Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:"

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: O Odborů a úředníků bude od dubna méně strana 2 O Návrh struktury Magistrátu města Mostu strana 3 O Aquadrom oslavil stotisícího návštěvníka strana 6 O Pronájem hrobových míst jen na smlouvu strana 10 O Jaký máte TV signál? (vyjádření kontrolního orgánu) strana 12 O Nájemnice nechtěla platit, protože byt není její strana 15 MOST a.s.

2 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU hlavní budova magistrátu Radniční 1, Most tel.: Budova magistrátu zůstane celá městu Budova mosteckého magistrátu, jejíž polovinu vlastní stát, zůstane města. Výsledkem téměř ročního jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je, že městu zůstane celý magistrát a stát dostane výměnou budovu v ulici Pionýrů a jednu čtvrtinu budovy DHO. Nyní bude následovat druhá etapa, kterou je příprava na stěhování. Magistrátní úředníci budou nyní centralizovaní v jedné budově, což znamená, že stěhovat se bude i vyřizování řidičských průkazů, občanek a dalších agend z ulice Pionýrů do hlavní budovy. Uvažuje se ale i o tom, že agendy by se přestěhovaly do budovy bývalého CVČ v ulici J. Průchy. Ještě než však akce "kulový blesk" vypukne, směny budov musí nejprve schválit rada města a následně zastupitelstvo. Převzetí celé budovy souvisí i s rekonstrukcí budovy magistrátu a plánovaným zastřešením atria. Magistrát v Radniční ulici zůstane městu. Jednu čtvrtinu DHO dostane stát darem od města. Magistrát města Mostu propustí počátkem dubna tohoto roku třicet svých zaměstnanců. Ušetří tak ročně až pět milionů korun. Další zásadní organizační změny se dotknou jednotlivých odborů. O propouštění úředníků se diskutuje na magistrátu již delší dobu. Nyní však už mají všichni vybraní zaměstnanci výpovědi v rukou. O svou práci tak přijde 1. dubna celkem osmadvacet úředníků magistrátu a dva zaměstnanci městské policie. Reorganizace je politickým rozhodnutím. Důvodem jsou nejenom několikamiliónové úspory, ale i zjištění, že některé funkce či odbory a oddělení nejsou plně využity. O tom, která místa budou zrušena, byli pracovníci informováni již v prosinci, aby mohla být podána tříměsíční výpovědní lhůta. Rušila se především místa, kde pracovali lidé důchodového věku a místa, kde lze činnosti přerozdělit. Budova v ulici Pionýrů zůstane státu. Odborů i úředníků bude od dubna méně Téměř třetinu úspor mzdových prostředků ušetřené za zrušená pracovní místa rozdělí magistrát mezi propuštěné pracovníky. Dalších tři sta tisíc korun bude vyplaceno formou odměn zaměstnancům magistrátu. Ti dříve neměli na odměny nárok, přestože pracují nad rámec svých pracovních náplní. Finanční odměny získali vždy jen politici a odborníci v komisích. Přes devadesát tisíc korun použije magistrát na odstupné propuštěných zaměstnanců. Celkově tak za letošní rok ušetří magistrát z vypočítaných pěti milionů pouze tři. Následující roky se úspora ale vyrovná propočtu. Magistrátu se dotkly také organizační změny v jednotlivých oborech a odděleních. Ze současných padesáti oddělení magistrátu jich zbude v dubnu dvaačtyřicet. Z vybraných čtrnácti oddělení se sloučilo oddělení sedm a čtyři vznikla zcela nová. -r- MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Dušan Matouš, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček, Vladimír Pátek. Místo vydání - Most, č. 2/ ročník III., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Moravská typografie, a.s., Brno. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Most získal rating Restaurace na Hněvíně je opět v provozu. Opět je v provozu restaurace první cenové skupiny na hradě Hněvín, která prošla rekonstrukcí. Změnou prošly i ostatní "komnaty", které jsou vybaveny novým nábytkem. Restaurace je otevřena denně od 11 do 23 hodin. Další úpravy na Hněvíně budou pokračovat. Na jaře se počítá s budováním zázemí zejména pro víkendové návštěvníky a výletníky s dětmi. Tak, aby si zde každý našel svůj způsob vyžití. Světelné semafory na mosteckých křižovatkách by měly doznat zásadní změnu. Vyplývá to z doplnění koncepce města Mostu pro příští roky. Jedná se o takzvanou celočervenou fázi s okamžitou zelenou. Takto se značí odborný termín pro světelné křižovatky, kde se nestřídá klasicky červené a zelené světlo, které určuje přednost vozům. Tato funkce bude fungovat tak, že na všech semaforech bude neustále rozsvícena červená a který automobil přijede nejdříve, na této části křižovatky se rozsvítí zelená. Bude tak ušetřen nejen provoz, ale tento systém urychlí také dopravu. Jelikož bude Na semaforech bude stále červená fungovat nepřetržitě, zabrání se také zmatkům řidičů, kteří si pletou hlavní a vedlejší silnici při večerním a víkendovém vypnutí semaforů. Změna funkce semaforů se plánuje na konec letošního roku a první křižovatka, která vyzkouší plánovanou změnu, by měla být na třídě Budovatelů. -r- Most získal nové ratingové hodnocení hospodaření města za období do srpna Dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni Baa+ zůstává pro město Mostu již od roku 1999 nezměněn a je označením pro donitní subjekty se stabilní současností s možnými problémy v budoucnu. Stejně tak se nezměnil ani dlouhodobý lokální CRA Rating cz Aa, který je označením pro velmi kvalitní subjekty s vysokou schopností splácet své závazky s mírným rizikem v delším časovém horizontu. I když vzhledem k úvěru na rekonstrukci Aquadromu ve výši cca 150 miliónů korun může zadluženost pro město Most znamenat potenciální zhoršení schopnosti splácet své závazky. Z tohoto důvodu a při posouzení hospodářské situace v regionu, možného dopadu reformy veřejné správy a výrazné investiční aktivity města v posledních dvou letech připojila CRA k lokálnímu ratingu negativní výhled. Dosavadní hospodaření města Most je však hodnoceno převážně pozitivně, přestože v uplynulých dvou letech celkové příjmy města nepřesáhly celkové výdaje. Za rozhodující ukazatel kvality hospodaření však považuje ratingová agentura provozní výsledek hospodaření, kdy kumulovaná výše tohoto přebytku za uplynulé dva roky dosáhla 102 miliónu korun. K celkovému hodnocení pak ratingová agentura připojila doporučení, aby město Most omezilo svou investiční aktivitu a směřovala kapitálové výdaje jen do nezbytně nutných projektů a investičních akcí, které by do budoucna znamenaly pro město finanční přínos. -r- Komunální Informační Servis strana 3

4 Investiční akce v rozpočtu na rok 2004 Pro rok 2004 byl schválen rozpočet na stavební investice v celkové výši tis.kč. Na investiční akce zařazené do I. priority schváleného rozpočtu byly finanční prostředky rozděleny následovně: Komunikace a IS ul. Sportovní Rekonstrukce areálu Zahražany (pouze na projektovou dokumentaci - PD) Rekonstrukce doprav. trasy propojující kult.pam., RZ a letiště Most (pouze na PD) Joseph XIV - trafostanice 110 kw (pouze na PD) PZ Benedikt - východ (pouze na PD) PZ Joseph - II.etapa (pouze na PD) Zastřešení átria budovy MmM (pouze na PD) Aquadrom - rekonstrukce venkovních bazénů, přístupových chodeb tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Kompletní rekonstrukce nákupního střediska Rozkvět v Mostě začne už letos na jaře. Během jednoho roku by měla na tomto místě vyrůst nová obchodní pasáž na ploše více než pěti a půl tisíce metrů čtverečních. Nově vytvořený komplex obchodů pod jednou střechou by měl skýtat šest tisíc osm set metrů čtverečních nebytových prostor. Celková realizace rekonstrukce si vyžádá náklady zhruba ve výši pětadvaceti miliónů korun. Investorem se stane společnost SAS Most. Před Rozkvětem vyroste řada nových obchodů, přičemž se tento komplex obchodů celý zastřeší. Střecha tak bude spojovat na jedné straně starý komplex a na straně druhé nově vybudované obchodní stánky. Jakmile povolí mrazy, začne se s přeložkou inženýrských sítí. Pak bude následovat oprava staré fasády na stávajícím objektu s tím, že se zde V rámci rozpočtu na rok 2004 byla dále schválena rezerva na dotační tituly ve výši tis.kč Jedná se o finanční prostředky, které budou čerpány v případě, že město Most obdrží dotace na dotační tituly PHARE, MMR - podpory rozvoje severozápadních Čech, Strukturálních fondů. Byly podány žádosti k těmto akcím např.: : Rekonstrukce mostního objektu - bl. 100 : Okružní křižovatky - bl. 100, Luna, Vtelno, Budovatelů : Páteřní komunika Vtelenské sady : Veřejně přístupná sportoviště - 1, 4, 10, 14, 15. ZŠ, CVČ : Areál netradičních sportů : Rekonstrukce parku nad sportovní halou : na projektovou dokumentaci na akce : Rekonstrukce doprav.trasy propojující kult.pam., RZ a letiště : Cyklotrasy na Vtelenské výsypce, Benedikt : Koupaliště Ressl : na IS Benedikt, IS a komunikace - PZ Joseph Zpracovala: ing. Jana Nedrdová, OIaÚ Nová obchodní pasáž Rozkvět už na jaře Tak vypadá Rozkvět dnes. Tak bude vypadat Rozkvět příští rok. kompletně vymění všechny výlohy a zrekonstruuje se staré schodiště. Nová obchodní pasáž bude mít bezbariérové přístupy. Postranní nevzhledná rampa na pravé straně se zruší a na jejím místě bude prosklený bezbariérový výtah. Mezi nově vybudovanou řadou obchodů a starým objektem vznikne nový chodník a to i vně celého komplexu. Chodníky budou dva. Jeden uvnitř v pasáži a podél hlavní silnice z vnější strany objektu. Nebude chybět ani nové parkoviště, které povede souběžně s vnějším chodníkem. Další parkoviště vybuduje město v postranní části nákupního střediska, takže by měla být k dispozici plocha s celkovým počtem padesáti až šedesáti parkovacích míst. Parkoviště v postranní části vybuduje město. To by mělo zároveň provádět rozsáhlejší opravu chodníků a okrasného bazénku u Bati. V pasáži by neměla chybět malá pekárnička, vinný bar a nový sport. Na provedení rekonstrukce Rozkvětu existovalo už několik projektů, ale nebyly v souladu se stanoviskem městského architekta a navíc byly velmi nákladné. -r- Komunální Informační Servis strana 4

5 Radnice uvažuje o možnosti čipovat psy. Držitele takto označených zvířat hodlá poté zvýhodnit při placení poplatku a proto se místních pejskařů ptá: Máte zájem nechat svého psa čipovat? Po čase se město Most znovu vrací k problematice možnosti takzvaného čipování psů. Tato problematika byla znovu otevřena na listopadovém zasedání zastupitelstva, kde se projednával návrh nové vyhlášky o poplatku ze psů. Přestože průzkum, který mezi pejskaři provedli pracovníci magistrátu asi před třemi lety ukázal, že Mostečtí o tuto službu velký zájem neprojevují, uvažuje radnice o této možnosti znovu. Aby se však vedení města nerozhodlo neuváženě, vyhlašuje nyní anketu, v níž se držitelů psů ptá, zda by o tuto službu měli zájem. Co je čipování a jaké přináší výhody? Jde o způsob evidence psů pomocí mikročipu, který je doplňkovým ke klasickým psím známkám. Zavedení mikročipu je pro psa daleko šetrnější než výžehy či tetování a provádí ho jedině veterinář. Čip nijak neovlivňuje živý organismus a nemá zdroj. Jeho jednoznačnou výhodou je možnost zjistit majitele psa prakticky do několika minut. Navíc je tato identifikace celoživotní a nelze ji zaměnit. Čipovaní psi jsou vedení v centrální databázi ČR i s údaji o držiteli psa, takže lze čtyřnohého miláčka dohledat i v případě, že se zatoulá do jiného města. Výhodou pro město je vedle jednoduché, a přitom nezáměnné evidence zvířat, také snížení nákladů na provoz útulku. Pes, jehož držitel je takto rychle identifikován, nemusí být umístěn v útulku a procházet v něm karanténou. Další výhoda je pak v obecném zájmu nás všech. V případě, že očipovaný pes pokouše člověka, vyhledá se držitel psa, který doloží, zda bylo zvíře očkováno proti vzteklině. V kladném případě by pak pokousaní lidé nemuseli podstupovat lékařské výkony k vyloučení této nemoci. Identifikaci mikročipem nelze držitelům psů nařídit, je tedy jejich rozhodnutím a jejich svobodnou volbou. Město Most však uvažuje o tom, že těm, kteří nechají své psy čipovat, tento úkon, který představuje zhruba částku 400 korun, uhradí. A navíc držitelům těchto psů na dobu jednoho roku sníží poplatek ze psů o celou polovinu. Aby však bylo zvoleno správné rozhodnutí, je třeba zjistit, zda mají mostečtí pejskaři o tuto službu zájem. A proto je tímto vyhlášena anketa, v níž se mohou držitelé psa vyjádřit, zda by nechali za výše uvedených podmínek svého psa čipovat. Po vstupu do EU povinnost Podstatná je informace, že po vstupu České republiky do Evropské unie se čipování stane povinností. Pouze s ohledem na skutečnost, že některá zvířata již mohou být označena tetováním nebo starším typem čipu, je stanoveno osmileté přechodné období. Po jeho skončení bude akceptováno jedině označení mikročipem s tím, že označeni budou muset být nejen všichni psi, ale také kočky a fretky v zájmových chovech. Zajistit čipování bude povinností držitelů těchto zvířat. Jak čip vypadá? Mikročip neboli transponder je tvořen kapslí z bioskla o rozměrech 2 x 11 mm, v níž je uložena anténa a mirkočip nesoucí vlastní identifikační kód. Transponder je pasivní, nemá vlastní zdroj energie, čímž je zaručena jeho prakticky neomezená životnost. Transponder je nejčastěji v jednorázové sterilní jehle a umísťuje je pomocí jednoduchého injekčního aplikátoru pod kůži nebo do svalu. Způsob a místo aplikace se liší podle druhu zvířete, u psů se jedná o šíji nebo hýždě. (as) Průzkum zájmu o čipování psů Anketní otázka: Máte zájem o čipování svého psa v případě, že tuto službu za vás uhradí město Most a vám jako držiteli psa bude po dobu jednoho roku snížen poplatek za psa o polovinu? Komunální Informační Servis strana 5 ANO Zakroužkujte prosím jednu z variant - ANO nebo NE. Vyplněný anketní lístek vhoďte do urny, která je umístěna v informační recepci v přízemí hlavní budovy magistrátu v ulici Radniční. Ankety se můžete zúčastnit též prostřednictvím elektronické pošty, v tom případě stačí, když na ovou adresu zašlete odpověď ve formě: ANO, mám zájem o čipování svého psa za uvedených podmínek nebo NE, nemám zájem o čipování psa za uvedených podmínek. Na vaše odpovědi čekáme do 11. června Anketní lístek bude zveřejněn i v dalších vydáních Mosteckých listů. Váš názor nás zajímá. Anketa je anonymní. NE

6 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Aquadrom oslavil stotisícího návštěvníka Pouhých osm měsíců od zahájení provozu už prošel branou mosteckého Aquadromu stotisící návštěvník. Byla jím pětadvacetiletá Martina Slachová, kterou ve vestibulu areálu čekalo příjemné překvapení. Ředitel TSmM a.s. Petr Klimecký a ředitel Divize účelových zařízení TSmM a.s. Pavel Měska předali jubilejní návštěvnici dárkový koš, volné vstupenky do Aquadromu a poukázky na využití dalších služeb, které areál poskytuje. Vše v hodnotě šesti tisíc korun. Něco podobného jsem vůbec nečekala, nevěřícně kroutila nad přívalem pozorností od obou pánů Martina Slachová. Do Aquadromu chodím s kamarádkou téměř každý týden. Jsem tu spokojená. Jsem z Mostu a zatím jsem v žádném podobném zařízení nebyla. Mohu srovnávat jen s plaveckým bazénem v Litvínově, Záměry společnosti pro rok 2004 znamenají ve své podstatě pokračování v již započatých aktivitách. Vzhledem k faktu, že se jedná o poměrně rozsáhlé projekty, ať už rekonstrukce veřejného osvětlení, či rekonstrukce dalších dvou obytných domů, rozhodl se management společnosti neplánovat pro rok 2004 nové aktivity mimo společnost, ale spíš zaměřit pozornost na optimalizaci procesů uvnitř společnosti a dokončení či stabilizaci již započatých aktivit. Vnitřními procesy je myšleno především úspěšné dokončení procesu získání certifikátu jakosti ISO 9001 a na jeho základě poskytování kvalitnějších služeb vůči externím zákazníkům. Dalším záměrem uvnitř společnosti je zkvalitnění pracovního prostředí zaměstnanců, ať již rekonstrukcí sociálního zařízení, rekonstrukcí ústředního topení či kvalitnějšího a estetičtějšího vybavení jednotlivých zaměstnanců ochrannými pracovními pomůckami. nebo s bývalým termálním koupalištěm. To ale prakticky vůbec není možné, připustila Martina Slachová. O dárkový koš i volné vstupenky se rozdělím s kamarádkou, prozradila ještě dříve, než i s dárky odešla do šaten. Sto tisíc návštěvníků během osmi měsíců je důkazem, že investice do Aquadromu nebyly zbytečně promarněné peníze. Jen během jediného víkendu si do areálu přijde odpočinout nebo zaplavat průměrně šest set lidí, stejný počet, jako do bývalého termálního koupaliště za měsíc, kde by na svého stotisícího návštěvníka museli čekat deset let. S bilancí osmiměsíčního provozu je spokojený také Petr Klimecký. Sto tisíc lidí za tak krátkou dobu je solidní výsledek. Naším cílem bylo zvýšit návštěvnost, a to se podařilo, řekl a dodal, že miliónovou hranici by Plánované podnikatelské aktivity pro rok 2004 Zřejmě jedinou novou aktivitou bude včlenění současné Správy městských lesů do Technických služeb města Mostu, a. s. Jedná se o velice zajímavý projekt z hlediska struktury činností, které Správa městských lesů vykonává. Veškeré činnosti budou včleněny do divize Zeleň, která svým zaměřením je blízká činnostem Správy městských lesů a vzhledem ke snížení objemu rekultivačních prací nedojde k celkovému snížení obratu této divize a zaměstnanci střediska Rekultivace se budou moci seberealizovat právě v aktivitách převzatých od Správy městských lesů. Celý tento proces se ale odvíjí od rozhodnutí vlastníka obou těchto společností, a to od města Mostu. Za zmínku stojí rekonstrukce nových dvou obytných domů v ul. M. Alše. K této rekonstrukci se společnost rozhodla z prostých důvodů, kterými je vytvoření jakéhosi uzavřeného celku čtyř obytných Ředitel TSmM a.s. ing. Petr Klimecký a stotisícá návštěvnice. domů, které jsou ve vlastnictví TSmM, a. s., čímž vznikne velice atraktivní lokalita v rámci čtvrti 2B. To znamená, že z hlediska exteriéru budou všechny čtyři obytné domy zhruba ve stejné kvalitě a nutno podotknout, že první dva zrekonstruované domy mají velice atraktivní venkovní charakter. Dalším důvodem této rekonstrukce je umožnit bydlení dalším zájemcům. Nutno podotknout, že výsledný efekt realizovaných dvou rekonstrukcí je na jedné straně plná obsazenost obou obytných domů, na straně druhé mírný zisk pro společnost a v neposlední řadě rovněž zlepšení bytové situace v Mostě obecně. Podnikatelský záměr pro rok 2004 je zpracován na základě schváleného objemu finančních prostředků od města Mostu, dále vychází ze známých smluvních vztahů v oblasti komerčních výnosů. Vůči výnosům byly adekvátně naplánovány jednotlivé nákladové položky. Aquadrom mohl pokořit do osmi let. To už je ale čarování s čísly. Vše záleží na letních sezónách, které návštěvnost ovlivňují nejvíce, řekl Petr Klimecký na závěr. (r) Z hlediska investičních potřeb společnosti zůstává základním cílem v této oblasti pořizování majetku, který souvisí s podnikatelskými aktivitami společnosti či zkvalitněním poskytovaných služeb. Jedná se především o pořízení dlouhodobého majetku spojeného s údržbou městské zeleně, čištění města, s opravami a údržbou komunikací. Dalším důležitým bodem jsou rekonstrukce a technické zhodnocení vlastního majetku. V této oblasti plánujeme zahájení rekonstrukce dalších dvou obytných domů ve čtvrti 2B, které společnost zakoupila od města Mostu a dále vzhledem k technickému stavu provozní a administrativní budovy, ve které společnost sídlí, máme v záměru zahrnuty opravy a technické zhodnocení v těchto objektech. Ing. Leona Krajíčková, finanční ředitelka TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 6

7 Aquadrom vyhovuje evropským normám Zdrojem vody pro napouštění a ředění plaveckých bazénů, whirpoolu a saunového bazénku je měřená pitná voda z vodovodního řádu o teplotě 13,5 C. Částečná denní obměna vody je dána návštěvností dle hygienického předpisu, tedy l na osobu. Přívod upravené vody z úpravny je pro každý bazén samostatný a je opatřen průtokoměrem s registrací celkového objemu. Veškeré odpadní vody jsou svedeny do kanalizace. Z akumulačních nádrží je voda čerpána čerpadly s vlasovými předfiltry do vícevrstvých pískových filtrů, kde dochází k vlastní filtraci vody. Usazené částice se z filtrů odstraňují zpětným proplachem vzduchem a vodou, u whirpoolu a ochlazovacího bazénu pouze vodou. Znečištěná proplachovací voda je odváděna do kanalizace. Kromě vlastní filtrace vody jsou v úpravně umístěny automatické měřící a dávkovací stanice korekčních chemikálií, automatiky zajišťující chemickou úpravu bazénové vody, což je dezinfekce, dávkování koagulantů a udržování PH. Do dětského světa, plaveckého a rekreačního bazénu je instalováno ozonizační zařízení. Chod ozón-generátoru je podmíněn chodem cirkulačních čerpadel a dále chodem čerpadla Už osm měsíců slouží mostecké veřejnosti nový Aquadrom. O jeho oblibě svědčí vysoká návštěvnost. V únoru dosáhla k číslu sto tisíc. Jak vidí Aquadrom po osmiměsíčním provozu ředitel TSmM a.s. Petr Klimecký? Jak jste s návštěvností v Aquadromu spokojen? Přijíždějí se do Mostu koupat i lidé z jiných měst? S návštěvností je to samozřejmě různé. Někdy přijde lidí méně, někdy více. Myslím ale, že sto tisíc návštěvníků za osm měsíců je solidní. Sledovat, odkud lidé do Aquadromu přijíždějí, se dá jen těžko. Předpokládáme ale, že k nám jezdí z Litvínova, Chomutova a okolních měst. pro zvýšení tlaku-čerpadlo ozonizace. Do ozón-generátoru je přiváděna chladící voda, která je na vstupu filtrována. Odběry kontrolních vzorků vody se provádějí za provozu a o kvalitě a množství dopuštěné vody se vede záznam v provozním deníku, který jsme povinni uschovávat dva roky, výsledky kontrol se okamžitě zhodnocují tak, aby veškeré parametry odpovídaly předepsaným hodnotám. Dle požadavků vyhlášky č. 464 vycházíme ze zásady, že základem bezpečného zdravotně nezávadného provozu musí být čistota prostředí - záchodů, sprch, šaten, sauny a plavecké haly včetně ochozů. Pokud byste se mohl vrátit opět na začátek, chtěl byste po osmiměsíčních zkušenostech s provozem něco změnit? Například vyměnit jednu z vodních atrakcí? Těžko se říká co by bylo, kdyby bylo. Aquadrom tak, jak je nyní, odpovídá vynaloženým prostředkům. Samozřejmě mohlo být finančních prostředků víc a mohl být areál ještě kvalitnější a naopak. Základní cíl zvýšit návštěvnost se nám podařil. Co je v Aquadromu mezi lidmi nejoblíbenější? Samozřejmě divoká řeka, tobogán a vířivka. Vyhovuje bazén i sportovcům? Na začátku se vedly spory o tom, jestli bude pětadvacítka Všechny uvedené prostory jsou uklízeny a dezinfikovány podle potřeby, při provozu zařízení vždy nejméně 1x denně. Vyhláška mimo jiné zakazuje přístup do bazénu osobám trpícím vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osobám zahmyzeným, osobám pod vlivem návykových látek a dětem do jednoho roku. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak. Po příchodu do Aquadromu je zachováno pořadí při vstupu šatna, sprchy, bazén, pro odchod pořadí bazén, sprchy, sušárna, šatna, které by měli dodržovat dostačující nebo ne. Pětadvacítka, která tady nyní je, vyhovuje i nejpřísnějším kritériím na závodní tratě. Důkazem toho je, že se tady pořádal světový pohár v pětiboji. Jak jste si poradili s vandalismem? Původně jsme z toho měli větší strach. Některé prvky jsou pro vandaly zajímavé. Nakonec se ukázalo, že to není tak strašné. Nicméně se vandalismus projevil například ve sprchách a na toaletách. Nemáte problémy se zloději? Samozřejmě to lidé zkouší hlavně v šatnách. Skříňky jsou ale zkonstruovány tak, že jdou otevřít jen nějakým páčidlem a to si do bazénu těžko někdo přinese. všichni návštěvníci. Záchody jsou umístěny tak, aby návštěvník procházel prostorem sprch. Teplota vzduchu na bazénové hale musí být o 1-3 C vyšší než teplota vody v bazénu. Ochlazovací bazének sauny je ve výši hladiny vody opatřen přepadem, s výpustí do kanalizace. Během provozu bazénku voda trvale přitéká a přepadem odtéká. Sauny jsou vybaveny automatickou regulací teploty s rozsahem do 130 C. Jen pro zajímavost, spotřeba vody v měsíci lednu byla na našem koupališti 2038 m 3. Kontroly ukazatelů, jejichž stanovení se provádí denně pomocí přenosného spektofotometru a komerčně vyráběných setů, může provádět provozovatel. Podmínkou je, že minimálně jednou měsíčně ověří kvalitu měřených hodnot formou souběžně prováděných porovnávacích měření s autorizovanou osobou. Orgánům ochrany veřejného zdraví se podle 6, odst. 3b zákona zasílají pouze výsledky kontrol provedených touto autorizovanou laboratoří. Nároky na kvalitu vody, dané uvedenou vyhláškou, jsou ve všech parametrech srovnatelné s evropskými normami. Pavel Měska - ředitel divize účelových zařízení Aquadrom očima Petra Klimeckého, ředitele TSmM, a.s. Při zahájení provozu se vedla polemika o plavkách. Už jste tuto otázku vyřešili? Tato polemika se vede stále dál. My si myslíme, že jsme udělali správný krok. Přesto jsme se shodli na tom, že k této otázce je nutné přistupovat citlivě. A tak za určitých podmínek, například že plavky nesmí být pod kolena a nesmí mít kapsy, jsme ze svého stanoviska ustoupili. Chystáte ještě nějaké úpravy, případně doplnění o nové atrakce? Uvnitř areálu máme ještě resty z loňska. Musíme dokončit dětský koutek, aby se mohly děti vydovádět i mimo vodu. Na tom se pracuje. Hlavně se chceme zaměřit na venkovní bazén, zrekonstruovat ho a rozšířit o další atrakce. (r) Komunální Informační Servis strana 7

8 Mladé stromy zpevní břehy Vtelenského potoka Na jaře čeká Divizi zeleň kromě větších akcí v údržbě městské zeleně také provedení zakázky při obnově krajiny v okolí města. Magistrát města zadal vypracování studie na obnovu břehových porostů Vtelenského potoka a také se na tuto akci podařilo magistrátu získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Břehový porost Vtelenského potoka, stejně jako porost některých dalších toků, byl negativně ovlivněn melioračními zásahy z minulosti. Součástí těchto zásahů bylo i vykácení původní vegetace. Na holých, nezpevněných březích tak dochází k postupnému vymílání a prohlubování koryta, ve spodní části potoka dochází k ukládání splaveného materiálu a zanášení průtočného profilu, které vede až k rozlévání vody na okolní pozemky v období zvýšených srážek. Cílem Prořezávání stromů se provádí jen v období vegetačního klidu. Co Vás zajímá Na koho se mám obrátit, pokud strom před naším domem stojí podle mého názoru příliš blízko. Jeho větve stíní do oken. Existuje vyhláška, která by určovala, jak blízko domu může strom stát? Budu muset za prořezání, případné kácení stromu zaplatit, když je dům soukromý, ale pozemek, na kterém strom stojí, patří městu? Obecně je povinností vlastníka pozemku udržovat jej v řádném stavu a v případě nutnosti přijímat potřebná opatření, pokud není péče o pozemek upravena např. smlouvou o pronájmu jiné osobě. Jestliže se jedná o pozemek ve vlastnictví města, je třeba se obrátit na příslušný odbor magistrátu města a v těchto případech město zajišťuje nutný pěstební zásah na svůj náklad. Vyhláška upravující minimální vzdálenost stromů od budov není a většina případů stromů rostoucích v těsné blízkosti domů je následkem svévolných výsadeb obyvateli v době výstavby města. Hygienickou normou v tomto případě může být osvit v místnosti. Měření osvitu provádí hygienická stanice a v případě nevyhovujících hodnot lze požádat vlastníka pozemku o pokácení stromu. Dalším z důvodů k pokácení může být například narušování základů stavby kořeny stromu. Ve všech podobných případech je však nutné konečné posouzení vlastníkem pozemku, který v případě oprávněné žádosti zajistí potřebné úkony včetně povolení ke kácení dřeviny dle příslušného zákona. Ing. Karel Mutínský, ředitel Divize zeleň TSmM a.s. Těšíme se na Vaše další dotazy, týkající se činnosti Technických služeb města Mostu a.s. prováděných opatření je zpevnění břehů dosadbou chybějícího porostu. Před vlastními výsadbami bude nutné vyžnutí zaplevelených ploch v místě výsadeb a také budou vymýceny nadzemní části současných keřových porostů bezu, které pro svoji hustotu znemožňují provést doplňkovou výsadbu dalších dřevin. Po vymýcení nadzemních částí je předpokládán opětovný růst těchto keřů, který v budoucnosti vytvoří porost se stromovým a keřovým patrem. Druhová skladba pro výsadbu vychází z původního složení potočních luhů. V blízkosti Období vegetačního klidu, od listopadu do března, je časem, kdy je vhodné provádět silné řezy v korunách stromů, zmlazovat keřové porosty a v této době provádíme také kácení stromů. Kácení stromů za vegetace je prováděno pouze z důvodu stavebních nebo zemních prací, z bezpečnostních důvodů, v případech silného poškození stromů například vichřicí nebo z jiných objektivních příčin. Při řezu větví je třeba přihlížet k průběhu zimních teplot, které ovlivňují začátek růstových procesů ve stromech. U stromů se silným mízním tokem je nutné řezat dříve, obvykle do poloviny února. Jedná se především o břízy, lípy, javory, z ovocných dřevin například ořešáky. V pozdějším čase dochází u těchto stromů při silnějších řezech k silnému toku mízy a strom se zbytečně vysiluje o zásobní látky. V každém případě je nutné silné řezy ošetřit vhodným nátěrem (stromový balzám, štěpařský vosk) proti průniku patogenů do rány. Slabší výchovné řezy dřevin je možné provádět i za vegetace, vždy po ukončení jarní etapy růstu v měsících červenci a srpnu. V listnatém stavu jsou více viditelné větve, které například příliš zahušťují korunu, navzájem se kříží, brání do průchozího profilu nebo mají třeba sklon k rozlamování. Pravidlem ale zůstává, že letní řez je pouze doplňkový a provádíme jej toku budou olše, stromové a keřové vrby, topoly, krušiny, střemchy, jasany. Na vzdálenějších sušších stanovištích budou vysázeny javory, lípy, duby a další dřeviny. Pro výsadbu budou použity výpěstky s kořenovým balem a nezbytná je také pěstební péče v dalším období po výsadbě. Vytvořením nového břehového porostu dojde k zajištění stability koryta vodního toku a tyto práce jsou součástí opatření v rámci opatření k udržování územního systému ekologické stability. Ing. Karel Mutínský, ředitel Divize zeleň TSmM a.s. Období vegetačního klidu a řez stromů pouze v nutných případech. U volně rostoucích keřů můžeme v tomto čase provést zakrácení nadměrných jarních přírůstků pro udržení požadované velikosti nebo tvaru. Období vegetačního klidu končí dle kalendáře 31. března. Co čeká Divizi zeleň na jaře Hlavní naší činností v jarních měsících je úprava ploch trávníků a okrasných záhonů. S počátkem jara provádíme vyhrabání a vyčištění trávníků od nečistot nahromaděných na plochách přes zimu. V jarních měsících budou také plochy ve středu města a městských parcích přihnojeny minerálním hnojivem. Tyto vybrané plochy budou také provzdušněny pro lepší růst v době vegetace. U záhonů růží odhrnujeme a seřezáváme jednotlivé keře a růžové záhony budou na jaře také přihnojeny minerálním hnojivem. Také záhony trvalek a macešek musí být na jaře vyčištěny od zaschlých částí rostlin a vyplety. Vybrané porosty keřů v předjaří chemicky ošetřujeme proti jarnímu růstu plevelů a také kontrolujeme stav nově vysázenýchstromů po zimě, především jejich ukotvení. Pro jejich lepší růst budou také mladé stromy na jaře přihnojeny zásobní dávkou hnojiva. Ing. Karel Mutínský, ředitel Divize zeleň TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 8

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč.

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis z jednání s občany bytového domu Čp. 827-830 v ulici Bartoňova revitalizace zeleně sadové úpravy

Zápis z jednání s občany bytového domu Čp. 827-830 v ulici Bartoňova revitalizace zeleně sadové úpravy Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Odbor dopravy a životního prostředí Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice Zápis z jednání s občany bytového

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Příloha č. 1 usnesení. Grantové programy v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15

Příloha č. 1 usnesení. Grantové programy v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 Grantové programy v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 Duben květen 2013 I. program poukázkový Poukázkový systém je systém objektivního přidělování dotací

Více

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání:

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání: Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004 Hospodářský výsledek: 8 042 978,76 Kč Návrh na vypořádání: Na základě usnesení Zastupitelstva

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 2 Zadavatel veřejné zakázky: Název zadavatele: Město Petřvald Sídlo zadavatele: Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald IČ zadavatele: 00297593 DIČ zadavatele: CZ00297593 Pověřená osoba: Název: Coworking Centrum

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Smlouva č. o nájmu hrobového místa

Smlouva č. o nájmu hrobového místa Smlouva č. o nájmu hrobového místa uzavřená podle 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví ). Čl. I Smluvní strany

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje.

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více