Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online"

Transkript

1 Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Informace o soutěži a kritéria pro přihlášení Úvod: Evropská soutěž o kvalitní online obsah pro děti ve věku 6-12 let je iniciována Evropskou komisí v rámci mezinárodní sítě Insafe. V České republice ji vyhlašuje Národní centrum pro bezpečnější internet. (www.saferinternet.cz). V roce je organizována jako pilotní projekt. Soutěž se koná ve 14 zemích EU. Bude probíhat ve dvou věkových kategoriích na národní úrovni a vítězové těchto kategorií postoupí do evropského kola soutěže. Východiska: Zajištění kvalitního online obsahu pro děti má pozitivní dopad na jejich praktické zkušenosti s ICT a podle výzkumů také snižuje riziko násilí u dětí a mladistvých. Ačkoliv se v některých zemích můžeme setkat s velkým množstvím kvalitních webových stránek, které dětem poskytují pozitivní online obsah, většina evropských zemí vykazuje nedostatek tohoto obsahu, případně není lehce dosažitelný a existuje mimo všeobecné povědomí uživatelů. Jedním z cílů Safer Internet v letech je další podpora zavádění pozitivního obsahu online. Z tohoto důvodu ustavila Evropská komise v roce 2009 pracovní skupinu expertů s cílem hledat nejlepší cesty podpory poskytování a tvorby pozitivního obsahu pro děti. Byl vytvořen soubor metodických směrnic, který slouží poskytovatelům a tvůrcům pozitivního obsahu. K rozšíření povědomí mezi uživateli by měla přispět právě Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online. Cíle soutěže: Podpora internetu jako nástroje poskytujícího kladné zkušenosti dětem Identifikace stávajícího pozitivního obsahu na internetu a zvýšení povědomí o tomto materiálu Podpora tvorby a poskytování online obsahu, který je zaměřen na předávání pozitivních zkušeností dětem Žádaný obsah by měl být nějakým způsobem dětem prospěšný (vzdělává, informuje, stimuluje představivost, zlepšuje sociální, kulturní porozumění a zapojení do společnosti, podporuje smysl pro vnímání sama sebe, podněcuje kreativitu dítěte apod.)

2 Vyhlášení soutěže: Uzávěrka: Vyhlášení výsledků národního kola: Vyhlášení výsledků evropského kola: červen 2011 Ocenění vítězů: Národní kolo: certifikát a hodnotné ceny (bude upřesněno) Evropské kolo: symbolická cena, která bude předána na mezinárodním setkání v Lucemburku/Bruselu v červnu Kdo se může soutěže účastnit? Organizace a dospělé osoby nad 18 let komerční subjekty nevládní organizace veřejné subjekty jednotlivci (sami za sebe anebo pod záštitou nějaké organizace) Mladí lidé let jednotlivci školní třídy, skupiny mladých lidí Typy obsahů: Soutěž je otevřena pro libovolný druh online obsahu / služby, které jsou zaměřené na zvolenou věkovou skupinu (webové stránky, interaktivní služby, informační zdroje a vzdělávací zdroje, hry atd.) publikovaný obsah musí být od přihlášení do soutěže online obsah musí být dostupný v národním jazyce země, kde je předkládán Kritéria pro hodnocení pozitivního webového obsahu: Poroty v České republice a v Evropské komisi budou předložené projekty posuzovat podle 5 hlavních kritérií:

3 prospěšnost obsahu pro cílovou skupinu atraktivnost obsahu spolehlivost obsahu užitečnost obsahu obsah a jeho komerční aspekty Výše uvedená kritéria byla odsouhlasena všemi 14 národními organizacemi, které budou soutěže realizovat. Tato kritéria poskytnou návod evropské radě při vybírání vítěze v evropském kole soutěže. V národních kolech soutěže budou obsahy hodnoceny podle relevantních pravidel a kritérií v dané zemi. Doporučení, jak vhodný obsah pro děti vytvořit Online webový obsah a jeho užívání by měly být bezpečné: obsah bere v potaz věk, znalosti a vyzrálost dětí a nezneužívá jejich důvěřivosti a nezkušenosti webový obsah nepůsobí agresivně, nepodněcuje k násilí a dalším negativním činnostem, děti nenabádá k přístupu na jiné webové stránky, které by pro ně mohly být nevhodné jestliže jsou v obsahu odkazy na jiné webové stránky, mělo by být jasně označeno, že uživatel opouští stránku, na které právě je obsah se vyhýbá etnickým a gendrovým rozporům a není jakkoli diskriminující informace by měly být aktuální, ověřené a srozumitelné pro cílovou skupinu poskytovatel obsahu dbá na ochranu soukromí děti by neměly být nabádány poskytovat osobní informace o sobě anebo jiných lidech obsah musí dodržovat zákony o ochraně soukromí jestliže jsou v obsahu zahrnuty diskuze a dítě se může jakkoli interaktivně zapojit, tyto výstupy musí být monitorované v obsahu jsou uvedeny informace o datu jeho zveřejnění a aktualizaci Obsah by měl být zajímavý a atraktivní pro cílovou skupinu: obsah upoutává pozornost dítěte, je zábavný a podporuje pozitivní zkušenosti dítěte design obsahu/webové stránky podporuje pozitivní zkušenost, je přizpůsoben cílové skupině a nemá příliš mnoho složitých postupů a funkcí obsah by měl být srozumitelný, textová a grafická složka jsou v rovnováze, texty jsou dobře napsané, zajímavé a přizpůsobené cílové skupině dítě je povzbuzováno k aktivitě, obsah zahrnuje interaktivní elementy, dítě má možnosti přidat své myšlenky a nápady do obsahu, ten je responzivní na reakce dítěte obsah poskytuje vhodné kyberprostředí, kde si dítě může vybrat stupeň své účasti, za své snahy je patřičně odměněno jestliže má být obsah naučný, je dobré začlenit grafické, audio a video prvky, dbáme na patřičnou odbornost, ověřitelnost a uvedení zdrojů a referencí design obsahu je vhodný pro děti, lze se v něm snadno orientovat, děti neztrácejí orientaci v rámci obsahu, vždy vědí, kde právě jsou

4 odkazy a funkce jsou snadno rozpoznatelné, stejně jako přístup do obsahu je jednoduchý a intuitivní obsah nevnucuje nevyžádané zvuky, ikony a další prvky Obsah a správné zacházení s komerčními aspekty: reklamní sdělení dětem v obsahu musí podléhat příslušné legislativě jakákoli reklamní sdělení musí být jasně rozpoznatelná a jednoznačná, v obsahu se nevyskytuje skrytá reklama v obsahu se nevyskytuje příliš mnoho bannerů, obsah neslouží primárně pro reklamní účely a nenabádá děti k utrácení peněz prostřednictvím obsahu Jestliže se v obsahu vyskytuje odkaz na obchodní transakce, poskytovatel zaručuje: potvrzený souhlas rodičů před provedením transakcí dostupnost srozumitelných a jednoznačných informací o podmínkách kontraktu poskytnutí jasných a podrobných informací o nabízeném zboží a službách obsah neporušuje autorská práva Další pravidla pro účast v soutěži Pro propagační účely musí vítězové národní úrovně zpřístupnit organizátorovi a Evropské komisi krátkou prezentaci svého obsahu ve veřejném formátu např. upoutávka, powerpoint prezentace apod. Předložením obsahu souhlasí účastníci s možným využitím těchto prezentací pro propagační účely. Je-li obsah poskytován jako předplacený (např. aby se vyvaroval reklamě pro děti), pak musí uživatelské jméno a heslo být v obsahu uvedeny. Při podpisu vstupu do soutěže účastníci podpisem stvrzují, že: 1. v obsahu nebudou v průběhu doby, kdy bude hodnocen, prováděny žádné významné změny 2. oceněný obsah a způsob, jakým je poskytován cílové skupině bude dodržovat kritéria soutěže po další dva roky od obdržení ocenění Autorská práva a prohlášení organizátora Registrováním obsahu soutěžící prohlašuje, že předložený obsah je jeho vlastní originální prací (včetně obrázků, grafik, příloh atd.). Ani organizátor, ani EK nepřebírají žádnou zodpovědnost za spory mezi osobami, které mají autorská práva k danému obsahu. Každý soutěžící prohlašuje, že obsah neporušuje práva žádné třetí strany. Soutěžící nemohou shromažďovat hudbu z ilegálních serverů. EK si vyhrazuje práva vyloučit návrhy předložené do evropského kola, když se zjistí, že byla porušena autorská práva nebo obsah neodpovídá národní legislativě.

5 Zaregistrováním obsahu soutěžící prohlašuje, že všichni, kteří by mohli být identifikovaní, dávají souhlas k využití jejich fotografií, výstupů apod. Souhlasí s využitím obsahu organizátorem a EK k propagačním účelům. Soutěžící prohlašují, že účastníci v jejich obsahu podepíší všechny nutné dokumenty zaručující EK práva k využití obsahů, ve kterých se objevují, pokud toto bude EK požadovat. Organizátor a Evropská komise rozhodnou, jak s těmito právy naloží. Kontakt na pořadatele: Online Safety Institute, z.s.p.o Svornosti Praha 5 tel.: fax: PhDr. Zdeněk M. Záliš Mobil: Bc. Renata Kasalová Mobil:

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL (Pravidla a návod k uspořádání) V. vydání Platnost od 26. 9. 2012 PRAHA 2012 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL OBSAH 1. Úvod... 3 2. Definice pojmů

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Podrobný prů vodce na te ma:

Podrobný prů vodce na te ma: Podrobný prů vodce na te ma: Jak realizovat výběrové řízení nejen na e-aukční software 11 typů, které vám pomohou odvrátit nebezpečí realizace nesprávného rozhodnutí Jak realizovat výběrové řízení nejen

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT Mezinárodní certifikace otevřené technologie INGOT Praktická příručka pro hodnotitele Ian Lynch Verze 2.2 příručky publikované v originále 4. ledna 2011. Aktuální verzi najdete v on-line podobě na www.theingots.org/community/handbook2

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více