JIRf ZOUNEK / PETR SUDICK* E-LEARNING. uceni (se) s online. technologiemi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIRf ZOUNEK / PETR SUDICK* E-LEARNING. uceni (se) s online. technologiemi.

Transkript

1 JIRf ZOUNEK / PETR SUDICK* ELEARNING uceni (se) s online technologiemi <p, Wolters Kluwer Ceskä republika

2 OBSAH Pf edmluva Zäkladni informace o knize a jeji online podpore Charakter knihy Terminologickä poznämka Komu je kniha urcena XV Jak s knihou pracovat Pouzite zkratky Online podpora knihy XI XIII XIII XIV XVI XVII XIX 1 Uceni v zivote cloveka Uceni jako klicovy proces v zivote cloveka Uceni jako individuälne transformativni proces Sociälni Charakter uceni Politicke aspekty uceni Uceni a dovednosti pro 21. stolen' Celozivotni uceni Elearning jedna z podob uceni v moderni spolecnosti Blended learning 10 2 Elearning a jeho akteri Uceni studentu v efe digitälnich technologii Vnejsi fizeni a autoregulace 2.2 Digitälni technologie a promeny kompetenci uceni 25 ucitele 28 3 Teorie uceni (vzdeläväni) a elearning Vyznam a pojeti vzdelävacich teorii (Neo)behavioristicke teorie vzdeläväni Zäkladni charakteristiky (neo)behaviorismu (Neo)behaviorismus a technologie Kritika (neo)behaviorismu (Neo)behaviorismus a elearning Konstruktivisticke teorie vzdeläväni Zäkladni charakteristiky konstruktivismu Konstruktivismus a technologie Kritika konstruktivismu 50 VII

3 paradigma EIearning uceni (se) s online technologiemi Konstruktivismus a elearning Konektivismus budoucnosti? Zäkladni vychodiska a charakteristiky konektivismu Kritika konektivismu Konektivismus a elearning Komplementarita vzdelävacich teorii 54 4 Online technologie ve vzdeläväni Online vzdelävaci technologie a Web Online nästroje Nästroje podporujici spolupräci a komunikaci Diskuzniföra Internetovä telefonie a instant messaging (IM) Webinäf Wiki (a Wikipedie) Nästroje umoznujici tvorbu a prezentaci/publikoväni obsahu Podcast, screencast Weblog (Blog) Nästroje podporujici administraci studia Plänoväni casu a ükolü Nästroje podporujici personalizovane uceni Eportfolia Nästroje umoznujici hodnoceni a zpetnou vazbu Online dotazniky a ankety Online systemy pro podporu vzdeläväni LMS (systemy pro fizeni uceni) Google aplikace ve vzdeläväni Online sociälni site Virtuälni svety Prostfedky nesouci ucebni obsah Ucebni objekty Hry a simulace Ebooky Nästroje mobilnich technologii Byt, ci nebyt online: Vyhody a nevyhody online vzdeläväni 5.1 Vyhody a nevyhody elearningu 131 nämet k zamysleni Pohledem studenta (uciciho se) Vyhody Nevyhody Pohledem vyucujiciho/autora 138 VIII

4 Zäkladni informace o knize a jeji online podpofe Vyhody Nevyhody Pohled poskytovatele (instituce) Vyhody Nevyhody Didakticke otäzky pnpravy kurzu s podporou online technologif Zäkladni üvahy o kontextu elearningu kurzu 152 jako prvni krok v plänoväni a priprave Fäze tvorby kurzu Pnprava kurzu s podporou online technologii (z pohledu ucitele i studentu) Stanoveni vyukoveho eile Definoväni cilti jako cinnost ucitele Definoväni diu jako spolecnä cinnost ucitele a studentu Casove rozvrzeni kurzu Casove rozvrzeni kurzu jako cinnost ucitele Casove rozvrzeni kurzu jako spolecnä cinnost ucitele a studentu Procesy vyuky a uceni Vyuka fizenä ucitelem Vyuka (spolu)fizenä studenty i ucitelem Hodnoceni studentu Hodnoceni jako cinnost ucitele Hodnoceni jako cinnost ucitele i studentu Online technologie v reälne vyuce Elearning v prostfedi Moodle aneb o elearningu elearningem Zacleneni pfedmetu v rämei studovaneho oboru Cüe pfedmetu Pnprava na vyuku Realizace kurzu a didaktickä vychodiska Hodnoceni kurzu Kurzy vyuzivajici wiki a Wikipedii Zacleneni pfedmetu v rämei studovaneho oboru Tvorba ucebnich materiälü ve wiki Technicke feseni pomoci wiki Zkusenosti z provozu interaktivnich materiälü Kurz Pfekladovy projekt 186 IX

5 uceni' EIearning (se) s online technologiemi Editace hesel ve Wikipedii System Mahara jako soucäst prezencni vyuky Zacleneni v pfedmetu rämci studovaneho oboru Cüe 189 pfedmetu Pfiprava na vyuku Realizace kurzu a didaktickä vychodiska Hodnoceni kurzu Google jako nästroj ve vyuce Struktura online materiälu Rozdeleni znalostruch ürovni Ucebni a aktivizujid prvky Zpüsoby zapojeni do vyuky Poznämky na zäver 205 Elearning: Teaching and Learning with Online Technologies (Summary) 207 Seznam elektronickych zdrojü a literatury 210 O autorech 223 Rejstfik 222 X

Vzdělávání podporované novými technologiemi

Vzdělávání podporované novými technologiemi Moderní technologie Vzdělávání podporované novými technologiemi Obsah předmětu Přijímání nových technologií v čase E-learning na základní a střední škole Interaktivní výuka Výuka založená na digitálních

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ PRO VÝUKU THE USE OF VIRTUAL ENVIROMENT IN EDUCATION

VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ PRO VÝUKU THE USE OF VIRTUAL ENVIROMENT IN EDUCATION VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ PRO VÝUKU THE USE OF VIRTUAL ENVIROMENT IN EDUCATION Klára BENDOVÁ, Šárka KONÍČKOVÁ, Jaroslava KUBÁTOVÁ FF UP v Olomouci - Katedra aplikované ekonomie, Katedra psychologie,

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více

Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová. Vyučovací metody. na vysoké škole. Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia

Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová. Vyučovací metody. na vysoké škole. Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová Vyučovací metody na vysoké škole Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová Vyučovací metody na vysoké škole Praktický

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Monika Tannenbergerová 1. Úvod: význam diagnostické kompetence pro současného učitele Dynamický rozvoj společnosti neovlivňuje pouze hodnotové nastavení

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více