Doporučená literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučená literatura"

Transkript

1 Doporučená literatura Název institutu: Institut environmentálního inženýrství Číslo institutu: 546 Studijní program: Nerostné suroviny Studijní obor: Zpracování a zneškodňování odpadů Přehled literatury Název předmětu: Mineralogie 1. Slavík, F., Novák, J., Kokta, J.: Mineralogie. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, s. 2. Manual of mineralogy : (after James D. Dana) / Cornelis Klein, Cornelius S. Hurlbut, Jr th ed.. - New York : Wiley, c xi, 596 s., [4] s. obr. příl. : il. ISBN Zamarský, V. a kol.: Mineralogie systematická. I. Díl, 1. vyd. Ostrava: VŠB, s. 4. Zamarský, V., Kühn, R.: Mineralogie systematická. II. díl, Silikáty. 1. Vyd., Ostrava: VŠB, Ostrava, s. 5. Raclavská, H., Matýsek, D., Machek, P.: Mineralogická krystalografie. Ostrava: VŠB-TUO, Mineralogická krystalografie. Díl A. 3. vyd. Ostrava : VŠB, s. 7. Mineralogická krystalografie. Díl B. 3. vyd. Ostrava : VŠB, s Název předmětu: Základy ekologie 1. Begon,M., Townsend C. R., Harper, J. L.: Ecology: from individuals to ecosystems, Malden-Oxford, Blackwell, ISBN Dirner, V. a kol. : Ochrana životního prostředí : základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management, publikace MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, s. ISBN Herčík M. : Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava, s. ISBN Herčík M.: Životní prostředí - úvod do studia. Ostrava VŠB-TUO, s. ISBN Herčík M., Lapčík, V., Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Skriptum VŠB, s. ISBN Mezřícký,V.:Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, s. ISBN Morgan Sally: Ecology and environment: the cycles of life, Oxford University Press, USA, ISBN Pech, P., Bláhová, O., Dirner, V. : Ochrana životního prostředí,skriptum VŠB, Smith, R.L.: Elements of Ecology, Harper Collins Publishers, New York, Název předmětu: Úvod do odpadového hospodářství 1. Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, s. ISBN Hlavatá, M. Odpadové hospodářství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. ISBN Časopis: Odpady, ISSN Časopis: Odpadové fórum 5. Jurnik, A.: Ekologické skládky domovního a průmyslového odpadu: výstavba, provoz, bezpečnost. Olomouc : Alda, s. ISBN Ekologicky přijatelné způsoby hospodaření s odpady v (Euro)ekoregionu

2 Ekologizace průmyslu. II, Průmyslové odpady -FZP, vyd. Dům techniky Ústí nad Labem, František Straka: Metody likvidace tuhých odpadů. Praha: VUSTE, s. ISBN Internet: 10. Interner: 11. Internet: 12. Internet: 13. Internet: 14. Platné právní předpisy v odpadovém hospodářství 15. Mečislav Kuraš a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: VŠCHT, s. 16. Sborníky z mezinárodní konference Recyklace odpadů I. - XI. 17. Wzorek, Z. et al.: Waste recycling. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, s. ISBN Chriašteľ, L.: Recyklácia odpadov. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, s. ISBN Nesvadba, J.: Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. [I. díl.] 1. část FZP, Slivka, V.; Dirner, V.; Kuraš, M. Odpadové hospodářství : praktická příručka. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, s. ISBN Slivka, V.; Dirner, V.; Kuraš, M. Odpadové hospodářství II : Ukládání odpadů do podzemních prostor : praktická příručka. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, s. ISBN Název předmětu: Počítačové praktikum 1. Pecinovský, J. Word Praha : nakladatelství Grada, s. ISBN Češková, M. Excel Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN X 3. Hradský, J. Power Point Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN Pecinovský, J. Word Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN Bříza, V. Excel Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN Pecinovský, J. PowerPoint Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN Název předmětu: Chemie 1. Leško, J., Tržil, J., Štarha, R.: Anorganická chemie. 1. vyd. Ostrava: VŠB, s. ISBN Leško, J., Tržil, J., Ulrych, J.: Obecná chemie. 1. vyd. Ostrava: VŠB, s. ISBN Ullrych, J., Tržil, J.: Chemie pro horníky I. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. 4. Ullrych, J. et al.: Chemie pro horníky II. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. ISBN X 5. Tržil, J., Ullrych, J., Slovák, V.: Příklady z chemie. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. ISBN Toužín, J.: Stručný přehled chemie prvků. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Mička, Z., Lukeš, I.: Anorganická chemie I: teoretická část. Praha: Karolinum, s. ISBN X 8. Mička, Z.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Praha: Karolinum, s. ISBN Lukeš, I., Mička, Z.: Anorganická chemie. 2, Systematická část. Praha:

3 Karolinum, s. ISBN Klikorka, J., Hájek, B., Votinský, J.: Obecná a anorganická chemie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 11. Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemie prvků. Svazek I. Praha: Informatorium, s. ISBN Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemie prvků. Svazek II. Praha: Informatorium, s ISBN Gažo, J. et al.: Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava: Alfa, s. 14. Flemr, V., Holečková, E.: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. Praha : VŠCHT, s. ISBN Název předmětu: Základy matematiky 1. Boháč, Z., Burda, P., Doležalová, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU. Ostrava: VŠB TU, Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. Praha: SPN, Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Praha: Prometheus, 1996 Středoškolské učebnice matematiky. 4. Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře I. Ostrava: VŠB-TU, Láníček, J. a kol.: Cvičení z matematiky I. Ostrava: VŠB-TU, s. 6. Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I). Ostrava: VŠB-TU, s. 7. Bouchala J., Šimonová L.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (pro bakalářské studium). Ostrava, Šindel L.: Lineární algebra pro bakalářské studium, Ostrava, Dostál Z.: Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava, Sedláček, M., Vrbický, J., Šalounová, M.: Lineární algebra. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s Název předmětu: Základy fyziky 1. Fojtek,A., Foukal, J., Mádr, V., Wyslych, P.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB. Skriptum, Ostrava: VŠB-TU,3.vyd., ISBN Materiály pro předmět Základy fyziky na webovských stránkách Institutu fyziky - výuka na HGF 3. Učebnice Fyziky pro střední školy, nejlépe gymnázia 4. Kopečný, J., Kopečná, M., Trojková, J.: Základy fyziky, CD, RCCV. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Kopečný, J.: Pracovní sešity, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Kopečný, J., Barčová, K., Jandačka, D., Janurová, E., Kopečná, M., Uhlář, R.: Sbírka příkladů z fyziky, CD, RCCV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Název předmětu: Petrografie 1. Fyzikální a optické vlastnosti horninotvorných materiálů. Vyd. 1. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, s. 2. Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V.: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Vyd. 1. Brno : Moravské zemské muzeum, s. ISBN Holub, F. V.: Obecná a magmatická petrologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN Kudělásková, M.: Optické určování minerálů a hornin. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. 5. Kudělásková, M.: Petrografické praktikum : klasifikace vyvřelých hornin. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, s. ISBN Kudělásková, M.: Petrografie. 2. část, Systematická petrografie vyvřelých hornin. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. 7. Kudělásková, M.: Petrologie - sedimenty. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s.

4 Kudělásková, M.: Petrologie metamorfovaných hornin. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, s. 9. Kudělásková, M.: Systematický přehled metamorfovaných hornin. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. ISBN Kukal, Z.: Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. 1. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, s. 11. Kudělásková, M.: Petrologie metamorfovaných hornin. Vyd. 1. Praha: Academia, s. 12. Petrogenesis of metamorphic rocks. 6th ed., compl. rev. of Winkler's textbook. - Berlin : Springer, c s. ISBN (Springer, Berlin) (Springer, New York) 13. Petrology : the study of igneous, sedimentary, metamorphic rocks. Boston : WCB/McGraw-Hill, c s. + 2 diskety. ISBN Dictionary of petrology. Chichester : Wiley, c s. ISBN Petrography : an introduction to the study of rocks in thin sections. 2nd ed.. - San Francisco : W.H. Freeman, c s. ISBN Název předmětu: Organické kontaminanty 1. Carey, F., A., Sundberg, R. J.: Advanced Organic Chemistry, Part B. New York : Plenum Press, Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., Wothers, P.: Organic Chemistry, Oxford University Press, New York ISBN Eliel, E. L., Wilen, S.H.: Stereochemistry of Organic Compounds, John Wiley & Sons, Inc., New York Eliel, E.L.: A Practical Introduction to Stereochemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York Exner, O.:Struktura a fyzikální vlastnosti organických sloučenin. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 6. Fleming, I.:Hraniční orbitaly a reakce v organické chemii. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 7. Hrnčiar, P.: Organická chémia. 3. přeprac. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. ISBN Macháček, V. a kol.: Organická chemie I. Pardubice: VŠCHT, s. 9. Macháček, V. a kol.: Organická chemie II. Pardubice: VŠCHT, s. 10. Orlíková, K.: Organická chemie. I. a II. díl. 4. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN McMurry,J.: Organic chemistry. 6th ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, c xxxiii, 1176, [83] s. : il. ISBN Pertile E.: Základy organické chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, 2005, CD, dostupné na 13. Potáček, M., C. Mazal, S. Janků: Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita v Brně, Potáček, M.: Organická chemie pro biology. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, s. 15. Solomons, G.T.W: Organic chemistry. 8th ed. Hoboken: Wiley, c , [53] s.+ 1 CD-ROM. ISBN Název předmětu: Ochrana životního prostředí 1. Dirner, V. a kol. : Ochrana životního prostředí : základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management, publikace MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, ISBN Herčík M. : Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava: VŠB-TUO, ISBN Herčík M.: Životní prostředí - úvod do studia. Ostrava: VŠB-TUO, ISBN Herčík M.,Lapčík, V., Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské

5 studium, skriptum VŠB, ISBN Mezřícký,V.:Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Praha, Portál, Morgan Sally: Ecology and environment: the cycles of life, Oxford University Press, USA, ISBN Pech, P., Bláhová, O., Dirner, V. : Ochrana životního prostředí,skriptum VŠB, Název předmětu: Úvod do vodního hospodářství 1. Blažek V. a kol.: Voda v České republice. Praha ISBN Hyánek, L. et al.: Čistota vôd. 1. vyd.bratislava : Alfa, s. : il. ISBN Pitter, Pavel. Hydrochemie. Praha : VŠCHT, s. ISBN Synáčková, M.: Čistota vod. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. ISBN X Název předmětu: Bakalářská matematika I 1. Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. Praha: SNTL, Praha, Burda, P., Kreml, P.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Matematika IIa. Učební texty VŠB - TUO, Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie. Matematika I. Učební texty VŠB - TUO, Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře I., skripta VŠB-TU, Ostrava Láníček, J. a kol.: Cvičení z matematiky I. Skripta VŠB, Ostrava 6. Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I).Skripta VŠB-TU, Ostrava Bouchala J., Šimonová L.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (pro bakalářské studium). Ostrava, Šindel L.: Lineární algebra pro bakalářské studium. Ostrava, Dostál Z.: Lineární algebra. VŠB-TU Ostrava, Sedláček, M., Vrbický, J., Šalounová, M.: Lineární algebra. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s Název předmětu: Technická estetika 1. Johánek T. et al.: Technická estetika a kultura strojírenských výrobků. 2. vyd., SNTL, Praha, 1971, 256 s. 2. Day Ch.: Duch a místo. Brno: Era, s. 3. Černá, M.: Dějiny výtvarného umění. 2. vyd. Praha: Idea servis, s. 4. Chatelet A., Groslier B. P. et al.: Světové dějiny umění. Larousse S. A., Ottovo nakladatelství, Praha, 2004, 784 s Název předmětu: Statistické metody v odpadovém hospodářství 1. Turčan, M.; Hradecký, P.; Madryová, A.; Harbichová, 1.; Holčapek, M. Statistika. Ostrava: VŠB - TU, Friedrich,V. Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium.plzeň : Vydavatelství ZČU, Název předmětu: Bakalářská fyzika 1. Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum, 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, ISBN Fojtek, A.: Cvičení z bakalářské fyziky pro HGF. Skriptum, 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2006, ISBN Barčová K., Foukal J. Bakalářská fyzika I. (pracovní texty k přednáškám), Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava Švec J. Radioaktivita a ionizující záření (doplňující učební text), FBI Ostrava, 2005.

6 Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: FYZIKA 1-5, nakl. VUTIUM a Prométheus Praha, Fojtek A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, 2. vydání, Ostrava, VŠB TU, Název předmětu: Hodnocení technologických procesů 1. Kozák, J., Botula, J.: Úpravnická technologická analýza. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. ISBN X 2. Kozák, J.: Úpravnická technologická analýza : návody do cvičení pro 2. ročník oboru Úprava nerostných surovin. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. 3. Mular, A. L., Barratt D. J., Halbe, D. N.: Mineral Processing Plant Design, Praktice and Kontrol (2 volume set). USA: SME, s. ISBN Wills, B. A.: Mineral Processing Technology. USA: B.H., s. ISBN Bernhardt, C.: Particle size analysis: classification and sedimentation methods. London: Champan Hall, s. ISBN / 02 Název předmětu: Instrumentální metody analýzy 1. Pertile, E., Čablík, V.: Instrumentální metody analýzy. Ostrava: VŠB-TUO, s. ISBN Berčík, J. et al.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. 1. vyd. Bratislava : Alfa, s. 3. Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, Holzbecher, Z., Churáček, J. a kol.: Analytická chemie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 5. Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. ISBN Kenkel, J.: Analytical chemistry for technicians. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, c s. : il. + 1 CD-ROM. ISBN Pertile E.: Analytická chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie II. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie I. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN X 12. Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity Palackého, Volka K.: Analytická chemie II. VSCHT Praha Vláčil, F. a kol.: Příklady z chemické a intrumentální analýzy. 3., přeprac. a rozš. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 15. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl I. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 16. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl II. 4., upr. vyd.praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 17. Kelaey D., Haines P. J.:Analytical chemismy, BIOS Sci. Publ. Oxford 2002, Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, Matějka P. a kol.: Slovník analytické chemie dostupný na 19. Eckschlager, K., Zíma, J., Císařová, I.: Chemometrie, PřF UK Praha, 1994.

7 Název předmětu: Informatika v odpadovém hospodářství 1. Cejpek, J.: Knihovnická a informační studia: úvod do oboru "knihovní a informační věda" a jeho perspektivy. Opava: FF SU, s CEJPEK, J.: Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha: Karolinum, s. 3. Černá, M., Stöcklová, A.: Služby knihoven a informačních středisek. Praha: Univerzita Karlova, s. 4. Gates, B., Myhrvold, N., Rinearson, P.: Informační dálnice. Vyd. 1. Praha : Management Press, s. ISBN X 5. Grigoleit, U.: Internet kompletní průvodce. Praha: Grada, s. ISBN ČSN Bibliografické citace: obsah, forma a struktura s. 7. Tkačíková, D.: Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat. Praha: Výpočetní centrum ČVUT, s Název předmětu: Fyzikální chemie 1. Atkins, P.W.: Fyzikálna chémia. Bratislava: STU, Adamcová, Z.a kol.: Příklady a úlohy z fyzikální chemie. Praha: SNTL, Bureš, M., Černý, Č., Chuchvalec,P.: Fyzikální chemie II. Praha: VŠCHT, Fischer, O. a kol.: Fyzikální chemie. Praha: SNTL, s. 5. Holub,R. a kol.: Fyzikální chemie I. Praha: VŠCHT, s. 6. Kalousek, J.,Dobrovský, Ľ.: Základy fyzikální chemie. Ostrava: ES VŠB, s. 7. Kellö, V., Tkáč, A.: Fyzikálna chemia. Bratislava: Alfa, s. 8. Kopečný, M., Dobrovský, Ľ.: Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie. Ostrava: ES VŠB, Linzer, E., Dorušková, M., Kalousek, J.: Základy fyzikální chemie v příkladech. Ostrava: ES VŠB s. 10. Moore, W.J.: Fyzikální chemie. Praha: SNTL, s. 11. Novák, J. a kol: Fyzikální chemie:bakalářský kurs. Praha: VŠCHT, s. Elektronická verze: 12. Peřinová, K. a kol.: Sbírka příkladů z fyzikální chemie. elektronická verze 13. Atkins, P. W.: Physical Chemistry. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, s Název předmětu: Bakalářská matematika II 1. Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha Pavelka, L., Pinka, P.: Integrální počet funkce jedné proměnné. Matematika IIIa. Učební texty VŠB - TUO, Dobrovská, V., Vrbický, J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných. Matematika IIb. Učební texty VŠB - TUO, Vlček,J., Vrbický, J.: Diferenciální rovnice. Matematika IV.Učební texty VŠB - TUO, Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře I., skripta VŠB-TU, Ostrava Láníček, J. a kol.: Cvičení z matematiky I, skripta VŠB, Ostrava. 7. Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I), skripta VŠB-TU, Ostrava Bouchala, J., Šimonová L.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (pro bakalářské studium), Ostrava Šindel, L.: Lineární algebra pro bakalářské studium, Ostrava Dostál, Z.: Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava, Sedláček, M., Vrbický, J., Šalounová, M.: Lineární algebra. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.

8 Název předmětu: Všeobecná geologie 1. Kučera, O.: Všeobecná geologie. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 2. Cháb, J. a kol.: Desková tektonika. Vyd. 1. Praha : Academia, s Název předmětu: Bezpečnost práce a požární ochrana 1. Základní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.skripta VŠB-TU Ostrava Úmluva Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 z roku Zákon č. 262/06 Sb. - Zákoník práce. 4. Nařízení vlády č.494/01 Sb. kterým se stanoví způsob evidence,registrace PÚ. 5. Nařízení vlády č.495/2001 Sb. o poskytování osobních ochranných prostředků. 6. Nařízení vlády č.178/2001 Sb.o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 7. Zákon č. 251/05 Sb.(338/2005) O inspekci práce. 8. Vojta, Z.: Osobní ochranné pracovní prostředky,montanex, Ostrava Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci :IVBP Praha,Brno Zákon č.133/1985 Sb.Zákon o PO a Vyhláška MV č.246/2001 o požární prevenci. 11. Zákon č.239/2000 o integrovaném záchranném systému. 12. Zákon č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví. 13. Vávra, A.: Hygienické a zdravotnické předpisy,vava,ostrava Sbírka zákonů ČR (knihovna VŠB, ASPI-síť VŠB-TUO, portál MV, Organizace jednotek požární ochrany I. 1. vyd.. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, s. ISBN Šenovský, M., Adamec, V., Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, s. ISBN Vojta, Z., Rucký, E.: Osobní ochranné pracovní pomůcky. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, s. ISBN / 01 Název předmětu: Instrumentální metody analýzy 1. Berčík, J. et al.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. 1. vyd. Bratislava : Alfa, s. 2. Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, Holzbecher, Z., Churáček, J. a kol.: Analytická chemie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 4. Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. ISBN Kenkel, J.: Analytical chemistry for technicians. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, c s. + 1 CD-ROM. ISBN Pertile E.: Analytická chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie II. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, s. ISBN Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie I. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN X 11. Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity

9 Palackého, Volka K.: Analytická chemie II. Praha: VŠCHT, Vláčil, F. a kol.: Příklady z chemické a intrumentální analýzy. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 14. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl I. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 15. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl II. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 16. Kelaey D., Haines P. J.:Analytical chemismy, BIOS Sci. Publ. Oxford 2002, Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, Matějka P. a kol.: Slovník analytické chemie dostupný na 18. Eckschlager, K., Zíma, J., Císařová, I.: Chemometrie, PřF UK Praha, Název předmětu: Biologie a ekologie 1. Smith, R.L.: Elements of Ecology, Harper Collins Publishers, New York, Obroučka, K.: Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN Rosypal, S. a kol.: Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R.: Ekologie : jedinci, populace a společenstva. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s. ISBN Odum, P. E.: Základy ekologie. Vyd. 1. Praha : Academia, s. 6. Kvasničková, D.: Základy ekologie. Praha: Fortuna, s. ISBN Název předmětu: Hydrobiologie 1. Allan, D., J., Castillo, M. M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, Hartman, P., Přikryl, I., Štědronský, E.: Hydrobiologie. 2., přeprac. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN Zelinka, M., Kubíček, F.: Základy aplikované hydrobiologie. Vyd. 2., přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 4. Kubíček, F., Lellák, J.: Hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN Ambrožová, J.: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, Skriptum VŠCHT Praha. 6. Kalff, J.: Limnology. Prentice Hall, New Jersey, Název předmětu: Stav a vývoj v ŽP v ČR 1. Dirner, V. a kol. : Ochrana životního prostředí : základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management, publikace MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, ISBN Lapčík, V.: Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí, ES VŠB-TU s. 3. Herčík, M., Lapčík, V., Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. ES VŠB 1994, 243 s. 4. Herčík, M.: Životní prostředí (úvod do studia). ES VŠB-TU s. 5. Internet stránky MŽP (www.env.cz), ČEÚ (www.ceu.cz), CPC (www.cpc.cz), CEMC (www.ecn.cz/cemc/), elektronická knihovna MŽP (www.env.cebin.cz)

10 Název předmětu: Zemědělství a lesnictví 1. Stalmachová, B. Zemědělství a lesnictví. Učební texty CD-ROM. VŠB- TUO Ostrava Kubeš, J.: Plánování venkovské krajiny. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN Raclavský, K.: Ekologická stabilita a hodnocení krajiny. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN Průša, E.: Pěstování lesů na typologických základech. Vyd. 1. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s. + 1 CD-ROM. ISBN Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, s. ISBN Sklenička, P.: Základy krajinného plánování. Vyd. 2. Praha: N. Skleničková, s. ISBN Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích Název předmětu: Deskriptivní geometrie a počítačová grafika 1. Žára J., Beneš B.,Felkel P.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha Borecká, K.; Lovečková, M.: Základy 3D modelování ve výuce Počítačové geometrie a grafiky na FSI VUT v Brně, Konferenční setkání uživatelů systému SOLIDWORKS (CD příspěvků), Černý J., Kočandrlová M.: konstruktivní geometrie, ČVUT, Název předmětu: Etika 1. Tondl, L.: Věda, technika a společnost. Praha: Filosofie, Král, M.: Změna paradigmatu vědy. Praha: Filosofie, Solomon, J.J.: Technologický úděl. Praha: Filosofie, Gluchman, V.: Úvod do etiky. Prešov: Universum, Frolov, I.T., Judin, B.G.: Etika vedy. Problémy a diskusie. Bratislava: Pravda, Hodovský, I., Sedlák, J.: Etika ve společnosti a v povoláních. Olomouc: UP, Činčera, S.: Informační etika. Brno: MU, Feber, J.: Filozofická antropologie. Ostrava: VŠB-TU, Merton, R.K.: The sociology of science. Chicago, Název předmětu: Úpravnictví a hydroseparační procesy 1. Špaldon, F.: Úprava nerastných surovín. 1. vyd.bratislava: Alfa, s. 2. Tuček, F., Chudoba, J., Koníček, Z. a kol.: Základní procesy a výpočty v technologii vody. 2. přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 3. Vidlář, J., Hodek, O.: Základy úpravy užitkových surovin. I. Díl. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s.. 4. Vidlář, J., Hodek, O.: Základy úpravy užitkových surovin. II. Díl. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s Pitter, P. et al.: Laboratorní metody v technologii vody. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 6. Wills, B. A.: Mineral Processing Technology. USA: B.H., s. ISBN Název předmětu: Toxikologie a škodliviny v ŽP 1. Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie : organické látky. Svazek 1. Vyd. 1. Praha : Avicenum, s. 2. Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie : organické látky. Svazek 2. Vyd. 1. Praha : Avicenum, s Prokeš, J. et al.: Základy toxikologie : obecná toxikologie a ekotoxikologie. 1.

11 vyd. Praha : GalénKarolinum, c s.isbn X (Galén, Praha) X (Karolinum, Praha) 4. Paleček, J., Palatý, J.: Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. 4. vyd.praha : Vysoká škola chemicko-technologická, s. ISBN Marková, H.: Základy toxikologie. Ostrava: Ostravská univerzita, s. ISBN Sbírka zákonů ČR Název předmětu: Právní úprava v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001 Sb. v aktuální verzi 2. Vyhlášky a nařízení vlády týkající se problematicky odpadového hospodářství 3. Životní prostředí, Sagit a.s Ostrava., 544 str., ISBN X Název předmětu: Vytváření a realizace algoritmů 1. Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: ALFA, Jinoch, J., Müller, K., Vogel, J.: Programování v jazyku Pascal. Praha: SNTL, Hruška, T.: Pascal pro začátečníky. SNTL: Praha, Krček, B., Kreml, P.: Algoritmizace a programování v jazyku Pascal. Skriptum VŠB, Ostrava, Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmizace a programování v Delphi. Skriptum VŠB, Ostrava, Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmy a datové struktury. Skriptum, elektronická verze, 2007, vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ / / Název předmětu: Základy biotechnologií 1. Ambrožová, J.: Aplikovaná a technická hydrobiologie. Praha: VŠCHT, s. 2. Madigan, M. T., Martinko, J. M., Parker, J.: Brock biology of microorganisms. New York: Pearson Education Inc., s. ISBN Maier, R. M., Pepper, I. L., Gerba, C. P.: Environmental mikrobiology. Academic Press San Diego, s. ISBN Paul, E. A., Clark, F. E.: Soil microbiology and biochemistry. New York: Academic Press, s. ISBN Perry, J. J., Staley, J. T., Lory, S.: Microbial life. Sinauer associates Sunderland, s. 6. Popelářová, E. a kol.: Cvičení z mikrobiologie a pedobiologie (pracovní sešit pro bloková cvičení). Praha: Power Print, s. ISBN Prescott, L. M., Harley, J. P., Klein, D. A.: Mikrobiology. WCB publishers, s. ISBN Fečko, P. a kol.: Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB-TU, s. ISBN Borovec, Z.: Úvod do biotechnologie nerostných surovin Skripta PrF UK Praha, Šilhánková, L.: Mikrobiologie VŠCHT Praha,l Fečko, P., Pectova, I., Ovcari, P., Cablik, V., Tora, B.: Influence of petrological composition on coal floatability. FUEL : the science and technology of Fuel and Energy, 2005, vol. 84, no. 1, Jan., p Fečko, P., Pečtová, I., Čablík, V., Riedlová, S., Ovčaří, P., Tora, B.: Bacterial desulphurization of coal. Górnictwo i geoinžynieria, Zesyt 3/1, r. 30, 2006, p , ISSN Fečko, P., Šitavancová, Z., Cvešper, L., Čablík, V.: Bacterial desulphurization of coal from mine ČSA Most. In Journal of Mining and Metallurgy, 42B (1), 2006, p , ISSN FEČKO, P. a kol. Biotechnologie v úprave uhlia. Ostrava: VŠB-TU, s. ISBN

12 Název předmětu: Čištění odpadních vod 1. Kittner, Z.: Průmyslové vody, jejich úprava a čištění. Vyd. 4., část. přeprac. Brno : Vysoké učení technické, s. 2. Malý, J., Hlavínek, P.: Čištění průmyslových odpadních vod. Vyd. 1. Brno : NOEL 2000, s. ISBN Martoň, J. et al.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. 2. dopl. vyd. Bratislava : Alfa, s. ISBN Petrů, A.: Čištění průmyslových odpadních vod. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. 5. Sedláček, M. a kol.: Metody rozboru kalů a pevných odpadů. Vyd. 1. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, s. 6. Zákony z oblasti vodního hospodářství 7. Synáčková, M.: Čistota vod. Praha: ČVUT, s. ISBN X Název předmětu: Geochemie životního prostředí 1. Raclavský, K., Raclavská H., Homola, V.: Geochemie. Učební texty, CD-ROM Mrňa, F.: Užitá geochemie. Praha: Academia, s. 3. Bouška, V., Jakeš, P., Pačes, T., Pokorný, J.: Geochemie. Praha: Academia, s. 4. Marshall, P., Fairbridge, R.W.: Encyclopedia of geochemistry. Kluwer Academic Publishers, s. 5. Killops, S., Killops, V.: An introduction to organic geochemistry. Blackwell Science Ltd., 2Rev edition, s. 6. Nelson, E.: Principles of environmental geochemistry. Brooks Cole, s. 7. Reemtsma, T., Jekel, M.: Organic Pollutants in the water cycle. Wiley-VCH, s. 8. Sarkar, D., Datta, R., Hannigan, R.: Concepts and applications in environmental geochemistry. ElsevierSiegel F.R. (2002): Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH, s. 9. Alelo, C. A. J., Postma, D.: Geochemistry, groundwater and pollution. A.A.Balkema, 2. edition, s. 10. Horáková, M. et al.: Analytika vody. Skripta 2. vydání (2007 dotisk). 335 s. ISBN Pitter, P.: Hydrochemie. Praha: VŠCHT, s. ISBN: Šráček, O., Datel, J., Mls, J.: Kontaminační hydrogeologie. Učební texty Univerzity Karlovy, ISBN: X Název předmětu: Zásobování hospodářskou vodou 1. Broža, V., Kazda, I., Patera, A.: Vodohospodářské stavby. Vyd. 1. Praha : České vysoké učení technické, s. 2. Kemel, M., Kolář, V.: Hydrologie. Praha: České vysoké učení technické, s. 3. Novák, J. a kol.: Příručka provozovatele vodovodní sítě. SOVAK Praha ISBN Plecháč, V.: Voda, problém současnosti a budoucnosti. Vyd. 1. Praha: Svoboda, s. ISBN Kroupa, P., Čiháková, I.: Vodárenství : doplňkové skriptum. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, s. ISBN Kos, Z., Říha, J.: Vodní hospodářství 10. Skripta, ČVUT Praha ISBN Synáčková, M., Šrytr, P.: Inženýrské sítě. Doplňkové skriptum, ČVUT, Tesařík, I. a kol.: Vodárenství - úprava vody. Praha: SNTL, 1986.

13 Název předmětu: Mechanická aktivace v procesech úpravy nerostných surovin a odpadů 1. Baláž, P.: Mechanická aktivácia v procesoch extrakčnej metalurgie. 1. vyd. Bratislava: Veda, s. ISBN Holčin, M. a kol.: Úpravnictví. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 3. Holbein, M.: Úpravnictví, SNTL Praha, Sedláčková, V., Sedláček, P.: Přípravné procesy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, s. ISBN Název předmětu: Mikroskopické praktikum 1. Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, M.: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, Přírodovědecká fakulta MU, 2002, Brno 2. Mališ, J., Matýsek, D., Daněk, T.: Optické určování minerálů a hornin. Výukový CD-ROM, projekt FRVŠ 1684/ Dvořák, P.: Rudní mikroskopie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, s. 4. Picot, P., Johan, Z.: Atlas of ore Minerals. Elsevier, Amsterdam, s. 5. heslo: electron microscopy 6. Physical Methods of Chemistry: Volume IV - Microscopy. Wiley-Interscience, New York Fultz B, Howe J: Transmission electron microscopy and diffractometry of materials. Springer-Verlag, Berlin Cross J.W., Scanning Probe Microscopy, Název předmětu: Suroviny a jejich využití 1. Dopita, M., Havlena, J., Pešek, L.: Ložiska fosilních paliv. Praha: SNTL/ALFA, Praha, Havelka, J., Rozložník, L.: Ložiska rud. Praha: SNTL, Kraus, I., Kužvart, M.: Ložiska nerud. Praha: SNTL/ALFA, Název předmětu: Základy kovohutnictví 1. Štofko, M., Štofková, M.: Neželezné kovy. Košice: Emilena, s. 2. Kuchař, L. : Hutnictví neželezných kovů. Ostrava: VŠB-TU, s. 3. Moore, J. J.: Chemical Metalurgy. Oxford s. 4. Havlík, T.: Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Elfa s. 5. Benčko, V., Cikrt, M., Lener, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha: Grada s. 6. Davis, J. R.: Metals Handbook, Desk Edition, ASM International, s Název předmětu: Teorie řízení 1. Burý, A. : Simulace a modelování důlních systémů. Skripta VŠB Ostrava, Kubík,S. a kol. : Teorie automatického řízení I. Praha: SNTL, Víteček, A. : Teorie řízení I. Skripta VŠB Ostrava, Mařík, V. a kol. : Umělá inteligence. Praha: Academia, Název předmětu: Ochrana ŽP při lomovém dobývání 1. Herčík,M. a kol.: Ochrana životního prostředí. Skriptum ES VŠB TU Ostrava, Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, In: kap , skriptum ES VŠB TU Ostrava, Ostrava, s. 3. Pech,K. a kol.: Ochrana životního prostředí. Skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, Kryl,V., Frohlich,E.,Sixta,J: Zahlazení hornické činnosti a rekultivace. Sriptum VŠB - TU Ostrava, Most, s.

14 Název předmětu: Ochrana ovzduší 1. Smrž, V., Mačala, J.: Ochrana ovzduší, kapitola v publikaci Environmentální vzdělávání. Ostrava: VŠB-TU, Vysoudil, M.: Ochrana ovzduší. Skriptum UP Olomouc, Herčík, M.: Životní prostředí. Skriptum VŠB - TUO, Serbusek, A.: Přístrojová technika pro měření čistoty ovzduší. Skriptum VŠB - TUO, Šiška, F.: Ochrana ovzduší. Bratislava: Alfa, Herčík, M., Lapčík, V.: Ochrana životního prostředí. Skriptum VŠB, Kudrna, K. a kol.: Biosféra a lidstvo. Praha: Academia, Janotková, E.: Technika prostředí. Skriptum VUT Brno, Název předmětu: Bakalářská práce 1. Liška, V.: Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce. Praha : Ivo Ulrych-Růžičkův statek, Eco, U.: Jak napsat diplomové práce. Olomouc : Votobia, Název předmětu: Základy chování v organizaci 1. Bělohlávek, F.: Organizační chování, Olomouc 1996, ISBN Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J.: Základy psychologie práce a organizace. Skripta UK Praha, ISBN Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha: Grada ISBN X, 109 s Název předmětu: Interpersonální komunikace 1. Vybíral, Z. : Psychologie komunikace. Praha: Portál, s. ISBN Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000, 165 s. ISBN X 3. Plamínek, J. : Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: Argo, s. ISBN Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada. 361 s. ISBN Název předmětu: Psychologie a interpersonální komunikace 1. Atkinson, R. L.: Psychologie, Portál, Praha, 751 s ISBN Hill, G.: Moderní psychologie, Portál, 283 s. 2004, Hewstone, M., Stroebe W.: Sociální psychologie, Portál, 769 s ISBN Hayesová, N.: Základy sociální psychologie, Portál, 165 s. 2003, ISBN X. 5. Plamínek, J.: Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo, 198 s. 1994, ISBN Název předmětu: Dějiny vědy a techniky 1. Biolková, J.: Studie o technice v českých zemích, , Encyklopedický dům, Praha s. ISBN X. 2. Biolková, J.: Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava. In: Rozpravy Národního muzea v Praze. Studie z dějin a hornictví. Národní technické muzeum, Praha, s ISBN ISSN Biolková, J.: Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: ANAGRAM, s. ISBN Biolková, J.: Historie a interkulturní vzdělávání. In: Zborník matriálov z medzinárodnej vedeckej konferencie Mezi modernou a postmodernou.

15 Košice: UPJŠ, s ISBN Biolková, J., Beran, V.: Biografický slovník českých zemí. Praha: Histrocický ústav AV ČR, Libri, s ISBN Název předmětu: Sociologie 1. Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd., opr. Praha : Portál, s. : il. ISBN Osborne, R., van LOON, B.: Sociologie. 1. vyd. Praha : Portál, s. : il. ISBN Možný, I.: Česká společnost. 1. vyd. Praha : Portál, s. : il. ISBN Montoussé, M., Renouard, G.: Přehled sociologie. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN Matoušek, O.: Mládež a delikvence. 2. vyd., aktualiz. Praha : Portál, s. ISBN X 6. Jandourek, J.: Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN Jandourek, J.: Sociologický slovník. 2. vyd. Praha : Portál, s. ISBN Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. 1. vyd. Praha : Portál, s. : il. ISBN Název předmětu: Toxikologie 1. Picka, K., Matoušek, J.: Základy obecné a speciální toxikologie. Sv vyd. Ostrava: VŠB, s. [Vydáno v rámci projektu Services for Universities, program PHARE]. ISBN Matrka, M., Rusek, V.: Průmyslová toxikologie: úvod do obecné a speciální toxikologie. 3. opr. vyd. Pardubice: VŠCHT, s. ISBN Paleček, J., Palatý, J.: Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. 2. vyd. Praha: VŠCHT, s. ISBN Databáze toxických látek dostupné na internetu (TOXILINE, IRIS, Plumbum...) Název předmětu: Instrumentální metody analýzy I 1. Berčík, J. et al.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. 1. vyd. Bratislava : Alfa, s. 2. Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, Holzbecher, Z., Churáček, J. a kol.: Analytická chemie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 4. Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. ISBN Kenkel, J.: Analytical chemistry for technicians. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, c s. + 1 CD-ROM. ISBN Pertile E.: Analytická chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie II. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, s. ISBN Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie I. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN X 11. Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity Palackého, Volka K.: Analytická chemie II. Praha: VŠCHT, 1995.

16 Vláčil, F. a kol.: Příklady z chemické a intrumentální analýzy. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 14. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl I. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 15. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl II. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 16. Kelaey D., Haines P. J.:Analytical chemismy, BIOS Sci. Publ. Oxford 2002, Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, Matějka P. a kol.: Slovník analytické chemie dostupný na 18. Eckschlager, K., Zíma, J., Císařová, I.: Chemometrie, PřF UK Praha, Název předmětu: Fyzikální chemie 1. Pertile E.: Základy fyzikální chemie pro kombinované studium, multimediální učební text, VŠB TUO, CD 2. Atkins, P. W: Physical chemistry for the Life Sciences. 1st ed. N. Y.: W. H. Freeman and Company, 2006, 699. ISBN Atkins, P. W.: Fyzikálna chémia. Časť vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, s. r00. ISBN Novák, J. A kol.: Fyzikální chemie: bakalářský kurs. Praha: VŠCHT, s. Elektronická verze: Název předmětu: Nakládání s odpady 1. Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství, VŠB-TU Ostrava, s. 174, 2004, dotisk 2007, ISBN Kuraš M. a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování,všcht Praha, Straka F.: Metody likvidace tuhých odpadů, ISBN Časopis: Odpady, Odpadové fórum, 5. Internet: Recyklace odpadů I-X : sborníky konference, VŠB-TU Ostrava Název předmětu: Instrumentální metody analýzy II 1. Pertile, E., Čablík, V.: Instrumentální metody analýzy. Ostrava: VŠB-TUO, s. ISBN Berčík, J. et al.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. 1. vyd. Bratislava : Alfa, s. 3. Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, Holzbecher, Z., Churáček, J. a kol.: Analytická chemie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 5. Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. ISBN Kenkel, J.: Analytical chemistry for technicians. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, c s. : il. + 1 CD-ROM. ISBN Pertile E.: Analytická chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie II. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie I. Vyd. 1. Brno : VUTIUM,

17 s. ISBN X 12. Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity Palackého, Volka K.: Analytická chemie II. VSCHT Praha Vláčil, F. a kol.: Příklady z chemické a intrumentální analýzy. 3., přeprac. a rozš. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 15. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl I. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 16. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl II. 4., upr. vyd.praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 17. Kelaey D., Haines P. J.:Analytical chemismy, BIOS Sci. Publ. Oxford 2002, Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, Matějka P. a kol.: Slovník analytické chemie dostupný na 19. Eckschlager, K., Zíma, J., Císařová, I.: Chemometrie, PřF UK Praha, Název předmětu: Monitorovací systémy 1. Halounová, Lena. Dálkový průzkum Země / Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s.isbn Bencko V., Cikrt M., Lener J., (1995): Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Avicenum Praha, 282 s., ISBN X 3. Loon G. W., Duffy S. J., (2005): Environmental Chemismy. A Global Perspective. 2nd ed. Oxford University Press. 514 s. ISBN-10: JENSEN, J. R. Remote Sensing of the Environment. An Earth Ressource Perspective. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, časopisy, např.: Earth System Monitoring (U. S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration), The Earth Observer (EOS Projects Science Office, NASA Godard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland). 6. Projekt GMES oficiální stránky: Název předmětu: Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 1. Remtová, K.: Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí, 1998, dostupné v elektronické formě u přednášející 2. Internet stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cz) 3. odborné časopisy (Planeta, Enviznačení, Environmentální aspekty) Název předmětu: Pedologie 1. Raclavský, K., Raclavská H., Matýsek, D. (2005): Ochrana půd. CD-ROM. VŠB- TU Ostrava. 2. Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha, 558 s. 3. Tomášek, M. (2000): Půdy České republiky. Česká geologická služba, Praha. 68 s., 41 příloh. 4. Brady, N. C., Weil, R. R. (1996): The nature and properties of soils. Prentice-Hall, Upper Saddle River. 740 s. 5. Kuntze H., Roeschmann G., Schwerdtfeger G. (1994): Bodenkunde. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 5. vydání, 424 s.

18 Doporučená literatura Název institutu: Institut environmentálního inženýrství Číslo institutu: 546 Studijní program: Nerostné suroviny Studijní obor: Environmentální biotechnologie Přehled literatury /02 Název předmětu: Bakalářská fyzika 1. FOJTEK, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2005, ISBN FOJTEK, A.: Cvičení z bakalářské fyziky pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2006, ISBN Fojtek, A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, dotisk 2.vydání, Fojtek, A.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 2.vyd., Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.:Fyzika Brno-Praha, VUTIUM a Prometheus, 1.vyd., /01 Název předmětu: Bakalářská matematika I. 1. BOHÁČ, Z., BURDA, P., DOLEŽALOVÁ, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU 2. Ostrava. 2.vyd. Ostrava : VŠB TUO, s. ISBN POLÁK, J.: Přehled středoškolské matematiky. 5.přeprac.vyd. Praha: SPN, s. ISBN POLÁK, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. 1.vyd. Praha: Prometheus, s. ISBN Středoškolské učebnice matematiky. 6. Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I. Praha: SNTL, s. 7. Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II. Praha: SNTL, s. 8. Doležalová, J., Pavelka, L.: Pravděpodobnost a statistika, skriptum VŠB- TUO, Ostrava ISBN X. 9. Burda, P., Doležalová, J.: Cvičení z matematiky IV, skriptum VŠB-TUO, Ostrava ISBN /08 Název předmětu: Bezpečnost práce a požární ochrana 1. Základní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.skripta VŠB-TU Ostrava Úmluva Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 z roku Zákon č. 262/06 Sb. - Zákoník práce. 4. Nařízení vlády č.494/01 Sb. kterým se stanoví způsob evidence,registrace PÚ.

19 Nařízení vlády č.495/2001 Sb. o poskytování osobních ochranných prostředků. 6. Nařízení vlády č.178/2001 Sb.o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 7. Zákon č. 251/05 Sb.(338/2005) O inspekci práce. 8. Zdeněk Vojta: Osobní ochranné pracovní prostředky,montanex, Ostrava Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci :IVBP Praha,Brno Zákon č.133/1985 Sb.Zákon o PO a Vyhláška MV č.246/2001 o požární prevenci. 11. Zákon č.239/2000 o integrovaném záchranném systému. 12. Zákon č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví. 13. Vávra,A. Hygienické a zdravotnické předpisy,vava,ostrava Sbírka zákonů ČR(knihovna VŠB,ASPI-síť VŠB-TUO,portál MV,http://www.mvcr.cz/sbírka,www.bozpinfo.cz, /01 Název předmětu: Biochemie 1. Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, VŠCHT Praha Z. Vodrážka: Biochemie, Academia Praha Karlson P.: Základy biochemie, Academia, Praha Šípal Z. a kol.: Biochemie, SPN, Praha Voet D., Voet J.: Biochemie, Victoria, Praha Vodrážka Z.: Biochemie, Academia, Praha Káš J.: Biochemie životního prostředí, Praha /01 Název předmětu: Biologie 1. Nečas a kol.: Obecná biologie. H a H, Rozsypal a kol.: Nový přehled biologie. Sciencia, Praha Campbell N. A., Reece J. B.: Biologie. Brno: Computer Press, c2006, 1332 s. ISBN Stalmachová B.: Biologie I: botanika. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996, 63 s. ISBN /02 Název předmětu: Čištění odpadních vod 1. Kučerová, R. a kol. Multimediální texty z anglického a německého jazyka, VŠB-TU Ostrava, 2005, Synáčková,M. Čistota vod. Praha: ČVUT Malý,J.; Hlavínek,0. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno: NOEL Chudoba,J.; Dohányos,M.; Wanner,J. Biologické čištění odpadních vod. Praha: SNTL Martoň,J. a kol. Získávání, úprava, čištění a ochrana vod. Bratislava: ALFA Zákony z oblasti vodního hospodářství 7. Lyčková, B., Fečko, P., Kučerová, R.: Zpracování kalů, 2009, 87 s., ISBN Raclavská, H.: Technologie zpracování a využití kalů z ČOV, 2007, 171 s., ISBN

20 /01 Název předmětu: Deskriptivní geometrie a počítačová grafika 1. ŽÁRA J., BENEŠ B.,FELKEL P.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.: Základy 3D modelování ve výuce Počítačové geometrie a grafiky na FSI VUT v Brně, Konferenční setkání uživatelů systému SOLIDWORKS (CD příspěvků), ČERNÝ J., KOČANDRLOVÁ M.: konstruktivní geometrie, ČVUT, Daňková, H.: Deskriptivní geometrie. Bratislava : Alfa, 1989, 289 s. 5. Láníček, J.: Deskriptivní geometrie. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1990, 338 s. ISBN /03 Název předmětu: Ekologie průmyslových podniků 1. Handbook of Biomass Combustion and Co-Firing. Sjaak van Loo and Jaap Koppejan (eds.) Twente University Press. ISBN HERČÍK, M., LAPČÍK, V.: Ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, TÖLGYESSY, J., PIATRIK, M.: Ochrana prostredia v priemysle. Bratislava: VTEL, SMOLÍK, J.: Technika prostředí. Praha: SNTL, JUCHELKOVÁ, D.: Likvidace a využití odpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ročenky Ministerstva životního prostředí České republiky 7. Aktuální internetové informace (http://www.env.cz, etc.) /01 Název předmětu: Ekologie 1. Storch D., Mihulka S., (2000): Úvod do současné ekologie, Praha : Portál. 2. Begon, M., Harper, J. L. and Townsend, C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Olomouc : Univerzita Palackého. 3. Kudláček, I.: Ekologie průmyslu. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1997, 186 s. ISBN Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R.: Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997, 948 s. ISBN Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R.: Ecology : from individuals to ecosystems. Malden: Blackwell, 2006, 738 s. ISBN Morgan, S.: Ecology and environment: the cycles of life. New York: Oxford University Press, c1995, 160 s. ISBN /05 Název předmětu: Environmentální informatika 1. Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na Web VŠB, Ostrava, Hernandez, M. J.: Návrh databází. ISBN Grada Publishing, Praha, Jašek, R. - Lukáš, M.: Informatika ve veřejné správě. ISBN Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Merta, A. - Mertová, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2.

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2. Matematika S e z n a m u č e b n i c Povinné ve všech ročnících - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (nakl. Prométheus) 212,- Kč - J. Mikulčák: Matematické, fyzikální

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Hospodaření s odpady (HOSO)/Waste Management Číslo předmětu: 546-0310 Garantující institut: Garant předmětu: Institut environmentálního inženýrství Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Základy geologie pro archeology Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Hlavní vyučující RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6,

Více

Slovník anglicko-český, česko-anglický

Slovník anglicko-český, česko-anglický Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2017/2018 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Sylabus pro předmět TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Sylabus pro předmět TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ Sylabus pro předmět TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ Kód předmětu: TZO Název v jazyce výuky: Technika pro zpracování odpadů Název česky: Technika pro zpracování odpadů Název anglicky: Waste Management Technology

Více

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 03 UČEBNICE V CHEMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ č{st 2. Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. Kamenice 5 pavilón A4 - NCBR, místnost 2.14 email: veru@mail.muni.cz http://is.muni.cz/www/106381/kontakty.html 1 Osnova 3. tématu

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník Gymnázium Trhové Sviny U Č E B N I C E p r o 5. 8. ročník (aktualizováno 2012) UČEBNICE KVINTA BIOLOGIE Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu. FIN Publishing Olomouc Doporučené:

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční,

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních škol

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

Umělá inteligence a rozpoznávání

Umělá inteligence a rozpoznávání Václav Matoušek KIV e-mail: matousek@kiv.zcu.cz 0-1 Sylabus předmětu: Datum Náplň přednášky 11. 2. Úvod, historie a vývoj UI, základní problémové oblasti a typy úloh, aplikace UI, příklady inteligentních

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Metody zpracování informací 1

Metody zpracování informací 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996. Bibliografické citace : Obsah, forma a struktura Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Technická petrografie a základy chemie silikátů Číslo předmětu: 541 Garantující institut: Institut geologického inženýrství - 541 Garant předmětu: prof.

Více

Seznam učebnic do ČJ (školní rok 2013/2014)

Seznam učebnic do ČJ (školní rok 2013/2014) Seznam učebnic do ČJ (školní rok 2013/2014) 1. ročník R. Bláhová, E. Chvalovská a kol.: Literatura pro 1. ročník SŠ učebnice (ISBN: 978-80-7358-115-2) R. Bláhová, E. Chvalovská a kol.: Literatura pro 1.

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2017/2018 verze srpen 2017

Seznam učebnic pro školní rok 2017/2018 verze srpen 2017 Seznam učebnic pro školní rok 2017/2018 verze srpen 2017 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních škol

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15. Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Kučera Tento projekt je spolufinancován

Více

Gymnázium Vysoké Mýto učebnice pro primu

Gymnázium Vysoké Mýto učebnice pro primu Seznam učebnic pro školní rok 2015 2016 Gymnázium Vysoké Mýto učebnice pro primu Čítanka pro 6. ročník ZŠ (SP) pro 6. ročník ZŠ (SP) Project 2 (OUP) Občanská výchova Občanská výchova, Rodinná výchova pro

Více

možné i jiné vydání nebo v elektronické podobě 1234

možné i jiné vydání nebo v elektronické podobě 1234 1. A školní rok: 015/016 1 31004 Fyzika-mechanika Bednařík Prometheus dop. od 3. vydání 1 4106 Matematika pro gymnázia - planimetrie Pomykalová Prometheus dop. od 4. vydání 1 4103 Matematika pro gymnázia

Více

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, Ústí nad Orlicí Seznam učebnic používaných ve školním roce 2017/18 1.B

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, Ústí nad Orlicí Seznam učebnic používaných ve školním roce 2017/18 1.B 1.B Český jazyk pro ZŠ 6 E. Hošnová SPN Malá čítanka V. Martínková Tripolia Praha New Opportunities Beginner Michael Harris Longman Občanská výchova Nepoužívají se pro 6. třídu V. Válková SPN pro 6. roč.

Více

Metody zpracování informací 1. Citační norma

Metody zpracování informací 1. Citační norma Citační norma Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 1998. Článek: STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Ressearch Libraries. 1981, 42 (6),

Více

Seznam učebnic - 2013/14

Seznam učebnic - 2013/14 1. ročník šestiletého studia Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit V. Nezkusil:

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem VŠB-TUO Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení Účinnost dokumentu: 2. 10. 2017 Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení ke jmenování profesorem

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

Seznam učebnic - 2015/16

Seznam učebnic - 2015/16 1. ročník šestiletého studia Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit V. Nezkusil:

Více

Seznam učebnic /18

Seznam učebnic /18 1. ročník šestiletého studia Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit V. Nezkusil:

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2015/2016 1. úsek studia kreditů Základy zdravotnictví

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2014 / 2015. Třída 1.A

Seznam učebnic pro školní rok 2014 / 2015. Třída 1.A Třída 1.A N (1) J. Kostečka.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. 2., upr. vyd. SPN pedagogické nakladatelství, Praha 2009 N (2) R. Bláhová a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol (učebnice). Didaktis,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk. r. 2015/16 Obor: Obchodní akademie. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např.

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk. r. 2015/16 Obor: Obchodní akademie. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např. Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk. r. 2015/16 Obor: Obchodní akademie S New Headway Elementary 4th edition časopis GATE ( OUP) (cena za sadu učebnic cca 700,- Kč) NJ: Deutsch eins zwei

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

Výuka: Termín Téma Poč. hod.

Výuka: Termín Téma Poč. hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma Název předmětu : EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Rozvrhová zkratka : MNG/ORK16 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek, 4 hodiny

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45 OBSAH Funkcionáři UP................................................. 1 Funkcionáři PřF, děkanát........................................... 3 Katedry a pracoviště..............................................

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2013 / 2014. Třída 1.A

Seznam učebnic pro školní rok 2013 / 2014. Třída 1.A Třída 1.A (1) J. Kostečka.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií, SPN, Praha 2005 (2) R. Bláhová a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol, (učebnice a pracovní sešit), Didaktis, Brno 2008 (3) H. Aufderstraße

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např.

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např. Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM Literatura pro 1. ročník středních škol Český jazyk pro SŠ - Mluvnice pro střední školy) New Headway Elementary 4th

Více

Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola

Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola UČEBNICE - DENNÍ STUDIUM Předmět Učebnice, které si žáci kupují Učebnice, které žákům zprostředkovává ke koupi škola Doporučené učebnice Doporučené webové stránky (popř. další zdroje) VŠEOBECNĚVZDĚLÁVACÍ

Více