Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách"

Transkript

1 Název prjektu: Pdpra invativních metd a frem výuky přírdvědných předmětů na středních šklách Prjekt je realizván Ostravsku univerzitu v Ostravě a sedmi partnerskými středními šklami, jednu z nich je i naše škla - Obchdní akademie v Českém Těšíně. Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.24/ Příjemce dtace: Ostravská univerzita v Ostravě Operační prgram: Vzdělávání a knkurenceschpnst Oblast pdpry: 1.1 Zvyšvání kvality ve vzdělávání Realizace: 06/ /2014 Výše finanční dtace: ,84 Kč Stručný bsah prjektu: Prjekt je zaměřen na zlepšvání pdmínek pr výuku přírdvědných předmětů na středních šklách a zvyšvání mtivace žáků ke vzdělávání v těcht brech. Prjekt přispěje ke zvýšení mtivace žáků ke studiu přírdvědných předmětů na 7 SŠ v MSK prstřednictvím vyvinutí metdiky implementace prjektvé metdy vyučvání a invativních ICT pmůcek d vyučvání přírdvědných předmětů. Primární pzitivní dpad na žáky je realizván pmcí zavádění invativních metd výuky přírdvědných předmětů, sekundární dpadem je zvýšení kmpetencí pedaggických pracvníků, kteří s žáky pracují na tvrbě šklníh prjektu. Klíčvé aktivity prjektu: 1. Zlepšvání pdmínek pr výuku přírdvědných brů - invativní pmůcky a výukvé materiály pr výuku přírdvědných předmětů 2. Zlepšvání pdmínek pr výuku přírdvědných brů - využívání invativních pmůcek - kurzy pr učitele 3. Zvyšvání mtivace žáků ke vzdělávání v přírdvědných brech - implementace invativních přístupů k výuce 4. Zvyšvání mtivace žáků ke vzdělávání v přírdvědných brech - šklní prjekty Aktivity: pršklení pedaggických pracvníků partnerských škl pr práci s ICT pmůckami (měřicí sady) přízení ICT pmůcek (měřicí sady) implementace ICT pmůcek d výuka přírdvědných předmětů na partnerských šklách vytvření metdiky implementace ICT pmůcek a metdiky prjektvéh vyučvání vytvření sbírek úlh pr prvádění experimentů na šklách příprava dluhdbých šklních prjektů s využitím ICT pmůcek v přírdvědných předmětech vyhdncení šklních prjektů na víkendvém wrkshpu a vyhlášení nejlepšíh prjektu Cíle prjektu: zlepšení pdmínek pr výuku přírdvědných předmětů na středních šklách MSK

2 pdnícení zájmu studentů další vzdělávání v blasti přírdních věd rzvíjení individuálníh ptencinálu studentů psílení dynamickéh rzvje žáků, tvřivsti, schpnsti vyhledávat a pracvat s infrmacemi a s nvými technlgiemi Prjekt je realizván ve splupráci s níže uvedenými partnerskými šklami: Gymnázium a Obchdní akademie, Orlvá, příspěvkvá rganizace Gymnázium, Český Těšín, příspěvkvá rganizace Gymnázium Františka Živnéh, Bhumín, Jana Palacha 794, příspěvkvá rganizace Gymnázium s plským jazykem vyučvacím - Gimnazjum z Plskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvkvá rganizace Obchdní akademie, Český Těšín, Skla Tůmy 12, příspěvkvá rganizace Střední škla htelvá, bchdní a plygrafická, Český Těšín, příspěvkvá rganizace Prjektvý tým: dc. PaedDr. Jana Škrabánkvá, Ph.D., veducí prjektu Bc. Filip Gszler, prjektvý manažer Ing. Jana Uhlařvá, finanční manažerka Krdinátr a metdik za OA Český Těšín: PaedDr. Mnika Janáskvá Průběh prjektu na naší škle: Šklní rk 2013/14 - šklení pedaggů, seznámení s pmůckami - pstupné pužívání měřících systémů ve výuce, během labratrních prací - práce na 2 celrčních prjektech: Studenti z řad zájemců prváděli pmcí mderních systémů pravidelná měření jak ve škle, tak v terénu. Karlina Pastrňákvá a Alžběta Bazgiervá z 1.A zkumaly Vliv hluku na zdraví člvěka. Děvčata dšla k velmi zajímavým výsledkům jsu sučástí závěrečné práce, která je uvedena na dalších stránkách. Natálie Klimszvá a Natálie Michalcvá z 1.A se zabývaly hygienickými pdmínkami ve třídě, měřeními zkumaly, jaký vliv má větrání na mnžství xidu uhličitéh a kyslíku v zaplněné třídě a následně na kncentraci žáků. Pravdu je, že bez větrání vydrželi jejich splužáci ve třídě maximálně 4 hdiny. Studentky na pdzim 2014 čeká výjezdní víkendvý wrkshp v Beskydech, kde budu supeřit s statními šklami nejlepší prjekt.

3 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE ŠKOLNÍHO PŘÍRODOVĚDNÉHO PROJEKTU Obchdní akademie, Skla Tůmy 12, Český Těšín, příspěvkvá rganizace "Hluk klem nás a jeh vliv na zdraví člvěka" Karlína Pastrňákvá, Alžběta Bazgiervá, žákyně 1.A Eknmickéh lycea PaedDr. Mnika Janáskvá, metdik za šklu Vytvřen v rámci prjektu Pdpra invativních metd a frem výuky přírdvědných předmětů na středních šklách, reg. č. CZ.1.07/1.1.24/

4 Úvd V rámci předmětů fyzika, chemie, bilgie (na bru Eknmické lyceum) a základy přírdních věd (na bru Obchdní akademie) se snažíme prpjit terii s praktickým živtem, především zaměřenu na lidské zdraví a jeh chranu. V rámci kapitly Vlnění prbíráme zvuk, zdrje zvuku, úrveň hlasitsti a mžnsti pškzení lidskéh sluchu. Mladí lidé velmi čast psluchají hlasitu hudbu na kncertech, disktékách neb d sluchátek a neuvědmují si, že si mhu pškdit sluch. Prt jsme si tt téma zvlili k pdrbnějšímu przkumání. Děvčata zapjená d měření pstupně seznámí své vrstevníky s výsledky svéh měření. Cíl práce a pužité metdy Cílem prjektu je uvědmit si, že neustále žijeme v hluku a že hluk má velký pdíl na našem zdraví. Hluk se stal "prkletím" mderní dby. Více než plvina Evrpanů žije v lkalitách, kde je hluk tak silný, že hržuje lidské zdraví. Metdy pužité v prjektu: praktická měření na různých místech (škla, dmv, cesta d škly, vlný čas) čidlem z EdLabu neb klasickým hlukměrem, vyhdncení pmcí Excelu (zjišťvání maximálních a průměrných hdnt pmcí excelvských funkcí), zpracvání prezentace v PwerPintu, natčení videa a jeh zpracvání. Teretická část Žádná speciální teretická příprava neprbíhala. Ptřebné infrmace jsme hledali na Internetu (viz zdrje). Nejdůležitější infrmace využitelné v prjektu: Lékařské i statistické studie dkazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví. Sluch prvtně služí člvěku především jak varvný systém. Organismus kvůli tmu reaguje na hluk jak na pplašný signál a spuští celu řadu mechanismů. Dchází například ke: zvýšení krevníh tlaku zrychlení tepu stažení periferních cév zvýšení hladiny adrenalinu ztrátám hřčíku Hluk má pměrně významný vliv na psychiku jedntlivce a čast způsbuje únavu, depresi, rzmrzelst, agresivitu, nechtu, zhršení paměti, ztrátu pzrnsti a celkvé snížení výknnsti.dluhdbé vystavvání nadměrnému hluku pak způsbuje vyský krevní tlak, pškzení srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity rganismu, chrnicku únavu a nespavst. Výzkumy prkázaly, že výskyt civilizačních chrb přím vzrůstá s hlučnstí danéh prstředí. Jelikž sluch funguje, i když člvěk spí, hluk během spánku snižuje jeh kvalitu i hlubku. Dluhdbě se t pak prjevuje již zmíněnu trvalu únavu. Všebecně známým účinkem hluku na zdraví je pak pchpitelně pničení sluchu. K němu může djít buď při krátkdbém vystavení hluku přesahujícímu 130 db ( něc větší hluk, než vydává startující letadl), neb častému a dluhdbému vystavvání hluku nad 85 db (např. velmi hlasitá hudba). K pškzení sluchu ale může vést i dluhdbé vystavvání se hluku klem 70 db, cž je běžná úrveň hluku pdél hlavních silnic. Za hlavní příčinu sluchvé ztráty není již v sučasné dbě pvažván stárnutí, ale hlukvá zátěž. Pškzení sluchu je přitm většinu nevratné. Nejčastější zdrje hluku jsu: dprava, především autmbilvá průmysl stavební činnst

5 hudba hluk spjený s bydlením (dmácí sptřebiče) Hluk z dpravy půsbí bez přestání, ve dne v nci, 365 dnů v rce (autmbilvá dprava utichá každrčně jen na krátku chvíli při příchdu nvéh rku). Kd bydlí u frekventvané silnice, hluku z dpravy se prstě vyhnut nemůže. Nástrje chrany před hlukem Venkvní hluk zeleň tři metry širký pás zeleně dkáže snížit hluk čtvrtinu. prtihlukvé stěny musí být vyprjektvány tak, aby hluk jen nedrážely, ale phlcvaly, důležitý je i jejich vzhled. Vždy se však jedná prstrvu bariéru a prtihlukvé stěny je tedy třeba umisťvat s citem. snížení rychlsti, rganizační změny v dpravě snížení pčtu jízdních pruhů, zúžení vzvky, zpmalvače (retardéry) jakákliv patření ve prspěch zklidnění dpravy mají pzitivní vliv i na míru hlukvé zátěže. výměna pvrchu vzvky některé pvrchy vzvky mhu snížit hluk až 12 db. Vnitřní hluk prtihlukvá kna sníží hluk prnikající d místnsti až 75%. Nevýhdu je, že se efekt prtihlukvéh kna ztrácí, pkud jej tevřete. rganizační změny v bytě přesunutí lžnice d klidnější části bytu (např. s kny d dvra), pkud t jde. Ochrana lidskéh zdraví před hlukem je zaktvena v zákně č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví, knkrétně v tht zákna. Limity pr hluk jsu pak pdrbně stanveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Základní limity pr venkvní hluk (např. u bytných dmů) jsu následující: venkvní hluk den (6:00-22:00) nc (22:00-6:00) základní limit pr hluk jiný, než z dpravy 50 db 40 db pr hluk ze silniční dpravy 55 db 45 db pr hluk z železniční dpravy 55 db 50 db pr hluk z hlavních silnic 60 db 50 db Základní limity pr vnitřní hluk (uvnitř bytných místnstí) jsu následující: vnitřní hluk den (6:00-22:00) nc (22:00-6:00) základní limit 40 db 30 db pr hluk ze silniční dpravy (neplatí pr stavby dknčené p , u nich se pužije základní limit) 45 db 35 db pr hluk z hudby, zpěvu a řeči 35 db 25 db U vnitřníh hluku stanví nařízení vlády zvlášť limity pr zdravtnická zařízení a různé veřejné budvy (prdejny, sprtvní haly + 20dB, škly + 5dB, restaurace +15 db, apd.).

6 Praktická část Měření prbíhala ve třídách, na chdbách během hdin i přestávek (prvnávali jsme prstředí základní škly a střední škly), prbíhala měření v dmácnstech děvčat (sekačka na zahradě, rbt v kuchyni, pračka neb fén v kupelně,...), v terénu (ftbalvé utkání, vlakvé nádraží, rušná silnice, prtihlukvé zábrany, vliv plastvých ken v dmácnsti). Měřili jsme pmcí čidla z EdLabu a pmcí klasickéh hlukměru. Děvčata navštívila i lékařku z ORL a natčila s ní vide mžnstech pškzení lidskéh sluchu. Knkrétní měření - viz následující ukázky. Veškeré výsledky budu zpracvány d prezentace a prvnány s limity vycházejícími z nařízení vlády č. 148/2006 Sb., chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dmácnst Televize: max 69,8, min 37,1 Pískání: max 97,4, min 27,8 Tekucí vda (malý prud) : max 65,8, min 31,3 Psí pískací hračka : max 99,2, min 47,3 Varná knvice : max 78,5, min 60,4 Rzbalvání bnbnu max 65,6, min 37,6 Sprcha : max 80,9, min 61,4 Fén - max 79, průměrná hdnta 71 db - viz graf Ftbal Nrmální : max 92,1 db, min. 85,0 db Řehtačka na ftbale (vzdálenst zhruba 8 metrů) : max 80,2, min 68,8 Rzhlas: max 99,6, min 67,4 Pkřiky fanušků pravidelně( asi 1 min) : max 102,1, min 62,8 Fanušci s bubny : max 93,0, min 65,5

7 Zahrada Pila : max 101,4, min 37,0 Sekačka - max 117,8 db, průměr 46,7 db - viz graf: Dprava Vlakvé nádraží Č. Těšín: max 94,4 db, min 67,5 db Odpčívadl dálnice E75 v Třinci: max 107,6, min 81,5 db Měření u silnice v bytné zóně (za prtihlukvu bariéru) - max 75,4 db, průměr 44,2 db - viz graf:

8 Měření z bydlí při tevřeném kně - max 73,6 db, průměrná hdnta 48,3 db - viz graf: Měření z bydlí, snížení intenzity hluku při zavření ken - max 76,4 db před zavřením kna, max 60,3 db p zavření kna, průměrná hdnta p zavření kna 42,8 db - viz graf Přírda Čtyřmezí: max 48,8 db, min 37,8 db Kamenný park Hrní dvůr: max 63,9 db, min 38,7 db

9 Třída Přestávka 10 minut na střední škle v prvním rčníku - max 86,4 db, průměrná hdnta 64,8 db - viz graf Ve vyšších rčnících se úrveň hluku pdstatně snižuje. Vyučvací hdina na základní škle (při samstatné práci žáků - na grafu hdnty nejsu ani zaznamenány, d sekundy přestávka - hdnty až nad 100 db!); v hdině max 85,4 db; přestávce max 103,3 db, průměrná hdnta 69,2 db

10 Hdina fyziky na ZŠ (9. rčník) - nad 100 db - aplaus a ptlesk žáků, průměr 58,7 db Hdina fyziky na ZŠ (9. rčník) - sledvání videfilmu - max 84,3 db, průměr 59,3 db

11 Závěr Naše měření ukázala, že se většinu dne phybujeme v prstředí neustále překračujícím limity hluku. Intenzita hluku ve škle je alarmující. Základní limit pr škly je překrčen prakticky neustále. Jak se pak mají žáci sustředit na výuku? Přestávky mají služit k dpčinku, je tmu skutečně tak, jestliže průměrná hdnta intenzity hluku je 69 db? Při cestě dmů ze škly a následně dma žáci velmi čast psluchají hlasitu hudbu, převážně ze sluchátek. Nadmíra hluku způsbuje pdráždění, nervzitu; je t ideální stav pr učení se a přípravu d škly? A t vůbec nebereme v úvahu fakt, že díky hlasité hudbě jducí přím d uší, lidé nevnímají klí, blížící se nebezpečí (např. aut, mtrku atd.). Klidné zóny lze najít v přírdě. Prč i tam mladí lidé nsí sluchátka a psluchají hlasitu hudbu míst, aby vnímali " tich"? Určitě zajímavé téma pr diskusi s mladými lidmi. Děvčata v prjektu získala velké mnžství zajímavých dat. Výše jsu uvedeny puze ukázky. Všechny naměřené výsledky budu zpracvány d prezentace, prvnány s pvlenými limity a pstupně budu s výsledky měření seznamváni žáci naší škly v rámci výuky fyziky a základů přírdních věd. Pužité infrmační zdrje Hlukvé mapy. [nline]. [cit ]. Dstupné z: Hluk a emise. [nline]. [cit ]. Dstupné z: REICHL, Jarslav. Encyklpedie fyziky. [nline]. [cit ]. Dstupné z:http://fyzika.jreichl.cm/main.article/view/202-ucinek-hluku-na-lidsky-rganismus

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více