Doporučená literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučená literatura"

Transkript

1 Doporučená literatura Název institutu: Institut environmentálního inženýrství Číslo institutu: 546 Studijní program: Nerostné suroviny Studijní obor: Zpracování a zneškodňování odpadů Přehled literatury Název předmětu: Mineralogie 1. Slavík, F., Novák, J., Kokta, J.: Mineralogie. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, s. 2. Manual of mineralogy : (after James D. Dana) / Cornelis Klein, Cornelius S. Hurlbut, Jr th ed.. - New York : Wiley, c xi, 596 s., [4] s. obr. příl. : il. ISBN Zamarský, V. a kol.: Mineralogie systematická. I. Díl, 1. vyd. Ostrava: VŠB, s. 4. Zamarský, V., Kühn, R.: Mineralogie systematická. II. díl, Silikáty. 1. Vyd., Ostrava: VŠB, Ostrava, s. 5. Raclavská, H., Matýsek, D., Machek, P.: Mineralogická krystalografie. Ostrava: VŠB-TUO, Mineralogická krystalografie. Díl A. 3. vyd. Ostrava : VŠB, s. 7. Mineralogická krystalografie. Díl B. 3. vyd. Ostrava : VŠB, s Název předmětu: Základy ekologie 1. Begon,M., Townsend C. R., Harper, J. L.: Ecology: from individuals to ecosystems, Malden-Oxford, Blackwell, ISBN Dirner, V. a kol. : Ochrana životního prostředí : základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management, publikace MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, s. ISBN Herčík M. : Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava, s. ISBN Herčík M.: Životní prostředí - úvod do studia. Ostrava VŠB-TUO, s. ISBN Herčík M., Lapčík, V., Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Skriptum VŠB, s. ISBN Mezřícký,V.:Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, s. ISBN Morgan Sally: Ecology and environment: the cycles of life, Oxford University Press, USA, ISBN Pech, P., Bláhová, O., Dirner, V. : Ochrana životního prostředí,skriptum VŠB, Smith, R.L.: Elements of Ecology, Harper Collins Publishers, New York, Název předmětu: Úvod do odpadového hospodářství 1. Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, s. ISBN Hlavatá, M. Odpadové hospodářství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. ISBN Časopis: Odpady, ISSN Časopis: Odpadové fórum 5. Jurnik, A.: Ekologické skládky domovního a průmyslového odpadu: výstavba, provoz, bezpečnost. Olomouc : Alda, s. ISBN Ekologicky přijatelné způsoby hospodaření s odpady v (Euro)ekoregionu

2 Ekologizace průmyslu. II, Průmyslové odpady -FZP, vyd. Dům techniky Ústí nad Labem, František Straka: Metody likvidace tuhých odpadů. Praha: VUSTE, s. ISBN Internet: 10. Interner: 11. Internet: 12. Internet: 13. Internet: 14. Platné právní předpisy v odpadovém hospodářství 15. Mečislav Kuraš a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: VŠCHT, s. 16. Sborníky z mezinárodní konference Recyklace odpadů I. - XI. 17. Wzorek, Z. et al.: Waste recycling. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, s. ISBN Chriašteľ, L.: Recyklácia odpadov. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, s. ISBN Nesvadba, J.: Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. [I. díl.] 1. část FZP, Slivka, V.; Dirner, V.; Kuraš, M. Odpadové hospodářství : praktická příručka. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, s. ISBN Slivka, V.; Dirner, V.; Kuraš, M. Odpadové hospodářství II : Ukládání odpadů do podzemních prostor : praktická příručka. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, s. ISBN Název předmětu: Počítačové praktikum 1. Pecinovský, J. Word Praha : nakladatelství Grada, s. ISBN Češková, M. Excel Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN X 3. Hradský, J. Power Point Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN Pecinovský, J. Word Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN Bříza, V. Excel Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN Pecinovský, J. PowerPoint Praha: nakladatelství Grada, s. ISBN Název předmětu: Chemie 1. Leško, J., Tržil, J., Štarha, R.: Anorganická chemie. 1. vyd. Ostrava: VŠB, s. ISBN Leško, J., Tržil, J., Ulrych, J.: Obecná chemie. 1. vyd. Ostrava: VŠB, s. ISBN Ullrych, J., Tržil, J.: Chemie pro horníky I. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. 4. Ullrych, J. et al.: Chemie pro horníky II. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. ISBN X 5. Tržil, J., Ullrych, J., Slovák, V.: Příklady z chemie. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. ISBN Toužín, J.: Stručný přehled chemie prvků. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Mička, Z., Lukeš, I.: Anorganická chemie I: teoretická část. Praha: Karolinum, s. ISBN X 8. Mička, Z.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Praha: Karolinum, s. ISBN Lukeš, I., Mička, Z.: Anorganická chemie. 2, Systematická část. Praha:

3 Karolinum, s. ISBN Klikorka, J., Hájek, B., Votinský, J.: Obecná a anorganická chemie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 11. Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemie prvků. Svazek I. Praha: Informatorium, s. ISBN Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemie prvků. Svazek II. Praha: Informatorium, s ISBN Gažo, J. et al.: Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava: Alfa, s. 14. Flemr, V., Holečková, E.: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. Praha : VŠCHT, s. ISBN Název předmětu: Základy matematiky 1. Boháč, Z., Burda, P., Doležalová, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU. Ostrava: VŠB TU, Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. Praha: SPN, Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Praha: Prometheus, 1996 Středoškolské učebnice matematiky. 4. Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře I. Ostrava: VŠB-TU, Láníček, J. a kol.: Cvičení z matematiky I. Ostrava: VŠB-TU, s. 6. Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I). Ostrava: VŠB-TU, s. 7. Bouchala J., Šimonová L.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (pro bakalářské studium). Ostrava, Šindel L.: Lineární algebra pro bakalářské studium, Ostrava, Dostál Z.: Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava, Sedláček, M., Vrbický, J., Šalounová, M.: Lineární algebra. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s Název předmětu: Základy fyziky 1. Fojtek,A., Foukal, J., Mádr, V., Wyslych, P.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB. Skriptum, Ostrava: VŠB-TU,3.vyd., ISBN Materiály pro předmět Základy fyziky na webovských stránkách Institutu fyziky - výuka na HGF 3. Učebnice Fyziky pro střední školy, nejlépe gymnázia 4. Kopečný, J., Kopečná, M., Trojková, J.: Základy fyziky, CD, RCCV. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Kopečný, J.: Pracovní sešity, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Kopečný, J., Barčová, K., Jandačka, D., Janurová, E., Kopečná, M., Uhlář, R.: Sbírka příkladů z fyziky, CD, RCCV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Název předmětu: Petrografie 1. Fyzikální a optické vlastnosti horninotvorných materiálů. Vyd. 1. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, s. 2. Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V.: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Vyd. 1. Brno : Moravské zemské muzeum, s. ISBN Holub, F. V.: Obecná a magmatická petrologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN Kudělásková, M.: Optické určování minerálů a hornin. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. 5. Kudělásková, M.: Petrografické praktikum : klasifikace vyvřelých hornin. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, s. ISBN Kudělásková, M.: Petrografie. 2. část, Systematická petrografie vyvřelých hornin. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. 7. Kudělásková, M.: Petrologie - sedimenty. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s.

4 Kudělásková, M.: Petrologie metamorfovaných hornin. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, s. 9. Kudělásková, M.: Systematický přehled metamorfovaných hornin. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. ISBN Kukal, Z.: Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. 1. vyd. Praha: Ústřední ústav geologický, s. 11. Kudělásková, M.: Petrologie metamorfovaných hornin. Vyd. 1. Praha: Academia, s. 12. Petrogenesis of metamorphic rocks. 6th ed., compl. rev. of Winkler's textbook. - Berlin : Springer, c s. ISBN (Springer, Berlin) (Springer, New York) 13. Petrology : the study of igneous, sedimentary, metamorphic rocks. Boston : WCB/McGraw-Hill, c s. + 2 diskety. ISBN Dictionary of petrology. Chichester : Wiley, c s. ISBN Petrography : an introduction to the study of rocks in thin sections. 2nd ed.. - San Francisco : W.H. Freeman, c s. ISBN Název předmětu: Organické kontaminanty 1. Carey, F., A., Sundberg, R. J.: Advanced Organic Chemistry, Part B. New York : Plenum Press, Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., Wothers, P.: Organic Chemistry, Oxford University Press, New York ISBN Eliel, E. L., Wilen, S.H.: Stereochemistry of Organic Compounds, John Wiley & Sons, Inc., New York Eliel, E.L.: A Practical Introduction to Stereochemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York Exner, O.:Struktura a fyzikální vlastnosti organických sloučenin. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 6. Fleming, I.:Hraniční orbitaly a reakce v organické chemii. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 7. Hrnčiar, P.: Organická chémia. 3. přeprac. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. ISBN Macháček, V. a kol.: Organická chemie I. Pardubice: VŠCHT, s. 9. Macháček, V. a kol.: Organická chemie II. Pardubice: VŠCHT, s. 10. Orlíková, K.: Organická chemie. I. a II. díl. 4. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN McMurry,J.: Organic chemistry. 6th ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, c xxxiii, 1176, [83] s. : il. ISBN Pertile E.: Základy organické chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, 2005, CD, dostupné na 13. Potáček, M., C. Mazal, S. Janků: Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno, Masarykova univerzita v Brně, Potáček, M.: Organická chemie pro biology. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, s. 15. Solomons, G.T.W: Organic chemistry. 8th ed. Hoboken: Wiley, c , [53] s.+ 1 CD-ROM. ISBN Název předmětu: Ochrana životního prostředí 1. Dirner, V. a kol. : Ochrana životního prostředí : základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management, publikace MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, ISBN Herčík M. : Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava: VŠB-TUO, ISBN Herčík M.: Životní prostředí - úvod do studia. Ostrava: VŠB-TUO, ISBN Herčík M.,Lapčík, V., Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské

5 studium, skriptum VŠB, ISBN Mezřícký,V.:Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Praha, Portál, Morgan Sally: Ecology and environment: the cycles of life, Oxford University Press, USA, ISBN Pech, P., Bláhová, O., Dirner, V. : Ochrana životního prostředí,skriptum VŠB, Název předmětu: Úvod do vodního hospodářství 1. Blažek V. a kol.: Voda v České republice. Praha ISBN Hyánek, L. et al.: Čistota vôd. 1. vyd.bratislava : Alfa, s. : il. ISBN Pitter, Pavel. Hydrochemie. Praha : VŠCHT, s. ISBN Synáčková, M.: Čistota vod. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. ISBN X Název předmětu: Bakalářská matematika I 1. Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. Praha: SNTL, Praha, Burda, P., Kreml, P.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Matematika IIa. Učební texty VŠB - TUO, Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie. Matematika I. Učební texty VŠB - TUO, Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře I., skripta VŠB-TU, Ostrava Láníček, J. a kol.: Cvičení z matematiky I. Skripta VŠB, Ostrava 6. Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I).Skripta VŠB-TU, Ostrava Bouchala J., Šimonová L.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (pro bakalářské studium). Ostrava, Šindel L.: Lineární algebra pro bakalářské studium. Ostrava, Dostál Z.: Lineární algebra. VŠB-TU Ostrava, Sedláček, M., Vrbický, J., Šalounová, M.: Lineární algebra. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s Název předmětu: Technická estetika 1. Johánek T. et al.: Technická estetika a kultura strojírenských výrobků. 2. vyd., SNTL, Praha, 1971, 256 s. 2. Day Ch.: Duch a místo. Brno: Era, s. 3. Černá, M.: Dějiny výtvarného umění. 2. vyd. Praha: Idea servis, s. 4. Chatelet A., Groslier B. P. et al.: Světové dějiny umění. Larousse S. A., Ottovo nakladatelství, Praha, 2004, 784 s Název předmětu: Statistické metody v odpadovém hospodářství 1. Turčan, M.; Hradecký, P.; Madryová, A.; Harbichová, 1.; Holčapek, M. Statistika. Ostrava: VŠB - TU, Friedrich,V. Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium.plzeň : Vydavatelství ZČU, Název předmětu: Bakalářská fyzika 1. Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum, 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, ISBN Fojtek, A.: Cvičení z bakalářské fyziky pro HGF. Skriptum, 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2006, ISBN Barčová K., Foukal J. Bakalářská fyzika I. (pracovní texty k přednáškám), Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava Švec J. Radioaktivita a ionizující záření (doplňující učební text), FBI Ostrava, 2005.

6 Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: FYZIKA 1-5, nakl. VUTIUM a Prométheus Praha, Fojtek A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, 2. vydání, Ostrava, VŠB TU, Název předmětu: Hodnocení technologických procesů 1. Kozák, J., Botula, J.: Úpravnická technologická analýza. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. ISBN X 2. Kozák, J.: Úpravnická technologická analýza : návody do cvičení pro 2. ročník oboru Úprava nerostných surovin. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s. 3. Mular, A. L., Barratt D. J., Halbe, D. N.: Mineral Processing Plant Design, Praktice and Kontrol (2 volume set). USA: SME, s. ISBN Wills, B. A.: Mineral Processing Technology. USA: B.H., s. ISBN Bernhardt, C.: Particle size analysis: classification and sedimentation methods. London: Champan Hall, s. ISBN / 02 Název předmětu: Instrumentální metody analýzy 1. Pertile, E., Čablík, V.: Instrumentální metody analýzy. Ostrava: VŠB-TUO, s. ISBN Berčík, J. et al.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. 1. vyd. Bratislava : Alfa, s. 3. Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, Holzbecher, Z., Churáček, J. a kol.: Analytická chemie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 5. Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. ISBN Kenkel, J.: Analytical chemistry for technicians. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, c s. : il. + 1 CD-ROM. ISBN Pertile E.: Analytická chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie II. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie I. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN X 12. Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity Palackého, Volka K.: Analytická chemie II. VSCHT Praha Vláčil, F. a kol.: Příklady z chemické a intrumentální analýzy. 3., přeprac. a rozš. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 15. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl I. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 16. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl II. 4., upr. vyd.praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 17. Kelaey D., Haines P. J.:Analytical chemismy, BIOS Sci. Publ. Oxford 2002, Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, Matějka P. a kol.: Slovník analytické chemie dostupný na 19. Eckschlager, K., Zíma, J., Císařová, I.: Chemometrie, PřF UK Praha, 1994.

7 Název předmětu: Informatika v odpadovém hospodářství 1. Cejpek, J.: Knihovnická a informační studia: úvod do oboru "knihovní a informační věda" a jeho perspektivy. Opava: FF SU, s CEJPEK, J.: Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha: Karolinum, s. 3. Černá, M., Stöcklová, A.: Služby knihoven a informačních středisek. Praha: Univerzita Karlova, s. 4. Gates, B., Myhrvold, N., Rinearson, P.: Informační dálnice. Vyd. 1. Praha : Management Press, s. ISBN X 5. Grigoleit, U.: Internet kompletní průvodce. Praha: Grada, s. ISBN ČSN Bibliografické citace: obsah, forma a struktura s. 7. Tkačíková, D.: Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat. Praha: Výpočetní centrum ČVUT, s Název předmětu: Fyzikální chemie 1. Atkins, P.W.: Fyzikálna chémia. Bratislava: STU, Adamcová, Z.a kol.: Příklady a úlohy z fyzikální chemie. Praha: SNTL, Bureš, M., Černý, Č., Chuchvalec,P.: Fyzikální chemie II. Praha: VŠCHT, Fischer, O. a kol.: Fyzikální chemie. Praha: SNTL, s. 5. Holub,R. a kol.: Fyzikální chemie I. Praha: VŠCHT, s. 6. Kalousek, J.,Dobrovský, Ľ.: Základy fyzikální chemie. Ostrava: ES VŠB, s. 7. Kellö, V., Tkáč, A.: Fyzikálna chemia. Bratislava: Alfa, s. 8. Kopečný, M., Dobrovský, Ľ.: Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie. Ostrava: ES VŠB, Linzer, E., Dorušková, M., Kalousek, J.: Základy fyzikální chemie v příkladech. Ostrava: ES VŠB s. 10. Moore, W.J.: Fyzikální chemie. Praha: SNTL, s. 11. Novák, J. a kol: Fyzikální chemie:bakalářský kurs. Praha: VŠCHT, s. Elektronická verze: 12. Peřinová, K. a kol.: Sbírka příkladů z fyzikální chemie. elektronická verze 13. Atkins, P. W.: Physical Chemistry. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, s Název předmětu: Bakalářská matematika II 1. Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha Pavelka, L., Pinka, P.: Integrální počet funkce jedné proměnné. Matematika IIIa. Učební texty VŠB - TUO, Dobrovská, V., Vrbický, J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných. Matematika IIb. Učební texty VŠB - TUO, Vlček,J., Vrbický, J.: Diferenciální rovnice. Matematika IV.Učební texty VŠB - TUO, Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře I., skripta VŠB-TU, Ostrava Láníček, J. a kol.: Cvičení z matematiky I, skripta VŠB, Ostrava. 7. Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I), skripta VŠB-TU, Ostrava Bouchala, J., Šimonová L.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (pro bakalářské studium), Ostrava Šindel, L.: Lineární algebra pro bakalářské studium, Ostrava Dostál, Z.: Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava, Sedláček, M., Vrbický, J., Šalounová, M.: Lineární algebra. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.

8 Název předmětu: Všeobecná geologie 1. Kučera, O.: Všeobecná geologie. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 2. Cháb, J. a kol.: Desková tektonika. Vyd. 1. Praha : Academia, s Název předmětu: Bezpečnost práce a požární ochrana 1. Základní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.skripta VŠB-TU Ostrava Úmluva Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 z roku Zákon č. 262/06 Sb. - Zákoník práce. 4. Nařízení vlády č.494/01 Sb. kterým se stanoví způsob evidence,registrace PÚ. 5. Nařízení vlády č.495/2001 Sb. o poskytování osobních ochranných prostředků. 6. Nařízení vlády č.178/2001 Sb.o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 7. Zákon č. 251/05 Sb.(338/2005) O inspekci práce. 8. Vojta, Z.: Osobní ochranné pracovní prostředky,montanex, Ostrava Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci :IVBP Praha,Brno Zákon č.133/1985 Sb.Zákon o PO a Vyhláška MV č.246/2001 o požární prevenci. 11. Zákon č.239/2000 o integrovaném záchranném systému. 12. Zákon č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví. 13. Vávra, A.: Hygienické a zdravotnické předpisy,vava,ostrava Sbírka zákonů ČR (knihovna VŠB, ASPI-síť VŠB-TUO, portál MV, Organizace jednotek požární ochrany I. 1. vyd.. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, s. ISBN Šenovský, M., Adamec, V., Hanuška, Z.: Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, s. ISBN Vojta, Z., Rucký, E.: Osobní ochranné pracovní pomůcky. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, s. ISBN / 01 Název předmětu: Instrumentální metody analýzy 1. Berčík, J. et al.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. 1. vyd. Bratislava : Alfa, s. 2. Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, Holzbecher, Z., Churáček, J. a kol.: Analytická chemie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 4. Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. ISBN Kenkel, J.: Analytical chemistry for technicians. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, c s. + 1 CD-ROM. ISBN Pertile E.: Analytická chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie II. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, s. ISBN Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie I. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN X 11. Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity

9 Palackého, Volka K.: Analytická chemie II. Praha: VŠCHT, Vláčil, F. a kol.: Příklady z chemické a intrumentální analýzy. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 14. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl I. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 15. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl II. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 16. Kelaey D., Haines P. J.:Analytical chemismy, BIOS Sci. Publ. Oxford 2002, Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, Matějka P. a kol.: Slovník analytické chemie dostupný na 18. Eckschlager, K., Zíma, J., Císařová, I.: Chemometrie, PřF UK Praha, Název předmětu: Biologie a ekologie 1. Smith, R.L.: Elements of Ecology, Harper Collins Publishers, New York, Obroučka, K.: Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN Rosypal, S. a kol.: Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R.: Ekologie : jedinci, populace a společenstva. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s. ISBN Odum, P. E.: Základy ekologie. Vyd. 1. Praha : Academia, s. 6. Kvasničková, D.: Základy ekologie. Praha: Fortuna, s. ISBN Název předmětu: Hydrobiologie 1. Allan, D., J., Castillo, M. M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, Hartman, P., Přikryl, I., Štědronský, E.: Hydrobiologie. 2., přeprac. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN Zelinka, M., Kubíček, F.: Základy aplikované hydrobiologie. Vyd. 2., přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 4. Kubíček, F., Lellák, J.: Hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN Ambrožová, J.: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, Skriptum VŠCHT Praha. 6. Kalff, J.: Limnology. Prentice Hall, New Jersey, Název předmětu: Stav a vývoj v ŽP v ČR 1. Dirner, V. a kol. : Ochrana životního prostředí : základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management, publikace MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, ISBN Lapčík, V.: Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí, ES VŠB-TU s. 3. Herčík, M., Lapčík, V., Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. ES VŠB 1994, 243 s. 4. Herčík, M.: Životní prostředí (úvod do studia). ES VŠB-TU s. 5. Internet stránky MŽP (www.env.cz), ČEÚ (www.ceu.cz), CPC (www.cpc.cz), CEMC (www.ecn.cz/cemc/), elektronická knihovna MŽP (www.env.cebin.cz)

10 Název předmětu: Zemědělství a lesnictví 1. Stalmachová, B. Zemědělství a lesnictví. Učební texty CD-ROM. VŠB- TUO Ostrava Kubeš, J.: Plánování venkovské krajiny. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN Raclavský, K.: Ekologická stabilita a hodnocení krajiny. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN Průša, E.: Pěstování lesů na typologických základech. Vyd. 1. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s. + 1 CD-ROM. ISBN Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, s. ISBN Sklenička, P.: Základy krajinného plánování. Vyd. 2. Praha: N. Skleničková, s. ISBN Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích Název předmětu: Deskriptivní geometrie a počítačová grafika 1. Žára J., Beneš B.,Felkel P.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha Borecká, K.; Lovečková, M.: Základy 3D modelování ve výuce Počítačové geometrie a grafiky na FSI VUT v Brně, Konferenční setkání uživatelů systému SOLIDWORKS (CD příspěvků), Černý J., Kočandrlová M.: konstruktivní geometrie, ČVUT, Název předmětu: Etika 1. Tondl, L.: Věda, technika a společnost. Praha: Filosofie, Král, M.: Změna paradigmatu vědy. Praha: Filosofie, Solomon, J.J.: Technologický úděl. Praha: Filosofie, Gluchman, V.: Úvod do etiky. Prešov: Universum, Frolov, I.T., Judin, B.G.: Etika vedy. Problémy a diskusie. Bratislava: Pravda, Hodovský, I., Sedlák, J.: Etika ve společnosti a v povoláních. Olomouc: UP, Činčera, S.: Informační etika. Brno: MU, Feber, J.: Filozofická antropologie. Ostrava: VŠB-TU, Merton, R.K.: The sociology of science. Chicago, Název předmětu: Úpravnictví a hydroseparační procesy 1. Špaldon, F.: Úprava nerastných surovín. 1. vyd.bratislava: Alfa, s. 2. Tuček, F., Chudoba, J., Koníček, Z. a kol.: Základní procesy a výpočty v technologii vody. 2. přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 3. Vidlář, J., Hodek, O.: Základy úpravy užitkových surovin. I. Díl. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s.. 4. Vidlář, J., Hodek, O.: Základy úpravy užitkových surovin. II. Díl. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, s Pitter, P. et al.: Laboratorní metody v technologii vody. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 6. Wills, B. A.: Mineral Processing Technology. USA: B.H., s. ISBN Název předmětu: Toxikologie a škodliviny v ŽP 1. Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie : organické látky. Svazek 1. Vyd. 1. Praha : Avicenum, s. 2. Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie : organické látky. Svazek 2. Vyd. 1. Praha : Avicenum, s Prokeš, J. et al.: Základy toxikologie : obecná toxikologie a ekotoxikologie. 1.

11 vyd. Praha : GalénKarolinum, c s.isbn X (Galén, Praha) X (Karolinum, Praha) 4. Paleček, J., Palatý, J.: Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. 4. vyd.praha : Vysoká škola chemicko-technologická, s. ISBN Marková, H.: Základy toxikologie. Ostrava: Ostravská univerzita, s. ISBN Sbírka zákonů ČR Název předmětu: Právní úprava v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001 Sb. v aktuální verzi 2. Vyhlášky a nařízení vlády týkající se problematicky odpadového hospodářství 3. Životní prostředí, Sagit a.s Ostrava., 544 str., ISBN X Název předmětu: Vytváření a realizace algoritmů 1. Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: ALFA, Jinoch, J., Müller, K., Vogel, J.: Programování v jazyku Pascal. Praha: SNTL, Hruška, T.: Pascal pro začátečníky. SNTL: Praha, Krček, B., Kreml, P.: Algoritmizace a programování v jazyku Pascal. Skriptum VŠB, Ostrava, Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmizace a programování v Delphi. Skriptum VŠB, Ostrava, Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmy a datové struktury. Skriptum, elektronická verze, 2007, vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ / / Název předmětu: Základy biotechnologií 1. Ambrožová, J.: Aplikovaná a technická hydrobiologie. Praha: VŠCHT, s. 2. Madigan, M. T., Martinko, J. M., Parker, J.: Brock biology of microorganisms. New York: Pearson Education Inc., s. ISBN Maier, R. M., Pepper, I. L., Gerba, C. P.: Environmental mikrobiology. Academic Press San Diego, s. ISBN Paul, E. A., Clark, F. E.: Soil microbiology and biochemistry. New York: Academic Press, s. ISBN Perry, J. J., Staley, J. T., Lory, S.: Microbial life. Sinauer associates Sunderland, s. 6. Popelářová, E. a kol.: Cvičení z mikrobiologie a pedobiologie (pracovní sešit pro bloková cvičení). Praha: Power Print, s. ISBN Prescott, L. M., Harley, J. P., Klein, D. A.: Mikrobiology. WCB publishers, s. ISBN Fečko, P. a kol.: Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB-TU, s. ISBN Borovec, Z.: Úvod do biotechnologie nerostných surovin Skripta PrF UK Praha, Šilhánková, L.: Mikrobiologie VŠCHT Praha,l Fečko, P., Pectova, I., Ovcari, P., Cablik, V., Tora, B.: Influence of petrological composition on coal floatability. FUEL : the science and technology of Fuel and Energy, 2005, vol. 84, no. 1, Jan., p Fečko, P., Pečtová, I., Čablík, V., Riedlová, S., Ovčaří, P., Tora, B.: Bacterial desulphurization of coal. Górnictwo i geoinžynieria, Zesyt 3/1, r. 30, 2006, p , ISSN Fečko, P., Šitavancová, Z., Cvešper, L., Čablík, V.: Bacterial desulphurization of coal from mine ČSA Most. In Journal of Mining and Metallurgy, 42B (1), 2006, p , ISSN FEČKO, P. a kol. Biotechnologie v úprave uhlia. Ostrava: VŠB-TU, s. ISBN

12 Název předmětu: Čištění odpadních vod 1. Kittner, Z.: Průmyslové vody, jejich úprava a čištění. Vyd. 4., část. přeprac. Brno : Vysoké učení technické, s. 2. Malý, J., Hlavínek, P.: Čištění průmyslových odpadních vod. Vyd. 1. Brno : NOEL 2000, s. ISBN Martoň, J. et al.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. 2. dopl. vyd. Bratislava : Alfa, s. ISBN Petrů, A.: Čištění průmyslových odpadních vod. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s. 5. Sedláček, M. a kol.: Metody rozboru kalů a pevných odpadů. Vyd. 1. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, s. 6. Zákony z oblasti vodního hospodářství 7. Synáčková, M.: Čistota vod. Praha: ČVUT, s. ISBN X Název předmětu: Geochemie životního prostředí 1. Raclavský, K., Raclavská H., Homola, V.: Geochemie. Učební texty, CD-ROM Mrňa, F.: Užitá geochemie. Praha: Academia, s. 3. Bouška, V., Jakeš, P., Pačes, T., Pokorný, J.: Geochemie. Praha: Academia, s. 4. Marshall, P., Fairbridge, R.W.: Encyclopedia of geochemistry. Kluwer Academic Publishers, s. 5. Killops, S., Killops, V.: An introduction to organic geochemistry. Blackwell Science Ltd., 2Rev edition, s. 6. Nelson, E.: Principles of environmental geochemistry. Brooks Cole, s. 7. Reemtsma, T., Jekel, M.: Organic Pollutants in the water cycle. Wiley-VCH, s. 8. Sarkar, D., Datta, R., Hannigan, R.: Concepts and applications in environmental geochemistry. ElsevierSiegel F.R. (2002): Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH, s. 9. Alelo, C. A. J., Postma, D.: Geochemistry, groundwater and pollution. A.A.Balkema, 2. edition, s. 10. Horáková, M. et al.: Analytika vody. Skripta 2. vydání (2007 dotisk). 335 s. ISBN Pitter, P.: Hydrochemie. Praha: VŠCHT, s. ISBN: Šráček, O., Datel, J., Mls, J.: Kontaminační hydrogeologie. Učební texty Univerzity Karlovy, ISBN: X Název předmětu: Zásobování hospodářskou vodou 1. Broža, V., Kazda, I., Patera, A.: Vodohospodářské stavby. Vyd. 1. Praha : České vysoké učení technické, s. 2. Kemel, M., Kolář, V.: Hydrologie. Praha: České vysoké učení technické, s. 3. Novák, J. a kol.: Příručka provozovatele vodovodní sítě. SOVAK Praha ISBN Plecháč, V.: Voda, problém současnosti a budoucnosti. Vyd. 1. Praha: Svoboda, s. ISBN Kroupa, P., Čiháková, I.: Vodárenství : doplňkové skriptum. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, s. ISBN Kos, Z., Říha, J.: Vodní hospodářství 10. Skripta, ČVUT Praha ISBN Synáčková, M., Šrytr, P.: Inženýrské sítě. Doplňkové skriptum, ČVUT, Tesařík, I. a kol.: Vodárenství - úprava vody. Praha: SNTL, 1986.

13 Název předmětu: Mechanická aktivace v procesech úpravy nerostných surovin a odpadů 1. Baláž, P.: Mechanická aktivácia v procesoch extrakčnej metalurgie. 1. vyd. Bratislava: Veda, s. ISBN Holčin, M. a kol.: Úpravnictví. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 3. Holbein, M.: Úpravnictví, SNTL Praha, Sedláčková, V., Sedláček, P.: Přípravné procesy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, s. ISBN Název předmětu: Mikroskopické praktikum 1. Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, M.: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, Přírodovědecká fakulta MU, 2002, Brno 2. Mališ, J., Matýsek, D., Daněk, T.: Optické určování minerálů a hornin. Výukový CD-ROM, projekt FRVŠ 1684/ Dvořák, P.: Rudní mikroskopie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, s. 4. Picot, P., Johan, Z.: Atlas of ore Minerals. Elsevier, Amsterdam, s. 5. heslo: electron microscopy 6. Physical Methods of Chemistry: Volume IV - Microscopy. Wiley-Interscience, New York Fultz B, Howe J: Transmission electron microscopy and diffractometry of materials. Springer-Verlag, Berlin Cross J.W., Scanning Probe Microscopy, Název předmětu: Suroviny a jejich využití 1. Dopita, M., Havlena, J., Pešek, L.: Ložiska fosilních paliv. Praha: SNTL/ALFA, Praha, Havelka, J., Rozložník, L.: Ložiska rud. Praha: SNTL, Kraus, I., Kužvart, M.: Ložiska nerud. Praha: SNTL/ALFA, Název předmětu: Základy kovohutnictví 1. Štofko, M., Štofková, M.: Neželezné kovy. Košice: Emilena, s. 2. Kuchař, L. : Hutnictví neželezných kovů. Ostrava: VŠB-TU, s. 3. Moore, J. J.: Chemical Metalurgy. Oxford s. 4. Havlík, T.: Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Elfa s. 5. Benčko, V., Cikrt, M., Lener, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha: Grada s. 6. Davis, J. R.: Metals Handbook, Desk Edition, ASM International, s Název předmětu: Teorie řízení 1. Burý, A. : Simulace a modelování důlních systémů. Skripta VŠB Ostrava, Kubík,S. a kol. : Teorie automatického řízení I. Praha: SNTL, Víteček, A. : Teorie řízení I. Skripta VŠB Ostrava, Mařík, V. a kol. : Umělá inteligence. Praha: Academia, Název předmětu: Ochrana ŽP při lomovém dobývání 1. Herčík,M. a kol.: Ochrana životního prostředí. Skriptum ES VŠB TU Ostrava, Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, In: kap , skriptum ES VŠB TU Ostrava, Ostrava, s. 3. Pech,K. a kol.: Ochrana životního prostředí. Skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, Kryl,V., Frohlich,E.,Sixta,J: Zahlazení hornické činnosti a rekultivace. Sriptum VŠB - TU Ostrava, Most, s.

14 Název předmětu: Ochrana ovzduší 1. Smrž, V., Mačala, J.: Ochrana ovzduší, kapitola v publikaci Environmentální vzdělávání. Ostrava: VŠB-TU, Vysoudil, M.: Ochrana ovzduší. Skriptum UP Olomouc, Herčík, M.: Životní prostředí. Skriptum VŠB - TUO, Serbusek, A.: Přístrojová technika pro měření čistoty ovzduší. Skriptum VŠB - TUO, Šiška, F.: Ochrana ovzduší. Bratislava: Alfa, Herčík, M., Lapčík, V.: Ochrana životního prostředí. Skriptum VŠB, Kudrna, K. a kol.: Biosféra a lidstvo. Praha: Academia, Janotková, E.: Technika prostředí. Skriptum VUT Brno, Název předmětu: Bakalářská práce 1. Liška, V.: Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce. Praha : Ivo Ulrych-Růžičkův statek, Eco, U.: Jak napsat diplomové práce. Olomouc : Votobia, Název předmětu: Základy chování v organizaci 1. Bělohlávek, F.: Organizační chování, Olomouc 1996, ISBN Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J.: Základy psychologie práce a organizace. Skripta UK Praha, ISBN Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha: Grada ISBN X, 109 s Název předmětu: Interpersonální komunikace 1. Vybíral, Z. : Psychologie komunikace. Praha: Portál, s. ISBN Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000, 165 s. ISBN X 3. Plamínek, J. : Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: Argo, s. ISBN Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada. 361 s. ISBN Název předmětu: Psychologie a interpersonální komunikace 1. Atkinson, R. L.: Psychologie, Portál, Praha, 751 s ISBN Hill, G.: Moderní psychologie, Portál, 283 s. 2004, Hewstone, M., Stroebe W.: Sociální psychologie, Portál, 769 s ISBN Hayesová, N.: Základy sociální psychologie, Portál, 165 s. 2003, ISBN X. 5. Plamínek, J.: Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo, 198 s. 1994, ISBN Název předmětu: Dějiny vědy a techniky 1. Biolková, J.: Studie o technice v českých zemích, , Encyklopedický dům, Praha s. ISBN X. 2. Biolková, J.: Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava. In: Rozpravy Národního muzea v Praze. Studie z dějin a hornictví. Národní technické muzeum, Praha, s ISBN ISSN Biolková, J.: Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: ANAGRAM, s. ISBN Biolková, J.: Historie a interkulturní vzdělávání. In: Zborník matriálov z medzinárodnej vedeckej konferencie Mezi modernou a postmodernou.

15 Košice: UPJŠ, s ISBN Biolková, J., Beran, V.: Biografický slovník českých zemí. Praha: Histrocický ústav AV ČR, Libri, s ISBN Název předmětu: Sociologie 1. Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd., opr. Praha : Portál, s. : il. ISBN Osborne, R., van LOON, B.: Sociologie. 1. vyd. Praha : Portál, s. : il. ISBN Možný, I.: Česká společnost. 1. vyd. Praha : Portál, s. : il. ISBN Montoussé, M., Renouard, G.: Přehled sociologie. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN Matoušek, O.: Mládež a delikvence. 2. vyd., aktualiz. Praha : Portál, s. ISBN X 6. Jandourek, J.: Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN Jandourek, J.: Sociologický slovník. 2. vyd. Praha : Portál, s. ISBN Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. 1. vyd. Praha : Portál, s. : il. ISBN Název předmětu: Toxikologie 1. Picka, K., Matoušek, J.: Základy obecné a speciální toxikologie. Sv vyd. Ostrava: VŠB, s. [Vydáno v rámci projektu Services for Universities, program PHARE]. ISBN Matrka, M., Rusek, V.: Průmyslová toxikologie: úvod do obecné a speciální toxikologie. 3. opr. vyd. Pardubice: VŠCHT, s. ISBN Paleček, J., Palatý, J.: Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. 2. vyd. Praha: VŠCHT, s. ISBN Databáze toxických látek dostupné na internetu (TOXILINE, IRIS, Plumbum...) Název předmětu: Instrumentální metody analýzy I 1. Berčík, J. et al.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. 1. vyd. Bratislava : Alfa, s. 2. Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, Holzbecher, Z., Churáček, J. a kol.: Analytická chemie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 4. Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. ISBN Kenkel, J.: Analytical chemistry for technicians. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, c s. + 1 CD-ROM. ISBN Pertile E.: Analytická chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie II. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, s. ISBN Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie I. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN X 11. Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity Palackého, Volka K.: Analytická chemie II. Praha: VŠCHT, 1995.

16 Vláčil, F. a kol.: Příklady z chemické a intrumentální analýzy. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 14. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl I. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 15. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl II. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 16. Kelaey D., Haines P. J.:Analytical chemismy, BIOS Sci. Publ. Oxford 2002, Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, Matějka P. a kol.: Slovník analytické chemie dostupný na 18. Eckschlager, K., Zíma, J., Císařová, I.: Chemometrie, PřF UK Praha, Název předmětu: Fyzikální chemie 1. Pertile E.: Základy fyzikální chemie pro kombinované studium, multimediální učební text, VŠB TUO, CD 2. Atkins, P. W: Physical chemistry for the Life Sciences. 1st ed. N. Y.: W. H. Freeman and Company, 2006, 699. ISBN Atkins, P. W.: Fyzikálna chémia. Časť vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, s. r00. ISBN Novák, J. A kol.: Fyzikální chemie: bakalářský kurs. Praha: VŠCHT, s. Elektronická verze: Název předmětu: Nakládání s odpady 1. Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství, VŠB-TU Ostrava, s. 174, 2004, dotisk 2007, ISBN Kuraš M. a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování,všcht Praha, Straka F.: Metody likvidace tuhých odpadů, ISBN Časopis: Odpady, Odpadové fórum, 5. Internet: Recyklace odpadů I-X : sborníky konference, VŠB-TU Ostrava Název předmětu: Instrumentální metody analýzy II 1. Pertile, E., Čablík, V.: Instrumentální metody analýzy. Ostrava: VŠB-TUO, s. ISBN Berčík, J. et al.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. 1. vyd. Bratislava : Alfa, s. 3. Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, Holzbecher, Z., Churáček, J. a kol.: Analytická chemie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 5. Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. ISBN Kenkel, J.: Analytical chemistry for technicians. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, c s. : il. + 1 CD-ROM. ISBN Pertile E.: Analytická chemie, multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie II. Vyd. 1. Brno : VUTIUM, s. ISBN Sommer, L. a kol.: Základy analytické chemie I. Vyd. 1. Brno : VUTIUM,

17 s. ISBN X 12. Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity Palackého, Volka K.: Analytická chemie II. VSCHT Praha Vláčil, F. a kol.: Příklady z chemické a intrumentální analýzy. 3., přeprac. a rozš. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 15. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl I. 4., upr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 16. Beran, P. et al.: Analytická příručka. Díl II. 4., upr. vyd.praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, s. 17. Kelaey D., Haines P. J.:Analytical chemismy, BIOS Sci. Publ. Oxford 2002, Guide to Quality in Analytical Chemistry. An Aid Accuditation, EURACHEMÚCITAC, Matějka P. a kol.: Slovník analytické chemie dostupný na 19. Eckschlager, K., Zíma, J., Císařová, I.: Chemometrie, PřF UK Praha, Název předmětu: Monitorovací systémy 1. Halounová, Lena. Dálkový průzkum Země / Vyd. 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, s.isbn Bencko V., Cikrt M., Lener J., (1995): Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Avicenum Praha, 282 s., ISBN X 3. Loon G. W., Duffy S. J., (2005): Environmental Chemismy. A Global Perspective. 2nd ed. Oxford University Press. 514 s. ISBN-10: JENSEN, J. R. Remote Sensing of the Environment. An Earth Ressource Perspective. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, časopisy, např.: Earth System Monitoring (U. S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration), The Earth Observer (EOS Projects Science Office, NASA Godard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland). 6. Projekt GMES oficiální stránky: Název předmětu: Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 1. Remtová, K.: Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí, 1998, dostupné v elektronické formě u přednášející 2. Internet stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cz) 3. odborné časopisy (Planeta, Enviznačení, Environmentální aspekty) Název předmětu: Pedologie 1. Raclavský, K., Raclavská H., Matýsek, D. (2005): Ochrana půd. CD-ROM. VŠB- TU Ostrava. 2. Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha, 558 s. 3. Tomášek, M. (2000): Půdy České republiky. Česká geologická služba, Praha. 68 s., 41 příloh. 4. Brady, N. C., Weil, R. R. (1996): The nature and properties of soils. Prentice-Hall, Upper Saddle River. 740 s. 5. Kuntze H., Roeschmann G., Schwerdtfeger G. (1994): Bodenkunde. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 5. vydání, 424 s.

18 Doporučená literatura Název institutu: Institut environmentálního inženýrství Číslo institutu: 546 Studijní program: Nerostné suroviny Studijní obor: Environmentální biotechnologie Přehled literatury /02 Název předmětu: Bakalářská fyzika 1. FOJTEK, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2005, ISBN FOJTEK, A.: Cvičení z bakalářské fyziky pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2006, ISBN Fojtek, A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, dotisk 2.vydání, Fojtek, A.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 2.vyd., Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.:Fyzika Brno-Praha, VUTIUM a Prometheus, 1.vyd., /01 Název předmětu: Bakalářská matematika I. 1. BOHÁČ, Z., BURDA, P., DOLEŽALOVÁ, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU 2. Ostrava. 2.vyd. Ostrava : VŠB TUO, s. ISBN POLÁK, J.: Přehled středoškolské matematiky. 5.přeprac.vyd. Praha: SPN, s. ISBN POLÁK, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. 1.vyd. Praha: Prometheus, s. ISBN Středoškolské učebnice matematiky. 6. Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I. Praha: SNTL, s. 7. Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II. Praha: SNTL, s. 8. Doležalová, J., Pavelka, L.: Pravděpodobnost a statistika, skriptum VŠB- TUO, Ostrava ISBN X. 9. Burda, P., Doležalová, J.: Cvičení z matematiky IV, skriptum VŠB-TUO, Ostrava ISBN /08 Název předmětu: Bezpečnost práce a požární ochrana 1. Základní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.skripta VŠB-TU Ostrava Úmluva Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 z roku Zákon č. 262/06 Sb. - Zákoník práce. 4. Nařízení vlády č.494/01 Sb. kterým se stanoví způsob evidence,registrace PÚ.

19 Nařízení vlády č.495/2001 Sb. o poskytování osobních ochranných prostředků. 6. Nařízení vlády č.178/2001 Sb.o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 7. Zákon č. 251/05 Sb.(338/2005) O inspekci práce. 8. Zdeněk Vojta: Osobní ochranné pracovní prostředky,montanex, Ostrava Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci :IVBP Praha,Brno Zákon č.133/1985 Sb.Zákon o PO a Vyhláška MV č.246/2001 o požární prevenci. 11. Zákon č.239/2000 o integrovaném záchranném systému. 12. Zákon č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví. 13. Vávra,A. Hygienické a zdravotnické předpisy,vava,ostrava Sbírka zákonů ČR(knihovna VŠB,ASPI-síť VŠB-TUO,portál MV,http://www.mvcr.cz/sbírka,www.bozpinfo.cz, /01 Název předmětu: Biochemie 1. Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, VŠCHT Praha Z. Vodrážka: Biochemie, Academia Praha Karlson P.: Základy biochemie, Academia, Praha Šípal Z. a kol.: Biochemie, SPN, Praha Voet D., Voet J.: Biochemie, Victoria, Praha Vodrážka Z.: Biochemie, Academia, Praha Káš J.: Biochemie životního prostředí, Praha /01 Název předmětu: Biologie 1. Nečas a kol.: Obecná biologie. H a H, Rozsypal a kol.: Nový přehled biologie. Sciencia, Praha Campbell N. A., Reece J. B.: Biologie. Brno: Computer Press, c2006, 1332 s. ISBN Stalmachová B.: Biologie I: botanika. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996, 63 s. ISBN /02 Název předmětu: Čištění odpadních vod 1. Kučerová, R. a kol. Multimediální texty z anglického a německého jazyka, VŠB-TU Ostrava, 2005, Synáčková,M. Čistota vod. Praha: ČVUT Malý,J.; Hlavínek,0. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno: NOEL Chudoba,J.; Dohányos,M.; Wanner,J. Biologické čištění odpadních vod. Praha: SNTL Martoň,J. a kol. Získávání, úprava, čištění a ochrana vod. Bratislava: ALFA Zákony z oblasti vodního hospodářství 7. Lyčková, B., Fečko, P., Kučerová, R.: Zpracování kalů, 2009, 87 s., ISBN Raclavská, H.: Technologie zpracování a využití kalů z ČOV, 2007, 171 s., ISBN

20 /01 Název předmětu: Deskriptivní geometrie a počítačová grafika 1. ŽÁRA J., BENEŠ B.,FELKEL P.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.: Základy 3D modelování ve výuce Počítačové geometrie a grafiky na FSI VUT v Brně, Konferenční setkání uživatelů systému SOLIDWORKS (CD příspěvků), ČERNÝ J., KOČANDRLOVÁ M.: konstruktivní geometrie, ČVUT, Daňková, H.: Deskriptivní geometrie. Bratislava : Alfa, 1989, 289 s. 5. Láníček, J.: Deskriptivní geometrie. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1990, 338 s. ISBN /03 Název předmětu: Ekologie průmyslových podniků 1. Handbook of Biomass Combustion and Co-Firing. Sjaak van Loo and Jaap Koppejan (eds.) Twente University Press. ISBN HERČÍK, M., LAPČÍK, V.: Ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, TÖLGYESSY, J., PIATRIK, M.: Ochrana prostredia v priemysle. Bratislava: VTEL, SMOLÍK, J.: Technika prostředí. Praha: SNTL, JUCHELKOVÁ, D.: Likvidace a využití odpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ročenky Ministerstva životního prostředí České republiky 7. Aktuální internetové informace (http://www.env.cz, etc.) /01 Název předmětu: Ekologie 1. Storch D., Mihulka S., (2000): Úvod do současné ekologie, Praha : Portál. 2. Begon, M., Harper, J. L. and Townsend, C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Olomouc : Univerzita Palackého. 3. Kudláček, I.: Ekologie průmyslu. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1997, 186 s. ISBN Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R.: Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997, 948 s. ISBN Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R.: Ecology : from individuals to ecosystems. Malden: Blackwell, 2006, 738 s. ISBN Morgan, S.: Ecology and environment: the cycles of life. New York: Oxford University Press, c1995, 160 s. ISBN /05 Název předmětu: Environmentální informatika 1. Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na Web VŠB, Ostrava, Hernandez, M. J.: Návrh databází. ISBN Grada Publishing, Praha, Jašek, R. - Lukáš, M.: Informatika ve veřejné správě. ISBN Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Merta, A. - Mertová, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988.

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/00 PR 0270a Teorie a praxe vězeňství II. : Hála, Jaroslav 80-7040-376-4 (brož.) 1. vyd. České Budějovice :Jihočeská univerzita, Fakulta 52,50 zdravotně sociální,1999 1/01 ZD 0036a Svět drog v Čechách

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ...

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013

Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013 ID Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013 Název 1 ABC praktické personalistiky 2 ABC práva ES 3 (ABC) práva evropských společenství 4 Abeceda (podvojného účetnictví) pro podnikatele 5 ABECEDA účetnictví

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

JAK SE STÁT EKOLOGEM

JAK SE STÁT EKOLOGEM JAK SE STÁT EKOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více