Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky"

Transkript

1 Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje.

2 I. Hodnota algebraického výrazu II. Pednost poetních operací III. Pirozená ísla a nula IV. Poetní operace s pirozenými ísly (sítání a odítání) V. Poetní operace s pirozenými ísly (násobení a dlení) VI. Poetní operace s pirozenými ísly (aplikaní úlohy) VII. Zlomky VIII. Desetinná ísla zaokrouhlování, porovnávání, poetní operace IX. Poetní operace a slovní úlohy s desetinnými ísly X. Slovní úlohy s desetinnými ísly XI. íselné výrazy a rovnice s desetinnými ísly XII. Slovní úlohy s desetinnými ísly. Úlohy z geometrie s desetinnými ísly XIII. Aplikaní úlohy s desetinnými ísly XIV. Opakování a shrnutí uiva o desetinných íslech XV. Slovní úlohy XVI. Staré jednotky délky, množství, objemu XVII. Rychlost, dráha, as XVIII. Jednotky hmotnosti, délky slovní úlohy XIX. Hmotnost slovní úlohy XX. Jednotky délky slovní úlohy XXI. Jednotky délky a obsahu XXII. Kombinaní a úsudkové slovní úlohy XXIII. Jednoduché slovní úlohy XXIV. Slovní úlohy s logickou úvahou XXV. Hrátky s ísly XXVI. Hry s ísly XXVII. Doplovaky XXVIII. Zajímavé poetní operace XXIX. Zajímavé poetní operace XXX. Násobení a násobky pirozených ísel XXXI. Algebrogramy. Zajímavá poítání XXXII. Algebrogramy XXXIII. Rébusy XXXIV. Slovní úlohy o íslech

3 I. Hodnota algebraického výrazu. P. 1 a) Uri hodnotu výrazu 4 m pro m = 8. b) Uri hodnotu výrazu 4 m 7 pro m = 9. c) Uri hodnotu výrazu 4 m + 12 pro m = 15. d) Uri hodnotu výraz 4 m + 13 pro m = 1; n = 2. e) Uri hodnotu výrazu 4 m n pro m = 10; n = 8. 3

4 P. 2 Dopl tabulky. a) z z = 5 b) k k + 7 c) k k. 7 d) k k 2 k + 3 4

5 II. Pednost poetních operací. P. 1 (82 19) : 7 = = = 5. (31 9) = P. 2 ( ). 7 = 8. (15 8) = : 2 = 3. 9 (3 + 4) = P = 38 : = = 18 : : 2 = P (18 6 : 2) = 5

6 P. 5 (180 80) : 2 = (480 80) : = : = : 2 3. (3 1) = P ( ) = = 327 ( ) ( ) = (327 15) = 6

7 III. Pirozená ísla a nula. Zaokrouhlování a porovnávání ísel. Vzor: zaokrouhli 2792 na desítky sea vzestupn 203; 230; 302; 132; < 132 < 203 < 230 < 320 P. 1 Jsou dána ísla 3826; 679; 309; 9. Zaokrouhli je: a) na tisíce b) na stovky c) na desítky a) b) c) P. 2 Sea a) sestupn: 6720; 7620; 2076; 2067; 7602 b) vzestupn: 2011; 201; 211; 1021; 1012;

8 P. 3 Pi mení výšky 3 chlapc byly nameny tyto hodnoty: 155 cm; 158 cm a 1,6 m. Emil íká: Jsem menší než Libor. Petr íká: Jsem menší než Emil. Napiš, kolik mí každý z chlapc. P. 4 Dopl znaky <; >; = : : 30 8

9 IV. Poetní operace s pirozenými ísly (sítání a odítání). P. 1 Dopl tabulky sítání a odítání P (45 12) = 327 ( ) = = = P. 3 Dopl diagramy

10 P. 4 Dopl tabulky. k k k k P. 5 Vypoítej = = = = 10

11 V. Poetní operace s pirozenými ísly (násobení a dlení). P. 1 Dopl tabulky násobení a dlení : P : = : = ( ) : = P. 3 Dl v množin pirozených ísel, uri zbytek, prove zkoušku. a) 1245 : 8 = b) 4137 : 27 = 11

12 P = ( ) : 4 = (4 +4). 4 : 4 = (4 + 4) (4 4) = (4 + 4). (4 : 4) = (4 + 4). (4. 4) = P. 5 Dopl znaky >; <; = : : : : P. 6 Dopl znaménka, pop. závorky, aby platilo = 0 12

13 VI. Poetní operace s pirozenými ísly (aplikaní úlohy). P. 1 Vypoítej obsah a obvod vybarveného útvaru. 7 m 12 m 18 m P. 2 Jan odevzdal 128 kg sbru, Eva o 49 kg mén. Kolik kg sbru odevzdali dohromady? P. 3 Šíka obdélníku je 112 cm, což je o 15 cm mén než jeho délka. Uri obsah a obvod tohoto obdélníku. 13

14 P. 4 Dlník vyrobil za 9 hodin 270 souástek. Kolik souástek vyrobil za 5 hodin? P. 5 Petr získal pi he 18 bod, Jirka polovinu, Roman získal o 3 body mén než Petr a Zdenk o bod mén než Jirka. Zjisti, kolik bod získal Zdenk. P. 6 7 ks másla stojí 252 korun. 1 ks másla má hmotnost 250 g. Kolik korun stojí 1 kg másla? 14

15 VII. Zlomky. P. 1 Zapiš, jaká ást obrazce je vybarvena. 15

16 P. 2 Zapiš desetinné zlomky desetinným íslem. vzor: = 4, = 0, a) = b) = d) = e) = 100 c) = 100 f) 81 = 100 P. 3 Napiš desetinné íslo desetinným zlomkem. 132 vzor: 3,2 = ,017 = 1000 a) 4,5 = b) 3,02 = c) 0,38 = d) 30,0 = e) 14,2 = f) 0,0003 = P. 4 Uve zlomek v základním tvaru vzor: = a) = b) = 150 c) 38 = 57 16

17 VIII. Desetinná ísla zaokrouhlování, porovnávání, poetní operace. P. 1 Porovnej a zapiš pomocí znak >; <; =. 0,7 0,07 0,6 0,60 5,0 0,05 0,44 0,40 4,56 7,03 3,07 3,070 42,10 42,01 3,46 3,6 P. 2 Sea vzestupn a použij znak <; =. 4,24; 4,42; 4,41; 4,42; 4,14 P. 3 Sea sestupn a použij znak >; =. 3,36; 3,62; 3,61; 3,16; 3,6320; 3,68 P. 4 Zaokrouhli na: a) desetiny 54,381 b) 2 desetinná místa 0,98321 c) stovky 4 293,3275 d) tisíciny 4 293,

18 P. 5 Napiš k danému íslu nejbližší menší pirozené íslo. vzor: 3,02 3 4,927 18, ,55 19,42 0,93 P. 6 Napiš k danému íslu nejbližší vtší pirozené íslo. 3,02 4 4,927 18, ,55 19,42 0,93 P ,045 = 74,28 : 10 = 7, = 0, = ,054 = P ,045 = 74, = 7, = 0, = ,054 = 18

19 IX. Poetní operace a slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 a) 14, ,23 = b) 217 0,23 + 1,17 = c) 41,3 0, ,17 = d) 27,3. 0,01 = P. 2 P. 3 3,8. 1 = 3,8. 10 = 3, = 3, = 3,8. 0,1 = 3,8. 0,01 = 3,8. 0,001 = 3,8. 0,0001 = P. 4 P : 3 = 2,7 : 3 = 0,27 : 3 = 0,027 : 3 = 27 : 0,3 = 2,7 : 0,3 = 0,27 : 0,3 = 0,027 : 0,3 = 19

20 P. 6 Dl beze zbytku a prove zkoušku. 25,73 : 2,1 = P. 7 Dl na 1 desetinné místo, uri zbytek, prove zkoušku. 596 : 1,5 = P. 8 Obdélník ABCD má strany a = 8,2 cm; b = 3,9 cm. Uri jeho obsah a obvod. 20

21 X. Slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Eva nasbírala 13,2 kg papíru, Jirka o 0,7 kg víc a Petr o 0,36 kg mén než Jirka. Kolik kg papíru nasbíraly všechny ti dti celkem? P. 2 Petr nasbíral 0,26 kg listu kopivy, Vašík dvakrát tolik a Jeník polovinu toho, co oba chlapci dohromady. Kolik kg listu kopivy nasbírali chlapci celkem? 21

22 P. 3 Je dán tverec ABCD: a = 1,2 cm. tverec KLMN má stranu k o 0,3 cm vtší. Zjisti: a) O kolik cm má tverec KLMN vtší obvod než tverec ABCD? b) O kolik cm 2 má tverec KLMN vtší obsah než tverec KLMN? P. 4 Obvod tverce PQRS je 12,8 dm. Uri délku jeho strany p [v dm] a jeho obsah [dm 2 ]. 22

23 XI. íselné výrazy a rovnice s desetinnými ísly. P. 1 13,1 + 4,1. 0 5, ,1 = (12,7 + 0,33). 0,2 = 12,7 + 0,33. 0,2 = 12,7 + 0,33. (0,2 + 1) = P. 2 a) 3,1 + x = 5,8 b) y + 2,3 = 9,2 c) 4,8 y = 2,1 23

24 d) 5,8 z = 1,1 e) u 8,3 = 12,7 P. 3 a) 3. k = 15,51 b) 3 + k = 15,51 24

25 XII. Slovní úlohy s desetinnými ísly. Úlohy z geometrie s desetinnými ísly. P. 1 1 balíek sušenek stojí 9,80 K. Kolik korun stálo 17 balík sušenek? P. 2 1 balíek sušenek stojí 9,80 K. Kolik balík sušenek mže Honzík koupit, když má 110 K? P. 3 3 okolády stály 54,60 K. Kolik korun by stálo 7 okolád? P. 4 2 sirupy stojí 39 K. Kolik jich mžeme koupit za 117 K? 25

26 P. 5 Vypoítej obvod a obsah obdélníku KLMN o stran k = 10,3 cm a stran l, která je o 0,25 cm kratší než strana k? P. 6 Uri obsah tverce CDEF, když jeho obvod je 17,2 dm P. 7 Obsah tverce ABCD o stran 2,2 cm je stejný jako obsah obdélníku EFGH o šíce f = 1,1 cm. Uri obvod tverce ABCD i obvod obdélníku EFGH. 26

27 XIII. Aplikaní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Zvtši íslo 9,46 o desetinásobek ísla 1,56. Zapiš a vypoítej. P. 2 íslo 300 zmenši o tynásobek ísla 18,02. Zapiš a vypoítej. P. 3 Vypoítej souin 2 ísel, z nichž jedno je 3,2 a druhé je o 2,81 vtší. P. 4 V sadu sklidili v pátek 98 kg broskví, v sobotu o 42,5 kg víc a v nedli o 15,5 kg mén než v sobotu. Kolik kg broskví sklidili v sadu od pátku do nedle? 27

28 P. 5 Honzík koupil kvták za 27,50 K, meruky za 38,40 K a cibuli za 23,10 K. Kolik korun dostal Honzík zpt, když platil 200 K bankovkou? P. 6 Ve tíd je 30 žák, z nichž je dívek 0,7 z celkového potu žák. Kolik je ve tíd chlapc a kolik dívek? P. 7 Kniha má 200 stran. Jitka už peetla 3/8 knihy. Kolik stran už peetla? Kolik stran má ješt peíst? 28

29 XIV. Opakování a shrnutí uiva o desetinných íslech. P. 1 Ze stuhy dlouhé 300 cm Anika ustihla 0,4 její délky. Kolik Anika stuhy ustihla? Kolik stuhy zstalo na další spotebu? P. 2 Uri souet 3 ísel, z nichž první je 27,4, druhé je o 38,1 vtší a tetí je o 2,3 menší než druhé íslo. P. 3 Ve škole je 600 žák, z toho je dvat 0,55 z celkového potu žák. Kolik ve škole je chlapc a kolik dvat? 29

30 P. 4 Obdélník má délku 3,7 m, šíku o 1,1 m kratší. Uri obvod a obsah. P. 5 Vypoítej, které íslo je nutné piíst k 0,27, abychom dostali 11,2. P. 6 Souty ísel v ádcích, sloupcích i úhlopíkách tverce jsou stejné. Dopl prázdná políka. 4,8 1,8 3 2,4 P. 7 Jeník pelil z nádoby, v níž bylo 5,2 l vody 1,3 l do druhé nádoby, ve které bylo pvodn 3,8 l vody. Kolik l vody pak bylo ve druhé nádob? 30

31 XV. Slovní úlohy. P. 1 Auto ujelo za 5 hodin 360 km, cyklista ujel za 2 hodiny 24 km. Kolikrát je rychlost auta vtší než rychlost cyklisty? P. 2 Auto má nosnost 8 tun. Kolik pytl cementu po 40 kg na nj mohou pracovníci stavebnin naložit? Kolik nejvíce pytl brambor po 50 kg na nj mohou naložit zemdlci na poli? 31

32 P. 3 Auto zn. Fabia spotebuje na 100 km 7,2 l benzínu, auto zn. Fiat spotebuje na 100 km 6,7 l benzínu. a) Kolik l benzínu spotebuje Fabia na cestu dlouhou 300 km? b) Kolik l benzínu spotebuje Fiat na cestu z Brna do Prahy a zpt, je-li vzdálenost Praha-Brno 200 km? c) O kolik l benzínu spotebuje Fabia víc benzínu než Fiat na trase dlouhé 500 km? P. 4 Z 1 hl mléka se vyrábí 4 kg másla. Kolik l mléka je teba na 1 kostku másla (250g)? 32

33 XVI. Staré jednotky délky, množství, objemu. P. 1 Staroeská jednotka délky 1hon byla pibližn 125,496 m. ekneme-li, že je nco vzdáleno 100 hon, na jakou vzdálenost v km je to vzdáleno? P. 2 1 eská míle byla asi 7530 m. Obr ušel co krok, to 10 mil. Kolik km ušel, když udlal 100 krok? P. 3 1 eská míle = 4200 sáh = lokt = pídí = dlaní. Použij kalkulaku a zjisti, kolik cm pedstavuje 1 dla. 33

34 P. 4 Kupec chtl prodat 3 kopy vajec (1 kopa = 60 kus). Kolik vajec chtl prodat? P. 5 1 žejdlík byl asi 0,48 l, tzv. vídeský žejdlík ale jen asi 0,35 l. Hospodyn kupovala denn 4 žejdlíky mléka. Kolik l mléka to bylo v Praze a kolik ve Vídni? P. 6 1 moravský máz má asi 1,07 l. Pocestný si v hostinci dal 2 mázy piva. Kolik l piva to bylo? P. 7 1 vrtel = 23,025 l. Na chmelnici Petr natrhal 7 vrtel chmelových šišek. Kolik l to bylo? P. 8 1 tucet = 12 ks Na tržišti na krámku bylo 1020 ks šátk. Kolik tuct to bylo? 34

35 XVII. Rychlost, dráha, as. P. 1 Prmrná rychlost chodce je 5,2 km/h. a) Kolik km ujde za 3 hodiny? b) Jak dlouho by mu trvalo ujít vzdálenost z A do B, jestliže druhý chodec by ji pi rychlosti 3,9 km/h urazil za 2 hodiny? P. 2 Z Brna do Prahy je asi 200 km. Jakou rychlostí by muselo jet auto, kdyby tuto vzdálenost ujelo za 2,5 hodiny? P. 3 Z Letovic do Svitav je asi 30 km. Za jak dlouho tam dojede auto pi prmrné rychlosti 60 km/h? 35

36 P. 4 Motorová dopravní lo má rychlost 36 km/h. Závodní k bží rychlostí 72 km/h. Kolikrát je k pi závod rychlejší než motorová lo? P. 5 Rychlost chodce je asi 5 km/h, bžícího lovka asi 7,8 km/h, cyklisty 15 km/h a cyklisty pi závod asi 42 km/h. a) O kolik km/h je rychlost bžícího lovka vtší než chodce? b) Kolikrát je rychlost bžného cyklisty menší než rychlost cyklisty pi závod? 36

37 XVIII. Jednotky hmotnosti, délky slovní úlohy. P. 1 1 anglická míle je pibližn 1,609 km. Lo byla spatena ve vzdálenosti 2,5 míle od behu. Kolik m to bylo? P. 2 1 stopa odpovídá 30,5 cm. Petr ekl, že mí 5 stop. Kolik (v m) mí Petr? P. 3 Tom vážil pi narození 8 liber, Mary 7 liber. O kolik (v kg) ml Tom vtší hmotnost než Mary? (1 libra odpovídá pibližn 0,45 kg) 37

38 P. 4 Úhlopíka obrazovky televizoru mí 105 cm. Uri tento údaj v palcích. (1 palec = 2,5 cm) P. 5 Petr váží 100 liber 20 uncí. Uri jeho hmotnosti v kg. (1 unce 28 g) P. 6 1 libra = 16 uncí a) Kolik liber je 432 uncí? b) Kolik uncí je 9 liber? 38

39 XIX. Hmotnost slovní úlohy. P. 1 1 kg rajat stojí 48 K. Kolik korun stojí 1,5 kg rajat? P. 2 2 kg mandarinek stojí 54 K. Kolik zaplatí Petr, když váhy ukazují hmotnost 1,54 kg? P. 3 1 kg merunk stojí 32 K. Maruška má u pokladny zaplatit 75,20 K. Kolik merunk koupila? 39

40 P. 4 1 kg moravského uzeného stojí 180 K, 1 kg šunky od kosti 220 K, ½ kg maarské klobásy je za 84 K a 1 kg loveckého salámu je za 200 K. Martin koupil ¼ kg uzeného, 200 g šunky od kosti, 0,25 kg maarské klobásy a 400 g loveckého salámu. a) Kolik vážil celý nákup Martina v kg? b) Kolik Martin za celý nákup zaplatil? P. 5 V prodejn mají 3 rzná balení citron. 1) ½ kg za 18 K 2) 0,75 kg za 30 K 3) 0,8 kg za 28 K. Které balení je cenov nejvýhodnjší a které balení je cenov nejmén výhodné pro zákazníka? 40

41 XX. Jednotky délky slovní úlohy. P. 1 Pozemek má obdélníkový tvar s rozmry 0,04 km a 25 m. Kolik by stálo oplocení celého pozemku, stojí-li 1 m pletiva 65 K? P. 2 Pozemek tyúhelníkového tvaru má 3 rozmry: 31,2 m; 20,15 m; 26,8 m a obvod 103 m. Uri tvrtý rozmr pozemku. P. 3 Žáci na školním výlet ušli první den 12 km, druhý den ješt o 3 km víc a tetí den jen 2/3 toho, co druhý den. Kolik km ušli žáci za všechny ti dny celkem? 41

42 P. 4 Z la ky dlouhé 4 m se mají naezat tyky k rajatm o délce 80 cm. Kolik tyek se naeže z 50 ks takových 4 m latk? P. 5 Obvod obdélníku o stranách 17 cm a 15 cm je stejný jako obvod tverce. Uri délku jeho strany. P. 6 Za Pemysla Otakara II. byla zavedena jednotka 1 látro (1 látro Vyjádi v m: 2,39 m). a) 4 látra b) 0,7 látra c) 2,5 látra 42

43 XXI. Jednotky délky a obsahu. P. 1 0,5 mm = cm 10 cm = mm 2 km = m 0,5 km = cm 2 m 10 cm 5 mm = mm 3 km 2 m 50 dm = m 87 km 3 m 4 dm 5 cm = cm P cm 2 = dm 2 48,5 m 2 = dm 2 0,4 m 2 = cm 2 34,2 cm 2 = m 2 8,7 cm 2 = mm 2 4 m 2 21 dm 2 4 cm 2 = cm 2 8 dm 2 2 cm 2 45 mm 2 = cm 2 43

44 P. 3 3 a = m 2 3 a = ha 4 a 2 m 2 = m 2 3 ha 2 a 1 m 2 = m 2 45 a 270 m 2 = a 45 a 270 m 2 = m 2 P. 4 Obvod tvercového pozemku je 100 m. Uri jeho výmru (tj. obsah, plochu) v arech. P. 5 Políko má výmru 9 ar. Jak dlouhý plot by bylo nutné kolem nj postavit? P km 2 2 ha 30 a = ha 1 km 2 = m 2 1 m 2 = a 44

45 XXII. Kombinaní a úsudkové slovní úlohy. P. 1 Máme íslice 2; 7; 9. Kolik rzných 1 ciferných, 2 ciferných a 3 ciferných ísel z nich mžeme vytvoit? (íslice se nesmí opakovat) P. 2 Dopl místo *íslici tak, aby íslo 1 * 2 bylo dlitelné 6. P. 3 Napiš 1íslo vtší než 1 000, které je dlitelné sedmi. 45

46 P. 4 Na íselné ose byla zvolena jednotka 7 mm (tj. mezi 2 obrazy po sob následujících ísel je vzdálenost 7 mm). Jaká je na této íselné ose vzdálenost obrazu ísla 11 od obrazu ísla 56? P. 5 Které íslo musíme odeíst od 96, aby výsledkem byl ptinásobek ísla 17? P. 6 Šíka obdélníku je 5 cm. Délka obdélníku je tikrát vtší. Uri jeho obvod a obsah. 46

47 XXIII. Jednoduché slovní úlohy. P. 1 Rozezání desky na 2 ásti stojí 4 K. Kolik stojí rozezání desky na 9 ástí? P. 2 Maminka má 2 syny. Každý z chlapc má 2 sestry. Kolik dtí je v rodin? P. 3 V patnáctilitrové nádob je 12 l vody. Kolik v ní bude vody, když pilijeme 5 litr? P. 4 V šatn je 12 epic a 48 bot. Kolik dtí došlo bez epice? P. 5 Husy letí v ad jedna za druhou. Kolik je celkem hus? 47

48 P. 6 Eliška a Jana mají celkem 30 knih o pírod. Jana má o 2 víc než Eliška. Kolik knih o pírod má každá z nich? P. 7 Souet dvou po sob jdoucích lichých ísel je 40. Která jsou to ísla? P. 8 1 kapesník uschne na sluníku za 5 minut. Na še je 15 kapesník. Za jak dlouho budou suché? P. 9 Na palet je 50 krabic, v každé z krabic je 100 sešit. Kolik sešit je na 5 paletách? 48

49 XXIV. Slovní úlohy s logickou úvahou. P. 1 Souet dvou po sob jdoucích sudých ísel je 18. Která jsou to ísla? P. 2 Souet dvou po sob jdoucích lichých ísel je 40. Která jsou to ísla? P. 3 Sova íká koce: Já budu lovit hraboše a ty myš. Kolik nohou mají všechna zvíátka, o nichž se tu mluví? P. 4 Které íslo je nejvtší? Poet nohou 8 slepic, 3 much, 2 pavouk, 5 ryb, 4 králík. 49

50 P. 5 Cihla váží 1 kilogram a ½ cihly. Jakou hmotnost má cihla? P. 6 2 slepice snesou za 2 dny 2 vejce. Kolik vajec snese 10 slepic za 10 dní? P. 7 Petr s Jirkou nasbírali celkem 54 hub. Jirka nasbíral o 4 mén než Petr. Kolik hub nasbíral každý z chlapc? P. 8 Míso * doplíslici tak, aby vzniklé trojciferné íslo bylo dlitelné šesti. Uve všechny možnosti. 4 * 2 50

51 XXV. Hrátky s ísly. P. 1 Zjisti vztah mezi ísly a dopl neznámé íslo. a) 5? b) 3?

52 P. 2 Doplísla. a) b) 5? 2? 6? 4? ? P. 3 Dopl 3 následující ísla v ad. a) 7; 12; 17; ; ; ; b) 3; 5; 9; 17; ; ; ; c) 2; 9; 37; ; ; ; d) 0,5; 2; 1,5; 4; 2,5; 6; ; ; ; 52

53 XXVI. Hry s ísly. P. 1 Doplísla v pyramid P. 2 Doplísla

54 P. 3 Doplísla P. 4 3 lidé spotebují bochník chleba za 4 dny. Za kolik dní spotebují stejný bochník chleba 2 lidé? P. 5 Dopl

55 XXVII. Doplovaky. P. 1 V úloze dopl chybjící íslice. a) * * * b) * * * * * * * * * * * * * * * * * P. 2 V úloze dopl chybjící íslice. a) * 7 5 b) * 3. * 7. 4 * * * * * * * * * 9 * * * * 5 P. 3 Dopl chybjící íslice v soutech. a) * * 9 4 * b) 9 * * 3 * 8 5 * * 7 * 7 8 * 9 * *

56 P. 4 Doplíslice * tak, aby dané ciferné souty byly dlitelné. a) devíti 2 * 1 b) temi 3 * 2 P. 5 Doplíslice * tak, aby dané íslo bylo dlitelné. a) tymi 31 * 2 b) osmi 31 * 2 P. 6 Dopl místo * íslici tak, aby dané íslo * bylo dlitelné pti. 56

57 XXVIII. Zajímavé poetní operace. P. 1 Zjisti, jak roste výsledek úloh = = = = = = P. 2 Zjisti, jak se mní stovky a desítky výsledku jednotlivých úloh = = = = = = = = = P. 3 Zapiš výsledky podle poteby použij kalkulaku = = = = = 57

58 = = P. 4 Zjisti, jak se mní výsledek operací = = = = = = P. 5 Zjisti, jak se mní poet milión a jednotek ve výsledku úloh = = = = = 58

59 XXIX. Zajímavé poetní operace. P = = = = = = = = = P = = = = = = = = 59

60 P = = = = = = = = P. 5 a) Uri souet pirozených ísel od 1 do 10. b) Uri souin pirozených ísel od 1 do 10. P = = = = P = = = 60

61 XXX. Násobení a násobky pirozených ísel. P = = = = = = = P = = = = = P. 3 P = = = = = = = = = = 61

62 P = = = = = = = = P. 6 a) Souin 11 a 22 násob 5. b) Souin 11 a 33 násob 5. c) Souin 11 a 44 násob 5. P. 7 a) Souet 11 a 12 násob 5 b) Souet 11 a 44 násob 5. 62

63 XXXI. Algebrogramy. Zajímavá poítání. P. 1 Nahra písmena íslicemi (stejná písmena odpovídají stejným íslicím, rzná písmena rzným íslicím). Pokud má úloha více ešení, staí zapsat jedno z nich. a) A B B A 165 b) L E S L E S L E S RÁ M c) A N N A A J A N A I J Í V B R N É 63

64 P. 2 a) = = b) ( ) = = c) ( ) = = d) ( ) = = P. 3 a) = = b) ( ) = = c) ( ) = = d) ( ) = = 64

65 XXXII. Algebrogramy. P. 1 Nahra písmena íslicemi. A + A + B M + M + N O + P + Q C + C - D E + E + F + F G - H + I = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 P. 2 a) A A A B C C. C D C C A A B C b) A A B B A - C C B B A B C B A 65

66 P. 3 a) M M N O N N M M M M N N N N M M 1 M M M M b) A B C D B C D C D D c) K A R E L A P E K M A T K A d) V R A N O V B R N O V Y Š K O V M O R A V A 66

67 XXXIII. Rébusy. V rébusech se skrývají názvy zvíat. Pipome si ímské íslice. P. 1 56C P. 2 P. 3 K 50 0 S 67

68 P e P. 5 P ek 1000EDD P. 7 P. 8 P. 9 P n 55l na 50 l r b z 68

69 XXXIV. Slovní úlohy o íslech. P. 1 Kolikrát je v adísel 1; 2; 3; 100 napsaná íslice 6? P. 2 Kolik je všech a) jednociferných pirozených ísel b) dvojciferných pirozených ísel c) trojciferných pirozených ísel? P. 3 Napiš íslo, pro které platí, že a) je trojciferné a na míst desítek má dvojku b) je tyciferné menší než 8000 a na míst jednotek má trojku c) je dvojciferné, na míst jednotek má dvojku a je dlitelné temi. 69

70 P. 4 Kolik íslic je teba k napsání ady 1; 2; 3;..42? P. 5 Napiš trojciferné íslo, které má vtší poet jednotek než desítek a menší poet jednotek než stovek. P. 6 Uri nejmenší pirozené íslo, které a) pi dlení v N pti dává zbytek 2 b) pi dlení v N tymi, pti i šesti dává zbytek 2 70

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO KATEGORIE 5. 8. ROČNÍK Pokyny pro organizaci soutěže, zadání a řešení všech kategorií Pokyny pro zadání úloh 38. ročníku Pythagoriády Pravidla soutěže

Více

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník 2014/2015 OKRESNÍ KOLO KATEGORIE 5. 8. ROČNÍK Pokyny pro organizaci soutěže, zadání a řešení všech kategorií Pokyny pro zadání úloh 38. ročníku Pythagoriády Pravidla

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2013 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci E. Bártková, Pedagogická

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Pedagogick fakulta Katedra matematiky. S matematiky. Vypracoval: A H

Pedagogick fakulta Katedra matematiky. S matematiky. Vypracoval: A H J Č B Pedagogick fakulta Katedra matematiky B S matematiky Vypracoval: A H V RND P T, CSc. Č B 2013 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci na téma Sbírka příkladů z matematiky pro 8. ročník

Více

I. kolo kategorie Z5

I. kolo kategorie Z5 63. ročník Matematické olympiády I. kolo kategorie Z5 Z5 I 1 Mezi dvěma tyčemi je napnutá šňůra dlouhá 3,8 m, na kterou chce maminka pověsit vyprané kapesníky. Všechny kapesníky mají tvar čtverce o straně

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH Žák si za pomoci statistické evidence, která je zadána formou domácího úkolu, zjistí, zda je jeho jídelníček ve správném poměru zastoupených potravin. CÍL PEČIVO < MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Slovní úlohy: Pohyb. a) Stejným směrem

Slovní úlohy: Pohyb. a) Stejným směrem Slovní úlohy: Pohyb a) Stejným směrem Ze stejného města vyjely dva automobily různými rychlostmi. První vyrazil v 10:30 hodin stálou rychlostí 62 km/h. Deset minut za ním vyjel po stejné trase druhý automobil

Více

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce)

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 15. září

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP Doc. PhDr. Marta Volfová, CSc., Katedra matematiky Název úloh byl zvolen podle významného německého matematika G. L. Dirichleta (1805 59). Dirichletův princip pomáhá

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více