Péče o čestné válečné veterány Spojených států amerických zpráva Výzkumné služby Kongresu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o čestné válečné veterány Spojených států amerických zpráva Výzkumné služby Kongresu"

Transkript

1 Péče o čestné válečné veterány Spojených států amerických zpráva Výzkumné služby Kongresu Ondřej Kunc

2 1. Úvod Většinu svého života zasvětili službě Spojeným státům americkým. Nejedná se zde o lacinou metaforu, nýbrž o přesné a jasné zdůvodnění toho, proč by se čestným válečným veteránům Spojených států amerických mělo dostávat jen té nejlepší péče. Čestní váleční veteráni také kvůli vlastní obětavosti a odvedené tvrdé práci často trpí nejrůznějšími zdravotními komplikacemi. Úvodním bodem k jednání je tudíž financování zdravotního pojištění pro ty, kdo nasazovali vlastní život k ochraně demokracie a životů nás, občanů Spojených států amerických. 2. Stavy čestných válečných veteránů Spojených států amerických V roce 2013 se počet čestných válečných veteránů ve Spojených státech amerických pohyboval na hranici 20 milionů, přesněji bylo v tomto roce evidováno 19,6 milionů veteránů. 1 Zajímavostí je, že medián ročních příjmů válečných veteránů za rok 2013 byl USD. Oproti tomu medián zbytku populace USA byl $ Jelikož ale medián vyjadřuje hodnotu zastoupenou uprostřed spektra daných dat, neboli hodnotu, na kterou polovina dosáhne a druhá polovina skončí pod ní, pak o této statistice nelze uvažovat jako zcela objektivní. Jedním z důvodů je velký počet veteránů, kteří kvůli zdravotním handicapům nemohou být výdělečně činní, a proto se jejich příjmy do statistiky vůbec nezahrnují. 2.1 Předpokládaný vývoj stavu válečných veteránů Spojených států amerických Předpokládaný vývoj této skupiny obyvatel USA je znázorněn v následujících grafech. 1 Infoplease [online]. [cit ]. Dostupné z 2 Infoplease [online]. [cit ]. Dostupné z

3 Předpokládaný vývoj počtu čestných válečných veteránů v letech 2013 až 2043 Předpokládaný vývoj počtu čestných válečných veteránek v letech 2013 až 2043

4 Předpokládaný vývoj procentuálního zastoupení menšin mezi čestnými válečnými veterány v letech 2010 až 2040 Předpokládaný vývoj procentuálního zastoupení čestných válečných veteránů z jednotlivých válečných konfliktů mezi lety 2013 až 2043

5 Z těchto grafů lze především vyčíst, že se v dlouhodobém horizontu předpokládá snížení počtu čestných válečných veteránů. Fakt, že se nepočítá s dlouhodobým růstem těch čísel také nahrává tomu, že by péče o válečné veterány mohla být z větší části financována federální vládou. Dále grafy zobrazují předpokládaný dramatický růst podílu žen v této skupině a vývoj zastoupení menšin mezi čestnými válečnými veterány. Poslední graf je věnován rozložení počtu veteránu podle doby, ve které sloužili. 3. Zdravotní pojištění a péče Státem kompletně hrazené zdravotní pojištění reprezentuje podle různých stanovisek alespoň částečnou splátku dluhu, který mají Spojené státy americké ke všem, kteří péči o jejich bezpečnost obětovali život. Tento krok má pomoci jak resocializaci čestných válečných veteránů, tak jejich důstojnému životu po ukončení vojenské služby. Objevují se také opoziční hlasy, které často argumentují tím, že by tento krok byl přílišnou zátěží pro federální rozpočet. Také se objevují tendence, které hlásají teorii, že čestní váleční veteráni nejsou jedinou skupinou obyvatel, které by měl být tento benefit zpřístupněn. 3.1 Základní informace Čestný válečný veterán je osoba, která aktivně sloužila v Ozbrojených silách Spojených států amerických a následně ukončila službu či byla propuštěna za podmínek jiných než nedůstojných. 3 Pod Ozbrojené síly Spojených států amerických spadá armáda, letectvo, námořnictvo, námořní pěchota a pobřežní stráž Spojených států amerických. 4 Péči o čestné válečné veterány Spojených států amerických má na starosti U.S. Department of Veterans Affairs 5. Tato organizace existuje již od roku Spojené státy mají nejobsáhlejší systém asistence válečným veteránům ze všech národů na světě, jehož kořeny sahají až do roku 1636, kdy Otcové poutníci 6 a kolonie Plymouth byli ve válce proti Indiánům kmene Pequot. Poutníci vytvořili zákon, který zaručoval, že kolonie bude invalidní vojáky podporovat. 7 Dnes se o zdraví válečných veteránů stará VHA neboli Veterans Health Administration. 8 3 Federation Of American Scientists [online]. [cit ]. Dostupné z (Congressional Research Service) 4 Legan Information Institute Cornell University [online]. [cit ]. Dostupné z https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/101 5 U.S. Department of Veterans Affairs [online]. [cit ]. Dostupné z 6 první lidé, kteří přicestovali na území dnešních Spojených států amerických a založili první kolonii - Plymouth, známí pod pojmy Pilgrims, Pilgrim fathers 7 U.S. Department of Veterans Affairs [online]. [cit ]. Dostupné z 8 do češtiny lze volně přeložit jako Správa zdraví veteránů

6 3.2 Finanční dopady zdravotní péče CBO 9 neboli Správa rozpočtu Kongresu v roce 2010 vyčíslila, že výdaje na zdravotní péči pro všechny čestné válečné veterány by se v roce 2020 pohybovaly mezi 69 a 85 biliony USD. 10 Především se také počítá s narůstající potřebou péče u mladších válečných veteránů z nedávných či současných válečných konfliktů, jejichž zdravotní stav zatím nevyžaduje rozsáhlou péči, což se ale bude v dohledné době rapidně měnit. 3.3 Veterans Health Administration Veteran Health Administration je domovem pro největší integrovaný systém zdravotní péče ve Spojených státech amerických, který se skládá ze 150 zdravotních středisek, téměř 1400 komunitních ambulantních klinik, sanatorií, center pro veterány a domovů pro invalidní veterány. Dohromady tato pečovatelská zařízení a více než 53,000 nezávislých zdravotnických odborníků, kteří v nich pracují, poskytují rozsáhlou péči více než 8,3 11 milionům veteránů každý rok. 12 V současné době poskytuje VHA zdarma konzultace a léčbu pro ty, kteří trpí fyzickými či mentálními problémy spjatými s takzvaným MST. 13 Dále bohužel není zdaleka ojedinělé, že se u čestných válečných veteránů projevují sebevražedné sklony. I ty bohužel bývají úzce provázány s vojenskou službou, jelikož jsou následkem všelijakých nepříjemných situací, kterým byli váleční veteráni ve službě nuceni čelit či mohou být způsobeny potížemi při návratu do civilního života po ukončení aktivní služby. VHA se snaží zamezit i těmto problémům formou prevence, ale také asistence nebo péče. 4. Kompenzace Kompenzace od U.S. Department of Veterans Affairs jsou poskytovány jako měsíční finanční podpora. V úvahu se berou následky zdravotních handicapů čestných válečných veteránů, jejich nemocí či zranění způsobených aktivní službou v Ozbrojených silách Spojených států amerických. Tento program ovšem také slouží jako podpora pozůstalým manželům, rodičům a dětem, kteří utrpěli ekonomickou ztrátu zaviněnou smrtí blízkého válečného veterána během vojenské služby. Podpora náleží také blízkým pozůstalým válečných veteránů, kteří byli při službě zraněni tak rozsáhle, že výsledkem byl trvalý zdravotní handicap. 14 Druhy kompenzací a zvýhodnění pro čestné válečné veterány jsou blíže popsány níže. 9 Congressional Budget Office, do češtiny lze přeložit jako Kancelář pro výdaje Kongresu 10 Congressional Budget Office [online]. [cit ]. Dostupné z https://www.cbo.gov/publication/ data z National Center for Veterans Analysis and Statistics [online]. [cit ]. Dostupné z 12 U.S. Department of Veterans Affairs [online]. [cit ]. Dostupné z 13 military sexual trauma následky znásilnění, nebo jakéhokoliv sexuálního zneužívání v armádním prosředí 14 Veteran Benefits Administration Home [online]. [cit ]. Dostupné z

7 4.1 Kompenzace handicapovaných Finanční podpora je vyplácena postiženým veteránům, kteří utrpěli zranění či onemocněli v době služby, pokud touto újmou trpí i po ukončení vojenské služby. Tato podpora je rozdělena podle rozsahu zdravotních handicapů čestných válečných veteránů. Rozsah zranění se uvádí v procentech na škále od 10 do 100 procent. Škála je odstupňována po 10 procentech. Kompenzace jsou také vypláceny těm postiženým, u kterých se projeví další zdravotní problémy, jejichž důsledkem je předchozí vojenská služba. Pokud se objeví nějaká jiná zdravotní obtíž způsobující handicap i po ukončení vojenské služby, která ale může být službou zapříčiněna, vzniká tím válečnému veteránovi taktéž nárok na finanční podporu. Obecně se uvádí, že různé stupně podpory handicapovaných veteránů jsou navrženy tak, aby kompenzovaly ztracený pracovní čas, jehož příčinou jsou tyto nepříjemnosti. 15 Tyto kompenzace handicapovaní samozřejmě, jako všechny ostatní finanční kompenzace vyplácené válečným veteránům, nedaní. 4.2 Kompenzace pozůstalých a) Kompenzace pozůstalých, taktéž zvaná DIC 16, je finanční podpora vyplácená pozůstalým těch veteránů, kteří zahynuli během služby, aktivního či neaktivního výcviku, nebo zemřeli na následky zdravotních problémů způsobených vojenskou službou. Tato podpora se týká především pozůstalých manželů a dětí. 17 b) Druhou částí DIC je kompenzace pozůstalých rodičů. Tato podpora je primárně určena těm rodičům, kteří byli na svém zemřelém potomkovi finančně závislí. Není to ovšem nezbytná podmínka toho, aby pozůstalí rodiče mohli žádat o finanční podporu v rámci tohoto programu. Do programu finanční podpory pozůstalých rodičů patří nejen rodiče biologičtí, ale také rodiče adoptivní a pěstouni Speciální finanční kompenzace Speciální finanční kompenzace, neboli SMC 19, je podpora proplácená čestným válečným veteránů a jejich manželům či pozůstalým manželům a rodičům veteránů padlých. Pro čestné válečné veterány je tento program nadstavbové finanční podpory, na kterou vzniká nárok tehdy, kdy má zdravotní stav válečného veterána za následek speciální finanční výdaje. Mezi tyto výdaje se například řadí potřeba neustálé asistence třetí osoby, nebo náklady spojené s životem po ztrátě horní či dolní končetiny. Pro manžely a pozůstalé manžely je tato 15 Veteran Benefits Administration Home [online]. [cit ]. Dostupné z 16 Dependency and Indemnity Compensation 17 Veteran Benefits Administration Home [online]. [cit ]. Dostupné z 18 Veteran Benefits Administration Home [online]. [cit ]. Dostupné z 19 Special Monthly Compensation

8 podpora chápána jako finanční pomoc. Na tuto pomoc vzniká nárok v případě nezbytné finanční nouze či potřeby osobní asistence jiné osoby Nároky na další speciální podporu Čestní váleční veteráni mohou mít nárok také na další typ finanční kompenzace či podpory, pokud situace toto vyžadující vznikla jako důsledek vojenské služby. Tento program zahrnuje tyto druhy peněžní podpory: podpora v nezaměstnanosti, podpora na automobil, podpora na oblečení, podpora na stomatologickou péči či hospitalizaci a další Závěr Problematika čestných válečných veteránů, kteří sloužili Ozbrojeným složkám Spojených států amerických, je pro dnešní Američany velmi palčivé téma. Střetává se zde myšlenka, která hlásá, že lidé zasvěcující život službě vlasti v takovémto rozsahu by měli mít jen tu nejlepší péči a lidově řečeno o vše postaráno, s myšlenkou preferující střídmé finanční výdaje. Tento background by měl sloužit jako přehledný úvod do tématiky válečných veteránů a neklade si za cíl čtenáře zahrnout všemi dostupnými informacemi. Nabízí pouze jakýsi vhled do této problematiky, která by neměla nechat žádného řádného občana Spojených států amerických chladným. 20 Veteran Benefits Administration Home [online]. [cit ]. Dostupné z 21 Veteran Benefits Administration Home [online]. [cit ]. Dostupné z

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta Plzeň 2013 Zpracovala: Klára Svitáková Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR Mgr. Kamil Kunc a kolektiv Jitka Poláková, Bc. Soňa Hradecká, Eva Hurychová, Mgr. Adriena Budinová, Mgr. Marie Klusáčková září 2012 EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Více

SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64

SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64 SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Plzeňská 175, 150 06, Praha 56, BOX 19 Tel. 602 365 612, 257 214 325, FAX. 257 215 328, e-mail:office@socioklub.cz SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC Analytická studie verze 1.0 DUBEN 2014 zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic Obsah 1. Úvod... 5 2. Teoretická východiska... 6 2.1. Základní

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku

NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 vydalo

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Kdy se práce vyplatí?

Kdy se práce vyplatí? Kdy se práce vyplatí? Analýza ekonomických motivací k zaměstnání Lucie Trlifajová Jakob Hurrle Blanka Kissová MKC Praha, o. p. s. 214 1 Obsah Úvod... 3 Modely změn příjmů domácností po přijetí práce...

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení The possibilities of financing own housing Anna Křivanová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více