Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky"

Transkript

1 Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/ GG OP VK Jihomoravského kraje.

2 I. Hodnota algebraického výrazu II. Pednost poetních operací III. Pirozená ísla a nula IV. Poetní operace s pirozenými ísly (sítání a odítání) V. Poetní operace s pirozenými ísly (násobení a dlení) VI. Poetní operace s pirozenými ísly (aplikaní úlohy) VII. Zlomky VIII. Desetinná ísla zaokrouhlování, porovnávání, poetní operace IX. Poetní operace a slovní úlohy s desetinnými ísly X. Slovní úlohy s desetinnými ísly XI. íselné výrazy a rovnice s desetinnými ísly XII. Slovní úlohy s desetinnými ísly. Úlohy z geometrie s desetinnými ísly XIII. Aplikaní úlohy s desetinnými ísly XIV. Opakování a shrnutí uiva o desetinných íslech XV. Slovní úlohy XVI. Staré jednotky délky, množství, objemu XVII. Rychlost, dráha, as XVIII. Jednotky hmotnosti, délky slovní úlohy XIX. Hmotnost slovní úlohy XX. Jednotky délky slovní úlohy XXI. Jednotky délky a obsahu XXII. Kombinaní a úsudkové slovní úlohy XXIII. Jednoduché slovní úlohy XXIV. Slovní úlohy s logickou úvahou XXV. Hrátky s ísly XXVI. Hry s ísly XXVII. Doplovaky XXVIII. Zajímavé poetní operace XXIX. Zajímavé poetní operace XXX. Násobení a násobky pirozených ísel XXXI. Algebrogramy. Zajímavá poítání XXXII. Algebrogramy XXXIII. Rébusy XXXIV. Slovní úlohy o íslech

3 I. Hodnota algebraického výrazu. P. 1 a) Uri hodnotu výrazu 4 m pro m = 8. b) Uri hodnotu výrazu 4 m 7 pro m = 9. c) Uri hodnotu výrazu 4 m + 12 pro m = 15. d) Uri hodnotu výraz 4 m + 13 pro m = 1; n = 2. e) Uri hodnotu výrazu 4 m n pro m = 10; n = 8. 3

4 P. 2 Dopl tabulky. a) z z = 5 b) k k + 7 c) k k. 7 d) k k 2 k + 3 4

5 II. Pednost poetních operací. P. 1 (82 19) : 7 = = = 5. (31 9) = P. 2 ( ). 7 = 8. (15 8) = : 2 = 3. 9 (3 + 4) = P = 38 : = = 18 : : 2 = P (18 6 : 2) = 5

6 P. 5 (180 80) : 2 = (480 80) : = : = : 2 3. (3 1) = P ( ) = = 327 ( ) ( ) = (327 15) = 6

7 III. Pirozená ísla a nula. Zaokrouhlování a porovnávání ísel. Vzor: zaokrouhli 2792 na desítky sea vzestupn 203; 230; 302; 132; < 132 < 203 < 230 < 320 P. 1 Jsou dána ísla 3826; 679; 309; 9. Zaokrouhli je: a) na tisíce b) na stovky c) na desítky a) b) c) P. 2 Sea a) sestupn: 6720; 7620; 2076; 2067; 7602 b) vzestupn: 2011; 201; 211; 1021; 1012;

8 P. 3 Pi mení výšky 3 chlapc byly nameny tyto hodnoty: 155 cm; 158 cm a 1,6 m. Emil íká: Jsem menší než Libor. Petr íká: Jsem menší než Emil. Napiš, kolik mí každý z chlapc. P. 4 Dopl znaky <; >; = : : 30 8

9 IV. Poetní operace s pirozenými ísly (sítání a odítání). P. 1 Dopl tabulky sítání a odítání P (45 12) = 327 ( ) = = = P. 3 Dopl diagramy

10 P. 4 Dopl tabulky. k k k k P. 5 Vypoítej = = = = 10

11 V. Poetní operace s pirozenými ísly (násobení a dlení). P. 1 Dopl tabulky násobení a dlení : P : = : = ( ) : = P. 3 Dl v množin pirozených ísel, uri zbytek, prove zkoušku. a) 1245 : 8 = b) 4137 : 27 = 11

12 P = ( ) : 4 = (4 +4). 4 : 4 = (4 + 4) (4 4) = (4 + 4). (4 : 4) = (4 + 4). (4. 4) = P. 5 Dopl znaky >; <; = : : : : P. 6 Dopl znaménka, pop. závorky, aby platilo = 0 12

13 VI. Poetní operace s pirozenými ísly (aplikaní úlohy). P. 1 Vypoítej obsah a obvod vybarveného útvaru. 7 m 12 m 18 m P. 2 Jan odevzdal 128 kg sbru, Eva o 49 kg mén. Kolik kg sbru odevzdali dohromady? P. 3 Šíka obdélníku je 112 cm, což je o 15 cm mén než jeho délka. Uri obsah a obvod tohoto obdélníku. 13

14 P. 4 Dlník vyrobil za 9 hodin 270 souástek. Kolik souástek vyrobil za 5 hodin? P. 5 Petr získal pi he 18 bod, Jirka polovinu, Roman získal o 3 body mén než Petr a Zdenk o bod mén než Jirka. Zjisti, kolik bod získal Zdenk. P. 6 7 ks másla stojí 252 korun. 1 ks másla má hmotnost 250 g. Kolik korun stojí 1 kg másla? 14

15 VII. Zlomky. P. 1 Zapiš, jaká ást obrazce je vybarvena. 15

16 P. 2 Zapiš desetinné zlomky desetinným íslem. vzor: = 4, = 0, a) = b) = d) = e) = 100 c) = 100 f) 81 = 100 P. 3 Napiš desetinné íslo desetinným zlomkem. 132 vzor: 3,2 = ,017 = 1000 a) 4,5 = b) 3,02 = c) 0,38 = d) 30,0 = e) 14,2 = f) 0,0003 = P. 4 Uve zlomek v základním tvaru vzor: = a) = b) = 150 c) 38 = 57 16

17 VIII. Desetinná ísla zaokrouhlování, porovnávání, poetní operace. P. 1 Porovnej a zapiš pomocí znak >; <; =. 0,7 0,07 0,6 0,60 5,0 0,05 0,44 0,40 4,56 7,03 3,07 3,070 42,10 42,01 3,46 3,6 P. 2 Sea vzestupn a použij znak <; =. 4,24; 4,42; 4,41; 4,42; 4,14 P. 3 Sea sestupn a použij znak >; =. 3,36; 3,62; 3,61; 3,16; 3,6320; 3,68 P. 4 Zaokrouhli na: a) desetiny 54,381 b) 2 desetinná místa 0,98321 c) stovky 4 293,3275 d) tisíciny 4 293,

18 P. 5 Napiš k danému íslu nejbližší menší pirozené íslo. vzor: 3,02 3 4,927 18, ,55 19,42 0,93 P. 6 Napiš k danému íslu nejbližší vtší pirozené íslo. 3,02 4 4,927 18, ,55 19,42 0,93 P ,045 = 74,28 : 10 = 7, = 0, = ,054 = P ,045 = 74, = 7, = 0, = ,054 = 18

19 IX. Poetní operace a slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 a) 14, ,23 = b) 217 0,23 + 1,17 = c) 41,3 0, ,17 = d) 27,3. 0,01 = P. 2 P. 3 3,8. 1 = 3,8. 10 = 3, = 3, = 3,8. 0,1 = 3,8. 0,01 = 3,8. 0,001 = 3,8. 0,0001 = P. 4 P : 3 = 2,7 : 3 = 0,27 : 3 = 0,027 : 3 = 27 : 0,3 = 2,7 : 0,3 = 0,27 : 0,3 = 0,027 : 0,3 = 19

20 P. 6 Dl beze zbytku a prove zkoušku. 25,73 : 2,1 = P. 7 Dl na 1 desetinné místo, uri zbytek, prove zkoušku. 596 : 1,5 = P. 8 Obdélník ABCD má strany a = 8,2 cm; b = 3,9 cm. Uri jeho obsah a obvod. 20

21 X. Slovní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Eva nasbírala 13,2 kg papíru, Jirka o 0,7 kg víc a Petr o 0,36 kg mén než Jirka. Kolik kg papíru nasbíraly všechny ti dti celkem? P. 2 Petr nasbíral 0,26 kg listu kopivy, Vašík dvakrát tolik a Jeník polovinu toho, co oba chlapci dohromady. Kolik kg listu kopivy nasbírali chlapci celkem? 21

22 P. 3 Je dán tverec ABCD: a = 1,2 cm. tverec KLMN má stranu k o 0,3 cm vtší. Zjisti: a) O kolik cm má tverec KLMN vtší obvod než tverec ABCD? b) O kolik cm 2 má tverec KLMN vtší obsah než tverec KLMN? P. 4 Obvod tverce PQRS je 12,8 dm. Uri délku jeho strany p [v dm] a jeho obsah [dm 2 ]. 22

23 XI. íselné výrazy a rovnice s desetinnými ísly. P. 1 13,1 + 4,1. 0 5, ,1 = (12,7 + 0,33). 0,2 = 12,7 + 0,33. 0,2 = 12,7 + 0,33. (0,2 + 1) = P. 2 a) 3,1 + x = 5,8 b) y + 2,3 = 9,2 c) 4,8 y = 2,1 23

24 d) 5,8 z = 1,1 e) u 8,3 = 12,7 P. 3 a) 3. k = 15,51 b) 3 + k = 15,51 24

25 XII. Slovní úlohy s desetinnými ísly. Úlohy z geometrie s desetinnými ísly. P. 1 1 balíek sušenek stojí 9,80 K. Kolik korun stálo 17 balík sušenek? P. 2 1 balíek sušenek stojí 9,80 K. Kolik balík sušenek mže Honzík koupit, když má 110 K? P. 3 3 okolády stály 54,60 K. Kolik korun by stálo 7 okolád? P. 4 2 sirupy stojí 39 K. Kolik jich mžeme koupit za 117 K? 25

26 P. 5 Vypoítej obvod a obsah obdélníku KLMN o stran k = 10,3 cm a stran l, která je o 0,25 cm kratší než strana k? P. 6 Uri obsah tverce CDEF, když jeho obvod je 17,2 dm P. 7 Obsah tverce ABCD o stran 2,2 cm je stejný jako obsah obdélníku EFGH o šíce f = 1,1 cm. Uri obvod tverce ABCD i obvod obdélníku EFGH. 26

27 XIII. Aplikaní úlohy s desetinnými ísly. P. 1 Zvtši íslo 9,46 o desetinásobek ísla 1,56. Zapiš a vypoítej. P. 2 íslo 300 zmenši o tynásobek ísla 18,02. Zapiš a vypoítej. P. 3 Vypoítej souin 2 ísel, z nichž jedno je 3,2 a druhé je o 2,81 vtší. P. 4 V sadu sklidili v pátek 98 kg broskví, v sobotu o 42,5 kg víc a v nedli o 15,5 kg mén než v sobotu. Kolik kg broskví sklidili v sadu od pátku do nedle? 27

28 P. 5 Honzík koupil kvták za 27,50 K, meruky za 38,40 K a cibuli za 23,10 K. Kolik korun dostal Honzík zpt, když platil 200 K bankovkou? P. 6 Ve tíd je 30 žák, z nichž je dívek 0,7 z celkového potu žák. Kolik je ve tíd chlapc a kolik dívek? P. 7 Kniha má 200 stran. Jitka už peetla 3/8 knihy. Kolik stran už peetla? Kolik stran má ješt peíst? 28

29 XIV. Opakování a shrnutí uiva o desetinných íslech. P. 1 Ze stuhy dlouhé 300 cm Anika ustihla 0,4 její délky. Kolik Anika stuhy ustihla? Kolik stuhy zstalo na další spotebu? P. 2 Uri souet 3 ísel, z nichž první je 27,4, druhé je o 38,1 vtší a tetí je o 2,3 menší než druhé íslo. P. 3 Ve škole je 600 žák, z toho je dvat 0,55 z celkového potu žák. Kolik ve škole je chlapc a kolik dvat? 29

30 P. 4 Obdélník má délku 3,7 m, šíku o 1,1 m kratší. Uri obvod a obsah. P. 5 Vypoítej, které íslo je nutné piíst k 0,27, abychom dostali 11,2. P. 6 Souty ísel v ádcích, sloupcích i úhlopíkách tverce jsou stejné. Dopl prázdná políka. 4,8 1,8 3 2,4 P. 7 Jeník pelil z nádoby, v níž bylo 5,2 l vody 1,3 l do druhé nádoby, ve které bylo pvodn 3,8 l vody. Kolik l vody pak bylo ve druhé nádob? 30

31 XV. Slovní úlohy. P. 1 Auto ujelo za 5 hodin 360 km, cyklista ujel za 2 hodiny 24 km. Kolikrát je rychlost auta vtší než rychlost cyklisty? P. 2 Auto má nosnost 8 tun. Kolik pytl cementu po 40 kg na nj mohou pracovníci stavebnin naložit? Kolik nejvíce pytl brambor po 50 kg na nj mohou naložit zemdlci na poli? 31

32 P. 3 Auto zn. Fabia spotebuje na 100 km 7,2 l benzínu, auto zn. Fiat spotebuje na 100 km 6,7 l benzínu. a) Kolik l benzínu spotebuje Fabia na cestu dlouhou 300 km? b) Kolik l benzínu spotebuje Fiat na cestu z Brna do Prahy a zpt, je-li vzdálenost Praha-Brno 200 km? c) O kolik l benzínu spotebuje Fabia víc benzínu než Fiat na trase dlouhé 500 km? P. 4 Z 1 hl mléka se vyrábí 4 kg másla. Kolik l mléka je teba na 1 kostku másla (250g)? 32

33 XVI. Staré jednotky délky, množství, objemu. P. 1 Staroeská jednotka délky 1hon byla pibližn 125,496 m. ekneme-li, že je nco vzdáleno 100 hon, na jakou vzdálenost v km je to vzdáleno? P. 2 1 eská míle byla asi 7530 m. Obr ušel co krok, to 10 mil. Kolik km ušel, když udlal 100 krok? P. 3 1 eská míle = 4200 sáh = lokt = pídí = dlaní. Použij kalkulaku a zjisti, kolik cm pedstavuje 1 dla. 33

34 P. 4 Kupec chtl prodat 3 kopy vajec (1 kopa = 60 kus). Kolik vajec chtl prodat? P. 5 1 žejdlík byl asi 0,48 l, tzv. vídeský žejdlík ale jen asi 0,35 l. Hospodyn kupovala denn 4 žejdlíky mléka. Kolik l mléka to bylo v Praze a kolik ve Vídni? P. 6 1 moravský máz má asi 1,07 l. Pocestný si v hostinci dal 2 mázy piva. Kolik l piva to bylo? P. 7 1 vrtel = 23,025 l. Na chmelnici Petr natrhal 7 vrtel chmelových šišek. Kolik l to bylo? P. 8 1 tucet = 12 ks Na tržišti na krámku bylo 1020 ks šátk. Kolik tuct to bylo? 34

35 XVII. Rychlost, dráha, as. P. 1 Prmrná rychlost chodce je 5,2 km/h. a) Kolik km ujde za 3 hodiny? b) Jak dlouho by mu trvalo ujít vzdálenost z A do B, jestliže druhý chodec by ji pi rychlosti 3,9 km/h urazil za 2 hodiny? P. 2 Z Brna do Prahy je asi 200 km. Jakou rychlostí by muselo jet auto, kdyby tuto vzdálenost ujelo za 2,5 hodiny? P. 3 Z Letovic do Svitav je asi 30 km. Za jak dlouho tam dojede auto pi prmrné rychlosti 60 km/h? 35

36 P. 4 Motorová dopravní lo má rychlost 36 km/h. Závodní k bží rychlostí 72 km/h. Kolikrát je k pi závod rychlejší než motorová lo? P. 5 Rychlost chodce je asi 5 km/h, bžícího lovka asi 7,8 km/h, cyklisty 15 km/h a cyklisty pi závod asi 42 km/h. a) O kolik km/h je rychlost bžícího lovka vtší než chodce? b) Kolikrát je rychlost bžného cyklisty menší než rychlost cyklisty pi závod? 36

37 XVIII. Jednotky hmotnosti, délky slovní úlohy. P. 1 1 anglická míle je pibližn 1,609 km. Lo byla spatena ve vzdálenosti 2,5 míle od behu. Kolik m to bylo? P. 2 1 stopa odpovídá 30,5 cm. Petr ekl, že mí 5 stop. Kolik (v m) mí Petr? P. 3 Tom vážil pi narození 8 liber, Mary 7 liber. O kolik (v kg) ml Tom vtší hmotnost než Mary? (1 libra odpovídá pibližn 0,45 kg) 37

38 P. 4 Úhlopíka obrazovky televizoru mí 105 cm. Uri tento údaj v palcích. (1 palec = 2,5 cm) P. 5 Petr váží 100 liber 20 uncí. Uri jeho hmotnosti v kg. (1 unce 28 g) P. 6 1 libra = 16 uncí a) Kolik liber je 432 uncí? b) Kolik uncí je 9 liber? 38

39 XIX. Hmotnost slovní úlohy. P. 1 1 kg rajat stojí 48 K. Kolik korun stojí 1,5 kg rajat? P. 2 2 kg mandarinek stojí 54 K. Kolik zaplatí Petr, když váhy ukazují hmotnost 1,54 kg? P. 3 1 kg merunk stojí 32 K. Maruška má u pokladny zaplatit 75,20 K. Kolik merunk koupila? 39

40 P. 4 1 kg moravského uzeného stojí 180 K, 1 kg šunky od kosti 220 K, ½ kg maarské klobásy je za 84 K a 1 kg loveckého salámu je za 200 K. Martin koupil ¼ kg uzeného, 200 g šunky od kosti, 0,25 kg maarské klobásy a 400 g loveckého salámu. a) Kolik vážil celý nákup Martina v kg? b) Kolik Martin za celý nákup zaplatil? P. 5 V prodejn mají 3 rzná balení citron. 1) ½ kg za 18 K 2) 0,75 kg za 30 K 3) 0,8 kg za 28 K. Které balení je cenov nejvýhodnjší a které balení je cenov nejmén výhodné pro zákazníka? 40

41 XX. Jednotky délky slovní úlohy. P. 1 Pozemek má obdélníkový tvar s rozmry 0,04 km a 25 m. Kolik by stálo oplocení celého pozemku, stojí-li 1 m pletiva 65 K? P. 2 Pozemek tyúhelníkového tvaru má 3 rozmry: 31,2 m; 20,15 m; 26,8 m a obvod 103 m. Uri tvrtý rozmr pozemku. P. 3 Žáci na školním výlet ušli první den 12 km, druhý den ješt o 3 km víc a tetí den jen 2/3 toho, co druhý den. Kolik km ušli žáci za všechny ti dny celkem? 41

42 P. 4 Z la ky dlouhé 4 m se mají naezat tyky k rajatm o délce 80 cm. Kolik tyek se naeže z 50 ks takových 4 m latk? P. 5 Obvod obdélníku o stranách 17 cm a 15 cm je stejný jako obvod tverce. Uri délku jeho strany. P. 6 Za Pemysla Otakara II. byla zavedena jednotka 1 látro (1 látro Vyjádi v m: 2,39 m). a) 4 látra b) 0,7 látra c) 2,5 látra 42

43 XXI. Jednotky délky a obsahu. P. 1 0,5 mm = cm 10 cm = mm 2 km = m 0,5 km = cm 2 m 10 cm 5 mm = mm 3 km 2 m 50 dm = m 87 km 3 m 4 dm 5 cm = cm P cm 2 = dm 2 48,5 m 2 = dm 2 0,4 m 2 = cm 2 34,2 cm 2 = m 2 8,7 cm 2 = mm 2 4 m 2 21 dm 2 4 cm 2 = cm 2 8 dm 2 2 cm 2 45 mm 2 = cm 2 43

44 P. 3 3 a = m 2 3 a = ha 4 a 2 m 2 = m 2 3 ha 2 a 1 m 2 = m 2 45 a 270 m 2 = a 45 a 270 m 2 = m 2 P. 4 Obvod tvercového pozemku je 100 m. Uri jeho výmru (tj. obsah, plochu) v arech. P. 5 Políko má výmru 9 ar. Jak dlouhý plot by bylo nutné kolem nj postavit? P km 2 2 ha 30 a = ha 1 km 2 = m 2 1 m 2 = a 44

45 XXII. Kombinaní a úsudkové slovní úlohy. P. 1 Máme íslice 2; 7; 9. Kolik rzných 1 ciferných, 2 ciferných a 3 ciferných ísel z nich mžeme vytvoit? (íslice se nesmí opakovat) P. 2 Dopl místo *íslici tak, aby íslo 1 * 2 bylo dlitelné 6. P. 3 Napiš 1íslo vtší než 1 000, které je dlitelné sedmi. 45

46 P. 4 Na íselné ose byla zvolena jednotka 7 mm (tj. mezi 2 obrazy po sob následujících ísel je vzdálenost 7 mm). Jaká je na této íselné ose vzdálenost obrazu ísla 11 od obrazu ísla 56? P. 5 Které íslo musíme odeíst od 96, aby výsledkem byl ptinásobek ísla 17? P. 6 Šíka obdélníku je 5 cm. Délka obdélníku je tikrát vtší. Uri jeho obvod a obsah. 46

47 XXIII. Jednoduché slovní úlohy. P. 1 Rozezání desky na 2 ásti stojí 4 K. Kolik stojí rozezání desky na 9 ástí? P. 2 Maminka má 2 syny. Každý z chlapc má 2 sestry. Kolik dtí je v rodin? P. 3 V patnáctilitrové nádob je 12 l vody. Kolik v ní bude vody, když pilijeme 5 litr? P. 4 V šatn je 12 epic a 48 bot. Kolik dtí došlo bez epice? P. 5 Husy letí v ad jedna za druhou. Kolik je celkem hus? 47

48 P. 6 Eliška a Jana mají celkem 30 knih o pírod. Jana má o 2 víc než Eliška. Kolik knih o pírod má každá z nich? P. 7 Souet dvou po sob jdoucích lichých ísel je 40. Která jsou to ísla? P. 8 1 kapesník uschne na sluníku za 5 minut. Na še je 15 kapesník. Za jak dlouho budou suché? P. 9 Na palet je 50 krabic, v každé z krabic je 100 sešit. Kolik sešit je na 5 paletách? 48

49 XXIV. Slovní úlohy s logickou úvahou. P. 1 Souet dvou po sob jdoucích sudých ísel je 18. Která jsou to ísla? P. 2 Souet dvou po sob jdoucích lichých ísel je 40. Která jsou to ísla? P. 3 Sova íká koce: Já budu lovit hraboše a ty myš. Kolik nohou mají všechna zvíátka, o nichž se tu mluví? P. 4 Které íslo je nejvtší? Poet nohou 8 slepic, 3 much, 2 pavouk, 5 ryb, 4 králík. 49

50 P. 5 Cihla váží 1 kilogram a ½ cihly. Jakou hmotnost má cihla? P. 6 2 slepice snesou za 2 dny 2 vejce. Kolik vajec snese 10 slepic za 10 dní? P. 7 Petr s Jirkou nasbírali celkem 54 hub. Jirka nasbíral o 4 mén než Petr. Kolik hub nasbíral každý z chlapc? P. 8 Míso * doplíslici tak, aby vzniklé trojciferné íslo bylo dlitelné šesti. Uve všechny možnosti. 4 * 2 50

51 XXV. Hrátky s ísly. P. 1 Zjisti vztah mezi ísly a dopl neznámé íslo. a) 5? b) 3?

52 P. 2 Doplísla. a) b) 5? 2? 6? 4? ? P. 3 Dopl 3 následující ísla v ad. a) 7; 12; 17; ; ; ; b) 3; 5; 9; 17; ; ; ; c) 2; 9; 37; ; ; ; d) 0,5; 2; 1,5; 4; 2,5; 6; ; ; ; 52

53 XXVI. Hry s ísly. P. 1 Doplísla v pyramid P. 2 Doplísla

54 P. 3 Doplísla P. 4 3 lidé spotebují bochník chleba za 4 dny. Za kolik dní spotebují stejný bochník chleba 2 lidé? P. 5 Dopl

55 XXVII. Doplovaky. P. 1 V úloze dopl chybjící íslice. a) * * * b) * * * * * * * * * * * * * * * * * P. 2 V úloze dopl chybjící íslice. a) * 7 5 b) * 3. * 7. 4 * * * * * * * * * 9 * * * * 5 P. 3 Dopl chybjící íslice v soutech. a) * * 9 4 * b) 9 * * 3 * 8 5 * * 7 * 7 8 * 9 * *

56 P. 4 Doplíslice * tak, aby dané ciferné souty byly dlitelné. a) devíti 2 * 1 b) temi 3 * 2 P. 5 Doplíslice * tak, aby dané íslo bylo dlitelné. a) tymi 31 * 2 b) osmi 31 * 2 P. 6 Dopl místo * íslici tak, aby dané íslo * bylo dlitelné pti. 56

57 XXVIII. Zajímavé poetní operace. P. 1 Zjisti, jak roste výsledek úloh = = = = = = P. 2 Zjisti, jak se mní stovky a desítky výsledku jednotlivých úloh = = = = = = = = = P. 3 Zapiš výsledky podle poteby použij kalkulaku = = = = = 57

58 = = P. 4 Zjisti, jak se mní výsledek operací = = = = = = P. 5 Zjisti, jak se mní poet milión a jednotek ve výsledku úloh = = = = = 58

59 XXIX. Zajímavé poetní operace. P = = = = = = = = = P = = = = = = = = 59

60 P = = = = = = = = P. 5 a) Uri souet pirozených ísel od 1 do 10. b) Uri souin pirozených ísel od 1 do 10. P = = = = P = = = 60

61 XXX. Násobení a násobky pirozených ísel. P = = = = = = = P = = = = = P. 3 P = = = = = = = = = = 61

62 P = = = = = = = = P. 6 a) Souin 11 a 22 násob 5. b) Souin 11 a 33 násob 5. c) Souin 11 a 44 násob 5. P. 7 a) Souet 11 a 12 násob 5 b) Souet 11 a 44 násob 5. 62

63 XXXI. Algebrogramy. Zajímavá poítání. P. 1 Nahra písmena íslicemi (stejná písmena odpovídají stejným íslicím, rzná písmena rzným íslicím). Pokud má úloha více ešení, staí zapsat jedno z nich. a) A B B A 165 b) L E S L E S L E S RÁ M c) A N N A A J A N A I J Í V B R N É 63

64 P. 2 a) = = b) ( ) = = c) ( ) = = d) ( ) = = P. 3 a) = = b) ( ) = = c) ( ) = = d) ( ) = = 64

65 XXXII. Algebrogramy. P. 1 Nahra písmena íslicemi. A + A + B M + M + N O + P + Q C + C - D E + E + F + F G - H + I = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 = 8 P. 2 a) A A A B C C. C D C C A A B C b) A A B B A - C C B B A B C B A 65

66 P. 3 a) M M N O N N M M M M N N N N M M 1 M M M M b) A B C D B C D C D D c) K A R E L A P E K M A T K A d) V R A N O V B R N O V Y Š K O V M O R A V A 66

67 XXXIII. Rébusy. V rébusech se skrývají názvy zvíat. Pipome si ímské íslice. P. 1 56C P. 2 P. 3 K 50 0 S 67

68 P e P. 5 P ek 1000EDD P. 7 P. 8 P. 9 P n 55l na 50 l r b z 68

69 XXXIV. Slovní úlohy o íslech. P. 1 Kolikrát je v adísel 1; 2; 3; 100 napsaná íslice 6? P. 2 Kolik je všech a) jednociferných pirozených ísel b) dvojciferných pirozených ísel c) trojciferných pirozených ísel? P. 3 Napiš íslo, pro které platí, že a) je trojciferné a na míst desítek má dvojku b) je tyciferné menší než 8000 a na míst jednotek má trojku c) je dvojciferné, na míst jednotek má dvojku a je dlitelné temi. 69

70 P. 4 Kolik íslic je teba k napsání ady 1; 2; 3;..42? P. 5 Napiš trojciferné íslo, které má vtší poet jednotek než desítek a menší poet jednotek než stovek. P. 6 Uri nejmenší pirozené íslo, které a) pi dlení v N pti dává zbytek 2 b) pi dlení v N tymi, pti i šesti dává zbytek 2 70

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 3. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Jednotky asu.... 3 II.

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 4. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Slovní a úsudkové úlohy....

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

íslo ryze periodické íslice /skupina íslic ), která se opakuje nazýváme perioda. V našem p ípad je perioda íslice 6.

íslo ryze periodické íslice /skupina íslic ), která se opakuje nazýváme perioda. V našem p ípad je perioda íslice 6. 2. Racionální ísla 7. roník -2. Racionální ísla 2.1. Vymezení pojmu Každé íslo, které lze vyjáditjako podíl dvou celýchísel, je íslo racionální. Pi podílu dvou celýchísel a a bmohou nastattyto situace

Více

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456 4. Desetinná ísla 4.1. ád desetinného ísla V praktickém život nehovo íme jen o 5 kg jablek, 8 metr, 7 0 C, ale m žeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých ísel existují

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 6.roníku Aritmetika desetinná ísla, dlitelnost pirozených ísel Geometrie úhel a jeho velikost,

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel)

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Téma : Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Příklady Číselná osa ) Která z následujících čísel neleží

Více

Sada pracovních listů matematika 6-2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika 6. ročník. Mgr. Věra Zouharová

Sada pracovních listů matematika 6-2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika 6. ročník. Mgr. Věra Zouharová Sada pracovních listů matematika 6-2 CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Matematika 6. ročník Sada pracovních listů je zaměřena na opakování, upevnění a procvičování učiva 6. ročníku. Využíváno k samostatné a skupinové

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Desetinná čísla pracovní listy pro ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU

Desetinná čísla pracovní listy pro ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU Desetinná čísla pracovní listy pro 6. 7. ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU irena.budinova@seznam.cz Moderní výuka by se měla co nejvíce orientovat na individualitu

Více

Slovní úlohy řešené soustavou rovnic

Slovní úlohy řešené soustavou rovnic Slovní úlohy řešené soustavou rovnic Jirka s maminkou byl na nákupu. Maminka koupila 2 kg broskví a 5 kg brambor a platila 173 Kč. Sousedka koupila 3 kg broskví a 4 kg brambor a platila 186 Kč. Kolik stál

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.14 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Klíčová slova: Matematika a její aplikace Početní operace s přirozenými

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Kolik os souměrnosti má kruh?

Více

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/ MATEMATIKA 6. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Resumé Sada pracovních listů zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 6. ročníku přirozená čísla a desetinná čísla. Může být

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Železná trubka o délce 3 metry

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.15 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Matematika a její aplikace Klíčová slova: Třída: Anotace: Početní

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Sada pracovních listů matematika 7 2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika pro 7. ročník. Mgr. Věra Zouharová

Sada pracovních listů matematika 7 2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika pro 7. ročník. Mgr. Věra Zouharová Sada pracovních listů matematika 7 2 CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Matematika pro 7. ročník Sada pracovních listů je zaměřena na opakování, upevnění a procvičování učiva 7. ročníku. Využíváno k samostatné a skupinové

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh, vedoucích k sestavení dvou rovnic o dvou neznámých. Speciální vzdělávací potřeby.

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh, vedoucích k sestavení dvou rovnic o dvou neznámých. Speciální vzdělávací potřeby. Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 18.7.2014 Ročník 9. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika MATEMATIKA Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva 7. ROČNÍK - opakování učiva 6. ročníku

Více

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST Doplň chybějící čísla: 836 472 836 478 962 590 962 595 508 000 508 500 846 720 846 730 406 600 407 100 Napiš, mezi kterými

Více

Příklady pro 8. ročník

Příklady pro 8. ročník Příklady pro 8. ročník Procenta: 1.A Vyjádřete v procentech: a) desetina litru je % b) polovina žáků je % c) pětina výměry je % d) padesátina délky je % e) tři čtvrtiny objemu je % f) dvacetina tuny je

Více

Metodický list. Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 30. 3. 2012 Třída: 5. B Ověřující učitel: Jana Kuchtíková

Metodický list. Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 30. 3. 2012 Třída: 5. B Ověřující učitel: Jana Kuchtíková Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické

Více

Jméno :... třída : 5. I. část

Jméno :... třída : 5. I. část Jméno :... třída : 5. I. část 1. 2 569 38 625 68 138 8 372 32 765 723 765 58 217 23 792 95 676-59 635-92 382-62 826 2. 372 6 53 37 2 657. 5. 73. 658. 37 3. 573 96 387 28. 60. 700. 30. 508. V prodejně měli

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_145 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8

OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8 OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8 STOLNÍ TENIS MUŽI... STRANA 0 STOLNÍ TENIS ŽENY... STRANA 5 VOLEJBAL MUŽI... STRANA

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

Přijímačky nanečisto - 2011

Přijímačky nanečisto - 2011 Přijímačky nanečisto - 2011 1. Vypočtěte: 0,5 2 + (-0,5) 2 (- 0,1) 3 = a) 0,001 b) 0,51 c) 0,499 d) 0,501 2. Vypočtěte: a) 0,4 b) - 0,08 c) 2 3 d) 2 3. Určete číslo s tímto rozvinutým zápisem v desítkové

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozezná, pojmenuje, vymodeluje úsečku a lomenou čáru porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky užívá a zapisuje vztah

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 9. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Ing. Lenka Havlíková. Po adové íslo: 9. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Ing. Lenka Havlíková III/2/M Po adové íslo: 9. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: 5.1.2012 Datum ov ení: 20.1.2012 Vzd lávací oblast (p edm t): Matematika

Více

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Starosta 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Bod pořadu jednání: 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML č. 1/2011 O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ

Více

M - Slovní úlohy řešené rovnicí - pro učební obory

M - Slovní úlohy řešené rovnicí - pro učební obory M - Slovní úlohy řešené rovnicí - pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír Jurek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je dovoleno pouze s využitím odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami VYHLÁŠKA č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ze dne 29. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

1. Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? 2. Jana uspořila dvakrát více než Jitka,

1. Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? 2. Jana uspořila dvakrát více než Jitka, 1. Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? 2. Jana uspořila dvakrát více než Jitka, Alena o 27 Kč méně než Jana. Celkem uspořily 453 Kč. Kolik

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

MATEMATIKA 8. ročník II. pololetí

MATEMATIKA 8. ročník II. pololetí MATEMATIKA 8. ročník II. pololetí Úpravy algebraických výrazů: Sčítání a odčítání celistvých výrazů: 1.A a) 5a + ( 3a + 7 ) b) (-3a 4b ) - ( 12a + 6 ) c) ( -8a + 3 ) ( -15a 4 ) 1.B a) 4x + ( 4x + 7 ) b)

Více

Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč.

Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč. Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč. Kolik kusů tužek od každého druhu bylo koupeno? 16 ks dražších a 9

Více

Přepočet přes jednotku - podruhé I

Přepočet přes jednotku - podruhé I 1.2.25 Přepočet přes jednotku - podruhé I Předpoklady: 010224 Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina navazují na poslední hodinu úvodní kapitoly. Jde v podstatě o stejné problémy, ale s desetinnými

Více

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka 4. Desetinná čísla 4.1. Řád desetinného čísla V praktickém životě nehovoříme jen o 5 kg jablek, 8 metrů, 7 0 C, ale můžeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých čísel existují

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou čtyři červené

Více

Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory

Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory Variace 1 Slovní úlohy řešené rovnicí pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Slovní

Více

Matematika číslo a početní operace PDF MZ 4 / VY_MA2_42_01-36

Matematika číslo a početní operace PDF MZ 4 / VY_MA2_42_01-36 VY_42_INOVACE_MA2_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6.

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR PYTHAGORIÁDA 33. ROČNÍK 2009/2010 ŠKOLNÍ KOLO PRO 6. ROČNÍK Zadání úloh Autorka úloh: Mgr. Lucie Filipenská Katedra didaktiky

Více

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,...

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,... Vzorové příklady k přijímacím zkouškám ) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a), 6,, 4, 48, 96,... b) 87, 764, 6, 4, 4,... c), 6, 8,,, 0, 6,... d),,, 7,,, 7, 9,,... e) ; ; ; ; ; 8 ) Doplňte číslo místo.

Více

MATEMATIKA Srovnávací pololetní práce; příklady 7. ročník, II. pololetí

MATEMATIKA Srovnávací pololetní práce; příklady 7. ročník, II. pololetí MATEMATIKA Srovnávací pololetní práce; příklady 7. ročník, II. pololetí I. Celá čísla,vypočítejte: -3 + 8-5 + 2-9 4 8 8 2-6 + 9-6 2 25 + 32 4 5-8 + 5-6 2-6 + 4-2 + 30 8 9 42 20-9 + 3 9 +25 4 7-3 + 0 9

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá a nepřímá úměrnost Přímá a ne - rovnice: y = k.x + c - graf: přímka - platí: čím víc, tím víc - př.: spotřeba benzínu motorovým vozidlem a vzdálenost, kterou vozidlo urazí při stejném výkonu ne k - rovnice: y c x - graf:

Více

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální.

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální. . Racionální čísla. ročník -. Racionální čísla.. Vymezení pojmu Kaţdé číslo které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel je číslo racionální. Při podílu dvou celých čísel a a b mohou nastat tyto situace

Více

57 LINEÁRNÍ rovnice slovní úlohy I 25.4.2014.notebook. April 21, 2016. Rozcvička

57 LINEÁRNÍ rovnice slovní úlohy I 25.4.2014.notebook. April 21, 2016. Rozcvička Rozcvička A B 1 Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat? celkem... 28 žáků chlapci... x 4...12 chlapců dívky... x... 16 dívek 2 Celková výměra

Více

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Úlohy na procvičení z matematiky před nástupem na SPŠST Panská

Úlohy na procvičení z matematiky před nástupem na SPŠST Panská Úlohy na procvičení z matematiky před nástupem na SPŠST Panská PROCENTA Kolik je 0 % ze? Určete základ, je-li 0 rovno % Kolik procent je 0 ze 7? Najděte číslo, které je o % větší, než číslo 0 Je zlomek

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

MATEMATIKA. 5. třída. Čemu se rovná uvedený součet v metrech? (A) 1,65015 m (B) 16,515 m (C) 16,0515 m (D) 16,5 m

MATEMATIKA. 5. třída. Čemu se rovná uvedený součet v metrech? (A) 1,65015 m (B) 16,515 m (C) 16,0515 m (D) 16,5 m MATEMATIKA 5. třída 1. Jaké číslo je o 12 stovek, 4 desítky a 9 jednotek menší než 2000? (A) 751 (B) 861 (C) 1249 (D) 1831 2. Které z následujících tvrzení o pravoúhlém trojúhelníku je správné? (A) Dvě

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Prohlédni si obrázek a vyber správnou

Více

RNDr. Zdeněk Horák 23. 11. 2013 VII.

RNDr. Zdeněk Horák 23. 11. 2013 VII. Jméno RNDr. Zdeněk Horák Datum 23. 11. 2013 Ročník VII. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA Tematický okruh ZLOMKY Téma klíčová slova Slovní úlohy se zlomky, početní

Více

= = 25

= = 25 Seznámení s Pythagorovou vtou (1 hodina) Opakování: zopakuj si poítání s druhými moninami ísla Motivae: Jsem leteký modelá. Práv jsem si ve své díln sestrojil model letadla a hybí mi pipevnit poslední

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Sada č.: 22. Datum ověření ve výuce: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Tématický okruh: desetinná čísla

Sada č.: 22. Datum ověření ve výuce: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Tématický okruh: desetinná čísla Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Sada č.: 22 Datum vytvoření: 15.11.2011 Datum ověření ve výuce: 30.11.2011 Ročník, pro který je DUM určen: šestý Vzdělávací obor (předmět):

Více

Slovní úlohy řešené rovnicemi 1 řešení

Slovní úlohy řešené rovnicemi 1 řešení Slovní úlohy řešené rovnicemi 1 řešení 1) V rovnoramenném trojúhelníku je velikost úhlu při hlavním vrcholu o 20 menší než dvojnásobná velikost úhlu při základně. Jaké jsou vnitřní úhly trojúhelníku? úhel

Více

F O T O D O K U M E N T A C E

F O T O D O K U M E N T A C E Příloha 3 F O T O D O K U M E N T A C E LÍPA u KOSTELA V CHOUSTNÍKOVĚ HRADIŠTI (1) Choustníkovo Hradiště 1993*** 430 23,5-2006* 490 29 12 XIV LÍPA u KOSTELA V HORNÍM ŽĎÁRU (2) Horní Žďár 1993*** 410 24-2006*

Více

MATEMATIKA - 3. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 3. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 3 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď.

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď. MATEMATIKA 5 M5PZD16C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 16 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY

1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici mohu koupit za 60

Více

V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí, žádná židle nezbyla prázdná. Kolik dětí sedělo u každého stolu?

V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí, žádná židle nezbyla prázdná. Kolik dětí sedělo u každého stolu? Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď, jaký výpočet určuje správný výsledek úlohy. 18 : 3 = 18 + 3 = 18. 3 = 18-3 = V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

RNDr. Zdeněk Horák IX.

RNDr. Zdeněk Horák IX. Jméno RNDr. Zdeněk Horák Datum 24. 9. 2014 Ročník IX. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA Tematický okruh SLOVNÍ ÚLOHY Téma klíčová slova Řešení náročnějších slovních

Více

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: 1. Toník se dopravuje ze školy domů autobusem číslo 176, který jezdí vždy v celou hodinu a pak dále po každých 15 minutách. Dnes dorazil Toník

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 9. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 9. třída MATEMATIKA 9. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 86 00 Praha 8 tel.: 34 705 555 fa: 34 705 505

Více

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI HODINA Podívej se na následující obrázek: Na obrázku je rovnobžník s vyznaeným pravým úhlem. Odpovídej na otázky:? Jaká je velikost vnitního úhlu pi vrcholu C? Je rovna

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Očekávaný výstup Závěrečné procvičení typických slovních úloh Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Závěrečné procvičení typických slovních úloh Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ..07/..00/2.76 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 7. 8. 20 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika Tematický

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

1. otázka. 2. otázka = Ve které z následujících možností je výsledek uvedeného výpočtu? 3. otázka

1. otázka. 2. otázka = Ve které z následujících možností je výsledek uvedeného výpočtu? 3. otázka 1. otázka Paní Irena měla černé, bílé a černobílé kočky. elkově jich měla dvanáct. Z toho bylo šest černých a čtyři bílé. Jakou část z celkového počtu představují černobílé kočky? 2. otázka 24 + 12 3 5

Více

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M. Přípravný kurz - Matematika Téma: Slovní úlohy Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.Hetmerová 12 19 9:02 Jak pracovat

Více

Příklady na 13. týden

Příklady na 13. týden Příklady na 13. týden 13-1 Kruhový záhon o průměru 10 m se má osázet begóniemi. Na jednu sazenici je zapotřebí 2 dm 2. 1g semena má 5 000 zrn, jejichž klíčivost je 85 %. Pěstební odpad od výsevu do výsadby

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Racionální čísla. Množinu racionálních čísel značíme Q. Zlomky můžeme při počítání s nimi:

Racionální čísla. Množinu racionálních čísel značíme Q. Zlomky můžeme při počítání s nimi: Racionální čísla Racionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru zlomku p kde p je celé číslo a q je q číslo přirozené. Tento zápis je jednoznačný pokud čísla p, q jsou nesoudělná, zlomek je v základním tvaru.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď,

Více

Početní operace s přirozenými čísly

Početní operace s přirozenými čísly Početní operace s přirozenými čísly Autor: Jana Krchová Sčítání přirozených čísel Sčítej zpaměti: a) 35 + 15 + 60 12 + 18 + 20 + 14 b) 16 + 8 + 11 + 17 23 + 14 + 17 + 16 c) 45 + 12 + 5 + 18 107 + 23 +

Více