu ředitel TSmM a.s. Petr Klimecký? Jak jste s návštěvností v Aquadromu spokojen? Přijíždějí se do Mostu koupat i lidé z jiných měst? S návštěvností je to samozřejmě různé. Někdy přijde lidí méně, někdy více. Myslím ale, že sto tisíc návštěvníků za osm měsíců je solidní. Sledovat, odkud lidé do Aquadromu přijíždějí, se dá jen těžko. Předpokládáme ale, že k nám jezdí z Litvínova, Chomutova a okolních měst. pro zvýšení tlaku-čerpadlo ozonizace. Do ozón-generátoru je přiváděna chladící voda, která je na vstupu filtrována. Odběry kontrolních vzorků vody se provádějí za provozu a o kvalitě a množství dopuštěné vody se vede záznam v provozním deníku, který jsme povinni uschovávat dva roky, výsledky kontrol se okamžitě zhodnocují tak, aby veškeré parametry odpovídaly předepsaným hodnotám. Dle požadavků vyhlášky č. 464 vycházíme ze zásady, že základem bezpečného zdravotně nezávadného provozu musí být čistota prostředí - záchodů, sprch, šaten, sauny a plavecké haly včetně ochozů. Pokud byste se mohl vrátit opět na začátek, chtěl byste po osmiměsíčních zkušenostech s provozem něco změnit? Například vyměnit jednu z vodních atrakcí? Těžko se říká co by bylo, kdyby bylo. Aquadrom tak, jak je nyní, odpovídá vynaloženým prostředkům. Samozřejmě mohlo být finančních prostředků víc a mohl být areál ještě kvalitnější a naopak. Základní cíl zvýšit návštěvnost se nám podařil. Co je v Aquadromu mezi lidmi nejoblíbenější? Samozřejmě divoká řeka, tobogán a vířivka. Vyhovuje bazén i sportovcům? Na začátku se vedly spory o tom, jestli bude pětadvacítka Všechny uvedené prostory jsou uklízeny a dezinfikovány podle potřeby, při provozu zařízení vždy nejméně 1x denně. Vyhláška mimo jiné zakazuje přístup do bazénu osobám trpícím vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osobám zahmyzeným, osobám pod vlivem návykových látek a dětem do jednoho roku. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak. Po příchodu do Aquadromu je zachováno pořadí při vstupu šatna, sprchy, bazén, pro odchod pořadí bazén, sprchy, sušárna, šatna, které by měli dodržovat dostačující nebo ne. Pětadvacítka, která tady nyní je, vyhovuje i nejpřísnějším kritériím na závodní tratě. Důkazem toho je, že se tady pořádal světový pohár v pětiboji. Jak jste si poradili s vandalismem? Původně jsme z toho měli větší strach. Některé prvky jsou pro vandaly zajímavé. Nakonec se ukázalo, že to není tak strašné. Nicméně se vandalismus projevil například ve sprchách a na toaletách. Nemáte problémy se zloději? Samozřejmě to lidé zkouší hlavně v šatnách. Skříňky jsou ale zkonstruovány tak, že jdou otevřít jen nějakým páčidlem a to si do bazénu těžko někdo přinese. všichni návštěvníci. Záchody jsou umístěny tak, aby návštěvník procházel prostorem sprch. Teplota vzduchu na bazénové hale musí být o 1-3 C vyšší než teplota vody v bazénu. Ochlazovací bazének sauny je ve výši hladiny vody opatřen přepadem, s výpustí do kanalizace. Během provozu bazénku voda trvale přitéká a přepadem odtéká. Sauny jsou vybaveny automatickou regulací teploty s rozsahem do 130 C. Jen pro zajímavost, spotřeba vody v měsíci lednu byla na našem koupališti 2038 m 3. Kontroly ukazatelů, jejichž stanovení se provádí denně pomocí přenosného spektofotometru a komerčně vyráběných setů, může provádět provozovatel. Podmínkou je, že minimálně jednou měsíčně ověří kvalitu měřených hodnot formou souběžně prováděných porovnávacích měření s autorizovanou osobou. Orgánům ochrany veřejného zdraví se podle 6, odst. 3b zákona zasílají pouze výsledky kontrol provedených touto autorizovanou laboratoří. Nároky na kvalitu vody, dané uvedenou vyhláškou, jsou ve všech parametrech srovnatelné s evropskými normami. Pavel Měska - ředitel divize účelových zařízení Aquadrom očima Petra Klimeckého, ředitele TSmM, a.s. Při zahájení provozu se vedla polemika o plavkách. Už jste tuto otázku vyřešili? Tato polemika se vede stále dál. My si myslíme, že jsme udělali správný krok. Přesto jsme se shodli na tom, že k této otázce je nutné přistupovat citlivě. A tak za určitých podmínek, například že plavky nesmí být pod kolena a nesmí mít kapsy, jsme ze svého stanoviska ustoupili. Chystáte ještě nějaké úpravy, případně doplnění o nové atrakce? Uvnitř areálu máme ještě resty z loňska. Musíme dokončit dětský koutek, aby se mohly děti vydovádět i mimo vodu. Na tom se pracuje. Hlavně se chceme zaměřit na venkovní bazén, zrekonstruovat ho a rozšířit o další atrakce. (r) Komunální Informační Servis strana 7

8 Mladé stromy zpevní břehy Vtelenského potoka Na jaře čeká Divizi zeleň kromě větších akcí v údržbě městské zeleně také provedení zakázky při obnově krajiny v okolí města. Magistrát města zadal vypracování studie na obnovu břehových porostů Vtelenského potoka a také se na tuto akci podařilo magistrátu získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Břehový porost Vtelenského potoka, stejně jako porost některých dalších toků, byl negativně ovlivněn melioračními zásahy z minulosti. Součástí těchto zásahů bylo i vykácení původní vegetace. Na holých, nezpevněných březích tak dochází k postupnému vymílání a prohlubování koryta, ve spodní části potoka dochází k ukládání splaveného materiálu a zanášení průtočného profilu, které vede až k rozlévání vody na okolní pozemky v období zvýšených srážek. Cílem Prořezávání stromů se provádí jen v období vegetačního klidu. Co Vás zajímá Na koho se mám obrátit, pokud strom před naším domem stojí podle mého názoru příliš blízko. Jeho větve stíní do oken. Existuje vyhláška, která by určovala, jak blízko domu může strom stát? Budu muset za prořezání, případné kácení stromu zaplatit, když je dům soukromý, ale pozemek, na kterém strom stojí, patří městu? Obecně je povinností vlastníka pozemku udržovat jej v řádném stavu a v případě nutnosti přijímat potřebná opatření, pokud není péče o pozemek upravena např. smlouvou o pronájmu jiné osobě. Jestliže se jedná o pozemek ve vlastnictví města, je třeba se obrátit na příslušný odbor magistrátu města a v těchto případech město zajišťuje nutný pěstební zásah na svůj náklad. Vyhláška upravující minimální vzdálenost stromů od budov není a většina případů stromů rostoucích v těsné blízkosti domů je následkem svévolných výsadeb obyvateli v době výstavby města. Hygienickou normou v tomto případě může být osvit v místnosti. Měření osvitu provádí hygienická stanice a v případě nevyhovujících hodnot lze požádat vlastníka pozemku o pokácení stromu. Dalším z důvodů k pokácení může být například narušování základů stavby kořeny stromu. Ve všech podobných případech je však nutné konečné posouzení vlastníkem pozemku, který v případě oprávněné žádosti zajistí potřebné úkony včetně povolení ke kácení dřeviny dle příslušného zákona. Ing. Karel Mutínský, ředitel Divize zeleň TSmM a.s. Těšíme se na Vaše další dotazy, týkající se činnosti Technických služeb města Mostu a.s. prováděných opatření je zpevnění břehů dosadbou chybějícího porostu. Před vlastními výsadbami bude nutné vyžnutí zaplevelených ploch v místě výsadeb a také budou vymýceny nadzemní části současných keřových porostů bezu, které pro svoji hustotu znemožňují provést doplňkovou výsadbu dalších dřevin. Po vymýcení nadzemních částí je předpokládán opětovný růst těchto keřů, který v budoucnosti vytvoří porost se stromovým a keřovým patrem. Druhová skladba pro výsadbu vychází z původního složení potočních luhů. V blízkosti Období vegetačního klidu, od listopadu do března, je časem, kdy je vhodné provádět silné řezy v korunách stromů, zmlazovat keřové porosty a v této době provádíme také kácení stromů. Kácení stromů za vegetace je prováděno pouze z důvodu stavebních nebo zemních prací, z bezpečnostních důvodů, v případech silného poškození stromů například vichřicí nebo z jiných objektivních příčin. Při řezu větví je třeba přihlížet k průběhu zimních teplot, které ovlivňují začátek růstových procesů ve stromech. U stromů se silným mízním tokem je nutné řezat dříve, obvykle do poloviny února. Jedná se především o břízy, lípy, javory, z ovocných dřevin například ořešáky. V pozdějším čase dochází u těchto stromů při silnějších řezech k silnému toku mízy a strom se zbytečně vysiluje o zásobní látky. V každém případě je nutné silné řezy ošetřit vhodným nátěrem (stromový balzám, štěpařský vosk) proti průniku patogenů do rány. Slabší výchovné řezy dřevin je možné provádět i za vegetace, vždy po ukončení jarní etapy růstu v měsících červenci a srpnu. V listnatém stavu jsou více viditelné větve, které například příliš zahušťují korunu, navzájem se kříží, brání do průchozího profilu nebo mají třeba sklon k rozlamování. Pravidlem ale zůstává, že letní řez je pouze doplňkový a provádíme jej toku budou olše, stromové a keřové vrby, topoly, krušiny, střemchy, jasany. Na vzdálenějších sušších stanovištích budou vysázeny javory, lípy, duby a další dřeviny. Pro výsadbu budou použity výpěstky s kořenovým balem a nezbytná je také pěstební péče v dalším období po výsadbě. Vytvořením nového břehového porostu dojde k zajištění stability koryta vodního toku a tyto práce jsou součástí opatření v rámci opatření k udržování územního systému ekologické stability. Ing. Karel Mutínský, ředitel Divize zeleň TSmM a.s. Období vegetačního klidu a řez stromů pouze v nutných případech. U volně rostoucích keřů můžeme v tomto čase provést zakrácení nadměrných jarních přírůstků pro udržení požadované velikosti nebo tvaru. Období vegetačního klidu končí dle kalendáře 31. března. Co čeká Divizi zeleň na jaře Hlavní naší činností v jarních měsících je úprava ploch trávníků a okrasných záhonů. S počátkem jara provádíme vyhrabání a vyčištění trávníků od nečistot nahromaděných na plochách přes zimu. V jarních měsících budou také plochy ve středu města a městských parcích přihnojeny minerálním hnojivem. Tyto vybrané plochy budou také provzdušněny pro lepší růst v době vegetace. U záhonů růží odhrnujeme a seřezáváme jednotlivé keře a růžové záhony budou na jaře také přihnojeny minerálním hnojivem. Také záhony trvalek a macešek musí být na jaře vyčištěny od zaschlých částí rostlin a vyplety. Vybrané porosty keřů v předjaří chemicky ošetřujeme proti jarnímu růstu plevelů a také kontrolujeme stav nově vysázenýchstromů po zimě, především jejich ukotvení. Pro jejich lepší růst budou také mladé stromy na jaře přihnojeny zásobní dávkou hnojiva. Ing. Karel Mutínský, ředitel Divize zeleň TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 8

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát

Více

Informační periodikum o službách města Mostu

Informační periodikum o službách města Mostu MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 15 000 výtisků číslo 3/2002 Co najdete uvnitř dnešního vydání: O Úřad rozhodl o soutěži strana 2 O Vánoční svátky v Mostě strana

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 6-7/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom čeká úspěšnou letní sezónu strana 4 O Nábor mladých

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Radniční listy 3 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Robert Mročka

Radniční listy 3 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Robert Mročka Radniční listy 3 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce AFO a Pevnost poznání: duben ve znamení vědy Zoo chystá další část safari str. 4 Opravy silnic přinesou řadu uzavírek str. 11 13 Na sídlišti

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Koloredov už je celý zkolaudován

Koloredov už je celý zkolaudován Únor 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Koloredov už je celý zkolaudován Frýdecko-místecká místostarostka Eva Richtrová na listopadové kolaudaci nových startovacíh bytů. Sto dvanáct

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji.

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 4 / 2013 ročník XI. 6 Festival Young for Young v Mostě počtvrté 11 Z Čech až na konec světa od Jakuba k Jakubovi 12 Dlouhá zima zbrzdila čištění města 16 Opravy na bytových domech v letošním roce

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Radnièní zpravodaj. LITOMĚŘICE ZKRÁSNĚLY Počet míst určených k relaxaci a chvílím odpočinku se v Litoměřicích zvyšuje. Po rekonstrukci Střeleckého

Radnièní zpravodaj. LITOMĚŘICE ZKRÁSNĚLY Počet míst určených k relaxaci a chvílím odpočinku se v Litoměřicích zvyšuje. Po rekonstrukci Střeleckého Radnièní zpravodaj DVOUMÌSÍÈNÍK ÈÍSLO 4 ROÈNÍK II 4. SRPNA 2008 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení Litoměřičané, rád bych v úvodu poděkoval několika desítkám lidí, kteří do konce července podepsali petici za

Více