aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká."

Transkript

1 aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. Mezinárodní kulatý stůl 20. října 2014 Evropský dům, Jungmannova 24, Praha, ČR

2 ZÁŠTITA Mezinárodní kulatý stůl se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí České republiky Michaely Marksové-Tominové. ORGANIZÁTOR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Plzeňská Praha 5 PARTNERSKÉ ORGANIZACE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Evropskému domu v Praze za poskytnutí prostor pro konání mezinárodního kulatého stolu. EVROPSKÝ DŮM Vaše dveře do Evropy v srdci Prahy Mezinárodní kulatý stůl se koná v rámci projektu Rodiče samoživitelé/ky a trh práce podpořeného z ESF, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt CZ.1.04/5.1.01/ sólo rodiče

3 OBSAH 1/ Zbořte s námi mýty o sólo rodičích 5 2/ Úvodní slovo 6 3/ O projektu 7 4/ Program mezinárodního kulatého stolu 8 5/ Medailonky organizací zapojených v projektu 9 APERIO 10 Miesto pod slnkom 11 One Family 12 One Parent Families Scotland 13 Single Parents Action Network 15 6/ Prezentace a vystupující 19 Situace sólo rodičů v ČR 19 Práce s rodinami ohroženými chudobou 21 Podpora fungujících vztahů 23 Návrat na trh práce 25 Legislativa 27 7/ Poděkování 28 obsah 3

4

5 1/ ZBOŘTE S NÁMI MÝTY O SÓLO RODIČÍCH! Obrázek sólo rodičů mezi veřejností včetně řady úředníků či odborníků je poměrně jednobarevný, zato však obsáhlý. Koluje o nich celá řada mýtů asi nejrozšířenějším je, že sólo rodiče odčerpávají ze státního rozpočtu značné prostředky na úkor úplných rodin, protože mají nárok na dávky, na které jiní nedosáhnou. Časté je i přesvědčení, že kdyby pracovali, dokázali by uživit sebe i své děti. Vychovávat dítě bez partnera znamená pak podle názoru mnohých zákonitě vychovávat hůř. Co ale naše předsudky o sólo rodičích říkají o nás samotných? Rádi si myslíme, že svou budoucnost máme pevně v rukou. Sólo rodiče nám ale ukazují, že ne všechny rodiny spolu žijí šťastně až do smrti. Život je složitější a někdy i tvrdší, než si umíme představit. Odchod partnera, samota, chudoba, pocit selhání, to nejsou věci, které bychom do svého životního programu chtěli zařadit. A tak si říkáme to by se mně stát nemohlo. Vina za situaci sólo rodičů v našich očích padá jako náš stín na ně samotné. Přijetí sólo rodičů také vázne z obavy, že sólo rodičovství se stane společenskou normou, či dokonce atraktivní alternativou. I když odhlédneme od chudoby, která sólo rodičovství často provází, vychovávat dítě bez partnera je tak náročné, že atraktivita této volby je pochybná. Účinně ale můžeme jednat, jen pokud vidíme jasně. Proto jsme se rozhodli jednolitý obraz stereotypů rozbít a ukázat, že realita sólo rodičovství je mnohem barvitější a komplikovanější, než se na první pohled zdá. Za necelé dva roky od začátku projektu jsme odkrývali jednotlivé vrstvy problematiky sólo rodičovství a různé pohledy na práci s nimi. Inspirovaly nás místní i zahraniční organizace, ale největší inspirací a hnací silou pro celý projektový tým byli sami sólo rodiče. Mnoho z nich je příkladem toho, že diamant vzniká pod tlakem. Jiné z nich chronický tlak ale oslabil a bez pomoci zvenčí mohou bojovat sami za sebe jen stěží. Pro ně i pro jejich děti je životně důležité, aby tato pomoc byla účinná. Je nám ctí, že vám můžeme příklady takové účinné pomoci představit v tomto sborníku. Věříme, že informace a zdroje v něm uvedené pomohou bořit mýty o sólo rodičích i vám. Eliška Kodyšová a Lucie Staňová, APERIO říjen 2014 zbořte s námi mýty o sólo rodičích! 5

6 2/ ÚVODNÍ SLOVO Velmi si vážím všech osamělých rodičů. Bez jejich nesmírného úsilí by velká část našich dětí nemohla vůbec žít v rodinném prostředí. Sama mám dvě děti a vůbec si nedovedu představit být na jejich výchovu a zajištění výživy sama. Setkala jsem se mnohokrát s názorem ze strany zejména některých bohatších mužů, že náš stát nesmyslně podporuje matky samoživitelky a že je potřeba jim nic nedávat, protože si svoji situaci zavinily samy. Takový názor považuji za naprosto nehorázný. Jsem si naopak vědoma, že náš stát dělá pro podporu rodin s dětmi naprosté minimum a že samoživitelky i samoživitelé jsou na tom, že vychovávají naši mladou generaci, velmi biti. Jako ministryně slibuji, že se budu snažit tuto situaci napravit. Prvním krokem je připravovaný návrh zákona o zálohovaném výživném. Všem rodičům, kteří sami vychovávají děti, bych chtěla moc poděkovat. Michaela Marksová-Tominová ministryně práce a sociálních věcí České republiky 6 sólo rodiče

7 3/ O PROJEKTU Rodiče samoživitelé/ky a trh práce Projekt mezinárodní spolupráce řeší nejen postavení rodičů samoživitelů/samoživitelek na trhu práce, ale i související oblasti jejich života. Pracujeme s klíčovými aktéry, kteří s rodiči samoživiteli pracují: úřady, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi a těmi, kteří mohou jejich situaci ovlivnit prosazováním a zaváděním opatření vedoucích ke zlepšení jejich situace v ČR (tvůrci/kyně politik, územní samosprávy). Přímo podporujeme i samotné sólo rodiče. Součástí projektu je i mapování úspěšné strategie ze zahraničí za spolupráce se zahraničními partnery (Miesto pod slnkom SK, One Family IE, One Parent Families Scotland a Single Parents Action Network UK) a sdílení těchto strategií a jejich propagace v ČR. Na to navazují aktivity vedoucí k úspěšnému přenosu zahraničního know-how do podmínek ČR. Výsledkem má být mj. iniciace potřebných změn v legislativě ČR a zavedení dalších opatření, která povedou ke zlepšení situace rodičů samoživitelů/ek. Projekt samozřejmě cílí i na samotné rodiče samoživitele/ky a na zvýšení jejich informovanosti a zlepšení jejich orientace při hledání pomoci. Připravili jsme: Analýzu situace sólo rodičů v ČR a zahraničí Sami na děti, sami na vše ostatní? Webové stránky určené pro sólo rodiče i pro ty, kdo s nimi pracují Sedm seminářů pro sólo rodiče a stejný počet seminářů pro odborníky v regionech NUTS2 Dvě setkání tematické sítě projektu s cílem připravit konkrétní návrh legislativních změn Závěrečný mezinárodní kulatý stůl V průběhu celého projektu si klademe za úkol šířit povědomí o situaci rodičů samoživitelů/ek na trhu práce mezi odbornou i širokou veřejnost, stejně jako informace o možnostech, jak tuto situaci zlepšit. Více na Realizace projektu je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt CZ.1.04/5.1.01/ o projektu 7

8 4/ PROGRAM MEZINÁRODNÍHO KULATÉHO STOLU Situace sólo rodičů v ČR Věra Kuchařová a Anna Šťastná (VÚPSV): Sólo rodiče v číslech Radka Dudová (SocÚ AV ČR): Jak živí rodinu sólo rodiče peníze, práce a sociální systém v ČR Eliška Kodyšová (APERIO): Sólo rodiče jako rodiče Práce s rodinami ohroženými chudobou Eva Litavská (Miesto pod slnkom, Slovensko): Aktivizácia osobnostných zdrojov na ceste z chudoby Jitka Mozorová (Na počátku): Možnosti pomoci a podpory těhotným ženám a maminkám s dětmi Kamila Tittelbachová (Women for women): Práce se sólo matkami v Praze Podpora fungujících vztahů Satwat Rehman (One Parent Families Scotland, Skotsko): Služby pro nezletilé rodiče a peer mentoring Blanka Krotká, Iva Chlebková (Centrum pro rodinu a sociální péči): Zkušenosti z otevřené skupiny pro sólo rodiče Ivana Janišová (Cestou necestou): Sanace rodiny a asistovaný kontakt Návrat na trh práce Stuart Duffin (One Family, Irsko): Program New Futures ; nové příležitosti, nové sebevědomí Tove Samzelius (Single Parent Action Network, Anglie): Podpora při návratu na trh práce: holistický přístup Legislativa Jana Seemanová (APERIO): Legislativa v zahraničí jako inspirace pro ČR? Michaela Franzová (MPSV): Změny připravované MPSV v oblasti neúplných rodin 8 sólo rodiče

9 5/ MEDAILONKY ORGANIZACÍ ZAPOJENÝCH V PROJEKTU

10 APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ (Česká republika) Vize Chceme společnost, ve které:... všichni rodiče bez rozdílu mají nezastupitelné postavení.... potřeby a role rodičů a rodiny jsou respektovány.... si všichni uvědomujeme význam rodičovství pro naši budoucnost.... rodiče mají dobré podmínky na trhu práce.... stát, obce a zaměstnavatelé aktivně podporují rodiče.... rodiče mají dost času, kompetencí, financí a informací být rodiči.... ženy a muži mají rovné postavení v rodině i na pracovním trhu. POSLÁNÍ Naší činností pomáháme... společnosti i státu porozumět rodičům a jejich potřebám.... vytvářet podmínky pro zdravé rodičovství.... rodičům růst spolu s jejich dětmi.... rodičům vyrovnat se s měnícími se nároky dětí i společnosti.... vytvářet v rodinách bezpečí a zázemí.... zaměstnavatelům vytvářet rovné podmínky pro muže a ženy.... přinášet do společnosti nová témata a trendy. Těžištěm naší práce jsou služby pro rodiče a pro ty, kdo s nimi pracují, resp. pro zaměstnavatele. K naplnění našich vizí ale působíme i na tvůrce politik a úřady: připomínkujeme věcné záměry zákonů a návrhy zákonů a dalších legislativních norem, připravujeme odborná stanoviska a analýzy. CO NABÍZÍME A KOMU APERIO nabízí služby budoucím a stávajícím rodičům, sólo rodičům, sociálně a zdravotně znevýhodněným rodičům a zaměstnavatelům ze soukromé i státní sféry. Pro rodičovskou veřejnost webová bezplatná právní a psychologická poradna webový průvodce porodnickými zařízeními v ČR kurzy, semináře a besedy informace v oblastech přípravy na rodičovství, výchovy, partnerských vztahů, harmonizace práce a rodiny webový informační prostor odborné publikace Pro odbornou veřejnost semináře a workshopy pro ty, kteří pracují s rodiči odborné komentáře a analýzy Pro zaměstnavatele analýzy rovných příležitostí (genderové audity), plány rovnosti vzdělávání a školení klíčových manažerů/ek, HR pracovníků/ic, zaměstnanců a zaměstnankyň odborné publikace Oceněním naší dlouhodobé práce bylo pro nás udělení statutu organizace přidružené k OSN, a to k její informační sekci DPI-NGO, které jsme získali na sklonku roku sólo rodiče

11 MIESTO POD SLNKOM (Slovensko) MIESTO POD SLNKOM, n.o. (nezisková organizace), vznikla v roku Poskytuje tieto všeobecne prospešné služby: Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti osobám v núdzi, zvlášť opusteným deťom, deťom v detských domovoch a neúplným rodinám Poskytovanie pomoci rodinám v kríze a náhradným rodinám Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany, výchovných a sociálnych programov v zmysle akreditácie udelenej MPSVaR Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre rôzne cieľové skupiny (rodiny v kríze, sociálne vylúčení občania, a iné) Realizuje vzdelávanie sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov pre sociálnu oblasť a pracovníkov obcí Realizuje projekty zamerané na skvalitnenie sociálnej práce, sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi Sprostredkovanie poskytovania supervízie a realizácia supervízie v pomáhajúcich profesiách registrovanými supervízormi neziskovej organizácie. Zajímalo nás Co potřebují rodiny sólo rodičů, se kterými se setkáváte, ze všeho nejvíc? Sólo rodičia najviac potrebujú dobré finančné zabezpečenie, ústretového zamestnávateľa a dostupné bývanie. Jak využíváte při své práci teorii citové vazby? Vzťahová väzba je emočné puto, ktoré sa vytvára medzi dieťaťom a materskou osobou v prvých rokoch života. Teóriu vzťahovej väzby (attachment alebo pripútanie) využívam najmä pri práci s náhradnými rodinami, ktoré prijímajú do svojich rodín deti s poruchou vzťahovej väzby a často nevedia identifikovať jej dopady a prejavy u detí. To sťažuje alebo aj znemožňuje úspešné fungovanie týchto rodín. Kvalita vzťahovej väzby má dopady na emocionálne zdravie, vzťahy a správanie napr. vyššie city počas celého života. Obnova vzťahovej väzby je u dieťaťa, ktoré bolo svedkom domáceho násilia, tiež veľmi dôležitá. Prežitá trauma aj v súvislosti s násilím je rizikovým faktorom pre vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby. Je to oblasť, v ktorej osamelé matky, ktoré boli vystavené domácemu násiliu, a ich deti potrebujú odbornú pomoc. V každom prípade je to závažný problém, ktorý sa netýka len zanedbávaných a opustených detí, ale aj deti ostatných sólo rodičov, najmä matiek, môžu byť ohrozené už len tým že tieto ženy musia z existenčných dôvodov deti opustiť pomerne skoro a vrátiť sa do práce. Proč vlastně pracovat s rodinami sólo rodičů? Rodiny sólo rodičov pomoc a podporu, ako aj profesionálne poradenstvo určite potrebujú. Musia zvládať oveľa viac problémov pri udržaní rodiny, zabezpečení všetkých jej úloh a funkcií, a to všetko s polovičným personálnym zabezpečením. medailonky organizací zapojených v projektu 11

12 ONE FAMILY (Irsko) Organizace One Family věří v takové Irsko, kde se všem rodinám dostává stejné péče a jsou rovnoprávné ze sociálního, finančního i právního hlediska, a tak si mohou vytvářet vlastní pozitivní budoucnost. One Family směřuje své úsilí k tomu, aby zajistila pozitivní a rovnoprávnou budoucnost pro všechny rodinné příslušníky neúplných rodin v Irsku a dokázala změnit přístupy, služby, politiku i samotné životy. Společně s rodinami s jedním rodičem a těmi, kteří s nimi pracují, jsme odhodláni dosáhnout rovnoprávnosti a respektu pro všechny rodiny. Kromě úsilí o zásadní strukturální změny podporujeme jednotlivé neúplné rodiny v jejich rodičovských kompetencích i v době změn rodinného i pracovního života. Spolupracujeme i s lidmi prožívajícími krizi v těhotenství. Jsme si vědomi toho, že každá rodina je jedinečná. Proto se zaměřujeme na rodinu a snažíme se dosáhnout pozitivních změn v životě rodičů i dětí. Zajímalo nás Proč je důležité podporovat rodiny s jedním rodičem? One Family je přesvědčena o tom, že všechny děti mají vyrůstat v milující rodině, která poskytuje bezpečné, zdravé a milující prostředí. Naším posláním je zlepšovat život neúplných rodin v Irsku prostřednictvím posilování osobních i profesionálních dovedností sólo rodičů tak, aby pro svoji rodinu dokázali zajistit nejlepší možný osud. Jaké jsou hlavní zásady, jak pomoci sólo rodičům najít si práci? Nejlepší cesta z chudoby je mít možnost dobře placeného zaměstnání. Nicméně k zajištění podpory sólo rodičů při dosahování jejich kariérních cílů a nalezení trvale udržitelného zaměstnání jsou nutné určité postupy. Slaďování práce a rodičovství představuje skutečnou výzvu: práce nesmí jít na úkor rodičovství, ale má být spíše něčím, co musí být v souladu s důležitou rolí rodiče. Nesmíme zapomenout na to, že sólo rodiče nejsou homogenní skupinou, naopak představují velmi různorodou skupinu s různými potřebami i zkušenostmi. Představme si, že by se během 15 let podařilo vyřešit všechny problémy sólo rodičů. V jaké situaci by byli sólo rodiče v Irsku a jak by se jejich situace lišila od té dnešní? Díky snaze One Family by se v roce 2029 ti, kteří sami zvládají rodičovskou roli, těšili respektu a pozitivnímu přijetí. Dosáhli bychom chápající společnosti, která ke všem přistupuje stejně a zcela bez předsudků. Podařilo by se nám zajistit, že na všech rodinách záleží (viz naše kampaň All Families Matter) a že je irská ústava revidována s ohledem na rodinu. V současné době irská ústava uznává a chrání pouze takovou rodinu, kde rodiče jsou manželé. 12 sólo rodiče

13 ONE PARENT FAMILY SCOTLAND (Skotsko) One Parent Families Scotland, založená v roce 1944, je jedinou národní organizací ve Skotsku, jejímž hlavním posláním je pracovat s neúplnými rodinami a v jejich prospěch na celém území Skotska. Naším nejdůležitějším cílem je zlepšovat životy sólo rodičů a jejich rodin, umožňovat jim, aby dokázali využívat životní příležitosti a naplnili svůj životní potenciál. OPFS poskytuje širokou škálu služeb sólo rodičům a jejich dětem ve venkovských i městských komunitách po celém Skotsku a dokonale zná a chápe problémy, se kterými se potýkají. Intenzivně vnímáme potřeby neúplných rodin ve stále se měnícím prostředí, jak ve smyslu praktických služeb, tak zejména ve smyslu možnosti využívání těchto služeb. Našich cílů a záměrů se snažíme dosáhnout prosazováním změn na třech rozdílných úrovních: na úrovni rodiny, komunity i společenské struktury. Hlásíme se ke společnému závazku rozvoje komunity. Pro úspěšnost našich činností hraje zásadní roli efektivní spolupráce a zapojení komunit, což nám umožňuje spolupráci s rodinami a posilování komunit, ve kterých žijí, zlepšování jejich schopnosti a odolnosti zvládat vše, a to jak sami tak i společně. Na strukturální úrovni pokračujeme v úzké spolupráci s našimi partnerskými organizacemi, a to jak místně, tak i na národní úrovni. Snažíme se ovlivnit politiku, postavit se předsudkům i stigmatizaci, podílet se na koncepci služeb a tak zaručit, aby názory sólo rodičů byly zohledněny jak ze strany tvůrců politik, tak i těmi, kteří tyto služby plánují. Pro samotnou rodinu jsme schopni poskytovat celou řadu praktických služeb s důrazem na: služby péče o děti; podporu rodin a rodičovství včetně práce s dětmi a mládeží; služby v oblasti hledání zaměstnání; konzultace a informace; finanční poradenství a možnosti dávek sociální podpory. medailonky organizací zapojených v projektu 13

14 Zajímalo nás Jak dlouho OPFS pracuje se sólo rodiči? Proč se domníváte, že je důležité pracovat s touto skupinou rodičů? OPFS pracuje se sólo rodiči již 70 let, což samo o sobě představuje úspěch! Víme, že před sólo rodiči stojí jeden z nejtěžších a nejnáročnějších úkolů mít výlučnou odpovědnost za své děti a být živitelem či živitelkou celé rodiny. Domníváme se, že tato úloha zasluhuje úctu a podporu prostřednictvím náležitého a vhodného zaměstnání, sociálních výhod a podpory, pracovního prostředí i veřejných služeb zohledňujících potřeby rodiny. Za posledních 5 let One Parent Families Scotland vytvořila a získala ocenění za inovativní program Transforming Lives Young Parents ( Měníme životy mladých rodičů ) pro rodiče ve věku let. Proč se domníváte, že tento program je tak efektivní a úspěšný? Program Transforming Lives Young Parents je holisticky pojatý podpůrný program na pomoc zranitelným mladým osamělým matkám, který jim napomáhá čelit překážkám, poskytuje jim rodinnou podporu a základní dovednosti k získání zaměstnání a také posiluje napojení mladých rodičů a jejich rodin na běžné služby. Tento projekt byl oceněn jako efektivní při zvyšování sebevědomí mladých rodičů a při poskytování podpory a dovedností, které jsou potřebné pro nalezení jejich životní cesty. Úspěch tohoto programu je založen na mentorování pro mladé sólo rodiče těmi, kteří mají osobní zkušenost s danou situací. Tento klíčový prvek se ukázal být jako velmi úspěšný při zapojování, podpoře a přípravě mladých rodičů na vlastní budoucnost. Můžete nám říci více o službě peer mentoringu a jakou hlavní výhodu pro sólo rodiče přináší? Program pro mladé osamělé rodiče s využitím peer mentoringu (Lone Parent Peer Mentoring) je vyzkoušeným a úspěšným modelem pro zapojení mladých sólo rodičů i těch sólo rodičů, kteří potřebují vyšší míru podpory. Tento unikátní program dosahuje lepších výsledků tím, že školí mladé sólo rodiče jako peer mentory (mentor s osobní zkušeností s danou situací), kteří pak pro skupinu ohrožených klientů představují pozitivní vzory. Vyškolení peer mentoři podporují nezletilé rodiče jak individuálně (jeden školitel věnující se vždy jednomu klientovi či klientce), tak skupinově. Cílem je napomoci jim zlepšit zdravotní i sociální aspekty života dětí, vybudování sebedůvěry mladých matek, napomáhání vytvoření citové vazby a přilnutí, zlepšování znalostí a porozumění problematice rodinných financí u mladých matek, a přípravě mladých sólo rodičů na další život. Hlavní výhodou zapojení služby peer monitoringu je to, že mentor působí jako jediný kontaktní bod pro mladou matku, vystupuje v jejím zájmu a snaží se posílit její sebevědomí, sebeúctu a schopnost využívat běžné služby. Mentoři podporují mladé rodiče po celou dobu projektu, což může znamenat období od časného těhotenství až zhruba do věku tří let dítěte. 14 sólo rodiče

15 SINGLE PARENT ACTION NETWORK (Velká Británie) SPAN je charitativní organizace sídlící v Bristolu s celonárodní působností, která vznikla z iniciativy samotné komunity. Naší vizí je zapojovat a posilovat sebevědomí neúplných rodin žijících v chudobě a izolaci, s různým původem a kulturou, zlepšovat jejich životy a hrát důležitější roli ve společnosti. Tuto vizi realizujeme prostřednictvím: kampaní za takové přístupy a služby, jež podporují sólo rodiče a další znevýhodněné rodiny za účelem zlepšení jejich životních možností. SPAN pracuje tak, aby názory komunity byly slyšeny na místech, kde se rozhoduje počínaje radnicí v Bristolu, přes britský parlament ve Westminsteru až po Evropský parlament výzkumu zaměřujícího se na problémy, kterým čelí sólo rodiče, další znevýhodnění rodiče a jejich rodiny. Aktivně zapojujeme rodiče do procesu, který jim dává příležitost vyslovovat názory a být slyšeni nabídky online podpory sólo rodičů prostřednictvím naší specializované internetové stránky One Space. Tato stránka poskytuje sólo rodičům příležitost využívat individuální poradenství, nabízí konzultace o celé škále námětů, možnost diskuse s ostatními o podobných situací na diskusních fórech, informace a přístup k online vzdělávání podpory rodičů jak ve skupinách, tak individuálním poradenstvím. Realizujeme inkluzivní rodičovský program Strengthening Families, Strengthening Communities (Posilování rodin, posilování komunit) a máme specializovaný tým na podporu rodičů, ve kterém pracuje odborník na podporu otců a pracovník hovořící somálsky celé řady vzdělávacích programů pro dospělé ve spolupráci s dalším a vyššími vzdělávacími institucemi, které podporují osobní rozvoj rodičů, dovednosti a schopnosti uplatnit se na pracovním trhu péče o děti rodičů využívajících služby SPAN a rovněž členů širší komunity partnerské spolupráce a networkingu s členskými organizacemi. Zajímalo nás Co je hlavním cílem SPAN při práci s neúplnými rodinami? Jaké jsou podle Vaší zkušenosti hlavní problémy rodičů ve Velké Británii / Bristolu? Hlavním cílem SPAN je pracovat se sólo rodiči a posilovat jejich sebevědomí tak, aby měli vlastní život pod kontrolou. SPAN se zaměřuje na práci se sólo rodiči, kteří čelí několikanásobným znevýhodněním, a na sociální začleňování. Mezi problémy, před kterými rodiče stojí, patří: Dopad chudoby na každodenní životy rodičů a dětí. Celkem 75 % všech dětí vyrůstajících v chudobě v Bristolu žije v domácnosti se sólo rodičem. medailonky organizací zapojených v projektu 15

16 Zajímalo nás Obtíže při slaďování pracovních a rodinných odpovědností díky kombinaci nedostatečné infrastruktury péče o dítě a takového zaměstnání, které vychází vstříc potřebám rodin. Nedostatek podpory při získávání vyšší kvalifikace (středoškolské a vyšší vzdělání), která by rodičům umožnila získat udržitelné zaměstnání s dostatečným výdělkem, a tak se vymanit z chudoby. Dopad sociálních reforem a nedávných škrtů, znamenajících snížení příjmu pro nezaměstnané i pracující sólo rodiče. Cena a dostupnost flexibilní péče o děti, obzvláště v sociálně znevýhodněných oblastech. Dopad domácího násilí a časté problémy s duševním zdravím. Zpřísněné požadavky na uchazeče o zaměstnání a riziko sankcí, pokud uchazeč tyto požadavky nesplňuje. Pokud je rodič sankcionován, pak ztrácí všechny své dávky na určitou dobu, což často vede k prohlubování zadluženosti. Dluhy a finanční problémy. Jazykové bariéry a problémy s gramotností mnoha našich klientů, kteří do Velké Británie přijeli jako uprchlíci. Nabízíte jedinečnou podporu online internetovou stránku One Space pro sólo rodiče. Můžete nás stručně seznámit s tím, jakou podporu nabízí? OneSpace.org.uk je národní podpůrná a informační internetová stránka, s průměrně zobrazeními stránky denně, s jedinečnými návštěvníky (trávících průměrně 2 minuty na těchto stránkách; z nichž zhruba 20 % je na stránkách déle než 6 minut). 20 % návštěvníků se na stránku opakovaně vrací, z nichž většina jsou pravidelní uživatelé (nebo čtenáři) internetových fór. Tato internetová stránka nabízí informace, možnost umísťovat vlastní příspěvky a podporu sólo rodičů prostřednictvím následujících služeb: Ask the expert (Zeptejte se experta): Jedná se o kombinaci příspěvků uživatelů a konzultací, a to jak interních expertů, tak i těch, se kterými máme dohodu o spolupráci. Zabývá se zejména problematikou financí a zadluženosti (včetně dávek), domácím násilím, dotazy na místní služby, nabízí poradenství v oblasti partnerských vztahů a rodičovství a právní poradenství. Otázky jsou zodpovídány průměrně do týdne, nicméně odpovědi na některé otázky právního charakteru mohou trvat až dva týdny. Forum (Fórum): Jedná se o tradiční diskusní skupinu s tisíci registrovanými uživateli, průměrná denní návštěvnost je 300 až 500 zobrazení, s 5 až 10 novými příspěvky denně. Informativní články: OneSpace.org.uk uveřejňuje měsíčně průměrně 4 nové články o celé řadě témat, počínaje dovolenou až po domácí násilí. Informace jsou poskytovány v oblastech jako partnerské vztahy, jak se vyrovnat s rozchodem, děti, finance a zkvalitnění vlastního života. 16 sólo rodiče

17 Your Local : databáze místních služeb a uživatelských skupin. Původním záměrem bylo poskytnout určitý internetový prostor, který by si uživatelé mohli sami spravovat a udržovat, nicméně museli jsme vyčlenit jednoho člena našeho týmu, aby tuto databázi aktualizoval. Life Check Tool : nástroj, který byl vyvinut pro uživatele, aby mohli sami sledovat svůj osobní rozvoj. Vývoj tohoto softwaru nebyl nikdy úplně dokončen, tento nástroj je poněkud těžkopádný a je málo využíván. Online Learning ( Výuka online ): přitahuje značnou pozornost (přibližně 15 až 20 % uživatelů). Mezi nejoblíbenější kurzy patří osobní rozvoj, jako je například Freedom Programme a kurz Asertivita pro každý den. Tato oblast bude v budoucnu dále rozvíjena. Máte zpětnou vazbu, zdali je online podpora pro sólo rodiče efektivní? OneSpace.org.uk shromažďuje zpětnou vazbu od uživatelů minimálně dvakrát ročně prostřednictvím formálního internetového průzkumu a prostřednictvím četných komentářů, které jsou na Fóru zveřejňovány. Spokojenost je obvykle velmi vysoká, nejčastější stížností je, že obsah stránek je příliš obsáhlý a některá témata se těžko vyhledávají. 95 % uživatelů je spokojeno s naší ovou podporou; více než 90 % uživatelů považuje naše internetové stránky za užitečné. Uvádíme dva příklady citátů z posledního průzkumu: Nic bych neměnila je to úžasné. One Space jsem použila již podruhé a jsem neobyčejně vděčná za veškerou pomoc, které se mi v obou případech dostalo. Budu ji doporučovat každému, včetně svých klientů (pracuji jako konzultantka a poskytuji informace). Poskytnuté rady mi daly sebedůvěru, abych něco začala dělat. One Space je cenným a důležitým útočištěm pro sólo rodiče, kteří mají pocit, že jim nikdo nenaslouchá. Tuto stránku navštěvuji vždy, když se necítím dobře a kdy je otec mého syna manipulativní a jeho chování mne frustruje. Při čtení Fóra si uvědomuji, že v tom nejsem sama, a zkušenosti druhých mi dávají sílu. Pevná vůle a odhodlanost jiných žen vytrvat a čelit všem protivenstvím mne inspirují. medailonky organizací zapojených v projektu 17

18 18 sólo rodiče

19 6/ PREZENTACE A VYSTUPUJÍCÍ Tématický okruh Situace sólo rodičů v ČR Věra Kuchařová, Anna Šťastná: Sólo rodiče v číslech Z hlediska demografického roste podíl neúplných rodin mezi rodinami celkově a mění se jejich struktura. Relativně klesá podíl rozvedených osob v čele domácnosti, a naopak se zvětšuje podíl svobodných osob, a to zejména mladých žen do 24 let, mírně roste podíl mužů v čele neúplné rodiny. Tato sociodemografická heterogenita se promítá do nerovností v životních podmínkách sólo rodičů a jejich dětí. Obecně mají především ztíženou roli z hlediska slaďování rodiny a zaměstnání, což má důsledky v životní úrovni neúplných rodin a plnění rodičovské role. Neúplné rodiny jsou více ohroženy chudobou. Ačkoliv např. celkově je zaměstnanost osamělých matek vyšší než těch z úplných rodin, jsou však zejména v době péče o velmi malé děti více ohroženy nezaměstnaností. Cílem příspěvku je poukázat na souvislosti mezi sociodemografickýchmi a socioekonomickými charakteristikami neúplných rodin v jejich heterogenitě s životními podmínkami a sociálními riziky rodin samoživitelek. PhDr. Anna Šťastná, Ph.D. vystudovala sociologii na FF UK (2006) a demografii na PřF UK (2011). Od r působí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., kde se zaměřuje na rodinnou politiku, demografické chování a sociologii rodiny. PhDr. Věra Kuchařová, CSc. je výzkumnou pracovnicí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, kde vede tým rodinné politiky. Dlouhodobě se zabývá problematikou sociologie rodiny, rodinného chování, harmonizace rodiny a zaměstnání a také otázkami sociální ochrany, především sociálně právní ochrany dětí. V rámci svého zaměření se věnuje také odlišnostmi rodinného života a životních podmínek úplných a neúplných rodin, např. okolnostem nestability rodiny, srovnání životních podmínek úplných a neúplných rodin a předpokladům a strategiím při slaďování rodiny a zaměstnání samoživitelek oproti ženám žijícím v manželství nebo partnerství. Motto: Podpořme právo všech dětí na rodičovskou péči tím, že pomůžeme jejich rodičům ji poskytovat nezávisle na formě rodinného soužití. prezentace a vystupující 19

20 Radka Dudová: Jak živí rodinu sólo rodiče peníze, práce a sociální systém v ČR Jaká je ekonomická situace sólo rodičů v České republice? Jaké strategie volí pro zajištění důstojné životní úrovně své rodiny? Jak štědrý je český sociální systém k osamělým rodičům ve srovnání s jinými evropskými zeměmi? Prezentace R. Dudové se pokusí odpovědět právě na tyto otázky, a to na základě dostupných statistik a studií a vlastního kvalitativního výzkumu porozvodového mateřství. Oproti převládajícím stereotypům data ukazují, že hlavní strategií obživy a zajištění rodiny je vlastní pracovní aktivita sólo matky pracují ve větší míře a více hodin nežli matky žijící s partnerem, a na dávky sociální podpory se spoléhají jen v relativně malé míře v určitých obdobích svého života. PhDr. Radka Dudová, Ph.D. je výzkumnou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Ve své práci se zaměřuje na analýzu politik a institucí v oblasti péče o děti a o seniory. Provádí kvalitativní výzkum současných proměn partnerského a rodinného života, včetně problematiky sólo rodičovství. Motto: Nejdůležitější je nakonec láska, a té máme dost. Eliška Kodyšová: Sólo rodiče jako rodiče Mezi dětmi vyrůstajícími se sólo rodičem a dětmi z úplných rodin existují rozdíly co do školních výsledků a celkové psychické pohody, a to i dlouhodobě. Příspěvek shrnuje zjištění o hlubších příčinách těchto rozdílů, kterými jsou rodičovské kompetence, rodinný konflikt, chudoba a přetížení sólo rodiče. Dále se zamýšlí nad vhodnými intervencemi vycházejícími především z teorie citové vazby (J. Bowlby) a self-efficacy (A. Bandura). PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. působí v organizaci APERIO Společnost pro zdravé rodičovství jako metodická vedoucí projektu Rodiče samoživitelé/ky a trh práce. Psycholožka, lektorka, psychoterapeutka; ve své práci se dlouhodobě zaměřuje na rodiče, rodičovství a tranzitorní momenty spojené s tímto obdobím. Motto: Nemůžeš napojit ostatní, je-li tvůj vlastní pohár prázdný. 20 sólo rodiče

Psychosociální poradenství a intervence při práci se sólo rodiči

Psychosociální poradenství a intervence při práci se sólo rodiči Psychosociální poradenství a intervence při práci se sólo rodiči Zkušenosti z UK, Irska a ze Slovenska APERIO Společnost č pro zdravé rodičovství 13. ledna 2013 Silvie Novotná Navštívené organizace Slovensko

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s.

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s. ProŽeny Třebíčské centrum o.s. ProŽeny - cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních, motivačních a podpůrných aktivit přispět ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídících

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodinná politika na úrovni obce Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodina neexistující konsenzus je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti, není soukromou záležitostí jednotlivců,

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více