Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky"

Transkript

1 Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje.

2 I. Hodnota algebraického výrazu II. Pednost poetních operací III. Pirozená ísla a nula IV. Poetní operace s pirozenými ísly (sítání a odítání) V. Poetní operace s pirozenými ísly (násobení a dlení) VI. Poetní operace s pirozenými ísly (aplikaní úlohy) VII. Zlomky VIII. Desetinná ísla zaokrouhlování, porovnávání, poetní operace IX. Poetní operace a slovní úlohy s desetinnými ísly X. Slovní úlohy s desetinnými ísly XI. íselné výrazy a rovnice s desetinnými ísly XII. Slovní úlohy s desetinnými ísly. Úlohy z geometrie s desetinnými ísly XIII. Aplikaní úlohy s desetinnými ísly XIV. Opakování a shrnutí uiva o desetinných íslech XV. Slovní úlohy XVI. Staré jednotky délky, množství, objemu XVII. Rychlost, dráha, as XVIII. Jednotky hmotnosti, délky slovní úlohy XIX. Hmotnost slovní úlohy XX. Jednotky délky slovní úlohy XXI. Jednotky délky a obsahu XXII. Kombinaní a úsudkové slovní úlohy XXIII. Jednoduché slovní úlohy XXIV. Slovní úlohy s logickou úvahou XXV. Hrátky s ísly XXVI. Hry s ísly XXVII. Doplovaky XXVIII. Zajímavé poetní operace XXIX. Zajímavé poetní operace XXX. Násobení a násobky pirozených ísel XXXI. Algebrogramy. Zajímavá poítání XXXII. Algebrogramy XXXIII. Rébusy XXXIV. Slovní úlohy o íslech

3 I. Hodnota algebraického výrazu. P. 1 a) Uri hodnotu výrazu 4 m pro m = 8. b) Uri hodnotu výrazu 4 m 7 pro m = 9. c) Uri hodnotu výrazu 4 m + 12 pro m = 15. d) Uri hodnotu výraz 4 m + 13 pro m = 1; n = 2. e) Uri hodnotu výrazu 4 m n pro m = 10; n = 8. 3

4 P. 2 Dopl tabulky. a) z z = 5 b) k k + 7 c) k k. 7 d) k k 2 k + 3 4

5 II. Pednost poetních operací. P. 1 (82 19) : 7 = = = 5. (31 9) = P. 2 ( ). 7 = 8. (15 8) = : 2 = 3. 9 (3 + 4) = P = 38 : = = 18 : : 2 = P (18 6 : 2) = 5

6 P. 5 (180 80) : 2 = (480 80) : = : = : 2 3. (3 1) = P ( ) = = 327 ( ) ( ) = (327 15) = 6

7 III. Pirozená ísla a nula. Zaokrouhlování a porovnávání ísel. Vzor: zaokrouhli 2792 na desítky sea vzestupn 203; 230; 302; 132; < 132 < 203 < 230 < 320 P. 1 Jsou dána ísla 3826; 679; 309; 9. Zaokrouhli je: a) na tisíce b) na stovky c) na desítky a) b) c) P. 2 Sea a) sestupn: 6720; 7620; 2076; 2067; 7602 b) vzestupn: 2011; 201; 211; 1021; 1012;

8 P. 3 Pi mení výšky 3 chlapc byly nameny tyto hodnoty: 155 cm; 158 cm a 1,6 m. Emil íká: Jsem menší než Libor. Petr íká: Jsem menší než Emil. Napiš, kolik mí každý z chlapc. P. 4 Dopl znaky <; >; = : : 30 8

9 IV. Poetní operace s pirozenými ísly (sítání a odítání). P. 1 Dopl tabulky sítání a odítání P (45 12) = 327 ( ) = = = P. 3 Dopl diagramy

10 P. 4 Dopl tabulky. k k k k P. 5 Vypoítej = = = = 10

11 V. Poetní operace s pirozenými ísly (násobení a dlení). P. 1 Dopl tabulky násobení a dlení : P : = : = ( ) : = P. 3 Dl v množin pirozených ísel, uri zbytek, prove zkoušku. a) 1245 : 8 = b) 4137 : 27 = 11

12 P = ( ) : 4 = (4 +4). 4 : 4 = (4 + 4) (4 4) = (4 + 4). (4 : 4) = (4 + 4). (4. 4) = P. 5 Dopl znaky >; <; = : : : : P. 6 Dopl znaménka, pop. závorky, aby platilo = 0 12

13 VI. Poetní operace s pirozenými ísly (aplikaní úlohy). P. 1 Vypoítej obsah a obvod vybarveného útvaru. 7 m 12 m 18 m P. 2 Jan odevzdal 128 kg sbru, Eva o 49 kg mén. Kolik kg sbru odevzdali dohromady? P. 3 Šíka obdélníku je 112 cm, což je o 15 cm mén než jeho délka. Uri obsah a obvod tohoto obdélníku. 13

14 P. 4 Dlník vyrobil za 9 hodin 270 souástek. Kolik souástek vyrobil za 5 hodin? P. 5 Petr získal pi he 18 bod, Jirka polovinu, Roman získal o 3 body mén než Petr a Zdenk o bod mén než Jirka. Zjisti, kolik bod získal Zdenk. P. 6 7 ks másla stojí 252 korun. 1 ks másla má hmotnost 250 g. Kolik korun stojí 1 kg másla? 14

15 VII. Zlomky. P. 1 Zapiš, jaká ást obrazce je vybarvena. 15

16 P. 2 Zapiš desetinné zlomky desetinným íslem. vzor: = 4, = 0, a) = b) = d) = e) = 100 c) = 100 f) 81 = 100 P. 3 Napiš desetinné íslo desetinným zlomkem. 132 vzor: 3,2 = ,017 = 1000 a) 4,5 = b) 3,02 = c) 0,38 = d) 30,0 = e) 14,2 = f) 0,0003 = P. 4 Uve zlomek v základním tvaru vzor: = a) = b) = 150 c) 38 = 57 16

17 VIII. Desetinná ísla zaokrouhlování, porovnávání, poetní operace. P. 1 Porovnej a zapiš pomocí znak >; <; =. 0,7 0,07 0,6 0,60 5,0 0,05 0,44 0,40 4,56 7,03 3,07 3,070 42,10 42,01 3,46 3,6 P. 2 Sea vzestupn a použij znak <; =. 4,24; 4,42; 4,41; 4,42; 4,14 P. 3 Sea sestupn a použij znak >; =. 3,36; 3,62; 3,61; 3,16; 3,6320; 3,68 P. 4 Zaokrouhli na: a) desetiny 54,381 b) 2 desetinná místa 0,98321 c) stovky 4 293,3275 d) tisíciny 4 293,

18 P. 5 Napiš k danému íslu nejbližší menší pirozené íslo. vzor: 3,02 3 4,927 18, ,55 19,42 0,93 P. 6 Napiš k danému íslu nejbližší vtší pirozené íslo. 3,02 4 4,927 18, ,55 19,42 0,93 P ,045 = 74,28 : 10 = 7, = 0, = ,054 = P ,045 = 74, = 7, = 0, = ,054 = 18

19 IX. Poetní operace a slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 a) 14, ,23 = b) 217 0,23 + 1,17 = c) 41,3 0, ,17 = d) 27,3. 0,01 = P. 2 P. 3 3,8. 1 = 3,8. 10 = 3, = 3, = 3,8. 0,1 = 3,8. 0,01 = 3,8. 0,001 = 3,8. 0,0001 = P. 4 P : 3 = 2,7 : 3 = 0,27 : 3 = 0,027 : 3 = 27 : 0,3 = 2,7 : 0,3 = 0,27 : 0,3 = 0,027 : 0,3 = 19

20 P. 6 Dl beze zbytku a prove zkoušku. 25,73 : 2,1 = P. 7 Dl na 1 desetinné místo, uri zbytek, prove zkoušku. 596 : 1,5 = P. 8 Obdélník ABCD má strany a = 8,2 cm; b = 3,9 cm. Uri jeho obsah a obvod. 20

21 X. Slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Eva nasbírala 13,2 kg papíru, Jirka o 0,7 kg víc a Petr o 0,36 kg mén než Jirka. Kolik kg papíru nasbíraly všechny ti dti celkem? P. 2 Petr nasbíral 0,26 kg listu kopivy, Vašík dvakrát tolik a Jeník polovinu toho, co oba chlapci dohromady. Kolik kg listu kopivy nasbírali chlapci celkem? 21

22 P. 3 Je dán tverec ABCD: a = 1,2 cm. tverec KLMN má stranu k o 0,3 cm vtší. Zjisti: a) O kolik cm má tverec KLMN vtší obvod než tverec ABCD? b) O kolik cm 2 má tverec KLMN vtší obsah než tverec KLMN? P. 4 Obvod tverce PQRS je 12,8 dm. Uri délku jeho strany p [v dm] a jeho obsah [dm 2 ]. 22

23 XI. íselné výrazy a rovnice s desetinnými ísly. P. 1 13,1 + 4,1. 0 5, ,1 = (12,7 + 0,33). 0,2 = 12,7 + 0,33. 0,2 = 12,7 + 0,33. (0,2 + 1) = P. 2 a) 3,1 + x = 5,8 b) y + 2,3 = 9,2 c) 4,8 y = 2,1 23

24 d) 5,8 z = 1,1 e) u 8,3 = 12,7 P. 3 a) 3. k = 15,51 b) 3 + k = 15,51 24

25 XII. Slovní úlohy s desetinnými ísly. Úlohy z geometrie s desetinnými ísly. P. 1 1 balíek sušenek stojí 9,80 K. Kolik korun stálo 17 balík sušenek? P. 2 1 balíek sušenek stojí 9,80 K. Kolik balík sušenek mže Honzík koupit, když má 110 K? P. 3 3 okolády stály 54,60 K. Kolik korun by stálo 7 okolád? P. 4 2 sirupy stojí 39 K. Kolik jich mžeme koupit za 117 K? 25

26 P. 5 Vypoítej obvod a obsah obdélníku KLMN o stran k = 10,3 cm a stran l, která je o 0,25 cm kratší než strana k? P. 6 Uri obsah tverce CDEF, když jeho obvod je 17,2 dm P. 7 Obsah tverce ABCD o stran 2,2 cm je stejný jako obsah obdélníku EFGH o šíce f = 1,1 cm. Uri obvod tverce ABCD i obvod obdélníku EFGH. 26

27 XIII. Aplikaní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Zvtši íslo 9,46 o desetinásobek ísla 1,56. Zapiš a vypoítej. P. 2 íslo 300 zmenši o tynásobek ísla 18,02. Zapiš a vypoítej. P. 3 Vypoítej souin 2 ísel, z nichž jedno je 3,2 a druhé je o 2,81 vtší. P. 4 V sadu sklidili v pátek 98 kg broskví, v sobotu o 42,5 kg víc a v nedli o 15,5 kg mén než v sobotu. Kolik kg broskví sklidili v sadu od pátku do nedle? 27

28 P. 5 Honzík koupil kvták za 27,50 K, meruky za 38,40 K a cibuli za 23,10 K. Kolik korun dostal Honzík zpt, když platil 200 K bankovkou? P. 6 Ve tíd je 30 žák, z nichž je dívek 0,7 z celkového potu žák. Kolik je ve tíd chlapc a kolik dívek? P. 7 Kniha má 200 stran. Jitka už peetla 3/8 knihy. Kolik stran už peetla? Kolik stran má ješt peíst? 28

29 XIV. Opakování a shrnutí uiva o desetinných íslech. P. 1 Ze stuhy dlouhé 300 cm Anika ustihla 0,4 její délky. Kolik Anika stuhy ustihla? Kolik stuhy zstalo na další spotebu? P. 2 Uri souet 3 ísel, z nichž první je 27,4, druhé je o 38,1 vtší a tetí je o 2,3 menší než druhé íslo. P. 3 Ve škole je 600 žák, z toho je dvat 0,55 z celkového potu žák. Kolik ve škole je chlapc a kolik dvat? 29

30 P. 4 Obdélník má délku 3,7 m, šíku o 1,1 m kratší. Uri obvod a obsah. P. 5 Vypoítej, které íslo je nutné piíst k 0,27, abychom dostali 11,2. P. 6 Souty ísel v ádcích, sloupcích i úhlopíkách tverce jsou stejné. Dopl prázdná políka. 4,8 1,8 3 2,4 P. 7 Jeník pelil z nádoby, v níž bylo 5,2 l vody 1,3 l do druhé nádoby, ve které bylo pvodn 3,8 l vody. Kolik l vody pak bylo ve druhé nádob? 30

31 XV. Slovní úlohy. P. 1 Auto ujelo za 5 hodin 360 km, cyklista ujel za 2 hodiny 24 km. Kolikrát je rychlost auta vtší než rychlost cyklisty? P. 2 Auto má nosnost 8 tun. Kolik pytl cementu po 40 kg na nj mohou pracovníci stavebnin naložit? Kolik nejvíce pytl brambor po 50 kg na nj mohou naložit zemdlci na poli? 31

32 P. 3 Auto zn. Fabia spotebuje na 100 km 7,2 l benzínu, auto zn. Fiat spotebuje na 100 km 6,7 l benzínu. a) Kolik l benzínu spotebuje Fabia na cestu dlouhou 300 km? b) Kolik l benzínu spotebuje Fiat na cestu z Brna do Prahy a zpt, je-li vzdálenost Praha-Brno 200 km? c) O kolik l benzínu spotebuje Fabia víc benzínu než Fiat na trase dlouhé 500 km? P. 4 Z 1 hl mléka se vyrábí 4 kg másla. Kolik l mléka je teba na 1 kostku másla (250g)? 32

33 XVI. Staré jednotky délky, množství, objemu. P. 1 Staroeská jednotka délky 1hon byla pibližn 125,496 m. ekneme-li, že je nco vzdáleno 100 hon, na jakou vzdálenost v km je to vzdáleno? P. 2 1 eská míle byla asi 7530 m. Obr ušel co krok, to 10 mil. Kolik km ušel, když udlal 100 krok? P. 3 1 eská míle = 4200 sáh = lokt = pídí = dlaní. Použij kalkulaku a zjisti, kolik cm pedstavuje 1 dla. 33

34 P. 4 Kupec chtl prodat 3 kopy vajec (1 kopa = 60 kus). Kolik vajec chtl prodat? P. 5 1 žejdlík byl asi 0,48 l, tzv. vídeský žejdlík ale jen asi 0,35 l. Hospodyn kupovala denn 4 žejdlíky mléka. Kolik l mléka to bylo v Praze a kolik ve Vídni? P. 6 1 moravský máz má asi 1,07 l. Pocestný si v hostinci dal 2 mázy piva. Kolik l piva to bylo? P. 7 1 vrtel = 23,025 l. Na chmelnici Petr natrhal 7 vrtel chmelových šišek. Kolik l to bylo? P. 8 1 tucet = 12 ks Na tržišti na krámku bylo 1020 ks šátk. Kolik tuct to bylo? 34

35 XVII. Rychlost, dráha, as. P. 1 Prmrná rychlost chodce je 5,2 km/h. a) Kolik km ujde za 3 hodiny? b) Jak dlouho by mu trvalo ujít vzdálenost z A do B, jestliže druhý chodec by ji pi rychlosti 3,9 km/h urazil za 2 hodiny? P. 2 Z Brna do Prahy je asi 200 km. Jakou rychlostí by muselo jet auto, kdyby tuto vzdálenost ujelo za 2,5 hodiny? P. 3 Z Letovic do Svitav je asi 30 km. Za jak dlouho tam dojede auto pi prmrné rychlosti 60 km/h? 35

36 P. 4 Motorová dopravní lo má rychlost 36 km/h. Závodní k bží rychlostí 72 km/h. Kolikrát je k pi závod rychlejší než motorová lo? P. 5 Rychlost chodce je asi 5 km/h, bžícího lovka asi 7,8 km/h, cyklisty 15 km/h a cyklisty pi závod asi 42 km/h. a) O kolik km/h je rychlost bžícího lovka vtší než chodce? b) Kolikrát je rychlost bžného cyklisty menší než rychlost cyklisty pi závod? 36

37 XVIII. Jednotky hmotnosti, délky slovní úlohy. P. 1 1 anglická míle je pibližn 1,609 km. Lo byla spatena ve vzdálenosti 2,5 míle od behu. Kolik m to bylo? P. 2 1 stopa odpovídá 30,5 cm. Petr ekl, že mí 5 stop. Kolik (v m) mí Petr? P. 3 Tom vážil pi narození 8 liber, Mary 7 liber. O kolik (v kg) ml Tom vtší hmotnost než Mary? (1 libra odpovídá pibližn 0,45 kg) 37

38 P. 4 Úhlopíka obrazovky televizoru mí 105 cm. Uri tento údaj v palcích. (1 palec = 2,5 cm) P. 5 Petr váží 100 liber 20 uncí. Uri jeho hmotnosti v kg. (1 unce 28 g) P. 6 1 libra = 16 uncí a) Kolik liber je 432 uncí? b) Kolik uncí je 9 liber? 38

39 XIX. Hmotnost slovní úlohy. P. 1 1 kg rajat stojí 48 K. Kolik korun stojí 1,5 kg rajat? P. 2 2 kg mandarinek stojí 54 K. Kolik zaplatí Petr, když váhy ukazují hmotnost 1,54 kg? P. 3 1 kg merunk stojí 32 K. Maruška má u pokladny zaplatit 75,20 K. Kolik merunk koupila? 39

40 P. 4 1 kg moravského uzeného stojí 180 K, 1 kg šunky od kosti 220 K, ½ kg maarské klobásy je za 84 K a 1 kg loveckého salámu je za 200 K. Martin koupil ¼ kg uzeného, 200 g šunky od kosti, 0,25 kg maarské klobásy a 400 g loveckého salámu. a) Kolik vážil celý nákup Martina v kg? b) Kolik Martin za celý nákup zaplatil? P. 5 V prodejn mají 3 rzná balení citron. 1) ½ kg za 18 K 2) 0,75 kg za 30 K 3) 0,8 kg za 28 K. Které balení je cenov nejvýhodnjší a které balení je cenov nejmén výhodné pro zákazníka? 40

41 XX. Jednotky délky slovní úlohy. P. 1 Pozemek má obdélníkový tvar s rozmry 0,04 km a 25 m. Kolik by stálo oplocení celého pozemku, stojí-li 1 m pletiva 65 K? P. 2 Pozemek tyúhelníkového tvaru má 3 rozmry: 31,2 m; 20,15 m; 26,8 m a obvod 103 m. Uri tvrtý rozmr pozemku. P. 3 Žáci na školním výlet ušli první den 12 km, druhý den ješt o 3 km víc a tetí den jen 2/3 toho, co druhý den. Kolik km ušli žáci za všechny ti dny celkem? 41

42 P. 4 Z la ky dlouhé 4 m se mají naezat tyky k rajatm o délce 80 cm. Kolik tyek se naeže z 50 ks takových 4 m latk? P. 5 Obvod obdélníku o stranách 17 cm a 15 cm je stejný jako obvod tverce. Uri délku jeho strany. P. 6 Za Pemysla Otakara II. byla zavedena jednotka 1 látro (1 látro Vyjádi v m: 2,39 m). a) 4 látra b) 0,7 látra c) 2,5 látra 42

43 XXI. Jednotky délky a obsahu. P. 1 0,5 mm = cm 10 cm = mm 2 km = m 0,5 km = cm 2 m 10 cm 5 mm = mm 3 km 2 m 50 dm = m 87 km 3 m 4 dm 5 cm = cm P cm 2 = dm 2 48,5 m 2 = dm 2 0,4 m 2 = cm 2 34,2 cm 2 = m 2 8,7 cm 2 = mm 2 4 m 2 21 dm 2 4 cm 2 = cm 2 8 dm 2 2 cm 2 45 mm 2 = cm 2 43

44 P. 3 3 a = m 2 3 a = ha 4 a 2 m 2 = m 2 3 ha 2 a 1 m 2 = m 2 45 a 270 m 2 = a 45 a 270 m 2 = m 2 P. 4 Obvod tvercového pozemku je 100 m. Uri jeho výmru (tj. obsah, plochu) v arech. P. 5 Políko má výmru 9 ar. Jak dlouhý plot by bylo nutné kolem nj postavit? P km 2 2 ha 30 a = ha 1 km 2 = m 2 1 m 2 = a 44

45 XXII. Kombinaní a úsudkové slovní úlohy. P. 1 Máme íslice 2; 7; 9. Kolik rzných 1 ciferných, 2 ciferných a 3 ciferných ísel z nich mžeme vytvoit? (íslice se nesmí opakovat) P. 2 Dopl místo *íslici tak, aby íslo 1 * 2 bylo dlitelné 6. P. 3 Napiš 1íslo vtší než 1 000, které je dlitelné sedmi. 45

46 P. 4 Na íselné ose byla zvolena jednotka 7 mm (tj. mezi 2 obrazy po sob následujících ísel je vzdálenost 7 mm). Jaká je na této íselné ose vzdálenost obrazu ísla 11 od obrazu ísla 56? P. 5 Které íslo musíme odeíst od 96, aby výsledkem byl ptinásobek ísla 17? P. 6 Šíka obdélníku je 5 cm. Délka obdélníku je tikrát vtší. Uri jeho obvod a obsah. 46

47 XXIII. Jednoduché slovní úlohy. P. 1 Rozezání desky na 2 ásti stojí 4 K. Kolik stojí rozezání desky na 9 ástí? P. 2 Maminka má 2 syny. Každý z chlapc má 2 sestry. Kolik dtí je v rodin? P. 3 V patnáctilitrové nádob je 12 l vody. Kolik v ní bude vody, když pilijeme 5 litr? P. 4 V šatn je 12 epic a 48 bot. Kolik dtí došlo bez epice? P. 5 Husy letí v ad jedna za druhou. Kolik je celkem hus? 47

48 P. 6 Eliška a Jana mají celkem 30 knih o pírod. Jana má o 2 víc než Eliška. Kolik knih o pírod má každá z nich? P. 7 Souet dvou po sob jdoucích lichých ísel je 40. Která jsou to ísla? P. 8 1 kapesník uschne na sluníku za 5 minut. Na še je 15 kapesník. Za jak dlouho budou suché? P. 9 Na palet je 50 krabic, v každé z krabic je 100 sešit. Kolik sešit je na 5 paletách? 48

49 XXIV. Slovní úlohy s logickou úvahou. P. 1 Souet dvou po sob jdoucích sudých ísel je 18. Která jsou to ísla? P. 2 Souet dvou po sob jdoucích lichých ísel je 40. Která jsou to ísla? P. 3 Sova íká koce: Já budu lovit hraboše a ty myš. Kolik nohou mají všechna zvíátka, o nichž se tu mluví? P. 4 Které íslo je nejvtší? Poet nohou 8 slepic, 3 much, 2 pavouk, 5 ryb, 4 králík. 49

50 P. 5 Cihla váží 1 kilogram a ½ cihly. Jakou hmotnost má cihla? P. 6 2 slepice snesou za 2 dny 2 vejce. Kolik vajec snese 10 slepic za 10 dní? P. 7 Petr s Jirkou nasbírali celkem 54 hub. Jirka nasbíral o 4 mén než Petr. Kolik hub nasbíral každý z chlapc? P. 8 Míso * doplíslici tak, aby vzniklé trojciferné íslo bylo dlitelné šesti. Uve všechny možnosti. 4 * 2 50

51 XXV. Hrátky s ísly. P. 1 Zjisti vztah mezi ísly a dopl neznámé íslo. a) 5? b) 3?

52 P. 2 Doplísla. a) b) 5? 2? 6? 4? ? P. 3 Dopl 3 následující ísla v ad. a) 7; 12; 17; ; ; ; b) 3; 5; 9; 17; ; ; ; c) 2; 9; 37; ; ; ; d) 0,5; 2; 1,5; 4; 2,5; 6; ; ; ; 52

53 XXVI. Hry s ísly. P. 1 Doplísla v pyramid P. 2 Doplísla

54 P. 3 Doplísla P. 4 3 lidé spotebují bochník chleba za 4 dny. Za kolik dní spotebují stejný bochník chleba 2 lidé? P. 5 Dopl

55 XXVII. Doplovaky. P. 1 V úloze dopl chybjící íslice. a) * * * b) * * * * * * * * * * * * * * * * * P. 2 V úloze dopl chybjící íslice. a) * 7 5 b) * 3. * 7. 4 * * * * * * * * * 9 * * * * 5 P. 3 Dopl chybjící íslice v soutech. a) * * 9 4 * b) 9 * * 3 * 8 5 * * 7 * 7 8 * 9 * *

56 P. 4 Doplíslice * tak, aby dané ciferné souty byly dlitelné. a) devíti 2 * 1 b) temi 3 * 2 P. 5 Doplíslice * tak, aby dané íslo bylo dlitelné. a) tymi 31 * 2 b) osmi 31 * 2 P. 6 Dopl místo * íslici tak, aby dané íslo * bylo dlitelné pti. 56

57 XXVIII. Zajímavé poetní operace. P. 1 Zjisti, jak roste výsledek úloh = = = = = = P. 2 Zjisti, jak se mní stovky a desítky výsledku jednotlivých úloh = = = = = = = = = P. 3 Zapiš výsledky podle poteby použij kalkulaku = = = = = 57

58 = = P. 4 Zjisti, jak se mní výsledek operací = = = = = = P. 5 Zjisti, jak se mní poet milión a jednotek ve výsledku úloh = = = = = 58

59 XXIX. Zajímavé poetní operace. P = = = = = = = = = P = = = = = = = = 59

60 P = = = = = = = = P. 5 a) Uri souet pirozených ísel od 1 do 10. b) Uri souin pirozených ísel od 1 do 10. P = = = = P = = = 60

61 XXX. Násobení a násobky pirozených ísel. P = = = = = = = P = = = = = P. 3 P = = = = = = = = = = 61

62 P = = = = = = = = P. 6 a) Souin 11 a 22 násob 5. b) Souin 11 a 33 násob 5. c) Souin 11 a 44 násob 5. P. 7 a) Souet 11 a 12 násob 5 b) Souet 11 a 44 násob 5. 62

63 XXXI. Algebrogramy. Zajímavá poítání. P. 1 Nahra písmena íslicemi (stejná písmena odpovídají stejným íslicím, rzná písmena rzným íslicím). Pokud má úloha více ešení, staí zapsat jedno z nich. a) A B B A 165 b) L E S L E S L E S RÁ M c) A N N A A J A N A I J Í V B R N É 63

64 P. 2 a) = = b) ( ) = = c) ( ) = = d) ( ) = = P. 3 a) = = b) ( ) = = c) ( ) = = d) ( ) = = 64

65 XXXII. Algebrogramy. P. 1 Nahra písmena íslicemi. A + A + B M + M + N O + P + Q C + C - D E + E + F + F G - H + I = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 P. 2 a) A A A B C C. C D C C A A B C b) A A B B A - C C B B A B C B A 65

66 P. 3 a) M M N O N N M M M M N N N N M M 1 M M M M b) A B C D B C D C D D c) K A R E L A P E K M A T K A d) V R A N O V B R N O V Y Š K O V M O R A V A 66

67 XXXIII. Rébusy. V rébusech se skrývají názvy zvíat. Pipome si ímské íslice. P. 1 56C P. 2 P. 3 K 50 0 S 67

68 P e P. 5 P ek 1000EDD P. 7 P. 8 P. 9 P n 55l na 50 l r b z 68

69 XXXIV. Slovní úlohy o íslech. P. 1 Kolikrát je v adísel 1; 2; 3; 100 napsaná íslice 6? P. 2 Kolik je všech a) jednociferných pirozených ísel b) dvojciferných pirozených ísel c) trojciferných pirozených ísel? P. 3 Napiš íslo, pro které platí, že a) je trojciferné a na míst desítek má dvojku b) je tyciferné menší než 8000 a na míst jednotek má trojku c) je dvojciferné, na míst jednotek má dvojku a je dlitelné temi. 69

70 P. 4 Kolik íslic je teba k napsání ady 1; 2; 3;..42? P. 5 Napiš trojciferné íslo, které má vtší poet jednotek než desítek a menší poet jednotek než stovek. P. 6 Uri nejmenší pirozené íslo, které a) pi dlení v N pti dává zbytek 2 b) pi dlení v N tymi, pti i šesti dává zbytek 2 70

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 3. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Jednotky asu.... 3 II.

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 4. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Slovní a úsudkové úlohy....

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST Doplň chybějící čísla: 836 472 836 478 962 590 962 595 508 000 508 500 846 720 846 730 406 600 407 100 Napiš, mezi kterými

Více

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6.

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. ROČNÍK Zadání úloh Autorka úloh: Mgr. Lucie Filipenská Katedra didaktiky

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka 4. Desetinná čísla 4.1. Řád desetinného čísla V praktickém životě nehovoříme jen o 5 kg jablek, 8 metrů, 7 0 C, ale můžeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých čísel existují

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tématický okruh: Téma: Ročník: Očekávaný

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M. Přípravný kurz - Matematika Téma: Slovní úlohy Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.Hetmerová 12 19 9:02 Jak pracovat

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

MIŠ MAŠ. 17 OBVODY, obsahy 7.4.2014.notebook. May 18, 2015. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace.

MIŠ MAŠ. 17 OBVODY, obsahy 7.4.2014.notebook. May 18, 2015. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH MATEMATIKA

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH MATEMATIKA MATEMATIKA Obsah. íselné obory... 3 2. Algebraické výrazy... 9 3. Rovnice a nerovnice...3 4. Funkce...9 5. Posloupnosti a finanní matematika...25 6. Planimetrie...30 7. Stereometrie...39 8. Analytická

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 4. třída leden 2014 Zábavné procvičování matematiky Příklady od Viktorky Horákové: 1. Porovnej čísla 8x80 6x90 24:2 24:4 60x2 50x30 35:5 32:4 2x90 60x3 81:9 64:8

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní školy (IV/2) Sada: 2 Číslo DUM: EU-OPVK-MAT-1ST-42 Předmět: Matematika

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

Matematika 5. ročník

Matematika 5. ročník Matematika 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: EFPNGSXL) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Slovní úlohy / Geometrie / Počítání s čísly / 0/10 0/7 0/9 Obecná

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ARITMETIKA - SEKUNDA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz D1 - EXU-UIB Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz Vypracování: Václav Burda, burdavac@fel.cvut.cz Vlastimil Jinoch, jinocvla@fel.cvut.cz Tomáš Turek, turekto5@fel.cvut.cz Úvod Na základě

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Tento seminář pro Vás připravuje vzdělávací agentura. Kurzy-Fido.cz. ...s námi TSP zvládnete!

Tento seminář pro Vás připravuje vzdělávací agentura. Kurzy-Fido.cz. ...s námi TSP zvládnete! Tento seminář pro Vás připravuje vzdělávací agentura Kurzy-Fido.cz...s námi TSP zvládnete! Řešení páté série (27.4.2009) 13. Hlavní myšlenka: efektivní porovnávání zlomků a desetinných čísel Postup: V

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.17 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Matematika a její aplikace Klíčová slova: Třída: Anotace: Zlomky,

Více

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí Obsah učiva dle tématického plánu ARITMETIKA Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA Z ROČNÍKU

Více

Násobení přirozených čísel. a) Násobení v oboru násobilek

Násobení přirozených čísel. a) Násobení v oboru násobilek Násobení přirozených čísel a) Násobení v oboru násobilek Zvládnutí operace násobení a základních spojů násobilky je pro děti dobrým východiskem pro zvládání dalšího učiva, kterým je dělení, dělení se zbytkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Přirozená čísla. (Zápis přirozených čísel) (Základní početní operace v N a jejich vlastnosti) (Dělitel a násobek přirozeného čísla)

Přirozená čísla. (Zápis přirozených čísel) (Základní početní operace v N a jejich vlastnosti) (Dělitel a násobek přirozeného čísla) Přirozená čísla Jedna, dva, moc Zápis přirozených čísel) 0 a) např. 8 b) např. 0 c) např. CXXVIII např.,, 0 a, d, h 0 0, 0,, 00,,, 00,,, 000 0 A, B, C, D 0 a) ANO b) NE c) NE ANO 0 a) 0 + 0 + 0 + 0 + b)

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Řešení. Příklad 1: zkouška: odpověď: Turisté ušli první den 10 km, druhý den 20 km a třetí den 15 km. Příklad 2:

Řešení. Příklad 1: zkouška: odpověď: Turisté ušli první den 10 km, druhý den 20 km a třetí den 15 km. Příklad 2: Řešení Příklad 1: Turisté ušli za tři dny 45 km. Druhý den ušli dvakrát více než první den. Třetí den o pět km méně než druhý den. Kolik ušli turisté první, druhý a třetí den? zkouška: odpověď: Turisté

Více

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UIVA ZE SŠ. as ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít

0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UIVA ZE SŠ. as ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít 0 KOMBINATORIKA OPAKOVÁNÍ UIVA ZE SŠ as e studiu apitoly: 30 minut Cíl: Po prostudování této apitoly budete umt použít záladní pojmy ombinatoriy vztahy pro výpoet ombinatoricých úloh - 6 - 0.1 Kombinatoria

Více

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Seznámení se zlomky Pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé. Vybarvi podle hodnot uvedených v tabulce dané části. Ve kterých oblastech mají málo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 1. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 2. Tematický plán - Nám ty 2. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 2. 4. Doporu ená odborná literatura 2. 5. erpáno z

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Procenta, poměr, trojčlenka Klíčová slova: Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko Autor: Mlynářová 1 Trojčlenka označuje postup při řešení úloh přímé

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 16 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více