Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně. Praha, prosinec 2003"

Transkript

1 Business & Finance Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně Praha, prosinec

2 Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění pro Magistrát města Plzně Praha, prosinec 2003 IČ: , DIČ: Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Datum zápisu 6.října Bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Spálená 1, Praha 1, Česká republika. Účet č.: /0100 (CZK), /0100 (EUR), /0100 (USD). SWIFT kód: KOMBCZPP Člen sdružení agentur pro výzkum trhu SIMAR, člen České marketingové společnosti, Francouzsko-české obchodní komory, Britské obchodní komory ČR a Asociace pro poradenství v podnikání.

3 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU... 4 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 6 ANALÝZA VÝSLEDKŮ POSTOJE A NÁZORY V OBLASTI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Praxe třídění odpadů Důvody netřídění odpadů Vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad od bydliště Frekvence svozu tříděného odpadu Znalost recyklace tříděného odpadu Bioodpad Informace o třídění odpadů ZNALOST SYMBOLŮ SPOJENÝCH S ODPADY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH MĚSTEM NEBO MĚSTSKÝMI OBVODY A JEJICH HODNOCENÍ Nádoby na papír Nádoby na sklo Nádoby na plast Velkoobjemové kontejnery Sběrné dvory Způsob zbavení se odpadu o velkém objemu Koše na psí exkrementy Nebezpečné odpady Sledovanost informací na výlepových plochách Odpadkové koše v centru města Nádoby na tříděný odpad v centru města Nádoby na zbytkový odpad u domu Ochota občanů udržovat čistotu PLATBY ZA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU Z DOMÁCNOSTI Výše plateb Regulace cen za sběr, svoz a likvidaci odpadů POŽADAVKY OBČANŮ NA ZMĚNY VE SBĚRU A SVOZU ODPADŮ PŘÍLOHY DOTAZNÍK TABULKOVÁ PŘÍLOHA... 56

4 Základní informace o výzkumu NÁZEV OBJEDNAVATEL Názory obyvatel města Plzně na problematiku odpadů Magistrát města Plzně DODAVATEL TNS Factum, s. r. o. CÍL VÝZKUMU PŘEDMĚT VÝZKUMU METODIKA ZKOUMANÝ SOUBOR PRŮBĚH TERÉNNÍCH PRACÍ Zjistit postoje obyvatel Plzně k problematice odpadů 1) Postoje, znalosti a zvyklosti v oblasti třídění odpadů 2) Znalost symbolů spojených s odpady 3) Využívání služeb poskytovaných městem nebo městskými obvody 4) Názory na otázku cen za sběr, odvoz a likvidaci odpadů Adekvátně zjišťovaným cílům bylo použito osobního (faceto-face) řízeného dotazování obyvatel Plzně Velikost a výběr vzorku odpovídá použité metodice a nárokům kladeným na kvantitativní výzkum. Šetřený soubor tvořilo celkem 538 osob obyvatel Plzně ve věku od 15 let. Dotazování proběhlo ve dnech Rozhovory provedlo 30 proškolených tazatelů TNS Factum. Strana 4

5 SOCIODEMOGRAFICKÁ STRUKTURA DOTÁZANÝCH Občané Plzně 100 % Muži Ženy 48 % 52 % Do 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 a více let 26 % 24 % 27 % 23 % Bez maturity S maturitou Vysokoškolské vzdělání 53 % 34 % 13 % Zaměstn. v dělnické profesi Zaměstn. v nedělnické profesi Podnikatelé, živnostníci Studenti, učni Důchodci Ostatní (nezaměstn., ženy v dom.) 23 % 29 % 7 % 13 % 23 % 5 % Hrubý příjem na osobu do 7000 Kč Kč Kč Kč a více 33 % 33 % 19 % 15 % V rodinném domku V činžovním domě V bytě na sídlišti Ve vilové čtvrti Jiné bydlení 14 % 22 % 56 % 7 % 2 % Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 Plzeň 4 Plzeň % 20 % 27 % 18 % 3 % Strana 5

6 Hlavní zjištění Třídění odpadů Provedený výzkum zjistil, že přibližně třetina obyvatel Plzně má kontejnery na tříděný odpad umístěny méně než 50 m od bydliště, třetina mezi 50 a 100 m a třetina dále než 100 m, příp. neví, kde kontejnery jsou. Zřetelně se při tom ukazuje, že vzdálenost nádob na tříděný odpad od bydliště je důležitým faktorem ovlivňujícím, zda domácnost odpady třídí nebo ne. Zatímco mezi občany, kteří mají kontejnery do 50 m od bydliště, třídí odpady vždy sedmdesát procent, mezi těmi, kteří musí ke kontejnerům urazit vzdálenost nad 200 m, třídí jen každý pátý. Podle poznatků z výzkumu v Plzni odpad vždy třídí přibližně polovina občanů, další třetina jej třídí občas a každý sedmý jej vůbec netřídí. Ze všech druhů tříděného odpadu nejčastěji odkládají obyvatelé Plzně do speciálních nádob plasty. Více než třetina je odkládá nejméně 2x týdně, přibližně stejný podíl pak alespoň 1x měsíčně. Papír odkládá do nádob k tomu určených nejméně 2x týdně čtvrtina občanů, další bezmála polovina alespoň 1x měsíčně. Frekvence odkládání skla do speciálních nádob je jen o málo nižší než v případě papíru. Pětina Plzeňanů je odkládá nejméně 2x týdně, další téměř polovina alespoň 1x měsíčně. Analýza důvodů netřídění odpadů rovněž potvrzuje, že důležitým předpokladem třídění je dostupnost kontejnerů. Pro netřídění odpadů totiž existují, podle výpovědí občanů, dva hlavní důvody jednak velká vzdálenost kontejnerů od místa jejich bydliště, případně to, že kontejnery v okolí bydliště vůbec nejsou, jednak údajný nedostatek času. Jistou roli v důvodech netřídění hraje i nezanedbatelné zastoupení názorů, že tříděný odpad se stejně nerecykluje a je sesypán do jednoho auta a pod., resp., že třídění je k ničemu, které mají samozřejmě značný demoralizující účinek. Na druhé straně je pravděpodobné, a výsledky šetření tomu nasvědčují, že informovanost a přesvědčení o tom, že tříděný odpad je recyklován a využit, podporuje ochotu člověka odpady třídit. K dostatečnosti informací předkládaných veřejnosti v oblasti třídění odpadů jsou ovšem občané Plzně poměrně kritičtí. Prakticky tři z pěti se domnívají, že tyto informace nejsou dostatečné. Strana 6

7 S tím, jak často je tříděný odpad v okolí jejich bydliště svážen, je spokojena téměř polovina obyvatel Plzně; třetině ovšem frekvence nevyhovuje. Největší míru nespokojenosti vykazují obyvatelé činžovních domů. Obyvatelé města mají většinou správnou představu o tom, co je to bioodpad - řadí do něj především kuchyňské zbytky a zbytky rostlin. Přibližně polovina přitom tvrdí, že by v případě zavedení možnosti vyhazovat bioodpad do zvláštních popelnic této možnosti pravděpodobně využila. Znalost symbolů týkajících se odpadů Grafický symbol V ceně výrobku jsou zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem čtvrtina Plzeňanů dosud nezaznamenala a nezná ho, další asi šestina si nevzpomíná, kde ho viděla. Těmi, kteří symbol viděli, byl nejčastěji spatřen na výrobcích, resp. obalech. Jeho přesný význam zná nebo uhaduje málo přes čtyřicet procent, zatímco bezmála šedesát procent ho spojuje s tříděním odpadů. Rovněž druhý testovaný symbol s významem Odkládejte na místo určené obcí viděly zhruba tři čtvrtiny obyvatel Plzně. Přesto prakticky nikdo nezná jeho přesný význam. Nejčastěji se lidé, zřejmě spíše intuitivně, domnívají, že jeho význam lze vyjádřit slovy odpad (obal) vhazujte do koše. Využívání služeb poskytovaných městem nebo obvody Sběrných dvorů vůbec nevyužívá více než třetina obyvatel Plzně. Zároveň třetina obyvatel Plzně neví, kde se v jejich obvodě sběrný dvůr nachází. Téměř polovina je využívá velmi řídce a pouze asi každý sedmý alespoň jedenkrát za čtvrt roku. Potenciální využití sběrných dvorů tomu rovněž odpovídá. Odpadu o velké velikosti by se největší podíl občanů Plzně téměř dvě třetiny zbavil tak, že by ho odvezl do sběrného dvora nebo odložil do sběrného boxu. Polovina občanů Plzně se nedokáže vyjádřit k otázce, zda je síť sběrných dvorů v Plzni dostačující. V té polovině, která se vyjádřit dokáže, jsou kladné a záporné hlasy téměř v rovnováze, jen mírně se kyvadlo vychyluje k názoru, že jich je dost. Strana 7

8 Velkoobjemových kontejnerů na odpad vůbec nevyužívá, podobně jako sběrných dvorů, více než třetina plzeňských občanů. Téměř třetina jich využívá jen málo, méně často než jedenkrát za čtvrt roku. Košů na psí exkrementy vůbec nevyužívají tři čtvrtiny Plzeňanů, na druhé straně 16 % jich využívá často nejméně 2x týdně. Nebezpečných odpadů např. starých léků nebo baterií se při svozu zbavuje polovina obyvatel města. Pokud jde o dostatek odpadkových košů v centru Plzně, mírně převažuje nespokojenost nad míněním, že košů je dost. K otázce množství nádob na tříděný odpad v centru Plzně byly schopny se vyjádřit méně než dvě třetiny respondentů. Převažuje mezi nimi názor, že nádob není dostatek je téměř třikrát rozšířenější než pozitivní mínění, že nádob je dost. Nejpříznivější názor na dostatek nádob na tříděný odpad v centru mají přitom lidé, kteří bydlí ve třetím obvodě, zahrnujícím i historický střed města. I u nich však převažuje mínění, že těchto nádob není dost. Dvě třetiny obyvatel města si myslí, že u jejich domu je, vzhledem k počtu obyvatel, dostatek nádob na zbytkový, tj. nevytříděný odpad z domácnosti. Počet nádob na zbytkový odpad považují za nedostatečný zejména lidé žijící v tříčlenných domácnostech. Výzkum přinesl zajímavé zjištění i pro ekologickou výchovu, a to nejen v Plzni. Ukázalo se totiž, že nejvíce těch, jimž není vztah k čistotě města lhostejný a jsou ochotni vyvinout i určitou aktivitu, např. napomenout člověka, který na chodník odhazuje odpadky, je mezi nejstarší generací, nejméně jich je mezi mladými lidmi do 29 let. Ekologická výchova by se tedy měla vedle rozvíjení znalostí více zaměřit i na formování aktivních postojů. Mladé lidi do 29 let, zejména studenty a učně, lze považovat za nejzajímavější skupinu pro inzerenty na výlepových plochách - sledují je totiž nejčastěji, zřejmě hlavně za účelem vyhledávání informací o kulturních a zábavních akcích. Strana 8

9 Ceny sběru, svozu a likvidace odpadů a jejich regulace Výsledky výzkumu svědčí o tom, že pro značnou část občanů Plzně je otázka platby za svoz a likvidaci odpadu irelevantní. Téměř dvě třetiny nevědí, kolik za tyto služby jejich domácnost platí. Lidé bydlící individuálně (rodinné domy) znají platbu za odpady ovšem častěji - přibližně polovina z nich ví, kolik platí, zatímco mezi lidmi žijícími ve vícebytových domech jen přibližně třetina. Průměrná částka, jakou by byli Plzeňané ochotni platit za sběr, svoz a likvidaci odpadů z domácnosti na osobu a rok, je 362 Kč. Celkem 65 % však uvádí nižší částku než je tento průměr. (Poměrně vysoký průměr je totiž dán i relativně vysokými, ale ojedinělými částkami, uváděnými jen malým počtem občanů.) Prakticky polovina občanů Plzně neví, jak hodnotit ceny za sběr, svoz a likvidaci odpadů v porovnání s cenami v Evropské unii. Třetina se správně domnívá, že ceny v EU jsou asi třikrát vyšší než u nás, téměř pětina si myslí, že jsou přibližně stejné, a jen zanedbatelné procento se domnívá, že jsou nižší než u nás. Téměř polovina občanů Plzně se domnívá, že město Plzeň může regulovat cenu za sběr, svoz a likvidaci odpadů na svém území, stejná část se k tomuto problému nedokáže vyjádřit. Přibližně každý osmý soudí, že město možnost regulace nemá. Největší část z nich prakticky čtvrtina odpověděla, že město může uplatňovat dotační politiku. Dále poukazovali na možnosti výběrových řízení, vydávání vyhlášek a nutnost kontrolní činnosti. Odpovědi na otázku, zda by občanům vyhovovalo, kdyby město Plzeň zavedlo ve svém území systém nakládání s komunálními odpady a regulovalo ceny, dokládají poznatek, že řadě obyvatel je problematika odpadů a cen za jejich svoz a likvidaci značně vzdálená. Čtyři z deseti nedokáží na takový dotaz odpovědět. Mezi ostatními mají převahu ti, kterým by zavedení systému a regulace vyhovovala je jich třikrát více než těch, kteří by se stavěli proti. Strana 9

10 Požadavky na změny ve sběru a svozu odpadů Nějakou změnu ve městě z hlediska sběru a svozu odpadů by přivítalo čtyřicet procent Plzeňanů. Třicet procent žádnou změnu nevyžaduje a stejný podíl neví. Náměty na změny se vztahují zejména k frekvenci svozu a kapacity, příp. dostupnosti nádob na odpad. Soustřeďují se do dvou požadavků: zajistit častější svoz odpadů přistavit více kontejnerů na tříděný odpad, resp. více kontejnerů vůbec, odpadkových košů atd. Strana 10

11 Analýza výsledků Postoje a názory v oblasti třídění odpadů Praxe třídění odpadů Výzkum zjistil, že v Plzni odpad vždy třídí přibližně polovina občanů, další třetina jej třídí občas a každý sedmý jej vůbec netřídí. vůbec ne 14% Třídíte odpady? (údaje za obyvatele Plzně v %, n=538 respondentů) vždy 51% občas 35% Ve třídění odpadů se prokázaly rozdíly z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, typu bydlení a obvodu. Z hlediska pohlaví se dá říci, že ženy odpad třídí pečlivěji a ve větší míře než muži. Třídění odpadů podle pohlaví (údaje za skupiny v %) vždy občas vůbec ne muži ženy Strana 11

12 Podobná tendence jako u žen se projevuje u osob ve věku let, mezi nimiž třídí odpad vždy 55 % a jen 9 % vůbec ne; na druhém pólu jsou lidé ve věku let, kteří třídí odpad vždy z 47 % a ze 17 % vůbec ne. S rostoucím vzděláním klesá podíl těch, kteří odpady vůbec netřídí z 20 % mezi lidmi se základním vzděláním nevyučenými na 11 % mezi vysokoškolsky vzdělanými. Rozdíly v míře třídění odpadů se prokázaly z hlediska typu zástavby, v níž obyvatelé bydlí. Nejvyšší zastoupení alespoň občas třídících domácností se ukázalo ve vilové zástavbě (jen 3 % vůbec netřídí) a v tzv. činžovních domech (8 %, kteří vůbec netřídí), o něco méně příznivá je situace na sídlištích (vůbec netřídí 16 %) a v řadových rodinných domcích (20 %). Četnost třídění odpadů je rovněž výrazně závislá na městském obvodu, v němž obyvatelé Plzně bydlí. Zatímco největší podíl třídících osob byl zjištěn v Plzni 3, dále v Plzni 2 a Plzni 1, nejméně se odpady třídí v Plzni 4 a zejména v obvodech Plzeň 5 až 10. Třídění odpadů podle městského obvodu (údaje za obvody v %) vždy občas vůbec ne Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Je logické, že důležitým předpokladem třídění odpadů je dostupnost kontejnerů. Zatímco mezi občany, kteří mají kontejnery do 50 m od bydliště, třídí vždy sedmdesát procent, mezi těmi, kteří musí ke kontejnerům urazit vzdálenost nad 200 m, třídí jen každý pátý. Třídění odpadů podle vzdálenosti kontejnerů od bydliště (údaje za kategorie v %) vždy občas vůbec ne do 50 m m m m a více Údaje za obyvatele obvodů Plzeň 5 10 je třeba považovat jen za hrubě orientační, vzhledem k nízkému počtu respondentů žijících v těchto obvodech (n=19). Z toho důvodu jsou příslušné údaje v tabulkách šedé. Strana 12

13 Důvody netřídění odpadů Pro netřídění odpadů existují dva hlavní důvody 22 % (z těch, kteří odpad netřídí vždy) je netřídí z důvodu velké vzdálenosti kontejnerů od místa jejich bydliště, případně proto, že kontejnery v jejich okolí vůbec nejsou, a dalších 17 % kvůli tomu, že na třídění údajně nemají čas. Ostatní důvody jsou zastoupeny v menším podílu případů. Je přitom třeba upozornit jak na poměrně častý výskyt sebekritiky (13 % odpovědí, poukazujících na vlastní lenost a nezodpovědnost), tak na zastoupení názorů, že tříděný odpad se stejně nerecykluje a je sesypán do jednoho auta apod., resp., že třídění je k ničemu, které mají samozřejmě značný demoralizující účinek. Důvody netřídění odpadů (údaje za obyvatele Plzně, kteří odpad netřídí vždy, v %, n=265 respondentů) kontejnery nejsou nebo jsou daleko 22 časové důvody 17 lenost, nezodpovědnost 13 kontejnery jsou stále plné 9 stejně se pak odpad "sesype" do jednoho 6 není to k ničemu 6 není prostor pro jiné druhy odpadu 6 mám málo odpadu 5 nic o tom nevím 2 jiné odpovědi 5 neví 9 Strana 13

14 Na to, že kontejnery jsou daleko, resp. nejsou k dispozici, poukazují především netřídiči a občasní třídiči z obvodů Plzeň 5 10 (33 %), Plzeň 3 (29 %) a Plzeň 2 (27 %). V obvodech Plzeň 1 a Plzeň 4 lidé častěji uvádějí časové důvody (23 %, resp. 18 % těch, kteří netřídí vždy). Poměrně rovnoměrně poukazují dotázaní na malou frekvenci vyvážení kontejnerů (od 8 do 11 % ve všech obvodech). Neinformovanost (odpovědi nic o tom nevím, nevím, kam odpad dávat apod.) je nejčastější mezi netřídiči a občasnými třídiči v obvodu Plzeň 4 (5 %). Strana 14

15 Vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad od bydliště Přibližně třetina Plzeňanů má kontejnery na tříděný odpad méně než 50 m od bydliště, třetina mezi 50 a 100 m a třetina dále než 100 m, příp. neví, kde kontejnery jsou V jaké vzdálenosti od bydliště máte umístěny kontejnery na tříděný odpad? (údaje za obyvatele Plzně v %, n=538 respondentů) méně než 50 m m m 201 m a více neví Výzkum nezjistil zásadní rozdíly ve vzdálenosti kontejnerů na tříděný odpad v závislosti na typu zástavby. Zdá se, že poměrně nejblíže je mají obyvatelé vilových čtvrtí (47 % do 50 m), na průměru jsou na sídlištích (34 %) a v činžovních domech (33 %) a mírně pod ním v zástavbě řadových rodinných domků (28 % do 50 m). Nejpříznivěji vypadá situace ve vzdálenosti kontejnerů v Plzni 1, kde polovina občanů uvádí, že nejbližší kontejner je do 50 m od jejich bydliště. Horší je naproti tomu situace v Plzni 4 a zejména v Plzni 5 10, kde takto odpovídá jen asi každý sedmý; v pátém až desátém obvodě se kromě toho kontejnery nacházejí převážně ve vzdálenosti nad 100 m, což už je zřejmě vzdálenost, kterou mnoho lidí nemusí být ochotno překonat. Vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad od bydliště podle městského obvodu (údaje za obvody v %) do 50 m m m 201 m a více neví Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Strana 15

16 Frekvence svozu tříděného odpadu Téměř polovina obyvatel Plzně je spokojena s tím, jak často je tříděný odpad v okolí jejich bydliště svážen. Třetině ovšem frekvence nevyhovuje. Vyhovuje Vám, jak často je svážen tříděný odpad v okolí Vašeho bydliště? (údaje za obyvatele Plzně v %, n=538 respondentů) neví 19% ano 46% ne 35% Třídění podle obvodů naznačuje, že v malých okrajových obvodech Plzně je zřejmě diametrálně odlišná situace než v obvodech Plzeň 1 až 4. Je zde méně spokojených s frekvencí svozu tříděného odpadu, ale také více těch, kteří ji nedokážou posoudit, což jistě souvisí s tím, že pro řadu obyvatel pátého až desátého obvodu jsou kontejnery příliš daleko a tudíž nevyužívány. Ukazuje se rovněž menší spokojenost v obvodu Plzeň 2. Vyhovuje frekvence svozu třídění odpadů - podle městských obvodů (údaje za obvody v %) ano ne neví Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Třídění podle typu zástavby ukazuje na největší míru nespokojenosti mezi obyvateli činžovních domů frekvence svozu tříděného odpadu nevyhovuje 45 % z nich. Strana 16

17 Znalost recyklace tříděného odpadu Přibližně pětina obyvatel Plzně ví přesně (podle vlastního sebehodnocení), co se děje s vytříděným odpadem, tři pětiny to vědí zhruba a zbylá pětina neví. Víte, co se děje s vytříděným odpadem? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) vůbec ne 21% přesně 22% jen zhruba 57% O něco častěji vědí muži (24 %) než ženy (21 %). Méně často vědí lidé od 60 let (34 % vůbec neví) a lidé se základním vzděláním nevyučení (33 % vůbec neví), vyučení (26 %) a se středním vzděláním bez maturity (25 %). Deklarovaná znalost toho, co se děje s vytříděným odpadem, podstatně souvisí s tím, zda a nakolik pravidelně člověk odpad třídí. Mezi lidmi, kteří třídí vždy, ví přesně nebo alespoň zhruba, co se s odpadem děje, 86 %, mezi těmi, kdo třídí občas, je to 77 %, a mezi občany, kteří vůbec netřídí, 56 %. Je pravděpodobné, že přesvědčení o tom, že tříděný odpad je recyklován a využit, podporuje ochotu člověka odpady třídit. Nejčastější odpověď na doplňkovou otázku Co se s tímto vytříděným odpadem děje? (otázka byla položena jen těm, kteří uvedli, že alespoň zhruba vědí) lze vyjádřit slovem recyklace (např. recykluje se, odváží se na recyklaci apod.); tuto odpověď uvedlo 86 % dotázaných. Přibližně 7 % má o osudu tříděného odpadu jiné představy má za to, že ho odvezou na skládku, případně i s dodatkem viděla jsem, že se sesypává. Další 2 % se domnívají, že se tříděný odpad odváží do spalovny. (3 % uvádějí jiné odpovědi a 2 % nevědí.) Strana 17

18 Bioodpad Do bioodpadu řadí obyvatelé Plzně především kuchyňské zbytky a zbytky rostlin každou z těchto odpovědí uvedlo devět z deseti respondentů. Starý papír patří do bioodpadu podle 16 % Plzeňanů a měkké plasty podle 4 %. Co patří do bioodpadu? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) kuchyňské zbytky 90 zbytky rostlin 90 starý papír 16 měkký plast 4 Poněkud méně jsou o povaze bioodpadu informováni občané bydlící v obvodech Plzeň 3 a Plzeň 4, kteří méně často považovali za součást bioodpadu jak kuchyňské zbytky, tak zbytky rostlin. Tyto odpovědi volilo vždy přibližně 80 % obyvatel těchto obvodů, zatímco v obvodech Plzeň 1 a 2 takto odpovídali téměř všichni. Strana 18

19 54 % obyvatel Plzně uvedlo, že by v případě zavedení možnosti vyhazovat bioodpad do zvláštních popelnic této možnosti rozhodně nebo spíše využilo. Naopak 42 % by bioodpad rozhodně nebo spíše netřídilo. (Zbylá 4 % nevědí.) (Obecně platným pravidlem je, že podíl lidí, kteří se předem přihlásí, že budou určitou aktivitu konat, je obvykle vyšší než podíl těch, kteří tak skutečně učiní. Podíl těch, kteří by bioodpad skutečně alespoň občas třídili, by byl tedy velmi pravděpodobně o něco nižší než 50 %.) Využil byste možnosti odkládat bioodpad? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví Větší ochotu třídit bioodpad vyjadřují ženy než muži (mezi ženami by třídilo až 61 %, mezi muži 46 % rozhodně ano + spíše ano ), mezi věkovými skupinami 30-44letí (59 %) tedy ty skupiny, které už nyní častěji třídí. Nejmenší ochota třídit bioodpad se projevila v obvodě Plzeň 4, nejochotnější jsou naopak obyvatelé obvodu Plzeň 3, kde už nyní nejčastěji třídí odpad. Ochota třídit bioodpad podle městských obvodů (údaje za obvody v %) rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Strana 19

20 Informace o třídění odpadů Občané Plzně jsou poměrně kritičtí k dostatečnosti informací předkládaných veřejnosti v oblasti třídění odpadů. Prakticky tři z pěti (58 %) se domnívají, že tyto informace dostatečné spíše nebo rozhodně nejsou. Informace předkládané veřejnosti v oblasti třídění odpadů ve městě jsou dostačující? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví Nejpříznivěji hodnotí dostatečnost informací obyvatelé Plzně 3, nejkritičtější jsou obyvatelé druhého a zejména čtvrtého obvodu. Hodnocení dostatečnosti informací o třídění odpadů podle městských obvodů (údaje za obvody v %) rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Strana 20

21 Znalost symbolů spojených s odpady Ve výzkumu byl dotázaným nejprve předložen symbol: Čtvrtina Plzeňanů tento symbol dosud neviděla a nezná ho. Další asi šestina si nevzpomíná, kde ho viděla. Těmi, kteří symbol viděli, byl nejčastěji spatřen na výrobcích, resp. obalech. Kde jste naposledy viděl tento symbol? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) obecně na výrobcích, obalech 19 na konkrétním obalu 18 na PET lahvi u třídění odpadů, kontejnerů 5 5 na ekologických výrobcích 4 na recyklovaném obalu výrobku 3 jiné odpovědi 6 neví, nevzpomíná si 17 neviděl, nezná 23 Strana 21

22 Na následující otázku, co daná značka znamená, vybírali respondenti ze tří možností. Nejméně pravděpodobnou variantu park s kruhovým objezdem nevybral téměř nikdo. Mezi zbývajícími dvěma se však obyvatelé Plzně přiklánějí spíše k nesprávné, resp. nepřesné: třídění odpadu ; zvolilo ji 57 %. Správnou odpověď v ceně výrobku jsou zahrnuty náklady spojené s odpadem vybralo 42 % občanů. Co znamená tento symbol? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) Park s kruhovým objezdem 1% V ceně výrobku jsou zahrnuty 42% Třídění odpadu 57% Znalost správného významu symbolu nesouvisí se vzděláním ani s věkem. Třídění podle obvodů ukazuje na lepší znalost významu symbolu v prvním a druhém obvodu a menší v obvodu třetím i čtvrtém. Znalost symbolu V ceně výrobku podle městských obvodů (údaje za obvody v %) V ceně výrobku jsou zahrnuty náklady Třídění odpadu Park s kruhovým objezdem Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Nadprůměrně dobrou znalost projevili i obyvatelé činžovních domů (52 % správných odpovědí), horší znalost obyvatelé sídlišť (41 %), řadových rodinných domů (37 %) a vilových čtvrtí (22 %). Strana 22

23 Respondentům byl předložen rovněž následující symbol: Zhruba tři čtvrtiny (78 %) obyvatel Plzně tento symbol už viděly. O něco častěji to byli mladí lidé do 29 let (84 %) a středoškolsky vzdělaní s maturitou (84 %). Méně často důchodci (70 %). Přesto, že symbol většina obyvatel Plzně zaznamenala, prakticky nikdo nezná jeho přesný význam. Nejčastěji se lidé, zřejmě spíše intuitivně, domnívají, že jeho význam lze vyjádřit slovy odpad (obal) vhazujte do koše (uvedla asi polovina z těch, kteří symbol viděli), dále se domnívají, že jde o symbol třídění odpadů, o označení koše na odpadky, koše na papír, o značku symbolizující místo pro odvoz odpadů apod. Co znamená symbol? (údaje za obyvatele Plzně, kteří ho zaregistrovali, n=417 respondentů) odpad vhazujte do koše 52 tříděný odpad koš na odpadky koš na papír 8 místo pro odvoz odpadů 5 recyklovatelný obal 4 udržujte čistotu, pořádek 2 jiné odpovědi 4 neví, nevzpomíná si 1 Strana 23

24 Využívání služeb poskytovaných městem nebo městskými obvody a jejich hodnocení Nádoby na papír Čtvrtina občanů Plzně odkládá papír do nádob k tomu určených nejméně 2x týdně, další bezmála polovina alespoň 1x měsíčně. Na druhé straně přibližně každý desátý takto papír vůbec neodkládá Jak často odkládáte papír do nádob k tomu určených? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) téměř denně 2-3x týdně 1-4x za měsíc 1x za čtvrt roku méně často vůbec ne neví/netýká se Nejčastěji odkládají papír obyvatelé třetího obvodu, z nichž téměř čtyřicet procent to dělá alespoň 2x týdně. Obyvatelé Plzně 4 a malých obvodů 5 10 odkládají papír do speciálních nádob méně často. Frekvence odkládání papíru do nádob k tomu určených podle městských obvodů (údaje za obvody v %) téměř denně 2-3x týdně 1-4x za měsíc 1x za čtvrt roku méně často vůbec ne neví/ netýká se Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Strana 24

25 Nádoby na sklo Frekvence odkládání skla do speciálních nádob je jen o málo nižší než v případě papíru. Pětina Plzeňanů je odkládá nejméně 2x týdně, další téměř polovina alespoň 1x měsíčně. Jak často odkládáte sklo do nádob k tomu určených? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) téměř denně 2-3x týdně 1-4x za měsíc 1x za čtvrt roku méně často vůbec ne neví/netýká se Stejně jako papír, i sklo odkládají nejčastěji obyvatelé třetího obvodu, z nichž 35 % to dělá alespoň 2x týdně. Obyvatelé Plzně 4 a malých obvodů 5 10 odkládají sklo do speciálních nádob méně často. Frekvence odkládání skla do nádob k tomu určených podle městských obvodů (údaje za obvody v %) téměř denně 2-3x týdně 1-4x za měsíc 1x za čtvrt roku méně často vůbec ne neví/ netýká se Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Strana 25

26 Nádoby na plast Plasty odkládají obyvatelé Plzně do speciálních nádob ze všech druhů tříděného odpadu nejčastěji. Více než třetina je odkládá nejméně 2x týdně, přibližně stejný podíl pak alespoň 1x měsíčně. Jak často odkládáte plasty do nádob k tomu určených? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) téměř denně 2-3x týdně 1-4x za měsíc 1x za čtvrt roku méně často vůbec ne neví/netýká se Rovněž plasty odkládají nejčastěji obyvatelé třetího obvodu, z nichž více než polovina to dělá alespoň 2x týdně. Obyvatelé Plzně 4 a malých obvodů 5 10 odkládají plasty do speciálních nádob méně často. Frekvence odkládání plastů do nádob k tomu určených podle městských obvodů (údaje za obvody v %) téměř denně 2-3x týdně 1-4x za měsíc 1x za čtvrt roku méně často vůbec ne neví/ netýká se Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Strana 26

27 Velkoobjemové kontejnery Velkoobjemových kontejnerů na odpad nevyužívá vůbec více než třetina plzeňských občanů. Téměř třetina jich využívá jen velmi málo, méně často než jedenkrát za čtvrt roku. Pouze 15 % veřejnosti do nich ukládá odpad aspoň jedenkrát měsíčně Jak často využíváte velkoobjemových kontejnerů na odpad? (údaje za obyvatele Plzně, n=538 respondentů) téměř denně 2-3x týdně 1-4x za měsíc 1x za čtvrt roku méně často vůbec ne neví/netýká se Z hlediska různých skupin obyvatel v Plzni se prokázaly významné rozdíly zejména v závislosti na druhu bydlení obyvatel města. Největší podíl těch, kteří kontejnery nevyužívají, je na sídlištích a v činžovních domech, nejmenší podíl kontejnery nevyužívajících žije v rodinných domcích a vilkách. Frekvence využívání velkoobjemových kontejnerů na odpad podle typu zástavby (údaje za typy zástavby v %) téměř denně 2-3x týdně 1-4x za měsíc 1x za čtvrt roku méně často vůbec ne neví/ netýká se sídliště činžovní domy řadová zástavba vilové čtvrti Strana 27

28 Třídění výsledků podle obvodů ukazuje, že nejčastěji využívají velkoobjemových kontejnerů obyvatelé Plzně 1 (téměř čtvrtina alespoň 1x měsíčně) a Plzně 3. V obvodech Plzeň 5 10 je nejméně těch, kteří velkoobjemových kontejnerů nevyužívají vůbec. Frekvence využívání velkoobjemových kontejnerů na odpad podle městských obvodů (údaje za obvody v %) téměř denně 2-3x týdně 1-4x za měsíc 1x za čtvrt roku méně často vůbec ne neví/ netýká se Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Plzeň Strana 28

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Finanční krize očima české veřejnosti březen

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

I bohatí lidé bydlí v panelácích

I bohatí lidé bydlí v panelácích TISKOVÁ ZPRÁVA 7. března 04 I bohatí lidé bydlí v panelácích Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. Dotazník pro obyvatele městyse Nový Hrádek Vážení občané Nového Hrádku, dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží pro zjištění Vašich názorů a potřeb. V dotazníku najdete otázky

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více